A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA"

Átírás

1 A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR JÉGCSARNOK Kft. (7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. Cg.: ) egyedüli tagja a évi V. törvényben biztosított jogköréből adódóan, a társaság alapító okiratának 10.2./e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Az Alapító a könyvvizsgálói- és Felügyelő Bizottsági jelentés birtokában a Kaposvár Jégcsarnok Kft évi éves beszámolóját eft mérleg szerinti eszköz/forrás főösszeggel és eft mérleg szerinti veszteséggel elfogadja, a veszteséget eredménytartalékba helyezi. Kaposvár, április 28. Gombos Attila elnök-vezérigazgató KAPOS HOLDING Zrt. tulajdonos Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. CÍM: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. TEL: WEB: FAX:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Kaposvár Jégcsarnok Kft. 2015

12 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása 1.1. A társaság adatai Elnevezése: Kaposvár Jégcsarnok Kft. Székhelye: 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. Postacíme: 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. címe: Alapítás időpontja: Cégjegyzékszám: Törvényességi felügyeleti szerve: Somogy megyei Bíróság, mint Cégbíróság 1.2. A társaság tulajdonosai Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. 100,0 % 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. A Kapos Holding Zrt. tagvállalataival közös, konszolidált beszámolót is készít A társaság tevékenysége, és teljesítményei Fő tevékenység: 6820 Ingatlan bérbeadás 9311 Sportlétesítmény működtetése 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés évi főbb adatok: Saját tőke: Jegyzett tőke: Mérleg szerinti eredmény: Nettó árbevétel: E Ft E Ft E Ft E Ft 1

13 1.4. A társaság képviselete A társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Pór Tamás ügyvezető 7400 Kaposvár, Egyenesi út Számviteli információk 2.1. A beszámoló formája A Kaposvár Jégcsarnok Kft. a Számviteli Törvény 12. -a alapján kettős könyvvitelre kötelezett, a számviteli törvény 9.. előírásainak megfelelően- magyar nyelven évben éves beszámolót készít. Az éves beszámoló egy üzleti évre vonatkozik, az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A társaság a mérleg és eredménykimutatás tételeit nem tagolja tovább, új tételeket nem vesz fel, és az összevonás lehetőségével sem él. A mérleg forduló napja: december 31. A mérlegkészítés napja: február Számviteli szolgáltatás végzők bemutatása A társaság a üzleti év tekintetében könyvvizsgálatra a konszolidáció miatt kötelezett. A könyvvizsgálatot végezte: Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: Cím: 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. A beszámolót készítette: Visnyei Hajnalka mérlegképes könyvelő, mint számviteli szolgáltatás nyújtására jogosult társaság alkalmazottja. Cím: 7400 Kaposvár, Mogyoró u. 43. Regisztrációs szám:

14 2.3. Értékelési eljárások Az eszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, illetve növelve ezek visszaírásával. A mérleg valódiságának biztosítása érdekében a társaság a mérlegtételeket leltárral támasztja alá. Az eszközök besorolása A társaság eszközei rendeltetésük, használatuk alapján kerülnek besorolásra a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé. A befektetett eszközök olyan eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Amennyiben egy eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, átsorolásra kerül sor. Az eszközök bekerülési értékének megállapítása A beszerzési érték meghatározása a számviteli törvény ában előírtak szerint történik. Külföldi pénzértékre szóló tételek meghatározása A társaság a külföldi pénzértékre szóló tételeket az MNB által meghirdetett hivatalos devizaárfolyamon számolja át. Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy a napi jegyzett árfolyamok közül az első árfolyam alkalmazandó. Készletek elszámolása, értékelése A társaság év közben a 2. számla osztályt nem használja, folyamatos analitikus nyilvántartást nem vezet. A beszerzés értéke azonnal a költségekre kerül könyvelésre. A készletérték a mérleg fordulónapján tényleges mennyiségi felvétellel, FIFO módszer alapján kerül megállapításra. 3

15 Költségelszámolás rendszere A költségelszámolást az 5-ös, 6-os, 7-es számlaosztályok alkalmazásával rögzítjük, az elsődlegesen 6-7 alkalmazásával. Ennek megfelelően az eredménykimutatás elsődlegesen forgalmi költség-eljárással kerül összeállításra, de a vállakozás elkészíti összköltségeljárással is. Céltartalék képzés A társaság 100%-os céltartalékot képez a jogszabályban meghatározott várható kötelezettségekre, környezetvédelmi kötelezettségekre, függő kötelezettségekre, biztos jövőbeni kötelezettségekre, korkedvezményes nyugdíjra, végkielégítésre. A lízing év végi átértékelése miatt 2015-ben E Ft céltartalék képzése történt a nem realizált árfolyamveszteségre. Értékhelyesbítések elszámolása A társaság nem él az értékhelyesbítés lehetőségével. Valós értéken történő értékelés A társaság nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait Amortizációs politika A számviteli törvény előírásai szerinte a vállalkozás saját körülményeit figyelembe véve határozza meg az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódási idejét, így a várható, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam függvényében aktiváláskor állapítjuk meg az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az így meghatározott összeget nevezzük terv szerinti értékcsökkenésnek. Az eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznos időtartam végén mennyi a várhatóan realizálható értéke az eszköznek, azaz meg kell határozni a maradványértéket. A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatba vételkor az üzembe 4

16 helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történhet. Ha ez az érték nem jelentős, akkor a maradványérték nulla lehet. A számviteli elszámolások során az időarányosan (napra)történő értékcsökkenést határozza meg. Az értékcsökkenést havi gyakorisággal számoljuk el a könyvekben. A 100 E Ft egyedi előállítási-, vagy bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök azonnali használatbavételkori értékcsökkenési leírását alkalmazzuk. Terven felüli értékcsökkenést számol el a társaság, ha az eszköz rendeltetésének megfelelően nem használható, használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, majd ezeket könyveiből kivezeti. Az immateriális javak értékcsökkenése A SZT. előírásai az immateriális javak csoportjára: - üzleti, vagy cégérték: elszámolási ideje 5 év, - aktivált kísérleti fejlesztés: 5 év, - aktivált alapítás-átszervezés: 3 év, Az alapítás-átszervezés értékét a társaság aktiválja. A kísérleti fejlesztés értékét a társaság aktiválja. Az százezer forint alatti beszerzési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értéke használatba vételkor egy összegben leírásra kerül. A vagyoni értékű jogok értékcsökkenését a várható használati idő alapján állapítja meg a társaság, lineáris módszerrel. Szoftverek értékcsökkenése az üzemeltetési körülményektől függően 33 % évente. A szoftverpiacon rövid idő alatt megújuló programok leírását a csoportra jellemző kulcsnál gyakrabban írjuk le 50%-kal. A tárgyi eszközök értékcsökkenése Az százezer forint értékhatár alatti bekerülési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja: használatbavételkor, egy összegben. 5

17 A tárgyi eszközök ingatlan állománycsoportjára: Épületek: Hosszú élettartamú szerkezetből 2 % Ingatlanhoz kapcsolódó épületek 5% Műszaki berendezések, gépek és egyéb berendezések, járművek: Gépek, berendezések, felszerelések 14,5 % kivéve: az irányítástechnikai (automatikai) és általános rendeltetésű számítástechnikai termékek és berendezések, az ügyvitel technikai eszközök, valamint a környezet védelmét szolgáló gépek, berendezések és felszerelések (a TAO törvény 2. számú mellékletének IV. a. pontjában felsorolt VTSZ szám szerint 33 %) Járművek( kivéve autóbusz, egyedi minősítés alapján) 20% Az LXXXI. a társasági adóról és osztalékokról szóló tv. 1. sz. melléklete 6. pontja szerint gépek, berendezések esetében, mérlegelés alapján 30 % 2.5. Értékvesztések elszámolása évben értékvesztés elszámolása nem volt indokolt Rendkívüli tételek A rendkívüli bevételek és ráfordítások tartalmaznak minden olyan a gazdálkodási tevékenységgel közvetlenül össze nem függő tételt, melyek az előző időszakban nem merültek fel, illetve melyeket a számviteli törvény ide sorol. A társaság az elhatárolt, halasztott bevételeket az egyéb bevételekkel szemben szünteti meg évben rendkívüli tétel elszámolása nem történt. 6

18 2.7. Eltérő eljárások hatása A társaság tárgy évben nem alkalmazott az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárást, így a beszámoló adatai összehasonlíthatóak Számviteli alapelvektől való eltérés A társaság éves beszámolójának elkészítése során nem tért el a számviteli törvényben előírt alapelvektől. Az éves beszámoló egy üzleti évre vonatkozik, mely megegyezik a naptári évvel. 3. A jelentős összegű hibák hatása A társaságnál sem önellenőrzés, sem NAV revízió alapján nem került feltárásra jelentős összegű hiba. Számviteli politikánk értelmében, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során megállapított hibák és hibahatások eredménye a saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttesen számított értéke nem éri el az 1 millió Ft-ot, a hiba nem minősül jelentősnek, így az önellenőrzésre vonatkozó sajátos szabályok (három oszlopos beszámoló) nélkül a tárgyévi könyvelésben kell javítani. 7

19 4. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése 4.1. Mérlegfőcsoportok szerkezete, változása Az eszközök összetételének vizsgálatából elsősorban a vállalkozás állandóságára, rugalmasságára, esetleg a konkrét tevékenységre, a források összetételéből, pedig a vállalkozás tőkeerősségére, életképességére, az idegentőke mennyiségére, az attól való függőségre lehet következtetni. Megoszlás Index Megnevezés év év E FT % E FT % % Befektetett eszközök , ,3 98,2 Forgó eszközök , ,6 144,5 Aktív időbeli elhat , ,1 121,4 Eszközök összesen , ,0 106,1 Saját tőke , ,6 147,4 Céltartalékok , ,4 136,3 Kötelezettségek , ,0 102,2 Passzív időbeli elhat ,2 414,4 Források összesen , ,0 106, ben a társaság eszközeinek 62,3%-át a befektetett eszközök, 1,6%-át a forgóeszközök, és 36,1%-át az aktív időbeli elhatárolások képezték. A vállalkozás vagyona 6,1%-kal, azaz E Ft növekedett. A befektetett eszközök az előző év szintjén alakult, a forgóeszközök 44,5%-kal, az aktív időbeli elhatárolások 21,4%-kal emelkedtek. A társaságnál a tőkeerősség, azaz a saját tőke aránya -4,6%. A tőkeerősség mutató alacsony volta jelzi, hogy a társaság eszközeinek finanszírozását idegen forrással fedezi. A lízing év végi átértékelése miatt 2015-ben E Ft céltartalék képzése történt a nem realizált árfolyamveszteségre. A társaság kötelezettsége 2,2%-kal emelkedett. 8

20 4.2. Vagyoni helyzet alakulása Megnevezés Számítás Vagyonfedezet I. % Tőkefeszültség % Saját tőke növekedése E Ft Tőkehatékonyság % Saját tőke Befektetett eszközök Idegen forrás(kötelezetts.+passzív i.) Saját tőke Saját tőke Jegyzett tőke Adózott eredmény Saját tőke -5,0-7,5-2686,3-1879,1-935,1-1334,9-1035,1 Index % A vagyonfedezet I. mutató kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A társaságnál a vagyonfedezet I. mutató évben -7,5%, azaz nagyon alacsony. A mutató értéke az előző évhez képest csökkent. A tőkefeszültség mutató kifejezi azt, hogy egységnyi saját tőkét mennyi teher, azaz idegen forrás terhel. A tőkefeszültség mutató kedvezőtlen, ami társaság saját tőke hiányára utal. A tőkehatékonyság kifejezi, hogy mekkora tiszta eredményt hoz a saját tőke. A mutatót értelmezhetjük úgy is, hogy az eredményül egy éves kamatlábat ad, mégpedig a saját tőke adott évi kamatozását a társaság tevékenységében. Az adózott eredmény, valamint a saját tőke is negatív Pénzügyi mutatók Megnevezés Adósságállomány aránya Nettó eladósodottság foka Likviditási ráta Készpénz likviditási ráta Számítás Hosszú lejáratú köt. H.lejár.köt.+Saját tőke Kötelezettségek-Követelések Saját tőke Forgó eszközök Rövid lejár. kötelezettségek Pénzeszközök Rövid lejár. kötelezettségek 2014 % 2015 % Index % 104,2 106,1 101, ,3-1859,5 20,0 25,7 128,5 3,5 13,5 385,7 A társaság adósságállomány aránya 1,8%-kal növekedett a svájci frank forinttal szembeni folyamatos erősödése miatt (2015. december 31-én 298,3 Ft/CHF). 9

21 A likviditási ráta megmutatja, hogy a forgóeszközök hány %-a fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. A mutató folyamatosan az optimális érték (200%) alatt marad. A forgóeszközök 25,7%-a fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. A társaság év végén E Ft pénzeszközzel rendelkezett. Mivel a mutató nem éri el a kedvezőnek tekinthető 20%-ot, a naprakész fizetőképesség nem biztosított. Azonban a mutató értéke az előző évhez képest jelentősen javult Jövedelmezőségi mutatók Megnevezés Bevétel-arányos Tőkearányos Élőmunka-arányos Eszközarányos Számítás 2014 % 2015 % Adózás előtti eredmény Összes bevétel -34,3-46,0 Adózás előtti eredmény Saját tőke 110,7 107,0 Adózás előtti eredmény Személyi jell. ráfordítások -167,1-208,7 Adózás előtti eredmény Eszközök összesen -3,7-5,0 Index % A társaság évi adózás előtti eredménye E Ft veszteség lett, ennek megfelelően a jövedelmezőségi mutatók nem értelmezhetőek. 10

22 II. SPECIFIKUS RÉSZ 1. A mérleghez kapcsolódó információk 1.1. Immateriális javak Immateriális javak nettó értéke 0 E Ft Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök értékének változása ezer Ft Megnevezés BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Ingatlanok és vagyon értékű jogok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszer., járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: ÉRTÉKCSÖKKENÉS Ingatlanok és vagyon értékű jogok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszer., járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök göngyölt értékcsökkenése összesen: Záró NETTÓ ÉRTÉK:

23 1.3. Befektetett pénzügyi eszközök évben a társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett Forgóeszközök Követelések én Adatok E Ft-ban Folyamatos telj. számlák áfája 785 Társasági adó 22 Vevők Áfa 233 Innovációs járulék 67 adott előleg 7 Összesen Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások E Ft, amelyből a lízingelt tárgyi eszköz év végi átértékeléséből adódó, nem realizált árfolyamveszteség E Ft, fennmaradó részt telefonszámla elhatárolása képzi Saját tőke A társaság saját tőkéje E Ft. A 2006.évi IV. tv. (új Gt.) 51. és a alapján, ha a társaság két egymást követő év beszámolójában kimutatott saját tőke összege nem éri el a törzstőke összegét, akkor a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni és a tőke rendezés ügyében hozott határozatot 3 hónapon belül végre kell hajtani. Ugyanez a kötelezettség áll be, ha a saját tőke egy üzleti éven belül a törzstőke felére csökken. Ennek értelmében a Társaság jegyzett tőkéjét én E Ft-tal megemelte akként, hogy a tőkeemelés összegéből E Ft-ot tőketartalékba helyezett, így a társaság törzstőkéje E Ft lett. 12

24 1.7. Céltartalékok A társaságnál évben az árfolyamveszteség év végi elszámolása és időbeli elhatárolása miatt a céltartalék E Ft, a lízing felvételétől eltelt idő és a teljes futamidő arányában. A lízing év végi átértékelése miatt 2015-ben további E Ft céltartalék képzése történt a nem realizált árfolyamveszteségre, így a mérlegben E Ft szerepel Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek én Adatok E Ft-ban Szállítók Nyugdíjbizt. 130 Egészségbiztosítási járulék 110 Szakképzési hozzájárulás 57 Kereset elszámolási számla 850 Kapcsolt szállítók 307 SZJA 255 EHO 112 Szociális hozzájárulási adó 903 Folyamatos fiz. áfa Lízing törlesztés IPA 25 Összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek: E Ft a hátralévő lízing tartozást mutatja Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként évet terhelő prémium, víz- és csatornadíj került elszámolásra. 13

25 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk 2.1. Értékesítés, nettó árbevételének megoszlása Megnevezés E Ft % Jégpálya bérleti díj (KASI, KHC, egyéb amatőr hoki csapatok, torna rendezése, szinkronkorcsolyázás) ,3 Jegybevétel (közönségkorcsolyázás) ,7 Egyéb bérleti díj bevétele (iroda, kávégép) 501 1,2 Korcsolyakölcsönzés bevétele ,1 Korcsolyaélezés bevétele 205 0,5 Reklám bevétele 50 0,1 Bérlet dolgozói önrész 19 0,1 Értékesítés nettó árbevétele összesen , Kapott támogatások bemutatása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tevékenységek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében E Ft működési támogatást nyújtott a kft-nek évben Egyéb bevételek és ráfordítások Egyéb bevételek részletezése: Működési támogatás Káreseményekkel kapcsolatos bevételek E Ft 275 E Ft Egyéb ráfordítások részletezése: Önkormányzati adók Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék Céltartalék képzés Klímavédelmi felügyeleti díj Egyéb E Ft 40 E Ft E Ft 4 E Ft 30 E Ft 14

26 2.4. Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek E Ft-os veszteségét a lízing tárgyévi realizált árfolyamvesztesége és kamata, valamint a tagvállalattól kapott kölcsön kamata okozta Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételként a kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettség elengedésének értéke került kimutatásra Társasági adót módosító tételek Adózás előtti eredmény: E Ft növelő tételek - számviteli törvény szerinti écs E Ft - céltartalék képzés E Ft összesen: E Ft csökkentő tételek - adótörvény szerinti écs E Ft - céltartalék felhasználás E Ft - elengedett kötelezettség 773 E Ft összesen: E Ft A módosító tételek után a társasági adóalap E Ft lett, mely után nem áll fent társasági adó fizetési kötelezettség. Nem választjuk a jövedelem-minimum szerinti adózást, a vállalkozás nyilatkozatot tesz. 15

27 2.7. Költségek költségnemenkénti bontásban Megnevezés Adatok E Ft-ban Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 586 Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott (közvetített szolgáltatások) 0 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás

28 III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZITÉSEK Kapos Holding Zrt. Kapcsolt vállalkozásainak évi üzleti adatai Kapcsolt vevő kapcsolata nem volt, árbevételt nem realizált évi kapcsolt vállalkozással szembeni költség/ráfordítás forgalom e Ft-ban Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 236 KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 398 Kapos Holding Zrt Összesen: évi kapcsolt vállalkozásokkal (anyavállalat, anyavállalat leányvállalatai) szembeni követelés, kötelezettség (e Ft) megnevezés vevőkövetelés egyéb követelés, kölcsön, cash-pool pénzkészlet nélkül szállítói tartozás egyéb kötelezettség Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft KAPOS HOLDING Zrt KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft Összesen:

29 1. Létszám és béradatok évi számviteli bérköltség és személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Létszám fő Bérköltség E Ft Személyi jellegű kifiz E Ft Jövedelem Összesen E Ft Teljes munkaidős 5, Részmunkaidős 0, Megbízási díjak Repi,utazási ktg.egyéb Mindösszesen 6, Átlagkereset, átlagjövedelem alakulása Megnevezés Létszám fő Átlagkereset Ft/fő Átlagjövedelem Ft/fő Teljes munkaidős 5, Részmunkaidős 0, A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, tagjai részére évben tiszteletdíj nem került kifizetésre. Mérlegen kívüli tételek Függő és jövőbeni kötelezettségek a társaságot nem terhelik. Jelzáloggal terhelt ingatlan a valóságban 7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. szám alatti ingatlan. Kaposvár, február 29. Pór Tamás ügyvezető 18

30 Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax: , , Független könyvvizsgálói jelentés A Kaposvár Jégcsarnok Kft. tulajdonosának. Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. Cg ), mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

31 Vélemény Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztem a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. Cg ) mellékelt, évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint a Kaposvár Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft évi üzleti jelentése a Kft évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Véleményem korlátozása nélkül, felhívom a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:133.. (2) bekezdésében foglaltakra a saját tőke követelményt illetően. A tulajdonos KAPOS HOLDING Zrt. a tőkepótlásra vonatkozó előző évi felhívásnak eleget tett, a tárgyévi veszteség miatt azonban a társaság ismételten nem felel meg a saját tőke minimum követelménynek. Kaposvár, február 29. Dr. Cseke László Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám:

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 16:07:06 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET VÉGELSZÁMOLÁS ALATT PÉCS 2016. 01.09. FORDULÓNAPPAL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓJÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET VÉGELSZÁMOLÁS ALATT PÉCS 2016. 01.09. FORDULÓNAPPAL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓJÁRÓL PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Tevékenységi engedély jogerőre emelkedés napja: 2004. december 17. Az Igazgatótanács tagjai: Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr.Ferencz Beatrix elnök Dr. Ferencz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja 213. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 2. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé SZÁMA: KGY./ELŐT-./2009. - T Á R G Y: A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé KÜLDÖTTGYŰ LÉSI ELŐ TERJESZTÉS A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 2009. május hó 20.

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek)

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS RÉSZ

Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS RÉSZ Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság bemutatása A társaság neve: kfib.hu Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 1025 Budapest, Csatárka út 42-50. I. ép. B. Cégjegyzékszáma 01-09-956341

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 20685276 6920 117 04 Cégjegyzék száma: 04-06-006156 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás címe, telefonszáma: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben