I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT"

Átírás

1 AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés kezdete:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI BEVEZETÉS A költségvetési szerv megnevezése Rövidített megnevezése Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ székhelye Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ telephelyei Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ logója Számlavezető bank Jellemző nyilvántartási adatok Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések A hatályos alapító okirat kelte Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ közvetlen irányító szerve Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ gazdálkodási besorolása Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ illetékessége, működési köre Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogszabályban meghatározott közfeladata Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ szakmai alaptevékenysége Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetőjének megbízási rendje Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya Munkáltatói jogkör Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ tevékenységi köre Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vállalkozási tevékenységi köre A tevékenységek forrása Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ egyéb adatai Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság Jogállása Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ besorolása bérgazdálkodási jogkör szerint Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ engedélyezett álláshelyeinek száma Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ bélyegzői Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ működtetési körébe tartozó intézmények Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ élelmezéshez kapcsolódó tevékenységi körébe tartozó intézmények A MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ szervezeti felépítése Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és a fenntartó Önkormányzat kapcsolata Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és az intézmények kapcsolata Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ külső kapcsolatai A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetése és képviselete Vezetői kapcsolatok Igazgatói irányítás alá rendelt vezetők és munkakörök Gazdasági vezető irányítása alá rendelt vezetők és munkakörök

3 4.6.3 Pénzügyi-számviteli csoportvezető irányítása alá rendelt munkakörök Gondnoksági csoportvezető irányítása alá rendelt munkakörök Élelmezési csoportvezető csoportvezető irányítása alá rendelt munkakörök A szervezeti egységek vezetőinek általános feladatai Tervezés Szervezés Operatív irányítás és személyes munkavégzés Ellenőrzés Vezetői testületek, bizottságok I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetői értekezlet Kibővített vezetői értekezlet Csoport értekezlet Bizottságok Szabályozás Aláírási jogok szabályozása Kötelezettségvállalás Érvényesítés utalványozás ellenjegyzés Működési szabályzat Utasítási jogkör Szabályzatok, utasítások Étkeztetés, étkezési térítési díjak beszedése és elszámolása Gazdálkodás Vagyongazdálkodás Bér- és létszámgazdálkodás Selejtezés, leltározás Energia gazdálkodás Készletgazdálkodás, beszerzések bonyolítása Pénzgazdálkodás Adatszolgáltatás Információáramlás, külső kapcsolatok rendje ÜGYREND AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONTBAN LÉVŐ MUNKAKÖRÖK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek Munkahelyen való megjelenés, magatartás Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök Munkarend Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ központjának munkarendje Az intézményi telephelyek munkarendje Működtetési körön kívüli intézményekben végzett feladatok ellátása Szabadság A helyettesítés rendje Kártérítési felelősség A munkavállaló kártérítési felelőssége A munkáltató kártérítési felelőssége ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDTETÉSE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Záró rendelkezés

4 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatait. (2) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve munkavállalójára, az Intézménnyel tartós megbízási jogviszonyban állókra, az intézmény igazgatójára, az intézményben működő testületekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ - ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 4

5 2 AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI 1.1. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi C. törvény a számvitelről évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról A mindenkori költségvetési törvény /2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről /2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről /2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről /1999. (XII.22) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről /1993.(V.12) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvatési intézményeknél /2014 (02.28) Kormány határozat a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról /2014 (IX.12 )Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló rendelet A fenntartó Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete A fenntartó Önkormányzat vonatkozó egyéb rendeletei, közgyűlési határozatai A fenntartó Önkormányzat, valamint a Klebesberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban KLIK)által létrejött megállapodások A fenntartó Önkormányzat, valamint a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola által létrejött megállapodás I.Sz. Gazdasági Működtető Központ alapító okirata és a sorolt jogszabályok mindenkori módosításai. 5

6 3 BEVEZETÉS 3.1 A költségvetési szerv megnevezése I. Sz. Gazdasági Működtető Központ Rövidített megnevezése I. Sz. GMK 3.2 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ székhelye 9023 Győr, Szigethy Attila út Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ telephelyei 9025 Győr, Cinka Panna u Győr, Gyepszél u Győr, Szabolcska u Győr, Mester út Győr, Baross G. u Győr, Eötvös tér Győr, Kossuth L. u Győr, Kossuth L. u Győr, Róth Emil u Győr, Szigethy A. u Győr, Örkény István u Győr, Liszt F. u Győr, Mártírok útja Győr, József Attila u Győr, József Attila u Győr, József Attila u Győr, Jókai Mór u Győr, Szent Imre u Győr, Rákóczi F. u Győr, Simor János püspök tere Győr, Török István u Győr Bem tér

7 3.4 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ logója 3.5 Számlavezető bank OTP Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Régióközpont 9022 Győr, Teleki u Jellemző nyilvántartási adatok Törzskönyvi azonosító száma: KSH szám: OTP Bank Nyrt. HUF számlaszám: Szakágazat: Adószáma: Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések Alapításának dátuma: január 2. Alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 9021 Győr, Városház tér A hatályos alapító okirat kelte június 04. Az alapító okirat meghatározza az intézmény felügyeleti szervét, jogállását, tevékenységi körét, gazdálkodását. 7

8 Az 1. számú melléklet az Alapító okirat hiteles másolata az SZMSZ elválaszthatatlan részét képezi. 3.9 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ közvetlen irányító szerve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 9021 Győr, Városház tér 1 Az I. sz Gazdasági Működtető Központ az Alapító Okiratban, a vonatkozó jogszabályokban és Győr Megyei Jogú Város Közgyűlési Határozataiban meghatározottak szerint végzi a tevékenységét Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ gazdálkodási besorolása Önálló gazdasági szervezettel rendelkező szerv Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ illetékessége, működési köre Győr város közigazgatási területe Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ jogszabályban meghatározott közfeladata Pénzügyi, gazdasági, működtetési feladatok ellátása. Az I. Sz. GMK az alaptevékenységén belül olyan kiegészítő feladatokat is elvégez, melyek az átmenetileg szabad kapacitásokat hasznosítják (pl. helyiségek bérbeadása, szálláshely értékesítés stb.) Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ szakmai alaptevékenysége Önkormányzati és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményeket ellátó, kisegítő szolgáltatás. Az önkormányzat feladatába tartozó, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetése. Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények hatékony, szakszerű, takarékos intézményi gazdálkodásának, szervezeti feltételeinek megteremtése és biztosítása. Az intézmény működési rendjéről az intézmény szervezeti és működési szabályzata rendelkezik. 8

9 3.14 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetőjének megbízási rendje Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásai alapján nyilvános pályázat útján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a polgármester gyakorolja Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. A közalkalmazotti jogviszonyon kívül egyes foglalkoztatottak jogviszonya munkavállalói jogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény az irányadó. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak Munkáltatói jogkör Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatója munkaviszonyában a munkáltatói jogot a Győr Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ dolgozóinak viszonylatában a munkáltatói jogot az igazgató gyakorolja. 9

10 A munkáltatói jog gyakorlása kiterjed többek között: - a munkaviszony létesítésére és megszüntetésére - a munka díjazására - alapbéren felüli juttatásokra - egyéb személyi jövedelmek megállapítására - szabadság kiadására - fegyelmi és anyagi felelősség megállapítására - kedvezmények adására - javaslat kitüntetések adására - a munka ellenőrzésére. A munkaköri leírást a dolgozónak, a kinevezéssel egyidejűleg kell megkapnia, amelyet az igazgató ír alá. A munkavállaló az átvétellel egyidejűleg aláírásával igazolja az abban foglaltak tudomásul vételét. Munkafeladatok esetleges átcsoportosítása esetén szükséges a munkaköri leírás változtatása. A munkaköri leírást 2 példányban kell elkészíteni: - 1 példány a dolgozóé - 1 példány a személyi anyagba kerül Munkakör végleges átadás-átvétele Amennyiben a dolgozó munkaviszonya megszűnik, vagy más beosztásba kerül, köteles munkakörét az intézményvezető által megjelölt személynek átadni a gazdasági vezető jelenléte mellett. Beosztott ügyviteli dolgozóknál munkaköri leírás alapján történik az átadás. Vezető beosztású, illetve az annak minősülő munkakörökben az átadás-átvétel a munkaköri leírás és jegyzőkönyv alapján történhet. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a folyamatban lévő, a már elvégzett és elvégzendő feladatokat, valamint minden olyan információt, mely a további munkavégzés szempontjából fontos lehet. A pénztárosi beosztás átadása / átvétele csak jegyzőkönyv alapján történhet. Az átadási-átvételi jegyzőkönyv egy példánya a dolgozóé, egy példány a közvetlen felettesé, két példány az igazgatóé (iktatásra, és a dolgozó személyi anyagában történő elhelyezéshez). 10

11 3.17 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ tevékenységi köre Az önkormányzat feladatába tartozó, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetése Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vállalkozási tevékenységi köre Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ válalkozási tevékenységet nem folytathat A tevékenységek forrása Intézményi saját bevételek, önkormányzati támogatás, pályázati támogatás, adományok Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ egyéb adatai Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ államháztartási szakágazati besorolása és szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ államháztartási szakágazati besorolása: Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Egyéb kiegészítő szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építése Híd, alagút építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Könyvkiadás Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Alapfokú művészetoktatás Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 11

12 működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 3.21 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Önálló jogi személy Jogállása Ellátja az önkormányzat irányítása alá tartozó: Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat-Győr 9024 Győr, Kálvária út 4-10 Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 9024 Győr, Kálvária út pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint ezen intézmények vagyona tekintetében annak pénzügyigazdasági adminisztrációs feladatait Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ besorolása bérgazdálkodási jogkör szerint Önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézményben dolgozók munkarendjének, besorolásának és bérezésének megállapítására alapesetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai az irányadóak, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján történik. 12

13 3.24 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ engedélyezett álláshelyeinek száma Engedélyezett álláshelyek száma: 154,4 Az álláshelyek megoszlása az I. Sz.Gazdasági Működtető Központ által üzemeltetett intézményi telephelyek és a Gazdasági Működtető Központ központja között: ssz. Intézmény Álláshelyek száma 1 Eötvös József Általános és Szakiskola 6 2 Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó 3 3 Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 10,5 Kollégium 4 Jedlik Kollégium 4 5 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 16 6 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 25 7 Liszt Ferenc Zeneiskola 3, Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszerteni Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszerteni Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszerteni Intézmény Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 7 Bartók Béla Általános Iskola 15,4 17,5 11 Krúdy Étterem 11,5 12 I. Sz. GMK központja 34,7 13

14 3.25 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ bélyegzői A bélyegzők teljes listáját az I. Sz. Gazdasági Működtető központ Bélyegző nyilvántartás könyvében naprakészen nyilvántartja. A Bélyegző nyilvántartás könyvet az I. Sz. GMK pénztárosa vezeti, valamint gondoskodik a bélyegzők kiadásáról. Valamennyi cégszerű aláírásnál kör alakú cégbélyegzőt kell használni. Az 1. számú bélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent a kötelezettségvállalás rendjéről szóló külön szabályzat szerint. Az igazgató helyettesítése esetén a gazdasági vezető-jogosult használni valamennyi körbélyegzőt. A kör alakú cégbélyegezők a következő feliratot tartalmazzák: I. sz. Gazdasági Működtető Központ Győr középen a Magyar Köztársaság címere, alatta a bélyegző sorszáma. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központban cégbélyegzők használatára a következők jogosultak: 1. sz.:igazgató jogosult és köteles használni. Ettől eltérni külön utasítás alapján, a helyettesítés időszakában lehet. Ezt minden esetben írásba kell foglalni. 2. sz.: Pénztár 4. sz. kis méretű körbélyegző: Igazgató jogosult jogosult és köteles használni. Ettől eltérni külön utasítás alapján lehet. Ezt minden esetben írásba kell foglalni. 3. sz.: gazdasági vezető jogosult és köteles használni levelezéséhez, szerződések készítéséhez, pénzügyi beszámoló készítéskor, számlákkal kapcsolatos ügyintézéskor, igazolások kiállításakor használható. A gazdasági vezető hatáskörébe utalt megrendeléseken is használható. A gazdasági vezető a bélyegző használatát kizárólag igazgatói engedéllyel ruházhatja át a helyettesítés időszakában. Ezt minden esetben írásba kell foglalni sz.: Intézményi kapcsolattartók jogosultak és kötelesek használni szállítólevelek, munkalapok, és egyéb szolgáltatások teljesítésének igazolásához, valamint előre engedélyezett utalásos vásárlás esetén a számla hitelesítésére. Egyéb megrendelésre, pénzügyi kötelezettségvállalásra nem jogosítanak fel. A bélyegzők használata kizárólag igazgatói engedéllyel ruházható át. Távollétükben a rájuk vonatkozó helyettesítési szabályok érvényesek. 16., 18., 19., sz.: A menzai ügyintézők jogosultak és kötelesek használni számlák kiállításához, valamint a pénz átadáshoz kapcsolódó dokumentumok (OTP pénzfeladás nyomtatvány, illetve a pézt tartalmazó tasak bélyegzésére) hitelesítésére. Egyéb megrendelésre, 14

15 pénzügyi kötelezettségvállalásra nem jogosítanak fel. A bélyegzők használata kizárólag igazgatói engedéllyel ruházható át. Távollétükben a rájuk vonatkozó helyettesítési szabályok érvényesek. 17. sz.: A munkaügyi ügyintéző jogosult és köteles használni a munkaügyi dokumentumok hitelesítésére. Egyéb megrendelésre, pénzügyi kötelezettségvállalásra nem jogosít fel. A bélyegző használata kizárólag igazgatói engedéllyel ruházható át. Távollétében a rá vonatkozó helyettesítési szabályok érvényesek. 15

16 A hosszú bélyegezők a következő feliratot tartalmazzák: I.sz. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 9023 Győr, Szigethy Attila út I.sz. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 9023 Győr, Szigethy Attila út I.SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 9023 Győr, Szigethy Attila út 109 OTP Adószám: I.SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT 9023 Győr, Szigethy Attila út 109 OTP Adószám: Szakmai teljesítést igazolom: (1-2) dátum aláírás Iktatószám dátum dátum Eredetivel mindenben megegyező (1-2) HITELES MÁSOLAT 16

17 Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, cseréjéről a titkárnő gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az iratkezelési szabályzatban rögzített előírások szerint jár el Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ működtetési körébe tartozó intézmények Az I. Sz. gazdasági Működtető Központ által működtetett intézményi telephelyeken a szervezeti egység ingó- és ingatlanvagyonának működtetése, valamint vagyonkezelési feladatainak ellátása, az étkezési díjak beszedése: ssz. Intézmény Címe Helyrajzi száma 1 Eötvös József Általános és Szakiskola Győr, Gyepszél utca Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó Győr, Török I. utca Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Győr, Szabolcska M. utca Kollégium Győr, Mester utca /2 4 Jedlik Kollégium Győr, Baross G. utca Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér /1 6 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Győr, Szigethy A. út /1 7 Liszt Ferenc Zeneiskola Győr, Liszt F. utca Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszerteni Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszerteni Intézmény Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszerteni Intézmény Győr, József A. út /35 Győr, József A. út Győr, József A. út Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Győr, Jókai utca Kollégium Győr, Szent I. utca /1 Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Győr, Rákóczi F. utca Bartók Béla Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere Krúdy Étterem 9020 Győr, Örkény I. u /91 17

18 Ellátja az alábbi intézményeknek a pénzügyi-gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatait: 1 Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat-Győr 9024 Győr, Kálvária út Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 9024 Győr, Kálvária út Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ élelmezéshez kapcsolódó tevékenységi körébe tartozó intézmények Az alábbi intézményekben megszervezi és bonyolítja az étkezési díjak beszedését: Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű 1 Szakközépiskola 9024 Győr Bem tér Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és 2 Gyermekotthon 9023 Győr Bárczi G. u. 2. Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és 3 Sportiskolai Módszertani Központ 9025 Győr Cinka Panna u. 2. Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai 4 Szakközépiskola 9022 Győr Bisinger sétány Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr Nádor tér 4. 6 Hild József Építőipari Szakközépiskola 9021 Győr Szent István u. 1. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és 7 Kollégium 9021 Győr Szent István u. 7. Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 9025 Győr Kossuth L. u Leánykollégium 9025 Győr Kossuth L. u. 22. Fiúkollégium 9025 Győr, Róth Emil út 1. Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű 9 Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 9020 Győr Örkény I. u. 8. Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző 10 Iskola és Kollégium 9027 Győr Mártírok útja Győr Földes Gábor u Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 9024 Győr Ikva u Speciális Szakiskola 9023 Győr Szabolcska u. 26. Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző 14 Iskola 9024 Győr Cuha u

19 Ellátja az alábbi intézmények élelmezési feladatait, valamint gondoskodik az ételhulladék elszállításáról: ssz. INTÉZMÉNYEK ÉTELSZÁLLÍTÁS ÉTELHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS 1 KÜLSŐS INTÉZMÉNYEK Baross iskola 2 Jedlik iskola 3 Krúdy iskola (a Krúdy étteremben étkeznek) I. GMK Kossuth Zs. Koll. főzőkonyha I. GMK Kossuth Zs. Koll. főzőkonyha I. GMK I. GMK I. GMK Krúdy étterem I. GMK* 4 Pálffy iskola Kossuth Zsuzsa kollégiumban étkeznek 5 Pattantyús iskola I. GMK Krúdy étterem I. GMK 6 SAJÁT INTÉZMÉNYEK Kazinczy iskola I. GMK Kazinczy főzőkonyha I. GMK 7 Révai kollégium 8 Jedlik kollégium 9 Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium I. GMK Kossuth Zs. Koll. főzőkonyha I. GMK Kossuth Zs. Koll. főzőkonyha I. GMK Kossuth Zs. Koll. főzőkonyha I. GMK I. GMK I. GMK 10 Krúdy étterem I. GMK Krúdy étterem I. GMK* 11 I. GMK szállít Sün Balázs óvoda I. GMK Krúdy étterem I. GMK 12 Benedek Elek óvoda I. GMK Krúdy étterem I. GMK 13 Arany János iskola I. GMK Krúdy étterem I. GMK *: A Krúdy iskola tanulói a Krúdy étteremben étkeznek. 19

20 4 A MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4.1 A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ szervezeti felépítése 4.2 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és a fenntartó Önkormányzat kapcsolata Az I. Sz. GMK feladatai ellátásához az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik, pénzügyi-gazdasági tevékenységének rendjét az államháztartás működési rendjéről szóló és a helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kell kialakítani. Tevékenységét a Humánpolitikai Főosztály irányításával végzi. Az Intézmény további munkakapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatal főosztályaival és osztályaival, különösen a Hatósági Főosztállyal, és a Gazdálkodási Főosztállyal. 4.3 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és az intézmények kapcsolata Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatója az intézmény folyamatos működése érdekében kapcsolatot tart fenn a KLIK Győri Tankerületével, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrummmal, a Győri Műszaki Szakképzési Centrummal, a Veres Péter 20

21 Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a működtetési és tevékenységi körbe tartozó intézmények vezetőivel. 4.4 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ külső kapcsolatai Az intézmény tevékenységéhez sokrétű munkakapcsolat kialakítása szükséges. Legfontosabb külső partnerei: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Műszaki Ellátó Szervezete (EESZI- MESZ) Együttműködésen alapuló kapcsolat a II:, III., és IV. Sz. Gazdasági Működtető Központok. A működtetési körébe tartozó intézmények. A működtetési körön kívüli, de vagyonkezeléssel és menzai díjbeszedéssel kapcsolatban érintett közép, és alapfokú intézmények. A közcélú munkavégzés, munkahelyteremtés feltételeinek kialakítása, szervezése területén a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével. A munkahelyi érdekvédelem érvényesítésére együttműködés szükséges a szakszervezeti és egyéb érdekvédelmi szervezetekkel, tájékoztatás, felvilágosítás adása és kérése a dolgozói közösséget érintő ügyekben. A városban működő civil szervezetek támogatása, a velük való szoros együttműködés lehetőségeinek biztosítása fontos feladat. Együttműködünk az informatikai rendszereinket működtető szervezetekkel, cégekkel. Együttműködünk az intézmény működése szempontjából fontos szerepet betöltő szolgáltatókkal, vállalkozásokkal, különösen az intézmények ellátását közvetlenül szolgáló szállítókkal. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ együttműködésen alapuló kapcsolatot tart fenn azokkal a külső szervezetekkel, amelyekkel együttműködni szükséges, vagy amely felé hatályos jogszabályok adatszolgáltatási (bevallási) kötelezettséget írnak elő (MÁK, Területi Népegészségügyi Intézet, NAV, OEP, NYP stb.). 21

22 4.5 A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetése és képviselete A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ élén az igazgató áll, a hatályos jogszabályok és a felügyeleti szerv előírásainak alapján önállóan, egyéni felelősséggel. Az intézmény igazgatója magasabb vezető beosztású dolgozó. Kinevezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. Az igazgatót távollétében a gazdasági vezető helyettesíti, a munkáltatói jogkör, a szervezeti, illetve vagyonnal kapcsolatos kérdésekben való döntés (tárgyi eszközök és készletek el-, ill. átadásával kapcsolatos kérdések) kivételével. A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ képviseletét az egyszemélyi felelős vezető látja el. Felügyeleti vagy külső szervnél, ill. az intézményeknél az általa írásban vagy szóban esetenként megbízott dolgozó képviseli, a kötelezettségvállalási jogkör kivételével, amelyre az aláírási jogoknál leírtak vonatkoznak. 4.6 Vezetői kapcsolatok gazdasági vezető titkárnő rendszergazda munkaügyi előadó Igazgatói irányítás alá rendelt vezetők és munkakörök Gazdasági vezető irányítása alá rendelt vezetők és munkakörök pénzügyi-számviteli csoportvezető élelmezési csoportvezető gondnoksági csoportvezető organ-p ügyintéző Pénzügyi-számviteli csoportvezető irányítása alá rendelt munkakörök pénzügyi-számviteli csoport gazdasági ügyintézői Gondnoksági csoportvezető irányítása alá rendelt munkakörök gondnoksági csoport ügyintézői intézményi ügyintézők karbantartók 22

23 egyéb képesített fizikai dolgozók udvari munkások portások kézbesítő házgondnokok takarítók mosónők gépkocsivezető Élelmezési csoportvezető csoportvezető irányítása alá rendelt munkakörök élelmezési csoport gazdasági ügyintézői menzai ügyintézők étteremvezető élelmezésvezetők konyhai alkalmazottak (szakácsok, konyhai kisegítők) A szervezeti egységek vezetőinek általános feladatai Tervezés A szakmai célok és a pénzügyi lehetőségek megteremtése az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetőinek a szakmai gondossággal és színvonalasan végzett tervező munkájára épül. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ éves költségvetési tervjavaslatot készít a fenntartó illetékes szakterületei által meghatározott keretszámok alapján. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ éves költségvetését a fenntartó hagyja jóvá. A I. Sz. Gazdasági Működtető Központ a tervszerűség fokozása érdekében a gazdálkodás egyes részterületeire is terveket készíthet Szervezés A pénzügyi, számviteli, élelmezési és üzemeltetési-gondnoksági szakterületek felelős vezetői a Szervezeti és Működési Szabályzat, az ügyrend és az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói utasítások és a munkaköri leírások figyelembe vételével a vezetésük alatt álló egységek feladatait megosztják a célszerűség és szakmai szempontok figyelembe vételével egységek tagjai között. 23

24 Megszervezik a dolgozók közötti arányos munkamegosztást, együttműködést. Olyan munkakör esetén, amelynek ellátása nem tölti ki a napi munkaidőt, javasolják, hogy a munkaköri leírásokat más feladatok elvégzésével is kibővítsék. Gondoskodnak a munkavégzés feltételeiről, jó munkakörülményekről, a rend és tisztaság megteremtéséről. Javaslatokat tesznek a szakmai színvonalnak, és a munkavégzés hatékonyságának a folyamatos növelésére. Megszervezik és irányítják a beosztottjaik részvételét a leltározási munkálatokban. Gondoskodnak az előírások szerinti és más, a gazdálkodás szempontjából célszerű nyilvántartások napra kész és pontos vezetéséről Operatív irányítás és személyes munkavégzés Az igazgató, gazdasági vezető, és a csoportvezetők gondoskodnak arról, hogy az általuk vezetett szervezeti egység kifogástalanul tudja ellátni és lássa is el feladatát. Tájékoztatást és tanácsot ad a végrehajtásra, és egyben megköveteli a kifogástalan, jó minőségű, határidőre elvégzett munkát. Kiadja a konkrét feladatokat beosztottjainak, és személyesen is részt vesz az egységre háruló feladatok elvégzésében. A feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése során felszínre került hibák és mulasztások megszüntetésére intézkedik. Intézkedéseket javasol a hasonló hibák megelőzésére Ellenőrzés A vezetői ellenőrzés az irányítás szerves része. A vezetők kötelesek intézkedéseik, utasításaik (jogszabályok, utasítások, belső szabályzatok) betartását folyamatosan ellenőrizni és ellenőriztetni. Figyelemmel kísérik a munkarend, a munkafegyelem betartását. Ellenőrzik beosztottjaik személyes (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és személyi tulajdont érintő) biztonságát, valamint a társadalmi tulajdon és a bizalmas információ védelmét. Az ellenőrzést - az adatok elemzésével, 24

25 - személyes beszámoltatással, - a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési jog gyakorlása során, - technikai eszközökkel, - helyszíni ellenőrzéssel kell érvényesíteni Ellenőrzési rendszer Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok keretei között, a feladatok hatékony és szabályszerű végrehajtásának érdekében az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ a Belső ellenőrzési szabályzata szerint ellenőrzési rendszert működtet. Ennek keretében - vizsgálja az érvényben lévő rendeletek, szabályzatok, utasítások végrehajtását, - szervezésbeli hiányosságok feltárását, ill. a pénz és egyéb eszközökkel való gazdálkodás, elszámoltatás, vagyonvédelem helyzetét, - az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és telephelyei, valamint az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ kapcsolatrendszerében érintett intézmények között a munkakapcsolat és az információáramlás hatékonyságát és tartalmi megfelelősségét A vezetői ellenőrzés Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központnál minden vezető állású dolgozó - vezetési szintjének megfelelően - köteles a vezetésére bízott dolgozók munkáját ellenőrizni. Az ellenőrzési tevékenységük folyamatos, amelyet az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, felsőbb szerv utasításai, az érvényben lévő szabályzatok, és utasítások figyelembevételével kell végezni. Az ellenőrzés főbb módszerei: - a tevékenységükhöz kapcsolódó beérkező információk, mások részére adott adatszolgáltatások ellenőrzése és értékelése, - az irányításuk alá tartozó csoportok, beosztott munkatársak rendszeres beszámoltatása a végzett munkáról, javaslataik, észrevételeik értékelése, szükséges esetben intézkedés megtétele, - az utalványozási jog, az ellenjegyzési jog, az aláírási jog, a költségvetési előirányzat egyes tételeivel kapcsolatos gazdálkodási jog gyakorlása során a kötelezettségvállalások előzetes ellenőrzése, a bizonylatok tartalmi és alaki ellenőrzése, 25

26 - személyes, helyszíni ellenőrzés. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörben intézkedik, felettesének tesz javaslatot, súlyosabb esetben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez A munkafolyamatba épített ellenőrzés Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ teljes tevékenységét átfogó, az egyes csoportokra, önálló funkciókra lebontott ügyviteli utasítások (ügyrendek) szabályzatok, utasítások tartalmazzák mindazon ellenőrzési pontokat, amelyek biztosítják, hogy a hiányosságok, hibák időben felismerhetők legyenek. Ezen utasítások figyelembevételével elkészített munkaköri leírások tartalmazzák a dolgozó ellenőrzési kötelezettségét, ezzel biztosítható a munkafolyamat minden fázisában a személyi felelősség megállapítása Vezetői testületek, bizottságok I. Sz. Gazdasági Működtető Központ vezetői értekezlet Hetente, ill. szükség szerint: az elvégzett feladatok végrehajtásának ellenőrzése, beszámoltatás, az elvégzendő feladatok meghatározása és a napi problémák megbeszélése, melyen részt vesz az igazgató és a gazdasági vezető Kibővített vezetői értekezlet Szükség szerint, de legalább kéthavonta az igazgató hívja össze a szakmai és gazdálkodási problémák megbeszélése, tapasztalatok átadása, aktuális kérdések megvitatása, a várható feladatok pontosítása érdekében. Résztvevők: igazgató, gazdasági vezető, valamint a csoportvezetők Csoport értekezlet Szükség szerint. A csoport értekezletet a csoportvezető hívja össze. Élelmezési csoport - élelmezésvezetők értekezlete: 26

27 résztvevők: élelmezési csoport vezetője, az élelmezési csoport gazdasági ügyintézői, élelmezésvezetők szükség szerint igazgató, gazdasági vezető - étkezési díjbeszedők értekezlete: résztvevők: élelmezési csoport vezetője, az élelmezési csoport gazdasági ügyintézői, étkezési díjbeszedő kollégák, szükség szerint igazgató, gazdasági vezető, intézményi ügyintézők. Gondnoksági csoport résztvevők: gondnoksági csoport vezetője, gondnokság csoport ügyintézői, intézményi ügyintézők, szükség szerint igazgató, gazdasági vezető Pénzügy-számvitel csoport résztvevők: pénzügy-számvitel csoport vezetője, számvitel csoport gazdasági ügyintézői, szükség szerint igazgató, gazdasági vezető Az üzemeltetési, valamint gazdálkodási feladatokkal kapcsolatban szükség szerint az igazgató, gazdasági vezető, valamint bármelyik csoportvezető kezdeményezésére több csoportot érintő összevont értekezlet is összehívható. Az értekezlet a gazdasági vezető, vagy az igazgató részvételével szervehető Bizottságok Selejtezési (irat, eszköz) bizottság, a leltárfelvételi, illetve a fegyelmi bizottság a megfelelő szabályzatok előírása szerint alakul meg, és működik Szabályozás Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ és a hozzá tartozó szervezeti egységeket érintő szabályzatokat a szakterületek vezetőinek bevonásával az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatója vagy gazdasági vezetője készíti el a hatályos jogszabályok alapján. Az intézményeket is érintő szabályzatok előírásainak betartása kötelező érvényű. Egyetemleges felelősség áll fenn a társadalmi tulajdon védelmének vonatkozásában. 27

28 Aláírási jogok szabályozása Az aláírási jogok gyakorlásának általános szabályait az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet együtt szabályozza Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely teljesítés (áruszállítás, szolgáltatás, munkavégzés) esetén az I. Sz. Gazdasági Működtető Központra fizetési kötelezettséget ró a rendelkezésre álló kiadási előirányzat erejéig. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása, vagy ilyen követelés előírása törvényben meghatározott kivétellel az igazgató vagy az általa írásban megbízott, az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ alkalmazásában álló személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettség vállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettség vállalás írásban, kizárólag ellenjegyzéssel történhet, nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettség vállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a Ft-ot nem éri el, vagy pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. A kötelezettségvállalás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szakmai feladat ellátásához szükséges jogszerű illetve megoldási lehetőségek közül a célszerűséget, hatékonyságot segítő változat kerüljön megvalósításra. A kötelezettségvállalás írásos dokumentumai elsősorban a következők lehetnek: - Kinevezési okirat - Szerződés - Megállapodás - Visszaigazolt megrendelés - Pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma - Saját készítésű kötelezettségvállalási bizonylat A felsoroltakon kívül minden olyan kötelezvény amelyből fizetési, szolgáltatási vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik. 28

29 Érvényesítés utalványozás ellenjegyzés Az érvényesítő feladata: Az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr., rendelet előírásait megtartották-e. Ha az érvényesítő a fenti jogszabályok megsértését tapasztalja, köteles jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés az utalványozás előtt kell megtörténjen. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Amennyiben a kifizetés alapját képező bizonylat anyag- vagy eszközvásárlásra, illetve szolgáltatás nyújtás igénybevételére vonatkozik, úgy az arra kijelölt személy igazolásától nem lehet eltekinteni. (szakmai teljesítésigazolás) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalás érvényesítésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie az Ávr 58 (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az utalványozó feladata: Utalványozók azok a személyek, akik felhatalmazás alapján a kiadások kifizetését, a bevételek beszedését vagy elszámolását elrendelhetik. A kiadások utalványozása a teljesítés igazolás alapján, az érvényesített okmány alapján történhet. A pénzügyi ellenjegyző feladata: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 29

30 Az ellenjegyző feladata, hogy biztosítsa a jogszabályi előírások és a belső utasítások maradéktalan betartását. A kötelezettséget vállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie az Ávr 55 (3) bekezdésében foglaltak szerint. A pénzügyi ellenjegyző az aláírást megelőzően köteles ellenőrizni, hogy - a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, - a vonatkozó jogszabályokat, belső utasításokat betartották-e. A pénzügyi ellenjegyző a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv szakfőosztály vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. A kötelezettség vállaló és pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Kötelezettségvállaló Utalványozó Pénzügyi ellenjegyző Érvényesítő igazgató igazgató gazdasági vezető pénzügyi-számviteli csoportvezető gazdasági vezető pénzügyi-számviteli csoportvezető pénzügyi-számviteli csoportvezető megbízott gazdasági ügyintézők 30

31 Szakmai teljesítés igazolása: A szakmai teljesítés igazolásának a kiadás érvényesítése, utalványozása előtt kell megtörténnie. A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni kell, szakmailag igazolni kell a következőket: a kiadások teljesítésének jogosságát, a kiadások összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. A szakmai teljesítés igazolására jogosult az igazgató, a gazdasági vezető, a pénzügyiszámviteli csoportvezető, vagy az általuk megbízott, a költségvetési szerv állományába tartozó dolgozó. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 4.7 Működési szabályzat A Működési Szabályzat tartalmazza az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ működésének általános szabályait Utasítási jogkör Az egész I. Sz. Gazdasági Működtető Központra vonatkozóan az igazgató ad ki írásbeli utasításokat, melynek végrehajtása minden dolgozóra nézve kötelező. A dolgozóknak munkával kapcsolatos utasítást általában csak közvetlen munkahelyi felettese adhat. Kivételes esetben magasabb vezető állású is adhat utasítást, erről azonban a dolgozó közvetlen felettesét haladéktalanul tájékoztatni kell. A kiadott utasítások 31

32 végrehajtása minden olyan dolgozóra nézve kötelező, aki az utasítás hatálya alá esik. A kiadott utasítással kapcsolatban ellenvéleményt bejelenteni mindig írásban, a szolgálati út betartásával kell Szabályzatok, utasítások A szabályozás alapját az SZMSZ, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat. Az SZMSZ egyes fejezeteiben foglalt előírások részletesebb szabályozást igényelnek, ezeket külön szabályzatokban, utasításokban kell kiadni. Az SZMSZ-t kiegészítő szabályzatok az SZMSZ elválaszthatatlan mellékletei. Szabályzatok készítése: Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ összes területét érintő, minden szabályzat készítésére az igazgató ad ki utasítást és hagyja jóvá. A pénzügyi szabályzatok elkészítése a gazdasági vezető feladata. Amennyiben, bármilyen oknál fogva (új jogszabályi előírás, vagy változás, felettes szerv utasításai stb.) a meglévő szabályzatot módosítani kell, vagy új szabályzatot, utasítást kell kiadni, az érintett szakterület vezetői kötelesek az igazgatónak javaslatot tenni a szabályzásra. A szabályzatokban rögzített feladatok végrehajtásáért az a vezető a felelős, akinek területét a szabályzat előírásai érintik Étkeztetés, étkezési térítési díjak beszedése és elszámolása Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ saját üzemeltetői, valamint élelmezéshez kapcsolódó tevékenységi körébe tartozó intézményeknél önállóan, saját felelősségére végzi az intézményi ellátási (étkezési) díjaknak, az alkalmazottak és vendégek térítési díjainak beszedését és nyilvántartását. Nyilvántartást vezet az étkezés igénybevételéről, a fizetendő személyi térítési díjakról, a hátralékokról és a túlfizetésekről. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ élelmezési ügyintézői, a beszedett térítési díjakról, az élelmezési számlázó programból összesítő listát köteles nyomtani (készíteni) és a beszedett étkezési térítési díjakat legkésőbb 48 órán belül az OTP-nél vezetett számlára köteles befizetni. 32

33 Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ élelmezési ügyintézői a beszedett térítési díjakról, a kapcsolódó szociális támogatásokra jogosultakról, a támogatás összegéről és a megrendelt ételadag mennyiségéről analitikus nyilvántartást vezetnek. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ az étkezői nyilvántartás és a havi élelmezés-jelentés 1 példányát a gazdasági vezető által meghatalmazott személyek aláírásával (készítette, ellenőrizte) az egyéb élelmezési dokumentumokkal együtt köteles lefűzve tárolni. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ élelmezési csoportja köteles a szállító által kiállított számla mellékletében szereplő adagszámokat és az általa nyilvántartott, megrendelt adagszámokat egyeztetni, eltérés esetén erről a szállítót tájékoztatni Gazdálkodás A gazdálkodás során alapvető cél, hogy az egyes munkafázisoknál az előkészítés - végrehajtás - pénzügyi teljesítés folyamata úgy menjen végbe, hogy: - az intézmény részéről felmerülő jogos elvárások, igények kielégítése biztosított legyen a megfelelő időre a lehető legkisebb költségráfordítással, - a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásának hatékonysága folyamatosan javuljon, - a döntéseket azon a szinten, és ott hozzák, ahol a legtöbb a szükséges információ Vagyongazdálkodás Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ a használatában lévő önkormányzati vagyon felett a mindenkor érvényben lévő Vagyonrendelet -ben meghatározottak szerint rendelkezik, és vezeti az előírt nyilvántartásokat. Ennek értelmében az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ mint önkormányzati vagyonkezelő a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyontárgyat birtokolja, használja és a használatából származó bevételt beszedi. Az I. Sz. Gazdasági Működtető Központ köteles gondoskodni: - a kezelésébe átadott vagyontárgy értékének megőrzéséről, ennek keretében viseli a vagyontárgy fenntartásával, karbantartásával, őrzésével kapcsolatos terheket - köteles gondoskodni a vagyontárgy nyilvántartásáról, állományváltozásának átvezetéséről, és a tulajdonos önkormányzat felé történő elszámolásáról. 33

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila út 65-67.

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila út 65-67. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény felhatalmazás alapján a 40. (2) bekezdésében kapott Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 9023 Győr, Szigethy Attila út 65-67. belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2012.(XII.13.)Ö.K. számú határozata a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Rendjéről A Magyarország

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE ZALAEGERSZEG OKTÓBER 6. TÉR 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. június 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:

A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: Tiszasas Község Önkormányzata 1/2013. (II.14.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről 1. Tiszasas Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011 évi (XII..31) kormányrendelet 167/A (1) A

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata A Nyírbátori Gazdasági és Szolgáltató Intézmény alapításáról, vezető megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben