Állami Nyomda Nyrt konszolidált féléves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés"

Átírás

1 Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta első félévre vonatkozó eredményeit ( ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda Csoport szerkezete a külföldi közös vezetésű vállalatok társtulajdonosaival megkötött együttműködési megállapodás alapján január 1-jével megváltozott. Az együttműködési megállapodás szerint az Állami Nyomda gyakorolja az ellenőrzést a 2008 év végéig 50%-ban bevont külföldi közös vezetésű vállalkozások (TipoDirect S.R.L. és Direct Services O.O.D.) felett és ennek megfelelően a továbbiakban 100%-ban bevont leányvállalatként kezeli konszolidációs szempontból. A változás okairól és a beszámolóra gyakorolt hatásáról részletesebben az elemzés részben olvashatnak. A féléves jelentésben az elemzések során a évi adatok már a megváltozott konszolidációs helyzetnek megfelelően jelennek meg, kivéve ha az másképp van jelölve. Az összehasonlíthatóság miatt a táblázatok kiegészítésre kerültek egy Q1-Q2 korrigált oszloppal, mely az adott időszakra vonatkozó adatokat mutatja oly módon, mintha a fenti megállapodások nem jöttek volna létre az Állami Nyomda Nyrt. és a két külföldi vállalkozás társtulajdonosai között. Az Állami Nyomda első félévének nettó árbevétele 7,1 milliárd Ft, amely 3%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Az export árbevétel 1064 millió Ft, amely 60%-kal nagyobb, mint a első félévi forgalom. A teljes árbevételhez viszonyított export arány 9%-ról 15%-ra növekedett. A konszolidált EBITDA 1035 millió Ft, amely 12 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2008.évi bázis félévben. A konszolidált EBITDA margin 14,5%. A konszolidált üzemi eredmény 695 millió Ft, amely 41 millió Ft-tal (6%-kal) kevesebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 573 millió Ft, amely 52 millió Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Míg a biztonsági nyomdaipari versenytársak többségénél csökkenés figyelhető meg és a hazai nyomdaipart csődök és leépítések jellemzik, addig az Állami Nyomda ismét jól vizsgázott. A tudatos termékportfolió-építés, a saját fejlesztések és a hosszú távú szerződéseink révén idén is hozni tudjuk a tavalyi teljesítményünket, és jó helyzetben leszünk a jövőbeni növekedéshez. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1

2 A Társaság féléves jelentésében szereplő első hat hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. sz. melléklet II/d. pontja szerint kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített féléves jelentés valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint az üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, augusztus 12. 2

3 Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Változás az Állami Nyomda Csoport szerkezetében Az Állami Nyomda Nyrt december 21-én együttműködési megállapodást kötött január 1-i hatállyal a két 50%-ban birtokolt külföldi közös vezetésű vállalkozás (TipoDirect S.R.L. és Direct Services O.O.D.) társtulajdonosaival. Ezen megállapodás fő célja, a Társaságok piaci részesedésének növelése és a hatékony, eredményes működés feltételeinek megteremtése jelen gazdasági helyzetben. Az együttműködési megállapodás értelmében a két külföldi közös vezetésű vállalkozás működését, pénzügyi, működési politikáit és szabályzatait az Állami Nyomda Nyrt. ellenőrzi és kormányozza. Mivel a fenti megállapodások teljesítik az Nemzetközi Beszámolókészítési Standardok (IFRS 3) vonatkozó feltételeit, az Állami Nyomda Nyrt január 1-től a TipoDirect S.R.L-t és a Direct Services O.O.D-t leányvállalatként teljeskörűen konszolidálja az 50%-os tulajdoni hányad megtartása mellett. A I. féléves jelentésben az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a táblázatokat kiegészítettük egy Q1-Q2 korrigált oszloppal, mely a június 30-i adatokat mutatja oly módon, mintha a fenti megállapodások nem jöttek volna létre az Állami Nyomda Nyrt. és a két külföldi vállalkozás társtulajdonosai között. Ennek megfelelően a két külföldi vállalkozás adatai ebben az oszlopban az 50%- os arányos konszolidáció módszerével kerültek bevonásra, az IFRS évi előírásainak megfelelően. A változások Állami Nyomda Csoportra gyakorolt hatása A Csoport mérlegfőösszege a konszolidációs változások miatt 226 millió Ft-tal (3%-kal) nőtt, melyből a forgóeszközök növekedése 144 millió Ft, míg a befektetett eszközök, ezen belül is főleg a tárgyi eszközök (83 millió Ft-tal) nőttek. Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek 100 millió Ft-tal, a hosszú lejáratú kötelezettségek 3 millió Ft-tal, míg a saját tőkére jutó kisebbségi részesedés 124 millió Fttal növekedett. A Csoport árbevétele a konszolidációs változások miatt 337 millió Ft-tal (5%-kal) nagyobb, míg az üzemi eredmény 17 millió Ft-tal, az adózott eredmény pedig 15 millió Ft-tal emelkedett. AZ EBITDA 29 millió Fttal több a konszolidációs változások következtében. Az export árbevétel 339 millió Ft-tal (47%-kal) és a teljes árbevételhez viszonyított export arány 4 százalékponttal nagyobb, mivel a szerkezeti változások teljes egészében külföldi vállalatokat érintettek. A nettó eredményre, így az egy részvényre jutó eredményre (EPS) a konszolidációs változás nincs hatással. 3

4 Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek Q1-Q2 millió Ft (A) Q1-Q2 millió Ft korrigált* (B) 2009 Q1-Q2 millió Ft (C) Változás % (B/A-1) Változás % (C/A-1) Biztonsági termékek, megoldások Kártyagyártás, megszemélyesítés Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás Hagyományos nyomdatermékek ,92% -23,92% ,36% 8,25% ,02% 38,34% ,87% -18,87% Egyéb ,01% -47,37% Nettó árbevétel összesen ,38% -2,79% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva az összehasonlíthatóság érdekében Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele első félévében 7139 millió Ft, amely 205 millió Fttal ( 3%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele I. félévében 2385 millió Ft, amely 750 millió Fttal (24%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást főként a biztonsági eszközök előző évhez viszonyított csökkenő értékesítése, valamint a gépjármű értékesítés visszaesése miatti forgalmi engedély érvényesítő címke megrendelések alacsonyabb volumene okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 1574 millió Ft, amely 120 millió Ft-tal (8%-kal) több, mint első hat hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított növekedést főként a kártya típusú okmány termékek okozták. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel I. félévben 2468 millió Ft, amely 684 millió Ft-tal (38%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A termékcsoport árbevétel változásából 309 millió Ft a csoport szerkezeti átalakulásának következménye, ezen tényező nélkül a szegmens árbevétele 375 millió Ft-tal (21%-kal) növekedett. Az előző időszakhoz viszonyított változást a szerencsejáték és az APEH nyomtatványok árbevétel növekedése határozta meg. 4

5 A hagyományos nyomdatermékek árbevétele első félévében 572 millió Ft, amely 133 millió Ft-tal (19%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel I. félévben 140 millió Ft, amely 126 millió Ft-tal (47%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Q1-Q Q1-Q Q1-Q2 Árbevétel szegmensek millió Ft millió Ft millió Ft Változás % Változás % korrigált* (A) (B) (C) (B/A-1) (C/A-1) Biztonsági termékek, megoldások ,71% -31,71% Kártyagyártás, megszemélyesítés ,77% -3,07% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, ,03% 140,14% adatfeldolgozás Hagyományos nyomdatermékek Egyéb ,68% 17,74% Export árbevétel összesen ,86% 59,76% Export % 9,07% 10,66% 14,90% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva az összehasonlíthatóság érdekében Az export értékesítés bevétele első félévében 1064 millió Ft, amely 60%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, megközelítve ezzel a 15%-os export arányt. Az export árbevétel változásból 339 millió Ft-ot (47%-ot), az export arány változásból 4 százalékpontot határoz meg a csoportban végrehajtott szerkezeti változás, amely teljes egészében a külföldi vállalatokat érintette. A konszolidációs változások nélkül az export árbevétel 59 millió Ft-tal (9%-kal) emelkedett, az export arány pedig 2 százalékponttal magasabb, mint a bázis időszakban. Az exporton belül kiemelkedő teljesítményt mutatott a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és adatfeldolgozás szegmens. 5

6 Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés Q1-Q2 millió Ft (A) Q1-Q2 millió Ft korrigált* (B) 2009 Q1-Q2 millió Ft (C) Index % B/A Index % C/A Nettó árbevétel ,62% 97,21% Aktivált saját teljesítmények ,89% 51,89% Anyagjellegű ráfordítások ,19% 94,95% Személyi jellegű ráfordítások ,59% 97,85% Értékcsökkenés ,29% 118,47% Egyéb ráfordítások ,89% 102,22% Üzemi eredmény ,12% 94,43% Nettó eredmény ,68% 91,68% EBITDA ,34% 101,17% EBITDA margin (%) 13,93% 14,79% 14,50% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva az összehasonlíthatóság érdekében. A nettó árbevétel első félévében 7139 millió Ft, amely 205 millió Ft-tal (3%-kal) alacsonyabb a bázis időszaki értéknél. Az üzemi eredmény 695 millió Ft, amely 41 millió Ft-tal (6%-kal) kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. Az üzemi eredmény csökkenése főként az árbevétel szerkezeti változásának következménye. A bruttó fedezet 2426 millió Ft, amely 34%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege I. félévében 1639 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 5%-kal (233 millió Ft-tal) csökkentek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az árbevétel szerkezeti változásának következménye. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 1686 millió Ft, amely 2%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1035 millió Ft, amely 12 millió Ft-tal (1%-kal) növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14,5%-os hányadnak felel meg. 6

7 A kamatokból származó nettó eredmény első félévben 30 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény I. félévben 573 millió Ft, amely 8%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya június 30-án 7904 millió Ft, amely 6 millió Ft-tal növekedett az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 3175 millió Ft, amely 510 millió Ft-tal (14%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 548 millió Ft, amely 148 millió Ft-tal (37%-kal) növekedett a bázis időszakhoz képest. A készletek értéke 923 millió Ft, amely 149 millió Ft-tal (14%-kal) alacsonyabb, mint június 30-án. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 165 millió Ft, amely 45 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. Az ingatlanok, gépek és berendezések június végi egyenlege 3035 millió Ft, 21%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A növekedést főként az elmúlt évi, kártya megszemélyesítő kapacitások bővítése érdekében végrehajtott beruházások okozzák, amelyek egy része lízingből került finanszírozásra. A szállítók állománya 1534 millió Ft, 38%-kal kisebb, mint június végén. A változás a kisebb árbevételnek és anyagforgalomnak köszönhető. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 962 millió Ft, amely 161 millió Ft-tal növekedett. A változást főként az adókötelezettségek (ÁFA) növekedése okozta. A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen január Osztalék Saját részvények vásárlása Tárgyévi eredmény június

8 A cash-flow elemzése A I. féléves működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom -50 millió Ft volt. A 724 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 400 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1089 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 85 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -578 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -665 millió Ft, amely tartalmazza a második negyedévben kifizetett 784 millió Ft osztalékot, a hosszú és rövid lejáratú hitelek, lízing állományváltozását (119 millió Ft). A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 1293 millió Ft-tal csökkent év végéhez viszonyítva, június 30-án 548 millió Ft. 8

9 Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás cím: Beszámolási január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: június 30. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt eft 90,00% 90,00% L Security Audit Kft.(*) eft 72,00% 72,00% L Tipo Direct SRL RON 50,00% 50,00% L** Direct Services OOD LEVA 50,00% 50,00% L** Slovak Direct SRO SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Zrt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (90,0*80,0) 72,0% (**) A leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával január 1-jei hatállyal kötött együttműködési megállapodás következménye. 9

10 PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Q1-Q Q1-Q Q1-Q2 Változás % Változás % Ezer Ft-ban korrigált* (A) (B) (C) (B/A-1) (C/A-1) Forgóeszközök: Pénzeszközök ,0% 37,0% Követelések ,6% -13,8% Készletek ,7% -13,9% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások ,3% -21,2% Összes forgóeszköz ,0% -10,3% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések ,5% 20,8% Befektetések ,4% -11,4% Goodwill Halasztott adó eszközök Immateriális javak ,0% -44,0% Egyéb eszközök ,8% -30,9% Befektetett eszközök összesen ,9% 22,2% Eszközök összesen ,8% 0,1% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók** ,4% -29,2% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek** ,4% 17,4% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások ,7% 20,2% Rövid lejáratú hitel ,7% 40,9% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,7% -12,6% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség ,3% 29,3% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek** ,2% -7,2% Hosszú lejáratú hitelek ,6% -53,3% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék ,8% 29,3% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,6% 10,4% Kisebbségi részesedés ,5% 80,4% Saját tőke Jegyzett tőke ,0% 0,0% Tőketartalék ,0% 0,0% Eredménytartalék ,3% 17,3% Saját részvények ,0% 70,0% Saját tőke összesen ,1% 7,1% Források összesen ,8% 0,1% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva ** A hosszú, rövid lejáratú lízingkötelezettségek és a szállítók között átsorolást hajtottunk végre a i bázis időszakban, az összehasonlíthatóság érdekében 10

11 PK3. Kiemelt mérleg adatok Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység X Ezer Ft-ban Q1-Q Q1-Q2 korrigált* 2009 Q1-Q2 Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Eszközök összesen: Saját tőke Jegyzett tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek** Rövid lejáratú kötelezettségek** Források összesen * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva ** A hosszú, rövid lejáratú lízingkötelezettségek és a szállítók között átsorolást hajtottunk végre a i bázis időszakban, az összehasonlíthatóság érdekében 11

12 PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Q1-Q2 (A) Q1-Q2 korrigált* (B) 2009 Q1-Q2 (C) Változás % (B/A-1) Változás % (C/A-1) Nettó árbevétel ,4% -2,8% Értékesítés közvetlen önköltsége ** ,5% -4,7% Bruttó fedezet ,9% 1,0% Általános és fel nem osztott költségek ** ,7% 4,1% Tárgyi eszközök eladásának eredménye ,2% -110,2% Árfolyam (veszteség) / nyereség ,2% 87,0% Egyéb ráfordítás ,9% -33,3% Üzemi (üzleti) eredmény ,9% -5,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó ,4% 36,4% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,8% -4,4% Társasági adó ,5% 3,8% Adózott eredmény ,4% -6,0% Kisebbségi részesedés ,9% 167,8% Mérleg szerinti eredmény ,3% -8,3% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva ** Az általános és fel nem osztott költségek és az értékesítés közvetlen önköltsége között átsorolást hajtottunk végre a i bázis időszakban, az összehasonlíthatóság érdekében PK4. Kiemelt eredménykimutatás adatok Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység X Ezer Ft-ban Q1-Q Q1-Q2 korrigált* 2009 Q1-Q2 Értékesítés nettó árbevétele Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Adózás előtti eredmény Adózott eredmény (kisebbségi részesedés után) * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva 12

13 PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Q1-Q Q1-Q Q1-Q2 Változás % Változás % Ezer Ft-ban korrigált* (A) (B) (C) (B/A-1) (C/A-1) Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,8% -4,4% Értékcsökkenés és amortizáció ,3% 18,4% Immateriális javak értékcsökkenése ,3% -0,3% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) ,2% 110,2% Osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás ,1% 1375,6% Kamatráfordítás ,2% 3,2% Kamatbevétel ,9% -20,5% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: ,3% 12,4% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása ,1% 25,3% Készletek állományváltozása ,6% 68,2% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása ,6% -68,3% Működésből származó pénzforgalom ,2% -82,4% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó ,8% 79,6% Fizetett adó, nettó ,3% -34,2% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom ,3% -138,3% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés ,9% 21,4% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele ,3% -97,3% Befektetések vásárlása Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom ,5% 8,6% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása ,7% 639,9% Saját részvények beszerzése ,0% 100,0% Dolgozói kölcsönök állományváltozása ,7% 82,3% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása ,1% 100,4% Lízingkötelezettségekre kifizetett pénzeszköz Fizetett osztalék ,5% -31,5% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: ,1% 24,9% Pénzeszközök állományváltozása ,4% 6,8% Pénzeszközök állománya időszak elején ,0% 3,0% Pénzeszközök állománya időszak végén ,0% 37,0% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva 13

14 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, GVOP Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Zrt Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez Összesen: Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 14

15 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (június 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 38,72% 39,86% ,51% 42,72% ,95% 39,06% ,22% 33,16% Belföldi magánszemély 10,25% 10,55% ,61% 6,81% Külföldi magánszemély 0,31% 0,32% ,02% 0,03% Munkavállalók, vezető tisztségviselők 9,06% 9,32% ,01% 8,24% Saját tulajdon 2,84% 0,00% ,84% 0,00% Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 0,87% 0,89% ,79% 9,04% Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% ,00% 100,00% Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben június szeptember december március június 30. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 2 A Társaság július 8-án 1:10 arányú részvény megosztást (részvény split-et) hajtott végre, amelynek eredményeként 1 db 980 Ft névértékű részvény helyett 10 db 98 Ft részvény került jóváírásra a részvényesek számlájára. A táblázat június 30-i adatai a részvény split-et megelőző állapotot rögzítik. 15

16 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T ,07% 24,78% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MO. MPT VAGYONKEZELÉS Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited B I ,67% 9,95% B I ,35% 8,60% K I ,52% 6,71% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma , amely 25,84%-os szavazati aránynak felel meg. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 26,60% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ,24% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT ,95% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) ,60% AEGON MO. ÖPT AEGON VK FÜGGŐ PF ,01% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) ,46% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) ,31% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT ,64% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP ,38% ÖSSZESEN: ,60% 16

17 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyév eleje korrigált* Tárgyidőszak vége korrigált** Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok 100%-os konszolidációja mellett. ** i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök IT Gyergyák György IT elnök-helyettes IT Dr. Arnold Mihály IT tag IT Doffek Tamás IT tag IT Heim Péter IT tag IT Zsámboki Gábor IT tag FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes FB Berkesi Ferenc FB tag FB Dr. Repa Imre FB tag FB Dr. Stumpf István FB tag FB Vajda György FB tag SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató határozatlan *** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Csuthi Zsuzsanna Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Kereskedelmi vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely határozatlan határozatlan *** határozatlan határozatlan határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 17

18 ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv BÉT honlap Közgyűlési meghívó BÉT honlap 53 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetését javasolja a Nyomda Igazgatósága BÉT honlap A tervet meghaladó 91 Ft-os részvényenkénti eredményből 53 Ft osztalék BÉT honlap Felelős Társaságirányítási jelentés BÉT honlap Éves jelentés BÉT honlap Tájékoztatás az osztalékfizetés rendjéről BÉT honlap Nanotechnológia fejlesztésre nyert támogatás BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv BÉT honlap Közlemény a után fizetendő osztalék végleges mértékéről BÉT honlap Az Erste Befektetési Zrt. befolyásváltozása BÉT honlap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyás változása BÉT honlap Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( 18

19 2009. anyavállalati féléves jelentés Anyavállalati adatok (HAS *, magyar számviteli szabályok szerint) Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 * Hungarian Accounting Standards Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 19

20 2009. anyavállalati féléves jelentés A tétel megnevezése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 20

21 2009. anyavállalati féléves jelentés A tétel megnevezése D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névérték II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 -ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. Szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 21

22 2009. anyavállalati féléves jelentés Eredménykimutatás (Összköltség típusú, adatok ezer forintban) A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékhelyesbítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. vesztesége 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 22

23 2009. anyavállalati féléves jelentés Eredménykimutatás (Forgalmi típusú, adatok ezer forintban) A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége 0 0 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai X. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYÍ MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY XI. Rendkívüli bevételek XII. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XIII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 23

24 2009. anyavállalati féléves jelentés A Társaság 2009 első félévi teljesítményének elemzése Az Állami Nyomda 2009 első félévi nettó árbevétele 5425 millió Ft, melyből az export árbevétel 338 millió Ft-ot képvisel. Az üzemi eredmény 592 millió Ft, amely 33 millió Ft-tal (5,3%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A Társaság adózás előtti eredménye 693 millió Ft, az EBITDA 894 millió Ft. A pénzügyi műveletek, rendkívüli eredmény és adózás figyelembe vétele után az adózott eredmény 587 millió Ft. Az eredménykimutatás elemzése Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek Q1-Q Q1-Q2 Változás (millió Ft) (millió Ft) (millió Ft) Változás (%) Biztonsági termékek, megoldások ,62% Kártyagyártás, megszemélyesítés ,35% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás ,95% Hagyományos nyomdatermékek ,16% Egyéb ,71% Nettó árbevétel összesen ,37% Az Állami Nyomda nettó árbevétele első félévben 5425 millió Ft, amely 11,4%-kal (696 millió Ft-tal) kisebb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele első félévben 2419 millió Ft, amely 748 millió Fttal (23,6%-kal) kevesebb, mint a első félévi bázis időszakban. A változást főként a biztonsági eszközök előző évhez viszonyított csökkenő értékesítése, valamint a gépjármű értékesítés visszaesése miatti forgalmi engedély érvényesítő címke megrendelések alacsonyabb volumene okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele első félévben 1548 millió Ft, amely 106 millió Ft-tal (7,4%-kal) több, mint első félévben. A bázis időszakhoz viszonyított növekedés a kártya okmány értékesítéseknek köszönhető. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel első félévben 1282 millió Ft, amely 116 millió Ft-tal (10,0%-kal) nagyobb, mint a bázis évben. A termékcsoport árbevételének változását a szerencsejáték nyomtatványok növekvő értékesítése indokolja. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele első félévben 116 millió Ft, amely 55 millió Ft-tal (32,2%) kevesebb mint a bázis időszakban. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 24

25 2009. anyavállalati féléves jelentés Az egyéb árbevétel első félévben 60 millió Ft, amely 115 millió Ft-tal (65,7%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az üzemi eredmény 592 millió Ft, amely 33 millió Ft-tal (5,3%-kal) kisebb, mint 2008 első félévben. Ezen eredménykategória csökkenése a termékstruktúra összetétel változásának következménye. Az értékesítés bruttó eredménye 1883 millió Ft, amely 34,7%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az értékesítés közvetett költségeinek összege első félévben 1233 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 16,9%-kal (648 millió Ft-tal) csökkentek 2009 első félévében, főként az értékesítési volumen csökkenése és a termékstruktúra összetétel változása miatt. A személyi jellegű ráfordítások összege 1333 millió Ft, amely 4,5%-kal (63 millió Ft-tal) kisebb, mint első félévben. Az Állami Nyomda teljes munkaidős létszáma június 30-án 559 fő, míg ugyanezen időszakában 553 fő, amely 6 fővel (1%-kal) kisebb, mint az előző időszakban. Az EBITDA, az üzemi eredmény csökkenése és értékcsökkenés növekedése miatt 894 millió Ft, amely 9 millió Ft-tal (1%-kal) kisebb, mint 2008 első félévben. Az árbevétel arányos EBITDA így 16,5%-os hányadnak felel meg. A első félévben csökkent a társaság által felvett hitelek összege utáni kamatráfordítások értéke, valamint a kapott kamatok értéke is, emellett pedig növekedett a leányvállalatoktól kapott osztalékok összege. Ennek köszönhetően a pénzügyi műveletek eredménye tárgyévben 93 millió Ft, amely 14 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszakban. A társasági adó összege első félévben 106 millió Ft, amely 3 millió Ft-tal több, mint az előző év azonos időszakában. Az adózott eredmény 587 millió Ft, amely 22 millió Ft-tal (3,6%-kal) kisebb, mint első félévében. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 25

26 2009. anyavállalati féléves jelentés A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya első félévben 7088 millió Ft, amely 0,4%-kal (29 millió Ft-tal) csökkent a év végi értékhez képest. Ezt a változást főként a forgóeszközök 218 millió Ft-os csökkenése és a befektetett eszközök 196 millió Ft-os növekedése okozta. A befektetett eszközök félévi egyenlege 3260 millió Ft, amely 196 millió Ft-tal (6,41%-kal) több, mint az év elején. A változást főként a tárgyi eszközök 127 millió Ft-os növekedése okozta. A forgóeszközök június végi egyenlege 3784 millió Ft, amely 218 millió Ft-tal (5,44%-kal) kisebb, mint december végén. A változás főként a pénzeszközök csökkenésének és a követelések növekedésének tudható be. A saját tőke 4739 millió Ft, mely a tárgyévi mérleg szerinti eredménnyel (587 millió Ft) nőtt az év végéhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek félév végi állománya 177 millió Ft, mely a korábbi évek folyamán beszerzett tárgyi eszköz lízing kötelezettségek éven túli részleteit tartalmazza. A rövid lejáratú kötelezettségek félévkor 1927 millió Ft-ot tesznek ki, ami 468 millió Ft-os csökkenést jelent év elejéhez képest, mely főként a év után járó osztalék kifizetésének és a szállítói kötelezettségek valamint a rövid lejáratú hitelek növekedésének együttes következménye. Kiegészítő információk az Állami Nyomda Nyrt. üzleti jelentéséhez Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között nem következett be olyan esemény, jelentős folyamat, amely lényegesen befolyásolná az Állami Nyomda Nyrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét. Környezetvédelem A társaság rendelkezik a Det-Norske Veritas által auditált ISO 14001:2004 Környezetirányítási Rendszertanúsítvánnyal, amelynek az érvényességi ideje január 11. A környezetvédelmi tanúsítvány kiterjed a nyomdaipari termékek, biztonsági nyomtatványok, műanyag kártyák, okmánybiztonsági anyagok fejlesztése, gyártása, kiadása és értékesítése témaköreire, valamint a nyomtatványok számítástechnikai továbbfeldolgozása, intelligens kártya chip beültetés és kódolás területeire, valamint az adatok elektronikus archiválása, adatbázisba rendezése, irattározás, dokumentumok bértárolása területekre is. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 26

27 2009. anyavállalati féléves jelentés Kutatás és kísérleti fejlesztés Kutatás és kísérleti fejlesztés területe két területen valósul meg a társaság életében: 1., Az Okmánybiztonsági Laboratórium keretein belül megvalósult kutatási és kísérleti fejlesztési témakörök, 2., Az új tenderek során kiemelt szerepet kapnak a különböző termékfejlesztési munkák. Az Állami Nyomda Nyrt. telephelyeinek bemutatása: Székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5. A Társaság telephelyei: 1108 Budapest, Fátyolka utca Pásztó, Fő utca 141. Saját részvények alakulása évben: Megnevezés db Ellenérték Névérték (vételi érték) ezer Ft ezer Ft Nyitó Záró Társaságunk a 2009-es év folyamán nem vásárolt saját részvényt. Az Állami Nyomda alaptőkéje június 30-án ezer Ft, amely összesen db A sorozatú, egyenként 98 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvényből áll össze. A Társaság anyavállalati féléves jelentésében szereplő első félévre vonatkozó adatok nem auditált, magyar számviteli törvény szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Budapest, augusztus 12. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 27

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003.

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így Profit és árbevétel növekedés az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. féléves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények

Az Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008 első kilenc havi eredmények Tovább javult az Állami Nyomda jövedelmezősége Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. első kilenc hónapjára vonatkozó eredményeit

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első negyedéves eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első negyedéves eredmények Stabil árbevétel növekedés mellett átmeneti eredménycsökkenés a Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első három hónapjára

Részletesebben

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl

Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint Első negyedéves Jelentés 2012 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3 MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Időközi vezetőségi beszámolója (nem auditált, konszolidált) készült a Nemzetközi

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. évi tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. évi tőzsdei gyorsjelentése Profitrekord az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. éves eredményeit (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló első kilenc havi eredmények Tervek szerint alakuló működés, folyamatos fejlesztések a Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. első kilenc hónapjára

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2013. május 1 I. A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események, azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben