BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1

2 BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf Telefon: (66) Előkészítő: Véleményező: Telefax: (66) E-maii: NYILVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A évről szóló zárszámadás i rendelet megalkotása Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági sztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotására. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előterjesztéssel közgyűlésen kerül ismertetésre. kapcsolatos álláspontja a A határozat végrehajtásában közreműködik a Pénzügyi és Gazdasági sztály. Békéscsaba, április 19. Vantara Gyula polgármester EllenjegyzéS:~ / Pénzügyi:.... r..~~~~...

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása I. Bevezető Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. -ának, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. -ának (1) bekezdése értelmében elkészítette a évről szóló költségvetési beszámolóját. Az Áht. 91. (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. Az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a zárszámadási rendelet nagyon sok mellékletén, valamint a szöveges indoklás segítségével mutatja be. Elöljáróban meg kell említeni, hogy egy beszámoló elkészítése nagyon jelentős feladat, amelyre számtalan jogszabályi előírás vonatkozik. A szöveges indoklás elkészítésénél sok értékelési szempontot kell figyelembe venni, amelyekről azonban lényegre törően kell írni. A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült és a következő mellékleteket tartalmazza: l. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének mérlege év 2. melléklet 2/a. melléklet 2/b. melléklet A költségvetési szervek évi kiadásai A költségvetési szervek évi bevételei Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma év 3. melléklet 3/a. melléklet 4. melléklet 4/a/1. melléklet Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak évi kiadásai Az önkormányzat évi bevételei Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásai Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál év 4/a/II. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a költségvetési 5. melléklet 6. melléklet 611. melléklet 612. melléklet 7. melléklet 8. melléklet 9. melléklet 911. melléklet 912. melléklet szerveknél2012. év Az önkormányzat évi felújítási kiadásai A zárszámadás i rendeletnek nem része Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalásai év A zárszámadás i rendeletnek nem része A zárszámadási rendeletnek nem része Az önkormányzat vagyonkimutatása év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege Az önkormányzat vagyonkimutatása év Befektetett eszközök Az önkormányzat vagyonkimutatása év

4 2 9/3. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 12/a. melléklet 12/b. melléklet 12/c. melléklet 13. melléklet 13/a. melléklet 14. melléklet 15. melléklet 16. melléklet 17. melléklet 18. melléklet 19. mellékietek Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának ""-ra leírt eszközeinek állományáról Az önkormányzat vagyonkimutatása év Az önállóan működ ő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek évi vagyonváltozása Az önkormányzat vagyonkimutatása év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya december 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege év Az önkormányzat évi pénzmaradványa Az önkormányzat központi kezelésű feladataira vonatkozó pénzmaradvány felhasználásai Az önkormányzat évi fejlesztési kiadásaira vonatkozó pénzmaradványa felhasználása A költségvetési szervek évi pénzmaradványa A évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített mérlege év Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése év Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített eredménykimutatása év Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Az önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak vagyoni és pénzügyi helyzet a következők szerint történt: alakulása, azok teljesülése, a II. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 473/2011. (XI. 18.) közgy. határozatával fogadta el a évi önkormányzati költségvetés koncepcióját. A költségvetési koncepció részletesen tartalmazta a évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó és befolyásoló körülményeket, kijelölte a költségvetés tervezésének általános irányelveit, valamint a részelőirányzatokra vonatkozó tervezési követelményeket. Mindezeket figyelembe véve, valamennyi érintettel történő egyeztetés lefolytatását követően alkotta meg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletét.

5 3 A évi költségvetés sok kötelező és önként vállalt feladat végrehajtását irányozta elő. A jelentős intézményhálózat fenntartása, a számos fejlesztési és felújítási cél megvalósítása és kötelezően ellátandó feladatok folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében már a költségvetési rendeletben követelményként kerültek megfogalmazásra a következők: - az elfogadott költségvetési előirányzaton belül történő gazdálkodás, - az év közben jelentkező feladatokra elsősorban a tervezett, az ágazatokhoz kapcsolódó, meglévő előirányzatok közötti átcsoportosítással lehet a forrást biztosítani, - a rendelkezésre álló tartalékok csak indokolt esetben használhatók fel, - a bevételek beszedése, teljesítése érdekében minden intézkedést meg kell tenni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési rendelet főösszege ezer Ft-ban került meghatározásra. A költségvetés végrehajtása során jelentkező változások következtében az eredeti költségvetési előirányzat 8 alkalommal került módosításra. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított előirányzata a beszámolási időszak végére ezer Ft lett. A évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatában jóváhagyott forráshiány kezelésére a közgyűlés ezer Ft fedezetszükséglettel számolt, amelynek rendezéseként külső források igénybevételéről döntött, amelyből: a fejlesztési kiadások finanszírozására ezer Ft fejlesztési hitel, a működési kiadások finanszírozására ezer Ft működési célú hitel került megjelölésre. A évi fejlesztések finanszírozásaként kizárólag Európai Uniós pályázatok saját forrásának biztosítására került betervezésre a fejlesztési célú hitelfelvétel. A évi önkormányzati feladatellátásban változásként jelentkezett, hogy a városi tűzoltóparancsnokság január l-jétől kikerült az önkormányzati intézmények köréből, ugyanakkor január l-jétől megyei jogú városi fenntartásba került két színház, Békéscsabai Jókai Színház és Békéscsabai Napsugár Bábszínház néven. Jelentős évközi változás volt, hogy május l-jétől a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet állami fenntartásba került. A évi költségvetés végrehajtásához több, a költségvetést meghatározó jogszabályváltozás kapcsolódott január l-jétől az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatellátása, költségvetési előirányzatai teljesen különváltak. A évtől a négy nemzetiségi önkormányzat költségvetése már nem része az önkormányzati költségvetésnek, kizárólag az önkormányzat által nyújtott támogatás jelenik meg a költségvetési rendeletben. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a feladatok ellátása a évben 22 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 9 önállóan működő intézmény útján történt, az intézmények száma év közben eggyel csökkent. A évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál - a fentiekben említettek szerint - a költségvetési egyensúly megteremtéséhez fejlesztési hitel, illetve működési célú hitel felvételével számolt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. A tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a számlavezető pénzintézet, az TP Bank Nyrt. lett. A évben a fejlesztési hitelre szerződött összegből az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások önerejének finanszírozására ezer Ft került lehívásra. A szerződött összegből igénybe nem vett rész ezer Ft - a már elfogadott évi költségvetési rendelet bevételei között található. A évi költségvetés bevételi oldalán a működési célú hitelfelvétel nagyságrendje a színházak átvételéhez, folyamatos működésük biztosításához kapcsolódott. Működési célú hitel felvételére évben sem került sor, mert az önkormányzat a színházak

6 4 fenntartásával kapcsolatban eredményesen pályázott központi forrásokra, és összesen ezer Ft-ot elnyert. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása a közgyűlés által tervezetteknek megfelelően alakult, a teljesítés a rendelkezésre álló források szerint valósult meg. III. Bevételek Az önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzati szinten a sajátos működési bevételek (illetékek, helyi adók, átengedett központi adók) évi teljesítése a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. Az önkormányzat sajátos működési bevételei az ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 102,1 %-ban teljesültek. Az illetékbevételek ezer Ft-ban realizálódtak, amelyek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os teljesítést jelentenek. A helyi adókból összesen ezer Ft bevétele származott az önkormányzatnak, amely ezer Ft-tal meghaladta a tervezett előirányzatot. A személyi jövedelemadó-bevételből Békéscsaba önkormányzata évben is jelentős összeggel részesült. A településen képződött személyi jövedelemadó helyben maradó része ezer Ft-ot, a személyi jövedelemadó jövedelernkülönbség mérséklés előirányzata ezer Ft-ot jelentett, mindkét említett összeg 100 %-os mértékben biztosításra került. A gépjárműadó-bevétel összege ezer Ft, amely 7 %-kal maradt el a költségvetésben tervezett összegtől. Költségvetési támogatások Az önkormányzat működési feladatait biztosító legjelentősebb bevételi forrását a évben is a különféle jogcímeken juttatott normatív hozzájárulások adták, amelyek módosított előirányzata ezer Ft és a beszámolási időszak végére 100 %-ban teljesült. A normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata ezer Ft volt, amely teljes mértékben biztosításra került. A központosított állami támogatás és egyéb kötött felhasználású támogatások különböző jogcímen biztosított évi összege összesen ezer Ft, amelyből néhány nagyobb tétel a következő: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. Helyi szerveze SI intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (a prémiumévek programban résztvevők költségeinek megtérítése) finanszírozásához nyújtott támogatás ezer Ft értékben. A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címen ezer Ft támogatáshoz jutott az önkormányzat. A Békéscsabai Jókai Színház és a Napsugár Bábszínház működéséhez fenntartási és művészeti hozzájárulás címen ezer Ft került biztosításra. Egyéb központi támogatásként az 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal ezer Ft többlettámogatás lett jóváhagyva az önkormányzati feladatellátás biztosítására. A támogatás jelentős mértékben segítette a évi költségvetés eredményes zárását, a

7 5 kötelezettségek biztosítását, valamint a évi önkormányzati feladatok megoldását. Az említett összegből a évi költségvetés zárásához ezer Ft került igénybevételre, a évi költségvetési rendelet feladattal terhelt pénzmaradványként ezer Ft-ot tartalmaz. A támogatások a céloknak megfelelően kerültek és kerülnek felhasználásra. A évben élve a pályázati lehetőséggel a vis maior keretből nyújtott ezer Ft támogatás növelte a város költségvetését, amelyből 694 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A költségvetési szervek bevételei A költségvetési szervek bevételei az ezer Ft eredeti előirányzattal szemben módosított előirányzatként ezer Ft nagyságrendben kerültek tervezésre. A csökkenésben a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet állami fenntartásba kerülése játszott jelentős szerepet. A költségvetési szervek bevételeinek teljesítési nagyságrendje ezer Ft lett, amely 98,8 %-ot képvisel. Az említett összegből meghatározó nagyságrendet az intézményi működési bevételek jelentenek, amelyek ezer Ft-ban teljesültek. A működési bevételek döntő része az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódóan keletkezett, így például: ezen összegben kerülnek kimutatásra az ellátottak által befizetett térítési díj ak, valamint a közművelődési intézmények jegybevételei. Az önkormányzat bevételei Az önkormányzat bevételei között megjelenített összegek a ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva ezer Ft-ban teljesültek. A módosított előirányzattól való elmaradás alapvető en nem veszélyeztette az önkormányzat folyamatos működését, mert döntő részben pályázati támogatásokhoz kapcsolódott, amelyek által az önkormányzati beruházásokban sem volt szükség pénzügyi kifizetések teljesítésére. Az önkormányzat működési bevételei jelentős részben az általános forgalmi adó visszatérítéséből (szennyvíz projekt) származik, de működési bevételként jelennek meg a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től származó befizetések is, amelyek - a terveknek megfelelően - az elmúlt évben ezer Ft nagyságrendben realizálódtak. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek módosított előirányzata kiemelkedő nagyságrendű volt, számítva egyes nagyértékű ingatlanok értékesítésére. A ezer Ft összegű módosított előirányzatból pénzügyileg ezer Ft teljesült, amely így is a korábbi évekhez viszonyítva kiemelkedő jelentőségű. A realizált bevételből jelentős arányt képvisel a volt Kós Károly Tagiskola épületének értékesítése. Az önkormányzat támogatásértékű bevételei jelentős nagyságrendet képviseltek a évi költségvetésben. Az e címen teljesített ezer Ft összeg 98 %-a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó bevétel, amely nyertes pályázatok pénzeszközeit jelenti. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a év végén benyújtott támogatási igények alapján összesen ezer Ft európai önerő támogatást nyert a következő projektek esetében: Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatomázásának fej lesztése AGRA-Multifunkciós közösségi központok kialakítása Békéscsaba Belváros rehabilitációja Lencsési Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

8 Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése 6 A támogatásokból a beszámolási időszak végéig ezer Ft igénybevétele történt meg, a fennmaradó ezer Ft a évi költségvetésben a felhalmozási célú támogatások között kerül elszámolásra. Az önkormányzat átvett pénzeszközeinek évben realizált nagyságrendje ezer Ft. Felhalmozási célú átvett pénzeszközként szerepel a Békéscsabai Víziközmű Társulattól a szennyvíz-csatomázási program beruházásához kapcsolódó befizetések összege, amely évben ezer Ft-ban teljesült. IV. Kiadások alakulása Önkormányzati szinten a kiadások módosított előirányzata a beszámolási időszak végére ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,9 %-nak felel meg. A finanszírozási műveletek nélkül a költségvetés teljesülése 94,5 %-ot jelent, amely ezer Ft-nak felel meg. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (2) bekezdésének a) pontja értelmében a zárszámadás i rendeletben be kell mutatni az önkormányzat pénzeszközeinek változását. Az önkormányzat költségvetési egyenlege, záró pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat tárgyidőszak eleji pénzkészlete ezer Ft volt. A beszámolási időszakban befolyt bevétel ezer Ft, a teljesített pénzforgalmi kiadás ezer Ft, a záró pénzkészlet ezer Ft volt. Működési kiadások Az önkormányzat évi működési kiadásai összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,2 %-ban ezer Ft-ban teljesültek. A foglalkoztatottak létszáma évben a növekedések - csökkenések egyenlegeként összességében 920 fővel került közgyűlési határozattal csökkentésre, amelyből 904 fő a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet állami fenntartásba kerülése miatt következett be. A költségvetési szervek működési kiadásai A költségvetési szervek működési kiadásai a ezer Ft eredeti elő irányzattal, a ezer Ft módosított elő irányzattal szemben ezer Ft-ban teljesültek. Bár a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet állami fenntartásba kerülése következtében az előirányzatokjelentős mértékben ( ezer Ft-tal) csökkentek, az év során nagymértékű előirányzat-növekedés következett be az intézményhálózatban, amelyeket különböző központi támogatások a - különösen a szakképző intézmények esetében - jelentős többletbevételek, az intézményi pályázati támogatások, a évi pénzmaradvány, valamint az évközi központi kezelésű tartalékokból biztosított pénzeszközök okoztak.

9 7 A költségvetési szervek működési kiadásaiból meghatározó nagyságrendet a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok jelentenek, amelyek együttesen a teljesítésből 64,7 %-os részarányt képviselnek. Az intézmények dologi kiadásaira összességében rendelkezésre álló ezer Ft módosított elő irányzattal szemben a teljesítés 97,2 %-os mértékű, amely összegében ezer Ft-ot képvisel. A költségvetési szervek a részükre - beleértve az évközi előirányzatmódosításokat is - biztosított előirányzatokat betartották. A Csabagyöngye Kulturális Központ sajátos helyzetét az jelentette, hogy a beruházás ideje alatt különböző helyszíneken, különböző feltételekkel működött. Az intézmény költségvetési előirányzatai rendezésre kerültek, ezáltal a évi költségvetés - beleértve a beruházással megvalósult létesítmény fenntartását és működtetését is - új alapokon indulhatott. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokra 10 intézmény pályázott, összesen 34 projekt nyert. A pályázatok működési jellegűek, 6 esetben tartalmaznak felhalmozási kiadásokat. Az intézmények évközi feladatellátását több, az önkormányzatnál központilag kezelt pénzeszközökből és tartalékokból biztosított pótelőirányzatok segítették, amelyek az intézményi céltartalék, a működési jellegű energia céltartalék, beruházási jellegű energia céltartalék és a hibaelhárítási tartalék összegéből kerültek felosztásra. A felsorolt előirányzatokat a közgyűlés által biztosított hatáskörben eljárva a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hagyta jóvá. Az önkormányzat működési kiadásai Az önkormányzat számos kötelező és önként vállalt, alapvetően működési feladatainak ellátására a központi kezelésben ezer Ft eredeti előirányzat került meghatározásra, amely kismértékben módosult, a módosított előirányzat nagyságrendje ezer Ft lett, amely 94,2 %-os mértékben, ezer Ft összegben teljesült. Meghatározó szerepet töltenek be a városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok. E feladatok között találhatóak a parkfenntartásra, a közutak, hidak üzemeltetésére, a vízkárelhárításra, a közvilágításra, a köztisztasági feladatokra biztosított előirányzatok, valamint jelentős összegben a Körös Volán Zrt. részére biztosított támogatás is. A kiadások között nagyon jelentős összeget képvisel, és fontos feladatellátást biztosít a szociális ellátásokra előirányzott összeg. Önkormányzati szinten szociális kiadásokra a módosított előirányzatok szin~én ezer Ft lett meghatározva, amely a beszámolási időszak végére ezer Ft-ban teljesült. A teljesítés összegéből a - rászorultságtól fiiggő szociális ellátás összeg: ezer Ft, - természetben nyújtott szociális ellátás összege: ezer Ft. Külön ki kell emelni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatás szervezésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában betöltött szerepét. A évi költségvetésben a közhasznú foglalkoztatás eredeti előirányzata 50 ezer Ft volt, amelyből 35 ezer Ft-os a személyi és járulékok előirányzata a közhasznú foglalkoztatás szükséges önrészét tette ki a közgyűlési döntések alapján. A dologi kiadások fedezetére ezer Ft került megtervezésre. A közhasznú foglalkoztatás keretében 3 féle foglalkoztatás történt évben: - A hosszú időtartamú foglalkoztatás esetében 859 fő került alkalmazásra, a pályázaton nyert bérjellegű támogatás ezer Ft-ot tett ki, a szükséges önrész ezer Ft volt.

10 8 Új programként indult év októberében a Kistérségi Startmunka mintaprogram, amelynek keretében 48 fő foglalkoztatását 100 %-ban támogattak, a támogatás összege: ezer Ft tett ki. - Egyéb közfoglalkoztatás keretében a Belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat 793 ezer Ft támogatást nyert, az alkalmazottak száma összesen 16 fő volt. A vésztői vasúttisztasági programhoz 416 ezer Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. Összefoglalásként: Békéscsaba Megyei Jogú Város évben a közfoglalkoztatás keretében 923 főt alkalmazott, ezer Ft összegű támogatást nyert, amelyhez ezer Ft önrészt kellett biztosítania. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évben is nagy figyelmet és jelentős összegeket fordított különböző feladatokra, nagyon sok szervezet részére nyújtott támogatást (sporttámogatások, kulturális előirányzat, ifjúsági feladatok támogatása, nemzetiségi feladatok, egyházak támogatása, szociális szervezetek támogatás, stb.). A évben tovább folytatódott a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel történő számos feladatot érintő bruttó költségvetési elszámolás. Az elszámolások kiterjedtek a lakás okkal kapcsolatos működtetési és felújítási feladatokra, a parkolási üzletág bevételeire és fenntartási kiadásaira, a sportlétesítmények működtetésére, valamint az Árpád Fürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási összegekre is. A munkahely-teremtés célkitűzését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a évben is szem előtt tartotta, és a maga eszközeivel segíteni próbálta. Közgyűlési határozatokon alapulva pénzeszközöket biztosított az említett feladatra, valamint a vállalkozásfejlesztési célelőirányzatból kizárólag munkahely-bővítésre vonatkozóan a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság pályázatot hirdetett és elbírált. Fejlesztési és felújítási kiadások Az önkormányzat évi beruházási kiadásainak módosított előirányzata ezer Ft, a teljesítés a beszámolási időszak végére ezer Ft, ami 80,6 %-nak felel meg. A fejlesztési feladatok közül a kiemeltjelentőségű beruházások az alábbiak szerint alakultak: Egészségügyi és szociális ágazat: A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése folyamatban van, amely DAP pályázat keretében valósul meg, amely célra a évben ezer Ft kifizetés történt. ktatási ágazat: A Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése műszakilag megvalósult KEP támogatással évben ezer Ft kifizetése történt meg, a pénzügyi elszámolás áthúzódik évre. Az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai telephelyén új sportpálya kialakítására került sor ezer Ft értékben. A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvü Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium területén sport, és játékudvar átalakítására került sor Belügyminisztériumi támogatással évben ezer Ft-ot került kifizetésre, a megvalósítás ban is folytatódik. A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrásból KEP pályázati támogatással valósult meg, amelyre évben ezer Ft lett fordítva. Közművelődési ágazat: Multifunkciós közösségi központok kialakítására TIP pályázat keretében nyert az önkormányzat támogatást. Az AGÓRA Békéscsabai Kulturális Központ fejlesztésére 2012.

11 9 évben ezer Ft került kifizetésre. Saját forrásból lett finanszírozva az elektromos közműfejlesztés, amely ezer Ft-ba került. Sporttevékenységhez kapcsolódó beruházásként valósult meg az Ifjúsági park létrehozásának II. üteme a Lencsési lakótelepen, a Szabó Pál téren ezer Ft összegben. Kommunális ágazat: Az ágazaton belül legjelentősebb beruházási tétel a Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése KEP támogatással, amelyre évben ezer Ft kifizetés történt. Csapadékvíz-elvezetés tervezésére és kivitelezésére összesen ezer forint lett kifizetve, amelyből a Széchenyi utcai új csapadékvíz-csatoma megépítésére ezer Ft-ba került évben. DAP támogatással elkészült az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca új útburkolata, amelyre évben ezer Ft lett kifizetve. A Luther utca átépítése áthúzódik a következő évre. Parkolók építésére ezer Ft-ot fordított az önkormányzat. Elkészültek a Kórház utcai, Lipták utcai, Kölcsey utcai személygépkocsi parkolók és a Gőzmalom téren 3 db autóbusz parkoló. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel közösen partnerként vesz részt az önkormányzat a "Határtalanul két keréken" CÍmű projektben, amely során Békéscsaba - Méhkerék közötti kerékpárút kiépítése van folyamatban, ezen belül Békéscsabán a Bánszky u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi út vonalán épül kerékpárút, amelyre Békéscsaba önkormányzata részéről évben ezer Ft kifizetése történt meg. A játszótér-építési program 2006-ban befejeződött beruházásának évi pénzügyi teljesítési üteme ezer Ft volt. Békéscsaba belváros rehabilitációja DAP támogatással valósul meg, amelyre évben ezer Ft kifizetése történt. A belváros rehabilitációjához szorosan kapcsolódik a parkolóház megépítése, amelyhez ezer Ft-tal járult hozzá az önkormányzat évben, amelyből ezer Ft törzstőke emelés, ezer Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás és ezer forint kamatmentes kölcsön nyújtás volt. Egyéb beruházások: A benyújtásra kerülő és nyertes pályázatok előkészítésére év közben ezer Ft kifizetés történt. Elmondható, hogy Békéscsaba nagyon sok pályázat előkészítésén dolgozik, bízva azok sikerében a város fejlesztésének érdekében. Az önkormányzat évi felújítási kiadásai a ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban teljesültek, amely ezer Ft-nak felel meg. ktatási ágazat: A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium uszoda műkő burkolat javítása, vendég és emeleti férfi-női zuhanyzó felújítása Belügyminisztériumi támogatással valósult meg, összesen ezer Ft ráfordítás sal. Kommunális ágazat: Jelentős tétel a vízvezeték hálózat rekonstrukciója, amelyre ezer Ft, a víziközmű hálózat felújítására ezer Ft került felhasználásra. A szennyvíz csatornaépítések utáni útfelújításokra az önkormányzat a évben ezer Ft-ot fordított. Az önkormányzat intézményeinél felújítási és karbantartási feladatokra az önkormányzat költségvetésében hibaelhárítás i tartalékként ezer Ft került elkülönítésre, amelynek nagy része felhasználásra került a döntési hatáskörrel rendelkező bizottság határozatai alapján. Az Európai Uniós támogatási forrásból megvalósult programokra az önkormányzat a költségvetésében meghatározott és az évközi módosítások során biztosított fedezetből számos cél valósult meg.

12 A programok megvalósításáról az alábbiak szerint adunk tájékoztatást: 10 "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának ás csatornázásának fejlesztése" című pályázat Projekt azonosító: KEP-1.2.0/2F A pályázat költségvetése ezer Ft, amelyből ezer Ft támogatás és ezer Ft saját forrás. A pályázat támogatástartalmának 85%-a EU támogatás,15%-a nemzeti forrás. A saját forrás ezer Ft önkormányzati önerőből, ezer Ft kötvénykibocsátásból és ezer Ft lakossági hozzájárulásból tevődik össze. A pályázat önkormányzati önerőből fizetendő saját erejének finanszírozására EU Önerőalap támogatási igény került benyújtásra, mely alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát ben ezer Ft került kifizetésre. A projekt elszámolt költségei december 31-én elérték a pályázat költségvetésének 71 %-át. Pályázat pénzügyi elszámolása a támogatási szerződés szerint, december 31-ig az alábbiak szerint alakult: ezer Ft Megnevezés Pénzügyi (Értékek Ft- előrehaladás Saját forrás Támogatás ban) összesen Mindösszesen "Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai feilesztése" című pályázat Projekt azonosító: KEP Al A Környezet és Energia peratív Program keretében a KEP-5.3.0/A kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések" tárgyú pályázat keretében került felújításra a békéscsabai Lencsési Általános Iskola. A projekt elszámolható összköltsége ezer Ft, 77,31 %-os támogatási arány mellett az elnyert támogatás összege ezer Ft. A projekt időtartama: január január évben ezer Ft került kifizetésre a projekthez kapcsolódóan. A fejlesztés műszaki átadása október 15-én megtörtént. A Közreműködő Szerv általi, valamint az EU Önerőalap támogatás keretében elnyert ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatás kifizetései áthúzódtak évre. "Békéscsaba belváros rehabilitációja" című pályázat Projekt azonosító: DAP-5.1.2/C-09-2f A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség évben a Dél-alföldi peratív Program keretében meghirdette a "Megyei jogú városok integrált fejlesztése" című, DAP /C kódszámú pályázati felhívást. A fenti pályázati kiírásra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptemberében részletes projektdokumentációt nyújtott be "Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem" címmel.

13 Projekt összköltsége: Igényelt támogatás összege: támogatás intenzitása (átlag): II ezer Ft ezer Ft 57,1 % ebből: BMJV Önkormányzata ezer Ft ezer Ft A beruházás megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés elsőként a Közreműködő Szervezet részéről került aláírásra szeptember 9-én. Az 1. számú Szerződésmódosításra az áfa kompenzáció miatt került sor. Kedvezményezett partnerek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Főtéri SAS PATIKA Bt., Csaba Belvárosi Parkolóház Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt. A projekt Konzorcium keretében kerül megvalósításra. Konzorciumvezető: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évben ezer Ft került kifizetésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata év végén ezer Ft EU Önerő Alap támogatást nyert a projektre vonatkozóan. "AGÓ RA- multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázat Projekt azonosító: TIP / Szerződésben rögzített összköltség: ezer Ft Szerződésben rögzített támogatás: ezer Ft Támogatás intenzitás: 87,24 % Megítélt önerő támogatás: ezer Ft A beruházás műszaki átadása november 15-én megtörtént, a támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt én befejeződött december 31-ig elszámolt pénzügyi teljesítés összege: ezer Ft A évre áthúzódó pénzügyi teljesítés összege: ezer Ft HUR/0802/146 - "Határtalanul két keréken" (I. ütem) című pályázat A projekt célja: egy határon átnyúló, m hosszú turisztikai célú kerékpárút kivitelezése a Békéscsaba - Doboz - Sarkad - Méhkeréki határátkelő - Nagyszalonta nyomvonalon. Jelen kivitelezés az I. üteme annak a koncepciónak, amely szerint egybefüggő, közel 60 km hosszú kerékpárút kötné össze a békéscsabai Bánya tavakat amadarasi termálfürdővel. A pályázat támogatásban részesült, júliusában a Támogatási Szerződés aláírásra került. A kivitelezés folyamatban van. A beruházás az Európai Unió, Magyarország, valamint Románia társfinanszírozásával, összesen 95%-os támogatás ával valósul meg. A projekt összköltsége euró, amelyből euró a magyarországi, euró a romániai szakasz finanszírozására lesz fordítva. A projekt Békéscsabára jutó teljes költsége ezer Ft, saját erő ezer Ft. A Támogatási Szerződés módosításra került, a projekt befejezési határideje december 31-ről június IS-re módosult, illetve a romániai partner fel nem használt forrása részben átcsoportosításra került a magyar oldali kivitelezésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalt többlet önerő legfeljebb ezer Ft, illetve a vállalt összegen felül a szükséges többlet ezer Ft előfinanszírozása. A projekt lebonyolítása februárjában kezdődött, tervezett befejezése június közepe. Vezető partner: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Projekt partnerek: Nagyszalonta Megyei Jogú Város, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Doboz Nagyközség Önkormányzata és Sarkad Város Önkormányzata.

14 12,.A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsöde fejlesztése és férőhelybővítése pályázat Projekt azonosító: DAP /B Békéscsabán" című A projekt elszámolható összköltsége ezer Ft, a támogatás mértéke 95 %, ezer Ft. A projekt tervezett kezdési időpont ja július 26. volt, a megvalósulás tervezett napja szeptember 30. A évben kifizetett összeg ezer Ft volt. "A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola energetikai fejlesztése" című pályázat Projekt azonosító: KEP-4.9.0/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 296/2011. (V. 27.) közgy. határozatával döntött arról, hogy a KEP-4.9.0/ azonosítószámú Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola energetikai fejlesztése című pályázattal pályázik a Környezet és Energia peratív Program keretében meghirdetett "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázati felhívásra. A sikeres pályázati elbírálás eredményeként a beruházás bekerülési értéke ezer forintban lett meghatározva, amelyből 85 %-ot pályázati támogatásként finanszíroz a közreműködő szervezet. A pályázat megvalósításának tartama május 2-ától január 31-éig tartott december 31-én az építési és műszaki megvalósítás megtörtént, a fotovoltaikus rendszer pótmunkái folytak évben az önkormányzat a beruházásra ezer Ft-ot fizetett ki, ebből pályázati támogatásként ezer Ft-ot megkapott az önkormányzat a közreműködő szervezettől. A saját erő részből ( ezer Ft) ezer Ft-ot az EU önerő Alap forrásból igényelt, és kapott az önkormányzat. "A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő geotermikus hőellátása" című pályázat Projekt azonosító: KEP-4.2.0/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia peratív Program keretén belül a "KEP-4.2.0/B/ll Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" tárgyú felhívásra nyújtott be pályázatot. A projekt elszámolható összköltsége: ezer Ft, a támogatás intenzitása 49,99 %, így az elnyert támogatás összege ezer Ft. A beruházás megvalósítása a évben történik. "Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése" című pályázat Projekt azonosító: DAP /B Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-Alföldi peratív Program keretén belül "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" tárgyú felhívásra nyújtott be pályázatot. A projekt összköltsége ezer Ft, a megítélt támogatás összege ezer Ft, a támogatás intenzitása 90 %. A évben az Árpád sor, Derkovits sor és a József Attila utca új útburkolata elkészült, a Luther utca átépítése áthúzódott évre évben ezer Ft került kifizetésre. A projektre vonatkozóan ezer Ft vissza nem térítendő önerő-támogatást nyert Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: augusztus 31.

15 13 Közvetett támogatások nyújtása Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a az önkormányzati adóhatóság vezetőjének, a jegyzőnek lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemélyek esetén tőke-, pótlék- és bírságtartozást mérsékeljen, a jogi személyek esetében azonban csak pótlék- és bírságtartozás csökkentésére van lehetősége. A évben adómérséklés, illetve elengedés címén ezer Ft összeg törlésére került sor. A helyi iparűzési adónemet érintő en ezer Ft adókedvezmény nyújtására került sor. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét január l-jétől úgy módosította, hogy mentesítette az iparűzési adó fizetése alól azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg az ezer Ft-ot. Bár e kedvezményre vonatkozó rendeleti szabályozást a közgyűlés január l-jétől hatályon kívül helyezte, a évi helyi iparűzési adóbevallás, ezáltal az igénybe vehető adókedvezmény évben jelentkezett. Az étkezési térítési díjak részben vagy egészben történő elengedésének évi összege ezer Ft, e kedvezmény a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján a szociális rászorultság miatt a békéscsabai lakosok részére biztosított juttatás összege. Támogatási kölcsönök nyújtása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta támogatási kölcsön nyújtásával segíti költségvetési szerveinek, valamint egyéb szervezeteknek pályázatokon elnyert forrásai megelőlegezését. Ezen jelentős finanszírozási segítség az éves költségvetési rendeletekben foglalt felhatalmazáson alapul, valamint a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság által gyakorolt hatáskör alapján történik. Tartalékok Az önkormányzat eredeti költségvetésének tervszámai alapján, a központilag kezelt előirányzatok között ezer Ft tartalékról döntött a közgyűlés, amelyből ezer Ft általános tartalékként került meghatározásra. A különféle jogcímen tervezett tartalékok jelentős része az intézmények költségvetését gyarapította. Ezen előirányzatok a közgyűlés, valamint a bizottságok döntései alapján évközi pótelőirányzatként kerültek jóváhagyásra és a kiadási jogcímeknek megfelelően felhasználásra. A beszámolási időszak végére a tartalékok összege ezer Ft-tal megnövekedett, a december hónapban az önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított támogatás összegével, amelyet az önkormányzati feladatellátás fedezetére bocsátott rendelkezésre a kormány. Ezen összegből ezer Ft kötelezettséggel terhelten, a évben kerül felhasználásra, ezért betervezésre került a költségvetési rendeletbe. v. A pénzmaradvány alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi pénzmaradványára vonatkozó levezetést a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány

16 14 megállapítása a számviteli szabályoknak megfelelően történt. A helyesbített pénzmaradvány ezer Ft-os nagyságrendjének fedezetet kell nyújtania a évi központi támogatások (a normatív, a normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségéhez kapcsolódó) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségekre. Az elmúlt évre vonatkozóan ezen összeg ezer Ft volt, amely a viszonyítási alap 2 %-át sem éri el. A évre vonatkozó intézményi pénzmaradványok megállapítása a január l-jei jogszabályváltozások (beleértve a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülésével összeruggő módosításokat) meghatározzák azt, hogy a közgyűlés milyen szerkezetben hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. Azon intézmények esetében, amelyek mind évben, és mind évben is békéscsabai fenntartású költségvetési szervek, ott a pénzmaradvány az adott intézményben keletkezett és jóváhagyása is ezen költségvetési szerv számára történik. Ezen intézmények részére a évi költségvetésben jóváhagyott önkormányzati támogatási előirányzatok maradványa - a korrekt eljárás és a maradványérdekeltségi gazdálkodás szempontjainak teljesítése következtében - a kiskincstári rendszer működtetése következtében alulfinanszírozásként jelentkezik, és az előterjesztésben foglaltak alapján teljes mértékben visszapótlásra kerül az adott költségvetési szerv részére. Az említett alul finanszírozás nagyságrendje ezer Ft. Az említett tételek korrekcióját követően az önkormányzat módosított pénzmaradványának összege ezer Ft. A levezetett módon rendelkezésre álló összeg túlnyomó része, 96 %-a már beépítésre került a évi költségvetési rendelet bevételi oldalára. A évi költségvetési rendeletben figyelembe vett pénzmaradvány nagyságrendje ezer Ft, amely tartalmazza a évben kibocsátott kötvényből még évben rendelkezésre álló összeget, az év végi kormányzati támogatásból a évi költségvetési feladatokat segítő ezer Ft-os nagyságrendet, a békéscsabai Viziközmű Társulat által a szennyvízberuházás céljára átadott, de évben fel nem használt összeget ( ezer Ft-ot), valamint egyéb, minimális összegű kötelezettségeket. Látható, hogya évi költségvetés tervezésekor a lehető legnagyobb pontossággal került meghatározásra a rendelkezésre álló önkormányzati pénzmaradvány összege. Az zárszámadási rendelettel egyidejűleg ezer Ft az a nagyságrend, amelynek a felhasználásáról dönteni szükséges. Az említett pénzmaradvány összegét azonban meghatározott elszámolási kötelezettségek terhelik, amelyek feladatonkénti részletezése a 12., valamint a kapcsolódó mellékletekben található. A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése miatt már nem értelmezhető a évi - óvodákon kívüli - intézményi szerkezet. Az áthúzódó kötelezettségekre a fedezetet vagy a Békéscsabai Intézményellátó Centrum részére (amely az általános iskolák, a gimnázium és a kapcsolódó kollégium működtetését végzi), vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére (a szakközépiskolákhoz kapcsolódó elmúlt évi kötelezettségvállalások fizetéséhez kapcsolódóan) kell biztosítani. Jelen zárszámadási rendeletben kerül jóváhagyásra a választókerületi célelőirányzat évben rendelkezésre álló, pénzügyileg még nem teljesített összege is. A költségvetési szervek évi pénzmaradványának összege ezer Ft, amelynek kimutatását és felhasználását a 12/c. melléklet tartalmazza.

17 15 VI. A vagyon alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérleg főösszege december 31-én ezer Ft. A év végi állapothoz viszonyítva 4,46 %-os a növekedés mértéke. Abefektetett eszközöknél ezer Ft a növekedés az előző időszakhoz viszonyítva, amelyből ezer Ft növekedés a tárgyi eszközök összesen sorában jelentkezik. Az intézmények esetében abefektetett eszközöknél ezer Ft összegű a csökkenés, amelyből ezer Ft csökkenés a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézetnél, míg ezer Ft növekedés a Békéscsabai Jókai Színháznál és ezer Ft a Békéscsabai Napsugár Bábszínháznál fenntartó változás miatt szerepel. Az önkormányzati beruházások, felújítások értéke ezer Ft, amely Ft-tal több, mint a év végi állapot. A gépek, berendezések mérlegsoron az intézményhálózatnál ezer Ft csökkenés jelentkezik, az önkormányzat és intézményei összesen soron a csökkenés ezer Ft. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke ezer Ft-tal csökkent. A részesedések állományában bekövetkezett változásokban az előző időszakhoz viszonyítva ezer Ft növekedés volt tapasztalható. Az önkormányzat részesedéseinek összesen értéke ezer Ft. A részesedések állományában évben a változások történtek: ezer Ft csökkenés, amely adr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet üzletrésze a Csabai Foglalkozási Egészségügyi Kft.-ben, - A Csabai Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Kft.-nél ezer Ft törzstőkeemelés, ezer Ft a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. alapítása. A részesedések állományát a zárszámadás i rendelet külön mellékiete tartalmazza. A forgóeszközök értéke az önkormányzatnál és intézményeinél a tárgyidőszak végére az előző időszakhoz képest összességében 17 % -kal csökkent. A pénzeszközökben bekövetkezett csökkenés az intézményeknél ezer Ft-ot jelent. A Polgármesteri Hivatal könyveiben a záró pénzkészlet 265 ezer Ft. Az önkormányzat pénzeszközeinek értéke ezer Ft-tal csökkent. Az aktív pénzügyi elszámolásoknál a változás 53,66 %-os aránycsökkenés mutatkozik az előző évadatához viszonyítva. A követelések állománya december 31-én ezer Ft volt, a vagyonváltozás e tekintetben ezer Ft növekedést mutat. A követeléseken belül az adósállomány ezer Ft, amely 51,84 %-kal több, mint az előző évi záró állomány. Legnagyobb részét a helyi adótartozások alkotják ezer Ft összegben. A rövid lejáratra nyújtott kölcsönök értéke ezer Ft, amely összegből ezer Ft a tartósan adott kölcsönökből a mérleg-fordulónapot követő évben esedékes törlesztő részletek összege. A vevőkkel szembeni, összesen ezer Ft követelés összegéből az intézményeknél ezer Ft, az önkormányzatnál ezer Ft jelentkezik. A mérleg forrásoldalán a tartós tőke összege ezer Ft-tal csökkent, amely adr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet, valamint a Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház fenntartó váltása miatt következett be. A Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet miatt a tartós tőke összege ezer Ft-tal csökkent, a Békéscsabai Jókai

18 16 Színház miatt ezer Ft-tal, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház miatt ezer Fttal nőtt. A költségvetési tartalék összege ezer Ft-tal csökkent. Az önkormányzat kötelezettségeinek évi teljes állománya ezer Ft. A kötelezettségek teljes állománya az előző időszakban ezer Ft volt, amelyhez viszonyítva évben ezer Ft csökkenés tapasztalható. A kötelezettségek részletezése a 249/2000. (XII. 24) Kormányrendelet 40. (4) bekezdése alapján a következő: A fejlesztési célú kötvénykibocsátásból adódó tartozások összege ezer Ft, amelyből ezer Ft a július 19-én kibocsátott kötvény értéke. Az önkormányzat július 2-án ezer Ft értékű kötvényt bocsátott ki. A kötvény bekerülési értéke CHF. 20 ll. december 31-én MNB középárfolyamon nyilvántartott érték: ezer Ft december 28-án MNB középárfolyamon nyilvántartott érték: ezer Ft. Árfolyamveszteség visszaírás ezer Ft, amely azt jelentette, hogy az MNB középárfolyam összege a 20 ll. december 31-ei értékhez viszonyítva csökkent. Az árfolyam-különbözet jelentős összegű, mivel a különbözet összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20 %-át, illetve a 100 ezer forintot. Beruházási és fejlesztési hitelek: következő évet terhelő törlesztő részletei összesen: ebből: devizában felvett hitel forintban felvett hitel ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A devizában felvett hitelek elszámolt árfolyamveszteségének visszaírása december 31- én ezer Ft. Jelentős összegű a különbözet, mert az elszámolt árfolyamveszteség visszaírása meghaladja a 100 ezer Ft-ot. A rövid lejáratú kapott kölcsönök nagyságrendje ezer Ft, amely az önkormányzati intézmények részére a felügyeleti szerv által pályázatok önerejének finanszírozásához rendelkezésre bocsátott összeget jelenti. A rövid lejáratú hitelként ezer Ft került kimutatásra, amelyben a hosszú lejáratú hitelekből és a kötvénykibocsátásból szármató tartozások következő évi törlesztő részletei szerepelnek, valamint ezer Ft, amely az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére szolgáló hitel összege. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: ebből: intézmények szállítói kötelezettsége az Önkormányzat szállítói kötelezettsége ezer Ft ezer Ft ezer Ft Az önkormányzat szállítói kötelezettsége az előző beszámolási időszakhoz viszonyítva ezer Ft-tal, az intézményeké ezer Ft-tal csökkent. Az intézményi szállítói kötelezettség-csökkenés abból származott, hogy a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet május l-jétől állami fenntartásba került. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege ezer Ft.

19 17 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az előző időszakhoz viszonyítva ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek nagyságrendje ezer Ft-tal csökkent. A támogatási program előlege miatti kötelezettség ezer Ft, amely ezer Ft-tal növekedett az előző időszakhoz viszonyítva, az említett összegből ezer Ft az intézményeknél jelentkezik. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a gyermekgondozási díj, a gyermektartásdíj valamint egyéb tárgyévi költségvetést terhelő túlfizetésekből származó kötelezettségeket, összesen ezer Ft értékben. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege ezer Ft. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege az önkormányzatnál ezer Ft-tal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. Az intézmények egyéb passzív pénzügyi elszámolásai ezer Ft-tal csökkentek. A számvitelről szóló évi C. törvény 94. (l) és (2) bekezdése értelmében a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékének, tárgyévi állományváltozásának bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, közvetlenül a környezet védelmét szolgáló eszközök: - Hulladékkezelőmű - Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök évi nyitó bruttó értékét, annak évi növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés évi nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét - a mérlegtételek szerinti bontásban a következő táblázat mutatja be. Az eszközök bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében tárgyévi csökkenés, valamint átsorolás nem történt. Bruttó érték ( ezer Ft-ban) Értékcsökkenés (ezer Ft-ban) nyitó nyitó tárgyévi záró Megnevezés értéke növekedése záró értéke értéke növekedése értéke Ingatlanok Beruházások Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40/A -ában foglaltak szerint a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint a tárgyidőszakban bekövetkezett változásokjogcímenkénti bemutatása a következő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő korlátozottan forgalornképes és forgalomképes vagyonának egy részére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 401 A. -a, valamint a 19/2012. (V. 2.) rendeletében szabályozottak szerint vagyonkezelő i jogot létesített Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi

20 18 Társulásával, a Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesületével, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületével, valamint az Egyensúly Szabadidő Klub Egyesülettel. A vagyonkezelésbe adott eszközök évi értéke és évközi változása a következők szerint alakult: Vagyonkezelésbe adott eszközök évi nyitó állománya összesen Tárgyévi változások: növekedés csökkenés évi értékcsökkenés A vagyonkezelői szerződések alapján vagyonkezelésbe adott eszközök évi záró állománya összesen Bruttó érték Értékcsökkenés A vagyonkezelői szerződések alapj án ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 53 ezer Ft 115 ezer Ft ezer Ft ezer Ft Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 109. (6) bekezdése értelmében: "A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni." Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiekben felsorolt szervezetekkel szemben követelésként tartja nyilván az idézett jogszabályi előírásnak megfelelő kötelezettséget. A december 31-ei felújítási, beruházási kötelezettség nyilvántartott nagyságrendje ezer Ft. VII. Hitelműveletek alakulása, a kötvényforrás felhasználásának bemutatása A évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet - a II. fejezetben már bemutatottak alapján - fedezetszükséglettel került elfogadásra. A kimutatott hiány nagyobb része fejlesztési jellegű volt. A nyertes Európai Uniós pályázatok részbeni önrészének biztosításához fejlesztési célú hitelfelvételre irányuló közbeszerzés került lefolytatásra, amelynek nyertese az TP Bank Nyrt. lett. A évben a felhalmozási kiadások finanszírozását jelentős mértékben segítette a évben kibocsátott ezer Ft összegű HUF alapú kötvényből rendelkezésre álló pénzösszeg. Minden évben a zárszámadási rendeletben adunk számot a kötvényforrás célonkénti igénybevételéről. A évben kibocsátott kötvény felhasználása a évben a következő feladato kra történt meg:

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HATVAN VÁROS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mellékletek: Költségvetés szöveges indoklása Szöveges indoklás mellékletei Rendelet Rendelet mellékletei /2014. Előkészítésben részt vett: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz.: V. 390/2013. Előadó: Tarné Stuber Éva / Soczóné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és. 2014. április 24. napján tartandó nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE. 2011. év. Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2011. év 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről

Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről Polgármesteri Hivatal 6423 Kelebia Ady E. u. 114. Törzsszám: 339236 Szektor: 1254 Szöveges beszámoló a 2008. gazdasági évről 1/7 I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE XIX. ker. Kispest Önkormányzat I. Általános rész KISPESTI USZODA 2011. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Az intézmény székhelye: 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. Telephelye: Tanuszoda,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 51-85 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Nemeskér Község Önkormányzatának. 2014. évi szöveges beszámolója

Nemeskér Község Önkormányzatának. 2014. évi szöveges beszámolója Nemeskér Község Önkormányzatának 2014. évi szöveges beszámolója Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. ÉV Nyíregyháza, 2008. február 28. 1 I.) Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése

Részletesebben

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

2014. évi beszámoló. Tata Város részére. az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. jogutódja 2800 Tatabánya, Csaba u. 19. www.knykk.hu 2014. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben