TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre, irányítása... 5 I.4. Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között... 6 II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 III. FEJEZET: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VEZETŐI ÁLLOMÁNYA8 III.1. Az igazgató... 8 III.2. Az igazgató-helyettesek III.3. A főfelügyelők III.4. A hivatalvezető III.5. A szolgálatvezetők III.6. Az osztályvezetők IV. FEJEZET: A BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA IV.1. A kiemelt (fő)referens és a (fő)előadó IV.2. Az ügykezelő és fizikai alkalmazott V. FEJEZET: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG HELYI SZERVEI VEZETŐI ÁLLOMÁNYA V.1. A kirendeltségvezető V.2. A felügyelő V.3. A tűzoltóparancsnok VI. FEJEZET: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG HELYI SZERVEI BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA VI.1. A tűzoltóparancsnok-helyettes VI.2. Az őrsparancsnok VI. 3. A szolgálatparancsnokok VI. 4 Irodavezetők VI.5. A referens és az ügyintéző VI.6. Műszaki biztonsági tiszt VI.7. Ügykezelő VII. FEJEZET A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI VII.1.Igazgatói Szervezet VII.1.1 Titkárnő VII.1.2. Ellenőrzési Szolgálat VII.1.3. Humán Szolgálat VII.1.4 Hivatal VII.2. Igazgató-helyettesi Szervezet VII.2.1 Tűzoltósági Főfelügyelőség VII.2.2. Polgári Védelmi Főfelügyelőség VII.4.3. Iparbiztonsági Főfelügyelőség VII.4.4. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály VII.4.5. Fővárosi Főügyeleti Osztály VII.4.6. Katasztrófavédelmi Mobil Labor VII. 3. Gazdasági igazgató-helyettesi Szervezet VII.3.1. Költségvetési osztály VII.3.2. Műszaki osztály VII.3.3. Informatikai osztály... 63

3 2 VIII. FEJEZET KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG FELADATAI VIII.1.Tűzoltósági felügyelőség VIII.2. Polgári védelmi felügyelőség VIII.3. Iparbiztonsági felügyelőség VIII.4. Katasztrófavédelmi Hatósági osztály VIII.5. Hivatásos tűzoltó parancsnokság VIII.6. Katasztrófavédelmi őrs VIII.7. Katasztrófavédelmi Iroda IX. FEJEZET: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSE IX.1. A működés alapjai, legfontosabb szabályai IX.2. Az utasítás végrehajtása IX.3. Az ügyintézés szabályai IX.4. Kiadmányozási jog IX.5. A feladatok meghatározása IX.6. A munkakörök átadásának rendje IX.7. A munkáltatói jogkör gyakorlása IX.8. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti egységeinek ügyrendje X. FEJEZET: A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE X.1. A gazdálkodási feladatok X.2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása X.3. Az ellenőrzések rendje X.4. A szakmai továbbképzés rendje X.5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje X.6. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje X.7. Az értekezletek rendje XI. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK FÜGGELÉK 1. SZ. FÜGGELÉK: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDJE 2. SZ. FÜGGELÉK: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA 3. SZ. FÜGGELÉK: A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK 4. SZ. FÜGGELÉK: KOCKÁZATELEMZÉS 5. SZ. FÜGGELÉK: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA 6. SZ. FÜGGELÉK: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG KIADMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 7. SZ. FÜGGELÉK: A FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAI

4 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az FKI személyi állományára, szervezetére és működésére. A Szabályzat időbeli hatályára vonatkozó rendelkezéseket jelen Szabályzat Vegyes és záró rendelkezései tartalmazzák. Az Igazgatóság jogállása, megnevezése 1. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI), a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) területi, államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi szerve, melynek alárendeltségében helyi rendvédelmi szervként katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működnek. Az FKI vonatkozásában a középirányítói és a felügyeleti tevékenységet a BM OKF gyakorolja. 2. Az FKI önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket. Az FKI továbbá felügyeli az ön kormányzati tűzoltóságokat, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét. 3. Az FKI olyan rendvédelmi szerv, amely feladatait a hivatásos és közalkalmazotti személyi állománya útján, a székhelyén és telephelyein, valamint az illetékességi és működési területén (Budapest főváros közigazgatási területe) látja el. 4. Az FKI alapadatai: a) Név: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság b) Rövidített név: FKI c) Székhely: 1081 Budapest, Dologház u. 1. d) Telephelyei: Területi szervezeti elemek 1. Igazgatói szervezet a) Igazgatói Titkárság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. b) Ellenőrzési Szolgálat 1081 Budapest, Mogyorósi út 43. c) Hivatal 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. d) Humán Szolgálat 1081 Budapest, Mogyoródi út Szakmai igazgató-helyettesi szervezet a) Tűzoltósági Főfelügyelőség 1081 Budapest, Dologház u. 1.

5 4 b) Polgári Védelmi Főfelügyelőség 1081 Budapest, Dologház u. 1. c) Iparbiztonsági Főfelügyelőség 1081 Budapest, Dologház u. 1. d) Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 1081 Budapest, Dologház u. 1. e) Főfelügyeleti Osztály 1081 Budapest, Dologház u. 1. d) Műveletirányítási Ügyelet 1081 Budapest, Dologház u Gazdasági igazgató-helyettesi szervezet a) Költségvetési Osztály 1081 Budapest, Dologház u. 1. b) Informatikai Osztály 1081 Budapest, Dologház u. 1. c) Műszaki Osztály 1081 Budapest, Dologház u. 1. Helyi szervezeti elemek 1. Észak-Budai Katasztrófavédelmi 1035 Budapest, Vihar u. 3. Kirendeltség a) II. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1021 Budapest, Budakeszi út 45. b) Budavári Katasztrófavédelmi Őrs 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 5. c) III. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1035 Budapest, Vihar u. 3. d) Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs 1039 Budapest, Ipartelep u Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1113 Budapest, Tas vezér u. 9. a) XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1113 Budapest, Tas vezér u. 9. b) Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs 1223 Budapest, Jókai Mór u. 35. c) XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1215 Budapest, Katona J. út Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1135 Budapest, Zsinór u a) IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1046 Budapest, Szent László tér 1. b) XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1135 Budapest, Zsinór u c) XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1149 Budapest, Egressy út d) XVI. Kerületi Katasztrófavédelmi Őrs 1165 Budapest, Jókai Mór u. 6. II/ Közép-Pesti Katasztrófavédelmi 1081 Budapest, Dologház u. 1. Kirendeltség a) VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1081 Budapest, Dologház u. 3. b) Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs 1052 Budapest, Gerlóczy u. 6. c) IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1097 Budapest, Vágóhíd u. 13. d) X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1103 Budapest, Martinovics tér 12. e) Országház Katasztrófavédelmi Őrs 1055 Budapest, Kossuth tér Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 1191 Budapest, Üllői út 235. a) XVII. Kerületi Hivatásos 1173 Budapest, Bakancsos u. 1. Tűzoltóparancsnokság b) XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1191 Budapest, Üllői út 235. c) XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1201 Budapest, Vörösmarty u d) Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér e) hatályos alapító okiratának kelte: f) hatályos alapító okiratának száma: A-202/1/2012. g) adóigazgatási szám: h) számlaszám: Magyar Államkincstár, i) törzskönyvi azonosító:

6 5 Az FKI további az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a szerint alapító okiratba foglalt adatait az 5. számú függelék tartalmazza. 6. Az FKI a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Kattv. ) 24. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ellátja az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét. Az Igazgatóság feladat- és hatásköre, irányítása 9. Az FKI feladat- és hatáskörét, illetékességét és működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg. 10. Az FKI a Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban:ttv.), valamint más a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el, alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, valamint a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 11. AZ FKI rendeltetésének betöltése érdekében: a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol; b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét; c) kiemelt hatásköröket gyakorol a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, felügyeletében, a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban; d) szabályozza, irányítja, és teljes körűen felügyeli a megyei tűzvédelmi rendszert; e) az Igazgatóság készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását; f) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez; g) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn/működteti; h) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése tekintetében, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében; i) szabálysértési jogkörében eljárva a törvény által meghatározott esetekben helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;

7 6 j) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzat szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel; k) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal; 12. Az FKI irányításának és vezetésének alapja - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 2. d) pontja alapján - a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer. 13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy. 14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel van felruházva. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szabályozó eszközök, a belső normatívák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja. 15. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és normatív rendelkezések előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső normatíva kiadását. 16. Az Igazgatóságot az FKI Igazgatója (a továbbiakban: igazgató) irányítja, vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol. 17. Az igazgatót távollétében a szakmai igazgató-helyettes, mindkettőjük távolléte esetén a gazdasági igazgató-helyettes helyettesíti 18. Az igazgató-helyettesek az igazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését. Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között 19. Az FKI szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt az igazgató-helyettesi szervezeti elemeket, a megyei főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, illetve az osztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha az igazgató, illetve az igazgató-helyettesek közvetlen alárendeltségében működik. Az FKI szervezeti struktúráját a Szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza.

8 7 20. Az igazgató, illetve az igazgató-helyettesek az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységet érintő körben munkacsoportokat, hozhatnak létre és vezethetnek, illetve amennyiben a feladat-végrehajtás megkívánja azokba kívülálló szerveket és személyeket vonhatnak be. E szervezetek szervezeti felépítését, működésük szabályait, irányítási és alárendeltségi viszonyait létrehozásukkor belső normatívában kell megállapítani. 21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. 22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normatívák tartalmazzák. 23. Az FKI Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.. (1) bekezdése alapján a Szabályzat 5. számú függeléke tartalmazza. 24. Az FKI részletes szervezeti felépítését a szervezési állománytáblázat tartalmazza. Önálló állománytáblával az Igazgatóság vonatkozásában az igazgató rendelkezik. II. FEJEZET A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik 25. Az FKI vezető beosztású személye: a) felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért; b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről; c) tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon; d) az Ellenőrzési és felügyeleti Szabályzatban előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve végeztet; e) gyakorolja a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; f) indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában; g) a Normaalkotási Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik a belső normatívák előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről; h) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében;

9 8 i) részt vesz a területi szintű katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban, a minőségfejlesztési programja megvalósításában; j) biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűzés a környezetvédelmi előírások érvényesülését; k) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben; l) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében; m) figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottai ez irányú tevékenységét; n) gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról; o) megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata érdekében. III. FEJEZET FKI VEZETŐI ÁLLOMÁNYA III.1. Az igazgató 26. Az igazgató a BM OKF Főigazgatójának (a továbbiakban: főigazgató) közvetlen alárendeltségében végzi feladatait. Az igazgató szolgálati elöljárója az Igazgatóság teljes személyi állományának. 27. Az igazgató egyszemélyben jogosult képviselni az FKI-t. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed. 28. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti az FKI-t, irányítja a szervek működését, tevékenységét, szervezi a főigazgató által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel. 29. A főigazgató kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével az FKI teljes állománya tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 30. Az igazgató közvetlen irányításával végzi munkáját a szakmai és a gazdasági igazgató-helyettes és az igazgatói titkárnő, közvetlen alárendeltségébe tartoznak a Hivatal, az Ellenőrzési Szolgálat, a Humán Szolgálat, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek. 31. Feladat- és hatáskörében eljárva: a) irányítja az FKI szerveinek tevékenységét; b) felterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a főigazgató részére; c) javaslatokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi tevékenységre, illetőleg a hivatásos katasztrófavédelmi szervek fejlesztésére;

10 9 d) javaslatot tesz a főigazgató részére a katasztrófavédelemre vonatkozó működési előírások, a szakmai információs- és hírrendszer, továbbá a katasztrófavédelmi felkészítés és felvilágosítás, tájékoztatás és képzés, valamint a szakmai képzés rendszerének és elveinek szabályozására; e) ellátja az FKI katasztrófavédelmi képzésének és kutatómunkájának irányítását; f) intézkedéseket foganatosít arra az időszakra, amikor okszerűen lehet számolni olyan katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, amely veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot (a továbbiakban: katasztrófaveszély), valamint a katasztrófa időszakában végrehajtandó feladatokra; g) ellátja a különleges jogrendben és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat; h) biztosítja a Fővárosi Védelmi Bizottság (a továbbiakban FVB) elnökhelyettesi teendőit, rendszeres időközönként tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést, az FVB-t, a főváros katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi helyzetéről, a hivatásos tűzoltóságok és önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, tűzoltó egyesületek tűzvédelmi, valamint tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről, továbbá a katasztrófa- és polgári védelmi szervezetek megalakításának helyzetéről; i) gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat tesz döntésekre, tájékoztatja az együttműködő szerveket, szervezeteket; j) közreműködik a főváros polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatainak koordinálásában, a nemzetgazdaságot érintő mozgósítási és a védelmi igazgatási feladatok tervezésében; k) kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel, szervezi az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését, a lakosság ezirányú tájékoztatását, szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működése, tanfolyamának szervezése, a képzés, valamint a vizsga tartalmának a meghatározása tekintetében; l) működteti az FKI informatikai rendszerét, a lakossági tájékoztató rendszert; m) helyi szerve útján irányítja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét; n) gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört; ny) dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben; o) egyeztetést kezdeményez a területi és központi szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben; p) jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét; q) jóváhagyja az FKI éves, féléves és havi tervokmányait, az éves tevékenységet értékelő összefoglalót; r) meghatározza az FKI sajtó- és tájékoztatási tevékenységének rendjét; s) gyakorolja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított egyéb hatásköröket; sz) dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont; t) gondoskodik az FKI feladatainak ellátása érdekében szükséges személyes adatnyilvántartó rendszerek működtetéséről és irányításáról;

11 10 u) gondoskodik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenység törvényességéről, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről, kiadja az FKI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, megbízza az FKI belső adatvédelmi felelősét a feladat ellátásával; v) gondoskodik a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikai biztonsági követelmények érvényesítéséről, minősítési jogkörök törvényes meghatározásáról, az FKI Biztonsági Szabályzatainak kiadásáról, megbízza az FKI biztonsági vezetőjét a feladat ellátásával; w) gondoskodik az FKI ügyviteli rendszerének kialakításáról, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján felelős az FKI mint közfeladatot ellátó szerv számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért; x) kijelöli a veszélyhelyzet a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítására jogosult személyt; y) jogosult a kártalanítási eljárás lefolytatására és a kártalanítás összegének megállapítására a gazdasági és anyagi szolgáltatással összefüggésben a szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért; z) nyilvántartást vezet a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából. 32. Az Igazgatóság irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében eljárva: a) javaslatot tesz a főigazgató részére a katasztrófavédelem működését, az FKI feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megalkotására; b) biztosítja az FKI működési feltételeit; c) közreműködik a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai követelmények kidolgozásában, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, irányítja a következmények felszámolására irányuló tevékenységet; cs) közreműködik a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó nemzeti tervezésben; d) gondoskodik katasztrófaveszély idején, valamint veszélyhelyzetben a végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatok dokumentációjáról, felügyeli a területi, települési és munkahelyi veszélyelhárítási tervek elkészítését, gondoskodik a veszélyelhárítási tervek naprakészen tartásáról; e) megállapítja a katasztrófaveszély tényét és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében a főigazgató által előzetesen jóváhagyott területi veszélyelhárítási terv szerint azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a főigazgatót; f) közreműködik a valós kockázatokon alapuló települési katasztrófavédelmi osztályba sorolásában, figyelemmel kíséri a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

12 11 g) gondoskodik a területi polgári védelmi és speciális mentő szervezet létrehozásáról, ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatokat; gy) szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működésére, tanfolyamának szervezésével, a képzéseivel, valamint a vizsga tartalmának meghatározásával kapcsolatos ügyekben; h) jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú polgári védelmi szakhatóságként jár el; i) gondoskodik az iparbiztonsági, tűzvédelmi és műszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásáról szakmai követelményeiről, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységét; j) mint FVB elnökhelyettes gondoskodik a HVB elnökhelyettesének, valamint annak a kijelölt személynek szakirányításáról, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását; k) működteti a Fővárosi Veszélyhelyzet-kezelési Központot (a továbbiakban: FVK); l) javaslatot tesz a katasztrófavédelmi hozzájárulásból származó bevétel műszakitechnikai eszközök, felszerelések beszerzése, fejlesztése, felújítása és objektumok létesítése céljára, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására felhasználható katasztrófavédelmi hozzájárulás elosztásáról, visszatérítéséről; m) a kritikus infrastruktúra védelem feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését, ellátja a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos feladatok katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat; n) végzi a kritikus infrastruktúra védelem érintő veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos területi szintű feladatokat, felügyeli a helyi szervek ez irányú tevékenységét; ny) katasztrófavédelmi bírságot szab ki a katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, a Kattv. IV. fejezetben és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén, valamint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén; o) kidolgozza a lakosságfelkészítés irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli eljárások rendjét; p) együttműködik a területi államigazgatási szervek ágazati katasztrófavédelmi feladatait ellátó szervezeti egységeivel; q) jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú tűzvédelmi hatóságként jár el; r) tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez; s) végzi a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzését, működteti a kapcsolódó adatbázis-rendszert, valamint ellátja az elsőfokú hatósági feladatokat; sz) végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági engedélyezési és felügyeleti feladatait; t) irányítja és végzi a katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatait, az ezzel kapcsolatos felkészítést, jelentéstételt;

13 12 u) javaslatot tesz a hivatásos tűzoltó parancsnokság, katasztrófavédelmi őrs és irodák létrehozásáról, megszüntetéséről; v) a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjével kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogköröket gyakorolja; w) szabályozza tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, a hivatásos tűzoltó parancsnokságok működési területét, gépjármű és technikai eszköz-állománytáblát, a hivatásos tűzoltó parancsnokság szervezetét, létszámát; x) szabályozza és szervei útján ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét; y) meghatározza a hivatásos állomány képzési és továbbképzési, valamint a tudományos kutatói tevékenységének témaköreit és jóváhagyja a képzés tartalmát; z) az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatokat, termékeket vesz át; zs) gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében; 33. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében: a) külön feladatszabás alapján részt vesz a nemzetközi együttműködésben; b) viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel; c) gondoskodik a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezéséről, szervezéséről és az azokon való részvételről; d) közreműködik a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtásában, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásában; 34. Gazdálkodási jogkörében eljárva: a) Az FKI éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig szerződéseket köthet és kötelezettségeket vállalhat; b) gyakorolja a katasztrófavédelem vonatkozásában a területi, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról; c) felelős az FKI költségvetési előirányzatainak felhasználásáért, a szükségleti tervek elkészítéséért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért; d) koordinálja az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési tervezésével és gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; e) folyamatosan ellenőrzi a célszerűségre is kiterjedően az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési forrásból származó pénzeszközei felhasználását; f) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási jellegű éves terveit, biztosítja azok költségvetési fedezetét; g) gondoskodik az FKI műszaki, ruházati, informatikai eszközökkel történő ellátásáról, szükség szerint kezdeményezi a rendszeresítési eljárásba bevonandó eszközök körét, felterjeszti a rendszeresítéshez szükséges okmányokat;

14 13 h) kiadja a szervezési technikai állománytábla kivonatot és gépjármű-nyilvántartási jegyzék kivonatot; i) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó szervezetek pénzügyi-gazdasági irányításának rendjét; j) felelős az FKI tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért. k) A szolgálati balesetekkel kapcsolatos kártérítési feladatok vonatkozásában hatásköre kizárólagos. III.2. Az igazgató-helyettesek 35. Ellátják a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló1996. évi XXXI. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényben, valamint más jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső szabályozókban, illetve jelen Szabályzatban részükre meghatározott feladatok irányítását, koordinálását, szervezését és részt vesznek azok végzésében. 36. Az igazgató-helyettesek az igazgató közvetlen alárendeltségében, a fent meghatározott keretek között önálló felelősségi körben vezetik és irányítják a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemeket, amelyek vonatkozásában gyakorolják a jogi normákban előírt vagy az igazgató által átruházott hatásköröket. 37. Az igazgató-helyettesek szolgálati elöljárói a teljes személyi állománynak az igazgató és a másik igazgató-helyettes kivételével. 38. Az igazgató-helyettesek feladatai: a) Döntenek mindazon kérdésekben, amelyet e Szabályzat vagy munkaköri leírás, illetve az igazgató hatáskörébe utal. b) Végrehajtják a felettes szakmai szervek, illetve az igazgató utasításait. c) Gyakorolják jelen szabályzat 6. számú függeléke szerinti, illetve az igazgató által meghatározott kiadmányozási jogokat. d) Az irányításuk alá tartozó szervezeti elemek feladatait meghatározó rendelkezésekben foglaltak és egyéb feladatok végrehajtását szervezik, ellenőrzik a végrehajtást, beszámoltatják, tájékoztatják az irányításuk alá tartozókat. e) Az irányításuk alá tartozó szervezeti elemek állománya tekintetében javaslatot tesznek elismerésre és felelősségre vonásra. f) Döntenek az irányításuk alá tartozó szervezeti elemek közötti vitás kérdésekben.

15 14 g) Az irányított szakterületek vonatkozásában gondoskodnak a munka szervezéséről, elosztásáról, az ügyintéző szervezeti elem vagy személy kijelöléséről, az ügyintézők által készített tervezeteket felülvizsgálják, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyeket a döntésre jogosulthoz előterjesztik. h) A felügyeletük alá tartozó szervezeti elemek munkatervének végrehajtását folyamatosan ellenőrzik. i) Szakterületükön fejlesztési tervek készítéséről és megvalósításáról gondoskodnak, továbbá belső szabályozók kidolgozását és a felsőbb szervekhez történő előterjesztését kezdeményezik. j) Az igazgató által meghatározott esetekben képviselik az FKI-t, illetve az irányításuk alá tartozó szervezeti elemeket. k) Együttműködnek a felettes szervvel, és a helyi védelmi szervek vezetőivel. 39. A gazdasági igazgató-helyettes feladatai: a) A biztosított költségvetési előirányzatok vonatkozásában gondoskodik a pénzügyi feladatok ellátásáról, kötelezettségvállalások nyilvántartásáról. b) Felügyeli a helyi szervezeti elemek gazdasági tevékenységét. c) Döntés-előkészítő, véleményező, tervező és szervező tevékenységet végez. d) Meghatározza, irányítja és ellenőrzi a közvetlen alárendeltségébe tartozó osztályok munkáját. e) Elkészíti a gazdasági igazgató-helyettesi szervezet ügyrendjét, amit igazgatói jóváhagyásra felterjeszt. f) Elkészíti a szakterületét érintő jelentéseket, munkatervet, továbbá belső szabályozókat, amelyeket jóváhagyásra felterjeszt az igazgatóhoz. g) Gondoskodik a szakterület kötelező és a feladatellátáshoz szükséges továbbképzésekről. h) Az igazgatót akadályoztatása vagy távolléte esetén gazdasági jogkörében helyettesíti. Helyettesítési jogköre a szakmai igazgató-helyettes távolléte esetén nem korlátozott. 40. A gazdasági igazgató-helyettest távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a Költségvetési Osztály vezetője helyettesíti. 41. A szakmai igazgató-helyettes feladatai: a) Feladatkörében eljárva irányító, utasítási, ellenőrzési, hatósági és szakhatósági jogkört gyakorol. Az FKI közvetlen szakmai felügyeleti jogköréből adódó tevékenységet koordinálja és részt vesz azok gyakorlásában. b) Felügyeli a hatáskörében hozzá rendelt helyi szervezeti elemek tűzoltási-

16 15 mentési, tűzvizsgálati, tűzmegelőzési-, polgári védelmi- és iparbiztonsági tevékenységét. c) Operatív végrehajtó és döntés-előkészítő, véleményező, tervező, szervező tevékenységet végez. d) Meghatározza, irányítja és ellenőrzi a közvetlen alárendeltségébe tartozó főfelügyelőségek, osztályok és az ügyelet munkáját. e) Elkészíti a szakmai igazgató-helyettesi szervezet ügyrendjét, amit igazgatói jóváhagyásra felterjeszt. f) Elkészíti a szakterületét érintő jelentéseket, munkatervet, továbbá belső szabályozókat, amelyeket jóváhagyásra felterjeszt az igazgatóhoz. g) Gondoskodik a szakterület kötelező és a feladatellátáshoz szükséges továbbképzésekről. h) Az igazgatót akadályoztatása vagy távolléte esetén teljes jogkörében külön jogszabály által az igazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével helyettesíti. 42. A szakmai igazgató-helyettes feladatait távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a tűzoltósági főfelügyelő látja el. III.3. A főfelügyelők 35. Az FKI szervezetében tűzoltósági-, polgári védelmi és iparbiztonsági főfelügyelőség működik. A főfelügyelőségeket főfelügyelők vezetik, akik a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a belső szabályozókban és jelen Szabályzatban foglaltak alapján a szakmai igazgató-helyettes alárendeltségében, az igazgató és a szakmai igazgató-helyettes parancsai, utasításai és irányítása szerint végzik munkájukat. 36. A főfelügyelők mint az FKI területi szintű szakértői felügyelik és szakirányítják a főfelügyelőségek tevékenységét. 37. Az iparbiztonsági főfelügyelő feladatai különösen: a) irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tevékenységét; b) végzi a veszélyes üzemek felderítését és azonosítását; c) végzi a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekben történt balesetek és üzemzavarok vizsgálatát; d) közreműködik a társhatóságokkal közös iparbiztonsági ellenőrzéseken, valamint a BM OKF vagy az FKI által tartott átfogó- és utóellenőrzéseken; e) koordinálja és irányítja az FKI KML és KMSZ veszélyes üzemekhez kapcsolódó szakfeladatait;

17 16 f) meghatározza a veszélyes áru szállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések és bírságolások végrehajtás módját; g) elkészíti a veszélyes áru szállítás ellenőrzésének ütemtervét; h) szakirányítja és végzi a külső védelmi terv elkészítését, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését, a szabályok megsértőivel szembeni hatósági tevékenységet és a balesetek kivizsgálásával kapcsolatos hatósági feladatokat; i) végzi a veszélyes áru szállítmányok bejelentésével kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatokat, melyek alapján adatokat szolgáltat az FKI KML, KMSZ és a helyi szervek ellenőrzési tevékenységéhez, amit célellenőrzéssel felülvizsgálhat; j) közreműködik a külső védelmi terv elkészítésében, a gyakorlatok végrehajtásában és ellenőrzésében; k) végzi a kritikus infrastruktúra védelmével kapcsolatos feladatok tervezését, szervezését; l) ellenőrzi a kritikus infrastruktúra védelmet érintő veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos területi szintű feladatokat; l) gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezéséről; m) végzi a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén az alapvető és létfontosságú fogyasztók besorolásával kapcsolatos hatósági feladatokat; n) ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos koordinációs feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a helyi szervek ezirányú tevékenységét és nyilvántartását. 38. A polgári védelmi főfelügyelő feladatai különösen: a) irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tevékenységét; b) Irányítja, illetve végzi a veszély-elhárítási tervezés feladatait: ba) szakirányítja a kerületek katasztrófavédelmi osztályba sorolásának tevékenységét, bb) felügyeli a területi és helyi önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakításának, felkészítésének és gyakorlatoztatásának tevékenységeit; c) szervezi és fenntartja a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a társadalmi és karitatív szervezetekkel való együttműködést; d) szervezi az együttműködést a kölcsönös segítségnyújtás érdekében a társszervekkel; e) szervezi, összehangolja az óvóhelyi védelem fővárosi feladatait, közreműködik a kijelölt létesítmények fenntartására vonatkozó előírások ellenőrzésében az életvédelmi létesítmények önkormányzati nyilvántartásából szolgáltatott adatok felhasználásával;

18 17 f) szakirányítja a külső védelmi tervek elkészítésével és felülvizsgálatával, a lakossági tájékoztató kiadványok elkészítésével, valamint a külső védelmi tervek gyakoroltatásával kapcsolatos területi és helyi feladatokat; g) végzi a lakosság felkészítési, lakosságvédelmi, tájékoztatási, riasztási, kimenekítési, kitelepítési, befogadási visszatelepítési feladatokat, közreműködik a mentesítési, fertőtlenítési, helyreállítási feladatok szervezésében; h) közreműködik a kerületek veszélyeztetettségének és a főváros kritikus infrastruktúrájának elemzésében felmérésében; i) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, az ehhez kapcsolódó ellenőrzési és engedélyezési jogköröket; k) ellátja a BFVB-vel összhangban a katasztrófavédelmi, polgári védelmi felkészülés és a megelőzés fővárosi, illetve kerületi szintű összehangolásával kapcsolatos feladatokat; l) ellátja a hatáskörébe utalt minősített időszaki feladatokat; m) folyamatosan elemzi, értékeli a főváros területét veszélyeztető hatásokat, a veszélyeztető tendenciák alapján ellátja a tervezési, előkészítési, szabályozási feladatokat, különös tekintettel a megelőzésre, felkészítésre, veszélyhelyzetkezelésre; n) egyezteti a területi veszélyelhárítási terveket; o) életvédelmi létesítmények nyilvántartása. 39. A tűzoltósági főfelügyelő feladata különösen: a) irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tevékenységét; b) felügyeli a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tűzmegelőzési (tűzvédelmi hatósági és szakhatósági), tűzvizsgálati és mentési tevékenységét; c) felügyeli a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok szaktanácsadói, szakértői tevékenységét; d) elemzi és értékeli a főváros tűzvédelmi, veszélyeztetettségi helyzetét, javaslatot készít negatív tendenciák megszüntetésére; e) gyakorolja az FKI hatás körébe tartozó, jogszabályban meghatározott hatósági, szakhatósági, szakvéleményező és szakértői véleményezési tevékenységek körébe tartozó jogköröket; f) ellátja a másodfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat; g) jóváhagyásra benyújtja az igazgatóhoz a tűzmegelőzési, tűzvizsgálati és mentési tevékenységet meghatározó jogszabályoknak, az FKI szervezetén belüli végrehajtására vonatkozó belső szabályozókat; h) véleményezi a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabálytervezeteket; i) készenléti ügyeletet tart és eleget tesz a jogszabályokban előírt és meghatározott vonulási kötelezettségeknek.

19 18 III.4. A hivatalvezető 40. A hivatalvezető az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik. 41. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért. 42. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik az igazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen: a) a stratégiák kimunkálására irányuló munkákban való közreműködés; b) területi szintű feladatokat ellátó szervezetekkel történő együttműködésben való részvétel; c) a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése; d) a hivatali szakterületek tevékenységének összehangolása; e) a szabályozási koncepciók, belső normák, jelentések, kidolgozásának irányítása; f) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése; g) a MKI és szervezeti egységei minőségirányítási rendszerének működtetése; h) az ügyirat-kezelési feladatok felügyelete, a MKI minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységének szervezése; i) a minősített adatokkal kapcsolatban a titokvédelmi előírások betartásának rendszeres ellenőrzése; j) A jogi és jogi képviseletet igénylő feladtok ellátása k) Az FKI éves munkaprogramjának, féléves munkaterveinek, havi naptári és ellenőrzési terveinek összeállítása. l) Az FKI éves beszámolóinak elkészítése, a helyi szervezeti egységek éves beszámoló jelentései értékelésének a koordinálásával. m) Az igazgató és az igazgató-helyettesek feladat-meghatározásainak közvetítése az érintetteknek. n) Belső szabályozók alkalmazásával kapcsolatban állásfoglalás kiadása. III.5. A szolgálatvezetők 43. A szolgálatvezetők a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján az igazgató közvetlen irányítása alatt irányítják a szolgálatok munkáját, felelősek a vezetésük alatt álló szolgálatok működéséért és a feladatkörükbe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért. 44. A szolgálat feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását beosztottaira átruházhatja. 45. A szolgálatvezetők feladata különösen: a) a beosztottak irányítása, feladatkörük megállapítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése; b) a beosztottak rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

20 19 c) a feladatkörébe tartozó ügyekben belső szabályozók tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása; d) belső normatívák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése; e) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése; i) szakterületét illetően a szolgálat feladatkörébe tartozó kérdésekben felhatalmazás alapján az FKI képviselete; j) döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket az igazgató a hatáskörébe utalt; k) a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása; l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra; m) a helyi szervek tevékenységének szakmai irányítása; n) a helyi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése; o) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel; p) az ügyviteli-, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése. 46. Az ellenőrzési szolgálatvezető: a) az igazgató közvetlen alárendeltségében vezeti és irányítja az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét; b) az Ellenőrzési Szolgálat vezetője az FKI belső ellenőrzési vezetője; c) az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be az FKI valamennyi szervezeti egységétől és szervezeti elemétől; d) feladatkörében eljárva együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel; e) közvetlen kapcsolatot tart a BM OKF Ellenőrzési Főosztályával; f) kidolgozza a szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát tartalmazó Ellenőrzési Szabályzatot, amit felterjeszt igazgatói jóváhagyásra; g) közvetlen kapcsolatot tart a BM OKF Ellenőrzési Főosztályával; h) az FKI mint költségvetési szerv belső ellenőrzésére vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza. 47. A humán szolgálatvezető feladatai: a) kidolgozza az FKI humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveit; b) előkészíti az FKI személyi állományára vonatkozóan a szabályozási tevékenységet, valamint a személyügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseket; c) intézi az FKI szervezési állománytáblázatával, továbbá az állomány utánpótlásával és kiválasztásával kapcsolatos feladatokat;

21 20 d) előkészíti a hivatásos és közalkalmazotti állományba történő felvétel, valamint a szolgálati viszony és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését (ide értve a fegyelmi eljárással összefüggő vizsgálatokat is); e) felméri és folyamatosan ellenőrzi az FKI állományának mentális és fizikai egészségügyi állapotát az Egészségügyi és Pszichológiai Osztály közreműködésével; f) gondoskodik az FKI állománya szociális ügyeinek intézéséről; g) végzi az FKI állományával kapcsolatos munkavédelmi tevékenységet; h) részt vesz az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően a helyi szervezeti elemek tevékenységének ellenőrzésében; h) közvetlen kapcsolatot tart a BM OKF Humán Főosztályával. 48. A szolgálatvezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az ügyrendben kijelölt személy helyettesíti. III.6. Az osztályvezetők 49. Az osztályvezetők - az igazgató-helyettesek utasításait figyelembe véve - irányítják a vezetésük alatt álló osztályok munkáját és abban közvetlenül is részt vesznek. Felelősek az osztályok feladatainak teljesítéséért 50. Az osztályvezetők feladata különösen: a) az ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztása, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása; b) az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése, a végrehajtás ellenőrzése; c) jelentéstétel a feladat végrehajtását akadályozó körülményekről, az ügyben folytatott tárgyalásokról, szóbeli megállapodásról; d) az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadományozása, felsőbb szintű döntést igénylő ügyek előterjesztése; e) az osztály munkatervének elkészítése, illetőleg annak jóváhagyása után az abban foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése; f) az osztály féléves, éves beszámolójának, valamint a havi naptári ellenőrzési terv elkészítése; g) az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály képviselete külön eseti felhatalmazás alapján pedig az FKI képviselete; h) a hatáskörükbe utalt munkáltatói jogok gyakorlása; i) közreműködés a beosztotti állomány munkaköri leírásának elkészítésében; j) javaslattétel az osztály dolgozóinak előléptetésére, jutalmazására, kitüntetésére;

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A lakosság biztonságának és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. oldal Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy BM OKF Főigazgató A GYŐ R-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK FEJEZET:

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 244. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI

II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI II. FEJEZET A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 3. A rendőrkapitányság - a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. sz. melléklet a 23./2013 SMKI Igazgatói intézkedéshez A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. A Szabályzat kibocsátásának célja 1. Jelen Szabályzat

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása

Polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása, alkalmazása megalakítása, mozgósítása, alkalmazása Tartalom Jogszabályi alapok Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi kötelezettség Polgári védelmi feladatok Polgári védelmi szervezetek mozgósítása Polgári védelmi

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1 2 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET.

Részletesebben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben

AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben 2015.El.I.D.16. AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a 2015. évi módosításokkal egységes szerkezetben Kiadta: Dr. Nyiri Beáta az Egri Törvényszék elnöke Jóváhagyta: Dr. Handó Tünde az

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség. részére MUNKAKÖRI LEÍRÁS a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzoltósági Felügyelőség részére 2 I. FEJEZET A felügyelőség alárendeltsége, alapvető feladata és szervezeti tagozódása 1. A Felügyelőség

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás. az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Szám: 7/2013. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörömben

Részletesebben

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E

A KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E Komárom- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KOMÁROM -ESZTERGOM MEGYEI KTSZTRÓFVÉDELMI IGZGTÓSÁG IGZGTÓJÁNK 17/2013. számú I N T É Z K E D É S E az adatvédelmi rendelkezésekről és az adatbiztonság rendjéről

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2011. évi CXXVIII. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői és a 3/2013. jegyzői

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés kezdete: 2015.06.04 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2 AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

1. Hatósági és Szociális Iroda

1. Hatósági és Szociális Iroda A SZERVEZETI TAGOZÓDÁS SZERINTI FŐBB FELADATOK A Közös Hivatal alapvető feladata az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási, önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZET Közbiztonsági referensek felkészítéséhez Szombathely 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Katasztrófavédelmi alapismertek... 7 1.1. A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testület Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax: (36-32) 411-400 e-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 11/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ szervezetének, működésének

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata a 26/2012. (VII.9.) OH elnöki utasítás 1. számú melléklete Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2012. július 9. TARTALOMJEGYZÉK I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok)

Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Katasztrófavédelem (polgári védelmi feladatok) Szeifert Imre tű. főhadnagy polgári védelmi felügyelő -2012 - Mi is az a polgári védelem, katasztrófavédelem? 1917. Légi figyelő és riasztó szolgálat (Légoltalom)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az Igazgatóság jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Az Igazgatóság jogállása és alapadatai 1/e. számú melléklet az 1/2007. PM utasításhoz A Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság szervezetéről és működési rendjéről I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Igazgatóság jogállása és alapadatai 1.

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.El.III.A.3/1. A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Épületgrafika: Tóvizi Kata Tartalom Tartalom... 3 I. FEJEZET... 8 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 8 Az SZMSZ célja... 8 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 44. szám Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 2/2016. (I. 22.) MvM utasítás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés

A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere. Védelmi Felkészítés A katasztrófavédelem egységes nemzeti rendszere Védelmi Felkészítés Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A SZERVEZETI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben