Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának április 20-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának április 20-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Intézményfenntartó Osztály Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete a közgyűlés hatásköréből a Kulturális Bizottság átruházott hatáskörei között sorolja a megyei fenntartású közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását. Jelen előterjesztésben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti és működési szabályzatának módosítását terjesztem a bizottság elé és javaslom a dokumentum jóváhagyását. A módosítás oka, hogy a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt Nagy Kiállítótér Múzeum utca Megvalósíthatósági Tanulmányában indikátorként került megfogalmazásra alkalmazott kulturális menedzsment/marketing szakemberek foglalkoztatása, célértékként 6 fővel. A feladatot a megyei múzeum szervezetén belül Kommunikációs és Marketing Igazgatóság létrehozásával kívánjuk megoldani, amely az intézmény egyik osztálya lesz. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága létszámkeretét marketing feladatok ellátására 2 fővel emelte, efelett pedig a Megvalósíthatósági Tanulmányban célértékként megjelölt létszámot a megyei múzeumigazgatóságon az egyes osztályokon dolgozó munkatársak belső átcsoportosításával biztosítjuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 113/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatában döntött a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosításáról. A közgyűlési határozat 5. b. pontjában felkérte a központosítással érintett intézmények vezetőit, hogy a gazdálkodási feladatok ellátásában bekövetkezett változásoknak megfelelően a szervezeti, működési és az egyéb érintett szabályzataik módosításáról gondoskodjanak. Mivel a megyei múzeum a gazdálkodás központosításában érintett, a módosítani javasolt szervezeti és működési szabályzat a leírt feladatnak is eleget tesz.

2 2 Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Szatyor Győző, a bizottság elnöke P é c s, április 11. Szatyor Győző

3 3 Melléklet A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

4 4 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága H Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H Pécs, Pf Az intézményalapító neve: Művelődésügyi Minisztérium A múzeum alapítási éve: 1958 Nemzetközi kapcsolatban használt név: Janus Pannonius Múzeum Kanizsai Dorottya Múzeum A múzeum alapító okiratának kelte, száma: február 22. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2011. (II. 22.) határozat 10/b. számú melléklete A múzeum fenntartója és szakmai felügyeleti szerve: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti Erőforrás Minisztérium Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Az intézmény általános forgalmi adó alany. II. Az intézmény főbb feladatai Az intézmény tevékenységi köre: Alaptevékenység: múzeumi tevékenység. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, továbbá A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján.

5 5 Szakfeladatai: Múzeumi gyűjteményi tevékenység A kulturális javak meghatározott természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti anyagának gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon való bemutatása M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Raktározás, tárolás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Alapképzés Mesterképzés Doktori képzés Múzeumi gyűjteményi tevékenység Természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti, muzeális emlékek és leletek gyűjtése, védelme és szakszerű őrzése (nyilvántartása), a megye területén szükségessé váló leletmentés elvégzése. A régészeti jelentőségű földterületek nyilvántartása, ellenőrzése és a velük kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása, a megyei múzeumi szervezetbe nem tartozó muzeális közgyűjtemények felügyelete, a megye területén működő múzeumok és egyéb muzeális közgyűjtemények szakmai felügyelete, a megye területén lévő tájházak módszertani irányítása, segítése, a megyében lévő kulturális tárgyi és építészeti örökség védelmében való részvétel, a védett muzeális emlékek és muzeális magángyűjtemények nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos közvetlen teendők ellátása, a pécsi világörökségi helyszínek feltárásában, megóvásában, bemutatásában való aktív közreműködés, a pécsi világörökséget kezelő szervezettel és a világörökségi helyszínek feltárásában, bemutathatóvá tételében résztvevőkkel való alkotó együttműködés,

6 6 - az intézmény gyűjteményébe tartozó műtárgyakkal kapcsolatos állományvédelmi feladatok végzése (megelőző állagvédelem és aktív restaurálás-konzerválás), műtárgyak mozgatásával és kölcsönzésével kapcsolatos tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység muzeális emlékek és leletek tudományos feldolgozása, tudomány szervezési tevékenység folytán közreműködés a megye és a dunántúli régió tudományos feltárását célzó munkában, alaptevékenységével összefüggő adatszolgáltatási, dokumentálási tevékenység, a gyűjteményeiben őrzött anyag szerzői jogvédelmének biztosítása, gyűjteményezéssel kapcsolatos szerzői jogok érvényesítése, szakmai publikációs tevékenység (írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történő közzététel, beleértve a kiállítási katalógusokat vezetőket is), konferenciák szervezése, szakmai és tudományos tapasztalatcsere, hazai és nemzetközi kiadványcsere bonyolítása Múzeumi kiállítási tevékenység muzeális emlékek, leletek bemutatása, állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok szervezésével, rendezésével Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység iskolai oktatás szakmai segítése (tárlatvezetés, múzeumi órák), múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati feladatok végzése, múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetése és terjesztése, az intézmény PR-és marketing-tevékenységével, média kapcsolati és propaganda munkájával kapcsolatos kiadványok (beleértve könyvek, plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, műtárgymásolatok és ajándéktárgyak, Cd-k, stb) készítése és terjesztése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása. Vállalkozási tevékenysége szakfeladata és mértéke: Múzeumi kiállítási tevékenység Az intézmény szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, amely nem veszélyezteti meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva 30%-os mértéket érhet el.

7 7 III. Szervezeti felépítés A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezete muzeális intézmény, tudományos kutatóhely. Gyűjtőterülete Baranya megye közigazgatási területe, a Kanizsai Dorottya Múzeum néprajzi gyűjteménye tekintetében országos gyűjtőkörű múzeum, a Képző-és Iparművészeti Osztály tekintetében országos és nemzetközi gyűjtőkörű. A tényleges munkavégzés szervezeti alapját az igazgatóság és a gyűjtemények képezik, amelyek tevékenységüket az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján, a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően végzik. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapintézményei: - Janus Pannonius Múzeum (Pécs) szakmai besorolása: megyei múzeum (alapítási éve:1904) - Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) szakmai besorolása: tájmúzeum (alapítási éve:1923) A.) A múzeum vezetése Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága egy intézményt, egyetlen jogi személyt alkot. Az intézmény élén egyszemélyes vezető áll, a megyei múzeumigazgató, aki felelős az intézmény egész működéséért, a tulajdon megóvásáért. Megbízatása határozott időre szól, Megbízatását pályázat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozata alapján kapja. Munkáltatója a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Felelős az intézményben folyó szakmai munkáért, az egységes tervezésért, műtárgyállományért, gazdálkodásáért, a nyilvántartás rendjéért, a közművelődési feladatok ellátásáért. Dönt személyi kérdésekben, gondoskodik az intézményben folyó tudományos kutatás összehangolásáról. A megyei múzeumigazgató végzi az intézmény operatív vezetését, teljes körű döntési joggal. Távollétében a megyei múzeumigazgató-helyettes helyettesíti. B.) Az intézmény szervezete Az intézmény munkatársai - függetlenül munkavégzésük tényleges helyétől - az intézmény igazgatóságának és osztályainak keretében dolgoznak. A megyei múzeumi szervezetben a szakmai tevékenység az osztályok keretén belül folyik. Osztályok: Titkárság Címe: 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Telefon: 72/

8 8 A megyei múzeum napi munkájának irányítása, szervezése, koordinálása, a múzeum működésének segítése. A titkárság szervezetébe tartozik a titkárnő, fotólabor, számviteli előadó, pénzügyi előadó, gépkocsivezető, kézbesítő, gondnok, takarító, udvaros, porta. Kommunikációs és Marketing Igazgatóság Címe: 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Telefon: 72/ a.) az intézmény, és a megye EKF beruházásait érintett megyei fenntartású intézmények sajtó, kommunikációs, a kiállítások kísérőrendezvényeinek szervezése, közönségkapcsolati és marketing tevékenységének irányítása, felügyelete. b.) a múzeummal kapcsolatos PR- és reklámtevékenység koordinálása, felügyelete gondoskodik a médiával, az idegenforgalmi cégekkel, a civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel való kapcsolattartásról, annak felügyeletével. c.) A marketing / közművelődési munkatársak ellátják az intézmény közművelődési feladatait: tárlatvezetés, múzeumi órák tartása, iskolákkal, intézményekkel és a közönséggel való kapcsolattartás, az éves statisztikák elkészítése, tájékoztatás, információk szolgáltatása. Részt vesznek a titkárság közönségkapcsolatokkal összefüggő levelezésében, ügyintézésében. Tevékenységüket összehangolják a szakmai osztályokkal. Természettudományi Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Természettudományi Osztály Címe: 7623 Pécs, Szabadság u. 2. Telefon: 72/ a.) a természettudományi gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és adatvédelmi, publikációs jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, preparálás b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) valamennyi természettudományi jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely működtetése. Régészeti Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Régészeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. Telefon: 72/ a.) régészeti gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a régészeti kutatások, feltárások és feldolgozások c.) védetté nyilvánított és egyéb régészeti lelőhelyek, gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés, régészeti hatástanulmányok,

9 9 d.) valamennyi régészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Néprajzi Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Néprajzi Osztály Címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 15. Telefon: 72/ a.) a néprajzi gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a néprajzi kutatások és feldolgozások c.) valamennyi néprajzi jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 9.Telefon: 72/ a.) újkortörténeti gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) valamennyi a tárgykörbe tartozó állandó- és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Képző-és Iparművészeti Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Képző- és Iparművészeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Telefon: 72/ a.) a képző- és iparművészeti gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a művészettörténeti kutatások és feldolgozások c.) valamennyi képző- és iparművészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, ill. kiállítóhely Kanizsai Dorottya Múzeum Neve: BMMI - Kanizsai Dorottya Múzeum Címe: 7700 Mohács, Városház u. 1. Telefon: 69/ a. ) a múzeum néprajzi, valamint a (Mohács és kistérsége) helytörténeti

10 10 gyűjteményeinek, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek kezelése. ( gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás) A magyarországi déli szláv (horvát, szerb, szlovén) nemzetiség országos gyűjtőkörű múzeuma b. ) néprajzi, helytörténeti kutatások és feldolgozások d.) valamennyi a tárgykörbe tartozó állandó- és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Megbízásos feladatok: A múzeumi tevékenységet érintő, az egyéb törvényi kötelezettségen alapuló feladatok esetenkénti ellátása külső szakemberek megbízásával történhet. - kiállítás kivitelezése és a meglevő kiállítások karbantartásához kapcsolódó feladatok - állományvédelem, restaurálás egyes szakterületeinek ellátása IV. A szervezet irányítása és működése 1. ) Megyei múzeumigazgató A megyei múzeumigazgató kiemelt feladatai közé tartozik: - Irányítja és szervezi a gyűjtemények gyarapítását, megóvását, feldolgozását, tudományos és közművelődési hasznosítását. - Hatóságokkal és magánszemélyekkel szemben képviseli a múzeumot. - Meghatározza a múzeum ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról, meghatározza a dolgozók munkakörét. - Gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek megteremtéséről és érvényesítéséről. - Felelős a múzeum munkatervének elkészítéséért és végrehajtásáért. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört a külön jogszabályokban meghatározott terjedelemben, felelős a munka folyamatos ellátásáért. - Felelős a múzeum őrzésében és használatában lévő tulajdon védelméért, a múzeum tűzvédelmi, munkavédelmi és polgári védelmi szabályzatának elkészítéséért, betartásáért. - A múzeum gazdasági-pénzügyi feladatellátásában kötelezettségvállalási jogkört gyakorol, ennek során intézkedik a szolgáltatás, áruszállítás megrendeléséről, a munkavégzés elrendeléséről és a pénzügyi teljesítéséről. Felelős a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért. - Gondoskodik arról, hogy a múzeumi munkát érintő jogszabályokat és rendelkezéseket a múzeumi dolgozók megismerjék és betartsák. - Gondoskodik a 7 éves továbbképzési és az éves beiskolázási terv elkészítéséről és megvalósításáról. - A belső szabályzatok elkészítésének koordinálása. - A szakmai pályázati munka irányítása. A megyei múzeumigazgató egyes feladatokat részben vagy egészben egyéb vezetőkre, vagy más munkatársakra átruházhat, ezek elvégzéséért azonban felelőssége továbbra is fennmarad.

11 11 Átruházott igazgatói hatáskörben a konkrétan írásban meghatalmazott személy - megyei múzeumigazgató-helyettes, műtárgyvédelmi felelős, osztályvezetők- a meghatározott szakterületen, ügyben, esetben vagy időszakban gyakorolhatja az utasítási, intézkedési és ellenőrzési jogkört. Az igazgató általános helyettesítésének esetében az utalványozási, képviseleti és kiadmányozási jogkört az általa megbízott helyettes gyakorolja a helyettesítési rendnek megfelelően. Az intézményi felelősséget bármilyen formában érintő ügyben az igazgató kiadmányoz. Tanácsadó testület: A Múzeum szakmai munkájának hatékonyabbá tétele érdekében Tudományos- és Tanácsadó Testületet működtethet. A megyei múzeumigazgató munkáját közvetlenül segítik: - a megyei múzeumigazgató-helyettes - titkárság - kommunikációs és Marketing Igazgatóság - a múzeumi szakmai osztályok vezetői. Indokolt esetben a megyei múzeumigazgató különböző szakértőket felkérhet véleményadásra - tudományos titkár (kapcsolt munkakörben) - múzeumi műtárgyvédelmi felelős (kapcsolt munkakörben) - A Tudományos és Tanácsadó Testület 2. Megyei múzeumigazgató-helyettes Feladata a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén annak helyettesítése. A megyei múzeumigazgató-helyettes feladata különösen: - A titkárság közvetlen irányítása, a titkárság zavartalan működésének, az adminisztratív és operatív feladatok/ügyek megoldásának biztosítása, annak felügyelete. - A pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázati tevékenység koordinálása. - Segítségnyújtás a megyei múzeumigazgatónak az intézmény kapcsolatainak erősítésében, a partnerkapcsolatok bővítésében. - A megyei múzeumigazgatóval közösen a múzeum szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez szponzorok, támogatók keresése. 3. Titkárság A titkárság feladata az intézmény adminisztratív ügyeinek intézése, igazgatási rendjének biztosítása (az ügyiratok átvétele, iktatása, szétosztása, az igazgató vagy helyettese által elkészített intézkedés továbbítása, irattározása), az intézmény működésére vonatkozó általános nyilvántartások vezetése, az igazgatói ügyfélfogadások előkészítése és ügyintézések lebonyolítása. A titkárság a megyei múzeumigazgató-helyettes felügyelete és a közvetlen irányítása alatt dolgozik. szervezetébe tartozik a titkárnő, fotólabor, számviteli előadó, pénzügyi előadó, gépkocsivezető, kézbesítő, gondnok, takarító, udvaros, porta.

12 12 A titkárság adminisztratív feladatait, ügyintézést, adminisztrációt, ügyiratok nyilvántartását, kézbesítését, a titkárnő, a kézbesítő látják el. A fotólabor feladata a múzeumi nyilvántartási, dokumentációs, tudományos és közművelődési célú fényképeinek elkészítése az egyes gyűjtemények jóváhagyott tervének megfelelően, a gyűjteményekkel egyeztetett ütemterv, ill. a megyei múzeumigazgató rendelkezése alapján. Feladata az intézmény honlapjának technikai frissítése az adott gyűjteményt érintő szakmuzeológus irányításával. A számviteli előadó és pénzügyi előadó a múzeum kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodási előirányzatok kereteinek megfelelően biztosító mindennapi tevékenységéről gondoskodik. Az intézmény egyéb gazdasági feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Intézmény-fenntartó Osztálya végzi. 4. Osztályok A Janus Pannonius Múzeum Természettudományi, Régészeti, Néprajzi, Új- és Legújabbkori Történeti, Képzőművészeti és Iparművészeti Osztályai, a Kommunikációs és Marketing Igazgatóság, továbbá a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum Osztálya a feladatköreihez tartozó múzeumi, kommunikációs, marketing tevékenységeket teljes körűen ellátja és annak szakszerűségéért felelős. Az osztályok munkatársai a jóváhagyott terveknek, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ügyrendi Szabályzatának és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az osztályok vezetőinek közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat. - Az osztályvezetők a osztály teljes működési vertikumáért felelősek. - Az osztályvezetők megbízatását a múzeum igazgatója adja. - Az osztályvezetői megbízatás csak az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, megfelelő egyetemi szakirányú végzettséggel rendelkező lehet. Megbízatását a kinevezési okmányban rögzítik. - Munkaköri leírását a múzeum igazgatója készíti. - Az osztályvezető éves beszámolót és munkatervet készít. Szakmai javaslataival részt vesz a múzeum rövid és középtávú kiállítási- és publikációs tervének elkészítésében. Tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi feladatok A múzeum az ez irányú működtetésre vonatkozó mindenkor érvényben lévő jogszabályi rendeletek, fenntartói utasításoknak megfelelően jár el. 5. Az intézmény vezetőinek helyettesítési rendje: - Megyei múzeumigazgató helyettesítése A megyei múzeumigazgatói feladatokat a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén a megyei múzeumigazgató-helyettes látja el. Szakmai kérdésekben köteles egyeztetni az illetékes gyűjtemény vezetőjével. Az iratkezelés és szervezés folyamatosságát a megyei múzeumigazgató helyettes köteles biztosítani.

13 13 - Osztályvezetők helyettesítése Az osztályvezetők távollétében feladataikat, a megyei múzeumigazgatói jóváhagyásával az általuk megbízott és a titkárságon bejelentett munkatársak gyakorolják. 6. Gazdálkodási-pénzügyi feladatok Az intézmény gazdálkodásával, könyvvezetésével és adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 113/2010. (XII. 2.) Kgy. határozatának 12. számú mellékleteként elfogadott Munkamegosztási megállapodás alapján. 7. Belső ellenőrzés Az ellenőrzési jogkört a megyei múzeumigazgató és az egyes szervezeti egységeken belül - átruházott hatáskörben az osztályvezetők gyakorolják. Az ellenőrzés kiterjed a műtárgyvédelem, a biztonsági, a baleseti- és tűzvédelem, valamint a munkafegyelem területére. 8. Az intézmény működésének felügyelete és ellenőrzése A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága éves munkaterv alapján működik. A munkaterv és a teljesítésről szóló jelentés jóváhagyása a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése illetékes, kultúrával foglalkozó bizottsága hatáskörébe tartozik. Az intézmény szakmai felügyeletét a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma látja el, az országos múzeumi szakfelügyelet keretében. 9. Az intézmény irányítását és működését segítő tanácskozások és értekezletek rendje Vezetői értekezlet Az intézményi tervek, jelentések és kiemelten fontos, valamennyi gyűjteményt érintő kérdések megvitatására a megyei múzeumigazgató hívja össze. A megyei múzeumigazgató-helyettes, az osztályvezetők és a tárgy szerint érintettek mellett meghívót kaphat a reprezentatív szakszervezet képviselője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a múzeumi műtárgyvédelmi felelős, a tudományos titkár. A megyei múzeumigazgató eseti megbízás alapján a tárgykörben kompetens szakértőt is felkérhet szakmai véleményadásra. A vezetői értekezletnek előre meghatározott tárgysorozata van, amelyet az igazgató határoz meg a beérkezett javaslatokra is figyelemmel. Eredményét jegyzőkönyv vagy emlékeztető foglalja össze. Múzeumi munkaértekezlet Az intézmény valamennyi dolgozójának részvételével, tájékoztatási, konzultatív céllal összehívott értekezlet, amely azonban a különböző munkakörökben és beosztásokban dolgozó munkatársak számára eltérő tárgysorozattal külön-külön helyen és időben tartandó meg a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja

14 14 vezetésével. Célja a munka során felmerülő problémák felvetése és megoldásuk kimunkálása. Múzeumi osztályértekezlet Az egyes osztályok fontos működési kérdéseinek megvitatására az illetékes osztályvezető hirdeti meg. Ha a tárgysorozatban van a megyei múzeumigazgató tájékoztatása szempontjából fontos részlet, a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja részt vesz az osztályértekezleten. A osztályértekezletek összehívását a megyei múzeumigazgató kezdeményezheti. Munkamegbeszélés Operatív jellegű értekezlet (konzultáció), amelyet a megyei múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató-helyettes, bármely osztályvezető kezdeményezhet saját elhatározása vagy munkatársi javaslat alapján. 10. Záró rendelkezés Az intézmény tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) mellett az érvényben lévő jogszabályok és a hatályos igazgatói utasítások határozzák meg. Az új SZMSZ, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kultúrával foglalkozó szakbizottsága jóváhagyása után lép életbe, amellyel egyidejűleg a korábbi SZMSZ hatályát veszti. Pécs, április 6. Dr. Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Művészetek Háza szervezeti és működési szabályzata

Művészetek Háza szervezeti és működési szabályzata Művészetek Háza szervezeti és működési szabályzata Az intézmény tevékenységét a szervezeti és működési szabályzat mellett az érvényben lévő jogszabályok és a hatályos igazgatói utasítások határozzák meg.

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBET VIGADÓ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. INTÉZMÉNYI ADATOK: Név: Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár Kerek bélyegző: Fejbélyegző: Cím: 7754 Bóly, Széchenyi tér 10. Levélcím:

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról

Dakos József r. dandártábornok sk. megyei rendőrfőkapitány. 4 /2013. (VI. 26.) RK Intézkedése a Pécsi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM: 23/10-55 Fax:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu Szám: 02010/119/4/

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24-ei ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása Előadó: Dr.

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Záradék: Szabályzatot készítette: Kató Pálné jegyző Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 2015. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Oktatási Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata a 26/2012. (VII.9.) OH elnöki utasítás 1. számú melléklete Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2012. július 9. TARTALOMJEGYZÉK I. A HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI, KÉPVISELETE

Részletesebben

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom:

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom: Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom:. dr. Baán László f igazgató.... Balog Zoltán emberi er források minisztere Budapest, 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

4/2003. számú elnöki rendelkezés

4/2003. számú elnöki rendelkezés Hatályos: 2012. március 1-től 4/2003. számú elnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1. Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezési

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. Kelte: A kiadmány hiteléül: 2011. június 01. Jóváhagyta: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 17742-1/2007 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) és 90. (2) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 2197/Sz/2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiak ban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben