ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület április 28. napján tartandó rendes üléséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez"

Átírás

1

2

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület április 28. napján tartandó rendes üléséhez

4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 489/2010. (XI. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Energiaszámlák felülvizsgálatára szerződés kötés a GET Energy Kft-vel Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: április 20. Az energiaszámlák felülvizsgálatára vonatkozó szerződés A GET-Energy Kft-vel nem került megkötésre. Tájékoztatás az áprilisi testületi ülésre beterjesztettük. 15/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Köztemetők felújítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: április 20. A Gyomaszolg Ipari Park Kft a temetők felújítási programját, a tervezett munkák átdolgozott költségvetését nem készítette el az éprilisi ülésre. A következő testületi ülésre kerül beterjesztésre. 17/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Zöldpark Kft. telephely létesítésének jóváhagyása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: március 31. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa a Kft. részére telephelyet létesített az alapító tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Sallai u. 2. szám alatti ingatlanban. A Képviselő-testület elrendelte a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását a telephely létesítésére tekintettel. Az alapító okírat módosítása a cégbíróságon március hónapban átvezetésre került. 24/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A 0822/5 hrsz.-ú ingatlanból való tulajdonszerzés Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: március 31.

5 Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elvi támogatását adta az önkormányzati tulajdonban lévő 0823/2 hrsz.-ú és a mellette elhelyezkedő 0822/5 hrsz.-ú földrészletből megosztás útján létrejövő területen sport csónak és kishajó kikötő létesítéséhez. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete felhatalmazta Várfi András polgármestert, hogy a sport csónak és kishajó kikötő létesítésének előkészületi és tervezési munkáiban részt vegyen. A tervezési munkákkal kapcsolatban előterjesztés készült, melyet a T. Képviselő - testület a máciusi ülésén megtárgyalt. Az előkészítő munkálatokhoz kapcsolódóan a polgármester előzetesen tárgyalt a 0822/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával a területrész megszerzéséről. 28/2011. (I. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: évi I. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról szóló pályázat elfogadása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: február 28. A pályázat február 8. napján benyújtásra került. A pályázaton elnyert támogatásból a tervezett létszám foglalkoztatására került sor: Önkormányzat 5 fő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. - 8 fő Térségi Humánsegítő Szolgálat - 1 fő. 82/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok átszervezése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: április 28. A feladat-ellátás átszervezéséhez kapcsolódóan benyújtára került az Országos Foglalkoztatási Alapítványhoz a "Közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatásának támogatása" elnevezésű pályázat. Önkormányzatunk Ft támogatást nyert a páylázaton saját erő biztosítása nélkül. A pályázattal 3 fő napi 6 órás foglalkoztatása valósulhat meg 6 hónapon keresztül. 1 fő látja el a közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 88/2011. (II. 24.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz.ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérése Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: március 28. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a többször módosított évi CVI. Tv. 36. (1) bekezdése, valamint az 254/2007.(X.4.) Kormr a alapján döntött arról, hogy igényt nyújt be, a Gyomaendrőd, belterület 3680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére az alábbi feltételekkel.

6 Gyomaendrőd Város Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. Az ingatlant Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8 -ában meghatározott vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni. Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérést, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az önkormányzat vállalja, hogy tájékoztatja a MNV Zrt.-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a MNV Zrt.-t a hasznosítási cél megvalósításáról. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a 3680 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve a területfejlesztési programokkal, valamint az önkormányzat egyéb fejlesztési programjaival. A kérelem és a szükséges nyilatkoztok elkészültek. A Magyar Nemezeti Vagyonkezelő Zrt. Békés Megyei Területi Irodája a kérelemhez kéri mellékelni a kezelő Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság korábban kiadott hozzájáruló nyilatkozatának a megismétlését. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Bizottság Elnöki Munkacsoport, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7..-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Gyomaendrőd Város Önkormányzata beszámolási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: A zárszámadás teljesítéséről készült beszámolót az 1. szöveges dokumentum tartalmazza, a évi zárszámadási önkormányzati rendelethez kapcsolódó számszaki elemzésekről, táblázatokról készült kiegészítő mellékleteket a 2. dokumentum tartalmazza. Kérem, hogy a zárszámadási rendeletet szíveskedjenek megalkotni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság A Bizottság javasolja a beszámoló és a évi intézményi pénzmaradványok elfogadását, valamint a évi zárszámadási rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Bizottság Elnöki Munkacsoport A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását, a évi zárszámadási rendelet megalkotását. A Bizottság Elnöki Munkacsoport javasolja a döntési javaslatok elfogadását. 1. döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolója" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményeinek évi zárszámadási beszámolóját elfogadja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 2. döntési javaslat 2

8 "2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények évi pénzmaradvány összegeit jóváhagyja. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda szabad pénzeszközét a évi költségvetés tartalékába helyezi, annak felhasználásáról a későbbiekben dönt. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 3. döntési javaslat "2010. évi zárszámadási rendelet" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelettel elfogadott évi költségvetésének zárszámadását E Ft bevétellel és E Ft kiadással jóváhagyja. 2. A bevételek E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza. 3. A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint. 4. Az önkormányzati felújítások összege E Ft részletezése a 3. melléklet alapján. 5. Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása E Ft, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás kiadásainak összege évben E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz. 6. Az önkormányzat december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. melléklet részletezi. 7. Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet évben E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza. 8. A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza. 9. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza. 10. A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja. 11. A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/a. (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni. 12. Az önkormányzat december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján E Ft-ban állapítja meg. 13. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza. 14. Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza. 3

9 15. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be. 16. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza. 17. A Német Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza. 18. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évben képződött kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá: a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 271 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány f) 11.cím : A Polgármesteri Hivatalnál az összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó E Ft összegű normatíva igényét, és az intézmények E Ft kiutalatlan támogatásának összegét is. A polgármesteri Hivatal működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa E Ft. (2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat évben képződött szabad pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá: a) Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 509.-E Ft, mely összeget az intézménytől évben elvon, és azt az önkormányzat tartalékai közé helyezi, felhasználásáról a Képviselő-testület a későbbiekben dönt. b) Városi Egészségügyi Intézmény E Ft, a szabad pénzeszközt az intézménynél hagyja, azzal indokolva, hogy ezen összeg az Egészségbiztosítási Alapból befolyt összegből keletkezett. Záró rendelkezések 19. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - 4

10 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beszámolója a évi költségvetés végrehajtásáról 1. szöveges dokumentum Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7..-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is az elmúlt évekhez képest a rendelkezésre álló források körének folyamatos szűkülése jellemezte évben még több, mint 858 millió Ft összegű normatív állami támogatásból gazdálkodhattunk, mely támogatás évre 40 millió Ft-tal csökkent, majd évben az előző évhez képest további 111 millió Ft-os csökkenést szenvedett el az önkormányzat. Ennek oka egyrészt a tanulói létszám, az ellátotti létszám csökkenése, másrészt a normatívák fajlagos összegének csökkenése, illetve a évi csökkenésben mindezen tényezők mellett szerepet játszott az a tény, hogy felfüggesztésre került a közszférában dolgozók 13. havi juttatása, a 2010-es visszaesés okai között szerepel továbbá a munkaadót terhelő járulék mértékének 32%-ról 27%-ra történő módosítása és az EHO megszűntetése, valamint azon döntés miszerint a normatív bevételek között megszűnt a közösségi közlekedés normatívája, a sport feladatokhoz biztosított 500 Ft-os lakosonkénti támogatás, a közművelődési feladatokhoz 2009-ben nyújtott támogatás (1061 Ft/lakos), a pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez nyújtott támogatás, nem számolhattunk évben a 430 Ft összegű tanulónkénti diáksport támogatással sem. Az üdülőhelyi feladatokra évben még 2 Ft-ot kapott az önkormányzat idegenforgalmi adóforintonként, melyet 2010-ben 1 Ft-ra csökkentettek. A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a település lakosságszáma folyamatosan csökken. Lakosságszám alakulása: január 1.-jén fő január 1.-jén fő január 1.-jén fő január 1.-jén fő január 1.-jén fő január 1.-jén fő A működéshez szükséges bevételi források csökkenése mellett az Önkormányzat továbbra is alapvető céljaként fogalmazta meg a kötelező feladatok végrehajtása mellett a korábbi években vállalt nem kötelező feladatok teljesítését, valamint a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítását. A feladatellátás általános értékelése A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 5 önállóan működő és gazdálkodó és 6 önállóan működő intézmény működtetésével oldotta meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben az alábbi intézményi szerkezetet és létszámot érintő döntéseket hozta: január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő Tourinform Iroda átkerült a Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény február 1. napjától) önállóan működő költségvetési szervhez március 1. napjától a Varga Lajos Városi Sportcsarnok a Kner Imre Gimnáziumhoz tartozik. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatánál március 1. napjától február 28-ig 2 fő foglalkoztatására került sor a Gyermekek és fiatalok integrációs programjai TÁMOP / számú projekt keretében január 1. napjától Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásához csatlakozott. Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok képviselő testületei között évben létrejött a Gyomaendrőd Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása. A feladat ellátás minden évben növekedett évben a társulás tevékenységi köre az alapfokú nevelési 1

11 oktatási, óvodai nevelésre terjedt ki év júliusától létrejött a Városi Családsegítő Központ jogutódja a Térségi Humánsegítő Szolgálat, melynek keretében ellátandó térségi feladat a Családsegítő szolgálat, a Szociális információszolgálat és a Gyermekjóléti szolgáltatás. Pedagógiai szakszolgálat körében ellátandó térségi feladat a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés március 1. napjával a Városi Gondozási Központ átalakult térségi feladatot ellátó intézménnyé. Szociális alapszolgáltatási feladatok körében a Térségi Szociális Gondozási Központ feladatokat (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás) lát el Hunya és Csárdaszállás települések közigazgatási területein is május 1. napjától a szociális étkeztetés feladat ellátása Hunya közigazgatási területére is kiterjesztésre került. Körzetközponti feladat ellátások Az Okmányiroda továbbra is körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda működési területéhez Hunya és Gyomaendrőd település tartozik. Jelenleg 6 munkaállomással rendelkezik. Az iroda hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak: - személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok - személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok - vezetői engedélyek kiadása - gépjármű ügyintézések - vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok - útlevél ügyintézés - mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítása A 220/1997. (XII.5.) Kormányrendelet szerint az I. fokú építési hatósági jogkört önkormányzatunk Gyomaendrőd város és Hunya község vonatkozásában gyakorolja. A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági feladatokat. Ellenőrzések: évben az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között a Cs.A.Cs. Kft. - Cséffai János vezetésével - látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást áprilisában. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága november 4. napjától 9 munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Térségi Szociális Gondozási Központ Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az ellenőrzés tárgya a évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés február hónapban zárult le. A helyszíni ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról, az önkormányzat ellenőrzésre tett észrevételeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatásban részesült. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága október 11. napjától 6 munkanapon keresztül helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk alábbi intézményében: Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az ellenőrzés tárgya a évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés február hónapjában zárult le, a záradékban a Kincstár elfogadta az önrevíziós adatlapon szereplő tételeket, így az önkormányzatnak a Ft összegű befizetési kötelezettsége helyett Ft plusz támogatási igénye keletkezett. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága október 11. napjától október 12. napjáig helyszíni ellenőrzést tartott a Térségi Szociális Gondozási Központban. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Támogató Szolgálat évi támogatásának elszámolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a finanszírozási szerződésben foglaltaknak. 2

12 Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan több esetben történt a támogató hatóságok részéről ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzések az alábbi projektek esetében történtek: - TEUT 2009 Hősök útja felújítása: utó ellenőrzés - TEKI 2008 Településrendezési terv készítése Gyomaendrődön: záró ellenőrzés - CÉDE 2009 Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében: közbenső szemle - TEKI 2009 Közlekedésbiztonsági fejlesztések Gyomaendrődön: közbenső ellenőrzés - DAOP /B: Útépítések és felújítások Gyomaendrődön: záró ellenőrzés - LEADER rendezvény pályázat XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál: helyszíni szemle a rendezvény alatt - DAOP Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében - DAOP 2009 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése - AVOP 2004 Mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő út építése Öregszőlőben Az ellenőrzéseknél (kivét: hivatal akadálymentesítése a Közbeszerzési Döntőbizottság a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő részéről jogsértést állapított meg (ajánlatkérő érvénytelen ajánlattevőt hirdetett ki az eljárás nyerteseként). A kiszabott bírság összege: Ft. A közbeszerzési eljárást a Darázs & Társai Ügyvédi Iroda bonyolította.) - a hatóságok nem állapítottak meg hiányosságot, pótlólagos dokumentumok megküldésére kérték fel az önkormányzatot olyan esetekben, ahol az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok még nem álltak rendelkezésünkre az ellenőrzés időpontjában. Ezen dokumentumok megküldésével a hatóságok teljesnek nyilvánították az ellenőrzéseket, mindent megfelelőnek találtak. A Hatósági Osztály munkáját az Illetékhivatal ellenőrizte a vizsgált időszakban, hiányosságot nem tárt fel. Az év során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A gazdálkodást év végén rendkívüli eseményként a településünket is sújtó belvíz nehezítette évben önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyek az alábbiak: Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé. A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés jogorvoslati eljárása novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg. Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft E Ft kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az önkormányzatok felé március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft. kártérítési igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződést hatályban tartotta. Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a év végén meghozott ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az A.S.A. Kft. kártérítési igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti szerződést semmisnek nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés május 10-én hatályát veszti és június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek egymással véglegesen elszámolni. Ezen elszámolás lezárása a mai napig nem történt meg márciusi ülésén a tulajdonos önkormányzatok azt a döntést hozták, hogy egy szakértő ügyvéd bevonásával per előtti, utolsó egyeztető tárgyalás lefolytatását kezdeményezik a Remondis Kft-vel. Amennyiben egyezség nem születik a két fél között, az önkormányzatok bírósághoz fordulnak. Mindezek mellett év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni. A Regionális Hulladékkezelő Kft.-t július 13-án jegyezte be a cégbíróság, mely május hónaptól elő társaságként működött. A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át októberében megtörtént a 3

13 tulajdonviszonyok rendezése, melynek eredményeképp az egyes tulajdonosi részarányok a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok könyveibe és tulajdonába kerültek. Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt. A áprilisi I. fokú ítélettel szemben a felperesek fellebbezéssel éltek, így a per novemberében a Szegedi Ítélőtáblánál folytatódott. A II. fokú jogerős és végrehajtható ítélet januárjában született meg, melynek értelmében a Bíróság 3 ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést hozott létre összesen E Ft összegben. A bíróság ezen felül E Ft összegű kártalanítás, E Ft összegű perköltség és 700 E Ft összegű fellebbezési eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat. Az önkormányzatnál a veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, év végén készlet nem volt az ilyen jellegű anyagokból (floppy, elem, nyomtatópatron, akkumulátor stb.). A veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok átadásra kerültek a Gyomaendrődön veszélyes hulladékok kezelésére jogosult vállalkozás részére. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A FEUVE (Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) működéséről a jegyző a Képviselőtestületnek a költségvetési beszámoló készítése során számol be. A FEUVE a költségvetési gazdálkodásért felelős szervezeti egység pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszere során alkalmazott eljárás, melynek célja a gazdálkodási folyamatok kapcsán a szabálytalanságok kialakulásának megelőzése, továbbá a hatékony gazdálkodás biztosítása, illetve a meghozott döntések végrehajtásának a kontrolálása. I. Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják az Áht (1) a. pontja alapján a pénzügyi döntéseket megelőző dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek: 1) Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően a Complex Jogtár, melyhez kapcsolódóan a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Megrendeltük az EU-s normákat tartalmazó kiegészítő adatbázist is. 2) Folyamatosan aktualizálásra kerül a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírása. Az egyes munkakörökhöz tartozó hatásköri lista elérhető a hivatal köztisztviselői részére rendelkezésre álló elektronikus jogtárban (Complex). 3) 2007-ben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság felülvizsgálata, majd ennek évi átdolgozása. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző kötelezettség vállalása, amikor a hatáskör címzettje, korlátlan, egyéb kérdésekben, esetenként Ft-ig terjedhet. Az aljegyző kötelezettség vállalása Ft-ig terjedhet. A jegyző és aljegyző fenti összegeket meghaladó kötelezettség vállalása csak a polgármester ellenjegyzésével lehetséges. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője a szervezeti egységhez tartozó feladatok ellátása tekintetében vállalhat Ft-ig kötelezettséget. 4) Felülvizsgálatra került a köztisztviselők rugalmas munkaidő beosztására vonatkozó szabályzata. 5) Az ÁSZ évi átfogó vizsgálatával párhuzamosan az önállóan működő költségvetési szervekkel kötött megállapodások átvizsgálása is megtörtént. 6) A dolgozók részére a hivatal SZMSZ-e, Ügyrendje, egyéb szabályzatok, polgármesteri és jegyzői utasítások, a közigazgatási hivatal által kiadott tájékoztatók, valamint a köztisztviselők kötelező továbbképzésén szereplő elektronikus adathordozón kiadott továbbképzési anyagok, belső honlapon kerülnek közzétételre. Biztosításra került a kirendeltség, mint szervezeti egység részére, hogy a belső hálózat szerves részévé váljon. 4

14 7) évtől az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus nyilvántartása, mely teljes körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz kapcsolódó dokumentumok megismerhetőségét az érintettek részére. 8) A szerződések nyilvántartási rendszerének kialakítását követően folyamatos ezen szerződések jogi végzettségű szakember által történő felülvizsgálata. 9) Szabályozásra került az intézményvezetők szabadság-nyilvántartása és szabadság kiadásának rendje. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek évben indult az iratkezelési szabályzat ismételt átdolgozása, melynek alapján biztosított, az okiratok jogszabályoknak megfelelő őrzése, tárolása. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének támogatására - a Békési Kistérségi Társulás által indított projekthez csatlakozó tagjaként - egy tanúsított ügyiratkezelő szoftvert ( GovSys 4.0) alkalmazunk. A szoftver technológiájából és belső szabályrendszeréből következően maximális fizikai és logikai adatvédelmet garantál. Az ügyiratkezelő rendszer folyamatirányító logikája, ügyirat-ügyintézőügyirat helye kapcsolati szabályának megkövetelése, illetve szigorú naplózási rendszere miatt mindig tudható és látható az ügyirat holléte, annak őrzője és ügyintézője. A közigazgatási hatósági eljárást szabályozó törvény 2009-es szigorítása miatt a szoftver támogatást nyújt a határidők figyelésére, bonyolult ügyekben a határidő számításra elkerülve azt, hogy határidő túllépés miatt az ügyfél vagy a központi költségvetés részére ki kelljen fizetni az általa befizetett illetéknek megfelelő összeget. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. Szervesen illeszkedik a kötelezettség vállaláshoz, az azt megelőző döntéssel kapcsolatos kiadmányozási jog, melyet azon köztisztviselők kapnak meg, akik egyrészt megfelelő szakmai tapasztalattal, másrészt megfelelő iskolai végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek. Általános az osztályvezetők kiadmányozási joga, mely egyben megfelelő garanciát is jelent a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségére is. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a FEUVE működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás, vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron beszerzése. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a gázenergia beszerzés esetében az önkormányzat valamennyi intézménye a megyei közbeszerzéshez csatlakozott. A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja. 5

15 A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár évtől új, nagy teljesítményű fénymásolók kerültek alkalmazásra, melyek esetében biztosítottá vált a kód használat lehetősége, és a megfelelő szabályozás kialakításával a használat indokoltsága is nyomon követhetővé vált. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A munkaerővel való hatékony gazdálkodást segíti az elektronikus úton vezetett munkaidő nyilvántartás, és szabadság nyilvántartás. Ezek vezető általi ellenőrzése biztosított. A mezőőrök, közterület felügyelők GPS-en történő útvonal ellenőrzése is biztosított, továbbá a megtett útvonal elektronikus adathordozón is rögzítésre kerül. A városüzemeltetési osztály dolgozóinak munkáját segíti a hivatal tulajdonában álló 3 db kismotor is. A hivatali OPEL COMBO típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali, intézményi és magáncélú használatot is. Az utóbbi esetben a gépjármű használat költségét meg kell téríteni. Az intézményi és magáncélú igénybevétele a gépkocsinak nagyon minimális. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A hivatal, mint költségvetési intézmény a NIVA terepjárót csak külterületi utak, és rossz útviszonyok esetén használja, elsődlegesen építéshatósági feladatok ellátására, figyelemmel arra, hogy az építéshatóságok működéséről szóló jogszabályok szerint kötelező biztosítani a külterületen, földúton történő közlekedésre alkalmas gépjárművet is. A gépjárművet a hétvégeken a polgárőrség használja. Magán gépjárművek kiküldetési célra történő igénybevételét jelentős mértékben lecsökkentette az a év júliusában készült jegyzői utasítás, mely rögzíti, hogy a kiküldetés teljesítéséhez csak olyan magángépjármű vehető igénybe, mely CASCO biztosítással rendelkezik (ezen szabályozás december 31-ig volt érvényes, 2011-től a CASCO biztosítás megléte nem feltétele a saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatának). A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 5 esetben terhelte a hivatalt, 1 műszaki ügyintéző, 1 pénzügyes kolléga, 1 iktatós kolléga, illetve 2 építéshatósági dolgozó esetében. Az energia árak drasztikus növekedése miatt a fokozott ellenőrzés ellenére sem sikerült az energia költségek növekedését megakadályozni. A működési költségek remélhetőleg a jövőben csökkenni fognak, hiszen 2011-től a testületi anyagok továbbítása és készítése elektronikus úton történik, illetve elkészült a hivatali épület hőszigetelése (további költségmegtakarítási lehetőség, ha a hivatali épület fűtése nem gázzal történne). A városi örökség pályázatnak köszönhetően évben megvalósult a hivatal homlokzatának, tetőszerkezetének rekonstrukciója, illetve a folyosók nyílászáróinak cseréje, mely felújítások az előzőekben említett működési költségek csökkentését eredményezhetik. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető, továbbá a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják, továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új pontjaként jelenik meg. A évet érintő, a kábeltelevízión megjelenő gyomaendrődi tudósítások, reklámok, riportok közvetítések költségének összege meghaladta az E Ft-ot. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. 6

16 2010. évben az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk, az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni évben a FEUVE működését a belső ellenőr is vizsgálta, azokat hasznosnak ítélte meg. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre től a évi tapasztalatok alapján biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer a TÉR rendszer alkalmazása. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évben döntött 1 milliárd Ft összegű (CHF alapú) kötvény kibocsátásáról, melynek lejegyzésére február 27. napjával került sor. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többlet-bevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A kötvényforrás számokban: december 31-én a devizabetét összege CHF ( Ft), rövid lejáratú betétként volt elhelyezve Ft és az állampapír portfólió értéke Ft. A kibocsátás óta december 31-ig az Önkormányzat a kötvényforrás többlet bevételéből az alábbi tételeket használta fel: kamatfizetésre Ft testületi döntés értelmében a megtermelt többlet kamatbevétel volt a forrása a Török féle ingatlan vásárlásnak Ft összegben a Református Egyház részére orgona vásárláshoz biztosított önkormányzati támogatásnak Ft összegben a pénzügyi tanácsadó részére I. félévére - fizetett sikerdíj összegének Ft. A kötvény lejegyzése és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege megközelítette a 60 millió Ft-ot. A december 31-ei MNB középárfolyam (177,758 CHF/HUF) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: Ft A kötvényforrás január 1. napján forintban: Ft volt december 31-én a devizaszámlán lévő CHF összege CHF ( Ft), az EUR betét állomány összege EUR ( Ft), a számlán lévő összeg 2.176,67 EUR ( Ft), a Ft-ban lévő betétállomány összege Ft, illetve a Ft számlán maradt összeg Ft évi felhasználás: kamatfizetésre Ft január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 115 millió Ft-ot. A december 31-ei MNB középárfolyam (182,34) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: Ft

17 A kötvényforrás január 1. napján forintban: Ft volt. Tényleges felhasználások: január hóban: Ft összegben Vízmű részvényvásárlás március hónapban kamatfizetés történt CHF összegben ( Ft) május hónapban Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés I. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása) szeptember elején Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nél tőkeemelés II. végrehajtása (Ipari park inkubátorház kialakításához saját erő biztosítása) szeptember 30-án kamatfizetés történt Ft összegben a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től telekvásárlásra decemberében a kötvényből Ft került átvezetésre az önkormányzat főszámlájára (2010-ben tényleges felhasználás bruttó Ft) január 1. és december 31. közötti időszakban realizált hozam összege meghaladta a 67 millió Ft-ot december 31-én a kötvényforrás forintban Ft-ot tett ki. A december 31-i MNB középárfolyam (222,68) alapján a kötvénykibocsátásból származó kötelezettség állomány összege: Ft. Fejlesztési hitel állományának alakulása: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évben a Képviselő-testület 260/2001. (X. 25.) Kt. határozata alapján készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Víziközmű Társulat által felvett E Ft összegű tőketartozás és járuléka erejéig. A készfizető kezesség keletkezés időpontja december 7., a hitel végső visszafizetésének lejárata december 20-a december 14-én megszűnt a Hármas Körös Csatornamű Beruházó Társulat, a társulat által kivetett érdekeltségi hozzájárulások esedékes törlesztő részleteinek összege bekerült az önkormányzat kölcsönállományába. A Hármas-Körös Csatornamű Társulás által felvett, és évben visszafizetendő hitel összegéből a lakossági közmű érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összeget elkülönített kamatozó betétben helyeztük el. A E Ft összegű hitel összege elkülönítetten, lekötött betétként évtől kezdődően a város rendelkezésére áll, mely köszönhető többek között annak is, hogy a befizetett lakossági érdekeltségi hozzájárulások lekötéséből származó kamatbevétel összegével minden évben megnöveltük a lekötött betétállomány összegét. Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2010. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város évi költségvetését. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege E Ft. Költségvetés bevételi főösszege E Ft, ezen túl a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege E Ft. A kiadások tervezett főösszege E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál E Ft. A évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: E Ft ezen belül Saját bevételek összege E Ft Önkormányzat költségvetési támogatásának összege E Ft Előző évek előirányzat igénybevétele E Ft Egyéb finanszírozás bevételei E Ft Kiadások: E Ft ezen belül Működési kiadások összege E Ft Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege E Ft Felújítási kiadások összege E Ft 8

18 Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) E Ft Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre E Ft Befektetési célú részesedések vásárlása E Ft Egyéb finanszírozási kiadások összege E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az a cél fogalmazódott meg, hogy a megszorító intézkedések ellenére a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A működőképesség és finanszírozó képesség megőrzése mellett az önkormányzatnál továbbra is kiemelt feladat a lakossági kommunális és szociális ellátás javítására irányuló törekvés. A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Az állami normatív támogatás elszámolását továbbra is az évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64. -a (5) bekezdése alapján kell elvégezni. Az önkormányzatok év közben kötelesek lemondani, illetve július 30.-ig pótigényt nyújthatnak be jogcímenként a normatív állami támogatásokra. A jogszabályi változás miatt a normatív állami támogatás a tényleges létszám adatok alapján negyedévente felülvizsgálatra került, és a változás jelentése a MÁK felé megtörtént. Az év végi normatív támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó igénylési alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív támogatás elszámolása az állam felé. Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek az év közben jelentkező többlet feladatok kiadásainak bevételi forrásai, illetve a többletbevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadásokkal biztosított volt a feladat ellátás az önkormányzat intézményeinél. A, Bevételi források és azok részletes teljesítése Önkormányzat összesen bevételek Megnevezés Eredeti Ei. Módosított Ei. Teljesítés Telj.alak. össz bev. %-ában Adatok E Ft-ban Telj/Mód. ei. % Saját bevételek ,28 93,82 ezen belül: Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev ,94 Egyéb saját bevétel ,23 Áfa bevételek visszatér ,86 Kamat bevétel ,60 Gépjárműadó ,95 Termőföld bérbead.sz.jöv.adó Helyi adók, pótlék, birság ,77 Helyi adó bevételek ,73 Személyi jöv.adó ,00 Talajterhelési díj ,68 Támogatás értékű működési bevétel ,64 Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív ,04 Költvet. Kieg. Visszatér Előző évi pénzmaradvány átvétele ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét ,61 Tárgyi eszk. Imm.javak ért ,48 Támogatás értékű felhalmozási bev ,16 Önkorm. lakások,helyis. ért Kölcsönök visszatérülése ,82 Koncessziós díj bev Pénzügyi befektetések, részesedések Önkormányzat költségvetési tám ,81 100,00 Előző évi pénzmaradvány ,16 23,89 9

19 Finanszírozási bevételek ,25 Bevételek összesen ,00 70,62 A évi költségvetés teljesített bevételeinek 88,84 %-a tárgyévi, míg 11,16 %-a előző évről származó - az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt. A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 70,62 %. A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,82 %-ban teljesültek. A saját bevételeken belül az Áfa bevételek visszatérülése, a helyi adóbevételek összege, a támogatás értékű működési és felhalmozási bevétel, valamint a kölcsönök visszatérülése nem érte el a módosított előirányzat összegét, az összes többi bevételünk terv felett teljesült. A saját bevételen belül a kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból (5.178 E Ft) képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből (8.784 E Ft), továbbá az E Ft összegű kötvény lekötéséből. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve december 31-én a lekötött betét összege E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel összege a vizsgált időszakban több mint E Ft-ot ért el. A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel közel 160%-os teljesülése a sikeres behajtási cselekményeknek köszönhető. A támogatás értékű működési bevételek 88,64 %-on teljesültek, összege E Ft, mely az alábbi tételekből áll össze: Központi költségvetési szervtől: E Ft (a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, választásokra leutalt támogatás, érettségi tételek őrzésére leutalt támogatás, ösztöndíjas foglalkoztatás támogatása (3 fő), a két kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása, településőrök támogatása, támogató szolgálat működésére leutalt összeg, a Nemzet Színésze című dokumentumfilm elkészítéséhez biztosított támogatás összege, jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása). Fejezettől: E Ft, melyből EU-s programhoz kapcsolódik E Ft CKÖ TÁMOP támogatása E Ft összegben TÁMOP Kompetencia alapú oktatás támogatása E Ft összegben TÁMOP Térségi Humánsegítő Szolgálat Vackor program pályázati támogatása E Ft összegben Hazai programra kapott támogatás értékű bevételt a Városi Egészségügyi Intézmény E Ft összegben (TÁMOP Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára) a fennmaradó összeg mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához, gyermektartásdíj megelőlegezéshez kapcsolódik. Társadalombiztosítási alaptól: E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt tám.) Elkülönített állami pénzalaptól: E Ft (Közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel) Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: E Ft Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok részéről társulási formában Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés E Ft, valamint a Polgármesteri Hivatalnál pályázati források megelőlegezéséből adódott, illetve a szúnyoggyérítés feladathoz kapcsolódó önkormányzatoktól átvett támogatás összegei is itt jelennek meg. Többcélú kistérségi társulástól: E Ft (Szociális alapszolgáltatási feladatokra, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, logopédiai feladatokra, illetve oktatási feladatokra bejáró gyermekekre és iskolabusszal utaztatott gyermekekre, tagintézményi és kistelepülési normatíva). A működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről E Ft összegben teljesült. Az átvett pénzeszközök között EU költségvetéstől átvett pénzösszeg E Ft, mely a Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál jelent meg (TÁMOP Iskolai tehetséggondozás program keretében megnyert Merj a legjobb lenni ) Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: 10

20 Adótípus Bevétel összege 2009-ben eft Bevétel összege 2010-ben eft Bevétel változása eft Nyitó hátralék én eft Nyitó hátralékból még fennálló tartozás én eft Folyó évi hátralék keletkezése 2010-ben eft Záró hátralék én eft Hátralék változása eft Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók összesen: Földbérbeadásból származó jövedelem adója Gépjárműadó Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindösszesen: Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőségek csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a gépjármű forgalomból történő kivonatása, a jelzálog bejegyzés és a más által indított végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás közepétől van lehetőség az állami adóhatóság, helyi adótartozás behajtására történő megkeresésére, mellyel egy nagyobb tartozás esetén éltünk is. A 2010-es évben a hátralékok összege együttesen nőtt annak ellenére, hogy a nyitó hátralékos állomány eft-al csökkent. Az együttes növekedés oka, hogy folyó évben is, mint az azt megelőző években évről-évre, jelentős kintlévőség keletkezett. A helyi adók közül az építményadó hátralék, az iparűzési adó hátralék növekedett jelentősebben, a kis- és középvállalkozásoknál a gazdasági válság egyre jobban éreztette hatását. Ennek köszönhető az iparűzési adóhátralék jelentős növekedése, valamint az építményadó meg nem fizetése is főleg ezen vállalkozásokhoz köthető január 1-től növekedett a gépjárműadó mértéke, a gépjárműadó hátralék növekedése ennek is betudható. A pótlék hátralék minden évben nő, mert hiába csökken a nyitó tőketartozás, a maradvány rész, valamint a folyó évben keletkezett tőkehátralék naponta képezi a pótléknövekmény alapját. Az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások legnagyobb részét a Pénzügyi Osztály részéről átadott, helyi közműfejlesztési hozzájárulás tartozásai, illetve a rendőrség által átadott helyszíni bírságok teszik ki. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján négy adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó évben az összes biztosított kedvezmény eft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Adónem Alapadó Közvetett támogatások ezer Ft-ban Biztosított kedvezmény Kivetett adó összege (közvetett Ténylegesen beszedett adó Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, 11

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du.

M E G H Í V Ó. Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság. 2010. augusztus 17. napján du. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat

KIVONAT. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2007 (I. 18.) sz. határozat ikörös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. január 18-i. ülésének jegyzőkönyvéből 1/2007 (I. 18.) sz. határozat dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/1. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A közigazgatási perek Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Közigazgatási per lényege Közigazgatási hatósági határozatokkal (törvényben meghatározott egyéb határozatokkal) szemben,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben