Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola"

Átírás

1 Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, március 31. Módosítva: Tatabánya, szeptember 30. Tatabánya, augusztus 25. Készítette: Schamberger Ágnes igazgató

2 2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA: AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE: AZ ALAPTEVÉKENYSÉG SZAKÁGAZATI BESOROLÁSA: AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK AZ ALAPTEVÉKENYSÉGE ELLÁTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ, IDŐLEGESEN SZABAD KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK: VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGFELSŐ HATÁRA AMÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ARÁNYÁNBAN: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA, FELÜGYELETI SZERVE: AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETŐJE: AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI BESOROLÁSA: AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSI RENDJE: FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK: KÖZVETLEN JOGELŐD INTÉZMÉNYE: AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT: A FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS RENDJE: AZ INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINTI TÍPUSA: AZ INTÉZMÉNY TAGOZATAI ÉS ÉVFOLYAMAINAK SZÁMA: A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON: A HASZNÁLATBA ADOTT VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG: AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK, MÓDOSÍTÁSÁNAK FELELŐSE: AZ IGAZGATÓ AZ INTÉZMÉNY MAXIMÁLIS TANULÓLÉTSZÁMA: 336 FŐ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK JOGSZABÁLYI VONATKOZÁSOK A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (SZERVEZETI DIAGRAM) MAGASABB VEZETŐI ÉS VEZETŐI MEGBÍZÁSOK, MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖR AZ INTÉZMÉNYIGAZGATÓ AZ IGAZGATÓ SZAKMAI, VALAMINT ÁLTALÁNOS HELYETTESE AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉS HELYETTESEI KÖZTI FELADATMEGOSZTÁS BEOSZTOTT KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE ADHATÓ TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK HELYETTESÍTÉSI REND ALÁÍRÁSI JOGKÖR A NEVELŐTESTÜLET, AZ ALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET, AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI NEVELŐTESTÜLET ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG A NEVELŐTESTÜLET FEGYELMI BIZOTTSÁGA SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE AZ IGAZGATÓ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGE A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE KAPCSOLATRENDSZER, KAPCSOLATTARTÁS... 40

3 AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS ÉS AZ ISKOLAI VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZATI SZERV, A DIÁKKÉPVISELŐK, VALAMINT AZ ISKOLAI VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA, BELEÉRTVE A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTAL, VALAMINT AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁST A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, A MINDENNAPOS TESTMOZGÁS FORMÁI ÉS AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A MŰKÖDÉS ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATI RENDJE, AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE MŰKÖDÉS RENDJE, EZEN BELÜL A GYERMEKEK, TANULÓK FOGADÁSÁNAK (NYITVA TARTÁS) RENDJE, ÉS A VEZETŐK NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK KITÖLTÉSE A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK AZ INTÉZMÉNY NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓINAK MUNKARENDJE MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁK AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI RENDJE AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, A TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK BÁRMELY RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ISKOLAI TÁMOGATÁSI ÉS MEGRENDELÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSÉNEK FOLYAMATA AZ ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉS RENDJE A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS A TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK ÖSSZEGE MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY DOKUMENTUMAINAK NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA MELLÉKLETEK

4 A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUS-SZERKESZTÉSI SZABÁLYZATA A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA MUNKAKÖRI LEÍRÁS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁROS SZÁMÁRA

5 5 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Intézmény neve: Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Német neve: Grundschule Széchenyi István Obergalla Székhelye: 2800 Tatabánya, Szent István u Engedélyezett álláshely: 29 pedagógus + 1 iskolatitkár OM azonosító jele: Telefonszáma: 34/ , 34/ Faxszáma: 34/ , 34/ Internet és címe: Bélyegző lenyomata: Alapító okirat száma, kelte: 108.3/2012.(V.24.), május 24. Hatályba lépése: augusztus 31. Módosító alapító okiratok száma, kelte: 153/2012. (VIII.29.), augusztus 29. Hatályba lépése: augusztus /2012. (XI.22.), november 27. Hatályba lépése: december 15.

6 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA Az intézmény alapítója: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. Az alapítás időpontja: augusztus AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA: Közoktatás 1.4. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE: Német nemzetiségi általános iskolai oktatás Alapfokú oktatás 1.5. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG SZAKÁGAZATI BESOROLÁSA: Alapfokú oktatás AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

7 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A német nemzetiségi oktatást - nyelvoktató kisebbségi oktatás, - kétnyelvű kisebbségi oktatás, - anyanyelvű oktatás formában szervezheti meg. A nemzetiségi osztályok igény szerint kis létszámú csoportonként is működhetnek. Az iskola alapfeladatát a jogszabályok által meghatározott óraszámok alapján látja el. Korlátozott számban - osztályonként 2-3 fő - ellátja az ép értelmű, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását. Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést, továbbá általános iskolai fejlesztő programokat szervez. A térítési- és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a köznevelésről szóló törvény, a térítési- és tandíj összegének megállapítására, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekre vonatkozó szabályokat a fenntartó rendeletben szabályozza. Diáksport működtetése. Napközis és tanulószobai foglalkozások szervezése. Iskolai intézményi közétkeztetés.

8 8 Alapfeladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által biztosított forrásokból látja el. Az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének költségvetési rendeletben biztosított előirányzatokból látja el AZ ALAPTEVÉKENYSÉGE ELLÁTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ, IDŐLEGESEN SZABAD KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK: Határozott és határozatlan idejű szerződések megkötésére a GAMESZ igazgató és az intézmény igazgatója együttesen jogosult. Az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységekhez kapcsolódó szakfeladatok: Szakfeladatok: Szakágazat megnevezése Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése 1.8. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGFELSŐ HATÁRA AMÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ARÁNYÁNBAN: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA, FELÜGYELETI SZERVE: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Alapító okirat kelte, száma: április 1.; /2013/KOIR Számlavezetője: Magyar Államkincstár

9 9 Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: Adóigazgatási azonosító száma: Társadalombiztosítási azonosító: Statisztikai számjele: PIR törzsszáma: Államháztartási szakágazati besorolása: Oktatási igazgatás Közvetlen irányító szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETŐJE: Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2800 Tatabánya, Fő tér AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI BESOROLÁSA: A köznevelési intézmény az Nkt.-ban meghatározott intézmény, az Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését és gazdálkodási kereteit az Intézményfenntartó Központ költségvetésének melléklete tartalmazza. Gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete és a Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet látja el AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSI RENDJE: Az intézményvezetővel kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát a miniszter gyakorolja. Az intézmény vezetőjét pályázat útján, legfeljebb 5 éves időtartamra bízza meg a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a 138/1992. évi kormányrendelet és a 326/2013. kormányrendelet alapján.

10 FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK: 1. közalkalmazotti jogviszony, évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3. munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény KÖZVETLEN JOGELŐD INTÉZMÉNYE: Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ Székhelye: Tatabánya, Szent István u OM azonosító: Adószám: AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULT: az igazgató, képviseleti jogát az intézmény vezetője esetenként vagy tartósan átruházhatja az intézmény bármely dolgozójára A FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS RENDJE: Pénzügyi, törvényességi és szakmai ellenőrzést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a működési területre vonatkozóan Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata rendel el AZ INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINTI TÍPUSA: Közoktatási intézmény általános iskola AZ INTÉZMÉNY TAGOZATAI ÉS ÉVFOLYAMAINAK SZÁMA: Nappali tagozatos, nyolc évfolyamos általános iskola

11 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON: helyrajzi száma: 404 és 406/1 címe: Tatabánya, Szent István u (404) Tatabánya, Szent István u (406/1) A tárgyi eszközöket az intézmény leltára tartalmazza A HASZNÁLATBA ADOTT VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG: A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja, kezelési jogával megbízza az intézmény igazgatóját AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉNEK, MÓDOSÍTÁSÁNAK FELELŐSE: AZ IGAZGATÓ AZ INTÉZMÉNY MAXIMÁLIS TANULÓLÉTSZÁMA: 336 FŐ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Elfogadó irányító szerv határozat száma: Tatabánya Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 108.3/2012. (V.24.) határozata Tatabánya Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 153/2012. (VIII.29.) határozata JOGSZABÁLYI VONATKOZÁSOK évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 20/1997. (II.13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

12 12 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 52/2013. (II. 25.) kormányrendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 501/2013. (XII. 29.) kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

13 13 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 335/2005. (XII. 29.) kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet

14 14 2. A FELSŐGALLAI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA Nyolc évfolyamos általános iskola. Rendelkezésére áll 14 tanterem, tornaterem, technikai műhely, informatika terem és nyelvi labor, a csoportbontás céljára szolgáló kisebb méretű terem. Rendelkezésére áll továbbá az ebédlő és a tálalókonyha. Német nemzetiségi oktatást-nevelést folytat A nemzeti és etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve alapján. A német nemzetiségi oktatást - nyelvoktató kisebbségi oktatás, - kétnyelvű kisebbségi oktatás, - anyanyelvű oktatás formában szervezheti meg. A nemzetiségi osztályok igény szerint kis létszámú csoportonként is működhetnek. Az iskola élén igazgató áll, akinek munkáját két igazgatóhelyettes segíti. Azokban az ügyekben, amelyek az egész iskolát érintik, az iskola nevelőtestülete gyakorolja a döntési és véleményezési jogokat. Az iskolában az igazgató közvetlen irányítása mellett egy iskolatitkár és egy gazdasági ügyintéző működik. Feladata: Az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás során a tanulót érdeklődésének, képességének megfelelően felkészíti a középiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. A nevelő és oktató munka két tanítási nyelven, magyarul és németül folyik. Pedagógiai programja szerint biztosítja a 6-14 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, művelődését a családdal való szoros együttműködéssel. Sokoldalú tevékenységgel megteremti a közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával. Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséről és a tanulók képességének maximális kibontakozatásáról,

15 15 ellátja a gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatokat, felkészíti a tanulókat a továbbtanulásra. 3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 3.1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE (SZERVEZETI DIAGRAM) 3.2. MAGASABB VEZETŐI ÉS VEZETŐI MEGBÍZÁSOK, MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖR Magasabb vezetői megbízásnak minősül: az intézményvezetői (igazgatói) megbízás, az igazgatóhelyettesi megbízás. Nem jogszabályon alapuló vezető beosztás irányítás szempontjából: szakmai munkaközösség-vezető, intézményi tűz-, baleset- és munkavédelmi megbízott.

16 AZ INTÉZMÉNYIGAZGATÓ Az intézményvezető A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a KLIK elnök irányítása alapján vezeti a szakmailag önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért, dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik, a jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében; a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható, elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását, előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket, és köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait, jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az éves munkatervet, szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését, kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges az intézkedési jogkörén kívül eső intézkedések megtételét,

17 17 gyakorolja a Klebelsberg intézményfenntartó Központ SZMSZ-ében és egyéb szabályzataiban ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett, évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat a KLIK beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez, a KLIK elnök által meghatározott rendben adatot szolgáltat és legalább évente írásos tájékoztatást ad a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény tevékenységéről, véleményezi a KLIK elnök, illetve a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó a köznevelési intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottját érintő döntést, javaslattételi jogkörrel rendelkezik, teljesíti a központi szerv szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló szervezeti egysége vezetője, valamint az illetékes tankerületi igazgató által a KLIK elnök utasításai szerint - kért adatszolgáltatást, szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése az operatív feladatok irányítása céljából, és gyakorolja az intézményben a vezetési funkciókat, nem utasítható azokban a feladatkörökben, amelyeket az Nkt. határoz meg, a köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlásáról a KLIK SZMSZének 12. -a rendelkezik, az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei tekintetében önálló kiadmányozási joggal rendelkezik, az Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladataihoz a tankerületi költségvetés mellékletét képező intézményi keret felett a KLK SZMSZ-ének VI. fejezetben foglalt feltételekkel rendelkezik, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, képviseli az intézményt a hatáskörébe tartozó ügyekben. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel

18 18 a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti, nemzetiségi és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az intézményi tanáccsal, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.

19 19 A magasabb vezetői megbízás megszűnését megelőzően legalább tíz évig intézményvezetői megbízással rendelkező pedagógus címzetes igazgatói címben és pótlékban részesül, amennyiben intézményvezetői megbízásának lejártát vagy megszűnését követően továbbra is a korábban általa vezetett intézményben marad. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. Felel továbbá: az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért; a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért; az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségfejlesztési rendszerének működtetéséért; a pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért; a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért; a jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért. Feladata: a nevelőtestületi értekezlet, az alkalmazotti közösség értekezlete előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; az iskola Pedagógiai Programja megvalósításának irányítása és szervezése; a nevelő, oktató munka irányítása és ellenőrzése, koordinálása;

20 20 az intézmény mentálhigiénés tevékenységének és környezetvédelmi munkájának irányítása; az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; az intézmény működéséhez, a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása; a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való együttműködés, a diákönkormányzattal, illetve a szülői szervezetekkel való együttműködés; gyakorolja a KLIK SZMSZ-e, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I.15.) KLIKE utasítás elnöki utasításban foglalt jogokat, és végzi a rá rótt feladatokat az abban foglaltaknak megfelelően; gyakorolja a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SZMSZében, szabályzataiban és elnöki utasításaiban rá rótt feladatokat, azoknak megfelelően jár el; eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben; elkészíti az intézményi dokumentumokat, kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat; kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását; dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket és panaszokat; ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódóan a munkáltatói jogkör gyakorlójához utalt feladatokat: tájékoztatást ad a kötelezettség

21 21 fennállásáról és esedékességéről, gondoskodik a vagyonnyilatkozat őrzéséről, szükség esetén ellenőrzési eljárást kezdeményez; gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza); a KLIK SZMSZ-ében meghatározottak szerint képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; összeférhetetlenség megállapítása; munkavégzéssel járó további jogviszony engedélyezése; kártérítési eljárás indítása; kinevezés előkészítése, illetmény, pótlékok megállapítása, munkaköri feladatok meghatározása (munkaköri leírás elkészítése); pályázat meghirdetése az engedélyezett létszámon belül; teljesítményértékelés, minősítés; elismerés, jutalmazás; fegyelmi eljárás megindítása; szabadság és a tanulmányi szabadidő-kedvezmények igénybevételének engedélyezése; kötelező óraszámon felüli nem rendszeres tanítás, foglalkozás elrendelése (helyettesítés); ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat AZ IGAZGATÓ SZAKMAI, VALAMINT ÁLTALÁNOS HELYETTESE Az iskola igazgatójának általános szakmai helyettese az általános igazgatóhelyettes. A helyettesítést a következők szerint látja el: Az igazgató akadályoztatása esetén gyakorolja annak feladat- és hatáskörét, kivéve azokat, amelyeket az igazgató saját hatáskörében tart fenn. Az igazgató tartós távolléte esetén a fenntartott ügyekben a helyettesítést az igazgató rendelkezése szerint látja el.

22 22 Feladat- és hatásköre az általános helyettesítésen kívül: Gondoskodik a beszámolók és elemzések előkészítéséről, javaslatot tesz az éves munkaterv megállapítására, szervezi az állásfoglalások megvalósítását. Irányítja és összefogja az iskola belső továbbképzését AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉS HELYETTESEI KÖZTI FELADATMEGOSZTÁS Az intézményvezető Kizárólagos jogkörébe tartozik: A munkáltatói jogkör gyakorlása a KLIK SZMSZ-ében és a 2/2013. (I.15.) KLIKE utasításban foglaltaknak megfelelően, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntések és intézkedések, a tantárgyfelosztás elkészítése, jóváhagyása. Feladata különösen: az 1-8. évfolyam szakmai munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése, azon belül a magyar, német nyelv, történelem, etika, osztályfőnöki tantárgyak felügyelete, a német, a magyar és a felsős munkaközösség irányítása, a gazdasági feladatok ellenőrzése, irányítása, az intézményi tanáccsal való kapcsolattartás, a szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás. a nevelőtestület vezetése, a nevelő- és oktatómunka irányítása, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a diákönkormányzattal, a szülői szervezettel, a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal való együttműködés, szervezi, ellenőrzi és irányítja az óvodákkal a kapcsolattartást, az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi munka ellenőrzése,

23 23 diákönkormányzat működésének segítése, az évi rendes diákközgyűlés megszervezése (beszámolás az előző diákgyűlés óta eltelt időszak munkájáról), ellenőrzi az osztályfőnökök gyermekvédelmi tevékenységét, együttműködik a nevelési tanácsadóval, védőnővel, fogadja a tanítási gyakorlatra kiküldött főiskolai hallgatókat, a statisztikai jelentések, KIR-adatszolgáltatás, iskolai tankönyvterjesztési feladatok irányítása. Az intézményvezető-helyettesek Jogállása: Az intézményvezető-helyettest vezető beosztással a tankerület vezetője a nevelőtestület véleményének kikérésével bízza meg 5 évre határozott időre. Felette a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Vezetőbeosztását a jogszabályi rendelkezések betartásával a tankerület vezetője vonhatja vissza. Munkáját az intézményvezető közvetlen irányításával végzi, tevékenységéről rendszeresen beszámol. Az általános intézményvezető-helyettes Ellátja: az intézményvezető általános helyettesítését annak akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, el nem halasztható ügyekben; tartós akadályoztatás esetén külön munkáltatói intézkedés szerint. Az intézményvezető-helyettes I. Ellátja: az intézményvezető helyettesítését annak akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, el nem halasztható ügyekben; tartós akadályoztatás esetén külön munkáltatói intézkedés szerint. Feladata különösen:

24 24 az 1-8. évfolyamon a szakmai munka szervezésének, irányításának és ellenőrzésének a segítése, a matematika, testnevelés, informatika, ének, technika tantárgyak felügyelete, az alsós, a matematika-informatika és a testnevelés munkaközösség irányítása, az adminisztrációs munka irányítása és ellenőrzése. közreműködik a tanügyigazgatási, szervezési, adatszolgáltatási feladatokban, feladata különösen a pedagógusokkal kapcsolatos adminisztráció bonyolítása, irányítása, ellenőrzése, a statisztikai jelentések elkészítése, KIR-adatszolgáltatás lebonyolítása, az első osztályosok beíratásának megszervezése, ellenőrzése, végzi, ill. ellenőrzi az első osztályosok felmérését, irányítja a továbbtanulással, beiskolázással kapcsolatos munkát, előkészíti, irányítja és ellenőrzi az országos kompetenciamérés iskolai feladatait, együttműködik a szakmai munkaközösségekkel, előkészíti az iskolai tanítási órán kívüli megmozdulásokat, nyári táborozásokat, kirándulásokat, tanulmányi versenyeket, koordinálja az iskolai egészségvédelmi munkát, gondoskodik a helyettesítésről, elkészíti a többlettanítással kapcsolatos elszámolásokat. Aláírási jogköre: alsó és felső tagozatos naplók, fakultációs naplók (1-8. évfolyam). Az intézményvezető-helyettes II. Ellátja: az intézményvezető helyettesítését annak akadályoztatása esetén korlátozott jogkörben, el nem halasztható ügyekben; tartós akadályoztatás esetén külön munkáltatói intézkedés szerint. Feladata különösen:

25 25 az 1-8. évfolyamon a szakmai munka szervezésének, irányításának és ellenőrzésének a segítése, a természetismeret, környezetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia, rajz tantárgyak felügyelete, a napközi otthoni és tanulószobai nevelőmunka irányítása, a természettudományos és a napközis-tanulószobai munkaközösség irányítása, az adminisztrációs munka irányítása és ellenőrzése. közreműködik a tanügyigazgatási, szervezési, adatszolgáltatási feladatokban, feladata különösen a tanulókkal kapcsolatos adminisztráció bonyolítása, irányítása, ellenőrzése, a statisztikai jelentések elkészítése, KIR-adatszolgáltatás lebonyolítása, az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, diákönkormányzat működésének segítése, irányítja az osztályfőnökök gyermekvédelmi tevékenységét, együttműködik a nevelési tanácsadóval, védőnővel, szervezi a fogadó órákat, szülői értekezleteket; együttműködik a szakmai munkaközösségekkel, előkészíti az iskolai tanítási órán kívüli megmozdulásokat, nyári táborozásokat, kirándulásokat, tanulmányi versenyeket, koordinálja az iskolai környezetvédelmi munkát, gondoskodik a helyettesítésről, elkészíti a többlettanítással kapcsolatos elszámolásokat. Aláírási jogköre: alsó és felső tagozatos naplók, fakultációs naplók (1-8. évfolyam). Szakmai munkaközösség-vezető Jogállása: megbízását a szakmai munkaközösség kezdeményezésére az intézményvezetőtől kapja;

26 26 a megbízás az intézményben kialakított gyakorlat szerint 5 évre határozott időre szól, az intézményvezető vagy az iskolai nevelőtestület kétharmadának kezdeményezésére a régi megbízás visszavonható, új megbízás adható. A szakmai munkaközösség-vezetők megbízásának elvei az intézményben: legalább 5 éves kiemelkedő szakmai tevékenység, a nevelőtestület által elismert tekintély, továbbképzéseken való aktív részvétel, jó szervező, irányító és kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezzen, az intézményvezető szakmai, módszertani segítője legyen. Feladata különösen: az iskola vezetésének szakmai, módszertani kérdésekben történő segítése érdekében a munkaközösség munkájának megszervezése és irányítása; a szakmai munkaközösség döntési és véleményezési jogkörébe tartozó ügyek kiemelt kezelése; a munkaközösség szakterületét érintő javaslatok kidolgozása; a munkaközösség részvételének előkészítése az iskola szakmai munkájának éves terv szerint folyó belső ellenőrzéséhez; a pedagógusok szakmai segítésével kapcsolatos lehetőségek kidolgozása és gyakorlati megvalósítása; évente szakmai fejlesztési terv készítése (saját munkaterv); továbbképzési javaslatok megfogalmazása; helyi tanterv, időtervek elkészítése; szakmai ellenőrzés végzése: óralátogatások, adminisztráció; országos és helyi mérések eredményeinek elemzése, feladatok meghatározása; tanulmányi versenyek lebonyolítása; javaslattétel eszköz-és könyvtárfejlesztésre; szakszertár gondozása; pedagógusértékelésben való közreműködés. Az iskolai vezetés munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett dolgozó és a Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató

27 27 Szervezet (GAMESZ) igazgatójához beosztott egy fő gazdasági ügyintéző segíti. A gazdasági ügyintéző főbb feladatai: Étkezési befizetés, étkezési nyilvántartások naprakész vezetése, havi zárások, adatszolgáltatás a GAMESZ felé, étkezési térítési díjak befizetése a bankszámlára. Kedvezményes étkezőkről nyilvántartás készítése, a kedvezményről szóló bizonylatok összegyűjtése. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása. Kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök nyilvántartása. Selejtezés, leltározási ütemterv elkészítése. Leltározás a kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközöknél. Adatszolgáltatás költségvetéshez, beszámolóhoz. Kapcsolattartás az intézmény és a GAMESZ között. számlaérkeztetés; levelezés; nyomtatványellátás biztosítása; szerződések nyilvántartása; megrendelések nyilvántartása; adatszolgáltatás; A feladatmegosztást és az együttműködés szabályait a Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) és az intézmény között létrejött megállapodás rögzíti. Az iskolai vezetés munkáját az intézményvezetőhöz közvetlenül beosztott egy fő iskolatitkár segíti. Az iskolatitkár főbb feladatai: személyi anyagok karbantartása; tanügyigazgatási szervezési feladatokban való közreműködés, előkészítés;

28 28 vezeti a tanulók nyilvántartását, kiadja az iskolalátogatási bizonyítványokat; előkészíti az igazolatlanul mulasztó tanulóval kapcsolatos jelentéseket; gondoskodik a balesetvédelmi jegyzőkönyvek továbbításáról; nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat; kezeli a diákigazolvány-igénylő lapokat; közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben; intézi az iskola ügyiratkezelését; elkészíti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit. Az intézmény vezetőinek és a beosztott gazdasági ügyintézőnek és az iskolatitkárnak a részletes feladatait a munkaköri leírások határozzák meg BEOSZTOTT KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSA, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Jogállásuk Felettük munkáltatói jogkört részben az intézményvezető, részben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete igazgatója gyakorolja, a közvetlenül gyakorolható jogkört a közvetlen felettes vezető gyakorolja. Feladatuk A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény a határozza meg. Feladataikat az intézmény Pedagógiai Programja és az annak részét képező iskolai helyi tanterv alapján látják el. Külön megbízásaik: osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő, baleset- és munkavédelmi, tűzvédelmi felelősi, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi, szakkörvezetői, nyári táborvezetői megbízás. Ügyintéző Felette a munkáltatói jogok és a közvetlenül gyakorolható jogok a GAMESZigazgatót illetik meg.

29 29 Feladata minden olyan ügy felelősségteljes és önálló intézése, amelyet munkaköri leírás vagy felettese ügykörébe utal. Felelős a munkakörébe tartozó tevékenységekért, a vezetők által megszabott feladatok határidőn belüli érdemi elintézéséért, végrehajtásáért, amelyről köteles felettesének beszámolni. Ismernie kell minden olyan jogszabályt, szakmai előírást és egyéb rendelkezést, amely a munkavégzéshez szükséges. Technikai alkalmazottak Felettük a munkáltatói jogok és a közvetlenül gyakorolható jogok a GAMESZigazgatót illetik meg. Munkájukat az intézményigazgató irányítja és ellenőrzi. Munkájukat legjobb tudásuk szerint, a felettesük utasításai alapján, a munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával, a vonatkozó szakmai szokásoknak megfelelően végzik ADHATÓ TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, vagy a munka jellege megkívánja a közalkalmazott a munkakörének megfelelő munkaruhára jogosult. Ezek a munkakörök az alábbiak: fizikát, kémiát, technikát tanító tanár testnevelő tanár gondnok, karbantartó takarító. A munkaruha kihordási ideje 2 év. Amennyiben a dolgozónak a kihordási időn belül megszűnik a munkaviszonya, úgy a munkaruhát köteles visszaszolgáltatni, vagy megváltani annak időarányos részét. Az intézmény minden dolgozóját étkezési utalvány illeti meg, a fenntartó döntése alapján és a fenntartó döntésének megfelelő összeg keretében. Az étkezési utalványokat minden hónapban a fizetési jegyzékkel egyidejűleg adja át az iskolatitkár. Az étkezési utalványokkal való elszámolás rendjét az iskola gazdálkodási szabályzatai tartalmazzák.

30 30 Azon dolgozóknak, akik nem Tatabánya közigazgatási területén laknak, az iskola támogatja a bejárás költségeit a törvényben meghatározott mértékben. Az intézmény és az iskola működtetési feladatait ellátó Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, valamint az intézmény és a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete közötti kapcsolattartás miatt az iskola alábbi dolgozó jogosult helyi bérletre: gazdasági ügyintéző. Feladatát munkaköri leírás tartalmazza HELYETTESÍTÉSI REND Az intézmény igazgatójának és helyettesének akadályoztatása esetén: Az iskola igazgatóját távollétében szakmai ügyekben és a pénzügyi feladatok tekintetében az igazgatóhelyettesek helyettesítik. Az igazgató és helyettesei kivételes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítő megbízásáról az igazgató gondoskodik. Az intézményvezető és helyettesei egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést a felsős munkaközösség-vezető, majd pedig az alsós munkaközösség-vezető látja el. A vezetők helyettesítésében közreműködnek a tanítás előtti felügyeletet ellátó tanárok, valamint a délutáni napközis foglalkozások alatt dolgozó nevelők. A vezetők távollétében a napközis foglalkozások ideje alatt a napközis pedagógus jogosult és köteles a helyettesítésre, a felelős döntések meghozatalára. A helyettes tartós távolléte esetén a feladatellátás külön intézkedés szerint történik. Az iskola igazgatójának távollétében az intézmény képviselete a helyettesítés fenti rendjéhez igazodik. Az igazgató akadályoztatása esetén gazdasági, pénzügyi kérdésekben a helyettesítők csak az igazgatóhelyettesek lehetnek.

31 31 A vezető, illetve a vezető helyettesek helyettesítésére vonatkozó további előírások: a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető, vezető helyettesek helyett, a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet ALÁÍRÁSI JOGKÖR Az iskola nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. Egyedüli aláíróként ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettesek valamelyike írja alá. Gyakorolja a KLIK SZMSZ-ében és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I.15.) KLIKE utasítás elnöki utasításban foglalt jogokat, és végzi a rá rótt feladatokat az abban foglaltaknak megfelelően. Gyakorolja a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás eljárásrendjéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ SZMSZében, szabályzataiban és elnöki utasításaiban rá rótt feladatokat, azoknak megfelelően jár el. 4. A NEVELŐTESTÜLET, AZ ALKALMAZOTTI ÉRTEKEZLET, AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI 4.1. NEVELŐTESTÜLET

32 32 A nevelőtestület vezetője az intézményvezető. Tagja: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, könyvtáros tanár és a pszichológus. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: az intézményi Pedagógiai Program, a helyi tanterv és módosításának elfogadása, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása, az iskola éves munkatervének elkészítése, elfogadása, az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a házirend elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, az iskolai tankönyvellátás rendjének megállapítása a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével, a tankönyvtámogatás felhasználásának módjáról történő döntéshozatal a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a véleményét: a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az iskolai felvételi követelmények meghatározásánál, az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák követelményeinek meghatározásánál, az iskolai költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésénél, külön jogszabályban meghatározott ügyekben.

33 33 A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntési jogkörét az erre a célra létrehozott fegyelmi bizottságra ruházza át. A nevelőtestület összehívása évente háromszor: tanévnyitó, félévi és évzáró nevelőtestületi értekezlet, havonta egy alkalommal munkaértekezlet, évi két alkalommal nevelési értekezlet céljából történik. Az intézményvezető hozzájárulásával szükség esetén az intézményvezetőhelyettesek a vezetésükhöz tartozó pedagógusok részére alsó tagozati, felső tagozati, napközis-tanulószobai, illetve munkaközösségi értekezletet hívhatnak össze. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés h) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: Pedagógiai Program elfogadása, a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása. A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: 1.) döntési jogkörét: - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása;

34 34 - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; - a Házirend elfogadása; - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; - az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; - jogszabályban meghatározott más ügyek. 2.) Véleménynyilvánítási jogkörét: - a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, - az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, - a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, - más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. 3. Javaslattételi jogkörét a nevelési-oktatási intézmény működösével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Amennyiben a nevelőtestület döntési és vélemény-nyilvánítási jogát, vagy azoknak egyes pontjait valamely tanévben át kívánja ruházni, úgy azt tanévnyitó tantestületi értekezleten kell meghatározni, a személyeket és a bizottságokat megalakítani. A határozatot és a beszámolási kötelezettségeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG Az általános iskola alkalmazotti közösségét a nevelőtestület. a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, és az iskola technikai dolgozói alkotják.

35 35 Jogköre: véleményt nyilvánít az intézményvezető megbízásával és megbízásának visszavonásával, az iskola átszervezésével, költségvetésének meghatározásával kapcsolatos ügyekben (ezt a jogát az iskola Közalkalmazotti Tanácsa által gyakorolja), valamint azokban az ügyekben, amelyeket az intézményvezető az alkalmazotti közösség elé terjeszt. Összehívása: Szükség szerint évente egy-két alkalommal ülésezik az intézményvezető által meghatározott időpontban a nevelési év elején és szükség esetén a nevelési év végén A NEVELŐTESTÜLET FEGYELMI BIZOTTSÁGA Feladata: a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálása és döntéshozatal. A fegyelmi bizottság állandó tagjai: az iskola intézményvezetője, az intézményvezető egyik helyettese, A fegyelmi bizottság változó tagjai: a tanuló osztályfőnöke és az a két pedagógus, aki a tanulót a heti legmagasabb óraszámban tanítja. A fegyelmi bizottság állandó tagjai a tanulói fegyelmi ügyekről a tanévzáró nevelőtestületi értekezleten kötelesek tájékoztatást adni SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK Az iskolában működő munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben adnak segítséget a nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösség: Gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítéséről. Dönt működési rendjéről és munkaprogramjáról. Dönt a belső továbbképzések programjáról. Dönt az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Javaslatot tesz eszközfejlesztésre, tankönyvhasználatra. Ötévente munkaközösség-vezetőt választ.

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5546 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 33. szám Az emberi erőforrások minisztere 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben