Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ / Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes Városi Szolgáltató Kft benyújtott beszámolóját változatlan tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, kérem, szíveskedjenek az abban foglaltakat megtárgyalni, és határozatukat meghozni. /2014. (V.16.) Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft évi beszámolója H A T Á R O Z A T I J A VA S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft évről szóló éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja. A eft adózott eredményt a Szentes Városi Szolgáltató Kft. eredménytartalékába helyezi a fejlesztési feladatok végrehajtására, belőle osztalékot nem fizet. A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2. Szentes Város Polgármestere 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, április 30. Dr. Sztantics Csaba

2 SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT évi - Üzleti jelentés - Éves beszámoló a kiegészítő melléklettel - Könyvvizsgáló jelentése - Felügyelő Bizottság beszámolója

3 Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes Városi Szolgáltató KFT Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében alapítói döntéshozatal szükséges az éves beszámoló elfogadására, illetve az eredmény felhasználására vonatkozóan. Ez alkalommal kerül sor a KFT évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatására, melynek része az alábbi üzleti jelentés. 1./ Vezetői összefoglaló A KFT a távhőszolgáltatás mellett városfejlesztési feladatokat, kéményseprőipari tevékenységet, ingatlankezelést, nyomdaüzemeltetést folytat. A szolgáltatásokat minden esetben úgy végezzük, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztéseket hajtunk végre. A fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat alkalmazzuk, hogy egy-egy beruházás hosszú távra készüljön. A KFT 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A távhőszolgáltatás kötött ellátási feladat, mely a meglévő rendszerek üzemeltetését látja el. Területbővítési lehetőség van akár intézményi rendszereknél, akár családi házas beépítettség esetében. A megrendelői állomány stabil, évről-évre ugyan az a kör jelentkezik igényekkel (nyomda). Törekszünk az energiafogyasztásokat csökkenteni a fejlesztések során. Az energiaszolgáltatási szerződések esetében jelentős engedményeket értünk el a költségek csökkentésében, időszaki gázfogyasztás, előnyös áramvételezés. A távhőszolgáltatási törvény módosítása következtében át kellett alakítani a könyvelési rendszerünket, mivel külön mérlegkészítési kötelezettségünk van a távhőtermelésre, a távhőszolgáltatásra és egyéb tevékenységekre vonatkozóan. A törvény tiltja a keresztfinanszírozás lehetőségét és meghatározza az eszközarányos nyereséget. A KFT nettó árbevétele eft, elszámolt költségek eft, az egyéb bevételek, ráfordítások, pénzügyi és rendkívüli eredmény figyelembe vételével az adózás előtti eredmény eft. A évi gazdálkodás során egyre jobban éreztük a gazdasági válság hatásait, úgy a saját beszerzéseink terén, mint a kintlévőségek terén. 2

4 Hónapról hónapra fokozatosan növekszik a kintlévőség, csak az önkormányzati bérlakásban élő bérlők esetében mintegy 500 eft-tal. Ezt a tendenciát a rendszeres jogi munka sem tudja csökkenteni évben elektronikus fizetési meghagyás 200 darab kibocsájtását kezdeményeztük, ebből végrehajtásra került 75 darab. Behajtott tartozás értéke eft. 2./ A cég általános bemutatás Szentes Városi Szolgáltató KFT a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként jött létre január 01. napjával 100%-ban önkormányzati tulajdonként. A KFT alapvetően olyan tevékenységet folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő- és használati melegvíz szolgáltatás. A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, úgy mint a kötelező közszolgáltatási körbe tartozó kéményseprés, a nyomdaipari tevékenység, az ingatlankezelés, valamint a Városfejlesztő csoport tevékenysége. A KFT szervezeti egységei: - központi irányítás - távhőszolgáltató részleg - városfejlesztési csoport - ingatlankezelési csoport - tüzeléstechnikai csoport - nyomda üzem Felügyeleti szervek: Képviselő-testület Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten. A KFT rendelkezik jogtanácsossal, így a jogi munka rendszeres. Minden területen a szükséges szakmai képzettséggel rendelkeznek a dolgozók. Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására vezetői értekezlet van, a dolgozók a Kollektív Szerződésben rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladataikat. 3

5 3./ A külső környezet hatásainak bemutatása A KFT tevékenységét legnagyobb mértékben befolyásoló tényező az időjárás és a jogszabályi változások. A mindenkori időjárás nagymértékben befolyásolja a távhőszolgáltatás tevékenységét, és ez jelentős kihatással bír az árbevételre, mivel az értékesített hőmennyiség az időjárástól függ. A Magyar Energia Hivatal állapítja meg a távhőszolgáltatás díját, melyet január 01. napjától az előző évihez képest 4,2%-kal emelt meg, majd 2013-ban 20%-kal csökkentette. Tevékenységeink során a nyomdai tevékenységnél, valamint a kéményseprő ipari tevékenységnél lehet konkurencia. A kéményseprő ipari tevékenységet Szentes járás területén kivéve Eperjes mi látjuk el a feladatot pályázat útján elnyert szerződéses jogviszonyban. 4./ Tevékenységek volumenének, összetételének alakulása A mellékelt 1./ sz. táblázat működési kulcsadatok összefoglalója szerint a évi árbevétel 8,4%-kal alacsonyabb mint a évi. A költségeink 1,5%-kal magasabbak az előző évhez képest. A tevékenységekre vonatkozó változásokat a mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza, ezen kívül az üzleti jelentés 2./ sz. melléklete az üzleti tervhez viszonyított változásokat is mutatja. Ingatlankezelés árbevétele áll az Önkormányzat felé történő üzemeltetési költség és bonyolítási díj számlázásból, a társasházak kezeléséért felszámított összegből. A távhőszolgáltatás bevétele közel eft-tal emelkedett. A Városfejlesztési csoport árbevétele az előző évhez képest több mint négyszeresére emelkedett, mivel 2012-ben a városközpont rehabilitációs munkái során jelentős közbeszerzései feladatokat végeztek, valamint egyes projekt elemek elkészültek, vagy a munkafolyamatok megkezdődtek. A Kéményseprő csoport bevétele 5,2%-kal kevesebb mint az előző évben. A Nyomda üzem árbevétele az előző évhez képest 250 eft-tal nőtt. 4

6 Közvetített szolgáltatások összege az előző évhez képest 32%-kal csökkent, mivel itt vannak elszámolva azok a továbbszámlázott munkák, melyek az Ingatlankezelésnél és a Városfejlesztő csoportnál jelentkeznek. Az egyéb tevékenység alakulása: itt számoljuk el egyebek mellett a Szentes Ilona-parti termálkút hőértékesítéséből származó bevételt. A KFT kereskedelmi tevékenységet nem folytat, a szolgáltatások igénybevevőinek köre adott, nem bővíthető szabadon, ezért marketing és kereskedelmi költségei nincsenek. 5./ Működési költségek alakulása Az üzleti jelentés 3./ számú melléklete tartalmazza a szolgáltatási és termelési költségadatok változását. Ingatlankezelés: A társasházaknál időben megtartottuk a közgyűléseket, az ott felvetett problémákat évközben megoldottuk. A bérlők fizetési morálja nem javult, inkább tovább romlott, elsősorban a lakásbérlők részéről. A hátralékok kezelésére rendszeres jogi munkával van lehetőségünk, azonban július 01- től fizetési meghagyás kibocsátását csak elektronikusan lehet kérni a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától. A lakbér és bérleti díj bevételek az ezek terhére elvégzett karbantartási, felújítási munkák és egyéb kifizetések értéke a megbízó költségvetésében szerepel, ezért a Kft árbevétele és ráfordításai azt nem tartalmazzák. Az ingatlankezelési tevékenység bevétele az üzemeltetési tevékenységből, a társasházak kezelési tevékenységéből és a bonyolításért felszámított díjból áll. Költségként jelentkezik az üzemeltetési tevékenység keretében alkalmazott takarítók, gondnokok, díjbeszedők és a csoport ügyviteli alkalmazottainak költségei. A beszámolóban külön jelentkezik a közvetített közüzemi, karbantartási és felújítási munkák értéke, azok bevétele és kiadása. Az önkormányzat megbízásából végzett ingatlankezelési tevékenységről szóló beszámolónk a költségvetési beszámoló összeállításához került benyújtásra. Távhőszolgáltatás: Távhőszolgáltatás Szentesen három fűtőműből és két hőközpontból történik óta rendelkezünk 2 db termálkúttal, mely évben bővült az Ilona-part I. sz. termálkúttal. 5

7 A forrás oldali hőenergia felhasználása 97%-ban termálenergiáról történik, 3%-ban gázenergiáról. A fűtési rendszer teljesen automatizált, diszpécserközpontból vezérelt, időjárásfüggő szabályozással van ellátva. A fűtési szezonon kívüli időszakban a rendszer karbantartását elvégeztük, ennek eredményeként minimális meghibásodás volt a fűtési szezonban. Városfejlesztési csoport: A Városfejlesztési csoport májusától kezdődően került felállításra, július 01. napjától 5 fővel tevékenykedett. Jelenleg a csoport létszáma 3 fő, a kieső létszám helyett külsős vállalkozóval végeztetjük a feladatokat. A Csoport a városközpont rehabilitációhoz kapcsolódóan 2013-ban bonyolította a közbeszerzési eljárásokat, projekt menedzserként felügyelte a megkezdett beruházási munkálatokat. Elkészült az Evangélikus templom körüli terület kertépítészete, Kossuth tér 5. sz. alatti épület részleges átalakítása és felújítása, Kurca híd, a Bíróság épülete, Szent Miklós templom környezetének rendezése, Horváth M. utcai járda építése. Megkezdődtek a Kossuth-Petőfi-Ady E. utca útfelújítási munkálatai, a Közgé-kert felújítási munkái, Kossuth tér 5. sz. kiegészítő munkálatai, Ady E. u. 1. sz. ingatlan felújítási munkái. A Csoport részt vesz az ivóvíz javító program és a szennyvíztisztító telep építésének közbeszerzési eljárásában. Kéményseprés: Kéményseprő ipari tevékenységet Szentesen és Szentes Járáshoz tartozó településeken látjuk el, kivéve Eperjes. Minden településen a feladat ellátására pályázatot írtak ki, mely alapján került sor szerződéskötésre. Ezt a tevékenységet a lakosság egy része szükséges rossznak tartja, illetve egy újabb pénzbehajtásnak. A kéményseprők feladatukat korszerű műszerekkel látják el, így a tevékenységük sokszor életet menthet. Kéményellenőrzés elmulasztásából nem történt baleset, sem tűzeset. Az érdekeltségi rendszer átdolgozásával elértük, hogy a kéményseprők 90-95%-ban teljesítsék munkájukat. A kimaradó kémények esetében gyakori, hogy a felszólítások ellenére sem engedik elvégezni a kéményellenőrzést, és ekkor a Katasztrófavédelemhez kell fordulnunk, kérve segítségüket. Működési területünkön db egyedi kémény, fm központi kémény, 1814/szint gyűjtőkémény és 1099 db turbós kémény található. 6

8 A tevékenység költségei szinte 100 %-ban bérként jelentkeznek, a dolgozók a bevétel arányában teljesítménybérezésben részesülnek. A kötelező közszolgáltatás árának emelése a helyi képviselőtestület döntésétől függött, ezért a tevékenységen haszon nem képződik január 01-től Kormányrendelet és Belügyminiszteri rendelet állapítja meg a kéményseprés díjtételeit, azzal, hogy az egységnyi munkaráfordítás értékét a Képviselő-testületek állapítják meg bizonyos korlátok között július 01. napjától kormányrendelet csökkentette az egységnyi munkaráfordítás értékét 4.000,- Ft-ról 2.000,- Ft-ra, ezért évközben módosítani kellett az Üzleti tervünket. A munkaegység ráfordítás mértékének csökkenése a dolgozóknál kereset csökkentést eredményez az érdekeltségi rendszerből eredően. A tevékenység 2013-ban több mint eft veszteséget okozott. A veszteség rendezésére a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete javaslatot tett a Belügyminisztérium felé, hogy az Önkormányzatok kaphassanak támogatást, melyből tudják finanszírozni a költségeket. Nyomda: A Nyomda rendelkezik mindazon gépparkkal, amely a megrendelői igények zömét teljesíteni tudja. A megrendelők állománya stagnál, elsődlegesen a gazdasági okok miatt. Minőségi kifogás nem volt az elkészült termékekkel kapcsolatosan. A Nyomda létszáma jelenleg 5 fő. A Magyar Posta engedélyével készítünk készpénz átutalási megbízást (sárga csekk), azonban a megrendelők itt is egyre kevesebbet rendelnek, mivel a posta felé jelentős összeget kell fizetni szolgáltatási díj címén. A nyomdai tevékenységet rendszeresen hirdetjük, ez azonban nem látszik meg az árbevételen. Egyéb tevékenységek: Ide tartoznak a külső megrendelésre végzett építőipari és távhő rendszerrel összefüggő karbantartási munkák, és a nem távhő szolgáltatási célú hő értékesítés évközben került a kezelésünkbe az Ilona-parti telep, ezzel bővült a hő ellátási feladatunk, fűtjük az alacsonyabb hőmérsékletű vízzel a fóliatelepeket. Csak az I. sz. kúttal ezt a feladatot nem tudnánk ellátni, ezért 2011-ben a Szentesi Ilonapart KFT hitelt vett fel, mely összeget rendelkezésünkre bocsájtotta kölcsön formájában, és ebből megvalósítottuk a Kurcaparti fűtőmű és a III. sz. termálkút távvezetékkel történő összekötését. Így ki tudjuk juttatni a fűtőművekben lehűtött termálvizet, melynek hőfoka C. 7

9 Marketing és kereskedelmi költségeket külön nem tartunk nyilván, az részét képezi a tevékenységenkénti egyéb költségnek, illetve a vállalati általános költségnek. Adminisztratív költségek: Az üzleti jelentés 5./ számú táblázata tartalmazza a tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolt adminisztratív költségek alakulását évhez viszonyítva 5,4%-kal a költségek nőttek. A tevékenységek eltérő költség összetétele miatt egységes vetítési alap nem határozható meg. 6./ Karbantartási munkálatok, költségek Minden évben a távhőszolgáltatáshoz tartozó fűtési rendszerek karbantartását TMK terv alapján végezzük. A munkákhoz tartozó költségeket megterveztük, és a tervezett szinten tudtuk végrehajtani. Az ingatlankezelésen belül minden évben a Képviselő-testület költségvetési rendeletében tervezzük a karbantartási munkák költségét. A munkákat előre karbantartási szinten nem lehet megtervezni, a tervezhető költségek a felújítási jellegű munkák, amelyeket szintén a Képviselő-testület költségvetésének keretében tervezzük cím szerint, a munka jellegének megnevezésével és annak költségével, ennek bevételei és kiadásai a közvetített szolgáltatások között jelennek meg. 7./ Beruházási munkálatok költsége A távhőszolgáltatás területén eft értékben történt beruházás. A Kertvárosi fűtőmű és a II. sz. termálkút közötti termálvezetéket kicseréltük és föld alá helyeztük, valamint füvesítettük a Kertvárosi fűtőmű és az Ilonaparti hőközpont területét. 8./ Készletek alakulása A Szentes, Arany J. u. 11. sz. alatt lévő raktár készlete december 31-én a szabályszerűen végrehajtott leltározás szerint az előző évihez viszonyítva jelentősen nem változott. 8

10 Készleten olyan anyagokat tartunk, amelyek műszaki meghibásodások esetén kell, hogy rendelkezésre álljanak, amikor is anyagbeszerzésre nincs idő, az azonnali hibaelhárítás miatt. Ilyenek pl. előreszigetelt csővezetékek, zárszerelvények, hőmennyiségmérők, stb. 9./ Szervezet, személyzet, jövedelempolitikai intézkedések, juttatások, érdekeltségi rendszer A KFT létszáma az adott feladatokhoz mérten megfelelő, hosszú évek óta állandó évben a Városfejlesztési csoport létrehozásával, valamint az Ilona-parti termálkút és üvegházak átvételével nőtt a dolgozói létszám 8 fővel (éves átlagos állományi létszám 6 fővel), ezzel egyidejűleg a bérköltség is növekedett. Minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó meleg étkezési utalványban részesült 8.000,- Ft/fő/hó összegben. A KFT tíz hét üdülési joggal és egy csongrádi Körös-toroki üdülővel rendelkezik, melyet a dolgozók minimális térítés mellett vehetnek igénybe. A dolgozók részére fél havi bérnek megfelelő ajándék utalványt adtunk 2013-ban és a besorolási bér 30%-ának erejéig jutalom került kifizetésre. A vezető beosztású dolgozók részére a célfeladatok teljesítése után 20-30%-os prémiumban részesültek. A gyermekes dolgozók részére a középiskolás gyermekekkel bezárólag ,- Ft/fő beiskolázási segélyt adtunk. A vezető dolgozók részt vettek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A Kollektív Szerződés szerint biztosítottuk a dolgozók részére az előírt munkaruhát, védőruhát és védőfelszerelést. Munkabaleset a KFT-nél évben nem történt. A munkáltató objektív felelősségének biztosítására a dolgozókra felelősségbiztosítást kötöttünk. Szervezeti egységenkénti részletezésben a mellékelt 7./ sz. táblázat tartalmazza. 10./ Kiemelt projektek és azok helyzete A városközpont rehabilitációjához kapcsolódóan a pályázati anyag több ponton egyeztetésre került a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. 9

11 2013. évben elkészült az Evangélikus templom körüli terület kertépítészete, Kossuth tér 5. sz. alatti épület részleges átalakítása és felújítása, Kurca híd, a Bíróság épülete, Szent Miklós templom környezetének rendezése, Horváth M. utcai járda építése. Megkezdődtek a Szentes, Kossuth-Petőfi-Ady E. utca útfelújítási munkálatai, a Közgé-kert felújítási, a Kossuth tér 5. sz. kiegészítő munkálatai és a Ady E. u. 1. sz. ingatlan felújítási munkái. 11./ Pénzügyi adatok, eredmény kimutatás és mérleg Az eredmény kimutatás és a mérleg a beszámoló részét képezi, a kiegészítő melléklet további részletezéseket tartalmaz. A pénzügyi költség adatok változását a mellékelt 6./ sz. táblázat mutatja be. Jelentős mértékben megnövekedtek a hatósági díjak, mivel az üzemeltetési vízjogi engedélyeket meg kellett újítani, valamint a szolgalmi jogokat be kellett jegyeztetni. A beruházási hitel kamata most már a teljes évi kölcsön kamatot tartalmazza. 12./ Kockázatbecslés a következő időszakra Cégünknek az elkövetkezendő években legnagyobb mértékben a termálenergia hasznosításának korlátaival kell foglalkozni. Az érvényes üzemeltetési vízjogi engedély egy Kormány rendelet értelmében december 22-én lejár, és további üzemeltetést a jelenlegi jogszabályok szerint csak visszasajtolás mellett engedélyeznek. A Kormány rezsicsökkentési politikájának következtében a távhőszolgáltatásnál a kapott támogatás nem fedezi teljes mértékben a kötelezően megadott 20%-os díjcsökkentést, és a további 3,3%-os csökkentést. 10

12 13./ Javaslatok, indítványok Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység veszteségének pótlására az Önkormányzat igényeljen támogatást, amennyiben megjelennek az ezzel kapcsolatos jogszabályok. Szentes, április 30. Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 11

13 Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út sz. táblázat Működési kulcsadatok összefoglalója évről Megnevezés Előző évi tény Tárgyévi terv Tárgyévi tény Tárgyévi tény/előző évi tény Tárgyévi tény/tárgyévi terv Eredmény ,91 117,89 Árbevétel ,62 101,08 Árbevétel ár változása Szolg. Term.költségek ,50 98,11 Adminisztrativ költségek ,17 100,38 Keresk. Mark.költségek pénzügyi költségek ,75 96,70 Személyi jellegű ráfordítások ,11 101,51 Egyéb bevételek és ráfordítások ,56 209,60 Foglalkoztatott létszám ,00 100,00 Készletek ,73 124,61 30 napon túli lejárt kintlv nincs adat ,48 30 napon túli lejárt kötelezetts Hitel állomány ,85 Nettó árbevétel, forgalom adatok 2013.évről 2.sz.táblázat 2012.évi tény 2013.évi terv 2013.évi tény tárgyévi tény/előző évi tény tárgyévi tény/tárgyévi terv Ingatlankezelés ,52 98,58 Hőszolgáltatás ,35 99,87 Városfejlesztési csoport a közv ,70 100,70 Kéményseprés ,80 104,51 Nyomda ,23 104,11 Közvetített szolgáltatások ,19 103,83 Egyéb tevékenység ,59 119,45 Nettó árbevétel ,62 101,08 rendkívüli bevételből támogatás ,69 101,55 összes forgalom ,15 101,10 13

14 Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út sz. táblázat Szolgáltatási, termelési költség adatok évről 2013.évi tény/2012.évi tény 2013.évi tény/2013.évi terv 2012.tény 2013.terv 2013.tény % % 51. anyagköltség ,00 103, igénybevett szolgáltatások ,57 101,79 53.egyéb szolgáltatások ,43 104, közvetitett szolgáltatások ,07 102,11 összesen: ,50 102, bérköltség ,16 101, bérjell. Egyéb ktg ,12 104, járulékok ,51 101,49 összesen: ,11 101, értékcsökkenés ,31 100, aktivált saját telj,érték ,73 97, ,15 101,78 ebből: Ingatlankezelés ,07 96,51 Hőszolgáltatás ,75 100,49 Városfejl.csoport kövz.szolg ,43 96,15 Kéményseprés ,03 113,38 Nyomda ,09 108,09 közvetitett szol ,19 103,83 egyéb tevékenység ,17 125, ,15 101,78 4. sz. táblázat Kereskedelmi és marketing költségadatok évről Marketing és kereskedelmi költségeket külön nem tartunk nyilván, az részét képezi a tevékenységenkénti egyéb költségnek, illetve a vállalati általános költségnek. 14

15 Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Adminisztratív költség adatok évről 2012.tény 2013.terv 2013.tény 2013.évi tény/2012. évi tény 5.sz. táblázat 2013.évi tény/2013.évi terv % % 51. anyagköltség ,43 72, igénybevett szolgáltatások ,95 99,55 53.egyéb szolgáltatások ,92 126,78 összesen: ,28 97, bérköltség ,29 99, bérjell. Egyéb ktg ,02 103, járulékok ,24 98,98 összesen: ,35 99, értékcsökkenés ,53 86, aktivált saját telj,érték ,56 116, ,39 98,75 A tevékenységek eltérő tulajdonságai miatt egységes vetítési alap nem határozható meg. Pénzügyi költség adatok évről 6.sz. táblázat 2012.tény 2013.terv 2013.tény 2013.évi tény/2012.évi tény % bank költségek ,23 hatósági dijak ,28 biztositási dijak ,20 késedelmi pótlékok 6 - birságok, kötbérek folyószámla hitel kamata - - beruházási hitel kamata ,49 árfolyam veszteségek ,42 pénzügyi költségek összesen ,19 15

16 Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Létszám és személyzeti költség adatok évről 7. sz. táblázat tény évi tény tény évi tény évi tény/2012. évi tény évi tény/2012. évi tény létszám bértömeg létszám bértömeg létszám% bértömeg% Közvetlen fizikai létszám ,00 105,34 közvetlen nem fizikai létszám ,75 111,74 Közvetlen létszám összesen ,83 108,16 kiszolgáló fizikai létszám ,00 118,11 kiszolgáló nem fizikai létszám - - kiszolgáló létszám összesen ,00 118,11 kereskedelmi, marketing létszám: - - Adminisztrativ nem fizikai létszám ,00 52,46 Fizikai létszám összesen: ,00 105,91 Nem fizikai létszám összesen ,48 95,07 Teljes munkaidős létszám összesen ,23 100,37 Részmunkaidős fizikai létszám ,00 111,40 Részmunkaidős nem fizikai létszám ,00 141,93 Vezető létszám összesen: ,00 98,70 Létszám mindösszesen: ,28 101,16 Ebből: Ingatlankezelés ,00 105,79 Városfejl.csoport ,00 71,11 Hőszolgáltatók ,00 113,48 Kéményseprők ,00 96,99 Nyomda ,00 107,02 Egyéb ,50 91,50 Megbizási dijak, honorárium ,43 Vezető létszám összesen: ,00 98,70 ellenőrző szám: ,28 101,16 8. sz. táblázat Ár-, volument-, költség- és hozam elemzés adatok évről A KFT tevékenységeinek eltérő szerkezete miatt a 8. sz. táblázat kitöltése nem értelmezhető. 16

17 9.sz.táblázat Cash flow adatok évről tény tény évi tény/2012. évi tény % Adózott eredmény ,92 (+) állóeszközök értékcsökkenése ,31 (+/-) állóesz.átértékelése Tőkeváltozás működésből ,00 (+/-) befektetett eszközök veszt-nyer. - - (+/-) készletek állományváltozása ,33 (+/-) követelések állományváltozása ,57 (+/-) hosszú lejáratú köteleztts. áll.vált. (+/-) rövid lej.kötelezetts.áll.vált ,99 (+/-) aktiv időbeli elhat.áll.változása ,95 (+/-) passzív időbeli elhatár.áll.vált Tőkeváltozás eszközváltásból ,64 A. Clash flow működésből (1+2) ,32 (+) bevétel állóeszköz értékesitésből 2500 (+) bevétel vagyoni ért.jog értékesitésből (-) beruházás ,54 (+/-) értékpapirok áll.változása (-) más befektetés 7 B. Clash flow befektetési tevékenységből ,80 (+) tőkeemelés (+/-) kapott/fizetett osztalék (+/-) igénybevett hitelek áll.változása ,01 (+/-) bankszámla követelések áll.változása - C. Cash flow pénzügyi műveletekből ,01 Cash Flow összesen (A+B+C) ,61 17

18 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Szentes Városi Szolgáltató Kft 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Éves beszámoló 2013 Keltezés: április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

19 /6. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató Kft, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

20 /6. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató Kft, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21 /6. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató Kft, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

22 /6. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató Kft, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

23 /6. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató Kft, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV- V-VI-VII) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

24 /6. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató Kft, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1 32 ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

25 /1. oldal Statisztikai számjel Szentes Városi Szolgáltató KFT, Szentes, Vásárhelyi út Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± Keltezés: április 23. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

26 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT évi mérlegbeszámolójához A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. tv. 18/A. -a szerint a távhőtermelési és a táv-hőszolgáltatási engedéllyel rendelkező vállalkozás köteles az engedélyek hatálya alá tartozó tevékenységeinek elszámolását olyan módon szétválasztani, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezné. Ennek értelmében a kiegészítő melléklet I. része a Kft egészére vonatkozó, a II. részre a számviteli szétválasztás szerinti mérlegek és eredménykimutatások bemutatását tartalmazza. Általános rész A Szentes Városi Szolgáltató KFT-t január 1. napjával hozta létre a Szentes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Szentesi Városgazdálkodási Vállalat jogutódját. A KFT egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetként alakult eft törzstőkével. Cégbírósági bejegyzés száma: Címe: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. (internet: A KFT jegyzett tőkéje 2013.dec.31.napján eft. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató (6635 Szegvár, Rozmaring u. 47.). A beszámoló készítéséért felelős személy dr. Mikecz Miklósné (6600 Szentes, Béke u. 15.) főkönyvelő (PM regisztrációs szám:155014). A Kft részére a könyvvizsgálat kötelező: a választott könyvvizsgáló az Ökonómia Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft, Szentes, Ifjúsági sétány 1. (Cg , adószám: Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt: ) a könyvvizsgálatot Bali Zsuzsanna 6600 Szentes, Csongrádi út 72. (kamarai tagsági száma ) könyvvizsgáló végzi, a könyvvizsgálat 2013.évi dija 1200 eft. Tevékenységi köre: - távhő és melegvízszolgáltatás - megbízásos ingatlankezelési tevékenység - nyomdaipari tevékenység - kéményseprő és tüzeléstechnikai szolgáltatás - számviteli és adószakértői tevékenység - összetett adminisztratív szolgáltatás - épületépítési projekt szervezése - gépek, berendezések kölcsönzése - szárazföldi szállítóeszköz kölcsönzés - máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

27 2 A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. SZÁMVITELI POLITIKA Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül. A könyvelést elsődlegesen a 6-7. számlaosztályban végezzük, az 5-ös számlák egyidejű mellérendelésével. A számviteli törvényben felsorolt mérleg- és eredmény-kimutatás lehetőségek közül az alábbiakat választjuk: - 1.sz.melléklet : Mérleg "A" változat - 3.sz.melléklet: Eredménykimutatás (összköltség eljárással) "A" változat Értékcsökkenés elszámolása: - a 100 eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egyösszegben amortizáljuk. A 0-ra leírt eszközöket selejtezéskor, vagy értékesítéskor vezetjük ki a nyilvántartásból, - a 100 eft értékhatár feletti eszközöknél a használatbavétel napjától számított, egyedileg megállapított leírási kulccsal számítunk amortizációt a használatból történő kivonás (értékesítés, selejtezés) napjáig, - az értékcsökkenési leírást legalább negyedévente költségként a megfelelő főkönyvi számlákon elszámoljuk, - az 100 eft feletti tárgyi eszközök nyilvántartása 1000 Ft-ra kerekített összegben, egyedi nyilvántartó kartonokon történik a főkönyvi könyvelés keretében. - maradványérték: a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték. A maradványérték nem jelentős, ha nem haladja meg a bekerülési érték 50 %-át vagy százezer forintot. Az értékelési eljárásokat a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően alkalmazzuk. Alkalmazott minősítési elvek: - Jelentős hiba: ha a feltárt hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. - Kis összegű tartozás: az adósonként megállapított, kis összegű, a fizetési határidőt egy évvel meghaladó követelés, melynek összege a végrehajtás várható költségének háromszorosát nem haladja meg. Az éves beszámoló részei: - Mérleg "A" változat

28 3 - Eredmény kimutatás összköltség eljárással "A" változat - kiegészítő melléklet (cash-flow kimutatással) - üzleti jelentés A mérleg és eredmény kimutatás minden tétele összehasonlítható az előző évi adatokkal, a minősítési elvek nem változtak. Belső szabályzatainkat nem módosítottuk, az értékelési elvek változatlanok. I. rész (a KFT egészére vonatkozó) MÉRLEGADATOK ELEMZÉSE Immateriális javak és tárgyi eszközök december 31-i nettó értéke Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Tárgyi eszközök Műsz.ber. gépek, járművek Egyéb ber. felsz. Járművek Immat. és tárgyi eszközök összesen Bruttó érték nyitó állomány Növekedés Beszerzés Csökkenés Kivezetés Bruttó érték záró állomány Értékcsökk. nyitó állomány Növekedés Terv szerint Növekedés terven felüli Csökkenés Kivezetés Értékcsökk. záró állomány Nettó érték záró állomány Nettó érték nyitó állomány Beruházások záróállománya Mindösszesen: Üzembehelyezett beruházások megoszlása tevékenységi körök szerint

29 4 Tevékenység Hőszolgáltatás Ingatlankezelés Nyomda 8 Városfejl.csoport 255 Kéményseprő tev. - Általános ügyviteli Összesen Elszámolt értékcsökkenés Tevékenység Hőszolgáltatás Ingatlankezelés Városfejl.csoport Nyomda Egyéb ált. ügyvitel Egyéb tevékenység Összesen Terven felüli értékcsökk Készletek állománya: A december 31-én meglévő készletek állománya a szabályszerűen végrehajtott leltározás során kimutatott eltérésekkel korrigálásra került. A készletállomány az előző évihez viszonyítva jelentősen nem változott. A készletekre értékvesztést nem számoltunk el. A készletek között immobil, használhatatlan készlet nincs. Követelések: A követelések állománya az előző évhez viszonyítva 18 %-kal csökkent, ezen belül a vevőkkel szembeni követelések állománya az elszámolt értékvesztés miatt csökkent. Növekvő tendenciát mutat az éven túli hátralékok aránya. Riasztó a nap közötti fűtésdíj hátralékok növekedése, ez a következő időszakban már éven túli hátralékká válhat, ezek behajtása nagyon nehéz lesz, a kintlévőségeket bírósági úton próbáljuk érvényesíteni. Az értékvesztés állománya jelentősen nem változott. Az értékvesztés a vevők egyedi besorolása szerint történt, figyelembe vettük a hátralék korát, összegét, a vevő fizetési szokásait. A 2013.évben képzett értékvesztés 5572 eft, évi értékvesztésre befolyt összeg 4686 eft, a 2013.évi záró állomány eft). Véglegesen leírásra került 1385 eft, amelyre korábban értékvesztést számoltunk fel. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: dolgozók részére elszámolásra kiadott összegek, társasági adó és egyéb adók túlfizetései, még nem igényelhető általános forgalmi adó.

30 5 A december 31-i követelés állományban szereplő vevő hátralékok részletezése értékvesztés nélkül: Időszak napon túli nap közötti nap közötti napon belüli Összesen: Aktív időbeli elhatárolások: Az aktív időbeli elhatárolások összege a számviteli törvény szerinti szokásos tételeket tartalmazza: évben befolyt, évet érintő bevételek: e Ft. ( pl. januárban befolyt dec.havi bevétel) évben előre fizetett, évet terhelő kifizetések: eft (pl. közlönyök előfizetése) FORRÁSOK Saját tőke állománya A jegyzett tőke eft. A törzstőkén felüli saját tőke összege az előző évi adózott eredménnyel nőtt. A tőketartalékból lekötött tartalékba került átvezetésre a feltételhez kötött támogatások összege az alábbiak szerint: összesen: eft évben kötött szerződés szerinti támogatott beruházás üzembehelyezése 2007.évben történt meg, 10 évig tartó működtetési kikötés eft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. - A évben kötött szerződés szerinti támogatott beruházás üzembehelyezése szeptember 30-án megtörtént, az öt éves működtetési kötelezettség lejár október 1. összege eft - A Beruházó Kft beolvadásával átvett szauna üzemeltetési kötelezettsége miatti támogatás értéke eft, a 10 éves működtetési kötelezettség lejárata 2014.év évben folyósitott KEOP 5.4. támogatás összege eft, ebből tőketartalék terhére átvezetés eft (a fennmaradó eft eredménytartalék terhére) fenntartási kötelezettség november, Eredménytartalékból lekötött tartalékba: - KEOP 5.4 támogatás fennmaradó része eft - - KEOP4.2. támogatás összege eft a fenntartási időszak végéig (2017. november) Lekötött tartalék összesen: eft Céltartalékok

31 6 Garanciális kötelezettségünk nincs, erre céltartalékot nem képeztünk. Zálogjoggal terhelt ingatlanok: - Kertvárosi fűtőmű: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelzálogjog eft és járulékai Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek: Kölcsönök: A Szentesi Ilonapart KFT kölcsönt nyújtott részünkre a megvalósított beruházás finanszírozásához, amelynek visszafizetési határideje hat év. A kölcsön törlesztése szolgáltatás nyújtásával történik. Ennek éven túli összege: eft, éven belüli összege eft. Rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel: adók túlfizetései, dolgozókkal szembeni munkabérrel kapcsolatos kötelezettségek, társasházak elszámolásával kapcsolatos kötelezettség. A tételek rendezése a mérlegjóváhagyás időpontjáig megtörtént, a KFT-nek határidőn túli kötelezettsége nincs. Passzív időbeli elhatárolások A évben felmerült, évet érintő költségek összege: eft. A kiszámlázott, következő évi bevételként elszámolandó árbevétel eft. A visszatérítési kötelezettség nélkül kapott területfejlesztési támogatások következő évekre átvitt összegét tartalmazza a szokásos átmenő tételeken kívül. A korábbi években kapott támogatások miatti passzív időbeli elhatárolást az üzembe helyezett eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor szüntetjük meg a rendkívüli bevételekkel szemben. A 2013.évben elszámolt bevétel eft. A következő évekre továbbvitt támogatás összege eft. A távhőrendszer bővítése miatt a csatlakozási díjakból befolyó árbevétel időbeli elhatárolásra került, ebből 2013.évben árbevételként beszámításra került eft. A csatlakozási díjak 10 év alatt kerülnek árbevételként elszámolásra. Az elhatárolás összege december 31-én eft. EREDMÉNY KIMUTATÁS ELEMZÉSE

32 7 Nettó árbevétel tev Körönként Ingatlankezelés Hőszolgáltatás Kéményseprés Nyomda Egyéb Közvetített szolg Nettó árbevétel Aktivált saját telj.érték Egyéb bevételek Bevételek összesen: Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ráfordítások összesen: Üzemi tev. eredménye A közvetített szolgáltatások értéke a lakóingatlanokkal kapcsolatos idegen kivitelezők által elvégzett munkák és a városfejlesztő csoport által közvetített szolgáltatások továbbszámlázott értéke. Az eredmény-elszámolás sorainak részletezése. Költségnemek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű összesen Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Társadalombiztosítási járulék Személyi jellegű összesen: Értékcsökkenési leírás Költségek összesen: Aktivált saját telj. érték Elszámolt költségek Az aktivált saját teljesítményérték: saját vállalkozásban végzett beruházás: eft, saját termelésű készletek állományváltozása: 91 eft. Létszám, évben számfejtett kifizetések, átlagbér alakulása

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: SzVSz Kft. 2014. évi üzleti terve Mell: Üzleti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1 8 4 9 4 2 8 0-9 1 3 3-5 6 9-0 7 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. 2011 Kelt Budapest, 2012. május 06. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak, Határ út 2/B. Beszámoló a társaság működéséről 2012. I.félév. Benkő Barnabás Zoltánné. ügyvezető

PATAQUA KFT Sárospatak, Határ út 2/B. Beszámoló a társaság működéséről 2012. I.félév. Benkő Barnabás Zoltánné. ügyvezető PATAQUA KFT Sárospatak, Határ út 2/B. Beszámoló a társaság működéséről 2012. I.félév Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető Társaságunk tevékenységét 2012. I. félévében az előző évek gyakorlatának megfelelően,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben