A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében eljárva Arató Gergely államtitkár Budapest, december 12. I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI

2 2 1. Az Intézmény jogállása A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet (a továbbiakban: Intézmény) kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá. Az Intézmény alapítója a művelődési és közoktatási miniszter, fenntartója és felügyeleti szerve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, szakmai felügyeletét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejlesztési és gazdasági szakállamtitkára gyakorolja. 2. Az Intézmény alapadatai Hivatalos megnevezése: Közgyűjteményi Ellátó Szervezet Rövidített elnevezése: KESZ Alapító: Művelődési és Közoktatási Miniszter, január 01-jei hatállyal, a /92 számú határozat alapján. Alapítás kelte, száma : január 01. Az SZMSZ. alapját képező alapító okirat kelte: május 29. (ügyiratszám: 11683/2008) Székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Postacím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Adószám: TB szám: Törzsszám: Áht-azonosító Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: az adónak alanya Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: MÁK Központi telefonszáma: Központi faxszáma: címe: II. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 1. Alaptevékenysége Az Intézmény az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) által meghatározott, a Minisztérium felügyelete alatt álló önállóan gazdálkodó költségvetési szervek számára ellátja az Alapító Okirata II/1 pontjában felsorolt gazdasági-, műszaki- és egyéb feladatokat (gesztorálás).

3 3 A KESZ állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az Alapító Okirat II/1. pontja szerint: o o o o o o o o o o o o o o o Számvitel, a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi adatok regisztrálása, pénzellátás, könyvvezetés, analitikus nyilvántartások vezetése, információ szolgáltatás, beszámolás, egységes nyilvántartási rendszerben. Ingatlan üzemeltetés, takarítás, valamint ezzel összefüggő gazdálkodási, adatfeldolgozási (informatikai) és egyéb feladatok ellátása. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok ellátása, beszerzés, raktározás, karbantartás, szállítás, leltározás, selejtezés, vagyonnyilvántartás, gépkocsi üzemeltetés. Informatikai és távközlési beszerzés, karbantartás és fejlesztések, szolgáltatások koordinálása. Tűz-, munka-, baleset-, illetve katasztrófavédelmi oktatás és felügyelet. Jogi képviselet és egyéb jogi jellegű szolgáltatás. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Pályázatírás, -kezelés. Műtárgyak belföldi és nemzetközi szállításának koordinációja, szervezése, múzeumi logisztikai feladatok. Nyomdai szolgáltatások koordinációja, nyomdai tevékenység Vagyonvédelem, őrzés-védelmi, biztonsági feladatok. Vagyonkezelés, vagyonhasznosítás Pr (public relation) tevékenység és kommunikáció. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. Rendezvényszervezés. o Minőségfejlesztés. Az Intézmény működését meghatározó jogszabály: az Államháztartásról szóló, többször módosított1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.), az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet (Ámr), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXII törvény (Kjt), a közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről szóló 30/2000/X.11./ OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet), a számvitelről szóló év C. tv. (SZt) és annak végrehajtási rendelete, továbbá a közbeszerzésekről szóló évi 129. tv (Kbt) 1.1. Az intézmény alaptevékenységi köre a TEAOR 08 szerinti megjelöléssel: Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés

4 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése Egyéb befejező építés m.n.s Egyéb speciális szaképítés m.n.s Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Rakománykezelés Üdülési, egyéb átmeneti szálláshelyszolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftverkiadás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, video- és televízióprogram terjesztése Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Jogi tevékenység Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Utazásközvetítés Utazásszervezés Biztonsági rendszer szolgáltatás Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános közigazgatás Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Szakmai középfokú oktatás Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Művészeti létesítmények működtetése Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 4

5 5 tevékenység Intézmény tevékenységi körében közvetlenül üzemeltetett létesítmények: Irodaházak: Budapest, V. Báthory utca 10. Budapest, VI. Bajza utca 32. Vendégház : Budapest, XII. Maros utca 16/a. Orvosi rendelő Budapest, V. Szalay u (Foglalkozás-egészségügyi ellátás) Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött hatályos vagyonkezelési szerződés alapján az Intézmény vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok: (a) Budapest, II. Hímes u. 3. (Templomkert u.2.) (b) Budapest, II. Máriaremetei út 208. (c) Budapest, VI. Lendvay u. 13. (d) Budapest, V. Magyar u. 34. (e) Budapest, XII. Bíró u.3. (f) Sopron, Tulipán köz (Szt. Margit u.2.) Az és pontban valamennyi további ingatlan - az orvosi rendelő kivételével - az Intézmény vagyonkezelésében van. Az pont alatti ingatlanok az OMSZI Intézményfenntartó Kht.. használatában vannak. Az ingatlanok vagyonkezelésére és használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal, illetve től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződések szabályozzák. 1.2 Az Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, költségvetése a költségvetési törvényben, a költségvetési törvény OKM XX. fejezeten belül kerül meghatározásra. Feladatait az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően látja el, valamint a tevékenység forrását elsődlegesen a költségvetési törvény OKM XX. fejezeti költségvetési keretből használja fel. 1.3 Az Intézmény feladatainak szakfeladatok szerinti besorolása: Alapvető szakfeladata: Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Szakágazati besorolása: Építmény üzemeltetés 1.4 Az Intézmény költségvetéssel kapcsolatos feladatait a gazdasági igazgató irányítása alatt az Intézmény gazdasági osztálya végzi a 1.2. pontban hivatkozott jogszabályokban foglalt általános előírások és feltételek figyelembe vételével. 1.5 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és az Intézmény (korábban: OMSZI) közötti külön megállapodások szabályozzák az alábbi feladatokat - vendégház üzemeltetése és hasznosítása 1.6 Külön szerződések rögzítik az Intézmény és az általa gesztorált intézmények közötti

6 6 Együttműködési-, szolgáltatási feltételeket 2. Vállalkozási tevékenysége 2.1 Az Intézmény Alapító Okirata III. pontjában rögzítettek szerint, a szabad kapacitások hasznosítása érdekében költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 30%-os mértékig vállalkozási tevékenységet folytathat, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységből fakadó kötelezettségei teljesítését. Az Intézmény vállalkozási tevékenységi köre TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel: Egyéb szálláshely-szolgáltatás Ingatlankezelés M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Az Intézmény a vállalkozási tevékenységek köréből a TEÁOR 08 tevékenységet nem végzi. 2.2 A vállalkozási feladatok, tevékenységek forrásai: Az Áht 96 (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységtől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény az Intézmény által felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr (217/1998/XII.31./ Korm.r.) 69 (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel. Az Amr 10 (4) bekezdés d. pontja szerinti vállalkozási tevékenység forrása: Egyéb szálláshely-szolgáltatás Ingatlankezelés M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Az Intézmény vállalkozási tevékenységével kapcsolatos feladatokat az Ügyfélkapcsolati Igazgató látja el, akinek jogállását, feladatait, jog- és hatáskörét a 3. fejezet 1.4 pontja határozza meg. 3. Az pontban meghatározott ingatlanok felújítási-, karbantartási feladatait a KESZ az ingatlanok vagyonkezelőjeként látja el. Az Intézmény ellátja a NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Közhasznú Társasággal kapcsolatos alapítói jogokat. III. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI 1. Vezetők Magasabb vezető beosztású a főigazgató, a gazdasági igazgató és az ügyfélkapcsolati igazgató. Vezető beosztású: üzemeltetési irodavezető, gazdasági osztályvezető

7 7 A magasabb vezető beosztásúak megbízására csak pályáztatást követően kerülhet sor A főigazgató A főigazgató jogállása A főigazgató az Intézmény folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető A főigazgató felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési-, beszámolási-, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. Felelős a főigazgató a Folyamatban épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) rendszer kiépítéséért, működtetéséért, fejlesztéséért, az ellenőrzési nyomvonal elkészítéséért, a kockázatkezelési rendszer működtetéséért (Ámr 145/A.,145/B.,146/C. -sok). A főigazgató az Intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a FEUVE rendszerét. A főigazgató köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely az SZMSZ mellékletét képezi. A főigazgató köteles elkészíteni az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, amely az Intézmény tervezési-, pénzügyi-, lebonyolítási- és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatban foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A főigazgató köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni Az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató. A főigazgatót aki magasabb vezetői beosztás ellátásával megbízott közalkalmazott az oktatási és kulturális miniszter bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A főigazgató megbízására pályázat alapján kerül sor. A magasabb vezetői megbízás határozott időre, de legfeljebb öt évre szól. A magasabb vezetői megbízást az oktatási és kulturális miniszter jogosult visszavonni Felelős az Üvegzseb törvényből eredő feladatok végrehajtásáért a költségvetési szervnél Felelős a számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, elkészítéséért és az elkészült számviteli politika jóváhagyásáért a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendelet 8 (12) előírása szerint, annak jóváhagyásáért, továbbá e rendelet 49 (5) pont előírása szerint a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvelés helyességéért.

8 Felelős az 1995 évi LXVI.tv. 9 (3) bek. előírása alapján az iratkezelés és irattározás meghatározott követelmények teljesítéséért, valamint az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, valamint a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért A főigazgató összeférhetetlenségére a Kjt ok az irányadók és az OM rendelet 7 a irányadók A főigazgató feladat- és hatásköre a. Gondoskodik az Intézmény éves költségvetésének és feladattervének, valamint költségvetési és feladat-beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról. b. Az Intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről. c. Képviseli az Intézményt harmadik személyekkel szemben; más személyek részére képviseleti jogot adhat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti és állandó átengedéséről nyilvántartást köteles vezetni. d. A gazdasági igazgatóval ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot. e. Gondoskodik az OKM Szabályzatban meghatározott, illetőleg a jelen SZMSZ mellékletét képező szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról. f. Felelős a FEUVE megszervezéséért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért. Az Ámr 145/A. szerint kialakítja, működteti és fejleszti a FEUVE rendszert, a 145/B. -ának megfelelően elkészíti az Intézmény ellenőrzési nyomvonalát, a 145/C. -a szerint kockázatelemzést végez és a kockázatkezelési rendszert működteti. g. Feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot. h. Közvetlen utasítási joggal rendelkezik az Intézmény valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában. i. A jelen SZMSZ-ben, illetve az Alapító Okiratban meghatározott kivételekkel gyakorolja az Intézmény közalkalmazottai és megbízottai irányában a munkáltatói, illetve megbízói jogokat. E jogok gyakorlását átruházhatja a 9.2 pontban rögzített alapvető munkáltatói jogok kivételével más vezető beosztású közalkalmazottaknak. Az átruházott munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja, az átruházásról nyilvántartást köteles vezetni. j. Folyamatosan, illetőleg évente teljes körű tájékoztatást nyújt és beszámol a miniszternek és a minisztérium fejlesztési és gazdasági szakállamtitkárnak az Intézmény működéséről. k. Gondoskodik az Intézményt érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekeltekkel történő megismertetéséről.

9 9 l. Gondoskodik az Intézmény érdemi ügyintézését végző közalkalmazottak folyamatos továbbképzéséről. m. A jelen SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a főigazgató a jogszabályok adta keretek között bármikor magához vonhatja. n. A főigazgató felelős az Intézményen belüli munka-, tűz-, és katasztrófavédelmi (továbbiakban: tűz- és munkavédelmi) előírások betartásáért, az Intézmény vagyonának megóvásáért. o. A miniszter, illetőleg a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár a főigazgatót és általa az Intézményt, az Alapító Okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja meg. p. Ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket a jogszabály a hatáskörébe utal. r. A szeptember 25-én hatályba lépett, 2007 évi CVI sz., az állami vagyonról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően látja el meghatalmazás esetén és szerint az OMSZI Kht. alapítói jogainak gyakorlását. s. Ellátja a szervezeti séma szerint a Főigazgatóhoz tartozó területek közvetlen irányítását: Főigazgatói titkárság Humánpolitikai csoport Belső ellenőr Jogtanácsos (jogi képviselő) 1 2. A gazdasági igazgató A gazdasági igazgató jogállása A gazdasági igazgató a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a főigazgató helyettese. Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el A gazdasági igazgatót pályázat útján - - határozatlan időre a főigazgató javaslatára a miniszter bízza meg, vonja vissza megbízását (szükség esetén kinevezi és menti fel) és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A magasabb vezető beosztású gazdasági igazgató felett a további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja Felelős az Ámr-ben meghatározott feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért, így a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért, valamint a FEUVEi kötelezettséggel és adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatokért. A kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettségek vállalásáért, a tartozásállomány nagyságáért Az Intézmény gazdasági szervezetének (gazdasági osztályának) irányítója. Az irányítása alá tartozó közalkalmazottak felett átruházott munkáltatói jogkört gyakorol (a IV. fejezet 9.3 és 9.4 pontok alkalmazásával) A gazdasági igazgató feladat- és hatásköre a. Irányítja és ellenőrzi az Intézmény gazdasági szervezetét, a gazdasági osztályt. b. A belső szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt.

10 10 c. Biztosítja a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással, a gazdasági ügyvitellel, a bizonylati renddel, a beszámolási kötelezettséggel, a követelésekkel és kötelezettségekkel, a közgazdasági ellenőrző, valamint a döntés előkészítő tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtását. d. Gazdasági intézkedéseket hoz, kialakítja a számviteli rendet, kidolgozza a számviteli politikát, és biztosítja annak gyakorlati megvalósulását, kialakítja a gazdasági osztály ügyrendjét, segíti és ellenőrzi a pénzügyi - számviteli munkát, kidolgozza a gazdasági-, pénzügyi-, számviteli szabályzatokat folyamatosan, biztosítja azok összhangját és időszerűségét. e. A kötelezettség vállalása előtt meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a kötelezettségvállalásra a fedezetet. f. Átruházott hatáskörben a főigazgató által írásban rögzített módon gyakorolja a képviseletre, kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó jogköröket, a mindenkori hatályos költségvetési-, gazdálkodási-, kötelezettségvállalási-, utalványozási szabályzat, a gazdasági osztály ügyrendje szerint. g. Az intézmény főigazgatójának kötelezettségvállalását előzetesen ellen jegyzi. h. Felügyeli a Foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységét. i. A gesztor feladatok körében irányítja a és pontok szerinti tevékenységet. j. Évente köteles a belső kontroll rendszerek témakörében a pénzügyminiszter által Meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt köteles a költségvetési szerv vezetője felé minden év december 31-ig igazolni A gazdasági szervezetnél a FEUVE működtetésével, illetve a kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatok: A gazdasági osztály a jogszabályi előírások alapján működteti a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert, a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében. Ezen belül biztosítja: A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait). Az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, ellenjegyzését. A gazdasági események elszámolását (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás). A FEUVE keretében ellátja 1. Az Ellenőrzési nyomvonalnak megfelelő munkafolyamatokat, mely tartalmazza a gazdasági részfolyamatokra vonatkozóan: a. az adott tevékenység tartalmát b. a feladat ellátás jogszabályi vagy egyéb alapját c. tevékenységi folyamathoz szükséges dokumentumok felsorolását d. a feladatellátásért felelős munkakört

11 11 e. a feladatellátás ellenőrzéséért felelős munkakört f. az ellenőrzés elvégzésének módját. 2. A gazdasági tevékenységre vonatkozó kockázatelemzési-kockázatkezelési feladatokat. 3. Különös figyelmet fordít a kockázatok, szabálytalanságok megelőzésére, a szabálytalanságok eljárási rendjének betartására. 4. A FEUVE rendszer működéséről a főigazgató felé évente beszámol. 1.3 Gazdasági osztályvezető A gazdasági osztályvezető jogállása A gazdasági osztályvezető a gazdasági osztály működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatokat látja el. A beosztás az OM rendelet 1. sz. melléklet II. Vezetői beosztások címszó alatt meghatározott osztályvezető beosztásnak felel meg Az osztályvezetőt a főigazgató bízza meg, határozatlan időre, illetve vonja vissza a megbízását. Feladatait a gazdasági igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el Az osztályvezető felelős az Intézmény pénzügyi-, számviteli funkciójának zavartalan és biztonságos működéséért, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásáért, illetőleg a számviteli, pénzügyi és vezetői információs rendszer kívánt színvonalú működtetéséért Közvetlenül irányítja a gazdasági osztályra beosztott közalkalmazottakat, átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az osztály közalkalmazottai felett (a IV. fejezet 9.3 és 9.4. pontjának alkalmazásával) A gazdasági osztályvezető feladat- és hatásköre a. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az Intézmény gazdasági osztályát. b. Biztosítja a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással, a gazdasági ügyvitellel, a bizonylati renddel, a beszámolási kötelezettséggel, a követelésekkel és kötelezettségekkel, az adatszolgáltatással a közgazdasági ellenőrző, valamint a döntés előkészítő tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtását. c. Gazdasági intézkedéseket javasol, biztosítja a számviteli rend, a számviteli politika érvényesülését, annak gyakorlati megvalósulását, kialakítja a gazdasági osztály munkarendjét, segíti és ellenőrzi a pénzügyi - számviteli munkát, folyamatosan biztosítja azok végrehajtását és az összhangját. d. Vezeti a kötelezettség vállalással kapcsolatos nyilvántartásokat, és figyeli, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet a kötelezettségvállalásra. e. Átruházott hatáskörben a főigazgató által írásban rögzített módon gyakorolja a képviseletre, kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre vonatkozó jogköröket. 1.4 Ügyfélkapcsolati igazgató

12 12 Az Alapító Okirat IV. 2. pontja értelmében a főigazgató munkáját szakmai igazgatók segítik. A vezető állású ügyfélkapcsolati igazgatót pályázat útján - határozott időre, legfeljebb 5 évre a Főigazgató bízza meg, vonja vissza megbízását (szükség esetén kinevezi és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört és a további munkáltatói jogokat Ügyfélkapcsolati igazgató jogállása Az ügyfélkapcsolati igazgató a főigazgató általános helyettese. Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Az ügyfélkapcsolati igazgató feladatait a gazdasági igazgatóval és az üzemeltetési irodavezetővel szoros együttműködésben látja el Felelős - közérdekű adatok kezeléséért, közzétételéért, - az intézmény PR tevékenységéért, az intézményekkel való kapcsolattartásért, - ügyfélkapcsolati feladatok zavartalan ellátásáért, a problémák kezeléséért, - az ügyfélkapcsolati szervezet kialakításáért, fejlesztéséért működtetéséért, - az Intézmény bérletgazdálkodásáért, - a gesztorált intézményekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért, - az egyes intézményeket ellátó szolgáltató szervezetek munkájának felügyeletéért, összehangolásáért, - az ellátó és szolgáltató szervezetekkel valamint külső partnerekkel kapcsolatos munkafolyamatok hatékony, eredményes megszervezéséért, - protokoll, rendezvényszervező tevékenységért Feladatai - Gesztorált intézményekkel kapcsolatos feladat-ellátás koordinálása, ellenőrzése. - Bérletgazdálkodás, ezzel összefüggésben a vendégház, irodaházak szolgáltatásainak szakmai irányítása. A Bérletgazdálkodási részleg az Ügyfélkapcsolati igazgató közvetlen felügyelete alatt álló szervezeti egység. (A vendégház, az irodaházak /Báthory u., 10. és Bajza u. 32./ bérleti szerződéseivel kapcsolatos intézkedések végrehajtása az pont szerint történik.) - A KESZ által nyújtott szolgáltatások irányítása, koordinálása, szakmai fejlesztése. - A nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának biztosítása, a minőség folyamatos ellenőrzése, a felmerült problémák elemzése, kezelése. - Az ellátási és szolgáltatási szakmai területekkel szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelmények érvényre juttatása. - Elősegíteni a szolgáltatások integrálását, standardszolgáltatások, normák kialakítását. - A KESZ-hez tartozó intézmények működéséhez szükséges informatikai, műszaki és elhelyezési feltételek biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdasági, valamint a

13 13 vagyongazdálkodás körébe tartozó egyes feladatok ellátása. - A napi működéshez szükséges alapinformatikai és telekommunikációs eszközök, és szolgáltatások biztosítása. - A jogszabályokban előírt védelmi, személyi biztonsági és objektum védelmi feladatokról való gondoskodás. - Koordináció, operatív együttműködés az NKÖV Kht.. és az OMSZI Kht.. vezetőivel. - Operatív kapcsolattartás az OKM illetékes főosztályaival, a közgyűjteményi intézmények vezetőivel. - Ellátni mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, illetőleg a főigazgató hatáskörébe utal. - Részvétel a jövőbeni / utáni/ működés kialakításában, a feladatok integrálásában. - Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. - Közreműködik a szakterületét érintő belső szabályzatok, utasítások előkészítésében. - Rendszeresen tájékoztatót kér az egyes szakmai területek vezetőitől. - Főigazgatónak rendszeresen beszámol szakmai területe tevékenységéről, a végzett munka értékeléséről Jog- és hatásköre a.) Utasítási joga van az alárendelt egységek közalkalmazottai felé. b.) Átruházott hatáskörben a főigazgató által írásban rögzített módon gyakorolja a képviseletre, kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó jogköröket. c.) Közvetlen irányítása alá tartozik - a Bérletgazdálkodási részleg és - a gesztorált intézményekkel kapcsolatos feladatellátás koordinálása, ellenőrzése Bérletgazdálkodási részleg Felelős a vendégházak működéséért, a szabad kapacitás hasznosításáért, a Báthory- Bajza utcai irodaház irodai és egyéb területeinek bérbeadásáért, bérleti díjak beszedéséért. (a) Biztosítja a vendégházak rendeltetésszerű működtetését, előkészíti a szerződéseket. (b) Biztosítja az előzetes igényeknek megfelelően a szálláshelyet a vendégház esetében elsősorban az OKM által kijelölt személyek részére illetve amennyiben az Oktatási és Kulturális Minisztérium a férőhelyet nem kívánja 30 napon belül igénybe venni, az üres férőhelyeket hasznosítja. (c) Kidolgozza a vendégházak belső szervezetét, működési szabályait, és a házirendet, amelyet a főigazgató hagy jóvá.

14 14 A részleg feladatai: (a)végzi a feladat ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási-, gazdasági- és egyéb adminisztrációs tevékenységeket. (b) Feladata az irodaházak (Báthory u. 10. szám és a Bajza u. 32. ) irodai és egyéb területek gazdaságos bérbeadása, a rezsiköltségek és a bérleti díjak beszedése, a bérlői igények elvárt szinten történő kielégítése, lakókkal kapcsolattartás. (c).értékesíti az OKM és intézményei részére az előzetesen bejelentett igényeknek megfelelően a vendégházak lakásait, hasznosítja a szabad kapacitást Gesztorált intézményekkel kapcsolatos feladatellátás koordinálása, ellenőrzése Koordinációs részleg A koordinációs részleg ellátja az OKM által kijelölt intézmények (továbbiakban: közgyűjtemény) tekintetében teljesítendő feladatok koordinálását, szervezését és a teljesítés ellenőrzését. A feladatok teljesítése saját hatáskörben vagy pályáztatás (versenyeztetés) alapján megbízott alvállalkozók közreműködésével történhet. (Megjegyzés: A teljes gesztorált közgyűjteményi intézményi kör felállásával egyidejűleg állna fel ez a terület, kifejezetten koordinációs és ellenőrzési feladatokat, a szakmai feladatokat (számvitel, pénzügyi feladatok, illetmény ügyek) a szakmai területek látják el, vagy vállalkozói szerződések alapján más szervek). 1.5 Az üzemeltetési irodavezető Az üzemeltetési irodavezető jogállása Az Intézményhez tartozó ingatlanok üzemeltetésének, valamint karbantartásának, felújításának és beruházásának irányítását az üzemeltetési irodavezető látja el. Ezen felül irányítja a műszaki-vagyonvédelmi részleg, a bérletgazdálkodási részleg feladatából eredő tevékenységet is. Ide tartozik a gesztor tevékenység koordinálása is Az irodavezetőt a főigazgató bízza meg, vonja vissza a megbízatást, és gyakorolja felette a munkáltatói jogkört. Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el Az irodavezető a Kjt. hatálya alá tartozó vezető beosztású közalkalmazott, amely az OM rendelet 1. sz. melléklet II. Vezetői beosztások címszó alatt meghatározott beosztásnak felel meg Az irodavezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, a vezetői beosztás ellátásával történő megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól Felelős az Intézmény kezelésében, üzemeltetésében lévő irodaházak (Báthory u. 10. és Bajza u. 32. szám alatti ingatlan), továbbá a vendégházak és egyéb ingatlanok, műszaki berendezések állapotának naprakész ismeretéért, rendeltetésszerű működéséért, a műszaki fejlesztési, beruházási, karbantartási tervének elkészítésért, valamint azok előkészítéséért és végrehajtásáért, továbbá a műszaki-vagyonvédelmi részleg, a bérletgazdálkodási részlegtevékenységének irányításáért. Ide tartozik a gesztorált intézmények műszaki feladatellátásának koordinálása is.

15 15 Ellátja az OMSZI Kht. használatába utalt ingatlanok műszaki fenntartási feladatainak irányítását is Felelős az KESZ -nél a környezetvédelmi feladatok ellátásáért Az irodavezető bekezdésben szereplő feladatokat a főigazgató által meghatározott módon és mértékben átruházhatja az adott szakmai ügyintézőkre Az üzemeltetési irodavezető feladat- és hatásköre Szakmai területek: Intézmény és ingatlan üzemeltetés Műszaki vagyonvédelmi részleg Feladatkörében különösen: a. Irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja a közvetlenül hozzátartozó szervezeti egységeket és személyeket, koordinálja a szervezeti egységek közötti munkamegosztást, feladatkörébe tartozó kérdések megoldására előterjesztéseket, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges iránymutatásokat, javaslatokat, szakmai tervezeteket készít. b. A szakmai területét érintő költségvetési előirányzat felhasználására javaslatot tesz. c. Részt vesz a közbeszerzési törvény előírásai szerinti pályázatok kiírásában és értékelésében. d. Megtervezi, előkészíti a szükséges beruházási, felújítási és karbantartási munkákat és a végrehajtás során betartatja a tűz- és munkavédelemre vonatkozó, valamint egyéb hatósági előírásokat. Szükség esetén biztosítja a műszaki ellenőrzést. e. A tervtárolás és nyilvántartási feladatok elvégzése, a szükséges szabályzatok kidolgozása. f. Részt vesz a Minisztérium által szervezett tárgyalásokon, tervismertetéseken, műszaki átadás átvételi, üzembe helyezési eljárásokon, ahol a szükséges nyilatkozatokat megteszi. g. Részt vesz a műszaki-vagyonvédelmi részleg munkájának irányításában Az üzemeltetési iroda vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a kötelezettségvállalási szabályzatban meghatározottak szerint a gazdasági igazgató ellenjegyzésével gyakorolja. 1.6 A műszaki-vagyonvédelmi részleg (közvetlen vezetője az üzemeltetési iroda vezetője) Az Intézmény üzemeltetési és szolgáltatási tevékenységét végző műszakivagyonvédelmi részleg közvetlen irányítását az iroda vezetője látja el A részleg felelős az Intézmény kezelésében, üzemeltetésében, az irodaházak (Báthory u. 10. és Bajza u. 32. ), vendégházak, egyéb ingatlanok karbantartásáért. Felelős továbbá a munka-és tűzvédelmi munkatárs munkájának irányításáért A műszaki-vagyonvédelmi részleg feladat- és hatásköre a. Kialakítja a műszaki-vagyonvédelmi részleg működési rendjét, irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztottak tevékenységét.

16 16 b. Gondoskodik a tárgyi eszközök, gépek, berendezések műszaki állapotának folyamatos megőrzéséről, tervszerű karbantartásáról és felújításáról, javításáról, működteti az intézmény infrastruktúráját. c. Betartja és betartatja a tűz- és munkavédelmi, valamint egyéb hatósági előírásokat. d. Elvégzi és elvégezteti a meghatározott feladatokat (megrendelések, munkalapok, feljegyzések, szóbeli igénylések stb. alapján), ellenőrzi és igazolja a megrendelt munka elvégzését, a számla kiállítását. Gondoskodik a beszerzett anyagok gazdálkodásáról szükség szerinti raktározásáról, ellenőrzi az anyagmozgások (ki- és bevételezések) szabályosságát, felel a leltárak valódiságáért. e. Javaslatot tesz a biztonság fokozására és a működés hatékonyságának javítására. f. Azonnali intézkedéséket tesz rendbontás, vétkes mulasztás, bűncselekmény gyanúja, rendkívüli esemény észlelése esetén és azokat haladéktalanul jelenti az illetékes vezetőnek, valamint a főigazgatónak. g. Megszervezi és ellenőrzi a portaszolgálat ellátását, közvetlenül irányítja a beosztottakat, valamint ellenőrzi a tűz- és munkavédelemmel foglalkozó munkatárs tevékenységét. 1.7 Belső ellenőr Belső ellenőr jogállása A belső ellenőrt a főigazgató bízza meg határozatlan időre, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya véleményének kikérése után. A belső ellenőr közvetlenül a főigazgató irányítása mellett látja el feladatát, részmunkaidős közalkalmazott A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 162/ (VIII.16.) Korm. Rendelettel módosított 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.n. pontja szerint amennyiben a költségvetési szervnél 1 fő látja el a belső ellenőrzést, aki elvégzi a Rendelet 12 -ban foglalt belső ellenőrzési vezetői - tevékenységeket Felelős a belső ellenőrzési funkció szabályos működéséért és a számára meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt előírások szerint A belső ellenőr feladat- és hatásköre a. Végzi a belső ellenőrzési tevékenységet az erőforrások felhasználása, a belső tartalékok feltárása, a tervszerűség, szervezettség és a törvényesség érvényesülése terén. b. Segíti a vezetői ellenőrzés és a munkafolyamatba épített ellenőrzés működését, a hibák kiküszöbölése, és az eredményesség lehetséges növelése érdekében. c. Elkészíti az éves belső ellenőrzési tervet, jóváhagyásra előterjeszti és az ellenőrzési terv alapján végrehajtja az Intézmény belső ellenőrzését. Összegezi a tapasztalatait, a vizsgálati jelentésekben foglaltakat figyelembe véve javaslatokat fogalmaz meg a szükséges intézkedések megtétele érdekében. d. Vizsgálja a fejlesztések megvalósulását, gazdaságosságát, a szerződéses és a pénzügyi fegyelem érvényesülését, a jogszabályok, az Intézmény munkafolyamatait szabályozó

17 17 ügyrendek betartását, az éves beszámolóhoz kapcsolódó leltározási és egyéb zárlati munkálatok helyességét. e. A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató és kézikönyv alapján, valamint a főigazgató által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi A helyettesítés rendje Az Intézmény főigazgatóját, annak távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyfélkapcsolati igazgató helyettesíti. Az ügyfélkapcsolati igazgatót a gazdasági igazgató helyettesíti. A helyettesítő munkatársat mindazok a jogosítványok megilletik, és kötelezettségek terhelik, amelyeket az őt helyettesítéssel megbízó vezető munkatárs nem tart kizárólagos hatáskörében és amelyekre vonatkozóan helyettesítési jogosultsága nem korlátozott Az ügyfélkapcsolati igazgató, a gazdasági igazgató és az irodavezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a főigazgató haladéktalanul köteles gondoskodni a helyettesítésükről, egymást automatikusan nem helyettesíthetik. A főigazgató és a gazdasági igazgató együttes tartós akadályoztatása esetén a helyettesítőt az OKM a szakmai felügyeletet ellátó fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár - jelöli ki Az esetleges hatásköri korlátozásokat kötelezettségvállalási-, utalványozási kérdésekben, nagyobb értékű munkák megrendeléskor, és a munkáltatói jogok gyakorlásában - a vezetői feladatok átadásakor, az átadónak írásban kell meghatároznia. 2. Beosztott munkatársak 2.1. Az Intézmény alkalmazottai a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottak Feladataikat a szervezeti egység vezetője által elkészített munkaköri leírások tartalmazzák. Az abban foglaltakat felelősségteljesen és önállóan kell végrehajtaniuk, az ügyintézés és egyéb munkavégzés során egyaránt. Elő kell segíteniük az Intézmény eredményes működését, és részt kell vállalniuk - a jelen szabályzatban és a munkaköri leírásban meghatározott módon a tevékenységi körüket érintő döntések meghozatalában Felelősek a munkakörükbe tartozó tevékenységek végrehajtásáért, a vezetők által meghatározott feladatok határidőre történő, pontos végrehajtásáért, amelyekről kötelesek a vezetőiknek beszámolni. 2.4 Ismerniük kell a rájuk vonatkozó mértékben a feladataik végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokat és belső utasításokat Az Intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló foglalkoztatottakra a szerződésben meghatározottak az irányadók azzal, hogy a szerződésen túl, az Intézmény főállásban foglalkoztatott munkatársaira vonatkozó szabályozás is megfelelően alkalmazandó. IV.

18 18 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 1. Az Intézmény felépítése 1.1. Az Intézmény felépítésének szervezeti ábráját a jelen SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza Az Intézmény különböző egységei feladataikat elkülönült szervezeti formában, határozatlan időre kinevezett felelős vezető irányítása alatt látják el Az Intézmény szervezeti egységei a korábbiakban a funkcionális feladataikhoz illeszthető, vagy azt kifejező elnevezéseket kaptak, amelyhez csoport, osztály, szolgálat, vendégház, részleg megnevezés kapcsolódhat. Az összefoglaló együttes elnevezésük a továbbiakban: egység. 2. A főigazgatói titkárság 2.1. A főigazgatói titkárság (a továbbiakban: Titkárság) a főigazgató munkáját közvetlenül segítő, a főigazgató közvetlen felügyelete alatt álló szervezeti egység A Titkárság feladatai a. A titkárság ezen belül a titkárnő biztosítja a főigazgató munkájához szükséges adminisztratív és technikai jellegű feltételeket, gondoskodik a vezetői ülések megszervezéséről, a vezetői ülések emlékeztetőinek elkészítéséről, a programok nyilvántartásáról, a vezetői levelezés lebonyolításáról, a beérkező posta és ügyiratok iktatásáról, és tárolásáról, az irodatechnikai eszközök kezeléséről, ellátja az érkező vendégek és tárgyaló partnerek fogadásával kapcsolatos tevékenységet. b. Figyelemmel kíséri a beérkező előterjesztéseket, ügyiratokat, és a kiadott feladatok végrehajtása határidejét. c. Titkárság állományába tartozó közalkalmazott végzi a szakterületének megfelelően a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat A Titkárság állományába tartozó közalkalmazott közvetlenül a főigazgató irányítása és felügyelete mellett végzi tevékenységét. 2.2 Az intézmény jogi képviselete A főigazgatóhoz tartozó közvetlen területhez tartozik a jogtanácsos. A jogtanácsos a hatályos jogi szabályoknak megfelelően közalkalmazotti jogviszonyban, vagy megbízásos jogviszonyban látja el. Jogi iroda (az Intézmény által gesztrorált kör kialakulása esetén jogi képviseleti iroda felállítása) 3. Humánpolitikai csoport 3.1 A Humánpolitikai csoport a főigazgató közvetlen felügyelete alatt álló szervezeti egység. A Humánpolitikai csoport munkatársai: humánerőforrás gazdálkodó munkaügyi előadó

19 Humánpolitikai csoport felelős a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályzatokban foglalt előírások betartásáért, a munkaügyi, bér- és társadalombiztosítási ügyek intézéséért, a munkaerő gazdálkodásért. 3.3 A Humánpolitikai csoport Humánpolitikai csoport feladatai és hatásköre a. A csoport közvetlenül elvégzi a munkaügyi-, bér és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. b. Feladata a munkaerő tervezése, a felvételek és elbocsátások előkészítése, lebonyolítása, a képzések, továbbképzések lehetőségének felkutatása. c. Feladata a bérgazdálkodás és az ösztönzési rendszer kialakítása, betartása, valamint az egyéb szociális jellegű kifizetések megtervezése, előkészítése és végrehajtása. d. A költségvetési tervezéshez adatszolgáltatást biztosít a gazdasági osztály részére. e. Személyügyi nyilvántartások biztosítása, a szükséges statisztikai jelentések elkészítése, elkészíttetése. f. Kapcsolatot tart az érdekképviseleti szervekkel. g. Munkaüggyel kapcsolatos egyéb vitás ügyek tisztázásában közreműködik. 4. A gazdasági osztály 4.1. Az Intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, saját gazdasági szervezeti egységgel (gazdasági osztállyal) az Amr-ben foglaltak szerint oldja meg a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. A gazdasági osztály ügyrendet készít A gazdasági osztály közvetlenül az osztályvezető irányítása alá tartozik A gazdasági osztály felelős az Intézmény egészét illetően a gazdálkodási és a pénzügyi folyamatok szabályos viteléért, a pénzügyi, beszámolási és a tervezési feladatok végrehajtásáért A gazdasági osztály feladatai a. Biztosítja az Intézmény költségvetési tervezésének előkészítésével, a pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos intézését. b. Elkészíti az éves költségvetést, folyamatosan figyelemmel kíséri és karbantartja az előirányzatok változásait. c. Teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket, elkészíti a negyedévenkénti időszaki mérleg-jelentést, féléves és éves mérlegbeszámolót. d. Működteti a vezetői döntéseket megalapozó, az ellenőrzést biztosító információs rendszert;

20 20 e. Teljesíti a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket, intézi az adóbevallási, adó befizetési, visszaigénylési ügyeket. f. Működteti a házi pénztárat, gondoskodik a megfelelő mennyiségű készpénz ellátmányról, a megfelelő nyilvántartás és elszámoltatás biztosítása mellett a készpénz-elszámolási előlegek kiadásáról. g. Gondoskodik a gazdasági területen működő különböző számítógépes programok folyamatos aktualizálásáról. h. Nyilvántartja az Intézmény pénzeszközeit, ezen belül az ún. pályázati és címzett pénzeszközöket. i. Részt vesz szakmai területtel közösen az Intézményhez rendelt létesítmények beruházási, felújítási, karbantartási tervei pénzügyi részének kidolgozásában. j. Folyamatosan kapcsolatot tart az OKM főosztályaival, kiemelten a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár felügyelete alá tartozó Költségvetési és Közgazdasági Főosztállyal, a Beruházási Főosztállyal, a Gazdálkodási Főosztállyal, és a Magyar Államkincstár (MÁK), valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. különböző szervezeti egységeivel a kötelező adatszolgáltatások, egyeztetések teljesítése területén A gazdasági osztály munkatársai Az ügyviteli alkalmazott tevékenységét a gazdasági igazgató irányítja A számviteli terület szakfeladatait a főkönyvelő, könyvelők, analitikus könyvelők és eszközgazdálkodók végzik A pénzüggyel és a pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat a pénzügyi előadók látják el A számítógépes rendszer működésének felügyelete az informatikus feladata Az osztály beosztott közalkalmazottaival szemben támasztott szakmai (kötelezettségvállalással, utalványozással, pénzkezeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos) követelményeket és felelősségüket, a vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályzatok határozzák meg Foglalkozás-egészségügyi szolgálat A Foglalkozás-egészségügyi szolgálat közvetlenül a gazdasági igazgató irányítása alá tartozik A Foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata Végzi a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben, illetve foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletbe meghatározott feltételek szerint az alap-szolgáltatást, amelyet szakorvos vállalkozóval kötött szerződés keretében a szakorvosi szolgálat lát el A KESZ ellátja az ÁNTSZ működési engedélyében és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti fenntartói feladatokat. Végzi a szolgálat ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs feladatokat.

21 21 A foglalkozás-egészségügyi ellátás a Oktatási és Kulturális Minisztérium székházában, a Budapest V. Szalay u. 10/14 alatti épületben ÁNTSZ engedéllyel működő orvosi rendelőben történik. 5. Üzemeltetési iroda 5.1. Az üzemeltetési iroda az Intézmény Alapító Okiratában foglalt alaptevékenységként meghatározott feladatokat hajtja végre, az Irodavezető irányítása mellett.. 6. Műszaki-vagyonvédelmi részleg 6.1. A műszaki-vagyonvédelmi részleg az üzemeltetési irodavezető közvetlen felügyelete alatt álló szervezeti egység A műszaki-vagyonvédelmi részleg feladata a. Gondoskodik a tárgyi eszközök, gépek, berendezések műszaki állapotának folyamatos megőrzéséről, tervszerű karbantartásáról és felújításáról. b. Kezeli a fűtő- és melegvíz termelő berendezéseket, a hidrofor berendezéseket (használati hidegvíz, nyomásfokozó berendezés, tüzi vízhálózat). c. Elvégzi felújított, javított gépek, berendezések, létesítmények üzembe helyezését. d. Elvégzi az elektromos hálózatokon a szerelői ellenőrzéseket, a hibaelhárítást, ciklikus karbantartást, izzók, fénycsövek, biztosítékok cseréjét. e. Elvégzi a kisebb épületasztalos, bútorasztalos, padlóburkoló, lakatos és üvegezési munkákat. f. Rendbontás, vétkes mulasztás, bűncselekmény gyanúja, rendkívüli esemény észlelése esetén azonnali intézkedések megtétele, és azok jelentése az illetékes vezetőnek és a főigazgatónak. g. Az egyes ügyek kivizsgálására adott főigazgatói utasítások végrehajtása, a vizsgálatról jelentés készítése. h. Együttműködés az Intézmény által üzemeltetett ingatlanokban lévő szervezetekkel a zavarok megelőzése és elhárítása, illetőleg felszámolása érdekében. i. Éves munka- és tűzvédelmi intézkedési terv készítése, és ennek végrehajtásáról beszámolás. j. Az Intézmény saját kezelésében lévő ingatlanjai, valamint a Minisztériummal kötött megállapodásban rögzített ingatlanok esetében a megállapodásban szereplő munkavédelmi és a tűzrendészeti feladatok ellátása, és erről évenként (illetve szükség szerint) jelentéstétel a főigazgatónak, az érvényes jogszabályok által előírt rendszerességgel munka és tűzvédelmi bejárást tart. k. Végzi a feladata ellátásához kapcsolódó nyilvántartási, elszámolási és egyéb adminisztrációs tevékenységeket. l. Egyéb műszaki szolgáltatások elvégzése és felújítási munkáknál közreműködés. 7. Koordinációs részleg

22 A koordinációs részleg ellátja az Ügyfélkapcsolati Igazgató közvetlen felügyelete alatt az OKM által kijelölt intézmények (továbbiakban:közgyűjtemény) tekintetében teljesítendő feladatok koordinálását, szervezését és a teljesítés ellenőrzését. A feladatok teljesítése saját hatáskörben vagy pályáztatás (versenyeztetés) alapján megbízott alvállalkozók közreműködésével történhet. 8. Gesztor feladatok ellátásának rendje A gesztori feladatok ellátásának koordinálását, ellenőrzését az Ügyfélkapcsolati Igazgató látja el. A KESZ alaptevékenységébe tartozó, az OKM által kijelölt közgyűjteményi intézmények gesztorálási feladatkörébe tartozó pénzügyi-gazdasági- és bérszámfejtési feladatok teljesítését és ellenőrzését a KESZ a gazdasági osztálya és humánpolitikai csoportja útján látja el, elláthatja továbbá vállalkozási szerződések keretében is A feladatok különösen: A pénzügyi-gazdasági ügyvitel keretében a KESZ ellátja a közgyűjtemény részére: A pénzügyi-gazdasági, valamint bérszámfejtési feladatok a gazdasági igazgató irányítása alá tartoznak (8.1.1 és alatti feladatok) a) A KESZ által üzemeltetett pénzügyi-számviteli számítógépes rendszer alkalmazásával elkészíti és továbbítja az átutalási megbízásokat a Magyar Államkincstár, illetve más jogosultak felé a közgyűjtemény vezetője adatszolgáltatása alapján, a bizonylatokat a közgyűjtemény vezetője írja alá, Az ellenjegyzői és érvényesítői feladatkört a KESZ kijelölt munkatársai végzik. b) Negyedévente elkészíti az előirányzat-felhasználási tervet. c) Végzi a saját hatáskörű előirányzat-módosításokat. d) A pénzügyi és számviteli rendszer keretében végzi a kötelezettségvállalás nyilvántartást. e) A külföldi kiküldetéshez szükséges deviza pénzforgalom a KESZ forintfedezeti számláján bonyolódik. A kiküldetési előleg elszámolását követően a forintfedezetet a közgyűjtemény átutalja a KESZ számlájára. f) Főkönyvi és analitikus könyvelést vezet; ennek keretében szükség szerint, de legalább negyedévente a közgyűjtemény pénzforgalmáról pénzforgalmi kivonatot, illetve a kiadásokról részletes főkönyvi kivonatot készít, és megküldi azokat a közgyűjtemény főigazgatója részére. g) Szükség szerint gondoskodik az ÁFA nyilvántartásáról, bevallásáról és az adóhatósággal történő elszámolásról. Elvégzi a munkaadót terhelő járulékok bevallását és az adóhatósággal történő elszámolásokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Gondoskodik a magán- és az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések átutalásáról.

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-12/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata a 26/2012. (VII.9.) OH elnöki utasítás 1. számú melléklete Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2012. július 9. TARTALOMJEGYZÉK I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest, 2010.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE. Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest, 2010. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETE Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2010. I. SZERVEZETI SZABÁLYZAT A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

A Békés Megyei Levéltár Szervezeti és Muködési Szabályzata 2011. év

A Békés Megyei Levéltár Szervezeti és Muködési Szabályzata 2011. év Békés M egyei L evéltár 5700 Gyula, Petofi tér 2. A Békés Megyei Levéltár Szervezeti és Muködési Szabályzata 2011. év Jóváhagyva: Békés Megye Képviselo-tesülete Humán Ügyek Bizottsága hatállyal,..hüb számú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Pécs, 2009. Budapest, 2009. november 24.

MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Pécs, 2009. Budapest, 2009. november 24. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG MÓDOSÍTÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Pécs, 2009. J ó v á h a g y o m: Budapest, 2009. november 24. Szabó Imre sk. környezetvédelmi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben