ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága június 18-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága 2008. június 18-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke Szám: 739-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága június 18-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatainak módosítása Az előterjesztést készítette: - Dr. Erdődy Gyula megbízott főosztályvezető Humánszolgáltatási Főosztály - Bozóky Anita, a Művészetek és Irodalom Háza igazgatója - Dr. Roisz Andrásné, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgató-helyettese - Dr. Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója - Dr. Fabényi Júlia, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója - Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatója A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények jogszabályban előírt gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága látta el, így az intézmények részben önálló gazdálkodású költségvetési szervként működtek. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 115/2007. (XII. 5.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat kulturális intézményei alapító okiratait. Eszerint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lett, amely a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyonnal önállóan gazdálkodik.

2 2 A Baranya Megyei Levéltár önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lett, amelyhez gazdaságilag integrált a Csorba Győző Megyei Könyvtár. A Baranya Megyei Levéltár a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdaságilag a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan részben önálló költségvetési szervként működik tovább. A Csorba Győző Megyei Könyvtár a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A Művészetek és Irodalom Háza önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lett, amelyhez gazdaságilag integrált a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. A Művészetek és Irodalom Háza a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ gazdaságilag a Művészetek és Irodalom Házához integráltan részben önálló költségvetési szervként működik tovább. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendeletében foglaltak alapján az intézmény használatába adott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A kulturális intézmények módosított alapító okiratai a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 115/2007. (XII. 15.) Kgy. határozatának 1. pontja értelmében január 1-től hatályosak, ami szükségesség teszi az intézmények szervezeti és működési szabályzatainak módosítását is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2008. (IV. 17.) Kgy rendelete, amely a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet módosítása, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága átruházott hatáskörei között szerepelteti, hogy a bizottság jóváhagyja a megyei fenntartású közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények szervezeti és működési szabályzatát A kulturális intézmények elkészítették módosított szervezeti és működési szabályzataikat, amelyeket a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési Csoportja véleményezett. A szükséges pontosításuk után a kulturális intézmények módosított szervezetei és működési szabályzatait jóváhagyás céljából a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága elé terjesztem.

3 3 Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága - a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, - a Baranya Megyei Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, - a Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, - Művészetek és Irodalom Háza Szervezeti és Működési Szabályzatát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, - a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az 5. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Bokor Béla, a bizottság elnöke P é c s, június 9. Bokor Béla sk.

4 4 1. sz. melléklet A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az intézmény jogállása

5 5 A múzeum neve és címe: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága H Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H Pécs, Pf Az intézményalapító neve: Művelődésügyi Minisztérium A Múzeum alapítási éve: 1958 Nemzetközi kapcsolatban használt név: Janus Pannonius Múzeum Kanizsai Dorottya Múzeum A múzeum alapító okiratának kelte, száma: június 15. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 71/2006. (VI.15.) határozat melléklete A múzeum fenntartó és szakmai felügyeleti szerve: - Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) / volt Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat útján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő, önálló gazdálkodású költségvetési szerv Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: / Nemzeti Autópálya Zrt- vel kötött szerződés alapján/ Az intézmény általános forgalmi adó alany. II. Az intézmény főbb feladatai

6 6 Az intézmény tevékenységi köre: Alaptevékenység: múzeumi tevékenység. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, továbbá A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény alapján. Szakfeladatai: Múzeumi tevékenység A kulturális javak meghatározott természettudományi, régészeti, néprajzi, történeti, képző- és iparművészeti anyagának gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon való bemutatása. - A régészeti örökség (régészeti jelentőségű földterületek) felügyelete, azon belül a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken a szükséges megelőző feltárások és leletmentések végzése és általában a régészeti örökség elemeinek kezelése. - Régészeti lelőhelyek, objektumok és leletek nyilvántartásba vétele és adatszolgáltatás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) felé az egységes nyilvántartásához. - Pécsi világörökségi helyszín régészeti szakmai felügyelete. - A hatósági és szakhatósági jogköröket gyakorló KÖH munkájának támogatása szakvélemények, tanácsadás, adatszolgáltatás révén, illetve a védetté nyilvánított kulturális örökség (régészeti jelentőségű földterületek, gyűjtemények, műtárgyak) hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés. - A megye területén a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények (kiállítóhelyek) szakmai (muzeológiai) felügyelete, illetve új működési engedélyek kiadásához szakági muzeológiai javaslat adása. - Statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség a megye területén működő muzeális intézmények vonatkozásában - A múzeum kezelésében lévő kulturális javak állagvédelmének biztosítása. - A gyűjteményekben őrzött anyag szerzői jogvédelmének biztosítása, szerzői jogok érvényesítése. - Szakmai közreműködés Baranya megye és a dél-dunántúli régió muzeológia szakágaihoz kapcsolódó tudományos feltárását célzó munkákban. - Konferenciák, szakmai fórumok szervezése. - A múzeumi tevékenységéhez kapcsolódó közművelődési és

7 7 közönségkapcsolati és marketing feladatok ellátása. - Hazai és nemzetközi kiadványcsere bonyolítása. - Az intézmény szakmai profiljához kapcsolódó tudományos és ismeretterjesztő munkák, műtárgymásolatok és egyéb tárgyak árusítása Könyv- és zenemű kiadás Könyvkiadási tevékenység: a múzeumi munka eredményeit közzétevő tudományos és népszerűsítő kiadványok, illetve a kiállításokhoz, az oktatáshoz kapcsolódó nyomtatványok kiadása. III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III/1. A szervezet egysége A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezete muzeális intézmény, tudományos kutatóhely. Gyűjtőterülete Baranya megye közigazgatási területe, a Kanizsai Dorottya Múzeum néprajzi gyűjteménye tekintetében országos gyűjtőkörű múzeum, a Képző-és Iparművészeti Osztály tekintetében országos és nemzetközi gyűjtőkörű. A tényleges munkavégzés szervezeti alapját az igazgatóság és a gyűjtemények képezik, amelyek tevékenységüket az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján, a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően végzik. III/2. Szervezeti tagozódás A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapintézményei: - Janus Pannonius Múzeum (Pécs) szakmai besorolása: megyei múzeum (alapítási éve:1904) - Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) szakmai besorolása: tájmúzeum (alapítási éve:1923) A.) A múzeum vezetése Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága egy intézményt, egyetlen jogi személyt alkot. Az intézmény élén egyszemélyes vezető áll, a megyei múzeumigazgató, aki felelős az intézmény egész működéséért, a tulajdon megóvásáért. Megbízatása határozott időre szól, Megbízatását pályázat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozata alapján kapja. Munkáltatója a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

8 8 Feladatait a muzeális közgyűjtemények ügyrendi szabályzata 11 (2) bekezdés (MKM Bp. 1984) írja elő. Felelős az intézményben folyó szakmai munkáért, az egységes tervezésért, műtárgyállományért, gazdálkodásáért, a nyilvántartás rendjéért, a közművelődési feladatok ellátásáért. Dönt személyi kérdésekben, gondoskodik az intézményben folyó tudományos kutatás összehangolásáról. A megyei múzeumigazgató végzi az intézmény operatív vezetését, teljes körű döntési joggal. Távollétében a megyei múzeumigazgató-helyettes helyettesíti. B.) Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény munkatársai - függetlenül munkavégzésük tényleges helyétől - az intézmény igazgatóságának és osztályainak keretében dolgoznak. A megyei múzeumi szervezetben a szakmai tevékenység az osztályok keretén belül folyik. B./1. Osztályok A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága osztályai a muzeológia minden ágát átfogják: természettudomány, régészet, néprajz, történeti muzeológia, képző- és iparművészet. Természettudományi Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Természettudományi Osztály Címe: 7623 Pécs, Szabadság u. 2. Telefon: 72/ Feladatkörébe tartoznak: a.) a természettudományi gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és adatvédelmi, publikációs jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, preparálás b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) valamennyi természettudományi jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely működtetése. Régészeti Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Régészeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 12. Telefon: 72/ Feladatkörébe tartoznak:

9 9 a.) régészeti gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a régészeti kutatások, feltárások és feldolgozások c.) védetté nyilvánított és egyéb régészeti lelőhelyek, gyűjtemények, tárgyak hatósági felügyeletében való szakmai közreműködés, régészeti hatástanulmányok, d.) valamennyi régészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Néprajzi Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Néprajzi Osztály Címe: 7623 Pécs, Rákóczi u. 15. Telefon: 72/ Feladatkörébe tartoznak: a.) a néprajzi gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a néprajzi kutatások és feldolgozások c.) valamennyi néprajzi jellegű állandó és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Új- és Legújabb Kori Történeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 9. Telefon: 72/ Feladatkörébe tartoznak: a.) újkortörténeti gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a tárgykörbe tartozó kutatások és feldolgozások c.) valamennyi a tárgykörbe tartozó állandó- és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely Képző-és Iparművészeti Osztály Neve: (Janus Pannonius Múzeum) Képzőművészeti Osztály Címe: 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Telefon: 72/ Feladatkörébe tartoznak:

10 10 a.) a képző- és iparművészeti gyűjtemények, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek - gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás b.) a művészettörténeti kutatások és feldolgozások c.) valamennyi képző- és iparművészeti jellegű állandó és időszaki kiállítás, ill. kiállítóhely Kanizsai Dorottya Múzeum Neve: BMMI - Kanizsai Dorottya Múzeum Címe: 7700 Mohács, Városház u. 1. Telefon: 69/ Feladatkörébe tartoznak: a.) múzeum néprajzi, valamint a (Mohács és kistérsége) helytörténeti gyűjteményeinek, mint muzeológiai nyilvántartási, őrzési és (adatvédelmi, publikációs) jogi egységek kezelése. ( gyűjteménygyarapítás, állagvédelem, restaurálás)a magyarországi déli szláv (horvát, szerb, szlovén) nemzetiség országos gyűjtőkörű b.) néprajzi, helytörténeti kutatások és feldolgozások d.) valamennyi a tárgykörbe tartozó állandó- és időszaki kiállítás, illetve bemutatóhely B./2. Az irányítást, szervezést, működést segítő egységek Titkárság keretén belül működik: titkárnő, közművelődési munkatársak, fotólabor, gépkocsivezető, kézbesítő. Gazdasági, műszaki osztály keretén belül működik Számviteli előadó, pénzügyi előadó, humánszolgáltatási főelőadó, műszaki előadó, takarító, udvaros, porta. B./3. Megbízásos feladatok: A múzeumi tevékenységet érintő, az egyéb törvényi kötelezettségen alapuló feladatok esetenkénti ellátása külső szakemberek megbízásával történhet. -kiállítás kivitelezése és a meglevő kiállítások karbantartásához kapcsolódó feladatok - állományvédelem, restaurálás egyes szakterületeinek ellátása

11 11 IV. A SZERVEZET IRÁNYITÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 1. )A megyei múzeumigazgató A megyei múzeumigazgató kiemelt feladatai közé tartozik: - Irányítja és szervezi a gyűjtemények gyarapítását, megóvását, feldolgozását, tudományos és közművelődési hasznosítását. - Hatóságokkal és magánszemélyekkel szemben képviseli a múzeumot. - Meghatározza a múzeum ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról, meghatározza a dolgozók munkakörét. - Gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek megteremtéséről és érvényesítéséről. - Felelős a múzeum munkatervének elkészítéséért és végrehajtásáért. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört a külön jogszabályokban meghatározott terjedelemben, felelős a munka folyamatos ellátásáért - Felelős a múzeum őrzésében és használatában lévő tulajdon védelméért, a múzeum tűzvédelmi, munkavédelmi és polgári védelmi szabályzatának elkészítéséért, betartásáért - Közreműködik az intézmény gazdasági-pénzügyi feladatellátásában és az ingatlanvagyon használatában, működtetésében, üzemeltetésében - Gondoskodik arról, hogy a múzeumi munkát érintő jogszabályokat és rendelkezéseket a múzeumi dolgozók megismerjék és betartsák. - Gondoskodik a 7 éves továbbképzési és az éves beiskolázási terv elkészítéséről és megvalósításáról. - A belső szabályzatok elkészítésének koordinálása - A szakmai pályázati munka irányítása Tanácsadó testületek: A Múzeum szakmai munkájának hatékonyabbá tétele érdekében Tudományos- és Tanácsadó Testületet működtet. Tudományos- és Tanácsadó Testület: A testület szakmailag elismert személyekből áll, tagjait a megyei múzeumigazgató kéri fel. A testület három állandó taggal, valamint a téma jellegéből adódóan megyei és országos szaktekintélyek meghívásával működik. A Tudományos- és Tanácsadó Testület vezetője az intézmény igazgatója, az adminisztratív tevékenységét a múzeumigazgató által kijelölt személy látja el. Az intézmény működését a testület véleményezés alapján segíti. A fenti kérdések eldöntésében a megyei múzeumigazgató a Tudományos- és Tanácsadó Testület véleményét figyelembe veszi. A megyei múzeumigazgató munkáját közvetlenül segítik:

12 12 - a megyei múzeumigazgató-helyettes - gazdasági igazgatóhelyettes - a szakmai osztályok vezetői. Indokolt esetben a megyei múzeumigazgató különböző szakértőket felkérhet véleményadásra - tudományos titkár (kapcsolt munkakörben) - múzeumi műtárgyvédelmi felelős (kapcsolt munkakörben) - A Tudományos és Tanácsadó Testület A megyei múzeumigazgató-helyettes a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén annak helyettesítése, kivéve a megyei múzeumigazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket A megyei múzeumigazgató-helyettes feladata különösen: - az igazgatói titkárság zavartalan működésének, az adminisztratív és operatív feladatok/ügyek megoldásának biztosítása, annak felügyelete, - a pályázatok figyelemmel kísérése, a pályázati tevékenység koordinálása, - a műtárgy- és fotókölcsönzések adminisztratív engedélyezése - segítségnyújtás a megyei múzeumigazgatónak az intézmény kapcsolatainak erősítésében, a partnerkapcsolatok bővítésében - a múzeum kiállítási tevékenységének koordinálása és ellenőrzése, a kiállításokhoz készülő népszerűsítő kiadványok, információs anyagok megjelentetésének felügyelete - a megyei múzeumigazgatóval közösen a múzeum szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez szponzorok, támogatók keresése - az intézmény közönségkapcsolati, marketing- és kommunikációs tevékenységének irányítása, felügyelete - a múzeummal kapcsolatos PR- és reklámtevékenység koordinálása, felügyelete - gondoskodik a médiával, az idegenforgalmi cégekkel, a civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel való kapcsolattartásról, annak felügyelete A megyei múzeumigazgató egyes feladatokat részben vagy egészben egyéb vezetőkre vagy más munkatársakra átruházhat, ezek elvégzéséért azonban felelőssége továbbra is fennmarad. Átruházott igazgatói hatáskörben a konkrétan írásban meghatalmazott személy - megyei múzeumigazgató-helyettes, műtárgyvédelmi felelős, osztályvezetők- a meghatározott szakterületen, ügyben, esetben vagy időszakban gyakorolhatja az utasítási, intézkedési és ellenőrzési jogkört. Az igazgató általános helyettesítésének esetében az utalványozási, képviseleti és kiadmányozási jogkört az általa megbízott

13 13 helyettes gyakorolja a helyettesítési rendnek megfelelően. Az intézményi felelősséget bármilyen formában érintő ügyben az igazgató kiadmányoz. 2.) Titkárság A titkárság feladata az intézmény adminisztratív ügyeinek intézése, igazgatási rendjének biztosítása (az ügyiratok átvétele, iktatása, szétosztása, az igazgató vagy helyettese által elkészített intézkedés továbbítása, irattározása), az intézmény működésére vonatkozó általános nyilvántartások vezetése, az igazgatói félfogadások előkészítése és ügyintézések lebonyolítása. A titkárság a megyei múzeumigazgatóhelyettes felügyelete és a közvetlen irányítása alatt dolgozik. Az igazgatói titkárság felépítése A titkárság működéséért a megyei múzeumigazgató-helyettes felelős. A titkárság keretében dolgoznak: - titkársági ügyintézők (titkárnő, kézbesítő) - közművelődési munkatársak - fotólabor a.) Az igazgatói titkárság adminisztratív feladatait - ügyintézést, adminisztrációt, ügyiratok nyilvántartását stb. a titkárnő, a kézbesítő látják el. b.) A közművelődési munkatársak ellátják az intézmény közművelődési feladatait: tárlatvezetés, múzeumi órák tartása, iskolákkal, intézményekkel és a közönséggel való kapcsolattartás, az intézményi kiadványcsere bonyolítását, az éves statisztikák elkészítése, tájákoztatás, információk szolgáltatása. Részt vesznek a titkárság közönségkapcsolatokkal összefüggő levelezésében, ügyintézésében. Tevékenységüket összehangolják a szakmai osztályokkal. c.) A kiállítás rendezési feladatokat az intézmény szükség esetén megbízási szerződés megkötésével, külső szakemberek bevonásával végzi. d.) Fotóműhely - feladata a múzeumi nyilvántartási, dokumentációs, tudományos és közművelődési célú fényképeinek elkészítése az egyes Gyűjtemények jóváhagyott tervének megfelelően, a gyűjteményekkel egyeztetett ütemterv, ill. a megyei múzeumigazgató rendelkezése alapján. Feladata az intézmény honlapjának technikai frissítése az adott gyűjteményt érintő szakmuzeológus irányításával.

14 14 3.) Gazdasági, műszaki részleg A költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító a.)feltétel és követelményrendszerét b.)folyamatát és kapcsolatrendszerét c.)kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és dokumentumai tartalmát a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Gazdasági Ügyrendje tartalmazza. Feladata: A múzeumi szervezet gazdasági ügyvitelét a Gazdasági, műszaki részleg látja el. Hatásköre minden gazdasági természetű tevékenységre kiterjed, munkáját az érvényben lévő pénzügyi rendelkezések szerint végzi. A gazdasági feladatokat és azok terjedelmét egyfelől a múzeumi szervezet éves terve, másfelől a költségvetés, illetve a feladatok teljesítéshez előre megállapított pénzösszeg határozza meg. A Gazdasági, műszaki részleg gondoskodik a múzeumi szervezet zökkenőmentes tevékenységének biztosításáról, az éves terv maradéktalan végrehajtásának pénzügyi feltételeiről. Gondoskodik a költségvetés szerint a személyi és dologi előirányzatok szabályszerű felhasználásáról, a bevételi előirányzat teljesítéséről. Gondoskodik a múzeumi egységek fenntartási és üzemeltetési költségeinek biztosításáról, a felszerelések és fogyóeszközök beszerzéséről, tárolásáról, karbantartásáról, nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, a jegybevételek és az árusításhoz átvett kiadványok és egyéb tárgyak szabályos kezeléséről. Gondoskodik a gazdasági fegyelem és az indokolt takarékosság megtartásáról. A költségvetési előirányzatok és külső támogatások felhasználása megoszlik a Gazdasági, műszaki részleg és a múzeumi szakmai szakterületek között. a.) Működési, fenntartási feladatok A szervezet folyamatos munkájával kapcsolatos személyi és dologi keretek (illetmények, munkabérek, fenntartási, működési, szolgáltatási, felújítási, beruházási ügyek) felhasználása tekintetében a Gazdasági, műszaki részleg a megyei múzeumigazgató rendelkezése, ill. felhatalmazása alapján intézkedik. - Műszaki előadó Feladata: a múzeum működésévek kapcsolatos műszaki/gondnoki feladatok koordinálása, ellenőrzése, a műszaki dokumentáció kezelése, szervezése. Munkáját a gazdasági igazgatóhelyettes irányítja ill. felügyeli.

15 15 - Tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi feladatok A múzeum az ez irányú működtetésre vonatkozó mindenkor érvényben lévő jogszabályi rendeletek, fenntartói utasításoknak megfelelően jár el. b.) Múzeumi szakfeladatok finanszírozása A szorosan vett múzeumi tevékenységet biztosító keretek felhasználása a feladat végzésével megbízott osztály, csoport, vagy egyéb múzeumi egység hatáskörébe tartozik, a Gazdasági, műszaki részlegre a pénzügyi-gazdasági lebonyolítás hárul. Gazdasági, műszaki részleg felépítése A Gazdasági, műszaki ellátó részleg a gazdasági igazgatóhelyettes általános felügyelete, közvetlen irányítása alatt áll. A gazdasági igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén feladatkörét az ezzel megbízott személy látja el. A gazdasági igazgatóhelyettes feladatköre A múzeumi szervezet valamennyi gazdasági ügyeinek irányítása a gazdasági igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. Feladatait és munkáját az intézmény távlati és éves célkitűzései határozzák meg. - A múzeumi szervezet évi tervével összehangoltan, a múzeumi egységek igényeinek és feladatinak figyelembevételével elkészíti a költségvetési és gazdálkodási tervet, amelynek teljesítéséért felelős. A költségvetés teljesítéséről az előírásoknak megfelelő beszámoló jelentéseket készít. - A múzeumi szervezet gazdasági kérdésekben külső szerveknél, önkormányzatoknál, minisztériumokban, egyéb intézményekben és vállalatoknál képviseli. A Gazdasági jellegű tárgyalásokat a múzeumvezetés irányelveinek és célkitűzéseinek megfelelően a megyei múzeumigazgatóval történt előzetes egyeztetés alapján átruházott hatáskörben végzi. - Felelős a múzeumi szervezet gazdasági ügyvitelének megszervezéséért, az anyaggazdálkodás rendjéért. A számvitel rendjére és az ezzel kapcsolatos ügyvitelre vonatkozóan az intézmény egészére kötelező intézkedéseket tehet. - Felelős a pénzügyi fegyelem, az érvényben lévő pénzügyi rendelkezések megtartásáért, az engedélyezett létszámkeret és béralap felhasználásáért. - Felelős a könyvelési munkák és más gazdasági nyilvántartások kifogástalan és naprakész vezetéséért, a bizonylatok alaki helyességéért, tartalmi valóságáért és azok megőrzéséért. - Felelős a más szervekkel szemben fennálló pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért. Kötelezettségvállalás csak előzetes jóváhagyásával végezhető. - A költségvetési keret terhére történő kifizetések (az osztályok ill. csoportok

16 16 alapfeladatának ellátásához) előzetes írásbeli kérelem alapján kerülnek meghatározásra a havi kifizetések. (Ennek részletes szabályozását igazgatói körlevél szabályozza) - Gondoskodik az intézmény kezelésében levő építmények fenntartásáról, felújításáról, a szükséges bővítésekről és az egyes egységek, múzeumok folyamatos üzemeltetéséről. - A gazdasági igazgatóhelyettes megbízására vonatkozóan a Kjt. Az irányadó. - A megyei múzeumigazgató, valamint a megyei múzeumigazgató-helyettes akadályoztatása esetén a gazdasági igazgatóhelyettes átruházott hatáskörben az ő feladatait is ellátja, ebben az esetben azonban szakmai kérdésekben köteles az illetékes gyűjteményi osztályvezetőkkel egyeztetni. 4.) Osztályok A Janus Pannonius Múzeum Természettudományi, Régészeti, Néprajzi, Új- és Legújabbkori Történeti, Képzőművészeti és Iparművészeti Osztályai, továbbá a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum Osztálya a feladatköreihez tartozó múzeumi tevékenységeket teljes körűen ellátja és annak szakszerűségéért felelős. Az osztályok munkatársai a jóváhagyott terveknek, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Ügyrendi Szabályzatának és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az osztályok vezetőinek közvetlen irányítása mellett végzik munkájukat. a.) Az osztályvezetők a osztály teljes működési vertikumáért felelősek. b.) Az osztályvezetők megbízatását a múzeum igazgatója adja. c.) Az osztályvezetői megbízatás csak az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, megfelelő egyetemi szakirányú végzettséggel rendelkező lehet. Megbízatását a kinevezési okmányban rögzítik. d.) Munkaköri leírását a múzeum igazgatója készíti. e.) Az osztályvezető éves beszámolót és munkatervet készít. Szakmai javaslataival részt vesz a múzeum rövid és középtávú kiállítási- és publikációs tervének elkészítésében. 5. ) Az intézmény vezetőjének helyettesítési rendje: a.) Megyei múzeumigazgató helyettesítése A megyei múzeumigazgatói feladatokat a megyei múzeumigazgató akadályoztatása esetén a megyei múzeumigazgató-helyettes látja el. Szakmai kérdésekben köteles egyeztetni az illetékes gyűjtemény vezetőjével. Az iratkezelés és szervezés folyamatosságát a megyei múzeumigazgató helyettes köteles biztosítani. b.) Az osztályvezetők helyettesítése

17 17 Az osztályvezetők távollétében feladataikat, a megyei múzeumigazgatói jóváhagyásával az általuk megbízott és az igazgatói titkárságon bejelentett munkatársak gyakorolják. 6. ) Belső ellenőrzés Az ellenőrzési jogkört a megyei múzeumigazgató és az egyes szervezeti egységeken belül - átruházott hatáskörben az osztályvezetők gyakorolják. Az ellenőrzés kiterjed a műtárgyvédelem, a biztonsági, a baleseti- és tűzvédelem, valamint a munkafegyelem területére. A belső ellenőrzés formája a megye múzeumigazgatói vagy vezetői szemle mellett lehet a konkrét egység, az osztály, az épületállomány részletes ellenőrzésére kiadott utasítás alapján végzett vizsgálat. A vizsgálat eredményét írásban kell rögzíteni. 7.) Az intézmény működésének felügyelete és ellenőrzése A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága éves munkaterv alapján működik. A munkaterv és a teljesítésről szóló jelentés elfogadása a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése illetékes, kultúrával foglalkozó szakbizottsága hatáskörébe tartozik. Az intézmény szakmai felügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma látja el, az országos múzeumi szakfelügyelet keretében. 8. Az intézmény irányítását és működését segítő tanácskozások és értekezletek rendje A tanácskozásokat és értekezleteket illetően legfontosabb alapelv az, hogy a tényleges működés kereteit és módját meghatározó részletek megbeszélése a különböző fórumokon ne ismétlődjön, az értekezletek nem válhatnak öncéllá. Az értekezletek írásos anyagát és az elkészült jegyzőkönyvet/emlékeztetőt iktatni kell. a.) Vezetői értekezlet Az intézményi tervek, jelentések és kiemelten fontos, valamennyi gyűjteményt érintő kérdések megvitatására a megyei múzeumigazgató hívja össze. A megyei múzeumigazgató-helyettes, az osztályvezetők és a tárgy szerint érintettek mellett meghívót kaphat a reprezentatív szakszervezet képviselője, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a múzeumi műtárgyvédelmi felelős, a tudományos titkár. A megyei múzeumigazgató eseti megbízás alapján a tárgykörben kompetens szakértőt is felkérhet szakmai véleményadásra. A vezetői értekezletnek előre meghatározott tárgysorozata van, amelyet az igazgató határoz meg a beérkezett javaslatokra is figyelemmel. Eredményét jegyzőkönyv vagy emlékeztető foglalja össze b.) Múzeumi munkaértekezlet

18 18 Az intézmény valamennyi dolgozójának részvételével, tájékoztatási, konzultatív céllal összehívott értekezlet, amely azonban a különböző munkakörökben és beosztásokban dolgozó munkatársak számára eltérő tárgysorozattal külön-külön helyen és időben tartandó meg a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja vezetésével. Célja a munka során felmerülő problémák felvetése és megoldásuk kimunkálása. Jelenléti ív és emlékeztető készítése jellemzi. c.) Múzeumi osztályértekezlet Az egyes osztályok fontos működési kérdéseinek megvitatására az illetékes osztályvezető hirdeti meg. Ha a tárgysorozatban van a megyei múzeumigazgató tájékoztatása szempontjából fontos részlet, a megyei múzeumigazgató vagy megbízottja részt vesz az osztályértekezleten. A osztályértekezletek összehívását a megyei múzeumigazgató kezdeményezheti. Jelenléti ív és emlékeztető készítése jellemzi. d.) Munkamegbeszélés Operatív jellegű értekezlet (konzultáció), amelyet a megyei múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató-helyettes, bármely osztályvezető kezdeményezhet saját elhatározása vagy munkatársi javaslat alapján. A kezdeményező döntési körébe tartozik, hogy emlékeztetőt vagy írásos jegyzőkönyvet készít-e a megbeszélésről. 9.) Záró rendelkezés Az intézmény tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) mellett az érvényben lévő jogszabályok és a hatályos igazgatói utasítások határozzák meg. Az új SZMSZ, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kultúrával foglalkozó szakbizottsága jóváhagyása után lép életbe, amellyel egyidejűleg a korábbi SZMSZ hatályát veszti. Pécs, május 5. Dr. Fabényi Júlia megyei múzeumigazgató

19 19 2. sz. melléklet Baranya Megyei Levéltár Pécs Király u. 11. A Baranya Megyei Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2008

20 20 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SzMSz) célja, hogy rögzítse a Baranya Megyei Levéltár (továbbiakban Levéltár) adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézményi működési szabályait A Levéltár számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SzMSz-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: 2.1. Az SzMSz a Baranya Megyei Közgyűlés jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes A Levéltár számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztása általános szabályait az SzMSz tartalmazza. E szabályoktól való eltérésről az igazgató jogosult esetileg dönteni (MT 105. szerint) Az SzMSz hatálya kiterjed: - a Levéltár magasabb vezetőire és vezetőire, - a Levéltár alkalmazottjaira, - a Levéltár szolgáltatásait igénybevevőkre. 3. Az intézmény legfontosabb adatai: 3.1. Az intézmény alapítását elrendelő határozat száma: /1950. (VIII.8.) V.K.M. r Alapító Okirat: Baranya Megye Közgyűlése a 118/2007. (XII.5.) Kgy. hat Az intézmény fenntartója: Baranya Megyei Közgyűlés 3.4 Szakmai felügyeleti szerve: OKM Közgyűjteményi Főosztály Levéltári Osztálya

21 21 (A miniszter a köziratok kezelésének levéltári felügyeletét és a közlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelmények érvényesítésének ellenőrzését a szakfelügyelők útján gyakorolja. (1995. évi LXVI. tv. 8.. (b), 7/2002 (II.27.) NKÖM r ) 3.5. Az intézmény jogállása: A Levéltár önálló jogi személy, vezetője az igazgató, akit pályázat útján az alapító önkormányzat képviselő testülete nevez ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben fogalmazottak szerint meghatározott, 5 évi időtartamra. A gazdálkodás formája: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv (gazdaságilag az intézményhez integrált a Csorba Győző Megyei Könyvtár). A megyei közlevéltár területi általános levéltárként a Baranya Megyei Önkormányzat közvetlen felügyelete és irányítása alatt működik. Működési területe az évi LXVI. tv a értelmében Baranya megye közigazgatási területe. Illetékességi körébe tartozik a megyei önkormányzat testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, valamint ezek jogelődjeinek levéltári anyaga, továbbá Baranya megye területén keletkezett minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe. Ellátja mindazokat az igazgatási, adatszolgáltatási feladatokat, amelyekre a magyar jogszabályok kötelezik. Tudományos kutatóhely, történeti adatbázist gondozó archívum, amely önálló kiadói tevékenysége keretei között nyilvánosságra hozza az intézményben folyó kutatómunka eredményeit és a levéltári forrásokat. Az intézmény csak alaptevékenységet végez, vállalkozási tevékenysége nincs, közhasznú, vagy egyéb gazdasági társaságban nem vesz részt. Alapvető szakfeladata: Levéltári tevékenység Feladatmutatója: iratfolyóméter Adóazonosító száma: Az intézmény székhelyének pontos megnevezése, címe: Baranya Megyei Levéltár, 7621 Pécs, Király u. 11. Telephelyeinek pontos megnevezése, címe:

22 22 9. a.) Baranya Megyei Levéltár Rét utcai Részlege, 7623 Pécs, Rét u. b.) Baranya Megyei Levéltár Nyírfa utcai Részlege, 7622 Pécs, Nyírfa u. 3. c.) Baranya Megyei Levéltár Dobó I. utcai Részlege (Mecseki Szénbányák Munkaügyi Irattára), 7629 Pécs, Dobó I. u. 89. II. FEJEZET A LEVÉLTÁR FELADATAI 1. A Levéltár feladatai és hatásköre A Levéltár jogszabályok és az alapító, fenntartó által előírt feladatait és hatáskörét az SzMSz 1. számú melléklete tartalmazza. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és alkalmazottaira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. A levéltár feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolattartására a közalkalmazotti szabályzat vonatkozik. Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a Levéltár szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet. III. FEJEZET A LEVÉLTÁR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Levéltár szervezeti felépítését az SzMSz 2. számú melléklete tartalmazza. 1./ A levéltár élén az igazgató áll. 2./ Vezető feladatainak ellátásában az intézmény vezetősége segíti.

23 23 3./ A levéltár vezetősége: igazgató igazgatóhelyettes gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) 4./ A levéltár önálló belső ellenőri feladatokat ellátó személyt a kis létszám miatt nem alkalmaz, ilyen feladatra megbízást nem ad. A belső ellenőrzés a folyamatba épített ellenőrzéseken keresztül valósul meg. 5./ A szervezet területileg négy helyszínen, a Király utcai-, Nyírfa utcai-, és a Dobó I. utcai részleg a szakmai igazgatóhelyettes, a Rét utcai részleg az osztályvezető irányításával működik. 6./ Vezetői feladatok és jogkörök 6.1. Igazgató Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezető: - valamennyi dolgozó felett gyakorolja a munkáltatói, vezetői, ellenőrzési jogokat, - felel az intézmény működéséért. Feladata: - Ellátja a Levéltár képviseletét a természetes és jogi személyekkel szemben. - Meghatározza a Levéltár ügyvitelét, a dolgozók munkakörét, beosztását, feladatait, gondoskodik a minősítésekről. - Felelős a Levéltár munkatervének és beszámolóinak elkészítéséért, azok végrehajtásáért. - Gondoskodik a munkaterv teljesítésének feltételeiről, a dolgozók munkakörülményeinek biztosításáról. - Felelős az állami és önkormányzati tulajdon védelméért. - Biztosítja a Levéltár gazdálkodásával kapcsolatos teendők ellátását. - Gondoskodik az intézményi dolgozók személyügyeivel kapcsolatos feladatok ellátásáról. - Gondoskodik az intézmény tevékenységével összefüggő és a szakterületre vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról. - Biztosítja az ügyintézés rendjét. - Feladatainak ellátása során a jogszabályban előírt módon együttműködik a levéltári érdekképviseletekkel. - Együttműködik a megye vezető tudományos, oktatási és közművelődési intézményeivel.

24 24 - A Levéltár tudományos színvonalának emelése érdekében a lehetőségekhez mérten elősegíti és támogatja a dolgozók szakmai képzését. - Részt vesz a Levéltár szakmai feladatainak végzésében, egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez. - Intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja vezetőtársait. - Az igazgató feladatkörébe tarozó egyes feladatokat más munkatársakra átruházhat, ez azonban egyszemélyi felelősségét nem érinti. Kizárólagos jogköre - munkáltatói jogok (munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések), - fegyelmi jog, - bérgazdálkodási jog (a gazdasági vezető közreműködésével). Átruházható igazgatói jogkör (távolléte esetén az igazgatóhelyettesek gyakorolják): - utalványozási jog, - kiadmányozási, aláírási jog, - jogszerzés és kötelezettségvállalás, - képviseleti jog, - utasítási jog, - intézkedési jog, - ellenőrzési jog Igazgatóhelyettes (szakmai, általános) Az intézmény igazgatójának állandó és általános helyettese. Feladatait az igazgató közvetlen irányításával végzi. Az igazgató távollétében (hivatalos kiküldetés, szabadság, külföldi út, betegség) annak teljes jogú helyettese. Feladata: - Az igazgatóval együttműködve szervezi és ellenőrzi a dolgozók munkáját. - A Levéltárral kapcsolatos jelentések, tervek, felmérések előkészítésének irányításában közreműködik. - Közreműködik a munkaköri leírások és a minősítések elkészítésében. - Ellenőrzi és felügyeli az erre kinevezett személyekkel a munka- és tűzvédelmi szabályok betartását, a műszaki adottságok állapotát. - Kooperatív és váratlan feladatokban szervező és ellenőrző feladatokat lát el (pl. iratmentés, váratlan szállítás).

25 25 - Segíti és ellenőrzi, hogy a dolgozók a munkavégzésükhöz szükséges jogszabályokat megismerjék. - Ellenőrzi és segíti a tudományos dolgozók és levéltári kezelők szakmai haladását, javaslatot tesz továbbképzésükre. - Részt vesz a megyei intézményekkel való együttműködés szervezésében. - Közvetlenül irányítja a gyűjtőterületi és az ügyfélszolgálati tevékenységet. - Vezeti a tanácsi korszak referenciáját, koordinálja a honismereti és közművelődési munkát. - Egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez. Jogköre: - Az igazgató távollétében annak teljes jogú helyettese. - Az intézmény dolgozóival szemben utasítási, intézkedési és ellenőrzési joga van. - Javaslattételi és véleményezési joga van szervezeti, szakmai, személyi, gazdálkodási kérdésekben. - Kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet az intézmény nevében az igazgatóval egyeztetve. - Kiadmányozási és aláírási joga van. - Irányítja és ellenőrzi a hozzá tartozó munkatársak tevékenységét Gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) Az intézmény, és az intézményhez integrált, részben önállóan gazdálkodó Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdasági-pénzügyi tevékenységének felelős vezetője. Feladatait a két intézmény vonatkozásában látja el. Közvetlen irányítója az intézmény igazgatója. Feladata: - A jóváhagyott költségvetési tervszámok keretein belül, a szakmai javaslatok alapján elkészíti az intézmények költségvetését, majd gondoskodik annak tervszerű végrehajtásáról. - Elkészíti év közben és év végén az intézmények költségvetési beszámolóit. - Kialakítja a számviteli, pénzügyi és bizonylati rendet (szabályzatait elkészíti) és ezek alapján szervezi és irányítja csoportja munkáját. - Gondoskodik arról, hogy az intézményi alapfeladatok ellátásához szükséges technikai,

26 26 pénzügyi feltételek lehetőség szerint- rendelkezésre álljanak. - Az intézmény vezetését, és a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjét folyamatosan tájékoztatja a gazdasági helyzetről. - Részt vesz az intézmények által benyújtott pályázatok elkészítésében, elszámolásában, felügyeli a pályázati feltételeknek, valamint a pénzügyi- számviteli szabályoknak megfelelő felhasználást. - Kapcsolatot tart a fenntartó pénzügyi irodájával és a bérszámfejtő MÁK Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságával. - Közvetlenül irányítja a gazdasági csoport munkáját. Jogköre: - Gazdasági kérdésekben az igazgatóval, igazgatóhelyettessel együtt vagy önállóan képviseli az intézményt. - Kötelezettséget vállalhat, jogokat szerezhet az igazgatóval történt egyeztetés mellett. - Javaslattételi joga: a területén dolgozókkal kapcsolatos személyi kérdésekben, gazdasági, szervezeti kérdésekben, munkaerő és bérgazdálkodás területén, felújítási feladatokkal kapcsolatban van. - Jogosult az igazgatóval és az igazgatóhelyettessel egyetértésben gazdasági előírásokat, körleveleket készíteni Osztályvezető A Levéltár Rét utcai Részlege szakmai munkájának vezetője, közvetlen irányítója az intézmény igazgatója. Feladata: - szakmai tevékenységét a jóváhagyott egyéni munkaterv szerint végzi, - az osztályon belül folyó tevékenység szervezése, irányítása, a rendezési, selejtezési, segédletkészítési munkák tervezése, irányítása, ellenőrzése, - igazgató által történő jóváhagyásra előkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírását és a Levéltár éves munkatervéhez igazodva meghatározza az elvégzendő feladataikat, - a munkavédelem, tűzrendészeti feladatokat közvetlenül felügyeli. Jogköre: - kiterjed a meghatározott feladatkörébe rendelt szakmai területekre.

27 27 7./ Levéltári tudományos dolgozók (főlevéltárosok, levéltárosok, segédlevéltáros) Szakmai területen a feudális, a kapitalista és a szocialista korszak referensei, a szakkönyvtár, a kutatószolgálatok- és ügyfélszolgálatok irányítói. A levéltári fondfőcsoportok referenciáját a referencia szabályzatának megfelelően végzik. 8./ Levéltári kezelők A levéltári hivatalos ügyintézést, az iratok rendezését, azok segédlettel való ellátását, selejtezését, a dokumentumok reprodukálását végzik. 9./ Ügyviteli alkalmazott Az intézmény feladatkörébe tartozó tudományos tanulmányok, nyilvántartások gépelését, az intézmény ügyvitelét, okirati másolatok kiadványozását, levelezését végzi. 10./ Levéltári kisegítők A kézbesítést, portaszolgálatot, továbbá egyéb a működést biztosító feladatokat végzik. A Levéltárban foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírásoknak névre szólóan tartalmazniuk kell a foglalkoztatottak jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. IV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI RENDJE Szakmai működési folyamat: Az igazgató elkészíti a levéltár munkatervét az igazgatóhelyettes és az osztályvezető javaslatát figyelembe véve. A dolgozók évenként egyéni munkatervet, feladattervet kapnak. A levéltári munka végzésére vonatkozó érvényes szakmai - módszertani és más utasítások szerint az igazgatóhelyettes és osztályvezető (illetve az igazgató által megbízott más személy irányításával) ellenőrzésével történik a munkaterv végrehajtása. A szakmai munkát érintő

28 28 jogszabályok és rendelkezések ismertetéséről az igazgató gondoskodik. Az elvégezendő munka mennyiségétől, minőségétől függően a feladat végrehajtása egyénenként vagy csoportosan működik. Az igazgató a NKÖM r. 4.. alapján a tárgyévet követő hónap 31-ig éves beszámolót, szakmai értékelést készít a végzett munkáról és felterjeszti jóváhagyásra a fenntartóhoz. A jóváhagyott dokumentumokat tájékoztatásául egy példányban a fenntartó megküldi a NKÖM levéltári ügyekért felelős szervezeti egységének, valamint a vezető szakfelügyelőnek. (NKÖM r. 4.. (2)) Gazdálkodás rendje: Az intézmény önálló jogi személy. Jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Az intézmény igazgatója felelős a működésért, a rendelkezésre álló anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználásáért, az intézményi tulajdon védelméért. A gazdasági vezető felelős a gazdálkodásért, a pénzügyi, számviteli előírások betartásáért, az intézményi tulajdon védelme és a belső gazdasági, pénzügyi ellenőrzés megszervezéséért. Az intézmény a kezelésében, ill. a tulajdonában lévő eszközökről, azok forrásairól kettős könyvvitelt vezet. A könyvviteli nyilvántartást a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és az eszközökre, forrásokra gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben mutatja be. Az intézmény számlarendje tartalmazza a könyvviteli számlákat, azok tagolását a számlákhoz tartozó analitikus nyilvántartásokat Az intézmény költségvetése Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala által megadott irányelvek alapján készül. A gazdasági feladatok részletes meghatározását az intézmény számlarendje, ügyrendje, tartalmazza. Az intézmény pénzeszközeit az OTP és Ker. Bank NyRt.-nél vezetett számú számlán tartja nyilván. Nyitva tartás: A Baranya Megyei Levéltár nyitva tartását alapvetően az ügyfél- és kutatószolgálati tevékenység határozza meg. A kutatóterem nyitva tartása: Király és Rét utcai Részlegek: Nyírfa utcai Részleg: kedd - csütörtök óráig péntek óráig kedd szerda: óráig Az ügyfélszolgálat munkanapokon (hétfő és péntek kivételével) óráig Kapcsolódó szabályzatok:

29 29 A Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen nem tárgyalt ügyekben az alábbi szabályzatok a mérvadók: a./ Iratkezelési Szabályzat b./ Kutatási Szabályzat c./ Könyvtári Szabályzat d./ Munkavédelmi Szabályzat e./ Tűzvédelmi Szabályzat A számvitel rendjével kapcsolatos szabályzatok: f./ Számviteli politika g./ Számlarend, számlatükör h./ Pénzkezelési szabályzat és a kötelezettségvállalás rendje i./ Bizonylati Szabályzat j./ Leltározási és selejtezési Szabályzat k./eszközök és források értékelési szabályzata l./ Belső Ellenőrzési Szabályzat (feuve kéziköny) m./ Gépkocsi üzemeltetési szabályzat n./ Önköltségszámítási szabályzat V. FEJEZET ZÁRÓRENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatos és az érvényes jogszabályokhoz igazodó korszerűsítésért a levéltárigazgató felelős. A Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatát a Baranya Megyei Közgyűlés Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága hagyja jóvá. Pécs, április 29. Dr. Ódor Imre sk. levéltárigazgató ZÁRADÉK: A Baranya Megyei Önkormányzat Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Baranya Megyei Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatát /2008 sz. határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg a korábbiakban kiadott szabályzat hatályát veszti.

30 30 1.sz. melléklet I. Az intézmény alaptevékenysége A Baranya Megyei Levéltár (a továbbiakban Levéltár) közlevéltár, amely a maradandó értékű köziratokkal kapcsolatos, a tudományos és igazgatási feladatokat is ellátja. Ehhez tartozó tevékenységét a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. tv. (a továbbiakban Ltv.), a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló évi CXL. tv., a nemzeti kulturális örökség miniszterének 10/2002 (IV.13.) NKÖM rendelete a közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről (a továbbiakban NKÖM r.), valamint a Baranya Megyei Közgyűlés Alapító Okirata szabályozza a következők szerint: 1. Az iratkezelés közlevéltári felügyelete: az illetékességi és gyűjtőkörbe tartozó szervek nyilvántartása NKÖM r. 6.. részvétel az iratkezelés szabályozásában Ltv (4-5), NKÖM. r. 7.. az iratkezelés ellenőrzése Ltv (e), NKÖM. r. 8.. az iratselejtezés ellenőrzése Ltv (e), NKÖM. r a maradandó értékű magániratok védelme Ltv (i), 34. (3) 2. A levéltári állomány gyarapodása: a maradandó értékű irattári anyag illetékességből történő átvétele Ltv (a), NKÖM r a gyűjtőkörbe tartozó maradandó értékű magániratok vásárlása, ajándékként, letétként való átvétele Ltv (b), NKÖM. r , forrásbázis kiegészítése NKÖM r (b) köziratnak nem minősülő levéltári anyag cseréje más levéltár, múzeum vagy könyvtár részére NKÖM r A levéltári anyag őrzése: az iratok tárolása, raktározása NKÖM r a raktárak használata NKÖM r Állományvédelem: konzerválás, restaurálás, könyvkötés biztonsági célú másolás stb; működési célú kölcsönzés Ltv. 5.., 13.. (f) NKÖM r. 24.., 59..

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 675-2/2011. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. április 20-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2009. október 2. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 101/2009. (IX. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei alapító okiratainak (technikai) módosítása és a Dél-dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Budapest, 2008. december 23.

Budapest, 2008. december 23. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Kovács Tibor főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2015 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya (1) Az intézmény alapító

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE...

A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... Tartalom I. A NÉPRAJZI MÚZEUM AZONOSÍTÓ ADATAI, JOGÁLLÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 4 1 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 4 2 AZ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ TELEPHELY NEVE ÉS SZÉKHELYE... 4 3 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓJA, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÉPRAJZI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiadja: Néprajzi Múzeum A kiadásért felelős: Jóváhagyja:. Dr. Fejős Zoltán főigazgató.... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Művészetek Háza szervezeti és működési szabályzata

Művészetek Háza szervezeti és működési szabályzata Művészetek Háza szervezeti és működési szabályzata Az intézmény tevékenységét a szervezeti és működési szabályzat mellett az érvényben lévő jogszabályok és a hatályos igazgatói utasítások határozzák meg.

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása

13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat alapító okiratának módosítása 1. elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. a) számú mellékletbe

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Jóváhagyta: Szigetvári József igazgató Vezér Mihály Ph.D polgármester Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1334/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Csorba Győző Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat

15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat 15/2011. (II. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára. Szervezeti és működési szabályzata 1 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési háza és Könyvtára Szervezeti és működési szabályzata 2 Szervezeti és működési szabályzat fő részei 1. Intézmény alapadatai 2. Intézmény feladatai 3. Intézmény

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

A Petőfi Irodalmi Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Petőfi Irodalmi Múzeum A Petőfi Irodalmi Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 7381 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 31., péntek XI. évfolyam, 2008/44. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások Az egészségügyi miniszter

Részletesebben

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Algyői Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata - 1-96/2015. (III.04) Kt. határozat 1. sz. melléklete AZ ALGYŐI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Algyő, 2015 Az Algyői

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom:

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom: Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom:. dr. Baán László f igazgató.... Balog Zoltán emberi er források minisztere Budapest, 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 2015. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata. I. fejezet Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet 1. A szakképzési centrum jogállása: A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon PILIS Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2009. február 16. 1 TARTALOM I. Általános rendelkezései... 8 1. Bevezetés... 9 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 638-3/2011. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Baranya

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben