EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015."

Átírás

1 3. számú határozati javaslat INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Dunaújváros, február 24. Sinkovics Béla elnök FEDLAP 1 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

2 Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):intercisa Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a évről adatok eft-ban Sorszám helyesbítései Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK hátralék egyéb III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK pénzeszközökből beruházási, építési pénzeszközökből felújítás C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS 21. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: Keltezés: Dunaújváros, február 24. Sinkovics Béla elnök MÉRLEG 2 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

3 Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a évről Sorszám A tétel megnevezése Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Értékesítés nettó árbevétele fenntartási hozzájárulás (használati díj) vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek egyéb nettó árbevételek Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek támogatások (költségek fedezetére) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek támogatások (fejlesztésre, felújításra) = központi költségvetési = helyi önkormányzati = egyéb támogatás felújítási célú pénzeszköz átvétele egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) Keltezés: Dunaújváros, február 24. Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév Sinkovics Béla elnök (adatok eft-ban) EREDMÉNYKIMUTATÁS 3 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

4 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Dunaújváros, február 24. Sinkovics Béla Elnök SZÖVEGES MAGYARÁZAT 4 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

5 Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje június 19-én alakult Dunai Vasmű Munkás Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 109 db összesen m 2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: ) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2015-ben ezer Ft értékben. A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2015-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a évihez képest. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 5 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

6 Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke 11,10 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, ami abból adódik, hogy pályázatos beruházások nem voltak 2015-ben. Az immateriális javak értéke 7,16 %-kal kevesebb mint a tervezett érték, mert a szoftverek fejlesztése áthúzódott 2016-ra. A központi tárgyi eszközök értéke 1,97 %-kal nagyobb, a lépcsőházi felújítások17,37 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke 16,53 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, mert ben csak 1 lakást sikerült vásárolnunk a végrehajtási törvény változása és a kilakoltatási moratórium kiterjesztése miatt, 1 lakást pedig eladtunk. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) 62,22 %-on teljesültek. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek 37,24 %-a, amely abból adódik, hogy év végéig befolyt a kiszámlázott vevőkövetelések nagy része. A hátralék 2,90 %-kal alacsonyabb mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva 5,61 %-os csökkenés tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is: a évihez képest a pénzvagyon 28,76 %-kal nagyobb és a tervezett értéket is jelentősen, 103,23 %-kal meghaladja. Ennek oka, hogy a lépcsőházaknál jelentős megtakarítás keletkezett, amit későbbi időpontban kívánnak majd felújításra (lift, szigetelés stb.) felhasználni. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke 37,78 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 4,11 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez az eltérés az ingatlanoknál elmaradt beruházások miatt alakult így. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg 194,99 %-a, a fel nem használt összeg és az értékesített Szabadság utcai lakás eladási árának visszavezetése miatt. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 26,30 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, mert az igazgatóság döntése alapján a lépcsőházaknak ezer Ft kártérítést fizettünk ki. A felújítási hitel állományunk 70,79 %-os csökkenést jelez a tervhez képest, mert a pályázatos munkák nem valósultak meg. A minisztériumok részéről ugyanis nem írtak ki 2015-ben olyan pályázatot, amelyen a lépcsőházaink eséllyel indulhattak volna. A évihez képest a hosszú lejáratú kötelezettségeink összege 41,98 %-kal csökkent ben 30 db hitelt fizettünk vissza, ebből 13-at határidő előtt (a lejárat vagy még későbbi időpont volt). SZÖVEGES MAGYARÁZAT 6 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

7 A rövid lejáratú kötelezettségek összege a évihez képest kétszeresére növekedett, elsősorban a szállítói tartozások miatt. A szállítói tartozások összege a évinél 158,18 %-kal és a tervezett értéknél 85,65 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy a beruházásokat év végén fejezték be a vállalkozók, így több számla fizetési határideje áthúzódott 2016-ra. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 7 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

8 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 4,82 %-os csökkenést mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 1,85 %- kal alacsonyabbak a tervezettnél a közös költség csökkenése miatt. A vállalkozási bevételek 109,63 %-on teljesültek. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 12,16 %-kal elmaradnak a tervezett összegtől, így az értékesítés nettó árbevétele összességében 1,11 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Az egyéb bevételeknél a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik meg támogatásként, a befolyt állami támogatást rendkívüli bevételként, a felújítás értékcsökkenéséhez igazodva, halasztott elszámolással mutatjuk ki. A káresemények és késedelmi kamatok befolyt összege összességében 12,73 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. A késedelmi kamatok befolyt összege 40,72 %-kal alacsonyabb a évinél a jegybanki alapkamat csökkenése miatt. A biztosító által megtérített káresemények értéke 2015-ben 4,04 %-kal kevesebb az előző évinél. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok értéke 88,69 %-kal magasabb a tervezett összegnél, amelyet a lakástakarékpénztári megtakarításokra kifizetett többletkamat okoz. A rendkívüli bevételeknél az előző években folyósított állami támogatások 2015-ben elszámolható értéke jelenik meg, amely 67,07 %-on teljesült, mert 2015-ben újabb állami támogatás folyósítására nem került sor. Az egyéb rendkívüli bevételeknél kerül elszámolásra a felújítások végleges felhasználása, amely a tervezetthez képest 53,50 %-on teljesült az elmaradt beruházások miatt. A 2. számú táblázat, A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 7,60 %-kal alacsonyabb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vízdíj költség 25,17 %-on teljesült. Az igénybe vett szolgáltatások összességében 10,32 %-kal alacsonyabb értéken teljesültek. Ezen belül egyes költségnemeknél megtakarítás, míg máshol többlet kiadás jelentkezik. A posta és telefonköltségeknél (86,41 %-os teljesülés), a hivatali utazásnál (50,48 %-os teljesülés) az egyedi karbantartásoknál (58,76 %-os teljesülés) vannak kedvező irányú eltérések, míg a lift karbantartásnál (121,60 %-os teljesülés) és az egyedi megrendeléseknél ( %-os teljesülés) többlet költség mutatható ki. A szemétszállítás egésze és a távfűtés egy része továbbszámlázott kiadásként jelenik meg, nem az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 8 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

9 Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek 128,30 %-on, az eljárási illetékek 62,47 %-on, míg a biztosítási díjak 102,16 %-on teljesültek. Az egyéb szolgáltatások így összességében 2,49 %-os megtakarítást eredményeztek a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál 6,85 %-os megtakarítást értünk el. A bérköltség 92,40 %-on, a személyi jellegű kiadások 92,43 %-on, a bérjárulékok 97,14 %-on teljesültek. A bérköltségnél és a bérjárulékoknál a "lépcsőházak" oszlopban terveztük az üzemi ügyeletesi díjakat ezer Ft értékben, ami végül az igénybe vett szolgáltatások között a lift karbantartás soron jelenik meg. Az értékcsökkenés 95,59 %-on teljesült. A tervhez képest az elmaradást a nagy beruházások elmaradása okozza, a tervezésnél ugyanis számoltunk a pályázatos munkák értékcsökkenésével is. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai 6,34 %-kal haladják meg a tervezett értéket. Ezen belül a legnagyobb eltérés a káreseménnyel kapcsolatos kifizetéseknél van, amely mutató 118,85 %-on teljesült. A közvetített szolgáltatásoknál jelenik meg a tagok felé továbbszámlázott vízdíj, víz- és fűtéskarbantartás, valamint a szemétszállítás. A tervezett értékhez képest 2,94 %-os többlet kiadás jelentkezett, amely nem jelentős. A szemétszállítás költsége 2015-ben az előző évihez képest 0,54 %-kal növekedett, ami nem jelentős változás. A pénzügyi műveletek ráfordításainál a hitelkamatok összege a tervezetthez képest 41,58 %-os csökkenést jelez. Ennek oka, hogy 2015-ben nem kellett felvenni a felújítások miatt annyi hitelt, amennyit beterveztünk és több hitelt határidő előtt visszafizettünk. A rendkívüli ráfordításoknál csak egy 9 ezer Ft-os áthúzódó összeg szerepel a betöréses káral kapcsolatban. A vállalkozási tevékenység eredménye14,31 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez elsősorban abból adódik, hogy a Szabadság u. 48. sz. alatti lakást eladtuk 721 ezer Ft-os nyereséggel, de ezzel egyidejűleg el kellett számolnunk ráfordításként a felmerült költségeket is. Ez a tétel jelenik meg az értékesített áruk beszerzési áránál. A vállalkozási bevételek 3,83 %-kal magasabbak mint a tervezett érték, de a kiadások is magasabbak lettek: 11,94 %-kal meghaladják a betervezett értéket. A vállalkozási tevékenység nyeresége ezer Ft, amely 11,15 %-kal alacsonyabb mint a 2014 évi. A 3. számú táblázat, a Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 43,55 %-os elmaradás tapasztalható. A teljesülési mutató csökkenése a pályázatos munkák elmaradásából fakad. A 4. számú táblázat, a Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás Ft/lakás/hó összeget tett ki 2015-ben, így az 1 lakásra jutó adózás utáni nyereség 165 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 4,56 %-os megtakarítást mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség ennél is kedvezőbb: 4,92 %-os megtakarítást eredményezett a tervhez képest, így a nyereséggel csökkentett általános költség Ft/lakás/hó összeg lett. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 9 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

10 Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2015-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 12 fő szellemi és 1 fő fizikai foglalkozású munkavállalóból állt. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg ben az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Az elnöknek 120 ezer Ft fizetési előleget fizettünk ki, amelyből december 31-én 80 ezer Ft volt a tartozása. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj. Az elnök részére 2015-ben kifizetésre került ezer Ft munkabér és 578 ezer Ft jutalom. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 10 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

11 1. számú táblázat BEVÉTELEK: A szövetkezet bevételeinek részletezése lépcsőházak évi terv évi tény vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak vállalkozás fenntartás összesen adatok e. Ft-ban Teljesítés %-a 1. Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) ,15 FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 2. Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev ,63 3. Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.) ,84 4. Értékesítés nettó árbevétele: ,89 5. Aktivált saját teljesítmények értéke: ,00 6. Központi költségvetési támogatások ,85 7. Helyi önkormányzati támogatások n.é. 8. Egyéb támogatások n.é. 9. Egyéb (káresemény, kártérítés, ért.te) , Egyéb bevételek: , Kapott kamatok , Árfolyamnyereség 0 0 n.é. 13. Egyéb pénzügyi bevételek , Pénzügyi műveletek bevételei: , Központi költségvetési támogatások , Helyi önkormányzati támogatások 0 0 n.é. 17. Egyéb támogatások 0 0 n.é. 18. Felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 n.é. 19. Egyéb , Rendkívüli bevételek: , Tagdíjak: ,00 Összes bevétel ( ) ,18 1. TÁBLA 11 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

12 2. számú táblázat FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK KIADÁSOK: A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése lépcsőházak évi terv évi tény központi általános vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak központi általános vállalkozás fenntartás összesen adatok e. Ft-ban Teljesítés %-a 1. Áramdíj ,15 2. Vízdíj ,17 3. Egyéb anyagok ,16 4. Anyagok összesen: ,09 5. Lift karbantartás, ügyelet ,60 6. Hivatali utazás ,48 7. Bérleti díjak ,90 8. Posta és telefon költségek ,41 9. Fűtés karbantartás , Vízóra karbantartás , Egyedi karbantartás , Takarítás , Szemétszállítás , Távfűtés, víz melegítés , Rovar és rágcsálóirtás , Hirdetés, reklám , Oktatás, továbbképzés , Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár , Érdekképviseleti díj , Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg , Peres eljárások költségei , Kisértékű szigetelés , Kisértékű festés , Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) n.é. 25. Kaputelefon szerelés n.é. 26. Kisértékű burkolatcsere n.é. 27. Kisértékű tűzvédelmi szerelések 0 0 n.é. 28. Kisértékű lift felújítások n.é. 29. Kisértékű kémény- és szellőző szerelések n.é. 30. Egyéb kisértékű szerelések , Igénybe vett szolgáltatások összesen: , Eljárási illetékek , Bankköltségek , Biztosítási díjak , Egyéb szolgáltatások összesen: , Anyagjellegű ráfordítások: ,40 2. TÁBLA 12 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

13 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁ SOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY KIADÁSOK: lépcsőházak évi terv évi tény központi általános vállalkozás fenntartás összesen lépcsőházak központi általános vállalkozás fenntartás összesen Teljesítés %-a 37. Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések (étkezési , Bérjárulékok , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenés , Közvetített szolgáltatások , Értékesített áruk beszerzési áron n.é. 44. Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) , Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai , Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések , Fizetett késedelmi kamatok , Előző éveket érintő helyesbítések , Elengedett követelések , Kerekítések , Helyi adók (iparűzési, építmény) , Egyéb ráfordítások , Hitelkamatok , Árfolyamveszteségek 0 0 n.é. 55. Pénzügyi műveletek ráfordításai , Rendkívüli ráfordítások n.é. 57. Összes ráfordítás , Adózás előtti eredmény: , Társasági adó fizetési kötelezettség , Jóváhagyott osztalék , Tárgyévi eredmény ,71 2. TÁBLA 13 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

14 Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében 3. számú táblázat adatok e. Ft-ban LÉPCSŐHÁZ 1. Alkotás út 1. Villámhárító felújítás Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv ,00 2. Alkotás út 2. Villámhárító felújítás Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv ,00 3. Alkotás út 3. Villámhárító felújítás Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv ,00 4. Alkotás út 4. Villámhárító felújítás Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv ,00 5. Alkotás út 5. Villámhárító felújítás Hőközpont fejlesztés 100 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv ,00 6. Alkotás út 6. Villámhárító felújítás Hőközpont fejlesztés 100 Kaputelefon szerelés 40 Villámvédelmi rendszer kivitelezési terv ,00 7 Alkotás út 7. Huzatfokozók beépítése 300 Lift javítás 213 Szigetelés 7 Lakatos munka 60 Kaputelefon szerelés 15 Villanyszerelés ,00 8. Alkotás út 8. Felvonó kötél csere, ÉMI kiírás Lift javítás 105 Huzatfokozó felszerelése 616 Szigetelés 6 Ajtó javítás 145 Lakatos munka ,13 3. TÁBLA 14 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

15 9. Alkotás út Lépcsőházi ablak csere Lakatos munka 31 Lift javítás 134 Foltos javítás , Alkotás út 10. Kaputelefon szerelés Lépcsőház burkolás Lakatos munka 22 Szigetelés 5 Villanyszerelés , Alkotás út 11. Lépcsőház burkolás , Deák F. út 1. Francia erkélyek szigetelése , Deák F. út 2. Francia erkélyek szigetelése Szigetelés , Deák F. út 3. Levelesláda csere 100 Lakatos munka 51 Szigetelés , Deák F. út 4. Kaputelefon szerelés 13 Lakatos munka 51 Szigetelés n.é. 16. Deák F. út 5. Francia erkélyek szigetelése 550 Levelesláda csere 100 Szigetelés , Deák F. út 6. Francia erkélyek szigetelése 550 Levelesláda csere 100 Szigetelés , Derkovits 6. Mérőfülke felújítás Tető hőszigetelés Hátsó ajtó csere Kaputelefon szerelés 17 Szigetelés 26 Melegvíz vételezési hely kiépítése 14 Lift javítás ,60 3. TÁBLA 15 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

16 19. Alkotás Derkovits út Mérőfülke felújítás Lift javítás 369 Szigetelés 24 Lakatos munka , Derkovits 10. Mérőfülke felújítás Lift javítás 130 Lakatos munka 165 Kaputelefon szerelés 10 Rámpa készítés korláttal , Derkovits 12. Mérőfülke felújítás Lift javítás 732 Lakatos munka 93 Foltos javítás , Derkovits 14. Bejárati ajtó csere 70 Mérőfülke felújítás Pince ajtórács készítés 94 Ajtószárny csere 63 Ablak szigetelés 32 Lakatos munka 420 Világítás javítás 54 Szigetelés 31 Kamerás megfigyelő rendszer 111 Lift javítás , Derkovits 16. Bejárati ajtó csere 70 Mérőfülke felújítás Foltos javítás 27 Ablak szigetelés 44 Lakatos munka 528 Ajtószárny csere 63 Kamerás megfigyelő rendszer 111 Lift javítás , Dobó István 5. Lépcsőház festés n.é. 3. TÁBLA 16 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

17 LÉPCSŐHÁZ 25. Alkotás Dobó István út Bejárati ajtó csere , Dobó István 9. Lakatos munka n.é. 27. Dobó István 11. Lakatos munka n.é. 28. Dobó István 12. Hőközpont fejlesztés 100 Energetikai tanúsítvány készítés 40 Lakatos munka , Dobó István n.é. 30. Dobó István 14. Hőközpont fejlesztés 100 Energetikai tanúsítvány készítés , Dobó István 15. Energia tanúsítvány 90 Kaputelefon telepítés 138 Lakatos munka , Dobó István 16. Hőközpont fejlesztés 100 Energetikai tanúsítvány készítés 40 Dugulás elhárítás 16 Villanyszerelés , Dobó István 17. Csepegőjárda felújítás 400 Tetőszigetelés Foltos javítás , Dobó István 19. Tető hőszigetelés Csepegőjárda felújítás 100 Foltos javítás , Dobó István 21. Lépcsőház burkolás Lépcsőház festés 300 Szigetelés , Dobó István 23. Szigetelés 5 Lakatos munka n.é. 37. Erdősor 41. Napelem felszerelés Homlokzat hőszigetelés Energetikai tanúsítvány készítés 240 Statikai szakvélemény 80 Lift javítás 39 Lakatos munka 62 Villanyszerelés ,33 3. TÁBLA 17 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

18 38. Alkotás Erdősor 43. út 1. Kaputelefon szerelés Lift javítás 145 Kaputelefon javítás 11 Lakatos munka , Fáklya út 1. Kaputelefon szerelés, vezeték cserével 170 Szigetelés 44 Kaputelefon felújítása 300 Lakatos munka , Fáklya út 2. Lakatos munka 50 Szigetelés n.é. 41. Fáklya út 3. Huzatfokozó felszerelése 267 Lakatos munka n.é. 42. Fáklya út 4. Lakatos munka 59 Kaputelefon javítás n.é. 43. Fáklya út 5. Lakatos munka 59 Szigetelés 12 Kaputelefon felújítása n.é. 44. Fáklya út 6. Huzatfokozó felszerelése n.é. 46. Fáy A. út 7. Lépcsőház festés ÉMI kiírás 330 Pince és kerékpár tároló festés 345 Lakatos munka 37 Villanyszerelés 14 Postaládák cseréje 383 Lift javítás , Fáy A. út 8. ÉMI kiírás 330 Lakások felszálló vezetékeinek cseréje Felvonó villamos és mechanikus felújítása Felvonóba kamera beszerelés 150 Levelesláda csere Konténer tároló készítése 207 Huzatfokozók felszerelése Lakatos munka 12 Világítás javítás 30 Lift javítás ,18 3. TÁBLA 18 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

19 47. Alkotás Fáy A. út út Konténertároló alap készítése 70 Konténertároló ketrec készítése 200 Kaputelefon szerelés 15 Lift javítás 382 Szigetelés 7 Lakatos munka , Fáy A. út 10. Szigetelés 5 Burkolatcsere 316 Pincei ablakok javítása 26 Előtető készítése 76 Lift javítás n.é. 49. Fáy A. út 11. Felvonó vezérlő panel 54 Szellőző felújíáts 15 Lift javítás 371 Lakatos munka n.é. 50. Fáy A. út 12. Lakatos munka 36 Lift javítás n.é. 51. Hajnal út 1. Felvonó jogosító beépítés Bejárati ajtó csere 500 Kamera rendszer telepítés Lakatos munka 117 Villanyszerelés 26 Lift fülke festése 20 Lift javítás , Hajnal út 2. Lift javítás 198 Lakatos munka 90 Kaputelefon javítás n.é. 53. Hajnal út 3. Felvonó fülketabló és kijelző csere emeleti elő tetők készítése Kopolit üveg tömítés Lakatos munka 11 Lift javítás ,51 3. TÁBLA 19 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

20 54. Alkotás Hajnal út út Tisztasági festés Lépcsőházi ablak csere Foltos javítás 22 Lift javítás 236 Szemétledobó cső kivágása 258 Kaputelefon kiépítése 380 Lakatos munka , Hajnal út 5. Tisztasági festés emeleti elő tetők készítése 400 Lépcsőházi ablak csere Lift javítás 114 Szigetelés 74 Kaputelefon kiépítése 330 Szemétledobó cső kivágása 258 Lakatos munka 117 Előtető készítése , Hajnal út 8. Villámhárító felújítás Lakatos munka , Hajnal út 9. Villámhárító felújítás Szigetelés 25 Lakatos munka 20 Kaputelefon szerelés , Hajnal út 10. Ázás kivizsgálás 13 Szigetelés n.é. 59. Hajnal út 11. Lakatos munka n.é. 60. Hajnal út 12. Lakatos munka n.é. 61. Hajnal út 13. Vízóra csere 14 Lakatos munka n.é. 62. Hold út 2. Kódnyitó proxi egység beszerelése 55 Tető hőszigetelés Kaputelefon javítás 66 Foltos javítás , Hold út 4. Tető hőszigetelés Lakatos munka , Hold út 6. Lakatos munka n.é. 65. Hold út n.é. 3. TÁBLA 20 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

21 66. Alkotás Kallós út út Tisztasági festés 300 Szabványossági mérés Lakatos munka , Kallós út 12. Szabványossági mérés Előtető készítése n.é. 68. Kallós út 14. Szellőző kémény vakolás 100 Garázsfödém szigetelés 200 Szabványossági mérés Elő tető bejárathoz Kaputelefon javítás 17 Lakatos munka , Kallós út 16. Szabványossági mérés Lépcsőházi korlátok, ablakok festése 166 Kártya leolvasó beépítése n.é. 70. Kallós út 18. Szabványossági mérés Lépcsőházi korlátok, ablakok festése 166 Kártya leolvasó beépítése n.é. 71. Kallós út 20. Szabványossági mérés Bejárati lépcső beton javítás 70 Szellőző kémény vakolás , Kallós út 22. Szabványossági mérés Hirdető vitrin felszerelése 35 Lépcsőházi korlátok, ablakok festése 151 Villanyszerelés 40 Élvédők felszedése 52 Festés 352 Lépcsőházi nyílászáró javítása n.é. 73. Kallós út 24. Szabványossági mérés Elő tetők készítése 150 Ajtó javítás anyagai 14 Hirdető vitrin felszerelése 35 Villanyszerelés 40 Gáz főelzáró csere , Kallós út 26. Szabványossági mérés Elő tetők készítése 150 Hirdető vitrin felszerelése 35 Lemezszekrény felszerelése 35 Villanyszerelés 40 Kémény vakolás 51 Bejárati ajtó csere ,43 3. TÁBLA 21 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

22 75. Alkotás Kallós út út Szabványossági mérés Kaputelefon felújítása 47 Kémény vakolás , Lajos k. krt. 2. Lift javítás , Lajos k. krt. 4. Földszinti helyiség födém szigetelés Kamera telepítés 44 Lift javítás , Lajos k. krt. 6. Lift javítás 107 Járólap ragasztó 4 Betonozás anyagai 29 Lakatos munka , Lajos k. krt. 8. Csempe 2 Lift javítás , Lajos k. krt. 10. Felvonó hajtótárcsa és kötél csere 600 Lift javítás 169 Glettelő gipsz 1 Lakatos munka , Lajos k. krt. 12. EBF hiányosságok megszüntetése 20 Lift javítás , Lajos k. krt. 14. Festék 13 Lakatos munka 59 Lift javítás ,44 3. TÁBLA 22 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

23 83. Alkotás Lajos k. krt. út Erkély korlát felújítás Villanyszerelés 12 Lift javítás , Lobogó út 2. Földszint és lift festése 200 Foltos javítás 23 Lakatos munka 59 Kaputelefon felújítása 15 Lift javítás 60 Csőszekrény bontás, helyreállítás , Martinovics 7. Szabványossági mérés EBF hiányosságok megszüntetése 20 Festés n.é. 87. Martinovics 9. Szabványossági mérés Kaputelefon javítás 15 Bejárati ajtó felújítása 152 EBF hiányosságok megszüntetése 28 Lépcsőház festés , Martinovics 11. Szabványossági mérés Belépő födém szigetelés 100 Lépcsőház festés 500 EBF hiányosságok megszüntetése 10 Lakatos munka 22 Kaputelefon szerelés , Martinovics 13. Szabványossági mérés Lépcsőház festés 500 Belépő födém szigetelés 100 Lábazat szigetelés EBF hiányosságok megszüntetése 18 Kaputelefon felújítása 16 Lakatos munka , Martinovics 28. Konténertároló alap készítése 70 Konténertároló ketrec készítése 250 Loggiák szigetelése 650 Szigetelés 41 Lakatos munka 17 Lift javítás ,89 3. TÁBLA 23 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

24 91. Alkotás Martinovics út Felvonó jogosító beépítés Bejárati ajtó csere 800 Kaputelefon szerelés 42 Szigetelés 25 Festés anyagai 9 Lift javítás 106 Lakatos munka , Martinovics 32. Lift javítás 124 Szigetelés 53 Lakatos munka , Martinovics 34. Csepegőjárda javítás 250 Kaputelefon szerelés 300 Kamera rendszer telepítés Bejárati ajtó csere Lift javítás 145 Előtető készítése 108 Lépcsőház faljavítás 56 Dugulás elhárítás 20 Lakatos munka , Március Felvonó jogosító beépítés 130 Kamerarendszer kiépítés 1 kamerával 180 Felvonóba kamera beszerelés 150 Fűtéskorszerűsítés Lakatos munka 124 Szigetelés 26 Lift javítás , Március Tető hőszigetelés Fűtéskorszerűsítés Foltos javítás 44 Festés anyagai 29 Kaputelefon javítás 24 Lift javítás 23 Előtető dugulás elhárítás 16 Lakatos munka ,90 3. TÁBLA 24 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

25 96. Alkotás Március 15. út Tető hőszigetelés Lakatos munka 98 Kaputelefon javítás 52 Ablak takaróléc javítása 60 Szigetelés 47 Lift javítás , Március Tető hőszigetelés Lakatos munka 5 Kaputelefon javítás 52 Lift javítás , Március Tető hőszigetelés Kaputelefon szerelés 24 Villanyszerelés 36 Lakatos munka 17 Lift javítás , Március Tető hőszigetelés Lakatos munka 17 Szigetelés 29 Kaputelefon javítás 11 Lift javítás , Mátyás kir. 1. Homlokzat hőszigetelés Napkollektor felszerelése Huzatfokozó felszerelése 250 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 Lakatos munka 49 Lépcsőház festés , Mátyás kir. 3. Homlokzat hőszigetelés Napkollektor felszerelése Huzatfokozó felszerelése 250 Szigetelés 19 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 Lakatos munka , Mátyás kir. 5. Homlokzat hőszigetelés Napkollektor felszerelése Ablak takaróléc javítása 24 Épületenergetikai tanúsítvány készítése ,25 3. TÁBLA 25 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

26 103. Alkotás Mátyás kir. út Felvonó ÉV mérés Konténertároló készítése Konténertároló alap készítése 100 Melegvíz rendszer korszerűsítése Kaputelefon szerelés 50 Lift javítás 406 Lakatos munka 194 Szellőző motor javítása 42 Vízóra csere , Mátyás kir. 7. Homlokzat hőszigetelés Napkollektor felszerelése Épületenergetikai tanúsítvány készítése 42 Ablak takaróléc javítása 24 Lakatos munka , Mátyás kir. 8. Lépcsőház festés , Mátyás kir. 10. Lépcsőház festés 300 Lakatos munka , Mátyás kir. 12. Lépcsőház festés 300 Tető csapadékvíz ell.sz. 942 Lakatos munka , Mátyás kir. 14. Lépcsőház festés 300 Tető csapadékvíz ell.sz. 942 Lakatos munka 14 Szigetelés , Olof Palme 1. Szabványossági mérés Lépcsőházi ablak csere , Olof Palme 3. Szabványossági mérés Csepegőjárda felújítás , Olof Palme 5. Szabványossági mérés Lábazat szigetelés , Olof Palme 7. Szabványossági mérés Lakatos munka , Római krt. 8. Szabványossági mérés Lakatos munka 109 EBF hiányosságok megszüntetése 50 Galambtüske 44 Szigetelés n.é. 3. TÁBLA 26 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

27 114. Alkotás Római krt. út Szabványossági mérés EBF hiányosságok megszüntetése 30 Esőelvezető helyreállítása 55 Lakatos munka 19 Kaputelefon szerelés , Római krt. 12. Szabványossági mérés EBF hiányosságok megszüntetése , Római krt. 14. Szabványossági mérés EBF hiányosságok megszüntetése , Római krt. 17. Földszint festés mázolás Kaputelefon felújítása 50 Lift javítás 23 Lakatos munka , Római krt. 19. ÉMI kiírás 350 Kaputelefon felújítása 14 Lift javítás , Római krt. 21. ÉMI kiírás 350 Lakatos munka 11 Lift javítás , Római krt. 23. Lift javítás 487 Lakatos munka n.é Római krt. 25. Liftjogosító felszerelése 139 Részleges lábazatszigetelés 245 Kaputelefon felújítása 116 Szigetelés 5 Lakatos munka n.é. 3. TÁBLA 27 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

28 122. Alkotás Tavasz út út Épületenergetikai tanúsítvány készítése 129 Lift javítás 74 Szakértői díj szigetelésre 33 Lakatos munka n.é Tavasz út 3. Lépcsőház teljes festés-mázolás Felvonó külső hívótabló csere 10 db 265 Lift javítás 376 Konténer festése 40 Villanyóra ajtók javítása 132 Szigetelés 7 Csepegőjárda felújítás 144 Lakatos munka , Tavasz út 5. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés mázolás Kaputelefon kiépítése 159 Lakatos munka , Tavasz út 7. Villámhárító felújítás Lépcsőház festés mázolás Kaputelefon kiépítése 159 Lakatos munka , Tavasz út 9. Bejárati ajtó csere Tető hőszigetelés Foltos javítás 54 Villanyszerelés 11 Lakatos munka , Tavasz út 10. Villámhárító felújítás Napelem felszerelés Tető hőszigetelés Energetikai tanúsítvány készítés , Tavasz út 11. Tető hőszigetelés Lábazat hőszigetelés 750 Bejárati ajtó csere , Tavasz út 12. Villámhárító felújítás Napelem felszerelés Tető hőszigetelés Energetikai tanúsítvány készítés , Tavasz út n.é. 3. TÁBLA 28 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

29 131. Alkotás Tavasz út út Lakatos munka n.é Tavasz út 34. Kukatároló festés, aljzat javítás 50 Tetőjavítás n.é Tavasz út 36. Kukatároló festés, aljzat javítás 57 Bejárati ajtó csere 229 Ajtó javítás 54 Tetőjavítás 45 Előépület vízszigetelése n.é Bóna István út 1. Szabványossági mérés Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Lakatos munka , Bóna István út 2. Szabványossági mérés Szennyvíz alapvezeték bővítés , Bóna István út 3. Szabványossági mérés Szennyvíz alapvezeték bővítés , Bóna István út 4. Szabványossági mérés Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Gázcső EPH vizsgálat 10 Kaputelefon felújítása , Bóna István út 5. Szabványossági mérés Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Kaputelefon felújítása 15 Gázcső EPH vizsgálat 10 Lakatos munka 19 Szigetelés , Bóna István út 6. Szabványossági mérés Szennyvíz alapvezeték bővítés 100 Gázcső EPH vizsgálat , Szabadság út 1/a. Villámhárító felújítás Lakatos munka 14 Villamos mérő, szellőző átvizsgálása , Szabadság út 1/b. Villámhárító felújítás Lakatos munka , Szabadság út 1/d. Villámhárító felújítás Szigetelés 7 Ablak kilincsek pótlólagos rögzítése ,43 3. TÁBLA 29 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

30 144. Alkotás Szabadság út út 1. 1/e. Villámhárító felújítás Huzatfokozó felszerelése 6 db 400 Tető vízszigetelés Huzatfokozó felszerelése 141 Szigetelés , Szabadság út 1/f. Villámhárító felújítás Tető hőszigetelés Bejárati lépcső térkövezése 385 Bejárati ajtó csere 200 Huzatfokozó felszerelése 400 Lépcsőház burkolás Szigetelés , Szabadság út 2. Kaputelefon felújítása n.é Szabadság út 3. Lépcsőház burkolás Konténertároló festése 49 Szigetelés , Szabadság út 4. Tető hőszigetelés Kaputelefon javítás , Szabadság út 5. Lépcsőház burkolás Kaputelefon felújítása 28 Postaládák cseréje , Szabadság út 6. Lábazat szigetelés 300 Tető szigetelés Huzatfokozó felszerelése Csepegőjárda felújítás 300 Épületenergetikai tanúsítvány készítése , Szabadság út 8. Lábazat szigetelés 300 Tető szigetelés Huzatfokozó felszerelése Csepegőjárda felújítás 300 Épületenergetikai tanúsítvány készítése , Szabadság út 10. Lépcsőházi ablak csere 800 Lépcsőházi burkolás , Szabadság út 11. Konténertároló készítése Bejárati ajtó csere 300 Postaládák cseréje , Szabadság út 12. Tető szigetelés Lakatos munka ,24 3. TÁBLA 30 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

31 155. Alkotás Szabadság út út Konténertároló készítése Lépcsőházi nyílászáró cseréje 556 Ajtó javítás , Szabadság út 14. Kaputelefon szerelés 16 Szigetelés 26 Lakatos munka n.é Szabadság út 15. Tetőszigetelés n.é n.é Szabadság út 17. Tető hőszigetelés Szigetelés 12 Kaputelefon javítás 15 Szellőzők javítása 59 Lakatos munka , Szabadság út 18. Kaputelefon szerelés n.é Szabadság út 16. Szabadság út n.é Szabadság út 21. Tető hőszigetelés Lakatos munka 27 Esővíz vezeték javítása 38 Villanyszerelés , Szabadság út 22. Lépcsőházi ablakok felújítása 150 Tető hőszigetelés Hőközpont fejlesztés 100 Napkollektor felszerelése Épületenergetikai tanúsítvány készítése 56 Statikai szakvélemény 40 Lakatos munka , Szabadság út 24. Lépcsőházi ablakok felújítása 150 Tető hőszigetelés Napkollektor felszerelése Hőközpont fejlesztés 100 Kaputelefon szerelés 16 Épületenergetikai tanúsítvány készítése 56 Statikai szakvélemény 40 Lakatos munka , Szabadság út 26. Hőközpont fejlesztés , Szabadság út 28. Hőközpont fejlesztés ,00 3. TÁBLA 31 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

32 167. Alkotás Szabadság út út Önerős festés Lakatos munka 66 Lift jogosító beépítése 117 Acélajtó gyártása 271 Szigetelés 175 Lift javítás , Szabadság út 34. Lakatos munka 79 Kaputelefon felújítása n.é Szabadság út 36. Kaputelefon szerelés 15 Lakatos munka n.é Szabadság út 38. Lakatos munka n.é Szabadság út 40. Villanyszerelés 16 Szigetelés n.é Szabadság út 42. Tető hőszigetelés Lakatos munka , Szabadság út 44. Tető hőszigetelés Szigetelés 9 Lakatos munka , Szabadság út n.é Szabadság út 48. Önerős festés , Szabadság út 50. Lakatos munka n.é Szabadság út 52. Lépcsőház festés, burkolás , Köztársaság út 10. Tető hőszigetelés Villanyszerelés 56 Lift javítás 91 Szellőző motor javítása 15 Lépcsőházi ablakok felújítása 126 Soronkívüli villámvédelmi felülvizsgálat 19 Lakatos munka ,79 3. TÁBLA 32 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

33 179. Alkotás Köztársaság út 1. út 12. Tető hőszigetelés Szigetelés 47 Világítás javítás 11 Lift javítás 106 Soronkívüli villámvédelmi felülvizsgálat 19 EBF hiányosságok megszüntetése 16 Lakatos munka , Táncsics M. 2/a. Mérőfülke felújítás Részleges tetőszigetelés 326 Villanyszerelés 29 Felvonó ÉV mérés 87 Előtető takarítás 16 Lift javítás 191 Lakatos munka , Táncsics M. 2/b. Mérőfülke felújítás Kamera rendszer telepítés 350 Felvonó jogosító beépítés 130 Szigetelés 251 Esőelvezető cső csere 50 Lift javítás 65 Csőszekrény bontás, helyreállítás 71 Lakatos munka 182 Villanyszerelés 28 Galambok elleni hálózás 76 Lift gépház bádogozás, javítások 123 Lépcsőlapok cseréje , Táncsics M. 4/a. Kaputelefon szerelés Mérőfülke felújítás Lakatos munka 125 Falikút csere 17 Szigetelés 27 Járda térkövezése 424 Villanyszerelés 16 Lift javítás ,76 3. TÁBLA 33 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

34 183. Alkotás Táncsics út M. 1. 4/b. Mérőfülke felújítás Részleges tetőszigetelés 879 Lakatos munka 111 Lift javítás 154 Járda térkövezése 424 Szemétledobó kivágása 152 Villanyszerelés , Táncsics M. 6/a. Tető vízszigetelés Huzatfokozó felszerelése Mérőfülke felújítás Szigetelés 152 Lift javítás 53 Csőszekrény bontás, helyreállítás 36 Lakatos munka 140 Szemétledobó kivágása -152 Végfal lemezelés, galambmentesítés 102 Pincei tárolóhely kialakítása 250 Villanyszerelés , Táncsics M. 6/b. Mérőfülke felújítás Foltos javítás 27 Villanyszerelés 31 Lift javítás 44 Lakatos munka , Táncsics M. 8/a. Mérőfülke felújítás Belső ajtó készítés Lépcsőházi nyílászáró cseréje Belső udvar hőszigetelése Lakatos munka 183 Villanyszerelés 6 Kaputelefon felújítása 25 Lift javítás ,89 3. TÁBLA 34 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

35 187. Alkotás Táncsics út M. 1. 8/b. Mérőfülke felújítás Belső ajtó készítés Lépcsőházi ablak csere Belső udvar hőszigetelése Szigetelés 17 Lakatos munka 90 Villanyszerelés 5 Lift javítás , Táncsics M. 28. Szabványossági mérés Konténer tároló ketrec javítása , Táncsics M. 30. Szabványossági mérés Konténer tároló ketrec javítása , Táncsics M. 32. Szabványossági mérés Konténer tároló ketrec javítása , Táncsics M. 34. Szabványossági mérés Konténer tároló ketrec javítása , Táncsics M. 36. Szabványossági mérés , Táncsics M. 38. Szabványossági mérés , Vasmű út 59. Bejárati ajtó csere Huzatfokozó felszerelése 146 Szigetelés 11 Lift javítás 388 Lakatos munka , Vasmű út 61. ÉMI kiírás Lakatos munka 59 Galambok elleni hálózás 27 Lift javítás , Vasmű út 63. ÉMI kiírás 350 Szigetelés 11 Lift felújítás ,28 3. TÁBLA 35 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

36 197. Alkotás Vasmű út ÉMI kiírás 350 Kaputelefon szerelés 25 Gravitációs szellőző felszerelése 70 Energetikai tanúsítvány készítés 120 Lift javítás 394 Részleges szigetelés 201 Villanyszerelés 13 Lakatos munka , Vasmű út 67. ÉMI kiírás 350 Szigetelés 16 Lakatos munka 49 Lift javítás , Vasmű út 69. ÉMI kiírás 350 Kaputelefon felújítása 15 Lift javítás 389 Lakatos munka , Eötvös út 1. lépcsőházi festés mázolás 400 Franciaerkély szigetelés 500 Szabványossági mérés , Eötvös út 2. Szabványossági mérés Kaputelefon szerelés 11 Szigetelés 24 Lakatos munka , Eötvös út 3. Szabványossági mérés Kaputelefon kiépítése 178 EBF hiányosságok megszüntetése , Eötvös út 4. Szabványossági mérés Lábazat hőszigetelés Kaputelefon felújítása , Eötvös út 5. Szabványossági mérés Lábazat hőszigetelés EBF hiányosságok megszüntetése , Eötvös út 6. Szabványossági mérés EBF hiányosságok megszüntetése ,00 3. TÁBLA 36 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01-12. 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 I. Általános kiegészítések 3 1.A vállalkozás bemutatása 3 Jogi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 20685276 6920 117 04 Cégjegyzék száma: 04-06-006156 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás címe, telefonszáma: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK II./2. KÖVETELÉSEK II./3. KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./4. AKTÍV

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2013.05.08 17:00 Megismételt közgyűlés: 2013.05.08 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS a lakásszövetkezet küldöttei számára az Intercisa Lakásszövetkezet épületeinek felújításáról és az ehhez szükséges pénz előteremtéséről

TOVÁBBKÉPZÉS a lakásszövetkezet küldöttei számára az Intercisa Lakásszövetkezet épületeinek felújításáról és az ehhez szükséges pénz előteremtéséről TOVÁBBKÉPZÉS a lakásszövetkezet küldöttei számára az Intercisa Lakásszövetkezet épületeinek felújításáról és az ehhez szükséges pénz előteremtéséről A lakóépületek üzembiztos működéséhez szükséges állagmegóvó

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben