Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye: A vállalkozás internetes honlapja: A vállalkozás könyvviteli szoftvere: Externet Informatikai Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet korlátolt felelősségű társaság június 18. Távközlési szolgáltatás 5000 Szolnok, Szapáry út Budapest Hauszmann Alajos u Pénzszám Vállalkozás tulajdonosi szerkezete: Tulajdonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni Szavazati Egyéb hányad % arány % ráhatás (76%- ) Kapcsolt Econet Invest Kft 1117 Budapest Hauszmann A. u.3 100,00% 100,00% Összesen: 100,00% 0,00% Külföldi telephelyek Cím Ország Tartósan rendelk. Külföldi gazdálkodásból származó E Ft bocsátott eszk.értéke Követelések Kötelezettségek Adózott eredmény Fizetett adók Összesen: Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai: Befektetés megnevezése: Székhely Adatszolgáltatás Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb Adatok E Ft-ban éve hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás A konszolidációs csoport vállalkozásai: Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: Konszolidációs kötelezettség nem áll fenn. nem kiemelt. Cégjellemzők Beszámoló aláírására jogosult neve: Igazgatóság: Felügyelő Bizottság: Pórffy András Címe: 2030 Érd, Napszámos u A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező. Könyvvizsgáló: Magyar Szakértői Holding Kft. Dr. Matukovics Gábor Jogi képviselet: Könyvvitelért felelős személy: - neve - lakcíme - regisztrációs száma: Rosner Ügyvédi Iroda Branko Kft Budapest Márvány u.16 - Számlavezető bankok: - Ft: - Engedélyhez kötött tevékenységek: - - PSZÁF speciális engedéllyel: nem rendelkezik - Szakmai kamara engedélyével: rendelkezik - Tevékenységspecifikus képesítéssel: rendelkezik - Közhasznú minősítéssel: nem rendelkezik - Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel: rendelkezik - A társaság közérdeklődésnek kitett: igen Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: nem rendelkezik... Jogszabályban előírt egyéb beszámolók köre: - Működési rendszer A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat / és szindikátusi megállapodás tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (... program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. A számviteli rendszer: Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: Üzleti év fordulónapja: Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: Mérlegkészítés cégi időpontja általában: Könyvvizsgálati zárás időpontja: A hitelesítés tartalmi alapja: A kötelező beszámolás formája: forint (HUF) kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards) december 31. összköltség eljárás "A" "A" üzleti évet követő év január február 28. éves beszámoló egyszerűsített éves beszámoló 1 / 27

15 A számviteli alapelveket jellemző előírások: = Számviteli alapelvektől való eltérés: = A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés: = Alkalmazott értékelési elvek változása: = Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek: = Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a, ami E Ft, vagy 500 millió Ft.. = Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a: 0 E Ft = Egyedi helyett csoportos értékelés mértéke adósonként együttesen kis összeg miatt: 0 E Ft = Fajlagosan kis értékű értékvesztés százalékos mértéke a készleteknél: 5,00%, a tárgyévben: 0 E Ft = Egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok értékvesztésének elszámolásánál. = Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia. = A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: választott hitelintézet eladási és vételi árfolyamának átlaga, a választott hitelintézet:..., MNB közép árfolyam. Az árfolyamkülönbözeteket a vállalkozás akkor számolja el, ha hatása az eszközcsoportra, forráscsoportra jelentős és tartós: - Módosító hatása: a követelés eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a kötelezettség forráscsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: az értékpapír eszközcsoportra > 5%, vagy - Módosító hatása: a pénzeszközök eszközcsoportra > 5%. - És: minden esetben jelentős a hatás, ha az átértékelések eredményre gyakorolt összesített hatása meghaladja a tárgyévi eredmény 2%-át. - És: nem jelentős a hatás, ha eredményre gyakorolt hatása kisebb 500 E Ft-nál. = A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor. = Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes, = Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve mellett alkalmazzuk. A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek. Jelentősebb évi események Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában: Az immateriális javak bemutatása Tartalma: - software, - nem ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jog, - telefon belépési díj, - egyéb vagyoni jogok, - egyéb immateriális javak. Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési érték, piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, degresszív, progresszív, egyéb:... az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék 100,0 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 10,0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 15,0 Vagyoni értékű jogok 16,7 Szellemi termékek 16,7 Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) 30, Ellenőrzés 2006 Változás Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,00% 0,00% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ,00% 0,00% Vagyoni értékű jogok ,45% 100,00% - egyéb vagyoni értékű jog ,45% 100,00% Szellemi termékek ,00% 0,00% Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) ,00% 0,00% Immateriális javakra adott előlegek ,00% 0,00% 2 / 27

16 Immateriális javak értékhelyesbítése ,00% 0,00% - szellemi termék ,00% 0,00% - vagyoni jog ,00% 0,00% Összesen: ,45% 100,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok koncessziós jog bérleti jog használati jog játékjog márkanév licencek, ide értve szoftver licence is egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek saját tulajdonú szoftver egyéb szellemi alkotás találmány szabadalom ipari minta know-how gyártási eljárás védjegy egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése ÉRTÉKCSÖKKENÉS Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok koncessziós jog bérleti jog használati jog játékjog márkanév licencek, ide értve szoftver licence is egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek saját tulajdonú szoftver egyéb szellemi alkotás találmány szabadalom ipari minta know-how gyártási eljárás védjegy egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) Immateriális javakra adott előlegek NETTÓ ÉRTÉK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok koncessziós jog bérleti jog használati jog játékjog márkanév licencek, ide értve szoftver licence is egyéb vagyoni értékű jog Szellemi termékek saját tulajdonú szoftver egyéb szellemi alkotás találmány szabadalom ipari minta know-how gyártási eljárás védjegy egyéb szellemi termék Üzleti vagy cégérték(, ha pozitív) Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Immateriális javak NÖVEKEDÉS / 27

17 - vétel CSÖKKENÉS értékcsökkenés Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI TERVEN FELÜLI Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Összesen: Mutatók Változás % Immateriális javak részaránya: 32,95% 47,98% 145,61% Immateriális javak aránya: 15,97% 20,80% 130,24% Elhasználódás foka: 75,05% 74,65% 99,47% A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: Üzleti könyveken kívüli állomány: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: Az értékcsökkenés megváltoztatásának hatása az eredményre: (ha a használati idő, eszközérték, maradványérték változásának hatása jelentős) 0 E Ft. A tárgyi eszközök bemutatása Tartalma: - épület, - gép, - berendezés, - számítástechnika, - jármű, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, sajátos bekerülési értékek, a piaci ár illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: egyedi. - Maradványérték meghatározása: = Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál. = Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz: ingatlanok, műszaki gép, berendezés, jármű, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képezi és meghaladja az 500 E Ft-ot - Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, degresszív, progresszív, egyéb:... az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. - Elszámolásának gyakorisága: éves/negyedéves/havi. - Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módja: = Jelentős összegű a terven felüli értékcsökkenés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett. Alkalmazott leírási kulcsok Átlag (%) 100 E Ft alatt 100,00 Éves kulcsok szerint - gép 14,50 - berendezés 14,50 - számítástechnika 33,00 - jármű 20, Ellenőrzés 2006 Változás Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok ,19% 1,20% - egyéb ,19% 1,20% Műszaki gép, berendezés, jármű ,30% 69,16% - egyéb ,30% 69,16% Egyéb berendezés, jármű ,25% 21,77% 4 / 27

18 - egyéb ,25% 21,77% Tenyészállatok ,00% 0,00% Befejezetlen beruházás ,00% 0,00% Beruházásra adott előleg ,00% 7,87% Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ,00% 0,00% Összesen: ,65% 100,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg NETTÓ ÉRTÉK Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA TERV SZERINTI lineáris egyösszegű TERVEN FELÜLI Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Összesen: Környezetvédelmi célt szolgáló eszközök bemutatása / E Ft nyitó növekedés csökkenés átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK - környezetvédelmi célt szolgáló eszközök ÉRTÉKCSÖKKENÉS - környezetvédelmi célt szolgáló eszközök NETTÓ ÉRTÉK - környezetvédelmi célt szolgáló eszközök Tárgyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Tárgyi eszközök NÖVEKEDÉS vétel beruházási előleg állomány változás (+) CSÖKKENÉS eladás értékcsökkenés Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 53,56% 41,88% 78,19% Eszközök aránya: 25,96% 18,15% 69,92% Elhasználódás foka: 33,11% 30,84% 93,14% Tárgyi eszköz fedezettség: 204,54% 260,52% 127,37% Tárgyi eszköz hatékonyság: 763,07% 1416,74% 185,66% 5 / 27

19 Műszaki gépek aránya: 71,38% 69,16% 96,89% Műszaki berendezések elhasználtsági foka: 27,57% 25,48% 92,42% Befejezetlen állomány tartalma: A piaci értékelés elve, módszere: Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: Üzleti könyveken kívüli állomány: Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása Tartalma: - üzletrészek, - egyéb hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök, Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos-, a folyósításkori érték illetve a piaci ár. - Az értékelés módja: = egyedi / csoportos, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított, = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 10%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban ,00% 0,00% Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban ,00% 3,57% - (20%-25%)-<25% alatti, társult ,00% 3,57% Egyéb tartós részesedés ,53% 96,43% T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban ,00% 0,00% Egyéb tartósan adott kölcsön ,00% 0,00% Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ,00% 0,00% Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése ,00% 0,00% Pénzügyi eszközök értékelési különbözete ,00% 0,00% Összesen: ,40% 100,00% Állomány mozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró BRUTTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban Egyéb tartós részesedés T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése Pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉRTÉKVESZTÉS Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban Egyéb tartós részesedés T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír NETTÓ ÉRTÉK Tartós részesedések kapcsolt váll.-ban Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban Egyéb tartós részesedés T. adott kölcsön e.részes. v. álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése Pénzügyi eszközök értékelési különbözete Befektetett pénzügyi eszközök - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Befektetett pénzügyi eszközök 6 / 27

20 NÖVEKEDÉS vétel CSÖKKENÉS 0 0 A valós értékelés elve, módszere: Befektetett pénzügyi eszközök - valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok Pénzügyi instrumentumok 2005 Valós érték Ellenőrzés 2006 E Ft hatása Összesen: Befektetett pénzügyi eszközök - valós értéken történő értékelése Szerződéses Várható hatások valós értéken E Ft Lejárati idő E Ft érték eredményre saját tőkére cash flow-ra Összesen: Vételi- és névérték eltérései Beszerzési Beszerzési Piaci értékelés alapja E Ft vételi érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték (50% / 33%)- közös vezetésű Ultraweb Kft % N/A Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 13,49% 10,14% 75,17% Eszközök aránya: 6,54% 4,39% 67,13% Üzleti könyveken kívüli állomány: Átsorolások egyéb követelésekbe: Hátrasorolt eszközök értéke: 0 E Ft. Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéket: A készletek bemutatása Tartalma: - áru, Értékelése-elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos érték, illetve az előállítási költség. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos fajlagosan kisértékűeknél, = utókalkulációs. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 10%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 5%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. = Fajlagosan kisértékű készletek: a készletfajta összértéke kisebb Ft-nál. egyedileg fajlagosan kisértékűnek minősített. = Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: Állománya leltárral fedett Ellenőrzés 2006 Változás Anyagok ,00% 0,00% Befejezetlen termelés és félkész termék ,00% 0,00% Növendék-, hízó-, és egyéb állatok ,00% 0,00% Késztermékek ,00% 0,00% Áruk ,00% 100,00% - kereskedelmi áruk ,00% 100,00% Készletre adott előlegek ,00% 0,00% Összesen: ,00% 100,00% Készletek - állománymozgása mozgásnemenként Készletek NÖVEKEDÉS vétel CSÖKKENÉS értékvesztés / 27

21 = hiány miatt Készletek - számviteli törvény szerinti értékvesztés állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 0,00% 1,74% 0,00% Eszközök aránya: 0,00% 0,92% 0,00% Készletek szállítói aránya: 0,00% 6,95% 0,00% Készletek fordulatszáma: 0,00 278,39 0,00% Készlet/költség arány: 0,00% 17,04% 0,00% Veszélyes hulladékok állományának alakulása: Üzleti könyveken kívüli állomány: A követelések bemutatása Tartalma: - vevő, - ki nem emelt. Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos adósonként kisösszegűeknél, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 5%-kal módosítja és meghaladja az 100 E Ft-ot. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt. Alkalmazott értékvesztési kulcsok 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Vevők ,58% 31,09% - belföldi vevők ,00% 31,09% Követelések kapcsolt vállalkozással sz ,00% 0,00% Követelések egyéb részesedési visz ,00% 0,00% Váltó követelések (nem kapcsolt) ,00% 0,00% Egyéb követelések ,48% 68,91% Kölcsön adott pénzeszközök,nem kapcsolt ,10% 67,95% Adó/TB/vám kötelezettség átsorolás miatt ,48% 1,00% Egyéb követelés ,00% 0,00% Követelések értékelési különbözete ,00% 0,00% Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ,00% 0,00% Összesen: ,15% 100,00% Követelések - állományigazolások / E Ft Vevők jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből = visszaigazolt = nem kifogásolt ki nem egyenlítettből = csőd-felszámolás alatt 0 0 = 0-3 havi = 3-6 havi = 6-12 havi = éven túli Követelések kapcsolt vállalkozással sz jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből 0 0 = visszaigazolt 0 0 = nem kifogásolt ki nem egyenlítettből / 27

22 = csőd-felszámolás alatt 0 0 = 0-3 havi 0 0 = 3-6 havi 0 0 = 6-12 havi 0 0 = éven túli 0 0 Különféle egyéb követelések jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből = ebből értékvesztés alap 0 0 Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése adó törvény adó törvény E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró Vevők Követelések kapcsolt vállalkozással sz. Összesen: Elszámolt éves veszteség jellegű tételek: évközi év végi összesen E Ft elszámolás átértékelés Behajthatatlanság miatt Összesen: Váltóállomány elfogadás kiváltott Névérték kamat Lejárat kamat Típus E Ft időpontja követelés % Összesen: Követelések értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok Pénzügyi instrumentumok 2005 Valós érték Ellenőrzés 2006 E Ft hatása Összesen: Követelések értékelési különbözete - valós értéken történő értékelése Szerződéses Várható hatások valós értéken E Ft Lejárati idő E Ft érték eredményre saját tőkére cash flow-ra Összesen: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok Pénzügyi instrumentumok 2005 Valós érték Ellenőrzés 2006 E Ft hatása Összesen: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok Szerződéses Várható hatások valós értéken E Ft Lejárati idő E Ft érték eredményre saját tőkére cash flow-ra Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 66,15% 85,87% 129,81% Eszközök aránya: 32,46% 45,57% 140,39% Vevők átfutási ideje (nap): 46,96 10,05 21,41% Hitelfedezettségi mutató: 133,72% 290,43% 217,19% Átsorolások: Üzleti könyveken kívüli állomány: Hátrasorolt eszközök értéke: 0 E Ft. Az értékpapírok bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a beszerzési, sajátos-, illetve a folyósításkori érték. - Az értékelés módja: = egyedi / csoportos, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - Értékvesztés elszámolása: = Jelentős összegű az értékvesztés: mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-ot. = Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-ot. = Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és nagyobb 500 E Ft-nál. Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. 9 / 27

23 Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Részesedés kapcsolt vállalkozásban ,00% 0,00% Egyéb részesedés ,00% 0,00% Saját részvények és részesedések ,00% 0,00% Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értékp ,00% 0,00% Értékpapírok értékelési különbözete ,00% 0,00% Összesen: ,00% 0,00% Értékpapírok - állománymozgása / E Ft nyitó növekedés csökkenés záró BRUTTÓ ÉRTÉK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények és részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értékp Értékpapírok értékelési különbözete ÉRTÉKVESZTÉS Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények és részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értékp Értékpapírok értékelési különbözete NETTÓ ÉRTÉK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények és részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megt, értékp Értékpapírok értékelési különbözete Értékpapírok - állománymozgása mozgásnemenként / E Ft Értékpapírok NÖVEKEDÉS 0 0 CSÖKKENÉS 0 0 A piaci/valós értékelés elve, módszere: Értékpapírok értékelési különbözete - valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok Pénzügyi instrumentumok 2005 Valós érték Ellenőrzés 2006 E Ft hatása Összesen: Értékpapírok értékelési különbözete - valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok Szerződéses Várható hatások valós értéken E Ft Lejárati idő E Ft érték eredményre saját tőkére cash flow-ra Összesen: Visszavásárolt saját részvény - üzletrész névérték ellenérték (vételi Jegyzett tőke db E Ft (összesen) érték) %-a Összesen: ,00% Visszavásárolt saját részvény, üzletrész - visszaváltható részvények névérték ellenérték (vételi Jegyzett tőke db E Ft (összesen) érték) %-a Összesen: ,00% megszerzés oka megszerzés oka Vételi- és névérték eltérései Beszerzési Beszerzési Piaci értékelés alapja E Ft vételi érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték Összesen: Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 0,00% 0,00% 0,00% Eszközök aránya: 0,00% 0,00% 0,00% Rövid távú likviditás III.: 68,44% 41,89% 61,21% Üzleti könyveken kívüli állomány: Hátrasorolt eszközök értéke: 0 E Ft. 10 / 27

24 A pénzeszközök bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Elszámolt értékvesztés: Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Pénztárak ,60% 12,13% Bankbetétek ,35% 87,87% Összesen: ,91% 100,00% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 33,85% 12,39% 36,60% Eszközök aránya: 16,61% 6,57% 39,55% Gyorsráta mutató: 68,44% 41,89% 61,21% Az állományból idegen pénz: Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, - halasztott ráfordítások miatt. Értékelése - elszámolása: - Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,75% 98,83% - árbevétel elhatárolás ,47% 64,13% - kamat elhatárolás ,10% 34,70% - egyéb ,00% 0,00% Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatár ,88% 1,17% - költség elhatárolás ,88% 1,17% Halasztott ráfordítások ,00% 0,00% Összesen: ,90% 100,00% Mutatók Változás % Eszközök részaránya: 7,03% 7,32% 104,13% Eszközök aránya: 2,45% 3,60% 146,94% A céltartalékok bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a számított érték. - Az értékelés módja: egyedi. - Jelentős összegű jövőbeni költség: meghaladja az adózás előtti eredmény 10%-át és az E Ft-ot Ellenőrzés 2006 Változás Várható kötelezettség miatt ,00% 0,00% 11 / 27

25 Jövőbeni költségek miatt ,00% 0,00% Egyéb céltartalék ,00% 0,00% Összesen: ,00% 0,00% Céltartalékok - állománymozgás / E Ft 2005 Képzés Felhasználás 2006 Várható kötelezettség miatt Jövőbeni költségek miatt Egyéb céltartalék Összesen: Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni céltartalék képzés 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Kapcsolt vállalkozások - céltartalék elszámolás Összesen (egyenleg): ,00% 0,00% Mutatók Változás % Üzleti könyveken kívüli állomány: Annak indokai, ha az egyes jogcímek szerint képzett céltartlék előző évhez képest jelentősen eltér: - Az év rendkívüli eseményei: Évet követő változások: - - A kötelezettségek bemutatása Kiemelt kötelezettségek bemutatása és típus Fennálló érték Esedékes kamat % Fedezeti év 2 év 3 év 4 év 5 év 5 éven túl garancia Összesen: Hátrasorolt kötelezettségek Tartalma: - kölcsön. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a folyósításkori érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Minősítése: - a vállalkozás adósságrendezésébe bevonható, - megszűnés esetén törlesztésére a tulajdonosok előtti utolsó helyen kerül sor, - határideje: meghatározatlan / jövőbeni eseménytől függ / törlesztési terv szerinti, - előtörlesztés nem lehetséges. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hátrasorolt kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással sz ,00% 0,00% Hátrasorolt kötelezettség egyéb rész.visz ,00% 0,00% Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálk ,00% 0,00% Összesen: ,00% 0,00% Hátrasorolt kötelezettségek - állományigazolások / E Ft Összesen: 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendő kamat / év év végén / év / 27

26 5 éven túl Hátrasorolt kötelezettségek - összetétel / E Ft Kölcsön Típus Összeg Összesen: 0 Mutatók Változás % Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: Üzleti könyveken kívüli állomány: Az év rendkívüli eseményei: Évet követő változások: - - Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartalma: - hitelek, - kölcsön, - egyéb kötelezettségek. Érékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,00% 0,00% Átváltoztatható kötvények ,00% 0,00% Tartozások kötvénykibocsátásból ,00% 0,00% Beruházási és fejlesztési hitelek ,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,00% 91,32% Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkoz. sz ,00% 0,00% Tartós kötelezettség egyéb rész.visz ,00% 0,00% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség ,38% 8,68% Összesen: ,27% 100,00% Hosszú lejáratú kötelezettségek - állományigazolások / E Ft Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek - törlesztés szerkezete Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendő kamat / év év végén / év éven túl Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia CIB Hitel hitel HVB Lízing lízing Összesen: Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 20,66% 11,63% 56,29% Kötelezettségek aránya: 6,32% 2,06% 32,59% Likviditási mutató: 160,38% 298,88% 186,36% Hosszú távú likviditási mutató: 38,57% 28,51% 73,92% Eladósodottság mértéke: 57,62% 37,54% 65,15% Kötelezettség/saját forrás aránya: -13,52% -4,56% 33,73% Kölcsön fedezeti arány: 20,84% 19,12% 91,75% 13 / 27

27 Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: Üzleti könyveken kívüli állomány: Az év rendkívüli eseményei: Évet követő változások: - - Rövid lejáratú kötelezettségek Tartalma: Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Az értékelés módja: = egyedi, = csoportos tartozásonként kis összegűeknél, = devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség elszámolással érvényesített, = nem jelentős mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított. = Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya egyeztetéssel igazolt. Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek kamat % 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Rövid lejáratú kölcsönök ,00% 0,69% - rövid lejáratú kölcsönök ,00% 0,69% Rövid jejáratú hitelek ,00% 6,56% Vevőktől kapott előlegek ,00% 0,00% Szállítók ,44% 84,73% - belföldi ,44% 84,73% Váltótartozások ,00% 0,00% Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz ,00% 0,00% Egyéb kötelezettség ,00% 0,00% - anyavállalat és kapcsoltjaival sz. kötelez ,00% 0,00% Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v ,00% 0,00% Egyéb rövid lejáratú kötelezettség ,42% 8,03% - dolgozói kötelezettség ,00% 0,00% - adó/tb/vám kötelezettség ,90% 8,03% - egyéb átsorolt követelés ,00% 0,00% - egyéb kötelezettség ,07% 0,00% Kötelezettségek értékelési különbözete ,00% 0,00% Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete ,00% 0,00% Összesen: ,52% 100,00% Rövid lejáratú kötelezettségek - állománymozgása E Ft Rövid lejáratú kölcsönök jelentésig nyitott Rövid jejáratú hitelek jelentésig nyitott Vevőktől kapott előlegek jelentésig rendezett Szállítók jelentésig kiegyenlített ki nem egyenlítettből = tőketartozás Váltótartozások 0 0 Rövid lejáratú kötelez. kapcsolt v.sz jelentésig rendezett Rövid lej. kötelezettség egyéb rész.v. 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség jelentésig rendezett jelentésig nyitott Rövid lejáratú kötelezettségek - értékelése / E Ft átért.előtt évvégi átért. átért.után Rövid lejáratú kölcsönök Rövid jejáratú hitelek Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Összesen: Váltóállomány 14 / 27

28 elfogadás Kiváltott Névérték kamat Lejárat kamat Típus E Ft időpontja kötelezettség % Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia / E Ft Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti Típus Összeg Összeg Garancia CIB hitel Akviziciós HVB lízing Lízing Összesen: Kötelezettségek értékelési különbözete - valós értéken értékel instrumentumok Pénzügyi instrumentumok 2005 Valós érték Ellenőrzés 2006 E Ft hatása Összesen: Kötelezettségek értékelési különbözete - valós értéken történő értékelése Szerződéses Várható hatások valós értéken E Ft Lejárati idő E Ft érték eredményre saját tőkére cash flow-ra Összesen: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok Pénzügyi instrumentumok 2005 Valós érték Ellenőrzés 2006 E Ft hatása Összesen: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok Szerződéses Várható hatások valós értéken E Ft Lejárati idő E Ft érték eredményre saját tőkére cash flow-ra Összesen: Mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettség vállalások lejárati Szerződéses Várható hatások EFt tárgyévben elszámolt E Ft idő érték eredményre saját tőkére cash flow-ra eredményhatás Összesen: Tárgyévben lezárt határidős, opciós, swap ügyletek Ügylet Hatás E Ft eredménye cash-flow-ra Összesen: 0 0 Mutatók Változás % Kötelezettségek részaránya: 24,27% 15,69% 64,65% Rövid távú likviditás I.: 202,16% 338,20% 167,29% Rövid távú likviditás II.: 68,44% 47,77% 69,80% Lekötöttségi mutató: 133,72% 290,43% 217,19% Szállítók átfutási ideje (nap): 6,39 21,66 338,98% Dinamikus likviditás: 48,62% 32,26% 66,35% Kamatfedezettségi mutató: 6387,31% 1730,95% 27,10% Rövid távú eladósodottság: 3,87% 0,00% 0,00% Átsorolások egyéb követelésekbe: - tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: E Ft. Üzleti könyveken kívüli állomány: A passzív időbeli elhatárolások bemutatása Tartalma: - bevételek miatt, - költségek miatt, - halasztott bevételek miatt. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a számított érték. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,17% 42,60% - árbevétel elhatárolás ,17% 42,60% Költségek ráfordítások passzív időbeli elh ,60% 56,53% - költség elhatárolás ,31% 56,48% 15 / 27

29 - ráfordítás elhatárolás ,00% 0,04% Halasztott bevételek ,62% 0,88% - kapott támogatás ,62% 0,88% Összesen: ,19% 100,00% Mutatók Változás % Elhatárolások részaránya: 34,76% 66,32% 190,79% Elhatárolások aránya: 16,30% 34,96% 214,48% Az év rendkívüli eseményei: - A saját tőke bemutatása Tartalma: - jegyzett tőke, - tartalékok, - lekötött tartalék, - tárgyévi eredmény. Értékelése - elszámolása: - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya egyeztetéssel igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Jegyzett tőke ,12% 134,10% - ebből visszavásárolt tőke névértéken ,00% 0,00% Jegyzett, be nem fizetett tőke ,00% 0,00% Tőketartalék ,00% 0,00% Eredménytartalék ,86% -81,82% Lekötött tartalék ,00% 35,15% Értékelési tartalék ,00% 0,00% - értékhelyesbítés értékelési tartaléka ,00% 0,00% - valós értékelés értékelési tartaléka ,00% 0,00% Mérleg szerinti eredmény ,73% 12,57% Összesen: ,11% 100,00% Jegyzett tőke - kapcsolt vállalkozások által jegyzett tételek 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Anyavállalat által jegyzett ,12% 134,10% Leányvállalatok által jegyzett ,00% 0,00% Közös vezetésű vállalatok által jegyzett ,00% 0,00% Társult vállalkozások által jegyzett ,00% 0,00% Egyéb vállalkozások által jegyzett ,00% 0,00% Összesen: ,12% 134,10% Saját tőke - lekötött tartalék számítása Jogcímek Előző évi lekötött tőketartalék Tőketartalékból lekötés jogcímenként: Tőketartalékból lekötött tárgyév: Előző évi lekötött eredménytartalék Eredménytalékból lekötés jogcímenként Eredménytalékból lekötött összesen Lekötött tartalék ZÁRÓ Állomány mozgása Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbí-tés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Nyitó érték Növekedések tőkeemelés bejegyzéskor előző évi MSZE átvezetése Csökkenések Záró érték Értékhelyesbítés - állományváltozás / E Ft 2005 Növekedés Csökkenés / 27

30 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű Tenyészállatok Tartós tulajdoni részesedések Összesen: Fedezeti ügyletek eredményének ellentételező hatása - 0-s szlaoban nyilvántartott tételek bázisévi eredményre bázis évi saját tőkére tárgyévi eredményre tárgyévi saját tőkére E Ft gyakorolt hatás gyakorolt hatás gyakorolt hatás gyakorolt hatás Összesen: Mutatók Változás % Tőke aránya: 53,10% 47,29% 89,06% Tőke részaránya: 113,23% 89,71% 79,23% Befektetett eszközök fedezettsége: 109,54% 109,11% 99,61% Saját tőke növekedési mutató: 60,98% 74,57% 122,29% Saját tőke fordulat száma: 373,06% 543,81% 145,77% Tőke hatékonysága: 37,68% 12,57% 33,36% Kiemelt üzletrészek, részvények: Üzleti könyveken kívüli állomány: Osztalék kifizetés: Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt. Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt. Évet követő változások: nem kiemelt. Az üzemi bevételek bemutatása Tartalma: - belföldi, - export, - egyéb bevétel. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Belföldi árbevétel ,86% 99,51% - egyéb árbevétel ,86% 99,51% Export árbevétel ,00% 0,00% Egyéb bevétel ,18% 0,49% - anyavállalat és kapcsoltjaitól sz. bevétel ,00% 0,43% - egyéb ,04% 0,07% Összesen: ,11% 100,00% 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Egyéb bevétel - eszközértékesítés bevétele ,62% 86,71% - károk rendezései ,69% 0,05% - kapott támogatások, működési célú ,00% 0,00% - korábban leírt követelésre befolyt összeg ,00% 0,00% - egyéb ki nem emelt ,94% 13,24% Összesen: ,18% 100,00% Támogatások elszámolása / jogcím Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló összeg E Ft összeg év összeg év összeg év Véglegesen kapott támogatások: Visszatérítendő (kötelez.ként elsz.) támogatások / 27

31 Összesen: Bevételek, Export bevételek - szerkezete Tevékenységek szerint (belföld + export) Tevékenységek szerint Piacok szerint Devizák szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Alaptevékenységek Belföld HUF 0 Összesen: Összesen: Mutatók Változás % Bevételek részaránya: 95,87% 99,48% 103,77% Bruttó termelési érték (E Ft): ,86% Árbevétel arányos eredmény: 5,96% 1,97% 33,05% Tőkearányos eredmény: 22,23% 10,70% 48,13% Eszközhatékonyság: 11,80% 5,06% 42,88% Állami támogatások elszámolása: Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása Tartalma: - költségnemi költségek, - költséghelyi költségek, - egyéb ráfordítások. Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti. - Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az általános költségek elkülönülnek. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés 2006 Változás Költségnemi költségek - anyag jellegű ,40% 88,42% - személyi jellegű ,39% 5,34% - értékcsökkenés ,67% 4,19% - aktivált saját teljesítmény ,00% 0,00% Egyéb ráfordítások ,98% 2,05% Összesen: ,47% 100,00% 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Igénybe vett szolgáltatások - szállítás-rakodás, raktározás, csomagol ,83% 0,65% - kölcsönzési-, bérleti díjak ,88% 7,60% - karbantartási költségek ,27% 2,47% - posta-, távközlési szolgáltatások ,43% 7,55% - oktatás és továbbképzés ,78% 0,07% - hírdetés, reklám, propaganda szolgált ,49% 29,20% - üzleti utak, kiküldetési költségek ,55% 0,16% - tagdíjak ,13% 0,32% - egyéb szakértői szolgáltatások ,50% 15,58% - cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása ,89% 18,65% - egyéb ,88% 17,76% Összesen: ,47% 100,00% 2005 Ellenőrzés 2006 Változás Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak ,01% 4,04% - bankköltségek ,92% 90,15% - hatósági díjak ,43% 5,81% - egyéb ,00% 0,01% Összesen: ,53% 100,00% Importbeszerzések szerkezete Tevékenységek Tevékenységek Piacok Devizák 18 / 27

32 szerint (termék + szolg.) szerint szerint szerint Értéke E Ft-ban Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke E Ft-ban devizában Összesen: 0 Összesen: 0 Egyéb ráfordítások - szerkezete 2005 Ellenőrzés 2006 változás Egyéb ráfordítások: - eszközértékesítés ráfordítása ,00% 18,78% - behajthatatlan követelés ,88% 31,99% - értékv.nek nem minősülő klt vált, (hiány) ,00% 0,00% - értékvesztés követelésre elszámolt ,71% 1,88% - terven felüli értékcsökkenés ,00% 0,00% - helyi iparűzési adó ,38% 27,59% - káresemény ráfordítása ,00% 0,00% - egyéb: ,65% 19,77% Összesen ,98% 100,00% Mutatók Változás % Költségek aránya: 99,36% 100,55% 101,20% Üzemi eredményszint: 106,28% 102,00% 95,97% Termelési költségszint: 90,47% 96,50% 106,67% Anyaghányad: 76,90% 87,11% 113,28% Bérhányad: 8,13% 5,26% 64,70% Értékcsökkenési hányad: 5,44% 4,13% 75,92% Kiemelt állományváltozások: - halasztott árfolyamveszteség ráfordítás csökkentő hatása: 0 E Ft. Pénzügyi eredmények bemutatása Tartalma: Értékelése - elszámolása: - A nyilvántartás alapja: a könyvi érték. - A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. - Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra. Állománya analitikus nyilvántartással igazolt Ellenőrzés 2006 változás Pénzügyi bevételek Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev ,84% 99,48% - egyéb vállalkozástól származó kamat ,84% 99,48% = egyéb forgó kamat, árfolyamnyereség ,84% 99,48% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,05% 0,52% - devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége ,05% 0,52% Összesen: ,65% 100,00% Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások ,69% 100,00% - egyéb vállalkozásnak fizetett kamat ,69% 100,00% Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,00% 0,00% - devizás eszköz, forrás árfolyamvesztesége ,00% 0,00% Összesen: ,78% 100,00% Egyenleg ,84% Pénzügyi eredmények - követelések, kötelezettségek (év végi) átértékelése átértékelés átértékelés átértékelés E Ft előtt + / - után Tartósan adott kölcsön tartósan adott kölcsön kapcsolt tartósan adott kölcsön egyéb részesedés Befektetett eszközök beruházásra adott előleg / 27

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK II./2. KÖVETELÉSEK II./3. KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./4. AKTÍV

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Statisztikai számjel 18821914-2-16 Cégjegyzék szám Nysz: 389 Vállalkozás megnevezése Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Vállalkozás címe, telefonszáma 5 Szolnok, Kossuth tér 9 Kiegészítő melléklet a

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Jedlik Ányos T.I.T. 2011. december 31 -i beszámolójának kiegészítő melléklete

Jedlik Ányos T.I.T. 2011. december 31 -i beszámolójának kiegészítő melléklete Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Kiegészítő melléklet 2011. Jedlik Ányos T.I.T. 2011. december 31 -i beszámolójának kiegészítő melléklete Miskolc, 2012. február 28.. Schmidt Ferenc elnök

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben