Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt."

Átírás

1 Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés december 31.

2

3

4

5

6

7 KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003.

8 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A CSOPORT BEMUTATÁSA ÉS A KONSZOLIDÁCIÓ MÓDSZERE A CSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA Vagyoni helyzet alakulásának bemutatása A jövedelmezőség alakulásának bemutatása Összefoglalás a Csoport pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és likviditásáról Piaci helyzet alakulása II. KIEGÉSZÍTÉSEK II.1. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK Össze nem hasonlítható adatok TÉTELES KIEGÉSZÍTÉSEK Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének összehasonlító elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök Értékben nyilván nem tartott eszközök ismertetése Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Készletek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések Egyéb követelések Értékpapírok bemutatása Saját részvények, üzletrészek Egyéb részesedések Pénzeszközök Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke változása Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú és rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II.2. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK Össze nem hasonlítható adatok TÉTELES KIEGÉSZÍTÉSEK Költségek költségnemenkénti részletezése Az értékesítés nettó árbevételének részletezése Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG DÍJAZÁSA oldal

9 2. ALKALMAZOTTAK KONSZOLIDÁCIÓBÓL ADÓDÓ (SZÁMÍTOTT) TÁRSASÁGI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG JELZÁLOG BEJEGYZÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEK MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK oldal

10 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Csoport bemutatása és a konszolidáció módszere A Délmagyarországi Áramszolgáltató Csoport (a továbbiakban "Csoport") a következő társaságokból áll: Anyavállalat: A cég neve: Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A DÉMÁSZ Rt. átalakulásának időpontja: december 31. Székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Alapító okirat kelte: december 31. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma és kelte: Alaptőke: Tevékenységi kör: A DÉMÁSZ Rt. időtartama: Üzleti év: Könyvvizsgáló cég neve, címe: A DÉMÁSZ Rt. hirdetményeinek közzétételi helye: A DÉMÁSZ Rt. képviseletére (a beszámoló aláírására) jogosult személy(ek): A DÉMÁSZ Rt. képviseletre (a beszámoló aláírására) jogosult személy lakcíme: A képviseletre jogosult személy beosztása: A Társaság anyavállalata: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg / december Ft 40.1 Villamosenergia-termelés és elosztás Határozatlan Megegyezik a naptári évvel Deloitte Kft Budapest, Nádor u. 21. Világgazdaság, Magyar Tőkepiac Dervarics Attila 6726 Szeged, Magdolna u. 18. vezérigazgató EDF International S.A Avenue de Wagram Paris Cedex oldal

11 Leányvállalatok Megnevezés DÉLÁSZ Kft Szeged, Kossuth L. sgt 89 PRIMAVILL Kft Szeged, Pulcz u. 42. Szegedi Erőmű Kft Szeged, Damjanich u. 21. Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft. (1) 6724 Szeged, Damjanich u. 21. DÉL-ÁSZ Autó Kft. (2) 6724 Szeged, Kossuth L.sgt 89. E-Partner Kft.(3) 6720 Szeged, Kossuth L. sgt GROPPO Energiatermelő Rt Szeged, Klauzál tér 9. Pro Estate Energiaszolgáltató Kft Szeged, Klauzál tér 9. D-Energia Kereskedelmi Kft Szeged, Kossuth L. sgt DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft Szeged, Kossuth L. sgt Saját tőke Jegyzett Részesedés tőke mértéke E Ft E Ft % Bevonás módja Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes Teljes (1) korábban Békéscsabai Hőszolgáltató Kft. (2)korábban CAR-ÁSZ Kft. (3)korábban Mérnökiroda Kft. Társult vállalkozás Megnevezés Saját tőke DÉMÁSZ Rt.-re jutó Külső tagokra jutó rész rész E Ft E Ft % E Ft % Kecskeméti TERMOSTAR Kft Kecskemét, Akadémia krt (i) , ,5 Bevonás módja Equity Universitas Kooperációs Kutatási és Technológiai Transzfer 6720 Szeged, Kígyó u (i) Equity (i) várható saját tőke 4. oldal

12 Egyéb részesedési viszonyban lévő társaság Zánka Üdülő Egyesületben (8400 Ajka, Kandó K. ltp. 20.) a DÉMÁSZ Rt részesedésének összege: E Ft. Az egyéb részesedési viszonyban lévő társasági részesedés könyv szerinti értéken szerepel a konszolidált mérlegben. A tulajdoni hányad minden esetben megegyezik a szavazati joggal, illetve a befolyás mértékével. A Csoport tagjainak tevékenységi köre A DÉMÁSZ Rt. alaptevékenysége a január 1-jén megújított működési engedélye alapján villamosenergia közüzemi szolgáltatás, villamosenergia-elosztás. Saját tőkéjének összege december 31-én M Ft. A nettó árbevétel 96,5%-a e tevékenységből származik. A DÉMÁSZ Rt. ezen kívül végez még kisebb, a villamosenergia-elosztási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat is, mint például fogyasztói szolgálat, elosztó hálózat építés, mely tevékenységek árbevétele évben 2.615,5 M Ft (2002-ben 1.271,8 M Ft) volt. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a közvilágítási hálózat minőségi fejlesztésére, melyet az érintettekkel együttműködve és azokat segítve hajt végre programszerűen. A Szegedi Erőmű Kft. fő tevékenysége június 30-tól ingatlan bérbeadási tevékenység. A társaságot október 1-jén alapították, mint 100%-os leányvállalatot. Saját tőkéje december 31-én 193 M Ft. A Szegedi Erőmű Kft évben árbevételt ingatlanának bérbeadásából realizált. A Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft. (korábban Békéscsabai Hőszolgáltató Kft.) fő tevékenysége a gőz- és melegvízellátás, valamint kapcsolt villamosenergia-termelés. Szintén október 1-jén alapították. A kft. a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonát képezi. Saját tőkéjének összege december 31-én 236 M Ft. A DÉL-ÁSZ Autó Kft. (korábban CAR-ÁSZ Kft.) fő tevékenysége autók értékesítése, javítása, bérbeadása, üzemeltetése, autó alkatrészek értékesítése. A kft. szintén a Társaság 100 %-os tulajdonát képezi. Saját tőkéje december 31-én M Ft. 5. oldal

13 A PRIMAVILL Kft. főtevékenysége villamos hálózatok kivitelezése, épület, híd, alagút és közmű építése szeptember 1-jén alakult. A DÉMÁSZ Rt. 100%-os tulajdona. Saját tőkéje december 31-én 427 M Ft. A DÉLÁSZ Kft. főleg a DÉMÁSZ Rt. áramszolgáltatói tevékenységének kiszolgálására jött létre szeptember 1-jén. Ezek a kiszolgáló tevékenységek: transzformátor és megszakító javítás, karbantartás, felújítás, fogyasztásmérő javítás, hitelesítés, egyéb szakszolgálati tevékenységek. A DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonában van. Saját tőkéje december 31-én 494 M Ft. Az E-Partner Kft. energetikai szolgáltatást, üzletviteli tanácsadást és mérnöki tevékenységet lát el szeptember 1-jén alakult, mint DÉMÁSZ MÉRNÖKIRODA Energetikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A DÉMÁSZ Rt. 100%-os tulajdonában van. Saját tőkéje december 31-én 111 M Ft. A GROPPO Energiatermelő Rt.-ben a DÉMÁSZ Rt. ESCO tevékenységének fejlesztése érdekében 51%-os tulajdonosi részesedést szerzett évben. A társaság fő tevékenysége a villamos energia-termelés, elosztás, gázgyártás és elosztás, valamint gőz-melegvíz ellátás. Saját tőkéje december 31-én 8 M Ft. Az E-Partner Kft évben többségi (51%) tulajdonosi részesedést szerzett a Pro Estate Energiaszolgáltató Kft.-ben. A cég fő tevékenysége gőz- és melegvízellátás. Saját tőkéje december 31-én 276 M Ft. A Kft-re vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés korlátozással lett kiadva, mivel az éves beszámoló jelentős összegű negatív saját tőkéje a bizonytalanság hatását tükrözi a vállalkozás folytatásával kapcsolatban. A D-Energia Kereskedelmi Kft július 25-én alakult, mint a Démász Rt. 90 %-os tulajdonában levő leányvállalata. Fő tevékenysége a villamos energia-termelés, elosztás. Egyéb tevékenységei közé tartozik az ipari gáz gyártása, épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése, mérnöki tevékenység. A Társaság január 1-jén megkapta a működési engedélyt a villamos energia kereskedelmi tevékenységre és a villamos energia határon keresztül történő szállítási tevékenységre. Saját tőkéje december 31-én 157 M Ft. A DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.-t a DÉMÁSZ Rt. és a DÉGÁZ Rt. leolvasói, számlázási tevékenysége racionalizálása érdekében alapította %-os tulajdoni arányban. A társaság november 11-én jött létre fogyasztásmérő óra leolvasás céljából. Egyéb tevékenységei: máshova nem sorolt nyomtatás, futárpostai tevékenység, közúti teherfuvarozás, adatfeldolgozás. Saját tőkéje december 31-én 154 M Ft. 6. oldal

14 Kecskeméti TERMOSTAR Kft. fő tevékenysége Kecskemét város távhő és melegvíz ellátása október 1-jén a DÉMÁSZ Rt. 100 %-os tulajdonaként alakult, majd október 1-jén egyesült a Kecskemét város tulajdonában lévő távfűtő rendszerrel TERMOSTAR néven. A DÉMÁSZ Rt. tulajdoni hányada 30,5 %. UNICOTEC Kht. fő tevékenysége természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztési tevékenység november 7-én alakult, a Démász Rt. tulajdoni hányada 45%. A Csoport tagjainak viszonylagos súlya 2003-ban a DÉMÁSZ Rt. képviseli a Csoport együttes mérlegfőösszegének 90,4%-át, illetve árbevételének 87,8 %-át. 2. A Csoport számviteli politikája A számvitel alapja, a számviteli politika célja A Csoport a könyveit és nyilvántartásait a évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Törvény) előírásainak, valamint a Magyarországon elfogadott általános számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Csoport számviteli politikájának célja, hogy mindazon kérdésekben rendelkezzen, amelyet a számviteli törvény a gazdálkodó döntési jogkörébe és felelősségébe utal. A számviteli politikában foglaltak végrehajtása biztosítja, hogy a Csoport valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzete kerüljön bemutatásra a konszolidált éves beszámolóban. A konszolidált mérleg készítésének napja A mérleg fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés Csoport által választott napja a következő év január 15-e. Értékelési eljárások bemutatása Immateriális javak Az immateriális javak az egyedileg megállapított várható hasznos élettartam alapján, vagyoni értékű jogok 6 év, alapítás átszervezés értéke maximum 5 év alatt, lineárisan kerülnek leírásra. 7. oldal

15 Tárgyi eszközök A DÉMÁSZ Rt. az december 31-i átalakuláskor meglévő tárgyi eszközeit az átalakulási vagyonmérlegben szereplő, vagyonértékelő cég által hitelesített értéken tartja nyilván, évi árszinten. A vagyonértékelés a tényleges műszaki állapot szerint csökkentett újraelőállítási érték megállapítását jelentette. Az azóta beszerzett eszközöket a mindenkori bekerülési értéken (beszerzési, illetve előállítási költség) könyvelte a társaság, csökkentve az elszámolt értékcsökkenés összegével. Az alábbi táblázat a főbb eszközcsoportok értékcsökkenésére jelenleg használt átlagos hasznos élettartamot mutatja be: Épületek Villamos hálózatok Gépek és berendezések, járművek Transzformátorállomások Egyéb év 16 év és 8 hónap 3-12 év 10 év 3-15 év A 50 E Ft értékhatár alatti tárgyi eszközök esetében a Csoport használatbavételkor a teljes beszerzési összeget elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést számol el a Csoport, amennyiben a tárgyi eszközök, az immateriális javak és beruházások értéke tartósan lecsökken, részben vagy teljesen feleslegessé válnak, megrongálódnak, illetve megsemmisülnek. Befektetett pénzügyi eszközök A Csoport a befektetett pénzügyi eszközeit a beszerzési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. Készletek A Csoport a készleteit, - melyek főleg üzembiztonsági tartalékok, illetve karbantartási anyagok - a bekerülési érték és a nettó realizálható piaci érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagáron, a saját előállítású készletek értéke közvetlen előállítási önköltségen történik. A felesleges, elavult, lassan mozgó készleteket a nettó realizálható értékre írják le. Követelések Az elismert követelések a mérlegben a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken szerepelnek. A behajthatatlan követeléseket a Csoport hitelezési veszteségként leírja, a határidőn túli 8. oldal

16 követelésekre a könyv szerinti érték és a várhatóan megtérülő összeg közötti különbözet összegében értékvesztést számol el. Az értékpapírok, pénzeszközök és források Az értékpapírok, a pénzeszközök és a források a mérlegben beszerzési értéken szerepelnek. A devizában fennálló kötelezettség könyvekben szereplő értéke az év végi értékelés során az árfolyamkülönbségekkel módosításra kerül. Lekötött tartalék A Csoport a évi C. törvénynek megfelelve a saját tőke elemei között külön soron mutatja be az eredmény- és tőketartalékból lekötött összegeket. Értékesítés nettó árbevétele A DÉMÁSZ Rt. az összemérés számviteli elvét követve évtől kezdődően - a villamosenergia-árbevételt a ténylegesen elfogyasztott energia mennyiség alapján határozza meg, ami azt jelenti, hogy a leolvasott és kiszámlázott energia árbevételén túlmenően figyelembe veszi a fogyasztók által a beszámolási időszak végéig felhasznált, de még ki nem számlázott villamos energia árbevételét is. A fogyasztást a mérőben maradt energia számításához definiált módszerrel adja meg a DÉMÁSZ Rt., a következők szerint: A nagyfogyasztóknál a beszámolási időszakot követően elkészített, túlnyomórészt az időszak vételezési adatait tartalmazó, tényleges leolvasás alapján készült számlák adataiból kalkulált mérőben maradt energiát. A kisfogyasztóknál a mérőben maradt energiát a számlázási rendszerbe beépített standard SIM eljárás futtatásával számíttatja. A számítás menete megegyezik a részszámla készítésnél használt algoritmussal, tehát a SIM eljárás a számlázáshoz tartozó fogyasztási programokat használja, ügyfelenként kiszámolja azt a mérőben maradt energiát, amely azon a részszámlán jelenne meg, amit az időszak végén bocsátanának ki. 9. oldal

17 Céltartalékok A Csoport céltartalékot képez az adózás előtti eredmény terhére, - azokra a múltbéli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. - az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Rendkívüli bevételek, ráfordítások A DÉMÁSZ Rt. a Törvény előírása szerint évtől az átvett forrásból megvalósított fejlesztések és a térítésmentesen átvett eszközök után elszámolt amortizációval arányos összegű rendkívüli bevételt számol el a könyveiben. Az eredménykimutatás típusa A Csoport az eredménykimutatást összköltség eljárás módszerével, az A változat szerint készíti el. Tőkeösszevonás A Délász Kft., Prímavill Kft., Hebü Kft., Szegedi Erőmű Kft., E-Partner Kft. és DÉL-ÁSZ Autó Kft. konszolidációba történő első bevonásának éve Az első bevonás a leányvállalatok január 1-jei könyv szerinti értékkel számított saját tőke összege alapján történt. A Csoport rejtett tartalékokkal és terhekkel nem számol. Az új leányvállalatok GROPPO Rt., Pro Estate Kft., D-Energia Kft., DL Leolvasó Kft. első bevonásának éve 2002., a társaság megszerzésének illetve alapításának éve. A bevonás a GROPPO Rt. és a Pro Estate Kft. esetében a június 30-i könyv szerinti értékkel számított saját tőke összege alapján történt. 10. oldal

18 A követő tőkekonszolidáció végrehajtásakor a leányvállalatok egyedi mérlegében szereplő saját tőke változásának összege megbontásra került az anyavállalatra jutó rész és a külső tagokra jutó rész szempontjából. Az aktív tőkekonszolidációs különbözetek leírása 5 év alatt történik meg évben a projektcégek miatt elszámolt aktív tőkekonszolidációs különbözet felülvizsgálatra került. A vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja a piaci értéket, ezért a projektcégekre vonatkozó aktív tőkekonszolidációs különbözet terven felüli értékcsökkenésként egy összegben leírásra került. A passzív tőkekonszolidációs különbözetek könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. Adósságkonszolidáció Az adósságkonszolidáció a következő mérlegsorokat érintette: adott és kapott előlegek követelések kötelezettségek aktív időbeli elhatárolások passzív időbeli elhatárolások Az adósságkonszolidáció folyamán az eltérések egyéb ráfordításként kerültek kimutatásra. Közbenső eredmény konszolidáció A közbenső eredmény konszolidáció a következő tevékenységek esetében merül fel: konszolidációs körön belülre értékesített, társvállalatnál beruházásként nyilvántartásba vett munka (beruházás transzfer), konszolidációs körön belül végzett bérmunka. Beruházás transzfer 2000-ben a DÉMÁSZ Rt. egyszerűsítette a közbenső eredmény konszolidáció módszerét: csak a PRIMAVILL Kft. DÉMÁSZ Rt.-nek végzett, a DÉMÁSZ Rt.-nél beruházásként nyilvántartásba vett munkái közbenső eredménye kerül kiszűrésre től a DÉLÁSZ Kft. DÉMÁSZ Rt.-nek végzett beruházási munkái közbenső eredménye is kiszűrésre kerül. A változtatás oka az volt, hogy jelentősen megnövekedett ezen beruházási munkák volumene. 11. oldal

19 2003-ban az eddigiek mellett a projektcégek beruházásai is kiszűrésre kerültek. Az értékcsökkenés-különbözetek elszámolása havonta történik havi értékcsökkenés elszámolási módszer alapján évtől az értékcsökkenés-különbözet számítása az SAP R/3 konszolidációs modulban történik. Bérmunka konszolidáció A leányvállalat által elvégzett bérmunka összegéből kiszámításra került a végzett munka átlagos közvetlen önköltsége, így a kiszűrendő érték, a közbenső eredmény. A konszolidáció a következő csoportokban történt: készleten maradt mérők, transzformátorok miatti közbenső eredmény konszolidáció, költségként elszámolt mérők, transzformátorok miatti közbenső eredmény konszolidáció, aktiválásra kerülő mérők, transzformátorok miatti közbenső eredmény konszolidáció. Az aktivált munkára elszámolt mérők, transzformátorok értékének konkrét eszközszámokhoz történő hozzárendelése kézzel történik. Ráfordítások-bevételek konszolidációja A ráfordítások-bevételek konszolidációja az alábbi gazdasági eseményeket érintette: a konszolidálásba bevont vállalatok egymás közötti szolgáltatás teljesítéséből származó halmozódások kiszűrése, egyéb bevételek-ráfordításokban keletkezett halmozódások kiszűrése, pénzügyi műveletek bevételeiben-ráfordításaiban bekövetkezett halmozódások kiszűrése. A bevételek-ráfordítások konszolidációja során a közvetített szolgáltatások esetében a Csoport azzal az egyszerűsítéssel él, hogy a ráfordításként elszámolt összeg a fogadó társaságnál igénybevett szolgáltatásként kerül beszámításra. Az elszámolásból adódó különbözetek egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként kerülnek kimutatásra. 12. oldal

20 Konszolidáció során előző évben keletkezett eredmények rendezése A közbenső eredmény konszolidáció és az adósságkonszolidáció folyamán előző évben keletkezett mérleg szerinti eredményt a Csoport a tárgyévben a mérlegben a saját tőke változásaként elkülönítetten, a IX. Konszolidáció miatti változások soron mutatja be. Társult vállalkozás konszolidációja A társult vállalkozás a részesedés értékelésén keresztül kerül a konszolidált éves beszámolóba. A részesedés értékelése a társult vállalkozás saját tőkéjének könyv szerinti értéke alapján történik. A követő tőkekonszolidációk során a társult vállalkozás saját tőkéjének változása DÉMÁSZ Rt.-re jutó része pénzügyi műveletek bevételeként, vagy ráfordításaként került elszámolásra. 13. oldal

21 3. Vagyoni, pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása 3.1. Vagyoni helyzet alakulásának bemutatása A Csoport vagyoni helyzetét, a és évi mérlegadatok változását és összetételét a Csoport mérlege mutatja be. A tétel megnevezése M É R L E G Előző év Összetétel Tárgyév Összetétel Index (%) (%) (%) I. IMMATERIÁLIS JAVAK , ,7 113,4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK , ,0 110,4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK , ,9 87,3 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK , ,6 110,2 I. KÉSZLETEK , ,8 97,0 II. KÖVETELÉSEK , ,1 99,5 III. ÉRTÉKPAPÍROK 111 0, , ,9 IV. PÉNZESZKÖZÖK , , ,5 B. FORGÓESZKÖZÖK , ,3 112,5 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , ,1 130,1 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN , ,0 111,5 D. SAJÁT TŐKE , ,4 99,7 E. CÉLTARTALÉKOK , ,8 112,6 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK , ,2 100,0 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , ,6 307,7 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK , ,5 121,4 F. KÖTELEZETTSÉGEK , ,3 139,7 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK , ,5 116,2 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,0 111,5 A Csoport mérleg főösszege M Ft-tal (11,5%-kal) nőtt az előző évhez viszonyítva. Az eszközök csoportján belül a befektetett eszközök nettó értéke M Ft-tal, a forgóeszközök értéke 939 M Ft-tal emelkedett. Az aktív időbeli elhatárolások értéke M Ft-tal magasabb a bázisértéknél, amely elsősorban a mérőben maradó villamos energia növekedésével magyarázható. 14. oldal

22 Az aktív időbeli elhatárolások 30,1 %-os növekedésének következtében, az eszközök összetétele az aktív időbeli elhatárolások felé tolódott el a befektetett eszközök arányának csökkenésével párhuzamosan. Forrás oldalon a kötelezettségek növekedése tapasztalható az év folyamán. A hosszú lejáratú kötelezettségek háromszorosára növekedtek az előző időszakhoz képest, amelynek oka a DÉMÁSZ Rt. közvilágítási projekt hálózat fejlesztéshez kapcsolódó hitelfelvétele. A rövid lejáratú kötelezettségek 21,4%-os növekedését elsősorban szintén a hitelfelvételek volumenének növekedése okozta. A vagyoni helyzetet jellemző főbb mutatók Előző év Tárgyév A mutató megnevezése A mutató számítása Index (%) (%) (%) Vagyoni struktúra 1. Tartósan befektetett eszközök Befektetett eszközök értéke aránya Összes eszközök értéke 83,6 82,6 98,8 2. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök értéke(i) Összes eszközök értéke 16,4 17,4 106,0 Tőkestruktúra 3. Tőkeellátottság Saját forrás(ii) Összes forrás 63,8 57,2 89,6 4. Eladósodási mutató Hosszú lejáratú kötelezettségek (v) Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek 4,0 10,8 271,5 5. A tőke szerkezete Idegen tőke(iii) Összes forrás 24,7 31,1 126,0 6. Működő tőke Hosszú lejáratú passzívák(iv) - befektetett eszközök (MFt) , ,2 120,8 (i) (ii) Beleértve az aktív időbeli elhatárolásokat is. Saját forrás: Saját tőke + céltartalékok. (iii) Beleértve a passzív időbeli elhatárolások összegét is, de figyelmen kívül hagyva a hálózatfejlesztési hozzájárulás elhatárolt összegét és az ingyenesen átvett eszközökkel kapcsolatos passzív elhatárolásokat. (iv) Saját tőke + Céltartalék + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek (v) Beleértve a hátrasorolt kötelezettségeket is. A vagyoni helyzetet jellemző mutatók értékeiben a bázisévről a tárgyévre jelentős változások tapasztalhatók. A legnagyobb változás az eladósodottsági mutató értékében 15. oldal

23 tapasztalható, amelynek növekedése az előző évhez hasonlóan, a hosszú lejáratú kötelezettségek összegének emelkedésével kapcsolatban jelentkezik. A változás jelentős, azonban a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya továbbra sem képvisel meghatározó mértéket a mérleg forrás oldalán (6,6 %) A jövedelmezőség alakulásának bemutatása A tétel megnevezése Előző év Összetétel Tárgyév Összetétel Index (%) (%) (%) Értékesítés nettó árbevétele , ,0 119,5 Egyéb bevételek és adósságkonszoli-dáció miatt keletkező eredményt növelő konszolidációs különbözet , ,9 105,5 Aktivált saját teljesítmények értéke , ,1 99,0 Anyagjellegű ráfordítások , ,0 120,0 Személyi jellegű ráfordítások , ,4 117,7 Értékcsökkenési leírás , ,3 110,4 Egyéb ráfordítások és adósságkonszolidáció miatt keletkező eredményt csökkentő konszolidációs különbözet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S , ,9 95,2 Üzemi tevékenység eredménye , ,4 105,5 Pénzügyi műveletek eredménye , ,9 840,5 Szokásos vállalkozási eredmény , ,5 92,6 Rendkívüli eredmény , ,8 106,2 Adózás előtti eredmény , ,4 94,2 Adófizetési kötelezettség , ,0 97,5 Adózott eredmény , ,4 93,6 Fizetett osztalék , ,6 108,0 Mérleg szerinti eredmény , ,3-57,5 A Csoport -226 M Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet, amelynek okai a következő tényezőkre vezethetőek vissza évben a Démász Rt. ESCO tevékenységének fejlesztése érdekében részesedést vásárolt a Groppo Rt.-ben, valamint az E-Partner Kft. 51% tulajdonosi részesedést szerzett a Pro Estate Kft.-ben. E két társaság a 2003-as üzleti évben döntően műszaki problémák miatt nem tudta az előirányzott értékesítést teljesíteni, emiatt az üzleti évet veszteséggel zárták. 16. oldal

24 A két leányvállalattal összefüggésben 129 M Ft eredménycsökkenést okozott az aktív tőkekonszolidációs különbözet terven felüli értékcsökkenésének elszámolása. A D-Energia és DL Kft. a évet szintén veszteséggel zárták, mely döntően tevékenységük felfutási szakaszával magyarázható. Az E-Partner Kft. vesztesége azzal magyarázható, hogy a Társaság májusától csak a már meglévő projektjeit üzemeltette, nem indított új projekteket. A jövedelmezőség vizsgálatának mutatói A mutató megnevezése, számítása Előző év Tárgyév Index (%) (%) (%) 1. Árbevétel arányos üzemi eredmény 2. Tőkearányos eredmény 3. Alaptőke jövedelmezősége 4. Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Értékesítés nettó árbevétele Szokásos vállalkozási eredmény Saját tőke Adózott nyereség Jegyzett tőke Fizetendő osztalék Jegyzett tőke Szokásos vállalkozási eredmény Eszközök összesen 7,3 6,4 88,3 11,1 10,3 92,8 12,2 11,4 93,6 11,1 12,0 108,0 7,0 5,8 83,0 A Csoport jövedelmezőségi mutatói az előző évhez képest kedvezőtlenül alakultak. Az árbevétel arányos üzemi eredmény hányad 11,7 %-kal romlott évhez viszonyítva. Ennek oka elsősorban az, hogy az üzemi tevékenység eredménye az értékesítés nettó árbevételének 19,5 %-os növekedése mellett csupán 5,5 %-kal nőtt a bázis évhez képest, ami azzal magyarázható, hogy az értékesítés nettó árbevételénél nagyobb mértékben nőtt az anyagjellegű ráfordítások értéke. 17. oldal

25 3.3. Összefoglalás a Csoport pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és likviditásáról A jövedelmezőség alakulását 2003-ban a következő tényezők befolyásolták: Az értékesítés nettó árbevételének 19,5 %-os növekedése mellett, az anyagjellegű ráfordítások 20 %, és személyi jellegű ráfordítások értékének 17,7 %-os növekedése. A pénzügyi műveletek eredmény csökkenésének oka, az előző években felvett nagy összegű hitelek és folyószámlahitelek után fizetendő kamatok összegének növekedése. A rendkívüli eredmény pedig a bázisévhez képest 6,2 %-kal növekedett. Ez utóbbi változás a rendkívüli bevételek, azon belül pedig a hálózatfejlesztési hozzájárulás után elszámolt amortizáció növekedésével magyarázható. A pénzügyi helyzet alakulását jellemző főbb mutatók 1. Pénzhányad A mutató megnevezése és számítása Pénzeszköz Rövid lejáratú kötelezettségek (i) Előző év Tárgyév Index (%) (%) (%) 0,4 5,9 1475,0 2. Mobilizálható eszköz Pénzeszköz + Követelések + Értékpapír aránya Rövid lejáratú kötelezettségek (i) 41,3 39,1 94,7 3. Forgóeszközök aránya 4. Forgótőke aránya 5. Vevők forgási sebessége Forgóeszközök (iii) Rövid lejáratú kötelezettségek(i) Forgóeszköz (iii) - Rövid lejáratú kötelezettségek (i) Saját tőke Vevőállomány (ii) 1 napra jutó árbevétel 74,1 71,4 96,4-9,1-12,3 135,2 18,1 16,8 92,8 (i) Beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat, de figyelmen kívül hagyva a hálózat fejlesztési hozzájárulás elhatárolt összegét és az ingyenesen átvett eszközökkel kapcsolatos passzív időbeli elhatárolást. (ii) A vevőállomány ÁFA nélkül (villamosenergia-vevő 12%, egyéb 25%). (iii) Aktív időbeli elhatárolásokkal együtt. A Csoport záró pénzeszköz állománya jelentősen megnőtt a december 31-i állapothoz képest, amit a bankbetétek állomány növekedése okoz. Ez a vonatkozó törvényi előírások által megkövetelt, közüzemi engedélyes tevékenység folytatásához szükséges elkülönített pénzmennyiséget is tartalmazza. Annak ellenére, hogy a rövid 18. oldal

26 lejáratú kötelezettségek - a folyószámla hitelek, illetve a hosszúlejáratú hitelek rövidlejáratú részének növekvő állománya miatt - jelentősen megnőttek, a pénzeszközök arányának növekedése jelentősen megnövelte a pénzhányad mutató értékét. Az alábbi táblázat a Csoport 2002-es és 2003-es évekre vonatkozó cash-flow kimutatását mutatja be: 2002.december december 31. Adózás előtti eredmény Nem számlázott energia Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés Forgóeszközök változása vevő és pénzeszköz nélkül Elszámolt értékvesztés Vevőkövetelés változása Vevő értékvesztés Céltartalékképzés és felhasználás különbsége Szállítói kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolás változása Aktív időbeli elhatárolások változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Befektetett eszközök értékesítéséből származó eredmény Aktív tőkekonsz.különbözet Fizetett társasági adó Fizetett, fizetendő osztalék MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök térítésmentes átvétele Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel Kapott osztalék Beruházásokra adott előlegek változása Részesedések állományváltozása Adott kölcsönök változása Saját részvények visszavásárlása/eladása Egyéb értékpapírok állományváltozása 0 0 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐ SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz Térítésmentes eszközátvétel Térítésmentes eszközátvétel és HFH után elszámolt amortizáció Hitel törlesztés, visszafizetés PÉNZÜGYI MŰV.-BŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZK.VÁLT NETTÓ VÁLTOZÁS A PÉNZESZKÖZBEN Pénzeszközök állománya év elején Pénzeszközök állománya év végén A Csoport működési tevékenységből származó pénzeszköz változása az előző évhez képest csökkent, 2002-ben 9372 E Ft, míg 2003-ban 7872 E Ft volt. A működési tevékenységből származó pénzeszközváltozást elsősorban a mérőben maradó energia növekedése és a vevőkövetelés összegének változása befolyásolja. Itt 19. oldal

27 jelentkezik az aktív tőkekonszolidációs különbözet felülvizsgálatának eredményeképpen megvalósuló, egyösszegű terven felüli értékcsökkenés leírás hatása. A Csoport befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változása az előző évhez képest 111 M Ft-tal változott, amit a beruházásokra adott előlegek csökkenése okozott. E mellett 2003-ban saját részvénnyel kapcsolatban tranzakció nem történt. A Csoport befektetési tevékenységéből eredő pénzigény növekedése meghaladta a működési tevékenységből származó pénztöbblet összegét, amely tükröződik a pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változásban: a Csoport jelentősebb volumenű bankhitelt vett fel beruházásainak finanszírozásához. 3.4 Piaci helyzet alakulása A Csoport árbevételének 96,2 %-a villamos energia árbevételből származik, melynek döntő részét a DÉMÁSZ Rt. értékesítése adja. A DÉMÁSZ Rt évi villamos energia piaci céljai között a nem feljogosított fogyasztók körében az értékesített villamos energia mennyiségének növelését, a feljogosított ügyfélkört tekintve pedig a cégcsoport keretein belül történő megtartását, valamint külső ügyfelek megnyerését fogalmazta meg. Villamosenergia-értékesítésünk év folyamán 3638 GWh volt (a közüzemi ügyfelek összesített fogyasztását tekintve), mely 0,14% csökkenést jelent a bázisidőszaki értékhez viszonyítva. Ha a teljesítménydíjas fogyasztókat nem tekintjük - ahol a közüzemi fogyasztás a piacnyitás miatt csökkent - az értékesítés 2,17 %-kal növekedett. Teljesítménydíjas árszabáson 1415 GWh-t adtunk el, amely 6,54 %-os csökkenést jelent a 2002-es évhez képest; ennek oka a már említett piacnyitás, amely a közüzemből való kilépését jelentette néhány cégnek. Ennek jelentős része a versenykereskedőnk értékesítési portfoliójába került ban vásárlási portfoliónkban jelentős változás nem következett be, az MVM Rt. továbbra is megtartotta fő beszállítói pozícióját, bár részaránya a vásárolt energiából 97 %-ról 95 %-ra csökkent, amely az üzemi erőművek további térnyerését mutatja. Az év folyamán három új üzemi erőművel kötöttünk szerződést. 20. oldal

28 A leányvállalatok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni árbevétele összárbevételük %- ában évben a következőképpen alakult: Árbevétel %-a kapcsolt vállalkozással szemben D-Energia Kft 0,64 DL Kft 98,92 PRIMAVILL Kft. 98,21 DÉLÁSZ Kft. 89,69 Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft. 23,34 Szegedi Erőmű Kft. 80,55 DÉL-ÁSZ Autó Kft. 81,37 E-Partner Kft. (korábban Mérnökiroda Kft.) 43, oldal

29 II. KIEGÉSZÍTÉSEK II.1. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Általános kiegészítések 1.1 Össze nem hasonlítható adatok A mérleg össze nem hasonlítható adatot nem tartalmaz. A D-Energia és DL Kft. működését 2003-ban kezdte meg, de ezeket a tevékenységeket korábban a Démász Rt. végezte. 2. Tételes kiegészítések 2.1 Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének összehasonlító elemzése Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket főbb csoportonkénti megoszlásban a december 31-i állapotnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték összetétele (%) Nettó érték a bruttó érték %-ában I. Immateriális javak összesen ,0 36,1 Vagyoni értékű jogok ,6 36,6 Szellemi termékek ,4 27,4 Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,4 17,8 Befejezetlen immateriális javak ,6 - II. Tárgyi eszközök összesen ,0 60,7 Ingatlanok ,4 62,2 - Nyomvonalas építmény (hálózat) ,2 58,0 Műszaki berendezések ,0 52,4 Egyéb berendezések ,7 44,7 Beruházások ,2 100,0 Beruházásra adott előlegek ,7 100,0 22. oldal

30 Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket főbb csoportonkénti megoszlásban a december 31-i állapotnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Bruttó érték összetétele (%) Nettó érték a bruttó érték %-ában I. Immateriális javak összesen ,0 33,9 Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,2 13,9 Vagyoni értékű jogok ,9 36,6 Szellemi termékek ,9 33,2 II. Tárgyi eszközök összesen ,0 59,5 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,7 61,0 - Nyomvonalas építmény (hálózat) ,5 56,7 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,7 53,2 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,6 36,6 Beruházások ,1 100,0 Beruházásra adott előlegek ,0 100,0 A Csoport együttes (összeadott) immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 97,6 %-át a DÉMÁSZ Rt. eszközei képviselik. Az immateriális javak bruttó értékének 68,9 %-át szellemi termékek alkotják. A szellemi termékek elsősorban szoftver-rendszerek vásárlásának, adaptálásának és telepítésének (SAP, Pegazus, stb.) aktivált költségei. A tárgyi eszközök bruttó értékének 67,7 %-át az ingatlanok értéke adja, amelyek döntő többségét (86,4 %-át) a nyomvonalas építmények (hálózatok) képviselik. A műszaki berendezések bruttó értéke 26,7 %-ot képvisel az összes tárgyi eszközök értékén belül. 23. oldal

31 Immateriális javak A Csoport immateriális javainak bruttó értékének és évi mozgását a következő táblázat mutatja: BRUTTÓ ÉRTÉK Alapításátszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Befejezetlen immateriális javak* Összesen Nyitó egyenleg január Növekedés Átsorolások Kivezetések, egyéb csökkenések Záró egyenleg december Növekedés Átsorolás Kivezetések, egyéb csökkenések Záró egyenleg december * befejezetlen vagyoni értékű jogok és befejezetlen szellemi termékek A Csoport évben nem látott okot az immateriális javaknál a korábban alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megváltoztatására. A Csoport immateriális javai amortizációjának és évi mozgását a következő táblázat mutatja be: 24. oldal

32 HALMOZOTT AMORTIZÁCIÓ Nyitó egyenleg Alapításátszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Befejezetlen immateriális javak Összesen január Amortizáció, lineáris módszer Átsorolások Kivezetések, egyéb csökkenések Záró egyenleg december Amortizáció, lineáris módszer Átsorolások Kivezetések, egyéb csökkenések Záró egyenleg december NETTÓ ÉRTÉK december NETTÓ ÉRTÉK december Az alábbi táblázat összegzi a tárgyévi értékcsökkenés összegének megoszlását fajtánként: Az értékcsökkenés fajtánkénti bemutatása év Amortizáció, lineáris módszer Alapításátszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen Azonnali leírás Átsorolás Terven felüli értékcsökkenés (ráfordítás) év Amortizáció, lineáris módszer Azonnali leírás Átsorolás Terven felüli értékcsökkenés (ráfordítás) oldal

33 Tárgyi eszközök A Csoport tárgyi eszközeinek bruttó értékének és évi mozgásait a következő táblázat mutatja: BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó egyenleg január Növekedések Átsorolások Selejtezések, eladások, egyéb csökkenések Előző évi bruttó érték hb Záró egyenleg december Növekedések Átsorolások Selejtezések, eladások, egyéb csökkenések Záró egyenleg Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előleg Összesen december A Csoport tárgyi eszközeinek várható élettartamát helyesnek ítélte, ezért évben nem látott okot a korábban alkalmazott értékcsökkenési kulcsok megváltoztatására. 26. oldal

34 A Csoport tárgyi eszközeinek amortizációjának és évi mozgásait a következő táblázat mutatja: Műszaki Egyéb HALMOZOTT berendezések, berendezések, Beruházásokra Ingatlanok Beruházások AMORTIZÁCIÓ gépek, felszerelések, adott előleg Összesen járművek járművek Nyitó egyenleg január Értékcsökkenési leírás lineáris módszer Átsorolások Selejtezések, eladások, egyéb Előző évi écs. hb Záró egyenleg december Értékcsökkenési leírás lineáris módszer Átsorolások Selejtezések, eladások, egyéb Záró egyenleg december Nettó érték december Nettó érték december Az elosztóhálózat (nagy-, kis- és középfeszültségű) az ingatlanok között kerül nyilvántartásra. A transzformátorok a műszaki berendezések, gépek, járművek között vannak kimutatva. 27. oldal

35 Az alábbi táblázat bemutatja a tárgyi eszközök értékcsökkenésének megoszlását fajtánként: Az értékcsökkenés fajtánkénti bemutatása év lineáris leírással elszámolt azonnali leírással elszámolt átsorolás ráfordítás (egyéb, rendkívüli) év lineáris leírással elszámolt azonnali leírással elszámolt átsorolás ráfordítás (egyéb, rendkívüli) Műszaki Egyéb berendezések, berendezések, Ingatlanok Beruházások Összesen gépek, felszerelések, járművek járművek oldal

36 A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök A környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök bruttó értékének és évi mozgásait a következő táblázat mutatja: BRUTTÓ ÉRTÉK Olajiszap fogó medence Savgyűjtő akna Hulladéktároló és gyűjtő Olajfogó műtárgy Környezetvédelmi láda Olajtároló Összesen Nyitó egyenleg január Beszerzés Aktiválás Átsorolás Egyéb növekedés 0 Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december Beszerzés 0 Aktiválás 0 Átsorolás 0 Egyéb növekedés 0 Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás 0 Záró egyenleg december oldal

37 A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenést, valamint ezen eszközök nettó értékét az alábbi táblázat szemlélteti: HALMOZOTT AMORTIZÁCIÓ Nyitó egyenleg január 1. Olajiszap fogó medence Savgyűjtő akna Hulladéktároló és gyűjtő Olajfogó műtárgy Környezetvédelmi láda Olajtároló Összesen Értékcsökkenés ebből előző évi helyesbítés 0 Átsorolás Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés 0 Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december Értékcsökkenés ebből előző évi helyesbítés 0 Átsorolás 0 Selejtezés, eladás, egyéb csökkenés Jogszabály, tv. változás miatti átsorolás Záró egyenleg december ÉRTÉKHELYESBÍTÉS december 31. NETTÓ ÉRTÉK december 31. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS 2003.december 31. NETTÓ ÉRTÉK december ban a Csoport környezetvédelmi bírságot nem fizetett Értékben nyilván nem tartott eszközök ismertetése Az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök (szerszámok, munka és védőruházat, stb.), valamint a 50 E Ft értékhatár alatti tárgyi eszközök használatba vételekor teljes értékben költségként elszámolásra kerülnek. A tulajdonvédelmet biztosítva ezen eszközökről a Csoport a használatba vétel után érték nélküli, tételes mennyiségi nyilvántartást vezet. 30. oldal

38 Ezen kívül a DÉMÁSZ Rt.-nél a 0. számlaosztályban nyilvántartásra kerül az január 1. előtt térítésmentesen átvett tárgyi eszközök bruttó értéke, mely 672 M Ft-ot tesz ki január 1-jétől a térítés nélkül átvett eszközök forgalmi értéken kerülnek nyilvántartásra és az aktiválás időpontjától értékcsökkenés kerül elszámolásra Befektetett pénzügyi eszközök Részesedések A Csoport mérlegében szereplő részesedések összegeit az alábbi táblázat mutatja: Részesedés értéke Vállalkozás megnevezése Kecskeméti TERMOSTAR Kft UNICOTEC Kht Zánkai Üdülő Egyesület Összesen Az egyedi beszámolókban a részesedésekre elszámolt értékvesztésnek a Csoport eredményére nincs hatása, mivel az évközben elszámolt értékvesztés és visszaírás a konszolidáció folyamán kiszűrésre került Értékpapírok december 31-én a Csoport nem rendelkezik hosszú lejáratú értékpapírral. 31. oldal

39 Adott kölcsönök A Csoport hosszú lejáratra nyújtott kölcsöneit a következő táblázat mutatja be: Megnevezés Összeg A kölcsön lejárata Dolgozók részére nyújtott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön folyamatos Egyéb Összesen Készletek A következő táblázat a Csoport készleteit mutatja be és évre vonatkozóan: Összetétel Összetétel Index (%) (%) (%) Alapanyagok , ,8 82,2 Segéd, üzem-, fűtőanyagok , ,8 66,6 Tartalékalkatrészek , ,8 83,9 Egyéb anyagok , ,1 92,0 Anyagok összesen , ,6 81,9 Áruk , ,9 56,6 Készletekre adott előlegek 0 0,0 10 0,0 - Befejezetlen termelés , ,6 220,8 Készletek összesen , ,0 97,0 A év során a készletek után elszámolt E Ft értékvesztéshez képest a év során további E Ft értékvesztést számolt el a Csoport. A Csoport együttes készletértékének 66,9 %-át a DÉMÁSZ Rt., 21,4 %-át a Délász Kft. és 7,1 %-át a DÉL-ÁSZ AUTÓ Kft. készletei teszik ki. A Csoport összes készletértékének 61,8 %-át az alapanyagok alkotják. 32. oldal

40 A befejezetlen termelés növekedésének oka a fordulónapig ki nem számlázott szolgáltatások értékének növekedése, amit döntően az építőipari termelés befejezetlen állományának növekedése okoz. A Csoport veszélyes hulladékainak mennyiségi és értékadatait és évre vonatkozóan az alábbi táblázat szemlélteti: 33. oldal

41 Hulladék megnevezése Veszélyességi osztály Ártalmatlanított mennyiség (t) Ártalmatlanítási díj (eft) Fémhalogén lámpák I. 4,94 9, Kondenzátor PCB I. 11,54 7, Olajos föld, kő PCB I. 0,33 0, Akkumulátor I. 3,94 0, Szárazelemek I. 0,07 0, Labor vegyszer m. I. 0,08 0, Oldószer maradék vegyes I. 0,02 0, Oldószer maradék szerves I. 0,00 0, Oldószer maradék szervetlen I. 0,00 0, Összesen I. osztály 20,92 18, Olajos föld, kő PCB mentes II. 779,24 125, Olajos flakon II. 0,01 0, Olajos rongy II. 1,15 0, Transzformátor olaj II. 15,79 10, Festékes fémdoboz II. 0,11 0, Irodatechnikai szalagok II. 0,46 0, Selejt transzformátor II. 404,08 246, Festék maradék II. 0,40 0, Légszűrő betét II. 0,00 0, Olajos fűrészpor II. 0,00 0, Festékes rongy II. 0,03 0, Fáradt olaj II. 0,00 0, Festékes göngyöleg II. 0,03 0, Olajszűrő betét II. 0,00 0, Olajiszap II. 1,00 0, Bitumenes fémdoboz II. 0,10 0, Bakelit hulladék II. 0,00 3, Összesen II. osztály 1202,40 387, ,00 820,00 Festékpatron III. 0,01 1,00 Összesen III. osztály 0,01 0,00 1,00 0,00 Munkadíj Szállítási költség Összesen egyéb 0,00 0, Összesen 1223,33 405, oldal

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben