2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként"

Átírás

1 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Kapott támogatás Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézményi működési bevétel Intézmények bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) Intézményi működési bevétel B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházás Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Hiány

2 Gyál Város Önkormányzat bevételei M e g n e v e z é s 2. sz. melléklet Működési célú bevételek Kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzat 0 Működési célú közp. ei. 0 Felhalmozási célú központ. ei. 0 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 Egyéb központi támogatás 0 Közhatalmi bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés Intézményi működési bevételek Működési bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Eisberg Kft. 480 Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bev Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek MO melletti terület szab.terv DIGI TV Kovács Antal területfejl.hozz Raiffeisen Bank, Erste Bank Telekrendezés Kölcsönök Működési célú hitel felvétel (likvid.) 0 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Önkormányzat bevételei összesen:

3 3. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzat normatív támogatásai eredeti Kv.tvr. mell. Megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.a alap-hozzájárulás b(1) okmányiroda működési kiadásai c gyámügyi igazgatási feladatok Körjegyzőség működése 3.a alap-hozzájárulás 3.b ösztönző hozzájárulás 3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7. Építésügyi igazgatási feladatok 7.a térségi normatív hozzájárulás b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeli szociális juttatások Gyermekek napközbeni ellátása 14.a bölcsődei ellátás Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a Óvoda évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 15.a(2) nevelési év a. Óvoda évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 15.a(2) nevelési év b Általános iskola Általános iskola évben időarányosan 8 hónapra 15.b(2) évfolyam összesen b(5)1 3. évfolyam b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b(8) évfolyam összesen b(11) évfolyam összesen Általános iskola évben időarányosan 4 hónapra 15.b(2) évfolyam összesen b(5)2 3. évfolyam b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül b(8) évfolyam összesen b(11) évfolyam összesen c. Középfokú iskola évben időarányosan 8 hónapra 15.c(1) évfolyam összesen c(10) évfolyam összesen c. Középfokú iskola évben időarányosan 4 hónapra 15.c(1) évfolyam összesen c(10) évfolyam összesen d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés évben időarányosan 8 hónapra 15.d(1)1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés évben időarányosan 4 hónapra 15.d(1)2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen e. Alapfokú művészetoktatás évben időarányosan 8 hónapra 15.e(1)1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2)1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt e Alapfokú művészetoktatás évben időarányosan 4 hónapra 15.e(1)2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt évben időarányosan 8 hónapra 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt évben időarányosan 4 hónapra 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkoztatás g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás g(3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.abb1 Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on évben időarányosan 8 hónapra az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet abb2 az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet évben időarányosan 4 hónapra abc1 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet évben időarányosan 8 hónapra abc2 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet évben időarányosan 4 hónapra

4 Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 16.b. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az iskolában 16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 16.baa(1) évben időarányosan 8 hónapra összesen baa(2)1 általános iskola 1 16.bac(1)1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra összesen bac(3)1 általános iskola 2 16.bac(1)2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 4 hónapra összesen bac(2)2 általános iskola 2 16.bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra 16.bad(1)1 Összesen bad(2)1 óvóda 2 16.bad(3)1 általános iskola évben időarányosan 4 hónapra 16.bad(1)2 összesen bad(2)2 óvoda 2 16.bad(3)2 általános iskola bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben idősarányosan 8 hónapra 16.bae(1)1 összesen bae(3)1 általános iskola 6 16.bae(1) évben időarányosan 4 hónapra összesen bae(3)2 általános iskola 6 16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb(1) középszintű érettségi vizsga eb(2) szakmai vizsga f középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása évben időarányosan 8 hónapra 16.f(1)1 összesen f(3)1 szakközépiskolába évben időarányosan 4 hónapra 16.f(1)2 összesen f(3)2 szakközépiskolába sz. melléklet alapján Normatív kötött felhasználású támogatások A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. Pedagógiai szakszolgálat I évben időarányosan 8 hónapra I évben időarányosan 4 hónapra I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása I évben időarányosan 8 hónapra I évben időarányosan 4 hónapra I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez I.3 a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése I.3.a évre időarányosan 8 hónapra I.3.a évre időarányosan 4 hónapra I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése I.3.b évre időarányosan 8 hónapra I.3.b évre időarányosan 4 hónapra I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés I.4.a(1) évben időarányosan 12 hónapra összesen I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása I évben időarányosan 8 hónapra I évben időarányosan 4 hónapra II. Egyes szociális feladatok támogatása II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés II.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés Sz. melléklet alapján Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

5 Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Pf. szám Megnevezés Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások Új épület inf.eszközbeszerzés Készletbeszerzések Közvilágítás BKV buszjáratok Szolgáltatások Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz Reklám és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Kártérítések Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéka 250 Rendszeres szociális segély/bpj Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély 500 Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Egyéb működési célú kiadások (átadott) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog Gyál Város intézményeinek támogatása Támogatások, tagdíjak Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog Kertváros Gyáli Kistérs. támog tagdíj normatív támog FAÖT tagdíj 360 Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 DMTISZK tagdíj Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0

6 Gyál Város Önkormányzat felhalmozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s Intézményi beruházások Beruházási feladatok Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) Trianoni emlékmű Településrendezési eszközök felülvizsgálata Minőségügyi rendszer 203 Sportcsarnok építéshez tervkészítés Somogyi u. 5/a megvásárlása Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad Kistérségi Szolgáltató Központ építése Felújítások Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog Hitel-, kötvénykiadások Kötvény törlesztése Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése

7 6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka Megnevezés Szociális továbbképzés és szakvizsga * 17 Pedagógus szakmai szolgáltatás * Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * Tankönyv támogatás * Szakmai informatikai támogatás * SNI-s tanulók normatív támogatása * Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) Nyári napközis tábor Városi rendezvények Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egyszeri juttatás intézmények Hóeltakarítás Comenius Régió együttműködési pályázat Céltartalék összesen: Általános tartalék * / Kötött felhasználású normatív támogatás

8 Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat 0 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 0 Egyéb központi támogatás 0 Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen:

9 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen:

10 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen: Szakfelad. összesen

11 8. sz. melléklet Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s eredeti ei. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézm. működési bevételek Kapott támogatás Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:

12 Gyál Város Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként 9. sz. melléklet Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kapott támogatás Önkormányzati Hivatal bevételei Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzati Hivatal kiadásai Szakfelad. összesen

13 Intézmények bevételei és kiadásai 10. sz. melléklet Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen:

14 10. sz. melléklet Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen eredeti ei. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen:

15 Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként 11. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk részmunkaidőben foglalt

16 11. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen Szakfeladatok összesen Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt

17 12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei költségvetési létszámkerete Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Nyitólétszám jan. 01-jén Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Összesen Teljes munkaidős Nyitólétszám február 8-án Részmunkaidős Összesen Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Bóbita Bölcsőde Hivatal összesen Intézmények Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda Eötvös József Közgazdasági Szakközépisk Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Intézmények összesen Mindösszesen

18 13. sz. melléklet Közvetett támogatások év Megnevezés Bevételi / Kiadási terv Engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Adók összesen Ellátottak térítési díja - Bölcsőde Óvoda Alsó tagozat Felső tagozat Ellátottak térítési díja összesen Közvetett támogatások mindösszesen:

19 Gyál Város Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 14. sz. melléklet adatok eft-ban A kötelezettség kezdete Eredeti összeg Induló árfolyam Előző év év év év év év év év év Összesen 1., Gépjármű lizing kiadás HUF Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés , Gyál Jövője kötv.kiadás ,41 HUF/CHF Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés Devizaértékelés miatti árf.veszt év 2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025.év 2026.év 2027.év 2028.év Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés , Készfizető kezességvállalások Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat Finanszírozó hitelint. Szerz.szerinti összeg Jelenlegi állom év év 2014.év év év 2017.év Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv

20 15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Kapott támogatás Személyi juttatások Működ. célú támog. értékű bev Munkaadói járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszk. 0 Átadott pe. (működési célú) Tartalék Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. értékű bev Felhalmozási kiadás Felhalmozási bevétel Átadott pe. (felhalmozási célú) Felhalmozási célú átvett pénze Finanszírozási célú bevételek és kiadások Kölcsön Hitel-, kötvénykiadások Kamatbevétel Kölcsön Kamatkiadás Külső finanszírozás Belső finanszírozás 0 Hiány Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Előirányzat felhasználási terv év 16. sz. melléklet adatok eft-ban megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kölcsön Mindösszesen: Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Kölcsön Tartalékok Mindösszesen :

22 17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai Városközpont rehabilitáció Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP /B-2f Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által Pályázat indulásának ideje Támogatási szerződéskötés ideje május 17. Projekt tervezett összköltsége Támogatás összege Pályázat szerinti önrész összege Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás Összes önrész összege A beruházás várható összköltsége e Ft.

23 Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 18. sz. melléklet év év év Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése Európai Uniós forrás Bartók Óvoda bővítése Európai Uniós forrás Városközpont rehabilitáció Összesen :

24 Gyál Város Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes bevételi előirányzat Normatív támogatás Helyi adók Átengedett központi adók Működési bevételek ebből: Működési célra átvett pe. Felhalm. átvett pe. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Hitel, kölcsön BEVÉTELEK I. Működési bevételek A Kötelező feladatok 1 Település fejlesztés, település rendezés 0 2 Település üzemeltetés bevételei Alapfokú nevelés, oktatás bevételei Általános iskolák bevételei (normatív, működési) Óvodák bevételei (normatív, működési) Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei Szociális, gyermekjóléti feladatok bev Pénzbeli szociális juttatások Bóbita Bölcsőde bevételei Ivóvíz ellátás bevétele 0 7 Lakás- és vagyongazdálkozás bevétele Egészségügyi ellátás bevétele Városi Egészségügyi Központ bevételei Polgárvédelmi feladatok bevétele 0 10 Környezet védelem bevétele 0 11 Közmunka program bevétele 0 12 Sportfeladatok bevétele 0 13 Helyi közösségi közlekedés bevétele 0 14 Közbiztonság bevétele 0 15 Igazgatási feladatok Önkormányzatii Hivatal bevétele Egyéb igazgatási feladatok Általános tartalék Céltartalék A Kötelező feladatok összesen:

25 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes bevételi előirányzat Normatív támogatás Helyi adók Átengedett központi adók Működési bevételek ebből: Működési célra átvett pe. Felhalm. átvett pe. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Hitel, kölcsön B Önként vállalt feladatok 1 Intézmények bevétele Eötvös J. KSZKI bevétele Kodály Z. Zeneiskola bevétele Közoktatási, közművelődési feladatok bev. 0 4 Marketing és kommunikáció bevételei 0 6 Nemzetközi kapcsolatok bevételei 0 7 Közterületi rendezvények bevételei 0 8 Támogatások 0 B Önként vállalt feladatok összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) Felhalmozási bev. (telekeladások) Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) III. Adóssággal kapcsolatos bevételek 1. Rövid lejáratú hitel felvétel Nyújtott kölcsön bevételei III. Adóssággal kapcsolatos bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

26 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Dologiból közüzemi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás Tartalék Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK I. Működési kiadások A Kötelező feladatok 1 Település fejlesztés, település rendezés 0 2 Település üzemeltetés Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása Közvilágítás Alapfokú nevelés, oktatás Ady E.Ált.Iskola finanszírozása Zrínyi M.Ált.Iskola finanszírozás Bartók B. Ált.iskola finanszírozás Tulipán Óvoda finanszírozás Liliom Óvoda finanszírozás Tátika Óvoda finanszírozás Kulturális szolgáltatás Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás Szociális, gyermekjóléti feladatok Pénzbeli szociális ellátások Kertváros Kistérség támogatás Bóbita Bölcsőde finanszírozás Ivóvíz ellátás 0 7 Lakás- és vagyongazdálkozás 0 8 Egészségügyi ellátás Városi Egészségügyi Központ finanszírozása Polgárvédelmi feladatok 0 10 Környezet védelem 0 11 Közmunka program 0 12 Sportfeladatok 0 13 Helyi közösségi közlekedés BKV támogatás Közbiztonság 0 15 Igazgatási feladatok Önkormányzatii Hivatal támogatása Egyéb önkormányzati kiadások Általános tartalék Céltartalék A Kötelező feladatok összesen:

27 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Dologiból közüzemi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás Tartalék Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások B Önként vállalt feladatok 1 Intézmények finanszírozása Eötvös J. KSZKI finanszírozás Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás Polgármesteri keret Közoktatási, közművelődési feladatok Marketing és kommunikáció Kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Közterületi rendezvények Támogatások Alapítványok támogatása Társadalmi szervezetek támogatása Háztartások támogatása Sportpálya üzemeltetés támogatás Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog Társulások, Szövetségek tagdíja B Önként vállalt feladatok összesen: I. Működési kiadások összesen: II. Felhalmozási kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) III. Adóssággal kapcsolatos kiadások: 1. Kötvény törlesztés Rövid lejáratú hitel törlesztés III. Adóssággal 3. Nyújtott kölcsön kapcsolatos kiadások kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban 213. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 213.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 15 146

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint 2005. évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím 2008. évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) I. Önkormányzat

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkárság@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

JJJ. számú előterjesztés

JJJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere JJJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 201 évi költségvetésének

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA. 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KISKUNMAJSA 2010. I. félévi SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA 1 Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010.I.félévi szöveges beszámoló Általános

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Száma 284/2009. (XII.16.) KT határozat 285/2009. (XII.16.) KT határozat 286/2009. (XII.16.) KT határozat 289/2009. (XII.16.) KT határozat 290/2009. (XII.16.) KT határozat 292/2009. (XII.16.) KT határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei. ( adatok eft) B E V É T E L E K. Működési célú pénzeszköz átvétel

Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei. ( adatok eft) B E V É T E L E K. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei ( adatok eft) B E V É T E L E K Szakfeladat Folyó bevétel Tőke jellegű bevétel Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben