BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/1999.(IX.9.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetésről szóló 6/1999.(III.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel összege nem változik, a költségvetés fő összege Ezer Ft. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg változatlansága mellett a források részelemenkénti változását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R.2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás nem változik, a költségvetés fő összege Ezer Ft. 3. Ezen rendelet szeptember 9-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 15/1999.(VII.8.) sz. rendelet 9. -a alapján június 30. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, szeptember 9. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Tájékoztató az évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 590/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester

2 - 2 - Határidő: azonnal Tárgy: Javaslat előirányzat-átcsoportosításra - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 591/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a belvízvédelmi készültségi összegből fennmaradó 28,5 millió forintot az általános tartalékba csoportosítja át. Az előirányzat-módosítást az évi költségvetési rendeleten átvezetni szükséges. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Tárgy: Polgári védelmi költségvetési előirányzat módosítása - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 592/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári védelmi szakfeladatra biztosított költségvetési előirányzatot évben ,- Ft-tal megemeli, melynek forrása az általános tartalék. Az előirányzat módosítást az évi költségvetési rendeleten átvezetni szükséges. Felelős: Pap János polgármester Határidő: szeptember 30. Tárgy: Elkülönített lakásalap évi előirányzatának módosítása - A közgyűlés 15 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 593/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános tartalékalapba

3 - 3 - helyezett 28,5 Millió Ft-ból 10 Millió Ft-ot átcsoportosít az elkülönített lakásalapba. Az előirányzat módosítást az évi költségvetési rendeleten át kell vezetni. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Hunyai Római Katolikus Templom újjáépítésének támogatása - A közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 594/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános tartalék terhére a villámcsapás okozta tűz következtében leégett hunyai Római Katolikus Templom újjáépítéséhez ,- Ft egyszeri támogatást biztosít. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester Határidő: november 30. Tárgy: Kamatmentes kölcsön biztosítása a Csabai Szlovákok Szervezete részére - A közgyűlés fenti tárgyú előterjesztésről megfelelő szavazati arány hiányában döntést nem hozott. (6 igen, 11 nem, 5 tartózkodás.) Tárgy: Kós Károly Szakiskola és Általános Iskola pótelőirányzat igénylése - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 595/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kós Károly Szakiskola és Általános Iskola Bartók Béla úti osztálytermeinek áthelyezése miatt a Baross utcai épületben szükségessé vált számítógépes hálózat kialakítását E Fttal támogatja az általános tartalékalap terhére. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester Kovács Géza igazgató Határidő: szeptember 30.

4 - 4 - Tárgy: Csabai Rendezvényszervező Iroda Bt. támogatási igénye a Csabai Kolbászfesztivál '99 megrendezéséhez - A közgyűlés a határozat 1./-2./ pontját 18 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 3./ pontját 18 igen szavazattal, 6 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 596/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csabai Rendezvényszervező Iroda Bt-nek a Csabai Kolbászfesztivál '99 megrendezésének helyszínére tett javaslatát, valamint a rendezvény támogatási igényét, és az alábbi határozatot hozta: 1. Csabai Kolbászfesztivál '99 rendezvény helyszínéül a Városi Sportcsarnokot és annak környezetét jelöli ki. 2. A négy napos rendezvény céljára bérbe vett létesítmény bérleti díjának megfizetésére 1,9 Millió Ft támogatást nyújt a Csabai Rendezvényiroda Bt-nek. Forrása az általános tartalék. 3. A Csabai Rendezvényiroda Bt. által pályázaton nyert 4 Millió Ft-ot a Btnek megelőlegezi. A rendezvény lebonyolítása után - legkésőbb december 15-ig a Csabai Rendezvényiroda Bt. az előleget köteles visszafizetni. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 15. Tárgy: Személygépkocsi beszerzés - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 597/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2 db alsó középkategóriájú (maximum 1600 cm3-es benzinüzemű, illetve 2000 cm3 diesel üzemű) személygépkocsi beszerzését engedélyezi. A személygépkocsi beszerzésére összesen legfeljebb bruttó ,- Ft fordítható, forrása az általános tartalék.

5 - 5 - A két új személygépkocsi személyi használatra nem adható ki. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc alpolgármester azonnal Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet-tervezete - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta 598/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, és azt közzétételre jóváhagyta a Csabai Mérleg c. városi lapban, azzal a pontosítással, hogy a rendelet-tervezet 51. /3/ bekezdés c/ pontja a következő szövegezésű legyen: "c/ Az átruházásra vonatkozó megállapodásban a leendő bérlő vállalja, hogy az önkormányzat részére, annak hozzájárulása esetén megfizeti a b/ pontban meghatározott ellenérték 40 %-át;" Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: szeptember 23. Tárgy: A mezőőri járulékról szóló 4/1999.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása és hatálybaléptetése - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1999.(IX.9.) sz. önkormányzati rendelete a mezőőri járulékról szóló 4/1999.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és hatálybalépéséről 1. A mezőőri járulékról szóló 4/1999. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet január 1. napján lép hatályba. 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1999.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet 4. -ának (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "mezőőri szolgálat vezetője" szövegrész lép.

6 Ez a rendelet szeptember 9. napján lép hatályba. Békéscsaba, szeptember 9. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Mezőőri szolgálat létszáma - A közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással a következő határozatot hozta: 599/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a mezőőri szolgálat ellátására benyújtott pályázatok elbírálását az szeptember 30-i ülése utáni időpontra halasztja. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: szeptember 30. Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatójának lemondása, igazgatói pályázat - A közgyűlés 11 igen szavazattal, 8 tartózkodással a következő határozatot hozta: 600/1999.(IX.9.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy VARGA ÉVA MÁRIÁ-nak, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatójának az intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszonya és ezzel egyidejűleg magasabb vezetői megbízása - az igazgatónő július 14- én írásban benyújtott lemondására való tekintettel - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv. 25. /2/ bekezdés c) pontja alapján szeptember 14. napján megszűnik. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói munkakörének betöltésére a határozat mellékletének megfelelően pályázatot ír ki.

7 - 7 - A pályázatok véleményezésére létrehozott bizottság összetétele: - a közgyűlés képviseletében az Egészségügyi Bizottság, továbbá - jogszabályban kötelezően előírt szervezetek egy-egy képviselője. A véleményező bizottság vezetője az Egészségügyi Bizottság elnöke. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 15. napjától a pályázat útján történő igazgatói megbízás kiadásáig tartó határozott időre, eredeti munkakörének ellátása mellett megbízza TÓTHNÉ HRICSOVINYI IBOLYA védőnőt - az intézmény közalkalmazottját - az Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatói munkakörének ellátásával. A megbízás idejére: vezetői pótléka ,- Ft/hó, határozott idejű kereset-kiegészítése ,- Ft/hó. A munkakör átadás-átvételét az Egészségügyi Iroda koordinálja. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY megüresedő igazgatói munkakörére. Az intézmény főbb feladatai: a bölcsődei ellátás, védőnői szolgálat, iskolaegészségügyi ellátás, lelkisegély szolgálat, pszichológiai tanácsadás, a működtetésében lévő ingatlanok karbantartása, felújítása és üzemeltetése. Az intézmény maradvány-érdekeltségű önálló költségvetési szerv. A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A vezetői megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatói munkakör részmunkaidőben is ellátható. Pályázati feltételek: - képesítési követelmény: - az intézmény valamelyik fenti ágazati feladatának megfelelő, egyetemen vagy főiskolán szerzett szakirányú felsőfokú szakképzettség, vagy - a nem ágazatspecifikus munkakörök köréből: jogász, közgazdász, üzemgazdász, - büntetlen előélet, - legalább 5 év szakmai gyakorlat,

8 annak vállalása, hogy az intézmény vezetése mellett a besorolásának megfelelő munkakörben is ellát feladatot. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó - személyi adatait, - szakképzettségét igazoló oklevelének másolatát, - érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát, - szakmai önéletrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programját. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 15 nap. A pályázatot zárt borítékban az alábbi címre kell eljuttatni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Pap János polgármester Békéscsaba, Szent István tér Pf.: 112. A borítékon kérjük feltüntetni "igazgatói pályázat". Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő 30 nap, illetve az azt követő első közgyűlés. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt dr. Kovács Zoltán városi főorvos. Tel.: Tárgy: A 366/1999.(V.27.) sz. közgyűlési határozat módosítása (Dr.Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány pályázat) - A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 601/1999.(IX.9.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 366/1999. (V.27.) sz. határozat 1. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: "1. Békéssaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul - a pályázatot kiíró Együttműködő Nedeerlandi Alapítvány kérésének megfelelően -, hogy a "Pszichológia Kultúra Háza" nevet a végső elnevezésig "Szociális-Egészségügyi Civil Kezdeményezések Háza" névre változtassa a pályázat benyújtója. 4. Az ingatlan használatba adásáról külön megállapodást kell kötni a pályázat elnyerése után, a fent megjelölt tevékenység folytatásának időtartamára, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. Amennyiben ez a megállapodás nem jön létre, akkor a

9 - 9 - szándéknyilatkozat realizálása meghiúsul." 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 366/1999. (V.27.) sz. határozat 2. és 3. pontjában a "Pszichológia Kultúra Háza" elnevezést "Szociális-Egészségügyi Civil Kezdeményezések Háza" névre változtatja. Felelős: Pap János polgármester Határidő: a pályázat benyújtása: szeptember 15. Tárgy: Tájékoztató az ez évi belvízkárokkal kapcsolatos intézkedésekről - A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 602/1999.(IX.9.) közgy.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a belvízkárok helyreállításával és az eddig végzett munkákkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi. A belvizes fenntartási, felújítási és beruházási munkákra az éves költségvetésben jóváhagyott, összesen E Ft még fel nem használt részének, az előterjesztésben feltüntetett munkákra történő felhasználásával, a javaslat szerinti fontossági sorrend betartása mellett egyetért. Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: József-Lenkey utcai szennyvízcsatorna építés fedezetének biztosítása - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 603/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a József-Lenkey utcai szennyvízcsatorna építésével kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: 1./ A Közgyűlés készfizető kezességet vállal a Békéscsabai Víziközmű Társulat által, tíz évi lejáratra felvételre kerülő E Ft egyösszegű hitel és annak kamatai visszafizetésére. 2./ Az önkormányzat kijelenti, hogy a már meglévő hitelállománya és e határozatban vállalt készfizető kezességből adódó kötelezettségeit is figyelembe véve nem esik az évi LXXII. tv. 10. tiltó hatálya alá. 3./ A Közgyűlés egyetért a Békéscsabai Víziközmű Társulat és az

10 önkormányzat között kötendő társberuházói megállapodás aláírásával. 4./ A költségvetésben tervezett - kommunális tevékenység 6. alcím, 1. előirányzat csoportszám, 3. kiemelt előirányzat szám E Ft-ból megmaradó E Ft-ot általános tartalékba, E Ft-ot köztisztasági feladatokra kell áthelyezni. Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: szeptember 30. MEGÁLLAPODÁS közös beruházás megvalósítására mely létrejött egyfelől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békéscsaba, Szent István tér 7., továbbiakban Önkormányzat), mint társberuházó, másfelől a Békéscsabai Víziközmű Társulat (Békéscsaba, Szent István tér 7., a továbbiakban: Társulat), szintén társberuházó között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat versenyszabályzata alapján pályázat került kiírásra a Békéscsaba, József-Lenkey utcai szennyvízcsatorna megépítésére. A beérkezett ajánlatok eredményeként az Önkormányzat az építési munkákkal a CSABA-ÉP Kft-t bízta meg ,- Ft bruttó vállalási áron. A műszaki ellenőrzési munkákat a Körösvidéki Társulatok Egyesülése (Gyula, Bocskai u.18.) látja el ,- Ft bruttó áron. A víziközmű társulat augusztus 30-án megalakult abból a célból, hogy részt vegyen az érdekeltségi területén megvalósuló beruházás finanszírozásában és lebonyolításában, majd egyesült a Békéscsabai Víziközmű Társulattal. Fentiek előrebocsátása után a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a József- Lenkey utcai szennyvízcsatorna megépítését közös beruházásban valósítják meg. A legalkalmasabb finanszírozási rendszer érdekében, melyben már az érintett szervek (BM, OTP Rt., Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége) előzetesen egyeztettek, az Önkormányzat és a Társulat az alábbi megállapodást kötik: 1./ Ezen megállapodás szerint az Önkormányzat a szennyvízcsatorna beruházás során a megrendelő pozíciójába kerül a Társulat, mint társberuházó hozzájárulás alapján. 2./ A Társulat, mint társberuházó vállalja, hogy a pénzügyi-műszaki számításban rögzített 1.000,- E Ft összeggel vesz részt a beruházásban. Ez a Társulat által felvételre kerülő hitel teljes összege. 3./ A beruházás megvalósítója a Társulat.

11 / A beruházásban résztvevő felek a szükséges összeget saját számlájukon biztosítják. 5./ A beruházás megvalósítása során a vállalkozó és a műszaki ellenőr által kiállított számla az Önkormányzat nevére szól. 6./ A vállalkozó által kiállított számla ellenőrzését a Társulat által megbízott műszaki ellenőr végzi. 7./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a leigazolt számlát a pénzintézethez kifizetésre benyújtja. 8./ A beruházás kifizetése az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról történik, miután az összes forrásnak itt kell megjelennie. Ezen megállapodás a beruházás befejezéséig hatályos. A megállapodást a felek képviselői elolvasták, tartalmát értelmezték, majd bélyegzőikkel ellátták és azt követően jóváhagyólag aláírták. Békéscsaba, szeptember Békéscsaba, szeptember Önkormányzat cégszerű aláírása Társulat cégszerű aláírása és bélyegzője és bélyegzője Tárgy: Belvízkárt szenvedett települések segítése - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 604/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a belvízkárt szenvedett települések megsegítése ügyében kezdeményezett felhívást. Tekintettel arra, hogy Békéscsabán is komoly kiadásokat jelent a belvízkárok felszámolása és a vízelvezetés javítása érdekében végzendő munka, így a város nincs abban a helyzetben, hogy a programhoz csatlakozzon. Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: szeptember 15. Tárgy: Szennyvíztisztító telep fejlesztése - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

12 /1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvíztisztító telep fejlesztése ügyében az alábbiak szerint határoz: 1. A 170/1999.(III.25.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 2. Egyetért a békéscsabai szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó beruházási koncepció szeptember 1-jére történő elkészítésével, valamint a telep évi fejlesztésével. 3. Elrendeli a költségvetési támogatási pályázat benyújtását megelőző beruházási koncepciónak a KHVM-hoz történő benyújtását. Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: szeptember 1. Tárgy: Kétegyházi úti hulladéklerakó telep rekultivációjához szükséges termőföld vásárlás - A közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 606/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációjához szükséges m3 termőföld beszerzését jóváhagyja bruttó 1.000,- Ft/m3-es áron. Fedezet: a költségvetésben szereplő Hulladékkezelő mű céltartalék 12 Millió Ft-ból 10 Millió Ft. Egyben felhatalmazza az illetékes alpolgármestert a jövő évi költségvetés terhére, jelenlegi áron további m3 föld beszerzésére. Felelős: Határidő: Végh László alpolgármester azonnal Tárgy: Pályázati kiírás a Jaminai termálkút és területének hasznosítására - A közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

13 /1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés A változatának feltételei szerint pályázatot ír ki a 8913 hrsz. töltés művelési ágú, 3062 m2 területű ingatlan és a rajta fekvő B-953 sz. termálkút, valamint a 8912 hrsz. 11 ha 3212 m2 területű beépítetlen terület művelési ágú ingatlan hasznosítására. A nyertes pályázó a létesítmények megvalósítását és üzembe helyezését követően az e területen végzett tevékenységével kapcsolatban 10 évig teljes helyi adó mentességet élvez. A nyertes pályázó a szerződés aláírását követő 30 évig a területet díjmentesen hasznosíthatja, ezt követően az általa használt területtel arányos bérleti díjat fizet. A pályázati felhívást a Csabai Mérleg és a megyei napilapokon kívül két országos lapban (Népszabadság, Világgazdaság) is meg kell jelentetni. Felelős: Határidő: Hanó Miklós alpolgármester a pályázati felhívás megjelentetésére: azonnal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Jamina városrészben lévő termálkút és területének hasznosítására pályázatot hirdet A fejleszteni kívánt terület: önkormányzat tulajdonában lévő 3062 m2 nagyságú területen lévő 98 C o hőmésékletű vizet adó termálkút és az e körül lévő 11 ha 3212 m2 beépítetlen terület. A vállalkozásba adás időtartama: 31 év ( év szerződés) A pályázaton részt vehetnek belföldi és külföldi természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó kiírás kérhető Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodáján (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Pf.: 112.), Tel.: 66/ , A pályázat beadásának határideje és helye: december óra Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Irodája 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

14 A pályázatok felbontása a beadás helyén, december 15-én órakor, amelyen minden pályázó részt vehet. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a 66/ , telefonszámon, Bánfi Ádám városi főmérnöktől, irodavezetőtől lehet kérni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tárgy: Kommunális felújításokra biztosított keretösszeg felosztása - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 608/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetésről szóló 6/1999.(III.11.) sz. önkormányzati rendelet felújítási kiadásai között a kommunális tevékenység 60 címszám, 6 alcímszám alatt szereplő E Ft-ból E Ft-ot az alábbi felújításokra biztosít: - vízkárelhárításra E Ft - park felújításra E Ft - út- híd felújításra E Ft - temető felújításra E Ft Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: A belvízkárok enyhítésére nyújtandó támogatásról szóló 16/1999. (VII.8.) sz. önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/1999.(IX.9.) sz. önkormányzati rendelete a belvíz sújtotta személyi tulajdonú lakóingatlanokban okozott károk enyhítése céljából nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 16/1999. (VII.8.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1. A rendelet 10. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "/2/ A támogatás összege a b) pont esetében nem haladhatja meg a lakóház, illetve a lakás helyreállítási költségeinek összegét."

15 E rendelet szeptember 9-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Békéscsaba, szeptember 9. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: A Békéscsabai Előre FC Kft. támogatási kérelme (Edzői bérek) - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 609/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 1,5 Millió Ft-ot biztosít az utánpótlás neveléséhez kapcsolódó edzői bérekre a Madách Utcai Általános Iskola költségvetésén keresztül. A Közgyűlés felkéri a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az szeptember 30-i ülésére terjesszen be javaslatot az utánpótlás nevelést szolgáló további igények kielégítésének módjára. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester Köles István, a Közművelődési, ifjúsági és Sportbizottság elnöke Határidő: szeptember 30. Tárgy: Együttműködési megállapodás (az Ifjúsági és Sportminisztériummal) - A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 610/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodásának megkötését elfogadja. A Közgyűlés megbízza Pap János polgármestert a megállapodás aláírására.

16 Felelős: Köles István, a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Határidő: azonnal MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről az Ifjúsági és Sportminisztérium (1054 Budapest, Hold u.1.) képviseletében Deutsch Tamás miniszter - a továbbiakban: Minisztérium -, másrészről a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) képviseletében Pap János polgármester - a továbbiakban: Önkormányzat -, továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett: PREAMBULUM Az egészséges magyar nemzet eszméjének megvalósításához nélkülözhetetlen, hogy a polgárok olyan társadalomban éljenek, melyben az egyének és közösségeik felelősséget éreznek saját testi, szellemi, lelki egészségükért, és ezért tenni is hajlandóak. A sportot kiemelten fontos tényezőnek kell tekinteni, melyre vonatkozó kormányzati szándék testesült meg, a sport fejlesztésére, az ifjúsági ügyekre, a kábítószerfogyasztás visszaszorítására, valamint a fogyatékos polgárok sportolási lehetőségeinek gyarapítására minden eddiginél nagyobb figyelmet szentelő intézmény, az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával. Az Ifjúsági és Sportminisztérium célja, hogy együttműködjön mindazokkal, akik szívükön viselik a magyar sport ügyét. Fentiek szellemében az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata elhatározzák, hogy az alábbi közös célok megvalósítása érdekében hosszú távon együtt kívánnak működni egymással. 1. Felek elhatározzák, hogy a sportról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) által előírt feladatok megvalósítása céljából együttműködési megállapodást kötnek. 2. Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Sporttörvény 3. -ában meghatározott önkormányzati testnevelési és sportszervezési feladatok szoros kapcsolatban állnak a Minisztérium hatáskörébe tartozó feladatokkal, melyek színvonalas megvalósítása nem nélkülözheti a Felek együttműködését. 3. Felek elismerik, hogy a polgárok testedzésének - különös tekintettel az iskolai testnevelésre, diák- és szabadidősportra, a fogyatékosok sportjára és a minőségi sport színvonalára - állapotáért és fejlesztéséért közös felelősséggel tartoznak.

17 Felek elhatározzák, hogy együttműködnek a magyar sport fejlődését, gyarapodását szolgáló feladatok megvalósításában. 5. Minisztérium biztosítja, hogy folyamatosan, rendszeresen tájékoztatja az Önkormányzatot törekvéseiről, a kormányzati szakmai elvek, programok tervezetéről, mindezek kialakításánál figyelembe veszi az Önkormányzat véleményét. 6. Önkormányzat vállalja, hogy - előzetes egyeztetés alapján -segítséget nyújt a Minisztérium részére a sportszervezetek köztartozásának rendezésével összefüggő szervezési-technikai feladatok megvalósításában, a fogyatékos sportolók sportlehetőségeinek bővítésében, a sportinformációs rendszer kiépítésében és működtetésében, a sportstatisztikai adatszolgáltatásban, valamint az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény alapján ingyenesen tulajdonba adott sportlétesítmények sportcélú használatának ellenőrzésében. Mindezen feladatok megvalósítása során az Önkormányzat együttműködik a területileg illetékes megyei önkormányzattal. 7. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy az együttműködés tapasztalatait áttekintve készek januárjától egy hosszabb távú együttműködési megállapodás megkötésére, mely - az adott évi központi költségvetés biztosította lehetőség függvényében - az önkormányzati feladatok tételes felsorolásával párhuzamosan azok teljesítéséhez nyújtott minisztériumi támogatás mértékét is rögzíti. 8. Jelen megállapodás határozott időre szól, a Felek általi aláírás napjától december 31. napjáig hatályos. 9. Felek kijelentik, hogy a megállapodás jellegéből adódóan - annak hatálya alatt - a megállapodással kapcsolatos esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, egyeztetéssel, minden esetben közös megegyezésre törekedve kívánják megoldani. 10. Jelen megállapodás 2 példányban készült egyező tartalommal. Egy megállapodás 4 számozott oldalból áll. 11. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírásukkal látták el. Budapest, Ifjúsági és Sportminisztérium Békéscsaba Megyei Jogú Város Tárgy: Óvodai csoportlétszámmal kapcsolatos észrevétel

18 A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 611/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben részletezett indokok alapján a 252/1999.(IV.22.) sz. határozatát hatályában fenntartja. Felelős: Határidő: Velkey Gábor, az Oktatási Bizottság elnöke értelem szerint Tárgy: Kós Károly Szakiskola és Általános Iskola névváltoztatási kérelme - A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozoatot hozta: 612/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a Kós Károly Szakiskola és Általános Iskola számára a Kós Károly Szakképző Iskola név felvételét október 1-től. Egyidejűleg a melléklet szerint módosítja az iskola Alapító Okiratát. Felelős: Szilvásy Ferenc alpolgármester, Kovács Géza igazgató Határidő: október 1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Intézmény neve: KÓS KÁROLY SZAKKÉPZ? ISKOLA 2./ Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Baross utca 1-3. Telephelye: 3./ Törzsszáma: Békéscsaba, Baross utca 1-3. Békéscsaba, Ipari út / Alapító szerv neve:

19 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve jogelődje 5./ Az intézmény felügyeleti szerve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Békéscsaba, Szent István tér 7. 6./ Jogállása: Önálló jogi személy A Gépíró és Gyorsíró Szakiskola, Dolgozók Általános Iskolájának jogutódja 7./ Gazdálkodási jogköre: önálló költségvetési szerv 8./ Típusa: Összetett iskola - szakmunkásképző (kifutó rendszerű) 3 illetve 4 évfolyamos szakmunkásképzés - szakiskola 2 évfolyamos általános műveltséget megalapozó oktatás 1; 1,5; 2; 3 évfolyamos szakképzés - szakközépiskola (csak szakképző évfolyammal) 1; 2; 3 évfolyamos érettségi utáni szakképzés. 9./ Alaptevékenysége: nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás - Kötelező felvételt biztosító iskola a 8. osztályt végzett békéscsabai tanulók számára. - Nappali rendszerű szakiskolai oktatás, alapműveltségi vizsgára felkészítő nevelés és oktatás. - Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése. - Iskolai könyvtári feladatok ellátása. - Alapvizsga-bizottság működtetése. - Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - Szakmai vizsgabizottság működtetése szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Diáksport, szabadidősport biztosítása Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Intézmény vagyon működtetése.

20 Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Egyéb korlátozottan igénybevehető munkahelyi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás (tanfolyam) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás (tanfolyam). 10./ Vállalkozási tevékenysége: Nincs 11./ Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 12./ Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján, határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 13./ Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 4070 hrsz-ú 2223 m2 Baross u.1-3.sz. és a 6142/2 hrsz-on 1 ha 3330 m2 Ipari u.5. sz. alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992.(XII.18.) sz. határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994.(II.24.) sz. határozattal, a 218/1995.(VI.1.) sz. határozattal, a 106/1996. (III.28.) sz. határozattal, a 246/1996. (VI.13.) sz. határozattal, a 349/1998.(VII.9.) sz. határozattal, valamint a 612/1999.(IX.9.) sz. határozattal. Békéscsaba, szeptember 9. Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző Tárgy: Címpótlék megállapítása, a 384/1997.(VII.10.) sz. közgyűlési határozat kiegészítése - A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

21 /1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Váőros Közgyűlése 384/1997.(VII.10.) számú közgyűlési határozatát az alábbi g)-h) pontokkal egészíti ki: "g) A címzetes igazgatói, óvodavezetői cím pótlékának mértékét a mindenkori pótlékalap 100 %-ában határozza meg. (Kjt. 71. /3/ bekezdés) h) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a megállapított címpótlékot - az intézményi költségvetés útján, annak szükségszerű módosításával - önkormányzati intézményeiben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak biztosítja. A címpótlék az július 10. napját követően adományozott címekkel jár." Felelős: Határidő: Pap János polgármester folyamatos Tárgy: Köszönet kinyílvánítása - tűzoltóautó - - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 614/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki Homberg város polgármesterének, Volker Orth Úrnak, és rajta keresztül képviselő-testületének az önzetlen és nemes támogatásért, amivel Békéscsaba város tűzvédelmének javításához hozzájárultak. Tárgy: Szándéknyilatkozat a "Gyermekek bántalmazása elleni szövetség"-be történő belépésről - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 615/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a gyermekvédelmet erősítő szakmai, hivatali és civil szervezeti együttműködés megteremtésével és alapítóként részt vesz a "Gyermekek bántalmazása elleni szövetség"-e létrehozásában.

22 Megbízza Pap János polgármestert, hogy a szövetség szervezését kezdeményező Békés Megye Képviselő-testülete "FÉSZEK" Gyermekotthon vezetőjének juttassa el az önkormányzat szándéknyilatkozatát. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szövetség alapszabályának és a működés részletes szabályainak kidolgozásában - hivatali szakértők bevonásával - vegyen részt. A Közgyűlés a szövetség megalakulásáról, valamint a működéshez szükséges anyagi támogatásról további előterjesztést kér. Felelős: Határidő: Pap János polgármester január 30. a közgyűlés tájékoztatására Tárgy: Hulladékkezelő mű garanciális felülvizsgálata - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 616/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy végeztessen igazságügyi műszaki szakértői vizsgálatot a hulladékkezelő mű csapadékvíz elvezető körárkának és belső úthálózatának felülvizsgálatára. Amennyiben a szakértői vélemény kivitelezői mulasztásokat állapít meg, úgy szükség esetén indítson pert a kivitelező ellen a szakértő által megállapított hibák kijavítása ügyében. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: november 30. Tárgy: A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás évi Egyszerűsített Éves Mérlegbeszámolójának és szöveges értékelésének elfogadása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 617/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás évi Egyszerűsített Éves Beszámolóját és tevékenységéről készített szöveges értékelést. Felelős: Határidő: Pap János polgármester, a társulás elnöke értelem szerint

23 Tárgy: A Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére vagyoni hozzájárulás biztosítása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 618/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére a vagyoni hozzájárulás befizetését a társulás számlájára. Az évi vagyoni hozzájárulás összege: Ft, fedezete az általános tartalék. Felelős: Pap János polgármester Határidő: szeptember 30. Tárgy: Csatlakozás a Vasutas Települések Szövetségéhez - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 619/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nem csatlakozik a Vasutas Települések Szövetségéhez. Felelős. Pap János polgármester Határidő: szeptember 30. Tárgy: A rendezési terv módosítása a CSABA-CENTER területén - A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 620/1999.(IX.9.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a CSABA-CENTER rendezési tervének felülvizsgálatát elrendeli. Felelős: Végh László alpolgármester

24 Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző októberi közgyűlés K.m.f. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző A kivonat hiteléül:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1992. május 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Volt egyházi ingtlanok tulajdonjogának rendezése - A közgyűlés I/1., I/2.pontját 24 igen szavazattal,

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató

HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt. 1/2016. számú. Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató HAJDU ÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolás alatt 1/2016. számú Nyilvános Pályázati Felhívás és Tájékoztató Tartalomjegyzék 1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS... 3 2.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA Felsőpakony Község Önkormányzatának 4/2009. (III.25.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 1/2011. (I.31)

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004)

TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) TERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE (MJK: TERVFEL 001 2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fővállalkozó, tervező (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerződésben meghatározott

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben