ÉVES BESZÁMOLÓ Győr, április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27.

2 T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET... 9 I. Általános rész Bevezetés Számviteli politika, az alapelvektől való eltérések A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános előírások szerinti kiegészítések Tételes bemutatások III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános előírások szerinti kiegészítések Tételes bemutatások Költségek költségnemenkénti bontásban IV. Tájékozató rész V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések Céltartalék-képzés, felhasználás Értékvesztés alakulása Nagykockázat-vállalások Betétbiztosítás, intézményvédelem Hátrasorolt eszközök, kötelezettségek Kiemelt mérlegtételek bemutatása Saját eszköz terhére adott zálog-, és ahhoz hasonló jogok Valódi penziós ügyletek bemutatása A mérleg eszközei között szerepeltetett értékpapírok Külföldi pénznemre szóló eszközök, források bemutatása A nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai Meg nem képzett céltartalék, értékvesztés Függővé tett kamat és más tételek bemutatása Saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya Tartalék-képzés Lekötött tartalék Leltárak Mutatószámok.38 ÉB - 2

3 MÉRLEGKIMUTATÁS M E G N E V E Z É S E S Z K Ö Z Ö K 1.Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés ba) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú 4 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - elszámolóházzal szemben 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben ab) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni köv. be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. - visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékeési különbözete 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. ÉB - 3

4 b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú /A. Részvények és más vált. hozamú ért.papírok ért.-si különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 7/A. Részvények, részesedések befektetési célra ért.-si különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése 1. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások ad) beruházásra adott előlegek 27 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszk ba) ingatlanok bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.k. 13. Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12] BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb) ] ÉB - 4

5 M E G N E V E Z É S b. F O R R Á S O K 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott időre lekötött ba) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-sal szemben - elszámolóházzal szemben 1/A. Hitelint.-kel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. cd) elszámolóházzal szembeni követelés ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. ab) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. ÉB - 5

6 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Épt. szerint...értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. cb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más. vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 5. Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 352 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek 6. Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék 7. Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni..hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 8. Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 1. Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti...különbözet (ázsió) b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék 15.Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+1.c)+2.ac)+2.bc)+2.c)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] SAJÁT TŐKE ( ) Függő kötelezettségek Jövőbeni kötelezettségek ÉB - 6

7 EREDMÉNYKIMUTATÁS M E G N E V E Z É S b. 1.Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 2.Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból 311 a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék,részesedés) c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedelm i tevékenység bevételét Ebből: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordításait) Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 6. Pénzügyi m űveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység...bevétele) Ebből: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység...ráfordításai) Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak - forgatási célú értékpapírok értékvesztése 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebből: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) egyéb bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól - készletek értékvesztésének visszaírása 8. Általános igazgatási költségek a) személyi jellegű ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok ÉB - 7

8 Ebből: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak b) egyéb ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak - készletek értékvesztése 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalékképzés felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS..EREDMÉNYE [ ,-6+7.b) b) ] NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS..EREDMÉNYE [7.a) - 1.a)] Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+,-15+,-18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+,-19-2) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés (-) Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 25. Mérleg szerinti eredmény (+,-21-/ ) ÉB - 8

9 1. Bevezetés KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános rész A DUNA Takarékszövetkezet két, több évtizedes gazdálkodási múltra visszatekintő takarékszövetkezet egyesülése révén 28. június 3-án kezdte meg működését. Jogelődjei az novemberében Bajnán alakult Esztergomi Takarékszövetkezet, valamint a 196-ban alakult Halászi Takarékszövetkezet. A DUNA Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által engedélyezett 1 következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: - betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó - mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, - hitel pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a forfetírozást, - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, - értékpapír letéti őrzés (Tpt. 4. ), - kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, - pénzváltási tevékenység - pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - elektronikus pénz, valamint készpénz- helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása - kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel - saját számlára, vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység - pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) - letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás - készpénzátutalás - devizabetét gyűjtése A takarékszövetkezet mind a természetes személyek körében, mind a vállalkozások és egyéb típusú ügyfelek körében aktív üzletpolitikát folytat. A takarékszövetkezet központja Győr, Árpád u. 93. sz. alatt található, működési hálózata három megyére és 25 településre terjed ki, ahol összességében 3 fiókban lát el hitelintézeti tevékenységet. ÉB - 9

10 A Takarékszövetkezet fiókjait az alábbi táblázat ismerteti. Fiók Cím Bajna 2525 Bajna, Kossuth L. u. 16. Bajót 2533 Bajót, Kossuth L. u. 84. Budapest Belváros 154 Budapest, Aulich u. 3. Budapest Budapest, Aulich u. 7. Budapest Budapest, Pesti út 237. Csolnok 2521 Csolnok, Dorogi út 7. Dorog 251 Dorog, Bécsi út 64. Dunasziget 9226 Dunasziget, Cikola u. 4. Esztergom 25 Esztergom, Bajcsy-Zs. U. 11. Esztergom-Kertváros 259 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 34. Fertőd 9431 Fertőd, Gábor Áron út 11. Fertőszentmiklós 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 2. Gyermely 2821 Gyermely, Petőfi tér 5. Győr-Belváros 921 Győr, Aradi Vértanuk 15. Győr-Sarokház 921 Győr, Bajcsy-Zs. U. 42. Győr Üzleti Központ 923 Győr, Árpád út. 93. Halászi 9228 Halászi, Kossuth út. 98. Jánossomorja 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 2. Kesztölc 2517 Kesztölc, Szabadság tér 13. Lipót 9233 Lipót, Fő tér 2. Máriakálnok 9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 42. Mosonmagyaróvár 92 Mosonmagyaróvár, Magyar utca Moson Üzletház 92 Mosonmagyaróvár, Szent I. kir. U Nagysáp 2524 Nagysáp, Köztársaság tér 1/a. Nyergesújfalu 2536 Nyergesújfalu, Tó u. 1. Piliscsév 2519 Piliscsév, Urbanics u. 2. Püski 9235 Püski, Arany J. u. 2. Sárisáp 2523 Sárisáp, Malom u. 12. Tát 2534 Tát, Fő út 12/a. Tokod 2531 Tokod, Köztársaság u. 1. A fiókhálózat tekintetében 29-ben változást jelentett a fertődi fiók megnyitása, ahol 2 fő munkavállaló látja el munkáját. A Budapest Pesti úton található fiókunk eddig bérelt épületét Takarékszövetkezetünk 29. évben megvásárolta, így tovább bővült a saját tulajdonban lévő banküzemi célú ingatlanok köre. A takarékszövetkezet Igazgatósága 5, Felügyelő Bizottsága 4 főből áll. A Felügyelő Bizottság létszáma év közben egy fővel történő csökkent. Sasné Rozgonyi Zsuzsanna lemondott tagságáról, mivel az Igazgatóság a Takarékszövetkezet ügyvezetőjévé nevezte ki. A Felügyelő Bizottság a négy taggal is működőképes volt. Az alkalmazottak átlagos létszáma 29. évben 211 fő volt. A Takarékszövetkezet tagjainak száma 473 fő, a befizetett részjegy állomány összege ( a jegyzett tőke ) ezer forint. Minden tagnak egy szavazata van. ÉB - 1

11 Jelen számviteli beszámoló 28.évet bemutató és ahhoz viszonyító jövedelmezőségi és eredmény adatai nem tartalmazzák a volt Esztergomi Takarékszövetkezet 28.I.félévi számait, így a controlling típusú összehasonlíthatóság sérül. Az éves beszámoló közzététele a Duna Takarékszövetkezet honlapján történik. Honlapcím: 2. Számviteli politika, az alapelvektől való eltérések A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozik és az egyéb, vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint több szabályzat szerint végzi munkáját. Figyelemmel arra, hogy a 25/2. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságait, a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. Főbb szempontok: A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1. sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2. sz. melléklete szerinti eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből álló éves beszámolót, valamint az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: Jelentős összegű -nek tekintjük azt a hibát, melynek értéke az adott üzleti évre vonatkozóan meghaladja a mérleg főösszegének 2 %-át vagy az 5 millió Ft-ot. A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásolónak tekintjük azt a hibát, amely a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több mint 2%-kal változtatja. A fajlagosan kis értékű készletek, amelyeknek a könyv szerinti értéke nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költségnemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik, az adott havi záróállomány alapján. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben határozta meg a takarékszövetkezet. A Szt. 8. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 1 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az ún. FIFO módszer alapján vezeti ki, az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a ÉB - 11

12 beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. Az eszközök minősítése, az értékvesztés képzése és visszaírása negyedévente történik. A Takarékszövetkezet a minősítés és értékvesztés elszámolás során a 28. január 1-től hatályos jogszabályi előírások alapján, a 25/2. (XII.24.) Korm. rendelet figyelembe vételével jár el. A takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós értéken történő értékelést. A takarékszövetkezet a jogszabályi változásokat követve a számviteli politikáját folyamatosan aktualizálja. 29-ben tovább folytattuk a szabályozó által 28 év végével bevezetett új minősítési rendszer továbbfejlesztését, finomhangolását. Korábbi tapasztalatok hiányába, 28. év végére nem állhatott modell érték a rendelkezésünkre. Ezért a különböző sávokban szinte a maximális ÉV kulcsokra álltunk be. 29-ben a folyamatosan rendelkezésünkre álló és elemzett adatok alapján az egyszerűbb elvek mentén minősített (csoportos, a késedelmek mértékét vesszük ekkor csak figyelembe, a biztosítékok értékét nem) állomány esetén az értékvesztéskulcsok mérséklésére került sor, a várható veszteségrátákhoz jobban igazodva. Amennyiben maradtak volna a 28-as túlzott veszteséget prognosztizáló, erősen óvatos csoportos kulcsok, akkor 173 mft-tal magasabb értékvesztés jött volna ki a közel 18 mrd-os csoportos minősítésű állományra. A jóval árnyaltabb és részletesebb, tételes, egyedi minősítésű nagyobb ügyletekre (állományuk meghaladja a 17 mrd-ot) 29 folyamán a minősítési paraméterek köre bővült. Emellett a korábbi szempontok finomítása is meg kellett történjen, mivel korábbi tapasztalatok nem állhattak rendelkezésünkre 28-ból. Az egyedi ügyletekre 12 mft-tal lett volna magasabb az értékvesztés 29-re, ha a 28-as paraméterkiosztás változatlan maradt volna mind az ügylet oldali becsült várható veszteség ill. mind a szintén prognosztizált befolyó biztosítékérték oldalon. A Takarékszövetkezet vezetésének határozott véleménye az, hogy az értékvesztés típusú tartalékok összességében óvatosan kerültek megképzésre és prudens szinten fedezik az aktív tevékenységből eredő várható veszteségeinket. 3. A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása a.) általánosságban A takarékszövetkezet mérlegfőösszege a 28. december 31-i eft-ról 29. december 31-re eft-ra emelkedett. ( 5 % ) A változások főbb elemeit mutatja be az alábbi tábla: A hitelintézetei követelések jelentős növekedését a Takarékszövetkezet által elhelyezett bankközi betétek növekedési tendenciája okozta. A szabad pénzeszközök lekötése során a Takarékszövetkezet a bankközi betétek mellett a forgatási célú állampapírok vásárlását részesítette előnyben. ÉB - 12

13 Mérlegfőösszeg változása változás megnevezés abszolút megoszlás saját tőke növekedése ,5% kötelezettségek változása ,% egyéb források növekedése (14 938) -3,5% egyenleg ,% ügyfélkövetelések változása ,9% hitelintézeti követelések változása ,% állampapírok és egyéb épapírok változása ( ) -57,9% egyéb eszközök együttes változása ,% b.) az eszközállomány alakulása A főbb eszközcsoportok állományai a mérlegfőösszeghez képest az alábbiak szerint alakultak: AZ ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA, MEGOSZLÁSA megnevezés megoszlás megoszlás megoszlás vált. 1. Pénzeszközök ,9% ,4% -,5% 2. Állampapírok ,8% ,8% -4,% 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,5% ,4% 5,9% 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,6% ,9% -1,7% 5. Egyéb értékpapírok, részvények, részesedések 349 8,6% ,3% -,3% 6. Immateriális javak 2 469,% ,%,% 7. Tárgyi eszközök ,1% ,9% -,2% 8. Saját részvények, egyéb eszközök ,3% ,%,7% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,2% ,3%,1% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % % n.é. Az elérhető hozam optimalizálása miatt a hitelintézetekkel szembeni követelések aránya 14,5%- ról 2,4%-ra növekedett, az állampapírok állománya abszolút és relatív részesedés tekintetében egyaránt csökkenést mutat. Ennek oka egyrészt a szabad pénzeszközök csökkenése, másrészt az év második felétől a bankközi piacon magasabb kamatszint volt elérhető mint az állampapírpiacon. A pénzeszközök 28. év végi állománya 29. év végéhez képest,5%-kal csökkent, ami jól mutatja, hogy odafigyeltünk likviditásunkra és a lehető legalacsonyabb szinten tartottuk a készpénz állományt. Az egyéb értékpapírok, részesedések eszközök közötti súlya az előző évi adathoz képest abszolút értékben csekély mértékben növekedett, relatív részesedés tekintetében változás nem történt. A ÉB - 13

14 tárgyi eszközök értéke 29. év folyamán,2%-os mértékben csökkent, melynek oka, hogy a beruházások aktiválásának értéke elmaradt az elszámolt értékcsökkenés összegétől, így az eszközvásárlások, aktiválások hatása észrevétlen maradt. Megelőző évben jelentős hatást gyakorolt az eszközcsoport értékére a két takarékszövetkezet egyesüléséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításához elengedhetetlen informatikai eszközök beszerzése, személygépkocsik vásárlása, mely tendencia tárgyévben takarékossági okokból visszaesett. Az ügyfelekkel szembeni bruttó követelés én eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-tal nőtt nettó értéken. A következő tábla a követelések szerkezetét mutatja be: HITELINTÉZETEKKEL ÉS ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK SZERKEZETE, ALAKULÁSA megnevezés megoszlás megoszlás megoszlás vált. 1. Hitelintézettel szembeni látra szóló 4 895,% 3 14,%,% 2. Hitelintézetekkel szembeni pü.-i éven belüli ,2% ,4% 7,2% 3. Hitelintézetekkel szembeni pü.-i éven túli,% 4,1%,1% 4. Hitelintézetekkel szembeni bef.-i,%,%,% 5. Ügyfelekkel szembeni pü.-i éven belüli ,5% ,4% -,1% 6. Ügyfelekkel szembeni pü.-i éven túli ,3% ,1% -7,2% 7. Ügyfelekkel szembeni bef.-i,%,%,% MÉRLEG SORA ÖSSZESEN % % n.é. A követelések összességében eft-tal nőttek, mely változás az ügyfelekkel szembeni követelések eft-os, a hitelintézetekkel szembeni követelések e Ft-os növekedéséből adódik. A hitelintézetekkel szembeni követelések túlnyomó részét a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél elhelyezett rövid lejáratú bankközi betétek állománya adja. ÉB - 14

15 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ÁGAZATONKÉNT ÉS SZEKTOR SZERINTI MEGOSZLÁSA megnevezés megoszlás megoszlás Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás % % Bányászat % % Feldogozóipar % % ebből: élelmiszeripar, ital, dohány gyártása % % nyersanyagfeldolgozás % % fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása % % gép, berendezés gyártása % % fa, textil bőrfeldolgozás % % egyéb nem fém ásványi termék gyártása % % Villamos energia-, gáz-, hő-, és vízellátás % % Vízellátás, hulladékgazdálkodás % % Építőipar % % Kereskedelem, javítás % % Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás % % Információ, kommunikáció 75 6 % % Szállítás, raktározás, posta, távközlés % % Pénzügyi tevékenység % % Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás % % Szakmai, tudományos szolg. tám. tevényekség % % Egyéb tevékenységek % % Nem pü-.i vállalk.-kal szembeni követelések össz % % Nem pénzügyi vállalk.-kal szembeni követelések össz % % Lakossággal szembeni követelések összesen % % Egyéb szektorral szembeni követelések összesen % % MINDÖSSZESEN % % A fenti táblázat a nem pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követelések nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlását mutatja, összeállítása MNB jelentés alapján történt, így az adatok az esedékes kamatokat ( eft), a hitelintézettel szembeni hitelkövetelést (4. eft), és az értékvesztést ( eft) is tartalmazzák. Az egyes ágazatok között legnagyobb arányt az ingatlanügyletekhez kapcsolódó hitelek képviselik, a vizsgált követelésállomány 39%-át adják. További jelentős arányt képvisel a kereskedelem ( 18 % ) és mezőgazdasági ágazat ( 12 % ) finanszírozásához kapcsolható követelésállomány. Követeléseinken belül fokozatosan csökkent a lakossággal szembeni követelések aránya, ami év végén már csak 43 % volt. Év végén Takarékszövetkezetünk 9 konzorciumban vett részt tagként, ezer forinttal, ami nem éri el a teljes hitelállomány 1 %-át. A konzorciális hitelek közül 7 került a minősített állományba és eft értékvesztés került megképzésre. Takarékszövetkezetünk (az MTB Rt. bevonásával) egy önkormányzatnak nyújtott hitel esetén vezetett konzorciumot a beszámolási időszakban. Ennek összege 3.6 eft volt. ÉB - 15

16 c.) az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány a takarékszövetkezetnél én eft-tal volt több az előző év végi állománynál. PORTFOLIÓELEMZÉS - KÖVETELÉSMINŐSÍTÉS megnevezés megoszlás megoszlás változás megoszlás % változás Problémamentes % % % Külön figyelendő % % (6 293) % Átlag alatti % % % Kétes % % % Rossz % % % ÖSSZESEN % % n.é. A minősített eszközökön belül legnagyobb részesedésű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány. Az összes követelésállományt vizsgálva megállapítható, hogy annak minősége a problémamentes kategória felől a minősített állomány felé tolódott el. Míg 28. évben a követelések 8 %-a volt problémás kategóriába sorolva, addig ez az arány 29. év végére 1 %-ra nőtt. A nem problémamentes eszközök 96,25%-át a hitelek adják. Külön figyelendő minősítésű a eft könyv szerinti bruttó értékű befektetési célú, változó hozamú értékpapír (ÉV: eft). A részvények, részesedések befektetési célra mérlegsoron rossz minősítésű és 1%-ban értékvesztett 2 egyenként 1 eft-os részesedés. A kapcsolt vállalkozásokban az Inköz-Invest Kft szintén 1%-ban fedezett (3. eft) és rossz minősítésű, a HOVA Kft-ben fennálló részesedésünkre (48.85 eft) pedig eft értékvesztést (3%) képeztünk és az átlag alatti osztályba soroltuk. Ez egyéb eszközök között szereplő vevőkövetelések nem problémamentes minősítésű tételeire (28 eft bruttó értéken) a megképzett értékvesztés 22 eft valamint átvett eszközök rossz minősítésű tételeire (1 db ingatlan 1%-ban fedezve) 288 eft. Megjegyezzük, hogy az állampapírok a felügyeleti adatszolgáltatásban a nem minősítendő eszközök közé tartoznak, ezek az állományok a problémamentes kategóriába kerültek. A következő tábla bemutatja az ügyfélhitel-állomány alakulását a minősítési kategóriák szerinti ontásban: ÜGYFÉLHITEL-ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA MINŐSÍTÉSI KATEGÓRIÁNKÉNT megnevezés bruttó értékvesztés nettó ÉV ráta % bruttó értékvesztés nettó ÉV ráta % Problémamentes ,% ,% Külön figyelendő ,7% ,32% Átlag alatti ,4% ,79% Kétes ,96% ,89% Rossz ,% ,11% ÖSSZESEN ,87% ,93% A Takarékszövetkezet portfóliója fokozatosan romlott az év során. Míg a bruttó hitelállomány mindössze 3,75% -kal nőtt, addig a problémás állomány növekedési üteme 54,8 % volt. ÉB - 16

17 A problémás állomány a 28. évi 1 %-os szintről 14,97 % -ra változott. A egyes minősítési kategóriákon belül a minősítési szabályzat változása miatt a rossz minősítésű állomány 95 %-os átlagos ÉV rátája 85,11 %-ra csökkent. A szabályzat módosításánál kettős célt próbáltunk elérni. Egyrészt megítélésünk szerint az egyszerűsített minősítési eljárás alá vont rossz minősítésű ügyleteknél (ahol a fedezetek vizsgálata a szabályozás szerint egyenként nem elvárt) a várható veszteség megtérülést javulni látjuk (a 28-as 5 %-os megtérüléshez képest a rossz kategóriában nagyobb arányú - 15%-os - megtérülést vélelmezünk). Emellett célunk volt az, hogy az értékvesztés állomány összetételét eltoljuk a nagyobb, koncentráltabb valamint szofisztikáltabb számítási metódussal alátámasztott egyedi minősítésű ügyletek irányába. Az egyszerűsített minősítésű ügyletek értékvesztés számításának módosítása mellett egyidejűleg árnyaltuk ez egyedi minősítésű ügyletek módszertanát, az egyedi cash flow-val rendelkező ügyleteknél a várható veszteség számításánál 29-ben további diszkontfaktort építettünk be. A kétes minősítésű állomány fedezettsége jelentősen javult. Összefoglalva megállapítható, hogy a bruttó hitelállomány értékvesztés fedezettsége 29. év végén 6,93 %-ra emelkedett, amely relatív mértékben 42%-os növekedés., ami megítélésünk szerint minden minősítési kategóriában a várható veszteségre fedezetet nyújt. c.) források alakulása Az alábbi táblázatok az idegen források, a takarékszövetkezet saját tőkéjének változását és eloszlását, valamint a kötelezettségek alakulását mutatják. SAJÁT ÉS IDEGEN FORRÁSOK MEGOSZLÁSA megnevezés megoszlás megoszlás változás saját források * ,1% ,3% 18,3% idegen források ,9% ,7% 14,9% ÖSSZESEN % ,% 15,1% * saját tőke + céltartalékok ** kötelezettségek + elhatárolás ÉB - 17

18 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZETÉTELE ÉS ALAKULÁSA* megnevezés megoszlás megoszlás Hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú ,3% ,2% Ügyfelekkel szembeni rövid lejáratú ,4% ,8% Egyéb rövid lejáratú ,7% ,6% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,4% ,6% megoszlás vált. -,1% 4,4% -,1% 4,2% Hitelintézetekkel szembeni éven túli lejáratú ,5% ,8% -3,7% Ügyfelekkel szembeni éven túli lejáratú ,% ,5% -,5% Egyéb éven túli lejáratú 41 5,1% 41 5,1%,% Éven túli lejáratú kötelezettségek összesen ,6% ,4% -4,2% ÖSSZESEN ,% ,% n.é. * passzív időbeli elhatárolások nélkül A rövid lejáratú ügyfélbetétek abszolút mértékben mft-tal növekedtek, mely változáshoz nagymértékben hozzájárult a 2 milliárd forintnak megfelelő deviza betét, a takarékszelvény állomány növekedése, illetve a 29. év folyamán bevezetett Duna diszkont termék állománya. Az idegen forrástételek közül a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek állománya mely teljes egészében a MTB Zrt-vel szembeni kötelezettség - az előző évihez képest összességében 3,8 %-os csökkenést mutat, aránya a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is alacsony, ( 17 % ) amit a saját jogon gyűjtött devizabetétek 2 milliárdos állománya és ezzel a deviza refinanszírozás kiváltása okozott. d.) tőkemegfelelés (szolvencia) A 25/2. Korm. rendelet alapján a takarékszövetkezet rendszeresen kell minősítse eszközeit a kötelezően előírt kockázati súlyok szerint. Ezzel a számítással jellemezhető a takarékszövetkezet kockázatvállalási hajlandósága. KITETTSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYOZÁSUK SZERINT kock. súly kitettség* súlyozott kitettség* súlyozott Eszközök összesen n.é % súlyozású tételek % % súlyozású tételek 2% % súlyozású tételek 35% % súlyozású tételek 5% % súlyozású tételek 75% % súlyozású tételek 1% % súlyozású tételek 15% Súlyozott kitettségek összesen Eszközök kockázati átlagértéke 43,9% 42,96% A fenti táblázatból látható, hogy re 2,6%-kal növekedett a korrigált mérlegfőösszeg, mely abszolút értékben eft változást jelent. Az eszközök átlagos kockázati súlya 43,9%- ÉB - 18

19 ról 42,96%-ra csökkent, vagyis a kintlévőségek átlagos kockázati szintje némi csökkenést mutat 29. évben. Ezt a folyamatot jó tendenciának tartjuk, amit alapvetően a biztosítékok pontosabb megfeleltetése, érték felülvizsgálata és a tőke követelményeknek történő jobb megfelelése okozott. Továbbá az egyes súlykategóriákban szereplő kitettségek nagyságának tudatos alakítása is jelentős hatással volt a tőkemegfelelésre. A szavatoló tőke értékének alakulását a következő táblázat mutatja. A SZAVATOLÓ TŐKE ELEMEINEK ALAKULÁSA megnevezés index alapvető tőke elemei % jegyzett tőke % a Felügyeletnek bem., befiz. jegyzett tőke emelés, mely nincs bejegyezve (+) Cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeleszállítás (-) tőketartalék eredménytartalék % számviteli lekötött tartalék né. általános tartalék % általános kockázati céltartalék % ált. kock. céltart. adótartalma (-) % mérleg szerinti eredmény % immateriális javak, a lek. tart.-nál figyelembe vettek kivételével (-) % egyéb csökkentő tétel ALAPVETŐ TŐKE % Alárendelt kölcsöntőke % Értékelési tartalék Járulékos tőkeelemek csökkentése JÁRULÉKOS TŐKE % Módosítandó szavatoló tőke % Befolyásoló és nem bef.-ló értékh. feletti befektetés PIBB-be Prudenciális előírásokhoz tartozó szavatoló tőke % Limit-túllépések tőkekövetelménye (-) 1 47 % Egyéb korrekciók SZAVATOLÓ TŐKE % Tőkemegfelelési mutató 11,24% 11,46% 12% Míg a Takarékszövetkezet eszközállománya 5 %-kal nőtt, addig a szavatoló tőke ezt az ütemet meghaladóan, megközelítőleg 9 %-kal gyarapodott. A takarékszövetkezet az előírt 8%-os fizetőképességi mutatóval szemben 11,6%-os értéket ért el a i adatok alapján. Limit-túllépés miatti szavatoló tőke levonásra tárgyév folyamán nem került sor. e.) jövedelmezőség Az eredmények alakulására jelentős hatással voltak a gazdaságban lejátszódó negatív folyamatok, a piacon elérhető állampapír hozamok, a Jegybank kamat intézkedései, a betéti és a hitel kamatok folyamatos karbantartása. A Takarékszövetkezet igyekezett ezek hatásait a legjobban kivédeni, illetve alkalmazkodni az adott helyzethez. A kamatokra és kondíciókra történő odafigyelés alapvetően járult hozzá a Takarékszövetkezet jövedelmezőségéhez. ÉB - 19

20 A Takarékszövetkezet 29. évben eft adózás előtti eredményt ért el, ami az előző évben elért eredmény 64,7 %-a. A Takarékszövetkezet ezzel az eredménnyel a közgyűlés által meghatározott 3 millió Ft adózás előtti eredmény tervet teljesítette. Az egyes eredménytényezők változását a következő táblázat mutatja. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK megnevezés eredm.hatás kamatkülönbözet bevételek értékpapírokból kapott jutalék-, és díjbevételek fizetett jutalék-, és díjráfordítások (156 64) pénzügyi műveletek eredménye, nettó egyéb bevételek pénzügyi szolg ebből: nem pénzügyi bef. szolg. bev pénzügyi és befektetési szolg. fedezete általános igazgatási költségek ( ) értékcsökkenési leírás ( ) egyéb ráfordítások pénzügyi szolg. ( ) ebből nem pénzügyi bef. szolg. ráford. (697) értékvesztés, céltartalékképzés ( ) értékvesztés visszaírása értékvesztés egyéb részesedésre (1) értékvesztés visszaírása egyéb részesedésre szokásos üzleti tevékenység eredménye ebből: pénzügyi és befekt.-i szolg. eredmény alakulása nem pénzügyi és befekt.-i szolg. eredményhatása rendkívüli eredmény (56 661) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A biztonságos működés egyik fontos pillére, hogy a kamatkülönbözet fedezze a működési költségeket. A eft kamatkülönbözet 121 %-os lefedettséget biztosított a költségekre. Az adózás előtti eredmény meghaladja a tervezetet, amit nagyban befolyásolt a működési költségek tudatos és feszes menedzselése. Ez a jelentős megtakarítás volt képes fedezetet biztosítani az értékvesztés állomány növelésére. A jövedelmező gazdálkodás fontos eleme volt a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokból származó jutalékeredmény alakulása. A jutalék bevételek eft-tal (+25,6 %-os növekedés), a ráfordítások eft-tal (+5,3 %-os növekedés), tehát a jutalékeredmény 28- hoz képest szinte pontosan 1 mft-tal (+1.79 eft-tal, +2,4%) emelkedett az előző üzleti évhez képest. E dinamikus növekedés ellenére sem tudtuk teljesíteni a tervezett 6 mft-ot (98,5%-os tervteljesítés). ÉB - 2

21 A jutalék bevételek növekedésének döntő része a számlavezetéshez, a pénzforgalomhoz (28- hoz képest eft), valamint a kártyaüzletághoz (28-hoz képest eft változás) kapcsolódik, de egyre jelentősebb szereppel bírnak a hitelezéshez kapcsolódó jutalékok (hitel előkészítési díj, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék stb. ) is. A jutalék ráfordítás oldalon a korábbi évhez képest dinamikusan növekvő befogadott devizabetét és a nagyobb átlagállományt jelentő deviza alapú hitelállomány menedzseléséhez kapcsolódó nagyobb deviza pénzforgalmi aktivitás eredményezett kiemelkedő hatású növekedést ( eft). Emellett a kockázataink csökkentését, megosztását célzó hitelfedezeti biztosítások ill. garanciadíjak jutalékráfordítása okozott még jelentős mértékű hatást 28-hoz viszonyítva ( eft). A Takarékszövetkezet eredményének alakulását jelentősen befolyásolták az értékvesztésre és a céltartalék képzésre fordított összegek. Az értékvesztés és céltartalék képzés eredménye: eft. Ez több mint háromszorosa a 28. évi ÉV és Ct változásnak. Az év során 8.62 eft általános kockázati céltartalék képzésre került sor. Pozitív hatást gyakorolt az eredményre a pénzügyi műveletek eredménye, ( eft ) melynek döntő része a forgatási célra vásárolt befektetési jegyek realizált árfolyam nyeresége. A rendkívüli eredmény eft veszteség, mely soron olyan kulturális és sporttámogatások kerültek elszámolásra, melyek adózási oldalon jórészt megtérülnek. ÉB - 21

22 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések - Miután a 28-as és 29-es évi mérlegkimutatás-sémák nem változtak, így össze nem hasonlítható adatok nem keletkeztek a mérlegkimutatásban. - A mérlegkimutatásban tételátrendezés nem történt. 2. Tételes bemutatások a.) immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt. 91..d.) Az immateriális javak között programok beszerzése, illetve fejlesztések aktiválása történt, például a kereskedési könyv vezetéséhez szükséges Varitron szoftver telepítése. Az ingatlanok csoportban növekedését okozta az eddig bérelt ingatlanként működő Budapest, Pesti úti fiók épületének megvásárlása. A műszaki berendezések, felszerelések, járművek csoport növekedését az üzletmenethez szükséges berendezések, ügyviteli berendezések, számítógépek, egy ATM berendezés, továbbá egy személygépkocsi vásárlása indokolja. ÉB - 22

23 Tárgyi eszközök Immateriális műsz.-i gépek, Nem pügyi javak ingatlanok beruházások* berendezések szolg eszk. bruttó érték nyitó növekedés ebből: átsorolás csökkenés ebből: átsorolás bruttó érték záró halmozott értékcsökkenés (beruh. időbeli elhat.-nál értékvesztés) nyitó növekedés csökkenés halmozott ÉCS záró tárgyévi ÉCS nettó érték nyitó növekedés (7) csökkenés (6) nettó érték záró * beleértve a beruházási előlegeket is b.) immateriális javak és tárgyi eszközök 28. és 29. évben elszámolt értékcsökkenésének alakulása imm. műsz.-i g., Nem pü imm. műsz.-i g., Nem pü ingatlanok Összesen ingatlanok javak ber. szolg javak ber. szolg eszk. Összesen terv szerinti ÉCS összesen lineáris degresszív egyéb (kisértékű) terven felüli ÉCS terven felüli ÉCS visszaírása elszámolt tárgyévi ÉCS c.) befektetett pénzügyi eszközök alakulása Pénzügyi befektetéseink között 1%-os érdekeltséget biztosító részesedésként a két leányvállalat szerepel; a HOVA 23 Kft eft bekerülési értéken (megképzett értékvesztés 3%), illetve az Inköz Invest Kft 3. eft-os bekerülési értéken (megképzett értékvesztés 1%). ÉB - 23

24 A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek darab 2. Ft névértékű részvénnyel tulajdonosai vagyunk, aminek befektetési értéke eft. Ezzel 1,86 % részesedésünk van a Bankban, amivel az egyik legnagyobb kistulajdonosok vagyunk. Fenti befektetéseken kívül csekély mértékű üzletrésszel rendelkezünk a Hitelgarancia Zrt-ben, a Banküzlet Vagyonkezelő és Hasznosító Zrt-ben, a KÖT Biztosító Egyesületben, valamint az Ibusz Fortuna Kft-ben, a Takker Kft-ben és a Nyugat-Dt. Reg. Szövetkezetben. A részesedések bekerülési értékét, az egyedileg megképzett értékvesztés és a könyv szerinti értéket az alábbi táblázat mutatja: Részesedések Bruttó érték Értékvesztés Könyv sz.érték Takarékbank Zrt Hova 23. Kft Inköz Invest Kft. 3 3 Banküzlet Rt. 7 7 Hitelgarancia Rt. 5 5 KÖT Biztosító Egyesület 2 2 Nyugat-Dtúli Reg. Szövetk. 1 1 Ibusz Fiorini Kft Takker Kft. 1 1 Összesen A Takarékszövetkezet 1%-os tulajdonában lévő leányvállalatainak legfontosabb adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Leányvállalatok Megnevezés Hova 23 Kft Inköz Invest Kft Székhely 25 Esztergom, Bajcsy-zs. u Győr, Árpád u évi eredmény Jegyzett tőke 45 3 Saját tőke d.) egyéb kiegészítések A céltartalék-képzés az V.1. pontban kerül ismertetésre. ÉB - 24

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31

Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 22532404-6419-226-01 Statisztikai számjel Cg. 01-17-000490 Cégjegyzék száma Banco Primus Fióktelep Magyarország 1134 Budapest Váci út 33 Beszámoló 2012.12.31 2013. február 08. Banco Primus Fióktelep Magyarország

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés ABanif Plus Bank Zrt.részvényesének

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Hitelintézetek könyvvizsgálata. Molnár Attila, 2015. október 29.

Hitelintézetek könyvvizsgálata. Molnár Attila, 2015. október 29. Hitelintézetek könyvvizsgálata Molnár Attila, 2015. október 29. Bemutatkozás 2 Bemutatkozás Semi senior Supervisor Manager Senior Manager 2006 2009 2011 2008 2010 2012 2014 Deloitte Assistant Senior Okleveles

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben