2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza, április Hajdu Sándor ügyvezető

2 A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése és egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év (e Ft ) Tárgyév (e Ft ) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 163 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 22 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény 39 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Nyíregyháza, április 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

3 A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése és egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Alaptevékenység (e Ft) Vállalkozási tevékenység (e Ft) Összesen (e Ft) 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek ebből: 0 - támogatások alapítói (helyi önkormányzatok) központi költségvetési 0 helyi önkormányzati 0 Európai Unió Strukturális Alapok támogatása Európai Szociális Alap támogatása Szakképzési hozzájárulás egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 0 ebből: 0 - támogatások 0 alapítói 0 központi költségvetési 0 helyi önkormányzati 0 egyéb 0 6. Tagdíjak 0 A. Összes bevétel (1± ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) Nyíregyháza, április 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

4 2. Kimutatás a költségvetési támogatásról és annak felhasználásáról Költségvetési támogatásként az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott TÁMOP /2-2F projekthez kapcsolódó támogatást és annak felhasználását mutatjuk ki. A számviteli elszámolások sajátosságai miatt azonban a pénzmozgások és az elszámolt bevételek és költségek/ráfordítások elválnak egymástól. A tárgyévben a kifizetésre került támogatás összege e Ft, a támogatási előleg összege. Ez az összeg azonban nem bevétel, hanem egyéb rövid lejáratú kötelezettség, ugyanis nem kapcsolódik hozzá elszámolás, hanem a támogatási szerződés sajátosságai miatt a támogatási összeg 35%-át a projekt finanszírozására előleg formájában a Támogató a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja. A projekt bevételei kifizetési kérelmek formájában realizálódik, amelyekben a projekt érdekében felmerült kiadásokat elszámolásra benyújtjuk. A TÁMOP /2-2F projektben évi költségek elszámolására 2 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be, melyeket a Támogató a mérlegkészítés időpontjában hagyott jóvá ben a támogatás terhére a következő költségek merültek fel: Projekttevékenység Összeg (e Ft) Projektmenedzsment bérek és járulékok Projektmenedzsment tevékenységet segítő szakmai szolgáltatások Egyéb 29 Projekt szakmai megvalósítók bérek, megbízási díjak és járulékok TISZK minőségirányítási rendszer kiépítése Külső szakértők a projekt megvalósításához Szakértői munka a projekt tevékenységeinek megvalósítására Pedagógusok és intézményi vezetők továbbképzésének költségei Nyilvánosság biztosítása (Hirdetések, honlap, reklámtárgyak, rendezvények Közbeszerzések költségei Projekt keretében beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenése Irodaszerek beszerzése 898 Posta-telekommunikáció Egyéb költségek 184 Összes projektköltség 2009-ben A kimutatásban szereplő valamennyi költséget a mérlegkészítés időszakában elfogadtak, a 2. sz kifizetési kérelem 2. körös jóváhagyott költségei kivételével valamennyi támogatást át is utalták a mérlegkészítés időszakában, így a felmerült költséggel szemben a támogatás, mint bevétel is elszámolható a tárgyévre. A kifizetési kérelmek és a jóváhagyott támogatás kimutatása e Ft-ban: Kifizetési kérelem Jóváhagyott Ebből évet érintő sorszám kör időpontja összeg összeg költség Összesen Jóváhagyás Jóváhagyott összegből a Tárgyi eszköz elszámolt ÉCSje Összes költséggel, ráfordítással ellentételezett támogatás (elszámolt bevétel)

5 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Társaságot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nagykálló Város Önkormányzata, Tiszavasvári Város Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyháza Főiskola és a Besztereci Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány közösen hozta létre 1 millió Ft törzstőkével ben a Társaság jegyzett tőkéje a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. tagok közé történő belépésével e Ft-ra emelkedett. Mivel a tárgyévi gazdálkodásunkban a költségek bevételek egyensúlyban vannak, a Társaság törzstőkéje rendelkezésre áll. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Itt mutatjuk ki a Társaság a Nyírségi TISZK és partnerintézményei által begyűjtött szakképzési fejlesztési források felhasználását, a fejlesztési támogatás iskoláknak történő továbbadását a nappali rendszerű gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése céljából ben túlnyomó részt a 2008-ban gyűjtött szakképzési hozzájárulást használtuk fel, azt gyakorlatilag teljes összegében. A 2009-es fejlesztési támogatásnak csak kis részét használtuk fel a tárgyévben, de erre nem is nagyon lenne lehetőség, hiszen a fogadott szakképzési hozzájárulás közel 2/3-a december 15. után érkezik ben az előző évhez képest közel háromszorosára nőtt a fogadott fejlesztési támogatás összege, tekintetbe véve a nem túl kedvező jogszabályváltozásokat, ez igen jónak mondható. Míg 2008-ban e Ft fejlesztési támogatást fogadtunk, 2009-ben e Ft-ot. A szakképzési hozzájárulás fogadásáról és felhasználásáról a 13/2008 SZMM. Rendelet előírásainak megfelelően beszámoltunk, a jogszabály szerinti határidőt majdnem egy hónappal megelőzve annak érdekében, hogy a 2010-es évben is tudjuk fogadni a fejlesztési támogatásokat az eltérő üzleti éves gazdálkodóktól. A fejlesztési támogatás túlnyomó részét az iskoláknak átadtuk, akik a szerződésekkel összhangban tárgyi eszközök beszerzésére fordították a támogatást, tárgyi eszközök működtetési költségeinek finanszírozására nem fordítottunk támogatást annak bizonytalan és rendkívül kedvezőtlen szabályozása miatt. 5

6 2009-ben a szakképzési hozzájárulást a következőképpen használtuk fel: Pénzben átadott támogatás Fejlesztési támogatás fogadásának éve BÁNKI DONÁT MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BENCS LÁSZLÓ SZAKISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖLLESZ VIKTOR SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LIPPAI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SIPKAY BARNA KER., VEND., ID.FORG. KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉCHENYI ISTVÁN KÖZGAZD., INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZAVASVÁRI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOL WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WESTSIK VILMOS ÉLEMISZER-IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA ZAY ANNA GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Összesen Átadott eszköz BÁNKI DONÁT MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LIPPAI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 343 NAGYKÁLLÓI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 463 NAGYKÁLLÓI KÁLLAY RUDOLF SZAKISKOLA 41 SZABOLCS VEZÉR OKTATÁSI KÖZPONT 300 WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 20 Összesen

7 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Társaság 4 önkormányzattól, mint tulajdonostól részesül helyi önkormányzati támogatásban évben is merültek fel olyan működési költségek, amelyek a szakképzés-szerevezési társaság szervezetének, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, a partnerintézményekkel való együttműködés kialakítására, a fejlesztési források és a tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek ban a működés feltételeit teljes egészében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította azzal, hogy 4,7 millió forint működési támogatást nyújtott. Ugyanez az összeg biztosította a TÁMOP /2-2F projekt beindításának fedezetét is. Mivel az előző évet egy nagyon szűk gazdálkodás jellemzett, ezért a nyújtott támogatást nem is használtuk fel teljesen, abból e Ft-ot csak a tárgyévben használtunk fel. Szintén rendelkezésre áll az az összeg is, amelyet a Támogató az 1. sz. kifizetési kérelemben jóváhagyott és átutalt, és az előző évben a működési támogatással szemben számoltuk el ben a jóváhagyott támogatással és annak átutalásával megnyílt a lehetősége annak, hogy ezt az összeget működési költségekre fordítsuk, ezzel is csökkentve a tárgyévben az önkormányzati hozzájárulás mértékét. Működési költségek összege 2009-ben: e Ft. A működési költségek fedezetére fordítottuk az alaptevékenység kamatbevételét összesen e Ft összegben, így a 4 tulajdonos önkormányzatnak e Ft-ot kellett a tárgyévben véglegesen biztosítani. Az átutalt, felhasznált támogatás önkormányzatonkénti kimutatása a következő: Ezer Ft elszámolt bevétel (egyezően a költséggel) Előző évről áthozott, tárgyévre elszámolt támogatás Fel nem használt támogatás (passzív időbeli elhatárolás) elszámolt költség Átutalt támogatás Teljes támogatás Nyíregyháza (85,65%) Tiszavasvári (6,91%) Nagykálló (7,24%) Balkány (6,91%) Összesen Mivel az összemérés elve szerint csak a költséggel ellentételezett támogatást mutatjuk ki bevételként, ezért a bevétel nagysága a felmerült költségekkel egyezik: e Ft. A különbözetet a következő évben használjuk fel. Az elszámolás szerinti támogatást a következőképpen használtuk fel: 7

8 Költségek Tárgyév (e Ft) Jelentősebb tételek I. Elszámolt anyagköltség 668 papír-írószer: 437 e Ft, üzemanyag: 231 e Ft II. Igénybe vett szolgáltatások költsége bérleti díj, képzési költségek, tanulmányút költsége, hálózatépítés III. Egyéb szolgáltatások 641 illetékek, bankköltség, biztosítási díjak IV. Bérköltség fő teljes bére + ügyvezető bérének 1/6-a. V. Személyi jellegű egyéb kifizetések étkezési utalvány, reprezentációs költségek VI. Bérek járulékai Tárgyi eszköz beszerzés VII. Elszámolt értékcsökkenési leírás VIII. Egyéb ráfordítások 175 Összesen működési költség: Informatikai eszközök (szerver, PC e Ft értékben, 1,4-es KIA C'eed személygépkocsi: e Ft, bútorok, berendezések: e Ft gépjárműhöz kapcsolódó adók, NSZFI-nek fizetendő kamat 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Ügyvezető: Hajdu Sándor, akinek megbízatása május december 31 napjáig terjedő időtartamra szól. Az ügyvezetői teendőket december 1-től főállású munkaviszony keretében látja el. A Társaság a következő juttatásokat nyújtotta Hajdu Sándornak ügyvezetői minőségében 2009-ben (ezer Ft-ban): ezer Ft Bruttó jövedelem Bruttó bér Egyéb jövedelmek 85 Külföldi kiküldetés napidíja 85 Útiköltség térítés kiküldetési rendelvény alapján 90 Étkezési utalvány 72 Összesen: Munkáltatót terhelő bérjárulékok Az öttagú felügyelő bizottság díjazásban nem részesült. 8

9 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaságot a szakképzési közoktatási intézmények fenntartói valamint két felsőfokú intézmény hozta létre társasági szerződés keretén belül május 6-án. A Társaságot a 2008 januárjában beadott TÁMOP/07/ pályázati kiírás szerint a 2. fordulóba való jutás feltételeként kellett létrehozniuk a pályázó szervezeteknek. A létrehozást ugyanakkor szükségessé tette az is, hogy a szakképzés irányítására vonatkozóan megváltoztak a jogszabályok. E szerint szakképzés fejlesztési hozzájáruláshoz szeptember 1- től csak azok juthattak, akik térségi integrált szakképzésszervezési társulást, vagy társaságot hoztak létre ben kibővült az alapítók köre: jogszabályi késztetés miatt a TISZK részéve, tagjává vált a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., a Központi Képzőhelyet működtető első generációs TISZK is. A Térségi Integrált Szakképző Központ a szakmai képzés struktúrájának, minőségének javítása az intézményrendszer megreformálásával jött létre. A rendszerbe tartozó szakképzést végző intézmények a társasági szerződés alapján a térség szakképzési igényének minél magasabb szinten, minél jobb minőségű kielégítésre vállalkoztak. A térség munkaerő-piacának igényeit jól ismerő, a minőségi elvárásoknak megfelelő képzési rendszerű oktatásszervezési központ létrehozásának célja, a képzési szerkezet javítása a szakmai oktatás színvonalának emelése, valamint a térségi foglakoztatási arány bővítése, szakképzés feltételeinek javítása. A Társaság nem tekinthető kizárólag projektcégnek annak ellenére, hogy a TÁMOP /2-2F projekt megvalósítása kiemelt feladatot jelent decembertől 2010 novemberéig. Ezzel párhuzamosan azonban fontos fenntartói feladatok, illetve fejlesztési forrásallokációs feladatokat kell ellátnunk. A fejlesztési forrásokkal kapcsolatos feladatokat a 4. pontban mutattuk be. A TÁMOP /2-2F projektben 2009-ben a következő tevékenységek zajlottak: Az első időszakban kiemelt jelentőséggel bírt az Európai Unió elvárásainak megfelelően a célcsoport tájékoztatása, a projekt nyilvánosságának biztosítása. - Honlap készült és azóta folyamatosan működik - Nyitókonferenciát szerveztünk január 21-én - Sajtótájékoztatót szerveztünk a Nyíregyházán, a Városházán márciusában polgármesterek részvételével a projekt megvalósításáról. - Sajtó nyilvánosság biztosítása a helyi médiában a Nyíregyházi Televízióban, a Nyíregyházi Naplóban, a honlapon nyílik tájékoztatási lehetőség ez által. 2 hetente jelentkező szakképzési magazinunk van, SZAKMA-TÁR címmel a projekt végéig, amelyben bemutatkoztak az intézményeink és a hírblokkban tájékoztatást adunk minden fontos eseményről. A nyilvánosság biztosítására vonatkozó kötelezettségeinket a projekt egészére már teljesítettük. 9

10 - A Nézőpont Intézet közvélemény kutatást végzett május-júniusában, a megkérdezettek: általános iskolai tanulók szülei, középiskolások szülői nyíregyházáról és környékéről valamint NYF főiskolai hallgatói. Két nagyvállalat vezetőjével is készítettek mélyinterjút. A felmérés segíti a beiskolázási és szakma marketing tevékenységet. Minden alapító és partnerintézmény részére átadtuk a záró tanulmányt. - A nyilvánosság biztosítására vállalt feladatainkat már maradéktalanul teljesítettük. Az előírt táblák, közlemények, feliratok, elkészültek. A megfelelő számú újságcikk, TV, rádiónyilatkozatok, nyilvánosság megtörtént. Kiadványokat készítettünk és reklámhordozó tárgyakat: naptár, asztali könyöklő, papír táska, kártya naptár, pedagógus zsebkönyv, vonalzó, bögrék, tollak, lufik, meghívók. Az alapító önkormányzatoktól kértük, bannerként elhelyezését a szervezetünknek. - Menedzsmentképzés, tréning zajlott a közvetlen menedzsment tagjainak 3 napos, intézményvezetőknek 1 napos, fenntartóknak tájékoztatás, bizottsági elnökök felkészítése - Projekt nyilvántartási rendszer kialakítása, amely segíti az adminisztrációs munkát. Az adatfeltöltés jelenleg zajlik az előző időszakról és 2010-től folyamatosan. - Minőségirányítási rendszer kiépítése: munka végzésére ajánlatkérés alapján az United Consulting nyert el megbízás. SZMSZ, Munkaköri leírások, Szabályzatok, Irányítási Kézikönyv készült el májustól november 30-ig. Párhuzamosan folyik az IMIP-ek átdolgozása és az intézményi dokumentumokban is beépítésre kerülnek a TISZK-es együttműködés folyamatai. - Felnőttképzési tevékenység kiépítése: a felnőttképzési intézményi akkreditáció, valamint PAT akkreditáció dokumentációja is beadásra került. Felnőttképzés szervezés elmélete, gyakorlata című felkészítő, 120 órás képzése zajlik a pedagógusoknak. Felnőttképzésben használható tananyagfejlesztésre is sor fog kerülni 3 szakmacsoportban. A közös munka eredményeként felnőttképzési szereplővé válhat a Nyírségi TISZK 2010-ben. Projekt szakmai megvalósítására egy nagy közbeszerzési eljárást hirdettünk meg, amely elérte a közösségi értékhatárokat. A közbeszerzés az alábbi szolgáltatások beszerzését tartalmazta: 1. HHH-s SNI-s tanulókkal kapcsolatos feladatok, felzárkóztatás, módszertani központ létrehozása, mentorálási rendszer kidolgozása, lemorzsolódás csökkentése, családpedagógiai tevékenység, közösségi szolgáltatások, pályaorientációs rendszer kidolgozása. Megvalósulás határideje: május

11 2. modularizáció- modultérképek kidolgozása, tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztés, közös tantervi rendszer kialakítása, nyomonkövetés, amely információt nyújtson rendezett formában a TISZK működése során meghozandó döntésekhez fejlesztési irányok kijelöléséhez, szolgáltatások és folyamatok fejlesztéséhez egyféle visszacsatolás. mérés-értékelés feladatok megvalósítása (kompetenciamérésre- szociális, alap, szakmai kompetenciák mérésére, egységes mérési rendszert építsen ki) Megvalósulás határideje: április Vállalati kapcsolatok felmérése, technológiai együttműködések segítése, gyakorlati képzés javítása, bemutatóközpont létrehozása Beiskolázási folyamat, Szakképzés Fejlesztési Terv készítése Megvalósulás határideje: április Vezetői irányítási rendszer létrehozása, számítástechnikai segítség a program irányítására, működtetésére, adatok nyilvántartására, szoftverek segítségével. Megvalósulás határideje: július Az 1. számú Projekt Előrehaladási Jelentést augusztus 25-én nyújtottuk be, amely elfogadásra került. - Az 1. sz. kifizetési kérelmet december 14-én, a 2. sz. kifizetési kérelmet, amely 2009-es költségeket is tartalmazott, márciusában nyújtottuk be elszámolásra, amelyeket a áprilisában jóvá is hagytak. - A környezeti fenntarthatóság vállalásai között szerepel a környezettudatos magatartás és a vállalások ismertetése a dolgozók között. Ezt segítve készítettünk egy írásos anyagot és kérjük minden partnerintézményünktől, hogy az értekezleteiket felhasználva, az információt juttassák, el minden dolgozójuhoz és aláírásukkal igazolják annak megtörténtét. Ezt a projekt végéig kérjük, lehetőleg júniusban. - Helyszíni ellenőrzést végzett az ESZA szeptemberben, a vizsgálat eredménye: megfelelően működtünk. Szakmai monitoring vizsgálat is történt november hónapban, szintén megfelelő minősítést kaptunk. 11

12 A Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság rendszeresen ülésezik, az Intézményvezetők Tanács szintén rendszeresen, munkatervének megfelelően ülésezik. A Szakmai Előkészítő Bizottság az ügyvezető-projektvezető munkáját segíti, rendszeresen folyik szakmai egyeztetés az üléseiken. Az RFKB döntésének megfelelően működtünk a beiskolázás alkalmával. Pedagógiai programok és Alapító okiratok módosításáról, Szakképzési hozzájárulás gyűjtéséről és elosztási rendszeréről szóltak a fontosabb napirendek. Vállalkozási tevékenységet 2009-ben a Társaság nem folytatott, eredménye ilyen tevékenységből nem származott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 12

13 Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, április Hajdu Sándor ügyvezető 13

14 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 15. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 16. III. TŐKETARTALÉK 17. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 20. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 22. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzívák időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Nyíregyháza, április 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) 14

15 Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft Tételszám EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással) A tétel megnevezése Előző év adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE A (I±II+III-IV--V-VI-VII) VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 39 X. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE Ebből: visszaírt értékvesztés Ebből: értékvesztés PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±C±D) 39 XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 39 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 39 Nyíregyháza, április 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) 15

16 NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT évi egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Nyíregyháza, április Hajdu Sándor ügyvezető 16

17 BEVEZETŐ A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-t (rövid nevén: Nyírszakképzés Nonprofit Kft.) 2008 májusában alapította 7 fenntartó. A közhasznúsági jelentésben és egyszerűsített éves beszámolóban a társaság első teljes üzleti évének gazdálkodását mutatjuk be. A kiegészítő mellékletből képet kaphatunk a táraság tevékenységéről, működéséről és sajátosságairól. Ez az év a működés kiteljesedésének éve volt, és messzire jutottunk a térség szakképzése számára kiemelt jelentőséggel bíró TÁMOP projekt megvalósításában is, amelynek eredményeképpen egy olyan szakképzési rendszer fog kialakulni a Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaságon belül, amely képes a piaci igényeknek megfelelően működni. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A TÁRSASÁG ADATAI Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. A társaság telephelyei: a társasági szerződés szerint a partnerintézmények székhelye és telephelyei Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf Honlap: Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Alapítás időpontja: május 6. Bejegyzés időpontja: július 21. ÁFA- alanyiság: a Társaság nem alanya az ÁFA-nak Törzstőke: Ft 17

18 Alapítók: Balkány Város Önkormányzata Ft 10 % Besztereci Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány Ft 10 % Debreceni Egyetem Ft 11 % Nagykálló Város Önkormányzata Ft 15 % Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft 30 % Nyíregyházi Főiskola Ft 11 % Tiszavasvári Város Önkormányzata Ft 13 % Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. (2009. augusztus Ft 25-től) Összesen: Ft 100 % Együttműködési megállapodás a Magyar Magiszter Alapítvánnyal, A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) neve és székhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma: Könyvvizsgáló Hajdu Sándor 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 38. Kutykó Róbert TAX-Contir Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, ig.sz.: A társaság tevékenységi köre: A Társaság fő tevékenysége: Szakmai középfokú oktatás Cél szerinti kiemelkedő közhasznú közszolgáltató tevékenysége: - általános középfokú - szakmai középfokú oktatás - felső szintű nem felsőfokú oktatás - máshová nem sorolt egyéb oktatás Általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységek: - sport, szabadidős képzés - kulturális képzés - oktatást kiegészítő tevékenység. 18

19 A Társaság vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti, de ilyen tevékenységünk a tárgyévben nem volt. 2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása A Társaság alapvető feladata, hogy a szakképzési, közoktatási és felnőttképzési törvénynek megfelelően, közreműködjön a fenntartók képzési szerkezetének működtetésében, korszerűsítésében, a térségi foglalkoztatási igényeknek megfelelő szakképzés feltételeinek javításában. A Társaságnak 2009/2010- ben a szervezet fejlesztése és kialakítása a fő feladata, emellett tevékenysége pénzügyi feltételeinek javításához felnőttképzési akkreditáció és egyéb tevékenység lebonyolítása, folytatása. Feladata továbbá az Észak-alföldi Regionális és Fejlesztési és Képzési Bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseinek elfogadása, azzal összhangban a szakképzés fejlesztés irányaira és a beiskolázási arányaira tekintettel a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számának meghatározása, befolyásolva ezzel a pedagógusok létszámát. Egyetértési jogot gyakorol szakmai program tekintetében az iskolák pedagógiai programjának jóváhagyása esetén. A Nyírségi Szakképzés Szervezési Társaság az általa ellátott feladatokra az alapító fenntartókkal egyeztetett módon önálló fejlesztési tervet készít. Részt vesz pályázatokban, pályázatok lebonyolításában fejlesztési projektek megvalósításában. A nem önkormányzati fenntartókkal megállapodást köthet, részt vesz iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezésében, dönt a társaságban részt vevő fenntartók szakképzési intézmények felnőttképzési tevékenységeinek irányairól. Gyakorolja mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket számára az alapító okiratban meghatároztak. Kiemelkedően fontos feladata a szakképzés fejlesztési hozzájárulások gyűjtése és annak szakmák szerinti felhasználása. Kiemelt feladata a Társaságnak a TÁMOP /2-2F azonosítójú, a TISZK rendszer továbbfejlesztése tárgyú projekt megvalósítása. 3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2009-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre. Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap. A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 19. -a alapján közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési 19

20 és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben előírt formában Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltségeljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít. Amortizációs politika a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. Az Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli leírás nem történt a tárgyévben. Céltartalék képzés Céltartalékot a tárgyévi eredmény terhére nem képeztünk. Értékhelyesbítés A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz. Aktív és passzív időbeli elhatárolások Nagyon lényeges és alapvető a számviteli politikánál az összemérés elve, a nagyösszegű támogatások miatt. Bevételeink nagy része támogatás formájában folyik be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet, hiszen a támogatások a bevételeket a támogatás érkezésének évében megnövelnék, de később a költségeket növelné meg az elszámolandó értékcsökkenési leírás miatt. 20

21 II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II. 1) Kiegészítő adatok a mérleghez ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Immateriális javak Nyitó érték Bruttó érték Növekedés Nyitó érték Növekedés Nettó érték Csökkenés Csökkenés ezer Ft-ban Megnevezés Záró Záró Vagyoni értékű jogok IMMATERIÁLIS JAVAK Az immateriális javak állományában a vagyoni értékű jogok között nyilvántartott könyvelési szoftver értéke található. Tárgyi eszközök Bruttó érték Nettó érték ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Növekedés Záró Nyitó érték Növekedés Csökkenés Csökkenés Záró Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök állománya jelentősen nőtt az előző évhez képest. Az állománynövekedés a Társaság 3, jól elkülöníthető tevékenységéhez kapcsolódik. (1. Működési tevékenység, 2. TÁMOP /2-2F projekt megvalósítása, 3. Fejlesztési támogatások felhasználása (SZAHO)) - Műszaki gépek, berendezések. Itt tartjuk nyilván a gazdálkodó szervezetek által átadott fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközöket, amelyeket a partnerintézményeinknél helyezünk el a gyakorlati képzési tevékenységhez. Ennek állománynövekedése e Ft értékben gépek, berendezések, e Ft SZAHO fejében átvett járművekhez kapcsolódik. - Egyéb gépek, berendezések 21

22 1. Működési tevékenységhez kapcsolódó eszközállomány-változás: Informatikai eszközök (szerver, PC-k, kiegészítők): e Ft Bútorok : 1929 e Ft Személygépkocsi: e Ft 2. TÁMOP tevékenységhez kapcsolódó eszközállomány-változás: Informatikai eszközök (PC-k, notebook, projektor): e Ft Irodai gépek, fénymásoló: e Ft 3. Fejlesztési támogatás terhére egyéb gép, berendezés beszerzés nem történt. - A beruházások állománya a tavaly év végén fejlesztési támogatás fejében átvett eszköz aktiválása miatt csökkent 0-ra, év végén nem aktivált beruházásunk nincsen. Befektetett pénzügyi eszközök állománya: 0 Forgóeszközök Készletek A Társaság készletekkel nem rendelkezik. Követelések Egyéb követelések Az egyéb követelések értéke között 4 e Ft összegben egy szállítói számlára történő többlet utalás értéke található, amely a mérlegkészítés időszakában kiegyenlítésre került, valamint egy 18 e FT összegű számla kiegyenlítésre került a tárgyében, de a teljesítés időpontja a számlán 2010-es, ezért a kiegyenlítés értékét a tárgyévben egyéb követelésként mutatjuk ki. Pénzeszközök Pénztárak: 550 e Ft Működési pénztár: 470 e Ft TÁMOP projektre elkülönített pénztár: 79 e Ft. A pénztárból csak a szükséges minimális mértékben történik kifizetés, a lehetőségekhez mérten igyekszünk átutalással rendezni fizetési kötelezettségeinket. A működési pénztárban azért mondható viszonylag magasnak az év végi állomány, mivel december 30-án 4 támogató a fejlesztési támogatását készpénzben tudta rendezni, összesen 400 e Ft értékben, a bankszámlára történő befizetésre pedig már nem volt mód. A készpénz átlagos napi záróállománya azonban nem haladja meg a 200 e Ft-ot. 22

23 Bankszámlák A Társaságnak 2 bankszámlája van az OTP Bank Nyrt.-nél, egy főszámla amelyen a működéssel és a fejlesztési támogatással kapcsolatos pénzmozgásokat bonyolítjuk, ill. egy elkülönített alszámla a TÁMOP /2-2F projekt pénzügyeinek bonyolítására. A Társaság főszámláján található összeg: e Ft, ez szinte teljes egészében a decemberben fogadott, és a tárgyévben még fel nem használt szakképzési hozzájárulás összege. Ugyanehhez a számlához kapcsolódóan a lekötött betétek állománya december 31-én: e Ft így a teljes működési számla állománya: e Ft A TÁMOP elkülönített számla egyenlege e Ft. A projekthez kapcsolódóan a lekötött betétek állománya a mérleg fordulónapján: e Ft, amely az ERSTE Banknál elhelyezett betétben található, így a teljes működési számla állománya: e Ft Bankszámlák állománya: e Ft Pénzeszközök állománya a mérleg fordulónapján: e Ft. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a TÁMOP /2-2F projekthez kapcsolódóan 2 db kifizetési kérelemhez kapcsolódóan jóváhagyott összeget, amely az összemérés elve alapján a megbízható és valós összkép kialakításához feltétlenül szükséges, ugyanis a TÁMOP projektben felmerült költségek, kiadások azonnal realizálónak, azonban az utófinanszírozott projektben a bevétel csak később, a jóváhagyást és a kifizetést követően realizálódik. Ily módon a bevételeket csak jóval később tudjuk kimutatni, amely a projekt költségeihez kapcsolódik. Mivel a bevétel a mérlegkészítés időpontjában ténylegesen befolyt, de a mérleg fordulónapján sem pénzeszközként (mivel nem folyt be), sem követelésként (mivel a jóváhagyás nem történt meg) nem tudjuk kimutatni, ezért csak aktív időbeli elhatárolásként tudjuk kimutatni ezeket a támogatásokat a következő megoszlásban. adatok e Ft-ban Kifizetési kérelem Jóváhagyás Ebből a Társaságot Ebből évet sorszám kör időpontja Jóváhagyott összeg érintő összeg érintő összeg Összesen Az aktív időbeli elhatárolások mérlegfordulónapi állománya, - melyeket a TÁMOP projekt bevételeire képeztünk e Ft. 23

24 FORRÁSOK Saját tőke A jegyzett tőke összege e Ft, melyet a tulajdonosok teljes összegében a Társaság rendelkezésére bocsátottak ben a jegyzett tőke 100 e Ft-tal nőtt, mivel a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. is tulajdonossá vált a Társaságban, amelyre a fejlesztési források 2010-ben történő felhasználása érdekében volt szükség. A mérleg szerinti eredmény 0 e Ft. Az egyes tevékenységek (Alaptevékenység megvalósítása, TÁMOP /2-2F projekt megvalósítása, fejlesztési támogatások allokációja) tárgyévi eredménye 0, mivel a költségek ellentételezésére a bevételek mindenhol rendelkezésre állnak, így mivel semmilyen egyéb, eredmény elérésére irányuló tevékenységet nem folytattunk, ezért mérleg szerinti eredményünk nem keletkezett. Céltartalékok A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk. Kötelezettségek: eft Hátrasorolt kötelezettségek: 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 Rövid lejáratú kötelezettségek: e Ft A szállítói kötelezettségek állománya e Ft, amely a tárgyévet terhelő, de még nem esedékes számlák állománya. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: e Ft 24

25 Kötelezettség jogcíme Összeg (e Ft) SZJA kötelezettség 493 TB járulékok + MNYP 738 Egyéb járulékok 85 Egyéb adófizetési kötelezettség 15 Tévesen utalt, visszafizetendő SZAHO 57 NSZFI-nek visszautalandó, nem felhasználható SZAHO NSZFI-nek visszautalandó, fel nem használt 2008-as SZAHO 1 ESZA Nonprofit Kft.-tól a TÁMOP projekt támogatási előleg összege TÁMOP projektben felgyűlt kamat, melyet az ESZA Nonprofit Kft. állásfoglalása alapján visszafizetési kötelezettség terhel Nem tisztázott jogcímű utalás 200 Összesen Passzív időbeli elhatárolások A Társaság beszámolójában különös jelentőséggel bíró összemérés elve alapján mind a három, utófinanszírozott tevékenységünkhöz kapcsolódóan történik passzív időbeli elhatárolás képzés. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként mutatjuk ki a működési támogatás költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összegét a számviteli törvény 44. (2) bekezdése szerint, míg az elszámolás sajátosságai miatt és a számviteli törvény 45. (1) bekezdése szerint a TÁMOP projekthez kapcsolódó eszközbeszerzések le nem írt összegét, valamint a fejlesztési támogatás tárgyévben fel nem használt összegét, ill. a fejlesztési támogatás fejében átvett, vagy terhére beszerzett eszközök még le nem írt összegét. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Társaság működése során képzett passzív időbeli elhatárolás (P.I.E.) A tulajdonos önkormányzataink finanszírozzák a működésünket, mivel a TÁMOP projekt megvalósítása miatt vállalkozási tevékenységet (eredmény elérésére irányuló tevékenységet) nem folytathatunk. Emiatt a működési számlánkon keletkezett kamat hozzájárul a működési tevékenységünk fedezetéhez, de a különbözetet az önkormányzatok biztosítják, méghozzá az üzleti tervben meghatározott arányban. 25

26 Passzív időbeli elhatárolás kimutatása A B. Megnevezés C. Összeg D. Átutalt támogatás E. Előző évről áthozott összeg adatok e Ft-ban F. Összes támogatás (=D.+E.) P.I.E állománya Fel nem használt összeg * (=C. - F.) 1. Összes működési költség 2009-ben Főszámla kapott kamata ebből SZAHO túlköltés miatt felhasznált összeg 3 4. Működési tevékenységre felhasznált kamat (=2.-3.) Különbözet, önkormányzati hozzájárulás szükséges mértéke (=1.- 4.) Nyíregyháza (85,65%) Tiszavasvári (6,91%) Nagykálló (7,24%) Balkány (6,91%) Fel nem használt támogatás (P.I.E.) 3625 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Ezen a soron mutatjuk ki a 2009-ben nem a évi LXXXVI. törvény előírásainak megfelelően befolyt, gazdálkodó szervezetek által átutalt szakképzési hozzájárulás NSZFI-nek visszafizetendő támogatás évet terhelő kamatát, melynek összege 126 e Ft. Elmondható, hogy a mai napig vannak olyan gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók, akik úgy vélik, hogy azzal, hogy a szakképzési hozzájárulást elutalják egy TISZK-nek, azzal eleget tesznek az adókötelezettségüknek. Mivel ezek a szervezetek a bevallásukban a nem megfelelően átutalt összeget figyelembe veszik, ezért a nem megfelelően nyújtott támogatást kamattal növelten kell az NSZFI-nek visszafizetni. Halasztott bevételek Itt mutatjuk ki a TÁMOP projekt és a szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök értékcsökkenési leírással még nem ellentételezett összegét, ill. a tárgyévben fogadott, de még fel nem használt szakképzési hozzájárulás összegét. 2. TÁMOP /2-2F projekt eszközeire képzett P.I.E. Beszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak bruttó értéke: e Ft Ezen eszközökre elszámolt ÉCS 2009-ben: e Ft TÁMOP projektre beszerzett eszközök nettó értéke: e Ft Passzív időbeli elhatárolások állománya a mérlegfordulónapon: e Ft 26

27 3. Szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) felhasználása miatt képzett P.I.E állománya Nyitó állomány év elején: (Fejlesztési célra kapott támogatás értéke 2008) állománya (Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: Iskolának átadott fejlesztési tám Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS Fel nem használt támogatás kivezetése (NSZFI-nek befizetendő) 519 Összesen évi SZAHO terhére beszerzett eszközök év végi nettó értéke állománya (Fejlesztési célra kapott támogatás értéke 2009) (Ft-ban) Nyitó Növedés Csökkenés Záró Nyitó állomány év elején: 0 Átvett fejlesztési támogatás Iskolának átadott fejlesztési tám Használatba adott eszközök elszámolt ÉCS Összesen Fel nem használt támogatás Tárgyi eszközök év végi nettó értéke Fejlesztési támogatás le nem írt, fel nem használt összege Halasztott bevételek állománya a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt: : 908 e Ft : e Ft Összesen: e Ft Passzív időbeli elhatárolások összesen: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 126 Halasztott bevételek (TÁMOP): Halasztott bevételek (SZAHO):

28 II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz A Társaságnak érdekes az eredményszerkezete, ugyanis jelentős mértékben eltér a profitorientált vállalkozások eredményétől. Jellegzetességek az eredménykimutatásban: 1. Nincs értékesítés árbevétele 2. A beszámolóból és az eredménykimutatásból is jól látható a non-profit jelleg, az adott év tevékenységeinek költségei az ennek fedezetét jelentő önkormányzati támogatásokkal állnak szemben. A kiegészítő melléklet ezen részében a tevékenységenkénti költségeket, ráfordításokat és az ezekkel szembeni bevételeket, és ennek eredményre gyakorolt hatását mutatjuk be. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye A tétel megnevezése Összeg (e Ft) I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VIII. ÜZEMI (üzleti)tevékenység EREDMÉNYE(I±II+III-IV--V-VI-VII) Egyéb bevételek A Társaságnak csak egyéb bevétele keletkezett a tárgyidőszakban, ennek bemutatása a bevétel forrása szerint: Alaptevékenység (működési költségekre kapott bevétel) Működési költségek fedezetére nyújtott támogatás (elszámolt támogatás, a fel nem használt támogatást a 2010-es évre átvittük, passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki) Elszámolt működési támogatás (e Ft) Átadott támogatás (e Ft) Maradvány (P.I.E.) (e Ft) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykálló Város Önkormányzata Tiszavasvári Város Önkormányzata Balkány Város Önkormányzata Összesen

29 Szakképzési hozzájárulásra elszámolt bevétel: (e Ft-ban) Fogadott SZAHO 2009-ben Felhasznált SZAHO 2009-ben as SZAHO felhasználás Iskolának továbbadott SZAHO Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je es SZAHO felhasználás Iskolának továbbadott SZAHO Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je 305 Elszámolt bevétel (költségekkel, ráfordításokkal ellentételezett összeg) Összes bevétel 2009-ben SZAHO miatt: e Ft TÁMOP projekt elszámolt bevétele 2009-ben: e Ft A kifizetési kérelmek és a jóváhagyott támogatás kimutatása e Ft-ban: Kifizetési kérelem Jóváhagyott Ebből évet érintő sorszám kör időpontja összeg összeg költség Összesen Jóváhagyás Jóváhagyott összegből a Tárgyi eszköz elszámolt ÉCSje Összes költséggel, ráfordítással ellentételezett támogatás (elszámolt bevétel) Összesen támogatásjellegű bevétel 2009-ben: Működési támogatás: Szakképzési hozzájárulás: TÁMOP projekt bevétele: e Ft e Ft e Ft e Ft Egyéb bevétel (továbbszámlázott telefondíj (egyezően a közvetített szolgáltatások értékével): 102 e Ft Az egyéb bevételek összege: e Ft KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások 29

30 Az igénybevett szolgáltatások túlsúlya jellemző, az anyagjellegű ráfordítások között elszámolt jelentősebb összegű költségek tevékenységenként a következő kimutatásban található: Működési költségek Összeg (e Ft) Jelentősebb tételek Anyagköltség 667 Irodaszer beszerzés: 433 e Ft, üzemanyag beszerzés: 230 e Ft Bérleti díj: 1467 e Ft, kiküldetési ktgek: 308 e Ft, könyvvizsgálati Igénybe vett szolgáltatások: díj: 394 e Ft, hálózatépítési munkák: 399 e Ft. Illetékek, hatósági díjak: 102 e Ft, bankköltség: 432 e Ft, Gépjármű Egyéb szolgáltatások: 641 biztosítás: 107 e Ft Összesen anyagjellegű ráfordítások TÁMOP projekt költségei Anyagköltség 899 Irodaszer beszerzés: 879 e Ft, üzemanyag beszerzés: 230 e Ft Igénybe vett szolgáltatások: Egyéb szolgáltatások: 0 Összesen anyagjellegű ráfordítások Mindösszesen anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások TÁMOP projektben képzési költség: e Ft, projekt könyvelés: 1440 e Ft, posta-telekommunikáció: eft, írányítása: e Ft, szakértői tevékenység a projekt megvalósítására: 6035 e Ft, jogi tanácsadás: 608 e Ft, közbeszerzési költségek: 921 e Ft, minőségirányítási rendszer: e Ft, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása: e Ft, rendezvények: 848 e Ft, A Nyírszakképzés Nonprofit Kft. szervezeti ábrája: 30

31 A szervezeti ábrából jól látszik a Társaság logisztikai-szakértői jellege, hiszen kis létszámmal, egyértelműen meghatározott feladatkörökre alkalmazott munkatársakkal jogszabályban jól meghatározott feladatokat kell elvégeznünk. A munkavállalók száma a Társaságnál december 31-én 7 fő, a projektvezető, a TÁMOP szakmai vezető, a felnőttképzési és marketingvezető, valamint a projektadminisztrátor a TÁMOP projekt megvalósításában, a tanügyigazgatási munkatárs, a szakképzési-hozzájárulás adminisztrációs munkatárs és a postai kézbesítő a Társaság működtetésében és a projekten kívüli tevékenységekben vesznek részt. A teljes szervezet csak júniusában állt fel, ezért a működési költségek között elszámolt béren megtakarításunk keletkezett. Ezen kívül 2 főnek megbízási szerződés alapján fizettünk megbízási díjat. Központi Képzőhely működésével kapcsolatos költségek: Összeg (e Ft) Bérköltség és megbízási díj Személyi jellegű egyéb kifizetések Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások TÁMOP projekt költségei Bérköltség és megbízási díj Személyi jellegű egyéb kifizetések 322 Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások Mindösszesen személyi jellegű ráfordítások Mind az anyagjellegű ráfordítások, ezek közül elsősorban az igénybevett szolgáltatások (projekt szakmai tevékenység), mind a személyi jellegű ráfordítások állománya jelentősen nőtt az előző évhez képest, de ez teljesen természetes az első csonka évet követően, és a tevékenység kiterjedésével is arányos volt a növekedés második félévétől már teljes üzemben végeztük feladatainkat, mind a TÁMOP projektben, mind a fejlesztési források gyűjtésében-elosztásában, ennek is köszönhető a költségek növekedése. A 2010-es évben még további bővülést várunk, de 2010-ben már el fogja érni a költségszint a maximális szintet, ha a TISZK szervezetében nem lesz kardinális változás. Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás 2009-ben: e Ft Főkönyvi szám Értékcsökkenési leírás jogcíme 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5711 Terv szerinti értékcsökkenési leírás AT Összeg (e Ft)

32 5713 Terv szerinti értékcsökkenési leírás TÁMOP Terv szerinti értékcsökkenési leírás SZAHO 5714 terhére Használatba vételkor egy összegben elszámolt 572 értékcsökkenési leírás Használatba vételkor egy összegben elszámolt 5721 értékcsökkenési leírás AT Használatba vételkor egy összegben elszámolt 5723 értékcsökk. leírás TÁMOP Használatba vételkor egy összegben elszámolt 5724 értékcsökk. leírás SZAHO Egyéb ráfordítások Ezen a soron számoljuk el a gazdálkodó szervezetektől átvett, partnerintézmények részére továbbadott fejlesztési támogatást: 2009-ben ennek összege: e Ft Ebből a 2008-ban fogadott SZAHO összege: e Ft Ebből a 2009-ben fogadott SZAHO összege: e Ft Itt mutatjuk ki továbbá az NSZFI-nek visszafizetendő szakképzési hozzájárulás évet terhelő 126 e Ft összegű kamatát. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: e Ft Pénzügyi műveletek eredménye: e Ft Pénzügyi műveletek bevételei Ezen az eredménysoron a Társaság bankszámláin található pénzeszköz után kapott kamat található, összesen e Ft összegben. Nem mutatjuk ki végleges bevételként a TÁMOP elkülönített számlán felgyűlt kamatot az ESZA Nonprofit Kft. állásfoglalása alapján, amely szerint az elkülönített bankszámlán keletkezett kamatot vissza kell fizetni a támogatónak, ezért ezt az összeget, e Ft-ot a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk k 32

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság NYÍRVIDÉK TISZK KHT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-14-000169 Statisztikai számjel:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 18030806-1-13 A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE a 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Közhasznúsági jelentés a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló mellékletben csatolva. 2. A költségvetési és önkormányzati támogatás felhasználása

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Mosolyország Alapítvány

Közhasznúsági jelentés. Mosolyország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010 Mosolyország Alapítvány 2. Mosolyország Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010. Zárszámadása Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.01.01 2010.12.31 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 2053 Herceghalom Zsámbéki út 10. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Herceghalom, 2010.05.20. kuratóriumi titkár Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16.

OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. Közhasznúsági jelentése a 2010. évi esztendőről 1. Számviteli beszámoló Az Alapítványt 1992. március 2-án kelt alapító okirattal több alapító hozta

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2012. március 12. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése. 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten közhasznú társaság közhasznúsági jelentése 2011 évre A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. CXXII törvény 3 ( 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben