15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769"

Átírás

1 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: Székhelye: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft Sopronkőhida Pesti Barnabás utca 25.. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: Benyújtás oka: Farkas György ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 44/2016 Mérleg választott típusa: Eredménykimutatás költségeljárása: A típus Forgalmi költség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet IGEN Fiedler Gábor Kelt: Sopronkőhida, EB 01/A Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: ÉVES MÉRLEG "A" típus Farkas György

2 Eszközök (aktívák) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek

3 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 64 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek ( sorok)

4 73 I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF

5 Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+ III IV+V VI) Kapott (járó) osztalék és részesedés 19 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 21 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 23 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 25 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 27 Ebből: értékelési különbözet VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 30 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 35 Ebből: értékelési különbözet EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (forgalmi költség eljárással) Cégnév: KSH szám: Beszámolási időszak: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER HUF Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 36 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( )

6 37 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII VIII) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások 41 D. Rendkívüli eredmény (IX X) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) XI. Adófizetési kötelezettség 44 F. Adózott eredmény (+ E XI) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 47 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+18 19)

7 Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhida, Farkas György ügyvezető igazgató 1

8 I. Általános rész I. 1. A vállalkozás bemutatása A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságot az Igazságügyi Minisztérium az évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény annak végrehajtására kiadott 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján - a Sopronkőhidai Szövőgyár általános jogutódjaként január 1-vel alapította. A Kft. neve július 21-ig Sopronkőhidai Szövő és Ruhaipai Kft. volt, majd profilváltás miatt Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft-re módosult. A szövödei és textilkikészítő tevékenység megszüntetése, új tevékenységek kialakítása tette indokolttá a névváltoztatást. A társaság 100 %-os állami tulajdonban van, tulajdonosa a Magyar Állam. Törzstőkéje E Ft, amely E Ft készpénzből, és E Ft értékű nem pénzbeli betétből áll. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. A tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett, a társasági részesedéshez kapcsolódó tagsági jogokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága gyakorolja. A társaság fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet, egyben büntetésvégrehajtási szerv. E minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. A társaság tevékenységi köre: (TEÁOR 08) Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat) Textilszövés Textilkikészítés Műszaki textiláru gyártása Egyéb textiláru gyártása m.n.s Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Lábbeli gyártás Tároló fatermék gyártása 2

9 Egyéb gumitermék gyártása Fémszerkezet gyár Fém épületelem gyártása Épületasztalos szerkezet szerelése Fémtartály gyártása Fémalakítás porkohászat Fémfelület-kezelés Fémmegmunkálás Ipari gép, berendezés javítása Szerszámgyártás Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása Egyéb szerszámgép gyártása Bányászati, építőipari gép gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Lakat-, zárgyártás Kötőelem, csavar gyártása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Építési terület előkészítése Épületasztalos - szerkezet szerelés Textil-nagykereskedelem Hulladék nagykereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Üdültetés, egyéb átmeneti szálláshely - szolgáltatás Közúti áruszállítás Tárolás, raktározás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Műszaki vizsgálat, elemzés Csomagolás Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása Textil és szőrmemosás, -tisztítás Fémfeldolgozási termék javítás Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása Műanyag építőanyag gyártása 3

10 Irodabútor gyártása Egyéb bútor gyártása Főbb adatok: Cégbírósági bejegyzés: január 27. Cégjegyzék száma: Adószám: Székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u cím: Honlap: Képviseletre és aláírásra jogosult: Farkas György - lakcíme: 2100 Gödöllő, Légszesz u. 2. A beszámolót összeállította: Kormányos Zoltánné mérlegképes könyvelő - nyilvántartási száma: lakcíme: 1023 Budapest, Darázs u. 1. I/3. Könyvvizsgálat: A társaság könyvvizsgálója az EX ASSE Zrt. (MKVK nyilvántartási sz.: JT000118; 1027 Budapest, Fő u. 71. II/1.). Könyvvizsgálattal megbízott természetes személy: Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló, MKVK tagsági sz.:

11 2015. évi változások: A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság képviselője a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében, a belügyminiszter jóváhagyásával január 1-jével megalapította a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaságot. Az MNV Zrt december 17. napján kelt 717/2014. (XII. 17.) számú igazgatósági határozatában jóváhagyott és az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok legfőbb szerve között létrejött uralmi szerződés alapján a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása, mint állami feladat és a büntetés-végrehajtási szervezet ellátási kötelezettségének hatékonyabb végrehajtása céljából a Szerződő Felek elhatározták, hogy a Ptk. 3: ai alapján mindazon gazdasági társaságokkal (köztük a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft-vel), amelyek megfelelnek a Ptk. 3:49. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek, uralmi szerződést kívánnak kötni annak érdekében, hogy az így létrehozott elismert vállalatcsoportban a vállalatcsoport szintű irányítási eszközök segítségével biztosítsák a vállalatcsoport szintű gazdasági érdekek hatékony érvényre juttatását. Az uralmi szerződés kelte: február 26. Az elismert vállalatcsoport cégbírósági bejegyzésének dátuma: május. Az uralmi szerződés keretében az uralkodó tag több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik a Sopronkőhidai Kft. vonatkozásában. A Kft. rövid története, piaci helyzetének értékelése: A Sopronkőhidai Kft. jogelődje a Sopronkőhidai Szövőgyár 1955-ben került megalapításra. Meghatározó a textilipari, ezen belül a szövödei tevékenység volt. Új tevékenységi körök meghonosítására 1967-ben - textilruházati ipari, majd 1968-ban fém- és híradásipari vonatkozásban - került sor. A foglalkoztatás szervezeti formája 1994-ben változott meg, a vállalat Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft. néven gazdasági társasággá alakult és az intézettől szervezetileg és irányításilag is elkülönült. Jelenlegi nevén és formájában óta működik a Kft. A társaság nevének megváltoztatására tevékenységi körének teljes átalakulása miatt került sor. 5

12 A Kft. tevékenységi körét tekintve évtizedeken át a textilipari tevékenység volt a meghatározó. A cég területén működő szövő-, textilkikészítő- és konfekció üzem jelentette az árbevétel és a foglalkoztatás zömét. A rendszerváltást megelőzően a jelentős állami megrendeléseknek köszönhetően a cég nyereségesen működött, a 90-es évek elejétől azonban olyan változások indultak el, melyek elkerülhetetlenné tették a profilváltást. A társaság a évben jelentős veszteséget szenvedett el, a követett stratégia átgondolásának szükségessége már ekkor megfogalmazódott. Az ezt követő irányvonal központi eleme az alaptevékenység gazdaságosabbá tétele (termelés racionalizálása), valamint a több lábon állás megvalósítása érdekében különböző, kiegészítő illetve bérmunka jellegű tevékenységek beindítása volt. A költségek csökkentése érdekében a termelés racionalizálásával már ekkor megkezdődött a textilipari tevékenység visszafejlesztése, a termelésben résztvevő szövőgépek számát csökkentettük, a termelési technológiát egy terembe vontuk össze, hosszabb távon azonban ez sem jelentett megoldást. Az évtizedekig meghatározó textilipari tevékenység gazdaságtalanná vált, melynek fő okai a következők voltak: Az országos szinten jellemző, évek óta tartó általános textilipari recesszió, az olcsó külföldi szövetek megjelenése a Sopronkőhidai Kft. piaci pozíciójára kedvezőtlen hatással voltak, az alaptevékenység árbevétele évről-évre csökkenő tendenciát mutatott. A bv. belső ellátásának rendszere megváltozott, az intézetek saját hatáskörben intézik fogvatartotti ruházati igényeik kielégítését. A megrendelések (részben a költségvetési elvonások következtében) a korábbi időszakhoz viszonyítva összességében lényegesebb kisebb értéket értek el. Az egyre magasabb (szinte elviselhetetlen) energiaár évről-évre növekvő veszteséget okozott. Az energia árrobbanás (a gáz árának 70 %-os emelkedése) az energiaigényes szövést és kikészítést gazdaságtalanná tette, a költségek az erős árverseny miatt nem voltak realizálhatók az árban. Környezetvédelmi előírások szigorodása: a Kft. nem rendelkezett pénzügyi forrással a kikészítő üzem további működésének engedélyezéséhez szükséges tisztító telep megépítéséhez. A negatív folyamatok hatásának ellensúlyozására a Kft. intézkedéseket tett, ez azonban nem volt elegendő a negatív eredmény elkerüléséhez. A évi jelentős veszteség rávilágított arra, hogy a termelés szerkezetének átalakítása halaszthatatlan. A tőke-, illetve a vagyonvesztés és a jelentős likviditási problémák miatt a Kft. felettes szervei (alapító képviselője, IM, FB) újraértékeltették a társaság tevékenységének jövőbeni koncepcióját. Az FB utasítására a Kft. több alternatíva bemutatásával felvázolta gazdálkodásának stratégiai útvonalait A tulajdonos képviselője a textilipari ágazat megszüntetését, a szövöde és a kikészítő üzem teljes leállítását fogadta el. A Sopronkőhidán végzett textilszövés és kikészítés folyamatos visszafejlesztést követően ben végleg leállításra került. 6

13 A stratégia átgondolását követően a fő célkitűzés az alaptevékenységből azon tevékenységek megtartása volt, amelyek számottevő veszteséget nem termelnek, az elítélt foglalkoztatás meglévő nagyságát jelentősen nem változtatják meg; illetve a piac megtartása úgy, hogy a Kft. a vevői igények kielégítéséhez külső szolgáltatást vesz igénybe. A stratégia további meghatározó eleme a több lábon állás megvalósítása, a fedezettermelő egyéb kiegészítő és bérmunka jellegű tevékenységek körének és nagyságrendjének bővítése, mellyel a leépített területeken felszabaduló létszám foglalkoztatható, s a kieső árbevétel pótolható. A textilipari tevékenység leépítése, valamint az azzal kapcsolatos elszámolási, technikai feladatok a évben megtörténtek. Elvégeztük a vagyoni elemek átértékelését. A készletek értékvesztésének elszámolásával, a felszámolással érintett területek feleslegessé váló gépeinek, berendezéseinek selejtezése jelentős veszteséget hozott. Ezt azonban ellensúlyozta az ingatlanok értékbecsléssel alátámasztott értékhelyesbítésének elszámolása, amelynek következtében a saját tőke összege jelentős mértékben emelkedett, a saját és jegyzett tőke aránya helyreállt. A leértékelt készletek és leselejtezett gépek, berendezések nagy részét a évben hasznosítottuk. A struktúraváltást követően a Kft. eredményei fokozatosan javultak, a es években jelentkező gazdasági recesszió okozta megtorpanást követően pedig pozitív mérleg szerinti eredménnyel, javuló gazdálkodási mutatókkal működik a társaság. 7

14 A nyereséges működéshez jelentős mértékben járult hozzá a 44/2011. (III. 23.) Kormányrendelet a büntetésvégrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről, illetve a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről. A büntetés-végrehajtási szervezetet az államigazgatási és rendvédelmi szervek vonatkozásában terhelő ellátási kötelezettség következtében a Sopronkőhidai Kft. megrendelései jelentős mértékben emelkedtek a központi ellátás keretében értékesített termékek vonatkozásában (fogvatartotti ruházat, zárkafelszerelések, bútoripari termékek, mosodai szolgáltatás). I. 2. A számviteli politika rövid ismertetése A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási, döntési és ellenőrzési jogairól és az uralmi szerződés megkötéséről szóló 12/14/2015. számú BVOP határozat 1. pontja, valamint a február 26-án kelt uralmi szerződés , illetve 8. pontja szerinti jogkörében eljárva a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság - mint Uralkodó Tag a 8/2015. (V.12.) számú uralkodó tagi határozatával kiadta a Bv. Holding vállalatcsoport számviteli politikáját, mely január 01-től érvényes. A Vállalatcsoport egyes tagjai az Sztv. 9. (1) bekezdése alapján működésükről, vagyoni és pénzügyi helyzetükről az üzleti év könyveinek zárását követően, az üzleti év utolsó napjával, az Sztv.-ben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezettek. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző év megfelelő adatát, és ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell. 8

15 Az Sztv sz. mellékleteiben választási lehetőséget ad a mérleg és eredménykimutatás választására. A Vállalatcsoport a mérleg sémájára az Sztv. 1. sz. melléklet A változatát, az eredménykimutatás sémájára pedig az Sztv. 3. számú melléklet forgalmi költség eljárásos A változatú eredménykimutatást választotta, illetve az Sztv. 2. számú melléklet összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változatát is elkészíti. Az üzleti év időtartama társaságunknál megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja: az üzleti év utolsó naptári napja. A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év március hó 15. napja. Számviteli alapelvek: A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az Sztv ában meghatározott alapelveket érvényesítjük. Átalános alapelvként fogalmaztuk meg a vállalkozás folytatásának elvét, melynek megfelelően abból indulunk ki, hogy a társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Ezen elv érvényesülése mellett eszközeinket értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, visszaírt értékvesztéssel növelt bekerülési értéken értékeljük. Tartalmi alapelveink között szerepel a teljesség, a valódiság, az összemérés és az óvatosság elve, melyeket szintén a törvény által előírt módon alkalmazunk. A tartalomra ható kiegészítő alapelvek között követjük az egyedi értékelés elvét, az időbeli elhatárolás elvét, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elvét, valamint a lényegesség, a költség-haszon összevetése, valamint a bruttó elszámolás elvét. A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető és a Számviteli Törvénynek megfelelően rendezett formában készítjük el (világosság elve). A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítjuk (következetesség elve). A folytonosság elvének megfelelően biztosítjuk az üzleti év nyitóadatainak egyezőségét az előző üzleti év megfelelő záró adataival. 9

16 Egyéb érvényesítendő elvek A Nemzetközi Számviteli Standardok minőségi jellemzőként az Sztv. által nevesített alapelveken kívül is megfogalmaznak olyan követelményeket, melyek a beszámoló készítésénél nem hagyhatók figyelmen kívül. Ezek a minőségi jellemzők nevesítés nélkül is végigkísérik az Sztv.-ben megfogalmazott előírásokat. A társaság ennek megfelelően a Számviteli Politikában rögzített módon követi a hasznosíthatóság, az időszerűség, a semlegesség, a megbízhatóság, illetve a helytállóság elvét. Értékelési szabályok, eljárások: - Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerültek értékelésre. Változásaikat a 9. sz. melléklet mutatja be. - Az értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módon, az immateriális javak és tárgyi eszközök meghatározott hasznos élettartama alapján történt. - Az Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben leírjuk. - Vásárolt anyagok rögzítése tényleges beszerzési áron történik. - A saját termelésű készletek közvetlen önköltségen kerültek értékelésre, az év végi utókalkuláció figyelembevételével. Értékvesztések és visszaírásuk elszámolása Az Sztv. kötelezően előírja az értékvesztés elszámolását egyes eszközfajtáknál abban az esetben, ha azok piaci értéke (megítélése) alacsonyabb a mérlegkészítéskor, mint a nyilvántartás szerinti értéke. Értékvesztést kell elszámolni többek között az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél, illetve vásárolt és saját termelésű készleteknél. 10

17 a.) Követelések értékvesztése Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében a vevő, az adós minősítése alapján értékvesztést számol el a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartósnak tekinthető a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet, ha a követelés kiegyenlítésére a fizetési határidőt követő 60 napon belül nem került sor. Jelentősnek akkor tekinthető a veszteségjellegű különbözet, ha meghaladja a követelés eredeti bekerülési értékének a 20%-át, vagy a 100 ezer Ft-ot. A határidőn túli követelésekre, a rendelkezésre álló információk alapján egyedi elbírálás szerint kell az értékvesztést megállapítani és elszámolni. Amennyiben más információ nem áll rendelkezésre, csak a fizetési késedelem, akkor az alábbi értékvesztéseket kell elszámolni. Időintervallum Értékvesztés %-a nap 25 % nap 50 % nap 80 % 365 nap felett 100 % Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen (legalább 20%-kal) meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. b.) Vásárolt és saját termelésű készletek Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A Vállalatcsoport jelentős összegű értékvesztésnek minősíti a készletek egyedi értékelése során, ha a könyv 11

18 szerinti érték és a mérlegkészítéskor ismert piaci érték közötti különbözet készletféleségre (cikkre) számított összege a készletérték 2 %-át eléri. Tartós eltérésről akkor beszélhetünk, ha a készletek bekerülési, illetve könyv szerinti értéke legalább 1 éven keresztül meghaladja a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéket (várható eladási árat). Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani. Céltartalék-képzés az eredmény terhére Céltartalékként kell kimutatni az olyan passzívákat, amellyel a Vállalatcsoport tagja az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkét, fedezetet teremt a tárgyidőszakból eredő, de a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és ráfordításokra. Az Sztv. előírásai szerint a céltartalék képzése részben kötelező, részben pedig lehetőség. Jogcímei: a.) Céltartalék a várható kötelezettségekre Olyan ráfordítások, amelyek - harmadik féllel kapcsolatban, - várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek a jövőben, - múltbeli, vagy folyamatban lévő ügyletekből származnak, s - azokra a szükséges fedezetet a Vállalatcsoport más módon nem biztosította. Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése kötelező. 12

19 b.) Céltartalék a jövőbeni költségekre Az ilyen címen felmerülő céltartalék képzése nem kötelező, csak lehetőség. Olyan költségek, amelyek valószínűsíthetően, várhatóan (tehát nem biztosan), időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján felmerülnek, de összegük, vagy felmerülésük időpontja bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Fajtái: - fenntartási (pl. épület-fenntartási) költségek - átszervezési költségek - környezetvédelmi költségek Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető! c.) Egyéb céltartalék Az előzőeken kívül eső, más címen képzett céltartalék. A társaságra vonatkozó sajátosságok: A Társaság az Sztv. 57. (3) bekezdése szerinti Értékhelyesbítést és Értékelési tartalékot kimutat. Amennyiben az 58. (5) bekezdése szerinti befektetett eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba vételkor megállapított, a szerinti bekerülési értéket, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket), ezen eszköz - az előírásai szerint - piaci értéken is felvehető. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni. 13

20 A Kft. nyilvántartásaiban lévő ingatlanok könyv szerinti nettó értéke lényegesen elmaradt a piaci értéktől, ezért megbíztuk a FORSZ Vagyonértékelő, Auditáló és Tanácsadó Kft-t (Bp. Szász Károly u. 2.), hogy állapítsa meg az ingatlanok - a mérleg fordulónapján kimutatható - használati értékét. A cég a megbízást teljesítette, ennek megfelelően mutatunk ki a mérlegben értékhelyesbítést és ezzel megegyező értékű értékelési tartalékot (4. sz. melléklet). 14

21 II. Specifikus rész II. 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak A januárjában bevezetett Libra ügyviteli rendszer feltételeinek biztosítása érdekében 2014-ben jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. A Libra licencdíja a vagyoni értékű jogok között szerepel, év végén E Ft nettó értékben, a beszerzett programok pedig a szellemi termékek értékét növelték, záróállományuk 2015-ben 590 E Ft volt. Befejezetlen beruházásaink állománya az immateriális javak tekintetében év végén 996 E Ft-ot tett ki (kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos beruházások). 2. Tárgyi eszközök A évben jelentős összegben hajtottunk végre beruházásokat, melyek kisebb részben az ingatlanok értékét (mosoda bővítés, kőműves raktár átalakítás), nagyobb részben pedig a műszaki berendezések, gépek, járművek, valamint az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékét növelték. Aktivált beruházásaink évi összege E Ft. A mosodai fejlesztés több mint 14 M Ft-ot tett ki (épület bővítés, mosó-, vasaló- és szárítógép beszerzése), gépjármű parkunk fejlesztése 8,2 M Ft, fémipari részlegünk fejlesztése 7,5 M Ft volt. Biztonsági kamerarendszert építettünk ki az üzemek nagy részénél, mely 4,3 M Ft-os beruházással járt. Fűtéskorszerűsítésre 2,3 M Ft-ot, egyéb beruházásokra pedig (irodabútorok, ablakok, szerszámok, tetőfelújítás) összesen 7,7 M Ft-ot fordítottunk. Befejezetlen beruházásaink értéke a tárgyi eszközök vonatkozásában év végén E Ft (kiskereskedelmi tevékenység folytatásához beszerzett eszközök, illetve egy vegyes tüzelésű kazán). Az ingatlanok értékhelyesbítése címén elszámolt összeg a Forsz Kft. által elvégzett értékbecslés alapján 11 M Ft-os növekedést eredményezett a tárgyi eszközök értékhelyesbítése sort tekintve. A részletes számítások a 4. sz. mellékletben tekinthetők meg. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök változásait a 9. sz. melléklet mutatja be részletesen. 3. Készletek év végén a struktúra váltás első évében jelentős értékben számoltunk el az évek során felhalmozódott készleteinkre értékvesztést. Azóta is igyekeztünk csökkenteni ezt a készlet-mennyiséget. Az értékvesztett ruhaipari termékeinkből, a vásárolt anyagokból, amit még lehetett értékesítettünk, felhasználtunk ben további értékvesztést számoltunk el a több mint 10 éve még raktáron lévő szövödei készletünkre is év 15

22 végével 50 %-os értékvesztést számoltunk el elfekvő (1 éve nem mozgó) ruhaipari késztermékkészletünkre, mely E Ft-os értékvesztés elszámolást jelentett (12. sz. melléklet). A készletek értékvesztésének E Ft-os évi nyitó értéke év végére összességében E Ft-ra növekedett a évi értékvesztés elszámolása, illetve a felhasználásra, értékesítésre eső értékvesztés visszaírásának együttes eredményeként. Az értékvesztett készletek állományának változását a 10. sz. melléklet mutatja be. Készleteink összetétele az alábbiak szerint változott (adatok ezer Ft-ban): Megnevezés Anyagok Befejezetlen termelés Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Összesen Követelések Követeléseink évi záróértéke E Ft volt. Vevői követeléseink állománya E Ft volt, kapcsolt vállalkozással szembeni követeléseink összege pedig E Ft. Ez a kategória új elem társaságunknál, a Bv. Holding Kft. megalakulásával és a bv-s Kft-k vállalatcsoportba tömörülésével kapcsolatos. Egyéb követeléseink állománya év végén 552 E Ft volt, mely teljes egészében a folyamatos teljesítésű szállítói számlákhoz tartozó visszaigényelhető Áfa. A korábbi években az egyedi értékelés elvével élve minősítettük adós vevőinket, előző időszaki tapasztalatok és információk alapján mérlegeltük a kiegyenlítések várható megvalósulását és értékvesztést számoltunk el. A vevői értékvesztések nyitó összege között szereplő, Öko-Time Kft.-vel kapcsolatban elszámolt E Ftos értékvesztést 2015-ben teljes egészében feloldottuk, miután partnerünk a évben pénzügyileg rendezte teljes tartozását. A Berva Rt. 436 E Ft-os értékvesztését a követeléssel együtt kivezettük a miután a cég felszámolásáról készült zárómérleg megérkezett és az alapján követelésünket nem tudtuk érvényesíteni. A évre vonatkozóan két partnerünkkel kapcsolatban került értékvesztés elszámolásra. Az O-Com Hygienics Kft. 3 számláját nem rendezte, ebből két esetben 181 napon túli, egy esetben pedig 361 napon túli követelést tartunk nyilván. A Terra-Tech Kft. két számlájával 60, illetve 91 napon túli késedelembe esett. A 16

23 társaság számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően a két céggel szemben fennálló követeléseinkre E Ft értékvesztést számoltunk el. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedéseket megtesszük, de információnk szerint fennáll az esélye, hogy követeléseink egy része nem térül meg. A vevő értékvesztés évi nyitó és záró állományát a 10. számú mellékletben mutatjuk be. 5. Pénzeszközök Pénzeszközeink évi záróállománya E Ft-ot volt, melyből E Ft a házipénztár pénzkészlete és E Ft a bankszámlán lévő összeg. 6. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások között a bevételek vonatkozásában 58 E Ft-ot, a költségek, ráfordítások vonatkozásában pedig 406 E Ft-ot számoltunk el. Az aktív időbeli elhatárolások részletezése az 5. sz. mellékletben tekinthető meg. 17

24 7. Saját tőke (adatok E Ft-ban) Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A saját tőke 2014-ről 2015-re jelentősen, E Ft-tal, azaz 25 %-kal növekedett. Ez a kedvező változás az eredménytartalék E Ft-os - előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetésével kapcsolatos emelkedésének, az értékelési tartalék E Ft-os növekedésének (ingatlanok értékbecslése), valamint a évi mérleg szerinti eredmény előző évi eredményhez viszonyított E Ft-os növekedésének köszönhető. Az értékbecslési szakvéleményt megbízásunk alapján a Forsz Kft. készítette el, a részletes számítások a 4. sz. mellékletben tekinthetők meg. 8. Céltartalék képzés Társaságunk a évben várhatóan felmerülő fenntartási költségekre céltartalékot képez az alábbi vonatkozásban: Megnevezés Cétartalék képzés (Ft) Biztonsági rácsozat megerősítése A Kft-nél december 14-én megtartott éves átfogó biztonsági vizsgálat kifogásolta az üzem területén elhelyezett biztonsági rácsok állapotát, kialakítását (szilárdság, anyagvastagság, osztás). Az ablakrácsok szinte az üzemmel egyidősek, karbantartásuk évek óta nem történt meg. A évben a fémipari üzemrész és az üzemfenntartás épületei ablakainak rácsozatát tervezzük megerősíteni, illetve a falazatba rögzíteni. A munkálatok tervezett költsége a kalkulációk alapján 904 E Ft. 9. Kötelezettségek A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége december 31-én nem volt. A rövid lejáratú kötelezettségek 18

25 összetétele az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban): Megnevezés Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen Kötelezettségeink évi záróértéke E Ft, mely E Ft-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Összetételét tekintve arányeltolódás következett be, a szállítói kötelezettségek E Ft-tal csökkentek, míg az egyéb kötelezettségek jelentősen, E Ft-tal emelkedtek. A társaság nem tartozik a társasági adó fizetési kötelezettség hatálya alá. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink részletezése a 3. sz. mellékletben látható. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség a december havi jelentős forgalom miatt E Ft-ot tett ki, a fogvatartottaknak fizetendő szintén december havi munkadíj E Ft volt, a maradék összeget a különféle adók és járulékok tették ki. 10. Passzív időbeli elhatárolások A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 326 E Ft volt év végén, részletezése a 6. sz. mellékletben látható. Halasztott bevételként E Ft került elszámolásra, összetétele az alábbiak szerint alakult (adatok Ftban): Megnevezés Fejlesztési célú támogatás Térítés nélkül átvett készletek Összesen

26 A július 31-én kelt 26/7/2013. számú OP határozat alapján a társaság 12 M Ft fejlesztési célú támogatást kapott, melyet 2013-ban, illetve 2014-ben tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk. A támogatást elhatároltuk, visszavezetése az elszámolt értékcsökkenés arányában történik, ami 2015-ben Ft-ot jelentett. A Magyar Honvédségtől térítés nélkül kapott készletek elhatárolt értéke év végén E Ft-ot tett ki. Ebből a év során felhasználás és értékesítés miatt 677 E Ft-ot vezettünk vissza, így a záróérték E Ft volt december 31-én. 20

27 II. 2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevétele Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában került elszámolásra, és nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Tevékenységi területenként tekintve az árbevétel az alábbiak szerint alakult: A Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. árbevétele ezer Ft Megnevezés év év Különbség Ruhapiar Vasipar Bútorgyártás Anyag- és árueladás Mosoda Zárszerelés Raklapgyártás Gumisorjázás Külső munkáltatás Hulladékbontás Egészségügyi termék csom Gyertyacsomagolás Szerelés (ADS) IBH javítás Egyéb Összesen Az értékesítés nettó árbevétele 2015-ben E Ft-ot tett ki, mely E Ft-tal alacsonyabb ez előző évi összegnél. Összetételét tekintve megállapítható, hogy a társaság saját tevékenységeinek árbevétele jelentősen emelkedett, a ruhaipari tevékenység bevétele több mint duplájára, a vasipari tevékenység árbevétele pedig sokszorosára emelkedett. A két területet érintően tapasztalható élénkülés egyrészt a központi ellátás keretében jelentkező fogvatartotti ruházati, illetve zárkafelszerelésekre vonatkozó megrendeléseknek, másrészt a migrációs válság következtében a vaságyak iránt megnövekedett keresletnek tudható be. 21

28 A évben kiugróan magas bútoripari megrendelések jelentősen visszaestek, az anyag- és árueladásból származó árbevétel azonban számottevően nőtt. Mosodánk és bérmunkáink forgalma a korábbi szintnek megfelelően alakult, új tevékenységkén jelent meg viszont a külső munkáltatás (hulladékkezelés), a gyertyacsomagolás, illetve a Bv. Holding Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján, Magyarország két megyéjét érintően végzett határzár javítás. 2. Aktivált saját teljesítmények értéke Aktivált saját teljesítményeink évi értéke E Ft az alábbiak szerint: - saját termelésű készletek állományváltozása: E Ft - saját előállítású eszközök aktivált értéke: E Ft Ruhaipari, textilipari készleteink állománya 2015-ben E Ft-tal csökkent, fémipari késztermékeink állománya E Ft-tal növekedett, a bútoripari termelés állományváltozása pedig -17 E Ft volt. Fémipari termékeink befejezetlen állománya E Ft-os csökkenéssel év végén E Ft-ot tett ki. A saját előállítású tárgyi eszközközök között szerepel a saját rezsis beruházásaink aktivált E Ft-os értéke, illetve a saját előállítású készletek 28 E Ft-os aktivált értéke. 3. Egyéb bevételek: Az egyéb bevételek évi összege E Ft, összetételét tekintve az alábbiak szerint alakult: - kapott késedelmi kamat, kötbér: 41 E Ft - követelések értékvesztésének feloldása: E Ft - térítés nélkül átvett eszközök felhasználása, értékesítése 677 E Ft - készletek visszaírt értékveszése: E Ft - fejlesztési célra kapott támogatás felhasználása E Ft - cégautó magáncélú használatának térítési díja: 68 E Ft - Kerekítési különbözet: 5 E Ft A Magyar Honvédségtől térítés nélkül kapott készletek évi során felhasználása és értékesítése 677 E Ft egyéb bevétellel járt. A július 31-én kelt 26/7/2013. számú OP határozat alapján a társaság 12 M Ft fejlesztési célú támogatást kapott, melyet 2013-ban, illetve 2014-ben tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk. A támogatást elhatároltuk, visszavezetése az elszámolt értékcsökkenés arányában történik, ami 2015-ben Ft-ot jelentett. 22

29 4. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások évi összege E Ft, mely E Ft-os csökkentést jelent az előző évhez viszonyítva. Összetétele az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban): Megnevezés év év Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Összesen A két év adatait tekintve megállapítható, hogy az anyagköltség jelentősen, felére csökkent, miközben az igénybe vett szolgáltatások értéke többszörösére emelkedett. Ez elsősorban annak tudható be, hogy vasipari megrendeléseinket csak külső kapacitások igénybe vételével tudtuk kielégíteni. Az eladott áruk beszerzési értéke szintén számottevően emelkedett párhuzamosan az anyag- és árueladásból származó árbevétel növekedésével. Igénybe vett szolgáltatások a évben (adatok E Ft-ban): - ipari tevékenységhez kapcsolódó bérmunkák egyéb szakértői díjak számítógépes programkövetés díja oktatás, továbbképzés költsége egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége egyéb karbantartási költségek posta, telefon, internet költsége foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja szemétszállítás költsége munka- és tűzvédelmi felülvizsgálatok díja könyvvizsgálat díja fuvarozás, rakodás költségei tehergépjárművek karbantartása veszélyes hulladék ártalmatlanításának költsége hirdetés, reklám, propaganda költségek

30 - egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások: Személyi jellegű ráfordításaink évi összege E Ft volt, ami E Ft-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Összetételét tekintve az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban): Megnevezés év év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen A bérköltség és a személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése az 1. sz. mellékletben látható. 6. Értékcsökkenési leírás A terv szerinti értékcsökkenés évi összege E Ft, mely E Ft-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. A társaság kedvező pénzügyi, likviditási helyzete lehetővé tette, hogy jelentős beruházásokat hajtsunk végre, melynek hatására az értékcsökkenési leírás is emelkedett, részletezése a 9. sz. mellékletben tekinthető meg. 7. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordításaink összege a évben E Ft, az alábbiak szerint: - Bírságok, kötbérek: 164 E Ft - Céltartalék képzés jövőbeni költségekre: 905 E Ft - Készletek értékvesztése: E Ft - Követelések értékvesztése: E Ft - Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése: 25 E Ft - Gépjárműadó: 404 E Ft - Behajtási költségátalány: E Ft 8. Pénzügyi műveletek eredménye: 24

31 A pénzügyi műveletek bevételei között került elszámolásra 17 E Ft kapott kamat, a ráfordítások között pedig 150 E Ft fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítás, így a pénzügyi műveletek évi eredménye 133 E Ft veszteség. 9. Rendkívüli eredmény: A rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai: A Számviteli törvényben, illetve a társaság Számviteli Politikájában rögzítetteknek megfelelően a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozás rendszeres üzemmenetén kívül esnek, szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Társaságunk a évben E Ft rendkívüli bevételt számolt el, mely teljes egészében az elengedett bahajtási költségátalánnyal kapcsolatos. Rendkívüli ráfordításunk 2015-ben nem volt, így a rendkívüli eredmény E Ft. 25

32 Eredménykimutatás (adatok E Ft-ban): Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba vezetjük. 26

33 III. Tájékoztató rész 1. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése a.) Vagyoni helyzet vizsgálata 1. Befektetett eszközök fedezettsége: Saját tőke / Befektetett eszközök = év: 1, év: 1, Tárgyi eszközök hatékonysága: Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök nettó értéke = év: 2, év: 2, Tőke önfinanszírozás: Eredményből képzett saját tőke / Saját tőke = év: -0, év: -0, Működésbiztonsági mutató: ( Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettség ) / Rövid lejáratú kötelezettség = év: 5, év 5,6780 A társaság év évi nyereséges gazdálkodásának köszönhetően a vagyoni helyzet alakulását kifejező mutatók többsége javulást mutat. Hosszú lejáratú kötelezettségeink év végén nem voltak, így hosszú lejáratú eladósodással nem kell számolnunk. A saját tőke összege meghaladja a befektetett eszközök összegét, a két érték aránya pedig 2014-ről 2015-re javult. A tárgyi eszközök hatékonysága némileg csökkent, ami a évi jelentősebb beruházásoknak, 27

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2014. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2015.03.16. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2015. január 1-jétől 8/2015. (05.12.) számú uralkodó tagi határozat A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási,

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkıhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkıhida Kiegészítı melléklet a 2011. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkıhida, 2012.03.19. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Adószám: 11108944-2-51. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. 2471 Baracska, Annamajor utca 1

Adószám: 11108944-2-51. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Fejér Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2015. Fordulónap:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - - 1 - Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet Kiegészítı melléklet 2010 - 2 - T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 ÁLTALÁNOS FEJEZET... - 4-1.1 A TAKARÉKSZÖVETKEZET BEMUTATÁSA... - 4-1.1.1 A Takarékszövetkezet

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben