1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése"

Átírás

1 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1.számú melléklet Ezer forintban! Módosított B E V É T E L E K Eredeti ei ei Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevételek 1191 Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Működési kamatbevételek 10 ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele Működési célú pénzeszközátvetel - non-profit szervtől 53 - háztartásoktól 37 Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók: - iparűzési adó vállalkozók kommunális adója 18 - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része jövedelemkülönbség mérséklése pótlékok,bírságok termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 - gépjárműadó Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek 135 Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/ II. Támogatások Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Óvodai nevelés Iskolai oktatás a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Normatív támogatások összesen:

2 2. oldal Központosított előirányzat prémiumévek program szociális nyári gyermekétkeztetés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári támogatás Önkorm.közp.támogatás 193 Központosított előirányzat összesen: Egyéb központi támogatás/kompenzáció/ Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Gyógypedagógiai pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: V.Kölcsönök megtérülése VI.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás bevétele(ámk,napsugár Műv.Óvoda) Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 241 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 343 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Műk célú pénzeszk. átad. Önkormányzatnak Non-profit szervezetek tám Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak Társ és szoc.pol.támog Műk.célú pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak EGYMI működési célú pénzeszk.átad VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények Beruházások VII. Likvid hitel törlesztés VIII. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése szakfeladatonkénti bontásban 2. számú melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K M E G N E V E Z É S.pénzeszköz saját bevétel Intézmény finanszírozás Támogatások Támogatás értékű bev bevét.össz. Személyi juttatás munkaadót terh. jár.és szoc.hozz.j.adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások átadás Intézmény finanszírozás Hitel nyújtás,visszafiz. Beruházás Tartalék ELMIB Ö S S Z E S E N 1.POLGÁRMESTERI HIVATAL ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés jogalkotás Önkormányzati Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tevékenység Adó,illeték kiszabása,beszed.adóellenőrzés Szabadidősport(rekr.sport)támogatása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ovodáztatási támogatás Közgyógyellátás Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal összesen: NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézményi étkeztetés 3634 l Óvodai nevelés.ellátás Intézményfinanszírozás Óvoda összesen: 3.ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Kossuth Lajos Általános Iskola Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás évf. 2 SNI ált isk.nappali rend.nev.oktatás 1-4 évf Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás 5-8 évf SNI ált isk.nappali rend.nev.oktatás 5-8 évf Általános isk.napköziotthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Általános Iskola összesen Közművelődési Könyvtár Egyéb távközlés Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása,megörzése,védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési könyvtár összesen Művelődési Ház Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Közművelődési tevékenységek és támogatása Közművelődési intézmények,köz.színterek működtetése Művelődési ház összesen Intézményfinanszírozás Kengyeli Általános Művelődési Központ Összesen: Út,autópálya építés 4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat Lakó és nem lakó ingatlanok építése Szociális étkeztetés Önkorm.felad.nem terv.elszámol Folyadék szállítását szolgáló közmű építés 800 Egyéb máshová nem sorolható építés Közutak,hidak,alagutak üzemelt.fenntartása Önkormányzati vagyonnal gazd.feladatok Mozgáskorlátozottak közl.támogatása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Zöldterület kezelése Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rendezvények Közvilágítás Város és községgazd.m.n.s. Város és községgazd.m.n.s. piac Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás Finanszírozási műveletek,hitelfelvétel Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szociális ösztöndíj Fejezeti és általános tartalékok Háziorvosi alap ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság egészségügyi szolgáltatás Család és nővédelmi eü. gondozás Közgyógyellátás Köztemetés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ovodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önk.által nyújtott lakástámogatás Munkáltató által nyújtott lakástámogatás Önk.ifj.kezdeményezések.és programok valamint támog Idősügyi önkorm.kezdeményezések,programok valamint tám Civil szervezetek működési támogatása Foglalkozást helyettesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.fogl Versenysport tevékenység támogatása Szabidő sport,(rekreációs sport) tev.és támog. Köztemető fenntartása és működtetése 4. Önkormányzat összesen: Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek,kiadások MINDÖSSZESEN:/ /

4 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ számú melléklet Polgármesteri Hivatal évre tervezett működési kiadásainak I. féléves teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat Egyéb bérrendszer hat.alá tart.norm.jutalma 0 0 Köztisztviselők jubileumi jutalma Egyéb bérrendszer hat.alá tart. jubileumi jutalma 0 0 Keresetkiegészítés Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 0 0 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Megbízási díj Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen: Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:

5 3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha beszerzés Karbantartási anyagok Bútor, textília Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellenőrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Továbbszámlázott szolgáltatás 99 Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások 28 Reprezentáció Dologi kiadások összesen: Dologi jellegű kiadások Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel kamata) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: / /

6 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10.Telefon: sz. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.évre tervezett beruházásainak I. féléves teljesítése Ezer forintban A FELADAT MEGNEVEZÉSE ÉAOP /A Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése Módosított előirányzat Teljesítés saját erő ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése saját erő ÉAOP /C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultiváció (dögkút) saját erő Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/ Autóbuszváró felújítás 2 db Jármű beszerzés START munkaprogram Tervezett előirányzat SCB földmunkagép IVECO kistehergépkocsi KEOP-6.2.0/A-09-11/ Kerékpártároló építés önrész ÉAOP /A Háziorvosi rendelő beruházás Szolgálati lakás konyhabútor vásárlás 124 Napsugár Művészeti Óvoda számítógép vásárlás 117 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

7 Kengyel Község Polgármesterétől Előterjesztés A Képviselő- testület szeptember 13-i ülésére. A 8/2012. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012 (II.24.) önkormányzati rendelet - az önkormányzat évi költségvetésére kiegészítésére, módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát e Ft-tal javasoljuk megemelni az alábbiak szerint: B E V É T E L E K adatok eft-ban Beruházási célú támogatás ÉAOP orvosi rendelő építése Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Művelődési ház felújítása /nyílászárók cseréje, 7684 hőszigetelés, vizesblokk felújítás/ Központosított előirányzatok Nyári szociális gyermekétkeztetés Érdekeltségnövelő támogatás /Műv.Ház eszközbeszerzés/ 668 Könyvtári támogatás /Könyvtári áll.gyarapítása/ 38 Összesen: Egyéb központi támogatás támogatása évi bérkompenzáció BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN:

8 K I A D Á S O K Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Önkorm.-ok és többc. Kist. i. társ. ig. tev. Központi 400 bérkorrekció Közalkalmazottak alapilletménye központi bérkorrekció Város és községgazd Óvodai nevelés Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás 1-4 évf Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás5-8 évf Háziorvosi ellátás Család és nővédelmi eü.gondozás 100 Összesen: 3238 Személyi juttatások összesen 3638 DOLOGI KIADÁSOK Könyvbeszerzés Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása érdekeltségnövelő pályázat - könyvbeszerzés Edény és egyéb készlet beszerzés Közművelődési tevékenységek és támogatása érdekeltségnövelő pályázat - bútor vásárlás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (egyenes) Dologi kiadások összesen: 706 TÁRSADALMI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS Nyári szociális gyermekétkeztetés Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 1233 Épületek vásárlása, létesítése Orvosi rendelő építése Beruházási kiadások összesen: FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 1263 Épületek felújítása Művelődési Ház épületének felújítása 7684 Felújítási kiadások összesen: 7684 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 47186

9 Tisztelt Képviselő- testület! Az alábbi rendelet- tervezetet terjesztem elő: Kengyel, szeptember 6. Nagy Szilárd polgármester KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2012.( ) önkormányzati rendelet-tervezete A 8/2012. (V.31) önkormányzati rendelettel módosított 2/2012 (II.24.)önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2012.évi költségvetésére - kiegészítésére, módosítására Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1../1/ bekezdése a következő b / ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát e Ft-tal megemeli. Bevételen belül 1.. Központosított támogatások előirányzatát megemeli Egyéb központi támogatás előirányzatát megemeli Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatás előirányzatát megemeli Beruházási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát megemeli 3319 e Ft-tal 3638 e Ft-tal 7684 e Ft-tal e Ft-tal 2.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.. /2/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki:

10 a./ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi juttatások előirányzatát megemeli 3638 e Ft-tal 3.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.).önkormányzati rendelet 1../4/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a dologi kiadások előirányzatát 706 e Ft-tal megemeli 4. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati rendelet 1../6/ bekezdése a következő b/ ponttal egészül ki: b/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadások előirányzatát megemeli ezen belül: Társadalmi és szociálpolitikai juttatás megemeli előirányzatát 2613 e Ft-tal 2613 e Ft-tal 5. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati rendelet 1../7/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki: a/ Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadások előirányzatát megemeli e Ft-tal ezen belül: Orvosi rendelő építési költség e Ft

11 6.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati rendelet 1../9/ bekezdése a következő a/ ponttal egészül ki: a/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási tevékenység működési kiadásainak előirányzatát megemeli 400 e Ft-tal ezen belül: a,/ Személyi juttatások előirányzatát megemeli 400 e Ft-tal 7.. Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2012 (II.24.)önkormányzati rendelet 1.. a következő /15/ bekezdéssel egészül ki: /15/ Kengyel Községi önkormányzata Képviselő-testülete felújítási kiadásainak előirányzatát megemeli 7684 e Ft-tal ezen belül: Művelődési Ház felújítása / nyílászárók cseréje, hőszigetelés, vizesblokk felújítás/ 7684 e Ft 8. Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kengyel, 2012 szeptember 10. Nagy Szilárd polgármester Dr. Fekete Nóra jegyző

12 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 13-i ülésére Támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP /A_ Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex fejlesztése pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 62/2012.(VII.23.) Kt. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az EU önerő Alapra az ÉAOP /A_ Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex Fejlesztése pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére. A pályázati kiírás szerint a Képviselő-testület határozatának tartalmazni kell az alábbi adatokat is. A pályázó neve: Tervezett fejlesztés: A fejlesztés összköltsége: Kengyel Községi Önkormányzat Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex Fejlesztése A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított összes költség B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költség Beruházási költségek összesen: Ft Ft Ft A fejlesztés pénzügyi ütemezése és pénzügyi forrásainak összetétele: Forrás megnevezése A.) UNIÓS támogatással elismert és elszámolható költség EU alapokból igényelt forrás Az önkormányzat hitellel fedezett saját forrása Összesen: Pénzügyi ütemezés év Ft Ft Ft B.) UNIÓS támogatással el nem ismert beruházási költségek Az önkormányzat hitellel fedezett saját forrása Beruházás összes költsége: Ft Ft Kengyel Községi Önkormányzat a Ft saját forrást fejlesztési célú hitel felvételével biztosítja. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ft összegű támogatási igényt nyújt be az EU önerő Alapra az ÉAOP /A_ Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex Fejlesztése pályázathoz saját forrás kiegészítésére. A fentiek alapján javaslom a 62/2012.(VII.23.) Kt. határozat hatályon kívül helyezését és az alábbi határozat elfogadását. Kengyel, szeptember 06. Nagy Szilárd polgármester

13 /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t Támogatási igény benyújtásáról az EU Önerő Alap-ra az ÉAOP /A_ Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex fejlesztése pályázathoz pályázati saját forrás kiegészítésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2012.(VII.23.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi határozat lép: A pályázó neve: Kengyel Községi Önkormányzat Tervezett fejlesztés: Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex Fejlesztése A fejlesztés összköltsége: A.) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított összes költség Ft B.) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költség Ft Beruházási költségek összesen: Ft A fejlesztés pénzügyi ütemezése és pénzügyi forrásainak összetétele: Forrás megnevezése A.) UNIÓS támogatással elismert és elszámolható költség EU alapokból igényelt forrás Az önkormányzat hitellel fedezett saját forrása Összesen: Pénzügyi ütemezés év Ft Ft Ft B.) UNIÓS támogatással el nem ismert beruházási költségek Az önkormányzat hitellel fedezett saját forrása Beruházás összes költsége: Ft Ft Kengyel Községi Önkormányzat a Ft saját forrást fejlesztési célú hitel felvételével biztosítja. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ft összegű támogatási igényt nyújt be az EU önerő Alapra az ÉAOP /A_ Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda Komplex Fejlesztése pályázathoz saját forrás kiegészítésére. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja 4. Irattár

14 KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 13-i ülésére A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulás tulajdonába adott és a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló részüzletrész értékesítéséről A Remondis Szolnok Zrt. pályázat kiírás útján december 29-én a Szolnok-Abony- Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulásától Ft-ért 40%-nak megfelelő üzletrészt vásárolt a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.-ben, mely ,- Ft névértékű üzletrésznek felel meg. A Kengyeli Önkormányzat a Társulás tulajdonát képező ,- Ft névértékű üzletrészben 0,9763 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, mely ,- Ft névértékű részüzletrésznek felel meg. A Remondis Szolnok Zrt. a Kengyeli Önkormányzat részüzletrészéből ,- Ft névértékű részüzletrészt megvásárolna Ft vételárért. A Kengyeli Önkormányzatnak az adásvételt követően még maradna 9.000,- Ft névértékű részüzletrésze, mely 0,0016 % tulajdoni hányadnak felel meg a Társulásban. A jelenlegi politikai irányzatok szerint a közszolgáltatók jövő évtől nonprofittá válnak így várhatóan osztalékágon több forráshoz nem jut az önkormányzat. Jelen pillanatban a tulajdonrésznek most van még jelentős forgalmi értéke ez jövőre annulálódik. Fejlesztési forráshoz más módon nem tud hozzájutni, minthogy üzletrészét értékesíti. Az adásvételtől függetlenül a 2011 évi osztalékához a település hozzájut ami ,- Ft így összességében várhatóan mintegy tízmillió forint fejlesztési forráshoz juthat. A Kengyeli Önkormányzat 0,0016 %-os tulajdoni hányaddal továbbra is szeretne rendelkezni, hogy a Társulási üléseken részt tudjon venni azokhoz hozzászóljon a döntési folyamatokban részt vegyen. A fentiek tükrében kérem a Testület támogatását a határozati javaslat elfogadásához! Kengyel, szeptember 6. Nagy Szilárd polgármester

15 /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulás tulajdonába adott és a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló részüzletrész értékesítéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol- Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulás tulajdonába adott és a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft-ben fennálló részüzletrész értékesítése tárgyában az alábbi határozatot hozza: 1.) A képviselő-testület jelen határozatával dönt arra vonatkozóan, hogy a Szolnok- Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó Önkormányzati Társulásban Kengyel Községi Önkormányzatot megillető ,-Ft névértékű részüzletrészből ,-Ft névértékű részüzletrészt értékesítésre felajánlja a társulásban résztvevő önkormányzatok számára. Amennyiben a társult tagönkormányzatok nem kívánnak élni elővásárlási jogukkal a képviselő-testület a tulajdonrész megvásárlását felkínálja a Remondis Szolnok Zrt. részére. A ,- Ft névértékű részüzletrész vételárat a felek Ft-ban állapítják meg, amelyet megfelel a december 29. napján a Társulás és a Remondis Szolnok Zrt. között létre jött üzletrész adásvétel során alkalmazott vételárnak. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak szerint a részüzletrész adásvételére vonatkozó szerződést Kengyel Községi Önkormányzat nevében kösse meg. Erről értesülnek: 1.) Remondis Szolnok Zrt. Szolnok 2.) Nagy Szilárd polgármester 3.) Dr. Fekete Nóra jegyző 4.) Társult önkormányzatok

16 KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 13-i ülésére Az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Tisztelt Képviselő-testület! A évi XVIII. tv. 5. -a október 1-jei hatállyal módosítja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 6. -át, amely a következő (6) bekezdéssel egészül ki: Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható október 1-jétől tehát nem lesz lehetőségük az önkormányzatoknak arra, hogy a mezőgazdasági haszonállatok tartására vonatkozó korlátozó rendelkezéseket írjanak elő a helyi rendeletekben, az ilyen tartalmú szabályokat hatályon kívül kell helyezni. Az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII. 2.) AB határozata a kedvtelésből tartott állatok tartásának önkormányzati rendeletben való szabályozásával kapcsolatban azt állapította meg, hogy: Az állatok tartásának általános szabályait az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. tv. (Ávtv.) tartalmazza. Az Ávtv. felhatalmazása alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet (Korm. rend.) a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozóan speciális szabályokat állapít meg. A rendelet hatályba lépése óta a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy. A fentieket figyelembe véve az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.) Ör. hatályon kívül helyezése szükséges október 1-jétől. Kengyel, szeptember 6. Dr. Fekete Nóra jegyző Kengyel Községi Önkormányzat /2012.( ) önkormányzati rendelete Az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. tv. módosításáról szóló évi XVIII. tv. 5. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2011.(XII.1.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi. 1. E rendelet október 1-jén lép hatályba. 2. Nagy Szilárd polgármester sk. Dr. Fekete Nóra jegyző sk.

17 KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL B E S Z Á M O L Ó A Képviselő-testület szeptember 13-i ülésére A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról Tisztelt Képviselő-testület! Legutóbb augusztus 31-én tárgyalta a testület a hatósági ügyintézés törvényességéről készített beszámolót, melyet külön feladat megjelölése nélkül elfogadott. Ebben a beszámolóban július 1-től december 31-ig és január 1-től június 30-ig végzett munkáról kívánok számot adni. Az ügyforgalom ebben az időszakban az alábbiak szerint alakult: Iktatott iratok: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Főszámon: Alszámon: Ö s s z e s e n : A év elején törvény írta elő az összes rendszeres szociális segélyben részesülő felülvizsgálatát. Ebből adódóan, 17 fő ismét az aktív foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők csoportjához tartozik évtől a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket legalább évente egyszer felül kell vizsgálni, amivel az adminisztrációs munka megnövekedett. A beiktatott ügyek jelentős része határozathozatalt igénylő hatósági ügy. A különböző ügykörökben az ügyintézés a következők szerint alakult: Adóügyek: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Adó-és értékbizonyítvány Adóbevallás, kivetés Helyszíni birság, idegen behajtás Fizetési értesítés, felszólítás Letiltás Adatközlés ben és ez évben eddig fellebbezés nem volt.

18 Szociális igazgatási ügyek: A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek intézése: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Ebből: Megállapító határozat: Megszüntető határozat: Elutasító határozat: 3 2 Rendszeres szociális segély ügyek: Ebből Megállapító határozat: Megszüntető határozat: 8 17 Közgyógy ügyek: Ebből: Alanyi: Normatív: 4 12 Méltányossági: -- 4 Elutasító: 2 4 Alanyi jogú ápolási díj ügyek: 9 15 Ebből: Megállapító határozat: 5 10 Megszüntető határozat: 4 5 Hagyatéki ügyek: Hatósági bizonyítvány ügyek: Ebből Megállapító: Visszavonás: 3 5 Közlekedési támogatás: Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítás: elutasítás: 2 -- megszüntetés: 4 6 A Képviselő-testület szociális igazgatási hatásköreit az egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházta át: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Felnőtt szociális segély megállapítása Elutasítása 6 2

19 A Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Temetési segély, köztemetés: 4 10 Első lakáshoz jutók támogatása: Anyakönyvi ügyek: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Születési anyakönyvi kivonatok kiállítása: Házassági anyakönyvi kivonatok kiállítása: Halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása: 6 11 Külföldi házasságkötéshez tanúsítvány megkérése: Kiskorúak családi jogállás rendezése: 5 5 Anyakönyvi alapbejegyzések: Születési anyakönyvbe: Házassági anyakönyvbe: 6 5 Halotti anyakönyvbe: 5 6 Névadói emlékkönyvbe: 4 3 Anyakönyvi utólagos bejegyzések: Születési anyakönyvbe: Házassági anyakönyvbe: Névváltoztatási ügyek: 7 6 Honosítással kapcsolatos ügyek: 5 -- Gyámhatósági ügyek: Kiskorúak védelembe vételének ügye: 4 1 Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézkedések: 8 18 Környezettanulmány készítés: Kiskorúak vagyoni ügyéhez és gondnoksági ügyekhez vagyoni leltár készítése: 2 3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: Óvodáztatási támogatás: 8 1 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés érdekében. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Egyéb ügyek: Birtokvitás ügy: 3 4 Vadkár ügy: -- 2 Fakivágási engedély: -- 2 Piaci helyfoglalási engedély: Kereskedelmi ügyekben II. félévében 58, míg I. félévében 64 esetben kellett intézkedni.

20 Termőföldre vonatkozó elővásárlási, elő haszonbérleti joghoz szükséges iratjegyzék II. félévben 41 db, I. félévben 38 db. Építési, műszaki ügyek: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Szakhatósági, útkezelői hozzájárulás rendezési tervekhez, nem Önkormányzati pályázatokhoz, hozzájárulás telekalakításhoz, építési, bontási engedélyhez, közmű létesítéshez, Megyei Területfejlesztési koncepcióhoz, Környezetvédelmi programhoz: Helyi védelem alá helyezés: 1 -- Lakáscélú állami támogatás felfüggesztése, átjegyzés: 1 2 Azonnali intézkedés életveszélyes épületeknél: 4 -- Önkormányzati vagyon hasznosítás /telek, ingatlan értékesítés/ lakás, helyiségbérlet előkészítés /polgármester/: 8 3 Ingatlanvagyon kataszter-vezetés: 1 1 Statisztikai adatszolgáltatás: 4 4 Közterület-foglalási engedély /polgármester/: 6 4 Önkormányzati elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek: 2 1 Közérdekű bejelentésre intézkedés: 1 2 Pályázat előkészítés, bonyolítás, monitoring: 4 7 Közbeszerzési eljárás: 2 2 Katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyek: Árverezési hirdetmény, elővásárlás: Temetővel kapcsolatos intézkedés: 2 3 Közüzemi szerződések: 3 4 Szabálysértések: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Ügyek száma: 5 3 Birság átlag: ,-Ft -- Közérdekű munka végzés: 3 3 A pénzbírság Ft közötti összeg, a rendelet szerinti felső határral. /Egyes szabálysértéseknél 30-50, vagy 100 ezer forint lehet a felső határ./

21 Népességnyilvántartás: 2011.VII.1- XII.31-ig 2012.I.1- VI.30-ig Lakcímbejelentés: Lakcím megszűnés: Másolat kiadás személyi adatokról: Adatváltozások javítása: 1 1 Kérelem hatósági igazolvány igényléséhez: 5 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az életkörülmények jelentős romlása miatt továbbra is sokan fordulnak segítségért a hivatalhoz. Ez az ügyiratforgalom emelkedésében is megmutatkozik. Helyzetünket nehezíti, hogy lehetőségeink nem bővültek, ezért sok kérelmet el kell utasítanunk. Összességében a hatósági ügyintézés területén tartjuk a korábbi években már elért színvonalat, a munka jónak értékelhető, amit a felügyeleti ellenőrzések és a lakosság megelégedése is bizonyít. Ügyintézőink továbbra is segítőkészek, előzékenyek, igyekeznek megérteni a hozzájuk fordulók problémáit. Továbbra is gondot jelent számunkra, hogy nem tartja be a lakosság az ügyfélfogadás rendjét, így a háttérmunkát nem igazán ideális körülmények között végzik a kollégák. Gondot jelent a hivatal felújításának, akadálymentesítésének elmaradása, de ebben az évben a Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje és a vizesblokk felújítása miatt erre már nem lesz lehetőség. Az elmúlt évben beszerzett informatikai berendezések viszont segítik az ügyintézők munkáját Mindezekre figyelemmel kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását. Kengyel, szeptember 06. Dr. Fekete Nóra jegyző /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A hatósági ügyintézés törvényességéről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár

22 KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 13-i rendes ülésére A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás Tisztelt Képviselő-testület! A VARGA ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA (Martfű, Móricz Zs út 17.sz.) elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatunkat kérte a Kengyel 072/8 hrsz-ú (legelő és erdő) ingatlan értékesítésével kapcsolatban az alábbiak szerint: A tulajdoni lap szerint az ingatlan helyi jelentőségű védett természeti területnek minősül. A természet védelméről szóló évi LIII.tv. 68. (6) bekezdése szerint védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg. Helyi jelentőségű védett terület esetén- az államot következő sorrendben- a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. Az Ügyvédi Iroda az alábbi tulajdonosokat jelölte meg eladóként: 1. Varga József Kengyel, Bajcsy-Zs út 156. szám alatti lakost 1,8 AK értékben Ft vételárral. 2. Kiss Andrásné Tiszaföldvár, Ókincsem Fő út 54. szám alatti lakos 1,52 AK értékben Ft vételárral. 3. Nagy Józsefné Cserkeszőlő, József A út 24. szám alatti lakos 1,99 AK értékben Ft vételárral. 4. Balogh Istvánné (Martfű, József A út 42.sz.), Bártfai Ottó (kengyel, Felszabadulás út 28.sz.) és Bártfai Imre (Martfű, Mártírok útja 7. 3/13.sz.) összesen 3,44 AK értékben Ft vételárral. 5. Kissné Dóra Éva (Törökszentmiklós, Vásárhelyi Pál út 5.sz.) 1.26 AK értékben Ft vételárral. Az értékesítésre feltüntetett terület mindössze 10,01 AK értékű, az Önkormányzatunk nem tudja hasznosítani. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról mondjon le fogadja el alábbi határozati javaslatot. és Kengyel, szeptember 6. Dr. Fekete Nóra Jegyző /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás A Kengyel Községi Önkormányzat a Varga József Kengyel, Bajcsy-Zs út 156. szám alatti lakos tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,8 AK) értékesített külterületi ingatlanára az évi LIII.tv. 68. (6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út Irattár

23 /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás A Kengyel Községi Önkormányzat a Kiss Andrásné Tiszaföldvár, Ókincsem Fő út 54. szám alatti lakos tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,52 AK) értékesített külterületi ingatlanára az évi LIII.tv. 68. (6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út Irattár /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás A Kengyel Községi Önkormányzat a Nagy Józsefné Cserkeszőlő, József A út 24. szám alatti lakos tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,99 AK) értékesített külterületi ingatlanára az évi LIII.tv. 68. (6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út Irattár /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás A Kengyel Községi Önkormányzat a Balogh Istvánné Martfű, József A út 42, Bártfai Ottó Kengyel, Felszabadulás út 28, és Bártfai Imre Martfű, Mártírok útja 7. 3/13 szám alatti lakosok tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú összesen (3,44 AK) értékesített külterületi ingatlanára az évi LIII.tv. 68. (6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út Irattár

24 /2012.( ) Kt. H a t á r o z a t A Kengyel 072/8 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás A Kengyel Községi Önkormányzat a Kissné Dóra Éva Törökszentmiklós, Vásárhelyi Pál út 5 szám alatti lakosok tulajdonát képező Kengyel 072/8 hrzs-ú (1,26 AK) értékesített külterületi ingatlanára az évi LIII.tv. 68. (6) bekezdése szerint az elővásárlási jogával nem kíván élni. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Varga és Társa Ügyvédi Iroda Martfű, Móricz Zs út Irattár

25 KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 13-i ülésére a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! 2006-ban a képviselő-testület megalkotta a település környezetvédelméről, a környezet rendjének és tisztaságának kialakításáról, fenntartásáról és védelméről szóló 11/2006.(IX.1.) számú önkormányzati rendeletet. Az elmúlt évben részletes szabályozást fogadott el a Képviselő-testület az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésről. Valós igény merült fel a település lakóinak többségétől, hogy az önkormányzat szabályozza részletesebben a nem közterületnek számító ingatlan zöldterületének ápolását, tisztán tartását. A fás szárú növények telepítésével kapcsolatban a fás szárú növények védelméről szóló a 346/2008.(XII.30.) Korm rendelet 2. (1) bekezdése a telepítést úgy határozza meg, hogy: fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. A kormányrendeletnél jóval szigorúbb szabályozást tartalmazott a helyi rendelet, amelynek betartatása nem kis nehézséget okozott. A fentieket figyelembe véve készült el az alábbi rendelet-tervezet, amelynek megtárgyalását és elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől. Kengyel, szeptember 12. Dr. Fekete Nóra jegyző

26 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. ( ) számú önkormányzati rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1), 16. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában, 48. (1) bekezdésében biztosítottak szerint az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Kengyel Község közigazgatási területére terjed ki a) az épített és természetes környezetre, b) a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre, c) valamint azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket kötelezettségek terhelnek, d) akik a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet, környezethasználatot folytatnak. (2) A rendelet alkalmazásában: a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésnek megfelelően mindenki használhat és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a közművek elhelyezése. b) zöldterület: olyan közterületek, melyek szilárd burkolattal ellátatlanok és felületüket jellemzően zöld növényzetek (fű, bokrok, cserjék, fák) borítják, pl.: parkok, ligetek, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, stb. c) környezetre ártalmas anyag olyan anyag (pl.: veszélyes hulladék, stb.) melynek hatására környezetkárosodás következik be

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S 5 / 1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215. január 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege Somberek

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés előirányzatai A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1, 2, 3, 4, 5 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 2/2015. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez 1. mell. 1. melléklet az 2/215. (II.28.) sz. Önkormányzati rendelethez Mátraszentimre Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei Rovatrend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. július 29.-i ülésére Országos Egyesület A Mosolyért közhasznú Egyesület támogatása Tisztelt Képviselő- testület! Megkeresés érkezett

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. oldal Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. számú törvény 91.

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2013. (V. 22.)

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben