KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2002.

2 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelõ Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés I. A társaság bemutatása II. Összevont (konszolidált) üzleti jelentés III. Összevont (konszolidált) mérleg és eredménykimutatás IV. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet V. A Konzum Rt. üzleti jelentése VI. A Konzum Rt. mérleg és eredménykimutatása VII. A Konzum Rt. kiegészítõ melléklete

3 Tisztelt Részvényes! A 9 leányvállalatot összefogó KONZUM Csoport egészét bemutató, december 31-i, magyar számviteli törvény szerint készült, auditált, összevont (konszolidált) éves beszámoló E Ft mérlegfõösszeg mellett E Ft nyereséget mutat. Az anyavállalat, a Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt december 31-i, magyar számviteli törvény szerint készült, auditált éves beszámolója E Ft mérlegfõösszeg mellett E Ft nyereséget tartalmaz. A nyereséges gazdálkodásban két tényezõ játszott szerepet: A kereskedelmi tevékenység jövedelmezõsége emelkedett a veszteségforrások csökkentése miatt; Új szervezeti struktúra kialakításával erõsödött a csoporton belüli erõforrások koncentrációja; 2002-ben jelentõs változások történtek a befektetések területén: A Konzum Rt. tovább növelte tulajdoni hányadát a Tüzépker Rt.-ben és a Nyugat-Dunántúli Tüzép Rt.-ben; A TÜZÉPKER Rt.-be beolvadt a Nyugat-Dunántúli Tüzép Rt., a KONZUM- TÜZÉP Kft. és a Szanitex Kft.; Nõtt a részesedés az autókereskedelemben a P AutóCity Kft. további üzletrészének megvásárlásával; A vagyonkezelõ társaságok közül eladásra került a FORDAN Kft.; A beruházások az elmúlt évben 174 M Ft-tal emelték a tárgyi eszközök értékét.

4 A KONZUM Rt. stratégiája az építõanyag-kereskedelmet tekinti fõ tevékenységének és ehhez folyamatosan korszerûsíti a szervezeti felépítését. Az anyavállalat holdingként mûködik, a befektetésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket hozza meg, a tevékenységet a leányvállalatok végzik. A KONZUM Csoport 2003-ra a leányvállalatok jövedelmezõségének emelését és a szervezeti struktúra átalakításának befejezését tûzte ki célul. Pécs, április 11. Forczek László Igazgatóság Elnöke Legjobb tudomásunk szerint (miután felelõsen körültekintõen jártunk el) az éves beszámoló a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentõséggel bír. KONZUM Rt.

5 A KONZUM Rt. Felügyelõ Bizottságának jelentése a évi éves beszámolóról és a évi összevont éves konszolidált beszámolóról A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. (a továbbiakban: Rt.) Felügyelõ Bizottsága megtárgyalta az Rt évi auditált éves beszámolóját és a évi auditált összevont (konszolidált) éves beszámolóját. A Felügyelõ Bizottság tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését, amely szerint a évi auditált éves beszámoló, valamint a évi auditált, összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad a KONZUM Rt. és a konszolidálásba bevont vállalkozások december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, továbbá az üzleti jelentés az éves beszámolóval, az összevont (konszolidált) üzleti jelentés az összevont (konszolidált) éves beszámoló adataival összhangban van. A Felügyelõ Bizottság javasolja a Közgyûlésnek, hogy a részvénytársaság évi éves beszámolóját E Ft mérlegfõösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel, évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját E Ft mérlegfõösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. Pécs, április 14. Dr. Szabó László KONZUM Rt. Felügyelõ Bizottság Elnöke

6 Pécs Petõfi u. 29/ DR. SASVÁRI LÁSZLÓ FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. tulajdonosainak Elvégeztem a Cg cégjegyzékszámú Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. (továbbiakban: "Társaság") december 31-i mérlegének melyben az eszközök és források egyezõ végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft nyereség -, valamint a évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítõ mellékletének vizsgálatát, melyek a Társaság éves beszámolójának részét képezik. Elvégeztem továbbá a Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. és érdekeltségei (továbbiakban "KONZUM Csoport") december 31-i összevont (konszolidált) mérlegének melyben az eszközök és források egyezõ végösszege eft az összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredmény eft nyereség -, valamint a évre vonatkozó összevont (konszolidált) eredménykimutatásának és összevont (konszolidált) kiegészítõ mellékletének vizsgálatát, melyek a KONZUM Csoport évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának részét képezik. Az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló és az üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése a végrehajtott könyvvizsgálat alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentés és az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon érvényben lévõ, a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellõ bizonyosságot kellett szereznem arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz jelentõs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok szúrópróbaszerû vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám kizárólag arra korlátozódott, hogy megvizsgáljam, az üzleti jelentés, valamint az összevont (konszolidált) üzleti jelentés összhangban van-e a Társaság évi beszámolójával, illetve a KONZUM Csoport évi összevont (konszolidált) beszámolójával. Meggyõzõdésem, hogy munkám megfelelõ alapot ad a könyvvizsgálói vélemény megadásához, valamint a független könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez.

7 A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját és a KONZUM Csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint állították össze. Véleményem szerint az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. és a konszolidálásba bevont vállalkozások december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet adnak. Az üzleti jelentés az éves beszámolóval, az összevont (konszolidált) üzleti jelentés az összevont (konszolidált) éves beszámoló adataival összhangban van. Pécs, április 5... Dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai igazolvány száma:

8 I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

9 A társaság adatait a Budapesti Értéktõzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának hatályos rendelkezéseinek megfelelõ formában mutatjuk be. A) ÁLTALÁNOS CÉGADATOK TSZ1. A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg /79 A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor Ft A Társaság mûködésének idõtartama Határozatlan A Társaság üzleti éve január 1. - december 31. A Társaság auditorának neve Dr. Sasvári László A Társaság auditorának címe 7627 Pécs, Kispiricsizma dûlõ 44. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Napi Gazdaság, Magyar Hírlap, Magyar Tõkepiac A Társaság tevékenységi köre 7412 Számviteli tevékenység (TEÁOR számok alapján) B./ A TÁRSASÁG ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRÁJA, TULAJDONOSI KÖR RS.4 A társaság értékpapír struktúrája A Társaság jegyzett tõkéje Ft Az értékpapír fajtája Törzsrészvény Az értékpapír típusa Névre szóló Elõállítás módja Fizikai Névértéke 400 Ft Tõzsdei értékpapír (igen/nem) IGEN A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Azonos jogokat biztosít Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege) Ft A társaság bemutatása 1

10 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptõke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (2002. jan. 01-én) Idõszak végén (2002. dec. 31-én) Tárgyév elején (2002. január 01-én) Idõszak végén (2002. december 31-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 43, , Külföldi intézményi/társaság 55, , Belföldi magánszemély 1, , Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N 100,0 100, ,0 100, A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptõkével. 2 Tulajdoni hányad. 3 Szavazati arány A tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenysé g 2 Mennyiség (db) Részesed és (%) 3 HAMOS AG. K T ,18 FORLEV KFT. B T ,02 LANDFOR KFT. B T ,21 Österreichische Kontrollbank K L ,11 (letéti bank) Central K I ,59 European Growth Fund Deutsche Börse AG. K L ,55 B = Belföldi, K = Külföldi, L = Letétkezelõ, I = Intézményi T= Társaság A részesedés aránya megegyezik a szavazati aránnyal. Szavazati arány (%) 3 Megjegyzés 4 A társaság bemutatása 2

11 C.) VÁLLALATVEZETÉS, FOGLALKOZTATÁS TSZ3. Vezetõ állású személyek, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszûnése Saját részvény tulajdon (db) IT Forczek László IT elnöke IT Fischer János IT tag IT Herke Attila IT tag FB Dr. Szabó László FB elnök FB Lévai Miklós FB tag FB Dr. Gál Sándor FB tag FB Dr. Rekettye Gábor FB tag Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) CSOPORT Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége TÁRSASÁG Bázis idõszak vége Tárgyév eleje Tárgyidõszak vége A társaság bemutatása 3

12 II. Összevont (konszolidált) ÜZLETI JELENTÉS 2002.

13 A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódjaként ig a cég alapvetõ profilja a kereskedelem volt, ezután a termelõ tevékenység vált meghatározóvá ben a FORDAN társaságok akvizíciójával létrejött a Konzum Csoport, amelyben ismét a kereskedelem, azon belül is az építõanyag forgalmazás vált a fõ tevékenységgé. A KONZUM Csoport évi magyar számvitel szerinti konszolidált árbevétele 9,59 milliárd Ft, a konszolidált mérleg szerinti nyereség 119,9 M Ft. 1. ÁRBEVÉTEL A konszolidált árbevétel megoszlása tevékenységek szerint: Index Tevékenység M Ft Megoszl. % M Ft Megoszl. % 2002/01. % Kereskedelem 8 811,3 98, ,6 98,3 107,0 Egyéb 151,8 1,7 158,4 1,7 104,3 Összesen: 8 963,1 100, ,0 100,0 107,0 Az árbevétel belföldrõl származott, export nem volt. A kereskedelmi árbevétel 7 %-kal emelkedett és meghaladta a 9,4 milliárd Ft-ot. A kereskedelmi árbevétel közel 80 %-a az építõanyag piacon realizálódott. A kormányintézkedések hatására 2002-ben növekedett a lakásépítési kedv. Ezt jelzi, hogy a KSH adatai szerint építési engedélyt adtak ki és új lakás épült fel. A piac bõvülõben van, azonban az adatok azt mutatják, hogy a növekedés területileg a fõvárosra és néhány dunántúli megyére koncentrálódik. A KONZUM csoporthoz tartozó TÜZÉP társaságok közül a Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt., a KONZUM-TÜZÉP Kft., és a SZANITEX Kft szeptember 19-én beolvadt a TÜZÉPKER Rt.-be. A pécsi székhelyû TÜZÉPKER Rt. jelenleg Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala, Somogy megyékben és Pécsett 21 TÜZÉP-telepet üzemeltet. A telepeken elért M Ft árbevétel 6,2 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A forgalmazott termékek 10 %-a tüzelõanyag, 90 %-a építõanyag és faáru. A DUTKER Kft M Ft-tal növelte a KONZUM Csoport árbevételét. A kecskeméti székhelyû építõ-anyagforgalmazó társaság 7,1 %-kal emelte árbevételét az Alföldön. A KONZUM Nagykereskedelemi Kft. konyhafelszerelési cikkek forgalmazásából 564 M Ft árbevételt realizált, ami 5 %-kal magasabb a bázisnál. Az értékesítés 50 %-a nemzetközi áruházi láncok magyarországi hálózatába irányult. A P AutóCity Kft M Ft árbevétele Volkswagen márkakereskedésbõl származik. A Kft 2002-ben 286 db új VW gépkocsit, 325 db használt gépkocsit értékesített és db gépkocsit javított, miközben bõvítette a szalont, növelte a szolgáltatások színvonalát. A Kft leányvállalata a Tankolj Kft. a márkakereskedés szomszédságában TOTAL benzinkutat üzemeltet, 107 M Ft árbevétellel. Összevont (konszolidált) üzleti jelentés 1

14 Az egyéb árbevétel mögött ingatlan hasznosítás és szolgáltatás nyújtás húzódik. A KONZUM Áruház Kft. 116 M Ft árbevétele a Skála Coop Rt. által az áruházi ingatlan hasznosításáért fizetett bérleti díj. A KONZUM Rt., az anyavállalat holdinggá vált. Árbevétele konszolidált szinten 41 M Ft, ami ingatlan-bérbeadásból és ügyviteli szolgáltatásból származik. A FO and CO Kft., a Pécsi BAUMAT Kft. a FORDAN-INVEST Kft. vagyonkezeléssel, befektetéssel foglalkozik, amelyek együttesen 1,3 M Ft-tal növelték a konszolidált árbevételt. Az önálló vagyonkezelõ társaságok további fenntartása nem indokolt, ezért a végelszámolásuk folyamatban van. Egyéb bevételek Az egyéb bevételekbõl 96 M Ft az építõanyag-kereskedelemben szokásos utólagos engedmény, 27 M Ft tárgyi eszköz értékesítés bevétele és 34 M Ft visszaírt értékvesztés. 2. Üzleti ráfordítások A M Ft értékû üzleti ráfordítások 92 %-át az anyagjellegû ráfordítások teszik ki. Az anyag jellegû költségeken belül a kereskedelmi tevékenység meghatározó szerepe miatt az eladott áruk beszerzési értéke a legjelentõsebb. A tüzép társaságok több mint 600 szállítóval állnak szerzõdéses kapcsolatban, amelyekbõl a legjelentõsebbek a WIENERBERGER Téglaipari Rt., a Duna-Dráva Cement és Mészmû Kft., a LASSELSBERGER-KNAUF Kft., a CARBONEX Kft., ZALAKERÁMIA Rt. A tüzép társaságok összehangoltan, központilag kötik meg a meghatározó szállítókkal az éves szállítási szerzõdéseket, élve a nagyságrend miatti kedvezményekkel, visszatérítési lehetõségekkel és kedvezõ fizetési feltételekkel. A Nagykereskedelmi Kft. beszerzésében egyre nagyobb részarányt képviselnek a közvetlen importpartnerek: TRAMONTINA (rozsdamentes konyhai eszközök), JENAER GLASS (üvegáruk), LCI-LAI (terítõk). A P AutóCity Kft. az új gépkocsikat a PORSCHE Hungária Kft.-tõl szerzi be. A személyi jellegû kifizetések 65 %-a bérköltség. Az alkalmazotti létszám 294 fõ. Az egyéb ráfordítások között van elszámolva tárgyi eszköz értékesítés 22 M Ft nyilvántartási értéke, 37 M Ft értékvesztés, 44 M Ft helyi adó és 38 M Ft hitelezési veszteség. 3. Üzleti tevékenység eredménye Az üzleti tevékenységbõl 322 M Ft nyereség keletkezett. A leányvállalatok üzemi szinten nyereségesek voltak. A veszteség források felszámolása következtében javult a jövedelmezõség. Összevont (konszolidált) üzleti jelentés 2

15 4. Pénzügyi mûveletek eredménye A pénzügyi mûveletek 166 M Ft veszteséget eredményeztek. A bevételekbõl 2 M Ft a kapott kamat, 19,5 M Ft pénzügyi befektetés eladásának árfolyamnyeresége. A kiadásokból 190 M Ft a fizetett kamat és 4 M Ft a pénzügyi befektetések eladásakor keletkezett árfolyamveszteség. A fizetett kamatok a hitelek átszervezése miatt csökkentek. 5. Rendkívüli eredmény A 2,5 M Ft rendkívüli veszteség az elõzõ évekkel kapcsolatos. 6. Adózás elõtti eredmény Az adózás elõtti eredmény szinte teljes mértékben a szokásos vállalkozási tevékenységbõl származik. A 153 M Ft adózás elõtti eredmény elérésben tükrözõdik a kereskedelmi tevékenység jövedelmezõségének növekedése. A cégcsoportot 33 M Ft társasági adófizetési kötelezettség terheli. Osztalékfizetésre külsõ tagoknak a KONZUM Nagykereskedelmi Kft. esetében került sor, 25 E Ft értékben. 7. Beruházások Az elmúlt évben 174 M Ft értékû beruházást hajtott végre a Konzum Csoport. Ebbõl 108 M Ft-t fordított a társaság a TÜZÉP-telepek korszerûsítésére, 20 M Ft-t a TÜZÉP-telepek elektronikus vagyonvédelmi rendszerének kiépítésére, 29 M Ft-t targoncák, gépek vásárlására a TÜZÉP-telepeken és és 12 M Ft-t a P AutóCity Kft.-ben. Az informatikai fejlesztés 5M Ft-ba került. 8. Befektetések A KONZUM Csoport 2002-ben további részesedést szerzett az építõanyagkereskedelemben a TÜZÉPKER Rt. 49 M Ft-os és a Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt. 20 M Ftos részvénycsomagjának megvásárlásával szeptember 19-én a TÜZÉPKER Rt.-be beolvadt a Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt., a KONZUM-TÜZÉP Kft. és a SZANITEX Kft. Az átalakulással létrejött új TÜZÉPKER Rt. 971,18 M Ft jegyzett tõkéjébõl a KONZUM Csoport 98,7 %--t birtokol ben a P AutóCity Kft. 10,7 %-os üzletrészének megvásárlásával a csoport részesedése 89,3 %-ra növekedett az autókereskedelmi társaságban. A FORDAN Kft. értékesítés miatt kikerült a konszolidációs körbõl. Összevont (konszolidált) üzleti jelentés 3

16 A KONZUM Csoport leányvállalatainak száma 2002-ben a beolvadás és értékesítés következtében néggyel csökkent. Jelenleg a konszolidációs körbe az anyavállalat és 9 leányvállalat tartozik. A KONZUM Csoport évre vonatkozó kilátásai A KONZUM Rt. stratégiája a tüzép kereskedelmet tekinti fõ tevékenységének és ehhez megfelelõ struktúra kialakítása megtörtént. Az anyavállalat holdingként mûködik, és a befektetésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket hozza meg. A tevékenységet a leányvállalatok végzik a jelenleginél egyszerûbb szervezeti rendszerben. Ehhez be kell fejezni a vagyonkezelõ társaságok, a FO and CO Kft., a Pécsi Baumat Kft. és a FORDAN INVEST Kft. végelszámolását. A számszerûsített évi tervek a KONZUM Csoportban 9,7 Milliárd Ft árbevétel és 131 M Ft adózás elõtti eredmény elérését tûzik ki célul. Összevont (konszolidált) üzleti jelentés 4

17 III. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) mérleg és eredménykimutatás 2002.

18 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. a vállalkozás címe, telefonszáma 7621 Pécs, Irgalmasok u / Összevont (konszolidált) éves beszámoló üzleti évrõl Keltezés: Pécs, március 31. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) P.H.

19 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31.(év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök (akvívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Elõzõ év(ek) A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott elõlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jog Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszköz értékhelyesbítése 26. Tõkekonszolidációs különbözet ( sorok) Leányvállalatokból Társult vállalkozásokból Keltezés: Pécs, március 31. P.H. a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

20 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Eszközök (akvívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 29. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek 33. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 34. Késztermékek 35. Áruk Készletekre adott elõlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) Követelések kapcsolt vállalakozással szemben 40. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben Váltókövetelések 42. Egyéb követelések Konszolidációból aódó(számított) társasági adókövetelés 44. III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 46. Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek 48. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 49. IV.PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Pécs, március 31. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) P.H.

21 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Elõzõ év(ek) A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév a b c d e 57. D. Saját tõke ( sor) I. JEGYZETT TÕKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-) 61. III. TÕKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VIII.LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TÕKE VÁLTOZÁSA( ) IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK ( sorok) (±) 68. Adósságkonszolidálás különbözetébõl 69. Közbensõ eredmény különbözetébõl 70. X. KÜLSÕ TAGOK(MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE E. Céltartalékok ( sorok) 72. Céltartalék a várható kötelezettségekre 73. Céltartalék a jövõbeni költségekre 74. Egyéb céltartalék 75. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 79 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 80. Tõkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból Keltezés: Pécs, március 31. P.H. a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

22 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) MÉRLEG A változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 81. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények 84. Tartozások kötvénykibocsátásból 85. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 93. Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 97. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 98. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 99. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Konszolidálásból adódó(számított)társasági adótartozás 101. G. Passzív idõbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása 104. Halasztott bevételek 105. FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Pécs, március 31. P.H. a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

23 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31. (év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Elõzõ év(ek) A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elõállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés III/a. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ -eredményt növelõ konszolidációs különbözet 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegû ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegû ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés VII/a. Adósságkonszolidálás miatt keletkezõ -eredményt csökkentõ konsz. különbözet A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.+III/a,-IV.-V.-VI.-VII.-VII/a) Keltezés: Pécs, március 31. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) P.H.

24 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december 31.(év/hó/nap) Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Elõzõ év(ek) A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév a b c d e 13/a. Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól 13/b. Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozástól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, Árfolyamnyeresége sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei (13/a.+13/b ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai ( ± ) B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség XII/a. Konszolidálásból adódó(számított)társasági adókülönbözet ( ) F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.±XII/a.)) F/1 Jóváhagyott osztalék és részesedés 25 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.-F/1.) Keltezés: Pécs, március 31. a vállalkozás vezetõje (képviselõje) P.H.

25 IV. KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET az összevont (konszolidált) mérlegbeszámolóhoz 2002.

26 I. A vállalatcsoport bemutatása 1.1. Az anyavállalat Neve: KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság Székhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Alapítva: én a KONZUM Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódjaként 1.2. Konszolidációba bevont leányvállalatok A konszolidált mérlegbeszámoló készítésénél a KONZUM Rt. leányvállalatai közül a következõ vállalatok mérlegadatait vettük figyelembe: Leányvállalat neve KONZUM Rt. közvetlen részesedése % KONZUM Rt. közvetett részesedése % Összesen % KONZUM Áruház Kft. 100, FO and CO Kft. 100,00-100,00 Pécsi BAUMAT Kft. 100,00-100,00 DUTKER Kft. 100,00-100,00 TÜZÉPKER Rt. 63,68 35,05 98,73 P' Autócity Kft. 10,69 78,62 89,31 Tankolj Kft. - 66,98 66,98 KONZUM Nagykereskedelmi Kft. - 98,61 98,61 FORDAN - INVEST Kft. - 99,77 99,77 A konszolidációba bevont leányvállalatok nevét és székhelyét az 1. sz. melléklet, tõkeviszonyainak részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett részesedés az adott leányvállalat esetében a konszolidációba bevont vállalat részesedésének a KONZUM Rt.-re jutó részét mutatja július 1-vel bekerült a konszolidációs körbe 10 leányvállalat azáltal, hogy az május 14-én végrehajtott zártkörû alaptõke-emelés következtében a KONZUM Rt. része lett teljes egészében a FO & CO Kft. és a Pécsi BAUMAT Kft., amelyek a korábbi FORDAN csoport üzletrészeinek tulajdonosai január 1-vel a konszolidációs kör a Gránicz & Konzum Kft.-vel bõvült ben a leányvállalat értékesítés miatt kivezetésre került a konszolidációs körbõl január 1-vel bekerült a konszolidációs körbe a SZANITEX Kft., a TEREKA Kft. és a Tankolj Kft. A SZANITEX Kft. a Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt., a TEREKA Kft. a Hotel Agro Rt., a Tankolj Kft. pedig a P AutóCity Kft. leányvállalata. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 1

27 A Hotel Agro Rt. és a TEREKA Kft ben kikerült a konszolidációs körbõl, 2001-ben pedig értékesítés miatt a KONZUM Csoportból is. Ugyancsak eladásra került az INFRA-MED Kft ben. A TÜZ-KON Kft ben tõkeemelés következtében bekerült, 2001-ben pedig értékesítés miatt kikerült a konszolidációs körbõl. A NYÉK-KER Kft.-ben lévõ TÜZÉPKER részvénycsomag az anyavállalat közvetlen tulajdonába, a Kft. pedig értékesítésre került év végén megkezdõdött a FO and CO Kft., a Pécsi Baumat Kft. és a FORDAN- INVEST Kft. végelszámolása. Miután a KONZUM Rt ben megvásárolta a DUTKER Kft.-t, 2001-ben tovább növelte részesedését az építõanyag-kereskedelemben a TÜZÉPKER Rt. 9 %-os és a Nyugat- Dunántúli TÜZÉP Rt. 0,9 %-os részvénycsomagjának megvételével március 20-n a KONZUM Nagykereskedelmi Kft.-bõl kivált a KONZUM-TÜZÉP Kft. A KONZUM Rt ben TÜZÉPKER és Nyugat-Dunántúli TÜZÉP-részvények vásárlásával közvetlen részesedését tovább növelte szeptember 19-vel a TÜZÉPKER Rt.-be beolvadt a leányvállalata, a KONZUM-TÜZÉP Kft., valamint a Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt. leányvállalatával, a SZANITEX Kft. -vel együtt. A FORDAN Kft ben értékesítés miatt kikerült a konszolidációs körbõl. A KONZUM Rt év folyamán üzletrész vétellel közvetlen részesedést is szerzett a P AutóCity Kft.-ben Az anyavállalattal egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozások Leányvállalat neve KONZUM Rt. közvetlen részesedése KONZUM Rt. közvetett részesedése % Összesen % MEDICOR Maros Bútor Rt. 2,6-2,6 KONZUMGRAD Kft. 50,00-50,0 Az egyéb részesedés nagyságánál fogva nem jelentõs a csoport szempontjából. A KONZUMGRAD felszámolás alatt áll A csoport fõ tevékenységei Az anyavállalat fõ tevékenysége az üzletviteli tanácsadás és az ügyviteli szolgáltatás a leányvállalatok részére. A leányvállalatok közül a TÜZÉPKER Rt, és a DUTKER Kft, tüzelõ- és építõanyagkereskedelemmel, a KONZUM Nagykereskedelmi Kft. háztartási cikkek nagykereskedelmével, a P.' Autócity Kft. Volkswagen gépkocsik márkakereskedelmével foglalkozik, amit kiegészít benzinkút üzemeltetésével a TANKOLJ Kft. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 2

28 Az ipari tevékenység megszûnt, mivel a Marcali Fémipari Gyárat üzemeltetõ TÜZ-KON Kft ben értékesítésre került. A KONZUM Áruház Kft. ingatlanhasznosítással foglalkozik. Befektetõ társaság a FO and CO Kft., a Pécsi Baumat Kft., és a FORDAN-INVEST Kft Az anyavállalat jegyzett tõkéje Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Az alaptõkét db 400.-Ft névértékû névre szóló részvény testesíti meg. A részvénytõke 44,5 %-át belföldi, 55,5 %-át külföldi befektetõ társaságok birtokolják. II. SZÁMVITELI POLITIKA 2.1. KONSZOLIDÁCIÓ Az összevont (konszolidált) éves beszámolóban a konszolidációba bevont vállalatok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy kell bemutatni, mintha ezek a vállalatok egyetlen vállalatként mûködnének. Ennek érdekében az összevont (konszolidált) éves beszámolóban az eszközök és források, a bevételek és ráfordítások, a nyereség és a veszteség értékébõl - az anyavállalt és a hozzá tartozó leányvállalatok, illetve az utóbbiak egymás közötti kapcsolataiból adódó - a halmozódásokat ki kell szûrni. A csoport gazdálkodási célkitûzése, hogy a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott vagyon hosszútávon gazdaságosan mûködjön. Az anyavállalat és a konszolidálásba bevont leányvállalatok könyvvezetésük és beszámolójuk elkészítése során abból indultak ki, hogy a belátható jövõben is fenn akarják tartani mûködésüket, folytatni akarják tevékenységüket. Mindezek miatt vagyontárgyaikat a számviteli törvényben elõirt módon, indokolt esetben értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett beszerzési, elõállítási költségen értékelték. Valamennyi társaság könyvvezetése a kettõs könyvvitel keretében történik, és december 31- i fordulónappal készítenek éves beszámolót. A mérlegkészítés idõpontja február 28-a Alkalmazott értékelési eljárások Az anyavállalat és a leányvállalatok könyveiket és nyilvántartásaikat magyar forintban vezetik a számviteli törvény elõírásainak megfelelõen. A leányvállalatok számviteli politikájukat az anyavállalat által meghatározott irányelvek figyelembe vételével állították össze. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 3

29 a.) Immateriális javak és tárgyi eszközök A 50 E Ft értékhatár alatti tárgyi eszközöket az anyavállalat és a leányvállalatok a használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenési leírásként számolják el. A tárgyi eszközök bruttó értéke magában foglalja mindazokat a beszerzési, elõállítási költségeket, amelyek a tárgyi eszköz üzembe helyezéséig felmerültek és az egyedi tárgyi eszközhöz hozzárendelhetõek. A tárgyi eszközök értékcsökkenése minden eszközcsoportnál a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenéssel a várható elhasználódási idõ figyelembe vételével lett megállapítva. Az értékcsökkenés elszámolása a használatba vétel napjától történik. b.) Vásárolt készletek, anyagok, kereskedelmi áruk A készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik. A mérlegbeszámolóban a készletek leltár alapján szerepelnek. c.) Pénzügyi befektetés értékelése A pénzügyi befektetések bekerülési értéken vannak nyilvántartva. Az év végén a pénzügyi befektetéseket értékelni kell. Amennyiben piaci értékük tartósan a nyilvántartási érték alá kerül, úgy értékvesztést kell elszámolni. A vállalatcsoport tulajdonában lévõ pénzügyi befektetések értékelésének alapja az adott társaság évzáró mérlege volt. Az értékelést a saját tõke és jegyzett tõke viszonya alapján végezzük. Az értékelés során (az egyéb részesedések esetében) a társaságra vonatkozó döntések (felszámolás, tevékenység visszafejlesztés, stb.) figyelembe vételre kerültek. d.) Követelések és tartozások A részesedési viszonyban álló társaságokkal kölcsönös egyeztetés történik, mely az évzáró egymás közötti tartozásokra, követelésekre, valamint az éves egymás közötti bevételekre és ráfordításokra terjedt ki. A tartozások értékelése a tartozásokra vonatkozó dokumentumok, valamint a hitelezõk egyenlegközlése alapján történt. A fizetési határidõn túli vevõkövetelésekre minõsítés alapján értékvesztés lett képezve. e.) Egyéb értékelési módszerek Az anyavállalatra és az újonnan bevont leányvállalatokra együttesen esõ leányvállalati saját tõke és a befektetések könyv szerinti értékének elõzõ évi különbözetét aktív vagy passzív tõkekonszolidációs különbözetként mutattuk ki, valamint elszámoltuk a törvény által elõirt értékcsökkenést az aktív tõkekonszolidációs különbözetre, 10 év leírási idõt feltételezve. A leányvállalatok vagyonában jelentkezõ kisebbségi részesedést elkülönítettük. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 4

30 III. KIEGÉSZÍTÉSEK A MÉRLEGHEZ 3.1. Immateriális javak Tárgyév: E Ft Elõzõ év: E Ft Az immateriális javak szellemi termékek, melyek döntõen szoftverek Tárgyi eszközök Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása (E Ft): Megnevezés Nyitó érték Évközi növekedés Évközi csökkenés Záró érték I. Immateriális javak I/1. Alapítás-átszerv.akt.ért. I/2. Kisérleti fejl.akt.ért. Vagyoni értékû jogok I/3. I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték II. Tárgyi eszközök II/1. Ingatl. és kapcs.vagyoni ért.jogok II/2. Mûszaki berend., gépek, jármûv II/3. Egyéb berend., felszer. jármûvek II/4. Beruházások, felújítások II/5. Beruházásokra adott elõlegek II/6. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 5

31 Az immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulása (E Ft): Megnevezés Nyitó érték Évközi növekedé s Évközi csökkené s Záró Érték I. Immateriális javak I/1. Alapítás-átszerv. akt.ért. I/2. Kisérleti fejl. akt. ért. I/3. Vagyoni értékû jogok I/4. Szellemi termékek I/5. Üzleti vagy cégérték II. Tárgyi eszközök II/1. Ingatl.és kapcs.vagyoni ért. jogok II/2. Mûszaki ber., gépek, jármûvek II/3. Egyéb berend. felsz. jármûvek A fenti táblázatok a leányvállalatok tárgyi eszköz beszerzésén és értékesítésén kívül tartalmazzák a Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt., a KONZUM-TÜZÉP Kft., és a SZANITEX Kft. TÜZÉPKER Rt.-be történt beolvadásával kapcsolatos változásokat, valamint azt, hogy az ingatlanokhoz kapcsolódó rejtett tartalékok egy része feltárásra került. A tárgyi eszközökre E Ft értékhelyesbítés lett elszámolva, ami a KONZUM Irodaház ingatlanjához kapcsolódik Befektetett pénzügyi eszközök Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft A részesedések között mutatjuk ki a KONZUM Csoport konszolidálásba be nem vont, egyéb részesedési viszonyban álló befektetései értékét. Vállalat neve Részesedés megnevezése Részesedés könyv szerinti értéke (E Ft) Elõzõ év Részesedés könyv szerinti értéke (E Ft) Tárgyév KONZUM Rt. KONZUMGRAD Kft MEDICOR Maros Bútor Rt ÖSSZESEN: FORDAN Kft CIVIX Kft DUTKER Kft. Hotel Agro Rt TÜZÉPKER Rt. POSTABANK Rt. 1 1 MINDÖSSZESEN: A részesedések értékelését a társaságok a mérlegkészítés idõszakában a saját tõkének a jegyzett tõkéhez való viszonya, valamint a társaság üzleti tevékenységének értékelése alapján végezte el. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 6

32 A részesedések közül a FORDAN Kft. kikerült a konszolidációs körbõl. Az egyéb tartósan adott kölcsön a TÛZ-KON Kft. értékesítésébõl fennálló követelés, valamint a dolgozók éven túli lakásépítési kölcsöntartozása. A konszolidációba bevont leányvállalatok tõkeösszevonásából keletkezett tõke konszolidációs különbözet a következõ: TÕKE KONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZET Nyitó Változás Érték csökkenés Záró Fordan Kft Tankolj Kft DUTKER Kft TÜZÉPKER Rt Összesen: Készletek Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft A mérlegben szereplõ készletérték leltárral alátámasztott. A készletek összetétele (E Ft): Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Anyagok Áruk Készletekre adott elõlegek ÖSSZESEN: Követelések Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft A vevõ követelések értékvesztéssel csökkentett értéken vannak kimutatva. Az egyéb követelések között az adóvisszaigényléseket, túlfizetéseket, munkavállalói részvénytartozásokat, kölcsönöket tartjuk nyilván Értékpapírok Tárgyév: Elõzõ év: 200 E Ft 200 E Ft Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Eladásra vásárolt részvény, értékpapír Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 7

33 3.7. Pénzeszközök Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Az év zárásakor a pénztári készlet E Ft volt, a bankbetétek értéke E Ft-ot tett ki Aktív idõbeli elhatárolások Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Bevételek elhatárolása Következõ évet érintõ költségek Összesen: Jegyzett tõke Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Tõketartalék Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft A tõketartalék az eredménytartalékból való visszavezetés, értékesítés miatti kivezetés és beolvadás következtében történt növekedés miatt változott Eredménytartalék Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Eredménytartalék anyavállalat mérlegében szereplõ összege Konszolidált könyvelések miatti változások Eredménytartalék záró összege: Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 8

34 3.12. Lekötött tartalék Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft A lekötött tartalék növekménye fejlesztési célra képzett összegek és a beolvadással összefüggõen keletkezett adófizetési kötelezettség fedezete Értékelési tartalék Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Az értékelési tartalék a KONZUM Irodaház értékhelyesbítésének forrására lett képezve Leányvállalati saját tõke változása Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Vállalat neve: Elõzõ év Tárgyév KONZUM Áruház Kft KONZUM Nagykereskedelmi Kft TÜZÉPKER Rt Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt Szanitex kft FO and CO Kft Baumat Kft FORDAN Kft FORDAN INVEST Kft Tankolj kft Pécsi Autócity Kft Infra-med Kft DUTKER Kft Összesen: Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 9

35 3.15. Külsõ tagok részesedése Tárgyév: E Ft Elõzõ év: E Ft A tõkekonszolidáláskor a következõ értékben állapítottuk meg a külsõ tagok részesedését: Vállalat Külsõ tag részesedése (E Ft) neve Elõzõ év Tárgyév KONZUM Nagykereskedelmi Kft TÜZÉPKER Rt Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt Szanitex kft FORDAN INVEST Kft P' AUTÓCITY Kft Tankolj Kft ÖSSZESEN: Tõkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból A tõkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból a hátrasorolt kötelezettségek között van kimutatva. A konszolidálásba bevont leányvállalatok tõkeösszevonásából keletkezett passzív konszolidálási különbözetek a következõk: Tárgyév: Elõzõ év: 478 E Ft 478 E Ft Leányvállalat neve Passzív konszolidációs különbözet Elõzõ év Tárgyév P' Autócity Kft ÖSSZESEN: Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 10

36 3.17 Hosszú lejáratú kötelezettségek Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Megnevezés, Vállalat neve Hitel összege (E Ft) Folyósító bank Lejárat Beruházási hitel: P -Autócity Kft MKB Rt P'-Autócity Kft MKB Rt 2007 P -Autócity Kft Porsche Bank Rt ÖSSZESEN: Egyéb hosszú lejáratú hitel KONZUM RT Raiffeisen Bank Rt K.Áruház Kft ERSTE Bank Rt TÜZÉPKER Rt Raiffeisen Bank Rt ÖSSZESEN: Hosszúlej.kapott kölcsönök P -Autócity Kft BNP Paribas Bank Rt TÜZÉPKER Rt HVB Leasing Hung. Rt ÖSSZESEN: Egyéb hosszú lej. kötelezetts. KONZUM RT HAMOS AG DUTKER Kft Régió Solvent Rt MINDÖSSZESEN: A KONZUM Rt egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége a DUTKER Kft üzletrészének megvásárlásával függ össze. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 11

37 3.18. Rövid lejáratú kötelezettségek Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Vállalkozás neve Bank Elõzõ év Tárgyév Rövid lejáratú bankhitelek: KONZUM Rt. Szigetv. Taksz Siklósi Taksz Raiffeisen Bank Rt Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt. Raiffeisen Bank Rt TÜZÉPKER Rt. Raiffeisen Bank Rt Siklósi Taksz KONZUM Nagyker Kft. MKB Rt OTP Bank Rt P' Autócity Kft. Porsche Bank Rt MKB Rt Merkantil Bank Rt DUTKER Kft MKB Rt KONZUM Áruház kft Erste Bank Rt ÖSSZESEN: Rövid lejáratú kölcsönök: KONZUM Rt Nyugat-Dunántúli TÜZÉP Rt TÜZÉPKER Rt P' Autócity Kft FORDAN Kft. 800 Tankolj Kft 466 KONZUM-TÜZÉP Kft. 620 FO and CO Kft Pécsi Baumat Kft ÖSSZESEN: Az egyéb kötelezettségek között az állami költségvetéssel, TB-vel, munkavállalókkal és egyéb szervekkel kapcsolatos kötelezettségeket tartjuk nyilván Passzív idõbeli elhatárolások Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Bevételek elhatárolása 163 Költségek elhatárolása Összesen: Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 12

38 IV.KIEGÉSZÍTÉSEK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ 4.1. Az értékesítés nettó árbevétele Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Tevékenység Elõzõ év Tárgyév Kereskedelem Egyéb Árbevétel összesen: Egyéb bevételek (E Ft) Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Egyéb bevételek Elõzõ év Tárgyév Értékesített tárgyi eszközök bevétele Céltartalék felhaszn.értékvesztés visszaírása Elengedett kötelezettség Bírság, kötbér, késedelmi kamat bevétel Káreseményekkel kapcs. bevétel Kapott jutalék,bónusz Egyéb bevételek Kapott támogatás ÖSSZESEN: Költségek és ráfordítások Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Ráfordítások Elõzõ év Tárgyév Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Összesen: Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 13

39 Az egyéb ráfordítások jelentõsebb tételei (E Ft): Egyéb ráfordítások Elõzõ év Tárgyév Értékesített tárgyi eszközök nyilv. értéke Átvállalt kötelezettség Hitelezési veszteség Követelésekkel, készletekkel kapcs. értékveszt Helyi adó, adójellegû befizetések Egyéb ráfordítások Aktív konszolidációs különbözet leírása Fizetett késedelmi kamat, bírság Adott engedmény (bonusz) ÖSSZESEN: Pénzügyi mûveletek eredménye Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Pénzügyi mûveletek bevételei Elõzõ év Tárgyév Kapott kamatok Kapott osztalék, részesedés Pü. befektetés részesedés árfolyamnyeresége Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei ÖSSZESEN: Pénzügyi mûveletek ráfordításai Fizetett kamatok Befektetett pü. eszk. árfolyamvesztesége Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai ÖSSZESEN: Rendkívüli eredmény Tárgyév: Elõzõ év: E Ft E Ft Rendkívüli bevételek Elõzõ év Tárgyév Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások A tárgyévi ráfordítások között elengedett követelés és véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz szerepel. Összevont (konszolidált) kiegészítõ melléklet 14

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl

Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság. (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése. A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfólió Részvénytársaság (1052 Budapest, Váci u. 22.) Tõzsdei éves jelentése A 2002. évrõl Az Elsõ Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2002. évi tõzsdei éves jelentése Társaság

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 2009. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke elıírja, hogy a Tızsdére bevezetett társaságok 2005. évtıl kezdıdıen az összevont (konszolidált)

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Számviteli politika. Konszolidáció KIEGÉSZÍTÉSEK A KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Számviteli politika A Danubius Hotels Rt. számviteli politikája a 2001-es év elején az új számviteli törvénynek megfelelôen átalakításra került oly módon, hogy továbbra is kövesse a törvényben rögzített

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2013.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2013. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2013. Pécs, 2014. március 28. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE DANUBIUS HOTELS RT. 2004. ÉVI MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÜLT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE mely magában foglalja a Danubius Hotels Rt. (mint anyavállalat) egyedi mérlegét és eredménykimutatását

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére

Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Név:.. Neptun kód:. Féléves feladat Gyakorlati számvitel tantárgyból GT-403/a-b tk. részére Az I. és II. feladatot külön lapra kérem kidolgozni!! Beadási határidõ: 2008. november 24. (A4/219.) I. Feladat

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése

Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi auditált konszolidált jelentése Jelen jelentésünket a OTP Bank Rt. auditált 2001. december 31-ére vonatkozó, Magyar Számviteli Sztandardok (HAR) szerinti konszolidált pénzügyi

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:. PK2.Konszolidációs

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2009. éves IFRS szerint konszolidált, auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Üzleti jelentés... 3 1. Összefoglaló... 3 2. A Társaság

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben