A Szentes Városi Szolgáltató Kft a évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé."

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: SzVSz Kft évi üzleti terve Mell: Üzleti terv H e l y b e n Tisztelt Képviselő-testület! A Szentes Városi Szolgáltató Kft a évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni (xii.20.) Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft évi üzleti terve HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Szolgáltató Kft évről szóló Üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja és annak megvalósítását írja elő a társaság részére. Egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a évi gazdálkodási év ismeretében, annak beszámolóját tárgyaló Képviselő-testületi ülésen szükség esetén terjessze elő módosítását. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2. / Szentesi Szentes Városi Szolgáltató Kft. 3../Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája Szentes, december 2. Dr. Sztantics Csaba

2

3 Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 8. oldal 4) Működési terv 8. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 9. oldal 6) Kockázatbecslés 10. oldal 7) Eredmény terv 12. oldal 8) Mérleg terv 16. oldal 9) Pénzügyi terv 17. oldal

4 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ évi tervezés során a évi várható bevételekből és költségekből indultunk ki. Figyelembe vettük a várható változásokat. A távhőszolgáltatás árbevétele csökken a lakosságnak engedett 20%-os díjcsökkentés miatt, ennek ellentételezésére viszont közel azonos összegű támogatást kapunk. A kéményseprő-ipari tevékenység végzésének szabályait a törvényen kívül, kormányrendelet és belügyminisztériumi rendelet szabályozza, ez által a díjtételek hatósági árasok lettek július 01. napjától a hatósági árak megváltoztak, itt is a rezsicsökkentés hatására csökkentek a díjak, azonban az év elejéhez képest nem 10%-kal, hanem 37%-kal. A közvetített szolgáltatásoknál a jelenleg ismert feladatokkal számoltunk. Jelentős mértékű változásokat hozhat úgy az árbevételben, mint a költségekben az Önkormányzat által évközben történő feladat meghatározások (pl. egy-egy nagyobb beruházás teljes körű bonyolítása, esetleg kivitelezése), valamint az időjárási tényező, melynek következtében jelentősen csökkenhet vagy nőhet a hőfogyasztás, mely kihat az árbevételre. A városközpont rehabilitációs felújítása során elkészült a Szabadság téri kerékpártároló, a Kossuth u. 8. sz. alatti Diákpince, Kurca-híd, Evangélikus templom, Bíróság felújítási munkái. A többi projekt elemnél a kivitelezés van folyamatban. Újabb pályázatot kívánunk benyújtani termál csurgalékvizek Tisza sodorvonalban történő elhelyezésére, mentesítve a Kurcát a termálvizektől. A pályázatot benyújtottuk a 2 x 50 kw/h teljesítményű napelemes rendszer telepítésére, azonban érdemi döntés még nem született. A jelenlegi feladatok ellátásához szükséges munkaerővel rendelkezünk, béremelésre 5%-ot terveztünk, amely a bérek reálértékének megőrzését jelenti. 2

5 A KFT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Alapadatok: Működési forma: Tulajdonos: Korlátolt Felelősségű Társaság Szentes Város Önkormányzata A KFT neve: Szentes Városi Szolgáltató KFT székhelye: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. telephelyei: 6600 Szentes, Arany J. u. 11. (TMK műhely) 6600 Szentes, Petőfi u. 1. (Nyomda üzem) 6600 Szentes, Kertváros (fűtőmű) 6600 Szentes, Brusznyai st. (fűtőmű) 6600 Szentes, Erzsébet tér (fűtőmű) 6600 Szentes, Bacsó B. u. (hőelosztó központ) 6600 Szentes, Ilonapart 079/2. hrsz. (hőközpont) Cégbejegyzés ideje: május 06. Képviseletre jogosult neve: Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 6635 Szegvár, Rozmaring u. 47. Fő tevékenység: Melléktevékenységek: Gőzellátás, légkondicionálás Víztermelés, - kezelés, - ellátás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Épületépítési projekt szervezése Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Mezőgazdasági gép kölcsönzése Munkaerő kölcsönzés Építményüzemeltetés Egyéb épület-, ipari takarítás Zöldterület kezelés Elérhetőségi adatok: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. sz. Pf. 33. Telefon: 63/ Fax: 63/ cím: Honlap : 3

6 Történeti rész: A KFT alapításának ideje: január 01. Szentes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként Szentes Városi Szolgáltató KFT néven megalapította egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági egységét. Az átalakítás célja egy, a piaci viszonyokhoz jobban alkalmazkodni képes, dinamikusabb működésű vállalat létrehozása volt. A tevékenységi körbe költségvetési kapcsolattal nem bíró tevékenységek kerültek, így vált korlátozottan nyereségérdekeltté a KFT. Az alapítás évében fejlesztettük a Nyomda üzemet, az addig csak magasnyomású nyomdaipari termékeket gyártó gép mellé ofszetnyomógép került, fényszedő és lemeznyomtató berendezéssel együtt ben a KFT az országban tizenharmadikként postai engedéllyel megkezdte a készpénzátutalási megbízások gyártását, amely jelenleg is folyik években nagy arányú automatizálás indult el a távhőszolgáltatás terén, a fűtőművek vezérlése egy időjárásnak megfelelő számítógépes programmal történik egy diszpécserközpontból. A Kurcaparti fűtőműhöz termálvezeték került kiépítésre, majd 2000-ben a Bacsó B. utcai konténer kazántelep került felszámolásra egy új épülettel, mely termálenergián alapul. Ezzel elértük, hogy két irányú betáplálással teljes kör termálvezeték épült ki a fűtőművek között, lehetővé téve az optimális üzemeltethetőséget évben a Kossuth utca északi oldalán lévő távvezetéki rendszer cseréje történt meg, korszerű, előreszigetelt csövekkel, amely folytatódott években a Kertvárosi lakótelepen. A jelentős beruházásokhoz vissza nem térítendő területfejlesztési támogatást, illetve hitelt vettünk igénybe évben a Kurcaparti fűtőmű rekonstrukciója befejeződött, így lehetővé téve a távhőszolgáltatásba bekapcsolásra kerülő intézmények ellátását. A pályázaton nyert pénzből cserére kerültek a város területén lévő hőmennyiségmérők, úgy a lakosságnál mint a közületeknél. A Képviselő-testület áprilisában döntött arról, hogy a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító KFT-t beolvadással megszünteti, így ez a KFT beolvadt a Szentes Városi Szolgáltató KFT-be. Szintén Képviselő-testületi döntés alapján a KFT tevékenységi köre bővült a városfejlesztési feladatokkal, melyre önálló csoportot alakítottunk ki. A távhőrendszerünk fogyasztói köre bővült, mivel nyolc intézmény bekapcsolása megtörtént a távhőszolgáltatásba évben az Önkormányzat megvásárolta a Szentes, Ilonapart I. sz. termálkutat és kezelésünkbe adta. A Képviselő-testület decemberi ülésén döntött arról, hogy a Szentesi Élet átkerüljön a Szentes Rádió Nonprofit KFT-hez, így ez a tevékenység január 01-től megszűnt Cégünknél évben a teljes távhő-vezetékrendszerünk cserére került, valamint a fűtőművek korszerűsítése megtörtént ben az Ilonaparti hőközpontot és a Kurcaparti fűtőművet távvezetékekkel összekötöttük, lehetővé téve a kitermelt termálvíz városközpontba való juttatását, valamint a már elhasznált termálvizek Ilonapartra történő kijuttatását. 4

7 A KFT felépítése, működése Szervezeti egységei: Központi irányítás Távhőszolgáltató részleg Nyomda üzem Tüzeléstechnikai csoport Ingatlankezelési csoport Városfejlesztési csoport A KFT-t az ügyvezető igazgató irányítja közvetlenül, illetve a beosztott vezetőkön keresztül közvetetten. A KFT rendelkezik jogtanácsossal, így a jogi munka rendszeres és a kintlévőségek viszonylagosan kezelhetőek. Minden héten a heti feladatok megbeszélésére, elosztására vezetői értekezlet van, a dolgozók a Kollektív Szerződésben rögzített munkarendnek megfelelően végzik feladatukat május 01. napjától a Képviselő-testület döntésének megfelelően az ingatlankezelési tevékenység teljes egészében a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító KFT beolvadásával visszakerült a Szentes Városi Szolgáltató KFT-hez. A Társasházak közös képviseletét továbbra is ellátjuk 22 db Társasháznál. A KFT rövid bemutatása A Szentes Városi Szolgáltató KFT a Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként lett létrehozva január 01. napjával. A KFT alapvetően olyan tevékenységeket folytat, amely az önkormányzati törvényből eredően alapellátási feladatkörbe tartozik, így a fő tevékenység a város területén a távhő és használati melegvíz szolgáltatás. A további tevékenységek vállalkozási céllal működnek, mint a kötelező közszolgáltatási körbe tartozó kéményseprés, a nyomdaipari tevékenység. A Képviselő-testület a 75/2010.(IV.06.) Kt. sz. határozata alapján a Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító KFT beolvadt a Szentes Városi Szolgáltató KFT-be, augusztus 31. napjával. A Képviselő-testületi döntést követően az önkormányzati tulajdonú ingatlanok teljes körű kezelésével bővült a tevékenységünk. A Képviselő-testület 82/2010.(IV.27.) Kt. sz. határozatában bővítette a KFT tevékenységét a épületépítési projekt szervezési tevékenységgel, így létrehoztuk a Városfejlesztési csoportot. A KFT hitvallása, filozófiája A szolgáltatásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a fogyasztók maximálisan meg legyenek elégedve. A szolgáltatások minőségének javítása érdekében rendszeres fejlesztésekre van szükség minden területen. Lehetőség szerint a fejlesztéseknél a legkorszerűbb technikákat, technológiákat kell alkalmaznunk, hogy egy-egy beruházás hosszú távra készüljön. Az elmúlt 15 év folyamán sikerült közelebb kerülni ahhoz, hogy a távfűtés a rendelkezésre álló termálenergiára épüljön, lehetőleg minél kevesebb gázfogyasztással. A vezetők továbbképzését, képzését kiemelkedően fontosnak tartjuk, a technikai fejlődéshez igazítjuk. 5

8 Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása Távhőszolgáltatás: A távhőszolgáltatás forrás oldali energia szükségletét 3 db termálkút, valamint a gázszolgáltatótól vásárolt gázenergia biztosítja. A szolgáltatást három fűtőműből és két hőelosztó központból biztosítjuk évben 1402 db lakást láttunk el fűtéssel és melegvíz szolgáltatással. A lakásszám tovább nem növekedik, a közületi fogyasztók száma növelhető, az Ifjúsági Ház, a Boros Sámuel Szakközépiskola, Sportcsarnok, valamint a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon bekapcsolásával. A Klauzál utcai Óvoda bekapcsolásra került a távhőszolgáltatásba. A lakossági és közületi összes fűtött légtérfogat lm3, melyből lakossági lm3. A szolgáltatást egy teljesen automatizált rendszer végzi, minimális élőerő szükséglettel, a mindenkori időjárásnak megfelelően. A távhőszolgáltatás tevékenysége bővült az Ilonaparton lévő 5 ha fóliatelep fűtésével, melyet 2011-ben teljes mértékben zárttá tettünk. Így tudjuk tovább hűteni a termálvizet, megvalósítva ezzel a lépcsőzetes hasznosítást, és eleget tudunk tenni a környezetvédelmi előírásoknak a hőterhelés vonatkozásában. Az elengedett termálvíz hőfoka 30 C alatti. A 133 Mill. Ft értékű beruházásra a KEOP-4.2.0/B-11. pályázati forrásból 59 Mill. Ft támogatást kaptunk évben. Ingatlankezelés: 22 társasháznál látunk el közös képviselői feladatokat, beszedjük a közös költséget, ellátjuk a társasházak képviseletét. A lakások és nem lakás céljára szolgáló rendeletek módosítása értelmében május 01-től az önkormányzati tulajdonú ingatlanok megbízás alapján végzett kezelési tevékenységét a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. A bérleti díjak emelésére évek óta nem került sor, a fizetőképesség csökkent, a hátralékok jelentősen emelkednek a folyamatos behajtási intézkedések ellenére. Városfejlesztési Csoport feladatai: A Képviselő-testület 82/2010.(IV.27.) Kt. sz. határozata alapján a Szentes Városi Szolgáltató KFT tevékenységi körét bővítette a épületépítési projekt szervezési tevékenységgel. A Csoport fő feladata a Szentes városközpont rehabilitációs felújításának teljes körű bonyolítása. Ez a csoport végezte az Iparipark területén épülő csarnok bonyolítását, valamint az ivóvíz javító program és a szennyvíztisztító létesítésének közbeszerzési eljárási feladatokat. A feladata végrehajtása érdekében négy fő került alkalmazásra (projekt menedzser, építész, pályázati referens, adminisztrátor), melyből jelenleg pályázati referens és az adminisztrátor van alkalmazásban. A közbeszerzési és projekt menedzseri feladatok ellátása külső szakértő bevonásával történik. Nyomdai termékgyártás: A Nyomda üzem majdnem mindennemű nyomdai termék előállítására alkalmas, rendelkezik hagyományos magasnyomó berendezéssel, ofszet berendezéssel, valamint a legújabb digitális nyomdagéppel. A nyomdai termékek zömét különböző szórólapok, nyomtatványok, tömbös munkák, újságok teszik ki. Színes termékek előállítására is képes. Külön a Magyar Postától kapott gyártási engedély alapján készpénzátutalási megbízások is gyártásra kerülnek. Kéményseprés: A kéményseprést mint kötelező közszolgáltatói tevékenységet a települési önkormányzatok pályázat útján hirdetik meg és így ezt a tevékenységet végezzük Szentesen, Szegváron, Derekegyházán, Nagymágocson, Árpádhalmon, Fábiánsebestyénen és Nagytőkén. 6

9 A kéményseprő-ipari tevékenység áll a kémények szükség szerinti tisztításából, ellenőrzéséből, négy éves műszaki felülvizsgálatából, a CO készülékek meglétének ellenőrzéséből, valamint az új épületek kéményekre vonatkozó használatbavételi engedélyezésből évtől a kéményseprő-ipari tevékenység tovább bővül, mert ellenőrizni kell az égés-levegő biztosítását, a bekötések számát, valamint a gáztüzelő berendezések esetén azok karbantartottságát. Az ellátandó területen db egyedi kémény, 2300 db központi kémény, 400 db egycsatornás gyűjtőkémény, 50 db mellékcsatornás gyűjtőkémény és 39 db turbós gyűjtőkémény található. A feladat ellátásához rendelkezünk a szükséges eszközökkel (infrakamera, füstgáz elemző, füstgáz visszaáramlásmérő, stb.), műszerekkel, valamint számítógépes háttérrel tól a kéményseprő-ipari tevékenység felügyelete a Katasztrófavédelemhez tartozik, mely rendszeresen ellenőrzi a tevékenységünket. Piaci helyzetelemzés A távhőszolgáltatás kötött ellátási feladat, mely a meglévő rendszerek üzemeltetését látja el. Természetesen fejlesztésre, bővítésre lehetőség van, eddig az Önkormányzat részéről van olyan irányú törekvés, mely szerint egyes intézmények a távfűtési hálózatba kerülnének. Így tervezve van az Ifjúsági Ház, a Boros Sámuel Szakközépiskola, a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Sportcsarnok távhőszolgáltatásba történő bekapcsolása, amennyiben erre az intézmények rákötéséhez szükséges fedezet pályázati pénzből biztosítható. A társasházak panelfelújításai során azon épületek amelyeknek elkészült a hőszigetelése és a nyílászáró cseréje, jelentősen csökkentették a hőfogyasztásukat, amely Cégünknél árbevétel csökkenéshez vezet. A távvezeték kiépítése és a fűtőművek bővítése a többlet igény miatt a belépő fogyasztók által fizetett csatlakozási díjból történt. A fizetett csatlakozási díjak időbeli elhatárolás alapján tíz év alatt kerülnek árbevételként elszámolásra, ezzel szemben költségként jelentkezik a tárgyi eszközök amortizációja. A nyomdai termékgyártás során egyre jobban jelentkezik a megrendelők fizetőképtelensége, mely látszik a megrendelések számából, valamint a kintlévőségek növekedéséből. Több Cég úgy rendel meg terméket, hogy hosszú fizetési határidőt kér (egy-két hónap). Szentes területén működnek kisebb nyomdák, rontva ezzel a mi helyzetünket. A közeljövőt érintő célkitűzések A távhőszolgáltatásra tervezett intézményekhez ki kell építeni a csatlakozó távvezetéket, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll. A XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról jelentősen átformálja a kéményseprő-ipari tevékenységünket, melynek során új műszereket kell vásárolnunk, illetve olyan tevékenységeket is kell végezni, melyeket eddig nem írt elő részünkre jogszabály (pl. bekötések ellenőrzése, tisztítása, égéslevegő utánpótlás, stb.). A kéményseprő tevékenységhez a már elavult éves műszereket le kell cserélni korszerű mérőeszközökre. A Nyomda üzemnél el kell érni, hogy a tevékenység minimális költség mellett történjen, és a megrendelők körét a lehetőségekhez képest bővíteni kell. A jövőben tervezzük a termál csurgalékvizek összegyűjtését és Tisza sodorvonalba, vagy esetleg egy felszíni tározóban történő elhelyezését, ebben partner az ATIVIZIG. A Tisza sodorvonalba való elhelyezésre jelenleg érvényes vízjogi engedélye még van a városnak, melynek érvényességi ideje december 31. napján lejár. Erre a beruházásra pályázatot kívánunk benyújtani. Továbbá pályázat keretében 2 x 50 kw/h napelemes rendszert kívánunk kiépíteni, mellyel csökkenteni tudjuk áramköltségeinket. A pályázatot 2013-ban benyújtottuk, először elutasították, azt megfellebbeztük, a fellebbezésünknek helyt adtak, azonban döntés még nincs a támogatásról. 7

10 A KFT pénzügyi helyzete A KFT pénzügyi helyzete megfelelő, a bevételek havonta rendszerességgel, de ciklikusan képződnek. Az első és negyedik negyedévben a fűtésdíjakból eredően magasabb, a második és harmadik negyedévben alacsonyabb a bevétel. A KFT-nek eddig likviditási gondjai nem voltak, a évben kezdett beruházás, a Városfejlesztő csoport által bonyolított megbízások és az Ilona-parti termálkút kezelésével kapcsolatos kiadások miatt a pénztartalékok kimerültek, a követelés állomány megemelkedett. Az átmeneti nehézségek után a befolyó támogatási összeg elegendő forrást nyújt a további működéshez ben elkészült az Ilonapart és Kurcapart közötti távvezeték, valamint 3. számú termálkút és környékének teljes beruházása. Ennek fedezete az Ilonapart Kft-től felvett ,- Ft kölcsön, melyet 6 év alatt évi 20 Millió Ft tőke + 6 Millió Ft kamat szolgáltatásba történő beszámításával törlesztünk. A beruházási hiteleink visszafizetésre kerültek. MARKETING TERV A KFT-t legnagyobb mértékben az energiaár változások érintik, mivel a fűtőműveknél van minimális gázfogyasztás, illetve a berendezések működtetéséhez jelentős villamos energia vételezésére van szükség, így egy-egy áremelés jelentős költség többletet okozhat. Törekszünk az energiafogyasztásokat csökkenteni a fejlesztések során. Mivel a KFT fő tevékenysége a távhőszolgáltatás, ezért ezen a területen kell nagyobb arányú fejlesztést végrehajtani, hogy a külső hatások (árváltozás) minél kisebb mértékben növeljék a költségeinket. Minimálisan használunk gázt a távhőszolgáltatásban, azonban a korábbi kedvezményes vételezési lehetőségünk megszűnt, mivel július 01-től szabadpiacról kell vételeznünk a gázt és ez többlet költséggel jár, mivel éves alapdíjat kell fizetnünk, függetlenül a vételezett napok számától. Villamos energia esetén átszerződtünk másik szolgáltatóhoz, ahol kedvezőbb díjfizetés mellett tudunk villamos energiát vételezni. A panelfelújításokkal érezhetően csökkent a fogyasztók hő vásárlása, mely kihatással van az árbevételre. A költséggazdálkodásra nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a költségek egy része nem arányos a hő fogyasztásból eredő árbevétel kieséssel. A KFT egyéb szolgáltatásait, termékeit szükség szerint hirdetni kell médiákban. A KFT internetes honlapját rendszeresen karbantartani szükséges, kötelezően közzé kell tenni a távhőszolgáltatás mennyiségi és értékadatait. A későbbiekben lehetővé kell tenni az interaktív kapcsolat megteremtését. MŰKÖDÉSI TERV A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelni kell és a már elkészített, meglévő fejlesztési tervet aktualizálás után azonnal be kell nyújtani, hogy minél nagyobb állami támogatás legyen bevonható a beruházásba évben az Önkormányzat átadta a KFT részére a Szentes, Ilona-parti termálkút kezelését ben a Szentes Ilonapart KFT kérésére és pénzügyi támogatásával felújítottuk a termálkútnál lévő hőfogadót, valamint 3 db 100 m3-es tartályt telepítettünk, és összekötöttük a termálkutat a Kurcaparti fűtőművel. 8

11 Így lehetőség nyílik arra, hogy a III. sz. kútból a távhőrendszerre biztosítani lehet a termálvizet, valamint a városközpontban összegyűlt csurgalékvizeket az Ilonaparti kúthoz ki tudjuk juttatni. A III. sz. kút rendszerbe történő bekapcsolásával lehetőség van további intézmények távhőrendszerre történő rákapcsolására, pl.: Ifjúsági Ház, Sportcsarnok, Boros Sámuel Szakközépiskola, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Ligeti Strandfürdő fedett uszoda. A távhő fejlesztését követően szükséges, még ha kis mértékben is az elavuló nyomdai berendezések, eszközök egy részének cseréje, mivel az ipar egyre jobban a digitális technológia felé megy el, azonban ezek a berendezések igen drágák és a meglévő, valamint leendő megrendelői kört alapul véve nem biztos, hogy gazdaságossá tudják tenni a tevékenységet, illetve megtérülne a beruházás. A Városfejlesztési csoport július 01-től megkezdte teljes körű működését, jelenleg a városközpont rehabilitációs pályázat bonyolítását végzik. A városközpont rehabilitációs felújítása során elkészült a Szabadság téri kerékpártároló, a Kossuth u. 8. sz. alatti Diákpince, Kurca-híd, Evangélikus templom, Bíróság felújítási munkái. A többi projekt elemnél a kivitelezés van folyamatban (Kossuth tér 5., Ady E. Petőfi u. felújítása, körforgalom építése, Horváth M. u. járdaépítés, Közgé Kert) ben kerül kivitelezésre az Ady E. u. 1. sz. épület, valamint a Vállalkozói Központ felújítása. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Vezetőség, tisztségviselők: Alapító Szentes Város Önkormányzata Felügyelő bizottság Szűcs Lajos elnök Halmai István Móra József Ügyvezető igazgató Döbrőssy Iván Főkönyvelő Dr. Mikecz Miklósné Könyvvizsgáló ÖKONOMIA KFT Bali Zsuzsanna könyvvizsgáló Személyzeti politika és stratégia: A munkakörök betöltése pályázat útján történik a megfelelő szakmai képesítések megléte mellett. A vezető dolgozók rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A KFT dolgozói létszáma csökkent, munkaviszonyban foglalkoztatott teljes munkaidős fizikai létszám 32 fő, nem fizikai létszám 19 fő, részmunkaidős létszám 4 fő, egyéb jogviszonnyal foglalkoztatott 6 fő. Minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó 2013-ban 8.000,- Ft étkezési hozzájárulásban részesült, ez kevesebb mint a korábbi években adott (12.000,- Ft) étkezési hozzájárulás. A létszámcsökkenés mellett kénytelenek voltunk a bérre történő kifizetéseket is korlátozni, ezért a évi személyi jellegű ráfordítás kevesebb az előző évinél is. Erre a korlátozásra a távhőszolgáltatásnál jelentkező jelentős gázenergia felhasználás finanszírozása érdekében volt szükség. A KFT rendelkezik 10 hét üdülési joggal, melyet a dolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe a megadott turnusokban. 9

12 A KFT tulajdonában van egy ingatlan a csongrádi Körös torokban, melyet a dolgozók térítés mellett vehetnek igénybe. A Kollektív Szerződés tartalmazza azon munkaköröket, ahol munkaruha biztosítása szükséges, illetve azok kihordási idejét. A KFT-nél amennyiben a gazdálkodás eredménye lehetővé teszi a dolgozók részére egy havi átlagkeresetnek megfelelő összegű jutalom fizethető ki (13 havi fizetés) ban félhavi bérnek megfelelő összegű ajándékutalványt tudtunk biztosítani a dolgozóknak. A gyermekes dolgozók részére a középiskolás gyermekkel bezárólag beiskolázási segélyt biztosítunk. A vezető beosztású dolgozók (részlegvezetők, művezetők, csoportvezető) a területükre vonatkozó eredményes gazdálkodás esetén prémiumban részesülnek, mely az éves bérük 20%-a. KOCKÁZATBECSLÉS Jelentős mértékű változásokat hozhat úgy az árbevételben, mint a költségekben az Önkormányzat által évközben történő feladat meghatározások (pl. egy-egy nagyobb beruházás teljes körű bonyolítása, esetleg kivitelezése), valamint az időjárási tényező, melynek következtében jelentősen csökkenhet vagy nőhet a hő fogyasztás, mely kihat az árbevételre. Jelentős kockázatot jelent és nagymértékben kihat a költségekre egy esetleges termálkút szivattyú meghibásodása, mint az történt február első hetében, eft többlet gázköltséget jelentett (Havária). A KFT tevékenységében a legnagyobb kockázatot a termálenergia hasznosítására vonatkozó esetleges jogszabályi változás jelenthet, mivel ha előírásra kerül a termálvíz megfelelő talajrétegbe történő visszasajtolása, abban az esetben újabb termál kutakat kellene létesíteni a befogadásra, vagy vissza kellene állni a tiszta gázüzemű szolgáltatásra. Az ilyen irányú jogszabályi változás jelentős mértékű szolgáltatási díj növekedést vonna maga után, mely nagy mértékben növelné a kintlévőségeket. A központilag meghatározott szolgáltatási díjak hatását sokszor nem tudjuk előre tervezni, mivel egy-egy díjcsökkentést követően nem ismert az adott tevékenységhez kapcsolódó támogatás mértéke, vagy annak elmaradása (mint pl. a kéményseprő-ipari tevékenység). A évi eredmény terv megvalósításához figyelembe vett szempontok és szükséges intézkedések: Árbevétel - A távhőszolgáltatási bevételek tervezésénél nem új belépő a Strandfürdő, de őszétől hőmennyiségmérővel mérjük az átadott víz mennyiségét, ezért ez az átalányhoz viszonyítva bevétel növekedést jelent. A decemberi árhoz viszonyítva a 2014-es lakossági árak 20%-kal csökkentek a rezsicsökkentésről szóló törvény miatt. Az intézményi árak változatlanok maradnak. Az árbevétel csökkenést kompenzáló támogatás az értékesített hőmennyiség alapján kerül kiszámításra, ennek várható összege eft. Az a tendencia, hogy a lakossági hőmennyiségek évrőlévre csökkennek, azt eredményezi, hogy a fogyasztási alapon adott ártámogatás nem fedezi teljes egészében az alapdíjak csökkentését. - A hődíj bevételeket nagymértékben befolyásolja az időjárás, a fogyasztott hőmennyiségek a Panel Program hatására csökkenő tendenciát mutatnak. - Az Ilona-parti termálkút távhőrendszerbe való bekapcsolása azt jelenti, hogy az onnan ellátott fóliák és Strandfürdő bevétele és kiadásai 2013-tól távhőszolgáltatási tevékenységbe tartoznak, ez a tevékenységi kimutatásnál jelent változást. 10

13 - A kéményseprési tevékenység árait évtől központilag határozzák meg, az erre vonatkozó kormányrendelet december hónap végén jelent meg, ez alapján pályáztunk a tevékenység végzésére. A központilag meghatározott árat január 01. napjáig kellett volna bevezetni, ez a későbbiekben a díjak több mint 100%-os emelését jelentette volna. A július 01-től a rezsicsökkentési intézkedések hatására az ár a évi ár 90%-a lehet, ez már 2013-ban árbevétel kiesést jelent, 2014-ben teljes évre vonatkoztatva a tervezett eft-ról eft-ra csökken a várható bevétel. A kéményseprő dolgozók a bevétel arányában kapják a teljesítménybérüket, ezért náluk jelentős bércsökkenés következik be. Az egyéb költségeket viszont nem tudjuk csökkenteni, ezért a tevékenység alapvetően 2014-ben veszteséges. - A lakossági és nem lakossági hátralék folyamatos figyelése és a szükséges intézkedések rendszeres megtétele kell az árbevétel biztosításához. - A Városfejlesztési csoport terv szerint december 31-ig végezte volna tevékenységét, a határidők kitolása miatt a befejezés áthúzódik évre, de ennek bevételi oldalai még nem ismertek. - Az egyéb tevékenységek bevételeit előző évi szinten terveztük. Anyag jellegű ráfordítások - Nagy hangsúlyt kell helyezni a megelőző karbantartási munkákra, hogy kisebb költséggel biztosítható legyen a távhőszolgáltatási rendszer üzemeltetése. - Az anyagbeszerzés során törekedni kell a minőségileg megfelelő, de lehetőleg a legalacsonyabb áru termék megtalálására. - Felül kell vizsgálni az energia szerződéseket, és ahol mód van rá csökkenteni kell az ebből adódó költségeket. - Folyamatosan figyelni kell a gépjárművek üzemanyag és karbantartási költségeit, azokat szinten kell tartani. - A raktárkészletet rendszeresen figyelni kell, az indokolatlan raktárkészletet csökkenteni szükséges a likviditás növelése érdekében. - Az igénybevett szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése általában az infláció mértékével arányos, itt a munkák speciális jellegére tekintettel nincs váltási lehetőség. Személyi jellegű ráfordítások - Létszámváltozás esetén keresni kell az átmeneti járulékmentesség lehetőségét, a munkahely megtartó támogatás igénybevételével. Az erre vonatkozó járulékcsökkentési lehetőségek folyamatosan változnak, hatásuk jelenleg még nem számszerűsíthető. Egyéb költségek - Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezett beruházások következtében folyamatosan növekszik. Ennek egy részét ellentételezi a rendkívüli bevételek között jelentkező, pályázatokon nyert vissza nem térítendő támogatás időarányos összege. 11

14 EREDMÉNY TERV Bevételek és kiadások tevékenységenkénti részletezése és indoklása évi tény ezer Ft-ban bevétel költségek üzemi eredmény Ingatlankezelés társasházak kezelése városfejlesztési csoport távfűtés és melegvízszolg kéményesprés Nyomda Közvetített szolgáltatások egyéb tevékenység Ilonaparti termálkút egyéb bevétel, ráfordítás üzemi tev. eredménye pénzügyi eredmény rendkívüli eredmény adózás előtti eredmény évi módosított terv ezer Ft-ban bevétel költségek üzemi eredmény Ingatlankezelés társasházak kezelése városfejlesztési csoport távfűtés és melegvízszolg kéményesprés Nyomda Közvetített szolgáltatások egyéb tevékenység Ilonaparti termálkút egyéb bevétel, ráfordítás üzemi tev. eredménye pénzügyi eredmény rendkívüli eredmény adózás előtti eredmény

15 2014. évi terv ezer Ft-ban bevétel költségek üzemi eredmény Ingatlankezelés társasházak kezelése városfejlesztési csoport távfűtés és melegvízszolg kéményesprés Nyomda Közvetített szolgáltatások egyéb tevékenység Ilonaparti termálkút egyéb bevétel, ráfordítás üzemi tev. eredménye pénzügyi eredmény rendkívüli eredmény adózás előtti eredmény 3000 Ingatlankezelési tevékenység: évben a Képviselő-testület döntött, hogy az ingatlankezelési tevékenységet teljes egészében a Szentes Városi Szolgáltató KFT végzi. A tevékenység kimutatott bevétele a korábban benyújtott ingatlankezelési terv üzemeltetési és bonyolítási díjának összege. A évi tervben ingatlankezelési tevékenység alatt a társasházak közös képviselőjeként ellátott tevékenység is szerepel. Városfejlesztési csoport tevékenysége: A Városfejlesztési csoport jelenleg 2 fő létszámmal működik, a projekt menedzseri és a közbeszerzési feladatokat alvállalkozó végzi évi feladata a városközpont rehabilitációs felújítási munkáinak bonyolítása. A tevékenységgel párhuzamosan végzi várhatóan az Ivóvíz minőségjavító projekt és szennyvíz projekt közbeszerzési bonyolítási feladatait. További megbízásokról nincs tudomásunk. Távfűtési tevékenység: A bevételek és kiadások tervezésekor az alábbi tényezőket vettük figyelembe: évben a távhőszolgáltatás lakossági árbevétele további 10%-kal csökken. A tevékenységbe tartozik a III. termálkútról nyújtott szolgáltatás (fóliák, Strandfürdő). - A távhőszolgáltatás bevételeinek tervezésénél jelentős kockázati tényező az időjárás. Az időjáráson kívül jelentős tényező a Panel Programban résztvevő épületek fogyasztási szokásainak változása. - Költségeink nagy része nem arányos a hőfogyasztással és üzemelési költségeink folyamatosan emelkednek ben a Kertvárosi termálkút szivattyújának meghibásodása miatt 24 Mill. Ft többlet kiadásunk keletkezett, ez a kockázati tényező nem tervezhető. Hiába van tartalék szivattyú, a csere idejére a fűtési igényeket csak gázkazán indítással tudjuk teljesíteni. - A Kormány döntésének értelmében a távhőszolgáltatás lakossági díjtételeit 11,11%- kal kellett csökkentenünk november 01. napjától, ez évhez viszonyítva összesen 20% csökkentés. Ez árbevétel kiesést okoz ugyan, azonban ellentételezésként támogatást kapunk a kiszámlázott lakossági hőmennyiség után. 13

16 Kéményseprő-ipari tevékenység: A tevékenység végzése érdekében hét fő munkavállalót foglalkoztatunk, valamint a jelenlegi feladatok ellátására rendelkezünk a szükséges műszaki feltételekkel decemberében megjelent kormányrendelet, valamint a belügyminiszteri rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységet bővítette olyan feladatokkal, amelyet eddig a kéményseprők nem végeztek. Ilyen pl. az összekötő elem ellenőrzése és tisztítása, valamint az égéslevegő biztosításának ellenőrzése, gáztüzelő berendezéseknél füstgázelemzés. Ezeket a feladatokat sormunka keretében kell végezni. Ahhoz, hogy ezek a feladatok maradéktalanul végezhetők legyenek eszközbeszerzésre van szükség. Minden kéményseprőt fel kell szerelni füstgázelemző műszerrel és egyéb tisztító eszközökkel. A jogszabályok kötelezően előírnak továbbképző oktatásokat a kéményseprők részére, melyet a szolnoki oktatóbázison tudunk elvégezni. A rendeletek a bővülő feladatokat fokozatosan vezetik be, megfelelő időt hagyva az adatok felmérésére január 01-től azonban már teljes körűen kell végezni a kéményseprő-ipari tevékenységet. A 2012-ben elfogadott 4.000,- Ft-os munkaráfordítás díját július 01-vel 2.000,- Ft-ra módosították. A települési önkormányzatok 3.200,- Ft-ban határozták meg - mivel erre lehetőséget biztosított a jogszabály - a munkaráfordítás díját. A rezsicsökkentés hatására azonban 37%-kal csökkent az alkalmazható díj. Van olyan díjtételünk, mint pl. szilárd égéstermék elvezetők felülvizsgálata, tisztítása, amely a 2012-es árhoz képest 10%-kal alacsonyabb. Ez azt eredményezi, hogy a kéményseprő ipari tevékenységből származó árbevétel 2014-ben várhatóan kevesebb lesz, mint a évi. Nyomdai tevékenység: A nyomdai tevékenység bevétele fedezi a kiadásokat, ugyan jelentős eredmény nem jelentkezik, de a jelenleg foglalkoztatott létszám 5 fő. Az ofszet technológiával készülő kiadványok (Szentesi Élet c. hetilap, Csanyi Hírmondó, ügyviteli nyomtatványok, szórólapok, APEH engedéllyel gyártott számlanyomtatványok, stb.) és a postai készpénzátutalási megbízások gyártásán kívül rendelkezünk egy digitális kiadványok készítésére alkalmas géppel, ennek bevételei stagnáló tendenciát mutatnak. Célkitűzéseink között szerepel a képződő eredmény növelése. Egyéb tevékenységeink: Itt vettük figyelembe a távhőszolgáltató részleg karbantartó csoportjának megrendelésre végzett fűtés javítási szolgáltatásait, a gyorsjavító csoport ingatlankezelési javítási szolgáltatásait, a könyvelési és egyéb eseti szolgáltatásainkat. Árpolitika, bérpolitika A KFT bevételeinek legnagyobb részét a Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott ár alkalmazásával elért bevétel teszi ki évben az árcsökkenés miatt csökken a bevétel. A kéményseprő-ipari tevékenység ára központilag meghatározott. Egyéb tevékenységeink árai a piac mindenkori ítélete szerint alakulnak. A évi személyi jellegű ráfordítások tervezésénél az előző évhez viszonyítva a létszám csökkenése miatt minimális csökkenéssel számoltunk. A dolgozók évben várhatóan 5 %-os béremelésben részesülnek. 14

17 ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY TERV "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2012 tény 2013 terv 2013 módosított terv 2014 terv a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI C. 12 EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 9675 Bevételek: A távhőszolgáltatás árbevétele a rezsicsökkentés miatt csökken, de az Ilona-parti termálkút bevonása miatt emelkedik, de még így is kevesebb mint a évi bevétel. Az aktivált saját teljesítmény érték a saját rezsis beruházásban végzett fejlesztések értékét tartalmazza. Ráfordítások: évre jelentősebb beruházást nem tervezünk (a beadott pályázatunk a napenergiából történő áramtermelésre nincs elbírálva), ezért az anyagjellegű ráfordítások és az aktivált saját teljesítmények értéke kevesebb lesz. Az értékcsökkenési leírás várhatóan kevesebb mint az előző évi, de a távhőszolgáltatásnál ennek ellensúlyozására rendkívüli bevétel soron jelentkezik a korábbi támogatások tárgyévre eső értéke. Az adózás előtti eredmény várhatóan kevesebb az árbevétel visszaesése következtében. 15

18 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG TERV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése tény 2013 terv 2013 módosított terv 2014 terv a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI III. ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen A MÉRLEG Források (passzívák) adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 2012 tény 2013 terv 2013 módosított terv 2014 terv a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

19 A tárgyi eszközök értéke évre csökken, jelentős beruházás nem várható, a régebbi eszközök nullára futnak. A csatlakozási díj és a vissza nem térítendő támogatások a passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek. A évi terv során számolunk az időarányos csatlakozási díj bevétellel, és a passzív időbeli elhatárolás változással. A korábbi években befolyt támogatások a passzív időbeli elhatárolás soron szerepelnek, amely a létrehozott eszköz amortizációjának ütemében fog csökkenni a használati idő alatt ÉVI PÉNZÜGYI TERV ezer Ft-ban I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év pénzeszközök nyitó állománya saját bevételek ingatlankezelés bevételei egyéb bevétel bevétel összesen rendelkezésre álló forrás vásárolt anyag, energia, egyéb szolgáltatás hiteltörlesztés munkabérek adók és járulékok egyéb Kiadások összesen Pénzeszközök záró állománya A KFT bevételei ciklikusan jelentkeznek, a fűtési szezonban lényegesen nagyobb bevételre számolhatunk, míg a fűtési szezonon kívül kisebbre. A kiadások negyedévenként közel hasonlóak, mivel a szokásos kiadások jellemzően a fűtési szezonon kívülre esnek, viszont a beruházások a fűtési szezonban is folytatódnak. A KFT pénzeszközei várhatóan elegendőek a további működéshez. Szentes, november 29. Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 17

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. ÜZLETI TERV 2015. Készítette: Magyar Zsolt ügyvezető Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 I.1. A Kft. rövid bemutatása... 5 1.1.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak, Határ út 2/B. Beszámoló a társaság működéséről 2012. I.félév. Benkő Barnabás Zoltánné. ügyvezető

PATAQUA KFT Sárospatak, Határ út 2/B. Beszámoló a társaság működéséről 2012. I.félév. Benkő Barnabás Zoltánné. ügyvezető PATAQUA KFT Sárospatak, Határ út 2/B. Beszámoló a társaság működéséről 2012. I.félév Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető Társaságunk tevékenységét 2012. I. félévében az előző évek gyakorlatának megfelelően,

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. március 26. Jelenlegi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

J A V A S L A T 2010. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2010. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2010. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2010. március 17. Kiss József ügyvezető igazgató HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyűlés! Kérem az alábbi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. 3. számú határozati javaslat INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-001009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Dunaújváros,

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a TIVA-Szolg KFT. 2008. évi gazdálkodásának mérlegadatairól Melléklet:

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ JAVASLAT. a CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervére

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ JAVASLAT. a CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ JAVASLAT a CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervére Készítette: Marosi Imréné gazdasági igazgató Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.

FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet. FÜZESGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő - testület 2016. február 11-i ülésére. Tárgy: A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő - testület 2016. február 11-i ülésére. Tárgy: A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100. Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő - testület 2016. február 11-i ülésére Tárgy: A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatás után elfogadni szíveskedjen. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt.sz.: U-15656/2009. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Előterjesztő: Tóth István a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatója

Előterjesztő: Tóth István a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatója Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2005. február 17-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2005. évi üzleti tervére Előterjesztő: Tóth István a Gödöllői Távhő Kft. ügyvezető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2012. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2013. június

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/464-1/2012/I. Üi.: Vékonyné Bakó Alíz Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24.-ei ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben