ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesüléséről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 2/2006.(II.13.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét e Ft-ban állapította meg. A költségvetést év I.-III. negyedéve során 4 alkalommal módosította, így a módosított főösszeg e Ft-ban került megállapításra. Bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,16 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,52 ebből: helyi adók Felh-i és tőke jellegű bevételek ,75 Állami támogatások, kiegészítések ,90 Átvett pénzeszközök ,40 Kölcsönök visszatérülése ,80 Finanszírozási bevételek ,87 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,41 Összesen: ,81 A bevételek teljesülése összességében időarányosnak mondható. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e Ft) Helyi kisebbségi önkorm. műk.ált. támogatása 480 Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás 62 Helyi szerv.intézk.kapcsolódó többletkiadások tám Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 254 Szilárd burk.belter.utak útburkolat fejlesztési tám Összesen:

3 Zirc Város Önkormányzata december 1-től június 30-ig részt vett a KÖZMUNKA programban, mely keretében e Ft állami támogatást kaptunk. A Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos címzett támogatás évi e Ft-os üteméből szeptember 30-ig e Ft teljesült. Központi támogatást kaptunk a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításához e Ft-os összegben (TERKI). Központi támogatást kaptunk a Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció megvalósításához e Ft összegben. (CÉDE) Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. Pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. Önkormányzatunk működőképességének fenntartása érdekében e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott évben megkezdődtek a fejlesztési hitelek igénybevételei is. Beruházás megnevezése Hitelkeret összege ig lehívott összeg e Ft-ban Belterületi közutak felújítása Vp. és térsége szennyvízelv. és kezelés Művelődési Központ felújítása (KÖZKINCS) Zirc Városi Önkormányzat rulírozó hitelkeret igénybevételéhez kapcsolódóan hitelszerződést kötött a számlavezető pénzintézettel annak érdekében, hogy a Szociális Szolgáltató Központ által EU-s pályázati forrásból megvalósuló Szociális Foglalkoztató építését befejezhesse. A hitelkeret összege e Ft, amelyből e Ft került felhasználásra. A hitelkeret lejáratának időpontja december 30. Fizetőképességünk biztosítása érdekében bevételeink ütemkülönbségének és kiadásaink ütemkülönbségének eltérése miatt rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeretünkből szeptember 30-i állapotnak megfelelően nem történt igénybevétel. Ez a szeptember havi helyi adóbevételeknek köszönhető.

4 KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,90 Munkaadókat terhelő járulékok ,09 Dologi kiadások ,20 Áladott pénzeszközök ,81 Nyújtott kölcsönök ,30 Felújítások ,51 Felhalmozási kiadások ,91 Finanszírozási kiadások ,30 Tartalékok ,00 Összesen: ,58 A kiadások teljesülése időarányosnak mondható. Az év folyamán váratlan terhet rótt az Önkormányzatra a Városi Kórház rendkívül nehéz helyzete, amelynek eredményeképp e Ft fűtésadósságot kellett az intézmény helyett rendeznünk. Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata: e Ft Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka Környezetvédelmi alap tartaléka Működési célú tartalék: Kötelezően képzett államháztart.-i tartalék Szabadon felhasználható tartalék (Hivatal) Intézmények tartaléka A kötelezően képzett államháztartási tartalékot az Önkormányzatok nem vehetik igénybe. Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 89,04 %-a. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések a megfelelő ütemben haladnak. A Személyszállítási logisztikai központ létesítése ügyében továbbra is megtorpanás tapasztalható a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt.

5 LÉTSZÁMKERET év I.-III. negyedévben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2006.(II.13.) Kt. számú határozatával Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát öt fővel, 32/2006.(II.13.) Kt. számú határozatával a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát egy fővel csökkentette. A 15/2006.(I.31.) Kt. számú határozatával a Szociális Szolgáltató Központ létszámkeretét egy fő státusszal, a 136/2006.(VI.26.)Kt. számú határozatával a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház létszámkeretét egy fő napi 4 órás álláshellyel bővítette. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, november 17.. Ottó Péter polgármester

6 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA i BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból 5. sz. melléklet 5 adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Népjóléti feladatok 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad , Bakonynána Önkorm. Átvétel , Tourinform műk , Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ: közhaszn.fogl , Közmunka prog-ban való részv , Közcélú fogl-ok támogatása ,00 41 Közmunka program tám. FMM , Ügyfélkapu regisztrációs elj. Támog Gáz érdekeltségi hozzájár , Kisház árbevétel , Hitelfelvétel , "A" hitel cél: csatorna , "B" hitel cél: útfelújítás , KÖZKINCS program , Rulírozó hitel (Szoc. Szolg.) Felhalmozási egyensúly miatt Bírság, pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám , Közlekedési támog , Sporttanács támogatása , Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem ,00 215

7 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. MÖK (Bányásznap) 0 0 MÖK (betyárnap) , Átvett pénzeszk. (betyárnap) , MÖK (baróti gyerekek táboroztatása) ,00 60 ÁFA bevétel , Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám ,41 92 Szakmai Informatikai fejl. Tám , Kisebbségi Önk. tám , SZJA norm. módon elosz , SZJA kiegészítés , SZJA helyben maradó rész , Országgyűlési választások , Önkormányzati képviselő választás Kisebbségi választások Közműfejl. hozzájárulás Földgáz-áremelés ellentételezése Címzett támogatás , Működésképtelen önk. támogatása Kincstár: évi elszám Bűnmegelőzési pályázat támogatás , Szülőföld Alap pályázat , TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat , TERKI: Hivatali ép. Felújítás , CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek Helyi közforgalmú közlekedés tám , Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás ,00 62 Létszámcsökkentéses pályázat tám , Iparűzési adó , Építményadó ,

8 -3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Telekadó , Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó , Gépjárműadó , Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor , Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Földbérlet , Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás , Lakbér ,00 78 Munkáltatói kölcsön Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön , Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d , Ingatlanértékesítés , Kisebbségi Önk. Bérleti díj , Telefon (Állategészségügyi Állomás) ,60 17 Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati dokumentácó GVOP adatszolgáltatás Szabálysértési bírság Szakértői díj (Királykúti Vadászt.) Telefondíj térítés , Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság 0 0

9 -4-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Útfelújítás , Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése , Hulladékvas értékesítés , Zircért Alapítvány Tűzoltóautó jav Előző évet éríntő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel , Kisebbségi önkormányzati átvezetés Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól Egészségügyi eszközfejlesztés/em/ , Sportpálya felújításra átvett pe , Községek bef. Központi ügyelet fejl Szennyvíz elvezetés Vp. Város Lakosság támogatása Kisebbs.Önk. 7 Kiadvány támogatása Pénzmaradvány kisebbség ,00 40 Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézm , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korr , Mindösszesen ,

10 Címs zám Alcím szám ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA i KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi javaslatból évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev , PR. Referens , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat , Ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: Város- és községgazd , Ebből: Városfejlesztési referens , Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak , Szemétszállítás , Közvilágítás , Parkfenn., köztisztaság , Síkosságmentesítés , Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása , Iskolakonyha felújítása Szennyvízelvezetés /901116/ Városüzemeltetési felad.össz: , Aktív fekvőbeteg ellátás , Általános iskola felújítás , Sportpálya üz. És felújítás , Sportpálya felh.célú pe.átad , Sportfeladatok , PV feladatok , Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám , Rendszeres szoc. segély , kölcs.

11 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell , Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély , Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Bursa , Városi ösztöndíj , Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel , Óvoda magastető , Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Vagyonbiztosítás , Könyvvizsgáló díja , Hitelfelvét bonyolítási díj ÁFA befizetés , Diákok részére helyijáratbérlet vás , Magyar Urbanisztikai Társaság Inteligens Önk. Országos Szövetsége Az Ifjúságért Önkormányzat tagdíj TÖOSZ tagdíj , BÖSZ tagdíj , Országgyűlési választások , Önk. Képviselő választás Zirc és Vidéke Újság 0 45

12 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj , Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh , Baróti gyerekek nyaraltatása , Orvvadászat elleni küzdelem , Tüzoltó Köztestület Bakonyi Természettud. Múzeum , Bakony Volánnak támogatás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap Könyvtár alapítvány támog Parasztköltők Alapítványa Zirc Kultúrájáért Alapítvány Mindenki ebédel pályázat önrész Reguly Iskoláért Alapítvány ,16 90 Tűzoltóautó festése , Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány , Múzeum Baráti Köre , Zirc Területi Vöröskereszt ,33 78 Zirc Városi Erzsébet Kórházért A , Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) , Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása , Kisvárosi Önkorm KHT támogatás (Városüzem.) , ebből Uszoda , Kamatmentes kölcsön , Kórház kölcsönnyújtás , Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj , Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása 0 254

13 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti hatályos teljesítés %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Társasházi közös költség BULI , Betyárnap , Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: , Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás , Volt MHSZ működési költség , Erdélyi kirándulás , Fűtési alapdíj , Reguly Iskola harwerd eszközök/805915/ Óvodai játszótéri eszk. Átalakít Védőnői szolgálat /851297/ Központi ügyelet /851967/ Közös költség (védőnők) 0 20 Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor , Környezetvédelmi Alap Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: , Német Kisebbségi Önkorm , Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: , Önállóan gazdálkodó intézm , Önkormányzat összesen: ,

14 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA i FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos teljesítés %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás /Polcrendszer/ , Okmányiroda tűzjelző rendszer Városüzemeltetési feladatok Hivatali gépkocsi lízing , Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Rákóczi tértől Reguly "C" épületig Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) , Szennyvízrákötés PMH 0 0 Játszótér Cigánydombi Reguly utcai lakás felújítása Lelépési díj Géring Klára , Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer , Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt pe. Átadás , Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos , Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Pályázati saját erő : , Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés ,48 33 Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás , Autóbusz terminál , Iskola 'B" épület tetőcsere , Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem , Jubileumi Hársfasor , Utfelujitás , Közbeszerzések bonyolítási díja

15 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos teljesítés %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Projektvizsgálati díj ,82 98 Sportpálya felújítás (önrész) ,31 5 Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás ( Hebo Kém) , Közkincs program (Műv. Központ) , Mentőállomás felújítására pe. Átadás Iskola F. épület felújítás , Központi ügyelet fejl. (1083 bútor szám.gép) , Háziorvosi rendelő felújítás , Városüzemeltetési feladatok összesen , Kórház rekonstrukció , Fejlesztési célú hitel törlesztése , Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés (Taninform 2005) Projektor Ifjúsági Házba Notebook vásárlása Óvoda: játszótéri eszközök átalakítása Polgármesteri Hivatal összesen: , Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Zeneiskola összesen: Stúdió KB összesen: Szociális Foglalkoztató HEFOP Szociális Foglalkoztató HEFOP Babydop 60 Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Reguly Antal Múzeum összesen: 0 0 Számítógép vásárlás 0 253

16 -3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos teljesítés %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen: ,

17 INTÉZMÉNYEK i BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos telj. %-a műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények mindösszesen: ,

18 INTÉZMÉNYEK i KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos telj. %-a jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: GAESZ , Reguly Antal Általános Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények mindösszesen: ,

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzata Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester

TÁRGYSOROZAT. Gyalogné Lovas Irén sk. polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. április 19-i közmeghallgatásról Ikt. szám: 1-5/2013. határozatai: 41-44/2013. TÁRGYSOROZAT 1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról Előadó: polgármester

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET] ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben