BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 219/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a október 18-ai ülésén a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. -ában foglaltak szerint tekintettel az önkormányzati jogalkotási kötelezettségre - sürgősségi indítványként tárgyalja A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú előterjesztést. Határidő: október 18. Tárgy: Tájékoztató a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 222/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamennyi munkatársának áldozatos tevékenységért. Határidő: október 18. Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 223/2013. (X. 18.) közgy.

2 H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság valamennyi munkatársának áldozatos tevékenységért. Határidő: október 18. Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása A közgyűlés 12 igen szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 25/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetés főösszege 1. (1) A évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdésében a évi költségvetés főösszege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) A rendelet 2. (2) bekezdésében a évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft Módosított ezer Ft kiadásainak főösszege bevételeinek főösszege (finanszírozási bevételek nélkül) finanszírozási bevételek összege Költségvetési bevételek 2. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul.

3 (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdésében az önkormányzat évi költségvetési mérlegében történő változások részletezését az 1/b. melléklet tartalmazza. (4) A Rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/b. melléklete lép. (5) A Rendelet 3. (5) bekezdésében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma az 1/c. melléklet szerint változik. (6) A Rendelet 1/c. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/c. melléklete lép. (7) A Rendelet 3. (6) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2. és 3/a. melléklet szerint változnak. (8) A Rendelet 3. (7) bekezdésében a költségvetési szervek irányítószervi támogatása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul, a saját hatáskörű bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul a 2. melléklet szerint. (9) A Rendelet 3. (8) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (10) A Rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. melléklete lép. 3. Költségvetési kiadások 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. (3) bekezdésben foglalt, az (1) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak. 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási főösszege ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4 (3) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje ezer Ft-tal nő, így az ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 6. Beruházási kiadások 6. (1) A Rendelet 7. -ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 7. Felújítási kiadások 7. (1) A Rendelet 8. -ában az önkormányzat felújítási kiadásainak főösszege ezer Fttal csökken, így az ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 8. Tartalékok (1) A Rendelet 10. (1) bekezdésében a tartalékok összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. 8. (2) A Rendelet 10. (2) bekezdésében az általános tartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. A különböző jogcímeken meghatározott céltartalék összege ezer Ft-tal csökken, így az ezer Ft-ra módosul. (3) A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

5 9. Vegyes rendelkezések 9. A Rendelet 12. (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. melléklete helyébe jelen rendelet 4/a. melléklete lép. 10. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével szeptember 30-ig visszamenőleg kell alkalmazni. (2) A 2. (5) bekezdésében foglalt létszámváltozások a Békéscsabai Intézményellátó Centrumnál szeptember 1-től, az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél december 1-től lépnek hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: Döntés a évi hitelfelvétel tárgyú beszerzési eljárásban A közgyűlés 12 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 224/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) hirdeti ki. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések aláírására. Határidő: október 18.

6 Tárgy: Döntés Békéscsaba Megyei Jogú Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzete praxisjogának átadásáról A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 225/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátását Dr. Szilágyi Annamária mint a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyes közreműködésével biztosítja január 1. napjától. Határidő: október Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban foglaltak teljesülése érdekében Dr. Szilágyi Annamáriával az 1. melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az előszerződés aláírására. Határidő: október Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Dr. Szilágyi Annamáriával a praxisjogát engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően a 6. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozóan a 2. melléklet szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Dr. Szilágyi Annamária feladat-ellátási szerződésének megkötését megelőző napon Dr. Kovács Lajos 6. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződését közös megegyezéssel megszünteti és felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a megszüntető okirat aláírására. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Dr. Kovács Lajos háziorvosnak a békéscsabai lakosság háziorvosi ellátásáért folytatott több mint 40 éves tevékenységéért. Határidő: december 1.

7 1. melléklet Előszerződés háziorvosi feladatok ellátására amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Vantara Gyula polgármester, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Dr. Szilágyi Annamária és Társa Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70., képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető mint a személyes ellátásra kötelezett háziorvos, szül.: Békéscsaba, október 28., an.: Góra Mária Ilona, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70. szám alatti lakos) mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Dr. Szilágyi Annamária az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 1. (2) bekezdés c) pontja szerinti praxisjogot megszerzi, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően az Önkormányzat feladat-ellátási megállapodást köt a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel. 2. Dr. Szilágyi Annamária kijelenti, hogy a praxisjog megszerzésének feltételeivel rendelkezik. 3. A felek megállapodnak abban, hogy az egészségügyi szolgáltató köteles a háziorvosi ügyelet ellátásában részt venni, ezen feladatai ellátása érdekében vállalja, hogy a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság és Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között március 29. napján kötött feladatvállalási szerződésben foglaltakat teljesíti. 4. A jelen előszerződés alapján megkötendő feladat-ellátási szerződést a felek a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő naptól határozatlan időre kötik. 5. A jelen előszerződés alapján megkötendő feladat-ellátási szerződésben Dr. Szilágyi Annamária személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a felnőtt háziorvosi ellátás biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) foglaltak szerint biztosítja. 6. A feladat-ellátási szerződést megkötő egészségügyi szolgáltató köteles a feladatellátása során használatába kerülő rendelő és helyiségei fenntartásával, üzemeltetésével járó költségeket saját maga viselni, a feladatellátást szolgáló eszközök működőképes rendelkezésre állásáról, pótlásáról saját felelősségi körében gondoskodni és maga gondoskodik az ESZCSM rendeletben és az EüM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi feltételek biztosításáról (asszisztens, szakdolgozó, takarítás, technika, működtetés stb.).

8 7. Az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötendő finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. 8. A jelen előszerződést kötő és a praxisban személyes közreműködést vállaló orvos által bemutatott okiratokban szereplő adatok: Név: Dr. Szilágyi Annamária Orvosi oklevelének száma, kelt: 133/1997. O. E. sz. Szakorvosi képesítés megnevezése és száma: ortopédia szakorvosa 453/2002., háziorvostani szakképesítéshez szükséges klinikai és ambuláns gyakorlatokat teljesítette, a képzés folyamán elsajátított ismeretekből eredményes vizsgát tett 1869/56404/2003/05. Orvosok működési nyilvántartásába vételének száma: M/56404 Praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásának igazolása Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztálya /2010/OMO ügyiratszámú határozata Békés Megyei Orvosi Kamara 77/2013. ügyiratszámú Tagsági igazolása Dr. Szilágyi Annamária és Társa Szolgáltató Betéti Társaság társasági szerződése 9. A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és az ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A felek jelen előszerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, október 21.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Vantara Gyula polgármester. Dr. Szilágyi Annamária és Társa Bt. képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi ellenjegyzés:. Tarné Stuber Éva osztályvezető

9 2. melléklet EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Vantara Gyula polgármester, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Dr. Szilágyi Annamária és Társa Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető, szül.: Békéscsaba, október 28., an.: Góra Mária Ilona, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70. szám alatti lakos), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 1. A személyes ellátásra kötelezett orvos neve: Dr. Szilágyi Annamária Szül.: október 28. An.: Góra Mária Ilona Lakcím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 70. A diploma kelte, száma: 133/1997. O. E. sz. Szakorvosi képesítés megnevezése és száma: ortopédia szakorvosa 453/2002., háziorvostani szakképesítéshez szükséges klinikai és ambuláns gyakorlatokat teljesítette, a képzés folyamán elsajátított ismeretekből eredményes vizsgát tett 1869/56404/2003/05. Felelősségbiztosítás száma: Társadalombiztosítási szerződés száma: Működtetési engedély száma: Orvosok orsz. nyilv. száma: M/56404 Az egészségügyi szolgáltató székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út A Megbízott jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó mint az egészségügyi közszolgáltatásokért felelős szerv megbízása alapján, annak egészségügyi alapellátási feladatai közül e szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat felnőtt háziorvosi szakmai kompetenciakörben, a jogszabályokban és a szakmai szabályokban előírt tartalommal, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: EüM rendelet) meghatározottak szerint, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja: - a jelen szerződés mellékletét képező, a háziorvosi körzetek felosztásáról szóló 12/2002. (VI. 6.) önk. rendeletben szereplő körzetfelosztás alapján, a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetként megjelölt területen élő lakosokat, illetve a külön jogszabályban foglaltak szerint az általa fogadott lakosokat ellátja, - sürgős szükség esetén - függetlenül attól, hogy a beteg melyik körzethez tartozik - a szakma szabályai szerinti sürgősségi ellátásban részesíti a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 3. A Megbízott a háziorvosi ügyelet ellátásában részt vesz, ezen feladatai ellátása érdekében vállalja, hogy a Csaba Ügyeleti Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság és Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között március 29. napján kötött feladatvállalási szerződésben foglaltakat teljesíti.

10 4. A Megbízott köteles képesítésének megfelelő szakmai színvonalon, a szakmai szabályokban előírt tartalommal, a tőle elvárható gondossággal eljárni, egészségügyi szolgáltatásban részesíteni a rábízott lakosságot. 5. A Megbízott vállalja, hogy fenti tevékenységi körben meghatározott szolgáltatásait az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével (OEP) közvetlenül kötött finanszírozási szerződésben foglaltak alapján az erről rendelkező jogszabályokban részletezett pénzbeli ellenszolgáltatásért végzi. A tevékenység folytatásának előfeltétele, egyben ezen szerződés érvényességének feltétele, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Megbízott között fennálljon hatályos finanszírozási szerződés. A finanszírozási szerződést a Megbízott maga jogosult és egyben köteles megkötni, az esetleges változásokról a Megbízót haladéktalanul értesíteni köteles. A Megbízott a társadalombiztosítás által finanszírozott térítésmentesen, részleges térítés ellenében, valamint a csak térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyújtja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény rendelkezései alapján. 6. Ezen szerződés 2. pontjában részletezett tevékenység folytatásának további alapfeltétele, hogy a Megbízott rendelkezzen az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) szerint meghatározott praxisjoggal. 7. A Megbízott rendes munkaideje, egyszersmind a napi rendelkezésre állási ideje munkanapokon (a pihenőnapok és a munkaszüneti napok kivételével) napi 8 óra, ez alapesetben óráig tart, amelyből napi 4 óra a rendelési idő. A Megbízott a napi rendelési időtartamot meghaladó munkaidejében is köteles az ellátandó lakosság rendelkezésére állni. Feladatainak ellátása idején elérhetőségéről a hozzá fordulókat biztosítani, elérhetőségét jól látható helyen feltüntetni, telefonkönyvben telefonszámait közzétenni köteles. Rendelési idejében köteles munkahelyén tartózkodni és a hozzá forduló személyeket a szakma szabályai szerint ellátni. Folyamatos rendelését ezen idő alatt, csak - halasztást nem tűrő - sürgős betegellátási kötelezettsége teljesítése miatt szakíthatja meg, amelynek tényét a betegdokumentációban rögzíti. Rendelési hely, idő: Békéscsaba, Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 8. A Megbízó a rendelési idő megváltoztatásának a jogát fenntartja. A rendelési idő egyoldalú - a Megbízó által történő - megváltoztatására azonban csak indokolt esetben, sorozatos jelzés esetén, lakossági igényekre való tekintettel kerülhet sor, amennyiben a Megbízottal történt egyeztetés eredménytelen volt. 9. A Megbízott köteles a várószoba, váróterem nyitva tartásáról a rendelési idő kezdete előtt legalább fél órával gondoskodni. 10. A Megbízó jogosult és köteles az egészségügyi ellátási szerződés alapján működő egészségügyi szolgáltatónál ellenőrizni a szerződésben vállalt kötelezettségek

11 teljesítését. A Megbízott köteles a Megbízója számára, annak kérésére a megbízás szerződésszerű teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 11. A Megbízott maga gondoskodik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) és az EüM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi feltételek biztosításáról (asszisztens, szakdolgozó, takarítás, technika, működtetés stb.). 12. A Megbízott e szerződésben vállalt feladatát személyesen köteles elvégezni, kivéve: - ha egészségi állapota miatt erre nem képes (keresőképtelenség), vagy - ha szabadságát tölti, vagy - hivatalos távollét esetén, vagy - egyéb, jogszabályokban meghatározott esetekben. 13. A Megbízott maga gondoskodik önmaga, valamint alkalmazottai helyettesítéséről, ennek anyagi forrásigényéről, a helyettesítést ellátók szakmai megfelelőségéről, az általuk okozott károk megtérítéséről. 14. A Megbízott távolléte időtartamára helyettest vehet igénybe. A helyettesítés történhet a helyettesítő vagy a helyettesített orvos rendelőjében (ez utóbbi abban az esetben, ha a rendelő 600 m-nél távolabb esik a helyettesítő orvos rendelőjétől). A helyettesítés körülményeiről köteles a lakosságot minden esetben, a Megbízót a két héten túli távollétekről időben és írásban tájékoztatni (levél, fax, elektronikus úton). Helyettesítő orvos: Helyettesítés helye: 5600 Békéscsaba, 15. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény rendelkezéseiből eredő egészségügyi alapellátási kötelezettségeit azáltal biztosítja, hogy a jelen egészségügyi ellátási szerződés keretében gondoskodik a lakosság egészségügyi alapellátásáról. A felnőtt háziorvosi ellátás biztosításához az ESzCsM rendelet szerinti feltételeket a Megbízott biztosítja. 16. Jelen szerződés megszüntetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. A határozatlan időre kötött szerződést a másik félhez írásban intézett indokolt és okszerű felmondással a felek megszüntethetik. A szerződés rendes felmondással csak a szerződéskötéstől számított 5 év elteltével szüntethető meg. A felmondási idő 6 hónap. A szerződés a felmondást tartalmazó jognyilatkozat kézhezvételét követő hatodik hónap utolsó napján szűnik meg. A Megbízó a feladat-ellátási szerződést - indokolással - felmondja, ha a) a felnőtt háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, b) a felnőtt háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

12 A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha: a) a Megbízott működtetési joga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, alkalmatlanság stb.), b) a Megbízott finanszírozási szerződése az OEP-pel bármilyen okból megszűnt, c) a népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedélyt visszavonják, d) a Megbízott az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételeknek nem felel meg, e) a Megbízott ellen végelszámolási vagy felszámolási eljárás van folyamatban. A jelen megállapodást a Megbízott abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Megbízó a megállapodásban vagy a jogszabályban foglalt kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. 17. Jelen szerződés január hó 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól. 18. A jelen megállapodás egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a megállapodás egészének érvényességét. 19. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozóan a Ptk. és az Öotv. rendelkezései az irányadóak. 20. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Öotv. és a korábban hivatkozott jogszabályok alkalmazandók. 21. A jelen szerződéssel szabályozott jogviszonyban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek megpróbálják megegyezés útján rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy - hatáskörtől függően - kikötik a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét. A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Békéscsaba, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Vantara Gyula polgármester (Megbízó).. Dr. Szilágyi Annamária és Társa Bt. képviseli: Dr. Szilágyi Annamária üzletvezető Ellenjegyzem:.. Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi ellenjegyzés:.. Tarné Stuber Éva osztályvezető

13 Tárgy: Tag delegálása a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet felügyelő tanácsába A közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 226/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet felügyelő tanácsába Dr. Kerekes Attilát delegálja. Határidő: október 18. Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2013. (X. 21.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 60. (3) és (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (1) A házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka és a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére a Szoctv át, át, valamint 65/C 65/E. -át megfelelően kell alkalmazni. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén

14 a) a Nagyrét tanyákon (Veszei - Élővíz-csatorna - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa Élővíz-csatorna - Sikonyi gátőrház - Ó-Körös terület), b) a Kisrét tanyákon (Sikony - Élővíz-csatorna - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa - Budapest-Lőkösháza vasútvonal - Murony község közigazgatási határa - Békés város közigazgatási határa, illetve Felső-nyomás- Kisrét határvonalán található Felsőnyomás számú tanyákig), c) a Felső-nyomás tanyákon (Budapest-Lőkösháza vasútvonal - Békéscsaba belterületének közigazgatási határa - a 47-es főút Szeged irányába - Telekgerendás község közigazgatási határa - Kétsoprony község közigazgatási határa - Kamut község közigazgatási határa - Murony község közigazgatási határa) biztosítható. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatok: a) közreműködés az étkeztetésben a napi egyszeri meleg étel (ebéd) házhoz szállítása által, b) a házi segítségnyújtásban való közreműködés keretében a gondozónak a szolgáltatást igénybe vevő lakására történő szállítása, c) közreműködés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során, az ügyeletes gondozók eljuttatatása az ellátásban részesülőkhöz, d) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, e) a szolgáltatást igénybe vevő egészségügyi intézménybe szállítása, amennyiben az illető tömegközlekedési eszközt nem tud igénybe venni, f) gyógyszer felíratása, kiváltása és a gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása, g) a bevásárlás, segítségnyújtás a bevásárláskor, h) lakossági szolgáltatás keretében fűnyírás, tüzelő beszerzés, favágás, tüzelő bekészítés, meghibásodott háztartási gépek szervizbe történő eljuttatása, hóeltakarítás, i) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása óvodába, iskolába, egészségügyi intézményekbe, és közösségi programokra. (4) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek az alábbi lakossági szolgáltatások: a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, a helyi rendezvényekre történő szállítás, b) a lakossági igények továbbítása, c) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, a felmerülő szállítási feladatok, amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, d) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az étkeztetésen, házi segítségnyújtáson, közösségi és szociális információk szolgáltatásán kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés, idősek klubjába történő eljuttatás. (5) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatásnak minősül: a) az ételszállítás,

15 b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása, a szolgáltatással kapcsolatos dokumentáció vezetése. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: Önerő vállalása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 227/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című (KEOP-1.3.0/ azonosító jelű) projekthez szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítja: A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a támogatási szerződéssel megegyezően: ,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 87, %-a, de legfeljebb ,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: ,- Ft, amely 100 %-ára támogatási igényt nyújtott be a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a BM EU Önerő Alapra, a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet szerint. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a rá jutó önrész összegét a és évi költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó összes saját forrás (forint) év év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat aláírására és a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatok megtételére.

16 Határidő: október 28. Tárgy: A CsabaPark projekt II. ütem pályázati dokumentációjának benyújtásra történő előkészítése A közgyűlés 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 228/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztése című pályázati felhívás újonnan történő meghirdetésére készítsen elő egy maximum nettó ,- Ft projektösszegű és maximum nettó ,- Ft saját forrásigényű, CsabaPark - Hagyomány és Gasztronómia II. ütem című pályázati dokumentációt. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati felhívás meghirdetése esetén a pályázati dokumentációt nyújtsa be, és felhatalmazza Kozma János vezérigazgatót a benyújtandó pályázat, valamint a szükséges nyilatkozatok aláírására. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat előkészítésének költségét (nettó ,- Ft) a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére rövid lejáratú támogatási kölcsön formájában biztosítja a évben. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a CsabaPark - Hagyomány és Gasztronómia II. ütem című pályázati dokumentációt a benyújtást megelőzően mutassa be a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előtt. Határidő: október 31.

17 1. számú melléklet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV /2013. Előadó: Mell.: Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a Békéscsaba 1498/31, 1492/1, 1512/5, 1509/1, 1506/2, 1507, 1508, 1493/3, 1506/11, 1506/12, 1506/13 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa képviseletében eljárva hozzájárulok ahhoz hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. a Dél-Alföldi Operatív Program Kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztése című pályázati felhívásának a keretében a CsabaPark - Hagyomány és Gasztronómia II. ütem című pályázatában a fenti területen a pályázatban tervezett fejlesztéseket megvalósítsa, továbbá a megvalósítást követő legalább 5 évig üzemeltesse. A fent nevezett ingatlanok jelen tulajdonosi hozzájárulás alapján a megvalósítás időtartama alatt és az azt követő legalább 5 évben a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. részére működtetésre rendelkezésre állnak. Békéscsaba, október 31. Vantara Gyula polgármester

18 Tárgy: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentumainak (I. fázis fejlesztési irányok) elfogadása A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 229/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentuma irányait, az előzetesen megfogalmazott prioritásokat és beavatkozásokat jelen határozat melléklete szerint. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz és az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedő, Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési részdokumentumait a Közgyűlés által elfogadott prioritások mentén a kiadott iránymutatásokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a minisztériumok részére megküldje. Határidő: október 31.

19 Békéscsaba Megyei Jogú Város és térsége fejlesztési dokumentumaihoz előzetesen megfogalmazott prioritások és beavatkozások a időszakra Prioritás Tervezett beavatkozások Operatív program Iparterületek kialakítása (területszerzés, Gazdaságfejlesztési és alapinfrastruktúra kiépítése, Innovációs OP (GINOP) megközelíthetőség javítása, ipari termelésre alkalmas csarnokok építése) Élelmiszeripar fejlesztése Munkahelyteremtést elősegítő beruházások Energetika Városrehabilitáció Turizmusfejlesztés Közlekedésfejlesztés Oktatási és kulturális intézményrendszer fejlesztése Egészségügyi alapellátás és szociális ellátás Épületenergetika: városi intézmények energetikai megújítása, energiahatékonyság Geotermikus energia felhasználása az energiaköltségek csökkentése érdekében Napenergia: napelempark létesítése Közvilágítás korszerűsítése Termálenergia a mezőgazdaságban (pl. kertészet) Funkcióbővítő városrehabilitáció folytatása több akcióterületen Szociális célú városrehabilitációs programok kombinálva mg. termékek piacra jutásával Gasztronómiai és aktív turizmus (Csabapark) Gyógyturizmus (fürdő) Vízi és kerékpáros turizmus Szálláshelyek fejlesztése Természetközeli fejlesztések Közösségi közlekedés rendszere Kerékpáros közlekedési hálózatok Bel- és külterületi utak fejlesztése Járdaépítési program Jókai Színház A szociális ellátórendszer társadalmi igényeknek megfelelő fejlesztése, korszerűsítése és ésszerűsítése. Az egészségügyi alapellátást biztosító infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése. Az önkormányzati bérlakásállomány bővítése, fejlesztése és felújítása. Bölcsődék és óvodák Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

20 A beavatkozások rövid tartalmi összefoglalása: Munkahelyteremtő beruházások: Ipari területek bővítése igények alapján. A városnak két iparterülete van: Almáskerti Ipari Park, és az ún. Északi Ipartelep. Emellett egy nagy inkubátorházat is üzemeltetünk. Cél a teljes közművesítéssel ellátott iparterületek kialakítása, amelyeket értékesítéssel tudunk hasznosítani. Emellett fontos befektetői igény bérbe vehető iparcsarnokok létesítése vagy barnamezős tevékenységként meglévő ilyen ipari ingatlanok ilyen jellegű fejlesztése. Az iparterületi fejlesztések helyszínei olyan módon kerültek kiválasztásra, hogy kisebb és nagyobb (több 10 ha) igények kielégítését is lehetővé teszik. Épületenergetika: intézmények, középületek teljes energetikai megújítása (komplex hőszigetelés, elektromosság korszerűsítése, gépészeti megújítás, ahol lehetőség van rá, megújuló energia felhasználásának elősegítése elsősorban napenergia vonatkozásában). A város ebben a témakörben már több oktatási intézmény esetében valósított meg fejlesztést, a cél ennek a programnak a folytatása. Geotermia: korábban már elindult ennek a tervezése, ennek keretében a geotermikus energia felhasználása a közintézmények energiaellátására elsősorban azon belvárosi területen, ahol ezek a közintézmények koncentráltan vannak jelen (oktatás, egészségügy, kulturális terület). A program részben összefügg az épületenergetikai fejlesztésekkel. Napenergia: nagyobb léptékű napelempark létesítése erre alkalmas földterületen (pl. rekultivált hulladéklerakó), energia felhasználása a városi energiaellátásban (pl. közvilágítás). Városrehabilitáció: a as időszakban is meglévő feltételek szerinti funkcióbővítő városrehabilitáció további ütemei, vállalkozói tőke bevonásával, valamint egyes városrészekben szociális jellegű városrehabilitációs programok megvalósítása (a as időszakban ilyen program megvalósítása még nem történt meg, egy projekt került benyújtásra 270 millió Ft-os összköltséggel, a megvalósítása folyamatban van). Emellett ún. tematikus akcióterületek is megfogalmazásra kerültek az alábbiak szerint: o Körös Hotel Malom tér Kórház akcióterület (városközponti, épületeit tekintve egyes részeiben erősen leromlott terület). o Piac és környéke akcióterület: városrészi rehabilitáció, kombinálva az agrártermékek piacra jutásának segítésével. Turizmus o Gasztronómia és aktív turizmus: a kiemelt projektként megvalósuló Csabapark projekt további elemeinek megvalósítása, kalandparki elemekkel együtt. o Gyógyturizmus: a jelenleg elsősorban városi fürdő turisztikai fejlesztése mennyiségi (további medence) és minőségi szempontok szerint, a fürdő turisztikai vérkeringésbe történő bekapcsolása. o Vízi és kerékpáros turizmus: térségi szemlélettel, Körösök és Élővíz-csatorna tekintetében, valamint városon belüli és térségi kerékpárút-hálózat eddigi

21 fejlesztéseinek folytatása, komplett hálózati szemlélettel. Élővíz-csatorna, mint komplex rekreációs fejlesztési terület. o Szálláshelyek fejlesztése: mind mennyiségi, mind minőségi szempontból, mivel Békéscsabán mindkettő tekintetben hiány mutatkozik annak ellenére, hogy ban több ilyen fejlesztés is támogatást kapott a városban. o Téglagyári tavak, mint természetközeli fejlesztési terület. Közlekedésfejlesztés o Közösségi közlekedés: minőségi szolgáltatás, utastájékoztatás, olcsóbb üzemeltetés. o Kerékpáros közlekedés: a városon belüli, részben turisztikai, de inkább hivatásforgalmi célú és a mindennapos kerékpáros közlekedést szolgáló hálózat fejlesztése. Ennek a hálózatnak sok eleme kiépült, de vannak olyan hiányosságok, amelyek miatt mindenképpen folytatni kell a programot. o Útfejlesztés: gyűjtő- és lakóutak fejlesztése, meglévő burkolatok javítása, illetve szilárd burkolattal nem rendelkező utak fejlesztése. Ennek egyik oka a lezajlott, 16 mrd Ft összköltségű szennyvízprojekt, amelyben az ilyen utak helyreállítására csak korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre. Ez a program kisebb részben gazdaságfejlesztési, nagyobb részben életminőségi célzatú. Oktatási és kulturális intézményrendszer fejlesztése o Elsősorban bölcsődei és óvodai fejlesztések, igények szerinti férőhelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése érdekében, figyelembe véve az energiahatékony működést is. Egészségügyi alapellátás és szociális ellátás fejlesztése o A szociális intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok fejlesztése, korszerűsítése, energiatakarékos üzemeltetésének megvalósítása. o Racionálisan, energiatakarékosan működtethető hajléktalanellátást biztosító ingatlan kialakítása. Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók működését szolgáló épületek, rendelők és egyéb tárgyi feltételek minőségi fejlesztése, annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása korszerű, energiatakarékosan működtethető rendelőkben történjen.

22 Tárgy: A Békéscsaba, Andrássy út 10. szám alatti 2974/3/A/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése A közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 230/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Békéscsaba, Andrássy út 10. szám alatti 2974/3/A/1 hrsz.-ú, 112 m 2 területű, kivett üzlethelyiség művelési ágú ingatlant nettó ,- Ft, azaz nettó huszonegymillió forint kikiáltási áron, árverés útján értékesíti. Az árverési hirdetmény az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező árverési szabályzat alapján kerül elkészítésre. 2. Az árverésen kialakult licitárat a vevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanárverés nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: március 31. Tárgy: Bíráló bizottság kijelölése a Kommunális szilárd hulladék összegyűjtése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 231/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Kommunális szilárd hulladék összegyűjtése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tárgyban közbeszerzési eljárást folytasson le. Felelős: Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke Határidő: június Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kommunális szilárd hulladék összegyűjtése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésében, bírálatában közreműködő, bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező szakértő tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

23 1. a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai ismeretekkel, szakértelemmel rendelkező személy: Csiaki Tamás osztályvezető, 2. a beszerzés tárgyához kapcsolódó szakmai ismeretekkel, szakértelemmel rendelkező személy: Wittmann László osztályvezető, 3. pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy: Kozma János vezérigazgató, 4. jogi szakértelemmel rendelkező személy: Dr. Kiss Gyula aljegyző, 5. közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy: Dr. Sódar Anita csoportvezető. Határidő: október Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kommunális szilárd hulladék összegyűjtése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésében, bírálatában közreműködő, bíráló bizottság tanácskozási joggal rendelkező képviselő tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: 1. Hanó Miklós alpolgármester, 2. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, 3. Strifler Attila képviselő, Határidő: október 18. Tárgy: A Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti 2911 hrsz.-ú ingatlan értékesítése (volt Leánykollégium) A közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 232/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti 2911 hrsz.-ú, 1016 m 2 területű, kivett kollégium művelési ágú ingatlant nettó ,- Ft, azaz nettó harminckettőmillió forint kikiáltási áron, árverés útján értékesíti. Az árverési hirdetmény az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 3. mellékletét képező árverési szabályzat alapján kerül elkészítésre. 2. Az árverésen kialakult licitárat a vevőnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie.

24 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlanárverés nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg. Határidő: március 31. Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek harmonizációja, deregulációja A közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. (2) bekezdésében és 13. (1) bekezdés 2. pontjában, a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 2. -ában, továbbá a természetvédelemről szóló évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Közterületen szeszesital nem árusítható és nem fogyasztható, kivéve a) a vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiségben, b) a közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi büfében, továbbá c) a január 1. és december 31. napján történő árusítást és fogyasztást. 2. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12/A. -ában az október 1-ig szövegrész helyébe az október 31-ig szöveg lép. 3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. - ában az október 1-ig szövegrész helyébe az október 31-ig szöveg lép.

25 4. A helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 23. (4) bekezdésében a három szövegrész helyébe az egy szöveg lép. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/1994. (VI. 2.) önkormányzati rendelet, a haszonállattartásról szóló 33/1993. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/1995. (II. 16.) önkormányzati rendelet, a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1997. (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdés 4. francia bekezdésében a 6169/5. hrsz. 0,6625 ha művelési ágból kivett, beépítetlen területű, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló szövegrész, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. -ában a Tótkomlós Város szövegrész, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet pontja. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Tárgy: A közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (1. forduló) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 233/2013. (X. 18.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét megismerte és elrendeli annak a Csabai Mérleg című városi lapban és a városi honlapon történő közzétételét. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: november 13. Tárgy: Településrendezési Eszközök módosítása A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 234/2013. (X. 18.) közgy.

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS ÖNKOR~NYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 487-2/2014. Előadó : Kissné Horváth Krisztina Mell.:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 84/2015.(V.29.) Képviselő-testületi határozat

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 84/2015.(V.29.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/10/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. május 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 84/2015.(V.29.)

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület!

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület! Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/379-2/2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében Ormai István polgármester,

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42524-586 Ügyiratszám: 20909-2/2013/05. Ügyintéző : Dr. Konczos Nóra Dr. Szakáiné Ujhelyi Anita Előterjesztés - a

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság tervezet igazgató Tárgy: Fogorvosi praxis átadása Melléklet: megbízási szerződés Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 74. MELLÉKLET: db TÁRGY: Javaslat az 6. számú vegyes fogorvosi körzet és az ıcsényi fogorvosi körzet összevonásával kapcsolatos és egyéb döntések meghozatalára E L İ T E R J

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 21-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. október 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 49/2005.(12.20.)sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK ÜZEMELTETÉSÉRE 1. A pályázat kiíró neve, címe és elérhetőségei: Név: Bük Város Önkormányzat Képviselője: dr. Németh Sándor polgármester Cím: 9737 Bük, Széchenyi

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: a Tiszavasvári II. sz.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, mint megbízó

Részletesebben

Megállapodás Id sek Otthona

Megállapodás Id sek Otthona 1 /.. Megállapodás Id sek Otthona 1. A megállapodást köt felek, jelen Megállapodás létrejött egyrészr l 1.1. A szolgáltatást nyújtó (továbbiakban intézmény) Az intézmény neve: Az intézmény címe: Csanytelek

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

a gyermekétkeztetés biztosítására

a gyermekétkeztetés biztosítására E LŐTERJESZTÉS a gyermekétkeztetés biztosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére. Előterjesztő: Stayer László Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben