ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 8-i rendkívüli ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila aljegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetését aa) ezer forint költségvetési bevétellel, ab) ezer forint költségvetési kiadással, ac) ezer forint hiánnyal, ad) ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével) ae) ezer forint külső finanszírozási bevétellel, af) ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének évi ba) bevételi főösszegét ezer forintban, bb) kiadási főösszegét ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. c) Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg. 2. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az Önkormányzat évi bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 4. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzatot megillető évi normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.

3 3. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A Képviselő-testület a évi kiadási főösszegén belül a a) működési kiadások előirányzatát ezer forintban, b) felhalmozási kiadások előirányzatát ezer forintban, c) fejlesztési célú finanszírozási kiadások előirányzatát ezer forintban állapítja meg. 4. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Képviselő-testület a évi működési kiadások előirányzatán belül a) a személyi juttatások előirányzatát ezer forintban, b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát ezer forintban, c) a dologi kiadások előirányzatát ezer forintban, d) az egyéb működési kiadások előirányzatát ezer forintban, da) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát ezer forintban, db) az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadások előirányzatát e forintban, dc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások előirányzatát ezer forintban, e) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 960 ezer forintban állapítja meg. 5. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A Képviselő-testület a évi működési kiadások előirányzatán belül a) a működési céltartalékok előirányzatát ezer forintban, aa) kompenzációs támogatás előlege miatti céltartalék előirányzatát ezer forintban ab) közfoglalkoztatásra képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ac) hulladékkezeléssel kapcsolatos évi díjkalkuláció felülvizsgálatának eredményeképpen - képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ad) a KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése" Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben felmerülő működési többletköltségek fedezetére képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ae) a Sportegyesületek támogatására irányuló céltartalék előirányzatát 500 ezer forintban, af) a Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzatát 900 ezer forintban, ag) a helyi közművelődési feladatokra elkülönített céltartalék előirányzatát 415 ezer forintban, ah) a Veszprém Megyei Önkormányzat III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös fenntartásával, továbbá a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Ciszterci Apátságban elhelyezett kiállítótér bérleti díjával kapcsolatos terhek közös viselése tárgyában képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ai) a helyijárat évi üzemeltetési támogatására képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, aj) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ak) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 697 ezer forintban, al) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 618 ezer forintban,

4 am) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, an) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ao) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, ap) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 574 ezer forintban, aq) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 894 ezer forintban, ar) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézménynél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, as) a STÚDIÓ KB Ifjúsági és Közösségi Ház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát ezer forintban, at) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 50 ezer forintban, b) az általános tartalék előirányzatát ezer forintban, ba) működési tartalék előirányzatát ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a évi felhalmozási kiadások előirányzatán belül a) a felhalmozási céltartalékok előirányzatát ezer forintban aa) a Csatorna céltartalék előirányzatát ezer forintban, ab) a Pályázati Tartalék Alap céltartalék előirányzatát ezer forintban, ac) a Környezetvédelmi Alap céltartalék előirányzatát 778 ezer forintban, ad) a Munkáltatói Lakásalap céltartalék előirányzatát ezer forintban, ae) a Lakásalap céltartalék előirányzatát ezer forintban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. 6. A Rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 11. (1) Az Önkormányzat kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 5. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önálló címeket alkotó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 6. melléklet mutatja be. 7. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5 8. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (2) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. Zirc, augusztus Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző Záradék: A rendelet hó. napján lépett hatályba. Zirc, hó nap dr. Árpásy Tamás jegyző

6 INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) rendelet módosításához A május június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások Egyéb központi támogatás (Kompenzáció) Központosított ei. (Prémium évek program) Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.) 41 - Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.) Központosított ei. (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) Központosított ei. (Közművelődési érdekeltségnöv. tám.) Vis maior támogatás Összesen: Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Egyes jövedelempótló támogatások) Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Óvodáztatási támogatás) 10 - Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Kompenzáció) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Vis maior) Összesen: I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A május 1., illetve június 30. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli e forinttal (rendelkezésre állási támogatás/bérpótló juttatás e forint, adósságcsökkentési támogatás 251 e forint,

7 időskorúak járadéka 115 e forint, lakásfenntartási támogatás 430 e forint, ápolási díj 414 e forint, rendszeres szociális segély e forint, óvodáztatási támogatás 10 e forint). A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. -a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. A Magyar Államkincstár havonta kiértesíti önkormányzatunkat a kompenzáció előirányzatainak alakulásáról. Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát e forinttal, míg kiadási oldalon a kompenzációval összefüggésben képzett céltartalék előirányzatát növeli ezen összeggel. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatás igénybevételének szabályozása alapján önkormányzatunknak ez évben is lehetősége nyílt előleg igénylésére. A Szolgáltató kérésének megfelelően éltünk az előleg igénylésének lehetőségével. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 41 e forinttal, ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában. Igénylésünk elfogadásra került. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖF/20-1/2011 számú leirata alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzat terhére 166 e forint összegű előirányzatmódosításról értesítette. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján 115 e forint összegű támogatás került megítélésre részünkre. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖGF/9-1/2011 számú leirata alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 115 e forint összegű előirányzat módosításról értesítette önkormányzatunkat. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a helyi közművelődési feladatokra képzett céltartalékok előirányzatát emeli.

8 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2010.(VI.11.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján 3 támogatási kérelmet nyújt be a május június 4. között a várost ért természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési költségek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló, kötelező önkormányzati feladatot ellátó épületben vis maior események által okozott károk helyreállítási költségeinek megtérítésére. A Belügyminisztérium október 27-én kelt levelében értesített bennünket a 2010/9025 igénylési azonosítóval regisztrált vis maior eseményhez kapcsolódó kérelmünk támogatásáról. A védekezéshez kapcsolódó kérelmünkre forint, a helyreállításhoz kapcsolódó kérelmünkre pedig forint összegű támogatás került megítélésre. A jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstár Igazgatóságához benyújtott, teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján teljesítményarányosan volt igénybe vehető. Önkormányzatunk részére a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok alapján a védekezési költségekkel összefüggésben évben a megítélt forint összegű támogatás, a helyreállításhoz kapcsolódóan azonban évben a forint összegű jóváhagyott támogatásból forint került folyósításra. Ez bevételi oldalon a Vis maior támogatás előirányzatát e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc, augusztus 2. Ottó Péter polgármester

9 1. melléklet a 5/2011.(III.1.)önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE ÉVBEN adatok ezer forintban Megnevezés évi évi évi évi Megnevezés évi évi évi évi eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. eredeti ei. módosított ei. módosítás hatályos ei. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások 1.) Saját bevételek ) Intézményi kiadások ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Polgármesteri Hivatal kiadásai Ebből: - Intézmény ) Működési célú támogatás Polgármesteri Hivatal ( intézmények nélküli) ) Átengedett bevételek ) Céltartalékból működésre ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Általános tartalék ) TB-től átvett pénzeszköz ) Kisebbségi Önkormányzat ) Hitel, kötvény Működési célú kiadások összesen: ) Előző évi pénzmaradvány II. Felhalmozási célú kiadások Működési célú bevételek összesen: ) Fejlesztési célú támogatás II. Felhalmozási célú bevételek ebből: - felújítás ) Saját bevételek fejlesztés ) Átvett pénzeszközök és visszatérítések ) Beruházás Ebből: - Intézményi ebből: intézményi Polgármesteri Hivatal ) Felújítás ) Átengedett bevételek ebből: intézményi ) Állami hozzájárulás, támogatás ) Céltartalék ) Hitel, kötvény, kölcsön ) Általános tartalék ) Előző évi pénzmaradvány ) Hitel Felhalmozási célú bevételek összesen: ) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

10 2. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT ÉVBEN adatok ezer forintban A B C D E F évi évi évi évi Sorszám Megnevezés eredeti módosított módosítás hatályos előirányzat előirányzat előirányzat 1 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 1.) Működési bevételek ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ) Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Működési támogatások összesen: ) Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ) Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: ) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, III. IGÉNYBEVÉTELE

11 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 48 V. MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 0 0 SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Felhalmozási célú Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: ) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 0 0 Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési 54 célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 55 felhalmozási célra Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

12 Sorszám 3. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉVBEN 1 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 3 1.(1) Lakosságszám szerint fő Körzeti igazgatás 5 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 6 Alap-hozzájárulás körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai ügyirat Gyámügyi igazgatási feladatok fő Építésügyi igazgatási feladatok 10 Térségi normatív hozzájárulás fő Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Körjegyzőség működése 13 Alap-hozzájárulás körjegyzőség/hó nap Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmi adóforint , A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a évi költségvetési törvény számú melléklete szerint) A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó 19 A. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a forint B.Info A évi becsült iparázűsi adóalap (a július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok forint tölthetik ki 21 B.III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése forint melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez adatok forintban A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Egyes Mennyiségi Személyi Norm.kötött Mutató Fajlagos Összeg jöv.pótló egység jövedelemadó felhaszn. tám.

13 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg 22 Szociális 23 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Pénzbeni szociális juttatások fő Gyermekek napközbeni ellátása 26 Bölcsődei ellátás fő Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fő Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a évi költségvetési törvény 3. sz. 29 melléklete szerint Közoktatási alap-hozzájárulás a Óvoda évben időarányosan 8 hónapra 33 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás nevelési év (2010/2011) fő évben időarányosan 4 hónapra 36 Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás nevelési év (2011/2012) fő b Általános Iskola évben időarányosan 8 hónapra évfolyam összesen (2010/2011) fő évfolyam fő évfolyam fő évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő évfolyam (2010/2011) fő évfolyam fő évfolyam fő Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

14 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg évben időarányosan 4 hónapra évfolyam összesen (2011/2012) fő évfolyam fő évfolyam fő évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül fő évfolyam összesen (2010/2011) fő évfolyam fő évfolyam fő g 56 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás fő évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 68 Összesen fő Óvoda fő 4 70 Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 72 Összesen fő Óvoda fő 3 74 Általános Iskola fő 3 Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

15 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 77 Összesen fő Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 80 Összesen fő Általános Iskola fő Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 82 rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 84 Összesen fő Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 87 Összesen fő Általános Iskola fő Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 91 Összesen fő Óvoda fő Általános Iskola fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 95 Összesen fő Óvoda fő Általános Iskola fő Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása

16 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Mutató Fajlagos Összeg évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 102 Összesen fő Óvodában fő Általános Iskola 1-4. évfolyam fő Általános Iskola 5-7. évfolyam fő Általános Iskola 8. évfolyam fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 108 Összesen fő Óvodában fő Általános Iskola 1-4. évfolyam fő Általános Iskola 5-7. évfolyam fő Általános Iskola 8. évfolyam fő Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés évben időarányosan 12 hónapra (2011 éves mutató) a Összesen fő Személyi jövedelemadó Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

17 Sorszám A B C D E F G H I Jogcím Hozzájárulás jogcíme Mennyiségi egység Személyi jövedelemadó b Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a évi költségvetési 118 törvény 8. sz. melléklete szerint) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 120 I.1. Pedagógiai szakszolgálat évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 127 I.3.a Osztályfőnöki pótlék évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) fő évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) fő II.1. Egyes jövedelempótló támogatások fő MINDÖSSZESEN: Mutató Fajlagos Összeg Norm.kötött felhaszn. Egyes jöv.pótló tám.

18 4. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2011.( ) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 1 Polgármesteri Hivatal 2 1 Igazgatási feladatok 3 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Telefonkészülék törlesztés Telefondíj térítés ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) Területi igazgatási tevékenység Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) MÖK MVB támogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám Zeneiskolai oktatás támogatása Munkaügyi Központ EP választások Közlekedési támog KÖZKINCS program X+ION Kft. díjkalkuláció felülvizsg ZKTT átvett pe.(2007évi norm.elsz.) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) Normatív áll. hozzájárulás Ingyenes int. étkeztetés (Bölcsőde) Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szakmai informatika fejl.tám Közcélú foglalkoztatás támogatása Kisebbségi Önk. tám SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Kompenzáció

19 A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 38 Könyvtár érdekeltségnövelő tám Óvodáztatási támogatás Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program Helyi közforgalmú közlekedés tám SNI tankönyvtámogatás Új Tudás-Műveltség program MÁK évi felülvizsgálat "Zirci Hagyományőrző Napok" TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése TIOP Pedagógiai informatikai fejl KEOP Hulladéklerakó KDOP Bölcsőde fejlesztés KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv." KDOP-3.1.1/C Kistelep.településkép LEADER Műemlék épül. megóvása Vincze Judo Club kölcsön törlesztés Nemzetiségi oktatás,nevelés tám Működésképtelen helyi önk. tám Informatikai fejlesztések tám Esélyegynlőséget felzárk. támogatás Vis maior támogatás Otthonteremtési támogatás OEP támogatás (fogászat) ÁFA bevétel Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény Veszprém és térsége szennyvíz elsz

20 A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs. 65 Kórháztól átvett pénzeszköz Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék Vagyonkezelési feladatok Biztosítási kártérítés bevétele Bérlakás értékesítés Helység bérleti díjak Lakbér Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Földbérlet Közterület foglalás Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele

21 A B C D E F G H I J K L M N O P Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. ei. tám. alapból célra célra kölcs Finanszírozási feladatok 94 Pénzmaradvány Hitelfelvétel Összesen: Intézmények Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Korrekció Mindösszesen

22 5. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs Igazgatási feladatok Képviselők juttatása Kompenzáció céltartalék Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Oktatási és civil kapcs.ref Közösségi társadalmi feladatok Ifjúsági Pályázati Alap Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i fel.: 10 Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás ebből: Egyéb városüz.-i feladatok Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Helyi közutak, alagutak Szennyvízkezelés, csapadékvíz elv Szemétszállítás, hulladékkezelés Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Kistelepülési településkép javítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közösségi busz beszerzése Pályázati Tartalék Alap Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üzemeltetés Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Volt MHSZ költségei Fűtési alapdíj Környezetvédelmi Alap Városüzemeltetési felad.össz: Sportfeladatok Segítő Kezek Alapítvány "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Napsugarak Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc Vöröskereszt támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány "Kőketánc" Kulturális Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Zirc kultúrájáért közhasznú alap

23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs. 42 Magyar Könyvtárak Egyesülete Múzeumok őszi éjszakája Horgászegyesület Zirc Városi vegyeskórus Bakony Te Szép hazám ala Bakonyi Harmónia Kulturális E Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Helyi közművelődési feladatok Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz Erdélyi Baráti Kör Barótért Bakonyi Természettud.-i Múzeum Reguly A. Szakképző Iskola Parasztköltők Alapítvány III. Béla Gimnázium Football Club Zirc Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre Polgári védelmi feladatok Népjóléti feladatok Rendelk. állási tám./bérpótló juttatás Rendszeres pénzbeni ellátás Eseti pénzbeni ellátás Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Közlekedési támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi tám Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei H1N1 oltóanyag Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Nyári gyermek szoc.étkeztetés Kamatmentes kölcsön Népjóléti feladatok összesen:

24 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs Pénzügyi lebonyolítás 85 Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja Áfa befizetése MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság BÖSZ + ZKTT tagdíj Kisvárosi önk.orsz.érdekszöv Kistérségi Szociális Szolgáltató K Háziorvosi ügyeleti díj Tüzoltó Köztestület Közműfejlesztési tám Városüzemeltetési Nonprofit Kft ebből Uszoda Előző évet érintő befizetési köt MÖK III. Béla Gimnázium Helyijárat üzemeltetési támogatás Fogorvosi OEP támogatás átadása Otthonteremtési támogatás Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Pénzügyi lebonyolítás össz.: Vagyonkezelési feladatok 119 Munkáltatói lakásalap Lakásalap Térségi TDM szervezet

25 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Cím Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés szám eredeti módosított módosítás hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. előirányzat ei. ei. kölcs Finanszírozási feladatok 123 Hiteltörlesztés, kamat "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény Általános tartalék 132 Működési tartalék Felhalmozási tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt: Intézmények Önkormányzat összesen:

26 6. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás Igazgatási feladatok Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok 4 Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtéri fűtés Stúdió kialakítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtér Buszváró építése (Bakonybéli u.) Szennyvízátemelő szivattyú cseréje (Liszt F. u.) KDOP /B Bölcsőde fejlesztés Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése KDOP-3.1.1/C Kistelepülési településkép jav KDOP /B "Zirc a Bakony fővárosa" LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése KEOP Hulladéklerakó Vp. és térsége szenyyvízelv.és kezelési projekt Zirc belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Térségi TDM szervezet tulajdoni hányada Lakásalap Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Polgármesteri Hivatal összesen: melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban

27 adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 31 Konyhai üst felújítása Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: Épületek felújítása, fejlesztése Eszközbeszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Intézmények összesen: Mindösszesen:

28 7. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2011.( )önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc , Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház adatok ezer forintban , Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézet , Mindösszesen: ,

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. január 31-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. január 31-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 31-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.22.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/349-5/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó:

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE Sor- 1/6 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2011.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben