ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 1-i rendkívüli ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2007.( ) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet figyelembe vételével foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról: 1.. (1) A július szeptember 20. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt a Rendelet 4. -ában megállapított költségvetési bevételeit e forinttal költségvetési kiadásait e forinttal hiányát 0 e forinttal finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait 0 e forinttal 0 e forinttal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított bevételeit e forintban módosított kiadásait e forintban hiányát e forintban finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait módosított bevételi főösszegét módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban e forintban e forintban állapítja meg.

3 (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jöv.pótló támogatások (közcélú fogl.) Szja normatív módon elosztott része (közcélú fogl.) Központosított ei. (könyvtár érd. növelő tám.) Központosított ei. (nyári szoc.gyermek étkeztetés tám.) Központosított ei. (létszámcsökk. tám.) Központosított ei. (közműfejlesztési tám.) Központosított ei. (szakmai inf-i norm.) Központosított ei. (prémium évek) Központosított ei. (13. havi ill. előleg) B.I.1. Összesen: K.I.1. Állami támogatás miatti kiadás módosítások - PMH személyi juttatások (közcélú fogl.) PMH munkaadókat terhelő jár. (közcélú fogl.) Városi Könyvtár dologi kiadások (könyvtár érd. növelő tám.) PMH dologi kiadások (nyári szoc.gyermek étkeztetés) Reguly A. Ált. Iskola személyi juttatások (létszámcsökk.) Reguly A. Ált. Iskola munkaadókat terhelő járulékok (létszámcsökk.) PMH felhalmozási célra átadott pe. (közműfejlesztési tám.) PMH céltartalék (szakmai inf-i norm.) PMH személyi juttatások (prémium évek) PMH munkaadókat terh.jár. (prémium évek) PMH személyi juttatások (13. havi ill. előleg) PMH munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Kórház személyi juttatások (13. havi ill. előleg) Kórház munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Óvoda személyi juttatások (13. havi ill. előleg) + 839

4 II. Saját hatáskörű módosítások - Óvoda munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Reguly A. Ált. Isk. személyi jutt. (13. havi ill. előleg) Reguly A. Ált. Isk. munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Múzeum személyi juttatások (13. havi ill. előleg) Múzeum munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Stúdió KB személyi juttatások (13. havi ill. előleg) Stúdió KB munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Zeneiskola személyi juttatások (13. havi ill. előleg) Zeneiskola munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) GAESZ személyi juttatások (13. havi ill. előleg) GAESZ munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) Könyvtár személyi juttatások (13. havi ill. előleg) Könyvtár munkaadókat terh.jár. (13. havi ill. előleg) + 45 K.I.1. Összesen: B.II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások B.II.1.1. Felh-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Könyvtár - NKA (bútorbeszerzés) Városi Könyvtár összesen: Városi Erzsébet Kórház - OEP-től átvett pe. (struktúraváltás) Városi Erzsébet Kórház összesen: B.II.1.1. Összesen: B.II.1.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Polgármesteri Hivatal - MÖK Tanuszoda karbantartása OKM Közkincs kamattámogatás Kulturális szakemberek továbbképzése Munkaügyi Központ támogatása VM Sporttanács Sportfeladatok támogatása Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Veszprém Megye Közoktat. Közalapítvány (eszközfejlesztés) NUPI Mo-i Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (hagyományőrző tábor) TEMPUS Közalapítvány (útravaló ösztöndíj) MÖK (német nyelvi tábor, erdei iskola, Reguly napok) Reguly Antal Általános Iskola összesen: + 604

5 Városi Könyvtár - MÖK (Betyárnapok) Betyárnapok + 80 Városi Könyvtár összesen: B.II.1.2. Összesen: B.II.1. Összesen: Bevételi főösszeg változása: K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.1.1. Felh-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Könyvtár - Fejlesztési célú kiadások Városi Könyvtár összesen: Városi Erzsébet Kórház - Céltartalék (struktúraváltás) Városi Erzsébet Kórház összesen: K.II.1.1. Összesen: K.II.1.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Polgármesteri Hivatal - Dologi kiadások (Tanuszoda karbantartás) Dologi kiadások (OKM Közkincs) Városi Könyvtár személyi juttatások Személyi juttatások (közhasznú munkavégzés) Munkaadókat terh.jár. (közhasznú munkavégzés) Dologi kiadások (közhasznú munkavégzés) Dologi kiadások (sportfeladatok) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Dologi kiadások Reguly Antal Általános Iskola összesen: Városi Könyvtár - Dologi kiadások Városi Könyvtár összesen: K.II.1.2. Összesen: K.II.1. Összesen: Kiadási főösszeg változása:

6 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Személyi juttatások (képviselői tiszteletdíj) Munkaadókat terh.jár. (képviselői tiszteletdíj) Zirci Országzászló Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Dologi kiadások (Baróti kirándulás) Működési tartalék WING S Darts Club Működési tartalék Óvoda személyi juttatások (257/2007.(VIII.29.) Kt.) Óvoda munkaad. terh.jár. (257/2007.(VIII.29.) Kt.) Fejlesztési kiadások (NKA pályázat) Városi Könyvtár fejlesztési kiadásai Fejlesztési célra átadott pe. (É-Balatoni Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer) Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalék Felújítási kiadások (258/2007.(VIII.29.) Kt.) Felh-i célú pe. átadás (Tanuszoda) Dologi kiadások (Tanuszoda) Óvoda dologi kiadások Zirciek az óvodás gyermekekért Alapítvány Városi Könyvtár működési tartalék Városi Könyvtár személyi juttatások Városi Könyvtár munkaadókat terhelő jár Városi Könyvtár dologi kiadások Reguly Antal Múzeum dologi kiadások Reguly Antal Múzeum fejlesztési kiadások Összesen: 0 Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Felhalmozási célra átvett pe. (OKM Közkincs kamattámogatás) Működési célra átvett pe. (OKM Közkincs kamattámogatás) + 29 Összesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, szeptember Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

7 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosításához 1. -hoz I. Állami támogatás miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának kiközlése alapján az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás évi előirányzatának módosítása szükségessé vált a 102/2007.(V.9.) Korm. rendelet figyelembe vételével, a I. félévi igénybevétel alapján. Ennek megfelelően a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát 784 e forinttal, az Szja normatív módon elosztott részének előirányzatát e forinttal csökkenti. Kiadási oldalon a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 649 e forinttal csökkenti. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül 5. számú melléklet 9. pont Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és múzeumok szakmai támogatása címen pótelőirányzatot engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát növeli 142 e forintos összegben, kiadási oldalon pedig a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda dologi kiadásainak előirányzatát emeli meg ugyanezen összeggel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium P /2007. számú levelében foglaltak szerint, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. cím Központosított előirányzatokon belül Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása címen 357 e forint összegben pótelőirányzatot engedélyezett. Ennek következtében a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli fenti összeggel, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli meg 357 e forinttal. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P305c-55/75/2007. számú levele alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával összefüggésben egyszeri hozzájárulás címén a Tárcaközi Bizottság támogatást hagyott jóvá. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát e forinttal növeli, ami kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola személyi juttatásainak előirányzatát e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatát e forinttal emeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium P305 c-2/65/2007. számú leiratával a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében Lakossági közműfejlesztési támogatása címen 141 e forintos összegben központosított támogatás kiutalásáról intézkedett. Ennek megfelelően a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát 141 e forinttal emeli, ami a kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.

8 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzatokon belül 5. számú melléklet 18. pont a.) Közoktatás-fejlesztési célok Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén e forintos összegben támogatást engedélyezett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli meg fenti összeggel, kiadási oldalon pedig a céltartalékok előirányzatát növeli e forinttal. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P /44/2007. számú levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen, a Prémium évek programmal összefüggésben 934 e forintos támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli 934 e forinttal, kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 706 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 228 e forinttal növeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának P /44/2007. számú levelében foglaltaknak megfelelően a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletében szereplő 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen, a 13. havi illetményrészlettel kapcsolatosan július és augusztus hónapok vonatkozásában e forint összegben támogatás kiutalásáról intézkedett. Ez a bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli e forinttal. A kiadási oldalon az önkormányzati intézmények személyi juttatásainak előirányzatát, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli az alábbi táblázat adatainak megfelelően. Előirányzat változása Intézmény neve Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal Városi Erzsébet Kórház Benedek Elek Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde Reguly Antal Ált. Iskola és Előkészítő Szakisk Reguly Antal Múzeum Stúdió KB Városi Zeneiskola GAESZ Városi Könyvtár és Művelődési Ház

9 II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.-K.II.1. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.1.1.-K.II.1.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda bútorbeszerzés céljából pályázatot nyújtott be a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen a Könyvtár 227 e forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ez a Városi Könyvtár vonatkozásában a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 227 e forint összegben, kiadási oldalon pedig a fejlesztési célú kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összegben. A Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában a struktúra változás miatti feladatok ellátásával kapcsolatosan az OEP e forintos támogatást nyújtott az intézménynek. Ez a bevételi oldalon a támogatásértékű felhalmozási célra nyújtott támogatások előirányzatát emeli e forintos összegben, kiadási oldalon pedig a céltartalékok előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. B.II.1.2.-K.II.1.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat a Képviselő-testület 198/2007.(VI.13.) számú határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságához a Tanuszoda felújítására és karbantartására. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeképp önkormányzatunk 300 e forint vissza nem térítendő támogatást nyert fenti célra. E támogatás a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 300 e forinttal, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli ugyanezen összeggel. Önkormányzatunk a 2. Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes KÖZKINCS hitel évi kamatfizetésére vonatkozóan megkötötte az Oktatási és Kulturális Minisztériummal a évi Támogatási szerződést. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 874 e forinttal, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2007.(V.21.) számú határozatában fogadta el a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda továbbképzési tervét. Ezzel összefüggésben az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Országos Széchényi Könyvtárhoz a kulturális szakemberek szervezett képzéséhez kapcsolódóan. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. Az elnyert támogatás összege 72 e forint, ami bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, míg kiadási oldalon a Városi Könyvtár személyi juttatásainak előirányzatát növeli 72 e forint összegben. A Munkaügyi Központ a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is támogatja a közhasznú foglalkoztatást Önkormányzatunk esetében. Ennek következtében bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal emeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 990 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 319 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 30 e forinttal növeli. A Veszprém Megyei Sporttanács Zirc város és térsége diák és szabadidős sportfeladatainak szervezésére és lebonyolítására 300 e forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli 300 e forinttal, míg kiadási oldalon a sportfeladatokkal kapcsolatos dologi kiadások előirányzatát növeli ugyanezen összeggel.

10 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vonatkozásában a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát - a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványtól eszközfejlesztésre kapott 110 e forint, a NUPI-tól kapott 180 e forint, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a hagyományőrző tábor megvalósításához kapott 100 e forint, valamint a TEMPUS Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj címen kapott 90 e forint növeli összességében 480 e forint összegben. A támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a MÖK-től a német nyelvi tábor, illetve a Reguly napok lebonyolításához kapott 124 e forint emeli. Mindez a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli összességében 604 e forint összegben. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda tekintetében a bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát a MÖK-től a IX. Bakonyi Betyárnapok lebonyolításához kapott 500 e forinttal, a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát szintén a Betyárnapok lebonyolításához kapott 80 e forintos összegű hozzájárulással emeli, a kiadási oldalon összességében a dologi kiadások előirányzatát növeli 580 e forinttal. Kiadás nő, kiadás csökken tételek A képviselői tiszteletdíj lemondásokkal összefüggésben a Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatások előirányzatát 254 e forinttal, a képviselői tiszteletdíjakhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 65 e forinttal csökkenti, ezzel egyidejűleg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát (Zirci Országzászló Alapítvány 20 e forint; Segítő Kezek Alapítvány 40 e forint; WING S Darts Club 39 e forint) 99 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát (Baróti kirándulás) 110 e forinttal, a működési tartalék előirányzatát (211/2007.(VI.25.) Kt., illetve 213/2007.(VI.25.) Kt. számú határozatok figyelembe vételével) 110 e forinttal növeli. A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megalakulásával a logopédiai ellátást, mint szakszolgálati feladatellátást a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében célszerű beindítani az így kialakult nagyobb gyermek létszám, valamint az ellátottak után járó normatíva miatt. Ezáltal szükségessé vált az óvoda alapító okiratának módosítása, valamint a feladat ellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek megteremtése. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 257/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az Óvoda személyi juttatásainak előirányzatát 485 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 153 e forinttal emeli, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát 638 e forinttal csökkenti. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda bútorbeszerzés céljából a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz benyújtott, és kedvező elbírálásban részesülő pályázatával összefüggésben a Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak előirányzatát 100 e forinttal csökkenti, míg a Városi Könyvtár fejlesztési kiadásainak előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a augusztus 2-i ülésén hozott, 15/2007. (VIII.2.)ÉBRSZHK-TT számú határozatában döntött az eredetileg (7/2006.(VII.21.)ÉBRSZHK-TT számú határozat) 2007-re ütemezett saját forrás befizetésének átütemezéséről. A projekt megvalósításának ütemterve módosult, ennek következtében a Társulás Tanácsának határozata alapján az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési projekttel kapcsolatos támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli.

11 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 258/2007.(VIII.29.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően Zirc Városi Önkormányzat az Erdőalja lakótelep 10 gyűjtőútjának komplex felújítására pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program pályázati felhívásra. A fejlesztés évi önrésze a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 960 e forint. Ezen összeg a felhalmozási tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a felújítási kiadások előirányzatát emeli. Előirányzat rendezés miatt a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát a Tanuszoda karbantartásával összefüggésben 500 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. Előirányzat rendezés miatt az Óvoda dologi kiadásainak előirányzatát 39 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vonatkozásában a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát 470 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 151 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig e forinttal emeli. A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tekintetében a fűtési szezon előtt elkerülhetetlenné vált a cserépkályha átrakása. Ennek következtében a Múzeum dologi kiadásainak előirányzatát 120 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát 120 e forinttal növeli. Bevétel nő, bevétel csökken tételek Előirányzat rendezés miatt a 2. Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felújítása célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes KÖZKINCS hitel kamattámogatásával összefüggésben a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 29 e forinttal emeli, míg a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Zirc, szeptember 24. Ottó Péter polgármester

12 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás 0 0 Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program OSZK Kult. szakemb. továbbképz Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány évi pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám Otthonteremtési támogatás HEFOP pályázati támogatás HEFOP pályázati támogatás MÖK Tanuszoda karbantartása MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás) 0 0 0

13 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Központosított ei. (BM önerő) Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program havi illetmény előleg Közműfejlesztési támogatás Címzett támogatás TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép TEKI: Deák F. utcai kémény EU Önerő (GVOP) Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet

14 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Pályázati dokumentáció Szabálysértési bírság Szakértői díj Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Szent Imre szobor rek. átvett pe Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól ÖNO akadálymentesítés Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

15 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs Önkorm. igazg. tev Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak Város- és községgazd ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg ebből: Közműnyilvántartás Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció Orvosi ügyelet eszközfejlesztés Járóbeteg szakellátás fejlesztése Általános iskola felújítás Sportpálya üz. És felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

16 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Átadott pe. ZK.Szoc. Központnak LEADER program tagdíj Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képv.vál Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Erdélyi Baráti Kör Barótért Polgárőrség Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Zirci Országzászló Alapítvány Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum III. Béla Gimnázium WING'S Darts Club Könyvtár alapítvány támog Zirciek az óvodás gyermekekért A

17 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Segítő Kezek Alapítvány Zirci Apátság (Hittantábor) Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Városi Vegyeskórus Zirc Városi Erzsébet Kórházért A Zirc Város Labdarúgásáért Al Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Bakony Turizmusáért Egy. Megáll Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja Kamatmentes kölcsön Tanuszoda karbantartása Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Zeneiskolai minősítési eljárás díja Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj HEFOP pályázat HEFOP pályázat Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Baróti kirándulás Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 0

18 sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. ei. kölcs. Otthonteremtési támogatás Közbeszerzés lebonyolítás díja Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései Intézményi alulfinanszírozás Céltartalék Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

19 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

20 számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt GVOP Önk-i másodlagos adatvagyon hasznosítása Zirci Országzászló Alapítvány (Szent Imre szobor) Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő Kerékpárút Pályázati Alap Városi Könyvtár pályázat Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda felúj Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Belváros fejlesztése ROP Tanuszoda felújítása Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közműfejlesztési támogatás ÖNO akadálymentesítése Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl HEFOP pályázat Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen Kórház rekonstrukció Járóbeteg szakellátás fejlesztése HEFOP pályázat Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

21 számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 2 2 Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: 0 0 Bútor Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: Kályha Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: HEFOP 4.2. pályázat Számítógép (védőnők) Szociális Szolgltató Központ GAESZ összesen: 0 0 GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

22 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz ,00 2 Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola ,72 6 Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum ,00 8 Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: , Pénzforg. nélküli bevétel

23 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. ei. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: Tartalék

24 Működési tartalék Növekedés 1 2/2007.(II.15.) /2007.(V.21.) Csökkenés 3 10/2007.(V.21.) /2007.(V.21.) /Tourinform tám/ /2007.(V.21.) /Pénzmaradvány/ Szoc. Szolgáltató megszűnése miatt /2007.(II.15.) /étkezés/ Képviselői tiszteletdíj lemondás (211/2007.(VI.25.), ill.213/2007.(vi.25.) /2007.(V.21.) /2007.(IV.5.) /Önkormányzati biztos/ /2007.(IV.12.) /Szülőföld-Alap/ /2007.(II.26.) /Zeneiskola min./ /2007.(IV.26) /BULI/ /2007.(IV.26.) /Betyárnap/ /2007.(IV.26.) /Kórház közbesz./ /2007.(III.29.) /LEADER/ /2007.(V.21.) /Kórház fűtés/ /2007.(V.21.) /Tanuszoda/ Eltérő tagozat támogatás /2007.(VI.13.) Stúdió KB további működtetése /2007.(VI.25.) /Középiskolai ösztöndíj/ /2007.(VI.25.) /Városi vegyeskórus/ /2007.(VII.9.) /Ügyvédi megbízás/ /2007.(VIII.29.) /Logopédiai ellátás/ 638 Zirc, szeptember 25. Összes növekedés: Összes csökkenés: Egyenleg: 2 518

25 Felhalmozási tartalék Növekedés Csökkenés 1 2/2007.(II.15.) /2007.(V.21.) /2007.(V.14.) /Szent Imre szoborcsop./ /2007.(V.14.) /Szent Imre szobor/ Észak-Balatoni Regionális Települési 4 174/2007.(V.21.) /Ifjúsági központ/ Szilárdhulladék-kezelési projekt /2007.(V.21.) /Városi Könyvtár/ /2007.(VI.13.) /Belváros fejlesztése ROP/ /2007.(VI.13.) /IFJ-KT-07/ /2007.(VI.13.) /Tanuszoda felújítása/ /2007.(VII.9.) /út engedélyezési terv/ /2007.(VII.9.), 240/2007.(VII.9.) /járóbeteg szakellátás fejlesztése/ /2007.(VIII.29.)/Útfelújítás/ 960 Összes növekedés: Összes csökkenés: Zirc, szeptember 25. Egyenleg:

26 Környezetvédelmi Alap Növekedés 1 2/2007.(II.15.) /2007.(V.21.) /Pénzmaradvány/ 593 Csökkenés 3 107/2007.(III.29.) /Hulladéklerakó/ Összes növekedés: Összes csökkenés: Egyenleg: Zirc, szeptember 25.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.11.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE Sor- 1/6 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2011.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. január 25 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25 i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 15-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 15-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 27. február 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 27. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt.

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. április 23 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. április 23 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 2/2007.(II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését

2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetését Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben