J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület s o r o n k í v ü l i n y í l t testületi ülésén. Szavazati joggal jelen van: Takács József Bodnár Imre Juhász Margit Kalóz Balázs Molnárné Bor Bernadett polgármester képviselő alpolgármester képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szokol Ildikó kirendeltség vezető Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő megválasztott képviselőből 5 fő jelen van és azt megnyitotta. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Szokol Ildikó kirendeltség-vezetőt, hitelesítésére Kalóz Balázs képviselőt. Kéri a képviselőket, fogadják el a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Napirendi pontok: 1., Napirendi pont: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Takács József polgármester 2., Napirendi pont: Beszámoló Újtikos Községi Önkormányzat gazdálkodásának évi helyzetéről Előterjesztő: Takács József polgármester 3., Napirendi pont: Javaslat a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Közgyűlés döntéseinek jóváhagyására Előterjesztő: Takács József polgármester 4., Napirendi pont: Javaslat nem lakás céljára szolgáló ingatlan használati szerződésének megkötésére Előterjesztő: Takács József polgármester 5., Napirendi pont: Javaslat a Kistérségi Közlekedés szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálására Előterjesztő: Takács József polgármester 6., Napirendi pont: Különfélék 1

2 1., Napirendi pont: Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Takács József polgármester Elmondja, a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint előterjeszti elfogadásra a polgármesteri jelentést. Kérdezi, hogy van e kérdés? Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban a képviselő- testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2014. (IV. 30.) számú határozata Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról elnevezésű előterjesztést, amit elfogadott. Felelős: Határidő: , Napirendi pont: Beszámoló Újtikos Községi Önkormányzat gazdálkodásának évi helyzetéről Előterjesztő: Takács József polgármester Elmondja, az önkormányzatnak valamennyi pénzmaradvány maradt a startmunkákból. A beszámoló végén szerepel, hogy a költségvetés helyzete feszes, hitelfelvételre lesz szükség. Szeptember 30-ig van lehetőség ÖNHIKI pályázat benyújtására, ezen részt kíván venni az önkormányzat. A felületet megnyitotta, a konkrét pályázati határidő még nem aktuális. Kérdezi, hogy van-e kérdés? Molnárné Bor Bernadett képviselő: Kérdezi, hogy a startmunka programnál a gazdasági épület jármű tároló Ft-ba került? Igen. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Kérdezi, hogy a normatíva elszámolásnál honnan keletkeztek ezek az értékek, visszafizetési kötelezettség miből adódott? 2

3 Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó: Elmondja, hogy az év végi elszámolásnál megnézték az éves átlagot, mindegyik hónapot megvizsgálták az élelmezésvezetővel hogy hogyan alakultak a hónapok. Volt, amikor csak becsült hónapot tudtak figyelembe venni, amikor a normatívát lejelentették. Év végén derült ki az, hogy ott van például -2 fő, és ez a tényleges elszámolás. Elmondja, volt egy ellenőrzés tavaly év vége felé. Az értesítésben az állt, hogy semminemű problémát nem tapasztaltak. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Kérdezi, a külső személyi juttatásoknál közel 120 %-os teljesülés volt, ennek mi az oka? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó: Elmondja, hogy a külső személyi juttatásnál 2 ember van betervezve, a könyvelő, és az építész. Valószínűleg elmaradhatott valamelyiknél az előirányzat módosítás. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Az ingyenes gyermekétkeztetés esetén a táblázatból jól látszik, hogy Ft támogatást kapott erre az önkormányzat. Kérdezi, hogy készült-e olyan kimutatás, hogy mennyi az az összeg, amit az önkormányzatnak ehhez hozzá kell tenni? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó: Elmondja, ha van is, vagy kell, majd a könyvelővel egyeztet. Kalóz Balázs képviselő: Elmondja, a külső személyi juttatások nem világosak számára, ez az összeg nagyon sok. Nem tudja elhinni, hogy ennyit ki kellene fizetni. A másik, hogy tavaly arról volt szó, hogy a feladatokat el tudják látni, arra elég a pénz. Most pedig olvassa, hogy az van leírva, hogy nem fedezi az állam által nyújtott bevételek a kiadásokat. Év közben folyamatosan az volt, hogy elég rá az a pénz, lásd, kiderül, hogy nem igaz. Ez a végén derült ki, vagy közben is látszott? Elmondta a szóbeli kiegészítésben, hogy arról szól a dolog, hogy a költségvetés kapcsán egy 8,5 millió forint hiánnyal terveztük az idei évet is, és azt mondta, hogy az ÖNHIKI szeptember 30-i hatállyal pályázható, ezen kívánna az önkormányzat indulni. Kalóz Balázs képviselő: Elmondja, hogy az egyik táblázatban 21 milliós felújítás van, kérdezi, ez milyen felújítás? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó : Elmondja, benne van a start munkás, illetve a Közösségi tér, ami 18 milliós beruházás volt. Kalóz Balázs képviselő: Kérdezi, hogy az egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások mit takar? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó : Megkéri a könyvelőt készítsen részletes listát. 3

4 Kalóz Balázs képviselő: A közművelődési intézmények közösségi szinten történő működtetése a művelődési ház működése? Az a Ft.? Kérdezi, ennyibe kerül a művelődési ház fenntartása 1 évre? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó : Elmondja, igen. Rezsi költség, plusz a rendezvények költségei is benne vannak. Elmondja, valószínűleg jobban zár majd a 2014-es év ezen a téren, hiszen, az aprítékos kazánokkal nagyon sokat lehet spórolni. Kalóz Balázs képviselő: Kérdezi, hol van feltüntetve a táblázatok közül a vásárokból befolyt bevétel? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó : Elmondja, az külön sor, az intézményi működési bevételek sorban van. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Kérdezi, volt eredeti előirányzat, a módosítást ki kellett venni, és teljesülés nem is volt. Ennek mi volt az oka? Tyukodi Alexandra pénzügyi előadó : Megkérdezi a könyvelőt. Kérdezi, hogy van e kérdés? Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet elfogadásáról. A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet tervezetet és az alábbi rendeletet alkotta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (V. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat szervei 1. Az önkormányzat költségvetési szervei az 1. mellékletben szereplő címrend szerint: 4

5 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: a) Önkormányzat, b) Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség, és c) Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben címenként a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá. Teljesített működési kiadások összesen: Ebből: E Ft a) személyi jellegű kiadások: e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft c) dologi kiadások: e Ft d) támogatásértékű működési kiadás: e Ft e) működési c. pe. átadás áht.kív.: e Ft f) társadalmi és szociálpolitikai juttatások: e Ft g) hitelek, függő kiadások: e Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, teljesített továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerint működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti működési és felhalmozási kiadásait költségvetési címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 5

6 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen e Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) beruházások: e Ft b) felújítások: e Ft c) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 200 e Ft d) felhalmozási és pénzügyi befektetés 100 e Ff 6. Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetési kiadások és bevételek 7. Az önkormányzati teljesített költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat vagyon alakulását mérlegszerűen a 9. melléklet mutatja be. (3) Az önkormányzat átvett pénzeszközeit tájékoztató jelleggel működési és felhalmozási célonként a 11. melléklet mutatja be. (4) Az önkormányzat átadott pénzeszközeit tájékoztató jelleggel működési és felhalmozási célonként a 12. melléklet mutatja be. 9. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat tájékoztató jelleggel törzsvagyon szerinti bontásban a 13., 14., 15., 16. mellékletek mutatják be. (2) Az önkormányzat pénzügyi befektetéseit tájékoztató jelleggel a 17. melléklet mutatja be. (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeit ingatlanok nélkül tájékoztató jelleggel a 18. melléklet mutatja be. (4) Az önkormányzat immateriális javait tájékoztató jelleggel a 19. melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanait és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat tájékoztató jelleggel 20. melléklet mutatja be. 6

7 10. (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat/kedvezményeket a 21. melléklet mutatja be. (2) A többéves kihatással járó döntéseket a 22. melléklet mutatja be. (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet tartalmazza. 11. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt az önkormányzatnak nem volt. 4. A költségvetési létszámkeret 12. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá. ebből: a) önkormányzat: 25 fő b) óvoda: 8 fő (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a költségvetési címek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A pénzmaradvány 13. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, módosított pénzmaradványa: E Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a) eft az önkormányzatot b) eft az óvodát illeti meg. (2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 10. melléklet részletezi. 6. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba. (2) E rendelet mellékletei: 1. melléklet Újtikos község Önkormányzat évi költségvetésének címrendje 2. melléklet Újtikos Község évi bevételeinek részletezése bevételi forrásonként 3. melléklet Újtikos Község évi bevételeinek részletezése bevételi forrásonként és költségvetési címenként 4. melléklet Újtikos község évi költségvetés kiadásainak részletezése kiadási jogcím szerint 7

8 5. melléklet Újtikos község évi költségvetés kiadásainak részletezése költségvetési címenként és kiadási jogcímenként 6. melléklet Újtikos község költségvetésének évi teljesítése szakfeladatonként 7. melléklet Újtikos község évi költségvetés felhalmozási kiadásainak részletezése beruházási célonként és költségvetési címenként 8. melléklet Újtikos Község Önkormányzat 2013 évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg 9. melléklet Újtikos község Önkormányzat évi vagyonának bemutatása mérlegszerűen 10. melléklet Újtikos község évi pénzmaradvány-kimutatása 11. melléklet Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat évben átvett pénzeszközeiről 12. melléklet Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat évben átadott pénzeszközeiről 13. melléklet Újtikos község Önkormányzat tulajdonában lévő törvény alapján forgalomképtelen inga december 31-i állapot szerint 14. melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tulajdonában lévő helyi döntés alapján forgalomképtelen ingatlanokról december 31. állapot szerint 15. melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tulajdonában lévő törvény alapján korlátozottan forgalomképes ingatlanokról december 31. állapot szerint 16. melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanokról december 31. állapot szerint 17. melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat pénzügyi befektetéseiről december 31. állapot szerint 18. melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tárgyi eszközeinek állományáról, ingatlanok nélkül december 31. állapot szerint 19. melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat szellemi termékeinek állományáról december 31. állapot szerint 20. melléklet: Kimutatás a vagyonkezelésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományairól korlátozottan forgalomképes december 31. állapot szerint 21. melléklet: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások/kedvezmények kimutatása 22. melléklet: Több éves kihatással járó döntések kimutatása 23. melléklet: Adósságállomány alakulása lejárat, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31. én 24. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése Újtikos, április 30. Takács József polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént: Újtikos, 2014.május 07. Dr. Kiss Imre jegyző 8

9 3., Napirendi pont: Javaslat a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság Közgyűlés döntéseinek jóváhagyására Előterjesztő: Takács József polgármester Elmondja, az elmúlt testületi ülésen tárgyalták az alapszabály módosításához kapcsolódó előterjesztést. Ismét pontosításokra kerül sor. A tevékenységi kör módosulása szükséges, illetve Folyás Község polgármestere még nem volt megnevezve ebben az alapszabályban, mint Folyás Község képviselője. Valamint az ellenőrző bizottság, felügyelő bizottság, bérek, vezérigazgató változásait takarja a módosítás. Minden döntése a PÉTEGISZ-nek, amiről döntött a közgyűlés, illetve amit kötelezően előírt a bíróság. Kérdezi, hogy van e kérdés? Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2014. (IV. 30) számú határozata Újtikos Községi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az önkormányzatot megillető részvényesi jogok gyakorlásáról szóló előterjesztést és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. (Ctv.) 2. sz. mellékletének I/4. b) pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: I./ Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja támogatja a társaság alapító okiratának alábbi módosítását: A Debreceni Törvényszék Cégbírósága által Cg szám alatt cégnyilvántartásba vett PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság tagjai (részvényesek) a Társaság Alapszabályát a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) és az évi CLVI. törvény rendelkezései alapján a következők szerint módosítják: 1. Az Alapszabály 1. pontja - A társaság neve, székhelye kiegészül az alábbi 1.3. ponttal: 1.3. A társaság telephelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1. szám 2. Az Alapszabály 2.2. pontja - A társaság alapítói (részvényesei) az alábbiak szerint módosul: 2.2. Név: Folyás Község Önkormányzata 9

10 Székhely: 4095 Folyás, Kossuth u. 13. Képviseletre jogosult neve: Magyar Sándor Anyja neve: Keresztesi Erzsébet Lakcím: 4095 Folyás, Attila utca Az Alapszabály 3.2. pontja - A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei az alábbiak szerint módosul: 3.2. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR szerint: A társaság fő tevékenysége: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) Egyéb tevékenységi körök: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú) Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú) Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú) A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Egyebekben az Alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. II./Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja támogatja a Közgyűlés 5/2014. (III.04.) Kgy. sz. határozatát, melyben 1. A Közgyűlés a társaság vezérigazgatójának Kiss Ilonát választja. A megbízás kezdő időpontja: március 4. A megbízás lejárta: március A Közgyűlés a vezérigazgató munkabérét március 04 től Ft/hó összegben állapítja meg. III./ Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja támogatja a Közgyűlés 7/2014. (III.04.) Kgy. sz. határozatát, melyben: 1. A Közgyűlés a társaság Felügyelőbizottsági tagjának Romos Attilát, Dr. Borók Leventét, Makó Albertet választja. A megbízás kezdő időpontja: március 4. 10

11 A megbízás lejárta: március A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagok tisztelet díját bruttó Ft/év összegben állapítja meg. 3. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének tisztelet díját bruttó Ft/év összegben állapítja meg. IV./ Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagja támogatja a Közgyűlés 8/2014. (III. 04.) Kgy. sz. határozatát, melyben 1. A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaságot választja, személyesen közreműködik Vida Ildikó. A megbízás kezdő időpontja: március 4. A megbízás lejárta: május A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását Ft + áfa/ negyedév összegben állapítja meg március 4-étől. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg a Zrt. vezérigazgatójának. Felelős: Határidő: április 30. Takács József polgármester 4., Napirendi pont: Javaslat nem lakás céljára szolgáló ingatlan használati szerződésének megkötésére Előterjesztő: Takács József polgármester Elmondja, a fodrászüzlet épületének egy helyiségét javasolja átadni a Megyei Rendőr Főkapitányság részére, aki KMB irodát működtet ebben a helységben. Az egyik elmúlt testületi ülésen elmondta, hogy más tervek is vannak, a Művelődési Ház tetőterében a későbbiek során kialakítandó helyiségek közül kaphatna egy irodát, de ez még nem valósítható meg. Már most meg kell megkötni a rendőrséggel a szerződést, a ráeső rezsit ők fizetik. Juhász Margit alpolgármester: Kérdezi, mi az oka annak, hogy nem megy a felújítása a fodrászüzletnek? Elmondja, azzal valamit kezdeni kell, borzalmas. Folyamatban van, a start munka keretein belül megy a felújítás, WC kialakítás folyamatban van, ahogy az öltöző is. Juhász Margit alpolgármester: Kiadja az önkormányzat bérbe, és nincs egy mosdó sem. Ez elég érdekes. 11

12 Szóba került egy hátsó bejárat kialakítása. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Kérdezi, ki végzi a felújítást? A start munkában van benne. Kalóz Balázs képviselő: A munka, amit ott csináltak, minősíthetetlen. Amint lesz rá forrás megcsinálják. Kérdezi, hogy van-e további kérdés? Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 44/2014. (IV. 30.) számú határozata Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat nem lakás céljára szolgáló ingatlan használati szerződésének megkötésére elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő- testület egyetért azzal, hogy az Újtikos, Arany János u. 12. szám alatt lévő ingatlan 11 m 2 alapterületű helyisége vonatkozásában kerüljön ingatlanhasználati szerződés megkötésre a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.). 2., A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a határozat melléklete szerinti szerződés aláírására. Felelős: Takács József polgármester Határidő: május melléklet a 44/2014. (IV. 30.) számú határozathoz Ingatlanhasználati szerződés nem lakás céljáró szolgáló helyiségre amely létrejött egyrészről Újtikos Község Önkormányzata (székhely: 4096 Újtikos, Arany János u. 12.; adószám: ; képviseli: Takács József polgármester), mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), másrészről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám; törzsszám: ; statisztikai számjel: , alapító okirat száma: A- 145/1/2012; adószám: ; képviseli: dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, rendőrségi 12

13 főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei főkapitány, mint használó (továbbiakban: Használó (együttesen: Felek) között, alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 1. Előzmény: 1.1. A Felek megállapítják, hogy Újtikos Község Önkormányzat tulajdonát képezi a Hajdú- Bihar Megyei Földhivatalnál 432/30 hrsz-on nyilvántartott, természetben 4096 Újtikos, Arany János u. 12. szám alatt fekvő ingatlan Újtikos Község Önkormányzatának képviselőtestülete a képviselő-testület. a 44/2014. (IV.30.) számú határozata alapján (2. számú melléklet) az 1.1. pontban megnevezet 65 m 2 nagyságú ingatlan 11 m2 nagyságú ingatlanrészét a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság részére a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitánysághoz tartozó Újtikos Körzeti Megbízotti iroda feladatai ellátása céljából különösen a község közbiztonságának erősítésére, az állandó rendőri jelenlét biztosítása érdekében rendelkezésre bocsátja oly módon, hogy az ingatlant ingyenes használatra átadja Használó állami és közfeladatait a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény alapján, a Rendőrég Szolgálati Szabályzatát megállapító 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben, más jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott módon látja el. 2. A szerződés célja: 2.1. A szerződést a Felek azzal a céllal kötik, hogy a Használó jelen szerződés 1.3. pontjában leírt állami- és közfeladatai ellátásának és működési feltételeinek biztosítása érdekében elősegítsék a jelen megállapodással érintett önkormányzati vagyonnal való szakszerű vagyongazdálkodást, az önkormányzati vagyon hatékony és gazdaságos működtetését, állagának védelmét, értékének megőrzését, illetve gyarapítását, az önkormányzati feladatok ellátásához ideiglenesen vagy véglegesen nem szükséges vagyon hasznosítását Az állami és közfeladatok teljesítése érdekében a Használatba adó használatba adja, a Használó pedig használatba veszi a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott ingatlant. 3. A szerződés tárgya A szerződés tárgyát képezi, a Használatba adó tulajdonában lévő, 4096 Újtikos, Arany János u. 12. szám alatti, 432/30 hrsz-ú,11 m 2 nagyságú ingatlanrész használatának, fenntartásának és üzemeltetésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a szerinti, Használó részére történő átengedése. 4. A Felek közötti jogviszony időtartama, birtokba lépés 4.1. A Felek közötti jogviszony a szerződés aláírásától határozatlan időtartamra szól Szerződő felek rögzítik, hogy a Használó már az ingatlan birtokába lép(ett) Szerződő felek legkésőbb jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kötelesek átadás- átvételi jegyzőkönyvet illetve állapotfelmérést és tartozékleltárt készíteni, amelyet jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolnak. 5. A használati díj Szerződő felek rögzítik, hogy a 4096 Újtikos, Arany János u. 12. szám alatti, 432/30 hrsz-ú 11 m 2 nagyságú ingatlanrész használata a Használó részére ingyenes, ellenérték nélküli. 6. A használó jogai és kötelezettségei: 6.1. A Használó az ingatlanrészt a rendeltetésének megfelelően és a szerződésben foglaltak szerint használhatja, ellenkező esetben felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye A Használó tudomásul veszi, hogy az elvégzendő mindennemű átalakítási, felújítási, korszerűsítési, beruházási munkálat elvégzéséhez köteles a Használatba adóhoz intézett kérelemben előzetes, írásbeli engedélyt kérni, amelyhez csatolja a beruházás tételes költségvetését, illetőleg műszaki dokumentációt. 13

14 6.3. A Használó köteles tűrni az épület karbantartásával kapcsolatos Használatba adó általi munkálatok elvégzését A Használó a használat tárgyát albérletbe, vagy harmadik személy használatába nem adhatja A Használó a használat tárgya vonatkozásában köteles betartani a tűz, baleset, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Ezen előírások megszegése következtében a Használatba adó érdekkörében felmerült kárt köteles megtéríteni A Használó a használat tárgya esetleges hibáiról, hiányosságairól, a bekövetkezett káreseményről a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a Használatba adót A Használó köteles a használat tárgya rendeltetésszerű használatának a szabályait munkavállalóival, ügyfeleivel, valamint egyéb, az érdekkörébe tartozó más személyekkel betartatni, ellenkező esetben felel mindazon kárért, amelyet a fenti személyek magatartása okozott 6.8. A Használó a használati jogviszony megszűnésekor jogosult a rendelkezési joga alatt álló, a használati jogviszony időtartama alatt általa beszerelt berendezési és felszerelési tárgyakat a használat tárgya állagának a sérelme, valamint rendeltetésszerű használatának a veszélyeztetése nélkül leszerelni és elvinni. 7. A Használatba adó jogai és kötelezettségei: 7.1. A Használatba adó szavatol azért, hogy a használat tárgyára harmadik személynek nincs olyan joga, amely a használót akadályozná vagy meggátolná a rendeltetésszerű használatban, továbbá szavatol azért, hogy a használat tárgya megfelel a szerződés 1. számú mellékletében rögzített állapotnak A Használatba adó a használati jogviszony fennállása alatt jogosult a használat tárgya rendeltetésszerű, illetve szerződésszerű használatát ellenőrizni. A Használatba adó követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, illetve az ebből eredő kárának a megtérítését. Továbbá a Használatba adó jogosult a karbantartási munkálatok, az engedélyezett felújítási, átalakítási, korszerűsítési munkálatok Használó általi elvégzését, beruházások megvalósulását bármikor ellenőrizni, melyről a Használót az ellenőrzés megkezdése előtt 8 nappal értesíti A Használatba adó köteles gondoskodni a használatba adott épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, így a Használatba adó elvégzi az épület állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében a szükséges megelőző és javító munkálatokat, így különösen az épület felújítását, vezetékrendszer meghibásodásának elhárítását, továbbá a használat tárgya burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, a használat tárgya berendezéseinek pótlását és cseréjét Szerződő felek rögzítik, hogy a Használatba adó karbantartási kötelezettsége alá eső berendezések különösen az alábbiak: - fűtőberendezés - melegvíz-ellátó berendezés - az ingatlan elektromos vezetékeihez tartozó kapcsoló és csatlakozó aljak Szerződő felek rögzítik, hogy a Használatba adó a 7.4. pontban foglalt kötelezettségeit olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy az szükségessé válik. 14

15 7.6. A Használatba adó a 7.3. és 7.4. pontban foglalt kötelezettségét az életveszélyt okozó, valamint az épület állagát veszélyeztető hibák esetében haladéktalanul, az azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartásával, vagy felújításával egyidejűleg köteles teljesíteni. 8. Megszűnés: 8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével a használati szerződés megszűnik. Megszűnik a használati szerződés akkor is, ha a használat tárgya megsemmisül. 8.2 A használati jogviszony megszűnésekor a Használó köteles a használat tárgyát rendeltetésszerű használatra alkalmas, a használati jogviszony kezdetek kori állapotban figyelembe véve a rendeltetésszerű használattal járó állapotbeli változásokat és felszereltséggel a Használatba adó birtokába visszaadni. 8.3 A Használatba adó azonnali hatállyal jogosult a használati szerződést felmondani, ha a Használó a Használatba adó felhívása ellenére a megadott határidőn belül sem hagy fel a használat tárgya rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatával. A Használatba adó ugyancsak jogosult a használati szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Használó a használat jogát a Használatba adó írásbeli hozzájárulása hiányában továbbadja harmadik személynek, illetve ha a Használatba adó írásbeli engedélye nélkül végez a Használatba adót terhelő karbantartási, átalakítási, felújítási, korszerűsítési és egyéb beruházási munkálatokat A Használó azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha a használat tárgyán harmadik személynek olyan joga van, amely a használat tárgya használatát akadályozza, vagy meggátolja. 8.5 Szerződő felek rögzítik, hogy azonnali hatályú felmondás esetén a Használó köteles a használat tárgyát a rendkívüli felmondás írásban történő közlését követő 15 napon belül rendeltetésszerű használatra alkalmas, a használati jogviszony kezdetekori állapotban és felszereltséggel a Használatba adó birtokába visszaadni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a használat tárgya a Használatba adó birtokába történő visszabocsátásának napján átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. 9. Kapcsolattartás: Szerződő felek a folyamatos együttműködés biztosítása érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket nevezik meg: Használatba adó részéről: Takács József Telefon: 0652/ Használó részéről: Miskolczi Nóra Telefon: 0652/ / Záró rendelkezések: 10.1 Szerződő felek tudomásul bírnak arról, hogy az országos rendőrfőkapitány úr a../2014. Ált. számú előterjesztés aláírásával engedélyezte Újtikos Község Önkormányzata által felajánlott, 11 m 2 alapterületű ingatlanrész használatának elfogadását Ezen szerződésből származható bármely peres vagy vitás kérdés elbírálására szerződő felek kikötik a Használatba adó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó

16 évi LXXVIII. tv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény; az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak Ezen szerződés 8 eredeti példányban készült, melyből 1-4. számú példányok a Használatba adót, 5-8. számú példányok pedig a Használót illetik meg. Szerződő felek ezen szerződést megkötötték, annak minden pontjával egyetértettek és azt jóváhagyólag aláírták, valamint egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel ellátták. Újtikos, április D e b r e c e n, április... Takács József polgármester Használatba adó dr. Gyurosovics József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes egyetemi docens megyei főkapitány Használó Pénzügyi ellenjegyzés: Barnai János r. alezredes gazdasági igazgató megyei rendőrfőkapitány-helyettes Jogi ellenjegyzés: dr. Bendik Tamás Jogtanácsosi ig.sz.: , Napirendi pont: Javaslat a Kistérségi Közlekedés szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálására Elmondja, az árajánlat a gépjármű beszerzésre irányult. Egy ajánlat érkezett, az Autó Széles Kft ajánlata, amelyben 10 millió forint nettó ajánlati ár szerepel, a pályázható összeg ennyi volt. Látható a kiválasztás indoka, illetve a döntési javaslat, melyet a bíráló bizottság hozott ezen ügyben. Van- e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Kalóz Balázs képviselő: Kérdezi, a többiek be sem adták a pályázatot? Nem érkezett be több ajánlat. Illetve ezeken kívüli 2 darab autókereskedésben járt, azokhoz viszonyítva ez egy elfogadható ajánlat. Javasolja, hogy közbeszerzési döntőbizottság, és a közbeszerzési szakértő javaslata alapján a nyíregyházi Autó- Széles Kft. ajánlata kerüljön elfogadásra. 16

17 Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban a képviselő- testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 45/2014. (IV. 30.) számú határozata Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Javaslat a Kistérségi Közlekedés szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátására tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., Megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési eljárás során egy ajánlat érkezett az Autó Széles Kft.-től (4400 Nyíregyháza Hunyadi utca 57.). Az Autó Széles Kft. (4400 Nyíregyháza Hunyadi utca 57.) ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő ajánlata érvényes. 2., A nyertes ajánlattevő: Az Autó Széles Kft. (4400 Nyíregyháza Hunyadi utca 57.) 3., Az eljárás eredménye: Az eljárás eredményes. 4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy Autó Széles Kft. vel (4400 Nyíregyháza Hunyadi utca 57.) kösse meg a szállítási szerződést nettó Ft, bruttó Ft áron, melyből Ft pályázati támogatás, Ft önkormányzati saját erő. 5., A Képviselő-testület a Ft önkormányzati saját erőt az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosítja. Felelős: Takács József polgármester Határidő: 4., pont esetén: május , Napirendi pont: Különfélék A A különfélékben arról szeretne tájékoztatást adni, hogy meg lett kötve a belvizes rekonstrukciós munkálatok elvégzésére a szerződés a tegnapi napon. A belvízelvezető rendszer felújításra vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésére a tegnapi nap volt az utolsó utáni határidő, amit az ÉARFŰ, mint közreműködő szervezet megszabott. Megszületett a döntés, a tartalom az ajánlattételnek megfelelő. Végső befejezési határidőnek ez év december 10-ét határoztak meg. Az ÉARFÜ azt kérte, hogy a jövő évre semmiképp se menjen át. A finanszírozás már korábban eldőlt, arról korábban kellett dönteni. Jellemzően a szállítási finanszírozásról van szó, az 5 % önerőt kiegészítendő elnyert BM-s pályázat van. Reméli meg 17

18 tudják pályázni az önerő alapot is, jelen pillanatban még nyitva áll. A mai nap még kereste, nézte a pályázatot, fent van az EBR 42-es rendszerben. Kezdésként egy 2 héttel későbbi időpontot nevezett meg a kivitelező képviselője. Kalóz Balázs képviselő: Kérdezi, párhuzamosan fog folyni a két munka a két településen, vagy az egyiket elkezdik, majd a másikat? Kemény tárgyaló partnerek voltak. Annyit tudtak elérni, hogy amit ők elrontanak, azt helyre fogják állítani. Mielőtt ők elkezdik a munkálatokat, levideózzák az összes munkaterületet, ami érintett lesz. B NFA pályázat, a Nemzeti Földalap kezelő ismét kiírta, hogy vagyonkezelésbe adja az állami területeket, a hirdetményben az a két terület szerepel, amit bérleményként megkapott az önkormányzat a Nemzeti Földalap kezelőtől. 061/8-as, illetve 154/10-es területről van szó, mely két rét, illetve kaszáló művelési ágú. Az ingyenes vagyonkezelés valamivel előnyösebb, mint a bérlés. Éves bérletet minden évben ismételni kell, annak minden költségével együtt. Ez a két területet meg lesz pályázva, kifejezetten közfoglalkoztatás támogatására, önkormányzatok részére írták ki ezt a pályázatot. Kérdezi, hogy van e kérdés? Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban a képviselő- testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 46/2014. (IV. 30.) számú határozata Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiirt közfoglalkoztatási program céljára átadható földterületekre vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő-testület Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által kiirt közfoglalkoztatási program céljára átadható földterületekre vonatkozó felhívására pályázatot nyújt be az Újtikos 061/8 legelőművelési ágú, és az Újtikos 154/10 rét művelési ágú földterület vagyonkezelésére. 2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: Takács József polgármester Határidő: május 31. C 18

19 Elmondja, a jubileumi évhez kapcsolódóan szeretnének pályázatokat kiírni, irodalmi, rajz pályázat, fotó pályázatot a gyerekek, fiatal felnőttek, és felnőttek részére. Ennek költsége Ft összegű, amely a tárgy jutalmakat fedezetéül szolgál. Kérdezi, hogy van-e kérdés? Kalóz Balázs képviselő: Kérdezi, mikor lenne ez? Ebben az évben. A rajz pályázati kiírás már megtörtént. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Mi lenne a téma? Újtikos. Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról. A szavazásban a képviselő-testület tagjai közül 5 fő vett részt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2014. (IV. 30.) számú határozata Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Újtikos Község jubileumi évéhez kapcsolódó pályázati kiírásokra vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1., A Képviselő-testület Újtikos Község jubileumi évfordulója alkalmából irodalmi-, rajz-, és fotó pályázatot ír ki a gyerekek, fiatal felnőttek, és felnőttek részére. 2., A Képviselő-testület a pályázatokhoz kapcsolódó tárgyi elismerésekre Ft összeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére. Felelős: Takács József polgármester Határidő: december 31. Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a megjelenést megköszönte, az ülést bezárta. kmf. Takács József polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Kalóz Balázs jegyzőkönyv-hitelesítő 19

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 28.-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület s

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 10/2008. (III.28.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló módosított

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 7/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben