/ sz. példány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1150-50/2015. 1 sz. példány"

Átírás

1 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban / sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NOVEMBER 19-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1

2 Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 19-én 9 órakor a Városháza nagyteremében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bánhidy László alpolgármester Dr. Alberti Péter képviselő Eck András képviselő Erős Gábor képviselő Meszes Balázs képviselő Nyíri Attila képviselő Sasvári Viktor képviselő Dr. Szerencsés Gergely István képviselő Sztojka Lajos képviselő Tordainé Vida Katalin képviselő Tóth Tamás Béla képviselő Vígh László képviselő Meghívottak: Dr. Zakariás János jegyzői referens, Preg Erzsébet belső ellenőr, Baltás- Kapornai Szilvia Pénzügyi Iroda, Túri Krisztina Köznevelési Iroda, Csöppű Mónika Vagyongazdálkodási Iroda, Kiss Zoltán Közjóléti Iroda, Dr. Piskóthy László Jogi Iroda, Dr. Kasza Péter Ferenc Polgármesteri Kabinet, Háder Lajosné Pénzügyi Iroda, Bereczkyné Molnár Eszter Jogi Iroda Aljegyző: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián Jegyzőkönyvvezető: Barina Andrea, Hámosné Szőke Anna, Bánhidy László alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma 15 fő, jelen van 12 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Napirendi pontok rögzítése előtt felolvasnám az előző ülésen hozott zárt ülés határozatát. Nyíri Attila képviselő: Szeretnék kommentárt fűzni Alpolgármester Úr hozzászólásához. Bánhidy László alpolgármester: Ismertette a legutóbbi zárt ülésen hozott határozatot: A Képviselő-testület 13 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 607/2015. (XI.3.) öh. határozata Döntés az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. KDOP-2.2.1/A azonosító számú projektével kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről 1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. (2500 Esztergom, Deák F. út 4 sz. Cj: ) Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft. 7288/2015 sz. fizetési felszólítása alapján, a KDOP-2.2.1/A azonosító számú Szent Város ez Helyi TDMSZ létrehozása Esztergomban című projekt kapcsán felmerült támogatás visszafizetési kötelezettségének anyagi fedezetét biztosítja. 2. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a visszafizetési kötelezettség fedezetéül az 5/2015 (III.2) öh. költségvetési rendelet 12 mellékletének Esztergomért Kötvény sorát jelöli meg Ft. keretösszegig. 2

3 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergomi Turisztikai NKft. helyett teljesített kifizetések összegét beszámítja a Strigonium Zrt.-nek Esztergom Város Önkormányzatával szemben az adósságrendezésből fennálló követelésének összegébe, azzal csökkenti azt. Egyben Esztergom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Strigonium Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a Strigonium Zrt. adósságrendezésből Esztergom Város Önkormányzatával szemben nyilvántartott követelésének összegét csökkentse. Felelős: Határidő: Romanek Etelka polgármester Strigonium Zrt. vezérigazgatója Esztergomi Turisztikai NKft. ügyvezetője azonnal Nyíri Attila képviselő: Köszönöm a szót! Mint említettem Ön előbb azt a kifejezést használta, hogy a képviselők időben megkapták az előterjesztéseket és az anyagokat, ez részben igaz, azért igaz részben mert valóban a napirendi pontoknál a rendeseket mondjuk 12- öt ezt valóban az SzmSZ-ünk szerint megadott időben valóban megkaptuk, ugyanakkor felhívnám a figyelmét azon tényállásra, hogy húsz sürgősségi esetet szórványosan kaptunk meg reggel háromnegyed kilencig bezáróan. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Köszönöm a szót! Képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy bár valóban így történt a sürgősségi egy húszas csomaggal valóban megérkezett, képviselő úr azonban Ön is ott volt a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsági ülésen, ahol az anyagok 90%-aval Ön is találkozott. Az én véleményem az, hogy ezt a húszas csomagot tekintettel arra, hogy a cégek további sorsáról van szó, amiről igen fontos véglegesen dönteni. A sürgősséget az indokolta, hogy pénteki napon nem állt minden dokumentáció rendelkezésére, illetve ma reggeli anyag tekintetében pedig szintén most született végleges döntés arra, hogy egyáltalán behozzuk-e ezt az anyagot, vagy nem. November 30-ig döntést kell hozni, de amikor ezt tárgyaljuk, majd erre vissza fogunk térni. Bánhidy László alpolgármester: A napirendi pontok ismertek. A nyílt ülésben tizenkét napirendi pont van. Sürgősséggel bejött még néhány, mondjuk húsz. Ezeket felolvasnám. Ismertette a meghívóban szereplő sürgősségi napirendi pontokat. Van-e valakinek kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban? Sztojka Lajos képviselő: Köszönöm szépen a szót! A sürgősségi hatos napirendi pontot vegyük le napirendi pontok közül. Dr. Alberti Péter képviselő: Azt javasolnám, hogy a szociális gyermekjóléti intézmény előterjesztésnek volt egy olyan része, amely szerint ideiglenes megbízás, ennek a pontnak a levételét javaslom. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel Sztojka Lajos képviselő módosító indítványát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sztojka Lajos képviselő ügyrendi javaslatát, és a Döntés a Duna Training Oktató és Tanácsadó Szolgáltató Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről című napirendi pontot leveszi a napirendről. 3

4 A Képviselő-testület 6 igen 3 nem 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 610/2015. (XI.19.) öh. határozata Napirend elfogadása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sztojka Lajos képviselő ügyrendi javaslatát, és a Döntés a Duna Training Oktató és Tanácsadó Szolgáltató Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről című napirendi pontot leveszi a napirendről. Határidő: azonnal Dr. Alberti Péter képviselő: Kérdezem az aljegyző urat, hogy amikor már szavaztunk egy kérdésről, hogy levesszük a napirendi pontról, akkor lehet-e olyan előterjesztést tenni, ami arra vonatkozik, hogy vegyük vissza, mert ennek a napirendi pontnak a tárgyalása sürgős lenne, mert ennek a cégnek nincsen ügyvezetője, ahhoz, hogy a cégnek legyen ügyvezetője, ahhoz ezt a napirendi pontot meg kell tárgyalnunk és lépni kell. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Ha ügyrendi javaslatként tette ezt a képviselő úr, akkor igen szavazhatunk róla. Dr. Alberti Péter képviselő: Ügyrendi javaslatként előterjesztem, hogy ismételt szavazást kérnék ebben a kérdésben. Sztojka Lajos képviselő: Tovább kell tárgyalni, de nem abban a verzióban, amiben elő lett terjesztve. Ugyan ezt javaslom, hogy részletében legyen kidolgozva és megtárgyalva az S06- os napirendi pont bizottságin esetleg visszahozva. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Képviselő úrnak szeretném mondani, hogy ez az előterjesztés ki van dolgozva, tehát a Strigonium Zrt.-vel egyeztettük. Eseti Bizottságon volt, Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottságon volt, Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság előtt volt, ki van dolgozva az előterjesztés. Sztojka Lajos képviselő: Köszönöm szépen, de egyeztetve lett a résztulajdonossal is mindez? Meg lett tőle kérdezve az egyezség és igent mondott? Dr. Alberti Péter képviselő: Ez zárt ülés, és amit képviselő úr feszeget az ügy érdemére tartozó kérdés. Nyíri Attila képviselő: A napirendi pontokkal kapcsolatban vita nélkül kell dönteni. Bánhidy László alpolgármester: Dr. Alberti Péter képviselő úr ügyrendi hozzászólása ezt a napirendi pontot más megvilágításba helyezte. Ezek után újra szavazunk Dr. Alberti Péter képviselő ügyrendi javaslatáról, még pedig, hogy mégis tárgyaljuk ezt a napirendi pontot. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel Dr. Alberti Péter ügyrendi javaslatát, miszerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Alberti Péter képviselő ügyrendi javaslatát, és a Döntés a Duna Training Oktató és 4

5 Tanácsadó Szolgáltató Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről című napirendi pontot felveszi a napirendre. A Képviselő-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 611/2015. (XI.19.) öh. határozata Napirend elfogadása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dr. Alberti Péter képviselő ügyrendi javaslatát, és a Döntés a Duna Training Oktató és Tanácsadó Szolgáltató Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről című napirendi pontot felveszi a napirendre. Határidő: azonnal Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 612/2015. (XI.19.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések 2. Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.2.) ör. rendelet módosítására (a szeptember 30-ai állapotnak megfelelően) 3. Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási kérelmek 4. Törvényességi felhívás Esztergom Város Önkormányzata helyi adókról szóló 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete ellen 5. Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) ör. rendelet módosítására évi Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása 7. Esztergom Város Önkormányzatának a helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008.(IV.24.) rendeletének módosítása 8. Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 5

6 Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszékével 9. Döntés a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény státuszbővítéséről 10. Alapítvány támogatása 11. A Szeretet és Gondoskodás a Természetért Alapítvány felajánlásának elfogadása 12. Az Esztergom, 17796/3 helyrajzi számú, természetben SZIM telepen található ingatlan versenytárgyalásának eredményhirdetése 13. Pilisi Bioszféra rezervátum átmeneti zónájának bővítése Esztergom területén 14. Közszolgáltatási szerződés megkötése a Gran Parkoló Kft-vel 15. Felterjesztés és döntés kezdeményezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény módosítására Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnöke 16. Köznevelési intézmények működtetésével összefüggő döntések 17. Javaslat az Esztergomi Köztisztasági Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 18. Döntés a Duna Training Oktató és Tanácsadó Szolgáltató Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 19. Döntés a Gran Piac Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 20. Döntés a Gran Tours Esztergom Város Utazási Irodája Kft. va megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 21. Döntés az EHÍR Kft-vel kapcsolatos intézkedésekről 6

7 Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 22. Döntés az ÉP Esztergomi Építőipari Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 23. Döntés az Esztergom Port Kft. fa megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 24. Döntés az Esztergomi Településfejlesztési és Projektkoordinációs Kft. va megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 25. Döntés az Ister Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 26. Döntés az Esztergomi Turisztikai NKft. megszüntetésével kapcsolatos kérdésekről Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 27. Javaslat az Esztergomi Turisztikai Kft. vonatkozásában hozott 607/2015 (XI.3) és 608/2015.(XI.3.) öh. határozatokban foglaltakkal kapcsolatban teendő esetleges további intézkedésekre Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 28. Javaslat az Esztergom S.r.l tőkeigényének kielégítésére Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke 29. Szociális, család- és gyermekjóléti központtal kapcsolatos döntés 30. Az Esztergomi Ingatlankezelő Kft-vel kötendő perbeli egyezség 31. A Vártorony Ingatlanforgalmazó Kft. felperes által az Önkormányzattal szemben kártérítés megfizetése iránt az Esztergomi Járásbíróságon folyamatban lévő 6.P /2014 sz. perben egyezség megkötése 32. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos 7

8 döntések Tájékoztatók: * Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről * Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról * Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet 21. szerinti forrásfelhasználásról Határidő: azonnal 1. Napirendi pont Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések Bánhidy László alpolgármester: Köszöntöm Illés Józsefnét. Felkérem Bérces László urat az előterjesztés ismertetésére. Bérces László Városüzemeltetési Iroda: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztést a Magyarországi Közlekedési Igazgatóság pont azzal a céllal küldte meg az önkormányzat számára, hogy véglegessé vált a Budapest-Esztergom közötti vasúti közlekedésnek a menetrendje, ezért célszerű a helyi közlekedésben az egyes és a tizenegyes járatnak indulási időpontjait a menetrendhez igazítani, hogy a járatokkal az utazóközönség megfelelő módon eltudja érni a Budapesti vonatközlekedést, ez az egyik napirendi pont, mely szerint december 1-jével a mellékletben megjelöltek szerint változna az egyes és a tizenegyes járatnak az indulási időpontja. A jövő évi költségvetés elkészítéseként megküldte a közlekedési központ az idei évre várható pénzügyi elszámolást és pénzügyi felhasználást, amelyben jól látható, hogy az előzetesen tervezettekhez képest kisebb önkormányzati támogatás van előirányozva az idei közlekedés támogatására. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! A város lakóinak is megnyugtató intézkedés lesz komoly kritikákat kaptunk és érthetetlenül álltunk a helyzet előtt, ezt a napirendet tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Megkérdezem Eck András elnök urat, hogy kíván-e hozzászólni valamit? Eck András képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság álláspontját szeretném kérni. Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm a szót! A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elfogadásra javasolja. 8

9 Bánhidy László alpolgármester: Kívánnak-e hozzászólni? Nyíri Attila képviselő: Ügyrendben szeretnék hozzászólni. A határozati javaslatnak két pontja van, szeretném, ha a kettő pontról külön-külön szavaznánk. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Képviselő Úr, ha jól értem azt veti fel, egy határozati javaslat van, aminek van három pontja, az a kérés, hogy az egyes pontról külön szavazzunk, aztán a kettesről és a hármasról, mind a háromról külön. Ügyrendi javaslat volt, úgy hogy kérem, hogy erről szavazzunk. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel Nyíri Attila ügyrendi javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyíri Attila képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések című előterjesztés határozati javaslata három pontjáról külön szavazzanak. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 613/2015. (XI.19.) öh. határozata Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nyíri Attila képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések című előterjesztés határozati javaslata három pontjáról külön szavazzanak. Határidő: azonnal Bánhidy László alpolgármester. Szavazásra tette fel 425/2015 es számú előterjesztés határozatának egyes pontját. A Képviselő-testület 10 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 614/2015. (XI.19.) öh. határozata Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Vértes Volán Zrt. által készített, az Esztergom Város helyi autóbusz-közlekedésének gazdálkodási adatairól szóló tájékoztatót. Határidő: a szerződésmódosítás aláírása a döntést követő 8 napon belül Bánhidy László alpolgármester. Szavazásra tette fel 425/2015 es számú előterjesztés határozatának kettes pontját. 9

10 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 615/2015. (XI.19.) öh. határozata Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja, Esztergom Város helyi autóbusz-közlekedés menetrend módosítását december 1-től az alábbi táblázat alapján: 1 11 Vasútállomás körjárat (Kórház irányába indul) Munkanapokon Vasútállomás körjárat (Lázár Vilmos út felé indul) 4:30 (Bánomi lakótelepről indul) 5:00 (Bánomi lakótelepről indul) 5:20-19:20 60 percenként 6:00-7:00 60 percenként 20:20 (Bánomi lakótelepig közlekedik) 8:00 (Bánomi lakótelepig közlekedik) 12:20 (Bánomi lakótelepről indul) 13:00-16:00 60 percenként 17:00 (Bánomi lakótelepig közlekedik) Szabad- és munkaszüneti napokon 5:40 (Bánomi lakótelepről indul) 6:20-18: percenként 7:20-19: percenként iskolai napokon a 7:20 órakor közlekedő 1-es jelzésű járat betér a szigetre iskolai napokon a 16:20 órakor közlekedő 1-es jelzésű járat betér a szigetre iskolai napokon a 16:00 órakor közlekedő 11-es jelzésű járat betér a szigetre Határidő: a szerződésmódosítás aláírása a döntést követő 8 napon belül Bánhidy László alpolgármester. Szavazásra tette fel 425/2015 es számú előterjesztés határozatának harmadik pontját. A Képviselő-testület 10 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 616/2015. (XI.19.) öh. határozata Esztergom Város helyi autóbusz közlekedésével kapcsolatos döntések 3. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti módosításnak megfelelően a KNYKK Zrt. közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírására. Határidő: a szerződésmódosítás aláírása a döntést követő 8 napon belül 10

11 2. Napirendi pont Javaslat Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.2.) ör. rendelet módosítására (a szeptember 30-ai állapotnak megfelelően) Bánhidy László alpolgármester: Felkérném Baltás-Kapornai Szilviát az előterjesztés ismertetésére. Baltás-Kapornai Szilvia Pénzügyi Iroda: Tisztelt Alpolgármester Úr! Az elkészült módosított előirányzat az összevont mérleg főösszege 11 milliárd 394 millió 497 ezer forint, amely a módosított előirányzathoz képest Ft-os növekedést jelent, ebből az önkormányzati mérlegfőösszeg Ft-tal nőtt az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal főösszege tal és az intézmények összevont főösszege Ft-tal nőtt, ez hat intézménynél jelentett változást a félévi mérlegfőösszeghez képest, az Esztergom- Kertvárosi Óvoda, a Féja Géza Közösségi Ház, a Szentgyörgymezei Olvasókör, Pézsa Tibor Sportcsarnok, Helischer József Városi Könyvtár és az Aprófalva Bölcsőde. A félévhez képest a szeptember 30-i állapotra átvezettük az előirányzatokon a Képviselő-testületi bizottsági döntéseket, illetve a központi költségvetés kiegészítő támogatásokat vettük nyilvántartásba. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Ezt a napirendet tárgyalta a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság. Megkérem Dr. Alberti Péter urat, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. Dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm szépen! A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást. Nyíri Attila képviselő: A perköltség és ügyvédi díjak során tudom, hogy az Ember Alex ügyvédi díja a munkaügyi perekre ment el. Ügyvédi Iroda elköltött egy jelentős összeget, hogy ez mit takar? Köszönöm szépen! Baltás-Kapornai Szilvia Pénzügyi Iroda: Az adósságrendezési eljárásba bevont tételt fizettük ki. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 426/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015.(XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet mellékelve!) 11

12 3. Napirendi pont Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási kérelmek Bánhidy László alpolgármester: Felkérném Baltás-Kapornai Szilviát az előterjesztés ismertetésére. Baltás-Kapornai Szilvia Pénzügyi Iroda: Az előterjesztés három átcsoportosítási kérelmet tartalmaz. Az első, hogy a a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény módosult szeptember 1-jétől, ez érinti a gyermekétkeztetést. Ez által az óvodai és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek, ha olyan családban élnek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi összegek nem haladják meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelem adóban munkavállalói egészségbiztosítás és nyugdíjjárulék csökkentett összegének 130%-át, akkor ingyen étkezik az óvodákban és a bölcsődékben. Az óvodákban év elején betervezett intézményi térítési díjakat nem tudják beszedni, ez bevétel kiesést jelentene és javasolnám, hogy összességében Ft-ot intézmény finanszírozásként kapjanak meg ezek az intézmények, ezt az állam kiegészíti, mint önkormányzati támogatás az önkormányzat részére, ez nem jelent plusz kiadást az önkormányzatra vonatkozóan. Második átcsoportosítási kérelem a Pézsa Tibor Sportcsarnok nagytermének felújítása miatt szükségessé vált védőburkolat lerakása a terem padlójának megóvása érdekében, az intézmény saját előirányzatukon belüli átcsoportosítást kért, csak kiemelt előirányzatokat érint, tekintve, hogy személyi juttatásokat és dologi kiadásokat kér átcsoportosítani beruházásra, ezért került a Képviselő-testület elé. A harmadik az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság döntött arról, hogy Esztergom és vonzáskörzetében működő helyi internetes blogok gyűjtemények támogatása címmel pályázatot ír ki, a pályázat összege már Ft, szintén egy dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás, csak az összeghatár miatt Ft, ezért került a Képviselő-testületi elé. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság. Megkérem Sasvári Viktor elnök urat, hogy kíván-e erről tájékoztatni bennünket? Sasvári Viktor képviselő: Nem kívánom, csak annyiban, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az átcsoportosítást. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a 427/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező egyes számú határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 617/2015. (XI.19.) öh. határozata Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási kérelmek Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.2) önkormányzati rendelet módosítása az ingyenesen étkezők számának növekedése miatt: 19. számú melléklet Intézmény Ellátási díjak Áfa bevétel Intézményfin. B B B Angyalkert Óvoda

13 2 Aranyhegyi Óvoda Bánomi Óvoda Belvárosi Óvoda Erzsébet Óvoda Honvéd Óvoda Kertvárosi Óvoda Szentgyörgymezei Óvoda Zöld Óvoda Aprófalva Bölcsőde Összesen: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás rendelet-módosításon való átvezetéséről., Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző Határidő: a soron következő rendelet-módosítás Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a 427/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező kettesszámú határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 618/2015. (XI.19.) öh. határozata Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási kérelmek Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.2) önkormányzati rendelet módosítása a Pézsa Tibor Sportcsarnok átcsoportosítási kérelme alapján 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Pézsa Tibor Sportcsarnok átcsoportosítási kérelmét, miszerint Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.2) ör. rendelete19. melléklete K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatás soráról e Ft-ot, a K Villamosenergia szolgáltatás díja soráról e Ft-ot, a K Működési célú előzetesen felszámított Áfa soráról 540 e Ft-ot átcsoportosít a következők szerint: a K64-00 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorára e Ft-ot, a K67-00 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa sorára 660 e Ft-ot, a K71-00 Ingatlanok felújítása sorára 610 e Ft-ot, a K74-00 Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa sorára 165 e Ft-ot. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás rendeleten való átvezetéséről., Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző Határidő: a soron következő rendelet-módosítás Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel a 427/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező hármas számú határozati javaslatot. 13

14 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 619/2015. (XI.19.) öh. határozata Költségvetési előirányzat-átcsoportosítási kérelmek Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.2) önkormányzati rendelet módosítása a 211/2015.(XI.10.) IKB határozat alapján 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 211/2015.(XI.10.) IKB határozat alapján az átcsoportosítási kérelmet, miszerint Esztergom Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.2.) ör. rendelet 10 melléklet K 342 reklám és propagandakiadások sorról eft-ot átcsoportosít ugyanezen melléklet K működési célú támogatásnyújtás egyéb vállalkozásnak sorra. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás rendelet-módosításon való átvezetéséről., Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző Határidő: a soron következő rendelet-módosítás 4. Napirendi pont Törvényességi felhívás Esztergom Város Önkormányzata helyi adókról szóló 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete ellen Bánhidy László alpolgármester: Felkérem az Aljegyző Urat, hogy ismertesse ezt a kérdéskört. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Köszönöm szépen a szót! Az előterjesztéssel kapcsolatban röviden annyit szeretnék elmondani, hogy idén Magyarország összes önkormányzatának az adó rendeletét felülvizsgálták. Azért érdekes ez a történet, mert az adó rendeletünk 2013-as, bármilyen gond lett volna a meghozatalt követő harminc napon belül a kormányhivatal jelezte volna a problémát, a célvizsgálat után a Kormányhivatal most jelezte felénk. Tulajdonképpen technikai jellegű módosításról van szó, ami arról szól, hogy a jogszabályszerkesztés szerint a bevezető mondat és a zárómondat között kell lenni a felsorolásnak, rendeletünkből úgy tűnhet, hogy mentességet biztosít vállalkozónak, kivéve a rendeletünk 3. (3) bekezdés f. pontját illetően, ezt a technikai hibát úgy tudjuk kivitelezni, úgy tudjuk kijavítani, hogy kivéve, ha üzleti célt szolgál. A 3. (3) bekezdés f. pontja alá törjük, mert így egyértelművé válik, hogy a mentesség egyáltalán nem vonatkozik vállalkozókra, ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy az előterjesztés tekintetében egy határozati javaslat van, miszerint a törvényességi felhívással egyetértünk és ezt követően, pedig a rendeletet is meg kell szavazni. Az előterjesztést a Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság is tárgyalta. Bánhidy László alpolgármester: Felkérem a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnökét, Dr. Alberti Péter urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Dr. Alberti Péter képviselő: A Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 14

15 Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm szépen! A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság is elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Van-e valakinek kérdése, kiegészítése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 428/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 620/2015. (XI.19.) öh. határozata Törvényességi felhívás Esztergom Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletével szemben Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/452-1/2015. ügyszámú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. Határidő: azonnal Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 428/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. ( XI. 25. ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet mellékelve!) 5. Napirendi pont Javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.(IV.1.) ör. rendelet módosítására Bánhidy László alpolgármester: Felkérem Bérces László urat az előterjesztés ismertetésére. Bérces László Városüzemeltetési Iroda: Ez év áprilisában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bástyaparkoló díjmentessé tételét ez év december 31-ig elfogadja. A módosítás tulajdonképpen arról szól, hogy ez a rendelet érvényben maradjon december 31-ig és elsejétől ismételten fizetős legyen a Bástyaparkoló, vagy a rendelet módosításra kerüljön egy újabb határidő bevezetésével és ismételten fizetőmentes övezetben maradjon a Bástyaparkoló. A bizottságok az előterjesztést megtárgyalták. A Városfejlesztési Bizottság március 31-ig történő meghosszabbítását javasolja a fizetésmentességnek, ugyan ezt a határozatot fogadta el a Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság pedig nem támogatta a rendelet módosítását. 15

16 Eck András képviselő: Ahogy irodavezető úr elmondta március 31-ig javasolja a bizottság egy tartózkodás mellett a rendeletből való kivételét a murvás parkolónak. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Felkérem, a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm szépen! Vita alakult ki a bizottságon, ennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál. Végül is kompromisszumos javaslatként fogadta el a Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság a Városfejlesztési Bizottság által javasolt verziót, tehát a március 31-ig ingyenessé tételt. Az volt a véleményünk egyébként, hogy semmiféle olyan változás nem lesz március 31-én, ami indokolttá tenné ennek a határidőnek a megállapítását, de mégis ezt fogadtuk el, hogy haladjon ez a kérdés. Bánhidy László alpolgármester: Kérdezem a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnökét Sasvári Viktor urat. Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság nem támogatja a március 31-i időpontot. Nyíri Attila képviselő: Pro és kontra megértem a véleményeket, kifejtettem a véleményeket Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottsági ülésen is. Igazából, hogy meddig adunk mentességet bármikor visszajöhet a Képviselő-testület elé és a Képviselő-testület bármikor hosszabbítást is adhat. Lehet, hogy azért kellene valameddig mentességet adni, mert igazából ezzel a parkolási gondjainkat nem oldottuk meg, tehát ezzel nincs megoldva, azt gondolom, elő kellene most már venni ezt a parkolási kérdést és eldönteni, hogy igazából mit akarunk a városban, hogyan akarjuk. Nagyon sok véleményező kialakulóban van. Azt gondolom, hogy ezt melegen kellene tartani. Sürget az idő, nehéz lesz valamilyen döntést hozni, hiszen elindulnak a bérlet vásárlások decemberben és azt év közben elég nehéz lenne kezelni azt a visszavételt, vagy módosítást. Elhangzottak még nyáron szintén Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság ülésén, hogy hozzá kellene nyúlni a bérleti díjakhoz, a helyi embereknek a bizonyos könnyítéseket, mentességet, akik kapják városlakók, azoknak egy bizonyos órához kötötten kapják meg ezt az olcsó bérletet, és sokszor nem tudnak megállni ezen a helyen. Mindenképpen azt javaslom, hogy foglalkozni kell a parkolással, ha meghallgatjuk a parkolással foglalkozó cégnek a véleményét, akkor azt mondjuk, hogy vannak olyan külterületek, ahol az órából olyan minimális pénz jön be, hogy drágább a fenntartása az órának, mint ha ott ingyenessé tennénk a parkolást. Azt gondolom, hogy el kellene dönteni a parkolás jövőjét. Dr. Szerencsés Gergely István képviselő: Köszönöm a szót! Nyíri Attila képviselőtársam nagyon jól összefoglalta, amik elhangzottak a bizottságon. Valóban szerződéskötés előtt állunk a Gran Parkoló Kft-vel végre és az ügyvezető úr javaslatot fog tenni november végéig arra, hogyan javasolja átstrukturálni a parkolást és a parkolási rendeletet módosítani. Március 31-nek voltak indokai, nem véletlenül találtuk ezt az időpontot megfelelőnek, többek között a Pöttyös tér felújítása kapcsán, hogyha ott ingyenes a parkolás és a Pöttyös térnek a burkolata felbontásra kerül, akkor még kaotikusabbá válhat, ismerjük kaotikus most a Bástyaparkolóban a parkolás, több baleset történt, az emberek sajnos nem feltétlenül hagyják ott a telefonszámukat. Petíciót szeretnének benyújtani főleg az ott lakók, hogy ne legyen ingyenes a parkolás, ezt ki kell vizsgálni, és egységes álláspontra kell jutnunk minél hamarabb. Bánhidy László alpolgármester: Teljesen egyetértek a képviselő urakkal, ez egy újabb 16

17 megbeszélés témája lehetne, és azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást, ami nem annyira egyszerű, mint amennyire az első látásra gondolnánk. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét képező 429/2015 es számú rendeletalkotási javaslatot. A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XI. 25. ) önkormányzati rendelete a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004. (IV.1.) ör. rendelet módosításáról (Rendelet mellékelve!) 6. Napirendi pont évi Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása Bánhidy László alpolgármester: Megkérném Bérces Lászlót az előterjesztés ismertetésére. Bérces László Városüzemeltetési Iroda: Tisztelt Képviselő-testület az ÉDV Zrt. mind a város területén lévő szennyvíz és ivóvíz hálózatnak az üzemeltetője megküldte számunkra az idei évben felhasznált pénzeszközökkel való kapcsolatos elszámolását és megmutatja, hogy milyen fejlesztési, milyen felújítási munkákat hajtottak végre az idei évben az önkormányzat tulajdonában lévő közmű hálózaton a bérleti díj felhasználásával és az egyéb bevételek felhasználásával. Pénzügyi elszámolás, ami az önkormányzatnak többleti elszámolást nem jelent, bemutatják a műszaki tartalmát és a pénzügyi elszámolást, aminek elfogadását kérjük. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Megkérem a Városfejlesztési Bizottság elnökét, kívánja-e ismertetni a bizottság álláspontját? Eck András képviselő: Megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasoljuk. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság is, kérem Sasvári Viktor urat a bizottság állásfoglalásának ismertetésére. Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm a szót! A bizottság elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 430/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 621/2015. (XI.19.) öh. határozata Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása Esztergom Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ÉDV Zrt által megküldött és a határozat mellékletét képező 2015.évre vonatkozó víz és szennyvíz 17

18 csatornahálózat felújítási Gördülő fejlesztési tervet jóváhagyja. A testület felhatalmazza a polgármestert Gördülő fejlesztési terv aláírására. Határidő: azonnal 7. Napirendi pont Esztergom Város Önkormányzatának a helyi építészeti örökség védelméről szóló 30/2008.(IV.24.) rendeletének módosítása Bánhidy László alpolgármester: Felkérném Philipp Frigyes Főépítész urat, hogy tájékoztasson erről a napirendi pontról bennünket. Philipp Frigyes Főépítészi Iroda: Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Áttekintve ezzel a tárgykörrel hatályban lévő rendeleteket szakmailag úgy éreztem, hogy nem kellő hatékonyságú, talán a településképen ez látható, éppen ezért egy módosításra tennénk javaslatot. Ez a módosítás révén összhangban kerülne, mind a jogi szabályozás és vélhetően a évi költségvetésbe vitt, biztosított forrása pedig a végrehajtási része is. Maga az alapelv, az 1992-ig nyúlik vissza, 1992-ben első között alkotta meg Vác város ezt a fajta rendeletet, ha valaki esetleg járt Vác városában talán láthatja azt a tevékenységet, amit ott végeztünk. Ezt a modellt nagyon sok település vitte át, nagyon szívesen ajánlom Esztergom Városának is, nyilván a jogszabály aktualizálása a magasabb jogszabályokkal összhangban megtörtént, bízom benne, hogy elnyeri az Önök tetszését. Köszönöm szépen! Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Kérem a Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. Eck András képviselő: Megtárgyalta ezt a napirendi pontot a Városfejlesztési Bizottság és szintén elfogadásra javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Felkérem, Dr. Alberti Pétert, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. Dr. Alberti Péter képviselő: Köszönöm a szót! A Jogi, Etikai és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet, megköszönjük a Főépítész Úrnak a munkáját ebben az ügyben. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 429/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatot. A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015 (XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának helyi építészeti örökségvédelméről szóló 30/2008. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (Rendelet mellékelve!) 8. Napirendi pont 18

19 Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszékével Bánhidy László alpolgármester: Nagyon szép kezdeményezés ez, hogy a Főiskola hallgatói itt terveket készítenének a város szebbé tételével kapcsolatban, erről lenne egy megállapodás. Kérdezem a Városfejlesztési Bizottság elnökét a bizottság álláspontjáról. Eck András képviselő: A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és az együttműködési megállapodás megkötését támogatja. Dr. Alberti Péter képviselő: A Jogi, Etikai Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. Philipp Frigyes Főépítészi Iroda: Úgy gondolom, Esztergom Városának az a fajta jövőkép alakítása, ami elkerülhetetlen lesz és soron következő ülések kapcsán Önök tárgyalni fognak, klasszikus módszerekkel, véleményem éppen ezért a Műegyetemnek az Urbanisztika Tanszéke kutatási területté tenné Esztergom Városát. Itt tudná kidolgozni az újfajta településfejlesztési módszertant. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 432/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 622/2015. (XI.19.) öh. határozata Együttműködési Megállapodás megkötése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszékével Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszékével, melynek aláírására a polgármestert felhatalmazza. Határidő: azonnal 9. Napirendi pont Döntés a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény státuszbővítéséről Bánhidy László alpolgármester: Felkérem Túri Krisztinát az előterjesztés ismertetésére. Túri Krisztina Köznevelési Iroda: A Féja Géza Közösségi Ház intézményvezetője levélben fordult a fenntartóhoz, Esztergom Város Önkormányzatához, hogy az intézményben most is dolgozó, megbízásos szerződéssel a kollégát státuszba helyezzük át 2016-tól, mint közalkalmazott gondnoki státuszt kap az intézmény, a kolléga évek óta az intézmény 19

20 dolgozója, csak más formában lesz az alkalmazása. Bánhidy László alpolgármester: Felkérem az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának az ismertetésére. Meszes Balázs képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Sasvári Viktor képviselő: A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság is elfogadásra javasolja a státuszbővítést. Nyíri Attila képviselő: Gondnoki állásban feladatait folyamatosan az intézményvezetővel látja el, vagy van-e munkaköri leírás? Tóth Tamás Béla képviselő: Természetesen a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján készülnek el a munkaköri leírások. Gondnoki és karbantartói feladata lesz ennek az alkalmazottnak. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 423/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 623/2015. (XI.19.) öh. határozata A Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény státuszbővítése 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megemeli a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom létszámát, az intézményvezetővel történt egyeztetést követően 1 fő teljes munkaidős gondnoki létszámmal január 1-től. A 3 fő teljes munkaidős státusz 4 fő teljes munkaidős státuszra emelkedik. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelet megfelelő mellékletében tervezze be a létszámbővítést. Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása (2016) 10. Napirendi pont Alapítvány támogatása Bánhidy László alpolgármester: Felkérem az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának az ismertetésére. Meszes Balázs képviselő: A Babits Iskola Alapítvány, amiről szó van, egy régi kapcsolat, ami a Szekszárdi Babits Iskolával alakult ki és ennek az alapítványa kapná ezt a támogatást a Babits Iskolán keresztül. A határozati javaslatot bizottsággal megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. 20

21 Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 424/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 624/2015. (XI.19.) öh. határozata Az Esztergomi Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány kérelmének támogatása 1. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja az Esztergomi Fénysugár Oktatási és Nevelési Alapítvány kérelmét és az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola tantestületének utazására ,-Ft összeggel támogatást nyújt. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírására Az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 02.) ör. 10. melléklet Kulturális feladatok sora, Kabinet oszlop, K rovat. 12. Határidő: azonnal 13. Napirendi pont A Szeretet és Gondoskodás a Természetért Alapítvány felajánlásának elfogadása Bánhidy László alpolgármester: Felkérem a Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. Eck András képviselő: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a kétszáz darab fának az elfogadását javasolja. Bánhidy László alpolgármester: Szelíd gesztenyefáról van szó. Vígh László képviselő: A Környezetvédelmi Köztisztasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, de csak véleményezési feladata volt, határozatot nem hozott. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Van-e még kérdés, ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk! Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 433/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 625/2015. (XI.19.) öh. határozata A Szeretet és Gondoskodás a Természetért Alapítvány felajánlásának elfogadása Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szeretet és Gondoskodás a Természetért Alapítvány által felajánlott 200 darab iskolázott szelídgesztenyefát (Castanea sativa) köszönettel elfogadja. 21

22 Határidő: folyamatos 14. Napirendi pont Az Esztergom, 17796/3 helyrajzi számú, természetben SZIM telepen található ingatlan versenytárgyalásának eredményhirdetése Bánhidy László alpolgármester: Felkérem Csöppű Mónikát az előterjesztés ismertetésére. Csöppű Mónika Vagyongazdálkodási Iroda: Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület korábbi döntése alapján versenytárgyalás került kiírásra a szóban forgó időpontban, amire határidőben két érvényes pályázat érkezett. A regisztrációs ajánlati biztosítékot megfizették a pályázók, egyik az Esztergomi Szerszámgépgyár Kft. másik pedig a NYÍR-LUB Kft. mindkét pályázó részben azonos területre nyújtotta be, ezért ebben az esetben a megajánlott magasabb ár alapján lehetett eldönteni, hogy az önkormányzat kinek értékesíti a területet. A Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság ülésén a versenytárgyalás lefolytatásra került. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, egyik a határozati javaslat eredményessé nyilvánítása, másik pedig a versenytárgyaláson zajlottak alapján a Szerszámgépgyár részére kerülne 2500 m2 -es területrész értékesítésre Ft+Áfa vételáron a tárgyalás alapján. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm szépen! Tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság. Felkérem a bizottság elnökét a bizottság álláspontjának az ismertetésére. Sasvári Viktor képviselő: Köszönöm a szót! A versenytárgyalást a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság eredményesen lefolytatta és támogatja a Ft-os vételárat. Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 434/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező egyes számú határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 626/2015. (XI.19.) öh. határozata Az Esztergom, 17796/3 helyrajzi számú, természetben SZIM telepen található ingatlan versenytárgyalásának eredményhirdetése Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére vonatkozó a 603/2015. (XI.3.) öh. határozata alapján kiírt versenytárgyalást az alábbiak szerint bírálja el: Helyrajzi szám Megnevezés Alapterület (m2) /övezeti besorolás/ 17796/3 kivett beépítetlen terület / GK-5 eredményes Határidő: azonnal 22

23 Bánhidy László alpolgármester: Szavazásra tette fel 434/2015 es számú előterjesztés mellékletét képező kettesszámú határozati javaslatot. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 627/2015. (XI.19.) öh. határozata Az Esztergom, 17796/3 helyrajzi számú, természetben SZIM telepen található ingatlan versenytárgyalásának eredményhirdetése 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom, 17796/3 hrsz-ú, m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan melléklet térképen II. számmal jelölt 2500 m2 nagyságú területrészét értékesíti a versenytárgyaláson ajánlatot tevő Esztergomi Szerszámgépgyár Kft. (cég rövidített elnevezése: ESZ-SZER-GÉP Kft., székhely: 2500 Esztergom, Táti út 28., adószám: , statisztikai számjele: , képviseli:szabó Máté Zoltán ügyvezető) részére Ft + ÁFA, bruttó Ft vételáron. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, illetve a szakhatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások megindítására. Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére a döntést követő 60 napon belül 15. Napirendi pont Pilis Bioszféra rezervátum átmeneti zónájának bővítése Esztergom területén Bánhidy László alpolgármester: Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Felkérem a Városfejlesztési Bizottság elnökét a bizottság álláspontjának az ismertetésére. Eck András képviselő: Köszönöm! Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Főépítész Úr által is kért nyilatkozatnak a tudatában a,,b határozati javaslatot támogatta. Bánhidy László alpolgármester: Felkérem a Főépítész Urat, hogy ezt a kiegészítést ismertesse! Philipp Frigyes Főépítészi Iroda: Tisztelt Képviselő-testület! Azaz anyag, ami Önök előtt volt korábban, abban számomra szakmailag nagyon aggályos megfogalmazás szerepelt, ami úgy látszott, hogy a jelen terület-felhasználást nem akadályozza ez a bővítés. Kérdem, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park ez ügyben felelősen nyilatkozik, akkor látok garanciát arra, hogy ez a bővítés hátránnyal Esztergom Városára tekintettel nem jár. Bánhidy László alpolgármester: Köszönöm! Felkérem a Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottság elnökhelyettesét Vígh László urat, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Vígh László képviselő: Köszönöm a szót! Szintén csak véleményezési jogunk volt. A bizottság az egész város csatlakozása mellett döntött. Bánhidy László alpolgármester: Tehát a,,b variációt javasolják. 23

1621-3/2016. 2 sz. példány

1621-3/2016. 2 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-3/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

1150-4/2015. 1. sz. példány

1150-4/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-4/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 17.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. május

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 8-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes. JEGYZŐKÖNYV az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2013. július 11. napján tartott szenátusi üléséről. Helye: Párkány, Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben