Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. alapján az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. A címrendet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.08.) önkormányzati rendelet határozza meg. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi a) kiadási főét ezer forintban, b) bevételi főét ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat összesített évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) személyi jellegű kiadások: e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft c) dologi jellegű kiadások: e Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: e Ft (2) Az (1) bekezdés szerinti évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2-A melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti. 7. Az önkormányzat évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. Ha a költségvetésben többlet van 8. (1) Az önkormányzat évre vonatkozó finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele ezer Ft, 1

2 kiadása ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet ezer Ft. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 8 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 27 fő. 10. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. melléklet rögzíti. 11. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében fel nem használt általános tartalék nincs a fel nem használt céltartalék 0 (3) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6-A. melléklet szerint használható fel. 3. Egyéb rendelkezések 12. Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg. 4. Záró rendelkezések 14. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kelt: Hunya, április hó 01. nap P.H... Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék: A rendeletet április 28. napján kihirdetésre került. 2

3 Kelt: Hunya, április hó 28. nap P. H. Miskó Bence körjegyző Mellékletek 1. számú melléklet A évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként 1. Hunya Község Önkormányzata bevételeinek listája 2. számú melléklet A évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint 2. Hunya Község Önkormányzata kiadásainak listája 2-A. számú melléklet A évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként Főbb működési és felhalmozási kiadások. 3. számú melléklet A évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként 3. Hunya Község Önkormányzata szakfeladatai 4. számú melléklet A évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként 4. Hunya Község Önkormányzat felújításai jogcímenként 5. számú melléklet A évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként 5. Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat felhalmozásai jogcímenként 6. számú melléklet A évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása 3

4 6. Hunya Község Önkormányzata pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája 7. számú melléklet A tényleges létszámról 7. Hunya Község Önkormányzata záró, teljesített létszám listája 8. számú melléklet Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban. 4

5 Hunya Község Önkormányzata önkormányzat Államháztartási mérlegek a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (2) bekezdésében, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 30.) Kormányrendelet 36. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat. A mérlegek, kimutatások (ahol indokolt) - a évi terv, - a évi tény, valamint - a évi tény adatai alapján készültek. (A tájékoztatás fenti időintervallum szerinti bontása az összehasonlíthatóság miatt is szükséges.) Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások: 1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételéről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének változásáról 2. számú tájékoztató: A mérleg 3. számú tájékoztató: Az önkormányzat adósságállományáról 4. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonkimutatása 5. számú tájékoztató: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban 6. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag 1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összes bevételéről és kiadásáról és az önkormányzat előirányzat felhasználási tervéről A/ A helyi önkormányzat teljesített bevétele bevételi forrásonként Bevételi jogcímek évi terv évi tény évi tény I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41) 5

6 Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) Egyéb központi támogatás (16/56) Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) Működési költségvetés támogatása (09/1) Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/18) ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/41) ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) Kiegészítések és visszatérülések (09/45) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/37) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/33) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alapés vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra (10/61) Felhalmozási célra (10/62) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele Működési célra (10/63) Felhalmozási célra (10/64) VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei 6

7 Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó ének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (09/62) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (10/111) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (10/122) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126) C) További bevételek (09/62+10/ ) Összesen (A+VII+B+C): Szöveges indoklás a helyi önkormányzat forrásonkénti teljesített bevételeiről Az önkormányzat összes teljesített bevétele növekvő tendenciát mutat. Ennek legfőbb okai: - az állami támogatások és hozzájárulás reálértékének csökkenése, - az iparűzési adó befizetések tervezetthez viszonyított növekedése A bevételek nagysága között az évek során az alábbi átrendeződés tapasztalható: - Az összes bevételen belül növekedett a támogatásértékű bevételek aránya, míg csökkent az átengedett központi adók aránya - Összegszerűen a legnagyobb teljesítésváltozás a működési bevételeknél tapasztalható.. A teljesített bevételeken belül a legnagyobb tételt az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcím jelenti. 7

8 A bevételek növelése érdekében a következő intézkedések kerültek megvalósításra: - az önkormányzatot megillető bevételek esetében az adóhátralékok hatékony beszedése, adóbírság és késedelmi pótlék kivetése, - a meglévő kapacitások kihasználása és ezzel bevétel elérése a következő területeken: A tervezett bevétel növelési intézkedések között nem, vagy nem a tervezettek szerint valósultak meg a következők: - meglévő vagyon hasznosítási lehetőségeinek kihasználása, - az intézményi ellátási díjak esetében a teljesítés alul maradt a tervezettől B/ A helyi önkormányzat teljesített kiadása kiemelt előirányzatonként Kiemelt kiadási előirányzatok évi terv évi tény évi tény - személyi jellegű kiadások (02/49) munkaadókat terhelő járulékok (02/56) dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65) ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) - felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Kiadások összesen: Szöveges indoklás a helyi önkormányzat teljesített kiemelt kiadási előirányzatairól Az önkormányzat összes teljesített kiadása növekvő tendenciát mutat. Ennek legfőbb okai: - a személyi juttatások és járulékainak emelkedése - az árszínvonal emelkedése, - dologi kiadások növekedése A teljesített kiadások nagysága között az évek során az alábbi átrendeződés tapasztalható: - az összes teljesített kiadáson belül növekedett a dologi kiadások aránya, míg csökkent a felhalmozási kiadások aránya. - szerűen a legnagyobb teljesítésváltozás a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható, melynek oka: 2010-ben valamennyi tervezett beruházás megvalósításra került Az összes teljesített kiadáson belül a legnagyobb kiadási tételt a dologi kiadás jelenti. A kiadások visszaszorítása érdekében az éves gazdálkodás során a következő lépések történtek: - a személyi juttatáson belül a nem kötelező kiadások előző évi szinten tartása / csökkentése, - a dologi kiadásokkal való ésszerű takarékosság, A kiadások körében előre nem tervezett, év közben jelentkező és teljesített kiadások: - Köztemetés - Kistraktor, hómaró vásárlása - Útépítések 8

9 Év közben jelentkező, kötelezettségvállalásként nyilvántartásba vett, de ki nem egyenlített kiadás nem volt. C/ A helyi önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai feladatonként Feladat megnevezése Működési hozzájárulás DAREH Körjegyzőség támogatása Ivóvízprogramhoz önerő Jelzőrendszer Gyerekek iskolába szállítása Előirányzat típusa Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Előirányzatok éves bontásban (ezer forintban) Összesen Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Szöveges indoklás a helyi önkormányzat feladatonkénti teljesített bevételeiről és kiadásairól Az önkormányzat legnagyobb teljesített költségvetési - kiadással járó szakfeladatai: Út, autópálya építése: e Ft Zöldterület kezelés: e Ft Önkormányzatok és többcélú kist. Társ. Ig. tev.: e Ft - bevétellel járó szakfeladatai: Önk. és többcélú kistérségi társ. Elszámolásai: e Ft Önk. és többcélú kist. Társ. Ig. tev.: e Ft Zöldterület kezelés: 8961e Ft 9

10 A szakfeladatok jelentősége, rangsora a költségvetési pénzeszköz használata és az elért bevételei tekintetében nem változott. Az önkormányzat által évtől - ellátott új szakfeladatok: Közcélú-, közhasznú foglalkoztatás, Köztemetés, a segélyeknek külön-külön szakfeladat, - megszűnő szakfeladatok: Óvodai intézményi közétkeztetés, Iskolai intézményi közétkeztetés, Szociális étkeztetés, Munkanélküli ellátások Szöveges indoklás a pénzeszközváltozásokról Az önkormányzat pénzeszközeinek összesített értéke az előző évhez viszonyítva növekedett. A pénzeszközökön belül emelkedett az alábbi pénzeszköz típusok értéke: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák A növekedés okai: A évi takarékos gazdálkodás eredményeként a pénzeszközök 7345 eft-tal növekedtek 2009-hez képest. Az ideiglenesen feleslegessé váló pénzeszközök betét formájában történő hasznosítására nem volt szükség. 2. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat mérlege 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján Sor 1. Eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyévi (2010) Terv Tény Előző évi (2009) tény Sor Források D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak I. Tartós tőke Alapítás-átszervezés 3. aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés 4. aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Tárgyévi (2010) Terv Tény II. Tőkeváltozások Szellemi termékek Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Előző évi (2009) tény

11 5. Immateriális javakra 7. adott előlegek 6. Immateriális javak 8. értékhelyesbítése 9. II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a 10. kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, 11. berendezések és felszerelések Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 72. III. Értékelési tartalék Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka E) TARTALÉKOK Járművek I. Költségvetési tartalékok 1. Költségvetési tartalék Tenyészállatok elszámolása Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, 16. tartalékok 8. Tárgyi eszközök 17. értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt 20. megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott 21. kölcsön Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi 24. eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 25. vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, 26. kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott 27. eszközök 3. Vagyonkezelésbe 28. adott eszközök ből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - 77-ből előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás Költségvetési bevételi lemaradás Előirányzat-maradvány 84. II. Vállalkozási tartalékok Vállalkozási tartalék elszámolása - 85-ből tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - 85-ből előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása Vállalkozási maradvány F) Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

12 4. Vagyonkezelésbe 29. vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 30. illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 31. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen 34. termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és 35. egyéb állatok Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Késztermékek Rövid lejáratú kölcsönök Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek 38. II. Követelések Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek ből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú Egyéb követelések ből nemzetközi támogatási programok miatti követelések - 42-ből támogatási program előlegek - 42-ből 45. előfinanszírozás miatti követelések - 42-ből támogatási programok 46. szabálytalan kifizetése miatti követelések kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ból tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek ból tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ból váltótartozások ból munkavállalókkal 108. szembeni különféle kötelezettségek ból költségvetéssel 109. szembeni kötelezettségek ból iparűzési adó 110. feltöltés miatti kötelezettségek

13 - 42-ből garancia- és 47. kezességvállalásból származó követelések - 42-ből tartósan adott kölcsönökből a 48. mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - 42-ből egyéb hosszú lejáratú követelésekből 49. a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ból helyi adó 111. túlfizetés ból nemzetközi 112. támogatási programok miatti kötelezettségek ból támogatási 113. program előlege miatti kötelezettségek 50. III. Értékpapírok Forgatási célú részesedés ből értékvesztés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ból értékvesztés IV. Pénzeszközök Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív 60. pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív 61. függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások ból előfinanszírozás miatti kötelezettségek ból szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek ból garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek ból hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei ból felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ból működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ból beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ból működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ból egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei ból tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ból a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ból egyéb különféle kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

14 3. Költségvetési aktív 63. kiegyenlítő elszámolások Költségvetési passzív függő elszámolások 4. Költségvetésen 64. kívüli aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások. 3. Költségvetési passzív 129. kiegyenlítő elszámolások. 4. Költségvetésen kívüli 130. passzív pénzügyi elszámolások ból költségvetésen 131. kívüli letéti elszámolások ból nemzetközi 132. támogatási programok deviza elszámolása Eszközök összesen: Szöveges indoklás az önkormányzat mérlegéhez Források összesen: Az önkormányzat mérlegének főe növekvő tendenciát mutat. A mérleg fő változás nagyságrendje jelentős / nem jelentős. A vagyon változás főbb területei és annak okai: Növekedett a tárgyi eszközök állománya e Ft-tal, a Békés Megyei Vízműnek vagyonkezelésbe adott eszközök értéke e Ft december 31-i pénzeszközök hez képest e Ft-tal növekedett, ami hozzájárult a költségvetési tartalék e Ft-ra való növekedéséhez. Jelentősen csökkent a kötelezettségek aránya. A vagyoncsökkenés elkerülhetetlen: az értékcsökkenéssel érintett eszközök tekintetében. A évben várható értékcsökkenés ezer forinttal járul hozzá az eszközök értékének csökkenéséhez Az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos indoklás: Eszköz oldalon nőtt a tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök, pénzeszközök aránya. Forrás oldalon nőtt mind a saját tőke, mind a tartalék e, ugyanakkor csökkent a kötelezettségek e. Ez a változás összességében hez viszonyítva 107 e Ft-os növekedést jelent. 3. számú tájékoztató: Az önkormányzat adósságállományáról A kimutatásban az önkormányzat - adósságállománya, - az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen. (A kimutatás a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartási rendszer alapján került kidolgozásra.) 14

15 A bemutatott mérlegek: I. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány lejárat szerinti bontásban, II. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány hitelezők szerinti bontásban, valamint III. Az önkormányzati adósság és a hitelállomány eszközök szerinti bontásban. I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint Lejárat Megnevezés Az önkormányzat adósságállománya 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök évi terv Összeg évi tény évi tény 2. Beruházási és fejlesztési hitelek 3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 4. Rövid lejáratú kölcsönök 5. Rövid lejáratú hitelek 6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya 1. Tartósan adott kölcsönök összesen 2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány:

16 Megnevezés évi évi évi terv tény tény 1. Összes adósságállomány: 2. Összes hitelállomány: Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) Szöveges indoklás Az önkormányzat hitelt nem nyújt. Az önkormányzat rövid lejáratú kölcsönöket nyújtott, kamatmentes kölcsön formájában ben nem került visszafizetésre 43 e. Ft. Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évére kimutatott állomány alapján 43 e Ft. II. Az önkormányzat adósság- és hitelállománya hitelezők szerinti bontásban A csoportosítás szempontja a hitelező, amelyből kiderül, hogy az önkormányzat adóssága hány hitelezőtől és milyen ű hitelezésből származik, illetve, hogy az önkormányzat által nyújtott hitelek kinél, mely szerveknél vannak, s azok milyen et tesznek ki Az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerinti bontásban Összeg A hitelező neve évi terv évi tény évi tény I. Belföldi hitelek összesen: II. Külföldi hitelek összesen: III. Hitelek mindösszesen: Az önkormányzat által nyújtott hitelek esetében a hitellel érintettek Sorszám Sorszám A hitelező neve évi terv Összeg évi tény évi tény 16

17 3. Nyújtott hitelek összesen: Szöveges indoklás Az önkormányzat külföldi hitellel nem rendelkezik. III. Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat adósságállománya Érintett eszközök évi terv Összeg évi tény évi tény Összes adósságállomány: Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Összeg Érintett eszközök évi terv évi tény évi tény 1. Kamatmentes kölcsönök Sorszám Sorszám Összes hitelállomány: 4. számú tájékoztató: Az önkormányzat vagyonkimutatása - A vagyonkimutatás csatolva. 5. számú tájékoztató: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sor- Döntés megnevezése Érintett évek 17

18 szám Döntés indoklása a fejezetre történő utalással évi tény évi terv évi terv évi terv évi terv Működéshez hozzájárulás K:2078 K:869 K:895 K:922 K: (Körös-szögi Kistérség) B: B: B: B: B: Körjegyzőség támogatása K: K: K: K: K: B: B: B: B: B: Ivóvízprogramhoz önerő K:- K: K: K: K: B: B: B: B: B: Piactér rendbetétele K:- K:- K:600 K:- K:- B: B: B: B: B: Jelzőrendszer K:- K:150 K:150 K:150 K:150 B: B: B: B: B: Polgárvédelem K:75 K:75 K:75 K:75 K:75 B: B: B: B: B: Gyerekek iskolába szállítása K:2752 K:3200 K:3800 K:4100 K:4300 B: B: B: B: B: Útfelújítás K: K:- K:- K:800 K:800 B: B: B: B: B: Szöveges indoklás Az önkormányzat számára a beszámoló évében legnagyobb teljesített kiadással járó többéves kihatású döntései a következők: - Körjegyzőség támogatása 6. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag Megnevezés I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások 1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség - Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő évi tény évi terv évi tény 18

19 elengedése - Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége 3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége 4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége - Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon - Alkalmazottak kártérítésének elengedése III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások 1.Magánszemélyek kommunális adója mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény 5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások 1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény 2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés 2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés 3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés IX. Közvetett támogatás összesen Szöveges indoklás A teljesített közvetett támogatások e növekvő tendenciát mutat. A közvetített támogatások közül a gépjárműadó jogcím volt a legnagyobb. A támogatás oka: mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentessége Jelentős támogatási et képvisel még a magánszemélyek kommunális adója. jogcím, melynek oka: egyedül élők, külterületen élők részére nyújtott kedvezmény Az egyes jogcímeken biztosított közvetett támogatások Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen kimutatott ek az egyes 19

20 adónemekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak: a) helyi adó törvényből fakadó mentességek, kedvezmények: 2610 ezer Ft, b) a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott további mentességek, kedvezmények:... ezer Ft. A gépjármű adó mentesség, kedvezmény a helyi adóktól elkülönítve kerül bemutatásra. 20

21 Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. -ban foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A rendelet a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése A rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembevételre került: - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 36. (1) és (6) bekezdése (amely a szerkezeti előírásokat tartalmazza), valamint - az Áht a, 69. -a és a 82. -a, amelyben a rendelet tartalmi követelményei kerülnek meghatározásra, továbbá - az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a rendeletre vonatkozó előírások. A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza. Az Önkormányzat évi költségvetésének: - teljesített kiadási főe: ezer Ft, - teljesített bevételi főe: ezer Ft. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva - a kiadások 88,9 %-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető; - a bevételek 112,3 %-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető. 21

22 2.1. A bevételek A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit. A bevételek részletezését a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: Adatok ezer Ft-ban Főbb bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a megoszlása Működési bevételek 07/ / ,0 % 48,6 % Támogatások 09/ ,0 % 15,4 % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 08/ / ,0 % 3,7 % Támogatásértékű bevételek 09/ ,4 % 15,3 % Véglegesen átvett pénzeszközök 07/37+08/ ,0 % 1,4 % Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alapés vállalkozási tevékenységek ,0 % közötti elszámolások 10/60+65 Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek ,0 % 16,6 % 10/ Értékpapírok értékesítésének bevétele 0,0 % 10/ Kötvények kibocsátásának bevétele 10/ ,0 % Hitelek 10/ ,0 % További bevételek 09/62+10/111+10/122+10/ ,0 % Összesen: ,3 % A teljesített bevételek nagyságrendje A teljesített bevételek közül a legnagyobb arányt ( 48,6 % -ot ) a(z) "Működési bevételek 07/ /26" jogcím jelenti, melynek e eft. E bevétel az időarányos teljesítésnél kedvezőbben alakult. Ha a bevétel alakulása nem időarányos, az időarányos szinttől való eltérés oka a megnövekedett adóbevételek A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi jogcímek: 22

23 Bevételi jogcím Aránya Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom 16,6 % nélküli bevételek 10/ Támogatások 09/5+6 15,4 % Támogatásértékű bevételek 15,3 % 09/ Összegszerűen a legtöbb bevétel a következő jogcímeken keletkezett: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított Teljesítés évi előirányzat előirányzat %-a teljesítés 16/9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után ,7 % 10/61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele ,2 % 16/15. Gépjárműadó ,9 % 16/47. Egyes szociális feladatok támogatása ,0 % 09/11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól A bevételekhez kapcsolódó további összefoglaló tájékoztatás: ,2 % A bevételek legnagyobb részét a pénzforgalom nélküli bevételek, azaz a pénzmaradvány jelenti. Összességében elmondható, hogy mind az iparűzési-, mind a gépjárműadó jelentősen meghaladta a tervezettet. Egyes szociális feladatok támogatása: eredeti előirányzatot tervezni nem lehet, évközben a tényleges felhasználás után lehet visszaigényelni. A társadalombiztosítási alaptól kapott támogatás is emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Bevételek időarányossága Alulteljesítés Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (95% alatti) alulteljesítés nem tapasztalható. A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) alulteljesítés nem található. Túlteljesítés Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (105%-ot meghaladó) túlteljesítés tapasztalható: 23

24 Bevételek jogcím szerint Az eltérés %-a Az eltérés értéke Működési bevételek 07/ /26 26,0 % Támogatásértékű bevételek 09/ ,4 % Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alapés vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 10/60+65 A túlteljesítés a helyi adók miatt következett be. A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés található. A túlteljesítéssel kapcsolatos információk: az iparűzési adó eredetileg július 1-től APEH hatáskörbe került volna, ezért e Ft került tervezésre, mivel ez nem következett be, a teljesítés ezért lett e Ft A kiadások A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait az Áht. 69. (1) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt előirányzatonként részletezve. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak: 86 Adatok ezer Ft-ban Főbb kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a megoszlása Személyi jellegű kiadások 02/ ,4 % 21,5 % Munkaadókat terhelő járulékok 02/ ,8 % 5,5 % Dologi jellegű kiadások 03/70-03/63-03/ ,4 % 39,3 % Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ % Felhalmozási kiadások ,3 % 33,2 % Összesen: ,4 % A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették: - Dologi jellegű kiadások 03/70-03/63-03/65 (39,3 %) - Felhalmozási kiadások (33,2 %) A teljesített kiadások között - jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés nem fordult elő - jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó) túlteljesítés nem fordult elő 24

25 A teljesített felhalmozási és felújítási kiadások A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza. A teljesített felújítási kiadások a következő célokhoz kapcsolódnak: - Békés Megyei Vízművek által végzett felújítás, rekonstrukció A legjelentősebb felújítás: A felújítás főbb adatai: - Ivóvíz bekötővezeték csere 293 eft - Tolózár csere 169 eft A tervben szereplő egyes felújítások az alábbi okok miatt nem valósultak meg: A költségvetésben tervezésre kerültek felújítások. Útfelújítások, a Konyha, az Egészségház valamint az Általános Iskola felújítása. Ezek 2010-ben mind megvalósultak, csak nem felújításként, hanem karbantartásként lettek lekönyvelve. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza. A teljesített felhalmozási kiadások a következő feladatokkal összefüggésben merülnek fel: Hunya Község Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be Játszótér és pihenőpark építésére. Az elkészítés 2010-ben megtörtént, melynek költsége 9029e Ft volt. Az emlékmű és a növényzet 364 e Ft-ba került decemberében beszerzésre került egy hómaró (185 e Ft) és egy kistraktor 2100 e Ft értékben. Legjelentősebb felhalmozási kiadás a e Ft értékű útépítés volt. (Jókai u: 2575 e Ft; József Attila: 2207 e Ft; Deák u: 1104 e Ft; Temetői parkoló: 230 eft; Ady u: 3684 e Ft; Rákóczi u: 924 e. Ft; Vörösmarty u: 2134 e Ft; Dózsa u: 2583 e Ft A legjelentősebb felhalmozási kiadás: ingatlanok vásárlása, létesítése A felújítás főbb jellemzői: - Békés Megyei Vízművek által végzett javítások, karbantartások A tervben szereplő egyes felhalmozási kiadások az alábbi okok miatt nem valósultak meg: - A költségvetésben eredeti előirányzatnál betervezésre került 1440 eft kábel TV bővítésre. Mivel évközben döntés született a kábeltelevíziós rendszer megszüntetéséről, így a bővítés indokolatlanná vált A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított évi telesítés előirányzat Hiány 25

26 Többlet 2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 8 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest ugyanannyi. A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 27 fő. A teljesített létszám a tervezethez képest magasabb, ennek oka: ben az önkormányzat több támogatást kapott a közhasznúak, közcélúak után, ami lehetővé tette, hogy egész évben 27 fő kerüljön alkalmazásra 2.5. A többéves kihatással járó feladatok A zárszámadási rendelet 6. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban. A évben teljesítés szempontjából legjelentősebb többéves kihatással járó feladat a Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás. A feladathoz tartozó költségvetési bevételek és kiadások főbb jellemzői: - a bevételek közül a legjelentősebb tétel a Körös-szögi Kistérség működési hozzájárulása - a több éves kiadások között jelentősebb tételt a Körjegyzőség támogatása és az Ivóvízprogramhoz nyújtott önerő tesz ki 2.6. A működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek Ezt a tájékoztatást a rendelettervezet 7. melléklete mutatja be. A teljesített, valamint a következő években várható működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek egyensúlyát befolyásoló tényező különösen: - Nagyobb tételt a kiadások jelentenek. Ezek várhatóan éveken keresztül jelentkeznek, várhatóan egészen 2015-ig. A tervek között szerepel még útfelújítás és a Piactér rendbetétele. Az általános tartalék nem került tervezésre A tartalék A céltartalék eredeti előirányzata 2590 ezer Ft. Az év közbeni előirányzat módosítás alapján az érvényes előirányzat 1476 ezer Ft. A céltartalékok az alábbiak szerint kerültek felhasználásra: 26

27 - Regionális szeméttelep kapcsán évi beszállítási volumenelmaradás és bérleti díj különbözete 280 e Ft - Csapadékvíz elvezető árok karbantartása 104 e Ft - Orvosi Rendelő külső festése 200 e Ft - Hamza József köztemetése 111 e Ft - Nimród Hagyományőrző Egyesület és Íjász Klub támogatása 100 e Ft - Emlékparkba növényzet 202 e Ft - Hunyára telepítettek emlékműve 155 e Ft - Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületének támogatása 300 e Ft 2.8. Pénzmaradvány A pénzmaradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet 8. melléklete tartalmazza. A szabad pénzmaradvány: e Ft 3. Egyéb rendelkezések A rendeletben bemutatásra kerülnek - a helyi adóbevételek és a bevételek felhasználása, valamint - a környezetvédelmi alap teljesített bevételei és kiadásai. 4. Ellenőrzések évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját. Az év folyamán két ellenőrzést tartottak. A évi zárszámadás szabályszerűségi vizsgálata, illetve a I. félévi beszámoló szabályszerűségi vizsgálata. Az elvégzett ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszüntetésére irányuló intézkedésekről. A zárszámadás vizsgálatáról tett észrevételekről a július 15.-i testületi ülésen számoltunk be a testület felé. Mint a testület előtt is ismert, hibaként került feltárásra a mérlegben szereplő függő kiadások, illetve bevételek eltérése az analitikus nyilvántartással. Ezek a hibák az évvégén rendezésre kerültek. Szintén hiba volt a főkönyv és az analitika közötti eltérés a tárgyi eszközök vonatkozásában. Ezek javítása is megtörtént. Szintén kifogásolta a belső ellenőrzés, hogy a évi beszámoló mellé nem készült kiegészítő melléklet. A évi beszámolóhoz már készítettünk. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a évi zárszámadás tárgyában. Kelt:

28 ... Petényi Szilárdné polgármester 28

29 1. számú melléklet: Hunya Község Önkormányzata önkormányzat bevételeinek listája. A főbb bevételi jogcím-csoportok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Éves teljesít I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek (7/ ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) Illetékek (16/1) 0 0 Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/ ) II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított előirányzatok (16/40) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41) Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - 0 Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások (16/ ) 0 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - 0 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) 0 0 Működési költségvetés támogatása (09/1) 0 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36) 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/18) ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/41) ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 0 Kiegészítések és visszatérülések (09/45) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/37) 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/33) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási

30 tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/ ) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra (10/61) Felhalmozási célra (10/62) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 Működési célra (10/63) 0 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/ ) 0 0 Működési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/ ) 0 0 Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/ ) 0 0 Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó ének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 0 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (09/62) 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (10/111) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (10/122) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126) C) További bevételek (09/62+10/ ) Összesen (A+VII+B+C):

31 2. számú melléklet: Hunya Község Önkormányzata önkormányzat kiadásainak listája. 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Alapilletmények 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) 15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 19. Jubileumi jutalom Eredeti Módosított Éves Teljesíté 2009 Megnevezé Időarányo előirányza előirányza teljesíté s. évi s s eltérés t t s %-a tény ,7 % ,7 % ,0 % ,0 % ,8 % ,8 % ,4 % ,4 % ,2 % ,2 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,1 % ,1 % ,3 % ,3 % ,1 % ,1 %

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére 10. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

J E L E N T É S. I. Bevezetés

J E L E N T É S. I. Bevezetés Szentistván nagyközség Polgármesterétıl J E L E N T É S Szentistván nagyközségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, és a 2006. október 13-án megalakult képviselı-testület megalakulását követıen

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18652279-9412-529-01 Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0015757 Adószáma: 18652279-1-43 A szervezet megnevezése: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért A szervezet címe:

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére

4. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben