ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7"

Átírás

1 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 6 II. Határozatok 7 A Közgyűlés március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 III. Mellékletek 15 Melléklet a Közgyűlés 63/2014. (III.20.) határozatához 15 Melléklet a Közgyűlés 69/2014. (III.20.) határozatához 16 Melléklet a Közgyűlés 70/2014. (III.20.) határozatához 17 Melléklet a Közgyűlés 75/2014. (III.20.) határozatához 19 Melléklet a Közgyűlés 76/2014. (III.20.) határozatához 20 Melléklet a Közgyűlés 80/2014. (III.20.) határozatához 21 Melléklet a Közgyűlés 83/2014. (III.20.) határozatához 22

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáró l Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái Intézményi térítési díj összege Intézményi térítési díj összege Önköltség 2 Napi díj Havi díj Étkezés Működési 3 Bölcsődei étkezés 510,- Ft 1.106,- Ft/fő 4 Bölcsődei gondozás Apró Falva Bölcsőde 1.330,- Ft ,- Ft 3.391,- Ft 5 Bölcsődei gondozás Pöttöm Sziget Bölcsőde 1.080,- Ft ,- Ft 3.139,- Ft 6 Házi gyermekfelügyelet 1.005,- Ft/óra 1.003,- Ft/óra 7 Étkeztetés 950,- Ft 909,- Ft 263,- Ft Összesen:1.172,- Ft/fő + kiszállítás 170,- Ft 170,- Ft 8 Házi segítségnyújtás 850,- Ft/óra 1.231,- Ft/óra Jelzőrendszeres házi 9 segítségnyújtás 10 Támogató szolgálat személy szállítás ,- Ft/készülék/év 130,- Ft/fő/ km személyi segítés ,- Ft/óra 11 Idősek klubja étkezés 1.565,- Ft/fő 1.564,- Ft/fő tartózkodás 1.160,- Ft/fő 1.595,- Ft 12 Személyszállítás 480,- Ft 480,- Ft/fő/nap Habilitációs Központ Gyermek étkezés 725,- Ft/fő 1.564,- Ft 13 tartózkodás 1.930,- Ft/fő 3.349,- Ft/fő Felnőtt étkezés 1.565,- Ft/fő 1.564,- Ft tartózkodás 1.930,- Ft/fő 3.349,- Ft/fő 14 Családok átmeneti otthona 1.080,- Ft/fő ,- Ft 2.821,- Ft 15 Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló 510,- Ft ,- Ft 1.792,- Ft/fő 16 Idősek otthona 1.865,- Ft ,- Ft 2.040,- Ft 3.835,- Ft (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák) *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján 4 2 3

3 I. RENDELETEK 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló évi CLIV tv (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 1. melléklet a 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1.3 táblájának 7. és 10. sora helyébe a következő sorok lépnek: [1.3 KÖRZETEK SZERINTI FOGORVOSOK ÉS RENDELŐK] KÖRZET A B C 7 DR. TASNÁDI BALÁZS SEMPREDENT KFT. ÉRD, FELSŐ UTCA GERGELY IBOLYA TÜNDE 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző GERGELY MEDICAL KFT. T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 81 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A pályázati kiírást a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság teszi közzé a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal, minden naptári év április 1. napjáig. A pályázatok elbírálásáról a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt. 2. A Rendelet 6. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A támogatás iránti kérelmek elbírálásáról, valamint az elszámolás elfogadásáról a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt. 1. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez 3. A Rendelet 8. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) E rendeletnek a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított 5. (5) bekezdését a évi pályázati forduló során is alkalmazni kell. 4. A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 4 1. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében az A sportegyesület a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt. 2. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében az Előnyt élvez az a pályázó, aki rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed. szövegrésze helyébe a következő szöveg lép: Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed

4 II. HATÁROZATOK 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a következő 27/A. -al egészül ki: 27/A. Az elismerések átadására a 27. -ban meghatározott időponttól eltérően is sor kerülhet, amennyiben 4 az átadás szempontjából méltóbb, vagy az elismeréshez jobban köthető alkalom merül fel. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a március 20-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, március 27. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 62/2014. (III. 20.) az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak évi bérleti díjának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a évre fizetendő bérleti díj összegét forint + ÁFA összegben állapítja meg. A évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege forint + ÁFA. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására március /2014. (III. 20.) a víziközművekre vonatkozó évi beruházási és felújítási terv elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉTV Kft. által elkészített, víziközművekre vonatkozó évi beruházási és felújítási tervet. A Vízügyi Alapba befolyó bevételt az önkormányzat csak a víziközmű-vagyon felújítására és rekonstrukciójára fordíthatja, ezért a évre tervezett bevétellel forint + ÁFA és forint + ÁFA - azonos összegű kiadás kerül megtervezésre a évi költségvetésben a víziközmű-vagyon felújítási munkáira. Határidő: a döntés továbbítására március /2014. (III. 20.) döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉRD és TÉR- SÉGE Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaságnak a ,- Ft értékű víziközmű-vagyon térítés ellenében történő átadására vonatkozó, melléklet szerinti szerződéses javaslatát nem fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az Étv Kft. ügyvezetésével az érintett víziközmű-vagyon térítésmentes átadása céljából. Határidő: a határozat továbbítására 15 nap 65/2014. (III. 20.) a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozat módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő 0110/103 helyrajzi számú, m 2 nagyságú ingatlan deponálóhelyként történő felhasználását megszünteti. 2. A szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponálóhelyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozatból a 0110/103 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szövegrész hatályát veszti. Határidő: a közlésre azonnal 66/2014. (III. 20.) a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról az Érd és Térsége Szennyvízelvezetésiés Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonát képező érdi 0110/103 helyrajzi számú, telephely, medence kivett művelési ágú, összesen m 2 nagyságú ingatlant határozatlan időre térítésmentesen vagyonkezelésbe adja közfeladat - rekultiváció elvégzése - céljából az Érd és 6 7

5 II. HATÁROZATOK Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. Határidő: azonnal 67/2014. (III. 20.) együttműködési megállapodás megkötéséről az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás teljesítése során a Közszolgáltató által az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészeiről beszállított lakossági folyékony hulladék Érdi Szennyvíztisztító Telepen történő leürítése céljából együttműködési megállapodást köt a Szippant-Hat Konzorciummal és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel. Az együttműködés értelmében az Önkormányzat a beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díjából 333,6,- Ft/ m 3 +27% ÁFA összeg megfizetését magára vállalja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési szerződés aláírására. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művekkel, valamint a Szippant-Hat Konzorciummal május 30- án megkötött együttműködési megállapodást továbbra is hatályban kívánja tartani, arra az esetre, ha az Érdi Szennyvíztisztító Telep valamely okból nem tudja fogadni lakossági folyékony hulladékot. A Közgyűlés a döntés végrehajtásához szükséges költségvetési fedezetet az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja. Határidő: a megállapodás aláírására 30 nap 68/2014. (III. 20.) a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: A Környezetvédelmi Alapban december 31-én rendelkezésre álló ,- forintból a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására ,- forintot fordít. A forrás a évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: december /2014. (III. 20.) az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ad az érdi 18893/4 hrsz-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajz alapján mintegy 1280 m 2 nagyságú területet. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást követően a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá. Határidő: telekalakítást követő 30 nap 70/2014. (III. 20.) az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a március 29-én az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-vel megkötött albérleti szerződést az ingatlan tulajdonjogának megszerzése miatt az egyéb szerződéses feltételek változatlanul hagyása mellett bérleti szerződéssé alakítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a szerződésmódosítást írja alá. Határidő: március /2014. (III. 20.) a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátásával április 13-tól április 12-ig terjedő időtartamra Récsei Krisztinát bízza meg. A Közgyűlés Récsei Krisztina illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. (1) bekezdés g) pontjára, a 62. és 65. -ra, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározottakra figyelemmel a G fizetési osztály 13. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Garantált illetmény: ,- Ft Kjt. 61. (1) bekezdés g) pont Garantált összegen felüli illetmény(rész) ,- Ft Illetmény összesen: ,- Ft Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500%-a) ,- Ft Illetmény mindösszesen kerekítve: ,- Ft Határidő: a határozat közlésére - azonnal 72/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés d) pontja alapján a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: Kincses Óvoda Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u csoport 5 csoport 3 csoport 10 csoport 4 csoport Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda 2030 Érd, Riminyáki út csoport Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u csoport Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u csoport Szivárvány Óvoda 11 csoport Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 6 csoport Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u csoport Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u csoport Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1. 8 csoport Határidő: a döntés továbbítására március /2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014/2015. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi: Óvoda Csoport Létszám Indok Béke tér Fácán Tagóvoda Kincses Óvoda Gyémánt csoport 27 Rubin csoport 27 Smaragd csoport 27 Zafír csoport 27 Topáz csoport 28 Ametiszt csoport 21 Összesen: 157 Zöldike csoport 27 Cinege csoport 27 Fecske csoport 27 Csalogány csoport 27 Pacsirta csoport 23 Összesen: 131 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján 8 9

6 II. HATÁROZATOK Harkály Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Riminyáki Tagóvoda Tállya Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Sármány csoport 27 A körzetben Tengelice csoport 27 lakó gyermekek magas száma, Szalakóta csoport 27 illetve szakértői Összesen: 81 vélemény alapján Méhecske csoport 30 Mackó csoport 30 Süni csoport 30 A körzetben Szarvas csoport 30 lakó gyermekek Őzike csoport 30 magas száma, Nyuszi csoport 30 illetve szakértői Róka csoport 30 vélemény alapján Csigabiga csoport 30 Mókus csoport 30 Bagoly csoport 27 Összesen: 297 Katica csoport 20 Süni csoport 20 Napsugár csoport 20 Maci csoport 20 Összesen: 80 Borostyán csoport 26 Gyöngy csoport 23 Összesen: 49 Ezüstróka csoport 22 Süni csoport 22 Méhecske csoport 22 Összesen: 66 Jázmin csoport 22 Pitypang csoport 22 Tulipán csoport 22 Margaréta csoport 22 Összesen: 88 Hegesztő utca Kisfenyves Tagóvoda Szivárvány Óvoda Mókus csoport 28 A körzetben Csigabiga csoport 30 lakó gyermekek magas száma, Nyuszi csoport 28 illetve szakértői vélemény alapján Kisvakond csoport 28 Cica csoport 30 Süni csoport 28 Pillangó csoport 28 Katica csoport 28 Micimackó csoport 26 Méhecske csoport 28 Őzike csoport 28 Összesen: 310 Mókus csoport 28 Süni csoport 26 Nyuszi csoport 26 Maci csoport 26 Róka csoport 20 Őzike csoport 20 Összesen: 146 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda csoport csoport csoport csoport csoport csoport csoport 30 Összesen: 210 Pillangó csoport 22 Katica csoport 22 Csigabiga csoport 22 Süni csoport 22 Összesen: 88 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Tusculanum Tagóvoda Mókus csoport 26 Csiga csoport 26 Katica csoport 28 Pillangó csoport 28 Nyuszi csoport 28 Mackó csoport 28 Süni csoport 30 Méhecske csoport 30 Összesen: 224 A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján Határidő: a döntés továbbítására március

7 II. HATÁROZATOK 74/2014. (III. 20.) a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényének jóváhagyásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényét az alábbiak szerint jóváhagyja: Kód szám Járóbeteg szakellátás Jelenlegi óraszám Igenyelt pluszkapacitás és TVK A tevékenység megnevezése Szakorvosi óra Nem szakorvosi óra Szakorvosi óra TVK Nem szakorvosi óra TVK 0100 Belgyógyászat Angiológia, phlebológia, lymphológia Gasztroenterológa Diabetelológia Általános traumatológia gyermeksebészet G090 gyermekneurológia G070 gyermekszemészet G040 gyermeknőgyógyászat általános bőr-és nemi beteg ellátás ortopédia urológia Dneto-alveoláris sebészet (szájsebészet) fogszabályozás Fogászati rtg Addiktológia Általános kardiológia (szakorvossal) Ultrahang diagnosztika (carotis) Ált. pszichológia Klinikai szakpszichológia összesen: A Közgyűlés az egynapos sebészeti ellátás esetében támogatja, hogy a teljesítményvolumen-korlátot a jelenlegi 1033-ról évi 1800 súlyszámra növeljék. Határidő: azonnal 75/2014. (III. 20.) az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kftvel a 8/2014. (I.30.) számú határozata alapján megkötött, a határozat mellékletét képező tagi kölcsön szerződést utólagosan is jóváhagyja. Határidő: folyamatos 76/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. A évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. Határidő: azonnal 77/2014. (III. 20.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez szükséges fedezetet az intézményi, illetve hivatali igények figyelembevételével 6-8 órás foglalkoztatás, 8 hónap időtartam ,- Forint összegben, a évi költségvetés általános tartalék során biztosítja. Határidő: folyamatos 78/2014. (III. 20.) szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása, valamint a városi rendezvények biztosításához szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása érdekében március 31-jétől március 31-ig terjedő időtartamra együttműködési megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A feladat ellátásához szükséges fedezetet a Közgyűlés a március 31. napjától március 31. napjáig terjedő időszakra forint összegben biztosítja, amelyet a város és évi költségvetésébe betervez. 2. A Közgyűlés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretében a szabadidős rendőrökkel ellátott feladatok végrehajtására, valamint a városi rendezvények biztosítására a mindenkori költségvetési tervezési lehetőségek figyelembe vételével - önként vállalt feladatként - kötelezettséget vállal. Határidő: megállapodás megkötésére: a határozat szerint 79/2014. (III. 20.) önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27. -a alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE típusú, ,-Ft értékű gépjárművet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitánysága részére térítésmentesen átadja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére. Határidő: március /2014. (III. 20.) vagyonvédelmi szolgáltatás bővítéséről, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal július 31-én vagyonvédelmi feladatok szervezése és lebonyolítása tárgyában megkötött szerződésének 4. mellékletét jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja

8 III. MELLÉKLETEK 2. A Közgyűlés az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervét a határozat 2. melléklete szerint módosítja. A módosított üzleti terv alapján plusz eft forrást biztosít a város évi költségvetése általános tartalékának terhére. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek évi módosított üzleti terve alapján összesen e Ft forrást biztosít. Határidő: azonnal 81/2014. (III. 20.) az Érdi Városi Polgárőr Egyesület évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére március /2014. (III. 20.) Érd Hivatásos Tűzoltóság évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érd Hivatásos Tűzoltóság évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. Határidő: határozat közlésére március /2014. (III. 20.) a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 155. (1) bekezdése szerinti fenntartói hatáskörében eljárva a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására március /2014. (III. 20.) szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elviekben egyetért azzal, hogy az Érd Megyei Jogú Város északnyugati határához csatlakozó kb ha nagyságú, jelenleg Sóskút Község közigazgatási területéhez tartozó területrész - területátadással - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez kerüljön át. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átadásra kerülő terület pontos meghatározása, illetve a területátadás egyéb előzetes feltételeinek kialakítása érdekében a területszervezési eljárás indítását megalapozó tárgyalásokat folytassa le. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteteket tájékoztassa a jelen döntésről. Határidő: azonnal 85/2014. (III. 20.) Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj évi adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat évben Dr. Mihály István dandártábornok rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője részére adományozza. Határidő: határozat továbbítására - azonnal Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester Melléklet a Közgyűlés 63/2014. (III.20.) határozatához 14 15

9 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 69/2014. (III.20.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 70/2014. (III.20.) határozatához Albérleti szerződés 1. sz. módosítása (a továbbiakban: Módosítás) amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: ; statisztikai számjel: ,; adószám: ), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) képviseletében: T. Mészáros András polgármester, másrészről az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Alsó u. 1., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) képviseletében Szamek Zsolt ügyvezető és a továbbiakban együttesen: Felek között a keltezés szerinti napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Bevezető Rendelkezések 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük április 1. napjától albérleti szerződés (a továbbiakban: Albérleti szerződés) jött létre a korábban az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Sas utca 2., Cg , adószám: ) kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező, az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala által Érd belterület, 17946/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Érd, Sas u. 2. sz. alatt fekvő, m 2 alapterületű, kivett üzem megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) tárgyában. Az Albérleti szerződés alapját a Bérbeadó, mint bérlő és az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérbeadó között március 12. napján megkötött bérleti szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) képezte Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az Ingatlan tulajdonjogát az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala február 4. napján kelt, 30697/2014/ ügyiratszámú határozata által igazolt módon megszerezte. Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az Alapszerződés az Ingatlan tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg, január 10. napján megszűnt. A Bérbeadó és az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság egymással elszámoltak, így az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Ingatlannal kapcsolatos valamennyi joga és igénye megszűnt. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan Bérlő általi megszerzése és a jelen Módosítás aláírása között eltelt időben az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság a Felekkel semmilyen igényt nem közölt Az Ingatlan tulajdonjogának Bérbeadó általi megszerzésére tekintettel Felek a mai nappal az Albérleti szerződést a jelen Módosítás 2. pontja és alpontjai szerint módosítják. 2. Az Albérleti szerződés módosítása 2.1. Felek rögzítik, hogy a Felek között korábban létrejött albérleti jogviszonyt továbbiakban bérleti jogviszonyként a jelen Módosításban foglalt eltérésekkel változatlanul fenntartják. Fentiekre tekintettel, ahol az Albérleti szerződés a. Albérleti szerződésre utal ott Bérleti szerződést, b. albérleti jogviszonyra utal, ott bérleti jogviszonyt c. Albérletbe adóra utal, ott Bérbeadót, d. Albérlőre utal, ott Bérlőt, e. Albérleti díjra utal, ott bérleti díjat kell a továbbiakban érteni Az Albérleti szerződés 1. pontja szerinti Bevezető Rendelkezések -et Felek hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett Bevezető Rendelkezések helyett a jelen Bérleti szerződés 1.1. és 1.2. pontjai szerinti Bevezető Rendelkezések -et kell alkalmazni

10 III. MELLÉKLETEK 2.3. Felek hatályon kívül helyezik az Albérleti szerződés a pont [A jelen szerződés megszűnik és a Felek mentesülnek a jelen szerződés alapján őket terhelő kötelezettségeik alól:] e. alpontját, mely szerint ha az Alapszerződés bármely okból megszűnik Melléklet a Közgyűlés 75/2014. (III.20.) határozatához b pont második mondatát, mely szerint: Albérlő nem köteles az Ingatlanról azokat az ingóságokat eltávolítani, amely ingóságokat közvetlenül az ÉRD-KOM Érdi Kommunális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól bérelt. c. 9. pont c. alpontját, mely szerint: Szerződő Felek jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletének tekintik az Alapszerződést. Albérlő kijelenti, hogy az Alapszerződés rendelkezéseit maradéktalanul megismerte, és kötelezettséget vállal az Albérletbe adót terhelő kötelezettségek maradéktalan betartására. d. 9. pont d. alpontjának 2. mondatából [Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekre az Alapszerződés, az évi LXXVIII. törvény, valamint az évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.] az Alapszerződésre és az évi IV. törvényre történő hivatkozást, így a 9. pont d. alpontjának 2. mondata az alábbiakra módosul: Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekre az évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései irányadók. 3. Záró rendelkezések 3.1. A jelen Módosítással nem szabályozott kérdésekben az Albérleti szerződés a jelen Módosítás aláírását követően Bérleti szerződés rendelkezései változatlanul hatályban maradnak A jelen Módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadóak Jelen Módosítás annak aláírásával jön létre. Felek nyilatkoznak, hogy a magyar jog szerint bejegyzett, és annak megfelelően működő személyek, képviselőik a jelen Módosítás megkötéséhez szükséges jogosultsággal rendelkeznek Felek a jelen Módosítás közös elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal és a valósággal minden tekintetben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. Érd, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: T. Mészáros András Polgármester Albérletbe adó Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Szamek Zsolt ügyvezető igazgató Albérlő 18 19

11 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 76/2014. (III.20.) határozatához Melléklet a Közgyűlés 80/2014. (III.20.) határozatához K K.Á Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.Sz. Érd MJ Város Önkormányzata évi közbeszerzési terve. A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.Ék. Építési koncesszió Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.É. Építési beruházás Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód K.É.1. SH/3/32 svájci Alap, vízellátási rendszer rekonstrukciója, 0-80 m szakasza, valamint a Tárnoki úton hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére II.n.év IV. n.év nem N. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések N.Á. Árubeszerzés Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.Á.1. N.Á.2. N.Á.3.. N.Sz. Babakelengye Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése című pályázatokhoz eszközbeszerzés (KMOP ) Az érdi rádió technikai felszereléséhez szükséges berendezések beszerzése tárgyalásos eljárás eljárás tárgyalásos eljárás , , , , , Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére I.n.év IV. n.év nem II. n.év III..n.év nem , , , Szolgáltatásmegrendelés Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.Sz.1 Településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesdtési stratégia elkészítése tárgyalásos eljárás I. n.év I. n. év nem Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére I.n.év III.n.év nem Szolgálati hely 1. Polgármesteri Hivatal Főbejárat 2. Polgárok Háza főbejárat 3. Humán Iroda Budai út 8. sz. bejárata 1. számú melléklet VAGYONŐRI SZOLGÁLAT RENDJE A HIVATALBAN Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Munkaóra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Idő Óra Heti Havi 07,00 07, ,00 07, ,00 07, ,00 07, ,00 07, ,00 07, ,00 19, ,00 17, ,00 17, ,00 17, ,00 12, ,00 19, ,00 17, ,00 17, ,00 17, ,00 12, Összesen Megjegyzés: Az 1-2. számú szolgálati helyek a korábbi évekkel megegyezően változatlanok. A 3. számú szolgálati hely új feladat és a tervezett kezdési ideje április 15., mely időpont a kivitelezés függvényében változhat. Költségek: 1-2. számú szolgálati helyekre vonatkozóan: óra x Ft/óra = Ft/teljes év + Áfa 3. számú szolgálati helyre vonatkozóan: óra x Ft/óra = Ft/április 15-december hónapok + Áfa N.Sz.2 Az érdi rádió technikai felszerelésének beüzemeléséhez, telepítéséhez szükséges szolgáltatások tárgyalásos eljárás I.n.év I. n. év nem Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges adatbázis létrehozása tárgyalásos eljárás I.n.év II. n.év nem 2. számú melléklet N.Sz.3. N.Sz.4. N.Sz.5. N.Sz.6.. N.Sz.7. N.Szk. Diósdu úti óvoda tervezése Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Intézmények informatikai üzemeltetése Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújításához tervezés eljárás eljárás eljárás eljárás I.n.év II. n.év nem II. n.év határozatlan idő nem II. n.év II. n.év nem II. n.év IV. n.év nem Szolgáltatási koncesszió Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.Ék. Építési koncesszió Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód N.É. Építési beruházás Eljárás megindításának tervezett időpontja Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére ezer Ft November Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október December Összesen 1. Saját bevételek 4,396 5,174 6,718 6,746 6,597 6,389 4,659 3,075 4,779 6,509 6,509 6,296 67,847 Kávézó üzemeltetés ,212 Tanuszoda üzemeltetése Tanuszoda belépő díjak 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,260 1, ,380 1,380 1,380 1,380 15,710 Sportpálya üzemeltetése Csatorna házi bekötések Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2,100 2,600 4,040 4,040 4,040 4,040 2,310 2,040 2,310 4,040 4,040 4,250 39, ÉMJV Önkormányzattól származó bev. 32,178 31,673 31,673 31,853 31,853 31,429 31,429 31,429 31,673 31,673 31,673 31, ,203 Város rehabilitációs vagyonkezelés 1,860 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 16,820 Vagyonvédelmi feladatok szervezése ,885 Tanuszoda üzemeltetése 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 6,542 78,504 Sportpálya üzemeltetése 1,400 1,400 1,400 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,400 1,400 1,400 1,400 17,700 Sportpálya pályahasználat ,600 Tanuszoda vízfelület megváltás ,816 Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése ,406 Közszolgáltatási díj (Városi Sportcsarnok) 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19, , Egyéb ÉMJV bevételek 2,896 4,068 4,193 3,670 3,838 3,781 7,169 2,482 1,802 1,818 1,734 1,795 39,246 Polgármesteri Hivatal őrzése 1,385 1,503 1,521 1,623 1,787 1,734 1,865 1,752 1,802 1,818 1,734 1,795 20,319 Önkormányzati intézmények csatornabekötése 1,511 2,565 2,672 2,047 2,051 2,047 5, ,927 ÖSSZESEN: 39,470 40,915 42,584 42,269 42,288 41,599 43,257 36,986 38,254 40,000 39,916 39, ,296 Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e, vagy sor került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére N.É.1 N.É.2. Gyula u. kert, közmű Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása tárgyalásos eljárás eljárás , , I. n.év 2014.VI. hó nem II. n.év IV. n.év nem N.É.3. N.É.4. Tp. Gyermekjóléti szolgálat-alispán utcai ingatlan felújítása II. világháborús emlékmű környezetének kialakítása eljárás eljárás II. n.év IV. n.év nem III. n.év IV. n.év nem Tervpályázat 20 21

12 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 83/2014. (III.20.) határozatához BEVEZETÉS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi beszámolója I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA A. Külső feltételek 1. Az egészségügy általános helyzete hazánkban B. Belső feltételek 1. Kapacitás 2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek b) Műszerállomány 3. Személyi feltételek alakulása II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2012-BEN A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység 1. Forgalmi adatok 2. A tevékenység szakmai értékelése B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink 2. Kiadásaink 3. Egyenleg C. Társadalmi események és betegkapcsolatok III. ÖSSZEFOGLALÓ IV. MELLÉKLETEK A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szerepel, hogy az intézmény rendszeresen beszámol a tulajdonos önkormányzatnak a tevékenységéről. Az intézet vezetése ennek szellemében elkészítette a évre vonatkozó beszámolóját. I. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK ALAKULÁSA A. Külső feltételek 2013-ban a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válságból való lassú kilábalás jelei mutatkoztak. A Kormány jelentős erőfeszítéseket tett, és tesz jelenleg is, hogy hazánkat is növekedési pályára állítsa Ennek legismertebb tényezői a munka alapú gazdaság helyreállítása, a családok helyzetének javítása, a demográfiai krízis elleni lépések, az önkormányzatok adóságának átvállalása és az államadóság csökkentéséért folytatott küzdelem. Mindezek eredményeként hazánk azon kevés ország közé tartozik, ahol a csökkenő infláció mellett javult a gazdaság teljesítménye, csökkent a munkanélküliség és javult az életszínvonal ban Magyarország a makrogazdasági adatai jelentősen javultak. A GDP Mrd Ft-ra nőtt, (1,2 % ), ezen belül az ipari termelés növekedése 1,8 % volt. 1,6 %-os pozitívummal zárt a folyó fizetési mérleg is. Társadalmi vonatkozásban az év a munkanélküliség további csökkenését (10,9 %-ról 10,2 %-ra) és a foglalkoztatottsági ráta javulását hozta. A fogyasztói árindex mindössze 1,7 %-kal nőtt, ugyanakkor 82,1 %-ról, 79,8 %-ra csökkent az államadósság. Sajnos folytatódott népesség fogyása, amit elsősorban a születésszám további 1,7 %-os csökkenése okozott. A születések száma 2013-ban , míg a halálozások száma volt. Ez utóbbi is csökkent 2 %-kal, és így alakult ki a főnyi természetes fogyás, ami azonban egyátalán nem természetes jelenség. 1. Az egészségügy általános helyzete hazánkban Hazánkban az egészségügyi ellátás színvonala megfelelőnek mondható, az USA-ban felhasznált (évi 8000 dollár/ fő körüli) források kb. 1/6-ból az ottani színvonal %-t tudjuk biztosítani. Az OECD országokban átlagosan a GDP 9,5 %-át fordítják az egészségügyre. Hazánkban ez az érték 2012-ben a magán ráfordításokkal együtt 7,9 % volt, ezen belül az állami ráfordítás aránya 5,1 % (143,5 eft/fő) volt. Bár pontos friss adatok még nincsenek, de összességében 2013-ban mind az E. Alap, mind pedig az összevont gyógyítómegelőző kassza költségvetése nőtt. A Magyarország évi központi költségvetéséről rendelkező évi CCIV. törvény az E. Alap bevételi és kiadási főösszegét ,9 millió forintban határozta meg. Az un. Természetbeni ellátásokra, amibe a gyógyítás, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, stb., tartoznak, összesen ,2 millió forint volt tervezve. Az összevont szakellátásra, mely a kórházi és a járóbeteg-szakellátást foglalja magában ,9 millió forint jutott. Ezek az összegek az év folyamán némileg módosultak. Ennek oka elsősorban az volt, hogy 2013-ban az egészségügyben ismét emelkedtek a bérek. A szakdolgozók esetében havi Ft, a felsőfokú végzettségűek és az orvosok esetében hozzávetőleg Ft volt a bérnövekedés, aminek forrása az egészségügyi termékdíj volt. Ez a második éve tartó bérnövekedés pozitív üzenet volt az egészségügy számára. Ugyanakkor nem kerülhető meg az a probléma, hogy az egészségügy alapfinanszírozása hat éve nem változott, emiatt a dologi kiadások inflációkövető fedezetnövelése 2013-ban is elmarad. Ez pedig az egészségügyi intézmények számára éves szinten most már az teljes 22 23

13 III. MELLÉKLETEK költségvetésük tekintetében 6 %-os pozícióromlást jelent, ami elsősorban a kórházakat hozta kilátástalan helyzetbe, de a járóbeteg szakellátók is egyre nehezebben tudják kigazdálkodni ezt a relatív bevételcsökkenést január 1-től az OEP-finanszírozás rendszere jelentősen változott az előző évihez képest. Az alapdíj változatlanul 1,50 Ft/pont maradt, azonban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) feletti teljesítmény esetében a degresszívitást fokozta a költségvetés ben tízszázalékos túllépésig az alapdíj 30 százalékát, tíz és húszszázalékos túllépés között pedig az alapdíj 20 százalékát kapták az egészségügyi ellátók ban 8 %-os túllépésig 20 %, afelett 0 % volt a finanszírozás. Ugyanakkor a gondozók TVK-ját minimális mértékben megnövelték. Ez intézetünk esetében havi pont többletet jelentett. A fent leírt megszorításokat az EU kényszerítette rá a magyar kormányra, azzal, hogy nem fogadta el reálisnak a tervezett költségvetési hiányt, és emiatt tartalékolási célból a költségvetési pénzek egy részét zárolni kellett. Az egészségügyi kormányzat is felismerte, hogy a fekvőbeteg-ellátás finanszírozása tekintetében vészhelyzet alakult ki. Annak ellenére, hogy a GYEMSZI szoros ellenőrzés alatt tartotta a kórházak gazdálkodását, és bizonyos anyagok (pl. gáz, gyógyszer, stb.) egységes beszerzése következtében nagyon jelentős, milliárdos nagyságrendű megtakarításokat lehetett elérni, a kórházak többsége óriási adósságot halmozott fel. Emiatt az év végi kasszamaradvány döntő hányadát a kórházak kapták meg, részben a várólisták csökkentésére, részben szabad felhasználású támogatás formájában. A járóbeteg szakellátók a korábban szokásos összegnek mindössze egy harmadát kapták. Továbbra is komoly gondot okoz az, hogy nincs megoldva az amortizáció finanszírozása, ugyanis a fenntartó önkormányzatok döntő többsége nem rendelkezik forrással a tulajdonosi feladattal együtt járó kötelezettségek teljesítésére. A műszerek pótlására két megoldás jöhetne szóba. Az egyik a pont és súlyszám forintértékének növelése, akár kötelezően alkalmazandó tartalékráta meghatározásával is. A másik lehetőség erre a célra állami pályázati rendszer bevezetése. Jelentős probléma az épületállomány, különösen az épületgépészeti rendszerek elöregedett volta, valamint az, hogy a régi épületek energetikai szempontból nem felelnek meg az új építészeti szabványoknak. Ennek a problémának a megoldására is csak a pályázati rendszer kiépítése tűnik megoldásnak. B. Belső feltételek 1. Kapacitás Az intézet vezetése év első felében kérelmet nyújtott be az óraszám és a TVK növelésére az EMMI-nek, amire sajnos nem érkezett pozitív válasz, így 2013-ben a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátó tevékenységének és Egynapos Sebészetének kapacitása nem változott. Az OEP heti 1295 szakorvosi (1140 rendelői gondozói) és 426 nem szakorvosi órát finanszíroz. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott orvosi tevékenységet (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy) és 30 órában pedig nem szakorvosi tevékenységet (oszteodenzitometriás csontfelvételek készítése) is folytattunk. (1. sz. melléklet) A fentiek alapján az intézmény teljesítmény volumenkorlátja a járóbeteg szakellátás terén 374 millió pont, az Egynapos Sebészet esetében pedig 1034 súlyszám maradt. A rehabilitációs nappali ellátás és a kúraszerű infúziós kezelések finanszírozása továbbra is német pontok alapján a járóbeteg szakellátás keretében történt. 2. Tárgyi feltételek a) Elhelyezési feltételek 2013-ben az intézmény elhelyezési feltételeiben érdemi változás nem történt. A szűkös finanszírozási viszony miatt saját erőből ebben az évben is csak a legszükségesebb karbantartási munkákat tudtuk elvégezni. Ezek értéke összesen eft-t tett ki. Felmondtuk az udvaron elhelyezett büfé bérletét, és az erre szolgáló konténer elszállításra került. Az önkormányzat szervezésében megtörtént az intézmény előtti járda felújítása, ami korábban sok betegpanasz forrása volt. Emiatt több beteg is köszönetét fejezte ki. b) Műszerállomány évben az intézet saját erőből eft értékben hajtott végre műszer- és tartozékbeszerzést. Ezek közül a jelentősebbek, ultrahangos vizsgálófej és készülék panel, ortopédiai fúrómotor, kisműszerek. Ebben az évben is jelentős összeget költöttünk a Tüdőgondozóban lévő régi röntgenkészülékek és a sterilizátorok javíttatására. A műszerek karbantartására 2013-ban eft-t fordítottunk. A KMOP pályázat keretében kapott műszerállományt, ami az önkormányzat tulajdona idegen tulajdonként tartjuk nyilván. 3. Személyi feltételek alakulása Az intézet engedélyezett álláshelyeinek számát 2013-ban az új feladatok átvételére történő felkészülés miatt 226,7- ről 231,2 főre növeltük, melyből december 31-én státusz volt betöltve. A betöltött álláshelyeken 302 munkatársunk dolgozott, tehát különösen az orvosok körében változatlanul magas a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. A részmunkaidős foglalkoztatás terén növelni szeretnénk a megváltozott munkaképességűek és a kisgyermekes anyák arányát, bár ez utóbbinak nem kedveznek a családok alacsony jövedelmi viszonyai. Munkatársaink közül 203 fő (67,2 %) közalkalmazott. Az orvosok között azonban az átlagosnál magasabb a vállalkozók aránya. Ez a tény a járulékfizetés terén könnyebbséget jelent az intézet számára. A védőnői státusok be vannak töltve, de több tartósan távollévő van, akiknek a munkáját belső helyettesítéssel látjuk el. A gazdasági-műszaki területen rendelkezünk a napi működéshez szükséges, megfelelő képzettségű munkatársakkal. Az egészségügyi tevékenység adminisztratív hátterének segítése céljából év második felében 4 fő közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. A munkatársak fluktuációja az Intézetben az országos átlag alatt van. 9 fő távozott intézetünktől, és 17 új munkatársat vettünk fel

14 III. MELLÉKLETEK Az orvosok közül többnek van tudományos fokozata is. Két kolléga PhD minősítéssel, egy pedig az orvostudományok doktora fokozattal rendelkezik. A nem orvos egészségügyi dolgozónk között 4 diplomás ápoló és 9 egyéb felsőfokú végzettségű van. Az utóbbiak megoszlása 1 biológus, 1 logopédus, 2 egyetemi végzettségű pszichológus és 5 főiskolai végzettségű gyógytornász. A védőnői tevékenységet 26 főiskolát végzett védőnő látja el. (A létszámadatokat lásd részletesen a 3. sz. mellékletben.) Orvosaink és szakdolgozóink folyamatosan részt vesznek a kötelező továbbképzéseken. Mindenki rendelkezik működési engedéllyel. Több munkatársunk végez rendszeresen tudományos tevékenységet. II. A DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2013-BAN A. Gyógyító-megelőző és diagnosztikus tevékenység 1. Forgalmi adatok 2013-ban orvos-beteg találkozás történt intézetünk járóbeteg szakrendelésein. (2. sz. melléklet) Ez lényegében megegyezik az előző évi adattal, azonban az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 2012-hez képest 7,2 %-kal, ról ra emelkedett. Ez a gyógyító munka intenzitásának növekedését jelzi. Ennek megfelelően a teljesített pontszám is növekedett. A lejelentett pontok száma a laborpontokkal együtt pont volt az előző évi ponttal szemben. Ez 3,3 %-os emelkedést jelent. Az egy órára eső betegszám, az egy esetre jutó beavatkozások száma, ill. az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben, ebben az évben is jelentősen meghaladta mind a regionális, mind az országos átlagot. A fogászati szakellátás keretében az előző évi fővel szemben 2013-ben beteget láttunk el, ami 4,4 % növekedést jelent. Náluk beavatkozás történt, amivel 14,9 millió pontot termeltünk. Az egynapos sebészeti tevékenység keretében 2013-ben 1601 beteget operáltunk meg. Ezzel 1070,2 súlyszámot értünk el, amivel a TVK-t 103,5 %-ra teljesítettük. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg ellátás keretében orvos-beteg találkozás és kezelés történt. A Nappali Ellátás keretében kezelt betegek jelentése is a Rehabilitációs Szakrendelés keretében történt. A Kúraszerű Infúziós Részlegen 226 beteg részesült infúziós kúrában, akik összesen kezelést kaptak. 2. A tevékenység szakmai értékelése Jelenleg az érdi szakrendelőben 37 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül több szubspecialitás szakemberei is tevékenykednek (pl. proktológia,). Ezek közül országos szinten is ritkaság a vállsebészetet. Sajnos év közben a gyermekneurológus kolléganő távozása miatt szüneteltetni kényszerültünk ezt a rendelést. Egyelőre orvoshiány miatt az endokrinológia sem üzemel, ill. az ideggyógyászat és a bőrgyógyászat is kisebb óraszámban működik. Ezekre folyamatosan keresünk szakembert. A szakrendelőben 9 nem szakorvosi rendelés is van (pl.: pszichológia, dietetika, gyógytorna, fizioterápia, gyógymasszázs, logopédia). Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik. A év legjelentősebb szakmai fejlesztése a váci Jávorszky Ödön Kórházzal kötött megállapodás alapján az ÁNTSZ által koordinál mammaszűrés bevezetése volt, melytől néhány éven belül a mellrák gyakoriságának nagymértékű csökkenését várjuk. Az intézetünk keretében működő védőnői szolgálatban 20 területi és 6 iskolai védőnő dolgozik. A területi védőnői gondozásban több mint családot tartanak nyilván. Városunkban 2013-ben 647 gyermek született. Ez 26- tal (4 %) több mint a évi adat. Ebben az évben is örvendetesen alacsony volt a koraszülések aránya (8 %). A halvaszületések száma jelentősen (3-ról 1-re, a perinatalis halálesetek száma kissé (4-ről 3-ra) csökkent. Védőnőink felvilágosító tevékenységének köszönhetően országos összehasonlításban is továbbra is örvendetesen magas a szoptatottak aránya. Az Egynapos Sebészeti Osztály TVK-hoz viszonyított kihasználtsága 100 %, de kb. 50 %-kal több műtétet is tudnánk végezni, ha a TVK-t megemelnék. Az Egynapos Sebészeten mind az akut szövődmények, mind pedig a sebfertőzések arány igen alacsony. Ez nem kis mértékben a higiénés szolgálat tevékenységének köszönhető. A Rehabilitációs Osztály forgalma az elmúlt évben kissé csökkent, de az itt folyó tevékenység nagyon magas színvonalú. Kiemelkedő forgalmat bonyolított le a sportorvosi szolgálat júniusában az ÉMI-TÜV SÜD által végrehajtott megújító audit meghosszabbította az intézet minőségügyi tanúsítását, e mellé megszereztük a MEES tanúsítást is. A kialakított rendszert folyamatosan aktualizáljuk és fejlesztettük. Országos szinten is egyedülálló az intézetben működő indikátorrendszer. 87 szakmai indikátort képeztünk. Ennek ¾ része folyamat- ¼ része végeredmény-indikátor ban ugyanannyi betegpanasz (56) érkezett az ellátás miatt az igazgatóságra, vagy valamely felügyeleti szervhez, mint 2012-ben. Kivizsgálás után ebből 36 esetben találtuk részben vagy egészében jogosnak a panaszt. A jogos vagy esetlegesen jogos panaszok aránya az összes betegszámhoz viszonyítva 1 tízezrelékes előfordulást jelent. A legtöbb panasz az elérhetőségre, ill. a honlapon lévő információk pontosságára vonatkozott. Sajnos, ha kis mértékben is, de nőtt az ellátással elégedetlen betegek aránya A tárgyévben hét beteg dicsérte meg írásban vagy személyesen az intézet munkáját. A dicséretek többsége ebben az évben is az Egynapos Sebészeti Osztály és a Rehabilitációs Osztály munkájára érkezett ben az Intézet ellen három műhiba-per volt folyamatban, melyből egy zárult le az intézet 25 %-os pervesztességével. A fentiek alapján az intézet szakmai színvonalát az átlagosnál magasabbnak tartjuk. A szakmailag illetékes fekvőbetegellátó intézményekkel jó a kapcsolatunk. A legtöbb szakrendelés tekintetében a Szent Imre Kórház biztosítja az I. szintű fekvőbeteg-ellátási hátteret. Néhány szakma kivételével a II. és III. ellátás a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikáján történik. Fontosnak tartjuk a háziorvosokkal való rendszeres kapcsolattartást, a kiugró laboreredményekről telefonon tájékoztatjuk őket. B. Az intézet gazdálkodása 1. Bevételeink A. Az intézmény főbb bevételi forrásai a., OEP bevételek A 2013.évben az OEP finanszírozási bevétel eft volt, ami az éves módosított előirányzat 99,05 %-nak felel meg

15 III. MELLÉKLETEK b., Összes forrás, ami az OEP bevétel, az önkormányzati alulfinanszírozás kiutalása és a ill. a évi OEP-előleg egyenlegéből adódik, eft volt. Ezzel az összes forrás számla teljesülése 98,49 % lett. c., Saját bevétel Az intézmény működési bevétele a jelentési időszakban eft volt, mely a módosított előirányzat 112,14 %-a. d., Önkormányzattól átvett térítés Az Intézmény számára a központi költségvetési finanszírozás alapján, bérkompenzáció céljára eft-ot utalt át az Önkormányzat, mely a módosított előirányzat 108,34 %-a. e., Az előző évi pénzmaradvány Az előző évi pénzmaradvány eft volt, melyből eft-t egy 2005-ben megítélt kiutalatlan támogatás (alulfinanszírozás) jelentett. Ez utóbbi összeg sorsa évek óta rendezetlen volt. Tekintettel arra, hogy ennek megfizetésére az Önkormányzatnak forrásai ebben az évben sincsenek, ez a tétel a számviteli változások miatt leírásra kerül. Így a fennmaradó pénzmaradvány, e Ft lett, ami teljes egészében felhasználásra került. Mindezek alapján az összes bevétel nagysága eft-t tett ki, ami az előirányzat 98,72 %-nak felel meg. (a függő átfutó tételek beszámításával) B. A bevételek alakulása a tervezetthez képest Teljesítési számla Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft évi teljesítés eft Teljesülés aránya (%) 4 Források ,49 91 Intézményi műk. bevételek ,14 94 Támogatás közp. ktsből ,34 98 Pénzforgalom nélküli bevételek 83,45 9 Bevételek ,18 Bevétel Összesen ,72 A évi az Mft-os OEP bevétel, az előző évi MFt-hoz képest 3.1 %-os emelkedést jelent. Ez a nyugdíjasok nyugdíjpótló járulékának, ill. a központi béremelésnek a finanszírozását szolgálta. A járóbeteg szakellátás bevétele a degresszió miatt csökkent, ugyanakkor az Egynapos Sebészeti Osztály bevétele a tárgyévben kissé (2,8 MFt-tal) nőtt, és így meghaladta a 155,4 MFt-t. Az egészségügyi kormányzat által eddig minden évben kiosztott kasszamaradvány nagysága 2013-ban jelentősen elmaradt az előző évekhez képest. Az OEP-tól átvett pénzeszközök képezik az intézmény összes bevételének több mint 90 %-t. Ez általában jó tervezhető, de ebben az évben számos tényező befolyásolta negatívan a teljesülést. Ezek közül a jelentősebbek a következők voltak: degressziónövelés, a kasszamaradvány megkurtítása Az előbbi negatív hatása 18,5 MFt-ra, míg az utóbbié 20,5 Mft-ra becsülhető. Ez az intézmény gazdálkodására is jelentős terheket rótt. Az intézmény működési bevételei tekintetében konzervatív kalkulációt alkalmaztunk, mert számos bevétel nem volt biztonsággal előre látható. Az aktív bevételnövelő tevékenységünknek, valamint a közreműködő orvosok esetében a helyiségbérleti és eszközhasználati díjnak köszönhetően ebben a bevételi nemben 112,14% teljesítést sikerült elérni. A Rendelőintézet főbb bevételi forrásai az alábbi főkönyvi számlákon jelennek meg: I egyéb alaptevékenységi bevételek számla teljesítése 130,37 %. Ezen a számlán jelenik meg a vizsgálati díjak térítése, látlelet díjak, a TB kártyával nem rendelkező és külföldi illetőségű betegek vizsgálati díjának befizetése. Ez a forgalom pontosan nem tervezhető. Ez magyarázza a számottevő mértékű túlteljesítést. II A nem OEP-finanszírozott alaptevékenység körében végzett szolgáltatások főkönyvi számla teljesítése 111,56 %. Ezen a számon jelenik meg a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatra kötött szerződésekből befolyó összeg. A tervet meghaladó növekedés a jó szakorvosi munkának és az adminisztráció kedves hozzáállásának köszönhető. III Tüdőgondozó által végzett gyógyszer kísérleti vizsgálat térítése jelenik meg. Ez a számla 298 eft-os bevétellel 74,38 %-ra teljesült. Ez a bevétel az előző évekhez képest jelentősen csökkent. IV Bérleti és lízing díjbevételek főkönyvi számla teljesítése 111,73 % volt, ez a teljesítés annak is köszönhető, hogy az intézmény új lehetőségeket keresett. A rendelőintézetben bérelt helyiségekre (büfé, alkalmi árusok) fizetendő díjak jelennek meg a számlán. V Alkalmazottak térítése számla teljesítése 125,11 % volt. Itt a dolgozók lakás rezsi díjának térítését tartalmazza. A lakások kiadása 100 %-ban teljesült. A többletbevétel a rezsiköltségek évek óta elmaradt aktualizálása következményeként jött létre. VI Továbbszámlázott szolgáltatás működési költsége számlán 78,21 % teljesülés volt. A számlán a vállalkozóknak továbbszámlázott működési költség jelentkezik. VII A kamat bevétel 539 eft volt. Erre a számlára a likviditás előző évek megszokott szintjének csökkenése miatt nem terveztünk bevételt. VIII. A 94 teljesítési számlán mutatkozó bevétel a minimálbéremelésből eredő és az államháztartásból az Önkormányzaton keresztül érkező bérkülönbözet fedezetére szolgál. IX. A 98 teljesítési számla a évi pénzmaradványt jelenti, mely év folyamán részben felhasználásra került. 2. Kiadásaink Intézményi szinten a kiadás összesen pénzforgalmi teljesítése évben Ft volt, amely 98,80% a módosított előirányzathoz viszonyítva. (A bevételi és kiadási adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.) Az előirányzatot különböző okokból kellett módosítani az év folyamán. Ezek közül a legjelentősebb módosítást a bérköltségek és járulékaik tekintetében kellett végrehajtani. Ennek oka részben a nyugdíjasok bérpótléka, részben pedig a szeptemberében végrehajtott visszamenőleges hatályú központi bérintézkedés volt. Az előbbi 18,4 MFt, az utóbbi pedig 26,4 MFt bér- és járuléknövekményt okozott, melynek finanszírozása az OEP-utalásokkal együtt megtörtént. A módosított előirányzat felhasználása lényegében a tervezettnek megfelelően alakult. A személyi juttatások számla teljesítése 100 %, a járulékok számláé pedig 100 % volt

16 III. MELLÉKLETEK A külső személyi juttatások esetében a teljesítés 99,99 % volt. Ezen a számlán kerül elszámolásra a saját dolgozók megbízási díja, valamint az állományba nem tartozó dolgozók juttatása. Az intézményi anyagbeszerzés teljesítése 95,36 %, mely az Egynapos Sebészet megnövekedett anyagigénye ellenére a tervezett szinten belül maradt. Az intézmény főbb kiadási tételeinek alakulása Teljesítési számla Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft évi teljesítés eft Teljesülés aránya 1 Tárgyi eszközök ,32 2 Készletek, köv Kötelezettségek Személyi jut Külső szem. jut Járulékok Anyagbeszerzés ,36 55 Szolgáltatások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ,99 5 Folyó Kiadások Kiadás Összesen Vásárolt szolgáltatások értéke 328 MFt volt (99,82 %.) Ebben a számlaosztályban kerülnek elszámolásra a vállalkozó szakorvosok által benyújtott számlák, valamint a közüzemi számlák. Az előbbiek összege 2013-ban az előző évi 179,9 MFt-ról, 208,3 MFt-ra emelkedett. Ennek oka egyes szakmában a vizsgálatok számának emelkedésével magyarázható. (Lásd a vizsgálatok és a lejelentett pontok számának növekedése.) Ugyanakkor az ELMŰ ajánlata alapján a villanyáram olcsóbb beszerzésével, ill. az enyhébb tél miatt a gázdíjjal sikerült megtakarításokat elérni. Mindezek eredményeként a folyó kiadások 99,1 %-os teljesülése megfelel az év folyamán kialakított új előirányzatnak. A felhalmozási kiadások 2013-ban a szigorú takarékossági intézkedések miatt csak eft-t tettek ki, azaz 27,2 %-ra teljesültek. Így az összes kiadás 1.203,1 MFt-os értéke is (98,8 %) az intézet vezetése által meghatározott kereteken belül maradt. 3. Egyenleg Mindezek alapján a e Ft-t összes bevétellel szemben eFt összes kiadás áll. Ezek a számok az igen szigorú gazdasági környezet mellett eredményes gazdálkodásról tanúskodnak december 31.-én a szállítói tartozás: eft A vevői kintlévőség: eft A rendelkezésre álló pénzeszköz, a bankszámla és pénztár összege: 5.518,7eFt volt. C. Társadalmi események és betegkapcsolatok A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény nemcsak városunk egyik legnagyobb foglalkoztatója, hanem abból szempontból is fontos intézmény, hogy naponta beteg fordul meg a falai között ben Érd és a környékbeli települések minden lakója több mint négyszer jelent meg vizsgálaton intézetünkben. Az Intézmény munkatársai és vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a város és a társult községek lakói közvetlen egészségügyi ellátásának biztosításán túl, az Intézmény segítse az önkormányzatok hosszútávú célkitűzéseit és a nagy társadalmi egészségpolitikai célok megvalósítását. Intézményünk részt vállal az egészségnevelésben is. Munkatársaink ebben az évben is több egészségügyi felvilágosító előadást tartottak. Védőnőink szervezik a Baba-Mama Klubokat, és részt veszünk a Kábítószer-ellenes Fórum munkájában is februárjában a rákellenes világnap keretében az ÁNTSZ-szel közösen nyílt napot a betegek számára tanácsadást szerveztünk. A daganatellenes küzdelem jegyében ebben évben beindítottuk az ÁNTSZ által szervezett mellszűrést a panasz és tünetmentes év közötti nők számára. Fontosnak tartjuk, hogy betegeinkhez a helyi média útján is eljuttassuk a fontos információkat. A szakszervezeteket és a szakmai kamarák helyi képviselőit bevonjuk a döntések előkészítésébe, és rendszeresen tájékoztatjuk őket a várható és a lezajlott eseményekről, ill. kikérjük a véleményüket valamennyi a dolgozókat érintő döntés előtt. III. ÖSSZEFOGLALÓ 2013-ban Intézményünkben nem változott sem szakellátó tevékenység kapacitása, sem pedig a hozzárendelt teljesítmény-volumenkorlát. Az OEP által finanszírozottan heti 1295 szakorvosi (1140 rendelői gondozói) és 426 nem szakorvosi órában végzünk gyógyítást. Ezen kívül 36 órában egyéb forrásból finanszírozott tevékenységet is folytattunk. (addiktológia, sportorvostan és foglalkozás egészségügy) Bár az egészségügyi dolgozók béremelése pozitív hatással volt munkatársainkra, de a dologi költségek vonatkozásában hat éve változatlan finanszírozás miatt az intézmény pozíció romlottak. Emiatt csak a legszükségesebb karbantartási munkákat és műszerpótlásokat tudtuk elvégezni összesen 17,2 MFt értékben. Az intézet engedélyezett álláshelyeinek száma 2013-ben 226,7-ről 231,2 nőtt december 31-én 218,4 státusz volt betöltve. A betöltött álláshelyen 302 munkatársunk dolgozott. Munkatársaink 67,2 %-a közalkalmazott. Az orvosok között azonban magas a vállalkozók aránya 2013-ban a járóbeteg szakellátás keretében orvos-beteg találkozás történt. Ez lényegében megegyezik az előző évi adattal. Az OEP felé lejelentett beavatkozások száma 6 %-kal nőtt ( volt). A teljesített pontszám volt, ami az előző évhez képest 3,3 % emelkedést jelent. Az egy esetre jutó pontok száma intézetünkben jelentősen meghaladja mind a regionális, mind az országos átlagot. Az Egynapos Sebészeti Részlegen 2013-ban műtétet végeztünk, amivel 1070 súlyszámot termeltünk. A Rehabilitációs Osztályon a járóbeteg szakellátásban és nappali ellátás keretében orvos-beteg találkozás és kezelés történt

17 III. MELLÉKLETEK A Kúraszerű Infúziós Részlegen 226 beteget kezeltünk. IV. MELLÉKLETEK Jelenleg az érdi szakrendelőben 39 féle szakorvosi rendelés működik. Ezen kívül 9 féle nem szakorvosi rendelés is van. Diagnosztikus egységeink az átlagos rendelőintézeti színvonalnál jobban felszereltek, és különösen a Laboratórium igen széles vizsgálati spektrummal rendelkezik. Védőnőink családot gondoznak. Városunkban 2013-ban 646 élve születés volt, ami 4 %-kal magasabb a évi értéknél júniusában az ÉMI-TÜV SÜD által végrehajtott megújító audit meghosszabbította az intézet minőségügyi tanúsítását, e mellé megszereztük a MEES tanúsítását is ban ugyanannyi (56) beteg élt panasszal az ellátás miatt, mint 2012-ben. Kivizsgálás után ebből 36 esetben tartottuk esetleg vagy biztosan jogosnak a panaszt. Ez az összes betegszámhoz viszonyítva 1 tízezrelék. A panaszok leggyakrabban az intézet és a kartonozó elérhetőségére, valamint a dolgozók hangnemére vonatkoztak. A tárgyévben hét beteg dicsérete jutott el az intézet vezetéséhez. Ezek főleg az Egynapos Sebészeti Osztály és a Rehabilitációs Osztály munkáját illeték ban az Intézet ellen három u.n. műhiba-per volt folyamatban, amiből egy lezárult az intézet részleges pervesztességével. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy intézetünk szakmai színvonala az átlagosnál magasabb. A szakrendeléseken definitív ellátásra törekszünk. Valamennyi szakrendelés kiváló kapcsolatot ápol a szakmailag illetékes fekvőbeteg-ellátó intézménnyel, ami a legtöbb szakrendelés esetében a Semmelweis Egyetem szakmailag illetékes klinikája. Az intézet összes bevétele 2013-ban eft-t tett ki. Ebből a következő nagyobb tételek emelendők ki. az OEP-től átvett pénzeszközök nagysága eft, az előző évi pénzmaradvány eft az intézményi működési bevételek eft volt Az intézeti kiadások összesen eft-ra rúgtak, melyek közül a fontosabb tételek a következők voltak: A legnagyobb tételt a bérjellegű kiadások jelentették eft A járulékok összege eft Dologi kiadások összesen eft Felhalmozási kiadások eft-t tettek ki. A pénztár és a bankszámlák záró állománya december 31-én eft, összes követelésünk 5,6 MFt, záró szállítói számlaállományunk eft volt. Az Intézet vezetősége nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a város és a társult községek lakói közvetlen egészségügyi ellátásának biztosításán túl, az Intézet segítse az önkormányzatok hosszútávú célkitűzéseit és a nagy társadalmi egészségpolitikai célok megvalósítását. Ennek keretében munkatársaink 2013-ben is számos önkormányzati és civil egészségügyi programban vettek részt (pl.: Kábítószer Ellenes Fórum, Baba-Mama Klubok, stb.). Érd, február 24. Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos 1. sz. melléklet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény óraszámai A Dr. Romics László egészségügyi Intézmény óraszámai A tevékenységek megnevezése Szakorv. Óra Nem szako. óra kód:0100 Belgyógyászat 36 6 kód:0101 Angiológia, phlebo-lógia, lymphológia 4 0 kód:0103 Endokrinológia, anyagcsere és diab. 6 0 kód:0104 Gastroenterológia 18 0 kód:0123 Diabetológia 12 0 kód:0200 Általános sebészet kód:0203 Érsebészet 3 0 kód:0300 Általános traumatológia 6 0 kód:0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 53 0 kód:0401 Terhesgondozás 9 0 kód:0506 Gyermeksebészet 3 0 kód:0511 Gyermekneurológia 3 0 kód:0600 Általánoss fül-orr-gégegyógyászat 84 0 kód:0601 Audiológia 5 0 kód:0700 Általános szemészet 76 0 kód:0800 Általános bőr-és nemibeteg-ellátás kód:0803 Nemibeteg-gondozás 9 0 kód:0900 Általános neurológia 41 0 kód:1000 Ortopédia 24 0 kód:1100 Urológia 27 0 kód:1101 Andrológia 1 0 kód:1200 Klinikai onkológia 7 0 kód:1203 Onkológiai gondozás 23 0 kód:1301 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 kód:1302 Fogszabályozás 30 0 kód:1306 Fogászati Rtg kód:1400 Reumatológia és fizioterápia 65 0 kód:1404 Menopausa és oszteoporosis szakr.** 30 0 kód:1501 Aneszteziológia 15 0 kód:1800 Pszichiátria 20 0 kód:1801 Addiktológia* 2 0 kód:1803 Pszichiátriai gondozás (Q18) 76 0 kód:1805 Pszichoterápia 3 0 kód:1900 Tüdőgyógyászat 40 0 kód:1901 Tüdőgondozás 44 0 kód:2201 Mozgásszervi rehabiltáció kód:2501 Foglalkozáseü.-i ellátás* 30 0 kód:2602 Sportszakorvosi ellátás* 4 0 kód:4000 Általános kardiológia (szakorvossal) 35 0 kód:4005 EKG és Holter 15 0 kód:5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 30 0 kód:5100 Általános röntgendiagnosztika 66 0 kód:5102 Mammográphia szűrés és diagnosztika 45 0 kód:5301 Ultrahang diagnosztika 63 0 Kód:5304 Nőgyógyászati ultrahangvizsgálat 24 0 kód:5711 Gyógytorna 0 55 kód:5722 Fizikoterápia kód:7100 Általános pszichológia 0 15 kód:7101 Klinikai szakpszichológia 0 30 kód:7901 Területi védőnői ellátás kód:7902 Iskolai védőnői ellátás Összesen: Jelmagyarázat * nem OEP finanszírozott tevékenység ** csak az orvosi tevékenységet finanszírozza az OEP, a műszeres vizsgálatot nem 32 33

18 III. MELLÉKLETEK 2. sz. melléklet A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény betegforgalmi adatai a Laborral együtt sz. melléklet A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény létszámadatai december 31-én Rendelő Megnev ESET Pont Pont/Eset Beav Beav/Eset Heti órasz Eset/Óra Pont/Óra Belgyógyászat 4,199 2,339, , , Belgyógyászat , Sebészet 9,758 9,429, , , Sebészet 1,617 1,987,188 1, , , Sebészet 8,705 9,394,270 1, , , Sebészet 8,007 6,994, , , Traumatológia 1,300 1,338,893 1, , , Nőgyógyászat 4,882 2,952, , , Nőgyógyászat 7,837 4,129, , , Szülészet -Nőgyógyászat 2,744 5,180,881 1, , , Terhesgondozás , , , Terhesgondozás 2,081 1,086, , , Terhesgondozás ,902 1, , , Fül-orr-gégegyógyászat 9,006 8,597, , , Fül-orr-gégegyógyászat 7,830 6,689, , , Audiológia 2,076 1,798, , , Fül-orr-gégegyógyászat 3,358 3,338, , , Szemészet 9,092 15,524,076 1, , , Szemészet 10,077 16,434,149 1, , , Bőr-és nemibeteggyógy. 15,028 28,680,774 1, , , Ideggyógyászat 6,296 13,509,069 2, , , Ortopédia 2,942 2,865, , , Ortopédia 2,396 2,238, , , Urológia 3,305 5,159,682 1, , , Urológia 3,190 5,397,751 1, , , Andrológia Onkológia 4,026 2,238, , , Reumatológia 6,015 8,972,137 1, , , Reumatológia 5,102 6,677,837 1, , , Aneszteziológia 1,675 1,245, , , Pszichiátria 1,812 5,943,938 3, , , Pszichiátria 2,497 4,919,517 1, , , Pszichológia 612 1,913,366 3, , , Pszichológia 810 2,306,440 2, , , Pszichiátria 2,503 7,087,297 2, , , Pszichoterápia Tüdőgyógyászat 3,921 8,328,727 2, , , Tüdőgyógyászat 7,481 14,676,676 1, , , Angiológia 718 1,545,903 2, , , Endokrinológia Diabetológia 3,833 1,798, , , Gasztroenterológia 942 5,657,621 6, , , Gasztroenterologia 788 4,605,698 5, , , Gasztroenterológia 810 3,496,919 4, , , Érsebészet 890 1,593,402 1, , , Menopauza és Oszteoporozis , Kardiológia 4,887 13,156,811 2, , , Gyermeksebészet 1,210 1,317,454 1, , , Labordiagnosztika 61, ,281,499 2, ,071, , Röntgendiagnosztika 9,548 11,189,909 1, , , Röntgendiagnosztika 10,121 11,711,297 1, , , Mammográphia 7,845 42,396,125 5, , , Fogászati RTG. 7,893 4,724, , , Ultrahang 6,825 17,038,592 2, , , Nőgyógyászati Uh. 2,884 2,242, , , Ultrahang-Carotis 1,083 4,243,194 3, , , EKG és Holterdiagnosztika 5,755 1,789, , , Fiziotherápia 15,804 9,558, , , Gyógytorna 6,826 5,313, , , A401 Szájsebészet 4,978 6,516,050 1, , , A501 Fogszabályozás 2,218 3,654,270 1, , , G090 Gyermekneurológia 303 1,051,449 3, , , G0801 Bőr- és nemibetegondozó ,251 2, G1201 Onkológia- gondozó ,190 1, G1801 Pszichiátria gondozó 2,154 10,508,749 4, , , G1802 Pszichiátria gondozó 2,270 6,822,618 3, , , G1805 Pszichiátria gondozó 2,413 7,880,089 3, , , G1901 Tüdőgondozó 5,412 5,574,101 1, , , G1902 Tüdőgondozó 8,379 8,577,606 1, , , N2205 Rehab. NAPPALI ELLÁTÁS , , P2201 Rehab. Fizió és Hidroterápia 21,348 11,112, , , P2202 Rehab. Gyógymasszázs 3, , , P2203 Rehab. Gyógytorna 13,457 6,584, , , P2204 Mozgásszervi rehabilitáció 8,006 7,746, , , Összesen 390, ,835,416 1, ,079, , Munkaköri csoport Érd MJV Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete létszámadatai december 31-én Igazgatás és gazd. Műszaki Engedélyezett álláshelyek száma Járóbeteg szakorvo-si ellátás Fogorvosi ellátás Foglal-kozáseü. És sport ellátás Védőnői szolgálat Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás Rehabilitá-ciós nappali ellátás Orvos Gyógyszerész Egyéb egyetemi vég Szakdolgozó Gazdasági, műszaki ügyviteli Kisegítő (fizikai) Összesen Munkaköri csoport Igazgatás és gazd. Műszaki dec. 31-én betöltött álláshelyek száma Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi ellátás Foglal-kozáseü. ellátás Védőnői szolgálat Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás Rehabilitá-ciós nappali ellátás Orvos Gyógyszerész Egyéb egyetemi vég Szakdolgozó Gazdasági, műszaki ügyviteli Kisegítő (fizikai) Összesen Munkaköri csoport Igazgatás és gazd. Műszaki A munkatársak számának alakulása munkaköri csoportonként Járóbeteg szakorvosi ellátás Fogorvosi ellátás Foglal-kozáseü. ellátás Védőnői szolgálat Egynapos sebészet és Kúraszerű ellátás Rehabilitá-ciós nappali ellátás Orvos Gyógyszerész Egyéb egyetemi vég Szakdolgozó Gazdasági, műszaki ügyviteli Kisegítő (fizikai) Összesen A munkatársak megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint Munkaköri csoport Közalkal-mazott Vállalkozó Összesen Orvos Egyéb egyetemi végzettségű Asszisztens Védőnő Egyéb munkatárs Összesen Összesen Összesen Összesen 34 35

19 4. sz. melléklet - Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény évi bevételei és kiadásai DR. ROMICS LÁSZLÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY ÉS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Bevételek INDEX (%) Tánogatás ért. Bevételek 1,028,633,600 1,061,412, Függő bevételek 32,474,900 1,778,700 Ö.K. Támogatás 19,679,744 20,927, Foglalkozás eü. 17,735,860 18,964, Bérleti díjak 8,303,606 18,323, Vizsgálati díjak 12,704,333 14,341, Lakbérek 4,374,034 4,378, Gyógyszer kipróbálás 1,149,398 1,174, Továbbszámlázott rezsi 7,974,553 6,644, Kamat bevétel 897, , Egyéb bevételek+áfa 1,553,220 2,866, Évi pénzmaradvány igénybevét. 47,859,859 50,666, Összesen mérleg szerint 1,183,340,176 1,202,068, Kiadások INDEX (%) Személyi juttatások 431,873, ,608, Külső személyi juttatások 23,819,469 25,792, Járulékok 124,331, ,981, Anyagbeszerzés 145,509, ,617, Szolgáltatások 292,012, ,037, Különféle dologi kiadások 58,429,842 60,878, Egyéb folyó kiadások 10,049,243 12,567, Tárgyi eszköz vásárlás 4,357,200 3,205, Függő kiadások 5,153, , Összesen mérleg szerint 1,095,536,123 1,203,068, Egyenleg 87,804,053-1,000, Nyitó pénzkészlet 17,240,304 57,184,497 Záró pénzkészlet 57,184,497 5,518,700 IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 3.) Telefon: (06-23) Fax: (06-23) A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN X

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. október 27. V. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 28/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet a Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2015. december 18. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2015. december 18. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2015. december 18. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 16-én megtartott munkaterv

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Elıkészítı: Pékné dr. Csefkó Judit E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2011. július 28-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi határozat

84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. április 11-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 84/2013. /IV.11./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

3/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat

3/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 2/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK

2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK 2013. évi 18. szám 2013. október 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja.

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja. HATÁROZATOK 2012. 1/2012.(I.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pétfürdő, településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

1 / 19 2013.04.29. 14:59

1 / 19 2013.04.29. 14:59 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület DVKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i I r o d a Ikt. szám: 45.888/2009. Javaslat a 3. számú gyermekorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről

1. Előzmények. amely létrejött egyrészről INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS és HASZNÁLAT JOGÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben