A évi költségvetés mellékletei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010. évi költségvetés mellékletei"

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla Nagykálló Város Önkormányzat évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai 2.2. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 5. sz. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól 7. sz. melléklet Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról évben 8. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma 9. sz. melléklet Kimutatás a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 10. sz. melléklet Tartalékok évben 11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról 12. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv évre 13. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 14. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 14/A. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14/B. sz. melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról 15. sz. melléklet Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 16. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 17. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása 18.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa 19.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező 2.sz. részletező 3.sz. részletező 4.sz. részletező 4.1.sz. részletező 5.sz. részletező 5.1.sz. részletező 6.sz. részletező 7.sz. részletező 8.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről Nagykálló Város Önkormányzat évi sajátos működési bevételeiről Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi támogatásértékű bevételeiről Kimutatás az önkormányzat évi támogatásértékű bevételeiről intézményenkénti bontásban Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi véglegesen átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat évi véglegesen átvett pénzeszközeiről intézményenkénti bontásban Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról év Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról év 9.sz. részletező Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról év 10.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak évi költségvetési a 11.sz. részletező Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról sz. részletező Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

2

3 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % Önkormányzat összesen: KIADÁSOK ,64% I. Működési költségvetés ,44% 1 Személyi juttatások ,14% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,23% 3 Dologi kiadások ,29% 4 Egyéb folyó kiadások ,26% 5 Támogatás értékű müködési kiadás ,00% 6 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás ,11% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,68% 8 Müködési célú pénzeszköz átadás ,49% 9 Működési célú kamatkiadások ,12% II. Felhalmozási költségvetés ,12% 1 Intézményi beruházási kiadások ,90% 2 Pénzügyi befektetés kiadásai ,00% 3 Felújítás ,25% 4 Felhalmozási célú kamatkiadások ,56% 5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,19% 6 Felhal.célú pénzeszköz átadás ,86% III. Tartalékok ,00% 1 Céltartalék ,00% 2 Általános tartalék ,00% IV. Kölcsönök ,55% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,00% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,50% V. Finanszírozási kiadások ,34% 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,29% 2 Likvid hitelek törlesztése ########## 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,00% 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,22% I. Működési bevételek ,84% 1 Intézményi müködési bevételek ,10% 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei ,92% 1 - Illetékek ########## 2 - Helyi adók ,38% 3 - Átengedett központi adók ,88% 4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek ,20% II. Támogatások ,53% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 1 - Normatív hozzájárulások ,91% 2 - Központosított támogatások ,56% 3 - Normatív kött felhasználású támogatások ,64% 4 - Fejlesztési célú támogatások ########## III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,66% 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ,27% 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev ,11% 3 Pénzügyi befektetések bevételei ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,35% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,16% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,23% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,55% 1 Müködési célú péneszköz átvétel ,38% 1

4 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése ,21% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,12% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,12% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,97% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,97% 1 Működési célra ,13% 2 Felhalmozási célra ,93% VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele ########## 1 Müködési célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## 2 Felhalmozási célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## IX. Kötvények kibocsátása ,00% 1 Működési célú ########## 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ########## 2 Felhalmozási célú ,00% 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ,00% X. Hitelek ,99% 1 Működési célú hitel felvétele ########## 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,22% 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ########## 2 Felhalmozási célú hitel felvétele ########## 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ########## 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,00% XI. Kiegészítések, visszatérülések ########## 1 Előző évi költségvetési kiegészítések ########## 1 Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK ,25% I. Működési költségvetés ,20% 1 Személyi juttatások ,44% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,11% 3 Dologi kiadások ,71% 4 Egyéb folyó kiadások ,82% 5 Támogatás értékű müködési kiadás ,00% 6 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás ,11% 8 Müködési célú pénzeszköz átadás ,49% 9 Működési célú kamatkiadások ,12% II. Felhalmozási költségvetés ,36% 1 Intézményi beruházási kiadások ,95% 2 Pénzügyi befektetés kiadásai ,00% 3 Felújítás ,25% 4 Felhalmozási célú kamatkiadások ,56% 5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás ,19% 6 Felhal.célú pénzeszköz átadás ,86% III. Tartalékok ,00% 1 Céltartalék ,00% 2 Általános tartalék ,00% 2

5 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % IV. Kölcsönök ,55% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,00% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,50% V. Finanszírozási kiadások ,34% 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,29% 2 Likvid hitelek törlesztése 0 0 ########## 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése ,00% 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,64% I. Működési bevételek ,01% 1 Intézményi müködési bevételek ,80% 2 Önkormányzat sajátos müködési bevételei ,92% 1 - Illetékek ########## 2 - Helyi adók ,38% 3 - Átengedett központi adók ,88% 4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek ,20% II. Támogatások ,53% 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 1 - Normatív hozzájárulások ,91% 2 - Központosított támogatások ,56% 3 - Normatív kött felhasználású támogatások ,64% 4 - Fejlesztési célú támogatások ########## III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,66% 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ,27% 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev ,11% 3 Pénzügyi befektetések bevételei ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,78% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,34% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,84% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése ,21% 1 Működési célú támogatási kölcsön ,12% 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön ,12% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,19% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,19% 1 Működési célra ,37% 2 Felhalmozási célra ,23% VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele ########## 1 Müködési célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## 2 Felhalmozási célú ########## 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei ########## 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei ########## IX. Kötvények kibocsátása ########## 1 Működési célú ########## 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ########## 2 Felhalmozási célú ,00% 3

6 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása ########## 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása ,00% X. Hitelek ,99% 1 Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele ,22% 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ########## 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 ########## 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,00% XI. Kiegészítések, visszatérülések ########## 1 Előző évi költségvetési kiegészítések ########## 1 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde KIADÁSOK ,52% I. Működési költségvetés ,58% 1 Személyi juttatások ,54% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 3 Dologi kiadások ,89% 4 Egyéb folyó kiadások ,70% II. Felhalmozási költségvetés ,09% 1 Intézményi beruházási kiadások ,09% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,49% I. Működési bevételek ,63% 1 Intézményi müködési bevételek ,63% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ########## 1 Támogatás értékű müködési bevétel 50 ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ########## V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,77% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,77% 1 Működési célra ,24% 2 Felhalmozási célra ,01% 2 Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg. KIADÁSOK ,16% I. Működési költségvetés ,81% 1 Személyi juttatások ,12% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,70% 3 Dologi kiadások ,46% 4 Egyéb folyó kiadások ,01% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,55% II. Felhalmozási költségvetés ,01% 1 Intézményi beruházási kiadások ,01% 3 Felújítás ########## 4

7 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,10% I. Működési bevételek ,04% 1 Intézményi müködési bevételek ,04% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,68% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,68% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ########## V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,84% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,84% 1 Működési célra ,12% 2 Felhalmozási célra ,63% 3 Gimn. Szakközépisk. és Kollégium KIADÁSOK ,60% I. Működési költségvetés ,24% 1 Személyi juttatások ,81% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,56% 3 Dologi kiadások ,86% 4 Egyéb folyó kiadások ,30% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,20% II. Felhalmozási költségvetés ,36% 1 Intézményi beruházási kiadások ,36% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,71% I. Működési bevételek ,44% 1 Intézményi müködési bevételek ,44% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,77% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,55% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,00% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ,00% 1 Müködési célú péneszköz átvétel ,00% 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,56% 5

8 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma 4 Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,56% 1 Működési célra ,34% 2 Felhalmozási célra ,49% Kállay R. Szakiskola KIADÁSOK ,80% I. Működési költségvetés ,35% 1 Személyi juttatások ,54% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,81% 3 Dologi kiadások ,87% 4 Egyéb folyó kiadások ,20% 7 Ellátottak pénzbeli juttatása ,74% II. Felhalmozási költségvetés ,24% 1 Intézményi beruházási kiadások ,24% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,91% I. Működési bevételek ,23% 1 Intézményi müködési bevételek ,23% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,69% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,69% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ########## V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,03% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,03% 1 Működési célra ,09% 2 Felhalmozási célra ,05% 5 Könyvtár KIADÁSOK ,18% I. Működési költségvetés ,99% 1 Személyi juttatások ,66% 2 Munkaadókat terhelő járulékok ,67% 3 Dologi kiadások ,39% 4 Egyéb folyó kiadások ,80% II. Felhalmozási költségvetés ,85% 1 Intézményi beruházási kiadások ,85% 3 Felújítás ########## V. Finanszírozási kiadások ########## 4 Egyéb finanszírozás kiadásai ########## BEVÉTELEK ,35% I. Működési bevételek ,94% 6

9 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I- IX. havi teljesítés (eft) Teljesítés % 1 Intézményi müködési bevételek ,94% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ########## 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése ########## IV. Támogatás értékű bevételek ,47% 1 Támogatás értékű müködési bevétel ,00% 1 - ebből OEP ########## 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ,38% V. Véglegesen átvett pénzeszközök ########## 1 Müködési célú péneszköz átvétel ########## 1 - ebből OEP ########## 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel ########## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,00% 1 Működési célra ,00% 2 Felhalmozási célra ########## 7

10 1.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi mód évi I-IX. havi teljesítés Teljesítés % Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak ,1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke #ZÉRÓOSZTÓ! Intézményi ellátási díjak ,7 Szolgáltatások ellenértéke ,7 Egyéb sajátos bevételek ,4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,6 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,9 Anyakönyvi szolg.dija #ZÉRÓOSZTÓ! Alkalmazottak térítése ,6 Kötbér, egyéb kártérítés ,3 Áfa bevételek, visszatérülések ,0 Árfolyamnyereség #ZÉRÓOSZTÓ! Kamatok ,6 Összesen: ,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adók Iparüzési adó ,9 Vállalkozók kommunális adója ,6 Magánszemélyek kommunális adója #ZÉRÓOSZTÓ! Pótlékok, bírságok #ZÉRÓOSZTÓ! ,4 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó ,2 Gépjármüadó ,8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,1 Átengedett egyéb központi adók #ZÉRÓOSZTÓ! ,9 Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság ,0 Helyszíni és szabálysértési bírság ,0 Talajterhelési díj ,5 Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetési költség ,7 Egyéb , ,2 Összesen: , Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése ,6 Telekértékesités ,0 Gépek, berendezések értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! Járművek értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! ,3 Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése ,6 Önkormányzati lakótelek értékesités #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb ingatlan értékesítés #ZÉRÓOSZTÓ! OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés Magánszemélyek kommunális adója ,2 Haszonbétet , ,1 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok #ZÉRÓOSZTÓ! Részvények, részesedések értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,7 Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás ,9 Normativ kötött felh. támogatás ,6 Központositott ok ,6 Egyéb központi támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Céltámogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,6 8

11 1.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi mód évi I-IX. havi teljesítés Teljesítés % Átvett pénzeszközök Balkány alokmányiroda ,0 Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása ,0 Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás ,5 Földalapú támogatás ,4 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,4 Szociolabor ,0 Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás ,7 Testvérvárosi rendezvények ,0 Lurkókuckó és Élménypark ,0 Városrehabilitáció (funkcióbővítő) ,0 Szociális városrehabilitáció ,0 IFI tanya ,1 Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése , ,0 Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása ,0 Könyvtári infrastruktúra fejlesztése ,0 Simonyi és József Attila útak burkolatfelújítása ,0 Intézményi működési feladatokhoz átvett pénzeszköz ,5 CKÖ rendezvényinek támogatása ,0 SzMM igazgatási költségek ,0 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs ,7 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ ,6 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása 566 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. védelmi ig.felkészítés 90 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás 302 Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. önkorm.képviselő választ Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja 112 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása OKM érettségi lebony.kapcs.jegyzők által felmerült kiad. tám. 186 APEH mezőőri támogatás 450 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőr tám Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk.bértámogatása 299 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe ,6 Előző évi költségvetési kiegészítések #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,3 Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb kölcsönök ,2 LTP befizetés viziközmű hitel #ZÉRÓOSZTÓ! TESZOVÁLL KFt tagi kölcsön visszafiz. #ZÉRÓOSZTÓ! TESZOVÁLL KFt beruházási kölcsön visszafiz "Nagykálló Városért" Alapítvány rövid lej.kölcsön Összesen: ,2 Pénzmaradvány felhasználás ,0 Hitelek Hosszú lejáratú ,0 Kötvény kibocsátás ,0 Rövid lejáratú ,2 Bevételek mindösszesen ,2 9

12 Nagykálló Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt onként, a költségvetési hiány mértéke és finanszrozási módaja 1.2. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I-IX. havi teljesítés (eft) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök Müködési célú péneszköz átvétel ebből OEP Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön XI. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések A) Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetés kiadásai Felújítás Felhalmozási célú kamatkiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás III. Tartalékok Céltartalék

13 Nagykálló Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt onként, a költségvetési hiány mértéke és finanszrozási módaja 1.2. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi I-IX. havi teljesítés (eft) 2 Általános tartalék IV. Kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B) Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV C) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B): Költségvetési hiány belső finanszírozása VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele Müködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X ebből: működésre felhalmozásra D) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK ÖSSZESEN A) Költségvetési bevételek C) Pénzforgalom nélküli bevételek Külső finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN B) Költségvetési kiadások D) Finanszírozási kiadások

14 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 2. számú melléklet Települési önkormányzatok feladatai ,20% Körzeti igazgatás ,20% Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,20% Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ########### Üdülőhelyi feladatok ########### Pénzbeli szociális juttatások ,20% Lakáshoz jutás feladatai ########### Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ########### Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ########### Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés ########### Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) ,20% Közoktatási alap-hozzájárulások ,20% Közoktatási kiegészítő hozzájárulások ,27% Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások ,03% Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ,91% Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog. Pedagógiai szakszolgálat ,20% Diáksport ########### Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ,48% Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ,00% Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ,00% II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ,64% NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: ,68% Személyi jövedelemadó ,17% Ft-ban! évi állami évi I-IX évi állami Jogcímek hozzájárulás havi teljesítés Teljesítés % hozzájárulás eredeti módosított (eft) Normatív hozzájárulások és Szja összesen ,21%

15 2.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Teljesítés Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás 3.sz.mell. 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai fő sz.mell. 2. Körzeti igazgatás sz.mell. 2.a - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok sz.mell. 2.aa - Alap-hozzájárulás körzetközpont sz.mell. 2.ab - Okmányiroda működési kiadásai sz.mell. 2.ab(1) - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat sz.mell. 2.ac - Gyámügyi igazgatási feladatok fő sz.mell. 2.b - Építésügyi igazgatási feladatok sz.mell. 2.ba - Térségi normatív hozzájárulás fő sz.mell. 2.bb - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés sz.mell. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő sz.mell. 10. Pénzbeli szociális juttatások fő sz.mell. 14. Gyermekek napközbeni ellátása sz.mell. 14.a - Bölcsődei ellátás fő sz.mell. 14.b - Ingyenes intézményi étkeztetés fő sz.mell. 15. Közoktatási alaphozzájárulások sz.mell. 15.a - Óvodai nevelés fő sz.mell. 15.b - Általános iskolai oktatás sz.mell. 15.b(1) évfolyam fő sz.mell. 15.b(1) évfolyam fő sz.mell. 15.c - Középfokú iskolai oktatás sz.mell. 15.c - Gimnázium évfolyam fő sz.mell. 15.c - Szakközépiskola évfolyam fő sz.mell. 15.c - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.d - Iskolai szakképzés, elméleti képzés sz.mell. 15.d(1) - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.f - Kollégiumok közoktatási feladatai sz.mell. 15.f(4) - Gimnázium fő sz.mell. 15.f(5) - Szakközépiskola fő sz.mell. 15.f(6) - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.g - Napközis/tanulószobai foglalkozás sz.mell. 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkozás fő sz.mell. 15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás fő sz.mell. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások sz.mell Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sz.mell (1) - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán fő sz.mell b 3.sz.mell c - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet fő Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet fő

16 2.1. számú melléklet Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Teljesítés Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás 3.sz.mell d - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez fő sz.mell Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása sz.mell a(2) - Általános iskola fő sz.mell a(3) - Középiskola, szakiskola fő sz.mell c(2) - Óvoda fő sz.mell c(5) - Középiskola, szakiskola fő sz.mell d(2) - Óvoda fő sz.mell d(3) - Általános iskola fő sz.mell e(2) - Óvoda fő sz.mell e(3) - Általános iskola fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 3.sz.mell oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 3.sz.mell (8) oktatás fő sz.mell (12) - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) fő sz.mell Bejáró mappali tanulók ellátása sz.mell (2) - Gimnázium fő sz.mell (3) - Szakközépiskola fő sz.mell (4) - Szakiskola fő sz.mell. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások sz.mell Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés sz.mell a - Óvodában fő sz.mell a - Általános iskolában fő sz.mell a - Gimnáziumban fő sz.mell a - Kollégiumban fő Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes 3.sz.mell b étkeztetéséhez sz.mell b(1) évfolyamon fő sz.mell b(2) - 7. évfolyamon fő sz.mell Tanulók tankönyvtámogatása sz.mell a - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő sz.mell b - Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő sz.mell Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése sz.mell (4) - Gimnázium fő sz.mell (5) - Szakközépiskola fő sz.mell (6) - Szakiskola fő I. Normatív hozzájárulások összesen sz.mell. I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz sz.mell. I Pedagógiai szakszolgálat sz.mell. II. Egyes szociális feladatok támogatása sz.mell. II Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése sz.mell. II. 1. c) - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása sz.mell. II Szociális továbbképzés és szakvizsga fő II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

17 2.1. számú melléklet Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Teljesítés Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

18 2.1. számú melléklet Ft-ban! Átengedett SZJA 4

19 2.1. számú melléklet Átengedett SZJA 0 0 5

20 2.1. számú melléklet Átengedett SZJA 0 6

21 2.2. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése Jogcím Eredeti Módosított évi I-IX. havi teljesítés sz.mell lakossági közműfejlesztés támogatása sz.mell könyvtári érdekeltségnövelő támogatás sz.mell könyvtári felzárkóztató támogatás sz.mell közművelődési érdekeltségnövelő támogatás helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 5.sz.mell. 7. támogatása prémiumévek sz.mell helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása évi létszámcsökkentés II. ütem sz.mell pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása sz.mell önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz sz.mell önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz sz.mell. 11. a) - érettségi vizsgák megszervezésének támogatása sz.mell. 11. b) - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása sz.mell. 12.a) - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása sz.mell. 12.b) 5.sz.mell. 12.b) - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése 5.sz.mell. 12.b) - pedagógus szakvizsga, továbbképzés sz.mell közoktatási informatikai fejlesztési feladatok 5.sz.mell Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása sz.mell rászoruló gyermekek nyári étkeztetése integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi 5.sz.mell. 17.a) támogatása sz.mell. 17.b) - sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása sz.mell. 17.c) - osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása sz.mell óvodáztatási támogatás sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása január havi sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása március havi sz.mell bérpolitikai intézkedések támogatása dec. havi kereset-kieg sz.mell. - CKÖ feladatalapú támogatása sz.mell Simonyi út burkolatának felújítása (TEUT) sz.mell József Attila út burkolatának felújítása (TEUT) sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. Központosított összesen Fejlesztési támogatások összesen Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás Központosított támogatások összesen

22 2.2. számú melléklet 010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése eft-ban Teljesítés % 103,56% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 73,53% #ZÉRÓOSZTÓ! 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% 100,00% 65,57% 66,67% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 100,00% #ZÉRÓOSZTÓ! 100,00% 250,04% #ZÉRÓOSZTÓ! 103,56% 2

23 3. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Megnevezés évi módosított I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK évi irányszám Ezer Ft-ban! évi irányszám Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről 139 Támogatásértékű működési bevétel ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása - Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 380 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet oldal

24 3. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Megnevezés évi módosított évi irányszám Ezer Ft-ban! évi irányszám Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások - Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről - Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban ÉAOP-5.1.1/A-2f Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet oldal

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete. Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II. 11.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IV.15.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Bocskaikert Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló,

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2009. (III.19.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete, az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet:

TARTALOMJEGYZÉK 1. számú melléklet 2. számú melléklet: 3. számú melléklet 3/a. számú melléklet: 4. számú melléklet: TARTALOMJEGYZÉK - Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására - Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet tervezete az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei

RENDELET - TERVEZET. A költségvetés fő összegei RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzatának

Részletesebben

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E

Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzatának 3/2009(II.16.) számú R E N D E L E T E Mezőzombor Község Önkormányzata az 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.12.) sz. rendeletének módosításáról 1. (1)A

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2010.(IV.22.) rendelete a 2009.évi költségvetésének végrehajtására Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992.évi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez Tartalomjegyzék a 01.évi költségvetés mellékleteihez 1 10 11 1 A B C Melléklet száma Melléklet címe Oldalak száma 1.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 01.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 1.melléklet

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Mátraterenye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft) eredeti BEVÉTELEK 1.m.a 18/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez eredeti A. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ. A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről. Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu BESZÁMOLÓ A Jászalsószentgyörgy községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu 110. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2..

(2) Az R 6. (2) bekezdésével megállapított 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 2.. 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (III.16.) Ök. sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.23.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források 1. sz. melléklet 2007. évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés 2006. évi tervezett 2007. évi várható 2007-2006. eltérés Mutató Fajlagos (Ft)

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról - 1 -./2008. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított-

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-6/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. április 19-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben