JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett intézkedéseikről szóló jelentést az alábbiak szerint tették meg: KULTURÁLIS IRODA 1/2006. (I.12.) sz. kgy. határozat közérdekű kötelezettség-vállalás szervezéséről kulturális célú feladatok megvalósítására, kulturális intézmény létesítésére, felújítására, karbantartására, tárgyi eszközök beszerzésére: A Kulturális Iroda a közérdekű kötelezettség-vállalás szervezési szabályainak megfelelően ,- Ft támogatási megállapodást kötött Győr 1956-os eseményeit bemutató filmalkotás elkészítését támogató pénzintézettel. 82/2006. (IV.6.) sz. kgy. határozat a Transdanúbia Mozgókép közalapítvány létrehozásáról és alapító okiratának aláírásáról: A Közgyűlés által jóváhagyott alapító okiratot az önkormányzat benyújtotta a Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz, mely a közalapítványt kiemelten közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. A határozat 3./ pontjában meghatározott személyi összetételű kuratórium megtartotta alakuló ülését. 122/2006. (IV.27.) sz. kgy. határozat a Győri Ipartörténeti Alapítvány anyagi támogatására: A Győri Balett május 24-ei Carmina Burana előadásának bevételét a Győri Ipartörténeti Alapítványnak átadta. 146/2006. (V.18.) sz. kgy. határozat a Vaskakas Bábszínház jelenlegi elhelyezési körülményei felülvizsgálatának kezdeményezésére: Az Oktatási és Kulturális Bizottság a Vaskakas Bábszínház önálló, bábszínházi létesítményben történő elhelyezésével egyetértett. A megvalósításra az önkormányzat Győr Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázatban foglaltak szerint tett javaslatot. 175/2006. (VI.8.) sz. kgy. határozat alapítványok támogatására az Alkotók Győrért Keret és a Közművelődési Keret terhére: A határozatban felsorolt alapítványokkal a támogatásokkal kapcsolatos pénzátadási megállapodásokat, elszámolási kötelezettséggel megkötötték. Az összeg kiutalása az érintettek felé megtörtént. 232/2006. (VII.6.) sz. kgy. határozat a Petőfi Sándor Művelődési Ház jövőbeni működtetéséről, melyben döntés született a művelődési ház május 22. naptól önkormányzati fenntartású költségvetési intézményként történő működtetéséről: A Közgyűlés 268/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozatával módosította a Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda alapító okiratát, melynek székhelyéül a fenti naptól a Petőfi Művelődési Ház székhelyét Győr, Árpád u. 44. sz. alatt jelölte ki. Az alapító okirat változásáról az intézmény értesítést kapott.

2 2 274/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat Dr. Petz Lajos halálának 75. évfordulóján emlékérem készíttetésére: Az érem művészi megtervezésére szóló felkérés egyeztetése folyamatban van. Az éremterv elkészítését követően a kivitelezést a polgármesteri titkárság rendeli meg. VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA 15/2006. (II.9.) Kgy. sz. határozat ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére: A Heltai J. utcai kultúrház természetbeni visszaadása ügyében az iratok további intézésre átadásra kerültek a Városépítési Iroda Beruházási Csoportjának. A Kossuth Lajos utcai ingatlan vonatkozásában a Győri Evangélikus Egyházközösség még nem döntött az ingatlanok cseréjéről. 35/2006. (II.23.) Kgy. sz. határozat haszonélvezeti jogot alapító szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat aláírására: A Győri stadion rekonstrukciójának közös beruházásban történő megvalósításához kapcsolódó, haszonélvezeti jogot alapító szerződés pontosításáról szóló nyilatkozatot a polgármester aláírta és az március 1-jén a Győri ETO FC részére megküldésre került. 79/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló rendelet módosításának koncepciójára: A rendelet-tervezetet a szakiroda határidőre elkészítette, de az illetékes alpolgármester kérésére az anyag közgyűlés elé történő beterjesztése elmaradt. 103/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat az INSZOL Zrt. alapító okiratának módosítására. A határozatban foglaltaknak megfelelően a módosított alapító okiratot a Cégbíróság május 29- én bejegyezte. 166/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről: A győri 2858/1 hrsz-ú (Marcalváros II.) ingatlanból kialakítható, a Szabályozási Terven sz. övezetként jelölt telek (telektömb) értékesítésre került; A győri 4121/1 hrsz-ú ingatlanból a megosztási vázrajz szerint 4121/4 hrsz-mal kialakuló, a Szabályozási Terven sz. övezetbe tartozó telek értékesítésre került; A Győr-ménfőcsanaki 25614/84 hrsz-ú, a Szabályozási Terven sz. övezetként jelölt telket (telektömböt), a győri 2672/124 hrsz-ú ingatlanból, a szabályozási Terven sz. övezetként jelölt telektömb megosztással kialakítható részét, és a a Marcalváros II. városrészben kialakított 2558/87 hrsz-ú, a Szabályozási terven sz. övezetként jelölt telket (telektömböt), továbbá a Győr-révfalu városrészben kialakított hrsz-ú, a Szabályozási Terven sz. övezetként jelölt telket (telektömböt) két licit után, érdeklődés hiányában nem sikerült értékesíteni; 167/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat az INSZOL Rt. által kezelt helyiségek további biztosításáról önkormányzati alapítású szervezetek részére: Az ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződéseket megkötötték, a Győr, Zechmeister u. 13. fsz. 3. sz. alatti szükséglakásra vonatkozó rendelkezés megküldésre került az INSZOL Zrt-nek szeptember 1-jén.

3 3 168., és a 257/2006. Kgy. sz. határozatok kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról: Az igényléseket a Kincstári Vagyonigazgatósághoz benyújtották, melyekről a kormány még nem döntött. 215/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat a Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatásával kapcsolatban: A Közgyűlés által biztosított 10 millió Ft-os támogatás az elengedhetetlenül szükséges fejlesztések megvalósításához július 31-én a kft. részére átutalásra került. 221/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat a Zsinagóga épületegyüttesének kezelésére és üzemeltetésére: A Zsinagóga kezelésbe, üzemeltetésbe és használatba adásáról, valamint az egyes közművelődési feladatok megszervezéséről és ellátásáról szóló megállapodások a határozatban foglaltak szerint aláírásra kerültek. 222/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat a Győr Városi Csarnok Bérleti-üzemeltetői szerződés módosításáról: Az önkormányzat az UNIHALL Kft-vel október 3-án kötött bérleti-üzemeltetői szerződésben megállapított bérleti díjat a határozat mellékletében foglaltak szerint módosította és az aláírásra került és a 273/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht. alapítására: A Közgyűlés döntése alapján létrehozott közhasznú társaság augusztus 1-jével megalakult. Alapító okiratát a polgármester aláírta és a kht. a Cégbíróságon október 6-án bejegyzésre került. 3 millió Ft-os alaptőkéjét az önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsátotta. A közhasznú szerződést a felek aláírták. 246/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat a Győr-Pér Repülőtér fejlesztési koncepciójára, melyben a reptér 50 %-ának megvásárlását szorgalmazták: Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt., valamint az Önkormányzat és Pér Község Önkormányzata között a tárgyalások nem kezdődtek el, mivel a péri polgármester az újjá választott testület döntésére bízta az értékesítést. 250/2006. (VIII.10.) Kgy. sz. határozat a KOMSZOL Kft. alapító okiratának módosítására, melyet a polgármester aláírt, cégbírósági bejegyzése folyamatban van. 279/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat a Rába Járműipari Holding Rt. tulajdonában álló ingatlan résztulajdonának megvásárlására: A Közgyűlés döntése alapján a Győri Ipartörténeti Múzeum létrehozása céljából a fent nevezett ingatlan adás-vételi szerződésének az előkészítése zajlik. SPORT ÉS IFJÚSÁGI JELLEGŰ HATÁROZATOK 1/2006. (I.12.) Kgy. sz. határozat 3./ pontja közérdekű kötelezettség-vállalás szervezéséről sport célú feladatok megvalósítására, kulturális intézmény létesítésére, felújítására, karbantartására, tárgyi eszközök beszerzésére:

4 4 Az Önkormányzat a közérdekű kötelezettség-vállalás szervezési szabályainak megfelelően 7 millió Ft értékben megállapodást kötött a PHILIPS INDUSTRIES Magyarország Kft.-vel, melyből 6 millió Ftot a Vízisport SE utánpótlásának támogatására, 1 millió Ft-ot a Győr Városi Sportigazgatóság (utcai futóverseny) támogatására fordítottak. 98/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat a évi sporttámogatás a Városi Sportigazgatósághoz lebontott fő összegeinek meghatározására: A határozatban szereplő ,-Ft-tal a Városi Sportigazgatóság költségvetési keretét megemelték, melyet sport szakosztályok és egyéb sportjellegű tevékenységek támogatására fordítottak. 99/2006. (X.27.) Kgy. sz. határozat a sportegyesületek, szakosztályok kiemelt-, és eredményességi támogatásának felosztásáról: A határozatban rögzített ,-Ft a sportegyesületek és szakosztályok között felosztásra került. A pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodásokat megkötötték, az összegeket átutalták, a felhasználásról az érintettek december 15-ig kötelesek elszámolni. ALPOLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG 129/2006. (IV.27.) Kgy. sz. határozat alapítvány támogatására: A Közgyűlés a Gyermekparadicsom Alapítvány számára ,-Ft támogatást biztosított a évi polgármesteri keret terhére az alpolgármesterek javaslatára. A pénzeszköz átadásra irányuló megállapodást megkötötték, az összeg utalásra került. Az alapítvány ezen összegből a harmadik Szociális Majális költségeit finanszírozta, melyről május 29-én elszámolt. ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI IRODA 67/2006. (III.16.) Kgy. sz. határozat az Önkormányzat által támogatott polgárőr egyesületek részére biztosított ,-Ft felosztására: Fent nevezett összeg elosztása a szervezetek igényei, valamint a rendőrségi és a településrészi képviselők véleménye alapján történt. A megállapodások elkészültek, aláírás után az összegek utalásra kerültek. Az elszámolási határidő december /2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat a civil szervezeti és alapítványi keret felhasználására: A Közgyűlés az önkormányzati alapítványok működésének támogatására 4 millió Ft-ot, a társadalmi és civil szervezetek év közbeni támogatására ,-Ft-ot biztosított a civil és alapítványi keret terhére. A pénzelosztásra vonatkozó megállapodásokat elkészítették, aláírás után az utalás megtörtént. A felhasználásról szóló elszámolás határideje december 15. A Közgyűlés a 219/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozatával módosította a konferenciák megrendezésére és kiadványokra biztosított keretet, melynek felhasználása megtörtént. 147/2006. (V.18.9 Kgy. sz. határozat a Civil és Alapítványi keret felhasználására: A Közgyűlés ,-Ft-os támogatásról döntött a Bolero Fúvósegyüttes Egyesület részére, koncert lebonyolítására. A megállapodás elkészült, az aláírás megtörtént. Az elszámolás határideje december 15.

5 5 173/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat az egyházak támogatásáról: A Közgyűlés ,-Ft-tos támogatást szavazott meg a Szent Ignác Bencés Templom folyamatban lévő restaurálási munkálatainak finanszírozásához. A pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodás elkészült és aláírásra került. Az összeget a Pénzügyi Iroda átutalta, a felhasználás elszámolási határideje február /2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat a Civil és Alapítványi keret felhasználására, melynek alapján a civil szervezetek között a felosztás megtörtént, a megállapodásokat elkészítették, az összegek átutalásra kerültek. Felhasználásukról december 15-ig kötelesek az egyesületek és szervezetek elszámolni. 178/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat a Gyirmótért Alapítvány támogatására: A Gyirmótért Alapítvánnyal a ,-Ft-ra vonatkozó támogatási megállapodást megkötötték, az összeget átutalták. Az alapítvány a támogatást az előírt célnak megfelelően, a falunapi rendezvények költségeire használta fel, és arról határidőre, október 16-án elszámolt. 275/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat a közérdekű kötelezettség-vállalásból befolyt összegből történő felhasználásra: A Közgyűlés 1 millió Ft támogatást nyújtott a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság számára elsősorban a Belváros forgalmi rendjének, a parkolásnak a fokozott ellenőrzési költségeire. A pénzeszköz átadással kapcsolatos megállapodás megkötése megtörtént, felhasználásáról január 15-ig köteles a főkapitányság elszámolni. FŐÉPÍTÉSZI IRODA 2/2006. (I.19.) Kgy. sz. határozat, melyben a Közgyűlés felkérte a városi főépítészt, hogy a Gardénia gyár területét érintő szabályozási előírások felülvizsgálatát indítsa meg: A tervezett módosítási javaslat január 25-én megküldésre került az egyeztetésben érdekelteknek. A Területi Főépítész nem értett egyet a tervezett módosítási javaslattal. Március 23-án OTÉK alóli eltérési engedélyt kértek az Országos Lakás-, és Építésügyi Hivataltól, mely elutasításra került. A tervmódosítások egyeztetésében érintetteknek megküldték az eltérési engedély kérelmet véleményeztetésre, akik ezt támogatták. A Területi Főépítész hiánypótlásra hívta fel a figyelmet, melynek eleget tesznek. VÁROSÉPÍTÉSI IRODA 59/2006. (III.16.) Kgy. sz. határozat, melyben a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a MÁV teherpályaudvar megszerzésére vonatkozó előkészítést folytassa, és lehetőleg minél előbb fejezze be, a Kisalföld Volán Rt.-vel pedig állapodjon meg a költségviselésről. Az egyeztető tárgyalások nem vezettek eredményre, mert a MÁV Zrt.-t minden egyes tárgyaláson más személy képviselte, akik eltérő álláspontot fogalmaztak meg. A szóbeli tárgyalások során a MÁV Zrt. kifejezte azon szándékát, miszerint eladja az önkormányzat részére a szóban forgó területet. A szóbeli tárgyalást követően az önkormányzat írásban is megerősítette vételi nyilatkozatát, amelyre azonban a szóbeli tárgyaláson elhangzottaktól eltérő választ érkezett a MÁV Zrt. részéről, miszerint mégsem adja el a megjelölt területet Győr város önkormányzatának. 86/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat a Győr, Serfőző utat a Sefőző dombi dűlővel összekötő út építési telekalakítási tervének jóváhagyásával kapcsolatosan:

6 6 A Közgyűlés felhatalmazás alapján a polgármester aláírta a Serfőző utca tervezett új utca és Szent Imre út közötti szakaszán a korábban jóváhagyott engedélyezési tervi tartalmú kiépítésére vonatkozó városfejlesztési megállapodást. Az építési telekalakítás közterület-kialakítási tervét határidőben megküldték az érintett közmű-szolgáltatóknak, szakhatóságoknak, a kérelmezőnek, továbbá a hivatali nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket elvégezték. 113/2006. (IV.27.) Kgy. sz. határozat a Mosoni-dunai árhullámmal kapcsolatos vis major pályázat című napirendi ponthoz: A Közgyűlési döntés alapján a védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos költségek megtérítésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be 83 millió Ft összeggel. A pályázat elbírálásáról a mai napig nem született döntés, azonban előlegként ,-Ft-ot átutalt a BM az önkormányzat részére. 114/2006. (IV.27.) Kgy. sz. határozat a hazáért, a városért áldozatot hozott hősök emlékét őrző köztéri alkotás felállításának előkészítésére: A tervezett emlékhely létrehozásával kapcsolatos átfogó program kidolgozására dr. Schmidt Péter korábbi alpolgármester vezetésével alakult munkabizottság letette javaslatát, azonban a megvalósításhoz szükséges forrás nem állt rendelkezésre. 115/2006. (IV.27.) Kgy. sz. határozat a Győrött, a Kossuth-híd mellett köztéri alkotás felállításával kapcsolatosan: A határozatban foglaltaknak megfelelően a Győr-Révfalu Baráti Kör Egyesülettel és a Szentháromság Plébánia Hivatallal a szobor elhelyezésével kapcsolatos megállapodás május 23-án megkötésre került. 185/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat Győr város csatornarendszerének bővítése c. EU Kohéziós Alap pályázat előkészítésére: A közgyűlési döntés alapján a polgármester a társulási szerződést június 15-én aláírta. 199/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint a közösségi kezdeményezésű, önerős/részben önerős út-, és közműfejlesztések rendjéről és támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet(ek) koncepciójának elfogadására: A határozat értelmében a Városépítési Iroda előkészítette az út- és közműfejlesztésekről szóló rendelet tervezetét. Az előkészítési folyamat végén jutott tudomásunkra az Alkotmánybíróság 35/2006. (VII. 13.) AB határozata, amely összefoglalva az alábbiakról rendelkezett: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Ét.) 28. -ának (2) bekezdése kimondja, hogy a jegyző közművesítési hozzájárulást vethet ki az érintett ingatlanok tulajdonosaira a költségek 90%-áig, és a hozzájárulás mértékét és a megfizetés módját az önkormányzat rendelettel szabályozhatja. (Többek között ezen törvényi felhatalmazás alapján készítettük elő az út- és közműfejlesztésekről szóló rendelet tervezetét.) Az AB határozat indokolása szerint az Ét ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás csak a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (Vt.) szabályaira tekintettel értelmezhető a vízlétesítményekre. A vízlétesítmény megvalósítása, bővítése, működtetése és fenntartása körében az érdekeltek a költségeket a Vt. 8. -ának (2) és (3) bekezdése alapján kötelesek viselni a Vt-ben meghatározottak szerint. Ezek szerint az Ét ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás a vízközművekre nem vonatkozik, mert azokra a Vt. szabályait kell alkalmazni.

7 7 Mindezekből az is levonható, hogy önkormányzatunknak nincs felhatalmazása a rendelet-tervezetünk szerinti közműfejlesztések szabályozására. Tekintettel arra, hogy nem értünk egyet az AB határozatban foglaltakkal, ezért a Győr-Moson- Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal egyetértésével állásfoglalást kértünk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Főosztályától, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Településrendezési Főosztályának szakmai álláspontját kértük. A megkeresett szervektől a mai napig nem érkezett válasz. A napirendi pont tárgyalását a minisztériumi állásfoglalások ismeretében tartjuk indokoltnak. 200/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat értelmében a Közgyűlés utasította a KOMSZOL Kft.-t, hogy a parkolóhelyek létesítésére vonatkozó önkormányzati rendelet-módosításban javasolt parkolási területek fizetőparkoló hálózatba vonásához tegye meg a szükséges intézkedéseket. A KOMSZOL Kft. a határozatban foglaltaknak határidőre eleget tett és a parkolási területek fizetőparkoló hálózatban vonásához szükséges költségeket a parkolási bevételekből finanszírozza. 214/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat az INTERREG IIIA pályázaton való részvételhez: A Partnerségi együttműködések és közös projektfejlesztési lehetőségek előkészítése a as költségvetési időszakra című pályázat nem került benyújtásra a befogadó szervekkel való konzultációt követően, mivel az osztrák partner nem jelzett vissza időben. 223/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HEFOP /1 jelzésű pályázati felhívás keretein belül kiírt pályázaton való részvételre: A Közgyűlés felhatalmazásával a pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van, döntés még nem született. 258/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozatban foglaltak alapján a Közgyűlés felkérte az ÉGÁZ Rt. illetékes vezetőit, hogy az ülésen elhangzott kérdéseket, véleményeket vizsgálják meg, és álláspontjukról adjanak írásbeli tájékoztatást. Az ÉGÁZ Rt október 30-án eljuttatta az észrevételekre adott válaszukat, melyek a kérdést feltevő képviselők számára írásban megküldésre kerülnek. 260/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat szerint a Polgármesteri Hivatal részt vesz az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati kiíráson: Az Önkormányzat a Győr városa stratégiai zajtérképének elkészítése a 49/2002/EK irányelv szerint címmel elkészítette és benyújtotta pályázatát. Az elbírálási folyamat jelenleg a formai értékelés fázisában tart. 278/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat a Nyugat-dunántúl Brüsszel-i képviseletének működésének december 31-ig történő meghosszabbításáról c. napirendi ponthoz: A Közgyűlés meghosszabbította a képviselet tevékenységét. A közgyűlési felhatalmazás alapján a szindikátusi szerződés szeptember 27-én megkötésre került. A kötelezettség-vállalás figyelembe vételére a 2007., illetve az azt követő évi költségvetés összeállítása során kerül sor. ADÓIRODA

8 8 339/2004. (IX.16.) Kgy. sz. határozat a Győr-Gönyű Kikötő területén a közigazgatási határ módosítására, melyben rögzítik, hogy Győr és Gönyű az eredeti kikötői illetékességnek megfelelően területarányosan viseli a felmerülő költségeket és élvezi a jelenlegi helyi adók tekintetében a gazdasági hasznait. A Győr-Gönyű Kikötő Rt. iparűzési adójának a két település közötti megosztásának számítása folyamatban van. KÖZIGAZGATÁSI IRODA 210/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat, melyben a Közgyűlés Győr város lakossága nyugalmának, éjszakai pihenésének zavartalan biztosítása érdekében ellenőrzési csoport létrehozásáról döntött: Az ellenőrzési csoport a nyár folyamán elvégezte a kitűzött feladatát, működésének következtében érzékelhetően csökkent az előző évekhez képest a zajkeltésből származó panaszok száma. A feladatból megmaradó pénzösszeget a határozatban foglaltaknak megfelelően zajmérő műszer vásárlására használják fel. 211/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Városrét településrész elnevezéséről, melyről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltatást végző társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztatták. Az elnevezés címjegyzékbe történő bejegyzéséről gondoskodtak. 20/2006. (II.9.) és a 212/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozatok közterületek elnevezésére vonatkozóan: Az Őzike utca és Takaros utca elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltatást végző társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztatták. Az elnevezés címjegyzékbe történő bejegyzéséről, valamint az utcanév tábla kihelyeztetéséről gondoskodtak 249/2006. (VIII.10.) Kgy. sz. határozat az ügyfélkapu regisztrációs eljárás támogatásának elszámolásával kapcsolatos együttműködési megállapodásra: Az Önkormányzat és a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közötti együttműködési megállapodást megkötötték, és a Központi Hivatal átutalt a Polgármesteri Hivatal számlájára ,-Ft-ot. PÉNZÜGYI IRODA 16/2006. (II.9.) Kgy. sz. határozat 2./ pontja értelmében a Közgyűlés az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatellátásáért a Harmónia Művészeti Központ Kht.-nak évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásakor figyelembe veszi a kht. peresített bérleti díj követeléséről szóló jogerős bírósági ítéletben foglaltakat. Az Önkormányzat a Harmónia Művészeti Központ Kht.-nak nyújtandó támogatás összegének megállapításánál a évi költségvetési tervszám(ok) kialakításánál figyelembe vette a Kht. peresített bérleti díj követeléséről szóló jogerős bírósági ítéletben foglaltakat. 36/2006. (II.23.) Kgy. sz. határozat 3./ pontja szerint a Közgyűlés szeptemberi első ülésén visszatér A tanulók tankönyvvásárlásának támogatása előirányzat módosítására, amennyiben az azon rendelkezésre álló előirányzat nem elegendő.

9 9 Az előirányzat a tanulók tankönyvvásárlásának támogatására elégséges fedezetet nyújtott, így annak módosítására nem kellett visszatérni. 71/2006. (III.16.) Kgy. sz. határozat a Harmónia Kht.-val kötött feladat-ellátási szerződés és a Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatásához szükséges önrész biztosítására: A Harmónia Kht. részére megszavazott 3 millió Ft-os többlet-előirányzattal kapcsolatos pénzügyi adminisztrációt elvégezték. Az Önkormányzat Győr-Pér Regionális Repülőtér fejlesztéséhez nyújtott támogatás eft-os önrészét a költségvetés tervezési tartalék kiadási jogcím terhére biztosította, a szükséges költségvetési átvezetések megtörténtek. 83/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat közérdekű kötelezettség-vállalások elfogadásáról: A határozatban feltüntetett közérdekű kötelezettség-vállalásokkal kapcsolatos pénzügyi előirányzatrendezések megtörténtek, a támogatások kedvezményezettek részére történő továbbítása folyamatos. 85/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat a 2012 évi labdarúgó EB pályázati anyagához nyújtandó támogatásról: A Közgyűlés által, a tervezési tartalék keret terhére 2,5 millió Ft támogatással kapcsolatos előirányzat-módosítások megtörténtek, és kapcsolódóan a évi költségvetési rendelet módosítására sor került. 158/2006. (V.18.) Kgy. sz. határozat a Győri ETO KC Női Kézilabda Csapat teljesítményének elismerésére, melynek kapcsán a 12 millió Ft támogatás átutalása megtörtént és 265/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozatok az iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására, mellyel kapcsolatos előirányzat-rendezések és a költségvetési rendelet módosítása megtörtént. A támogatások folyósítása a kedvezményezettek részére folyamatosan történik. A 208/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat felhatalmazta a polgármestert a évet érintő jövedelemkülönbség-mérséklés esetleges korrekciójára: Az elemzések elkészültek, ennek eredményeként korrekcióra (a számítás alapjául szolgáló adóalap emelésére) került sor július hónapban. Erről a Közgyűlés a évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatást kapott. 245/2006. (VII.16.) Kgy. sz. határozat a Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Gimnázium követelésének elengedéséről: A Közgyűlés döntéséről az érintett intézmény és az érintett hátralékos egyaránt tájékoztatást kapott. Az elengedéssel összefüggő pénzügyi adminisztrációt az intézménynél elvégezték. 247/2006. (VIII.10.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállalt évre az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása támogatásának önkormányzati részéhez, melynek figyelembe vételére a évi költségvetés összeállítása során kerül sor. 259/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat a Győr Megyei Jogú Város évi költségvetési rendeletének előirányzatok közötti változása miatti módosításra:

10 10 Az előirányzat-rendezések átvezetése megtörtént, a kapcsolódó kiutalásokra az érintettekkel egyeztetetten folyamatosan, illetve a tényleges szükségleteknek megfelelően kerül sor. OKTATÁSI IRODA 161/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat a Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és Kollégium megszüntető okiratának jóváhagyására és a kollégium további működtetésének módjára: A megszüntető okiratról az érintettek értesítése, valamint az intézmény törzskönyvből való törlése megtörtént. Az intézmény kollégiumát integrálták a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumhoz, a kibővített intézmény alapító okiratát módosították, annak törzskönyvi bejegyzéséről gondoskodtak. A megszűnő iskola épületének a Széchenyi Egyetem számára történő átadásának módjáról és feltételeit rögzítő megállapodásról a Közgyűlés a szeptember 21-i ülésén határozott. 164/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat Győr Megyei Jogú Város intézményhálózata gazdaságipénzügyi feladat ellátásának korszerűsítésére: Az ügyvitelre kijelölt intézményekről az érintettek intézmények értesítése megtörtént, a felkészülés a január 1-jei új rendszerű működésre folyamatban van. Az érintett intézmények alapító okiratainak módosítására egy későbbi időpontban kerül javaslat a Közgyűlés elé. 171/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat a középiskolai kollégiumok szervezeti egységeinek áthelyezésére: Az áthelyezések megtörténtek, továbbá az ezekkel kapcsolatos intézkedések, az alapító okiratok módosítása és erről az érintett intézmények értesítése, valamint a törzskönyvi bejegyzések módosítása határidőre megtörtént. 184/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola alapító okiratának módosítására: Az alapító okiratot az iskolának megküldték, a törzskönyvi bejegyzés módosítása határidőre megtörtént. 186/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat közoktatási intézmények vezetőinek nyugdíjazásáról, mellyel kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket, adminisztrációs feladatokat elvégezték. 202/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat, melyben a Közgyűlés jóváhagyta a középtávú közoktatásfejlesztési tervet, mely megküldésre került a közoktatási törvényben megnevezett szervek, szervezetek részére és valamennyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézménynek. 216/2006. (VII.6.) és a 282/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozatok egyes közoktatási intézmények takarítási feladatainak, valamint portai szolgálatának vállalkozásba adására: Az érintett intézmények takarítási feladataira, illetve portai szolgálatára vonatkozó megállapodásokat megkötötték. Ennek eredményeként felszabaduló személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait átcsoportosították a dologi kiadások előirányzatba. A 2006/2007-es tanévre engedélyezett közalkalmazotti létszámokról, ezen belül a nem pedagógus közalkalmazottak létszámának módosításáról az érintett intézmények értesítése megtörtént. 217/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat a közoktatási intézmények 2006/2007-es tanév közalkalmazotti létszámának változásáról, melyről az érintett intézmények értesítése megtörtént.

11 11 241/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat közoktatási intézmények vezetőinek megbízásáról, mellyel kapcsolatos munkaügyi és adminisztratív intézkedéseket elvégezték. 266/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat a évi költségvetésben oktatási intézmények állagmegóvására biztosított előirányzatok módosításáról: Az előirányzatokat a határozatnak megfelelően módosították, a közoktatási intézmények az állagmegóvás vonatkozásában szükséges felújításokat, karbantartásokat elvégezték. 270/2006. (IX.21.) Kgy. sz. határozat a Széchenyi István Egyetem és az Önkormányzat közötti közoktatási megállapodás megkötésére A helyi önkormányzati feladatként időszakosan ellátandó, a megállapodásban rögzített szakképzési feladatok ellátásáról szóló megállapodást megkötötték és aláírták. VÁROSMARKETING IRODA 96/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat a Revita Televízió Győrről készítendő programjának és a magazinműsorban Győrről megjelenő anyagok fordítási, szervezési feladatainak anyagi támogatására: Az Idegenforgalmi Bizottság keretéből nyújtott 600 eft-os támogatásra vonatkozó pénzátadási megállapodást aláírták, az összeget a Pénzügyi Iroda átutalta. A megállapodásban kikötött felhasználásról a televízió december 15-ig köteles elszámolni. 101/2006. (IV.6.) Kgy. sz. határozat a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány anyagi támogatására: A Közalapítvány és az Önkormányzat az anyagi támogatásra irányuló megállapodást megkötötte, az összeg utalásra került, melyet az alapítvány az Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás -on való részvétel költségeire használt fel. Elszámolási határideje: december /2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat, melyben a Közgyűlés jóváhagyta a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület anyagi támogatását: Az egyesület az Idegenforgalmi Bizottság keretéből ,-Ft-ot kapott a környék falusi szálláshelyeit megjelenítő kiadvány elkészítéséhez. A pénzeszköz átadásról megállapodás készült. Az aláírás után az utalás megtörtént, a felhasználás elszámolási határideje december /2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány marketing terv végrehajtását szolgáló támogatásról: A marketing terv végrehajtását célzó eft támogatásról a megállapodást felek aláírták, az összeg átutalásra került. A felhasználás elszámolási határideje: december /2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat alapítvány támogatásáról: A Labora Alapítvánnyal a pénzeszköz átadására irányuló megállapodást megkötötték, aláírás után az összeget a Pénzügyi Iroda átutalta. Az 500 eft-ot az alapítvány a évi Terményáldás megrendezéséhez használta fel, melyről határidőre elszámolt. 256/2006. (VIII.10.) Kgy. sz. határozat a Győr és Mosonmagyaróvári Régió Szakácsainak Klubja támogatásáról:

12 12 A klub 500 eft-os támogatásban részesült az Idegenforgalmi Bizottság kerete terhére, mely összeget a évi Luxemburgi Szakács Világbajnokságon történő részvételre használt fel és a megállapodásban rögzített határidőre el is számolt. KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA 120/2006. (IV.27.), 170/2006. (VI.8.), 230/2006. (VII.6.) és a 255/2006. (VIII.10.) Kgy. sz. határozatok az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználására: Győrsági Általános Iskola 50 ezer Ft Sajó Károly nemzetközi elszámolt környezetvédelmi verseny Környezetvédelmi Bizottság 250 ezer Ft Madarak és Fák napja elszámolást szervezésében Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. 900 ezer Ft Püspökerdő elszámolt fejlesztéséhez KOMSZL Kft. 980 ezer Ft 16 db szelektív hulladékgyűjtő edény elsz. határidő: december 15. Sporthorgász Egyesületek 50 ezer Ft horgásztábor elszámolt GyMS Megyei Szövetsége Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesület KERET Kulturális és Szabadidős Egyesület megrendezéséhez 40 ezer Ft Szép kert Szép környezet elnevezésű pályázat 250 ezer Ft Autómentes Nap győri rendezvényeire elsz. határidő: december 15. elsz. határidő: december 15. MUNKAÜGYI IRODA 140/2006. (V.18.) Kgy. sz. határozat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adható elismerő címek és címpótlékokra vonatkozóan: A Polgármesteri Hivatalnál 10 fő részesült címadományozásban, melyhez az átsorolásokat elkészítették és az apparátusi ülésen ünnepélyes keretek között kiosztásra kerültek. 149/2006. (V.18.) Kgy. sz. határozat a polgármesterek és alpolgármesterek illetményére és költségtérítésére vonatkozóan: Az alapilletmény emelése miatt megállapításra került a polgármester és alpolgármesterek új illetménye és költségtérítése, a dokumentumok postázásra kerültek a MÁK-TI részére. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI IRODA 176/2006. (VI.8.) Kgy. sz. határozat alapítványok támogatására: A Közgyűlés a Szociális Bizottság évi egészségügyi, szociális kerete terhére alapítványok támogatásáról döntött. A határozatban feltüntetett alapítványokkal a megállapodásokat megkötötték, az összegek utalásra kerültek. A felhasználásról szóló elszámolás határideje: december 15.

13 13 A 218/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat felhatalmazza a polgármestert az Esélyek Háza működtetésével kapcsolatos támogatási szerződés aláírására, melynek megkötése az illetékes minisztériummal folyamatban van. G y ő r, október 31 B o r k a i Z s o l t polgármester örvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Kovács Lajos jegyző A jelentések alapján összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 15. szám 2012. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 52/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/19-18/2008. TÁRGY: BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNY- ZATI BIZOTTSÁG ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖN- TÉSEIRŐL MELLÉKLET: ELEKRTONIKUS FORMÁBAN E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 ÖNKORM ÉRT SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 19/2005. (VI.29.)ÖKT.r. Az Önkormányzat közművelődési feladata- 5. iról, a helyi közművelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés ELNÖKE VI. 70/2012 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Szigetköz Felsı-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2007. évi beszámolójának szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G G Y Ő R * 9024 Győr, Zrínyi utca 54. ( (96) 520-000 ( (21) 10-55 ( fax 10-57 Szám: 321- /2005. Ált. Tárgy: A 2005. évi turisztikai idény értékelése Dr. Kovács Lajos Jegyző

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. szeptember 09-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 22. El terjesztés Pilisszentlászló csatlakozásáról Szentendre Város Önkormányzata által

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről.

Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről. Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről. Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozat képes, s bejelentette két képviselő (Dr. Szinyi

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-21/2008. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 20-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 20-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 20-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételére

Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételére Javaslat az ózdi belterületi 11001/90, 5028/A, 5035/E, 5035/F hrsz-ú ingatlanok megvételére Ózd, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Ajánlati felhívás; Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása tárgyában Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója 1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben