MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG"

Átírás

1 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u ( évi É V E S B E S Z Á M O L Ó Budapest, március 10. Incze Zsolt ügyvezető igazgató

2 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E Budapest, március 10. Incze Zsolt ügyvezető igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Céginformációk A Számviteli rendszer Számviteli politika A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE Eszközök alakulása Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Közhasznú eredménykimutatás Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Költségek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások EGYÉB INFORMÁCIÓK Mérlegben nem szereplő tételek Választott tisztségviselők díjazása Adómérleg Cash flow Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok Eredmény értékelés ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

4 1. BEVEZETŐ A Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a évi beszámolóját a számvitelről szóló évi C. törvény, az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján készítette el. 1.1 Céginformációk A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. április 1-től) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ( ig) Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008. január 31-ig) Székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u (2006. május 11-től) 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (2006. május 11-ig) Cégjegyzékszáma: Adószáma: Társasági szerződés kelte: január 14. Cégbírósági végzés kelte: május 22. Bankszámla száma: Magyar Államkincstár A Társaság tartama: határozatlan idő A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság, közhasznúsági fokozat: közhasznú A Társaság főtevékenysége: 9252 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme A Társaság jegyzett tőkéje: ezer forint A Társaság alapítója: A Magyar Állam. Az alapítói jogköröket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja A tulajdonos képviselői: Dr Halasi Tibor, Igazgatóság elnöke Márton Péter, vezérigazgató A Társaság ügyvezetője: június 26-tól: Incze Zsolt 8271 Mencshely, Petőfi S. u

5 A Társaság könyvvizsgálója: Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft Érd, Hunor u. 53. MKVK nyilvántartási szám: Helyes-Pongó Ágnes (an.: Kántor Mária Lujza) 8086 Felcsút, Arany János utca 42/b. MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálónak a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díj nettó 2.100e Ft, más díjazásban nem részesült. A Társaság Beszámolóját készítette: Strábelné Fábián Erzsébet Mérlegképes Könyvelő (MKVK: ) 1144 Budapest, Ond Vezér u. 25. A Társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló jövőt bemutató közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas kulturális központot hozzon létre. 1.2 A Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: január december 31. Mérleg fordulónapja: 2013.december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 28. Beszámolás formája: éves beszámoló Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású Eredménykimutatás változata: A Mérleg változata: A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Közhasznú eredménykimutatás 5

6 1.3 Számviteli politika A beszámoló elkészítésénél a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó kormányrendelet alapján kialakított számviteli politikánk biztosítja, hogy az éves beszámoló reálisan mutassa be a vállalkozásunk vagyoni és pénzügyi helyzetét. A könyveket a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, a könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, alés részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe foglaljuk össze amely a szöveges számlarenddel együtt lehetővé teszi a könyveink számviteli törvény előírásai szerinti vezetését. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem használjuk. Az eredmény az számlaosztályok egyenlegeként határozzuk meg, A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során döntjük el, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között elszámolni. Társaságunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a bekerülési érték amortizációval csökkentett értékén mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg az üzembehelyezés, használatba vétel napjától a nullára történő leírás napjáig. Az Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jog és szellemi termék értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotásnál, olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenést megváltoztatjuk, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. Terven felüli értékcsökkenést az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint számolunk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor, a hónap utolsó napján. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi eszközöknél. Maradványérték meghatározása A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket a likvidációs érték módszerével határozzuk meg: a leírási időszak végén várható bevétel jelenértéke vagy hasonló használati idő után az eszköz jelenlegi értékének jövőbeni értéke az eszközhöz még kapcsolódó kötelezettségek jelenértéke = Maradványérték Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk, mely mennyiségben és értékben is tartalmazza az eszközöket. Az analitikus nyilvántartást negyedévenként egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. Tényleges mennyiségi felvétellel évenként készítünk leltárt a Leltározási Szabályzat szerint. 6

7 évben a Társaságnál bekövetkezett korábbi vezető váltás miatt tényleges leltárfelvételre került sor. A tényleges leltárfelvétel során derült arra fény, hogy az eszközök leltári száma nem egyezik meg az analitikus nyilvántartás szerinti leltári számokkal, ezért a leltározott eszközök az analitikus nyilvántartással nem összehasonlíthatók. További problémaként jelentkezett, hogy az analitikában az egyes eszközök mint egységes kiállítási berendezések csoportosan lettek nyilvántartva, annak ellenére, hogy önálló tárgyi eszközökből és tárgyi eszköznek nem minősülő anyagokból álltak évben az eszközök raktári rendezése, raktározási szabályzatai, a raktározáshoz kapcsolódó bizonylatai elkészültek, de a kapcsolódó raktári nyilvántartás évben még nem készült el. A raktári nyilvántartási program elkészültével az eszközök egységes leltári számmal történő ellátásával megoldhatóvá válik a raktári analitika mennyiségi és a főkönyvi analitika mennyiségi és értékbeli nyilvántartásának egyezőségével a főkönyvi könyvelés leltár szerinti egyezőségének biztosítása. Az értékkel bíró eszközök beazonosítása megtörtént. A Társaság a tételes leltárral és az azt alátámasztó raktári nyilvántartó program használatával nagy előrelépést tett a vagyonelemek biztosítása, valamint a vagyongazdálkodás színvonalának emelése terén. A csoportosan nyilvántartott eszközök a korábbi években támogatásból valósultak meg, ezért az évenként elszámolt értékcsökkenés, megegyezik a halasztott bevételek mentesítésével egyidejűleg elszámolt egyéb bevétellel, vagyis az éves eredményre gyakorolt hatása nulla. Tételes elszámolásuk a pontnál kimutatva. Mivel volt olyan támogatott eszközbeszerzés melynek esetében a támogatás utóellenőrzési időszaka még nem telt le, az esetleges utóellenőrzés kockázatára való tekintettel is a Társaság tartózkodott az eszközök nyilvántartásból való kivezetésétől. A készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron év végi értékelése FIFO módszerrel történik. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak, a számviteli politikát a évi számviteli törvény változásainak megfelelő javításokkal együtt egységes szerkezetbe foglaltuk. A valuta-és devizatételek értékelése: A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyam értékelési szempontok szerint értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori árfolyam (paritás, szerződés és átadás átvétel). A barter ügyleteket az első ügylet választott árfolyamán, az adott és kapott előlegeket a választott árfolyamon értékeljük. Vállalkozásunk által alkalmazott árfolyam: MNB árfolyam Év közi mozgások, kiegyenlítés: devizaszámla átlag árfolyamán, hitelintézet által felhasznált forint devizára átváltott értékén, a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. Értékelés év végén Az értékelés kiindulópontja az összes eszköz és forrás értékelési különbözetének megképzése a mérleg fordulónapon nyitott tételek után, a mérleg fordulónapi árfolyamok szerint. Az értékelési különbözet kiszámolt, függetlenül attól, hogy az átértékelés veszteség vagy nyereség. Az adott és kapott előlegek is értékelendők. A mérlegkészítésig realizált árfolyam különbözetek hatása nem jeleníthető meg. A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó árfolyam különbözet a beruházás értékében aktiválandó. Az árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. A vevői követelésekről és szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezetünk, melyet negyedévente a főkönyvi könyveléssel egyeztetünk, és végén egyenlegközlő levelek alapján értékeljünk. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk. A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. Nem jelentős összegű a hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és 7

8 hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. A Társaságunknál az év során történt külső és belső ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 2. A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE 2.1 Eszközök alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Befektetett eszközök ,9% ,6% ,34% Immateriális javak ,0% ,0% ,76% Tárgyi eszközök ,9% ,6% ,34% Befektetett pénzügyi eszközök - 0,0% - 0,0% - - Forgóeszközök ,0% ,4% ,04% Készletek 462 0,0% 374 0,0% ,05% Követelések ,3% ,8% ,60% Értékpapírok - 0,0% - 0,0% - - Pénzeszközök ,7% ,6% ,26% Aktív elhatárolások ,0% ,0% ,94% Eszközök összesen ,0% ,0% ,03% Az eszközök változásának magyarázatát a 2.1.1, és fejezetek tartalmazzák Befektetett eszközök Befektetett eszközeink értékcsökkenését a számviteli politikánkban rögzítettek szerint számoltuk el. Az eszközök aktiválása és amortizációja havonta kerül elszámolásra. Az alkalmazott leírási kulcsokat meghatározó használati idő főkönyvi számonként az alábbi: 113 Vagyoni értékű jog 6 év 1141 Szellemi termékek 3 év 1143 Filmek 2 év 141 Irodai, igazgatási berendezések 7 év 142 Számítástechnikai eszközök 3 év 143 Járművek 5 év 145 Kiállítási tárgyak 7 év 146 Tartós berendezések felszerelések (kiállítás, rendezvény) 7 év 8

9 Immateriális javak állománya Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Selejtezés Leltárhiány Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Selejtezés Leltárhiány Záró Nettó érték Tárgyi eszközök állománya Megnevezés Ingatlanok Irodai berendezések Számítástechnikai eszközök Járművek Kiállítási tárgyak Tartós berendezés, felszerelés (kiállítás, rendezvény) Stúdió eszközök Kisértékű 100e Ft alatti eszközök Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Értékesítés Leltárhiány Selejtezés Záró Értékcsökkenés (-) - Nyitó Növekedés Csökkenés Értékesítés Leltárhiány Selejtezés Záró Nettó érték Értékhelyesbítés Beruházás Nettó piaci érték

10 Ingatlanokon évben végzett beruházások D épület összesen: e Ft Funkcionális átépítés lépcső, menekülő ajtó e Ft. Az egyéb berendezések, felszerelések évi növekedését tartalmazó eszközök az alábbiak: Saját forrásból beszerzett egyéb berendezések felszerelések Számítástechnikai eszközök Egyéb 100e Ft. alatti beszerzések - ebből 1000 db szék 3 944e Ft e Ft e Ft. - és 50 db asztal 745e Ft. A terv szerinti értékcsökkenés A évi terv szerinti értékcsökkenési leírás (49 600e Ft), az egy összegű értékcsökkenési leírás 8 636e Ft Forgóeszközök Készletállomány Az értékesítési céllal beszerzett áruk (könyvek, plakát, párna, naptár) értéke 5 433e Ft, melyre már az előző évben 100% értékvesztést számoltunk, ezek a készletek az Álmok Álmodói kiállításhoz kapcsolódtak. A katalógusok, tárlatvezető cd-k értéke e Ft, ezeket a készleteket ugyancsak az előző évben már 100%-ban értékvesztettük. A készletek harmadik csoportjában - Társaságunk új zöld terméke a REPOHÁR tényleges mennyiségi felvétellel 374e Ft készletértéket leltároztunk. Megnevezés Áruk Betétdíjas göngyöleg- Repohár Késztermékek, katalógusok, Álmok álmodói CD Összesen Nyitó Növekedés Csökkenés - - Záró Értékvesztés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés - - Záró Nettó érték

11 Követelések A fordulónapi vevő követelés összege e Ft, melyre az egyedi értékelés elve alapján a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 6 737e Ft, ebből a 365 napon túli követelésekre elszámolt értékvesztés 100%. A tárgyévben a követelések közül e Ft értékben történt kivezetés. A visszaírt értékvesztés összege 610e Ft volt. Ezzel a nyilvántartott értékvesztés összege e Ft-ra csökkent. Megnevezés Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2012 Adatok ezer Ft-ban Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2013 Nyitó Növekedés Csökkenés Visszaírás Záró Egyéb követelések között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú követelések 2012 év 2013 év Elszámolásra adott előleg Fizetési előleg Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés Bírság,önellenőrzési pótlék Társasági adó - - Rehabilitációs hozzájárulás Áfa Kaució Illeték NAV - 6 Egyéb adott előleg Önkéntes egészségpénztár Egyéb követelések Összesen Pénzeszközök A pénzeszközök évi nyitó állománya e Ft, a december 31-i záró állomány e Ft, ebből a bankbetétek fordulónapi összege e Ft Aktív időbeli elhatárolások A december 31-i záró érték 1 744e Ft, ebből: 1 591e Ft 2014-ben kiszámlázott, de évet érintő bevételek, 153e Ft a 2013-ban felmerült, de a évet terhelő költségek. 11

12 2.2 Források alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Saját tőke ,8% ,4% ,46% Jegyzett tőke ,4% ,3% - 0,00% Tőketartalék - 0,0% - 0,0% - - Eredménytartalék ,5% ,6% ,13% Lekötött tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Értékelési tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Tárgyévi eredmény közh. tev ,1% - 0,0% ,00% Tárgyévi eredmény vállalk. tev ,1% ,4% ,07% Céltartalékok - 0,0% - 0,0% - 0,0% Kötelezettségek ,4% ,5% ,93% Hátra sorolt kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - - Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek ,4% ,5% ,93% Passzív időbeli elhatárolások ,7% ,1% ,43% Források összesen ,0% ,0% ,03% A források változásának magyarázatát a 2.2.1, 2.2.2, és fejezetek tartalmazzák Saját tőke A saját tőke i állománya e Ft-tal a jegyzett tőke ( e Ft) felett zárt. A saját tőke változása a tárgyévi eredményből származik Céltartalék évben társaságunk céltartalékot nem képzett, mivel a törvényben meghatározott ok nem áll fenn Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítókkal szembeni kötelezettség záró állománya december 31-én e Ft. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítók 32%-a kiegyenlítésre került. Vevőktől kapott előlegek A Vevőktől kapott előlegek összege 2 300e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete Alkomédia Kft e Ft. 300e Ft. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben : én nincs kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettsége. 12

13 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú kötelezettségek 2012 év 2013 év Záró állomány Vevőktől kapott óvadék/foglaló Vevői túlfizetés/átsorolás SZJA Egészségügyi hozzájárulás ÁFA Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Önkéntes egészség és nyugdíjpénztárak Szakképzési hozzájárulás Iparűzési adó Ajánlati biztosíték Szociális hozzájárulás Társasági adó Illeték NAV - - Jövedelem elszámolási számla Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - - Összesen rövid lejáratú Az ajánlati biztosítékok közbeszerzés útján kötött szerződésekhez kapcsolódnak. A december hónap után esedékes adó és járulékkötelezettségek januárban rendezésre kerültek Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás fordulónapi értéke e Ft, ebből: C2 mélygarázs parkolóhely használati jog e Ft. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 6 375e Ft. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása e Ft, mely tartalmazza az ügyvezető igazgató részére a prémiumfeladat kiértékelése alapján járó 1.728e Ft prémiumát és járulékát 492e Ft-ot. Halasztott bevételek e Ft. Az állományi érték megoszlása az alábbi: Adatok ezer Ft-ban Halasztott bevételek Számítástechnikai eszközök - támogatásból 63 0 Kiállítás installáció+eszközök - támogatásból Beruházott eszközök támogatásból Harangjáték Magyar Telekom eszközök Összesen ban a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásával arányosan a 100 %-os támogatás intenzitás mértékében a halasztott bevétel is elszámolásra került. 13

14 3. EREDMÉNY KIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ TÉTELEK 3.1 Közhasznú eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző időszak Előző időszak Adatok ezer Ft-ban Tárgy időszak 2012 helyesbítése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Saját termelésű készletek állományvált B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A+B ) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredmény ( C - F ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) Budapest, március 10. Incze Zsolt Ügyvezető Igazgató 14

15 Tájékoztató adatok ( ) Megnevezés 2012 év 2013 év A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú célra nem kapott támogatást. Tárgyévben a Társaságunknak egyéb szervezet által folyósított támogatást sem kapott Közhasznú tevékenységből származó bevétel A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú tevékenységből származó bevétele nem volt Közhasznú egyéb bevétel A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétele nem volt Vállalkozási tevékenység bevétele Helyszínbérlet bevétele Irodabérlet bevétele Vendéglátó egységek bérleti díj bevétele Egyéb bérleti díj Parkoló bérleti díj Külsős rendezvények jegybevétele Energiaköltség továbbszámlázása Vagyonvédelem továbbszámlázás Hostess továbbszámlázás Takarítás továbbszámlázás Hang és fénytechnika továbbszámlázás Egyéb személyzet díj továbbszámlázás Egyéb továbbszámlázandó díjak Jegyértékesítés jutaléka Telefondíj továbbszámlázás 809 Egyéb vállalkozási bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Egyéb bevételek Vállalkozási tevékenység bevétele összesen

16 3.3 Költségek Anyagjellegű ráfordítások Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Adatok ezer Ft-ban Megnevezés ezer Ft ezer Ft ezer Ft % Alapanyagok, segédanyagok költségei ,36% 1 éven belül elhaszn. anyagi eszk költsége ,68% Vezetékes gáz ,68% Víz- és csatornadíj ,16% Energiafelhasználás ,66% Írószer, computer lemezek, festék patronok ,00% Üzemanyag ,57% Egyéb anyagok ,00% Anyagköltség összesen: ,96% Belföldi utazási költség ,00% Takarítás ,29% Szállítás ,26% Szemétszállítás ,35% Bérleti díjak ,88% Szakkönyvek, újságok, napilapok ,11% Vezetékes telefon, mobil telefon, Internet ,46% Posta költség ,30% Járművek karbantartási költsége Műszaki karbantartási költség ,38% Park karbantartási költsége ,36% Egyéb karbantartási költségek ,12% Stúdió karbantartási költségei ,44% Fordítói díj ,30% Nyomdaipari szolgáltatás ,60% Szakértői tevékenység összesen ,06% Hirdetési díj ,86% Oktatási költség ,00% Ügyvédi díjak ,97% Adószakértői, könyvviteli, ügyviteli könyvvizsg díj ,69% Film- és videó gyártás Stúdió üzemeltetés ,00% Rendezvények költségei ,88% Rendezvény szervezés ,12% Vagyonvédelmi szolgáltatás ,19% Kiállítással kapcsolatos költségek ,50% Hostess és idegenforg. tevékenység ,44% Hődíj ,05% Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,47% Igénybe vett szolgáltatás ,51% 16

17 Bankköltségek ,64% Hatósági igazgatási, szolg díjak, illetékek ,32% Biztosítási díjak ,61% Egyéb szolgáltatások ,76% Eladott áruk beszerzési értéke Eladott szolgáltatások beszerzési értéke ,45% Anyagjellegű ráfordítások ,58% Személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Adatok ezer Ft-ban ezer Ft % Állományi dolgozók bére ,78% Megbízási díjak ,00% EKHO-s munkabérek Tiszteletdíj ,75% Egyéb bérjellegű kifizetés ,61% Bérköltség összesen ,13% Üzleti vendéglátás, reprezentáció ,12% Üzleti ajándék ,00% Étkezési hozzájárulás Egyéb természetbeni juttatások Munkáltatót terhelő SZJA ,41% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,62% Munkábajárás költségtérítése ,33% Magángépkocsi-használat költségei Személyi jellegű kifizetések ,69% Szociális hozzájárulási adó ,77% Táppénz 1/3 része ,33% Százalékos EHO ,00% Egyéb bérjárulékok ,82% Bérjárulékok ,62% Személyi jellegű ráfordítások ,03% 17

18 Átlagos statisztikai létszám állománycsoportonként Megnevezés 2012 év 2013 év Teljes munkaidős fizikai (fő) 3 0 Nem teljes munkaidős fizikai (fő) 0 0 Teljes munkaidős szellemi (fő) Nem teljes munkaidős szellemi (fő) 0 2 Egyéb, állományba nem tartozók (fő) 3 3 Összesen (fő) A személyi jellegű ráfordítások megoszlása állománycsoportonként Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Adatok ezer Ft-ban Összesen 2012 év 2013 év 2012 év 2013 év 2012 év 2013 év Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidős szellemi Nem teljes munkaidős szellemi Egyéb, állományba nem tartozók Összesen Egyéb ráfordítások Értékesített immateriális javak,tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 510 Bírság,kötbér,késedelmi kamat,önellenőrzési pótlék Önkormányzatokkal elszámolt adók,illetékek,hozzájárulások Behajthatatlan követelések leírt összege -300 Hiányzó megsemmisült, kivezetett eszközök értéke 291 Hiányzó megsemmisült, kivezetett készletek értéke 89 Különféle egyéb ráfordítások 64 Kerekítési különbözet 2 Követelések elszámolt értékvesztése Egyéb ráfordítások összesen

19 3.4 Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat - forgóeszközre Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 107 Pénzügyi műveletek bevétele összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 15 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevétel a tárgy évben nem volt Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás tárgy évben nem volt. 19

20 4. Egyéb információk Veszélyes hulladékot a vállalkozás nem tart nyilván. Környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos költségek nem voltak. A vállalkozásnak nincs a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze. A társaságnál 2013-ban nem merült fel kutatás és kísérleti fejlesztés költsége. A társaság árbevételében nem szerepelt export értékesítésből származó bevétel, és importbeszerzésből származó költsége sem merült fel. 4.1 Mérlegben nem szereplő tételek A Millenáris Nonprofit Kft.-nek nincsenek mérlegen kívüli követelései és kötelezettségei. 4.2 Választott tisztségviselők díjazása A választott tisztségviselők évben a munka szerződésen/megbízási szerződésen kívüli jövedelemben és személyi jellegű kifizetésben nem részesültek. A választott tisztségviselőknek kölcsönt nem folyósított a társaság Az ügyvezető igazgató a 2013 évi prémium kiértékelése alapján a feladatok teljesítésért Ft prémiumra jogosult mely után Ft járulékfizetés terheli a társaságot. 20

21 4.3 Adómérleg A) Adózás előtti eredmény B) Csökkentő jogcímek (-) Adómérleg január december 31. Adatok ezer Ft-ban Előző évek elhatárolt veszteségéből leírás (az adózó döntése szerinti összeg) Korábbi években várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék adóévben felhasznált, bevételként elszámolt összege Külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi és erdőfelújítási kötelezettség fedezetére az adóévben képzett céltartalék 4. Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege, kivéve a Tao. 1. sz. melléklet: 5. Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, forgóeszközök közé történő átsorolása esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás - 8. Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés Bírság, büntetés (TB is) elengedett összege, ha korábban adóalap növelő volt Adóellenőrzés, önellenőrzés során, elszámolt bevétel, aktivált saját telj. növelése, költség, ráfordítás csökkentése 11. Adomány Helyi iparűzési adó - Összesen C) Növelő jogcímek (+) 1. Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék ráfordításként elszámolt összege Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés, Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, forgó eszközök közé való átsorolása Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek,ráfordítások összege /Tao.tv.8 (1) a) / Költségként ráfordításként elszámolt, az adózás alőtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés - 6. Követelésekre elszámolt értékvesztés, valamint az előző évben csökkentő tételként elszámolt összeg Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (TB is) ráfordításként elszámolt összege Adó- vagy önellenőrzés során megállapított költség, ráfordítás, aktivált saját teljesítmény csökkenése, bevételcsökkenés 9. A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél- adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás - összege / Tao tv. 13/A (2) d / 10. Egyéb jogcímen növelő - Összesen D) Adóalap ebből 5 évre elhatárolható - - ebből korlátlanul elhatárolható - E) Adóalap F) Társasági adó (10/19%) - G) Adómentesség - H) Adókedvezmények (-) - I) Visszatartott adó - J) Fizetendő adó - K) Adózott eredmény

22 4.4 Cash flow adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2012 év Előző időszak helyesbítése 2013 év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás ( működési cash flow, sorok ) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalékképzés és felhasználás különbözete+ 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ( szállítók és rövid lejáratú hitelek,kölcsönök nélkül ) Passzív időbeli elhatárolás változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök változása ( vevő és pénzeszköz nélkül ) Aktív időbeli elhatárolás változása Fizetett, fizetendő adó ( nyereség után ) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés- II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow sorok ) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés+ III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow sorok ) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele+ 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása+ 21. Véglegesen kapott pénzeszköz+ 22. Egyéb csökkenések +/ Részvénybevonás, tőkekivonás- 24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése- 25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése- 26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek- 27. Véglegesen átadott pénzeszköz- 28. IV. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása+ Pénzeszközök változása ( +- I.+- II. +- III. )

23 4.5 Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását és december 31-én az alábbi mutatók, valamint az előbbi fejezetben bemutatott cash-flow kimutatás szemlélteti. Mutató megnevezése Mutató kiszámítása Előző év Tárgyév Index Vagyonfedezet I. (%) Saját tőke-növekedési mutató (%) Eladósodottság foka (%) Általános likviditási mutató (%) Rövid távú likviditás I. (%) Saját tőke 100 Befektetett eszközök Saját tőke 100 Jegyzett tőke Kötelezettségek Eszközök összesen Forgóeszközök 100 Kötelezettségek Forgóeszközök 100 Rövid lejáratú kötelezettségek 99,93% 98,81% 0,99 107,13% 105,56% 0,99 1,42% 1,54% 1,08 214,01% 90,83% 0,42 214,01% 90,83% 0,42 A mutatók értékváltozásának tendenciája és mértéke összhangban van a romló eredménnyel, ami fokozódó likviditási nehézségekre utal Eredmény értékelés A Millenáris Nkft évi eredménye e Ft veszteség. A körültekintő költségtakarékos üzemeltetésnek köszönhetően a Társaság évi vesztesége a tervezett mérték közelében alakult. 23

24 évi Közhasznú jelentés A. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ a Számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint. A Millenáris Nonprofit Kft. Éves Beszámolója A Millenáris Nonprofit Kft. Közhasznú Eredmény kimutatása 24

25 B. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A Millenáris Nonprofit Kft évben nem kapott költségvetési támogatást. A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú célra támogatást kapott, melyből e Ft-ot a KIM közhasznú tevékenységünkre folyósított. A támogatás elszámolását a Millenáris Nonprofit Kft határidőben benyújtotta, az elszámolás jóváhagyása a tárgyévben megtörtént, az arról szóló határozatot a társaság kézhez kapta. 25

26 C. A VAGYON (SAJÁT TŐKE) FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző időszak dec. 31. Előző év(ek) módosításai Tárgy időszak dec. 31. Eltérés a b c d=c-b D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Eredménytartalék III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátra sorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A saját tőke változása a tárgy évi eredményből származik. 26

27 D. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatást évben intézményünk nem nyújtott. 27

28 E. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL A Millenáris Nonprofit Kft évben nem kapott egyéb támogatást.

29 F. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Ügyvezetés, Felügyelő Bizottság tagjainak járandósága: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó jövedelem Költségtérítések Ügyvezetés Felügyelő Bizottság Ügyvezetés, Felügyelő Bizottság tagjainak folyósított előleg, kölcsön nem volt. 29

30 G. AZ IGAZGATÓSÁGOK ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Energiagazdálkodás Villamos energia: A villamos energiát közbeszerzési eljárás útján, elektronikus árlejtéssel versenyeztettük még 2011-ben. A nyertes kereskedő, az MVM Partner ZRt., a 2013-es árszintje megegyezett a 2012-es évvel. A villamos-energia fogyasztás volumene 2013-ben 2,24 GWh volt, ez nagyságrendileg megegyezik az előző évi villamos energia fogyasztással. Földgáz: A földgáz fogyasztási helyeken a mérési pont kapacitása függvényében eltérő alapon történt. Az árképzés, a 20m3/h kapacitást meghaladó mérési pontokon piaci alapú, a 2011-ben versenyeztetett árakon, a kisebb kapacitású mérési pontokon az elszámolás az egyetemes szolgáltatási díj alapján történt. Földgázzal üzemelnek a B és G épületek kiegészítő fűtési rendszerei, valamint a konyhaüzemek gázüzemű berendezései. A gázfogyasztásunk 2013-es évben m3 volt. Távhő: A fűtési kapacitásunk 80%-át a Kelenföldi erőműből érkező távhő biztosítja as évben az előző évhez képest a távhő díja 10%-al emelkedett, mint minden egyéb közületi fogyasztónak. A 2013-as fogyasztásunk GJ volt, ez jelentősen több mint a megelőző évben, mivel épületeink kihasználtsága, ezáltal fűtési igénye is emelkedett a téli hónapokban. A vizet a Fővárosi Vízművektől kapjuk, a 2013-es fogyasztásunk m3 volt. Üzemeltetés - Karbantartás A műszaki igazgatóság feladatát képezte az üzemeltetési - karbantartási feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A Millenáris épületeinek és szabadtéri területeinek üzemeltetési karbantartási feladatait a korábbi évektől eltérően új vállalkozó végezte, kinek kiválasztása közbeszerzés útján történt a 2012-es év végén. A benyújtott karbantartási ütemtervét kisebb egyeztetést követően jóváhagytuk, ez képezte a tevékenysége alapját, mely esetenként kiegészült az ad-hoc felmerült meghibásodások és üzemeltetési igények kielégítésével. A Műszaki Igazgatóság a külső üzemeltetővel együtt folyamatosan közreműködött a rendezvények és kiállítások műszaki, technikai kiszolgálásában. A műszaki dokumentációk, tervek, műszaki összefüggésű kérdések véleményezésén, elbírálásán túl szervezte, a műszaki megvalósításhoz szükséges háttér tevékenységet. Speciális üzemeltetési feladatokat szakcég bevonásával végeztük, mint pl. a felvonók üzemeltetése karbantartása, a tűzjelző rendszer karbantartása. Beruházások - Kisfelújítások A beruházási felújítási terv alapján sor került számos jelentősen elhasználódott épülettartozék, vagy épületrész felújítására, vagy a működést nehezítő körülmény megszüntetésére. A teljesség igénye nélkül 2013-ban az alábbi beruházási felújítási feladatok valósultak meg: B Csarnok - Csarnok padlóburkolatának tisztítása - Csarnok elektromos hálózatának részleges felújítása - Csarnok tisztasági és javító festése C Csarnok - Bejárati előtér teljes tisztasági és javító festése, mind a kültéren, mind pedig a beltéren. D csarnok - A csarnok belterében a feljáró rámpa bontása, helyette teljesen új tartószerkezeti elemként lépcső építése. Ennek következményeképp az épület értékesíthetősége és befogadóképessége is pozitív irányba változott - Csarnok részleges festése, festésjavítása

31 E csarnok (Teátrum) - Szabadtéri színpad madárvédelmének kiegészítése - Tisztasági és javító festési munkák, Piros-Fekete galéria, Hajó és a csatlakozó lépcsőház - Gépészeti rendszerek karbantartáson felüli, állagmegóvó javítása (hűtés, légkezelés) - Új tűzgátló ajtó beépítése a csarnok díszletraktárába G csarnok (Fogadó) - A 2013-as évben a csarnok tartós bérletbe került, ehhez kötődően a bérlő jelentős értéknövelő beruházásokat hajtott végre az épületen. Megújultak az épület fűtési, hűtési rendszerei, valamint a beltér is teljes körű felújításon esett át. (Vizesblokkok és egyéb terek burkolása, festése) Takarítás A műszaki igazgatóság feladatát képezte a takarítási feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A tényleges feladatot korábban, közbeszerzéssel kiválasztott vállalkozó végezte. A csarnokok nagytakarítási munkáit egy alkalommal elvégeztettük. Kertészet - Tótechnika A műszaki igazgatóság feladatát képezte a kertészeti feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A tényleges feladatot korábban közbeszerzéssel kiválasztott vállalkozó végezte. Feladatuk tartalmát a tevékenységükhöz tartozó részletes kiírás tartalmazta, a munkavégzés ütemezését az időjárási körülmények függvényében, a Műszaki Igazgatóság vezetőjével egyeztetve végezték. A park murvás és burkolt közlekedő felületei erősen elhasználódtak, a burkolat több helyen fellazult, töredezett. Szűkös anyagi forrásokra tekintettel ezeknek csak elenyésző hányadát tudtuk kijavítani. A Millenáris területén található tavak, vízfelületek gondozását külső vállalkozó végezte, feladatát képezte a tavak vízminőségének folyamatos kontrollja és biztosítása, a növény és állatvilág gondozása, tovább a teljes körű tavaszi tótakarítás, iszapmentesítés, stb. A tavak vízellátását az év folyamán külön mérőre kötöttük, és a közműszolgáltatóval elfogadtattuk, hogy ezen fogyasztás mentesüljön a csatornadíj alól. Ezzel költségmegtakarítást tudtunk realizálni. A tavak vízellátását az év folyamán külön mérőre kötöttük, és a közműszolgáltatóval elfogadtattuk, hogy ezen fogyasztás mentesüljön a csatornadíj alól. Ezzel költségmegtakarítást tudtunk realizálni. 31

32 PROGRAMIGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA AZ INTÉZMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tárgyévben költségvetési támogatást intézményünk nem kapott. A tulajdonos határozatában úgy rendelkezett, hogy az intézmény egyéb forrásból oldja meg közhasznú tevékenységét. Az intézmény ezt saját forrásból ill. együttműködési konstrukciók kialakításával igyekezett biztosítani. Együttműködésben megvalósuló programok Gyermek- családi és ifjúsági programok A Gyermek- és családi programok ebben az évben már csak külsős cégekkel való együttműködés keretében tudtak megvalósulni. Ezáltal meg tudtuk rendezni az Anyák napját a Ringatóval és a Babanettel együttműködésben, május végi gyereknapunkat a Gondolkodj egészségesen! Alapítvány szervezésében, a Hot Weels Apák és fiúk napját, és a Földgömb magazin szervezésében a Felfedezők napját. Ezek a programok, függetlenül attól, hogy mi csak az emberi erőforrásainkat adtuk, és a programok koordinációját vállaltuk, nagyon nagy sikerrel zajlottak és több ezer embert vonzottak. A Ringató foglalkozások kibővültek Málna- Móka foglalkozásokkal, bérlős konstrukcióban. Ebben az évben is volt pár kiállításunk (Cseh Centrum - Kisvakond Kiállítás, Gyerek Arc kiállítás) Együttműködő partnereink: Gondolkodj Egészségesen Alapítvány, Móra könyvkiadó- Móra nap, Ringató Alapítvány- Anyák napi rendezvény, Babanet. Év végén a Fogadó épületünk hasznosításával megnyílt az Európában egyedülálló gyerekparadicsom, a Millipop Mosolygyár nevű játszóház. A Millipop Játszóház Budapest legújabb nagy alapterületű családi kulturális és szórakoztató birodalma. A Millenáris nagy szerepet vállalt a megnyitó rendezvény sikerességében, és a Játszóház jó hírének a sajtóhoz való eljutásában. A játszóház megnyitásával a parkban is megnőtt a forgalom, az eddigieknél még több család néz be hozzánk ben itt kapott helyet a Ringató és a Málna Móka foglalkozás, és számos egyéb gyerekprogram várható a jövőben. Terveink között szerepel a Millipop Mosolygyárral való együttműködés gyerekprogramok tekintetében is. A Millenáris rendezvényszervezőjének kapcsolati tőkéje elindított egy közös gondolkodást, mely a jövőben megvalósulhat nyarán előtérbe kerültek a gyermekeket táboroztató programjaink. Nyári tábor A Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány Te Meséd nyári táborának négy turnusában 60 fő 3-7 éves gyerek vett részt a nyár során. A táborok meghatározó témája az egészséges életmód és a zenei nevelés mellett a fenntarthatóságot, és a környezettudatosságot népszerűsítette. Ezen kívül az alábbi táborozási lehetőségek voltak: fotós tábor, angol tábor, divattábor.

33 Kiemelt kulturális programok 2013-ban már csak partnerek bevonásával megvalósított programok, valamint a bérbeadással megvalósuló kulturális programok jöttek létre. Leginkább gasztrofesztiválok, vásárok és gyerekprogramok. A Millenárison 2013-ban is több száz program valósult meg. Az intézmény humán-erőforrás állománya az elmúlt években végrehajtott racionalizálásnak köszönhetően a programok alapvető előkészítését és lebonyolítását képes biztosítani. 2 fő kulturális programszervező és programlebonyolító, valamint 2 fő általános szerződéses programlebonyolító kezeli a heti átlag 10 programot. Kommunikáció A kommunikációs költségeink minimálisra zsugorodtak ebben az évben. Ugyan nincsenek már saját szervezésű programjaink, ennek ellenére tovább bővítettük a kommunikációs csatornáinkat, hogy a Millenáris, mint kedvelt rendezvényhelyszín, park és találkozóhely a köztudatban maradhasson. Kapcsolatban vagyunk a Budapest kedvenc helyeit népszerűsítő kiadványokkal is. Mivel most már csak befogadó intézmény vagyunk, azért, hogy segítsük a rendezvényhelyszíneink értékesítését, elkészítettük a Millenáris színes kiajánlóját, melyet eljuttattunk több száz partnerünknek. Továbbápoltuk az MTVA-val a jó kapcsolatunkat, a barterszerződésünket meghosszabbítottuk, ezzel nagyobb reklám-lehetőségek nyíltak meg előttünk és partnereink előtt. Az OTP-klubbal is folytatódott a támogatási szerződés megállapodásunk. A legszembetűnőbb változás azonban az arculatváltás volt, mellyel megjelenésünknek egy kicsit fiatalosabb, lendületesebb, feltűnőbb formát adtunk. Ennek keretében a parkban felfrissítettük az elavult információs rendszereket, irányítótáblákat, térképeket. Folyamatban van új honlapunk, mely az új arculat mintájára épül. Új logónkat használjuk mindenhol, törekedtünk arra, hogy a velünk kapcsolatban álló intézményekhez is eljusson az új arculat. Millenáris stúdió Ami nem változott: A közhasznú tevékenység átalakulása a saját gyártást állította le, sajnos ez továbbra sem változott. Ami szerencsére nem változott: Az MTVA-val ápolt jó viszony és a jó üzletpolitika hatására a Fábry forgatás állandó (évi 40 nap) klasszikus TV-s forgatást biztosít a stúdióban. Ami változott: A Fábry forgatás hozta el a Kasza forgatást is hozzánk, ha nem is olyan hosszú ideig, de 8 epizód nálunk került felvételre. Kiemelt események Miniszterelnöki Évértékelő 2013-ban, ahogy minden évben, a mindenkori miniszterelnök nálunk tartja évértékelő beszédét. A TV-ben és az interneten is követhető. 33

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET TARTALMA: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SPECIFIKUS ADATOK II./1. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK II./2. KÖVETELÉSEK II./3. KÉTES KINTLÉVŐSÉGEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS II./4. AKTÍV

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 2014. éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Azonosító adatok Az Iroda neve, székhelye: Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012. 01.01-tól 2012.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2012. 01.01-tól 2012.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2012. 01.01-tól 2012.12.31-ig Nyíregyháza, 2013. FEBRUÁR 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi beszámolójához Hajdúnánás, 2013.05.14 Sebő László igazgatóság elnöke Alapítás időpontja: 2011.06.24 I. Általános rész Telephelye: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft Kerekegyháza, Szent István tér 2. Statisztikai szám: 10589203-6110-113-03 Cégszám: 03-09-100743 KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KEREKEGYHÁZA,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben