Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról"

Átírás

1 I. SZENT ISTVÁN EGYETEM II. T a n á c s á n a k III. 16/2002/2003.ET. számú határozata Katasztrófa- és Polgári védelmi Szabályzatról 1

2 2

3 TARTALOM I.SZENT ISTVÁN EGYETEM...1 II.T a n á c s á n a k...1 III.16/2002/2003.ET. számú...1 V.I. AZ EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI...4 VI.II. AZ EGYETEMI VEZET Ő K POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI...8 A.1. Rektor...8 B.2. Rektorhelyettesek Egyetemi főtitkár, fő titkár-helyettes...9 D.4. Dékán, Fő igazgató...9 E.5. Gazdasági Fő igazgató...10 VII.III. TERÜLETI VEZET Ő, INTÉZET- ÉS KLINIKAIGAZGATÓ, TANSZÉKVEZET Ő, SZERVEZETI EGYSÉG VEZET Ő POLGÁRI...11 XIII.IV. AZ EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETÉNEK FELADATAI...12 A.1. Biztonságszervezési Iroda vezető je...12 B.2. Polgári védelmi elő adó...12 C.3. Polgári védelmi szaktanácsadó...13 XIX.V. AZ EGYETEM MUNKAHELYI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETE.. 14 XXI.VI. A POLGÁRI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI...14 XXVII.VII. POLGÁRI VÉDELMI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI...16 XXVIII.M E L L É K L E T...18 XXIX.Kötelező en alkalmazandó utasítások bombariadó esetén

4 IV. V. I. AZ EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI A polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló LXXIV évi törvény, a 196/1996 (XII. 22.) Korm. rendelet, a 37/2001 (X. 12.) OM rendelet alapján megfogalmazott Polgári Védelmi Szabályzat célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyeget ő hatásai elleni védekezést és a lakosság oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészítést. Tekintettel az évi 20. törvényerej ű rendelettel kihirdetett, a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan, Genfben, augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyvében meghatározott kötelezettségekből eredő feladatokra. A polgári védelmi törvény alapján a SZENT ISTVÁN EGYETEM (továbbiakban: Egyetem) a következ ő polgári védelmi feladatok hárulnak: 1. Az egyetemi alkalmazottak, a hallgatók és az Egyetem által szervezett posztgraduális képzésben résztvevők (továbbiakban: hallgatók) polgári védelmi felkészítése, ismereteik folyamatos szintentartása, a védekezés során irányadó magatartási szabályokra megismerése. Ennek keretében az alkalmazottakat az általános polgári védelmi felkészítés, a hallgatókat az Egyetem oktatási rendjébe beépített polgári védelmi 4

5 felkészítés, valamint a tantárgyakhoz köthet ő szakmai felkészítés során, a vendégeket csak egy kialakult veszélyhelyzet esetén tájékoztatás formájában kell felkészíteni. 2. Az Egyetem Rektora a területileg illetékes polgármester által kiadott hatósági határozatban megjelölt, polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezetet hoz létre, és kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait. A kijelölt személyek részére az állandó lakhelyük szerint illetékes polgármester adja ki a polgári védelmi beosztásukra vonatkozó hatósági határozatot. 3. Az Egyetem Gazdasági Főigazgatója gondoskodik a munkahelyi polgári szervezet anyagi feltételeinek biztosításáról. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek felkészítését, gyakoroltatását a Biztonságszervezési Iroda tervezi és szervezi. 4. A veszélyhelyzetben szükséges riasztás és tájékoztatás rendjét az Egyetem Rektora szabályozza. A területileg különálló telepeken a kijelölt polgári védelmi vezet ő köteles a riasztás és a tájékoztatás személyi és technikai feltételeit biztosítani. A feladat végrehajtására riasztó és tájékoztató polgári védelmi szakalegységet kell létrehozni. 5. Az egyéni védőeszközökkel történ ő ellátás kétirányú ellátási rendszert igényel. Az egyik, a polgári védelmi munkahelyi szervezetek felszerelése amennyiben annak létrehozására a vonatkozó jogszabályok szerint az Egyetemet kötelezik - a feladat végrehajtásához szükséges védőeszközökkel, a másik irány a dolgozói, hallgatói állomány személyi védelmének biztosítása, amelyet alapvetően menekül ő védőeszközökkel (menekülőkámzsa), vagy elzárkózással kell megoldani. Az egyéni védőeszközök kiosztása, a védett helyiségek kialakítása, anyagi, technikai feltételek biztosítása érdekében ellátó szakalegységet kell szervezni. 6. Az alkalmazottak, a hallgatói állomány és a vendégek óvóhelyi védelmét szükségóvóhelyeken, illetve elzárkózással kell megoldani. A védett helyiségek kialakítását a Biztonságszervezési Iroda tervezi, a helyiségek kialakítása és üzemeltetése a létrehozott óvóhelyi szakalegység feladata. 5

6 7. A kitelepítés (kimenekítés) feladatait a területileg különálló telepeken az aktuális területi veszélyeztetettség figyelembevételével kell megtervezni. A kitelepítés (kimenekítés) végrehajtásakor gondoskodni kell az alkalmazotti állomány, a hallgatók veszélyeztetett területről történ ő kivonásáról. Az alkalmazotti és a hallgatói állomány részére befogadási helyről nem kell gondoskodni. A kitelepítés (kimenekítés) feladatát telepenként a Biztonságszervezési Iroda szakmai segítségével kell tervezni, és a létrehozott kitelepítési - elhelyezési szakalegység bevonásával kell végrehajtani. 8. A létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak közül alapvetően az élelmiszer- és gyógyszerkészletek megelőz ő radiológiai, biológiai, vegyi (továbbiakban: rbv) védelmét kell megtervezni, és a szükséges szinten kialakítani, melynek végrehajtásában az rbv szakalegység vesz részt. 9. Az elsötétítés és fényálcázás tervezése, előkészítése az Egyetem Energetikai szervezetének feladata, a központi vezérléssel történő végrehajtása telephelyenként történik. 10. Az alkalmazottak, a hallgatói állomány és a vendégek mentése és a kárelhárítás vonatkozásában elsősorban a romosodott épületekben lévő személyek felkutatása, mentése érdekében műszaki mentő szakalegységet kell megszervezni, figyelemmel a küls ő mentőerők bevonására. Küls ő mentőerőket Budapest Főváros Polgári Védelmi Igazgatóság, illetve a területileg illetékes katasztrófa védelmi kirendeltségek biztosítják kárfelszámolás esetén. Az Egyetem munkahelyi polgári védelmi szervezeteit olyan létszámmal kell létrehozni, hogy azok biztosítsák a felderítés, a mentés és a mentesítés, az elsősegélynyújtás, illetve az ezzel összefügg ő elsődleges helyreállítási feladatok megoldását. 11. A polgári védelmi tervező-szervez ő munka alapvet ő célja az Egyetem önvédelmét biztosító védelmi lehetőségek és módszerek feltárása, tervekben történ ő rögzítése, a polgári védelmi szervezetek készleteinek biztosítása, a polgári védelmi felkészítés minden területre vonatkozó előkészítése és végrehajtása. A tervez ő munka keretében kell a telepek veszélyeztetettségi felmérését és elemzését végrehajtani és azt évenként pontosítani. 6

7 12. Az Egyetem tudományos-kulturális értékeinek védelmét, azok biztonságos elhelyezését, esetleges kimenekítését az erre a célra létrehozott kulturális javak ment ő részleg végzi. 7

8 VI. II. AZ EGYETEMI VEZET ŐK POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI A. 1. Rektor A polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló LXXIV évi törvény, a 196/1996 (XII. 22.) Kormány rendelet, a 37/2001 (X. 12.) OM rendelet alapján, mint a polgári szerv vezetője felelős a szervezet védekezési feladatainak ellátásáért. Ennek keretében hatósági határozat alapján polgári védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezetet hoz létre, kijelöli a munkahelyi polgári védelmi szervezet tagjait, és beosztásuk esetén gondoskodik a felkészítésükről, valamint a szervezet működtetéséről; az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában gondoskodik a polgári védelmi tevékenység szervezeti kereteinek és végrehajtási rendjének meghatározásáról; szervezi és irányítja az alkalmazottak és a hallgatók polgári védelmi felkészítését. gondoskodik a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagi javak (különösen élelmiszer, gyógyszer) műszaki-technikai, valamint radiológiai, biológiai és vegyi megelőz ő védelméről; működési területén kívül közreműködik a károk csökkentésében, valamint gondoskodik a mentéshez szükséges halaszthatatlan munkák elvégeztetéséről; gondoskodik az alkalmazottak, a hallgatók védelmét szolgáló egyéni védőeszközök biztosításáról, a település polgári védelmi sorolása szerinti óvóhelyi védelméről, szükségóvóhelyek kialakításáról, szükség szerinti kitelepítéséről, kimenekítéséről; 8

9 gondoskodik a megkülönböztetett védelmet igényl ő kulturális javak kijelöléséről, minősített időszaki védett tárolásáról és szállításáról, valamint az e feladatot végzők felkészítéséről; kidolgoztatja az Egyetem veszélyeztetettségének megfelelő katasztrófa,- és polgári védelmi terveit, majd a területi polgári védelmi szervvel történ ő egyeztetés után azt jóváhagyja; gondoskodik az Országos Sugárfigyel ő, Jelz ő és Ellenőrz ő Rend-szerbe kijelölt egyetemi intézetben szükség esetén létrehozott radiológiai mérő-laboratórium működtetéséről, fejlesztéséről, a nukleárisbaleset- elhárítás során e laboratóriumban tevékenykedők felkészítéséről; a polgári védelmi feladatok végrehajtásáról éves tájékoztatót készít. gondoskodik a katasztrófa és polgári védelmi ismeretek oktatásához szükséges jegyzetek, segédletek beszereztetéséről, kidolgoztatásáról. B. 2. Rektorhelyettesek A rektorhelyettesek a rektor polgári védelmi feladatait vagy egy részét eseti vagy rendszeres jelleggel a rektortól átruházott hatáskörben látják el. 3. Egyetemi főtitkár, főtitkár-helyettes Felügyeli a polgári védelmi intézkedések és eljárások jogi szakszerűségét; indokolt esetben a polgári védelemmel összefüggő kérdésekről a nyilvánosság részére az Egyetem nevében tájékoztatást ad, kijelöli a távollétében tájékoztatást adó munkatársának. D. 4. Dékán, Főigazgató Gondoskodnak arról, hogy a magyar és idegen nyelven tanuló nappali tagozatos hallgatók polgári védelmi felkészítéshez szükséges ismeretanyagot a tanrend az óraszámot nem növelően - tartalmazza. 9

10 A nappali tagozatos hallgatók, valamint a posztgraduális képzésben résztvevők tantervében szerepl ő tantárgyak oktatásánál gondoskodni kell a katasztrófavédelmi, állat egészségügyi speciális eljárások ismeretek beépítéséről (radiológiai, vegyi ártalmak stb. ellátási feladatai). Az Egyetem által szervezett posztgraduális képzés keretei között a katasztrófavédelmi, állat egészségügyi, mezőgazdasági-műszaki speciális ismeretek szinten tartásánál, illetve az újabb ismeretek elsajátításánál a hallgatók és az alkalmazottak polgári védelmi felkészítése elsősorban a természeti csapások, ipari balesetek elleni védekezéshez, a tömeges sérülést okozó balesetek. következményeinek felszámolásához szükséges ismeretek átadásával történik. Az önálló telephellyel rendelkez ő Kar vezetője felelős polgári védelmi feladatainak tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért. E. 5. Gazdasági Főigazgató vezeti az Egyetem Veszélyhelyzeti Operatív Csoportját (továbbiakban VOCS); felügyeli, segíti és irányítja a Biztonságszervezési Iroda polgári védelmi tevékenységét; A költségvetésből, az Egyetem rendelkezésére bocsátott költségkeretből és más forrásból biztosítja a polgári védelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, pénzügyi feltételeket. Főtitkár, főtitkár-helyettes távollétében a polgári védelemmel összefügg ő kérdésekről a nyilvánosság részére az Egyetem nevében tájékoztatást ad, távollétében kijelöli a tájékoztatást adó munkatársát. 10

11 VII. III. TERÜLETI VEZET Ő, INTÉZET- ÉS KLINIKAIGAZGATÓ, TANSZÉKVEZET Ő, SZERVEZETI EGYSÉG VEZET Ő POLGÁRI VÉDELMI FELADATAI Polgári védelmi szervezetbe való beosztása esetén részt vesz a felkészítést szolgáló képzésen és gyakorlaton; Működési területén biztosítja a polgári védelmi feladatok végzésére beosztott alkalmazottak felkészítését és gyakorlását; Működési területén biztosítja a riasztáshoz és berendeléshez szükséges híradó eszközök, berendezések használatát; Működési területén gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak megismerjék a katasztrófa esetén a mentésre, valamint a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályokat, a katasztrófavédelemben résztvevők feladataira vonatkozó terveket, valamint módjuk legyen azt gyakorolni. Gondoskodik a hallgatók katasztrófa és polgári védelmi felkészítéséről. VIII. IX. X. XI. 11

12 XII. XIII. IV. AZ EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETÉNEK FELADATAI A. 1. Biztonságszervezési Iroda vezetője biztosítja a polgári védelmi szaktanácsadó és a polgári védelmi előadó(k) megfelel ő munkakörülményeit; ellátja a polgári védelmi előadó(k) munkáltatói feladatait, ellenőrzi és segíti tevékenységét részt vesz az VOCS munkájában, összehangolja a védelmi terület szakembereinek tevékenységét; biztositja az oktatáshoz és képzéshez szükséges a személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik a gyakorlat megtartásáról meghatározza a polgári védelmi célú eszközök, anyagok, védőfelszerelések mennyiségét, tervezi a beszerzési igényeket, meghatározza az ellátáson belüli prioritásokat; gondoskodik a polgári védelmi egyéni védőeszközök megfelelőtárolásáról, karbantartásáról, szükség szerinti selejtezéséről. B. 2. Polgári védelmi előadó elkészíti a szükséges katasztrófa,- polgári védelmi terveket, nyilvántartja, szükség szerint módosítja; szervezi és koordinálja a hallgatók és a dolgozók polgári védelmi felkészítését, vezeti a polgári védelmi szervezet vezet ő és beosztott állományának kiképzését; 12

13 oktatási és kiképzési tematikát készít; katasztrófa-, és polgári védelmi tervkészítésben vesz részt; gondoskodik a polgári védelmi nyilvántartások elkészítéséről, módosításáról, az adatvédelmi rendelkezések betartásával; tagja, szervez ő előadója a VOCS-nak; végzi a katonai meghagyással kapcsolatos feladatokat; munkáját közvetlenül a Biztonságszervezési Iroda vezetőjének irányításával végzi. C. 3. Polgári védelmi szaktanácsadó részt vesz a munkahelyi szervezet kialakításában; felülvizsgálja és véleményezi a védelmi tervek betegek menekítésére és elhelyezésére vonatkozó részét; részt vesz a VOCS munkájában; segíti az oktatások, a kiképzések és gyakorlatok szervezését, lebonyolítását; segíti a Biztonságszervezési Iroda és egyéb polgári védelmi munkahelyi szervezetek munkáját. 13

14 XVII. XVIII. XIV. XV. XVI. XIX. V. AZ EGYETEM MUNKAHELYI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETE A SZENT ISTVÁN EGYETEM Karainál jelenleg munkahelyi polgári védelmi szervezet nem működik. Munkahelyi polgári védelmi szervezet megalakítására vonatkozó kötelez ő hatósági határozatot az Egyetem nem kapott. Tájékoztatásra, az Egyetem szervezetére vonatkozó és szükség esetén a kialakítható munkahelyi polgári védelmi szervezetet és működésének szabályait mellékeljük. XX. XXI. VI. A POLGÁRI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉS SZABÁLYAI 1. Az Egyetem alkalmazottainak felkészítését a Biztonságszervezési Iroda által kidolgozott tematika alapján, évenként 2 óra időtartamban, a tűzvédelmi tervek végrehajtásának gyakorlásával egyidőben kell végezni. A felkészítés f ő iránya az adott szervezeti egység védekezési feladatainak megismertetése, a veszélyhelyzetben végrehajtandó tevékenység szükséges mértékben történ ő gyakoroltatása. A felkészülés időpontját a munkahelyi vezetők tervezik. 2. A hallgatói állomány felkészítése elsődlegesen az általános polgári védelmi felkészítésre alapul. A felkészítés tematikáját a Biztonságvédelmi Iroda az els ő négy félévre, 4 x 2 órás 14

15 időtartamra dolgozza ki. A felkészítést meghívott előadók bevonásával kell tervezni. A felkészítés során a polgári védelem és a katasztrófavédelem jogi - szervezeti és tevékenységi rendszerének általános szint ű megismerését kell célul kitűzni. A tanszékek vizsgálják meg azt a lehetőséget, hogy a tantárgyak anyagát milyen módon lehet alkalmassá tenni, esetleg kiegészíteni olyan ismeretekkel, amelyek a polgári védelmi és a katasztrófavédelmi szakismeretek kialakítását szolgálják. Az ezzel kapcsolatos elgondolást a tantervi tematikában kell rögzíteni. 3. Posztgraduális: A posztgraduális szaktovábbképzés kredit pontrendszerében a szakterülettől függetlenül beépítésre kerül a polgári védelmi, katasztrófavédelmi, ismeretek aktualizálását célzó kötelező jelleg ű továbbképzés. 4. A vendégeket és a látogatókat a kialakult veszélyhelyzet esetén tájékoztatni kell az elvárt magatartási szabályokról. A tájékoztatást a szakszemélyzetnek kell elvégezni. XXII. XXIII. XXIV. XXV. 15

16 XXVI. XXVII.VII. POLGÁRI VÉDELMI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 1. A Polgári Védelmi Törvény 13. és 40. -ában foglaltaknak megfelelően az Egyetem Rektora gondoskodik az alkalmazottak, kimenekítés esetén szükséges védelmi eszközök és felszerelések biztosításáról. A védelmi feladat ellátásával kapcsolatban felmerül ő kiadásokat a Gazdasági Főigazgató feladat finanszírozási költségként tervezze. 2. A polgári védelmi szervezetbe be nem osztott alkalmazottak, továbbá a hallgatók felkészítési költségeit az oktatási költségek között kell tervezni. 3. Az elégséges védelmi szint eléréséhez szükséges anyagok, eszközök beszerzését a Gazdasági Főigazgatóval, a Létesítmény- fenntartási vezetőkkel egyetértésben a Biztonságszervezési Iroda vezetője - a feladatok rangsorolása figyelembevételével - tervezi és évenként a költségvetés előkészítésének időszakában terjeszti azt el ő. 16

17 4. Az Egyetem kijelöl ő hatósági határozat után, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozásával, működtetésével és felszerelésével kapcsolatos költségek tervezésekor külön kell szerepeltetni a szervezetek felszerelései beszerzésének, karbantartásának költségeit, a felkészítés és gyakoroltatás, illetve a saját hatáskörben elrendelt alkalmazás költségeit. Gödöll ő, október 30. Dr. Szendr ő Péter egyetemi tanár r e k t o r 17

18 XXVIII.M E L L É K L E T 18

19 AZ EGYETEM MUNKAHELYI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. Irányító szervek a.) Központi irányító szervek Parancsnokság 7 fő Az Egyetem polgári védelmi vezetője, a Rektor. A polgári védelmi helyettes vezetője az Egyetem a feladatra megbízott Rektorhelyettese. Tagjai : Főtitkár Gazdasági Főigazgató Gépészmérnök Kari dékán Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kari főigazgató Biztonságszervezési Irodavezető Az Egyetem polgári védelmi vezetője vezeti és irányítja a polgári védelmi tevékenységet. Meghatározza a polgári védelmi szervezet összetételét és intézkedik az alegységek megalakítására a beosztott személyek kijelöléséről. Gondoskodik a polgári védelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények érvényre juttatásáról, végrehajtásáról, továbbá az Oktatási Minisztérium által kiadott irányelvekben előírt feladatok végrehajtásáról. A Rektor által meghatározott feladatok végrehajtását békeidőszakban, készenlétbe helyezés időszakában a Gazdasági Igazgató folyamatosan és rendszeresen ellenőrzi a Biztonságszervezési Iroda utján. 19

20 VESZÉLYHELYZETI OPERATÍV CSOPORT (VOCS) 8-10 fő Az Egyetem területét vagy környezetét a törvényben meghatározott katasztrófa vagy vészhelyzet éri a csoport feladata az operatív intézkedés. Vezetője a Gazdasági Főigazgató Tagjai: - az Egyetem polgári védelmi parancsnokság tagjai, - a szaktanácsadó, - a tűzvédelmi vezet ő, - a polgári védelmi elő adó/k/, mint szervez ő előadó. Az Egyetem polgári védelmi szervezetének készenlétbe helyezés idő szakában a csoport kiegészül:a veszélyeztetett terület/ek/ vagy kárhely/ek/ vezetőivel és a polgári védelmi munkatársakkal. A VOCS feladatainak béke időszaki napi operatív részét a Biztonságszervezési Iroda pv. beosztású munkatársa(i) látja el, munkaköri leírásának megfelelően. A VOCS feladatai: kidolgozza a polgári védelmi szervezet "Szervezési és Működési Szabályzatát; felméri az Egyetem környezetében lev ő esetleges veszélyes ipari üzemeket és veszélyeztetettségi gócokat; javaslatot tesz az Egyetem munkahelyi polgári védelmi szervezetének összetételére; kidolgozza a polgári védelmi "Állománytáblázat"-ot és jóváhagyás után szakmai igények alapján megszervezi az egyes alegységeket, kijelöli a parancsnokot; 20

21 folyamatosan gondoskodik a szervezett alegységek feltöltésének naprakészségéről, évenként a szükséges személycseréket végrehajtja; 21

22 gondoskodik az alegységek rendszeres kiképzéséről és továbbképzéséről; a kiképzésekhez biztosítja a szakképzett előadókat; a polgári védelmi szervezetbe be nem osztott alkalmazottak felkészítését folyamatosan szervezi, és gondoskodik - a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretén belül - azok kiképzéséről a katasztrófahelyzetben végrehajtandó feladataik elsajátítása céljából; határozat alapján, a létrehozott pv szervezetek részére kidolgozza és naprakészen tartja a veszélyhelyzeti és az általános polgári védelmi terveket; felülvizsgálja a meglév ő egyéni védőeszközök (gázálarcok, védőruhák, stb.) állapotát, raktározásának helyzetét. Szükség esetén gondoskodik az esetleges selejtítésekről, pótlásról; gondoskodik az egyéni védőeszközök folyamatos karbantartásáról; ellátja a polgári védelem pénzügyi és anyaggazdálkodási feladatait, kijelöli a polgári védelmi alegységek részére a lehetőség szerinti védett gyülekezési helyeket, illetve elhelyezési körleteket; megszervezi az alegységek személyi állománya szükség szerinti riasztási rendszerét; meghatározza a szakalegységek békeidőszaki, illetve felkészítési (oktatási, gyakoroltatási) feladatait. A VOCS operatív feladatokat ellátó tagjai folyamatosan kapcsolatot tartanak: 22

23 az Oktatási Minisztérium Közgazdasági és Biztonságszervezési Osztályával; a területileg szerint illetékes Polgári Védelmi Kirendeltségekkel; 23

24 a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal; telephelyek illetékes Polgári Védelmi Igazgatóságokkal. Riasztó-értesít ő, híradó, tájékoztató ügyeleti részleg 6 fő Az ügyeleti szolgálat veszélyhelyzet esetén kerül felállításra. Működési helye: Biztonságszervezési Iroda. Végrehajtja: a szervezetbe beosztottak riasztását; az Egyetem telephelyein bekövetkezett rendkívüli események (katasztrófák ) által veszélyeztetett alkalmazottak és a környezetben él ő lakosság riasztását, tájékoztatását; készenlétbe helyezés esetén a szükséges kapcsolat fenntartása felettes polgári védelmi szervezetekkel. Munkaidőn kívül a riasztási-értesítési feladatokat az intézeteknél működő portaszolgálat - a részére letétbe helyezett intézkedés alapján - látja el. b.) Helyi irányító szervek A polgári védelmi és katasztrófa elhárítási feladatok irányítására, a védelem szervezés központi végrehajtására a következ ő szervezeti csoportosítás kialakítása szükséges: 1. Gödöllői Campus Gödöllő 2. Budai Campus Budapest 1. Állatorvos-tudományi Kar..Budapest 2. Gazdálkodási és Mezőgazdasági F. K. Gyöngyös 24

25 3. Jászberényi Főiskolai Kar.Jászberény 4. Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar..Budapest Az egyes csoportosításhoz tartozó szervezeti egységeket a meghatározása később történik. Felhatalmazást kap a VOCS, hogy a szervezeti egységeknél történő változásoknak megfelelően a szervezeti csoportosítást a tényleges állapotnak megfelelően, szükség esetén módosítsa. Az intézmények polgári védelmi vezetői: A Gödölői központi egység polgári védelmi vezetői feladatait az Egyetem Rektora, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek közvetlen irányítását a Gazdasági Fő igazgató látja el, A Budai Campus polgári védelmi vezetői feladatait a Területi Tanács Elnöke, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek irányítását a Létesítmény-fenntartási osztályvezető, Az Állatorvostudományi Kar polgári védelmi vezetői feladatait a Dékán, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek irányítását a Dékáni Hivatalvezető, A Gyöngyösi Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskola polgári védelmi vezetői feladatait az intézet Fő igazgatója, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek irányítását a Főigazgatói Hivatalvezető, A Jászberényi Főiskola polgári védelmi vezetői feladatait a Kar Fő igazgatója, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek irányítását a Főigazgatói Hivatalvezető, 25

26 Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola polgári védelmi vezetői feladatait a Fő igazgatója, a munkahelyi polgári védelmi szervezetek irányítását a Főigazgatói Hivatalvezető látja el. 2. Az Egyetem különálló telepein létrehozandó munkahelyi polgári védelmi szervezetek a.) A Gödöllői és Budai Campuson a tevékenység hasonlóságára tekintettel azonos felépítés ű munkahelyi polgári védelmi szervezet kerül létrehozásra: Riasztó-tájékoztató őrs 3 fő Összevont mentő-elsősegélynyújtó részleg fő RBV védelmi részleg 5 fő Műszaki ment ő részleg 6-8 fő Első segélynyújtó részleg 4-6 fő Óvóhelyi részleg 3 fő Kitelepítési-elhelyezési részleg 6 fő Kulturális javak ment ő részlege 6 fő Ellátó részleg 3 fő A telephelyek veszélyeztetettsége, a végrehajtandó feladatok mértéke függvényében a szervezetek létszáma a helyi igényeknek megfelelően alakítható. A szervezetek összlétszáma fő lehet. 26

27 b.) A két Campustól külön telephelyen működ ő egységeken azonos szervezeti felépítés ű munkahelyi polgári védelmi szervezet kerül megalakításra, az alábbiak szerint: Riasztó-tájékoztató ő rs 3 fő Összevont mentő-elsősegélynyújtó részleg fő Óvóhelyi részleg 3 fő Kitelepítési-elhelyezési részleg 6 fő A tervezhet ő szervezeti létszám - a helyi igények figyelembevételével f ő lehet. 3. A polgári védelmi szervezetek működési szabályai a.) A készenlétbe helyezés általános feladatai Az Egyetem polgári védelmi vezetője utasítása alapján a VOCS elrendeli, illetve intézkedik: A polgári védelmi alegységek készenlétbe helyezésére, Kiosztja részükre az egyéni védőeszközöket, Összehívja az állományt a kijelölt gyülekezési körletbe, és eligazítás keretében a kialakult helyzet alapján meghatározza részükre a végrehajtandó feladatokat, Megszervezi a nélkülözhetetlenül fontos egészségügyi anyagok védett elhelyezését, Meghatározza az alegységek közötti híradó összeköttetés rendjét, A mentés végrehajtása érdekében igénybe veszi az Egyetem szakfelszereléseit és egyéb műszaki eszközeit, 27

28 Meghatározza a mentési munka sorrendjét és irányítja az Egyetemen belüli mentő-mentesít ő munkákat, Amennyiben a helyi védelemre szervezett polgári védelmi alegységek a mentő-mentesít ő feladatokat nem tudják megoldani, úgy az VOCS vezetője kérheti a területi Védelmi Igazgatóság segítségét. b.) A munkahelyi polgári védelmi alegységek feladatai A riasztó-tájékoztató őrs: gondoskodik a veszélyeztetett telepen tartózkodó alkalmazottak, hallgatók riasztásáról, Összevont ment ő - elsősegélynyújtó részleg: A mentést és kárfelszámolást végz ő részlegbe tartozik az RBV védelmi részleg, a Műszaki ment ő részleg, az Elsősegélynyújtó részleg, a Sérült- Betegszállító részleg. 28

29 A részleg vezetője: A VOCS intézkedése alapján megszervezi és végrehajtja a kárterület felderítését, Meghatározza az egyes alegységek szakmai feladatait, és megkezdi azok végrehajtását. A kialakult helyzet alapján részt vesz: a sérültek elsősegélyben való részesítésében, szállításában, a romok alóli mentésben, a romok eltakarításában, a közm ű helyreállítási munkák végrehajtásában, az ideiglenes helyreállítási munkákban, a személyek, járművek, anyagok mentésében, a terület RBV felderítésében és mentesítésében. Kitelepítési-elhelyezési részleg : A katasztrófák közvetlen, vagy közvetett hatásainak kitett alkalmazottak, hallgatók kitelepítésének, esetleges kimenekítésének szervezése, irányítása. Óvóhelyi részleg: alkalmassá teszi a szükség- életvédelmi helyiségeket a dolgozók, fogadására, elhelyezésére, folyamatosan készenlétben tartja az óvóhelyeket, szükségvédelmet biztosító helyiségeket, biztosítja az életvédelmi ill. szükség-életvédelmi helyiségekben a magatartási rendszabályok betartását, gondoskodik az életvédelmi helyiségekben az ivóvíz ellátásának biztosításáról, a minimális elsősegélynyújtó felszerelésekről, 29

30 szervezi az életvédelmi helyiségekből az esetleges önmentést, életmentést. 30

31 c.) A polgári védelmi vezet ő, a VOCS tagjai, az alegység parancsnokok kötelmei és feladatai Az Egyetem rektora, mint a polgári védelmi vezet ő, felelős: a pv szervezetek létrehozásáért, a pv szervezetbe beosztott állomány folyamatos felkészítéséért, a pv szervezetbe be nem osztott alkalmazottak oktatásáért, katasztrófa esetén a feladatok szakszer ű végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok érvényesítéséért, a szükséges védőeszközök biztosításáért, meghatározza a hatóság által kiadott intézkedések végrehajtásának rendjét, elöljárója az Egyetem valamennyi pv beosztottjának, intézkedik a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásról. ő az Egyetem polgári védelmi vezetőjének közvetlen alárendeltségébe tartozik. VOCS és annak vezet je Feladatai : - közvetlenül szervezi az alegységeket a jóváhagyott Állománytábla" alapján, - gondoskodik a polgári védelmi alegységek feltöltöttségének naprakészségéről, - megszervezi a pv beosztottak szakmai felkészítését, kiképzését, - készenlétbe helyezés időszakában intézkedik a pv alegységek készenlétbe helyezésére és intézkedik a mentő-mentesít ő feladatok végrehajtására, 31

32 szükség megszervezik Az SZENT ISTVÁN EGYETEM - a fentieken kívül végrehajtja ill. végrehajtatja mindazon feladatokat, melyeket a Parancsnok részére meghatároz. - a csoport parancsnoka elöljárója valamennyi pv alegység parancsnokának és beosztottjának.ű Alegységek parancsnokai közvetlenül a VOCS parancsnokának vannak alárendelve. Feladatuk: - az alegység szervezésében való részvétel, javaslattétel a személyi állomány összetételére, - közvetlenül felkészítik a beosztott állományt a katasztrófahelyzetben végrehajtandó szakfeladataikra, - részt vesznek a gyülekezési körletek kijelölésében, - készenlétbe helyezéskor eligazítják az állományt, kiosztják az egyéni védőfelszerelést, és szakfelszerelést - kárterületen irányítják a beosztott állomány tevékenységét, esetén segítséget kér a feladat végrehajtásához, az alegységek közötti együttműködést. alegység vezetőinek alapvet ő feladata, hogy a kárfelszámolás utána legrövidebb időn belül alkalmassá tegye az alegységet esetleges ismételt feladatok végrehajtására. 32

33 Bombariadó Polgári A Az SZENT ISTVÁN EGYETEM 2. sz. melléklet XXIX.Kötelezően alkalmazandó utasítások bombariadó esetén jelzés érkezése (telefonközpont, porta stb.) esetén a telefonhívást átvev ő köteles azonnal a telefonhívás tartalmát az intézmény polgári védelmi vezetője (20 oldal) és a Biztonságszervezési Iroda (1859 mellék)- kizárólag gödöllői campus bombariadó fenyegetettsége esetén - felé bejelenteni. védelmi vezet ő vagy távollétében megbízott helyettese köteles a következőképpen intézkedni: A szervezeti egységek vezetőit azonnal tájékoztatni kell a kialakult helyzetről és a helyi polgári védelmi megbízottak irányításával meg kell kezdeni az épület kiürítését. A területileg illetékes rendőri szervet illetve 102, 107 központi ügyeletet értesíteni kell a bombariadó fenyegetés bejelentésének tényről és a bejelentés pontos tartalmáról. menekülési útvonalakon kimenekült dolgozók, hallgatók, látogatók az épületektől rendészek által kijelölt távolságra és helyre kell, hogy gyülekezzenek. épületekbe a tűzszerészek munkájának befejezéséig senki nem mehet be. A tűzszerészek munkavégzése alatt épületbe történ ő bejárást a rendészek kötelesek megakadályozni. A vizsgálat lezártáig az épületbe csak a következ ő személyek tartozódhatnak: Rendőri szervek munkatársai (rendőr, tűzszerész) Biztonságszervezési Iroda munkatársai Rendészeti Osztály munkatársai (rendészek) Egyéb hatósági szervek szakemberei (tűzoltó, polgári és katasztrófa védelemmel foglalkozó szakember) 33

34 A bombariadó miatt történ ő munkaid ő csökkenés következményeiről (túlmunka, hétvégi munkavégzés) az Intézmény vezetője dönt a hatályos Munkaügyi törvények figyelembevételével. 34

A SEMMELWEIS EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA 34/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2006. (IV. 27.) számú határozata az Egyetem Polgári Védelmi Szabályzatának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1

A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1 A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata 1 A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7

TARTALOMJEGYZÉK II. FEJEZET: A VEZETŐK FELELŐSSÉGI KÖRE, FELADATAIK, JOGAIK ÉS... KÖTELEZETTSÉGEIK... 7 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya... 3 I.2. Az igazgatóság jogállása, megnevezése... 3 I.3. Az igazgatóság feladat- és hatásköre,

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Polgári Védelmi Szervezetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Nyíregyházi Fıiskola Polgári Védelmi Szervezetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata NYÍREGYHÁZI FİISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Fıiskola Polgári Védelmi Szervezetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Szervezeti és mőködési szabályzat 24. sz. melléklete 1. A szervezet rendeltetése,

Részletesebben

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Szám: 02050-119/2/2013. ált. Jóváhagyom: Dakos József rendőr dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány A SIKLÓSI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIKLÓS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7800 SIKLÓS, BATTHYÁNY U. 7. 7800 SIKLÓS PF: 38. TELEFON / FAX: 72/579-770; BM: 23/44-11 FAX:23/44-41 E-MAIL: LubastyikZ@baranya.police.hu Szám: 02050-119/2/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014.

Részletesebben

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE

5. számú melléklet Mozgósítási terv. Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE Vál község polgári védelmi szervezeteinek MOZGÓSÍTÁSI TERVE 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. A terv rendeltetése:...3 2. A polgári védelmi szervezetek mozgósításánál alkalmazott egyes fogalmak meghatározása...3

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL

IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL IM TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ BÜNTETŐÜGYEK INTÉZÉSÉRŐL I. FEJEZET - BEVEZETÉS... 3 I. Nemzetközi szerződések... 3 II. Általános információk... 4 III. A bűnügyi jogsegély formái és az alkalmazandó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/11. szám Budapest, 2012. július 09. Szám: 22655/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 9/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás az általános

Részletesebben

A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint)

A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint) 1 A parancsnoki munka fogalma, sorrendje (1992-es elv szerint) A parancsnoki munka az a rendszer, amely szerint a parancsnok a vezetési tevékenységét végzi. E tevékenység, mint vezetési módszer, elsősorban

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M

S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T S Z E G E D 2015. D E C E M B E R 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szabályzat célja, hatálya 4 II.

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2016. március 1 jétől

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2016. március 1 jétől TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március 1 jétől Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Az ALAPÍTVÁNY ADATAI II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 1., Önkéntes tevékenység

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés

HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI. 1. Bevezetés HORPÁCSI FERENC A HATÁRİRSÉG BEVETÉSI SZERVEINEK LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETI FELADATAI 1. Bevezetés A 21. század katasztrófák egész sorozatával köszöntötte bolygónkat, részben a természet, részben az emberi

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

A központi költségvetési szerv alapokmánya

A központi költségvetési szerv alapokmánya A központi költségvetési szerv alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése 11 Belügyminisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám: 722865 megnevezése: Fejér Megyei

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására:

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására: A Kardos László Általános Iskola tankönyvellátása megszervezésének, a tankönyvtámogatás megállapításának, és a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának,

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi. törvény. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról A katasztrófavédelmi törvény tervezete Nyilvánosságra hozták a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely az elmúlt időszak tapasztalatai alapján

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére

Munkaköri leírás az intézményvezető (főigazgató) részére SZMSZ 1. számú melléklet A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékleteként

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől. 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

VESZPRÉM MEGYE BÍRÓSÁGAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 8200. Veszprém, Vár u. 19. 8210. Pf.: 1029 t. 06 88 577-520 f. 06 88 577-509 e. birosag_veszprem@veszpremit.birosag.hu www.veszpremitorvenyszek.hu 2013.El.II.B.41. VESZPRÉM

Részletesebben

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A VMKI SZMSZ Az Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen 1. Igazgató-helyettes 2. Gazdasági Igazgató-helyettes 3. Humán Szolgálat 4. Ellenőrzési

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben