Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege"

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEPfinanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,4 b/ Működési bevétel ,4 Felhalmozási feladatok ,8 c/ HEFOP támogatás ,3 Lakásalap kölcsönök ,0 d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) ,0 e/ Lakásalap megtérülés ,0 I.Egészségügyi ellátás ,4 I. Egészségügyi ellátás ,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. GYIVI Szolnok ,6 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. "Angolkert" Fegyvernek ,9 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok ,5 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,4 4. Iskolai oktatásnevelés ,0 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,9 5. Iskolai oktatásnevelés Teh ,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag ,4 6. Korai fejl., gondozás ,0 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés ,0 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,3 8. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug ,9 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása ,0 9. "Fehér Akác" Jászapáti ,5 10.Tanulók tankönyve ,0 10." Gólyafészek "Otthon Karcag ,4 11. Kiegészítő hozzájárulások ,0 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,8 Egyéb normatívák 12."Kastély Otthon" Újszász ,9 13. "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós ,6 12. Igazgatási és sport feladatok ,0 14. Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr ,1 13. Közműv. és közgyűjtemény ,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,0 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,6 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,9 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti ,6 14. Ped. szakvizsga ,0 18. Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes ,6 15. Szociális továbbképzés ,0 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred ,4 16. Megyei Közokt Közalapítv ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Pedagógiai szakszolgálat ,0 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int ,9 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 21. Múzeumok Igazgatósága ,0 ezer Ftban 1. oldal, összesen: 162

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Átengedett bevételek 22. Levéltár Szolnok ,9 23. Ped. Intézet, Ped.szaksz ,3 18. Lakosságszám alapján ,0 24. Arborétum Tiszakürt ,5 19. Megye egységes norma ,0 25. TISZAINFORM Szolnok ,6 20. Intézményi ellátottak ,0 e) Társulások Átengedett bevételek ,0 26. Településr.Műszaki Társ ,4 Központosított támogatás ,0 27. Idegenforgalmi Társulás ,0 Műki egyéb központi támogatás ,0 f) Céltartalékok II. Központi tám. összesen: ,0 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése III. Intézményi bevételek ,6 29. Ellátó szervezet átszervezése VI. Társulások bevétele ,5 Intézm. kiadások összesen: ,6 21. Illetékbevétel ,0 22. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze ,3 Megyei önkormányzat feladatai 23. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze ,4 30. Közgyűlés ,1 24. Előző évi maradvány visszatérülése Hivatal ,3 25. Bérleti díjak,egyéb önk. bev ,3 32. Védelmi Iroda ,8 VII. Önkormányzati bevételek ,4 33. Szakmai és egyéb feladatok ,2 Működési bevételek ,1 34. Épületüzemeltetés ,7 26. Munkáltatói lakásalap törl ,2 35. Megyei Területi Cigány K.Önk ,5 27. Korr. illetékh. felhalm. kiad ,9 36. Esélyek Háza ,0 28. Pénzmaradvány ,5 37. Sportfeladatok ellátása ,0 Hitelvelvétel (likvid) nettó Megyei Közokt Közalap.tám ,0 Korrigált műk. bevétel ,8 39. Kamat és pénzint díjak ,6 Működés hiánya Munkáltatói lakásalap támogat ,6 41. Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Vagyonbiztosítás ,2 44. Tervek készítése pályázatokhoz Hitelvisszafizetés Egyéb feladatok összesen: ,9 Műk. kiadás összesen: ,2 2. oldal, összesen: 162

3 BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B ,6 1. Haemodinamikai labor Céltámogatások 2. Hetényi Kórház rek. II/B ,6 2. Hetényi Kórház eü. gépműszer besz ,0 3. Hetényi Kórház eü. gép.műszer besz ,8 TEKI támogatások 4. Megyeháza homlokzat felúj ,8 1. Megyeháza homlokzat felúj ,0 5. Megyeháza világításkorsz Megyeháza világításkorsz ,0 6. Megyeháza kazáncsere Megyeháza kazáncsere ,0 7. Hetényi Kórház ápolási részleg Saját felhalmozási bevételek 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat ,1 1. Felhalmozási célú illetékbev ,9 9. Somos kollégium magastető ráép ,4 Területfejlesztési támogatások 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv ,0 1. Ált. Isk. Homok térvilágítás ,0 11. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép ,0 2. "Angolkert" O. fh. bővítés ,0 12. Tiszföldvár Múzeum kártalanítás ,0 3. Somos kollégium rek ,0 13. Fejlesztési pályázatok önrésze Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép ,0 14. Szolnoki Spec. Gyermeko.ép ,0 5. Egyéb fejlesztési célú támogatás ,0 Intézményi feladatok Felh. c. pénzmaradvány ,5 1. felújítások (4/a. mell.) ,3 ROP program tám.tiszakürt ,0 2. fejlesztések (4/b. mell.) ,7 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) ,0 3. egyéb fejl. feladatok ,1 Fejlesztési célú hitel ,0 Átvett pénzeszközök Eü gépműszer beszerzéhez átvétel ,0 Egyéb Int. + Hiv. fejlesztési c. pe. átv ,5 Tárgyi eszk. értékesítése, vagyonhasznosítás ,7 Privat. bev., részesedés érték., osztalék ,8 Felhalmozási bevételek ,3 Bevételek összesen: ,7 Felhalmozási kiadások ,7 Hiány összesen: Kiadások összesen: ,8 ezer Ftban 3. oldal, összesen: 162

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év ezer Ftban Bevételek megnevezése év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,0 107,8 109,9 123,6 Alkalmazottak térítése ,7 107,3 100,4 73,7 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,5 187,0 124,4 97,9 Intézmények sajátos bevételei ,0 63,4 41,5 167,5 Ált. forg. adó bevételek ,7 64,9 135,4 113,5 Kamatbevételek ,5 44,6 61,7 94,4 Intézményi működési bevételek ,3 107,9 107,4 108,0 Illetékek ,1 109,4 103,3 80,4 Átengedett szem. jövedelemadó ,8 95,5 110,5 67,5 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev ,1 101,9 107,0 73,6 Tárgyi eszközök értékesítése ,3 11,6 87,5 204,3 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét ,2 158,9 21, ,6 Pénzügyi befektetések bevételei ,5 80,7 143,0 102,1 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,4 13,1 92,4 355,5 Normatív állami hozzájárulás ,6 97,0 85,7 132,1 Címzett támogatás ,0 110,1 8,0 359,9 Céltámogatás Központosított előirányzatok ,9 212,7 21, ,6 Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések ,8 133,5 Egyéb központi támogatás ,7 166,4 14,5 127,7 Önkorm. költségvetési támogatás ,3 103,2 58,1 163,9 Működési célú pénze.átv. áhtn belül ,8 104,0 104,7 107,1 Felhalm. célú pénze.átv. áhtn belül ,0 85,7 226,4 96,1 4. oldal, összesen: 162

5 ezer Ftban Bevételek megnevezése év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú átvett pénze. áhtn kívül ,6 57,8 132,4 101,5 Felhalm. célú átvett pénze. áhtn kívül , ,5 83,6 151,1 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,9 107,0 105,9 108,0 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,0 88, ,5 119,9 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,8 74,9 114,2 70,8 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 74,9 114,2 70,8 Kiegyenlítő bevételek ,8 650,0 280,8 Függő bevételek ,9 160,3 92,2 7,3 Átfutó bevételek ,1 45,8 82,4 205,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev , ,8 89,8 50,6 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,6 98,3 104,7 100,4 5. oldal, összesen: 162

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ftban év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,1 108,2 103,5 100,2 Nem rendszeres személyi juttatások ,4 96,0 104,3 88,7 Külső személyi juttatások ,0 102,5 111,8 108,1 Személyi juttatás összesen ,4 105,2 104,2 98,5 Társadalombiztosítási járulék ,7 105,4 103,9 99,6 Munkaadói járulék ,4 105,7 103,3 100,1 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,6 99,2 68,1 97,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 104,9 101,1 99,6 Irodaszer, nyomtatvány ,5 80,3 95,9 104,5 Könyv, folyóirat, információhordozó ,9 103,9 84,3 108,9 Kommunikációs rendszer működtetése ,6 88,5 92,4 100,3 Járművek működtetése ,6 109,1 104,9 83,5 Kiküldetés, reklámpropaganda ,3 101,5 106,0 82,4 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,0 117,3 114,5 92,8 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,2 82,6 113,7 147,3 Élelmezési kiadások ,1 104,8 97,8 103,4 Gyógyszer, vegyszer ,5 109,0 92,9 122,3 Szakmai készletbeszerzés ,3 92,5 143,7 93,8 Szakmai szolgáltatások ,4 115,4 103,4 127,3 Munkáltató által fizetett SZJA ,8 52,4 108,6 60,8 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFAja ,2 99,6 103,3 114,5 Általános forgalmi adó befizetés ,9 89,9 98,2 78,7 Kamatkiadások ,6 100, ,0 873,3 Költségvetési és egyéb befizetések ,9 100,0 56,0 116,6 Egyéb kiadások ,0 128,2 103,9 12,1 Dologi kiadások ,7 101,9 104,9 110,8 6. oldal, összesen: 162

7 Kiadás megnevezése ezer Ftban év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áhtn belül ,0 83,9 106,8 78,3 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn belül ,9 138,7 33,1 586,5 Műk. célú pénze.átadás áhtn kívül ,5 96,9 81,8 132,9 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn kívül ,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás ,2 96,2 81,3 136,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 98,5 100,3 88,7 Ingatlanok felújítása ,4 95,1 147,1 101,1 Gépek, berendezések felújítása ,8 86,5 92,7 112,3 Járművek felújítása Felújítások ÁFAja ,9 82,1 128,7 103,6 Felújítás összesen ,4 92,1 142,8 101,7 Immateriális javak vásárlása ,0 25,2 204,3 21,2 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,1 99,4 45,6 144,2 Gépek, berendezések vásárlása ,4 49,0 442,2 53,1 Járművek vásárlása ,1 52,5 200,1 47,3 Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFAja ,5 99,4 60,0 96,1 Felhalmozási kiadás összesen ,2 90,3 75,7 98,1 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,8 121,5 85,2 74,6 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,8 121,5 85,2 74,6 Tervezett maradvány Tartalék Alap és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások ,9 48,7 17,9 Függő kiadások ,6 49,4 24,0 396,6 Átfutó kiadások , ,6 6, ,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,1 445,4 10, ,2 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,2 101,6 103,7 103,5 7. oldal, összesen: 162

8 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérésterv) Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag Gyermek és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen 15. Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Ip., Mgi, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN adatok eftban oldal, összesen: 162

9 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként adatok eftban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,0 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza KórházRendelőintézet , Intézmények , Társulások , Önkormányzati Hivatal ,3 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,3 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás , Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,5 IV. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű ,1 1. Támogatásértékű bevételek ,7 ebből: OEPtől átvett ,0 2. Pénzeszközátvételek áhtn kívül ,9 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,6 VI. Hitelek ,6 1. Működési célú hitel, kötvény ,7 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény ,0 VII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0

10 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,5 Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,5 Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai 10. oldal, összesen: 162

11 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 79,3 78,1 80,4 102,9 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás ,0 11. oldal, összesen: 162

12 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 700 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 220 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,7 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 12. oldal, összesen: 162

13 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %ban 36,8 35,2 36,3 103,1 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,6 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 64,3 63,3 98,4 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 13. oldal, összesen: 162

14 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 41,5 31,9 33,2 104,0 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 67 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %ban 59,8 125,9 124,1 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 14. oldal, összesen: 162

15 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 59,5 58,1 59,0 101,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 15. oldal, összesen: 162

16 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 55,5 62,4 112,4 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 63,0 63,3 100,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 16. oldal, összesen: 162

17 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 66,3 68,3 103,0 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,5 55,9 57,5 102,7 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 17. oldal, összesen: 162

18 Ssz. 6. adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 251 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 74,2 64,0 63,5 99,2 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek 411 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei 18. oldal, összesen: 162

19 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %ban 86,3 76,5 75,3 98,4 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 90,5 122,5 123,0 100,4 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 70,9 53,5 61,8 115,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 19. oldal, összesen: 162

20 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %ban 70,5 65,0 92,3 III. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,3 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 671,5 791, ,8 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 69,7 58,2 60,3 103,7 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 20. oldal, összesen: 162

21 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 80,0 76,5 70,8 92,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 2 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,1 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei 21. oldal, összesen: 162

22 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 66,0 64,2 68,6 106,9 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 72,2 68,6 68,8 100,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 22. oldal, összesen: 162

23 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 60,8 62,1 102,2 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 54,5 55,0 100,9 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 72,1 103,7 IV. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 23. oldal, összesen: 162

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei.terv 2009. évi módosított ei. 2009. évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7/a. sz. melléklet Működési bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Megnevezés 2007. év 2008. év Megnevezés 2007.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk.

Részletesebben

Megnevezés évi eredeti ei.

Megnevezés évi eredeti ei. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatmódosítás Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK KIADÁS 2007.évi 2007. évi javasolt módosított Megnevezés

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft.

1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. 1. sz. melléklet Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 33.062 Kiszámlázott termékek áfája 7.423 ÁFA visszatérülés 6.912 Kamatbevételek 1.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Pénzmaradványok igénybevétele. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2012. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források 1. sz. melléklet 2007. évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés 2006. évi tervezett 2007. évi várható 2007-2006. eltérés Mutató Fajlagos (Ft)

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv

Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege. 2007. évi 2007. évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi tervezett mérlege 1.sz. melléklet 2007. évi 2007. évi Bevételek terv Kiadások terv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Intézményi működési bevételek 1 313 890 1. Személyi juttatások

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg -

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. .. évi költségvetés/beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. .. évi költségvetés/beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, valamint finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2005. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2005. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2005. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2004. évi terv 2005. évi

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat

l. A rendelet 2. (l) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat képviselő-testületének 5/2011. (11.18.) önkrmányzati rendelete az Önkrmányzat költségvetéséről szóló, a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010.

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben