SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

2 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések Az Intézmény jogállása: Az Intézmény alapadatai: Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a kiadmányozás rendje Az Intézmény alapfeladatai Vállalkozási tevékenység Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok... 9 IV. Az Intézmény szervezeti felépítése, irányítása és működése Szervezeti felépítés Az Intézmény irányítása, vezetői és testületei Helyettesítési rend A belső ellenőrzés rendje: Tevékenység folyamata Az intézmény működési rendje A foglalkozások rendje A munkaidő-nyilvántartás dokumentációja V. Egyéb rendelkezések A kapcsolattartás formái Nyilvánosság A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén: A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Külön rendelkezések: Adatkezelési szabályzat Iratkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat Az Intézmény székhelyére vonatkozó külön szabályok A működés rendje, ezen belül az igazgatótanács működésének rendje A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje: a belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a szakszolgálati intézménnyel... 47

3 2 4. az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendjét, a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek a 6. mellékletben meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendje Pszichológus Gyógypedagógus (logopédus) Szakorvos Az adminisztrátor - ügyviteli alkalmazott A pedagógusokat, pszichológusokat munkakörükkel összefüggésben megillető jogok 50 A belső ellenőrzés rendjét A tagintézményekre vonatkozó külön szabályok A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a szakszolgálati intézménnyel Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendje Az együttműködés területei A szülőkkel, gyermekkel való kapcsolattartás formája és rendje Szakalkalmazottak A vezetők közötti feladatmegosztás A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek a 6. mellékletben meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendje Pszichológus Gyógypedagógus Fejlesztő pedagógus Logopédus Gyógytestnevelő Konduktor Korai fejlesztés Fejlesztő nevelés Az adminisztrátor - ügyviteli alkalmazott A pedagógusokat, pszichológusokat munkakörükkel összefüggésben megillető jogok 57

4 3 A belső ellenőrzés rendje A tagintézményekben eltérő rendelkezések Barcsi Tagintézmény Csurgói Tagintézmény Fonyódi Tagintézmény Kaposvári Tagintézmény Marcali Tagintézmény Nagyatádi Tagintézmény Siófoki Tagintézmény Tabi Tagintézmény Munkaköri leírás minták FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS OKTATÁS ÉS GONDOZÁS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKEMBER69 GYÓGYTESTNEVELŐ NEVELÉSI TANÁCSADÁS PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁST VÉGZŐ SZAKEMBER ÓVODAPSZICHOLÓGIAI ISKOLAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁST VÉGZŐ SZAKEMBER FEJLESZTŐ NEVELÉS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ PSZICHOLÓGUS SZAKEMBER GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS OKTATÁS ÉS GONDOZÁS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ PSZICHOLÓGUS SZAKEMBER SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG PSZICHOLÓGUS KONDUKTOR LOGOPÉDIAI TEVÉKENYSÉG SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG GYÓGYPEDAGÓGUS TEHETSÉGGONDOZÓ KOORDINÁTORI TEVÉKENYSÉG GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS ADMINISZTRÁTOR MEGBÍZOTT TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ HELYETTES FŐIGAZGATÓ HELYETTES

5 4 Somogy Megyei Pedagógiai szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. Bevezetés A köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25. (1) bekezdése alapján a(z) Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Intézmény) működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy a jogszabályban foglalt jogi magatartások, jogosítványok és kötelezettségek minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott köznevelési intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény, vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Az Intézmény SZMSZ-ét, a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános, megtekinthető az Intézmény székhelyén és tagintézményei ügyviteli telephelyein. Az SZMSZ szeptember 1.-e napján lépett hatályba. III. Általános rendelkezések 1. Az Intézmény jogállása: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köznevelési intézményként működő, önálló jogi személyiségű szervezeti egysége. 2. Az Intézmény alapadatai: a. Megnevezés: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

6 5 b. Székhelye: 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 8. c. A tagintézmények ügyviteli és tagintézményi telephelyei: i. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Barcsi Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 7570 Barcs, Damjanich utca tagintézményi telephely: 7570 Barcs, Széchenyi utca 2. ii. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csurgói Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 8840 Csurgó, Kossuth Lajos utca 3. iii. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 8693 Lengyeltóti, Tűzoltó utca tagintézményi telephely: 8638 Balatonlelle, Petőfi Sándor utca iv. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca tagintézményi telephely: 7530 Kadarkút, Fő utca tagintézményi telephely: 7400 Kaposvár, Búzavirág utca tagintézményi telephely: 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca emelet v. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 14. vi. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 4. vii. név: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 8600 Siófok, Beszédes Sétány tagintézményi telephely: 8636 Balatonszemes, Gárdonyi Géza utca 1. viii. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye 1. ügyviteli telephely: 8660 Tab, Virág utca 12. d. A tanév rendjéhez és az igényekhez igazodva a tagintézményekhez tartozó oktatási-nevelési intézményekben a szakembereink valamennyi feladat ellátási területen a megye egész területét lefedően végzik munkájukat. e. Vezetője: főigazgató f. Működési körzete: Somogy megye g. Alapítás dátuma: szeptember 1. h. Alapítója: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.) i. Az alapítói jogokat gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere

7 6 j. Az irányítói jogköröket gyakorolja: az emberi erőforrások minisztere k. Fenntartó: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) l. A fenntartói jogokat gyakorolja: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerülete (7400 Kaposvár, Szántó utca 5.) m. OM azonosító: Az intézmény bélyegzőinek felirata, lenyomata, a kiadmányozás rendje székhely: Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 8. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat OM Tagintézmények: Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Barcsi Tagintézménye 7570 Barcs Damjanich utca 2. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Barcsi Tagintézménye OM Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

8 7 Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csurgói Tagintézménye 8840 Csurgó, Kossuth Lajos utca 3. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csurgói Tagintézménye OM Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye 8693 Lengyeltóti Tűzoltó utca 8. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye OM Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye OM Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye 8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 14. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye OM

9 8 Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 4. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye OM Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye 8600 Siófok Beszédes sétány Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye OM Hosszú bélyegző: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye 8660 Tab, Virág utca 12. Körbélyegző: Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézménye OM Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: - főigazgató - főigazgató-helyettesek (a főigazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján, illetve a székhely szakmai tevékenységét irányító főigazgató-helyettes a székhely tevékenységi körében keletkezett dokumentumok vonatkozásában teljes körűen) - igazgatók - igazgató-helyettesek (az igazgató távollétében, a helyettesítési rend alapján)

10 9 Az Intézmény egészét érintő kérdések vonatkozásában kiadmányozásra a főigazgató, távollétében a helyettesítési rend szerinti főigazgató-helyettes jogosult. 4. Az Intézmény alapfeladatai: a) szakfeladat szám szerint: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakszolgáltatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Korai fejlesztés, gondozás b) részletezve: pedagógiai szakszolgálati feladatok, azaz - szakértői bizottsági tevékenység, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, - fejlesztő nevelés, - szakértői bizottsági tevékenység, - nevelési tanácsadás, - logopédiai ellátás, - konduktív pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés, - iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, - kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 5. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. Az Intézmény működési körét meghatározó vagy befolyásoló jogszabályok: - Magyarország Alaptörvénye - A mindenkor hatályos költségvetési törvény évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

11 évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról - 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól - 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról - 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről - 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről IV. Az Intézmény szervezeti felépítése, irányítása és működése 1. Szervezeti felépítés: Az Intézmény a III. fejezet 2. b) és c) pontjában meghatározott székhelyből, tankerületi, tagintézményekből áll. a) székhely b) tankerületi tagintézmény: 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Barcsi Tagintézménye 2. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csurgói Tagintézménye 3. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fonyódi Tagintézménye

12 11 4. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézménye 5. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye 6. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye 7. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye 8. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tabi Tagintézmény

13 12 főigazgató helyettesmegyei szakértői bizottság vezető tagintézményvezető helyettes megyei szakértői bizottság - intézményegységvezetőhelyettes

14 13 2. Az Intézmény irányítása, vezetői és testületei: a) Alapvetés: Az Intézmény élén főigazgató, a tagintézmény élén igazgató áll. A főigazgató munkáját az Intézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó főigazgató-helyettesek, az igazgató munkáját a jogszabályi feltételek fennállta esetén a tagintézmény egy vagy több feladatának szakmai irányítását ellátó igazgatóhelyettes segíti. A főigazgató-helyettesek egyike közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását. Az Nkt. 69. (1) a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató az igazgatótanács közreműködésével látja el. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait a tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. Az Intézményben szakmai munkaközösségek működnek. b) Főigazgató: 1. általános jelleggel képviseli az Intézményt, 2. gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói és egyéb jogköröket, 3. kapcsolatot tart az irányító hatósággal, a fenntartóval, valamint az érintett működtető önkormányzatokkal, 4. gondoskodik a szakmai munkaközösségek és az Intézményben működő testületek folyamatos és törvényes működtetéséért, 5. ellenőrzési feladatokat lát el, 6. az Intézmény egésze vonatkozásában felel i. a szakmai munkáért, ii. a szak alkalmazotti testület vezetéséért, iii. a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, iv. a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, v. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, vi. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért vii. munkaköri leírást készít. c) Általános, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 1. általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót, 2. szakmai feladatok: i. a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatain kívül ellátja a szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját, ii. az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, 2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket,

15 14 iii. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, iv. gondozza az Intézmény továbbképzési programját, v. ellenőrzési feladatokat lát el, vi. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 3. koordinációs feladatok: i. folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a székhely és a tagintézmények leterheltségét, ii. javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására, iii. kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a tagintézmények jelzéseit, iv. figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, v. gondozza az Intézmény szabályzatait, vi. gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit, vii. eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének, viii. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. ix. koordinálja a tagintézmények szakmai feladatvégzését x. koordinálja a különböző területekhez kapcsolódó szűréseket, fejlesztéseket xi. koordinálja a tagintézmények közti helyettesítéseket xii. együttműködik a szolgáltatásban érintett intézményekkel xiii. részt vállal a megyei adatszolgáltatásban xiv. koordinálja az egységes dokumentációs rendszer bevezetését xv. koordinálja az egységes szempontrendszerre épülő pedagógus értékelési rendszer bevezetését d) Szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 1. közvetlenül irányítja a székhely által ellátott szakmai feladatok végrehajtását, ezen belül felel a székhely vonatkozásában i. a szakmai munkáért, ii. a szak alkalmazotti testület vezetéséért, iii. a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, iv. a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, v. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, vi. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 2. A szakszolgálati tevékenységek közül ellátja a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakmai koordinációját. 3. az érintett szakszolgálati tevékenység(ek) vonatkozásában figyelemmel kíséri:

16 15 1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, 2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, 3. folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, 4. gondozza az Intézmény továbbképzési programját, 4. ellenőrzési feladatokat lát el, 5. koordinálja a szakértői bizottsági tevékenység területén i. tagintézmények szakmai feladatvégzését ii. koordinálja a tagintézmények közti helyettesítéseket iii. együttműködik a szolgáltatásban érintett intézményekkel iv. részt vállal a megyei adatszolgáltatásban v. koordinálja az egységes dokumentációs rendszer bevezetését vi. koordinálja az egységes szempontrendszerre épülő pedagógus értékelési rendszer bevezetését 6. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. e) intézményegység-vezető helyettes 1. szakértői bizottsági tevékenységet érintő szakmai kérdésekben helyettesíti a megyei szakértői bizottság vezetőjét 2. ellátja megyei szakértői bizottság vezetője által ráruházott egyéb feladatokat. f) Igazgató, valamennyi tagintézményre vonatkozóan 1. közvetlenül irányítja a tagintézmény tevékenységét, ezen belül felel i. a szakmai munkáért, ii. a szak alkalmazotti testület vezetéséért, iii. a szak alkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, iv. a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, v. a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, vi. a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 2. kapcsolatot tart a főigazgatósággal és a székhellyel, 3. adatszolgáltatást végez a főigazgatóság felé, 4. ellenőrzési feladatokat lát el, 5. részt vesz a pedagógusok értékelésében 6. munkaköri leírásokat készít a dolgozók számára 7. biztosítja az adminisztrációs ügyek ellátását 8. a törvényben meghatározott óraszámban vizsgálatokat végez 9. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. g) Igazgató-helyettes: 1. általános jelleggel helyettesíti az igazgatót, 2. ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat.

17 16 h) A tagintézményekre vonatkozó speciális munkamegosztást a tagintézményi mellékletek tartalmazzák. i) Igazgatótanács: 1. Az Nkt. 69. (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt vezetői feladatokat a főigazgató a főigazgató helyettesekből és az igazgatókból, indokolt esetben az igazgató helyettesekből és a megyei szakértői bizottsági intézményegységvezető helyetteséből álló testület, az igazgatótanács közreműködésével látja el. 2. A szakmai munkaközösségek vezetői az igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, az igazgatótanács kezdeményezésére, a területüket érintő döntések előkészítése céljából. 3. Az igazgatótanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni. 4. Az ülést a főigazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül. 5. Az igazgatótanács ülése zárt ülés, az igazgatótanács tagjain kívül az ülésen csak a napirendi pontokhoz kapcsolódóan az elnök által meghívott vendégek vehetnek részt. Az igazgatótanács üléseire napirendtől függően tanácskozási joggal meghívható a munkahelyi érdekképviseleti szervezet vezetője, illetve az aktuális témában érintett szakemberek. 6. Minden ülésről részletes jegyzőkönyv készül, melyet a jegyzőkönyvvezető, a főigazgató és egy hitelesítő aláírásával hitelesítenek. 7. Az igazgatótanács tanács működőképes, ha a tagok több mint 50 %-a az ülésen megjelent. Döntései meghozatalához az igazgatótanácsi tagok több mint 50 %-ának egyetértése szükséges. 8. Az igazgatótanács üléseit az éves munkatervében rögzített gyakorisággal, de legalább kéthavonta tartja. Az igazgatótanács soron kívüli összehívását az igazgatótanács vezetője vagy annak bármely tagja kezdeményezheti. A rendkívüli igazgatótanácsi ülés helyéről és idejéről szóló értesítést az intézmény főigazgatója küldi meg. 9. Az igazgatótanács feladata: i. Intézményegységek szakmai munkájának összehangolása ii. Az intézményegységek értekezleteinek előkészítése iii. A szakmai munka stratégiai tervezésének segítése, az intézményegységek munkatervének összehangolása, a szervezeti egységek együttműködésének támogatása iv. Az intézményegységek szakmai értékeléséhez szükséges egységes értékelési rendszer kialakítása, az értékelés koordinálása v. Javaslat tétel az intézmény éves munkatervének összeállítására és saját munkarendjének kialakítására vi. A szakmai munka egységes szabályozásának és dokumentációs rendszerének kialakítása, annak koordinálása

18 17 vii. A képzési, továbbképzési terv szempontrendszerének kialakítása, a terv szakmai áttekintése viii. A vezető munkájának segítése mindazon kérdésekben, amelyeket a vonatkozó jogszabályok kijelölnek ix. Javaslat tétel a személyi és a tárgyi feltételek kialakításának összehangolása céljából x. Információ közvetítése a tagintézmények és az igazgatótanács között xi. Az éves beszámoló előkészítése a fenntartó számára, j) Tagintézmény-vezetői tanács: 1. Az igazgató a tagintézmény vezetésével összefüggő feladatait az igazgatóhelyettesek, a különböző szakterületek/szakfeladatok képviselőiből, munkacsoportok vezetőiből álló tagintézmény-vezetői tanács közreműködésével látja el. 2. A szakmai munkaközösségek vezetői a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 3. A tagintézmény-vezetői tanács ülésének időpontját és tervezett napirendi pontjait tartalmazó meghívót, a testület tagjainak és a szakmai munkaközösségek vezetőinek legkésőbb az ülés előtt nyolc munkanappal meg kell küldeni. 4. A tagintézmény-vezetői tanács üléseit legalább kéthavonta, az igazgatótanácsi értekezletet követően tartja. Az ülést az igazgató vezeti, az ülésről jegyzőkönyv és emlékeztető készül. 5. A tagintézmény-vezetői tanács működőképes, ha a tagok több mint 50 %-a az ülésen megjelent. Döntései meghozatalához a tagok több mint 50 %-ának egyetértése szükséges. Az tagintézmény vezetői tanács üléseire napirendtől függően nem szavazati joggal meghívható a munkahelyi érdekképviseleti szervezet vezetője, illetve az aktuális témában érintett szakemberek 6. A tagintézmény-vezetői tanács feladata: i. Elkészíti, elemzi és összehangolja a különböző szakszolgálati területek és szükség szerint a telephelyek munkatervét, az egységek együttműködését ii. Javaslatot tesz a szakmai munka, a pedagógus értékelés tervezésére és saját munkarendjének kialakítására iii. Segíti a vezető munkáját mindazon kérdésekben, amelyeket a vonatkozó jogszabályok kijelölnek iv. Javaslatot tesz a személyi és a tárgyi feltételek javítására, a szakmai munka minőségi továbbfejlesztésére, a szakmai innovációk elindítására k) Székhelyintézményben székhelyintézményi tanács működik. Tagjai: vezető, helyettes, különböző szakterületek képviselői Feladata, működése azonos a tagintézményi tanács feladataival, működésével. 1. Szakmai munkaközösség: Az Intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget, az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre. Egy Intézményben a jogszabály alapján

19 18 legfeljebb tíz a pedagógiai szakszolgálat feladatai szerint szerveződő szakmai munkaközösség hozható létre. A fenntartó döntése alapján hét munkaközösség működése engedélyezett a 2014/2015-ös tanévtől. A szakmai munkaközösség részt vesz az Intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkájának szakmai segítéséről. Az Intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat, jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az Intézmény vezetője bíz meg legfeljebb öt évre. A szakmai munkaközösség vezetője az igazgatótanács, a tagintézmény-vezetői tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet, az igazgatótanács kezdeményezésére a területüket érintő döntések előkészítése céljából. l) Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 1. Logopédiai munkaközösség 2. Gyógytestnevelői munkaközösség 3. Korai fejlesztés munkaközösség 4. Szakértői bizottsági munkaközösség 5. Nevelési tanácsadás munkaközösség 6. Pszichológiai, iskolapszichológiai és óvodapszichológiai munkaközösség 7. Innováció és tehetséggondozás munkaközösség m) Szak alkalmazotti értekezlet: a vezetőkből és az Intézmény alapító okiratában meghatározott alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége. 1. A szak alkalmazotti értekezlet dönt i. az SZMSZ elfogadásáról, ii. az Intézmény éves munkatervének elfogadásáról, iii. az Intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, iv. a továbbképzési program elfogadásáról, v. az Intézmény képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, vi. az Intézményvezetői, tagintézmény-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, vii. jogszabályban meghatározott más ügyekben.

20 19 2. A szak alkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az Intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az szak alkalmazotti értekezlet véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. n) Alkalmazotti közösség: a szak alkalmazotti értekezlet tagjaiból és a nem pedagógus munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében foglalkoztatottakból állók közössége. Az alkalmazotti közösség véleményt formál az alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 1. az Intézmény megszüntetése, 2. átszervezése, 3. feladatának megváltoztatása, 4. nevének megállapítása, 5. vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása Közalkalmazotti tanács: az intézményben dolgozó közalkalmazottak által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvényben meghatározott választás keretében választott testület. A munkáltatóval való kapcsolattartás módját a Közalkalmazotti Szabályzat határozza meg. Az Intézményben szeptember 30-án megalakult a közalkalmazotti tanács, érdekképviseletüket öt fő látja el a jogszabályban meghatározott órakedvezmény terhére. 3. Helyettesítési rend: - A főigazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben az általános szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes, az általános szakmai és koordinációs főigazgató-helyettest a szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes helyettesíti. - A tagintézmény igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben az igazgató-helyettes helyettesíti. - A megyei szakértői bizottság vezetőjének távolléte esetén kizárólag a szakértői vizsgálat előkészítésével, lezárásával és a szakértői vélemény elkészítésével összefüggő kérdésekben az intézményegység-vezető helyettes jár el. - A főigazgató és a tagintézmény igazgató legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a helyettesített teljes jogkörére. - A fentiektől eltérő eseti helyettesítési megbízás is adható, azonban a helyettesítési megbízást írásban kell foglalni, s benne meg kell határozni a helyettesítés időtartamát és tartalmát. - A tagintézményekben a megbízott személy szakmai szignójával látja el az aláírandó dokumentumot, a dokumentum aláírására ezt követően a főigazgató, vagy a területért felelős főigazgató helyettes jogosult.

21 20 4. A belső ellenőrzés rendje: Az eljárás célja: i. annak feltárása, hogy a székhelyen folyó szakmai munka mennyire van összhangban a működést irányító szabályozókkal, az intézményi alapdokumentumokkal. ii. Segítse a székhely valamennyi dolgozójának munkáját iii. Biztosítsa az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzését iv. A pedagógiai tevékenység és az egyéb szolgáltatások jó minőségű teljesítését, a jogszabályi előírások betartását v. A munkatársaknak idejébe adjon segítséget a hiányosságok megelőzésében és megszüntetésében Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az évente készített ellenőrzési tervek tartalmazzák. Az ellenőrzési tervek elkészítéséért az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató a felelős. Az ellenőrzési tervet az ellenőrzés megkezdése előtt nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az Intézmény vonatkozásában a főigazgató, a tagintézmény vonatkozásában az igazgató dönt. Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik. Belső ellenőrzésére jogosultak: - főigazgató, - főigazgató-helyettesek, - igazgatók, - igazgató-helyettesek, - munkaközösség-vezetők. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat szak alkalmazotti értekezleteken összegezni és értékelni kell. A főigazgató és az igazgató munkáját a szak alkalmazotti testület a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a főigazgató, igazgató munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés része a pedagógus, a vezető és az intézmény önértékelése. Az irányadó szakmai ajánlások és dokumentumok megjelenéséig a 7-8. számú melléklet szerinti szempontrendszert alkalmazza az intézmény. A látogatás napján elmaradt órákat az érintett szakembereknek nem kell pótolni, a helyettesítésüket az intézményegység vezetője szervezi meg.

22 21 A vezetői ellenőrzés folyamatábrája Tevékenység folyamata Felelős Eszköz/ módszer Produktum Gyakorisá g Hivatkoz ások 1. Vezető ellenőrzés tervezése Az általános vezetői ellenőrzés területeinek, szempontjain ak meghatározás a főigazgató főigazgatóhelyettesek Értékelés Idő- és felelősség mátrix Szempontlist a Tanév elején Az ellenőrzési területek kiválasztása Éves ellenőrzési terv elkészítése Éves ellenőrzési terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők Vezetői megbeszélés Munkaterv mellékleteként Mk. vezetője Az ellenőrzött területek listája Ellenőrzési terv Tanév elején Tanév elején Jegyzőkönyv Tanév elején Az ellenőrzésért felelős személyek megbízása főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők Ellenőrzési tervben Megbízások Időterv a beszámolásh oz Tanév elején

23 22 2. A vezetői ellenőrzés megvalósítása, lebonyolítása Az ellenőrzés Ellenőrzési terv Ellenőrzési Feljegyzések Folyamatos végrehajtása szerinti felelős terv szerint A tapasztalatok főigazgató főigazgatóhelyettesek Konzultáció Ellenőrzési lista Folyamatos megbeszélése tagintézményvezetők Ellenőrzési terv szerinti felelős Javaslat a feltárt hiányok pótlására A főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézmény -vezetők tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatair ól Az érintettek tájékoztatása Az ellenőrzés eredményein ek beépítése az önértékelési rendszerbe Az eredmények adattárba helyezése Ellenőrzési terv szerint Ellenőrzést végző ellenőrzési terv szerint főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők főigazgató főigazgatóhelyettesek tagintézményvezetők Ötletbörze Feljegyzés Ellenőrzési terv szerint Igazgatótanác s, tagintézményi tanács Munkaértekez let Igazgatói döntés szerint Írásbeli jelentés Beszámoló Önértékelési adattár Elektronikus adatbázis Ellenőrzés után max. 1 hónap Ellenőrzés után max. 1 hónap Ellenőrzés után max. 1 hónap Ellenőrzés után max. 1 hónap

24 23 5. Az intézmény működési rendje: Az Intézmény egész évben folyamatosan működik, a Központ vezetőjének döntése alapján július 1 augusztus 21. között legfeljebb kéthetes egybefüggő nyári zárva tartás rendelhető el. A bezárás ideje alatt a megye más tagintézményeiben, a nyári munkarend alapján biztosított az ellátás folyamatossága. A munkarend több szinten és formában nyilvános az igénybevevők számára. A székhely és a tagintézmények nyitva tartását a tagintézményi mellékletek tartalmazzák.

25 24 A munka tervezése Megelőző tanév értékelése Hatályos jogszabályok Szolgáltatási igények Főigazgatói célmeghatározások Fenntartói elvárások Igazgatótanács elfogadja az éves célokat Intézményi szintű tervezés Határidő: augusztus 31. Tagintézményi Intézményi munkaterv Tagintézményi szintű tervezés Határidő: szeptember 15. Közzététel Fenntartó tájékoztatása Folyamatos ellenőrzés, értékelés, korrekció Határidő: október 1. A munka értékelése Tagintézményi szint A munka értékelése Intézményi szint Határidő: július 1. Fenntartó tájékoztatása

26 25 Az Intézmény a feladatainak ellátásához évente, a tanév rendjéhez igazodva munkatervet készít. A munkatervnek biztosítania kell, hogy a) a február utolsó napjáig kezdeményezett eljárásokban április utolsó munkanapjáig 1. elvégezzék az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához szükséges vizsgálatokat, 2. elkészüljenek az iskolai felvételekhez szükséges szakértői vélemények b) május utolsó munkanapjáig elkészüljenek azok a szakértői vélemények, amelyek tekintetében közigazgatási hatósági eljárás indult. c) logopédiai ellátás területén 1. május utolsó munkanapjáig megtörténjen azoknak a gyerekeknek a logopédiai szűrése, akik adott év augusztus 31-ig az ötödik életévüket betöltik. 2. a kiszűrt gyerekek részletes logopédiai vizsgálata és véleményezése lehetőség szerint szeptember 31-ig megtörténjen. d) tanköteles korúak 1. képességszűrése május végéig megtörténjen 2. a kiszűrt gyerekek részletes vizsgálata és véleményezése lehetőség szerint szeptember 31-ig megtörténjen e) a gyógytestnevelés ellátását a tanév rendjéhez kell tervezni f) korai fejlesztéshez kapcsoltan 1. fa) a gyermek fejlesztési tervét a fejlesztésbe vételtől számított 30 napon belül el kell készíteni 2. fb) a gyermekre vonatkozó értékelési lap elkészítésének végső határideje az adott fejlesztési év június 30-a A foglalkozások rendje: A terápiás/fejlesztő foglalkoztatás egyénileg vagy csoportosan, a jogszabályban meghatározott időkeret betartásával, a terápiát végző szakember megítélése alapján, a tagintézmény-vezetőkkel egyeztetve történik. A komplex gyógypedagógiai, pszichológiai, szükség esetén szakorvosi vizsgálatok időtartama négy óra.

27 26 A fenti tevékenységek és a tanácsadás, mint a gyermekkel való közvetlen foglalkozás a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében, jogszabályi keretek között 21 óra. Ezen felül - a 40 óra terhére - látják el a szakértői vizsgálatokhoz és foglalkozásokhoz kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladatokat (KNT. 62 (13).) A munkaidő-nyilvántartás dokumentációja A tanügyi dokumentumokon túl a 32 óra kötött munkaidő 21 óra neveléssel, oktatással lekötött és a fennmaradó neveléssel oktatással le nem kötött részéről a munkaidő nyilvántartást napi rendszerességgel egyénileg kell vezetni és az aktuális hónapra vonatkozóan a következő hónap 2. munkanapján a tagintézmény vezetőnek leadni. Szabadság és kiküldetés esetén az aznapi aktuális óraszámot kell jóváírni. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a kötött munkaidőnek nevelésseloktatással le nem kötött részében a következő feladatok számolhatók el: 1. foglalkozások, vizsgálatok, szűrések, egyéb közvetlen foglalkozások előkészítése, 2. a gyermekek, tanulók fejlődésének, vizsgálati eredményeinek értékelése, 3. szakértői, továbbá a pedagógiai szakszolgálati tevékenység során keletkező vizsgálati és egyéb vélemények készítése, 4. fejlesztési tervek készítése, 5. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 6. eseti helyettesítés, 7. a pedagógiai, szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 8. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 9. külső és belső kapcsolattartás, 10. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorállása, 11. a szak alkalmazotti értekezlet, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 12. munkaközösség-vezetés, 13. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 14. feladatvégzési helyek közötti utazás, 15. a gyermek, a tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, pedagógiai szakszolgálati intézményen kívüli tevékenység végzése, 16. a pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos nyitva tartásának biztosításában való közreműködés, 17. gyakornok esetében a minősítő vizsgára való felkészülés, 18. pedagógus-továbbképzésben való részvétel A főigazgató, a főigazgató helyettesek a tagintézmény vezető és a tagintézmény vezető helyettes a kötelező huszonegy óra tekintetében a heti közvetlen foglalkozásain felüli vezetési feladatait is kimutatja. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 21 órán felüli, neveléssel, oktatással lekötött munkaidejét. A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak esetén is alkalmazni kell a munkaidő kimutatást. Az utóbbi két esetben ez képezi a túlmunka, illetve a megbízás elszámolásának alapját. A munkaidő nyilvántartáson a tagintézmény vezetője hitelesíti le a teljesítést. A tagintézmény vezető a hitelesítést követően intézményi összesítést készít, ezen nyújtja be az intézményi túlórát a székhelyintézménybe elszámolásra.

28 27 A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje 40 óra. A munkaidő kimutatását napi rendszerességgel jelenléti íven végzik. Az egyéni megbízással foglalkoztatottak a megállapodás szerinti munkaidejüket külön nyomtatványon vezetik, ez az elszámolás alapja. A teljesítést minden esetben az illetékes főigazgató helyettes vagy tagintézmény vezető igazolja. A saját gépkocsi használat általános elvei kiküldetés esetén A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak saját gépkocsi használatával is eljuthatnak a munkavégzés helyére. 1. Amennyiben az adott napon a munkavégzés helye vidéken van és a kiindulópont a tagintézmény, a foglalkoztatott útiköltsége az APEH hivatalos üzemanyag árán és üzemanyag normájával, illetve az amortizációs költséggel kerül kifizetésre. Amennyiben takarékosabb a lakhelytől való kiindulás, úgy azt kell alkalmazni. 2. Amennyiben a munkavégzés helye vidéken van, a kolléga szintén vidéki és a munkavégzés helye úgy közelíthető meg, hogy nem halad át tagintézményének székhelyén, (a megtett kilométer takarékosabb a lakcímtől kiindulva), abban az esetben a lakcímtől a munkavégzés helyéig történik a kifizetés, az 1. pontban leírtakban azonos feltételekkel. 3. Városon belüli utazáskor útiköltség nem számolható el. Amennyiben a munkavállaló Kaposvár külterületén (Toponár, Kaposfüred, Töröcske,), illetve Siófok külterületén (Siófok-Kiliti) végez munkát, a vidéki szabályozás alkalmazandó. 4. Racionalizálás céljából csak az 1000,-Ft fölötti útiköltség elszámolások kezdeményezhetők. Amennyiben a havi megtett km alapján az elszámolás nem éri el az 1000 forintot, úgy kettő, illetve több hónapot össze kell vonni. 5. Amennyiben a munkavállalók munkavégzési helye elsősorban a telephelyhez köthető, onnan bármilyen okból elrendelik számára a tagintézménybe, illetve székhelyintézménybe utazást és ez városon kívül történik, a foglalkoztatott útiköltsége az APEH hivatalos üzemanyag árán és üzemanyag normájával, illetve az amortizációs költséggel kerül kifizetésre. 6. A megtett kilométer teljesítését a tagintézmény vezetőjének vagy helyettesének minden esetben igazolnia kell. 7. Saját gépkocsi használatakor, baleset vagy egyéb kár esetén sem az Intézményt, sem a fenntartót a gépkocsira vonatkozóan semmilyen felelősség nem terheli. 8. Amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét városon kívül tömegközlekedési eszközzel közelíti meg, számára az utazás költsége elszámolható. Abban az esetben, ha a bérlet gazdaságosabb, bérletet kell vásárolnia. Ha buszjeggyel utazik, az alapján kell költségét elszámolnia. Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a számlát, illetve a jegyét, bérletét.

29 28 V. Egyéb rendelkezések 1. A kapcsolattartás formái Belső kapcsolatok: Az Intézmény vezetése és az alkalmazotti közösség különböző csoportjainak, szervezeti egységeinek kapcsolattartása a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az igazgatók és az igazgató-helyettesek segítségével, valamint a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: - az igazgatótanács ülései, - tagintézmény-vezetői tanács ülései, - értekezletek, - megbeszélések, - körlevelek. - konferencia beszélgetések Külső kapcsolatok: Az Intézmény feladatainak megfelelően tart kapcsolatot más fórumokkal. A kapcsolattartást meghatározza az Intézmény alaptevékenysége, alap illetve speciális feladatai, és működési körzete, az e dokumentumban meghatározott működés rendje, az éves munkatervben meghatározott feladatok. A szabályozóknak megfelelően a külső kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzésében minden alkalmazott részt vesz. A kapcsolattartás történhet személyesen, telefonon, levél formájában, valamint elektronikus úton. Kapcsolódhat konkrét ügyhöz, lehet tanácsadás, konzultáció, vagy tájékozódó jellegű. Az Intézmény minden tanév elején aktualizálja az együttműködő partnerek körét. Kapcsolat Téma Kapcsolattartó Gyakoriság Tanügyi, szakmai, Klebelsberg gazdasági és humán Intézményfenntartó terület Központ Kaposvári tervezés, Megyeközponti Főigazgató, főigazgató engedélyezés, folyamatos Tankerületével, helyettes feladatellátás mint fenntartóval biztosítása, ellenőrzés, Kaposvár és Somogy Megye településeinek Polgármesteri Hivatalai Szülők óvodás korosztály szakszolgálati ellátása A tagintézmények működtetése A problémás gyerekek első vizsgálati kérelme Főigazgató, tagintézmény vezető, szakmai főigazgató-helyettes Főigazgató, tagintézmény vezető folyamatos folyamatos folyamatos

30 29 Felülvizsgálatok elvégzése Tanácsadás Intézményi kijelölés Magasabb összegű CsP Utazási utalványok kiállítása, leigazolása szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató helyettes, tagintézmény vezető, vizsgálatvezető szakorvos a vezető által kijelölt személy folyamatos A korai intervenció során a szülővel való együttműködés Az egyéb szakszolgálati ellátáshoz kapcsolódó vizsgálatok, tanácsadás, konzultáció, értekezletek általános szakmai és koordinációs főigazgató helyettes, tagintézmény vezető, terápiás és fejlesztő szakember általános szakmai és koordinációs főigazgató helyettes, tagintézmény vezető, terápiás és fejlesztő szakember folyamatos folyamatos Kaposvári Egyetem ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Országos Szakértői Bizottságok Somogy Megyei Kormányhivatal illetékes járási hivatalai TAP és logopédia szakos hallgatók gyakorlata továbbképzések, továbbtanulás további szakértői vizsgálatok átmeneti és ideiglenes elhelyezés tanköteles korú és idősebb vsz szakértői véleményének Főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, szakvezetők főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, szakvezetők főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők tanévente, gyakorlat idején konkrét feladatra eseti folyamatos folyamatos folyamatos

31 30 Gyermekvédelmi Főigazgatóság megküldése szakértői vizsgálat főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők folyamatos Fogyatékosok, gondozók, ápoló otthona korai fejlesztés, fejlesztő-nevelés helyszínei főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők, terápiás és fejlesztő szakemberek folyamatos Köznevelési intézmények szakszolgálati ellátás biztosítása főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők, terápiás és fejlesztő szakemberek folyamatos Más megyék pedagógiai szakszolgálatai ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakmai szervezetek KIR Egészségügyi Intézmények (szakambulanciák) Esélyegyenlőségi szakszolgálati szakértők intézményi kijelölés, szakmai konzultáció, után követés, tapasztalatcsere Szakmai tanácsadás, hatósági közigazgatási felülvizsgálatok továbbképzések, konferenciák, esetleges pályázatok alapdokumentumok nyilvántartások neurológiai és egyéb szakvizsgálatok, szűrések PIC, NIC HHH-s gyerekek vizsgálata főigazgató, főigazgató - helyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők, terápiás és fejlesztő szakemberek, vizsgálatvezetők főigazgató, főigazgató helyettesek, tagintézmény vezetők Szakalkalmazotti közösség vizsgálatvezetők, feladattal megbízott személyek főigazgató, főigazgatóhelyettesek, tagintézmény vezetők, vizsgálatvezetők szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató helyettes, folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos

32 31 Oktatási Hivatal Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft SNI hatósági felülvizsgálatok felülvizsgálatok, HHH-s gyerekek vizsgálata tanfelügyelet, minősítő vizsga és minősítő eljárás projekt megállapodások szerint tagintézmény vezető, vizsgálatvezető szakorvos a vezető által kijelölt személy szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató helyettes, tagintézmény vezető, vizsgálatvezető szakorvos a vezető által kijelölt személy Főigazgató, főigazgatóhelyettesek, folyamatos folyamatos Somogy Megyei Kormányhivatal Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázist Nemzeti Tehetségpont Iskolaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval másodfokú felülvizsgálatok tanfelügyelet, minősítő vizsga és minősítő eljárás szakmai munkájában való részvétel tehetségpontok munkájának támogatása tehetségtanácsadással, hálózatépítés a szűrések, diagnózisok megállapításához (az együttműködés fenntartói szinten is megvalósul. Főigazgató, főigazgatóhelyettesek általános szakmai és koordinációs főigazgatóhelyettes, koordinátorok általános szakmai és koordinációs főigazgatóhelyettes, koordinátorok, tehetségpontok vezetői általános szakmai és koordinációs főigazgatóhelyettes, koordinátorok folyamatos folyamatos a jogszabályban előírtak szerint 2. Nyilvánosság:

33 32 Az Intézmény dokumentumai közül a szakmai alapdokumentum, a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei, valamint az Intézmény további szabályzatai nyilvánosak. Nyilvánossá kell tenni továbbá a pedagógiai szakmai ellenőrzés során keletkezett, jogszabályban meghatározott dokumentumokat. A jelzett dokumentumok megtekinthetőek az Intézmény székhelyén és tagintézményeinél. E dokumentumokat az intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 3. A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén: Az Intézmény székhelyén a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie ha szükséges, orvost kell hívnia a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie a gyermeket ért balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az Intézmény főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének. E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő többi Intézményi dolgozó is köteles részt venni. A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az Intézményben történt mindenféle balesetet, sérülést az Intézmény főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A gyermekbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján: A gyermekbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermeknek (kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. A súlyos

34 33 balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 4. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Az Intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a szakértői vizsgálat szokásos menetét akadályozza, illetve a szakvizsgálaton részt vevő gyermek és dolgozók biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) a tűz a robbantással történő fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az Intézmény helyiségeit vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az Intézmény főigazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: főigazgató, főigazgató-helyettesek, igazgató, igazgatóhelyettes. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell az intézmény fenntartóját tűz esetén a tűzoltóságot robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget személyi sérülés esetén a mentőket egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az Intézmény főigazgatója, intézkedésre jogosult felelős vezetője szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése után az főigazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására a helyiségekben tartózkodó személyeket szóban, közvetlenül értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett helyiségek kiürítéséhez. Az főigazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett helyiségek kiürítésével egyidejűleg felelős dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:

35 34 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról a közművezetékek (elektromos áram) elzárásáról a vízszerzési helyek szabaddá tételéről az elsősegélynyújtás megszervezéséről a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek, stb.) fogadásáról. A rendkívüli esemény miatt elmaradt szakvizsgálatot más időpontban kell elvégezni. 5. Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Az Intézmény helyiségeibe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét a Intézmény főigazgatójának, intézkedésre jogosult felelős vezetőjének, vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről a veszélyeztetett helyiségek jellemzőiről, helyszínrajzáról, a helyiségekben található veszélyes anyagokról (mérgekről) a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről a helyiségekben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról a helyiségek kiürítéséről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozójának, és a vizsgálaton részt vevő gyermekeknek valamint kísérőjüknek be kell tartani! 6. Külön rendelkezések: Az Intézmény szervezeti és működési szabályzatában tagintézményi szintre lebontva kell meghatározni: a. a működés rendjét, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok működésének rendjét, b. az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendjét, c. a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét,

36 35 d. a vezetők közötti feladatmegosztást, annak megjelölésével, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézmény mely szakmai feladatának, tevékenységének szakmai irányításáért felelős, e. a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek a 6. mellékletben meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendjét, f. a belső ellenőrzés rendjét, g. az a) c) pont alá nem tartozó külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, h. mindazt, amelynek szabályozását jogszabály előírja. Az Intézmény székhelyére és tagintézményeire vonatkozó ezen külön rendelkezések az SZMSZ mellékleteiben találhatóak.

37 36 1. sz. mellékelt Adatkezelési szabályzat 41. (1) A köznevelési (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni. (2Minden köznevelési intézmény nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. (3) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok: a) nevét, b) születési helyét, idejét, c) nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, f) oktatási azonosító számát tartja nyilván. (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, (5) A (2) (3) bekezdésben foglalt adatok az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. (6) A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári

38 37 jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A 63. (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. (7) A gyermek, tanuló adatai közül a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, b) c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanulóés gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, g) h) a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére a honvédelemért felelős miniszter által fenntartott köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az őket megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a (4) bekezdés d) és e) pontja szerinti adat, továbbítható. (8) A gyermek, a tanuló a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelésioktatási intézmények egymás között, b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai a szülőnek, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,

39 38 d) (9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 42. (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. (2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. (3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló más vagy saját magatartása miatt súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 43. (1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője, SZMSZ szerinti helyettesítője és a meghatalmazás keretei között az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. (2) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. (3) A ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 44. (1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. (2) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a közneveléssel összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be. (3) A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak, a) b) c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,

40 39 d) akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, e) akit pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, f) akit óraadóként foglalkoztatnak. (4) Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható november 1-től az intézményegységek egységes nyilvántartó program (INYR) szerint vezetik a program szerinti adatokat, amely minden pedagógus munkakörben alkalmazott szakember munkaköri kötelezettsége. Az adatok kezelésére az adatvédelmi kötelezettség valamennyi területen kötelező. (7) A (3) bekezdés c) f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza az alkalmazott a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, b) születési helyét és idejét, c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógusszakvizsga, PhD megszerzésének idejét, e) munkaköre megnevezését, f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, g) munkavégzésének helyét, h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, i) vezetői beosztását, j) besorolását, k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, l) munkaidejének mértékét, m) tartós távollétének időtartamát. (8) Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni. (9) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat az érintetten kívül csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére. (10) A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. (11) A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a KIR adatkezelőjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az

41 40 azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR adatkezelőjét. A KIR adatkezelője a jelen bekezdés szerint tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejű értesítésével hivatalból vezeti át. (12) A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a társadalombiztosítási azonosító jel hitelességét a KIR adatkezelője az országos egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti. Eltérés esetén a személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

42 41 2. sz. melléklet Iratkezelési szabályzat Az Intézménybe érkezett és az Intézményben keletkezett iratokat iktatni, a személyesen benyújtott iratok átvételét igazolni kell. A jogszabályban meghatározottakon túl felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat, a munkahelyi szakszervezet részére érkezett leveleket, továbbá azokat az iratokat, amelyek felbontásának jogát a vezető fenntartotta magának. Ha az ügy jellege megengedi, az ügyiratban foglaltak távbeszélőn, elektronikus levélben vagy a jelenlévő érdekelt személyes tájékoztatásával is elintézhetők. Távbeszélőn vagy személyes tájékoztatás keretében történő ügyintézés esetén az iratra rá kell vezetni a tájékoztatás lényegét, az elintézés határidejét és az ügyintéző aláírását. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Intézmény működéséből adódó iratok A keletkezés helye Irat megnevezése Aláírási jogkör Megjegyzés Székhely a szakértői vélemény, annak előkészítésével kapcsolatos iratok szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes akadályoztatása esetén a vezetői helyettesítési rendnek megfelelően a szakértői vizsgálattal összefüggő iratok igazolások, záradékok, utazási utalványok, MCSP igénylés igazolás kötelezettség vállalások, munkáltatói igazolások és munkaviszony létesítését és megszűntetését előkészítő dokumentumok, humánerőforrás szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes, vizsgálatvezetők, szakorvos szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes főigazgató akadályoztatása esetén a vezetői helyettesítési rendnek megfelelően akadályoztatása esetén a vezetői helyettesítési rendnek megfelelően akadályoztatása esetén a vezetői helyettesítési rendnek megfelelően

43 42 igények, elszámolások Tagintézmény a szakértői vélemény, annak előkészítésével kapcsolatos iratok a szakértői vizsgálattal összefüggő iratok tanügyi dokumentumok megnyitása, zárása logopédiai alapvizsgálati, részletes diagnosztikai vizsgálati eredmények igazolások, záradékok, utazási utalványok, teljesítési igazolások (útiköltség, túlórák, megbízási díjak) tagintézmény vezető a kaposvári tagintézményben a tagintézményi melléklet szerint, akadályoztatás esetén a helyettesítési rend szerint tagintézmény vezető, a kaposvári vizsgálatvezetők tagintézményben a tagintézményi melléklet szerint, akadályoztatás esetén a helyettesítési rend szerint tagintézmény vezetők, szakalkalmazott tagintézmény vezető, vizsgálatvezetők tagintézmény vezető, vizsgálatvezetők tagintézmény vezetők a kaposvári tagintézményben a tagintézményi melléklet szerint, akadályoztatás esetén a helyettesítési rend szerint Az Intézmény által kiadmányozott iratnak tartalmaznia kell a. az Intézmény i. nevét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény megnevezését,

44 43 ii. székhelyét, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézményi telephely címét, b) az iktatószámot, c) annak meghatározását, hogy az irat kiadására az Intézmény, mely feladatához, tevékenységéhez kapcsolódóan került sor, d) az ügyintéző megnevezését, e) az ügyintézés idejét, f) az irat aláírójának nevét, beosztását és g) az Intézmény körbélyegzőjének, tagintézmény által kiadmányozott irat esetében a tagintézmény körbélyegzőjének lenyomatát. Az Intézmény által hozott határozatot meg kell indokolni. A határozatnak a rendelkező részben és a fentieken kívül tartalmaznia kell a) a döntés alapjául szolgáló jogszabály megjelölését, b) amennyiben a döntés mérlegelés alapján történt, az erre történő utalást, c) a mérlegelésnél figyelembe vett szempontokat és d) a jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatást. Jegyzőkönyvet kell készíteni, ha jogszabály előírja, továbbá ha az Intézmény szak alkalmazotti értekezlete, szakmai munkaközössége az Intézmény működésére vonatkozó kérdésben határoz (dönt, véleményez, javaslatot tesz), továbbá akkor, ha a jegyzőkönyv készítését rendkívüli esemény indokolja és elkészítését az Intézmény vezetője elrendelte. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell elkészítésének helyét, idejét, a jelenlévők felsorolását, az ügy megjelölését, az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, így különösen az elhangzott nyilatkozatokat, a meghozott döntéseket, továbbá a jegyzőkönyv készítőjének az aláírását. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott írja alá. Az iratokat úgy kell kézbesíteni, hogy annak megtörténte, továbbá az irat átvételének a napja megállapítható legyen. Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés idejét a lenti táblázat tartalmazza. Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. Az iratok selejtezését az Intézmény vezetője rendeli el és ellenőrzi. A tervezett iratselejtezést, annak tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az illetékes levéltárnak.

45 44 Irattári tételszám Ügykör megnevezése Vezetési, igazgatási és személyi ügyek Őrzési idő (év) 1. Intézménylétesítés, -átszervezés, -fejlesztés nem selejtezhető 2. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek nem selejtezhető 3. Személyzeti, bér- és munkaügy Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, Fenntartói irányítás Szakmai ellenőrzés Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek Belső szabályzatok Polgári védelem Munkatervek, jelentések, statisztikák Panaszügyek Szakértői vélemény, logopédiai vizsgálati vélemény Szakértői vélemény elkészíttetésével összefüggő ügyek Jogszabályban meghatározott juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos ügyek 15. Forgalmi napló, munkanapló Egyéni fejlesztési tervek, a gyermek, a tanuló fejlődését rögzítő értékelések 17. Nyilvántartási lapok, jegyzőkönyvek Szaktanácsadói, egyéb szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások 5 Gazdasági ügyek 19. Ingatlan-nyilvántartás, -kezelés, -fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek 10 5 határidő nélküli 20. Társadalombiztosításhoz kapcsolódó ügyek Leltár, állóeszköz-nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés Éves költségvetéshez, költségvetési beszámolókhoz kapcsolódó ügyek, könyvelési bizonylatok 5

46 45 3. sz. melléklet Panaszkezelési szabályzat Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták megfelelő szintű megoldásának szabályozása. 1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az érintett szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja. 2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a kivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy a tagintézmény vezetőjéhez (igazgató, főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgatóhoz) fordulhat. Ezen túlmenően közvetlenül fordulhat főigazgatóhoz abban az esetben is, ha a panasszal érintett szakember személye nem állapítható meg. A tagintézmény vezetője ((igazgató, főigazgató-helyettes elleni panasz esetén a főigazgató) a panaszt három munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az igazgató a kivizsgálás időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni kell. 3. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül a a főigazgató ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben az esetben a főigazgató köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal kapcsolatos, annak elbírálásához szükséges adatokat.

47 46 4. sz. melléklet Az Intézmény székhelyére vonatkozó külön szabályok 1. A működés rendje, ezen belül az igazgatótanács működésének rendje: az SZMSZ 3.g pontja alapján 2. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje: Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00 óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni vizsgálatokra legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A gyermekek, tanulók benntartózkodási rendje: A gyermekek, tanulók és a kíséretüket biztosító szülők az intézményben a behívás időpontjában tartózkodhatnak, a szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes előzetes jóváhagyásával, a hivatalos ügyek intézésére kijelölt időtartamban. A benntartózkodás alatt vizsgálat és tanácsadás zajlik. Amennyiben korábban érkezik a gyermek, a kijelölt váróban kell a foglalkozás, vizsgálat időpontját megvárnia. A vizsgálati helyiségben a vizsgálat alatt a kijelölt munkatársnak jelen kell lenni. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetők heti munkaideje negyven óra. A működés során biztosított az intézményben a folyamatos vezetői feladatok ellátása. Szakalkalmazottak munkarendje A szakalkalmazottak munkarendjét a főigazgató, a szakértői bizottsági szakmai és koordinációs főigazgató helyettes az adott munkarendhez igazodóan állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. A szakalkalmazott a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 8 óráig köteles jelenteni a főigazgató helyetteseknek, annak érdekében, hogy a helyettesítésről intézkedni tudjanak.

48 47 3. a belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a szakszolgálati intézménnyel A szabályozás kiterjed: - a tanulók szüleire - nem jogi viszonyban álló, de a helyiségeket, felszereléseit használó személyek belépésére, benntartózkodására - mindazon személyekre, akiknek semmilyen kapcsolata nincs az intézménnyel, üzleti tevékenységgel, más eseti ügyekkel keresik fel az intézményt. Szülők - A szakértői vizsgálatra kiskorú gyermek mindkét szülőjével érkezhet A szülők gyermekeiket a vizsgálatra bekísérhetik, vagy a vizsgálat ideje alatt az erre a célra kijelölt váróban várakozhatnak - Szorgalmi időben a hivatalos ügyek intézése felvételi irodában történik. - A szülők vizsgálatban betöltött helyzetét jogait és kötelezettségeit az Emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete szabályozza - Az intézmény területén gyermekek, szülők és gyermekkísérők akkor tartózkodhatnak, ha a megadott időpontra vizsgálatra érkeznek. Akiknek az intézménnyel semmilyen kapcsolatuk nincs, azok csak a főigazgató, illetve az ügyeletes főigazgató-helyettes rendelkezései szerint járhatnak el. A hálózati tanulás és tudásmegosztás során az intézménybe látogató pedagógusok és egyéb szakemberek a kapcsolattartással megbízott szakmai igazgatóhelyettessel történt előzetes egyeztetést követően tevékenykedhetnek a megállapodás szerinti ideig és módon. A tudásmegosztásról feljegyzés készül, melyen az intézmény részéről és a látogatók részéről minimum 1-1 aláírás szükséges. Különös védelmet élveznek azon helyiségek, ahol a diagnosztika és a tanácsadás folyik. Ezekbe a helyiségekbe történő belépés csak a főigazgató, vagy helyetteseseivel történt előzetes megbeszélés után lehetséges Az intézmény helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően és arra a célra lehet használni, amelyre kialakították. Az egyes helyiségek berendezését, felszereléseit, eszközeit csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. A székhelyintézményben tilos a dohányzás Az épületben tartózkodók a gondos gazda szemléletével járjanak el

49 48 4. az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendjét, az SZMSZ V.1 pontja alapján, nincs külön szabályozás 5. a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és rendjét, az SZMSZ V.1 pontja alapján, nincs külön szabályozás 6. a vezetők közötti feladatmegosztást - az SZMSZ 3.g pontja alapján, nincs külön szabályozás 7. a pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek a 6. mellékletben meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendje PSZICHOLÓGUS - Anamnézist vesz fel és elvégzi a szükséges pszichológiai vizsgálatokat (intelligencia és személyiség) - A vizsgálat során gyűjtött adatok pszichológiai szempontú értelmezése - A pszichológiai próbamódszerek alkalmazása - A próbamódszerek minőségi értékelése - A teljesítményprofilok értelmezése - A teljesítmények mögött álló pszichés mechanizmusok megismerése - A teszteredmények összehasonlítása: a különbözőségek és azonosságok értelmezése - Részt vesz a szakértői vélemény megalkotásában, és aláírásával hitelesít - Javaslatot tesz az esetleges pszichoterápiás családterápiás kezelésre - Tanácsadást biztosít nevelési és rendkívüli élethelyzetekhez és pályaválasztáshoz GYÓGYPEDAGÓGUS (LOGOPÉDUS) - Felveszi a gyermekről a részletes anamnézist és explorációt - Elvégzi az intelligencia, a pedagógiai, és gyógypedagógiai vizsgálatokat - Javaslatot tesz - A vizsgálatban résztvevő munkatársak véleményét figyelembe véve felállítja a diagnózist és megfogalmazza a szakvéleményt - Kijelöli a szükséges terápiás módszereket

50 49 - Kapcsolatot tart a különleges gondozást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel - Részt vesz a végső vélemény és a Szakértői vélemény megalkotásában, és aláírásával hitelesíti - Tanácsot ad a szülőnek pedagógusnak - A team munkában történő komplex vizsgálatok elvégzésében mindig a gyógypedagógus a vizsgálatvezető SZAKORVOS - a kóreredet megállapítása, a szomatikus és idegrendszeri állapot feltárása és jellemezése - kiegészítő orvosi szempontú anamnézist felvétele - korábban bekért orvosi dokumentumokat tanulmányozása - (alap) neurológiai, pszichiátriai státuszhoz szükséges vizsgálatok elvégzése - diagnózist felállítása - a BNO, DSM-IV szerint kódolása - további vizsgálatok, szakvizsgálatok javaslatok kérése - hozzátartozónak a további teendőkkel kapcsolatban tanácsadás - konzultál gyógypedagógussal, pszichológussal - ellenőrzi a szakvéleményben leírt orvosi megállapításokat és aláírásával hitelesíti azt - magasabb összegű családi pótlék igényléséhez igazolást ad ki AZ ADMINISZTRÁTOR - ÜGYVITELI ALKALMAZOTT - vezeti az intézmény nyilvántartását, adminisztrációs dokumentációit: iktató programot, iktató könyvet, nyilvántartási dokumentumokat, regisztrációs adatlapokat, figyelemmel kíséri a vizsgálatra, felülvizsgálatra előjegyzettek anyagát - megformázza és aláírásra előkészíti a Szakértői véleményeket és az intézmény működésével kapcsolatos leveleket, anyagokat: statisztikai kimutatásokat, táblázatokat, grafikonokat - gondoskodik az intézeti levelezés postázásáról a postázandó anyagot előkészíti - kezeli a számítógépes nyilvántartást, szöveg- és táblázatszerkesztést. - rendezi és az irattárba helyezi a dokumentációt. - munkaköréhez kapcsolódóan végez egyéb más feladatokat (a postázással kapcsolatos ügyintézés munkaköri leírás szerint), melyekkel felettesei megbízzák A pedagógusok és pedagógia munkát segítők munkaterv szerint végzik feladataikat. A pedagógus, pszichológus munkakörben dolgozók kötelesek a szakvizsgálat és a fejlesztés megkezdése előtt 15 perccel a vizsgálat színhelyén megjelenni.

51 50 A pedagógusokat, pszichológusokat munkakörükkel összefüggésben megillető jogok - a szakértői vizsgálat és során az adott gyermek személyiségéhez, képességeihez alkalmazkodva megválasszák azokat a szakvizsgálati és fejlesztő módszereket, eljárásokat, melyeket a leghatékonyabbnak ítélnek - tapasztalataik alapján véleményt alkossanak a gyermek képességeiről, fejlettségi szintjéről, hiányosságairól, s ezt a szülővel, gyámmal tudassák - javaslatot tegyenek a szakvizsgálati eredmények alapján a gyermek fejlesztésével, intézményes elhelyezésével kapcsolatban - javaslatot tegyenek új vizsgálati eszközök (könyvek, feladatlapok, pszichológiai tesztek, fejlesztéshez szükséges segédeszközök) bevezetésére, beszerzésére - hozzájussanak a munkájukhoz szükséges ismeretekhez - szakmai ismereteiket, tudásukat továbbképzéseken történő részvétel útján gyarapíthassák - tagjai legyenek szakmai egyesületnek, kamarának - személyüket, mint a pedagógusközösség tagjait megbecsüljék, személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, szakmai tevékenységüket értékeljék és elismerjék. A belső ellenőrzés rendjét, az Intézményi eljárásrend alapján

52 51 5. sz. melléklet A tagintézményekre vonatkozó külön szabályok A tagintézményekre vonatkozó külön szabályok 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje A gyermekek, tanulók benntartózkodási rendje: A gyermekek és kísérőik (szülők, törvényes képviselők) fogadása csak nyitvatartási időben történik, minden megjelenést regisztráció követ a forgalmi naplóba. Amennyiben korábban érkezik a gyermek, a kijelölt váróban kell a foglalkozás, vizsgálat időpontját megvárnia, ezalatt a felügyeletét a szülő köteles ellátni. A vizsgáló, terápiás és fejlesztő termekben a gyermek és kísérője csak az intézmény dolgozóinak jelenlétében és engedélyével tartózkodhat. A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje - a gyermek felügyeletéért a vizsgálatvezető/foglalkozást vezető munkatárs vagy az általa megbízott személy felel - azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akikért a szülő a foglalkozás végéig nem érkezik meg, a pedagógiai munkát segítő alkalmazott látja el, amennyiben nincs a foglalkozást vezető pedagógus - azoknak a gyermekeknek a felügyeletét, akiket a szülő a foglalkozás kezdete előtt az intézményben hagy, a pedagógiai munkát segítő alkalmazott látja el, amennyiben valamilyen okból még nincs jelen a foglalkozást vezető pedagógus - vizsgálatot/foglalkozást követően csak azon gyermekek engedhetők el szülői felügyelet nélkül az intézményből, akik esetében a szülő erre írásos engedélyt adott A gyermek távolmaradásának engedélyezési rendje - ha a szülő a gyermekét valamely ok miatt nem tudja a foglalkozásra elhozni, legalább egy munkanappal előbb tájékoztatnia kell az intézményt - ha a gyermek távolmaradása előre nem látható okokból történik, azt a távolmaradás napján lehetőleg minél előbb be kell jelenteni telefonon vagy személyesen A foglalkozásról való hiányzás következményeinek meghatározása

53 52 - a szülőt az első foglalkozás alkalmával tájékoztatni kell a hiányozások őt és gyermekét érintő következményeiről A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje A vezetők heti munkaideje negyven óra. A működés során biztosított az intézményekben a folyamatos vezetői feladatok ellátása. Szakalkalmazottak munkarendje A szakalkalmazottak munkarendjét a főigazgató, a főigazgató helyettesek és a tagintézmények vezetője az adott munkarendhez igazodóan állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. A szakalkalmazott a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 8 óráig köteles jelenteni a tagintézmény-vezetőnek annak érdekében, hogy a helyettesítésről intézkedni tudjanak. 1. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a szakszolgálati intézménnyel A szabályozás kiterjed: - a tanulók szüleire - nem jogi viszonyban álló, de a helyiségeket, felszereléseit használó személyek belépésére, benntartózkodására - mindazon személyekre, akiknek semmilyen kapcsolata nincs az intézménnyel, üzleti tevékenységgel, más eseti ügyekkel keresik fel az intézményt. Szülők - A szakértői vizsgálatra kiskorú gyermek mindkét szülőjével érkezhet. A szülők gyermekeiket a vizsgálatra bekísérhetik, vagy a vizsgálat ideje alatt az erre a célra kijelölt váróban várakozhatnak. - A foglalkozások befejezése után a szülő feladata, hogy gyermeke ne tartózkodjon tovább az intézményben. - A szülők vizsgálatban betöltött helyzetét jogait és kötelezettségeit az Emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete szabályozza. - Az intézmény területén gyermekek, szülők és gyermekkísérők kizárólag az ellátás ideje alatt tartózkodhatnak. - A terápiás/fejlesztő foglalkoztatás egyénileg vagy csoportos 45 perces órák keretében történik.

54 53 - Előzetes vizsgálatok függvényében biztosítjuk a terápiás/fejlesztő órákat, a foglalkozások után a szülőt igény szerint ellátjuk a fejlesztéshez szükséges tanácsokkal. - A fejlesztés a vizsgálatot követően egyéni fejlesztési terv alapján folyik, a foglalkoztatásról fejlesztési napló készül. - Terápiás foglalkozáson a szülők csak kivételes esetben vehetnek részt. - Nyitvatartási időben a hivatalos ügyek intézését az adminisztrátor végzi. Akiknek az intézménnyel semmilyen kapcsolatuk nincs, azok csak a tagintézmény vezető, illetve a tagintézmény vezető helyettes rendelkezései szerint járhatnak el. Az intézmény helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően és arra a célra lehet használni, amelyre kialakították. Különös védelmet élveznek azon helyiségek, ahol a diagnosztika és a tanácsadás folyik. Ezekbe a helyiségekbe történő belépés csak az intézmény vezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetséges Az intézmény épületében, felszereltségében előidézett kárt meg kell téríteni. A pedagógus az okozott kárról köteles a szülőt értesíteni. Az otthonról behozott játékokért, ékszerekért, mobiltelefonért az intézmény felelősséget nem vállal Az egyes helyiségek berendezését, felszereléseit, eszközeit csak a tagintézmény vezető, illetve a megbízott munkatárs engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet az intézményből kivinni. Az intézményben tilos a dohányzás. Az épületben tartózkodók a gondos gazda szemléletével járjanak el 1. Az érintett nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formáját és rendje AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI - szoros, napi szintű együttműködés a nevelési-oktatási intézményekkel az egészségügyi intézményekkel, szakrendelésekkel - eseti kapcsolat a gyámhatósággal

55 54 Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal a védőnőkkel, háziorvosokkal Kapcsolat a nevelési-oktatási intézményekkel Az intézmény a pedagógus munkáját támogatva - a gyermek érdekében kapcsolatot tart fenn a pedagógusokkal, a gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel. A kapcsolatot kezdeményezheti a gyermeket ellátó pedagógus/gyógypedagógus, ill. a többségi pedagógus egyaránt. A szóbeli közlés, az írásos vélemény az orvosi titoktartáshoz hasonlóan bizalmas kezelést igényel, abból sem a szülőnek, sem a gyermeknek hátránya nem származhat. Kapcsolat a gyámhatósággal az intézmény és a gyámhatóság együttműködése kétirányú: egyrészt a gyámhatóság vonja be eljárásaiba az intézményt, másrészt az intézmény is kezdeményezhet a gyámhatóság felé Kapcsolat a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal Az általuk felderített intézményünk munkájához tartozó problémákat igyekszünk felvállalni és megoldani. A jó kapcsolat fenntartása érdekében egymás munkáját segítve az aktuális problémákkal kapcsolatban esetmegbeszéléseket tartunk, rendszeresen részt veszünk a gyermekjóléti szolgálat rendezvényein. A SZÜLŐKKEL, GYERMEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE - vizsgálatkérés nyomán szakértői vizsgálaton - a fejlesztő foglalkozások kapcsán: előzetes egyeztetés alapján bármikor - tanácsadás-igény szerint - a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, - panaszkezelés: a szülők panaszait, kifogásait illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit dokumentáljuk SZAKALKALMAZOTTAK és a tagintézmény-vezető közötti kapcsolattartás rendje team megbeszélések heti rendszerességgel a napi kapcsolattartás a tagintézmény-vezető és alkalmazottak között telefonon ill. személyesen történik a tagintézmény-vezető évente tanévnyitó, félévi és tanévzáró értekezletet tart az intézmény alkalmazotti körében az igazgatói tanács megbeszélésén elhangzottak továbbítása a team megbeszélésen

56 55 1.A vezetők közötti feladatmegosztás az SZMSZ 3.g pontja alapján, nincs külön szabályozás (Kaposvár külön feladatmegosztása a tagintézményi szabályozásban) 2. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, és a pedagógiai munkát segítőknek a 6. mellékletben meghatározott képesítési előírásoknak megfelelően a pedagógiai szakszolgálati intézmény egyes feladatainak ellátásába történő részvételének rendje PSZICHOLÓGUS - Anamnézist vesz fel és elvégzi a szükséges pszichológiai vizsgálatokat (intelligencia és személyiség). - A vizsgálat során gyűjtött adatok pszichológiai szempontú értelmezése. - A pszichológiai próbamódszerek alkalmazása. - A próbamódszerek minőségi értékelése. - A teljesítményprofilok értelmezése. - A teljesítmények mögött álló pszichés mechanizmusok megismerése. - A teszteredmények összehasonlítása: a különbözőségek és azonosságok értelmezése. - Részt vesz a szakértői vélemény megalkotásában, és aláírásával hitelesít. - Javaslatot tesz az esetleges pszichoterápiás családterápiás kezelésre. - Részt vesz a gyógypedagógiai tanácsadás ellátásában. - Iskolapszichológiai feladatokat koordinál. - Tanácsadást biztosít nevelési és rendkívüli élethelyzetekhez. - Tehetség-tanácsadóként támogatja a tehetséges gyermek, fiatal tehetséggondozását. GYÓGYPEDAGÓGUS - Felveszi a gyermekről a részletes anamnézist és explorációt. - Elvégzi az intelligencia, a pedagógiai, és gyógypedagógiai vizsgálatokat. - Javaslatot tesz. - A vizsgálatban résztvevő munkatársak véleményét figyelembe véve felállítja a diagnózist és megfogalmazza a szakvéleményt. - Kijelöli a szükséges terápiás módszereket. - Kapcsolatot tart a különleges gondozást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel. - Részt vesz a végső vélemény és a Szakértői vélemény megalkotásában, és aláírásával hitelesíti. - Tanácsot ad a szülőnek, pedagógusnak - Részt vesz a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatainak ellátásában. - Részt vesz a fejlesztő nevelésben. - Részt vesz a BTM-es gyermekek fejlesztésében.

57 56 - A team munkában történő komplex vizsgálatok elvégzésében mindig a gyógypedagógus a vizsgálatvezető. - Részt vesz a prevenciós szűrővizsgálatokon. FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS - Végzi a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztő foglalkoztatását - Diagnózisnak megfelelően fejlesztési tervek elkészítése - Szükség szerint kapcsolattartás, esetmegbeszélések, konzultációk az érintett szakemberekkel, - Prevenciós szűrővizsgálatok megszervezése, ellátása - Szülői értekezleteken való részvétel meghívások szerint LOGOPÉDUS - Beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlõdési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvikommunikációs zavarok javítása. - A diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése. - A beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozás vezetése. - Elvégzi a prevenciós szűrő és a részletes logopédiai vizsgálatokat. - A logopédus elkészíti a részletese logopédiai véleményt és részt vesz a szakértői vizsgálatok vezetésében, a szakvélemények elkészítésében, a fejlesztési javaslatok megfogalmazásában. GYÓGYTESTNEVELŐ - A gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre javasolja. - Preventív tanácsadás óvodapedagógusoknak és szülőknek - A szűrések koordinálása. - Kapcsolttartás a védőnőkkel, szülőkkel, pedagógusokkal. KONDUKTOR - A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. - A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

58 57 KORAI FEJLESZTÉS - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás - A komplex koragyermekkori intervenció és prevenció - Tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikáció és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. FEJLESZTŐ NEVELÉS A gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata, a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése, a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával. AZ ADMINISZTRÁTOR - ÜGYVITELI ALKALMAZOTT - Vezeti az intézmény nyilvántartását, adminisztrációs dokumentációit: iktató programot, iktató könyvet, nyilvántartási dokumentumokat, forgalmi naplót, figyelemmel kíséri a vizsgálatra, felülvizsgálatra előjegyzettek anyagát. - Megformázza és aláírásra előkészíti a szakértői véleményeket és az intézmény működésével kapcsolatos leveleket, anyagokat: statisztikai kimutatásokat, táblázatokat, grafikonokat. - Gondoskodik az intézeti levelezés postázásáról a postázandó anyagot előkészíti. - Kezeli a számítógépes nyilvántartást, szöveg- és táblázatszerkesztést. - Rendezi és az irattárba helyezi a dokumentációt. - Munkaköréhez kapcsolódóan végez egyéb más feladatokat (a postázással kapcsolatos ügyintézés munkaköri leírás szerint), melyekkel felettesei megbízzák A pedagógusok és pedagógia munkát segítők munkaterv szerint, a munkaköri leírás alapján végzik feladataikat. A pedagógusokat, pszichológusokat munkakörükkel összefüggésben megillető jogok - a szakértői vizsgálat, terápia és fejlesztés során az adott gyermek személyiségéhez, képességeihez alkalmazkodva megválasszák azokat a szakvizsgálati és fejlesztő módszereket, eljárásokat, melyeket a leghatékonyabbnak ítélnek, - tapasztalataik alapján véleményt alkossanak a gyermek képességeiről, fejlettségi szintjéről, hiányosságairól, s ezt a szülővel, gyámmal tudassák, - javaslatot tegyenek a szakvizsgálati eredmények alapján a gyermek fejlesztésével, intézményes elhelyezésével kapcsolatban,

59 58 - javaslatot tegyenek új vizsgálati eszközök (könyvek, feladatlapok, pszichológiai tesztek, fejlesztéshez szükséges segédeszközök) bevezetésére, beszerzésére, - hozzájussanak a munkájukhoz szükséges ismeretekhez, - szakmai ismereteiket, tudásukat továbbképzéseken történő részvétel útján gyarapíthassák, - tagjai legyenek szakmai egyesületnek, kamarának, - személyüket, mint a pedagógusközösség tagjait megbecsüljék, személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, szakmai tevékenységüket értékeljék és elismerjék. A belső ellenőrzés rendje, az Intézményi eljárásrend alapján

60 59 Barcsi Tagintézmény: A tagintézményekben eltérő rendelkezések 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00 óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. - A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés - A tagintézményi tanács munkarendje igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint. Csurgói Tagintézmény: 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmények épülete szorgalmi időben minden nap reggel 7.30 órától 16 óráig tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. - A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés - A tagintézményi tanács munkarendje igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint.

61 60 Fonyódi Tagintézmény: 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjaia tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. - A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés A tagintézményi tanács munkarendje igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint Kaposvári Tagintézmény: 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. 2. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés A tagintézményi tanács munkarendje: igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint 3. A vezetők közötti feladatmegosztás rendje A tagintézmény-vezető feladatköre speciálisan a tagintézményre vonatkozóan - koordinálja a logopédiai, a gyógytestnevelés, a korai fejlesztés, a konduktív pedagógiai ellátás és az iskolapszichológia feladatokat

62 61 A tagintézmény-vezető helyettes feladatköre speciálisan a tagintézményre vonatkozóan - a nevelési tanácsadás és a szakértői bizottsági feladat szervezése, irányítása Marcali Tagintézmény: 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. 2. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés A tagintézményi tanács munkarendje: igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint 3. Nevelési-oktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való kapcsolattartás formája és rendje Az Intézmény kapcsolatain túl: Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Támogató Szolgálattal 4. A szülőkkel, gyermekkel való kapcsolattartás formája és rendje - a fejlesztő foglalkozások kapcsán: előzetes egyeztetés alapján bármikor - fogadóórákon, minden hónap első csütörtök reggel: a kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, fax, - Panaszkezelés: a szülők panaszait, kifogásait illetve elégedettségére vonatkozó észrevételeit dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont egyeztetés után nyújt lehetőséget az intézmény vezetője. Nagyatádi Tagintézmény:

63 62 1. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. - A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés A tagintézményi tanács munkarendje igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint Siófoki Tagintézmény: 1. A működés rendje A tagintézmény telephellyel rendelkezik. A székhely épület Siófokon, míg telephely Balatonszemesen található. A dolgozók elsődlegesen vagy a telephelyhez, vagy a székhelyintézményhez vannak delegálva, de szükség esetén, a vezető utasítására, az egész járás területén látnak el feladatot. A telephely feladatellátó helyként működik, az adminisztráció, iratkezelés, tárolás, dokumentáció a siófoki székhelyen zajlik. Az adminisztrátor a siófoki intézményben végzi munkáját, míg a pedagógiai asszisztens feladatmegosztással a telephelyen és Siófokon egyaránt tevékenykedik. A tagintézményvezető-helyettes a telephelyen vagy a siófoki székhelyintézményben végzi a vezető által megbízott munkáját. 2. A gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a szakszolgálati intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. - A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés

64 63 A tagintézményi tanács munkarendje igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint Tabi Tagintézmény: Az intézmény épülete szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig minden nap reggel 7,30 órától 16,00óráig tart nyitva, pénteken 7,30 órától -13,30 óráig. Előzetes egyeztetést követően egyéni terápiás ellátás legfeljebb 18,00 óráig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője ad engedélyt. A tagintézményi tanács A tagintézményi tanács tagjai: A tagintézményi tanács tagjai: tagintézmény- igazgató, tagintézmény igazgató helyettes, valamint a feladatellátási területek egy-egy képviselője. - A tagintézményi tanács jogköre: javaslattétel az igazgatótanács felé, igazgatótanácsi döntések előkészítésében való részvétel, véleményezés A tagintézményi tanács munkarendje igazodva az igazgatótanács munkarendjéhez, illetve szükség szerint

65 64 6. sz. melléklet Munkaköri leírás minták S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: Táskai Erzsébet főigazgató - helyettes Bakonyi Zoltánné főigazgató - helyettes Jóváhagyta: Németh Anita Csilla főigazgató Készült: november 05. Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) MUNKAKÖRI LEÍRÁS A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): Munkaköri felettese Közvetlen felettese Utasítást adó munkakörök Heti munkaideje: A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása főigazgató, továbbá SZMSZ szerint tagintézmény vezető, továbbá SZMSZ szerint főigazgató, tagintézmény vezető, továbbá SZMSZ szerint Heti törvényes munkaidő 40 óra, melyből 32 óra kötött munkaidőben

66 65 Ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok (közvetlen foglakozás) meghatározása óratervi bontásban Érvényessége Távollétében helyettesíti heti 21 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül a 32 óra terhére jogszabályban előírt feladatokat végez A kötött munkaidőről kimutatást készít, melyet az SZMSZ-ben meghatározott módon átad az intézmény vezetőjének. az aláírás napjától-visszavonásig szükséges végzettségnek megfelelő szakember, a helyettesíti rend szerint, a közvetlen intézményvezető utasítása alapján (Ide jön a részletes munkaköri leírás azokra a területekre amilyen munkaköre van ) A megkapott jogosultsága alapján vezeti a szakszolgálati nyilvántartó rendszert (INYR-t). A naplóval szinkronban havi teljesítménylapot tölt ki, melyen feltünteti a helyettesítéseket, illetve túlórákat és a következő hónap 2. napjáig leadja a szakmaivezetőnek. Igény szerint tájékoztató előadásokat tart szülőknek, szakembereknek, pedagógusoknak. Részt vesz a pályázatok elkészítésében, megvalósításában. Team munka esetén rendszeresen részt vesz az esetmegbeszéléseken. Az éves program (munkaterv) elkészítésekor munkaköréhez kapcsolódóan megilleti a véleményezés joga. A szakszolgálat honlapjának folyamatos nyomon követése, véleményezési kötelezettség az észlelt változtatások szükségességéről Félévkor, év végén szakmai munkájáról írásos beszámolót készít ellátási területenként a Tagintézmény vezető által megjelölt tartalommal. Részt vesz a szakszolgálat statisztikai adatainak összeállításában. Rendszeresen és aktívan részt vesz a szakszolgálati értekezleteken, szakmai teammunkákon, és a megyei szakmai munkaközösségi munkákban. A rábízott, illetve munkavégzéséhez szükséges szemléltető eszközökért, fejlesztő játékokért, tankönyvekért, tesztekért, bútorzatért, stb. azok megóvásáért anyagi felelősséggel tartozik. Titoktartási kötelezettséggel bír. Szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el.

67 66 Tiszteletben tartja a hozzá fordulók méltóságát, személyiségi jogait. Köteles oly módon végezni munkáját, hogy azzal garantálja a köznevelésről szóló törvényben megfogalmazott valamennyi alapelv és a gyermeki, illetve tanulói jogok maradéktalan érvényesülését. A pedagógiai innováció érdekében vállalja a folyamatos önképzést, szakmai fejlődése érdekében részt vesz továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai fórumokon, figyelemmel kíséri a szakirodalmat. Tanítási szünetekben, tanítás nélküli munkanapokon beosztás szerinti munkát végez. Feladatvégzése során engedélyezés után - a felmerült útiköltséget havonta az intézmény által kiadott nyomtatványon számolja el, legkésőbb a következő hónap 3. napjáig. Kompetenciáját meghaladó esetekben a szakszolgálat vezetőjével egyeztet. Saját szakmai kompetenciájába tartozó esetekben megilleti a szakmai javaslattétel és döntéshozatal joga. Saját szakmai illetékességi körébe tartozó ügyekben felelősen képviseli az intézményt, illetve a fenntartó intézményét. Egyéb: A fentieken túl ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az Intézmény főigazgatója, távollétében a főigazgató helyettese, illetve közvetlen munkahelyi vezetője, annak távollétében a tagintézmény vezető-helyettese megbízza. Egyéb, a munkaköri leírásban nem szereplő kérdésekben az intézmény működési szabályzatában és munkarendjében foglaltak az irányadók. A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az abban foglaltak végrehajtásnak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonható. A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Készült: november 05.. munkáltató Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismertem, megértettem, és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem.

68 67 Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A munkám során tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően kezelem. Készült: november 05. munkavállaló

69 68 FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS 1. Munkaköréhez tartozó feladatok beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók részére egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tartása a következő területeken o mozgásfejlesztés o testséma, téri tájékozódás fejlesztése o percepció fejlesztés o beszéd fejlesztés o grafomotoros fejlesztés o számfogalom fejlesztése a gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait, a fejlesztés tervezéséhez egyéni fejlesztési tervet készít folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek/tanulók fejlődését szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás tagintézményi team-megbeszéléseken való részvétel tagintézményi fogadóórákon való részvétel felkérésre szakmai előadások tartása társintézményekben, óvodákban, iskolákban, nevelőtestületi és szülői értekezleteken kapcsolattartás a társintézmények pedagógusaival szükség esetén besegít a prevenciós szűrésekbe szakmai munka segítése informatikai eszközökkel, módszerekkel szakmai adminisztráció elkészítése: egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését, feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról

70 69 GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS OKTATÁS ÉS GONDOZÁS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKEMBER Munkaköréhez tartozó feladatok: Különböző tematikájú, a korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás szülőcsoportok megszervezése, vezetése Szülőkonzultáció biztosítása igény szerint Együttműködés a korai fejlesztést végző szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus ) Részvétel a korai fejlesztést végző team munkájában, rendszeres esetmegbeszéléseken, az egyéni fejlesztési terv készítésében A korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadásban részt vevő gyermek állapotának figyelemmel kísérése A korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadással kapcsolatos pedagógiai - dokumentáció vezetése A szülő és a gyermek optimális kapcsolata kialakításának segítése A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása Saját szakmai kompetenciájába tartozó esetekben megilleti a szakmai javaslattétel és döntéshozatal joga a pedagógiai fejlsztésre Tapasztalatairól és a gyermek, különleges ellátását érintő szakmai javaslatairól tájékoztatást nyújt a szülőknek és más érintett partnereknek (pl. gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, egészségügyi intézmények) Részt vesz olyan továbbképzéseken, amelyek a korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás területén végzett munkájához elméleti, gyakorlati segítséget adnak Tájékoztatókat, előadásokat tart a korszerű gyógypedagógiai ismeretek közvetítése érdekében. A foglalkozások előtt előkészíti a fejlesztéshez szükséges eszközöket A foglalkozások keretében színvonalas fejlesztő munkát végez A fejlesztésen dominánsan jelennek meg a korszerű, hatékony gyógypedagógiai eljárások, terápiás módszerek, melyekben kompetens Igény és szükség szerint fogadóórát tart a szülőknek, a fejlesztő nevelésben részt vevő szakembereknek Igény szerint tájékoztató előadásokat tart szülőknek, szakembereknek pl. védőnő, családgondozó GYÓGYTESTNEVELŐ Munkaköri leírás Munkaköréhez tartozó feladatok: A gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja. A gyógytestnevelési tanmenetek elkészítésének és bemutatásának határideje a munkatervben kitűzött időpont szerint készíti el.

71 70 A diagnózisoknak megfelelő tiltott mozgásanyagról írásban tájékoztatást ad a kijelölt intézmény vezetőjének, testnevelőjének, akik aláírásukkal igazolják a dokumentum átvételét. Szükség szerint tartja a kapcsolatot a diagnózist kiállító iskolaorvossal vagy szakorvossal. A gyermek/tanuló rendszeres fejlesztése. A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása. Kapcsolattartás a szülőkkel, az intézménnyel: a gyermek pedagógusával, testnevelő tanárával. Részt vesz az ellátott intézmény kérésére a szülői értekezleten. Team munka esetén rendszeresen részt vesz az esetmegbeszéléseken. A vizsgálatok, szűrések eredményei alapján a vezetők (szakmai vezető, tagintézmény vezető) által összeállított órarend szerint végzi munkáját a tanévben. Részt vesz az intézményeknél az órarend egyeztetésekben: az ellátott intézménnyel való egyeztetéssel és a tagintézmény vezető egyeztetésével, jóváhagyásával válik véglegessé az órarendje. A gyógytestnevelési ellátásban részesülő gyermeket, tanulót az intézményi forgalmi naplóba nyilvántartásba vesz. A foglalkozásokon résztvevő gyermekek/tanulók részére nyújtott ellátásról könnyített és gyógytestnevelési naplót vezet: a naplót a következő hónap 2. napjáig bemutatja közvetlen felettesének, a munkaközösség-vezetőnek. A kapott diagnózis és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek-, tanulócsoport gyógytestnevelési ellátásának megtervezése. Az első foglalkozás előtt megtartja a balesetvédelmi oktatást, melyet írásban is - a tanulók, illetve tanárok, óvodapedagógusok aláírásával- hitelesít. A gyermek/tanuló rendszeres fejlesztése. Tanév elején a Tagintézmény által alkalmazott izomerő vizsgálatot végez az ellátottak állapotfelmérése érdekében. A könnyített és gyógytestnevelési naplóba havonta a köznevelési törvény által előírtaknak megfelelően - értékeli a tanulók önmagához képest nyújtott munkáját. Félévkor és év végen a testnevelő tanárokkal egyeztetve alakítják ki a tanulók intézményi értékelését. A nevelési-oktatási év során tünetmentessé vált gyermekek/tanulók helyére új kiszűrt/vizsgált gyermeket/tanulót vesz fel az engedélyezett csoportlétszámok betartásával. A foglalkozások előtt előkészíti a fejlesztéshez szükséges eszközöket. A foglalkozások keretében színvonalas szakmai munkát végez.

72 71 A foglalkozásain dominánsan jelennek meg a korszerű, hatékony pedagógiai eljárásokkal, differenciált módszertannal segíti a gyermekek, tanulók képesség kibontakoztatását, megerősítését. A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása. Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel, a gyermek pedagógusával, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel. Tanácsokkal látja el a gyógytestnevelés ellátásban részesülő gyermekek/tanulók szüleit, nevelőit. Igény és szükség szerint fogadóórát tart a szülőknek. Részt vesz az ellátott intézmény kérésére a szülői értekezleteken.

73 72 Munkaköréhez tartozó feladatok: NEVELÉSI TANÁCSADÁS PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁST VÉGZŐ SZAKEMBER - Pszichológiai gondozást végez - A szakszolgálat munkaterve alapján tervezi saját munkáját - Munkáját az általános pszichológiai szempontú segítőmunkán túl a szakképzettsége szerinti (klinikai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, pedagógia szakos pszichológus) kompetenciaterületen végzi - A pszichológiai gondozás jellegéhez (egyéni pszichoterápia, családterápia, krízisintervenció, tanácsadás, stb.) igazodóan a szakmai protokoll alapján tervezi meg és végzi munkáját, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, a gyermek egyedi igényeit - Kapcsolatot tart a gyermek pszichológiai megsegítésében érintett intézményekkel, személyekkel. Ennek érdekében munkáját a szakszolgálat intézményben illetve azon kívül is végezheti - A pszichológus etika, a titoktartás szabályait betartja - A gondozás eredményeiről, tapasztalatairól, szakmai javaslatairól, a gyermek érdekeit szem előtt tartva, tájékoztatást nyújt a szülőknek, más érintett partnereknek - Kérésre pszichológiai véleményt készít a szakma szabályait betartva (pl. oktatási intézmény, jegyző, gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, egészségügyi intézmények, igazságügyi intézmények, rendőrség, bíróság, gyámhivatal felé) - Konzultál, megosztja tapasztalatait, segítséget nyújt a gyermek esetleges egyéb szakvizsgálatát végző team tagjaival - Szoros szakmai kapcsolatot tart a gyermek vizsgálatát végző team tagjaival, szükség esetén bekapcsolódik a gyermek vizsgálatába - Pszichológiai tanácsadással segíti a szülőt, pedagógust, egyéb szakembereket - Gyarapítja kollégái pszichológiai ismereteit, megismertet velük a prevenció módszereit - Kérésre, egyeztetés szerint, prevenciós szakmai előadásokat tart a partnerintézmények részére - Szükség esetén, igény szerint bekapcsolódik az iskolapszichológus munkájába - Esetmegbeszélő konzultációkat vezet, illetve vesz részt rajtuk - Terápiás csoport, önismereti csoport, szülőcsoport, stb. vezetésében, illetve munkájában vesz részt, az aktuális igényeknek megfelelően. - Kompetenciáját meghaladó esetekben a gyermeket illetve az érintetteket az illetékes szakterület, szakemberek felé irányítja. Ezekkel szükség esetén felveszi a kapcsolatot, szakmai konzultációt végez - Szupervíziós segítséget vehet és vesz igénybe

74 73 - Alkalmazza a korszerű diagnosztikus és terápiás eljárásokat, tesztmódszereket - Tájékoztatókat, előadásokat tart a korszerű pszichológiai ismeretek közvetítése érdekében - A pszichológiai gondozás menetét a mindenkori jogszabály által előírt módon adminisztrálja, munkanaplót vezet ÓVODAPSZICHOLÓGIAI ISKOLAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁST VÉGZŐ SZAKEMBER Munkaköréhez tartozó feladatok: Az óvodai, iskolai preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja, együttműködés a pszichológiai tárgyú mérésekben és az eredmények kommunikációjában A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára legalább havi rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások szervezése A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített gyermekeket, tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógiai szakszolgálati, vagy az egészségügyi ellátás illetékességi körébe tartozó vizsgálat kezdeményezésére vonatkozó döntés kialakításában, javaslattétel annak irányultságára, helyére A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni szakmai segítés, esetvezetési segítségnyújtás, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozások vezetésében való közreműködés a nevelési-oktatási intézmény vagy az intézményben dolgozó iskolapszichológus, óvodapszichológus megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozás megszervezése, közreműködés annak az adott intézményben történő megvalósításában,, az Intézmény és a nevelési-oktatási intézmény közötti kapcsolat, kommunikáció segítése, a pedagógiai szakszolgálatnál önkéntesen bejelentkező, az óvodától, iskolától független szolgáltatást igénylő szülők és gyermekek óvodai, iskolai problémákkal összefüggő ellátása, szakmailag indokolt esetben a titoktartás szakmai, etikai elveinek betartása mellett az érintett intézményében dolgozó iskolapszichológussal, óvodapszichológussal való konzultáció. Az iskola- és óvodapszichológus koordinátor kapcsolatot tart a miniszter által az országos szakmai irányítási feladatok ellátásában való közreműködésbe bevont Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal. Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel, a gyermek pedagógusával, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel. Rendszeresen részt vesz az intézményi esetmegbeszéléseken, team-munkában. Ha az Intézmény működési körzetében működő nevelési oktatási intézményben óvoda, iskola pszichológus munkakör nem került betöltésre az adott munkakör

75 74 betöltéséig a nevelési oktatási intézmény vezetőjének erre vonatkozó írásbeli kérésére a szakember segítséget nyújthat az ellátás iránti igény kielégítéséhez FEJLESZTŐ NEVELÉS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ PSZICHOLÓGUS SZAKEMBER Munkaköréhez tartozó feladatok: Különböző tematikájú, a fejlesztő nevelésben részt vevő - pl. Down, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek -szülőcsoportok megszervezése, vezetése Szülőkonzultáció biztosítása igény szerint Együttműködés a fejlesztő nevelést végző szakemberekkel ( gyógypedagógus, logopédus ) A fejlesztő nevelésben részt vevő gyermek pszichés állapotának figyelemmel kísérése Részvétel a fejlesztő nevelést végző team munkájában, az esetmegbeszéléseken, az egyéni fejlesztési terv készítésében Segíti a szülő és a gyermek optimális kapcsolatának kialakítását. A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása. A fejlesztő neveléssel kapcsolatos pszichológiai - dokumentáció vezetése Javaslattételi joga van a pszichoterápiás kezelésre, családterápiára, Tapasztalatairól és a gyermek, különleges ellátását érintő szakmai javaslatairól tájékoztatást nyújt a szülőknek és más érintett partnereknek (pl. gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, egészségügyi intézmények).. Részt vesz olyan továbbképzéseken, amelyek a fejlesztő nevelés területén végzett munkájához elméleti, gyakorlati segítséget adnak. Tájékoztatókat, előadásokat tart a korszerű pszichológiai ismeretek közvetítése érdekében. A foglalkozások előtt előkészíti a terápiához szükséges eszközöket. A foglalkozások keretében színvonalas terápiás munkát végez A terápiáin dominánsan jelennek meg a korszerű, hatékony pszichológiai eljárások, terápiás módszerek, melyekben kompetens. Igény és szükség szerint fogadóórát tart a szülőknek, a fejlesztő nevelésben részt vevő szakembereknek. GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS OKTATÁS ÉS GONDOZÁS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ PSZICHOLÓGUS SZAKEMBER Munkaköréhez tartozó feladatok: Különböző tematikájú, a korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás területén - pl. Down, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek -szülőcsoportok megszervezése, vezetése Szülőkonzultáció biztosítása igény szerint

76 75 Együttműködés a korai fejlesztést végző szakemberekkel (gyógypedagógus, logopédus ) Részvétel a korai fejlesztést végző team munkájában, rendszeres esetmegbeszéléseken, az egyéni fejlesztési terv készítésében A korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadásban részt vevő gyermek pszichés állapotának figyelemmel kísérése A korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadással kapcsolatos pszichológiai - dokumentáció vezetése A szülő és a gyermek optimális kapcsolata kialakításának segítése A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása Saját szakmai kompetenciájába tartozó esetekben megilleti a szakmai javaslattétel és döntéshozatal joga a pszichoterápiás kezelésre, családterápiára Tapasztalatairól és a gyermek, különleges ellátását érintő szakmai javaslatairól tájékoztatást nyújt a szülőknek és más érintett partnereknek (pl. gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, egészségügyi intézmények) Részt vesz olyan továbbképzéseken, amelyek a korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás területén végzett munkájához elméleti, gyakorlati segítséget adnak Tájékoztatókat, előadásokat tart a korszerű pszichológiai ismeretek közvetítése érdekében. A foglalkozások előtt előkészíti a terápiához szükséges eszközöket A foglalkozások keretében színvonalas terápiás munkát végez A terápiáin dominánsan jelennek meg a korszerű, hatékony pszichológiai eljárások, terápiás módszerek, melyekben kompetens Igény és szükség szerint fogadóórát tart a szülőknek, a fejlesztő nevelésben részt vevő szakembereknek Igény szerint tájékoztató előadásokat tart szülőknek, szakembereknek pl. védőnő, családgondozó Munkaköréhez tartozó feladatok: SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG PSZICHOLÓGUS kompetenciája a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása, sajátos nevelési igény gyanúja esetén a vizsgálati anyag továbbítása a vizsgálat során gyűjtött adatok pszichológiai szempontú értelmezése a pszichológiai vizsgálat, kognitív, projektív és más pszichológiai tesztek a vizsgálati eredmények minőségi értékelése a teljesítményprofilok értelmezése a teljesítmények mögött álló pszichés mechanizmusok megismerése a teszteredmények összehasonlítása: a különbözőségek és azonosságok értelmezése

77 76 a végső vélemény megalkotásában, a szakértői vélemény megírásában való részvétel, amit aláírásával hitelesít. A pszichológus a gyermek, tanuló, fiatal megítélésekor arra törekszik, hogy optimális feltételek (kellő motiváció, bizalmi légkör, tárgyi körülmények) mellett derítse ki a teljesítménybeli maximumot és minimumot, valamint azt, hogy az aktuális teljesítmények hátterében milyen képességek, személyiségjegyek, illetve milyen teljesítményt befolyásoló egyéb körülmények állnak fenn. javaslattétel pszichoterápiás kezelésre, családterápiára, a pedagógus és a gyermeki interakciók optimális kialakításának kezdeményezése, segítése, segítségnyújtás a gyermekkel, tanulóval kapcsolatban lévő pedagógusok számára az állapot pontos megértésében, a megfelelő attitűd kialakításában,támogatás a gyermek családi, iskolai szocializációs beilleszkedésének, partnerkapcsolatainak rendezésében KONDUKTOR Munkaköréhez tartozó feladatok: A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít. Integrált ellátás esetén az adott intézmény által vezetett Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs egyéni fejlődési napló belívét folyamatos tölti és helyben hónap végén leadja minden tanulóról külön-külön. A Tagintézmény összes konduktív ellátásban részesülő gyermekéről, tanulójáról tagintézmény vezetővel egyeztetett- egyéni naplót és belívet vezet. Tanév végén záró dokumentációként konduktív pedagógiai véleményt, értékelést ír. Korai fejlesztés keretében konduktív célú foglalkozásokon résztvevő gyermekekről központilag előírt egyéni fejlesztő naplót és a haladási napló vezetésére szolgáló betétlapot (belívet) vezet. Fejlesztési év végén, központi értékelőlapon írásban értékeli a gyermek fejlődését. A fejlesztés megkezdésétől számítva - szükség esetén szülői egyeztetéssel szakorvosi kontroll kérése. (gyermek-neurológus, orthopéd és belgyógyász szakember) A diagnózisok eredményei alapján a vezetők (szakmai vezető, tagintézmény vezető) által összeállított órarend szerint végzi munkáját a tanévben. Részt vesz az intézményeknél az órarend egyeztetésekben: az ellátott intézménnyel való egyeztetéssel és a tagintézmény vezető egyeztetésével, jóváhagyásával válik véglegessé az órarendje. A konduktív ellátásban részesülő gyermeket, tanulót az intézményi forgalmi naplóba nyilvántartásba vesz.

78 77 A foglalkozásokon résztvevő gyermekek/tanulók részére nyújtott ellátásról a Tagintézmény által szerkesztett munkanaplót vezet: a naplót a következő hónap 2. napjáig bemutatja közvetlen felettesének. A kapott diagnózis és saját állapotfelmérés eredményei alapján a gyermek-, tanulócsoport konduktív ellátásának megtervezése. A gyermek/tanuló rendszeres fejlesztése. A foglalkozások előtt előkészíti a fejlesztéshez szükséges eszközöket. A foglalkozások keretében színvonalas szakmai munkát végez. A foglalkozásain dominánsan jelennek meg a korszerű, hatékony pedagógiai eljárásokkal, differenciált módszertannal segíti a gyermekek, tanulók képesség kibontakoztatását, megerősítését. A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása. Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel, a gyermek, tanuló pedagógusával, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel. Tanácsokkal látja el a konduktív ellátásban részesülő gyermekek/tanulók szüleit, nevelőit. Igény és szükség szerint fogadóórát tart a szülőknek. Részt vesz az ellátott intézmény kérésére a szülői értekezleteken. Igény szerint tájékoztató előadásokat tart szülőknek, szakembereknek, pedagógusoknak. Team munka esetén rendszeresen részt vesz az esetmegbeszéléseken. Kontrollvizsgálat és egyéb vizsgálatok esetén szükség szerint vizsgálati eredmények átadása, konduktív pedagógiai vélemény készítése a gyermeket/tanulót vizsgáló más intézmények/szakemberek számára. LOGOPÉDIAI TEVÉKENYSÉG Munkaköréhez tartozó feladatok: A beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. Az ellátási körzetébe tartozó gyermekek/tanulók beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése, vizsgálata. Minden ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálata, szűrése, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése. Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati véleményt készít, mely alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges. Az óvodai szűréseket májusban, a szükséges vizsgálatokat augusztus végén illetve szeptember első 2 hetében végzi.

79 78 Az iskolai szűréseket, szükség esetén vizsgálatokat szeptember első 2 hetében végzi. A logopédiai vizsgálatok eredményéről, a gyermek/tanuló logopédiai ellátásának megszervezéséről és az együttműködés formáiról, szülői kötelezettségről, jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatja a szülőt. Erről az írásos szülői nyilatkozatot beszedi a fejlesztés megkezdése előtt. A vizsgálatok eredményei alapján a vezetők (szakmai vezető, tagintézmény vezető) által összeállított órarend szerint végzi munkáját a tanévben. Részt vesz az intézményeknél az órarend egyeztetésekben: az ellátott intézménnyel való egyeztetéssel és a tagintézmény vezető egyeztetésével, jóváhagyásával válik véglegessé az órarendje. Munkáját változó feladat-ellátási helyszínnel végzi a tagintézmény vezetője által jóváhagyott órarend szerint. A vizsgálaton megjelent és fejlesztésre szoruló gyermeket, tanulót az intézményi forgalmi naplóba nyilvántartásba vesz. A foglalkozásokon résztvevő gyermekek/tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót vezet: a naplót a következő hónap 2. napjáig bemutatja közvetlen felettesének, a munkaközösség-vezetőnek. A kapott és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése. A gyermek/tanuló rendszeres fejlesztése. A fejlesztő tevékenysége során 6 hónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban szövegesen értékel. A nevelési-oktatási év során tünetmentessé vált gyermekek/tanulók helyére új kiszűrt/vizsgált gyermeket/tanulót vesz fel az engedélyezett csoportlétszámok betartásával. A foglalkozások előtt előkészíti a fejlesztéshez szükséges eszközöket, feladatlapokat. A foglalkozások keretében színvonalas terápiás munkát végez, folyamatosan és pontosan vezeti az ellátásban részesülők füzetét. A foglalkozásain dominánsan jelennek meg a korszerű, hatékony pedagógiai eljárások, terápiás módszerek és eszközök, melyekben kompetens. A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása. Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel, a gyermek pedagógusával, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel. Tanácsokkal látja el a logopédiai ellátásban részesülő gyermekek/tanulók szüleit, nevelőit. Igény és szükség szerint fogadóórát tart a szülőknek. Részt vesz az ellátott intézmény kérésére a szülői értekezleteken. Kontrollvizsgálat és egyéb vizsgálatok esetén szükség szerint vizsgálati eredmények átadása, logopédiai vélemény készítése a gyermeket/tanulót vizsgáló más intézmények/szakemberek számára.

80 79 SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG GYÓGYPEDAGÓGUS Munkaköréhez tartozó feladatok: kompetenciája a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása, sajátos nevelési igény gyanúja esetén a vizsgálati anyag továbbítása felveszi és értelmezi az anamnézist nevelési szempontból. Vizsgálja a gyermek, tanuló/fiatal o teljesítményét annak tükrében, hogy a gyermeket/tanulót/ifjút milyen pedagógiai kedvező/kedvezőtlen hatások érték o társuló fogyatékosságainak meglétét o a különleges bánásmód keretében történő ellátásának szükségességét gyógypedagógiai vizsgálati eszközökkel (mozgás, rajz, beszéd, általános tájékozottság, szociális érettség stb.) o számára kedvező fejlesztési/nevelési-oktatási/terápiás színtér, intézmény lehetőségét, majd arra javaslatot tesz. Vizsgálja és megítéli: o a kompenzáció, korrekció, felzárkóztatás lehetőségeit, a fejlesztési, nevelési-oktatási, terápiás esélyeket o a taníthatóság, a gyakorlékonyság mértékét, a segítségnyújtás típusát, és felhasználásának mértékét Biztosítja a kapcsolattartást az ellátó intézményekkel, szakemberekkel Részt vesz a végső vélemény megalkotásában, a szakértői vélemény megírásában, amelyet aláírással hitelesít Megyei SZB: Munkaköréhez tartozó feladatok: A gyógypedagógus kompetenciája a korai fejlesztésre szorulók diagnosztizálása, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása során: Felveszi és értelmezi az anamnézist nevelési szempontból. Vizsgálja a gyermek, tanuló/fiatal

81 80 teljesítményét annak tükrében, hogy a gyermeket/tanulót/ifjút milyen pedagógiai kedvező/kedvezőtlen hatások érték, társuló fogyatékosságainak meglétét, a különleges bánásmód keretében történő ellátásának szükségességét gyógypedagógiai vizsgálati eszközökkel (mozgás, rajz, beszéd, általános tájékozottság, szociális érettség stb.), számára kedvező fejlesztési/nevelési-oktatási/terápiás színtér, intézmény lehetőségét, majd arra javaslatot tesz. o Vizsgálja és megítéli: a kompenzáció, korrekció, felzárkóztatás lehetőségeit, a fejlesztési, nevelési-oktatási, terápiás esélyeket, a taníthatóság, a gyakorlékonyság mértékét, a segítségnyújtás típusát, és felhasználásának mértékét. Biztosítja a kapcsolattartást a különleges bánásmód keretében történő ellátást szervező, irányító, ellátó intézményekkel, szakemberekkel. Részt vesz a végső vélemény megalkotásában, a szakértői vélemény megírásában, amelyet aláírással hitelesít. TEHETSÉGGONDOZÓ KOORDINÁTORI TEVÉKENYSÉG 2. Munkaköréhez tartozó feladatok Részt vesz a korai tehetség-felismerés folyamatában. A tehetségazonosítás során figyelembe veszi a tehetség életkori megjelenését. Tehetségazonosító programok és tehetségfejlesztés eredményességét ellenőrző programok készítése. Egyéni fejlesztési tervek készítésének szakmai, módszertani segítése. Monitoring rendszer működtetése. Támogatja a tehetséges gyermek személyiségfejlődését, szükség esetén további megsegítésre irányítja. Önismereti csoportokat szervez és vezet tehetséges gyermekek részére. Támogatja a tehetséges gyermekek szüleit, tanácsadást nyújt részükre. Konzultációs lehetőséget biztosít a tehetségfejlesztésben tevékenyen részt vállaló pedagógusok számára. Tehetség-tanácsadási fórumokat szervez. Javaslatokat tesz speciális tehetségprogramban való részvételre. Szakmai partnerkapcsolatokat épít és ápol helyi társadalmi partnerekkel (civil szervezetek, szülői szervezetek, egyházak, közvéleményt formáló erővel bíró magánszemélyek, egyesületek), gazdasági partnerekkel, közművelődési intézményekkel. Szakmai kapcsolatot tart a körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal.

82 81 Javaslatot tesz a gyermek számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra. Részt vesz a kimeneti mérések elvégzésében. A tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőséget biztosít. Figyelemmel kíséri a megyei és országos tehetségfejlesztő programokat, részt vesz azokon. Az elhangzottakról, új ismeretekről tájékoztatja az intézményeket. Kapcsolatot tart a Nemzeti tehetségponttal. Figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetségügyi Adatbázist. Figyelemmel kíséri a Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatok megjelenését, továbbítja az intézmények felé. Kapcsolatot tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztő Központtal.

83 82 GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: Bakonyi Zoltánné főigazgató - helyettes Készült: január 6. Jóváhagyta: Németh Anita Csilla mb. főigazgató Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): Munkaköri felettese Közvetlen felettese Heti munkaideje: Érvényessége MUNKAKÖRI LEÍRÁS Pedagógiai asszisztens A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása főigazgató, továbbá SZMSZ szerint főigazgató, főigazgató helyettes, tagintézményvezető Heti törvényes munkaidő 40 óra. az aláírás napjától-visszavonásig Távollétében helyettesíti

84 83 Munkaköréhez tartozó feladatok: - Részt vesz és tevékenykedik a gyermekek fogadásában a vizsgálati idő megkezdéséig. - Igény szerint egyéni gyermekkíséretet lát el. - Segíti a gyógypedagógust, pszichológust a feladatellátásban a vizsgálat során. - A vizsgálatok közötti időszakban a szakalkalmazottak utasítása szerint jár el. - Viselkedésében, magatartásában, megjelenésében pozitív modellszerepet tölt be. - Segíti a szülőkkel, gondviselőkkel és a fogadó intézményekkel a kapcsolattartás. - A székhelyintézményben tagintézményben lebonyolításra kerülő szakmai rendezvények szervezésének aktív részese. - Szükség esetén biztosan kezeli az oktatástechnikai eszközöket. - Igény szerint ellát egyéb adminisztrációs feladatokat. - Rendben és elzárva tartja a vizsgálatokhoz szükséges szakmai nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról, beszerzésükről gondoskodik. - A főigazgató-helyettes utasítására Kijelölő nyilatkozatot ír. - Az utazási nyomtatványokat, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság nyomtatványát igény esetén kitölti. - Rendet tart az irattárban, az iratok hiányossága esetén azonnali hatállyal jelzi az intézményvezetőnek. - A vizsgálatok idejében ( ig) vizsgálati eredményről (vagy egyéb ügyben) érdeklődő személyeket udvariasan tájékoztatja arról, hogy a gyógypedagógusokat csak a vizsgálati idő után tudja telefonhoz hívni, - Az érintett gyógypedagógust tájékoztatja arról, hogy mely tanuló eredményével kapcsolatban fogják keresni, a tanuló dossziéját előkészíti. - Naponta postára viszi a székhely, tagintézmény küldeményeit, megőrzi, és leadja a megfelelő helyre a postai csekkeket, az ajánlott és tértivevényes feladó vevényeket, csomagküldő papírokat. - A személyes átadásra szánt dokumentációt kísérő irattal adja át a címzettnek, átadás tényét kézbesítő könyvben vagy a kísérő levél másolatán hivatalosan igazoltatja (átvétel dátum, felismerhető aláírás). A pedagógiai asszisztens tájékoztatási joga: a gondviselőt és/vagy a felterjesztőt tájékoztathatja a vizsgálat időpontjáról a vizsgálat eredményéről kizárólag az főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató helyettes vagy a vizsgálatot végző gyógypedagógus adhat tájékoztatást. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a jogszabályoknak, belső utasításoknak. Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére. A munkatársakkal, a szolgáltatókkal és a közoktatási intézményekkel, szülőkkel és a vizsgált személyekkel tart udvarias kapcsolatot.

85 84 Felelősségi körök: A lezárt anyagok irattárba helyezéséért. A vizsgálathoz szükséges szakmai anyagok pótlásáért. Felelősségre vonható: Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. A vezetői utasítások eltérő végrehajtásáért. A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért. A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. A vagyonbiztonság. a rend és a higiénia veszélyeztetéséért. Kaposvár, január 6.. főigazgató Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismertem, megértettem, és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A munkám során tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően kezelem. Kaposvár, január 6. munkavállaló

86 85 ADMINISZTRÁTOR S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: főigazgató helyettes Jóváhagyta: Németh Anita Csilla mb. főigazgató Készült: Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) MUNKAKÖRI LEÍRÁS A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): Adminisztrátor A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): Munkaköri felettese Közvetlen felettese Heti munkaideje: Érvényessége Távollétében helyettesíti A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása főigazgató, továbbá SZMSZ szerint főigazgató, főigazgató helyettes,/ tagintézményvezető Heti törvényes munkaidő 40 óra. az aláírás napjától-visszavonásig -

87 86 Munkaköréhez tartozó feladatok: - A napi vizsgálatokkal és a Szakértői véleményekkel kapcsolatos adminisztratív és gépírásos munka elvégzése. - KIR éves statisztika elkészítése - A vizsgált személyek fogadása - A nyilvántartó programba bejegyzi a megvizsgált és véleményezett gyermekek vizsgálati eredményét és a javaslatot. - Nyilvántartást vezet a megvizsgált tanulókról, gondoskodik a Munkanapló -ról, a végzett munka nyilvántartásáról. - Meghatározott rend szerint statisztikai kimutatást végez a bizottság munkájáról. - A jogszabályban előírtak szerint kezeli a kimenő küldeményeket (Szakértői véleményeket, illetve a rábízott kipostázandó iratokat) iktatószámmal ellátja. - Munkaköréhez, tevékenységéhez kapcsolódóan a köznevelés szakmai és jogi előírásainak, az intézmény belső szabályzatainak ismerete. - Nyilvántartja és rendszerezi az átfutó és határidős ügyeket, az ügyiratokat. - A főigazgató-helyettes igazgató, igazgató helyettes utasítása szerint előkészíti a kiadványozást, továbbítja a kiadványokat, küldeményeket. - Gépeli és másolja a főigazgató-helyettes igazgató, igazgató helyettes által engedélyezett iratokat, szükség esetén a főigazgató utasítására jegyzőkönyvet vezet. - A főigazgató-helyettes igazgató, igazgató helyettes utasítása szerint hivatalos másolatot készít az engedélyezett dokumentumokról. - A munkavégzése során tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli. - A bizottság vezetője indokolt esetben munkakörrel összefüggő és szakképzettségének megfelelő további feladatok elvégzésével is megbízhatja. - Az utazási nyomtatványokat, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság nyomtatványát igény esetén kitölti. - A vizsgálatok idejében ( ig) vizsgálati eredményről (vagy egyéb ügyben) érdeklődő személyeket udvariasan tájékoztatja arról, hogy a gyógypedagógusokat csak a vizsgálati idő után tudja telefonhoz hívni, - Az érintett gyógypedagógust tájékoztatja arról, hogy mely tanuló eredményével kapcsolatban fogják keresni, a tanuló dossziéját előkészíti. Az adminisztrátorok tájékoztatási joga: a gondviselőt és/vagy a felterjesztőt tájékoztathatja a vizsgálat időpontjáról a vizsgálat eredményéről kizárólag az főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató helyettes vagy a vizsgálatot végző gyógypedagógus adhat tájékoztatást.

88 87 - Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban biztosított jogait. Jogosult (és köteles) felettese figyelmét felhívni, ha valami nem felel meg a jogszabályoknak, belső utasításoknak. Hatásköre kiterjed teljes munkaterületére. - A munkatársakkal, a szolgáltatókkal és a közoktatási intézményekkel, szülőkkel és a vizsgált személyekkel tart udvarias kapcsolatot. Felelősségi körök: A Szakértői vélemények formai megfeleléséért, a nyilvántartó programba bevezetéséért, időben történő kiküldéséért. Felelősségre vonható: Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért. A vezetői utasítások eltérő végrehajtásáért. A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért. A rendelkezésre bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért. A vagyonbiztonság. a rend és a higiénia veszélyeztetéséért. Kaposvár, január 6.. főigazgató Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismertem, megértettem, és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A munkám során tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően kezelem. Kaposvár, január 6.

89 88 MEGBÍZOTT TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ munkavállaló S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: Táskai Erzsébet főigazgató helyettes Bakonyi Zoltánné főigazgató helyettes Készült: november 05. Jóváhagyta: Németh Anita Csilla főigazgató Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) MUNKAKÖRI LEÍRÁS A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): megbízott tagintézmény vezető korai fejlesztés szakértői tevékenység nevelési tanácsadás A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat..Tagintézménye, partnerintézmények és az óratervnek megfelelő feladatellátási helyen

90 89 Munkaköri felettese Közvetlen felettese Utasítást adó munkakörök Heti munkaideje: Ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok (neveléssel, oktatással lekötött munkaidő) meghatározása óratervi bontásban főigazgató, továbbá SZMSZ szerint főigazgató, továbbá SZMSZ szerint főigazgató, továbbá SZMSZ szerint Heti törvényes munkaidő 40 óra, melyből heti 4 órában a nevelésseloktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül munkaköri feladatként látja el a.. Tagintézmény tagintézmény igazgatói feladatait illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott egyéb pedagógiai feladatokat. korai fejlesztés nevelési tanácsadás szakértői tevékenység Érvényessége Távollétében helyettesíti az aláírás napjától-visszavonásig akadályoztatása esetén a helyettesítését az SZMSZ szerint a tagintézmény igazgató helyettese, az ő akadályoztatása esetén az igazgató által írásban megbízott személy végzi

91 90 3. Munkaköréhez tartozó feladatok FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG GYÓGYPEDAGÓGUS.. TAGINTÉZMÉNY IGAZGATÓJA VEZETŐI FELADATOK A dolgozó irányítási és utasítási jogkörébe tartozók és a jogkör terjedelme Irányítási és utasítási jogkörbe tartozók az általa vezetett tagintézményre vonatkozóan: a tagintézmény igazgató helyettese munkaközösség-vezetők pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, kisegítő dolgozók A jogkör terjedelme A tagintézmény igazgatója a tagintézmény működési körzetében felel a szakmai munkáért, a szakalkalmazotti testület vezetéséért, a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. Vezetői feladatai a tagintézmény működési körzetében

92 91 A főigazgató, távollétében a főigazgató helyetteseket útmutatásai szerint intézkedik Együttműködik a főigazgatóval, főigazgató helyettesekkel, tagintézmény igazgatókkal Összehangolja, szervezi, koordinálja a szakmai feladatokat, a főigazgató hatásköréből átvett feladatokat számon kéri Főigazgatóval egyeztetett döntésekkel, irányítással, ellenőrzéssel, szóbeli és írásbeli utasítással felel az intézményben történtekért. Tagintézményét felelősséggel vezeti minden területére feladatára, dolgozójára tekintettel, intézkedik rendkívüli események bekövetkezése esetén. A főigazgatót távollétében a főigazgató helyetteseket tájékoztatja minden területen, a megfelelő fórumokon: értekezlet, megbeszélés, egyéb. Általános vezetési feladatok A főigazgatósággal és a tagintézmény igazgatókkal szakmai kapcsolatot tart Közreműködik az Intézmény tervezési, beszámolási tevékenységben, elkészíti a félévi és év végi terveket, szakmai beszámolókat. A főigazgatóval távollétében a főigazgató helyettesekkel történt egyeztetés után elkészíti a szükséges jelentéseket a statisztikai és egyéb adatszolgáltatást Határidőre elkészíti az intézményi statisztika tagintézményi vonatkozásait Figyelemmel kíséri az Együttműködési megállapodások -ban rögzítettek megvalósulását, kölcsönös betartását, a jogszabályi változásokat, szükség szerint kezdeményez változásokat. Pedagógiai irányító munka A vezető helyettes bevonásával tervezi, szervezi, ellenőrzi a szakmai pedagógiai munkát. Összehangolja és felügyeli a pedagógiai munkát érintő belső ellenőrzésének tervezését és rendjét. A főigazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a foglakozásokat, terápiákat, az ellenőrzési szempontok szerint elemzi, értékeli azokat.

93 92 Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdőknek, gyakornokoknak, mentoroknak. Ellenőrzi a gyakornoki szabályzat betartását. Képviseli az intézményt szakmai programokon, hivatalos, társadalmi eseményeken. Részt vesz a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, levezetésében, gondoskodik emlékeztetők készítéséről. Heti rendszerességgel referál a főigazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi. Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, a munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását. Ellenőrzi intézményi szinten a munkafegyelmet, a helyettesítéseket, a túlórákat, teljesítésük igazolását. Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével közli a főigazgatóval. Javaslatot tesz a főigazgatónak jutalmazásra, kitüntetésre, közalkalmazotti átsorolásra. Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel Közreműködik a szakszolgálati feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek megszervezésében. Ellenőrzi az épület, a termek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. Ellenőrzi intézményi szinten a vagyonvédelmet, a takarékossági intézkedéseket.. Ellenőrzi intézményi szinten a tanulók és a szülők jogainak biztosítását, a vallási és világnézeti meggyőződés tiszteletben tartását, az egyenlő bánásmód követelményeit.. Megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. Gondoskodik a fenntartó által kért információ biztosításáról. Főigazgatóval egyeztetve kapcsolatot tart a fenntartóval, az önkormányzatokkal. Figyelemmel kíséri az épületben, a berendezésekben, az intézményi területen kialakult balesetveszélyes helyzeteket, és jelzi a főigazgatónak. Ellenőrzi és irányítja a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartásokat. Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről, és betartatja az előírásokat. Szükség esetén tanítási szünetek idején is rendelkezésre áll. Megszerzi a munkájához szükséges aktuális ismereteket, szakmai tudását önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására.

94 93 Ügyviteli irányítói feladatok Az SZMSZ az intézményi munkaterv rendelkezéseinek megfelelően jár el. Részt az SZMSZ, Kollektív Szerződés kidolgozásában, szükség szerinti átalakításában Javaslatot tesz a foglalkozások felosztására, gondoskodik azok megszervezéséről A felosztás alapján felügyeli az órarend elkészítését, a helyettesítési rendet, a termek beosztását. Ellenőrzi a szertárak, könyvtárak rendjét, fejlesztését. Ellenőrzi a fejlesztési tervek elkészítését és jóváhagyja azokat. Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (naplók, nyilvántartó program stb.). Gondoskodik a dokumentumok nyilvánosságra hozataláról Javaslatot tesz külső szakmai továbbképzések szervezésére, továbbtanulási, továbbképzési terv összeállításában aktívan közreműködik. Betartja és betartatja az adatvédelmi szabályokat. Felügyeli az iratkezelést, a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokat. A főigazgató utasítására előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. Ellenőrzi a szükséges nyomtatványok beszerzését, azok vezetését, tanügyi dokumentumokat, naplókat, jegyzőkönyveket Titoktartási kötelezettség A munkája során,és/vagy avval kapcsolatosan a tudomására jutott szolgálati titoknak minősülő információkat,adatokat,a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles megőrizni,titoktartási kötelezettség terheli. Egyéb: A fentieken túl ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az Intézmény főigazgatója, távollétében a főigazgató helyettese, illetve közvetlen munkahelyi vezetője, annak távollétében a tagintézmény vezető-helyettese megbízza.

95 94 Egyéb, a munkaköri leírásban nem szereplő kérdésekben az intézmény működési szabályzatában és munkarendjében foglaltak az irányadók. A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az abban foglaltak végrehajtásnak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonható. A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Kaposvár, november 05.. Németh Anita Csilla főigazgató Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismertem, megértettem, és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A munkám során tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően kezelem. Kaposvár, november 05. munkavállaló

96 95 TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ HELYETTES S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: Táskai Erzsébet főigazgató helyettes Bakonyi Zoltánné főigazgató helyettes Jóváhagyta: Németh Anita Csilla főigazgató Készült: november 05. Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) MUNKAKÖRI LEÍRÁS A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): tagintézmény vezető helyettes szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézménye, partnerintézmények és az óratervnek megfelelő feladatellátási helyen Munkaköri felettese főigazgató, továbbá SZMSZ szerint

97 96 Közvetlen felettese Utasítást adó munkakörök Heti munkaideje: Ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok (neveléssel, oktatással lekötött munkaidő) meghatározása óratervi bontásban tagintézmény vezető, továbbá SZMSZ szerint tagintézmény vezető, továbbá SZMSZ szerint Heti törvényes munkaidő 40 óra, melyből heti 6 órában a nevelésseloktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül munkaköri feladatként látja el a..tagintézmény tagintézmény igazgatóhelyettesi feladatait illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott egyéb pedagógiai feladatokat. szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás Érvényessége Távollétében helyettesíti az aláírás napjától-visszavonásig akadályoztatása esetén a helyettesítését az SZMSZ szerint az igazgató által írásban megbízott személy végzi

98 97 4. Munkaköréhez tartozó feladatok pl. SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG GYÓGYPEDAGÓGUS TAGINTÉZMÉNY IGAZGATÓ HELYETTESE VEZETŐI FELADATOK A dolgozó irányítási és utasítási jogkörébe tartozók és a jogkör terjedelme Irányítási és utasítási jogkörbe tartozók a tagintézményre vonatkozóan: munkaközösség-vezetők pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, kisegítő dolgozók A jogkör terjedelme A tagintézmény igazgató helyettese a tagintézményvezető távolléte esetén a tagintézmény működési körzetében felel a szakmai munkáért, a szakalkalmazotti testület vezetéséért, a szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a szakmai munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. Vezetői feladatai a tagintézmény működési körzetében A tagintézményvezető útmutatásai szerint intézkedik

99 98 Összehangolja, szervezi, koordinálja a szakmai feladatokat, a tagigazgató hatásköréből átvett feladatokat számon kéri. Tagintézményvezetővel egyeztetett döntésekkel, irányítással, ellenőrzéssel, szóbeli és írásbeli utasítással felel az intézményben történtekért. Tagintézményvezető távollétében felelősséggel vezeti minden területére feladatára, dolgozójára tekintettel, intézkedik rendkívüli események bekövetkezése esetén. A tagintézményvezető távollétében a főigazgatót, főigazgató helyetteseket tájékoztatja minden területen, a megfelelő fórumokon: értekezlet, megbeszélés, egyéb. Általános vezetési feladatok Közreműködik az Intézmény tervezési, beszámolási tevékenységben, részt vesz a félévi és év végi tervek, szakmai beszámolók elkészítésében. Részt vesz a szükséges jelentések a statisztikai és egyéb adatszolgáltatás elkészítésében Részt vesz az az intézményi statisztika tagintézményi vonatkozásainak határidőre történő elkészítésében Figyelemmel kíséri az Együttműködési megállapodások -ban rögzítettek megvalósulását, kölcsönös betartását, a jogszabályi változásokat, szükség szerint kezdeményez változásokat. Pedagógiai irányító munka A vezető bevonásával tervezi, szervezi, ellenőrzi a szakmai pedagógiai munkát. Összehangolja és felügyeli a pedagógiai munkát érintő belső ellenőrzésének tervezését és rendjét. A tagintézményvezetővel egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a foglakozásokat, terápiákat, az ellenőrzési szempontok szerint elemzi, értékeli azokat. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdőknek, gyakornokoknak, mentoroknak. Ellenőrzi a gyakornoki szabályzat betartását. Képviseli az intézményt szakmai programokon, hivatalos, társadalmi eseményeken.

100 99 Részt vesz a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, levezetésében, gondoskodik emlékeztetők készítéséről. Heti rendszerességgel referál a tagintézményvezetőnek az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi. Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, a munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását. Ellenőrzi intézményi szinten a munkafegyelmet, a helyettesítéseket, a túlórákat, teljesítésük igazolását. Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével közli a főigazgatóval. Javaslatot tesz a tagintézményvezetőnek a jutalmazásra, kitüntetésre, közalkalmazotti átsorolásra. Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel Közreműködik a szakszolgálati feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek megszervezésében. Ellenőrzi az épület, a termek, udvarok rendjét és biztonságát, utasításokat ad, szükség esetén intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé. Ellenőrzi intézményi szinten a vagyonvédelmet, a takarékossági intézkedéseket.. Ellenőrzi intézményi szinten a tanulók és a szülők jogainak biztosítását, a vallási és világnézeti meggyőződés tiszteletben tartását, az egyenlő bánásmód követelményeit.. Részt vesz az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezésében. Figyelemmel kíséri az épületben, a berendezésekben, az intézményi területen kialakult balesetveszélyes helyzeteket, és jelzi a főigazgatónak. Ellenőrzi és irányítja a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartásokat. Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről, és betartatja az előírásokat. Szükség esetén tanítási szünetek idején is rendelkezésre áll. Megszerzi a munkájához szükséges aktuális ismereteket, szakmai tudását önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására.

101 100 Ügyviteli irányítói feladatok Az SZMSZ az intézményi munkaterv rendelkezéseinek megfelelően jár el. Részt az SZMSZ, Kollektív Szerződés kidolgozásában, szükség szerinti átalakításában Javaslatot tesz a foglalkozások felosztására, gondoskodik azok megszervezéséről A felosztás alapján felügyeli az órarend elkészítését, a helyettesítési rendet, a termek beosztását. Ellenőrzi a szertárak, könyvtárak rendjét, fejlesztését. Ellenőrzi a fejlesztési tervek elkészítését és jóváhagyja azokat. Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (naplók, nyilvántartó program stb.). Gondoskodik a dokumentumok nyilvánosságra hozataláról Javaslatot tesz külső szakmai továbbképzések szervezésére, továbbtanulási, továbbképzési terv összeállításában aktívan közreműködik. Betartja és betartatja az adatvédelmi szabályokat. Felügyeli az iratkezelést, a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokat. A főigazgató utasítására előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. Ellenőrzi a szükséges nyomtatványok beszerzését, azok vezetését, tanügyi dokumentumokat, naplókat, jegyzőkönyveket Titoktartási kötelezettség A munkája során,és/vagy avval kapcsolatosan a tudomására jutott szolgálati titoknak minősülő információkat,adatokat,a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles megőrizni,titoktartási kötelezettség terheli. Egyéb: A fentieken túl ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az Intézmény főigazgatója, távollétében a főigazgató helyettese, illetve közvetlen munkahelyi vezetője, annak távollétében a tagintézmény vezető-helyettese megbízza.

102 101 Egyéb, a munkaköri leírásban nem szereplő kérdésekben az intézmény működési szabályzatában és munkarendjében foglaltak az irányadók. A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az abban foglaltak végrehajtásnak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonható. A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Kaposvár, november 05.. Németh Anita Csilla főigazgató Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismertem, megértettem, és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A munkám során tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően kezelem. Kaposvár, január 6. munkavállaló

103 102 FŐIGAZGATÓ HELYETTES S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: Németh Anita Csilla mb. főigazgató Készült: november 05. Jóváhagyta: Németh Anita Csilla-mb. főigazgató Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): főigazgató helyettes nevelési tanácsadás A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, partnerintézmények és az óratervnek megfelelő feladatellátási helyen Munkaköri felettese főigazgató

104 103 Közvetlen felettese Utasítást adó munkakörök Heti munkaideje: Ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok (neveléssel, oktatással lekötött munkaidő) meghatározása óratervi bontásban főigazgató főigazgató Heti törvényes munkaidő 40 óra, melyből heti 4 órában a nevelésseloktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül munkaköri feladatként látja el a főigazgató helyettesi feladatait illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott egyéb pedagógiai feladatokat. nevelési tanácsadás Érvényessége Távollétében helyettesíti az aláírás napjától-visszavonásig akadályoztatása esetén a helyettesítését az SZMSZ szerint a főigazgató helyettes az ő akadályoztatása esetén a főigazgató által írásban megbízott személy végzi Munkaköréhez tartozó feladatok FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók részére egyéni és/vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások tartása a következő területeken o mozgásfejlesztés

105 104 o testséma, téri tájékozódás fejlesztése o percepció fejlesztés o beszéd fejlesztés o grafomotoros fejlesztés o számfogalom fejlesztése a gyermek egyéni képességeinek, sajátosságainak figyelembevételével, a diagnózis alapján tudatosan megtervezi a hatékony foglalkoztatás módszereit és eljárásait, a fejlesztés tervezéséhez egyéni fejlesztési tervet készít folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek/tanulók fejlődését szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás tagintézményi team-megbeszéléseken való részvétel tagintézményi fogadóórákon való részvétel felkérésre szakmai előadások tartása társintézményekben, óvodákban, iskolákban, nevelőtestületi és szülői értekezleteken kapcsolattartás a társintézmények pedagógusaival szükség esetén besegít a prevenciós szűrésekbe szakmai munka segítése informatikai eszközökkel, módszerekkel szakmai adminisztráció elkészítése: egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését, feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról

106 105 FŐIGAZGATÓ HELYETTES VEZETŐI FELADATOK Általános, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes Vezetői feladatok 6. általános jelleggel helyettesíti a főigazgatót 7. szakmai feladatok: a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatain kívül ellátja a szakszolgálati tevékenységek szakmai koordinációját, az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: 1. a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, 2. a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, gondozza az Intézmény továbbképzési programját, ellenőrzési feladatokat lát el összehangolja és felügyeli a pedagógiai munkát érintő belső ellenőrzésének tervezését és rendjét a főigazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a foglakozásokat, terápiákat, az ellenőrzési szempontok szerint elemzi, értékeli azokat ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat. 8. koordinációs feladatok: folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, a székhely és a tagintézmények leterheltségét, javaslatot tesz a főigazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására, kapcsolatot tart a tagintézményekkel, közvetíti a főigazgató utasításokat és a tagintézmények jelzéseit, figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, gondozza az Intézmény szabályzatait,

107 106 gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit, eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének, koordinálja a tagintémények szakmai feladatvégzését koordinálja a különböző területekhez kapcsolódó szűréseket, fejlesztéseket koordinálja a tagintézmények közti helyettesítéseket együttműködik a szolgáltatásban érintett intézményekkel részt vállal a megyei adatszolgáltatásban koordinálja az egységes dokumentációs rendszer bevezetését koordinálja az egységes szempontrendszerre épülő pedagógus értékelési rendszer bevezetését összehangolja, szervezi, koordinálja a szakmai feladatokat, a főigazgató hatásköréből átvett feladatokat számon kéri közreműködik az Intézmény tervezési, beszámolási tevékenységben, elkészíti a félévi és év végi terveket, szakmai beszámolókat a főigazgatóval, a főigazgató helyettessel, tagintézményvezetővel együttműködve elkészíti a szükséges jelentéseket a statisztikai és egyéb adatszolgáltatást figyelemmel kíséri az Együttműködési megállapodások -ban rögzítettek megvalósulását, kölcsönös betartását, a jogszabályi változásokat, szükség szerint kezdeményez változásokat. koordinálja az intézményben futó pályázatokat 9. Együttműködik a főigazgatóval, főigazgató helyettessel, tagintézmény igazgatókkal 10. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdőknek, gyakornokoknak, mentoroknak. Ellenőrzi a gyakornoki szabályzat betartását. 11. Képviseli az intézményt szakmai programokon, hivatalos, társadalmi eseményeken. 12. Részt vesz a testületi és vezetőségi értekezletek előkészítésében, levezetésében, gondoskodik emlékeztetők készítéséről. 13. Heti rendszerességgel referál a főigazgatónak az Intézmény feladatkörébe tartozó működéséről, tapasztalatairól: az érdemi problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi.

108 Ellenőrzi, értékeli a munkaköri feladatok végrehajtását, a munkavégzés eredményességét, szorgalmazza a hatékony munkamódszerek alkalmazását. 15. Ellenőrzi intézményi szinten a munkafegyelmet, a helyettesítéseket, a túlórákat, teljesítésük igazolását. 16. Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az elismerés kezdeményezésével közli a főigazgatóval. 17. Javaslatot tesz a főigazgatónak jutalmazásra, kitüntetésre, közalkalmazotti átsorolásra. 18. Együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel 19. Közreműködik a szakszolgálati feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek megszervezésében. 20. Ellenőrzi Intézményi szinten a vagyonvédelmet, a takarékossági intézkedéseket. 21. Ellenőrzi Intézményi szinten a tanulók és a szülők jogainak biztosítását, a vallási és világnézeti meggyőződés tiszteletben tartását, az egyenlő bánásmód követelményeit. 22. Megköveteli az igényes, pozitív értékrendű közösségi élet szervezését. 23. Gondoskodik a fenntartó által kért információ biztosításáról. 24. Főigazgatóval egyeztetve kapcsolatot tart a fenntartóval, az önkormányzatokkal. 25. Ellenőrzi és irányítja a gyermekvédelmi, statisztikai, balesetvédelmi és tanügyi nyilvántartásokat. 26. Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismertetéséről, és betartatja az előírásokat. 27. Szükség esetén tanítási szünetek idején is rendelkezésre áll. 28. Megszerzi a munkájához szükséges aktuális ismereteket, szakmai tudását önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására. 29. Ügyviteli irányítói feladatok Az SZMSZ az intézményi munkaterv rendelkezéseinek megfelelően jár el. Részt az SZMSZ, Kollektív Szerződés kidolgozásában, szükség szerinti átalakításában

109 108 Javaslatot tesz a foglalkozások felosztására, gondoskodik azok megszervezéséről A felosztás alapján felügyeli az órarend elkészítését, a helyettesítési rendet, a termek beosztását. Ellenőrzi a szertárak, könyvtárak rendjét, fejlesztését. Ellenőrzi a fejlesztési tervek elkészítését és jóváhagyja azokat. Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (naplók, nyilvántartó program stb.). Gondoskodik a dokumentumok nyilvánosságra hozataláról Javaslatot tesz külső szakmai továbbképzések szervezésére, továbbtanulási, továbbképzési terv összeállításában aktívan közreműködik. Betartja és betartatja az adatvédelmi szabályokat. Felügyeli az iratkezelést, a pedagógusigazolványokkal kapcsolatos feladatokat. A főigazgató utasítására előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását. Ellenőrzi a szükséges nyomtatványok beszerzését, azok vezetését, tanügyi dokumentumokat, naplókat, jegyzőkönyveket 30. ellátja a főigazgató által ráruházott egyéb feladatokat A dolgozó irányítási és utasítási jogkörébe tartozók és a jogkör terjedelme Irányítási és utasítási jogkörbe tartozók az Intézményre vonatkozóan: a tagintézmény igazgató a tagintézmény igazgató helyettese munkaközösség-vezetők pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, kisegítő dolgozók A jogkör terjedelme A főigazgató helyettes az Intézmény működési körzetében felel

110 109 a szakértői bizottsági tevékenység és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatain kívül a szakmai munka koordinálásáért a humán erőforrás tervezéséért szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő együttműködésért főigazgatóval egyeztetett döntésekkel, irányítással, ellenőrzéssel, szóbeli és írásbeli utasítással felel az intézményben történtekért. Titoktartási kötelezettség A munkája során,és/vagy avval kapcsolatosan a tudomására jutott szolgálati titoknak minősülő információkat,adatokat,a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles megőrizni,titoktartási kötelezettség terheli. Egyéb: A fentieken túl ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az Intézmény főigazgatója, távollétében a főigazgató helyettese, illetve közvetlen munkahelyi vezetője, annak távollétében a tagintézmény vezető-helyettese megbízza. Egyéb, a munkaköri leírásban nem szereplő kérdésekben az intézmény működési szabályzatában és munkarendjében foglaltak az irányadók. A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, az abban foglaltak végrehajtásnak elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonható. A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Kaposvár, november 05.

111 110. Németh Anita Csilla főigazgató Alulírott kijelentem és az aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírás tartalmát megismertem, megértettem, és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezően elismerem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban előírtak betartásáért, valamint az általam kezelt értékekért felelősséggel tartozom. A munkám során tudomásomra jutott információkat bizalmasan, a titoktartási előírásoknak megfelelően kezelem. Kaposvár, november 05. munkavállaló

112 111 S o mo g y M eg yei P edagógi ai Szaks zol gálat Készítette: Németh Anita Csilla mb. főigazgató Készült: november 05. Jóváhagyta: Németh Anita Csilla-mb. főigazgató Készült: 3. pld (irattár, személyi anyag, kézben) A munkakört betöltő neve: A munkakör megnevezése (valamennyi munkakör megnevezésével): A munkakör betöltésének feltétele A munkavégzés helye (valamennyi fizikai cím megjelölésével): főigazgató helyettes szakértői tevékenység A munkakör betöltésének feltételei: 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről ide vonatkozó szakaszainak betartása és végrehajtása Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, partnerintézmények és az óratervnek megfelelő feladatellátási helyen Munkaköri felettese Közvetlen felettese Utasítást adó munkakörök Heti munkaideje: főigazgató főigazgató főigazgató Heti törvényes munkaidő 40 óra, melyből heti 4 órában a nevelésseloktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben