IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 3100 Salgótarján Alkotmány út 18. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Dr Becsó Károly Csaba neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 10/2015(04.16) Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Kőszegi Lászlóné A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Salgótarján, EB 01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Dr Becsó Károly Csaba Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=B11nK0mi05nwjrEXXPVRsw%3d%3d&so=1&c=814h9Z6KHHBfiYwpJLev7w%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 6 4. Szellemi termékek 7 5. Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=B11nK0mi05nwjrEXXPVRsw%3d%3d&so=1&c=814h9Z6KHHBfiYwpJLev7w%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék 62 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 64 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=B11nK0mi05nwjrEXXPVRsw%3d%3d&so=1&c=814h9Z6KHHBfiYwpJLev7w%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=B11nK0mi05nwjrEXXPVRsw%3d%3d&so=1&c=814h9Z6KHHBfiYwpJLev7w%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KRF Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=B11nK0mi05nwjrEXXPVRsw%3d%3d&so=1&c=814h9Z6KHHBfiYwpJLev7w%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=B11nK0mi05nwjrEXXPVRsw%3d%3d&so=1&c=814h9Z6KHHBfiYwpJLev7w%3d%3d 6/6

7 A./ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. érdekeltségi körébe tartozó, elsősorban a magyarországi kis- és középvállalkozások fejlesztésének elősegítése érdekében tevékenykedő, regionális fejlesztési tevékenységet folytató vállalkozás. Jogelődje - a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. - alapításának időpontja: december 17. A társaság alapítóinak célkitűzése volt, hogy működési területén Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye területén a régió fejlesztésének meghatározó üzleti szereplője legyen a magántőkével való társulás révén, profitérdekeltségi alapon tőkerészesedést vállaljon új és már működő, elsősorban kisés közepes vállalkozások, vállalatok alapításában és reorganizációjában. A Társaság december 31-ig pénzügyi társaságként tevékenykedett január 1-től (jogszabályi változások miatt) az addig végzett pénzügyi tevékenység (faktorálás, pénzügyi lízing) csak kizárólagos tevékenységként volt folytatható. E tevékenységek végzésére alapította a Társaság a Régió Finansz Pénzügyi Rt-t. A Kft még ez évben (1999. február 1. napjával) részvénytársasággá alakult, és a fő tevékenysége is módosult, üzletviteli tanácsadás lett. A szervezeti változást tulajdonos változás is követte, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Üzletrésze a Regionális Fejlesztési Holding Rt. tulajdonába került. A Társaság tevékenységében a megalakulás óta egyrészt a tulajdonosi elvárásoknak, másrészt az állandóan változó gazdasági környezet által diktált követelmények hatására folyamatos változások, hangsúlyeltolódások történtek, és mára már a térség gazdasági szereplőinek számára meghatározó, komplex szolgáltatást kínáló tanácsadó céggé fejlődött. A Vállalkozás tevékenysége Heves, Nógrád, Borsod és Pest megyék által alkotott régió területére terjed ki elsősorban. Elsősorban kis- és közepes vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati alapítású társaságok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában működik közre, forrásszervezési és komplex gazdaságipénzügyi tanácsadói tevékenységgel. A Társaság neve és székhelye: A társaság rövidített neve: KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. KRF Zrt. 1

8 Tulajdonosi összetétele, szavazati aránya RÉSZVÉNYES NEVE: SZÉKHELYE: CÉGJEGYZÉKSZÁMA Regionális Fejlesztési Holding Zrt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány Gyöngyös Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Nógrád Megye Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rétság Város Önkormányzata Hatvan Város Önkormányzata 1027 Budapest, Kapás u Salgótarján, Múzeum tér 1. sz Eger, Trinitárius u. 2. sz Gyöngyös, Fő tér 13. sz Bátonyterenye, Béke u. 37. sz Salgótarján, Rákóczi út 36. sz Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. sz Budapest, Pozsonyi út 56. sz Rétság, Rákóczi u sz Hatvan, Kossuth tér 2. sz. SZAVAZATI ARÁNYA % ,92 törzsszám: ,91 Nyilvántartási szám: ,61 törzsszám: ,26 törzsszám: ,10 törzsszám: ,08 törzsszám: ,06 Cégjegyzékszám: ,03 törzsszám: ,02 törzsszám: ,01 A részvénytársaság tevékenységi köre (TEÁOR '08) 1. A társaság fő tevékenysége: 7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2. Egyéb tevékenységi körök: 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 Ingatlanügynöki tevékenység Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 8299 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Személygépjármű kölcsönzése 8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 7732 Építőipari gép kölcsönzése 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7021 PR, kommunikáció 8411 Általános közigazgatás 4690 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 2

9 7010 Üzletvezetés A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele: a) A társaság alaptőkéje: ,- Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázötvennégymillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, az alaptőke 100 %-a. b) Az alaptőke részvényfajták szerinti megoszlása a napján kelt, 3/2014.(10.17.) számú közgyűlési határozat alapján: db, egyenként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékű, egy részvénysorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, amely db ,- Ft 1000 Ft címletű részvényekből áll. A részvény dematerializált értékpapírként kerül előállításra és tartalmazza a Ptk-ban, valamint az értékpapírtörvényben előírtakat. Részvényesek a teljes vagyoni hozzájárulásukat a társaság rendelkezésére bocsátották. A társaság minden 1.000,- Ft, azaz Ezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. A részvénytársaság szervezete A/ A Közgyűlés B/ A Vezérigazgató C/ A Felügyelő Bizottság D/ A Könyvvizsgáló A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökét és többi tagját 3 éves határozott időtartamra választotta meg. A felügyelőbizottság tagjai bármikor újra választhatók és bármikor visszahívhatók. Az ügydöntő Felügyelő Bizottság 3 tagból áll és testületként jár el. Tagjai október. 21. napjáig az alábbi személyek: Név Anyja neve Lakcím Ilenczfalvi-Szász Gábor elnök Tóth Éva tag Dr. Bablena Ferenc István tag Kiss Erzsébet 1112 Budapest, Beregszász u Horváth Klára 2000 Szentendre, Széchenyi tér 17. Rigó Margit 3100 Salgótarján Március 15 u. 22. Könyvvizsgáló bemutatása (név, székhely, megbízás kezdete) A Társaság könyvvizsgálója üzleti évre: név: Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft székhelye: 1124 Budapest, Jagelló út 14. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Könyvvizsgálói száma: A nevében hitelesítő 3

10 név: Kőszegi Lászlóné anyja neve: Urbán Anna Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1013 Budapest, Attila út 63. A könyvvizsgáló e tisztségében újraválasztható. A könyvvizsgálat éves díja: 820 ezer Ft+ÁFA. A Zrt képviselete és cégjegyzése A részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben a Vezérigazgató önállóan, míg két képviseli joggal felruházott munkavállaló együttesen képviseli. A Részvénytársaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosultak az alábbiak szerint írják saját nevüket. a.) a Vezérigazgató önállóan b.) a Vezérigazgató által kijelölt bármely két cégjegyzékbe bejegyzett munkavállaló együttesen A Zrt munkaszervezete A Társaság munkaszervezete a szakmai munkamegosztás elvén épül fel. A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. A Társaság vezetői által irányított szakterületek egymástól elkülönülnek, de a Társaság stratégiájának megvalósítása horizontális szakmai koordinációt is igényel. A Társaság vertikális tagozódása háromszintes, azaz: 1. vezérigazgató Dr. Becsó Károly Csaba (Pásztó, anyja neve: Borbás Mária Terézia, lakcím: 3060 Pásztó Gárdonyi Géza út 5.) 2. igazgatók 3. érdemi ügyintézők, referensek A Vezérigazgató e tisztségét munkaviszony keretében látja el, felette a munkáltatói jogokat a Közgyűlés gyakorolja. B./ SZÁMVITELI POLITIKA A Társaság a számviteli politikáját a hatályos számviteli szabályok, különösen a Számvitelről szóló évi C. törvényben foglaltak, valamint gazdálkodása sajátosságai figyelembe vételével alakította ki. A számviteli politika célja A számviteli politikának elő kell segítenie a Társaság üzletpolitikai, gazdálkodási céljainak megvalósulását. A számviteli szabályozás célja, hogy a Társaság olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós összképet tartalmazó beszámoló állítható össze és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is megfelelően alkalmas információs bázisul szolgál. A számviteli szabályozás részét képező számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számviteli törvény végrehajtására vonatkozó előírásokat, módszereket, amelyek biztosítják a részvénytársaság adottságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer működését. 4

11 Az üzleti év Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év időtartama 12 naptári hónap. Beszámolási és könyvvezetési forma A Társaság az üzleti évre, december 31-i fordulónappal a Tv. III. fejezete szerinti éves beszámolót készít, amely az alábbi részekből áll: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, (ennek részeként cash-flow kimutatás). A Társaság az éves beszámolóval egyidejűleg a Tv. előírásai szerinti üzleti jelentést is készít. A Társaság kettős könyvvitelt vezet, könyvelését és éves beszámolóját a Tv. követelményeivel összhangban, magyar nyelven, a Tv.-ben rögzített egységes számlakeret előírásainak megfelelő módon készíti. Az éves beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek kimutatásra. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31-e az előző időszakhoz viszonyítva nem változott. KRF Zrt konszolidálásba bevont társaság. Kapcsolt vállalkozása: Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (1027 Budapest, Kapás u ). A Társaság konszolidált beszámolója a Regionális Fejlesztési Holding Zrt székhelyén megtekinthető. Számviteli döntések Ellenőrzéshez kapcsolódó jelentős összegű hiba A Társaság az előző év(ek) beszámolójára vonatkozóan az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt hibát akkor tekinti jelentősnek, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A Társaságnál a tárgy évben jelentős összegű hiba feltárására nem sor került Nem jelentős összegű hiba Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. Üzleti vagy cégérték kimutatása: A cégérték cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a Társaság úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet, negatív számított saját tőke esetén a fizetett ellenérték. 5

12 Negatív cégérték cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb, mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti negatív különbözet, A cégérték a vonatkozásban a Társaság lényeges különbségnek tekinti a megszerzett részesedés beszerzési és piaci értéke közötti különbséget, ha a részvényekért, törzsbetétekért fizetett összeg legalább 25%-kal magasabb vagy alacsonyabb, mint a megvásárolt részvények (részesedések) piaci értéke. Az üzleti vagy cégértéket a mérlegben a részesedéstől (amelyhez kapcsolódik) elkülönítetten kell kimutatni, és a Tv. előírásainak figyelembe vételével kell amortizálni. Nem jelentős összegű, illetve nullával egyenlő maradványérték: A Társaság az eszközre amennyiben az aktiváláskor meghatározott várható hasznos élettartam megegyezik a műszakilag indokolt használhatósági időtartammal, illetve ha az eszköz várható maradványértéke nem jelentős, akkor az adott eszközre nulla maradványértékkel számol. Ennek alapján a Társaság az irodai és egyéb berendezésekre, felszerelésekre, valamint számítástechnikai eszközökre, figyelembe véve azok korlátozott értékesíthetőségét is, maradványértéket nem határoz meg. Ha az eszköz aktiválás időpontjában meghatározott maradványértéke nem jelentős, vagyis nem éri el a bekerülési érték 5 %-át vagy a 100 ezer forintot, akkor az adott eszközre vonatkozóan a maradványértéket a Társaság nullának tekinti. A Társaság nem számol továbbá maradványértékkel az olyan eszközcsoportba tartozó tárgyi eszközöknél sem, amely eszközcsoportba tartozó, a Társaság nyilvántartásában lévő eszközök együttes bruttó értéke az adott eszköz aktiválásának időpontjában nem éri el a Társaság könyveiben nyilvántartott összes tárgyi eszköz összesített bruttó értékének 5 %-át. Minden más esetben a tárgyi eszközök üzembe helyezésekor az egyedi tárgyi eszközre meghatározott várható hasznos élettartam és a Társaság rendelkezésére álló műszaki, ill. a piaci értékre vonatkozó információk alapján meg kell állapítani az eszköz hasznos élettartama végén várható maradványértékét. Az eszköz bekerülési értékét jelentősen módosító eltérés: (Tv. 47. ( 9)) A Társaság döntése értelmében a tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értékének módosítása tekintetében jelentős eltérésnek minősül az, ha az adott eszköz számított bekerülési értéke és tényleges (számla szerinti) bekerülési értéke közötti különbözet eléri vagy meghaladja az eszköz bekerülési értékének 10%-át. Ebben az esetben a számított bekerülési értéket a ténylegesen számlázott értékre kell módosítani, amennyiben a különbség nem éri el az eszköz bekerülési értékének 10%-át, akkor az eszközt tényleges bekerülési értékében mutatkozó nem jelentős különbséget előjelétől függően az egyéb ráfordítások vagy az egyéb bevételek között kell elszámolni. A terv szerinti értékcsökkenés módosítása: (Tv. 53. (5)) Az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett lényeges változásnak minősül, ha annak hatása legalább 10%-kal, és/vagy legalább 500 eft-al módosítja az adott eszközre elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési leírás éves összegét. A használat körülményeiben történő lényeges változásnak minősül különösen, ha az eladásra vásárolt ingatlanok bérbe adásra, vagy saját használatba kerülnek. Ebben az esetben az ingatlan terv szerinti értékcsökkenését újra meg kell állapítani, a használat körülményeiben történt változásnak megfelelően. Az újonnan megállapított értékcsökkenési leírást a használatban bekövetkezett változás napjától kell alkalmazni. Tartósnak minősül a terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés elszámolásakor (Tv ) a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül - fennállásának időtartamától függetlenül - akkor is, ha az, az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető. 6

13 Szellemi termékek, tárgyi eszközök (beruházás is) értékének tartós csökkenése: (Tv. 53. (1 ) b.)) Tárgyi eszközök, ill. szellemi termékek fizikai megsemmisülése, esetleges hiánya esetében a terven felüli értékcsökkenési leírás a megsemmisülés, a hiány feltárását követően, megfelelő bizonylatolás alapján azonnal elszámolandó. - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. A könyv szerinti érték jelentős és tartós eltérése a piaci értéktől: Tárgyi eszközök Jelentős és tartós eltérésnek minősül az eszközönként a könyv szerinti érték 20 %-ánál nagyobb és tartósan érvényesülő eltérés, ha az így meghatározott eltérés összege meghaladja: Ingatlanoknál egyedileg a e Ft-ot, Műszaki berendezések, gépek esetében egyedi eszközönként az 500 e Ft-ot. A gazdasági társaságban való tulajdoni részesedések (befektetések) Értékelésekor egyaránt, külön-külön is figyelembe kell venni: a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját, a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, minden olyan mérlegkészítésig rendelkezésre álló objektív (számszerűsíthető) és szubjektív információt, amely alapján a befektetés vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete megítélhető. Jelentős eltérésnek tekintendő, ha a könyv szerinti érték és a befektetésre jutó saját tőke különbözete meghaladja a nulla értéket. A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok Tartós és jelentős eltérésnek minősül eszközönként a könyv szerinti értéknek a piaci értékhez viszonyított tartósan fennálló minden - nulla értéket meghaladó - eltérése. A követelések (vevő, kölcsön, előleg, egyéb követelés) Jelentős összegűnek tekinti a Társaság a követelések értékvesztésének elszámolása illetve annak visszaírása szempontjából - konkrét adós tartozására vonatkoztatva - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözetet (a követelésből várhatóan meg nem térülő összeget) - ha az összes elszámolandó értékvesztés meghaladja a nulla értéket. Tartósnak tekinti a mérleg fordulónapján a tartósan meg nem térülő követelést. A vásárolt készletek A vásárolt készletek bekerülési (beszerzési) illetve könyv szerinti értéke és a mérlegkészítéskor ismert piaci értéke különbözeteként elszámolandó értékvesztés összege szempontjából tartós a különbözet, ha az tartósan fennáll, és jelentős összegű, ha meghaladja a nulla értéket. Fajlagosan kis értékű készlet: Az egy évnél régebben beszerzett anyag- és árukészletek vonatkozásában fajlagosan kis értékűnek minősül az a készlet, ahol a nyilvántartáson történő keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét. 7

14 Devizaeszközök és - kötelezettségek értékelésénél alkalmazott árfolyam, valamint az év végi értékeléskor elszámolandó árfolyam különbözet: A Társaság a devizaeszközök és devizakötelezettségek forint értékének meghatározásakor a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza. A Társaság a mérleg-fordulónapi devizaátértékelési árfolyam-különbözet elszámolása során a deviza átértékelési különbözeteket összeghatártól függetlenül minden esetben elszámolja. Az alapítás-átszervezés, valamint a kísérleti fejlesztés elszámolása: A Társaság döntése értelmében az alapítás, átszervezés, valamint a kísérleti fejlesztés (Tv. 25. (3-5)) pontjaiban és a vonatkozó jogszabály által szabályozott - beruházásnak, felújításnak nem minősülő - (Tv a szerinti) közvetlen önköltségbe tartozó költségek aktiválásra kerülnek amennyiben, egyedileg meghaladják az 50M Ft-ot. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások bemutatása a kiegészítő mellékletben: (Tv. 86. (8)) A rendkívüli bevételek, a rendkívüli ráfordítások vonatkozásában azok eredményre gyakorolt hatása jelentős, ha az meghaladja a tárgyévet megelőző üzleti év mérleg főösszegének 1 ezrelékét. Valós értéken történő értékelés A valós értéken történő értékelést a Társaság nem alkalmazza. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE MÉRLEG A Társaság eszközeit és forrásait a beszámolóban a Tv. 1. számú melléklete szerinti A típusú mérlegsémán keresztül mutatja be. A Társaság az üzleti évben nem élt a mérlegtételek összevonásának, továbbtagolásának, illetve új mérlegsorok felvételének, illetve üres mérlegsorok elhagyásának lehetőségével. (Tv.22. ) ESZKÖZÖK Az eszközök főcsoportjai: A. Befektetett eszközök ( egy éven túli ) B. Forgóeszközök ( éven belüli ) C. Aktív időbeli elhatárolások Az eszközök minősítését a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé az eszközök rendeltetése, használata dönti el. Az év során a Társaság tulajdonában álló eszközök használatában, rendeltetésében tartós változás nem következett be, a besorolásukat nem kellett változtatni. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A Társaság befektetett eszközök között mutat ki minden olyan eszközt, amelynek az a rendeltetése, hogy a működést, a tevékenységet legalább egy éven túl szolgálja. Immateriális javak és tárgyi eszközök Immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése a mérlegkészítésig elszámolt, halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett és visszaírások összegével növelt bekerülési értéken történik. 8

15 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése: Az immateriális javak egyes csoportjainál a terv szerinti értékcsökkenés megállapítása az eszközre egyedileg megállapított hasznos élettartam figyelembevételével, havi elszámolással történik. Az immateriális javak egyes csoportjainál irányadó hasznos élettartamok az alábbiak: szellemi termékek értékét 3-5 év alatt, lineáris módszerrel, vagyoni értékű jogokat a szerződés futamidejének figyelembe vételével, lineáris módszerrel, üzleti vagy cégértéket 5 év alatt, lineáris módszerrel. A 100 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülési értéke beszerzéskor egy összegben kerül értékcsökkenésként elszámolásra. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése A tárgyi eszközök egyes csoportjainál a tervezett használati idők alapján meghatározott amortizáció mértéke: Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: hosszú élettartam közepes élettartam rövid élettartam Hasznos élettartam (év) Maradványéreték a bekerülési érték százalékában 20-50% 10-30% 0-20% Bérbe adott ingatlanon végzett beruházás bérleti szerződés lejárata szerint Műszaki berendezések, gépek, járművek % Egyéb irodai berendezések 7 0 Egyéb irodai, számítástechnikai eszközök 3 0 Egyéb berendezések, felszerelések 7 0 Egyéb járművek % Bérbeadott eszközök bérleti szerződés lejárata szerint A Társaság műszaki paraméterek alapján határozza meg az ingatlanok hasznos élettartamát. Hosszú élettartamú épület, építmény: beton, vasbeton, égetett tégla, kő, kohósalak és acélszerkezetek. Közepes élettartamú épület, építmény: könnyűacél és egyéb fémszerkezetek, gázszilikát, bauxitbeton, fűrészelt- és faszerkezetek. Rövid élettartamú épület, építmény: szerfás és deszkaszerkezetek, ideiglenes téglafalazatok. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének megállapítása az aktiválás napjától kezdődően, napra arányosan számított lineáris módszerrel, havonta történik. A 100 e Ft. egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értéke beszerzéskor egy összegben kerül értékcsökkenésként elszámolásra. 9

16 Befektetett pénzügyi eszközök A gazdasági társaságban tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés: A tartós részesedés esetében a mérlegben és a számviteli nyilvántartásokban külön kerül kimutatásra a Tv. szerint kapcsolt vállalkozásban lévő részesedés. Tartós befektetések mérlegfordulónapi értékelése A Társaság a Számviteli törvény rendelkezései alapján értékvesztést számol el részesedések esetében, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alatt marad összeghatártól függetlenül. A befektetés piaci értékének megállapításakor a Társaság figyelembe veszi: a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés ( felhalmozott ) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját, megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre szóló befektetés esetén a Tv ában leírtak szerint, az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken, minden olyan mérlegkészítésig rendelkezésre álló objektív (számszerűsíthető) és szubjektív információt, amely alapján a befektetés vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete megítélhető. Tartósan adott kölcsön A Társaság a tartósan adott kölcsönök esetében a kapcsolt vállalkozásoknak és az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoknak adott kölcsönöket a mérlegben és a számviteli nyilvántartásokban elkülönítetten mutatja ki. A tartósan adott üzleti célú kölcsönök értékelése és az értékvesztés meghatározása a tartós befektetések piaci értékének megállapításakor figyelembe vett egységes elvek szerint, de a kölcsönszerződésben foglaltak figyelembe vételével egyedileg történik. FORGÓESZKÖZÖK A készletek értékelése A Társaság készleteit év közben mennyiségben nem tartja nyilván. A beszerzett készleteket a beszerzéskor azonnal költségként számolja el. Készletek között mutatja ki használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. A Társaság tevékenységéből adódóan nem rendelkezik saját termelésű készletekkel. A készletek fordulónapi mérlegértékét a beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár módszerrel kell megállapítani. A követelések értékelése A Társaság a követeléseit bekerülési értéken tartja nyilván, évente minősíti azokat, a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján összeghatártól függetlenül kerül sor, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 10

17 A követelések mérleg fordulónapi minősítése során külön kerül minősítésre és értékelésre a társaság üzleti célú, illetve a szolgáltatási szerződéseiből származó és egyéb követelései. Az üzleti célú éven belüli követelések (pl. befektetésként kimutatott gazdasági társaságokkal szemben bármilyen jogcímen keletkező követelések, üzleti célú kölcsönök, kereskedelmi ügyletekből származó követelések) értékelése és az értékvesztés meghatározása a tartós befektetések piaci értékének megállapításakor figyelembe vett egységes elvek szerint, de a vonatkozó szerződésekben foglaltak figyelembe vételével egyedileg történik. A szolgáltatási szerződésből (vevő) származó és egyéb követelések esetében az év végi minősítési és értékelési eljárások során a késedelmes napok arányában kerül meghatározásra az értékvesztés összege a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján összeghatártól függetlenül. A mérleg fordulónapon fennálló követelésekre képzett értékvesztés alapja a fordulónapon fennálló, a fordulónap előtt már esedékessé vált, de a fordulónapig nem rendezett követelésállomány tőkerésze, mértéke egyéb információ hiányában a következő: Lejárat Értékvesztés mértéke 1-90 nap 20 % nap 40 % nap 70 % 365 nap felett 100 % A pénzeszközök értékelése A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatja ki. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az aktív időbeli elhatárolásokon belül elkülönítetten mutatja ki a Társaság a bevételek, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolását, valamint a halasztott ráfordításokat. FORRÁSOK A Társaság a saját tőkét és a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a Társaság. 11

18 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának alakulása a.) Bruttó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Befejezetlen beruházás 0 Egyéb járművek Számítás- és ügyvitel technikai eszközök, egyéb berendezések Ingatlanok Összesen: b., Értékcsökkenési leírás adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Befejezetlen beruházás 0 Egyéb járművek Számítás- és ügyvitel technikai eszközök, egyéb berendezések Ingatlanok Összesen:

19 c., Nettó érték adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Vagyoni értékű jogok 0 Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok Egyéb járművek Számítás- és ügyvitel technikai eszközök, egyéb berendezések Összesen A leltár alapján a főkönyvben nem szereplő nulla értéken nyilvántartott, de használatban lévő tárgyi eszközök felvezetésre kerültek. 2. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések leányvállalatban-egyéb tartós részesedés Leányvállalatok Régió Finansz Zrt. BHS Kft. NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft. Leányvállalatok összesen: Székhely Salgótarján, Alkotmány út 18. Salgótarján, Alkotmány út 18. Miskolc, Széchenyi u. 107 Saját tőke (ezer Ft) Jegyzett tőke (ezer Ft) Tartalékok (ezer Ft) Mérleg RFT szerinti részesedés Tulajdoni eredmény névértéke arány (%) (ezer Ft) (ezer Ft) RFT rész. Könyv szerinti értéke (ezer Ft) , , , A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása, a tárgyévi változások bemutatása Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban soron került kimutatásra a Régió Finansz Pénzügyi Zrt-ben a KRF Zrt. részesedésének bekerülési értéke ( ezer Ft). Ugyancsak i közgyűlési határozattal született döntés, hogy a KRF Zrt. megvásárolja a Heves Megyei Fejlesztési Tanácsnak a Régió Finansz Zrt-ben meglévő ezer Ft névértékű törzsrészvényét névértéken. Az RFH Zrt évben térítési kötelezettség nélkül átadta a KRF Zrt. részére a Bodrog-Hernád- Sajó Térsége Fejlesztési Kft-ben megtestesülő összesen ezer Ft értékű üzletrész 87,87 %-át ( ezer Ft). 13

20 Egyéb tartós részesedés január 24-én bejegyzésre került a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft eft jegyzett tőkével, melyből a Társaság részesedése 560 eft. A NORRIA Kft. a mérlegkészítés időpontjában nem rendelkezett évre végleges beszámolóval, ezért a évi beszámoló előzetes adatai szerepelnek a táblázatban. Részesedések bruttó értéke Társaság neve adatok ezer Ft-ban Nyitó KSZÉ Növekedések Csökkenések Záró KSZÉ Régió Finansz Pénzügyi Zrt BHS Kft NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft Összesen: Részesedések értékvesztése/visszaírása A Társaság évben a BHS Kft-ben való részesedése után 100%-os mértékű (714 ezer Ft) értékvesztést számolt el. A tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban soron a Régió Finansz Zrt részére nyújtott ezer Ft összegű tagi kölcsön szerepel. A kölcsön végső lejárata december 31. Tartósan adott kölcsönök adatok ezer Ft-ban Társaság neve Nyitó Növekedések Csökkenések Záró Régió Finansz Pénzügyi Zrt BHS Kft NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft Összesen: Az egyéb tartósan adott kölcsön mérlegsoron a vevőkövetelésekből eredő éven túli követelések szerepelnek ezer Ft értékben. 3. Készletek Készletek mérlegtételenkénti bemutatása a tárgyévben történt fontosabb változásokkal Befejezetlen termelés és félkész termék: Anyagok 0 94 Készletek:

21 4. Követelések Követelések mérlegtételenkénti bemutatása a tárgyévben történt fontosabb változásokkal 4.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Vevők Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ügynöki jutalék szerződés alapján (Régió Finansz Zrt.) bérleti díj és eszközhasználati díj (Régió Finansz Zrt.) bérleti díj (BHS Kft) 437 mobiltelefon továbbszámlázása (Régió Finansz Zrt) 0 tagi kölcsön kamata IV.negyedév (Régió Finansz Zrt) számlázó-, könyvelő- és bérprogram használata (Régió Finansz Zrt) 51 Complex Céginfó, Jogtár használata -131 osztalék (Régió Finansz Zrt) gépkocsi használat (BHS Kft) 223 menedzsmenti feladatok ellátása (BHS Kft) pályázatok szakmai utánkövetésének továbbszámlázása szerződés szerint (BHS Kft) Összesen Egyéb követelések adóhatósággal szembeni követelés ebből Társasági adó túlfizetés Innovációs járulék általános forgalmi adó illeték önkormányzattal szembeni követelés munkavállalókkal szembeni követelés 0 5 egészségpénztárral szembeni követelés: 0 1 egyéb (szállító) Összesen

22 5. Pénzeszközök Pénztár Elszámolási betétszámla Lekötött betét Összesen Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, rá fordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen Kiegészítő információk az aktív időbeli elhatárolásokhoz évben a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között Céginfó-, Jogtár-, folyóiratok előfizetésének valamint számlázó program használati díjának, összege szerepel. 7. Saját tőke Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen : Céltartalékok Társaság évben céltartalékot semmilyen jogcímen nem képzett. 9. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Tartós kötelezettség anyavállalattal szemben (tagi kölcsön)

23 Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból szállítók Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek osztalék informatikai felügyeleti díj tagi kölcsön kamata Összesen Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben osztalék ebből Tárgyévi ebből Előző évekből származó Összesen Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Társasági adó ÁFA Cégautóadó 95 SZJA Szakképzési, hozzájárulás Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek TB kötelezettség (nyud.bizt., eg.bizt. jár) Egyéb járulékok (EHO) Önkéntes pénztárakkal szembeni kötelezettség Helyi iparűzési adó 0 0 Szociális hozzájárulási adó Egyéb 19 3 Összesen Passzív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halaszott bevételek Összesen

24 Halasztott bevételek között kimutatott fejlesztési célra kapott támogatások időbeli alakulásának kimutatása Feloldások Adatok eft-ban Nyitó Záró Műszaki fejlesztési célra kapott támogatás TFC támogatás GM fejlesztésire kapott támogatás (12/31) PHARE fejlesztésre kapott támogatás GM fejlesztésire kapott támogatás (10/18) Összesen

25 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevétele Pályázatírás Bérleti díj Pályázatfigyelés Üzletviteli tanácsadás (Régió F.) Továbbszámlázott szolgáltatás Megvalósíthatósági tanulmány Projektmenedzsment Egyéb szolgáltatás árbevétele 65 Eszközértékesítés Összesen Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott: ezer Ft - anya vállalattól: 0 ezer Ft - leányvállalattól: ezer Ft RÉGIÓ FINANSZ PÉNZÜGYI Zrt-tól ezer Ft BHS KFt-től: ezer Ft 2. Saját termelésű készletek állományváltozása Saját termelésű készletek állományváltozása

26 3. Igénybe vett szolgáltatások posta, telefon, Internet Könyvvizsgálat Szakértői, tanácsadói díj Szoftvertermékek használati joga (könyvelő porg.) Hírlap, folyóirat Ügyvédi díj Oktatás Társasház ktge Könyvelési szolgáltatás 0 0 Utazás, kiküldetés 4 24 Sajtófigyelés 0 0 Gépkocsi javítás, karbantartás Reklám, propaganda 0 0 Karbantartási költség RFH Zrt. management szolgáltatás RFH Zrt informatikai felügyelet Fűtési költség Parkolás, gépkocsi mosás Takarítás Bérbe adott ingatlan költsége Salgótarjáni Csatornamű Kft Alvállalkozók Tűzoltóság Egyéb Összesen Egyéb szolgáltatások Bankköltség Biztosítási díjak Hatósági díjak tagdíjak különféle egyéb szolgáltatások 0 Összesen

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Vissza az előző oldalra KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Vissza az előző oldalra KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Vissza az előző oldalra KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-02 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/E-O/A Cégadatok (A)

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A számviteli törvény 2013

A számviteli törvény 2013 A számviteli törvény 2013 A számviteli törvény 2013 PR-015/13 ISBN 978-963-394-822-4 Kiadja a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Sanoma company A kiadásért

Részletesebben