Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: I. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 185/2007. (II. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzat által, a 39210/178 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest X., Gyakorló út 25. szám alatt található, 1531 négyzetméter alapterületű, kivett sporttelep megnevezésű belterületi ingatlan közkeletű nevén: KISE Sporttelep vonatkozásában megkötendő haszonkölcsön szerződésben foglaltakkal egyetért, azzal, hogy a haszonkölcsön-szerződés 1.1. pontjában rögzítésre kerüljön, hogy Budapest Főváros Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesülettel szerződést köt az ingatlan üzemeltetésére és használatára, utánpótlás szervezés és szabadidő sport tevékenység céljából. Dr. Neszteli István jegyző Hajdu Péter irodavezető Intézkedés: A határozatról február 22-én értesítettük a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztályának vezetőjét. Azóta több szóbeli egyeztetés volt, azonban a szerződést a mai napig nem kötötték meg. 1007/2007. (VIII. 30.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közétkeztetés színvonalával kapcsolatban beérkezett észrevételek alapján félévente írásos értékelést készíttessen a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság részére. folyamatos 1

2 Csornai Károly, Szabó Péterné irodavezetők Intézkedés: A szeptember december hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozásra kerültek, a képviselő-testület január 17-ei ülésén megtárgyalta, és a 87/2008.(I. 17.) sz. határozatában tudomásul vette január május hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozásra kerültek, a képviselő-testület 1149/ 2008.(VI. 19.) sz. határozatában tudomásul vette. Jelenleg folyik a januári testületi ülésre benyújtásra kerülő testületi anyag készítése. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság a januári ülésén tárgyalja. 1206/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dominó-rendszer cseréjét I. negyedévében hajtja végre. értelemszerű Sövegjártó Ferenc irodavezető Intézkedés: A pályázat eredményhirdetése megtörtént, a határozat végrehajtása folyamatban van. 1282/2007. (XI. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el a 47/2001. (X.30.) számú A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, melyben kerüljenek meghatározásra a fenntartó által támogatott és részben támogatott közművelődési tevékenységi formák december 18. Dr. Neszteli István jegyző Szabó Péterné irodavezető Dávid Tibor igazgató Győrffy László igazgató Intézkedés: A közművelődési rendelet módosítására tett javaslat a december 18-ai testületi ülésre kerül beterjesztésre. 32/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert tegyen intézkedést arra, hogy az Önkormányzat köztisztviselői csatlakozhassanak a Közbeszerzés 2. díjcsomaghoz, amennyiben a számlafizetést a dolgozó teljes összegben magára vállalja. Hegedűs Károly 2

3 Sövegjártó Ferenc Bajtek Mihályné irodavezetők Intézkedés: Várhatóan új szerződés keretében kerül megoldásra. 93/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Balánbányán járt delegáció beszámolóját tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy készüljön terv a évre vonatkozóan az együttműködés konkrét formáira március 1. Ronyecz Róbert irodavezető Intézkedés: Balánbányával való konkrét együttműködésre a delegáció beszámolójában megjelölt területek alapján (közoktatás, közművelődés és sport) az illetékes főosztályoktól szakmai javaslatot kértünk. 95/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Palermóban elhatározott együttműködés kereteinek a kidolgozásában vegyen részt március 1. Ronyecz Róbert Szabó Péterné irodavezetők Intézkedés: Palermó város Önkormányzata még nem kezdeményezte az együttműködést. 256/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatóságától olyan övezetszámítási módszer jóváhagyását kéri, amely lehetővé teszi a zajövezetek elméleti pontosságú meghatározását, valamint a különböző számítási eljárások összehasonlítását. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. értelemszerűen Montvai József főépítész, irodavezető Intézkedés: Az Igazgatóság felé továbbítottuk. 3

4 311/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Mázsa tér Kőbányai városközpont közlekedési csomópontjára, valamint a Korponai utca - Albertirsai út között létesítendő közúti kapcsolatra vonatkozó engedélyezési terv megvalósításának közös teherviselését. Montvai József főépítész, irodavezető Intézkedés: A Főváros felé a kezdeményezés megtörtént. 312/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari úti MÁV Zrt. tulajdonban lévő ismertebb nevén Törekvés sporttelepet a sporttevékenység hosszú távú biztosítása, valamint sportcélú fejlesztések érdekében tulajdonba kívánja venni. Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az illetékes szervekkel a létesítmény átvételével és üzemeltetésével kapcsolatban. Hajdu Péter Bajtek Mihályné irodavezetők Intézkedés: A MÁV Zrt. és a polgármester között a tárgyalások folyamatban vannak. 391/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. rendelkezésére bocsátja a Bihari út 8/C lakóépület felújításra kerülő műhelyeit, a Kht. által megvalósítandó innovatív munkahely teremtési program idejére. értelemszerű Intézkedés: A megállapodás tervezet a Fővároshoz benyújtva. 411/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a májusi testületi ülésre készítsen előterjesztést a kintlévőségeikről, azok keletkezésének okairól, körülményeiről és a visszafizetési kötelezettségekről május 15. 4

5 Intézkedés: Az egyeztető tárgyalás december 1-jén várható. 413/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készüljön szabályozás a lakóház-működtetés bevételeinek és kiadásainak teljesítésére, elszámolási különbözet rendezésére, a számla kezelésére és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. havi egyenlegközléséről szóló kimutatásáról és a pénzeszközök átutalásáról április 17. Bajtek Mihályné irodavezető Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály közötti egyeztetés még nem fejeződött be, minden rendelkezésünkre álló bizonylat másolatát megküldtük a Vagyonkezelő Zrt- nek. 443/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Budapest, X. Sibrik M. út sz. alatt található, 41090/3 hrsz.-ú, korábbi Általános Iskola épülete alkalmas-e egészségügyi intézményi járóbeteg-ellátásra. Továbbá írjon ki nyilvános pályázatot az épület és az alatta található földterületnek minimum 495,1 M Ft áron történő elidegenítésére azzal, hogy a pályázó a gondnoki lakás vonatkozásában köteles vállalni a jelenleg hatályos bérleti szerződésben és az önkormányzati rendeletben foglalt, a bérbeadót terhelő kötelezettségeket is. Csornai Károly irodavezető Intézkedés: Az épület egészségügyi intézménnyé való átalakításával kapcsolatos vizsgálat megtörtént. Az ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázati kiírás érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult. 574/2008. (IV. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy legkésőbb a testület júniusi ülésére nyújtsa be a kft. üzleti tervét, az együttműködési megállapodást és a vagyonhasználati szerződést június 19. Kovács Sándor ügyvezető Intézkedés: A közhasznú, a feladat ellátási és a vagyonkezelési szerződés megkötésre került. A kft. üzleti terve a évi költségvetéssel összhangban, azzal egy időben fog elkészülni. 5

6 592/2008. (IV. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KFKI a jelenlegi telefonközpont üzemeltetője, árajánlata alapján pályázat kiírása nélkül szállítsa és üzemelje be a 150 db SIP-es telefonkészüléket. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: Telepítése folyamatban. 617/2008. (IV. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 610/2008. (IV.17.) és a 615/2008. (IV.17.) számú határozatokban foglalt feladatok végrehajtására a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére összesen ,-Ft-ot biztosít a képviselő-testület általános tartalékkerete terhére, az alábbi megosztás szerint: - tervezési díjra ,-Ft-ot, - bonyolítási díjra ,-Ft-ot szeptember 1. Kovács Róbert alpolgármester A végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: Az önkormányzat felé történő számla kiállítása és megküldése folyamatban van. Az előirányzat módosítása az V/18/72/2008. iktatószámon megtörtént. 687/2008. (V.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság ügyvezetőjét, hogy a évi Kőbányai Szent László Napok kulturális programmal kapcsolatos reklám- és egyéb bevételek érdekében minden szükséges intézkedést tegyen meg, s annak eredményéről a rendezvényt követően adjon tájékoztatást a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottságnak június 29-ét követő első bizottsági ülés Győrffy László ügyvezető Intézkedés: A Szent László Napok kulturális programsorozat lebonyolítása megtörtént. A rendezvénnyel kapcsolatos beszámolót a Kőbányai Média és Kulturális Kht. éves beszámolója fogja tartalmazni, mely az érintett bizottságokhoz benyújtásra kerül. A beszámoló 2009 márciusában készül el. 691/2008. (V.15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Előzetes Akcióterületi Terv alapján a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) megnevezésű pályázatra az Újhegyi lakótelep rehabilitációja céljából nyújtson be pályázatot. 6

7 Dr. Neszteli István jegyző Montvai József Ronyecz Róbert főosztályvezetők Intézkedés: A pályázatot benyújtottuk, elbírálása folyamatban van. 769/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyermekjóléti Központ szakmai létszámát január 1-jétől 2 fő családgondozói és 1 fő asszisztensi álláshely biztosításával bővíti november 15. Kovács Róbert alpolgármester Ambrus Zsuzsanna vezető Intézkedés: Az állások betöltése folyamatban van. 836/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca Sibrik Miklós utca Gergely utca Noszlopy utca által határolt, volt bánya terület hosszú távú hasznosítására készítsen koncepciót augusztus 15. Intézkedés: A képviselő-testület által létrehozott munkacsoport első ülése december 5-én lesz. 837/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca Sibrik Miklós utca Gergely utca Noszlopy utca által határolt, volt bánya területen kialakítandó vizesblokk kivitelezésére írjon ki pályázatot, melyhez 17 M Ft-ot biztosít törzstőke emelés formájában. Forrásként a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg augusztus 15. Fecske Károly ügyvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A 17 M Ft törzstőke emelés átutalása megtörtént. Az V/18/124/2008. iktató számon az előirányzat módosítva én a törzstőke emelés átutalásra került. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelentése szerint a Cégbírósághoz benyújtva. 7

8 923/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy végeztessen soron kívüli, átfogó, teljes körű, felügyeleti jellegű belső ellenőrzést, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat év közötti működésével kapcsolatban, valamint a Controlling Szervezetfejlesztés Minőségpolitika is vizsgálja meg a kérdést október 30. Kovács Róbert alpolgármester dr. Rugár Oszkár Belső Ellenőrzési Osztály vezetője Méreg Gábor, a Controlling Szervezetfejlesztési Minőségpolitikai szervezeti egység vezetője Intézkedés: A vizsgálatot végrehajtottuk. Az ellenőrzési jelentés tervezetét az Egészségügyi Szolgálat vezetője megkapta, arra a törvényes határidőn belül észrevételeket tett. Az észrevételekre az egyeztető tárgyalást az egészségügyi szolgálatvezető betegállománya miatt későbbi időpontban tartjuk meg. Az egyeztető tárgyalás után 3 nappal a jelentést lezárjuk. A Controlling, Szervezetfejlesztés és Minőségpolitikai Osztály jelentése szerint az érdemi vizsgálat várhatóan 2009 februárjában készül el. 1007/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz az ÁROP-3.A.1. kódjelű a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése elnevezésű pályázaton, melyhez a pályázati önrészre 5 M Ft-ot, továbbá a sikerdíjra max. 3,6 M Ft-ot biztosít, melynek forrása a céltartalékba helyezett felhalmozási feladatok előkészítésére, pályázatokra tervezett keretösszeg. Egyben felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő : Dr. Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők Méreg Gábor osztályvezető Intézkedés: A pályázatot az Önkormányzat megnyerte. Az előirányzat módosítása az V/18/146/2008. iktatószámon megtörtént. 1013/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy Kőbánya-Újhegy közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében a kerületrész területén kihelyezésre kerülő térfigyelő-rendszer (kamera) üzemeltetési költségeinek biztosítása és az irányító központ elhelyezése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodás kerüljön aláírásra. Egyben felhatalmazza a polgármestert a Rendőrkapitánysággal történő megállapodás előkészítésére, és a megállapodás tervezetének a soron következő képviselő-testületi ülés elé terjesztésére. 8

9 2008. augusztus 15. Szász Csaba alpolgármester Végrehajtás előkészítésért felelős: Hegedűs Károly aljegyző Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: Az egyeztető tárgyalások folyamatban vannak. A megállapodás-tervezet várhatóan a jelen képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között szerepel. 1075/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Jogi Bizottság, valamint a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság elnökének bevonásával szeptember 18-i ülésre dolgozza ki a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysággal kötendő új, hosszabb távú együttműködési megállapodás tervezetét, és a szükséges intézkedéseket szeptember 1. Kovács Róbert alpolgármester Hegedűs Károly Ronyecz Róbert főosztályvezetők Intézkedés: Az együttműködési megállapodás-tervezetet a december 4-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadták, azonban a módosítása szükséges. 1085/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út ) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény részt vegyen a Pest Megyei Önkormányzat és Toscana Megye Önkormányzata közötti nemzetközi oktatási szakirányú képzési együttműködésben. Egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére, amennyiben az nem jár anyagi elkötelezettséggel. Szász Csaba alpolgármester dr.neszteli István jegyző Szabó Péterné főosztályvezető Sárkány Péter igazgató Intézkedés: A határozatról értesítettük a Pest Megyei Önkormányzatot. A pályázatot a Pest Megyei Önkormányzat adja be, melyben a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola együttműködőként szerepel. A pályázat még nem került elbírálásra, ezért szerződéskötés sem történt. 1093/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében, Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben található a Szent László Általános Iskola új tálalókonyha 9

10 kialakítása étellifttel feladatra biztosított eft-ot kiegészítve, a felhalmozási célú általános tartalékból eft-tal megemeli (kivitelezés és bonyolítás), azzal, hogy a személy és teheremelő gép kialakítását a jogerős építési engedély alapján el kell végezni, az ELMŰ szekrény kihelyezésével együtt. Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a munka bonyolítására (5% + Áfa). Végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: Az új tálalókonyha, valamint a lift szerkezete elkészült. A lift elhelyezése áthúzódik 2009-re. 1118/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy írjon ki nyilvános pályázatot a 38942/0/A/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest, X. kerület, Állomás u. 2. sz. alatti 358 m 2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség értékesítésére vonatkozóan bruttó 52 M Ft minimál áron. Intézkedés: A pályáztatás eredménytelen volt. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a témában előterjesztést nyújt be a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság következő ülésére. 1121/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi az S1 területén lévő műemlék épületek tetőfelújítási munkálatainak elvégzését az alábbi épületek tekintetében hattornyú tároló két gabonatároló raktár épület Egyben megbízza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a munkálatok bonyolításával, a költségvetésben biztosított 75 M Ft terhére. Intézkedés: Egy tető kivételével a munkálatok elkészültek. A számla az önkormányzat felé benyújtva. 1160/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakításával egyidejűleg kerékpárút kiépítését is. 10

11 Szász Csaba alpolgármester Montvai József főosztályvezető és 1161/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a Jászberényi úti gyalogos aluljáró meghosszabbítását a Bársonyvirág utca irányába. Szász Csaba alpolgármester Montvai József főosztályvezető Intézkedés: A határozatban foglaltakat továbbítottuk a Főváros felé. Fővárossal egyeztetés szükséges. 1182/2008. (VII.22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület Mádi utca 120. szám alatti önkormányzati ingatlanon megvalósítandó 10 lakásos szociális bérház fejlesztési beruházással részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által a fővárosi kerületek részére a városrehabilitáció célterületein és akcióterületein megvalósuló, az I. Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programjára kiírt pályázaton. A beruházás tervezett, teljes költségére a évi költségvetésben az Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában / Mádi u. 120.; átmeneti anyaotthon költségsoron lévő ,-Ft (2008: 100 M Ft, 2009: 50 M Ft) biztosít augusztus 29. Győri Dénes és Kovács Róbert alpolgármesterek Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 1208/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyszerűsített közbeszerzési eljárást indít a - Bánya u. 35. portaszolgálat + ügyfélfogadási időben őrzés biztosítása - Szent László tér 2-4. okmányiroda + ügyfélszolgálati iroda őrzése - Szent László tér 29. őrzése + portaszolgálat biztosítása, valamint a parkoló őrzése - Szent László tér 16. portaszolgálat biztosítása - figyelő szolgálat működtetése - Szent László tér 16. gondnoki feladatok ellátása, takarítási munkák ellátása kivitelezőjének kiválasztására, határozatlan időre, december 20-ai kezdési határidővel. 11

12 Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Eredményhirdetés várhatóan december 8-án lesz. 1210/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban új iratkezelő rendszer bevezetéséhez szükséges új számítógépek és monitorok beszerzésére további bruttó ,-Ft-ot biztosít a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A képviselő-testület a 1625/2008.(XI.20.) számú határozatában eredménytelennek nyilvánította fedezethiány miatt, és egyúttal új közbeszerzési eljárás kiírására kérte fel a polgármestert. 1211/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a nyomtató beszerzési soron szereplő 2 M Ft összeget számítógép beszerzésére fordítsa a Polgármesteri Hivatal. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A 2 M Ft összeg számítógép beszerzésre rendelkezésre áll, a felhasználás folyamatban van. 1213/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban új iratkezelő rendszer bevezetéséhez szükséges új számítógépek és monitorok beszerzésére hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárással közbeszerzési pályázatot ír ki. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szarvasi Ákos főosztályvezető Sövegjártó Ferenc osztályvezető 12

13 Intézkedés: A képviselő-testület a 1625/2008.(XI.20.) számú határozatában eredménytelennek nyilvánította fedezethiány miatt, és egyúttal új közbeszerzési eljárás kiírására kérte fel a polgármestert. 1219/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fő gazdasági ügyintézői álláshelyet létesít október 1-jei hatállyal, az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) részére, amennyiben az Uszoda a saját költségvetésében erre a forrást biztosítani tudja szeptember 1. Szász Csaba alpolgármester Vermes Albán igazgató Intézkedés: Az álláshely betöltése eddig eredménytelen volt. Várhatóan december 15-től sikerül 1 fő gazdasági ügyintézőt felvenni. 1238/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött, a Bp. Maglódi út 42518/41 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel augusztus 28-i hatállyal felbontja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által az előterjesztésben jelzett, a bérleti szerződés alapján fennálló forint összegű követelése jogosságának kivizsgálásáról intézkedjen. Fecske Károly ügyvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Korpai Anita osztályvezető Intézkedés: A felmondás megtörtént, szerződés aláírva. A követeléssel kapcsolatos elszámolás és egyeztetés december 1-jén várható. 1243/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Budapest X. kerület hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2467 m 2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Állam kizárólagos (1/1) tulajdonában, és a Fővárosi Kézműipari Vállalat kezelésében álló ingatlannak az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. Egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt óvodai és iskolai oktatás és nevelés körében ellátandó feladatai érdekében kívánja hasznosítani. 13

14 Továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. (2) bekezdés b) pontja alapján vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megfizetését. Továbbá felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön kimutatás a tulajdonviszonyokkal kapcsolatban. Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A Magyar Nemzeti Zrt.-nek megküldtük a szükséges dokumentumokat. Válaszlevelükben jelezték, hogy az érdemi elbírálás folyamatban van. 1247/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a Gyakorló u. 2. sz. melletti, az ÁRKÁD bevásárlóközpont felé eső oldalán, a 39210/151 hrsz.-ú ingatlanon lévő, önálló (piros épület) lebontása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. Kovács Róbert alpolgármester Montvai József főosztályvezető Intézkedés: Mivel az épület nem az önkormányzat tulajdonában van, lebontására nincs lehetőségünk. 1262/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bp. X. ker. Gergely u számú ingatlanok határán húzódó (42137/34 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt terület kimutatáson bejelölt 3853 m 2 alapterületű ingatlan részt) rézsű jelenlegi állapotának rendezése érdekében amennyiben a kerületi Főépítész véleményével a telekmegosztás erre a rézsűre is végrehajtásra kerül a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 741/2007. (XII. 13.) sz. határozatában meghatározott 300 Ft/m 2 bruttó értékesítési áron kössön adásvételi szerződést az INTERDOM Kft.-vel azzal a feltétellel, hogy a telek megosztásának költségeit, a megvásárolt területrész gondozása, valamint a kerítés építés költségeit és az esetleges terepszennyeződés mentesítésének költségeit az INTERDOM Kft. viseli. Végrehajtás előkészítésért felelős: Intézkedés: A vevő még nem jött szerződést kötni. Bajtek Mihályné főosztályvezető 1263/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 14

15 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy kössön adásvételi szerződést a Kerámia u sz. Társasházzal a Budapest X. Kerámia u sz. alatti 5. számú albetétben felvett, 41955/1/A/5 hrsz-ú, 14,61 m 2 alapterületű, műhely megnevezésű önkormányzati tulajdonú helyiségre 100 Ft/m 2 vételáron azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosításának összes költsége és ügyintézése a Társasházat terheli Egyben 1150/2008.(VI.19.) határozatát hatályon kívül helyezi. Intézkedés: Ügyvédi ügyintézés alatt. 1265/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Önkormányzat részt vesz a KEOP kódszámú energia hatékonyság fokozása pályázaton a Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréjével és hőszigetelésével, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréjével. A pályázati önrészre 88 M Ft-ot biztosít, melynek forrása a nyílászárók cseréjére felvett OTPhitelkeret. Szász Csaba alpolgármester Dr. Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők Intézkedés: A pályázat előkészítése folyamatban van. Várhatóan 2008 decemberében benyújtásra kerül. 1267/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel eft összegben a KEOP kódszámú energia hatékonyság fokozása (keretében a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, valamint a Fekete István Általános Iskola hőszigetelése) pályázat műszaki terveinek elkészítésére, melynek forrása a nyílászárók cseréjére felvett OTP-hitelkeret. Szász Csaba alpolgármester Dr.Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A szerződés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között aláírás alatt van. 1268/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 15

16 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést és az Aditus Zrt.-vel 720 eft összegben a KEOP kódszámú energia hatékonyság fokozása keretében a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, valamint a Fekete István Általános Iskola hőszigetelése) pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére, amely forrása a céltartalékba helyezett felhalmozási feladatok előkészítésére, pályázatokra tervezett keretösszeg. Egyben felkéri a polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Szász Csaba alpolgármester Dr.Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők Intézkedés: A pályázat előkészítése folyamatban van. Várhatóan 2008 decemberében benyújtásra kerül. 1269/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Önkormányzat részt vesz a Gyermekek és fiatalok integrációs programjai / Kábítószer komponens című, TÁMOP-5.2.5/08/1/C kódszámú pályázaton, és a pályázat előfinanszírozására 3 millió Ft-ot biztosít, melynek forrása a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék kerete. Egyben felkéri a polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Szász Csaba alpolgármester Dr.Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Ehrenberger Krisztina Bajtek Mihályné főosztályvezetők Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. Az V/18/220/2008. ikt. számon az előirányzat módosítása megtörtént. 1294/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Autómentes Nap rendezvényeinek megszervezésére és lebonyolítására ,-Ft-ot biztosít céltartalékként a felhalmozási célú általános tartalékkeret terhére, melynek felhasználását a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezési jogkörébe utalja utólagos beszámolási kötelezettséggel. Az 1097/2008. (VI.19.) számú határozatában foglalt feltételekkel szeptember 22-én a Zágrábi utca (Somfa köz és Száva utca közti útszakasz) ideiglenes lezárásával és a Fővárosi Önkormányzat koordináló szerepével a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátásával a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot bízza meg azzal, hogy a képviselő-testület 2008 októberében tartandó ülésén tájékoztatást kér a rendezvény megvalósításáról, annak költségeiről és a lakosságra gyakorolt hatásáról. 16

17 2008. szeptember 22. Melega Kálmán bizottsági elnök Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos Bajtek Mihályné Montvai József főosztályvezetők Intézkedés: Az autómentes nap sikeresen lezajlott, az elszámolás megtörtént. 1344/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatala és az intézmények tekintetében a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátására hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást ír ki, melyet egyúttal felvesz a évi közbeszerzési tervébe. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás sikeres lezárásáig gondoskodjon a feladat ellátásáról, melyhez ,-Ft/3 hó összeget biztosít az Önkormányzati intézmények munka- és tűzvédelmi szabályzata -ra tervezett költségkeret terhére október 1. Szász Csaba alpolgármester Hegedűs Károly aljegyző Bajtek Mihályné Szarvasi Ákos főosztályvezetők Intézkedés: A december 4-i rendkívüli képviselő-testületi ülés elé került az Értékelő Bizottság véleménye, mely alapján a testület eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzési eljárást. 1345/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésben a részben önállóan gazdálkodó intézmények munka- és védőruha beszerzésére tervezett eft összegű céltartalékot felszabadítja a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére védőruházat vásárlása céljából. (A részben önálló intézmények részére biztosított évi védőruha intézményi bontása a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy az intézményeknél az egységes munkavédelmi szabályozás érdekében intézkedjen. Hegedűs Károly aljegyző Bajtek Mihályné főosztályvezető 17

18 Intézkedés: Az V/18/238/2008. iktatószámon az előirányzat módosítása, valamint a céltartalék felszabadítása megtörtént. Az intézmények egységes munkavédelmi szabályozásának készítése folyamatban van, december 31-ére elkészül. 1352/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít Budapest X. kerület közigazgatási területén kátyúzási munkák ellátására. Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Eredményhirdetés 2009 januárjában várható. 1353/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák építése (KÉ-12048/2008.) nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem áll megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre a járdaépítés kivitelezésének megvalósításához. Egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot hogy a közbeszerzési eljárás kerüljön újbóli kiírásra március április 30-i kivitelezési idővel. Radványi Gábor bizottsági elnök Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Eredményhirdetés 2009 januárjában várható. 1356/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. került Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a novemberi képviselő-testületi ülésre készíttessen egy játszótérfejlesztési koncepciót, a vitában elhangzottak figyelembevételével november 20. Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A koncepciót a Főépítésszel egyeztetve készítjük el, és az előzetes vezetői egyeztetés alapján a képviselő-testület jelen ülésére terjesztjük elő. 1359/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi kör dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásának ellátását 1 fő álláshely biztosításával kívánja megoldani. 18

19 Kovács Róbert alpolgármester Hegedűs Károly aljegyző Ehrenberger Krisztina főosztályvezető Intézkedés: Az álláshely betöltésére (2009. január 1-jétől) a pályázat kiírásra került, addig (2008. december 31-ig) 2 fő orvos látja el a feladatot megbízási szerződéssel. 1367/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. ker. Bihari úti Törekvés sporttelep létesítményeinek megvétele esetén a Törekvés SE szakosztályainak működését hosszú távon legalább 25 évig biztosítja. Hajdu Péter főosztályvezető Intézkedés: A MÁV Zrt. és a polgármester között a tárgyalások folyamatban vannak. 1376/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bérlő(k) részére - elidegenítésre kijelöl önkormányzati tulajdonú bérlakásokat, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott vételár szerint. Intézkedés: A szerződéskötések folyamatban vannak. 1377/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest X., Gergely u.40.sz. alatti Társasházban található 41886/0/A/2 hrsz.-ú 59 m 2 nagyságú alagsori lakásként nyilvántartott (ténylegesen pincei tároló) ingatlanra, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest X., Gergely u. 40.sz. alatti Társasház ajándékozási szerződést kössön, azaz az ingatlant Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest X., Gergely u. 40.sz. alatti Társasháznak ajándékozza. Intézkedés: A vevők az illeték összegét magasnak találják, ezért a szerződéskötés szünetel. 1378/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 19

20 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az S1 telephely felújítási költségeire a évi költségvetésben elkülönített 75 M Ft-ból a bontás költségeire összesen 10,24 M Ft + áfa összeget biztosít, ebből 6,74 M Ft + áfa összeget a bontás befejezésére, 3,5 M Ft + áfa összeget pedig a keletkezett törmelék elszállítására. (A kifizetés feltételeként határozza meg a képviselő-testület a vállalkozói nyilatkozat meglétét, mely szerint Csipke-Invest Generál Kivitelező és Beruházó Kft. a teljes törmelékmennyiség elszállítására köteles.) Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A bontás befejeződött, a határozat szerinti összeg kifizetésre került az aláírt kötelezettségvállaló lap alapján. A törmelék elszállítása még mindig nem történt meg. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felszólítja a vállalkozót a törmelék elszállítására. 1379/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium által kiírt LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázatára a támogatás elnyerése esetén 235 M Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja, oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt a támogatási összeg erejéig 8 év alatt törleszti a hitelintézet részére. (A vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok listája a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) Bajtek Mihályné főosztálvvezető Intézkedés: A pályázat benyújtva. Eredmény 2009 márciusára várható. A támogatás összege a évi költségvetésben áthúzódó kötelezettségként kerül tervezésre. 1380/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest, X. kerület hrsz.-ú ingatlanon található 4 db lakásban lakó család elhelyezésénél maximum a jelenlegi lakások értékét vegye figyelembe, s ez alapján az elhelyezés pontos költségének meghatározásával és a forrás megjelölésével ismételten terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé. Az elhelyezésnél tartsa szem előtt az alábbiakat: tisztességes lakáscsere, értékarányos lakásár, a tél előtt a legszükségesebb, lakhatási feladatok biztosítása. Amennyiben nem sikerül a megállapodás létrehozása, a képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy bírósághoz fordul a helyzet rendezése, az értékarányos megoldás érdekében. 20

21 Intézkedés: A cserelakás elkészült, 2 lakó elfogadta a felajánlott lakást, elhelyezésük megtörtént. 1384/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói határozatban utasítja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a tőkeemelés terhére emeljen tőkét a Kőbeta Rt.-ben, és a társaság abból rendezze a hitelezők felé fennálló ,-Ft-os kötelezettségét. Intézkedés: A tőkeemelés társaságunkhoz még nem érkezett be. 1386/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a kifizetett összeget ( ,-Ft-ot) a Kőbeta Rt. vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jogi úton visszakövetelheti-e az adóhatóságtól illetve a Magyar Államtól. Amennyiben erre lehetőség van akkor a szükséges intézkedéseket tegye meg. Intézkedés: Az APEH-kel való egyeztetés folyik. Csődvédelem megkérve. A hitelezői egyeztetés folyamatban van. 1387/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint közgyűlés felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, mint tulajdonost, hogy a Kőbeta Rt. i végelszámolását kezdje meg. Intézkedés: Az APEH felé a kérelem benyújtva, felülvizsgálata folyamatban. 1388/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a Gergely utca Sibrik Miklós út Harmat utca által határolt területen kialakítandó közparkra vonatkozó fejlesztési koncepciót a vitában elhangzottaknak megfelelően egészítse ki, s az új előterjesztésben a jelenlegi parkoló közösségi hasznosítására is tegyen javaslatot. (A koncepció a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) október

22 Intézkedés: A képviselő-testület által létrehozott munkacsoport első ülése december 5-én lesz. 1396/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi utak mentén tartja szükségesnek Kőbánya-Kertváros területén kívül a vasúti zajterhelések csökkentésére zajvédőfal kiépítését: - Csilla utca mentén - Kolozsvári út mentén - Barabás u. mentén - Vaspálya u. mentén - Korponai u. mentén - Pongrác út mentén Egyben felkéri a polgármestert, kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztályával a fenti utak vasúti oldalán - a lakóházak felőli oldalon - a felsővezetékig terjedő zajcsökkentő falak kiépítése érdekében. Montvai József főosztályvezető Intézkedés: A Főváros felé továbbítottuk. 1398/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyílászáró cseréből adódó megtakarítás érvényesítése érdekében folytasson egyeztető tárgyalásokat a Fővárosi Távfűtő Művekkel. Szász Csaba alpolgármester Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A Fővárosi Távfűtő Művekkel a kapcsolatot felvettük, az általuk igényelt adatokat átadtuk. Decemberben újabb egyeztetés várható. 1418/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt vesz a TÁMOP-3.3.2/08/1 KMR kódszámmal meghirdetett, Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban című pályázaton. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Szász Csaba alpolgármester 22

23 Dr. Neszteli István jegyző Semperger Sándorné Ronyecz Róbert főosztályvezetők Intézkedés: A pályázat november 27-én postázásra került. 1436/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatás elnyerésére, bűnmegelőzési makro modellprojekt megvalósítására kiírt pályázatra. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges, összesen e Ft-ot (melyből az önrész összege e Ft) a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkeretéből biztosítja. Felkéri a polgármestert a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére szeptember 30. Dr. Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A pályázat benyújtásra került. Jelenleg elbírálás alatt áll. 1438/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a 1182/2008. (VII. 22.) számú önkormányzati határozatban foglaltak megvalósítása érdekében a Budapest X. kerület, Mádi utca 120. szám alatti önkormányzati ingatlannal határos Kada utca 135. számú épület tűzfalának hőszigetelését végeztesse el, melyhez 1,2 M Ft + áfa összeget biztosít a évi költségvetésben a Mádi u. 120.; átmeneti anyaotthon felhalmozási feladatok soron biztosított 100 M Ft terhére. Győri Dénes és Kovács Róbert alpolgármesterek Dr. Neszteli István jegyző Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: Az építési engedély hatályos, a közbeszerzés megkezdődött. A forrás rendelkezésre áll. 1469/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai sporttevékenység megőrzése és továbbfejlesztése érdekében Megállapodást köt a Kőbánya Sport Clubbal január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 47 M Ft-os támogatási összeg a évi költségvetésbe, valamint években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt 23

24 összeg kerüljön betervezésre. (A jegyzőkönyv 1. sz. melléklete a Kőbánya Sport Clubbal kötendő Megállapodási szerződés.) Bajtek Mihályné Hajdu Péter főosztályvezetők Intézkedés: A határozatban megjelölt összeg a évi költségvetésbe betervezésre kerül. A Kőbánya Sport Clubbal a megállapodás megkötése folyamatban van. 1486/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelettervezet a képviselő-testület következő ülésére a vitában elhangzottak figyelembevételével átdolgozva, ismételten kerüljön előterjesztésre. dr. Korpai Anita osztályvezető Intézkedés: A rendelet-tervezetet a jelen ülésén tárgyalja a képviselő-testület. 1524/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat vegyen részt a KEOP kódszámú erdei iskola hálózat infrastrukturális pályázaton a Balatonlellei Ifjúsági tábor fejlesztési feladataival, és felkéri az alpolgármestert a pályázattal kapcsolatos műszaki feladatok előkészítésére, melynek pénzügyi forrása a céltartalékba helyezett felhalmozási feladatok előkészítésére, pályázatokra tervezett keretösszeg. Szász Csaba alpolgármester Dr. Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők Intézkedés: A pályázat csak a 2009-ben meghirdetésre került pályázatra kerül beadásra, a benyújtásához szükséges előkészítő munkák folynak. 1526/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda számára a Gergely utca 63. szám alatti hrsz.-ú 1000 m 2 alapterületű ingatlan megvásárlása ügyében folytasson tárgyalásokat, és megfelelő vételár esetén a javaslatot terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésen. 24

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Controlling

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Controlling BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. \, kt t alet Kőbányai,S (,,ÍM! i-testulct ülése A^&amiML Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott,

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

f )j ~ szám ú előterjesztés

f )j ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f )j ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott

Részletesebben

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról,

Részletesebben

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) megtartott üléséről Az ülés kezdetének időpontja: 9 00 óra Az ülés helyszíne:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest...M Z.;. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest...M Z.;. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest...M Z.;. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 17-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

2006. ÉVI HATÁROZATOK

2006. ÉVI HATÁROZATOK 2006. ÉVI HATÁROZATOK 1/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés a napirendekről 2/2006. (I. 24.) Kt. határozat döntés zárt ülésről 3/2006. (I. 24.) Kt. határozat a két ülés között történt fontosabb eseményekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 260-1 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/19-18/2008. TÁRGY: BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNY- ZATI BIZOTTSÁG ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖN- TÉSEIRŐL MELLÉKLET: ELEKRTONIKUS FORMÁBAN E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

1102 Budapest, Szent László tér 16.;Tel: 433-83-27; Fax: 431.-8745; e-mail: mereg_gabor@kobanya.jau, ia t.':l'1.5i!ll'.

1102 Budapest, Szent László tér 16.;Tel: 433-83-27; Fax: 431.-8745; e-mail: mereg_gabor@kobanya.jau, ia t.':l'1.5i!ll'. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros X. kerület Kőbányi Controlling, Szervezetfejlesztés és Minőségpolitikaiatok 1 " zaí Képviselő-testület üléí -HV^44

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. március 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből ülésének könyvéből 87/2016. (III.24.) Kt. határozat Tárgy: 2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének elfogadása 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

..Á2..2_. számú előterjesztés

..Á2..2_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je..á2..2_. számú előterjeszt Előterjeszt a Képviselő-testület rzére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedt igénylő határozatokról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 20-án (kedden) megtartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

3/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat

3/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 2/2013. /I.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (VI.29.)ÖKT.r. Az Önkormányzat közművelődési feladata- 5. iról, a helyi közművelődési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J_'v,L. cjo1. számú előterjesztés

J_'v,L. cjo1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere cjo1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 11. szám 2011. december 15. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 220/2011. (XII. 15.) MÖK határozat: Egyetértés Boross István megbízásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van.

A pályázat megvalósításra került, a pályázat záró elszámolása folyamatban van. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tárgy; Tájékoztató európai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

moftn, KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.

moftn, KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. KOKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. f íi -ft'srúlet ülése moftn, Tárgy: Javaslat a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos háromoldalú megállapodás módosítására

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2016. március 8-án 9.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges!

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda. egyszerű többség szükséges! SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7

ÉRDI TARTALOM. II. Határozatok 7 A Közgyűlés 2014. március 20-ai ülésén hozott határozatok 7 ÉRDI IV. évfolyam. 3. szám 2014. Március 27. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben