ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A január május 15. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget e Ft-tal e Ft-tal csökkenti és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

3 Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás II-III. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás Adatok ezer Ft-ban I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás Szja kiegészítés TEKI: Általános Iskola B épület homlokzat Összesen: I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék Általános Iskola B épület homlokzat felújítás Összesen: II. Saját hatáskörű bevétel módosítások II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel növekedés - MÖK Tourinform Iroda működése MÖK Kiegészítő tagozat támogatása BM Bűnmegelőzési program Szülőföld program Bakonyi Betyárnapok Orvvadászat elleni küzdelem Összesen: II.2. Előző évi pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal Eredeti költségvetésben Iskola konyha felújítás Összesen: Kórház GAESZ Általános Iskola Óvoda Könyvtár Zeneiskola Stúdió KB Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Német Kisebbségi Önkormányzat + 40 Összesen: Mindösszesen:

4 II.3. Hitelek, kölcsönök megtérülése - Kórház fűtési kölcsön megtérülése (06/03/31) Összesen: III. Saját hatáskörű kiadás módosítások III.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás növekedés - Tartalék Bűnmegelőzési program dologi kiadás Betyárnapok dologi kiadás Szülőföld program dologi kiadás Orvvadászat elleni küzdelem műk.célra átadott pe Összesen: III.2. Előző évi pénzmaradvány miatti módosítás - Kórház dologi Kórház összesen: GAESZ személyi juttatás + 30 felhalmozási kiadás tartalék GAESZ összesen: Általános Iskola személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás felhalmozási kiadás felújítás Általános Iskola összesen: Óvoda személyi juttatás dologi kiadás tartalék Óvoda összesen: Könyvtár személyi juttatás + 64 dologi kiadás tartalék Könyvtár összesen: Zeneiskola személyi juttatás + 70 dologi kiadás tartalék Zeneiskola összesen: Stúdió KB személyi juttatás + 8 tartalék Stúdió KB összesen: Múzeum személyi juttatás + 11 munkaadókat terhelő járulékok + 3 dologi kiadás + 41 Múzeum összesen: + 55

5 - Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatás munkaad. terh.jár dologi kiadás felújítás tartalék Szociális Szolgáltató Központ összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás + 40 Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: Ifjúsági referens dologi kiadás Kórház dologi kiadás (fűtés 06/05/31) Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kiadás munkaadókat terh.jár Körzeti igazgatási feladatok dologi kiadás Városüzemeltetési feladatok dologi kiadások Önkormányzati igazgatási tevékenység Polgári védelem dologi kiadás Közös költség (védőnők) Népjóléti kiadások dologi kiadás Szak pályázat dologi kiadás Háziorvosi rendelő felújítása (terv készítése) GVOP önkormányzati másodlagos adatvagyon h Autóbusz terminál előleg Lakásalap Munkáltatói lakásalap Környezetvédelmi Alap Fejlesztési hitel törlesztése Iskola konyha felújítás Szeméttelep felülvizsgálat Sportfeladatok dologi kiadás Tartalék + 19 Összesen: Mindösszesen: III.3. Hitelek kölcsönök kiadásai - Kórház fűtés (06/03/31) kölcsön nyújtás Összesen:

6 Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadás F épület felújítás Kórház fűtés (06/04/30) Járda építés Iskola F épület felújítás Sportpálya felh.célú pénzeszköz átadás Sportpálya felújítás BULI Alapítvány pályázati önerő Sportegyesületek támogatása Tartalék Tűzoltó autó festése dologi kiadás Tartalék Lelépési díj Lelépési díj (lakásalap) Összesen: 0 - Képviselői tiszteletdíj lemondások személyi jellegű kifizetések munkaadókat terhelő járulékok Összesen: Működési célú pénzeszköz átadások Reguly Iskoláért Alapítvány Zirc és Vidéke + 45 Bakonyi Természettudományi Múzeum + 90 Múzeum Baráti Köre + 45 BULI Közhasznú Alapítvány Zirci Önkéntes Tűzoltóság Zirciek az Óvodás Gyermekekért Zirc Városi Erzsébet Kórházért Alapítvány Zirc Területi Vöröskereszt Alapszervezet + 45 BURSA + 39 Zirc Bakonybéli utcai buszváró Összesen: Mindösszesen: 0 Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Útfelújítás önkormányzat ktgvetési támogatása Útfelújítás felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Összesen: 0 - Normatív állami hozzájárulás Szja kiegészítés Átvett pe.szoc és gyermekvédelmi feladatokra Összesen: 0 Mindösszesen: 0

7 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 381 főben állapítja meg. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő- testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, május 16. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

8 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében közölteknek megfelelően a normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint az SZJA-ból való részesedés tekintetében a február 17-ig elkészített kiegészítő felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat évi előirányzatait e Ft összegben az alábbi bontás szerint megemelte. I. 1. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 11. alcím Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataival összefüggésben összességében e Ft-tal növelte a bevételi oldalon az előirányzatot. Normatív hozzájárulások tekintetében e Ft, Szja kiegészítés tekintetében pedig e Ft növekedés történik, ezzel egyidejűleg csökkentjük e Ft-tal a Szociális és gyermekjóléti célokra átvett pénzeszközök előirányzatát. I. 2. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 17. alcím Különleges gondozás keretében nyújtott ellátásával összefüggésben 418 e Ft elvonása történt, mely összeggel csökkentjük a tartalék összegét. I. 3. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 18. alcím Alapfokú művészetoktatás támogatása címen 420 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I.4. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 20. alcím Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokkal összefüggésben 1 e Ft- ot kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 5. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 22. alcím Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatásokkal összefüggésben 880 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 4. számú mellékletével összefüggésben 169 e Ft átengedett SZJA-t kaptunk jövedelemkülönbség mérséklésére, melyet szintén tartalékba helyezünk.

9 I. 7. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 7. cím, A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással összefüggésben a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításához kapcsolódóan bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát e Ft-tal emeli, kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításának előirányzatát e Ft-tal emeli. II.-III. Saját hatáskörű módosítások II. 1. Átvett pénzeszközök miatti saját hatáskörű módosítások II A Veszprém Megyei Önkormányzattól a Tourinform iroda működtetéséhez való hozzájárulás címen működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 200 e Ft-tal emelkedik. Az összeg a kiadási oldalon tartalék előirányzatát emeli meg. II A Veszprém Megyei Önkormányzattól az eltérő tagozat támogatása címen évben kapott működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 387 e Ft-tal emelkedik. Kiadási oldalon a tartalék előirányzatát emeli meg. II A Belügyminisztériumtól Bűnmegelőzési program keretében e Ft elnyert pályázati összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzata növekszik e Ft-tal. II A Szülőföld keretében benyújtott pályázatokon elnyert 530 e Ft-os összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a VIII. Bakonyi Betyárnapok megszervezéséhez elnyert e Ft-os összeg, valamint ugyanezen célhoz kapcsolódóan a Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott 166 e Ft támogatás a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg összességében e Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II Az orvvadászat elleni küzdelem címén átvett pénzeszköz 215 e Ft összegben a bevételi oldalon a működési célú pénzeszközök előirányzatát emeli meg. Kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszköz előirányzatát növeli. II.2.Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II A Polgármesteri Hivatal tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon e Ft-tal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 563 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 165 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal emeli meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 481 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft-tal, a hiteltörlesztés előirányzatát e Ft-tal, a tartalék előirányzatát e Ft-tal emeli meg. A felújítások előirányzatát pedig e Ft-tal csökkenti.

10 II A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 40 e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli. II Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg e Ft összegben, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli e Ft-tal. II GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 750 e Ft értékben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 253 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát 467 e Ft-tal növeli. II A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 271 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft-tal, a felújítások előirányzatát pedig e Ft összegben emeli meg. II Az Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 269 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 707 e Ft-tal, a tartalékot pedig 524 e Ft-tal emeli. II A Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 398 e Ft összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 64 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 170 e Ft-tal, a tartalékot 164 e Ft-tal növeli. II.2.8. A Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát e Ft-tal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 70 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 238 e Ft összegben, a tartalékot e Ft összegben emeli meg. II A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 760 e Ft összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e Ft-tal, a tartalékot pedig 752 e Ft-tal emeli meg. II A Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 55 e Ft-tal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 11 e Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 41 e Ft összegben emeli meg. II A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli e Ft összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 408 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 49 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát e Ft-tal, a felújítások előirányzatát 295 e Ft-tal, valamint a tartalékot e Ft-tal emeli meg.

11 II.3. Hitelek, kölcsönök miatti saját hatáskörű módosítások II Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. felé fennálló fűtés adósság I. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi oldalon a kölcsönök előirányzatát e Ft-tal emeli. Kiadási oldalon a kölcsönök előirányzatát emeli e Ft összegben. (66/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III.1. Kiadás növekedés, kiadás csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III.1.1. A Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújításával kapcsolatosan az Általános Iskolánál bevételi oldalon e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatás előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon e Ft-tal emeli a dologi kiadások előirányzatát. III.1.2. Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. Felé fennálló fűtés adósság II. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan, kiadási oldalon a Kórház vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát emeli meg e Ft-tal. A felhalmozási kiadások tekintetében a járda építés előirányzatát e Ft-tal csökkenti, a Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújítását célzó előirányzatát e Ft összegben csökkenti. (65/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III Géring Klárának fizetendő lelépési díj 200 e Ft-os összege emeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát, valamint 200 e Ft-tal csökkenti a lakásalap tartalékot. III A sportpálya felújításával kapcsolatosan a HEBO-KÉM Zirci Közszolgáltató Bt.-vel kötött megállapodással összefüggésben a felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatát 946 e Ft-tal emeli, a sportpálya felújításának előirányzatát pedig 946 e Ft-tal csökkenti. III A tűzoltóautó festésével kapcsolatosan a dologi kiadások előirányzatát 216 e Ft-tal növeli, a tartalékot 216 e Ft-tal csökkenti. III A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások a személyi jellegű kifizetések előirányzatát e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 365 e Ft-tal csökkenti. A működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát e Ft-tal emeli. III. 2. Bevétel növekedés, bevétel csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Központosított előirányzatok cím, 21. Települési önkormányzatok szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása alcímre e Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti e Ft-tal, az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát pedig emeli e Ft összegben.

12 2. -hoz I. Létszám változtatásával kapcsolatos módosítások I.1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát öt fővel csökkenti. I.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát egy fővel csökkenti. Zirc, május 16. Horváth László polgármester

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból 5. sz. melléklet 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 0 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Népjóléti feladatok 0 0 Háziorvosi szolgálat Központi ügyelet 0 0 Védőnői szolgálatra 0 0 Iskola eü Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj. 0 0 Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Könyvvizsgálati pályázat 0 Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Tourinform Iroda hird. 0 0 Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Otthonteremtési támogatás 0 0 Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (tap. Csere) 0 0

14 MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) 0 0

15 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Közcélú foglalkoztatottak támogatása 0 0 Általános Iskola BM 0 0 EU önerő Alap okt. int. 0 0 Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész szeptember 1-i keresetemelés 0 0 Közműfejl. hozzájárulás 0 0 Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás 0 0 Pályázat MEH 0 0 Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat ÖNHIKI 0 0 TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TERKI: Hivatali ép. Felújítás 0 0 CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. 0 0 Helyi közforgalmú közlekedés tám. 0 0 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás 0 0 Létszámcsökkentéses pályázat tám. 0 0 Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) 0 0 Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás 0 0 Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 0 0 Jubileumi hársfasor 0 0 Idegenforgalmi Alap 0 0 Ügyviteli rendszer 0 0

16 10 Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése "C" épület értékesítés Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Osztalék 0 0 Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. 0 0 Építésügyi bírság 0 0 Tandíjvisszatérítés 0 0 Pályázati díj 0 0 Pályázat (Bulletin) 0 0 Szabálysértési bírság 0 0 Szakértői díj 0 0 Hulladékgazd. Terve Községektől 0 0 János-tanya vízvezetékre átv.pe. 0 0 Szak pályázat 0 0 Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás 0 0 Részvényértékesítés 0 0 Környezetvédelmi bírság 0 0 Cserépkályha értékesítés 0 0 Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés 0 0 Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól

17 Sportpálya felújításra átvett pénzeszk Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

18 6. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Önkorm. igazg. tev PR. Referens Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ebből: GYISIM pályázat 0 0 Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 Városüzemeltetési felad.össz: Aktív fekvőbeteg ellátás Általános iskola felújítás Sportpálya üz. És felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Tourinform Iroda Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

19 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés 0 0 Háziorvosi szolgálat 0 0 Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű 0 0 Hivatali gépkocsitörlesztés 0 0 Ügyeleti gk. törlesztés 0 0 Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI 0 0 Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés 0 0 Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hung Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány 0 0 Rákóczi szobor 0 0 Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség 0 0 Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. 0 0 Könyvtár alapítvány támog. 0 0 Parasztköltők Alapítványa 0 0

20 -3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj 0 0 Zircért Alapítvány 0 0 Testvérvárosi Kapcs. Egy. 0 0 Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Intelligens Önkorm. 0 0 Kisvárosi Önkorm. 0 0 KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Ifjúsági alap 0 0 Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatás 0 0 Munkáltatói lakásalap igénybevétel 0 0 Munkáltatói lakásalap tartalék Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA 0 0 Tűzvéd. Alapítvány 0 0 Minőségbiztosítás (CAF) 0 0 Helyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása 0 0 Érd. Alap Adósok 0 0 BULI Betyárnap Bányásznap 0 0 MEH pályázat felhasználás 0 0 Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség

21 Zirc-Barót tap. Csere 0 0 Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0

22 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Intézmények alulfinanszirozása 0 0 Jubileumi Hársfasor 0 0 Környezetvédelmi Alap Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

23 2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 0 Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Informatikai fejlesztés 0 0 Építésügy nyomtatócsere 0 0 Ügyfélszolgálati pult készítése 0 0 E-Magyarország pont (számítógépasztal) Okmányiroda klíma berendezés 0 0 Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés GyISIM Pályázat biliárd asztal Temető felújítás 0 0 Érdekeltségi hozzájárulás 0 0 Vízbázis védelem 0 0 ROP OVI 0 0 Orvosi rendelő értékbecslés 0 0 Hivatali gépkocsi lízing Gimnázium fűtés felújítás Szennyvíztelep szivattyú javítás 0 0 Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés 0 0 Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban 0 0 Hivatal szennyvíz rákötése 0 0 Lakásvásárlás 0 0 József A. utca járda építés 0 0 Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés 0 0 Játszótér 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás 0 0 Fűnyíró 0 0 Lelépési díj Géring Klára Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

24 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. 0 0 Rendezési terv 0 0 Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem 0 0 Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor 0 0 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő 0 0 Utfelujitás Reguly utca felújítás 0 0 Petőfi utca felújítás 0 0 Közbeszerzések bonyolítási díja Hulladékgazdálkodási terv készítése 0 0 Projektvizsgálati díj Gáz hálózatfejl. 0 0 Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Ingatlanvásárlás 0 0 Ipari Park visszautalás 0 0 Mentőállomás felújítására pe. Átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor 0 0 Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás 0 0 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés 0 0

25 Polgármesteri Hivatal összesen: számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Gépkocsi (ételszállító) 0 0 Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés 0 0 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Szakmai fejlesztés 0 0 Zeneiskola összesen: VGA kártyacsere, memória bővítés 0 0 Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás 0 0 Mosógép 0 0 Szociális Foglalkoztató HEFOP Babydop Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner 0 0 Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Sebészeti vágókészülék 0 0 Számítógépes program 0 0 Defibrillátor 0 0 Számítógép beszerzés 0 0 Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen: Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

26 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti mód. hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

27 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti mód. hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

28 11. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN Adatok főben Cím Alcím Intézmény megnevezése Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás szám szám 4.24 tási pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó létszám dolgozó gus táros kalmazott Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények 2 Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2007. ( X. 31.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei.

Sorszám eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. 1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN A B C D E F G H I

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként

A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 1 2. számú melléklet A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi bevételei címenként 101. Berkes J. Gyp. Nev. Okt. Int. Zomba 1868 1 542 1 251 67,0 81,1 1822 1 822 1 924 105,6 105,6 3. Egyéb intézményi műk.

Részletesebben

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés. A 2011. évi költségvetés módosításáról Előterjesztés A 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés,

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez

1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez 1 1. számú melléklet a 4/2008. (IV. 28.) költségvetési beszámoló rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlegének teljesítése 1000 Ft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg.

3. /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét 3.158.913 e Ft-ban állapítja meg. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23 / 2008. /XI. 28. / rendelete a 22/2008. /XI.12./ rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, a 18/2008. /IX.26./ rendelettel, a 14/2008. /V.15./ rendelettel,

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 19.725.425 346.018 20.071.443 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 41.000 316.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. I. félévi költségvetési beszámoló JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben