TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési kiadások (2. számú melléklet) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet) Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet) Püspökladány Város önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet) Összesít (4. számú melléklet Kimutatás Püspökladány Város önkormányzata évi költségvetési bevételeirl és kiadásairól valamint a költségvetési hiány bels és küls finanszírozásáról szeptember 30ig (6. számú függelék)

2 Püspökladány Város Polgármesterétl Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót elzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3 2 A képviseltestület 4/2010. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. A költségvetés eft összeg mködési hiánnyal, és eft fejlesztési hiánnyal került jóváhagyásra. Az év közben kapott többletbevételekkel, egyéb a rendeletmódosításokban leírt intézkedésekkel a mködési hiányt sikerült mérsékelni eft ra A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami bevételek esetében a betervezett elirányzat idarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. Az önkormányzat fizetképességének megrzése nehezen volt tartható a harmadik negyedévben is. Ez több tényezvel indokolható: Az eredeti költségvetésben szerepl mködési hiány és fejlesztési hiány természetesen idarányosan jelentkezett a III. negyedévben is. Az év közben megvalósult, s utófinanszírozott beruházások bevételei a támogatást nyújtó szervezettl csak részben, és késéssel érkeztek. Az északi gyjtút és a Bocskai u. kerékpárút utófinanszírozása miatt kellett felvennie az önkormányzatnak évben un. Támogatást megellegez hitelt amelynek utolsó részletét október 4én sikerült visszafizetni az EU öneralap Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretében elnyert támogatásból.

4 3 Vannak olyan befejezett beruházásaink, amelyek támogatása csak október hónapban pl. jelzrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése 13,6 millió, míg a közösségi közlekedés fejlesztésére igényelt 20,5 millió forint november hónapban érkezett meg. A tervezett ingatlaneladásainkból csak a piaci telkeket sikerült értékesíteni. A féléves beszámolóban is jelzett lemaradás csak az idarányos bérleti díj, és a részletre eladott lakások aktuális törlesztrészlet beutalásával módosult. A fizetési nehézségeink megoldására tekintettel az új induló beruházásoknál igyekeztünk az un. szállítói finanszírozási módot alkalmazni, amely azt jelenti, hogy az önkormányzatnak saját forrásából csak az t terhel összeget kell kifizetni a jogosultnak, a hozzá lehívható támogatások közvetlenül kerülnek átutalásra a támogató részérl a jogosultaknak. A prémiumévek program foglalkoztatási állományban lév dolgozók járandóságát a központi költségvetés a tárgynegyedévet követ második hónapban bocsátja csak az önkormányzat rendelkezésére. Így az önkormányzatnak mindig meg kell ellegezni kéthavi kifizetés teljes összegét. Fizetési problémák a III. negyedévben nem voltak sem a polgármesteri hivatalnál, sem az önkormányzati intézményeknél ezt a jelzett hitelek igénybevétele tette lehetvé. Lejárt határidej szállítói számlák nem voltak.

5 4 BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Összességében az önkormányzat harmadik negyedév végéig befolyt költségvetési bevételeinek teljesítése idarányos, ezen belül azonban a felhalmozási és tkejelleg bevételek beszedése elmaradt a tervezettl. Mködési bevételek Az intézmények mködési bevétele idarányosnak tekinthet. Jelentsebb mérték alulteljesítés mutatkozik a Karacs Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Óvodai Intézmény bölcsdei feladatánál. A középiskolánál a lemaradás oka, hogy a mezgazdasági termelésbl származó bevétel és a földalapú támogatás második részlete csak az év hátralév részében fog megérkezni. A rossz idjárásra való tekintettel a termelt mezgazdasági kultúrákból származó bevétel elmarad a tervezettl. A bölcsdei mködési bevétel lemaradásának oka, hogy a tervezéskor 12 f ellátott térítési díj fizetésével számolt az intézmény, ami jelenleg csak 6 f. A Tájékoztató Központ összességében teljesítette a tervét, de a lapkiadásból származó bevétele az idarányostól elmarad, mig a televíziós szolgáltatás reklámbevételébl tervezett bevétel meghaladja már az ez évre tervezett elirányzatot. A Többcélú Oktatási Intézménynél a mvészetoktatáshoz kapcsolódó tandíj és térítési díj elirányzatnál van alulteljesítés a beszámoló idszakában, de ezek a bevételek október hónapban megérkeznek az intézményhez. Az Egyesített Óvodai Intézménynél a befizetett térítési díjak a tervezettnél kis mértékben alacsonyabban teljesültek, melynek oka az, hogy egyre több az 50 % os térítési díjat fizetk és az ingyenesen étkezk száma.

6 5 A Hivatásos Tzoltóság mködési bevételének teljesítése nagyon alacsony, de ez nem tekinthet elmaradásnak, mivel a tzjelz figyel szolgálat, bérleti díj, rzési díj, stb. számlázására csak az év utolsó hónapjában kerül sor. Az önkormányzat mködési bevételeket részletesen mutatja be az 1 számú melléklet, 1. 2 pontja, mely összességében idarányos teljesítést mutat. Az önkormányzat mködési bevételei között csak technikai jelleg bevétel az útberuházásokhoz kapcsolódó fordított áfa, amely a befogadott és kifizetett számlákhoz kapcsolódó önkormányzat által az APEHnek befizetett fordított áfa összegét mutatja. A táblázatból látható, hogy 1 havi lemaradás mutatkozik a temet bérleti díjánál. A középiskola a földhaszonbérleti díjat az utolsó negyedévben fizeti meg az önkormányzat részére a búza tzsdei árának alakulása függvényében. (A tervezett eft helyett eftot számláztunk ki október hónapban.) Új bevételi jogcímként jelentkezik a Püspökladány városát ért felhszakadás és viharkár miatti biztosítói kártérítések összege eft összegben. A károkhoz kapcsolódó vis maior pályázatok beadása megtörtént, de csak az els ütem elbírálása volt meg. Az els ütem pályázathoz tartozó támogatás október 4én eft összegben megérkezett.

7 6 Helyi adóbevételek Az egyes adónemeknél eltér teljesítés mutatkozik a III. negyedévben évben változatlan adó mérték mellett 210 millió forintos iparzési adó bevételt tervezett az önkormányzat. Ezt az összeget a szeptemberi rendeletmódosításunkban leirt okok miatt 33 millió forinttal csökkenteni kellett melyet részben, 13 millió forint összegben kompenzált a központi költségvetés jövedelemadó kiegészítés jogcímen. Az így lecsökkentett összeghez ( eft) képest idarányos a bevétel teljesülése a III. negyedévben. 2010ben a tervezett gépjármadó bevétel 70 millió Ft. A III. negyedév teljesítési adatait figyelembe véve a tényleges befizetés eft, mely 86,85 %os teljesítésnek felel meg. Az év hátralév részében számolva az önkormányzati adóhatóság és az önálló bírósági végrehajtó munkája eredményeképpen befolyó adóbevétellel is összességében az elirányzott adóbevétel teljesülése valószínsíthet. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a teljesítés 93,41 %os, év végéig a betervezett összeg beszedése biztosított. A szálláshely után fizetend idegenforgalmi adó teljesítése csak 14,8 %, de ebben az adónemben nagyon érvényesül a szezonalitás. A két legnagyobb adózó a Korona Kft és a Szirák Kft jelents adóhátraléka okozza ezt a nagymérték lemaradást. Éves szinten a tervezett adóbevétel beszedésével számolhatunk.

8 7 A talajterhelési díj bevétele meghaladta a tervezett 600 eftot, a teljesítés itt 103,6 %. A bevétel még tovább növekedhet év végére, ugyanis a 3 évvel ezeltti bevezetéskor hatályos jogszabály lehetvé tett egy olyan kedvezményt, hogy aki 3 éven belül vállalja a szennyvízhálózatra való rákötést, mentesült a díj megfizetése alól. A felülvizsgálat most van folyamatban, és a korábban vállalt kötelezettséget nem teljesít adózóknak a díjat visszamenleg kell 3 évre megfizetni. A helyi adóhatóság által kivetett adópótlék, adóbírság jogcímen eft érkezett meg az önkormányzathoz. Központi költségvetésbl kapott támogatások A normatív állami hozzájárulás, az ÖNHIKI I. ütem támogatás leutalása idarányos, a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti %os mértékben kapta meg az önkormányzat. A normatív, kötött felhasználású támogatás egy részének a leutalása is a fenti kormányrendelet alapján történik, azonban az egyes jövedelempótló ellátások, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatást segít támogatások igénylés alapján kerülnek leutalásra. A közcélú foglalkoztatásra az idarányosan tervezett 221 millió Ft helyett már 260 millió forint került lehívásra. A központosított elirányzatokat általában az igénylést követen bocsátotta a központi költségvetés az önkormányzat rendelkezésére. A gyjt utak fejlesztéséhez az EU öneralap Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Operatív Program keretében elnyert támogatása október 4 én érkezett meg az önkormányzat számlájára.

9 8 Felhalmozási és tkejelleg bevételek Az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételek az alábbiak szerint alakultak: önkormányzati lakás eladásból csak a évrl áthúzódó Rákóczi utca 10. sz. alatti ingatlan vételára folyt be eft összegben, más meghirdetett és eladásra szánt lakást eddig nem sikerült értékesíteni. Korábbi években részletre eladott lakások törleszt részleténél is lemaradás mutatkozik, melynek oka hogy a vevk nem fizetik a törleszt részletet a Vagyonkezel Holdingnak, aki csak a hozzá befolyt bevételt tudja továbbutalni az önkormányzat számlájára. a volt KÖZKÉV iroda és varroda értékesítése sem volt sikeres. a telekértékesítés eftos tervezett bevételébl csak a piaci telkek értékesítése folytán jutott az önkormányzat bevételhez. a közm vagyon utáni bérleti díj beszedése idarányos. Fentiekben leirt okok miatt sajnos a felhalmozási és tke jelleg bevételek teljesítése csak 19,61 %. A bevételi kiesés az idarányoshoz viszonyítva megközelíti a 65 millió forintot. Ez a bevételi kiesés felhalmozási forráshiány az év hátralév részében csak növekedni fog, mivel az értékesítéssel megbízott Kft információja szerint nincs igény az önkormányzat által hirdetett ingatlanokra, csak a korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztésébl származó negyedik negyedéves bevételre lehet számítani.

10 9 A támogatásérték bevételeket, valamint az államháztartáson kívülrl kapott végleges pénzeszköz átvételeket mind mködési, mind felhalmozási célra az 1. számú melléklet IV. és V. fejezete tételesen bemutatja. Lemaradás van a Polgármesteri Hivatal közhasznú foglalkoztatáshoz való pénzeszköz átvételénél. 7 f közfoglalkoztatás szervez dolgozónak a bér és járulék kifizetéseihez való hozzájárulás az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól csak október végén érkezett meg. A Szerepi Önkormányzat is csak késve XI. 4én utalta át a Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ mködéséhez való hozzájárulását 764 eft összegben. A beruházásainkhoz szükséges felhalmozási bevételek közül a közösségi közlekedés támogatására jóváhagyott összeg eft november hónapban, míg a Segít Kezek Szociális Intézmény jelzrendszeres házi segítségnyújtásához megítélt LEKI támogatás október 29én érkezett meg. A lakosság útépítési hozzájárulásából több mint 5 millió forint folyt be szeptember 30ig. Az összeg 669 eft összegben tartalmaz évben kivetett és áthúzódó hozzájárulást, míg a évben kivetett hozzájárulásból eftot fizettek be. A fentiekben felsorolt bevételek alkotják az önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételeit (költségvetési bevételeit) melynek teljesítése 68,08 %.

11 10 Ezen kívül vannak az önkormányzat költségvetési hiányának bels és küls finanszírozására szolgáló bevételei. Bels finanszírozási bevétel a évi pénzmaradvány, melyet a jóváhagyott feladatokra igénybe vettünk. Küls finanszírozási bevételek a hitelek. Jelenleg az önkormányzat 140 millió forintos munkabérhitelkerettel rendelkezik, melyet szeptember 30án teljes összegben igénybe vettünk. Ezen kívül 170 millió forintos folyószámla hitelkerettel gazdálkodik, melybl szeptember 30án eftot vettünk igénybe. Szeptember 30ig az útépítésre elirányzott hitelkeretbl 178 millió forint került lehívásra. Ha minden, a feladat elvégzésével kapcsolatos kiadás hitelfedezete lehívásra kerül, akkor kb. 20 millió forintos hitelkeret maradványa van az önkormányzatunknak. A megmaradó hitelkeretbl is útépítésre kerül sor. Az eredeti költségvetésbe betervezett 129 millió forintos fejlesztési hitelt nem veszi igénybe az önkormányzat. A hitel felvételét kötvénykibocsátással váltja ki az önkormányzat. A kötvény kibocsátás elkészítésével kapcsolatos feladatok a napjainkban folynak. A feladatot elnyer UNICREDIT Bank most készíti el a kötvénykibocsátással kapcsolatos megbízási szerzdést és annak mellékleteit.

12 11 MKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet) Az eredeti költségvetési rendeletben elfogadott intézményi költségvetések tartalmaztak valamennyi a jogszabályok által biztosítandó személyi jelleg kiadást, s azok járulékait. A prémium évekre men dolgozók évre még esedékes kifizetéseinek forrásait teljes mértékben biztosítjuk az érintett intézményeknek. Erre fedezetet nyújt a megigényelt központi forrás. A támogatás kiutalása az intézmények részére a tényleges kifizetés alapján történik. Az intézmények munkaer gazdálkodását és feladat ellátását nagymértékben segítette a jelents számú közcélú foglalkoztatott. A dologi kiadások elirányzatát az intézmények évi költségvetésében a évi eredeti költségvetés keretszámaiban meghatározott nagyságrendben biztosítottuk. Energia tekintetében a évi árnövekedés kompenzálására a központi költségvetés nem adott támogatást, az önkormányzat sem tudott fedezetet nyújtani. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által kezdeményezett villamosenergia és gázenergia szolgáltatóváltás megtörtént, de a konkrét megtakarítási eredményeket még nem tudjuk bemutatni az eltelt id rövidsége miatt. Az intézményvezetk III. negyedéves szöveges indoklásukban leírták, hogy valamennyi intézményünknél komoly problémát okoz a gáz, távh és villamos energia árnövekedés.

13 12 Ebben az évben még két hónapra es ftési számlát kell kifizetni, de szinte minden intézmény felhasználta már az elirányzata jó részét. A költségvetési rendelet októberi módosításakor döntött a képviseltestület arról, hogy az intézmények évi eredeti finanszírozásából további 2 %ot visszavon a még mindig fennálló hiány fedezetére. A szöveges indoklásban az intézményvezetk többsége azonban jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2 % finanszírozás megvonás mellett biztosítsa az intézmény zavartalan mködését. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok A közvilágítási feladaton a teljesítés az évszaknak megfelel. A kismérték alulteljesítés oka, hogy a nyári hónapokban kevesebb díjat számláz a szolgáltató. A Hamvas Sárréti Vízgazdálkodási Társulásnak a teljes évi érdekeltségi hozzájárulás átutalásra került. A jóléti tavak vízkészlet felhasználása címen számla még nem érkezett a társulástól. Belvíz elvezetési elirányzat alacsony teljesítésének oka, hogy szeptember 30 ig csak az I. sz. szivattyútelep üzemeltetésérl érkezett számla az önkormányzathoz. Várható, hogy a további számlák a IV. negyedévben érkeznek meg és kerül sor a kifizetésükre. A Vagyonkezel Holding Kft. támogatása tartalmazza a tagvállalatok önkormányzati feladatellátásához biztosított éves keretet. A támogatás kiutalása az érvényben lév megállapodásban foglalt ütemezés szerint történt. A szakérti, ügyvédi díjak alacsony teljesítésének oka azzal magyarázható, hogy ide került megtervezésre a kötvénykibocsátással kapcsolatosan megbízott kft. szakérti díja is. A szakérti díj kifizetésére csak a IV. negyedévben kerül sor.

14 13 Terveztünk ezen kívül a bírósági végrehajtással kapcsolatos kiadásokra is 800 eftot, de a gyakorlat szerint ezek a számlák mindig csak év végén érkeznek meg. A fizetési morál romlása miatt nagyon sok elmaradt tartozást csak a végrehajtó közremködésével lehet behajtani. Szociális ellátás A Segít Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenysége sokrét. Ellátja a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idsek nappali ellátása és a fogyatékosok nappali ellátása feladatokat Püspökladányban. Ezen túl Szerepen és Sárrétudvariban is folytat szakmai munkát. Kiadásai idarányosnak megfelelen alakultak. A vállalkozó háziorvosi rezsi költség felhasználása alacsony, mivel az Egészségügyi Szolgáltató Kft még az els félévre es számlát nem nyújtotta be az önkormányzathoz. Az ágazatban a legmagasabb összeg kiadást képviselik a pénzbeli és természetbeni ellátások. Az adatok részletes alakulását a beszámolóhoz csatolt 4.sz. függelék szemlélteti. A háromnegyed éves kiadás önkormányzati szinten a közcélú foglalkoztatás, az átmeneti segély és a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása jogcímnél mutat többlet felhasználást. A közcélú foglalkozatásra eredetileg eft saját forrást terveztünk, majd évközi rendeletmódosítással ez megemelésre került eftra szeptember 30ig az idarányos saját forrás felhasználást efttal léptük túl. A betervezett önkormányzati saját forrás nem lesz elegend a foglalkoztatáshoz.

15 14 Elzetes számítások szerint év végére közel 6 millió forintos saját forrást kell még átcsoportosítani a kiadások fedezetére. Az átmeneti szociális segély ellátásnál is jelents többletfelhasználás várható az év végéig. Az eredeti költségvetésbe betervezett 10 millió forintos saját forrást egy évközi rendeletmódosítással 12,7 millió forintra növeltük. Azonban idarányosa 1,2 millió forinttal használtunk fel többet szeptember 30ig. A törleszt részletek emelkedése, a jövedelemcsökkenés, a munkahely elvesztése következtében egyre több, új kérelmez jelentkezik megélhetési problémával az ügyintézknél így az év végéig várható szükségletet még becsülni sem tudjuk. Hasonló indokokkal magyarázható a kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása soron a saját forrás idarányoshoz képest 1,3 millióval való többletfelhasználása. A lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj ellátásoknál a jövedelemigazolások, vagyonnyilatkozatok szigorúbb ellenrzése megtakarítást eredményezett. A temetési segély és a köztemetés ellátásoknál a felhasználás nehezen tervezhet köztemetés több van, mint az elz években, várhatóan a két támogatási formára együttesen elegend lesz a betervezett forrás. A tanévkezdési támogatásnál jelentkez megtakarítás csak látszólagos, az igénybevételre többségében október hónapban került sor. A közgyógyellátásra tervezett összeg várhatóan elegend lesz. A 4. sz. függelékbl is megállapítható, hogy bels átcsoportosítással nem teremthet meg a nyugdíjasok karácsonyi ajándékutalványának fedezete.

16 15 Oktatási ágazat Az ágazat intézményi szerkezetében ebben az évben nem volt változás. Az intézmények költségvetése nagyon feszített, hiszen az év eleji 5 %os és az idközi 2 %os finanszírozási keretszám csökkentés az intézményfinanszírozásból kellett érvényesíteniük. Segítséget jelentett az intézmények számára, hogy az elz évi pénzmaradványt nem vonta el az önkormányzat, illetve a mködési bevételekkel nem számoltunk az intézményi keretszámok kialakításakor. A közcélú foglalkoztatás ugyancsak jelents szakmai segítséget jelentett és anyagi megtakarítást eredményezett az intézményeknél. Karbantartási feladatokra az intézmények csak minimális összeget tudtak fordítani. Több pályázatot nyújtott be valamennyi oktatási intézményünk, melyek a szakmai munka színvonalának növelésére, illetve a tanulók szabadid és sport tevékenységére teremtettek forrást. A pályázaton nyert támogatások tételes listáját a évi rendeletmódosítások tartalmazzák. Az általános iskolai tanulók részére biztosított buszbérlet vásárlási elirányzat év végéig fedezetet nyújt e feladat ellátására. A jubileumi jutalomra, úszásoktatásra elirányzott összeg felosztásra került az intézmények részére. A Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TIOP pályázathoz szükséges öner végleges átadása megtörtént. Ezen kívül ugyancsak a Pálfi István Szakképzés Szervezési Társulás által bonyolított TÁMOP pályázat végleges elszámolásáig társulási tanács

17 16 határozata alapján mindhárom önkormányzatnak átmenetileg hozzá kellett járulni a számlák kifizetéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata 11 millió forintot utalt át megellegezés címén, melyet ígéretük szerint december 31ig visszautalnak az önkormányzat számlájára. A munkaszervezet mködéséhez történ hozzájárulás átutalása idarányos teljesítést mutat a harmadik negyedévbe Az oktatási ágazat összes kiadásának teljesítése 74,6 %os, de a teljesítést torzítja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás alacsony teljesítése. Egyéb ágazat Megtörtént a két közmveldési intézmény egységesítése. A teljesített kiadásuk 67 %os. A Tájékoztató Központnál is az idarányostól kevesebb a teljesített mködési kiadás. A két közalapítvány támogatása közül a Sportalapítvány támogatása meghaladja az idarányos teljesítést, a Közmveldési alapítvány támogatása nem éri el az idarányost. A polgármesteri hivatal költségvetési teljesítése idarányosnak mondható. A kistérségi irodánál csak látszólagos a túlteljesítés: a téli közmunka befejezdött és a teljes költséget magában foglalják a most bemutatott adatok. A képviseltestület mködésének teljesítése idarányos. A Kisebbségi Önkormányzat mködési, üzemeltetési támogatására tervezett összeg felhasználása alacsony.

18 17 A Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költségének kifizetése idarányosan alulteljesítést mutat, mivel a gázfogyasztás éves elszámolása még nem történt meg. Városi és egyéb rendezvények költségeinek teljesítése meghaladja az idarányost. A dologi kiadások tekintetében ezt fleg az augusztus 20i ünnepséggel kapcsolatos kiadások okozták. Az önkormányzati képvisel és polgármester választás költségeinek nagy része október hónapban került kifizetésre. A Hivatásos Önkormányzati Tzoltóparancsnokságnál a dologi kiadások felhasználása alatta maradt az idarányosnak. Az elnyert pályázatok pályázati önrészét kívánják biztosítani a dologi kiadások terhére. Az egyházak részére a támogatás kiutalása teljes egészében megtörtént. Korábban már irtunk arról, hogy folyamatos munkabér hitel és folyószámlahitel felvételre szorult az önkormányzat egész évben. Ez azt eredményezte, hogy mködési hitelkamatból eft szeptember 30ig felhasználásra került.

19 18 A FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (3. SZ. MELLÉKLET) I ÉVRL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK: A) TÁMOGATÁSI SZERZDÉSSEL RENDELKEZ NYERTES PÁLYÁZATOK 1) Közösségi közlekedés (autóbuszváró) fejlesztése: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította tervezett közlekedési beruházáshoz szükséges források 90%át. A 15 db autóbusz váró kivitelezési munkáinak mszaki átadás átvételei eljárása május 13án megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése a szállítói finanszírozású támogatási szerzdés miatt áthúzódik a negyedik negyedévre. 2) Újtelepi szennyvízelvezet rendszer építés elkészít munkái: A beruházás elkészítéséhez 85% vissza nem térítend támogatás kerül biztosításra. A szennyvízhálózat fejlesztés két fordulóban megvalósuló beruházás. Az els fordulóban elírt feladatok teljesítése megtörtént. Jelenleg a második fordulóban elírt feladatok készítése történik. Az elkészíti munka szállítói finanszírozású. 3) A Karcagi út 32. sz. alatti Idsek Otthona felújítása: A tervezett beruházáshoz szükséges források 95%át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató biztosította. A tervezett fejlesztés munkálatai elkészültek a mszaki átadás átvételi eljárás június 11én megtörtént. A kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése áthúzódik a második félévre.

20 19 4) Aktívan a holnapért közmunka pályázat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz beszerzéséhez vissza nem térítend támogatást nyert. A támogatás összege a bekerülési költség 90% a. A támogatásból 1 db kisteherautó és egyéb közmunka munkavégzéshez felhasználható eszközök beszerzése megtörtént. A kisteherautót az önkormányzat használatra átadta a Holding Vagyonkezel Kftnek, az eszközöket pedig a foglalkoztatásban részt vev intézményeknek adta át. 5) Jelzrendszeres házi segítségnyújtás: A pályázat keretében 120 db személyi segélykér készülék beszerzése és telepítése; és egyéb a szakmai munkával összefügg kis érték és nagy érték tárgyi eszköz beszerzése valósult meg. 6) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerébl Püspökladány Város önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítend támogatásban részesítette. A vissza nem térítend támogatás az elszámolható költségek 92 %át fedezi. A projekt keretében immateriális javak beszerzésére a hivatali szervezet átvilágítására, a szervezetfejlesztési javaslat kidolgozására, a dolgozók képzésére került sor. Jelenleg a fejlesztéssel kapcsolatos elszámolások, pénzügyi teljesítések történnek. 7) Gyjtút fejlesztés áthúzódó munkái: A Püspökladányi gyjtutak fejlesztésének kivitelezése, a megépített létesítmények forgalomba helyezése évben megtörtént. A beruházáshoz szorosan kapcsolódó egyéb költségek (könyvvizsgáló díj) kifizetése húzódott át a 2010es évre.

21 20 8) A közösségi pszichiátriai ellátás: A tervezett informatikai fejlesztése megvalósult az önkormányzat által nyert támogatás biztosításával. 9) Segít Kezek Szociális Intézmény áthelyezése a korábbi Szent István úti Óvoda épületébe: A beruházás keretében Püspökladány, Rákóczi u. 4. sz. alatti épületbl, illetve a Bocskai u. 21. sz. alatti épület egy részébl áthelyezésre kerülnek a feladatok. A megvalósítás során Püspökladány, Szent István u. 33. sz. alatti ingatlan teljes kör felújítására, korszersítésére (épület, parkosítás, parkoló építés), a megváltozott igényeknek megfelelen került sor. A beruházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 95% vissza nem térítend támogatást biztosít. A kivitelez kiválasztása közbeszerzési pályáztatás útján került kiválasztásra. A kivitelezési munkák jó ütemben haladnak. A tervezett befejezési határid 2010.november 05. C) EGYÉB BERUHÁZÁSI FELADATOK 1) Városrendezési terv készítése: A városrendezési terv módosítása folyamatban van. Jelenleg a munkarészek tervezése, egyeztetése történik. A rendezési terv módosítása során figyelembevételre kerültek a Magyar Államvasutak és a déli gyjtúthálózat tervezett fejlesztései.

22 21 2) Hitelkeret terhére megvalósítandó útberuházás: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviseltestülete a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában elhatározta, hogy kerüljön kidolgozásra a püspökladányi földutak útalap építésére vonatkozó tervezet, illetve a 65/2008. (V.29.) önkormányzati testületi határozatában döntött arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban részt vesz, és annak keretében megkötésre került az UNICREDIT Bank Hungary Zrtvel a 300 millió forintos hitelkeret szerzdés. Az elmúlt évben 5 utcában megvalósult a szilárd burkolatú utak építése. A 2010 évben tervezett útfejlesztések során további 27 utcában készültek el a szilárdburkolatú utak. A beruházáshoz az útépítéssel érintett ingatlantulajdonosok önkormányzati rendelet alapján útépítési hozzájárulást fizetnek. A kivitelezési munkák mszaki átadás átvételi eljárása augusztus 25én befejezdött. Jelenleg a megépült önkormányzati utak forgalomba helyezési eljárása történik. 3) A Játszva, sportolva megelzni program: Püspökladány Város Önkormányzata megállapodott a SportInfrastruktúra Kft. szervezetével a Játszva, sportolva megelzni program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérl. A tanulmányt a vállalkozó szervezet elkészítette. 4) Közintézmények energetikai korszersítése: A SportInfrastruktúra Kft. elkészítette a Közintézmények energetikai korszersítésére irányuló pályázat mszaki megvalósíthatósági tanulmányát. A megvalósíthatósági tanulmány alapját képezi egy újabb pályázat benyújtásának.

23 22 II ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK: A) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BENYÚJTOTT, BÍRÁLAT ALATT LÉV PÁLYÁZATOK 1) Nemzeti diverzifikációs program: A 148/2009. (XII. 12.) önkormányzati testületi határozat szerint az Európai Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a nemzeti diverzifikációs program keretében a vidéki települések megújítására, fejlesztésére, a cukorgyárak bezárásával érintett településeken vissza nem térítend támogatás igénybevételére nyílt lehetség. Püspökladány Város Önkormányzata a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a meglév játszótereink fejlesztésére és a Katolikus templom eltti tér felújítására, korszersítésére nyújtott be pályázatot. A pályázati támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %a. Az ÁFA költségét nem támogatják, melynek mértéke e Ft. A pályázat elkészítés költsége eft. Így az önkormányzatnak a beruházáshoz efttal kell hozzájárulnia. Döntés 2011ben várható. 2) Funkcióbvít Integrált településfejlesztés: Az Északalföldi Operatív Program keretében Püspökladány Város központi területeinek megújulására pályázat benyújtására nyílt lehetség. A projekt elszámolható költségeinek 85%a a támogatás mértéke. A Funkcióbvít integrált települési fejlesztések tárgyú pályázat tervezési programjában a BajcsyZsilinszky u. 2. sz. alatti Dorogi Márton Városi Mveldési Központ könyvtár feletti épületrész emeletráépítéses bvítése, az épületet körülvev tér rendezése, térburkolása, térvilágítása, szabadtéri színpad építése, parkolók kialakítása, útépítés szerepel. A BajcsyZsilinszky utca rendezése a közterületi parkolók, autóbuszöblök, gyalogút kiépítése része a tervezett fejlesztésnek. A Polgármesteri Hivatal Bocskai u. 2. sz. alatti lapos tets épületének emeletszint

24 23 tettérrel való beépítése és a bels parkolók kialakítását tartalmazza a pályázat. A piactér többfunkciós célú fejlesztése, burkolása, közmátépítése, fedett elárusító helyek kialakítása és a piacfelügyeli épület megépítése része a fejlesztésnek. Tervezési költségre eftot, integrált városfejlesztési stratégiai terv, illetve elzetes akció tervre eft saját forrást tervezett be az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén a betervezett kiadás 85 %a hívható le. A pályázat els fordulójának végleges elbírálása még nem történt meg. C./ Támogatási szerzdéssel rendelkez, nyertes pályázatok 3) Püspökladány Déli gyjtút hálózatának kiépítése: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Északalföldi Program támogatási rendszeréhez a Püspökladány Déli gyjtút hálózat kiépítése tárgyában Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A tervezett úthálózat a 42es fközlekedési út csatlakozásától a Keleti sor Déli sor Arany János zug Radnóti utca nyomvonalán valósul meg az Erss Lajos utca csatlakozásáig. Püspökladány Város Önkormányzatnak a tervezett útberuházás megvalósításához a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az elismerhet költségek 85% ig vissza nem térítend támogatást biztosít. A támogatás biztosítására létrejött támogatási szerzdés aláírásra került. Elkészültek az útépítés kiviteli tervei (út, csapadékvíz, elektromos). Jelenleg a tervezett Déli Gyjtút építés közbeszerzési eljárásának elkészítése történik. A kivitelezés tervezett befejezési határideje december 31. 4) Trianoni emlékm A képviseltestület 78/2010. (VIII. 16.) sz. határozatában döntött arról, hogy Györfi Lajos szobrászmvész tervei alapján és kivitelezésében Trianoni Emlékm készüljön. A Nemzeti Erforrás Minisztérium (NEFMI) megbízásából a Magyar Mveldési Intézet és Képzmvészeti Lektorátus (MMLK) által a köztéri

25 24 képzmvészeti és iparmvészeti alkotások megvalósításának támogatására kiírt évi pályázati felhívásra Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A Gyrfi Lajos szobrászmvész Trianonemlékm és Országzászló cím alkotásának megvalósításához a szakérti bizottság döntése alapján , Ft támogatást biztosítottak. A köztéri alkotás a Kálvin téren református templom kert mellett ünnepélyes keretek között került felavatásra augusztus 20án. B) BEADÁSRA VÁRÓ PÁLYÁZATOK 1) Többcélú Oktatási Intézmény Petfi S. utcai épületének tetfelújítása: Az Önkormányzati Miniszter a központosított elirányzatból származó támogatás igénybevételét tette lehetvé a bölcsdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez. Püspökladány Város Önkormányzata a Petfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladány Petfi u. 9. sz. alatti épületének (korábbi polgári iskola épülete) tetfedés és kapcsolódó (bádogos, ács) munkáira nyújtott be pályázatot. Pályázatunk forrás hiány miatt elutasításra került. 2) Újtelepi szennyvízvezeték építés második fordulója: Az áthúzódó beruházások között szerepel az Újtelepi szennyvízvezeték építés elkészít munkái. Jelenleg az elkészítési munkák 2. fordulóban elírt feladatainak készítése történik. A konkrét kivitelezési munka várhatóan évben indul.

26 25 Egyéb fejlesztési kiadások A korábbi években útépítésre és szennyvízhálózat építésre felvett hitel törlesztését, s azok szeptember 30ig felmerült hitelkamat költségeit tartalmazza. Ugyancsak itt szerepel a évben felvett támogatást megellegez hitel és annak kamatának megfizetése. A támogatást megellegez hitel utolsó részletét október 5én a gyjtút BM. támogatásának megérkezése után teljesítette az önkormányzat. Az útépítésre betervezett hitel kamatból eftot kellett szeptember 30ig kifizetni az önkormányzatnak.. A Gabonaipari Rt. bekötútjának felújításához történ hozzájárulás a Vagyonkezel Holdingnak átadásra került. A lakáshoz jutás támogatás igénybevétele szoros összefüggésben van a hitelezés során bekövetkezett nehézségekkel, eddig 4 család részesült ebben a támogatási formában szeptember 30ig. A megigényelt és a központi költségvetés által megküldött közmfejlesztési támogatást az érintett lakosok részére kiutaltuk. Az önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulását a 3/a számú melléklet mutatja be.

27 26 Év végéig történ kitekintés Mint már korábban jeleztük, a folyószámla és munkabér hitel a évre tervezett rövidlejáratú mködési hitelt helyettesíti évben a számított 171 millió forint mködési hiány véglegesen megmarad az önkormányzat költségvetésében, de ez még emelkedhet is az év hátralév részében vállalt önkormányzati kötelezettséggel. Ezzel a mködési hiánnyal indítja az önkormányzat a évet, ami tovább növekszik a évi költségvetésben keletkez hiány összegével. Az év hátralév részére komoly, felelsségteljes pénzügyi döntéseket kell meghoznia a képviseltestületnek és az intézményvezetknek a költségvetési egyensúly megrzése és a további nyertes pályázatok saját forrásának biztosítása érdekében. Kérem a képviseltestületet, hogy az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. Püspökladány, november 14. A r n ó t h Sándor polgármester

28 Püspökladány Város Önkormányzata évi bevételeinek alakulása szeptember 30ig 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a I. Működési bevételek (1+2) ,82 1. Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3+1/4) , Intézmények működési bevételei ,99 Bölcsőde ,40 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,43 Egyesített Óvodai Intézmény ,21 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,32 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,82 Gazdasági Ellátó Szervezet ,27 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,32 Hivatásos Önk. Tűzoltóparancsnokság ,63 Püspökladányi Tájékoztató Központ , Önkormányzati működési bevételek ,53 Okmányiroda bevétele ,81 Bérleti díj ,65 Egyéb önkormányzati működési bevételek ,05 Földhaszonbérleti díj bevétele ,87 Kamatbevétel ,00 Temető bérleti díja ,67 Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele , évi APEHhez befizetendő áfa bevétel ,10 Fordított Áfa bevétel (technikai jellegű számla) ,00 Felhőszakadás és viharkár kártérítése Kistérségi Iroda működési bevétele ,00 Elkülönített működési számla kamatbevétele , Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás működési célú kamatbevétel 278 felhalmozási kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4) , Helyi adók ,96 Magánszemélyek kommunális adója ,41 Szálláshely utáni idegenforgalmi adó ,80 Iparűzési adó ,86 Gépjárműadó , Átengedett központi adók ,77 Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) ,60 Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt , Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek , Talajterhelési díj , Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság 84 Építésügyi bírság Adatok e Ftban 1. oldal

29 I. II. MEGNEVEZÉS Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások (1/1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a , Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása , Normatív, kötött felhasználású központi támogatások ,21 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,60 Pedagógiai szakszolgálat támogatása ,60 Egyes szociális feladatok támogatása ,29 Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatás ,94 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás ,30 támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása , Központosított előirányzatok ,32 Kisebbségi önkormányzat támogatása Gyűjtőutakra BM támogatás ,00 Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatása Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM támog Kerékpárút BM támogatás ,81 Prémium évek program támogatása IV.n.év, I. n.év ,00 Keresetkiegészítés támogatása december január, március ,00 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatása hó ,00 Az integrációs rendszerben dolgozó ped. anyagi tám hó ,00 Lakossági közműfejlesztési támogatás IV.n.év, I.n.év ,00 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ,00 Lakossági közműfejlesztési támogatás II.n.év ,00 Prémium évek program támogatása II.n.év ,00 Óvodáztatási támogatás ,00 Nyári étkeztetés támogatása ,00 Pedagógiai szakszolgálatok megszervezésének támogatása ,00 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása ,00 Az alapfokú művészetoktatás támogatása ,00 Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása ,00 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása , Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támogatása Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása , ,00 2. oldal

30 Módosított MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesített előirányzat szeptember %a 30án I. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,61 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,03 Önkormányzati lakások értékesítése ,02 Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel ,51 KÖZKÉV iroda és varroda értékesítéséből származó bevétel ,00 Telekértékesítés ,96 = Zrínyi utca 16. sz. ei: teljesítés: ,00 = Petőfi utca 11.sz. ei: teljesítés: ,00 = Piaci telkek ei: teljesítés: ,00 = Honvéd utca 9. szám alatti telkek (volt teniszpályák) ei: teljesítés ,00 Egyéb beépítetlen földterület értékesítése ,00 Közbeszerzési pályázati csomag értékesítési díja ,00 Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj , Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei ,00 SegítőKezek Szociális Szolgáltató Központ ,00 IV. 1. Támogatásértékű bevétel (1+2) ,88 Működési célú, támogatásértékű bevételek (1/1+1/2) ,39 Intézmények működési célú támogatásértékű 1 1 bevételei ,34 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,60 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,01 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,18 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,98 Egyesített Óvodai Intézmény ,48 Tájékoztató Központ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ ,21 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparnacsnokság Önkormányzat működési célú támogatásértékű 1 2 bevételei ,91 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel: Segítő Kezek Szoc. Szolg. Közp. működéséhez ,66 Pedagógiai szakszolgálat működéséhez ,88 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól a települések hozzájárulásának átvétele jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz ,00 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú támogatásértékű átvétel ,00 Mezőőri szolgálatra átvétel ,00 Közhasznú foglalkoztatásra átvétel ,45 Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatáshoz átvett pénzeszköze ,23 A segítő Kezek Szociális intézmény által végzett: = Közösségi pszichiátriai ellátásra átvétel a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól ,82 = Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez pályázati pénzeszköz ,93 Településőri foglalkoztatáshoz átvétel ,33 3. oldal

31 I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának települések által történő megtérítése = Szerep Önkormányzat ,00 = Sárrétudvari Önkormányzat ,29 Kisebbségi Önkormányzat támogatása ,82 Körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása ,00 Országgyűlési képviselő választásra átvett pénze ,00 Területi polgárvédelmi alapegység felkészítésére átvétel ,00 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól ,12 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől ,25 Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel ,00 Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvétel ,00 Otthonteremtési támogatásra átvétel ,65 Gondozási szükséglet megállapítására szakértői díj átvétele ,00 OKM "A teljesítménymotivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok ,00 teljesítményének elismerése" támogatás Kistérségi Iroda ,15 Pénzmaradvány rendezés központi költségvetésből és pénzmaradvány átvétel intézményektől Önkormányzat képviselő és kisebbségi képviselő választásra átvett pénzeszköz ,99 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék ,00 Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvétel ,00 Kríziskezelő program igazgatási költségeire átvétel évi esélyegyenlőségi és integrációs pályázati maradvány átvétele Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás , Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel ,48 Intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei ,47 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,78 Egyesített Óvodai Intézmény Óvoda ,25 Püspökladányi Többcélú Nevelési,Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű 2 bevételei ,43 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel Szoc. és Munkaügyi Minisztériumtól ,31 Roma Közmunkaprogramhoz átvétel településektől ,00 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához ,00 Gyűjtőutakra BM támogatás Újtelepi szennyvízberuházás BM támogatás ,00 Karcagi utcai idősek otthona beruházás BM tám ,00 Kerékpárút BM támogatás 0 0 Aktívan a holnapért közmunka pályázat CÉDE támog ,04 Segítő Kezek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázatának LEKI támogatása ,00 Kistérségi Iroda ,00 Kombájn önerő átvétele Karacs Ferenc Gimnáziumtól ,00 TIOP "Hajdúsági Könyvtári Kapuk" támogatás ,01 TÁMOP "Partnerek a tanulásban" támogatás , Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás ,86 4. oldal

32 I. MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a V. Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2) Működési célú pénzeszköz átvétele 1. államháztartáson kívülről (1/1+1/2) Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele 1 1 államháztartáson kívülről , , Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 2 államháztartáson kívülről ,79 Tájékoztató Központ ,68 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00 Karacs F. Gimn. Szakk. Szakisk. és Kollégium ,00 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,75 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2+2/3) ,34 2 Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz 1 átvétele államháztartáson kívülről ,73 ÉAOP támogatás gyűjtőút építéséhez ,49 ÉAOP támogatás kérékpárút építéséhez ,78 Közösségi közlekedés fejlesztéséhez ,00 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ áthelyezéséhez ,69 Újtelepi szennyvízvezeték építés ,00 Karcagi u. 32. Idősek Otthona felújításához ,00 Déli gyűjtőút hálózat fejlesztéshez ,00 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez ,00 Többcélú Oktatási Intézmény tetőfelújítás ,00 Útépítéshez átvétel lakosságtól ,40 Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához Trianoni emlékmű megvalósításához Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 2 államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás ,24 65 VI. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2) ,61 Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése ,55 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkáltatói kölcsön visszetérülése ,55 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ( I VI ig ) ,08 5. oldal

33 I. VII. MEGNEVEZÉS Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat szeptember 30án Teljesített Teljesítés %a ,00 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Fejlesztési pénzmaradvány ,00 Polgármesteri Hivatal ,00 Segítő Kezek Szoc.Szog. Központ és Gy. Szolg ,00 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium ,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,00 Pálfi István Szakképzsszervezési Társulás évi pénzmaradványa , Működési pénzmaradvány ,00 Bölcsőde ,00 Segítő Kezek Szoc.Szolg. Központ és Gy. Szolg ,00 Egyesített Óvodai Intézmény ,00 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény ,00 Karacs F. Gimn. Szakk.Szakisk. és Kollégium ,00 Gazdasági Ellátó Szervezet ,00 Dorogi Márton Városi Művelődési Központ ,00 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Intézmény neve től) ,00 Püspökladányi Tájékoztató Központ ,00 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság ,00 Polgármesteri Hivatal ,00 Kistérségi Iroda ,00 Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás évi pénzmaradvány ,00 VIII január 1jei bankszámla egyenleg Intézmények Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás Polgármesteri Hivatal IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek ,73 1. Működési célú hitel felvétele , Rövidlejáratú működési hitel felvétel , Munkabérhitel Folyószámla hitel Felhalmozási célú hitel felvétele , évben megpályáztatott fejlesztési hitel felvétele útépítésre , évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel ,00 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT ( I IX ig ) ,36 6. oldal

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE B u d a ö r s BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE T a r t a l o m j e g y z é k Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. 01 Száma: 16523-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45...

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45... Minta ZH BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS VEZETI SZÁMVITEL TANSZÉK Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból 2008. október 28. Kérjük, a dolgozat megkezdése eltt az alábbi adatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2.

ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL. Sátoraljaújhely, 2011. november 2. ELİTERJESZTÉS A ZEMPLÉNI VÍZMŐ KFT 2011. I-III. N. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL Sátoraljaújhely, 2011. november 2. 1 A 2012. évi vízdíj-, illetve szennyvízdíj árterv összeállítása a 2011. I-III. negyedévi tényadatokra

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2015. évi december

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311 Ügyirat száma: 510-20/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. november 4., szerda 99. szám Ára: 770, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1998: XLVIII. tv. 1998: XLIX. tv. 50/1998. (XI. 4.) BM r. 46/1998.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben