NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében eljárva Arató Gergely oktatásért felelős államtitkár Budapest, december 23. 1

2 Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE AZ INTÉZMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI FELADAT- ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉT AZ ALÁBBI FELSOROLT FONTOSABB JOGSZABÁLYOK SZERINT VÉGZI AZ INTÉZMÉNY VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖREI AZ INTÉZMÉNY KÖZÉRDEKŰ ADATOK KEZELÉSÉVEL, KÖZZÉTÉTELÉVEL MEGBÍZOTT SZERVEZETI EGYSÉGE: AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA ÉS A SZÁMVITELI REND ALAPELVEI...12 II. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKASZERVEZETE III. 1 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY MAGASABB VEZETŐINEK ÉS VEZETŐINEK MEGBÍZÁSI RENDJE VEZETŐI ÉS ÁLLOMÁNYI ÉRTEKEZLETEK RENDJE AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI...18 A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FŐIGAZGATÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES GAZDASÁGI IGAZGATÓ TUDOMÁNYOS TITKÁR A VEZETŐ MUNKATÁRSAKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK AZ INTÉZMÉNY KÖZALKALMAZOTTAINAK KÖTELESSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE IV. SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI FŐIGAZGATÓI TITKÁRSÁG GYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY ETNOLÓGIAI ARCHÍVUM (FŐOSZTÁLY) MŰTÁRGYVÉDELMI ÉS RESTAURÁTOR FŐOSZTÁLY NYILVÁNTARTÁSI ÉS DIGITALIZÁLÁSI FŐOSZTÁLY KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY KÖNYVTÁR (FŐOSZTÁLY) GAZDASÁGI HIVATAL (FŐOSZTÁLY) BESZERZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI FŐOSZTÁLY BIZTONSÁGI OSZTÁLY BELSŐ ELLENŐR V. A SZERVEZETI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE VI. 1 KIADMÁNYOZÁSI JOG ALÁÍRÁSI JOG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS ÉRVÉNYESÍTÉS UTALVÁNYOZÁS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT KÜLSŐ KAPCSOLATOK A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA, NYILATKOZATADÁS KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL PUBLIKÁCIÓK RENDJE VII. MUNKAREND MUNKAKÖRI LEÍRÁS MUNKAKÖRÁTADÁS, -ÁTVÉTEL

3 VIII. 3 A HELYETTESÍTÉS RENDJE UTASÍTÁSI JOGKÖR SZOLGÁLATI ÚT, BELSŐ MUNKAKAPCSOLAT AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTT MUNKAFELADATOK ÉS TELJESÍTÉSÜK IRATMINTÁK KIALAKÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA ÜGYIRATKEZELÉS BELSŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYLÉSE A MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁSA, A MUNKAIDŐ ALATTI ELTÁVOZÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK: 1. A Néprajzi Múzeum szervezeti felépítése 2. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 3

4 A Néprajzi Múzeum azonosító adatai, jogállása, tevékenységi köre Az Intézmény alapadatai Hivatalos megnevezés: Néprajzi Múzeum Hivatalos rövidített megnevezés: NM Angol nyelvű elnevezése: Museum of Ethnography, Budapest Német nyelvű elnevezése: Ethnographisches Museum, Budapest Francia nyelvű elnevezése: Musée d'ethnographie, Budapest Spanyol nyelvű elnevezése: Museo de Etnografía, Budapest Orosz nyelvű elnevezése: Етнографический Музей, Budapest Székhelye: Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Postacíme: H 1363 Budapest, Pf. 55. Internetes elérhetőség: Az Intézményhez tartozó telephely neve és székhelye Néprajzi Múzeum raktára, DEPO raktárközpont, H 2045 Törökbálint A Néprajzi Múzeumhoz egyéb, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik. Az Intézmény alapítója, jogállása A Néprajzi Múzeum alapítója az évi CXL. törvény alapján a Magyar Köztársaság Országgyűlése. A Néprajzi Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum 1872-ben létrejött Ethnographiai Osztályának jogutódjaként működik. Az alapítói jogokat az alapító megbízásából az oktatási és kulturális miniszter gyakorolja. Az alapító okirat kelte: április 17. Közzétéve a Kulturális Közlöny évi 12. (június 26.) számában. Az alapító okirat száma: 9425/2008/ A működés időtartama: határozatlan Az Intézmény jogállása, gazdálkodása: az Intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 4

5 rendelkező központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül szerepel. Az Intézmény szakmai besorolása: országos múzeum Felügyeleti szerve: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Az alkalmazottak jogviszonya Az Intézmény alkalmazottai az alapító okirat IV. fejezet 4. pontja alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával öszszefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Az Intézmény vagyonkezelői jogköre: Az Intézmény feladatainak ellátásához rendelkezésére álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban az állam tulajdonosi jogainak gyakorlására feljogosított szervvel kötött vagyonkezelési szerződés szerint gyakorolja a vagyonkezelői jogokat. Az Intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámai Előirányzat felhasználási keretszámla: Beruházási keretszámla: Egyéb számlaszámok Néprajzi Múzeum lakásépítési számla: OTP Társadalombiztosítási folyószámla száma: A Néprajzi Múzeum PIR törzsszáma: A Néprajzi Múzeum Államháztartási azonosító száma: A Néprajzi Múzeum adószáma: A Néprajzi Múzeum KSH száma: Az Intézmény bélyegzői Kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címerével, körben: Néprajzi Múzeum Budapest felirat, továbbá 1'' 9" számjel. A bélyegzők használatáról főigazgatói utasítás rendelkezik. Az Intézmény alaptevékenysége Gyűjtőköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos, képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára. 5

6 Gyűjtőterülete országos, illetve a nemzetközi gyűjtemények esetében a nemzetközi egyezmények figyelembevételével világméretű. Az Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítő, kisegítő tevékenységei Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hangés egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; a tudományos eredmények közzététele. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát. A gyűjtőkörét illető, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése. Részvétel a gyűjtőkörével összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben. Együttműködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. Gyűjtőköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár működtetése. Jogszabályok alapján az Intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggésben a kulturális örökségvédelem hatósági feladataiban való közreműködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kulturális javak külföldre történő kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és örökségvédelmi hatósági felkérésre közreműködés a védetté nyilvánított kulturális javak ellenőrzésében. Az Intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében a jogszabályok, ill. a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó szakértői tevékenység. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok Az Intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak: A megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek országos szintű összehangolása, és az ezzel összefüggő pénzügyi feladatok. A múzeumi terület vonatkozásában a jelenkor kutatásának és dokumentálásának (MaDok-hálózat) országos szintű koordinálása, információs központjának és adatbázisának működtetése. A szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos ágazati feladatok szakmai támogatása, összehangolása. 6

7 Az Intézmény alaptevékenységei a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység M. n. s. egyéb szabadidős tevékenység Az Intézmény kiegészítő tevékenységei a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: Egyéb sokszorosítás Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység Könyv kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Egyéb, m. n. s újáru-kiskereskedelme Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Egyéb szálláshely-szolgáltatás Hangfelvétel készítése, kiadása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fényképészet Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás M. n. s. egyéb szabadidős tevékenység Az Intézmény kisegítő tevékenységei a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világhálóportál-szolgáltatás Alapvető szakfeladata: Múzeumi tevékenység Szakágazati besorolása: Múzeumi tevékenység 7

8 Az Intézmény vállalkozási tevékenysége Az Intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az Intézmény alapvető szakfeladatainak ellátását. Az Intézmény vállalkozási tevékenységi köre a TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: Nyomás (kivéve napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatatás Egyéb sokszorosítás Könyv kiskereskedelem Egyéb, m. n. s. újáru-kiskereskedelem Egyéb szálláshely-szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Máshová nem sorolható egyéb szórakozás, szabadidős tevékenység Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 96. (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény az Intézmény által felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (továbbiakban Ámr.) 69. (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel. A vállalkozási tevékenység folytatásáról a főigazgató dönt. A vállalkozási tevékenység folytatásának forrása az Intézmény éves költségvetésében a fenntartó által jóváhagyott saját bevételen felüli többletbevétel, illetve pályázatokból, támogatóktól származó átvett pénzeszköz lehet. A vállalkozási tevékenység elkülönített számviteli nyilvántartásának biztosításáért, a beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért a gazdasági igazgató a felelős. Az intézmény jelenleg vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alap- és kiegészítő tevékenységek forrásai Országgyűlés költségvetési támogatása 8

9 saját bevétel átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, alapítvány) előző évi pénzmaradvány 7. Feladat- és teljesítménymutatók Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Múzeumi tevékenység, kiállítások Múzeumi tevékenység Teljesítménymutatók kiállítások száma (db) összlátogatószám a gyűjtemények száma és nagysága az éves gyarapodás nagysága a raktárak alapterülete az év során hagyományos, papír alapú vagy elektronikus formában nyilvántartásba vett (leltározott, képi ábrázolással ellátott leíró-kartonnal, mutatókartonnal rendelkező) műtárgyak száma az év során állagvédelmi kezelésben részesült műtárgyak száma az év során revíziózott, kölcsönzött, mozgatott műtárgyak száma a tudományosan minősített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkező munkatársak száma az év során megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma (beleértve minden írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történt közzétételt és a kiállítási katalógusokat, vezetőket itthon és külföldön egyaránt) az év során megszervezett konferenciák és résztvevőik száma az Intézmény alkalmazottai által a köz- és felsőoktatásban tartott tanítási órák száma a külső kutatók éves száma szakmai képzést, továbbképzést az év során eredményesen befejezők száma együttműködési megállapodásban rögzített nemzetközi partnerkapcsolatok száma az éves nyitva tartás (napokban), illetve a napi nyitva tartás órákban az év során rendezett állandó, időszaki és vándorkiállítások száma az év során rendezett állandó, időszaki és vándorkiállítások alapterülete az év során csak üzemeltetett állandó, időszakos és vándorkiállítások száma, alapterülete, üzemeltetési napok száma múzeumpedagógiai és más közönségkapcsolati, múzeumi közművelődési programok, rendezvények éves száma és a résztvevők száma 9

10 az és során megjelent plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az Intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. száma médiamegjelenések száma 8. Az Intézmény alaptevékenységét az alábbi felsorolt fontosabb jogszabályok szerint végzi évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok közzétételéről évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 1997 évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi C. törvény a számvitelről évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény módosításáról évi. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről évi CVI. törvény az állami vagyonról a Magyar Köztársaság költségvetéséről évente alkotott törvény 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális Intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális Intézményekben folytatható kutatásról 10

11 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális miniszter feladat és hatásköréről 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről 168/2004 (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi kezelő szervezet feladat és hatásköréről szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 1160/2002. (IX.26) Korm. határozat az országos múzeumok látogatásáról 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet a muzeális Intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális Intézmények nyilvántartási szabályzatáról 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 6/2007. (OK. 19.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről. Az Intézmény elfogadja és magára nézve kötelezően alkalmazza a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) Múzeumok etikai kódexét, így különösen a 8.16 Magánygyűjtés pontját, miszerint a múzeumi szakma tagjai nem versenyezhetnek intézményükkel akár a szerzeményezés, akár a bármilyen személyes gyűjtési tevékenység terén. Az Intézmény vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei A évi CLII. törvény 2 és 3. alapján az Intézményben vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörök, illetve beosztások: főigazgató főigazgató-helyettes gazdasági igazgató gazdasági hivatal (főosztály) vezetője beszerzési és üzemeltetési főosztály vezetője belső ellenőr 11

12 Az Intézmény közérdekű adatok kezelésével, közzétételével megbízott szervezeti egysége: Gazdasági Hivatal (főosztály) Az Intézmény gazdálkodása és a számviteli rend alapelvei Az Intézmény a gazdálkodás megszervezésének módját illetően önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek költségvetése a Költségvetési törvény 1. sz. melléklete, Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül szerepel. Az Intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetése alapján és az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok szerint gazdálkodik. Költségvetési előirányzatait a jóváhagyott költségvetése keretein belül megállapított kiemelt előirányzatokra fordítja, a rábízott vagyonnal a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével gazdálkodik. A gazdálkodás és a számvitel részletes rendjét a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok állapítják meg. Mint önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervnek költségvetését, pénzügyi számviteli nyilvántartását és beszámolóit el kell különíteni a költségvetési törvényben a Közgyűjtemények címre meghatározott előirányzatcsoportonkénti, ezen belül kiemelt előirányzatonkénti bontásban. Az állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása a mindenkori, a fenntartó által jóváhagyott eredeti, valamint az év közben jóváhagyott módosított támogatási és bevételi előirányzat. Az Intézmény éves költségvetési javaslatát a pénzügyminiszter által kiadott iránymutatás alapján állítja össze és terjeszti fel jóváhagyásra. Az Intézmény fenntartó által jóváhagyott éves költségvetésből lebontott belső elemi költségvetését és annak saját hatáskörű módosításait a főigazgató hagyja jóvá. Az elemi költségvetés egyes előirányzataiból az operatív működés elősegítése érdekében a főigazgató saját döntése alapján ún. Projekt-kereteket, illetve működési kereteket különíthet el, és rendelhet keretgazdákhoz. A keretgazdák felelősek a jóváhagyott előirányzataik felhasználásáért, a meghatározott feladatok ellátásáért. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján a Néprajzi Múzeum alanya az általános forgalmi adónak. 12

13 Az Intézmény a költségvetés tervezése, végrehajtása során nem alkalmaz a jogszabályoktól eltérő különleges előírásokat, feltételeket. I. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKASZERVEZETE Az Intézmény feladatait hivatali szervezete látja el, amely a feladatok végrehajtását biztosító szervezeti egységekre főosztályokra tagozódik (ld. ott). Az Intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Az Intézmény munkatársainak feladatait az alapító okiratban és jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon alapuló egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. Egyes feladatok ellátására a főigazgató elkülönült munkaszervezettel nem rendelkező bizottságot, munkacsoportot vagy testületet hozhat létre. Az Intézmény abban az esetben köthet külső természetes vagy jogi személlyel, illetve egyéb szervezettel szolgáltatási szerződést, ha azt jogszabály nem zárja ki, továbbá ha a szerződés megkötésére jogszabályban, Alapító Okiratában, illetve SzMSz-tában meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van, és a) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal vagy megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt nem foglalkoztat, illetve nincs elegendő kapacitása az adott feladatra, vagy b) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat. Az Intézmény a jogszabályban, költségvetési alapokmányában, illetve szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szakmai alapfeladatai közül külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést a 6/2007. (OK 19.) OKM utasítás betartásával, kapacitáshiány miatt a következő feladatok ellátására köt: belső ellenőr (szerződéssel foglalkoztatott) jogtanácsos (szerződéssel foglalkoztatott) műszaki ellenőr (szerződéssel foglalkoztatott) 13

14 bérszámfejtés és tb-ügyintézés (szerződéssel foglalkoztatott) közbeszerzési szakértő (szerződéssel foglalkoztatott) Az Intézmény szervezeti felépítése Az Intézményben magasabb vezetőnek minősülők köre (a továbbiakban együttesen: magasabb vezető munkatárs): főigazgató főigazgató-helyettes gazdasági igazgató tudományos titkár főosztályvezetők Az Intézményben vezetőnek minősülők köre (a továbbiakban együttesen: vezető munkatárs): biztonsági osztályvezető csoportvezetők (A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint országos intézmény egyéb vezetője). A főigazgató, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, egyes feladatot ellátó munkatársak: a főigazgató-helyettes a gazdasági igazgató a Főigazgatói Titkárság a tudományos titkár a Kommunikációs Főosztály a Könyvtár (Főosztály) a Biztonsági Osztály a belső ellenőr a jogtanácsos A főigazgató-helyettes, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: Gyűjteményi Főosztály Etnológiai Archívum (Főosztály) Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály A gazdasági igazgató, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: Gazdasági Hivatal (Főosztály) Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály Közbeszerzés (szerződéssel) 14

15 Az Intézmény önálló szervezeti egységei a főosztályok és a Biztonsági Osztály A Gyűjteményi Főosztály vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Gyűjteményi Főosztály Gyűjteménykezelői csoport Az Etnológiai Archívum (főosztály) vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Etnológiai Archívum MaDok-központ A Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek: Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály A Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek, egyes feladatot ellátó munkatársak: Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály o Gyűjteményi nyilvántartás o Adatbázis-üzemeltetés és digitális hozzáférés o Regisztrár Fotó- és digitalizálási műhely (csoport) A Könyvtár (főosztály) vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: Könyvtár A Kommunikációs Főosztály vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: Kommunikációs Főosztály o Múzeumpedagógia o Programszervezés o Kiállításszervezés o Múzeumi bolt o Jegypénztár Marketing és PR csoport A Gazdasági Hivatal (főosztály) vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkaterületek: o pénzügy és számvitel o bér- és társadalombiztosítás (szerződéssel) 15

16 o humánpolitika (szerződéssel) o rendezvényszervezés, kiadvány-értékesítés A Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály vezetője, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó, munkaterületek: o anyagbeszerzés, személyszállítás o épületüzemeltetés, karbantartás o kiállítás- és programüzemeltetés Informatikai csoport o informatikai, telekommunikációs hálózat üzemeltetése A Biztonsági Osztály vezetője és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység: Biztonsági Osztály A Biztonsági Osztály vezetőjének a B típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésnek meg kell felelnie. Az Intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet mutatja. Az Intézmény magasabb vezetőinek és vezetőinek megbízási rendje Az Intézmény élén főigazgató áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) pályázat útján, határozott időre bíz meg, vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel), és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A főigazgató-helyettest a főigazgató a miniszter egyetértésével (pályázat útján, határozott időre) bízza meg, vonja vissza megbízását, (szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel). Felette a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A gazdasági igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter (pályázat útján, határozatlan időre) bízza meg, vonja vissza megbízását, szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel), s gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. Az Intézmény főosztályvezetőit pályázat útján, határozott időre a főigazgató bízza meg, vonja vissza a megbízásukat, (szükség esetén nevezi, illetve menti fel őket). Felettük a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. A biztonsági osztály vezetőjét pályázat útján, határozott időre a főigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását, (szükség esetén nevezi, illetve menti fel.) A munkáltatói jogokat felette a főigazgató gyakorolja. 16

17 A csoportvezetőket a főosztályvezetők előterjesztése alapján határozott időre a főigazgató nevezi ki, illetve menti fel. Felettük a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja. Vezetői és állományi értekezletek rendje Vezetői értekezlet A főigazgató a vezetői értekezletet szükség és igény szerint, de legalább havonta egyszer hívja össze. Az értekezleten állandó jelleggel részt vesznek a főigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató (akadályoztatása esetén a gazdasági hivatal főosztályvezetője) és a tudományos titkár. Az értekezleten eseti meghívás alapján tanácskozási joggal a napirendhez kapcsolódóan egyéb meghívottak is részt vehetnek. Az ülésről emlékeztető készül. Főosztályvezetői értekezlet A főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági igazgató, a főosztályvezetők, a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke részvételével (főosztályvezetői testület) havi rendszerességgel főosztályvezetői értekezletet tart. A főosztályvezetői értekezleteket az adott tárgyévre előre meghatározott időrenddel és tematikával a főigazgató hívja össze, az adott téma felelőse írásos előterjesztésének megküldésével. Az értekezletekről emlékeztető készül. Érdekképviseleti fórum Legalább negyedéves rendszerességgel a főigazgató a szakszervezet(ek) képviselője és a Közalkalmazotti Tanács (KT) elnöke részvételével egyeztetést, tájékoztatót tart az illetékességi körükbe tartozó, a munkavállalókat érintő kérdésekről. A fórumon igény szerint a gazdasági igazgató és/vagy más felső vezető is részt vehet. Múzeumi értekezlet A főigazgató évente egy alkalommal a teljes közalkalmazotti állomány előtt beszámol az Intézmény munkájáról, és ismerteti a jövőbeni feladatait. A múzeumi értekezleten meghívottként tanácskozási joggal a fenntartó képviselője is részt vesz. 17

18 Az Intézmény testületei Állandó bizottságot csak a főigazgató jogosult létrehozni, irányítani és megszüntetni. Az állandó bizottság irányítására vonatkozó jogkörét kizárólag az Intézmény magasabb vezetőire ruházhatja át. Az állandó bizottságok ügyrendjéről szabályzatot kell alkotni. Az állandó bizottság döntést az ügyrendjében, illetve az adott bizottságra vonatkozó szabályzatban meghatározott esetekben és módon hozhat. A döntések a főigazgató jóváhagyását követően válnak érvényessé. Az Intézmény állandó bizottságai: Gyűjteménygyarapítási bizottság Néprajzi Értesítő szerkesztőbizottság Tabula szerkesztőség Könyvtári bizottság Kiállítási bizottság Honlapszerkesztőség Az Intézményben ideiglenes bizottságot csak a főigazgató jogosult létrehozni és megszüntetni. Az ideiglenes bizottságok meghatározott időre és/vagy feladatra hozhatók létre. Az ideiglenes bizottságok ügyrendjét, feladat- és hatáskörét azok létrehozásakor, legkésőbb az első ülésen meg kell határozni. Ideiglenes bizottság hatáskörrel nem rendelkezhet, illetve nem intézkedhet olyan kérdésben, amelyet jogszabály, e szabályzat vagy egyéb belső szabályzat valamely vezető kizárólagos döntési/hatáskörébe utal. Az ideiglenes bizottság az ügyek érdemében döntést a főigazgató jóváhagyásának megléte vagy külön felhatalmazás esetén hozhat. A döntést vagy felhatalmazást főigazgatói utasításba kell foglalni. Az Intézmény munkacsoportjai A főigazgató a főosztályok és a bizottságok által le nem fedett, időszakosan jelentkező munkafeladatok ellátására, pályázatok előkészítésére és lebonyolítására, illetve több főosztály bizonyos feladatainak, átfogó projektek megadott ideig való koordinálására, a rugalmasabb munkaszervezés érdekében munkacsoportokat, intézményi projekteket hozhat létre. A főigazgató a munkacsoportok, projektek irányítására vonatkozó jogkörét az Intézmény magasabb vezetőire, vezetőire, illetve munkatársára átruházhatja. A főigazgató a munkacsoportok, illetve vezetőik jogosultságát bizo- 18

19 nyos vagy indokolt esetekben a főosztályok, illetve vezetőik jogosultságát meghaladó módon határozhatja meg. A projektek, projektrendszerek megoldására időkeretet kell meghatározni, a feladat ellátásához költségvetést kell rendelni. II. A NÉPRAJZI MÚZEUM MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az Intézmény főigazgató vezetése alatt működik. Főigazgató A főigazgatót az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) pályázat útján, határozott időre bízza meg, vonja vissza megbízását, illetve menti fel. A munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja felette. A főigazgató egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény jogszabályokban meghatározott működését. A hatóságok előtt és harmadik személy felé képviseli az Intézményt, e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjaira nézve állandó jelleggel, egy meghatározott ügyre nézve esetenként írásban az Intézmény más alkalmazottjaira átruházhatja. Biztosítja az Intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását. E tevékenysége során az Intézmény feladatainak szem előtt tartásával, a jogszabályok, az alapító okirat mindenkori figyelembe vételével jár el. Jogosult és köteles minden olyan döntést meghozni, ami az Intézmény eredményes tevékenysége érdekében szükséges. A főigazgató jogállása Az Főigazgató az Intézmény folyamatos, szakszerű, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető. Az főigazgató az Áht ának (1) bekezdése alapján felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 19

20 teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. A főigazgatót az oktatási és kulturális miniszter pályázat útján, határozott időre bízza meg, vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki, illetve menti fel). A munkáltatói jogokat az oktatási és kulturális miniszter gyakorolja felette. A főigazgató feladat- és hatásköre Költségvetési szerv vezetőjeként ellátandó feladatai Gondoskodik az Intézmény szakmai feladat-, illetve munkatervének, éves költségvetésének, költségvetési és feladat-, illetve munkatervi beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; Az Intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről; Képviseli az Intézményt külső felekkel szemben; más személyek részére képviseleti jogot adhat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint. A képviseletijog eseti és állandó átruházásáról nyilvántartást köteles vezetni; A gazdasági igazgató ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot; Gondoskodik az OKM Szabályzatban meghatározott, illetőleg jelen SZMSZ mellékletét képező, szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; Felelős az intézmény valamennyi szabályzatának elkészítéséért, módosításáért, Felelős a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE), a belső ellenőrzés, valamint a kockázatkezelés rendszerének kialakításáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért; utasítást ad az Intézmény teljes működését vagy egyes területeit érintő rendszeres és időszaki ellenőrzésre, a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére; Köteles elkészíteni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét; 20

21 Felelős a számviteli politika elkészítéséért, jóváhagyásáért és végrehajtásáért, továbbá a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért; Felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért; Feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot; Gondoskodik az ICOM Múzeumok etikai kódexének hozzáférhetőségéről és megismertetéséről. Munkaügyi és személyzeti feladatai Közvetlen utasítási joggal rendelkezik az Intézmény valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában; A jelen SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az Intézmény közalkalmazottai és megbízottai irányában a munkáltatói, illetve megbízói jogokat. E jogok gyakorlását a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre vonás, pályázatok kiírása, kollektív szerződés megkötése kivételével átruházhatja. Az átruházott munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja. Ennek keretében: meghatározza a szervezeti egységek létszámát, működési feltételeit, a létszám- és illetménygazdálkodás alapelveit, a jutalmazás és az anyagi ösztönzés feltételrendszerét; ebben a tevékenységben az illetékes fórumokon konzultál; az illetékes vezetőkkel való konzultáció után kinevezi, felmenti a közalkalmazottakat (kivéve a gazdasági igazgatót), dönt minősítésükről, besorolásukról, dönt a várakozási idő csökkentéséről, jutalmazásról stb.; megindítja a fegyelmi eljárást, illetve ellátja a fegyelmi tanács elnökének a Kjt-ben rögzített feladatait; kiírja a Kjt a és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a szerinti pályázatokat; kiírja a Kjt. 20/A -a értelmében valamennyi közalkalmazott esetében szükséges pályázatokat; a Mt. 3. (5) bekezdésének alkalmazása során mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a magángyűjtői tevékenységet a gazdasági összeférhetetlenség 21

22 egyik esetének tekinti, s azt a következő pontban foglaltaknak megfelelően szabályozza. intézkedik arról, hogy az Intézmény szakalkalmazottai a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, illetve jelen SZMSZ hatályba lépését követően haladéktalanul tájékoztassák az összeférhetetlenségi ok fennállásáról; kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel, egyeztet és megköti a szakszervezettel/szakszervezetekkel a Kollektív Szerződést és annak módosításait, továbbá a mindenkori költségvetési törvény ismeretében a személyi juttatások vonatkozásában bérmegállapodást köt; gondoskodik az Intézmény közalkalmazottainak folyamatos továbbképzéséről és az ezzel összefüggő nyilvántartásról a vonatkozó jogszabály szerint, Muzeológiai feladatai Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Intézmény muzeológiai tevékenységét, a gyűjtemények megóvását-gondozását, gyarapítását, feldolgozását, a tudományos és kiállítási tervek készítését, jóváhagyja azokat, és felelős végrehajtásukért. Védetté nyilvánítási és kiviteli ügyekben irányítja az Intézmény alapító okiratában részletezett tevékenységét. Felügyeli a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett szakértői tevékenységet. Az Intézmény főfoglalkozású munkatársainak publikációival, illetve az Intézmény őrzésében lévő művek és dokumentumok, nyilvántartások felhasználásával vagy publikálásával kapcsolatban megadja a szükséges engedélyeket. Az Intézmény kiadványainak felelős kiadója. Dönt szerzeményezési ügyekben és a letétek elfogadásáról. Műtárgyak vásárlásakor, múzeumi tárgyak cseréjekor és hivatalos tárgyátvételkor gondoskodik jelen szabályzatban meghatározott, illetve egyéb vonatkozó előírások betartatásáról. A hatályos jogszabályok előírásait betartva engedélyezi a gyűjteményekben lévő műtárgyak kölcsönzését. Engedélyezi más intézmények és magánszemélyek muzeális tárgyainak restaurálását. Meghatározza az Intézmény kiállítási és publikációs tevékenységét, továbbá a dokumentációs és marketingfeladatok fő követelményeit az Intézmény célkitűzéseinek megfelelően. 22

23 Gondoskodik az ICOM Múzeumok Etikai Kódexének hozzáférhetőségéről és megismertetéséről. Egyéb feladatai Folyamatosan, illetőleg évente teljes körű tájékoztatást nyújt, és beszámol a miniszternek és a szakállamtitkárnak az Intézmény működéséről; Gondoskodik az Intézményt érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekeltekkel történő megismertetéséről; A jelen SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek között bármikor magához vonhatja; Gondoskodik az intézményi iratkezelés feltételeinek megteremtéséről; Az főigazgató felelős az Intézményen belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az Intézmény vagyonának megóvásáért; Kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel, a társintézmények vezetőivel; az Intézménnyel hivatalból kapcsolatba kerülő külföldi személyekkel és cégekkel, illetve az erre vonatkozó felhatalmazást az Intézmény alkalmazottainak megadja. Kapcsolatot tart a hazai és külföldi múzeumokkal és más kulturális intézményekkel; A miniszter, illetőleg a szakállamtitkár a főigazgatót és általa az Intézményt az alapító okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja meg. Ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. A főigazgató által közvetlenül irányított magasabb vezető beosztású közalkalmazottak: a főigazgató-helyettes a gazdasági igazgató a tudományos titkár A főigazgató közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és beosztottak: a Főigazgatói Titkárság a Kommunikációs Főosztály a Könyvtár (főosztály) a Biztonsági Osztály a belső ellenőr a jogtanácsos A főigazgató vezetésével működik: 23

24 a vezetői értekezlet a főosztályvezetői testület (értekezlet) az érdekképviseleti fórum a szakmai bizottságok a szerkesztőbizottságok A főigazgató különböző szintű múzeumi értekezleteken ad tájékoztatást az Intézmény munkáját és életét befolyásoló körülményekről és döntésekről. Helyettesítésére távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rendre vonatkozó előírások szerint jogosult: a főigazgató-helyettes általános jelleggel gazdasági igazgató a főigazgató által meghatározott esetekben Főigazgató-helyettes A főigazgató-helyettes jogállása Az általános vezetői hatáskörbe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladat- és hatásköröket, amelyeket a főigazgató számára meghatároz. Feladatait a főigazgató közvetlen irányításával, önálló hatáskörrel látja el. A főigazgató-helyettes feladat- és hatásköre a) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak meghatározásával és számonkérésével biztosítja a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakmai tevékenységek megalapozását, fejlesztését; b) segíti a főigazgató döntését fontosabb stratégiai, vagyonnyilvántartási, tulajdonosi-ellenőrzési, ingatlanrendezési ügyekben vagy az ezeket érintő szabályozási tevékenységben; c) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységének koordinálásával közreműködik az Intézmény éves költségvetése tervezésében (irányelv, koncepció, tervjavaslat), a jóváhagyott előirányzatok jogcímei szerinti feladatok végrehajtásában; d) a szakmai főosztályok részvételével kidolgozza az Intézmény gyűjteménykezelésének alapelveit és koncepcióját; e) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek tevékenységének, feladatainak irányításával részt vesz az Intézmény operatív irányításában, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó területre vonatkozóan lát el ellenőrzési feladatokat (lásd FEUVE folyamatos működtetése), és az intézmény egésze tekintetében; f) részt vesz az Intézmény képviseletével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásában a magasabb vezetői feladat- és hatáskörmegosztás szerint; 24

25 g) részt vesz az Intézmény céljainak kialakításában, a munkatervek, fejlesztési tervek, programok előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, a felettes szerv részére készítendő előterjesztések, beszámolók összeállításában; h) helyettesíti a főigazgatót annak távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rendre vonatkozó előírások szerint; i) kiemelt szakmai feladata a muzeális anyag nyilvántartása, a tudományos kutatómunka, a gyűjtemények muzeológiai feldolgozása, az ajándékok, hagyatékok elfogadása, belföldi műtárgykölcsönzés, tárgyak átadása, szállítása, letéti szerződések megkötése, raktári anyagok felügyelete, szakanyagok selejtezése irányításában való közreműködés; j) részt vesz a szakági megelőző műtárgyvédelmi program, illetve a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság munkájában, irányításában; k) vezeti a Gyűjteménygyarapítási Bizottságot, kidolgozza az Intézmény gyűjteménygyarapítási koncepcióját; l) felügyeli, ellenőrzi az ügyeletes tevékenységét, intézkedik az ügyeleti szolgálat folyamán feltárt vagy felmerülő ügyekben; m) engedélyezi a külső fotó-, dia- és filmmegrendeléseket, valamint az archív hangzóanyagra vonatkozó igényeket, felelős a térítési díjszabás meghatározásáért és folyamatos karbantartásáért; n) gyűjteményi-muzeológiai szempontok alapján irányítja, felügyeli az Intézmény épületének és a törökbálinti műtárgyraktár helyiséghasznosítását; o) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a főigazgató megbízza, továbbá jogszabályok, belső szabályok, utasítások feladatkörébe rendelnek. A főigazgató-helyettes felelős a) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek szakmai feladatainak teljesüléséért, munkatervének elkészítéséért és megvalósulásáért; b) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájának koordinálásáért; c) a rábízott feladatok terén az Intézmény operatív működéséért; d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény, az ezek nyomán kiadott 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, a 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól, valamint a 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról betartatásáért; e) a megelőző műtárgyvédelem feladatainak teljesítéséért, az országos szakfeladat szintű múzeumi állományvédelmi program szakmai koordinációjáért; 25

26 f) az Intézmény SZMSZ-ének és belső szabályzatainak naprakész állapotban való tartásáért, a belső szabályzatok koordinálásáért, munkavállalói érdekképviselet illetékessége esetén azok egyeztetéséért; g) az Intézmény gyűjteménykezelési gyakorlatáért, gyűjteménygyarapítási koncepciójáért és annak megvalósításáért. Közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és feladatkörök A főigazgató-helyettes a főigazgató irányításával ellátja a gyűjteményi-tudományos munkát végző szervezeti egységek tevékenységének irányítását, felügyeletét. Irányítása alá tartozó szervezeti egységeket és munkaköröket a IV pont tartalmazza. A főigazgató-helyettest munkájában a főosztályvezetők segítik. A főigazgató-helyettes helyettesítésére akadályoztatása esetén jogosult: megbízás alapján a Gyűjteményi Főosztály vezetője, ennek akadályoztatása esetében valamelyik főosztályvezető Gazdasági igazgató Az általános vezetői hatáskörébe tartozó ügyeken kívül gyakorolja mindazokat a jog-, feladat- és hatásköröket, amelyeket a főigazgató számára meghatároz, továbbá jogszabályok, belső szabályok, utasítások feladatkörébe rendelnek. A gazdasági igazgató a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 18. (3) alapján a működéssel összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési területen a főigazgató helyettese. A gazdasági igazgató feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági igazgató feladata az Intézmény működésével összefüggő pénzügyi és gazdálkodási feladatok irányítása, az Intézmény működéséhez szükséges pénzügyi források és támogatók felkutatása, az Intézmény gazdasági stratégiájának kialakítása és megvalósítása. A gazdasági igazgató közbeszerzési tanácsadó bevonásával közvetlenül irányítja és felügyeli az Intézmény közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat. Ennek körében ellenőrzi és egyezteti az egyes szervezeti egységek által elkészített közbeszerzési dokumentációkat, a pályázati kiírásokat. Szervezi az ajánlatok gyűjtését, bontását, bírálatát, elkészítteti a szükséges jegyzőkönyveket, illetve a Kbt. által előírt egyéb dokumentumokat. A közbeszerzések lebonyolításának részletszabályairól főigazgatói utasítás rendelkezik. 26

27 A gazdasági igazgató hatáskörrel járó feladatai az államháztartásról szóló hatályos évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével: a) az éves költségvetés keretein belül a vagyonvédelem, a célszerűség és a gazdaságosság követelményeinek szem előtt tartásával tervezi, irányítja és ellenőrzi az Intézmény teljes gazdasági tevékenységét (fenntartás, működtetés, beruházás, előirányzat-felhasználás, előirányzat-módosítás); b) végzi a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatainak meghatározásával és számonkérésével a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakmai tevékenység megalapozását, fejlesztését, valamint segíti a főigazgató döntését fontosabb közgazdasági, pénzügyi, számviteli és gazdasági ügyekben vagy ezeket érintő szabályozási tevékenységben; c) a közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek és szakértők tevékenységének, feladatainak irányításával részt vesz az Intézmény operatív irányításában; d) felügyeli az Intézmény által indított közbeszerzési eljárások szabályszerű lebonyolítását; e) gazdasági területen irányítja a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést (pénzügyi döntések dokumentáltsága, kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, aláírási jog gyakorlása, vezetői információs rendszer, beszámoltatása); f) biztosítja az irányítása alá tartozó részlegek összehangolt működtetését; g) ellenjegyzi a kötelezettségvállalást tartalmazó iratokat; h) a főigazgató által külön utasításban meghatározott keretek között értékhatárhoz kötött kötelezettségvállalói jogkör illeti meg; i) elkészíti az Intézmény rövid- és középtávú pénzügyi, üzemeltetési terveit; j) elkészíti és aktualizálja az Ámr. 17. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Intézmény gazdasági szervezetének ügyrendjét. k) a főigazgató irányítása mellett szervezi az Intézmény vagyongazdálkodását (a vagyon használatát, hasznosítását); l) a törökbálinti DEPO Raktárbázisban lévő műtárgyraktárral kapcsolatos fenntartási, működtetési teendőket irányítja; m) irányítja és szabályozza az Intézmény készpénzkezelését és könyvvezetését; n) összeállítja a költségvetést és a költségvetési beszámolót; o) abban az esetben, ha az Intézmény vállalkozási tevékenységet folytat, biztosítja annak elkülönített nyilvántartását, beszámolását; 27

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom:

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom: Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom:. dr. Baán László f igazgató.... Balog Zoltán emberi er források minisztere Budapest, 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata a 26/2012. (VII.9.) OH elnöki utasítás 1. számú melléklete Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2012. július 9. TARTALOMJEGYZÉK I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23.

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK A nemzeti erõforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 10. szám 1367 A nemzetgazdasági miniszter 3/2012. (II. 24.) NGM utasítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról A központi államigazgatási

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben