Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27."

Átírás

1 ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

2 VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt. Társaságunk árbevétele a évi millió forintról millió forintra csökkent. Az árbevétel alakulására az általános gépgyártás árbevételének csökkenése, és a General Motors CVT program törlése volt kedvezőtlen hatással. Az autóipari részegységek értékesítéséből származó árbevétel a CVT program törlése mellett 230 millió forinttal, vagyis 1,5%-kal nőtt a évihez képest, ami jól mutatja erőfeszítéseink eredményeit, hogy az autóipar vezető beszállítójává váljunk. Az általános gépgyártás árbevétele 399 millió forinttal csökkent a évihez képest, ami 6,6%-os csökkenést jelent. A csökkenésben jelentős szerepet játszott az ATI projekt műszaki változás miatti csúszása, az anyagbeszerzési problémák és a kapacitásgondok mellett a belföldi csőtörő értékesítés jelentős visszaesése. A Társaság eredménye 541 millió forint, amely 81,9%-os növekedést jelent a évi 298 millió forintos eredményhez képest, ebben jelentős szerepet játszott a hiteleken elért árfolyamnyereség. Az értékesítés önköltsége az árbevétel 86,5%-áról az árbevétel 89,6%-ára nőtt. Ebben szerepet játszott a 2004-es évben történt alapanyagár emelkedések hatása, melyet csak részben és késleltetve lehetett továbbterhelni a vevők felé, valamint a CVT törlés következtében az év közben fellépő fix költségek és a munkaerőköltségek jelentős terheket róttak a Társaságra, melyet csak részben csökkentett a vevőtől kapott pénzügyi kompenzáció. Értékesítési, általános és adminisztrációs költségek az árbevétel százalékában a 2003-as évi szinten maradtak, gyakorlatilag nem változtak. A működési eredmény területén a 2003-as évihez képest jelentős csökkenés következett be, ebben szerepet játszott az értékesítési költségek növekedése mellett a forint árfolyam alakulása és az USA dollár árfolyamának alakulása is. A csökkenő ütemű autóipari beruházásokat meghaladó amortizáció következtében a befektetett eszközök értéke millió forinttal csökkent december 31.-hez képest. A Társaság készletállománya millió forintról 25,5%-kal emelkedett millió forintra. A növekedés jelentősebb része az általános gépgyártáshoz köthető, mely az áthúzódó értékesítés, az alapanyagár növekedés és a évre szóló megnövekedett rendelésállomány következménye. Társaságunk a 2004-es évben tovább folytatta termékszerkezetének fejlesztését, bővítését. Az autóipar területén a sikeres nagynyomású adagoló rendszer alkatrészek további bővülése következett be, mely a következő évekre is jelentős hatással bír. Ezen tevékenységhez bővítettük 5 700m 2 -rel a gyártócsarnokot és egy új 1 200m 2 kiszolgáló részleget építettünk. A termékszerkezet további részében jelentős változás nem következett be a már jelzett CVT megszűnésén kívül. Társaságunk a versenyképességének megőrzése, növelése érdekében megkezdte a 2004-es évben a lean manufacturing LPS rendszer bevezetését mindkét iparágban. A Társaság átlaglétszáma a 2003-as évi főről főre emelkedett 2004-ben. A december 31.-ével zárult évben a nehezebb gazdasági körülmények mellett folytattuk az irányú tevékenységünket, hogy a dolgozóink számára vonzó munkahelyet biztosítsunk, fokozzuk megelégedettségüket. A minőségbiztosítás és a környezetvédelem területén folytattuk erőfeszítéseinket, fejlesztettük képességeinket annak érdekében, hogy maradéktalanul teljesítsük vevőink elvárásait. Társaságunk a 2004-es évben a törvényi kötelezettségnek eleget téve sikeresen végrehajtotta a részvények dematerializációját. Társaságunk eddigi működése bizonyítja stratégiai céljaink sikerességét. A stratégiai céljaink változatlanok, értékesítési volumen növelése mindkét iparágban, az eredményesség fokozása, a termékfejlesztés hatékonyabbá tétele, az LPS rendszer alkalmazása, marketing tevékenységünk erősítése mindkét iparágban.

3 MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért, melyet ez az Éves Jelentés tartalmaz. A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardoknak és a Magyar Számviteli Szabályoknak megfelelően is elkészültek. Emellett szükségszerűen tartalmaznak néhány olyan adatot, melyek a menedzsment legoptimálisabb becslésén alapulnak. Minden pénzügyi információ, melyet ez az Éves Jelentés tartalmaz, összhangban áll azokkal az adatokkal, melyeket a pénzügyi beszámolók tartalmaznak. A menedzsment egy belső számviteli ellenőrzési rendszert tart fenn, mely biztosítja, hogy a pénzügyi információk pontosak és megbízhatóak, továbbá a Társaság vagyonának kezelése megfelelő. A Társaság részvényesei által kinevezett külső könyvvizsgáló elkészítette jelentését, amely kiemeli vizsgálatuk szempontjait és a pénzügyi beszámolókról alkotott véleményüket. A Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság felelős azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a menedzsment teljesíti pénzügyi jelentési kötelezettségeit. A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje kijelenti, hogy jelen Éves Jelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír február 18. Ivanics János vezérigazgató Furár György pénzügyi igazgató FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜZENETE A Linamar Hungary Rt. Felügyelő Bizottsága rendszeresen ülésezett 2004 év folyamán. Az első ülését február 3-án azzal a céllal tartotta, hogy elemezze és jóváhagyja a december 31-el zárt év pénzügyi eredményeit, és a gyorsjelentést. Az auditált Éves Beszámolóban szereplő december 31-el zárult év pénzügyi eredményei jóváhagyásra kerültek. A Felügyelő Bizottság úgyszintén áttekintette és jóváhagyta a Részvénytársaság vezetésének gyakorlatát, és stratégiai terveit annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Menedzsment teljesíti minden szükséges jelentési kötelezettségét. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a Részvénytársaság pénzügyi beszámolóját a december 31-el záruló évre vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság saját, és folyamatosan szerzett ismeretei, valamint a független könyvvizsgálói jelentésében foglaltak alapján úgy véli, hogy a gyorsjelentést és a pénzügyi beszámolót a törvényes előírásoknak és elveknek megfelelően állították össze, az a vonatkozó törvények szerint megbízható és valós képet ad a részvénytársaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Linamar Hungary Rt évben ezer forintos árbevételt ért el, mely 0,8%-al kisebb, mint az előző évben. A Társaság nyeresége azonban 81,9%-al ezer forintra növekedett március 16. Keith Wettlaufer Dr. Bándy Rezső Csontos Sándor Elnök Tag Tag

4 A Linamar Hungary Rt. részvényesei részére FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztük a Linamar Hungary Rt. (a Társaság) december 31-i pénzügyi kimutatásainak vizsgálatát. A pénzügyi kimutatások elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételes vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások minden lényeges tekintetben valós képet adnak a Linamar Hungary Rt december 31-i pénzügyi helyzetéről, eredményéről valamint cash flow-járól, és a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok alapján kerültek összeállításra. Budapest, január 28. PricewaterhouseCoopers Kft.

5 LINAMAR HUNGARY RT és december 31-i mérlegek (a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardokkal összhangban) (eft-ban kifejezve) Notes ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Forgóeszközök Készletek Követelések Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Levonható általános forgalmi adó Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök Eszközök összesen SAJÁT TŐKE Alaptőke Tőketartalék Eredmény tartalék KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú bankhitelek Halasztott állami támogatás Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú bankhitelek Hosszú lejáratú bankhitelek rövid lejáratú része Kötelezettségek Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalék Kötelezettségek összesen Források összesen A kiegészítő melléklet jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. 5

6 LINAMAR HUNGARY RT és december 31-i eredménykimutatás (a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardokkal összhangban) (eft-ban, kivéve a részvényenkénti számokat) Notes Árbevétel 19, Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Értékesítési költségek Általános költségek Adminisztrációs költségek Egyéb ráfordítások - nettó Állami támogatás (21 750) (43 118) Működési tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek árfolyam (vesztesége) nyeresége ( ) Kamatköltségek ( ) ( ) Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Részvényenkénti nyereség Alap 2.h) HUF 63 HUF 37 Higított 2.h) HUF 63 HUF 34 A kiegészítő melléklet jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. 6

7 LINAMAR HUNGARY RT és december 31-i kimutatás a tartalékok változásáról (a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardokkal összhangban) (eft-ban kifejezve) Jegyzett tőke Tőke tartalék Halmozott nyereség Tartalék összesen Egyenleg január 1-jén évi eredmény Egyenleg december 31-én Tőkenövekedés, évi eredmény Egyenleg december 31-én A kiegészítő melléklet jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. 7

8 LINAMAR HUNGARY RT és december 31-i cash-flow kimutatások (a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardokkal összhangban) (eft-ban kifejezve) Adózott eredmény A tevékenység eredményéből származó Cash Flow levezetése: Értékcsökkenés Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék a garanciális és egyéb kötelezettségekre 9 (59 740) Befektetett eszközök értékesítésének (eredménye)/vesztesége (33 515) Működő tőke változás: Készlet növekedése 4 ( ) ( ) Követelés (növekedése)/csökkenése ( ) Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés (növekedése)/csökkenése 12 (8 885) Levonható általános forgalmi adó (növekedése)/csökkenése ( ) Egyéb forgóeszközök növekedése ( ) ( ) Kötelezettségek növekedése Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség növekedése/(csökkenése) ( ) Működési tevékenységből származó cash-flow Beruházási tevékenységből származó cash flow TTárgyi eszköz beszerzés ( ) ( ) Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Beruházási tevékenységhez használt nettó pénzeszköz ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységből származó cash flow Részvény kibocsátásból befolyó összeg Hosszú lejáratú kötelezettség törlesztése-gfc 8 (68 140) (68 140) Új hosszú lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Új rövid lejáratú hitel felvételéből származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése ( ) ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 ( ) ( ) Pénzügyi tevékenységből származó/(-hez használt) cash flow ( ) Pénzeszközök növekedése Pénzeszközök, nyitóegyenleg az év elején Pénzeszközök, záró egyenleg az év végén A kiegészítő melléklet jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi. 8

9 LINAMAR HUNGARY RT és december 31-i kiegészítő melléklet (a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardokkal összhangban) (eft-ban kifejezve) 1. Általános háttér információ a) A Linamar Hungary Rt. ( a Társaság ) és tevékenysége A Társaság a Magyar Köztársaságban december 31-én alakult meg, székhelye Orosháza, Csorvási út 27. A Társaság precíziósan megmunkált alkatrészek gyártását és összeszerelését, értékesítését végzi az autóipar és egyéb iparágak számára, általános gépgyártással valamint mezőgazdasági betakarító berendezések gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. b) Az anyavállalat A Társaság a kanadai Linamar Corporation leányvállalata. A Linamar Corporation többségi részvénytulajdonosa maradt a Társaságnak azt követően is, hogy a részvényeket bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. A Linamar Corporation a részvények több, mint 58%-át birtokolja. c) Az éves beszámoló elkészítésének alapja Az éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványokban foglaltaknak megfelelően készült. Az éves beszámoló összeállítása a bekerülési költség elve alapján történik. Az általános számviteli elvekkel összhangban álló éves beszámoló elkészítéséhez szükség van olyan becslések és feltételezések alkalmazására, amelyek befolyásolják a jelentésben szereplő eszközök és források összegét, a függő tételek fordulónapi bemutatását, valamint az árbevétel és a költségek időszaki összegeit. Bár az említett becslések a vezetőségnek a jelenlegi eseményekről és intézkedésekről rendelkezésre álló legpontosabb információin alapulnak, a tényleges eredmények eltérhetnek a becslésektől. d) Pénznem A beszámolóban foglalt adatok forintban, a Magyar Köztársaság pénznemében kerültek kifejezésre. e) Szegmensek Az üzleti szegmens a Társaság megkülönböztethető eleme, amely egy termék/termékcsoport előállításával foglalkozik, és amelynek kockázata és megtérülése eltérő a többi üzleti szegmensétől. A földrajzi szegmens a Társaság olyan megkülönböztethető eleme, mely egy adott gazdasági környezetben termékeket értékesít, melynek kockázata és megtérülése eltérő a többi földrajzi szegmensétől. 2. Számviteli politika a) Tárgyi eszközök és értékcsökkenés A tárgyi eszközök az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken vannak nyilvántartva, kivéve a befejezetlen beruházásokat, amelyek a mérleg fordulónapi készültségi állapot szerinti bruttó értéket tükrözik, valamint földterületet, amely bekerülési értéken szerepel. Az értékcsökkenés a tárgyi eszközök hasznos élettartama alatti bekerülési értékük leírására szolgál. Amennyiben az első évben termelt mennyiség lényegesen kevesebb, mint a tervezett, akkor az adott évre vonatkozó értékcsökkenés a ténylegesen termelt mennyiséghez szükséges műszakszám, és nem a lineáris módszer alapján kerül elszámolásra. Ezáltal a gépekre elszámolt értékcsökkenés és a megtermelt árbevétel között az összemérés elve jobban érvényesül. Az éves beszámoló elkészítéséhez alkalmazott becsült hasznos eszköz-élettartamok az alábbiak: Épületek Gépek Szerszámok Egyéb eszközök év 7 év 7 év 2-5 év 9

10 Kiegészítő melléklet (folytatás) b) Pénzeszközök A pénzeszközök állománya pénztár, csekkek, valamint bankegyenlegekből áll. c) Követelések A követeléseket az eredeti számlaösszeg mértékében, az értékvesztésükre képzett céltartalékkal csökkentett összegben szerepelteti nyilvántartásaiban a Társaság. A követelések értékvesztésére akkor képeznek céltartalékot, ha nyilvánvaló bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Társaság nem fogja tudni behajtani valamennyi tartozását az eredeti értékesítési feltételekben foglaltak szerint. A céltartalék összege a könyv szerinti érték és a behajtható összeg különbözete. d) Készletek A készletek a súlyozott átlagár és a piaci érték alacsonyabbikán kerülnek kimutatásra. A piaci érték a nyersanyagok esetében a lecserélési érték, míg a befejezetlen termelés és késztermékek esetében a nettó realizálható érték. A költségek tartalmazzák a vásárolt anyagok költségét, bérköltséget, társadalombiztosítási járulékot, valamint a termeléshez közvetetten kapcsolódó általános üzemi költségek arányos részét. A Társaság a lassan mozgó készleteit rendszeresen áttekinti, és ennek megfelelően tartalékokat képez. e) Külföldi deviza A mérlegben, a külföldi devizában kifejezett pénzeszközök, kötelezettségek és követelések a mérleg fordulónapi árfolyamon vannak nyilvántartva. A külföldi devizabevételek- és költségek az adott tranzakció napján érvényes árfolyamon kerültek átváltásra. Valamennyi ezekből eredő árfolyamkülönbséget az eredmény kimutatás tartalmaz. f) Bevétel realizálása A termékek értékesítéséből származó bevételek a vevő felé történő kiszállításukkor realizálódnak. A szerszámokból származó bevételeket akkor ismerik el, amikor a szerszám ténylegesen elkészült és a vevő a termelési mintát elfogadja. Valamennyi felmerült ráfordítás és egyéb bevétel az összehasonlítás elvének alkalmazásával az adott időszakra vonatkozóan számolódik el. g) Kutatás és fejlesztés A kutatási, fejlesztési költségek felmerülésükkor számolódnak el költségként. h) Nettó részvényenkénti hozam (EPS) Az alap nettó részvényenkénti hozamot az év során forgalomban lévő részvények számának súlyozott havi átlaga alapján számolják ki. Ez 2004 évben , 2003-ban darabot jelentett. A hígított EPS december 31-én megegyezik az alap EPS-sel, mivel a Társaságnak nincs kintlévő részvényopciója. i) Hitelek A hiteleket a beérkezéskor, a felmerült ügyleti költségekkel csökkentve számolja el a Társaság. Ezt követően a hitelek elszámolása amortizált költségen történik az effektív hozammódszer alkalmazásával; az - ügyleti költséggel csökkentett - beérkezési és a törlesztési érték közti különbséget a hitelek futamideje alatt számolják el az eredménykimutatásban. Az eszközök tervezett használatának megfelelő állapotba hozataláig és helyszínre kerüléséig felmerülő hitelezési költségek aktiválásra kerülnek. 10

11 Kiegészítő melléklet (folytatás) j) Kormányzati támogatások A kormányzati támogatások elszámolása valós értéken történik azokban az esetekben, ahol ésszerű biztosíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Társaság meg fogja kapni a támogatást és teljesíteni is tudja a meghatározott feltételeket. A költségekhez kapcsolódó kormányzati támogatásokat elhatárolják, majd az eredménykimutatásban annyi idő alatt számolják el, amely szükséges ahhoz, hogy összhangban álljanak az ellensúlyozandó költségekkel. Az ingatlanok, gépek és üzemi berendezések vásárlásával kapcsolatos kormányzati támogatásokat a hosszú lejáratú kötelezettségek tartalmazzák (a rövid lejáratú rész az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között) és az eredménykimutatásban lineáris módszerrel, a kapcsolódó eszköz hasznos élettartama alatt kerülnek jóváírásra. k) Kockázatkezelési irányelvek Kamatkockázat A Társaságnál a kamatozó források és eszközök miatt jelentkezik kamatkockázat. A kockázat kezelése természetes fedezeti ügyletekkel történik, amelyek az eszközök és források kamatlábának ellentételezéséből adódnak. Finanszírozási kockázat A meglévő és a jövőbeni tartozások finanszírozásával szemben támasztott követelményeknek úgy tesz eleget a Társaság, hogy kiemelkedő minőségű hitelezők révén gondoskodik a megfelelő finanszírozási keretek rendelkezésre állásáról. Hitelkockázat A pénzügyi eszközök birtoklása azzal a kockázattal jár, hogy a másik fél esetleg nem tudja majd teljesíteni a szerződéses feltételeket. Ezeknek a kockázatoknak a felügyelete az egyes felekhez kapcsolódó összes kockázat korlátozásával történik. A pénzügyi eszközök valós értéke Valós értéken azt az összeget értjük, amelyen egy pénzügyi eszköz beváltható egy jelenlegi ügylet során az erre hajlandó felek között, eltekintve kényszereladástól illetve felszámolástól, és amely a jegyzett piaci árral támasztható alá leginkább, amennyiben ilyen rendelkezésre áll. A pénzügyi eszközök becsült valós értékét a rendelkezésre álló piaci információk és a megfelelő értékelési módszerek alkalmazásával határozta meg a Társaság. Mindemellett a valós érték megállapításához alapvetően szükség van a piaci adatok értékelésére. Ennek megfelelően a beszámolóban szereplő becsült értékek nem feltétlenül tükrözik azokat az összegeket, amelyeket a Társaság egy jelenlegi átváltási ügylet során realizált volna. Az alábbi módszereket és feltételezéseket alkalmazta a Társaság, hogy megbecsülje azoknak a pénzügyi eszközöknek a valós értékét, amelyek esetében elvégezhető a valós érték becsléssel történő megállapítása: Monetáris eszközök Az év végi árfolyamon átváltott külföldi pénzértékre szóló egyenlegek valós értékét úgy veszik figyelembe, hogy azok megközelítik a könyv szerinti értéket. A beszerzési értéken szereplő egyes pénzügyi eszközök valós értékét, ideértve a pénzeszközöket is, úgy veszik figyelembe, hogy rövid lejáratú jellegüknél fogva azok megközelítik a vonatkozó könyv szerinti értéket. A követelések és a behajthatatlanságból fakadó, kapcsolódó engedmények könyv szerinti értékét úgy tekintik, hogy azok megegyeznek a valós értékükkel. Monetáris források 11

12 Kiegészítő melléklet (folytatás) A monetáris források valós értékét úgy tekintik, hogy azok megközelítik a vonatkozó könyv szerinti értéket. A kötelezettségek becsült értékét a valós értékkel egyezőnek tekintik. l) Céltartalékok Céltartalék elszámolására akkor kerül sor, amikor a Társaságnak jelenlegi jogi vagy feltételezhető kötelezettsége származik valamely múltbeli eseményből, valószínű, hogy források igénybevételére lesz szükség a kötelezettség teljesítéséhez és az összeg megbízható becsléssel megállapítható. Azokban az esetekben, ahol a Társaság a céltartalék megtérítésére számít, például biztosítási szerződés keretében, a térítést külön eszközönként számolják el, de csak akkor, amikor a visszafizetés gyakorlatilag már bizonyosnak tekinthető. A Társaság céltartalékot számol el a visszterhes szerződésekre, amikor a szerződésből származó, várt haszon nem éri el az adott szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséből származó, elkerülhetetlen költségek mértékét. m) Összehasonlító adatok Azokban az esetekben, ahol erre szükség volt, az összehasonlító számadatokat módosította a Társaság, hogy azok összhangban álljanak a tárgyévi kimutatásban szereplő változásokkal. 12

13 Kiegészítő melléklet (folytatás) 3. Ingatlanok, gépek és berendezések Bruttó érték: Immateriális javak Telek, földterület és épületek Gépek Szerszám Gépjárművek Számítógépek Összesen január 1-i egyenleg Növekmény Csökkenés - - (55 744) (273) - - (56 017) dec. 31-i egyenleg Halmozott értékcsökkenés: január 1-i egyenleg Éves leírás Csökkenés - - (30 326) (232) - - (30 558) dec. 31-i egyenleg dec. 31-i nettó érték Bruttó érték: január 1-i egyenleg Növekmény Csökkenés (37 172) (2 098) ( ) ( ) - (3 270) ( ) dec. 31-i egyenleg Halmozott értékcsökkenés: január 1-i egyenleg Éves leírás Csökkenés (23 647) (557) (86 431) (73 772) - (2 815) ( ) Értékvesztés dec. 31-i egyenleg dec. 31-i nettó érték A gépek állománya a beruházási előleget is magába foglalja, mely 2004-ben eft-ot tesz ki (2003: eft). A telek, földterület és épületek oszlop 2004-ben eft, 2003-ban szintén eft földterülethez kapcsolódó összeget tartalmaz. 4. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés Késztermékek A készletek 2004-ben eft, 2003-ban eft értékvesztéssel szerepelnek a mérlegben. 13

14 Kiegészítő melléklet (folytatás) 5. Követelések Vevők Értékvesztés vevői követelésekre ( ) (29 491) Pénzeszközök Bankok Készpénz Devizabetétek USD EURO GBP CAD Rövid lejáratú bankhitelek és folyószámla hitelek KHB Rt. rövid lejáratú hitel ( EURO) MKB Rt. folyószámla hitel (keret: eft) KHB Rt. folyószámla hitel (keret: EURO) KHB Rt. folyószámla hitel (keret: eft) MKB Rt. rövid lejáratú hitel (keret: EURO) Az Euro-s rövid lejáratú hitelek kamata 1 havi euribor, míg a forintos rövid lejáratú hiteleké 1 havi bubor. A Társaság rövid és folyószámla hiteleinek biztosítékaként árbevétel engedményezés szolgál. 14

15 Kiegészítő melléklet (folytatás) 8. Hosszú lejáratú bankhitelek KHB Bank Rt. beruházási hitel ( EURO) Törlesztése 2006 és 2007 évben esedékes KHB Bank Rt. hosszú lejáratú EURO hitel ( EURO). Visszafizetés határideje: MKB Bank forgóeszköz hitel II. ( EURO). Visszafizetés határideje: MFB kamatmentes állami támogatású hitel, e Ft-os negyedéves részletekben törlesztendő MKB Bank forgóeszköz hitel I. ( EURO) OTP Bank Rt. beruházási hitel (EURO ) Mínusz: rövid lejáratú rész (23 700) ( ) Az eurós hosszú lejáratú hitelek kamata 1 havi euribor és 3 havi EUR Libor közötti. A hosszú lejáratú hitelek eft-os változásának összetevői: Hitel felvétel - MKB Rt Hitel visszafizetés - MKB Rt. ( ) Hitel átértékelés - MKB Rt. (26 080) Hitel felvétel - KHB Rt Hitel felvétel - KHB Rt Hitel átértékelés - KHB Rt. (59 492) Hitel visszafizetés - OTP Rt. ( ) A Társaság 2005 évi finanszírozási szükségleteit hosszú és rövid lejáratú hitelekből kívánja fedezni, melyhez a Társaság bankjai támogatásukat biztosították. A fenti hitelekből eredő törlesztési kötelezettségek az alábbiak (eft): Total Beruházási hitelek Hosszú lejáratú forgóeszköz hitel GFC hitelek Az MFB kamatmentes állami támogatású hitel biztosítékaként a megvásárolt gépek felett 200 millió forintos jelzálogjog szolgál. A hosszú lejáratú hitelek fedezete árbevétel engedményezés és a beruházási hitelekből megvásárolt gépek feletti jelzálogjog bejegyzés. A Társaság pénzügyi finanszírozása érdekében 2004 évben hosszú lejáratú hitel került felvételre gépbeszerzésekhez évben a gépek beszerzési árának részeként e Ft-ot kitevő kamat került könyvelésre. 15

16 Kiegészítő melléklet (folytatás) 9. Céltartalék Céltartalék garanciális kötelezettségekre Január Növekedés Felhasználás (98 777) (29 947) December Céltartalék adóval kapcsolatos kötelezettségekre Január Növekedés Felhasználás (7 300) - December Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú halasztott állami támogatásból származó bevétel Alaptőke A társaság alaptőkéje darab, egyenként 100 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság alaptőkéjében év folyamán történt változás. A társaság részvényopciós programja keretében biztosított opciókból 2003 decemberében darab lehívásra került. A Társaság igazgatósága 2003 decemberében az alaptőke zártkörű felemeléséről döntött annak érdekében, hogy a részvényopciós program keretében lehívott részvények kibocsátását biztosítsa. A február 19-i cégbírósági bejegyzést követően a Társaság alaptőkéje darab, egyenként 100 forintos névértékű részvénnyel emelkedett. A Társaság alaptőkéje így forintra változott. 12. Csoporton belüli egyenlegek A vállalatcsoporton belüli forgalom, a követelések és kötelezettségek és december 31-i egyenlegei az alábbiak voltak Anyavállalattal szembeni bevételek Egyéb csoporttagokkal szembeni bevételek Anyavállalattól beszerzés Egyéb csoporttagoktól beszerzés

17 Kiegészítő melléklet (folytatás) Egyéb csoporttagokkal szembeni követelés Anyavállalattal szembeni kötelezettség Egyéb csoporttagokkal szembeni kötelezettség A fentebb részletezett bevételek közül a termékeladásból származó árbevétel összegei és a fentebb részletezett beszerzések közül az anyagbeszerzések összegei az alábbiak: Termékeladás árbevétele Anyagbeszerzés Társasági adó A Társaság 2002 évtől kezdődően további 10 évre az között megvalósult beruházások alapján 100%- os társasági adókedvezményre jogosult. Magyarország május 1-i Európai Unióhoz való csatlakozásának bejelentését követően változások történtek a Linamar Hungary Rt. jelenlegi társasági adókedvezményét illetően. A korábbi évek során, egészen 2001-ig bezárólag a Linamar Hungary Rt. 10 milliárd Ft-ot meghaladó beruházásokat valósított meg, melyek a korábbi szabályozás alapján december 31-ig biztosították volna a társaság teljes társasági adókedvezményét. Az EU csatlakozással egyidejűleg az adókedvezmény konverziója valósult meg, melynek értelmében a Társaság az 1997 és 2005 között megvalósuló beruházásainak 75%-áig tud 100%-os adókedvezményt igénybe venni, de utoljára a évi adóalap után. A Társaságnak nincs társasági adófizetési kötelezettsége évre vonatkozóan. 14. Kötelezettség vállalások december 31-én a Társaságnak 87 millió forint kötelezettségvállalása áll fenn tárgyi eszközökre vonatkozó rendelések alapján (2003 évben 196 millió forint). A Társaság két egymást követő évben nem tudta teljesíteni a vállalt árbevételét két, a Gazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződésével kapcsolatban. A szerződések tartalmaznak egy olyan kitételt, miszerint a Gazdasági Minisztérium ebben az esetben jogosult a szerződés fenntartásának felülvizsgálatára, módosításának kezdeményezésére vagy a szerződéstől való elállásra. A szerződéstől való elállás nem történt meg, a Társaság lehetőséget kapott a szerződés módosításának kezdeményezésére, melynek alapján a módosítási kérelmek benyújtásra kerültek 2004 év novemberében és decemberében. A Társaság vezetése a körülmények mérlegelése után erre az esetre céltartalék képzését nem tartotta szükségesnek. 17

18 Kiegészítő melléklet (folytatás) 15. Bérköltség Munkabér Bérjárulékok Igazgatósági tagok tiszteletdíja Az átlagos létszám (a részmunkaidősöket, mint teljes munkaidősöket is beleértve) 2004-ben fő (2003: 1 608). A munkavállalói létszám december 31-én fő (2003: 1 701). A társaság az állami nyugdíj- és egészségbiztosítási alapba történő befizetési kötelezettségén kívül egyéb nyugdíjfizetési, illetve nyugdíjazás utáni járulékfizetési kötelezettséggel nem rendelkezik. 16. Értékesítési, általános és igazgatási költség Értékesítési költségek Deviza fuvar Utazási költségek Kereskedelmi költségek Bér, és járulékai Jutalék Általános költségek Anyavállalat, egyéb csoporttag által nyújtott szolgáltatások Telefon, fax Amortizáció Biztosítás Oktatási költség Karbantartás Közüzemi díjak Szállítási költség Külső szolgáltatás Egyéb Adminisztrációs költségek Bér, és járulékai Szakértői díjak Nyomtatvány, irodaszer Bankköltség Egyéb

19 Kiegészítő melléklet (folytatás) 17. Egyéb ráfordítások - nettó Törölt projekthez kapcsolódó kompenzációs bevétel csökkentve a közvetlenül kapcsolódó költségekkel ( ) - Árfolyamveszteség/(nyereség) (48 959) Készletleírás Helyi adó Értékvesztés vevői követelésekre Garanciális céltartalék (52 440) Tárgyi eszköz csökkenés vesztesége/(nyeresége) (33 515) Egyéb A törölt projekthez kapcsolódó 436 millió Ft nettó kompenzációs bevétel nem tartalmaz különféle kapcsolódó költségeket, melyeket az értékesítés önköltsége sor tartalmaz. A nettó kompenzáció tartalmaz 135 millió Ft allokált bevételt a Linamar Corporation-től a projekttel kapcsolatban. 18. Összköltség szerinti bontás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jelleg Értékcsökkenés Export fuvar költsége Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) ( ) Egyéb

20 Kiegészítő melléklet (folytatás) 19. Üzletági adatok A Társaság két különböző iparágban működik, általános gépgyártás és mezőgazdasági berendezések gyártása (főként részegységek betakarító berendezésekhez) és autóipari alkatrészek gyártása (beleértve a precíziós megmunkálási tevékenységet is) terén. A főbb számok ezekre az iparágakra vonatkozóan a következők: Autóalkatrészek és precíziós megmunkálás Mezőgazdasági berendezés és általános gépgyártás Összesen 2004 Összes bevétel Tevékenységközi árbevétel (52 850) (39 101) Értékesítés társaságon kívüli vevő felé Üzemi (üzleti) eredmény ( ) Azonosítható eszközök Beruházás Értékcsökkenés Összes bevétel Tevékenységközi árbevétel (41 817) (42 213) Értékesítés társaságon kívüli vevő felé Üzem (üzleti) eredmény Azonosítható eszközök Beruházás Értékcsökkenés A beruházások döntő része a 2004 és 2003 évben a Társaság magyarországi telephelyein történt, valamint az eszközök túlnyomó része Magyarországon található. 20

21 Kiegészítő melléklet (folytatás) 20. Árbevétel földrajzi megoszlása A társaság termékeinek elsődleges felvevőpiacai Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Magyarország. Az árbevétel földrajzi megoszlása az alábbiak szerint alakul: Export értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Európa -EU tagországok Észak-Amerika Egyéb export Európa - nem EU tagországok Összes autóipari részegység és precíziós megmunkálás export Mezőgazdasági és általános gépgyártás Európa -EU tagországok Észak-Amerika Európa - nem EU tagországok Egyéb export Összes mezőgazdasági és általános gépgyártás export Export összesen Belföldi értékesítés Autóipari részegységek és precíziós megmunkálás Mezőgazdasági és általános gépgyártás Összes belföldi értékesítés Összes árbevétel Megjegyzés: Az összes árbevételen belül a szerszámértékesítés értéke 2004-ben eft, 2003-ban eft. 21

22 VEZETŐSÉGI ELEMZÉS ÉS MÁS SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A mérlegbeszámoló főbb változásainak magyarázata A csökkenő autóipari beruházások eredményeként a befektetett eszközök értéke millió forinttal csökkent december 31-hez képest. A követelésállomány millió forintra, 9,6%-al csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A követelésállomány csökkenése a hatékonyabb követelés behajtás következménye. A pénzeszközök szintje 20,5%-al, 841 millió forintról millió forintra emelkedett. A növekedés a december hónapban befolyt jelentős vevői kintlévőségnek köszönhető. A készletek szintje december 31-én 25,5%-al volt magasabb az egy évvel korábbi értékhez képest, millió forintról millió forintra növekedett. A 852 millió forintot kitevő emelkedés döntő része a mezőgazdasági és általános gépgyártó üzletághoz kapcsolódik, ahol a készletek az alapanyagár növekedése és a 2005 évre szóló megnövekedett rendelésállománynak köszönhetően növekedtek. A Társaság rövid lejáratú hitelállománya a tavalyi év hasonló időszakához képest 65,4%-al, millió forintról millió forintra csökkent. A csökkenés egy pénzügyi döntéshez kapcsolódik, melynek következtében egy hosszú lejáratú kedvező kondíciójú forgóeszköz hitel került felvételre a második negyedévben, mely a rövid lejáratú hitelállomány csökkentésére lett felhasználva. A negyedik negyedévben lejárt forgóeszköz hitel egy hosszú lejáratú hitellel kiváltásra került 984 millió forint értékben, valamint a hatékonyabb behajtás következtében a december hónapban befolyt összegek a rövid lejáratú hitelek törlesztésére lettek fordítva. A hosszú lejáratú hitelek egy éven belüli esedékességét jelző sor az államilag támogatott kamatmentes hitelek 2005 évi törlesztő részleteit tartalmazza 23,7 millió forint értékben, amely nagy mértékű csökkenés a tavalyi évi millió forinthoz képest év folyamán hiteltörlesztések, valamint 984 millió forint értékben hitel prolongálás történt. A Társaság hosszú lejáratú hitelállománya 943 millió forintról millió forintra nőtt. A növekedés a második és a negyedik negyedévben hosszú távú forgóeszköz finanszírozásra felvett hitelek valamint beruházási hitel felvétele miatt következett be. A szállítói kötelezettségek állománya 21,5%-al, millió forintról millió forintra nőtt. A növekedés a szállítói fizetési határidők kitolásának, valamint a magasabb készletszintnek köszönhető. Az eredménykimutatás főbb változásainak magyarázata Értékesítés A LINAMAR HUNGARY RT. árbevétele 2004 évben 0,8%-al, millió forintra csökkent 2003 év millió forintjához képest. Az ágazatonkénti változások, melynek magyarázata az alábbiakban következik, az előzőleg bemutatott IFRS beszámoló kiegészítő mellékletének 20. pontjában kerültek bemutatásra. Az autóipari részegységek értékesítéséből származó árbevétel 230 millió forinttal, vagyis 1,5%-al nőtt 2003 évhez képest, míg a mezőgazdasági és általános gépgyártás árbevétele 399 millió forinttal, azaz 6,6%-al csökkent. Az árbevétel üzletági megoszlása a következő: 72,8% autóipar és 27,2% mezőgazdasági és általános gépgyártás. Az autóipari és precíziós megmunkálás export árbevétele millió forinttal, azaz 22,1%-al nőtt, főként a common rail rendszerekbe történő egyre nagyobb mértékű alkatrész beszállítás, az ipari generátorok piacán történő keresletnövekedés miatt növekedett beszállítás, valamint egy felfutóban lévő új sebességváltó alkatrész projekt megnövekedett értékesítésének következtében. A belföldi autóipari árbevétel millió forintban realizálódott, ez millió forintos visszaesés a tavalyi év értékesítéshez képest. A csökkenés fő oka az, hogy a már felfutóban lévő belföldi autóipari munkákból származó értékesítések nem tudták ellensúlyozni a CVT projekt teljes visszaeséséből adódó árbevétel kiesést. A belföldi értékesítés árbevétele a mezőgazdasági és általános gépgyártás területén 41,2%-al, 863 millió forintról 507 millió forintra csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. A kereslet csökkenésében az EU csatlakozás miatt megváltozott állami támogatási rendszer mellett az erős forint miatti fokozódó importverseny is szerepet játszott. 22

23 Értékesítés önköltsége Az értékesítés önköltsége az árbevétel 86,5%-áról az árbevétel 89,6%-ára nőtt. Az önköltség emelkedésében két tényező játszott jelentős szerepet. Az első, hogy a mezőgazdasági és általános gépgyártás területén az alapanyagár (főként acélipari alapanyagok) növekedése az év elején többlet költségeket okozott. Az azóta is folyamatos áremelkedések hatásait a Társaság időben késleltetve és csak részben tudja vevőire áthárítani. Az alapanyagár növekedés negatív hatása az év közepétől kezdődően az autóipari ágazatot is érintette. A második a CVT rendelések hiánya mellett fellépő fix költségek hatása. Az árbevétel elmaradása mellett a kihasználatlan gépek amortizációja és a munkaerőköltségek jelentős terheket róttak a Társaságra, melyeket részben csökkentett a vevőtől kapott pénzügyi kompenzáció. Értékesítési, általános és adminisztrációs költségek 2004 évben az értékesítési, általános és igazgatási költség millió forint volt, az árbevétel 8,2%-a, viszonyítva 2003 évnek millió forintjához, ami az árbevétel 8,2%-át teszi ki. Az értékesítési, általános és adminisztrációs költségek a tavalyi év szintjén maradtak. Működési tevékenység eredménye A működési tevékenység eredménye a tavalyi, 861 millió forintos nyereségről 252 millió forintos nyereségre változott. A működési tevékenység eredménye az árbevétel százalékában 4,1%-ról 1,2%-ra csökkent. Legnagyobb hatást a működési tevékenység eredményére az önköltség növekedése gyakorolt a magasabb anyagköltség és a törölt CVT projekt költségei miatt. Árfolyam nyereség (veszteség) A Társaság 2004 évben 264 millió forint árfolyamnyereséget mutat ki 2003 év 297 millió forintos árfolyamveszteségével szemben. Az árfolyamnyereség főként a Társaság Euro hitelállományán keletkezett a forint erősödésének következtében. A hiteleken 2004 évben 340 millió forint árfolyamnyereség, míg 2003-ban 471 millió forint árfolyamveszteség keletkezett. Nettó eredmény A Társaság nettó nyeresége a december 31-el bezáruló évre 541 millió forint, azaz az árbevétel 2,6%-a, amely 81,9%-os növekedést jelent a december 31-el bezáruló év 298 millió forintos nyereséghez, azaz az értékesítés 1,4%-ához képest. A nettó eredményre a legnagyobb hatást az árfolyamnyereség gyakorolt. A pénzügyi helyzetben bekövetkezett főbb változások magyarázata 2004 évben a tárgyi eszköz beszerzés millió forintot tett ki. Az időszak folyamán millió forint került kifizetésre a tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban. A beruházás elsősorban az autóipari és a precíziós megmunkálási ágazatot érintette. 23

24 Részvényinformációk A Társaságnak nincs és nem is volt tulajdonában saját részvénye. A Társaság, törvényi kötelezettségének eleget téve, elindította a részvények dematerializációjának folyamatát. A Linamar Hungary Rt. részvényeinek dematerializációjára december 1-i fordulónappal került sor. Az eljárás során 885 db részvény nem került benyújtásra. A be nem nyújtott részvények tulajdonosainak lehetőségük van a nyomdai úton előállított részvényeinek a Linamar Hungary Rt. részére történő átadására. A Társaság ez esetben jóváírja a tulajdonos részére a dematerializált részvényeket. Az Igazgatóság határozata alapján a dematerializáció céljából érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítése március 01. napjától kezdődhet és május 31-ig tart. Főbb események A PPM Divízió bővítése befejeződött, az négyzetméteres csarnok bővítés és az négyzetméteres irodaház ünnepélyes átadására január 29-én került sor. A Társaság március 26-án tartotta meg a rendes éves közgyűlését. A Társaság szeptember 17-én rendkívüli közgyűlést tartott, melynek témája a részvények dematerializációjához kapcsolódó alapszabály módosítás mellett új felügyelő bizottsági tag választása volt. Egyéb információk Szervezeti struktúra A Társaság szervezeti struktúrájában január 05-én az alábbi szervezeti változások történtek. Az Orosháza Automotive Division és a Linamar Products Division szervezetei összeolvadnak Linamar Products Division (LPD) néven. Az Orosháza Agricultural Division és a Linamar Hungary Rt. Központi divíziójának szervezetei összeolvadnak OROS Division néven. Vezetőségi tagok George Sims úr, a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottsági tagságáról lemondott, helyette a szeptember 17-i rendkívüli közgyűlésen Keith Wettlaufer úr, a Linamar Corporation pénzügyi igazgatója került megválasztásra határozott időre, május 31-ig. A Társaság felső vezetése január 05-én az alábbi változások léptek hatályba. Az LPD gyárigazgatói beosztását betöltő Prozlik István úr igazgatói megbízatása visszavonásra került, és más munkakörben dolgozik tovább a Linamar Hungary Rt. szervezetében. Az LPD gyárigazgatói beosztását Fehér Gábor úr töltötte be. Az OROS Division gyárigazgatói beosztását betöltő Borsos István úr munkaviszonya január 31-el megszűnt. Részvényopciós program A Társaság részvényopciós programja keretében kibocsátott részvényopciók jelenleg nincsenek. 24

25 A TÁRSASÁG RÖVID TÖRTÉNETE 1948: Mezőgazdasági gépszerelő és javító tevékenység végzésére megalapítják az orosházi mezőgazdasági gépjavító telephelyet. 1972: A gépjavító tevékenység mellett a kukorica-csőtörő adapter gyártás beindulásának kezdete. 1985: Saját fejlesztésű csőtörő adapterek nyugat-európai piacra történő értékesítésének kezdete. 1989: Megkezdődik a kukorica betakarító adapter észak-amerikai exportja. A folyamatos fejlesztés eredményeként az adapter piacvezető termékké válik. 1990: Kombájn blokkok, ferdefelhordók és egyéb kombájn részegységek gyártásának kezdete. 1991: A Társaság részvénytársasággá alakul MEZŐGÉP RT. néven. 1992: A Linamar Corporation megvásárolja a MEZŐGÉP RT-t a magyarországi privatizációs program keretében. 1993: A General Motors angliai leányvállalatától megvásárolt vákuumszivattyú összeszerelő sor üzembe helyezésével megkezdődik az autóipari tevékenység. Új üzletágként autóipari összeszerelő tevékenység indul Orosházán az újonnan épült Linamar Products Division (LPD) üzemben. 1994: A MEZŐGÉP RT. megvásárolja a békéscsabai mezőgazdasági gépgyárat, ami silókukorica betakarító adapterek, mezőgazdasági kések, pengék és komplett kaszák gyártásával foglalkozik. 1995: Elkezdődik az autóipari alkatrészek házon belüli megmunkálása az összeszerelő sor részére. Az LPD Magyarországon elsőként megszerzi a Ford Q1 Preferred Quality Award minősítést. 1996: Elkezdődik az olajszivattyú ház alkatrészek megmunkálása. Elkezdődik a komplett gabonavágó asztalok gyártása. Befejeződik a napraforgó vágóasztalok fejlesztése. 1997: A MEZŐGÉP RT. részvényeit bevezetik a Budapesti Értéktőzsde jegyzett B kategóriájába. 1998: A Társaság két új gyárral, az Orosháza Automotive Division-nal és a Precision Part Manufacturing Division-nal (PPM) bővül. Az Orosháza Automotive Division január 1.-én alakul meg, autóipari termékek forgácsolására és egyéb precíziós megmunkálásra szakosodik október 9-én a Társaság az angliai Newage International Ltd-vel kötött szerződésre alapozva Precision Part Manufacturing (PPM) néven egy új, m2 alapterületű divíziót hoz létre békéscsabai telephelyén. A Linamar Products Division februárjában megkapja a Quality System (QS-9000) minősítést. Szerződéskötés automata sebesség váltó alkatrészek gyártására GM CVT projekt. 1999: Elkészül az LPD üzemcsarnokának négyzetméteres bővítése. Az Orosháza Agricultural Division épület beruházásának befejezése lehetőséget teremt arra, hogy az addig kis üzemekben folyó termelés összevontan, egy négyzetméteres gyártócsarnokban folytatódjon. 2000: A Társaság két autóipari divíziója, a PPM és az Orosháza Automotive Division megszerzi a QS 9000-es minősítést. 2001: Háromévi fejlesztési és tesztelési munka után befejeződnek a GM CVT projekt indításának előkészületei. Bevezetésre kerül az ISO szerinti környezetirányítási rendszer. Befejeződik az a 10 milliárd forintos beruházás sorozat, melynek köszönhetően a MEZŐGÉP RT. újabb 10 évre adómentességet élvez. 2002: Két nagy autóipari projekt GM CVT alkatrészek és turbó feltöltő házak sorozatgyártása elindul. A Társaság két autóipari gyára megszerzi az ISO/TS minősítést. A Társaság költségracionalizálási szempontból összevonta, közös irányítás alá helyezte két mezőgépgyártó divízióját. A mezőgazdasági gépgyártó üzletág stratégiai célként határozza meg a sokkal szélesebb piacra történő építőipari gépek gyártását, hogy termék összetételének kibővítésével csökkentse a mezőgazdasági piac szezonális ingadozásaitól való függőségét. Ennek keretein belül indult el az emelőgép gyártás, valamint különböző építőipari és földmunkagépek részegységeinek gyártása a mezőgazdasági gépgyártó divízióban. 2003: A Társaság neve július 8.-án Mezőgép névről Linamar Hungary névre változott. A Társaság a megnövekedett autóipari megrendelések teljesítése érdekében a PPM üzemcsarnokának bővítéséről döntött békéscsabai telephelyén. 2004: Az Orosháza Automotive Division és a Linamar Products Division szervezetei összeolvadnak Linamar Products Division néven. A PPM Divízió bővítése befejeződött, az négyzetméteres csarnok bővítés és az négyzetméteres irodaház ünnepélyes átadására január 29-én került sor. A társaság legnagyobb projektje, a CVT projekt a vevő által törlésre került. December 1-i fordulónappal sor került a Társaság részvényeinek dematerializációjára. 25

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Orosháza, Csorvási út 27.) Évi Rendes Közgyűléséről. képező jelenléti ív alapján.

JEGYZŐKÖNYV. Orosháza, Csorvási út 27.) Évi Rendes Közgyűléséről. képező jelenléti ív alapján. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a MEZŐGÉP Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság (5900 Orosháza, Csorvási út 27.) Évi Rendes Közgyűléséről Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: 5904 Orosháza, Gyopárosfürdő,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21. GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév 2011. február 21. ÜZLETI JELENTÉS 2010. NEGYEDIK NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2009. 2010. 2009. 2010.

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. CREDIT-PROFIT K ö n y v e l ő é s K ö n y v v i z s g á l ó K f t. MKVK nyilvántart. sz.:0 0 1 9 6 0 W e i s z T e r é z B e j e g y z e t t k ö n y v v i z s g á l ó MKVK Tags. Sz.: 0 0 0 9 5 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben