Állami Nyomda Nyrt konszolidált féléves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés"

Átírás

1 Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta első félévre vonatkozó eredményeit (www.bet.hu, ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda Csoport szerkezete a külföldi közös vezetésű vállalatok társtulajdonosaival megkötött együttműködési megállapodás alapján január 1-jével megváltozott. Az együttműködési megállapodás szerint az Állami Nyomda gyakorolja az ellenőrzést a 2008 év végéig 50%-ban bevont külföldi közös vezetésű vállalkozások (TipoDirect S.R.L. és Direct Services O.O.D.) felett és ennek megfelelően a továbbiakban 100%-ban bevont leányvállalatként kezeli konszolidációs szempontból. A változás okairól és a beszámolóra gyakorolt hatásáról részletesebben az elemzés részben olvashatnak. A féléves jelentésben az elemzések során a évi adatok már a megváltozott konszolidációs helyzetnek megfelelően jelennek meg, kivéve ha az másképp van jelölve. Az összehasonlíthatóság miatt a táblázatok kiegészítésre kerültek egy Q1-Q2 korrigált oszloppal, mely az adott időszakra vonatkozó adatokat mutatja oly módon, mintha a fenti megállapodások nem jöttek volna létre az Állami Nyomda Nyrt. és a két külföldi vállalkozás társtulajdonosai között. Az Állami Nyomda első félévének nettó árbevétele 7,1 milliárd Ft, amely 3%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. Az export árbevétel 1064 millió Ft, amely 60%-kal nagyobb, mint a első félévi forgalom. A teljes árbevételhez viszonyított export arány 9%-ról 15%-ra növekedett. A konszolidált EBITDA 1035 millió Ft, amely 12 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2008.évi bázis félévben. A konszolidált EBITDA margin 14,5%. A konszolidált üzemi eredmény 695 millió Ft, amely 41 millió Ft-tal (6%-kal) kevesebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 573 millió Ft, amely 52 millió Ft-tal (8%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Míg a biztonsági nyomdaipari versenytársak többségénél csökkenés figyelhető meg és a hazai nyomdaipart csődök és leépítések jellemzik, addig az Állami Nyomda ismét jól vizsgázott. A tudatos termékportfolió-építés, a saját fejlesztések és a hosszú távú szerződéseink révén idén is hozni tudjuk a tavalyi teljesítményünket, és jó helyzetben leszünk a jövőbeni növekedéshez. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1

2 A Társaság féléves jelentésében szereplő első hat hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. sz. melléklet II/d. pontja szerint kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített féléves jelentés valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint az üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, augusztus 12. 2

3 Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Változás az Állami Nyomda Csoport szerkezetében Az Állami Nyomda Nyrt december 21-én együttműködési megállapodást kötött január 1-i hatállyal a két 50%-ban birtokolt külföldi közös vezetésű vállalkozás (TipoDirect S.R.L. és Direct Services O.O.D.) társtulajdonosaival. Ezen megállapodás fő célja, a Társaságok piaci részesedésének növelése és a hatékony, eredményes működés feltételeinek megteremtése jelen gazdasági helyzetben. Az együttműködési megállapodás értelmében a két külföldi közös vezetésű vállalkozás működését, pénzügyi, működési politikáit és szabályzatait az Állami Nyomda Nyrt. ellenőrzi és kormányozza. Mivel a fenti megállapodások teljesítik az Nemzetközi Beszámolókészítési Standardok (IFRS 3) vonatkozó feltételeit, az Állami Nyomda Nyrt január 1-től a TipoDirect S.R.L-t és a Direct Services O.O.D-t leányvállalatként teljeskörűen konszolidálja az 50%-os tulajdoni hányad megtartása mellett. A I. féléves jelentésben az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a táblázatokat kiegészítettük egy Q1-Q2 korrigált oszloppal, mely a június 30-i adatokat mutatja oly módon, mintha a fenti megállapodások nem jöttek volna létre az Állami Nyomda Nyrt. és a két külföldi vállalkozás társtulajdonosai között. Ennek megfelelően a két külföldi vállalkozás adatai ebben az oszlopban az 50%- os arányos konszolidáció módszerével kerültek bevonásra, az IFRS évi előírásainak megfelelően. A változások Állami Nyomda Csoportra gyakorolt hatása A Csoport mérlegfőösszege a konszolidációs változások miatt 226 millió Ft-tal (3%-kal) nőtt, melyből a forgóeszközök növekedése 144 millió Ft, míg a befektetett eszközök, ezen belül is főleg a tárgyi eszközök (83 millió Ft-tal) nőttek. Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek 100 millió Ft-tal, a hosszú lejáratú kötelezettségek 3 millió Ft-tal, míg a saját tőkére jutó kisebbségi részesedés 124 millió Fttal növekedett. A Csoport árbevétele a konszolidációs változások miatt 337 millió Ft-tal (5%-kal) nagyobb, míg az üzemi eredmény 17 millió Ft-tal, az adózott eredmény pedig 15 millió Ft-tal emelkedett. AZ EBITDA 29 millió Fttal több a konszolidációs változások következtében. Az export árbevétel 339 millió Ft-tal (47%-kal) és a teljes árbevételhez viszonyított export arány 4 százalékponttal nagyobb, mivel a szerkezeti változások teljes egészében külföldi vállalatokat érintettek. A nettó eredményre, így az egy részvényre jutó eredményre (EPS) a konszolidációs változás nincs hatással. 3

4 Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek Q1-Q2 millió Ft (A) Q1-Q2 millió Ft korrigált* (B) 2009 Q1-Q2 millió Ft (C) Változás % (B/A-1) Változás % (C/A-1) Biztonsági termékek, megoldások Kártyagyártás, megszemélyesítés Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás Hagyományos nyomdatermékek ,92% -23,92% ,36% 8,25% ,02% 38,34% ,87% -18,87% Egyéb ,01% -47,37% Nettó árbevétel összesen ,38% -2,79% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva az összehasonlíthatóság érdekében Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele első félévében 7139 millió Ft, amely 205 millió Fttal ( 3%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele I. félévében 2385 millió Ft, amely 750 millió Fttal (24%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást főként a biztonsági eszközök előző évhez viszonyított csökkenő értékesítése, valamint a gépjármű értékesítés visszaesése miatti forgalmi engedély érvényesítő címke megrendelések alacsonyabb volumene okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 1574 millió Ft, amely 120 millió Ft-tal (8%-kal) több, mint első hat hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított növekedést főként a kártya típusú okmány termékek okozták. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel I. félévben 2468 millió Ft, amely 684 millió Ft-tal (38%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A termékcsoport árbevétel változásából 309 millió Ft a csoport szerkezeti átalakulásának következménye, ezen tényező nélkül a szegmens árbevétele 375 millió Ft-tal (21%-kal) növekedett. Az előző időszakhoz viszonyított változást a szerencsejáték és az APEH nyomtatványok árbevétel növekedése határozta meg. 4

5 A hagyományos nyomdatermékek árbevétele első félévében 572 millió Ft, amely 133 millió Ft-tal (19%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel I. félévben 140 millió Ft, amely 126 millió Ft-tal (47%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Q1-Q Q1-Q Q1-Q2 Árbevétel szegmensek millió Ft millió Ft millió Ft Változás % Változás % korrigált* (A) (B) (C) (B/A-1) (C/A-1) Biztonsági termékek, megoldások ,71% -31,71% Kártyagyártás, megszemélyesítés ,77% -3,07% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, ,03% 140,14% adatfeldolgozás Hagyományos nyomdatermékek Egyéb ,68% 17,74% Export árbevétel összesen ,86% 59,76% Export % 9,07% 10,66% 14,90% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva az összehasonlíthatóság érdekében Az export értékesítés bevétele első félévében 1064 millió Ft, amely 60%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, megközelítve ezzel a 15%-os export arányt. Az export árbevétel változásból 339 millió Ft-ot (47%-ot), az export arány változásból 4 százalékpontot határoz meg a csoportban végrehajtott szerkezeti változás, amely teljes egészében a külföldi vállalatokat érintette. A konszolidációs változások nélkül az export árbevétel 59 millió Ft-tal (9%-kal) emelkedett, az export arány pedig 2 százalékponttal magasabb, mint a bázis időszakban. Az exporton belül kiemelkedő teljesítményt mutatott a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és adatfeldolgozás szegmens. 5

6 Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés Q1-Q2 millió Ft (A) Q1-Q2 millió Ft korrigált* (B) 2009 Q1-Q2 millió Ft (C) Index % B/A Index % C/A Nettó árbevétel ,62% 97,21% Aktivált saját teljesítmények ,89% 51,89% Anyagjellegű ráfordítások ,19% 94,95% Személyi jellegű ráfordítások ,59% 97,85% Értékcsökkenés ,29% 118,47% Egyéb ráfordítások ,89% 102,22% Üzemi eredmény ,12% 94,43% Nettó eredmény ,68% 91,68% EBITDA ,34% 101,17% EBITDA margin (%) 13,93% 14,79% 14,50% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva az összehasonlíthatóság érdekében. A nettó árbevétel első félévében 7139 millió Ft, amely 205 millió Ft-tal (3%-kal) alacsonyabb a bázis időszaki értéknél. Az üzemi eredmény 695 millió Ft, amely 41 millió Ft-tal (6%-kal) kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. Az üzemi eredmény csökkenése főként az árbevétel szerkezeti változásának következménye. A bruttó fedezet 2426 millió Ft, amely 34%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege I. félévében 1639 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 5%-kal (233 millió Ft-tal) csökkentek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az árbevétel szerkezeti változásának következménye. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 1686 millió Ft, amely 2%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1035 millió Ft, amely 12 millió Ft-tal (1%-kal) növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14,5%-os hányadnak felel meg. 6

7 A kamatokból származó nettó eredmény első félévben 30 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény I. félévben 573 millió Ft, amely 8%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya június 30-án 7904 millió Ft, amely 6 millió Ft-tal növekedett az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 3175 millió Ft, amely 510 millió Ft-tal (14%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 548 millió Ft, amely 148 millió Ft-tal (37%-kal) növekedett a bázis időszakhoz képest. A készletek értéke 923 millió Ft, amely 149 millió Ft-tal (14%-kal) alacsonyabb, mint június 30-án. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 165 millió Ft, amely 45 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. Az ingatlanok, gépek és berendezések június végi egyenlege 3035 millió Ft, 21%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A növekedést főként az elmúlt évi, kártya megszemélyesítő kapacitások bővítése érdekében végrehajtott beruházások okozzák, amelyek egy része lízingből került finanszírozásra. A szállítók állománya 1534 millió Ft, 38%-kal kisebb, mint június végén. A változás a kisebb árbevételnek és anyagforgalomnak köszönhető. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 962 millió Ft, amely 161 millió Ft-tal növekedett. A változást főként az adókötelezettségek (ÁFA) növekedése okozta. A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen január Osztalék Saját részvények vásárlása Tárgyévi eredmény június

8 A cash-flow elemzése A I. féléves működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom -50 millió Ft volt. A 724 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 400 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1089 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 85 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -578 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -665 millió Ft, amely tartalmazza a második negyedévben kifizetett 784 millió Ft osztalékot, a hosszú és rövid lejáratú hitelek, lízing állományváltozását (119 millió Ft). A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 1293 millió Ft-tal csökkent év végéhez viszonyítva, június 30-án 548 millió Ft. 8

9 Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás cím: Beszámolási január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: június 30. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt eft 90,00% 90,00% L Security Audit Kft.(*) eft 72,00% 72,00% L Tipo Direct SRL RON 50,00% 50,00% L** Direct Services OOD LEVA 50,00% 50,00% L** Slovak Direct SRO SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Zrt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (90,0*80,0) 72,0% (**) A leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával január 1-jei hatállyal kötött együttműködési megállapodás következménye. 9

10 PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Q1-Q Q1-Q Q1-Q2 Változás % Változás % Ezer Ft-ban korrigált* (A) (B) (C) (B/A-1) (C/A-1) Forgóeszközök: Pénzeszközök ,0% 37,0% Követelések ,6% -13,8% Készletek ,7% -13,9% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások ,3% -21,2% Összes forgóeszköz ,0% -10,3% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések ,5% 20,8% Befektetések ,4% -11,4% Goodwill Halasztott adó eszközök Immateriális javak ,0% -44,0% Egyéb eszközök ,8% -30,9% Befektetett eszközök összesen ,9% 22,2% Eszközök összesen ,8% 0,1% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók** ,4% -29,2% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek** ,4% 17,4% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások ,7% 20,2% Rövid lejáratú hitel ,7% 40,9% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,7% -12,6% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség ,3% 29,3% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek** ,2% -7,2% Hosszú lejáratú hitelek ,6% -53,3% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék ,8% 29,3% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,6% 10,4% Kisebbségi részesedés ,5% 80,4% Saját tőke Jegyzett tőke ,0% 0,0% Tőketartalék ,0% 0,0% Eredménytartalék ,3% 17,3% Saját részvények ,0% 70,0% Saját tőke összesen ,1% 7,1% Források összesen ,8% 0,1% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva ** A hosszú, rövid lejáratú lízingkötelezettségek és a szállítók között átsorolást hajtottunk végre a i bázis időszakban, az összehasonlíthatóság érdekében 10

11 PK3. Kiemelt mérleg adatok Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység X Ezer Ft-ban Q1-Q Q1-Q2 korrigált* 2009 Q1-Q2 Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Eszközök összesen: Saját tőke Jegyzett tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek** Rövid lejáratú kötelezettségek** Források összesen * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva ** A hosszú, rövid lejáratú lízingkötelezettségek és a szállítók között átsorolást hajtottunk végre a i bázis időszakban, az összehasonlíthatóság érdekében 11

12 PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Q1-Q2 (A) Q1-Q2 korrigált* (B) 2009 Q1-Q2 (C) Változás % (B/A-1) Változás % (C/A-1) Nettó árbevétel ,4% -2,8% Értékesítés közvetlen önköltsége ** ,5% -4,7% Bruttó fedezet ,9% 1,0% Általános és fel nem osztott költségek ** ,7% 4,1% Tárgyi eszközök eladásának eredménye ,2% -110,2% Árfolyam (veszteség) / nyereség ,2% 87,0% Egyéb ráfordítás ,9% -33,3% Üzemi (üzleti) eredmény ,9% -5,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó ,4% 36,4% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,8% -4,4% Társasági adó ,5% 3,8% Adózott eredmény ,4% -6,0% Kisebbségi részesedés ,9% 167,8% Mérleg szerinti eredmény ,3% -8,3% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva ** Az általános és fel nem osztott költségek és az értékesítés közvetlen önköltsége között átsorolást hajtottunk végre a i bázis időszakban, az összehasonlíthatóság érdekében PK4. Kiemelt eredménykimutatás adatok Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység X Ezer Ft-ban Q1-Q Q1-Q2 korrigált* 2009 Q1-Q2 Értékesítés nettó árbevétele Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Adózás előtti eredmény Adózott eredmény (kisebbségi részesedés után) * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva 12

13 PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Q1-Q Q1-Q Q1-Q2 Változás % Változás % Ezer Ft-ban korrigált* (A) (B) (C) (B/A-1) (C/A-1) Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény ,8% -4,4% Értékcsökkenés és amortizáció ,3% 18,4% Immateriális javak értékcsökkenése ,3% -0,3% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) ,2% 110,2% Osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás ,1% 1375,6% Kamatráfordítás ,2% 3,2% Kamatbevétel ,9% -20,5% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: ,3% 12,4% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása ,1% 25,3% Készletek állományváltozása ,6% 68,2% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása ,6% -68,3% Működésből származó pénzforgalom ,2% -82,4% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó ,8% 79,6% Fizetett adó, nettó ,3% -34,2% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom ,3% -138,3% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés ,9% 21,4% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele ,3% -97,3% Befektetések vásárlása Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom ,5% 8,6% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása ,7% 639,9% Saját részvények beszerzése ,0% 100,0% Dolgozói kölcsönök állományváltozása ,7% 82,3% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása ,1% 100,4% Lízingkötelezettségekre kifizetett pénzeszköz Fizetett osztalék ,5% -31,5% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: ,1% 24,9% Pénzeszközök állományváltozása ,4% 6,8% Pénzeszközök állománya időszak elején ,0% 3,0% Pénzeszközök állománya időszak végén ,0% 37,0% * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva 13

14 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, GVOP Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Zrt Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez Összesen: Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 14

15 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (június 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 38,72% 39,86% ,51% 42,72% ,95% 39,06% ,22% 33,16% Belföldi magánszemély 10,25% 10,55% ,61% 6,81% Külföldi magánszemély 0,31% 0,32% ,02% 0,03% Munkavállalók, vezető tisztségviselők 9,06% 9,32% ,01% 8,24% Saját tulajdon 2,84% 0,00% ,84% 0,00% Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 0,87% 0,89% ,79% 9,04% Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% ,00% 100,00% Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben június szeptember december március június 30. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 2 A Társaság július 8-án 1:10 arányú részvény megosztást (részvény split-et) hajtott végre, amelynek eredményeként 1 db 980 Ft névértékű részvény helyett 10 db 98 Ft részvény került jóváírásra a részvényesek számlájára. A táblázat június 30-i adatai a részvény split-et megelőző állapotot rögzítik. 15

16 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T ,07% 24,78% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MO. MPT VAGYONKEZELÉS Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited B I ,67% 9,95% B I ,35% 8,60% K I ,52% 6,71% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma , amely 25,84%-os szavazati aránynak felel meg. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 26,60% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ,24% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT ,95% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) ,60% AEGON MO. ÖPT AEGON VK FÜGGŐ PF ,01% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) ,46% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) ,31% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT ,64% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP ,38% ÖSSZESEN: ,60% 16

17 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyév eleje korrigált* Tárgyidőszak vége korrigált** Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten * i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok 100%-os konszolidációja mellett. ** i értékek a korábbi közös vezetésű vállalatok továbbra is 50%-os arányos konszolidáció módszerével bevonva TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök IT Gyergyák György IT elnök-helyettes IT Dr. Arnold Mihály IT tag IT Doffek Tamás IT tag IT Heim Péter IT tag IT Zsámboki Gábor IT tag FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes FB Berkesi Ferenc FB tag FB Dr. Repa Imre FB tag FB Dr. Stumpf István FB tag FB Vajda György FB tag SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató határozatlan *** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Csuthi Zsuzsanna Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Kereskedelmi vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely határozatlan határozatlan *** határozatlan határozatlan határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 17

18 ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv BÉT honlap Közgyűlési meghívó BÉT honlap 53 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetését javasolja a Nyomda Igazgatósága BÉT honlap A tervet meghaladó 91 Ft-os részvényenkénti eredményből 53 Ft osztalék BÉT honlap Felelős Társaságirányítási jelentés BÉT honlap Éves jelentés BÉT honlap Tájékoztatás az osztalékfizetés rendjéről BÉT honlap Nanotechnológia fejlesztésre nyert támogatás BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv BÉT honlap Közlemény a után fizetendő osztalék végleges mértékéről BÉT honlap Az Erste Befektetési Zrt. befolyásváltozása BÉT honlap Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyás változása BÉT honlap Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, 18

19 2009. anyavállalati féléves jelentés Anyavállalati adatok (HAS *, magyar számviteli szabályok szerint) Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 * Hungarian Accounting Standards Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 19

20 2009. anyavállalati féléves jelentés A tétel megnevezése B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 20

21 2009. anyavállalati féléves jelentés A tétel megnevezése D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névérték II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 0 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.-val szemben 0 0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 -ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezetts. áruszáll.-ból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. Szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 21

22 2009. anyavállalati féléves jelentés Eredménykimutatás (Összköltség típusú, adatok ezer forintban) A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékhelyesbítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. vesztesége 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 22

23 2009. anyavállalati féléves jelentés Eredménykimutatás (Forgalmi típusú, adatok ezer forintban) A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége 0 0 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai X. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYÍ MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY XI. Rendkívüli bevételek XII. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XIII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 23

24 2009. anyavállalati féléves jelentés A Társaság 2009 első félévi teljesítményének elemzése Az Állami Nyomda 2009 első félévi nettó árbevétele 5425 millió Ft, melyből az export árbevétel 338 millió Ft-ot képvisel. Az üzemi eredmény 592 millió Ft, amely 33 millió Ft-tal (5,3%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A Társaság adózás előtti eredménye 693 millió Ft, az EBITDA 894 millió Ft. A pénzügyi műveletek, rendkívüli eredmény és adózás figyelembe vétele után az adózott eredmény 587 millió Ft. Az eredménykimutatás elemzése Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek Q1-Q Q1-Q2 Változás (millió Ft) (millió Ft) (millió Ft) Változás (%) Biztonsági termékek, megoldások ,62% Kártyagyártás, megszemélyesítés ,35% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás ,95% Hagyományos nyomdatermékek ,16% Egyéb ,71% Nettó árbevétel összesen ,37% Az Állami Nyomda nettó árbevétele első félévben 5425 millió Ft, amely 11,4%-kal (696 millió Ft-tal) kisebb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele első félévben 2419 millió Ft, amely 748 millió Fttal (23,6%-kal) kevesebb, mint a első félévi bázis időszakban. A változást főként a biztonsági eszközök előző évhez viszonyított csökkenő értékesítése, valamint a gépjármű értékesítés visszaesése miatti forgalmi engedély érvényesítő címke megrendelések alacsonyabb volumene okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele első félévben 1548 millió Ft, amely 106 millió Ft-tal (7,4%-kal) több, mint első félévben. A bázis időszakhoz viszonyított növekedés a kártya okmány értékesítéseknek köszönhető. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel első félévben 1282 millió Ft, amely 116 millió Ft-tal (10,0%-kal) nagyobb, mint a bázis évben. A termékcsoport árbevételének változását a szerencsejáték nyomtatványok növekvő értékesítése indokolja. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele első félévben 116 millió Ft, amely 55 millió Ft-tal (32,2%) kevesebb mint a bázis időszakban. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 24

25 2009. anyavállalati féléves jelentés Az egyéb árbevétel első félévben 60 millió Ft, amely 115 millió Ft-tal (65,7%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az üzemi eredmény 592 millió Ft, amely 33 millió Ft-tal (5,3%-kal) kisebb, mint 2008 első félévben. Ezen eredménykategória csökkenése a termékstruktúra összetétel változásának következménye. Az értékesítés bruttó eredménye 1883 millió Ft, amely 34,7%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az értékesítés közvetett költségeinek összege első félévben 1233 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 16,9%-kal (648 millió Ft-tal) csökkentek 2009 első félévében, főként az értékesítési volumen csökkenése és a termékstruktúra összetétel változása miatt. A személyi jellegű ráfordítások összege 1333 millió Ft, amely 4,5%-kal (63 millió Ft-tal) kisebb, mint első félévben. Az Állami Nyomda teljes munkaidős létszáma június 30-án 559 fő, míg ugyanezen időszakában 553 fő, amely 6 fővel (1%-kal) kisebb, mint az előző időszakban. Az EBITDA, az üzemi eredmény csökkenése és értékcsökkenés növekedése miatt 894 millió Ft, amely 9 millió Ft-tal (1%-kal) kisebb, mint 2008 első félévben. Az árbevétel arányos EBITDA így 16,5%-os hányadnak felel meg. A első félévben csökkent a társaság által felvett hitelek összege utáni kamatráfordítások értéke, valamint a kapott kamatok értéke is, emellett pedig növekedett a leányvállalatoktól kapott osztalékok összege. Ennek köszönhetően a pénzügyi műveletek eredménye tárgyévben 93 millió Ft, amely 14 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszakban. A társasági adó összege első félévben 106 millió Ft, amely 3 millió Ft-tal több, mint az előző év azonos időszakában. Az adózott eredmény 587 millió Ft, amely 22 millió Ft-tal (3,6%-kal) kisebb, mint első félévében. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 25

26 2009. anyavállalati féléves jelentés A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya első félévben 7088 millió Ft, amely 0,4%-kal (29 millió Ft-tal) csökkent a év végi értékhez képest. Ezt a változást főként a forgóeszközök 218 millió Ft-os csökkenése és a befektetett eszközök 196 millió Ft-os növekedése okozta. A befektetett eszközök félévi egyenlege 3260 millió Ft, amely 196 millió Ft-tal (6,41%-kal) több, mint az év elején. A változást főként a tárgyi eszközök 127 millió Ft-os növekedése okozta. A forgóeszközök június végi egyenlege 3784 millió Ft, amely 218 millió Ft-tal (5,44%-kal) kisebb, mint december végén. A változás főként a pénzeszközök csökkenésének és a követelések növekedésének tudható be. A saját tőke 4739 millió Ft, mely a tárgyévi mérleg szerinti eredménnyel (587 millió Ft) nőtt az év végéhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek félév végi állománya 177 millió Ft, mely a korábbi évek folyamán beszerzett tárgyi eszköz lízing kötelezettségek éven túli részleteit tartalmazza. A rövid lejáratú kötelezettségek félévkor 1927 millió Ft-ot tesznek ki, ami 468 millió Ft-os csökkenést jelent év elejéhez képest, mely főként a év után járó osztalék kifizetésének és a szállítói kötelezettségek valamint a rövid lejáratú hitelek növekedésének együttes következménye. Kiegészítő információk az Állami Nyomda Nyrt. üzleti jelentéséhez Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között nem következett be olyan esemény, jelentős folyamat, amely lényegesen befolyásolná az Állami Nyomda Nyrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét. Környezetvédelem A társaság rendelkezik a Det-Norske Veritas által auditált ISO 14001:2004 Környezetirányítási Rendszertanúsítvánnyal, amelynek az érvényességi ideje január 11. A környezetvédelmi tanúsítvány kiterjed a nyomdaipari termékek, biztonsági nyomtatványok, műanyag kártyák, okmánybiztonsági anyagok fejlesztése, gyártása, kiadása és értékesítése témaköreire, valamint a nyomtatványok számítástechnikai továbbfeldolgozása, intelligens kártya chip beültetés és kódolás területeire, valamint az adatok elektronikus archiválása, adatbázisba rendezése, irattározás, dokumentumok bértárolása területekre is. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 26

27 2009. anyavállalati féléves jelentés Kutatás és kísérleti fejlesztés Kutatás és kísérleti fejlesztés területe két területen valósul meg a társaság életében: 1., Az Okmánybiztonsági Laboratórium keretein belül megvalósult kutatási és kísérleti fejlesztési témakörök, 2., Az új tenderek során kiemelt szerepet kapnak a különböző termékfejlesztési munkák. Az Állami Nyomda Nyrt. telephelyeinek bemutatása: Székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5. A Társaság telephelyei: 1108 Budapest, Fátyolka utca Pásztó, Fő utca 141. Saját részvények alakulása évben: Megnevezés db Ellenérték Névérték (vételi érték) ezer Ft ezer Ft Nyitó Záró Társaságunk a 2009-es év folyamán nem vásárolt saját részvényt. Az Állami Nyomda alaptőkéje június 30-án ezer Ft, amely összesen db A sorozatú, egyenként 98 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvényből áll össze. A Társaság anyavállalati féléves jelentésében szereplő első félévre vonatkozó adatok nem auditált, magyar számviteli törvény szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Budapest, augusztus 12. Az egyedi anyavállalati mérleg és eredménykimutatás a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készült. 27

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így

Várakozásainknak megfelelően sikeres negyedévet zártunk. A tavaly elindított folyamatok profiltisztítás, hatékonyságnövelés egyre inkább beérnek, így Profit és árbevétel növekedés az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. féléves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. évi tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. évi tőzsdei gyorsjelentése Profitrekord az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. éves eredményeit (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2015. I. negyedéves jelentés

Időközi vezetőségi beszámoló 2015. I. negyedéves jelentés Hatékony gazdálkodás és továbbra is erős export Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2015. első három hónapjára

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2006. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2006. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Növekvő árbevétel, dinamikusan fejlődő export Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu,

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

Féléves jelentés 2014. I. féléves jelentés

Féléves jelentés 2014. I. féléves jelentés Dinamikusan nőtt az export a nyomdában Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2014. első félévére vonatkozó eredményeit.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2013. I-IV. negyedéves jelentés

Időközi vezetőségi beszámoló 2013. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés, bővülő export Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2013. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I-IV. negyedéves jelentés

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I-IV. negyedéves jelentés Sikeres évet zárt a Nyomda Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban ANY Biztonsági Nyomda, ANY vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2014. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2005. évi tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2005. évi tőzsdei gyorsjelentése Tőzsdei bevezetés, stabil működési eredmények, kedvező kilátások Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. éves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Törzs/alaptõke Ezer Ft

Törzs/alaptõke Ezer Ft ADATLAP: A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat 4.számú mellékletében meghatározottak szerint. Társaság neve: Skála-Coop Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Társaság székhelye, címe: 1117 Budapest,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2003. I. félévi gyorsjelentése PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. I. félévi gyorsjelentése Társaság neve: Első Hazai Energia-portfolió Telefon 484-3001 Nyilvánosan Működő Részvény Társaság címe: 1118 Budapest,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31

Az Állami Nyomda Nyrt. Konszolidált beszámolója és Könyvvizsgálói jelentése 2006.12.31 Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált éves beszámoló Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Konszolidált éves beszámoló Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló a 2008.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2008. december 31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló a 2008.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2008. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2008. december 31-én végződő pénzügyi évre 1 Éves beszámoló 2 Éves beszámoló 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1 CSEPEL HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Féléves jelentés A 2015. I. félév pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800 Társaság címe: 1211

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2002. évi éves gyorsjelentése Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt.

Részletesebben

Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:..

Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. ADATLAPOK Társaság neve: Synergon Informatika Rt. Telefon: 399-5793 Társaság címe: 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefax: 399-5599 Ágazati besorolás: Informatika E-mail cím: investor.relations@synergon.hu

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2015. I. féléves nem auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló a 2009.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2009. december 31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló a 2009.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2009. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2009. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló 2 Éves beszámoló 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2008.12.31 2009.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló a 2007.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2007. december 31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló a 2007.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2007. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2007. december 31-én végződő pénzügyi évre 1 Éves beszámoló 2 Éves beszámoló 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2006.12.31 2007.12.31

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK A Tőkepiaci Törvény 2008. január 1-től kötelezővé tette időközi beszámoló közzétételét a B kategóriájú részvények esetén. Az RFV Nyrt. Igazgatósága élve a törvény által külön is biztosított lehetőséggel

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése 2 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2007. éves gyorsjelentése a Tőzsde és a Tpt. 52.. szabályozása szerint Gyorsjelentésünk a tőzsde előírásai

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Éves beszámoló a 2005.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2005. december 31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló a 2005.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2005. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2005. december 31-én végződő pénzügyi évre 1 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2004.12.31 2005.12.31 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006.I. féléves. gyorsjelentése

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006.I. féléves. gyorsjelentése PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006.I. féléves gyorsjelentése 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006. I. féléves gyorsjelentése a Tőzsde és a PSZÁF szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV 2008 első féléve a vártnál kedvezőbben alakult, melynek okai: Az alkalmazott energia megtakarító technológia fejlődése, fajlagos beruházási költségének csökkenése, Az energia árak robbanásszerű

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2013.III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés...

Részletesebben

Éves beszámoló. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2012. december 31-én végződő pénzügyi évre. Éves beszámoló a 2012.12.31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2012. december 31-én végződő pénzügyi évre. Éves beszámoló a 2012.12.31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2012. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló 2 Éves beszámoló 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2011.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2013. december 31-én végződő pénzügyi évre. Éves beszámoló a 2013.12.31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2013. december 31-én végződő pénzügyi évre. Éves beszámoló a 2013.12.31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2013. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló 2 Éves beszámoló 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2012.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2011.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2011. december 31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló a 2011.12.31-én végződő pénzügyi évre. Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló. a 2011. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló Állami Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2011. december 31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló 2 Éves beszámoló 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel megnevezése 2010.12.31. 2011.12.31.

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe

Részletesebben

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Keltezés: 2014.11.10. 23031748-4646-114-01 Statisztikai számjel 01-10-046842 Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó 2013.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE. 2006. június 30.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE. 2006. június 30. 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE 2006. június 30. PK1.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2008. április 28. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2015. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2015. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2015. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. féléves Gyorsjelentése. BÉT adatlapokkal

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2008. I. féléves Gyorsjelentése. BÉT adatlapokkal FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. féléves Gyorsjelentése BÉT adatlapokkal Keresztesi János vezérigazgató 2008. szeptember 2. FreeSoft

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA 2010. NOVEMBER 1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság cégneve: Rövidített cégnév: Kulcs-Soft Nyrt. Székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS V a g y o n g a z d á l k o d á s i é s Ü z e m e l t e t é s i I r o d a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS V a g y o n g a z d á l k o d á s i é s Ü z e m e l t e t é s i I r o d a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS V a g y o n g a z d á l k o d á s i é s Ü z e m e l t e t é s i I r o d a 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-540 Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Éves beszámoló. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2014. december 31-én végződő pénzügyi évre. Éves beszámoló a 2014.12.31-én végződő pénzügyi évre

Éves beszámoló. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a 2014. december 31-én végződő pénzügyi évre. Éves beszámoló a 2014.12.31-én végződő pénzügyi évre Éves beszámoló ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Éves beszámoló a 2014. december 31-én végződő pénzügyi évre 1 Könyvvizsgálói jelentés 2 Könyvvizsgálói jelentés 3 Mérleg Mérleg (adatok ezer forintban) A tétel

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006. éves gyorsjelentése a Tőzsde szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt. 52. -ban előírt szabályozásnak is Gyorsjelentésünk a tőzsde előírásai szerint készült,

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves vezetőségi beszámoló

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves vezetőségi beszámoló PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves vezetőségi beszámoló 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2009. III. negyedéves jelentése a Tpt. 54. -ban, valamint a Tőzsde szabályzatában előírtak

Részletesebben