ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK A A A II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1."

Átírás

1

2 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény alaptevékenységének működését meghatározó jogszabályok Az intézmény tevékenységének meghatározása Az intézmény típus szerinti besorolása Az intézmény felügyeleti szervei Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje Feladat ellátást szolgáló vagyon A vagyon feletti rendelkezés joga Az intézmény gazdálkodása... 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény tevékenységeinek szakfeladatrend szerinti részletes besorolása Az intézmény kiegészítő tevékenységei szakfeladatrend szerint... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. Vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírások III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője, a vezető-helyettesek és az általuk irányított munkakörök feladata, hatásköre Az intézmény szervezeti egységeinek feladatai Betegellátást végző egységek Igazgatási és funkcionális feladatot ellátók A szolgáltatások teljesítéséhez igénybe vett közreműködők működésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó előírások A szervezeti egységek egymás közötti és intézményen kívüli kapcsolattartás rendje Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás Adatszolgáltatás külső szervezetek részére Nyilatkozat tömegtájékoztató (média) szervek részére A vezetést segítő, a tanácsadó szervek, döntést-előkészítő fórumok IV. AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS RENDJE Intézményi dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos szabályai A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek A munkaidő beosztása A dolgozók általános kötelezettségei Szabadság A helyettesítés rendje Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése Az intézmény szakdolgozóinak kötelező továbbképzése, szakmai regisztrációja A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése... 45

3 Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség I.2. Intézményi dolgozók betegellátási tevékenységhez kapcsolódó jogai és kötelességei Az ellátás megtagadásának joga az egészségügyi dolgozó részéről Titoktartási kötelezettség Az egészségügyi dolgozók védelme V. AZ INTÉZMÉNY BETEGELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYAI A járóbetegek ellátásának általános rendje A működés általános szabályai A betegfogadás rendje a szakrendelésen A szakorvosi vizsgálatok rendje A szakrendelések együttműködése A gyógykezelés rendje Gondozási módszer alkalmazása A Fiziko-, és balneoterápiás részleg működési rendje A betegfogadás rendje Kezelések megkezdése és igénybevétele Medencefürdő igénybevétele Öltöző szekrények igénybevétele Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének intézeti rendje Az egészségügyi dokumentáció vezetésének rendje Az egészségügyi dokumentáció megismerésének, illetve kiadásának rendje A betegforgatási lista vezetésének rendje A betegek jogainak érvényesítési lehetőségei VI. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok Bankszámlák feletti rendelkezés A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Az intézmény ügyiratkezelése Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje Az intézményben végezhető reklámtevékenység Az intézményi óvó, védő előírások Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozatra kötelezettek Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése Vagyonnyilatkozatok kezelése őrzése VIII. BELSŐ ELLENŐRZÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK

4 4 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által február 24-én jóváhagyott IV/1328/ /Ökt. határozatban foglalt Alapító Okiratához igazodóan a gyógyintézet szervezeti felépítését, és annak működési rendjét szabályozza, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdés és a (2) bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározottakat A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (a továbbiakban: intézmény) vezetőire és dolgozóira, számukra a jogszabályokban, felügyeleti szerv által hozott döntésekben megfogalmazott feladatés hatásköri, szervezeti és működési előírások alkalmazására Az intézmény alaptevékenységének működését meghatározó jogszabályok évi CLIV. Törvény az egészségügyről, évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, - 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, - 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról, - 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről, - 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről,

5 5-43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről, - 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény alapító szerve: Leninváros Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága Intézmény alapításának ideje: szeptember 15 Az intézmény törzsszáma: Alapító Okirat kelte: február 24. Módosítás hatályba lépése: március 24. Alapító Okirat száma: IV/1328/ /Ökth. 3. Az intézmény tevékenységének meghatározása Intézmény elnevezése: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Az intézmény székhelye: Tiszaújváros, Bethlen G. út Külső telephelyei: Tiszaújváros, Teleki Blanka utca 2. Tiszaújváros, Ady E. út. 1. Tiszaújváros, Neumann J. út 1. Tiszaújváros, Jedlik Ányos út 25. Tiszaújváros, Munkácsy M. út Tiszaújváros, Kazinczy út 3.

6 6 Az intézmény jogállása: Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény fenntartója: Önálló jogi személy Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Tiszaújváros Városi Önkormányzat Finanszírozója: Országos Egészségbiztosítási Pénztár és Tiszaújváros Város Önkormányzata Az intézmény működési területe: a mindenkor hatályos finanszírozási szerződés szerinti területi ellátási kötelezettség alapján kerül meghatározásra. Ügyeleti ellátás esetén: Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Oszlár Tiszapalkonya községek Védőnői és iskola-egészségügyi ellátás esetén: Tiszaújváros közigazgatási területe 3.1. Az intézmény típus szerinti besorolása A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézet, amely járóbeteg szakellátást és gyógyfürdő ellátását nyújt, valamint az Önkormányzat megbízásából ellátja az alapellátás szervezésével, működésével kapcsolatos teendőket is. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3.2. Az intézmény felügyeleti szervei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kis-

7 7 térségi Népegészségügyi Intézete a szakfelügyelő főorvosok és munkatársain keresztül: - házi gyermekorvosi szolgálat, - háziorvosi szolgálat, - központi ügyeleti ellátás, - védőnői szolgálat, - szakrendelések, - gyógyfürdő ellátás, - foglalkozás-egészségügyi szolgálat, - fogorvosi ellátás, Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Az intézmény törvényességi felügyeleti szerve: Tiszaújváros Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője 3.3. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, valamint a 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje A kinevezés és a kinevezés visszavonása, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása a Tiszaújváros Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. A kinevezés nyilvános pályázat útján a hatályos jogszabály alapján határozott időre, öt éves időtartamra történhet. Az intézmény vezetője: Főigazgató

8 Feladat ellátást szolgáló vagyon Tiszaújváros Városi Önkormányzata tulajdonában lévő épületek; a vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve használatban vannak az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: - Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Tiszaújváros, Bethlen G. út Hsz: 982/10 - Tiszaszederkény városrész Rendelő, Tiszaújváros, Ady E. út 1., Hsz: 192 A szakmai és funkcionális feladatok ellátásához bérleményként illetve térítésmentesen rendelkezésre áll: - Fiziko- és Balneoterápiás Részleg, Tiszaújváros, Teleki B. út 2., Hsz: 1235/4 - Tiszaparti városrész Rendelő, Tiszaújváros, Neuman J. út 1., Hsz: 1626/1 - AES Erőmű, Foglalkozás egészségügyi Rendelő, Jedlik Á. u. 25., Hsz: 2180/3 - Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Iskolaorvosi Rendelő, Tiszaújváros, Munkácsy M. u , Hsz: 1448/7 - Kazinczy Ház Fogorvosi Ügyelet Tiszaújváros, Kazinczy út 3. Hsz: 989/ A vagyon feletti rendelkezés joga A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a Tiszaújváros Városi Önkormányzat gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles a vagyonhasznosítás során az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységek ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont. Az alaptevékenység érdekében nem használt vagyon ideiglenes hasznosítására Tiszaújváros Önkormányzatának vagyonáról, vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 5/1998. (IV.10.) számú rendelet 18. -ában foglaltak az irányadók. A vagyonhasznosításból befolyó bevétel az intézmény feladatainak ellátására fordítható.

9 9 4. Az intézmény gazdálkodása Az intézmény éves működési költségvetését: az Egészségbiztosítási Alap kezelője, átvállalt feladatok esetében a Tiszaújváros Önkormányzata és az intézmény saját bevételei biztosítják. Az intézmény éves költségvetését Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az intézmény vezetője bérgazdálkodási jogkörrel bír és rendelkezik az éves költségvetésben meghatározott pénzeszközök felett. Az intézmény pénzforgalmi jelzőszáma: Az intézmény bankszámlaszáma: OTP Az intézmény háziorvosi bankszámlaszáma: OTP Az intézmény TB törzsszáma: Az intézmény adóigazgatási száma: Az Általános Forgalmi Adó Törvény szerint az adót általános szabályok szerint állapítja meg. Alaptevékenységi köre: tárgyi adómentes Költségvetés, tervezés, végrehajtás: A szakmai feladatellátás és feltételei, valamint a költségvetési koncepció után kerül sor a részletes tervezésre, mely: - Bevételek és kiadások előirányzatának megállapítása, - Finanszírozás tervének kidolgozása, - Költségvetési létszámkeret megállapítása, - Költségvetési mutatószámok kidolgozása (teljesítmény és feladatmutatók). Különleges előírások: - A költségvetési főösszegeknek egyensúlyban kell lenniük. - A tervezett előirányzatokat szöveges és számszaki indoklással kell alátámasztani.

10 10 - A kiemelt előirányzatok betartása kötelező, a kiadás oldalon azokat túllépni nem lehet. II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. Az intézmény alaptevékenysége Gyógyító-megelőző ellátás keretében óvja a területéhez tartozó és a hozzá forduló lakosság egészségét, munkaképességét, megakadályozza a megbetegedést, az állapotromlást. Megbetegedés esetén célja az egészség, a munkaképesség mielőbbi a lehetséges mértékig történő helyreállítása és a betegek egészségügyi rehabilitációja. Az intézmény külső telephelyeként működő Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben (továbbiakban Részleg), országos ellátási területen krónikus reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai betegségek okozta funkcióromlás javítását szolgáló rehabilitációs kezeléseket végez. Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatrend szerint: Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító gondozása Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Fizikoterápiás szolgáltatás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Otthoni (egészségügyi) szakápolás Járóbetegek egynapos ellátása

11 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Az intézmény tevékenységeinek szakfeladatrend szerinti részletes besorolása Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás A Városi Önkormányzat megbízásából (működtetési szerződésben és külön megállapodás alapján) szakmai és szervezeti irányítást-felügyeletet gyakorol: Alapellátás keretén belül: - vállalkozó háziorvosi, - vállalkozó házi gyermekorvosi, - központi ügyelet tekintetében Járóbetegek gyógyító szakellátása A szakorvosok által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg ellátást nem igénylő krónikus betegségek gondozásával foglalkozó szakellátásokat működtet a következő szakmákban: - belgyógyászat, ezen belül endokrinológia és diabetológia, - kardiológia, - sebészet, traumatológia, - szülészet-nőgyógyászat, - fül-orr-gégészet, audiológia, - szemészet, - bőr- és nemibeteg gyógyászat, - ideggyógyászat, - ortopédia, - gyermek ortopédia, - gyermek pszichológia, - urológia, - onkológia - reumatológia,

12 12 - mozgásszervi rehabilitáció, - gyermek mozgásszervi rehabilitáció, - tüdőgyógyászat, - elmegyógyászat, - sportorvosi szakrendeléseket működtet. Egynapos beavatkozásokat végez az alábbi szakellátásoknál: - sebészet, - nőgyógyászat, - szemészet, - fül-orr-gégészet, - ortopédia, - urológia Járóbetegek gyógyító gondozása A prevenciós és gondozási feladatokat az alábbi gondozók biztosítják: - pszichiátriai, pszichológia - bőr- és nemibeteg, - tüdőgyógyászat, - onkológia. Egyéb szakellátások: Ifjúság-egészségügyi gondozás: Iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi ellátást, és hozzá kapcsolódóan védőnői ellátást működtet, amelyek feladata a kiskorúak egészségnevelése, szűrése, védőoltása, iskolaegészségügyi ellátása, valamint a 6-18 éves tanulók gondozása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás A nők fokozott védelme érdekében megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával foglalkozó védőnői szolgálatokat működtet.

13 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátást végez a munkát végző személyek egészségének megóvása, a munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás A gyermekgyógyászat, valamint a szülészet, nőgyógyászat területén mozgó szakorvosi szolgálat működik Fogorvosi szakellátás A Városi Önkormányzat megbízásából (működtetési szerződésben és külön megállapodás alapján) szakmai és szervezeti irányítást-felügyeletet gyakorol: éves korig iskola-egészségügyi ellátást is végző vállalkozó fogorvosi szolgálatok felett. Fogászati röntgen szakrendelést működtet Fogorvosi ügyeleti ellátás A Városi Rendelőintézet a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megbízásából (működtetési szerződés, külön megállapodás alapján és részleges OEP finanszírozás mellett) fogászati ügyeletet működtet, valamint szakmai, szervezeti irányítást és felügyeletet gyakorol az ellátás tekintetében. A szakellátás és egyéb ellátás tevékenységét diagnosztikai egységek segítik: Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - laboratórium, amely a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggően beutalás alapján klinikai laboratóriumi vizsgálatokat végez Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - röntgen, - tüdőszűrés, - hasi, emlő és pajzsmirigy ultrahang, - nőgyógyászati ultrahang,

14 14 - kardiológia ultrahang, amely a gyógyító ellátással összefüggően beutalás alapján képalkotó szolgáltatásokat nyújt Fizikoterápiás szolgáltatás A reumatológia és mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés szakmai felügyeletével járóbeteg ellátási formában: - fizikoterápia, - gyógytorna, - balneoterápiás kezeléseket végez Otthoni (egészségügyi) szakápolás A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárások Járóbetegek egynapos ellátása A beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátása Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) A betegek legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozások. (sebészet, nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, ortopédia, urológia) Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A nem gyógyászati céllal végzett kezelésformák (aromafürdő, testledörzsölés, reflexmasszázs stb.), melyek fizetős vendégek számára a fizikai közérzet javítást célozzák meg. 2. Vállalkozási tevékenységre vonatkozó előírások Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

15 15 III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE 1. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését az 1. és 2. számú szervezeti ábra tartalmazza. 2. Az intézmény vezetője, a vezető-helyettesek és az általuk irányított munkakörök feladata, hatásköre 2.1 Főigazgató feladata, hatásköre - Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Kinevezése, megbízása és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat - átruházott hatáskörben - a polgármester gyakorolja. - Kinevezése a 13/2002. (III.28) EüM. Rendelet és a 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet alapján pályázati eljárás útján, határozott időre, öt évi időtartamra történik. - Munkáltatói és fegyelmi jogkört gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója vonatkozásában. - Végrehajtja és végrehajtatja a törvények és rendeletek, illetve a felügyeleti szervek határozataiból és utasításaiból adódó feladatokat. - A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében kötelezettséget vállal a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzatok terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében, mely utalványozási jogkört írásban az általa megbízott személyekre átruházhat a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. - Felügyeli az intézmény beszerzési folyamatait. - Az orvosigazgató közreműködésével értékeli az intézmény betegellátási mutatóit. - Összehangolja és biztosítja a vezetői értekezlet rendszeres működését, üléseit vezeti. - Biztosítja a Szakmai Vezető testület rendszeres működésének feltételeit.

16 16 - Az orvosigazgató közreműködésével szervezi és irányítja a város lakosságának egészségügyi ellátását. - Képviseli az intézményt a külső szervek előtt. - A rendelőintézet és a vállalkozó házi-, szak-, és fogorvosok között koordinátor szerepét tölti be, az orvosigazgató közreműködésével ellenőrzési és intézkedési jogkörrel bír a betegellátás biztosítása és az önkormányzati tulajdon védelme tekintetében. - A munkavédelem irányítása. Kizárólagos át nem ruházható - hatáskörbe tartozik: - a vezető helyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, - a vezető helyettesek munkaköri leírásának meghatározása, - a jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása, - az intézmény szervezeti és működéséi szabályzata, az intézményi házirend, illetve ennek módosítására irányuló javaslat előkészítése és jóváhagyás végett az intézményfenntartóhoz való felterjesztése, - az intézmény szakmai tervének elkészítése és fenntartói elfogadásra való benyújtása, - az intézmény belső minőségügyi rendszere tevékenységének felügyelete, - a belső ellenőrzési tevékenységének irányítása és felügyelete, - a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz kivizsgálása, elintézése, indokolt esetben az orvosigazgató közreműködésével. Egyéb feladatai: - Az orvosigazgató közreműködésével a belső szervezeti egységek felépítésének meghatározása, munkájának irányítása, összehangolása és ellenőrzése. - Az orvosigazgató bevonásával tanulmányozza a lakosság megbetegedési viszonyait, a statisztikai adatokat értékeli, hasznosítja. - Tanulmányozza és értékeli a lakosság és a betegek véleményét az intézmény működéséről.

17 17 Felelős: - az intézmény működéséért és kiemelten a gyógyító-megelőző betegellátó munka eredményességéért, - a működést szabályozó törvények és rendeletek végrehajtásáért, betartatásáért, - a munkafeltételek biztosításáért, - a belső minőségügyi rendszer működtetési feltételeinek megteremtéséért, - a gazdálkodási szabályok betartásáért és betartatásáért, - az etikai szabályok betartásáért, betartatásáért, - a beszerzési folyamatokért, - az intézményi bérkeret betartásáért. A főigazgatót feladatainak ellátásában a Szakmai Vezető Testület, valamint a vezető helyettesek segítik Orvosigazgató (A főigazgató általános helyettese) feladatai és hatásköre - A főigazgató bízza meg pályázati eljárás keretében határozott legfeljebb öt év időtartamra. - Feladatkörébe tartozik a gyógyintézetben nyújtott orvosi tevékenység felügyelete és összehangolása. - A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében a főigazgató távollétében, átruházott jogkörben kötelezettséget vállal a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzatok terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor ugyancsak átruházott jogkörben utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében, a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. - Munkakörébe tartozik az évi XLVII. törvényben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről meghatározott adatvédelmi felelős feladatainak ellátása, az adatkezelési és adatvédelmi tevékenység folyamatos irányítása.

18 18 - Szervezi és koordinálja az intézetben dolgozó szakorvosok továbbképzéseit a vezető asszisztens bevonásával. - Szakmai, szervezeti és szervezési kérdésekben a főigazgató távollétében utasítási jogkörrel rendelkezik a vezető asszisztens irányában. - Biztosítja és felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetésének szabályszerűségét, ellenőrzi a dokumentáció vezetését, valamint a betegjogok érvényesülését. - A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. - Irányítja a polgári védelmi feladatokat orvos-szakmai vonatkozásban. - Orvos-szakmai felügyeletet gyakorol a munka-, tűz- és környezetvédelem vonatkozásában. - Koordinálja, biztosítja és felügyeli a központi ügyeleti szolgálat működését. - Biztosítja, ellenőrzi és felügyeli a gyógyintézet higiénés rendjét, tevékenységét. - Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. - Ellenőrzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását. - Folyamatosan ellenőrzi a közintézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségét. - Feladatait a Városi Rendelőintézet főigazgatója irányításával külön megbízással szakorvosi tevékenysége mellett látja el Gazdasági Igazgató feladatai és hatásköre Tiszaújváros Város polgármestere bízza meg pályázati eljárás keretében - határozott időre. A főigazgató távollétében ellátja annak gazdálkodással kapcsolatos feladatés hatáskörét az intézet egészére kiterjedően. A főigazgató irányításával vezeti az intézmény gazdálkodását és irányítja gazdasági részlegét.

19 19 A főigazgató irányítása mellett az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és intézményüzemeltetési (gondnoksági) feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. Felelős az intézmény könyveinek vezetéséért, az intézet gazdálkodására vonatkozó előírások betartásával. A jogszabályok, valamint a tervezési irányelvek szerint a főigazgatóval együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján az intézmény nevében kötelezettséget vállaló igazgató, valamint a kötelezettségi szabályzatban meghatározottak szerint a főigazgató általános helyettese mellett ellenjegyzési és érvényesítési jogosultsága van az éves költségvetésben jóváhagyott feladatok és előirányzataik terhére. A kötelezettségvállalások teljesítésekor átruházott jogkörben utalványozási jogkörrel rendelkezik a kifizetések tekintetében a mindenkor érvényes intézeti gazdálkodási szabályzat alapján. Az intézmény egészére vonatkozó gazdasági és pénzügyi szabályozók elkészítése és jóváhagyás után a végrehajtás megszervezése. Figyelemmel kíséri, feldolgozza és értékeli az intézmény ellátottsági és működési mutatóit, elemzi a működés hatékonyságát. Gondoskodik a gazdasági csoport dolgozóinak továbbképzéséről. Elkészíti a gazdasági csoport dolgozóinak munkaköri leírását. Elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok gazdasági vonatkozású részét, illetőleg javaslatot tesz a szükséges módosításokra. Gondoskodik az intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladatira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről, ellenőrzi annak végrehajtását. Gondoskodik a gazdálkodási eredmények folyamatos elemzéséről, a hatékonyság, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása érdekében. Megszervezi az intézmény vagyonvédelmi rendszerét Vezető asszisztens feladata és hatásköre: - Pályázat eredményeként határozatlan időre a főigazgató bízza meg.

20 20 - A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben, valamint a Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben (a továbbiakban Részleg) ellátja a vezető asszisztensi feladatokat. A hatékony munkavégzés érdekében munkáját két helyettes segíti. - Irányítja a szakdolgozók, takarítónők, betegkísérők, központi steril kezelők, betegirányítók és a Részleg karbantartójának tevékenységét, és részt vesz a szakdolgozókat érintő döntéshozatalban. - Szakmai, szervezeti és szervezési, valamint gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben együttműködik a főigazgatóval, orvosigazgatóval, a gazdasági igazgatóval. - Koordinátor szerepet tölt be a Részleg épületének tulajdonosával a TiszaSzolg 2004 Kft. megbízottjával a Részlegben felmerülő üzemeltetési problémák megoldása érdekében. Bármely működészavar vagy más felmerülő kérdés esetében beszámolási kötelezettsége van a gyógyintézet főigazgatója felé. - Szervezi és felügyeli a Részlegben esedékes karbantartásokat, a felmerülő beszerzési igényeket. - Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. - Ellenőrzi az intézeti házirendben foglalt rendelkezések végrehajtását. - Biztosítja a szakdolgozók feladataira vonatkozó szabályok, előírások érvényesítését, ellenőrzi végrehajtásukat. - Figyelemmel kíséri, feldolgozza, értékeli a Rendelőintézet és a Részleg betegforgalmi és működési mutatóit, elemzi ezek hatékonyságát. - Elkészíti a szakdolgozók és egyéb alkalmazottak munkaköri leírását. - Szervezi és koordinálja az orvosok és szakdolgozók továbbképzéseit, ezekről tételes nyilvántartást vezet, valamint a következő évre erre vonatkozóan költségbecslést készít. - Koordinátor szerepet tölt be a védőnői szolgálat és a Rendelőintézet között. - Kapcsolatot tart és felügyeli a gyógyúszás foglalkozást tartó szakember munkáját. Figyelemmel kíséri a dokumentáció megfelelőségét, és a kifizetés alapját képező elszámolást vezeti. A felmerülő kérdésekben koordináló szerepet tölt be.

21 21 - A gyógyintézetben folyó gyakorlati oktatási tevékenységet felügyeli, koordinálja. Kapcsolatot tart a képző intézmények képviselőivel. - Kapcsolatot tart a szakmai felügyelő szervekkel és más egészségügyi Intézmények szakdolgozói vezetőivel. - A megbízott higiénikus orvossal együttműködve elkészíti és aktualizálja a Higiénés Szabályzatot. Folyamatosan felügyeli az Intézet és a Részleg higiénés állapotát. - Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van szakdolgozói és higiénés területen. - Felügyeli és ellenőrzi az Intézet és a Részleg takarítási minőségét. - Beosztott dolgozóira vonatkozóan szabadságok és távollétek engedélyezésére delegált munkáltatói jogkörrel rendelkezik. - Vezetői értekezleteken javaslattételi joga van Minőségügyi irányító feladata és hatásköre - Határozatlan időre a főigazgató bízza meg. - A Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet minőségügyi rendszerének irányítója, aki rendelkezik a minőségügyi rendszer működtetéséhez szükséges joggal és hatáskörrel. Fő feladatai: - Minőségügyi kérdésekben képviseli a rendelőintézetet. - Ellenőrzi és irányítja a minőségügyi rendszer működését, gondoskodik a rendszer megfelelő működtetéséről. - Felügyeli és irányítja a belső felülvizsgálók szervezett, ütemterv szerinti tevékenységét. - Betegelégedettségi és dolgozói elégedettségi vizsgálatokat készít, elemzi azokat és az eredmények értékelése, valamint a felülvizsgálatok eredményei után vezetői értekezlet keretein belül beszámol a minőségügyi rendszer működéséről és javaslatokat tesz a szükséges változtatásokra vonatkozóan. Ezen feladatainak főigazgatói munkaköre mellett tesz eleget. - A minőségügyi rendszer területére vonatkozóan teljes körű ellenőrzési hatásköre van az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak betartására vonatkozóan.

22 22 - Figyelemmel kíséri a minőségügyi rendszer működési mutatóit és ha szükséges, vagy a szabályzást igazítja a működéshez vagy intézkedik a szabályzásban foglaltak betartásáról. - A gazdasági igazgató helyettessel értékeli az Intézet beszállítóit és alvállalkozóit. Ha szükséges javaslatot tesz beszállító/alvállalkozó cseréjére Csoportvezető védőnő: - Koordinálja a védőnők munkáját. - Naprakész kapcsolatot tart a városi vezető védőnővel, az általa kapott utasításokat, szakmai elvárásokat figyelembe véve szervezi a csoport tevékenységét. - Közvetlen munkahelyi felettese a rendelőintézet orvosigazgatója. - Szakmai tevékenységét egyrészről a gyermekorvosok felügyelik, másrészről szakmai és szervezési kérdésekben a városi vezető védőnő Csoportvezető asszisztensek: - A vezető asszisztens munkáját segítik a járóbeteg szakrendeléseken és a Részlegben. - Az adott szakterületen dolgozók munkájának koordinálása, felügyelete. - Napi kapcsolatot tartanak a vezető asszisztenssel az esetlegesen felmerülő problémák megoldására, vele egyetértésben módosíthatják a csoportjukba tartozó dolgozók munkarendjét a zavartalan betegellátás biztosítása érdekében. - A Részlegben a csoportvezető asszisztens a dolgozói távollétek és a beosztott betegek számát figyelembe véve a vezető asszisztenssel történt előzetes egyeztetést követően munkacsoportonként dolgozói átcsoportosítást rendelhet el. 3. Az intézmény szervezeti egységeinek feladatai 3.1. Betegellátást végző egységek

23 23 A./ Járóbeteg szakellátás Járóbeteg szakellátás a betegek folyamatos ellátását, gondozását végző orvosi beutalásra vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás. A járóbeteg szakellátás fő feladatai: - Megelőző tevékenység, - Az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, - Szakorvosi konzíliumok elvégzése, - További vizsgálat céljából a betegek más szakrendelésre, szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe történő utalása. Munkaidő: az érvényben lévő közalkalmazotti törvénynek megfelelően, heti 40 óra, napi 8 óra, kötelező rendelési idő 6 óra, kivéve az ettől eltérő szabályozást. 1. Belgyógyászat A belgyógyász szakorvos ellátja a beutalt betegeket, speciális szakrendelésekre utal. A szakrendelés koordinálja az infúziós kezelések végzését és ellátja szakmai felügyeletét. 2. Sebészet, traumatológia Sebész szakorvos ellátja az általános és baleseti sebészeti járóbetegeket. A traumatológiai ellátás részeként sürgősségi baleseti ellátást végez. 3. Szülészet-nőgyógyászat Szülész-nőgyógyász szakorvos járóbeteg ellátást, ennek keretén belül komplex nőgyógyászati rákszűrést és az igénylőknek fogamzásgátló tabletta felírást végez. Meghatározott időben teljes körű terhes gondozó és tanácsadói feladatokat lát el. Minden hónap meghatározott napján mozgó szakorvosi szolgálatot lát el a rendelőintézettel szerződéses kapcsolatban álló településekkel.

24 24 4. Nőgyógyászati ultrahang Részmunkaidőben végzi a terhesek és a nőgyógyászati betegek ultrahangos vizsgálatát. 5. Szemészet A szakorvos ellátja a felnőtt és gyermek járóbetegeket. Szakrendelői körülmények között elvégezhető ambuláns műtéteket végez. 6. Ideggyógyászat Az ideggyógyász orvos ellátja a beutalt járóbetegeket. 7. Pszichiátria szakrendelés és gondozó, pszichológia Szakorvos végzi a betegek vizsgálatát, és gondozói tevékenységet is végez a betegek egy meghatározott csoportjánál. 8. Gyermek pszichológia 18 év alatti gyermekek pszichológia ellátását végzi heti egy alkalommal. 9. Fül-orr-gégészet Felnőtt-gyermek járóbeteg szakellátást nyújt napi öt órában. Ambulanter körülmények között végezhető műtéteket végez. 10. Audiológia Audiológiai szakrendelés keretében hallásmérést végez felnőttek és gyermekek részére. 11. Bőr- és nemibeteg gyógyászati szakrendelés és gondozó Ellátja a betegek vizsgálatát, az alapellátás felé terápiás javaslatot ad. Speciális vizsgálatokat és kezeléseket végez, valamint a betegek egy meghatározott csoportjánál az adatvédelmi előírások szigorú betartása mellett szűrővizsgálatokat kezdeményez.

25 Röntgen diagnosztika, hasi, emlő és pajzsmirigy ultrahang A radiológus szakorvos orvosi kérések alapján végzi a röntgen és ultrahang vizsgálatokat. A vizsgálatokból írásbeli morfológiai leletet, elegendő klinikai adat birtokában véleményt ad. 13. Labordiagnosztika A rendelőintézet ellátási területéről beérkező betegek, anyagok laboratóriumi vizsgálatát végzi. 14. Ortopédia Tevékenységét részmunkaidőben végzi, a beutalt felnőtt betegek, a csecsemők és gyermekek ellátását biztosítja. 15. Gyermek ortopédia Tevékenységét részmunkaidőben végzi, a beutalt csecsemők és gyermekek ellátását biztosítja. 16. Onkológia Végzi az intézet ellátási területéről érkező betegek onkológiai szűrését, ellátását, tanácsadását. 17. Urológia Részmunkaidőben végzi az urológiai problémákkal jelentkező betegek ellátását. 18. Kardiológia Szív- és érrendszeri betegségben szenvedő betegek gyógyítását és gondozását végzi. 19. Kardiológia ultrahang Diagnosztika eszközeivel segíti a kardiológus szakorvos munkáját.

26 Tüdőgyógyászat, tüdőszűrés és gondozás A pulmonológia betegek számára nyújt teljeskörű szakorvosi ellátást. 21. Endokrinológia Beutaló alapján heti egy alkalommal végzi panaszokkal jelentkező betegek vizsgálatát és gondozását. 22. Diabetológia Beutaló alapján végzi a cukorbetegek gondozását. B./ A Fiziko- és Balneoterápiás Részleg 1. Reumatológia Mozgásszervi betegek szakellátását végzi. Intézi a szanatóriumi beutalásokat. Az intézmény külső telephelyeként működő Fiziko- és Balneoterápiás Részlegen a reumatológiai szakrendelés útján történik a krónikus reumatológiai betegségek kezelésének végzése. 2. Mozgásszervi rehabilitáció Mozgásszervi betegek, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai betegségek okozta funkcióromlás javítást szolgáló rehabilitációs kezelések végzése. 3. Gyermek mozgásszervi rehabilitáció Gyermekkorú mozgásszervi betegek, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai betegségek okozta funkcióromlás javítást szolgáló rehabilitációs kezelések végzése. 4. Fiziko- és balneoterápia - A reumatológus és fizikoterápiás szakorvos által előírt, valamint intézményen kívüli beutalásra jogosult szakorvosok és háziorvosok által felírt kezeléseket végzi előzetes bejelentkezés és visszarendelés alapján.

27 27 - A beteg egyedi kérésére fiziko- és balneoterápiás kezelések végzése térítés ellenében. A fiziko- és balneoterápia szakrendelés keretében az alábbi gyógyfürdő ellátásokat nyújtja: 01 Gyógyvizes gyógymedence 02 Gyógyvizes kádfürdő 03 Iszappakolás, iszapfürdő 04 Súlyfürdő 05 Szénsavas fürdő 06 Orvosi gyógymasszázs 07 Víz alatti vízsugármasszázs 08 Víz alatti csoportos gyógytorna 09 Komplex gyógyfürdőellátás 10 Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt C./ Egyéb ellátás 1. Sportorvosi ellátás A rendszeresen sporttevékenységet folytató, valamint a rendszeresen szervezeti formában sportolni kívánó személyek sportorvosi ellátását végzi: - Diáksport egyesületi tagok, - Sportegyesületi sportolók alkalmassági vizsgálata. A lakosság által öntevékenyen szervezett sportkörök tagjainak alkalmassági vizsgálata előzetes bejelentkezés után. 2. Foglalkozás-egészségügyi ellátás Térítési díj ellenében, illetve munkáltatókkal kötött szerződés keretében munkaköri alkalmassági vizsgálatokat végez, valamint kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat. A foglalkozás-egészségügy térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatás. Térítési díj ellenében végzi az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati in-

28 28 tézmények dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátását. Az egyes munkáltatókkal kötött szerződés keretében munkaköri alkalmassági vizsgálatokat végez, valamint kezdeményezi az ehhez szükséges egyéb szakorvosi vagy foglalkozásegészségügyi szakvizsgálatokat. 3. Védőnői szolgálat Az egészségügyi alapellátás részeként meghatározott földrajzi terület, védőnői körzet szerint működik, biztosítva az egységes, magas színvonalú preventív ellátást a - nővédelem - várandós anyák gondozása - gyermekágyas anyák gondozása éves korú gyermekek gondozása - tanköteles gyermekek gondozása - családgondozás területén A szolgálat körzeti védőnőkből áll. 4. Iskola-egészségügyi ellátás Végzi: házi gyermekorvosok és iskola védőnők Tiszaújváros 3-14 éves korú gyermek lakosságának megelőző jellegű egészségügyi alapellátása a házi gyermekorvosok, illetve a védőnői szolgálat együttműködésével. 5. Ifjúság-egészségügyi ellátás Végzi: ifjúsági orvos és iskola védőnők Feladataik: - Tiszaújváros 14 év feletti középfokú oktatási intézményeiben tanulók ifjúsági-egészségügyi ellátása. - Közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása. - Egészségneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

29 29 6. Otthoni hospice szakápolás Az otthoni hospice szakápolás ellátást biztosít az olyan betegek számára, akik súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és akiknél a halál rövidesen bekövetkezik. Az ellátás legfontosabb célja a fájdalmak és kínzó tünetek enyhítése, az életminőség javítása, a beteg és környezetének segítése, a kórházban töltött idő lerövidítése. 7. Otthoni szakápolás A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárások. D./ Alapellátás (Az Önkormányzat megbízása alapján szervezetileg az Intézmény által irányított egységek) Biztosítja a lakosság folyamatos egészségügyi ellátását. Az alapellátás célja - Az ellátott lakosság egészségi állapotának megőrzése, figyelemmel kísérése. - Megfelelő kompetencia birtokában a betegek gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott terápiás és diagnosztikus háttér mellett. - Szükség esetén végzi a betegek szakorvoshoz történő irányítását és otthon történő ellátását. 1. Háziorvosi ellátás Az ellátást vállalkozó orvosok végzik. Folyamatosan 8.00 órától 17 óráig két orvosnak kell az intézetben tartózkodnia. Munkaidő heti 40 óra, napi 8 óra. Kötelező rendelési idő napi 4 óra. (A háziorvosok 8-17 óráig kötelesek elérhető helyen tartózkodni ezzel biztosítva a rendelkezésre állást illetve a készenléti szolgálatot). A rendelési idejüket egymással egyeztetve saját maguk határozzák meg annak a figyelemben tartásával, hogy folyamatosan mindig 1 háziorvosnak

30 30 kell Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodnia. Egymás helyettesítését saját rendelőjükben is végezhetik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet engedélyével (kivétel az Erőmű háziorvosi rendelője, ahol a helyettesítés hetente legalább két alkalommal történik). Feladatkör: - A bejelentkezett betegek rendelőben és lakáson történő ellátása. - Kötelesek ellátásban részesíteni a nem náluk bejelentkezett, de a rendelésükön megjelenő sürgős (területen kívüli) betegeket is, valamint a város területén és a közutakon hirtelen rosszul lett betegeket lakossági vagy mentő hívásra, abban az esetben, ha a város területén nincs szabad mentőegység. - Közegészségügyi, járványügyi feladatok ellátása. - Egészségnevelés. - Prevenciós tevékenységet folytat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. - Központi ügyeletben való részvétel. Ezen előírásokat az intézet az Önkormányzat megbízásából érvényesíti a vállalkozó felnőtt háziorvosokkal szemben. 2. Házi gyermekorvosi ellátás Az ellátást vállalkozó orvosok végzik. Kötelező rendelési idő napi 4 óra. Munkaidő heti 40 óra, napi 8 óra. Feladatkör: - A házi gyermekorvosok 8-17 óráig kötelesek elérhető helyen tartózkodni ezzel biztosítva a rendelkezésre állást, illetve a készenléti szolgálatot. A rendelési idejüket egymással egyeztetve saját maguk határozzák meg annak a figyelemben tartásával, hogy folyamatosan mindig 1 házi gyermekorvosnak kell Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodnia. Egymás helyettesítését saját rendelőjükben is végezhetik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nép-

31 31 egészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet engedélyével. - A bejelentkezett betegek rendelőben és lakáson történő ellátása. - Kötelesek ellátásban részesíteni a nem náluk bejelentkezett, de a rendelésükön megjelenő sürgős (területen kívüli) betegeket is, valamint a város területén és a közutakon hirtelen rosszul lett betegeket lakossági vagy mentő hívásra, abban az esetben, ha a város területén nincs szabad mentőegység. - Közegészségügyi, járványügyi feladatok ellátása. - Egészségnevelés. - Prevenciós tevékenységet folytat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. - Központi ügyeletben való részvétel. - Csecsemő és gyermek tanácsadások tartása. - Területükön lévő iskolákban, bölcsődékben és óvodákban ellátás biztosítása (előírás szerint). Ezen előírásokat az intézet az Önkormányzat megbízásából érvényesíti a vállalkozó házi gyermekorvosokkal szemben. 3. Fogászati ellátás - A választott közös képviselő szervezésével működik. - 7 órától 18 óráig folyamatosan fogadja az ellátandó területről érkező betegeket (a fogászati körzetek kiterjednek Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Tiszapalkonya, Oszlár községekre is). - Az ellátás keretén belül térítésköteles szolgáltatást nyújt. - Felnőtt fogászati ellátás: - a fogászati ellátási rendelési időjében előjegyzett és ambuláns betegek ellátása történik - Gyermekfogászati ellátás a kialakított körzethatároknak megfelelően minden szakrendelőben történik. - Diagnosztikus célból fogászati röntgen működik.

32 32 Ezen előírásokat az intézet az Önkormányzat megbízásából érvényesíti a vállalkozó fogorvosokkal szemben. 4. Fogászati készenléti ügyelet Hétvégeken és ünnepnapokon reggel 8 órától 14 óráig. Igénybe vehető sürgősségi ellátás, személyes megjelenés alapján. 5. Központi ügyelet Minden nap 17 órától másnap 8 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon 8 órától másnap 8 óráig. Indokolt esetben a főigazgató rendkívüli ügyeleti szolgálatot rendelhet el. Feladata: - Tiszaújváros és az ügyelethez tartozó települések lakosságának sürgősségi ellátása Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Tiszapalkonya, Oszlár Gazdasági és műszaki ellátás 1. Pénzügyi igazgatási feladatot ellátók Feladatuk: - Költségvetési tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. - Értékkönyvelés. - Pénztári feladatok ellátása. - Általános műszaki feltételek biztosítása, energiagazdálkodás, üzemfenntartási feladatok. 1. Munkaügyi előadó Feladata: - Munkaerő- és bérgazdálkodás feladatainak ellátása 2. Raktáros Feladata: - Készletgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

33 33 3. Gondnok Feladata: - Az intézmény működéséhez az általános műszaki feltételek biztosítása, felújítás, hibaelhárítás, az épülethez tartozó terület karbantartása. - Az egyéb ellátó személyzet (karbantartó, telefonközpont, kézbesítés, gépkocsivezetők) irányítása. - Munkavédelmi feladatok koordinálása. - Gépkocsi üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok. - A műszerfelügyelettel megbízott dolgozók jelzése alapján a műszerek, vizsgálóberendezések karbantartásának, hitelesítésének megszervezése, lebonyolítása. - Csoportvezetői feladatokat lát el a karbantartó, a gépkocsivezetők, a telefonközpontos és a kézbesítő vonatkozásában. - Beszerzéshez szükséges ajánlatok bekérése, megrendelések elkészítése. - Az Intézetben keletkezett veszélyes hulladék elszállíttatása, kapcsolattartás a szállítóval. 4. Karbantartó: Feladata: - Az épület általános karbantartása. - Az épület műszaki meghibásodásának elhárítása. - Tűzvédelmi feladatok ellátása, irányítása. 5. Telefonközpontos Feladata: - A betegek, hivatalos szervek, rendelők tájékoztatása a rendelési időkről, helyettesítésről stb. - Az intézetbe bejövő és onnan kimenő telefonhívások kapcsolása. - Az intézmény munkakezdés előtti nyitása, munkavégzés utáni zárása. - A helyiségek kulcsainak átvétele, nyilvántartása. - A betegek tájékoztatása, irányítása. - Az intézeti riasztórendszer működtetése.

34 34 6. Gépkocsivezetők Feladata: - A rendelőintézet gépjárműveinek vezetése. - A laboratóriumi anyagok, eszközök, egyéb anyagbeszerzés során vásárolt anyagok és bizonyos esetekben a rendelő munkatársainak szállítása. - Ügyeleti szolgálatban való részvétel. - A Fiziko-, és Balneoterápiás Részleg működési feltételeit biztosító anyag és eszközáramlás folyamatos biztosítása a részleg és a szakorvosi rendelő között. - A Fiziko-, és Balneoterápiás részlegben üzemelő súlyfürdő és tornamedence vízmintáinak hűtőtáskában történő elszállítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézetébe minden hónap első csütörtökjén. 7. Kézbesítő Feladata: - Postai küldemények, körlevelek, egyéb dokumentumok intézményen belüli és intézményen kívüli kézbesítése. - Postázással kapcsolatos feladatok ellátása Igazgatási és funkcionális feladatot ellátók A). Közvetlenül a főigazgató irányítása alá tartozók Informatikus: - Gondoskodik az intézet számítógépes rendszerének zökkenőmentes működéséről, illetve az esetlegesen felmerülő hibák javításról. - Nyomon követi a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet teljesítményét és erről a kötelező jelentéseket és statisztikákat elkészíti. - Feladata az alapellátás informatikai rendszerének felügyelete, az alapellátásban dolgozók informatikai képzése.

35 35 - Kapcsolattartás informatikai kérdésekben az ellátási terület háziorvosi szolgáltatóival. Titkárnő: - Folyamatosan végzi az ügyiratok kezelését az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott módon. - Belső auditori és belső ellenőrzési feladatok ellátása. Minőségügyi irányító: Feladata a minőségügyi rendszer működésének felügyelete. Amennyiben szükséges javaslatot tesz a főigazgató felé a szükséges módosítások bevezetésére. A belső és külső auditok kivitelezéséről gondoskodik, irányítja azokat. Minőségügyi kérdésekben képviseli az Intézetet. B). A vezető asszisztens irányítása alá tartozók: Rendelőintézetben betegirányítási feladatot ellátók: - Az ellátásra jelentkezőkkel személyesen vagy telefonon időpont egyeztetés, illetve ez alapján számítógépes előjegyzésük az igénybe kívánt venni szakrendelésre. - A beteg személyi adatainak, biztosítási jogviszonyának és a beutaló tartalmának ellenőrzése után sorszámok kiadása a rendelések megkezdése előtt egy órával az érkezés sorrendjében, kivéve a soron kívüli ellátásra jogosultakat. - Előjegyzéssel ellátottak adatainak és biztosítási jogviszonyának ellenőrzése után a betegek megfelelő szakrendelésre történő irányítása - Feladata a rendelőintézet rendeléseinek tekintetében a betegfogadási lista vezetése. Fiziko- és Balneoterápiás Részlegben betegirányítási feladatot ellátók: - A betegek, kezelésre jelentkező páciensek irányítása, adatfelvétele, a kezelési időpontok megadása. - Telefonon történő tájékoztatás.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja.

2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. 2012. 04.26-i képviselő-testület nyilvános ülése Egyebek napirendi pontja. SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Tisztelt Hölgyem, Uram! Tájékoztatom, hogy a mai napon a 2012. április

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete RÁKOSMENTI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Iktatószám: VIII-63/2013. 2 212/2013. (VI. 20.) Kt. határozat melléklete I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete:

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: 1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: A költségvetési szerv jogállása: az intézet a Magyar Állam tulajdonában és egészségügyi közintézet. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSIÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT és INTÉZMÉNYEI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. TARTALOMJEGYZÉK l. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 l. A BM!Í'LKl FELADATA1... 5

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szervezeti és Működési Szabályzata Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2014. augusztus 12. 2800 Tatabánya, Mártírok út

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-1/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta:

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis

Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Javaslat a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egészségügyi koncepciójára (2011-2015.) SWOT analízis Erősségek Eü. Szolgálat infrastruktúrája Járóbeteg szakrendelések szakterületeinek száma, összetétele

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50 /2012. A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Központi háziorvosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv

ALAPÍTÓ OKIRAT. 7. Költségvetési szerv típusa: Gazdasági-pénzügyi, műszaki és egyéb ellátást végző önkormányzati költségvetési szerv ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: EKVI 4. Székhelye: 3300 Eger Bem tábornok út 3. szám 5. Telephelye(i) és címe(i)

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 7100 Szekszárd Szentmiklósi u. 9. Telefon/Fax: 74/ 512-660 e-mail: igazgatoiszi@tmiszi.hu honlap:www.tmiszi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szekszárd,

Részletesebben

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés kezdete: 2015.06.04 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2 AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: ---

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy Tisztelt Képviselő-testület! A LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2015. (III.29.) sz. önkormányzati rendelete Az egészségügyi szolgáltatásokról Hatályba lépés napja: 2015. április hó 01. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása Dr. Szántó Tamás: A Csepeli Egészségügyi Szolgálat gazdasági-szervezeti átvilágítása 2011. május Tartalom Bevezetés... 3 A Csepeli Egészségügyi Szolgálat szervezeti adottságai... 4 Összefoglaló a Csepeli

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben