ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember10 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 009. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 7/009.(II.3.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. év I. féléve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal módosította (4 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek ,70 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,55 ebből: helyi adók ,90 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,93 Állami támogatások, kiegészítések ,17 Működési célra átvett pénzeszközök ,7 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,64 Finanszírozási bevételek ,1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,68 Összesen: ,88 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 47,88 %-os, mely összességében időarányosnak mondható. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek viszonylag alacsony teljesülési szintjét az alábbiak okozzák: Ezen előirányzat két főbb tételből tevődik össze. Egyrészt az ingatlanértékesítés tervezett bevételéből, másrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésének kamatbevételéből évre tervezett ingatlanértékesítések előreláthatóan a II. félévben

3 realizálódnak. A kötvénykibocsátás forrásának lekötéséből származó bevétel 53,06 %-ban teljesült az előirányozotthoz képest. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatának 6,17 %-os teljesülését egyrészt a központosított előirányzatok közel 100 %-os teljesülése, másrészt az előző évi visszatérülések e forintos összegének teljesítésben való megjelenése okozza. (Ezen összeg előirányzata az előző évi pénzmaradvány előirányzatának részét képezi.) Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forintban) Települési kisebbségi önkormányzatok általános támogatása 85 Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 59 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 55 Prémium évek program támogatása 4 6 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 18 Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) Új Tudás-Műveltség Program 47 Összesen: Önkormányzatunk ebben az évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb fejlesztési célú állami támogatásban: Összeg Megnevezés (e forint) Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása(céde) Városi Köztemető felújítása Összesen: Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének alacsony, 17,68 %-os teljesülésének magyarázata a következő. Az előirányzat több mint 70 %-át egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel, másrészt pályázati támogatás alkotja. Mindkét forrás felhasználása feltételekhez kötött.

4 Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az e forintos folyószámla-hitelkeretét június 30-án a folyószámla hitelállományunk e forint volt. (E hitel igénybevételével összefüggésben 009. I. félévében 898 e forintos kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.) KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,05 Munkaadókat terhelő járulékok ,86 Dologi kiadások ,9 ebből: fejlesztési hitelek kamatai ,78 Működési célra átadott pénzeszközök ,05 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,03 Társ. és szoc. pol. juttatások ,44 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,89 Felújítások ,14 Felhalmozási kiadások ,0 Finanszírozási kiadások ,43 Tartalékok ,00 Összesen: ,1 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 43,1 %-os. A működési kiadások teljesítése időarányos. A felújítások előirányzatának 80,14 %-os teljesülését a 009. évre betervezett felújítások I. félévben történő megvalósulása magyarázza. Egyetlen kivételt a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokkjának és fűtési rendszerének korszerűsítése képez, mely összköltségének pályázott állami támogatás része szerepel ugyan a kiadási előirányzatok közt, de a kivitelezés 009. II. félévében valósul meg. A felhalmozási kiadások 139,0 %-os teljesítését a járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos kiadások e forintos teljesítése okozza. E kiadások fedezete egyrészt a költségvetésünkben biztosított e forintos önerő, mely a Pályázati Tartalék Alap részét képezi, másrészt pedig az elnyert pályázati támogatás. Az önerő teljesítésnek megfelelő arányos előirányzat még nem került átvezetésre a fejlesztési kiadások közé, illetve a pályázattal összefüggésben még nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, értelemszerűen a pályázati támogatás összege sem került előirányzatosításra. A finanszírozási kiadások előirányzata a fejlesztési hitelek 009. évi tőketörlesztő részleteit tartalmazza. E kiadási jogcím 47,43 %-os teljesítését a 008. december 31-i e forintos folyószámla-hitel állományának visszatöltése magyarázza. A fejlesztési hitelek tőketörlesztéseinek teljesítése 46,94 %-os. Már 008. évben megkezdődtek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés. számú melléklete tartalmazza.

5 Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata 009. június 30-án: e forint Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka 3 1 Környezetvédelmi alap tartaléka 989 Csatorna céltartalék Pályázati Tartalék Alap Járdaépítési Alap Városi Erzsébet Kórház céltartalék Felhalmozási tartalék 305 Működési célú tartalék: Polgármesteri Hivatal céltartalék ebből: sportegyesületek támogatása 500 civil pályázati tartalék 500 helyijárat üzemeltetés kórház céltartalék új Tudás-Műveltség Program 1 09 szemétszállítás Polgármesteri Hivatal általános tartalék GAESZ általános tartalék 11 3 Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 009. I. félévi teljesített összkiadások 1,08 %-át képviselik a felhalmozási kiadások, ide számítva a fejlesztési hitelek kamatait is I. félévében befejezett fejlesztések az alábbiak voltak: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Városi Köztemető felújítása Belterületi útfelújítás Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint eszközök, fűnyíró traktor, ultrahang terápiás készülék, gépkocsi riasztó berendezés vásárlása Folyamatban lévő fejlesztések: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Járóbeteg szakellátás fejlesztése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az új krónikus ágyak elhelyezésével kapcsolatos fejlesztés megvalósítása

6 Pályázati stádiumban lévő fejlesztések: Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Térfigyelő rendszer kiépítése Közterületi járdák felújítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem Intézményrendszer 009. augusztus 1-től tovább bővülnek Olaszfalu Községi Önkormányzattal a 007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van. Önkormányzatunk a Társulási Megállapodások ez irányú módosítását az 53/009.(III.30.)Kt., illetve az 54/009.(III.30.)Kt. számú határozatokkal hagyta jóvá. Létszámkeret 009. I. félévében Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem hozott olyan döntést, mely az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretében változást eszközölt volna. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 009. szeptember 1.. Ottó Péter polgármester

7 009. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 009. évi költségvetését az 7/009.( II.3.) rendeletével fogadta el. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 009. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 009. január 1-jétől forint. A 138/199.(X.8.) Korm. rendelet 15.. () bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 009. évben 550 forint/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 009. évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 009. évben forint/ pedagógus. A 6/009. ( I.0.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 009.évi havi kereset-kiegészítéséről. A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérkifizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb Ft. A számvitelről szóló, többször módosított 000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 49/000.(XII.4.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.

8 A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal I. félévében a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás és a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 009.augusztus 01-ével újabb taggal bővült. Bakonybél és Pénzesgyőr községekhez, illetve Zirc városához csatlakozott Olaszfalu község is. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel ,64% Átvett pénzeszköz Működésre ,00% Felhalmozásra ,00% Intézményfinanszírozás ,80% Pályázati lehetőségek kihasználásával e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 174 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 340 e forint (különféle programok) - Apáczai Könyvkiadó 64 e forint - Szociális Munkaügyi Minisztérium 100 e forint - Reneszánsz túrák 15 e forint - Nemzeti Kulturális Alap e forint Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,75% Munkaadókat terhelő járulék ,84% Dologi kiadások ,67% Felhalmozási kiadások ,00%

9 Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány 5 04 e forint. Zirc, Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

10 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szöveges értékelése a 009. I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 009. I. féléves folyamatos és zavartalan működésének gazdasági és pénzügyi feltételei az I. fél évre vonatkozóan biztosítottak voltak. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk, lejárt köztartozásunk, szállítói tartozásunk nincs. Gazdálkodásunkat az első félév adatai alapján az alábbi táblázatok mutatják be: Bevételeink alakulása: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Intézményi működési ,6 bevétel Támogatásértékű ,6 működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzat és költségvetési szervtől Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen A táblázat magyarázata: Bevételeink legjelentősebb részét 79% - a TB alapoktól kapott OEP támogatás jelenti, kisebb, de fontos részét 11%-ban saját bevételeink teszik ki. A felügyeleti szervtől kapott támogatás a központilag juttatott 13. havi illetmény kiadásainak forrásaként szolgál.

11 Pénzmaradványunk e Ft. Ennek része az intézményi struktúra átalakításra még 007 évben pályázati úton elnyert e Ft, mely felhasználását 009 második félévében tervezzük összhangban a TIOP.1.3. Kistérségi Járóbetegellátó Központ építésével évről áthozott maradványunk e Ft., melyet szintén 009 második félévében kívánunk felhasználni a Mozgásszervi Rehabilitáció épületének tetőtér kialakításához intézményi beruházás címen, szintén összhangban a TIOP.1.3. pályázattal. A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a fentiek mellett az első félévben beszerzett számítástechnikai programok, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzésének forrásához kívánjuk felhasználni. A működési célra jóváhagyott előirányzat módosítását kezdeményezzük fejlesztési célra. Kiadások alakulása: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatnak Pénzmaradvány ( évi pályázati pénz) Felújítás, beruházás Összesen ,6 A táblázat magyarázata: A kiadásaink 60 %-a bér és járulékköltség. A tervezett bér és járulék teljesítési adatai a személyi juttatásoknál 47 %, a járulékok 46 %. Dologi és folyókiadások teljesítési adatai a szigorú és költségtakarékos gazdálkodásnak megfelelően 4 %-ban valósult meg. A véglegesen átadott pénzeszköz ezer Ft, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére - a pénzügyileg előirt határidőre - utalt 008. évi visszatérítendő kölcsön 009. évre eső összege (a teljes összeg 50 %-a). A 009. év második félévében a működési célra jóváhagyott 008. évi pénzmaradványunk terhére, felújítás és beruházás előirányzatra - fejlesztési célra - történő átcsoportosítást kezdeményezzük a TIOP.1.3. pályázattal összhangban lévő tetőtér átalakítás megvalósíthatósága miatt.

12 Összességében kiadásainkat az éves előirányzat 43,6 % - ában teljesítettük., mely várhatóan a második félév végére - az önerőből végzendő beruházás nagyobb volumene miatt - 100% körül realizálódik. Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, 009. augusztus 05. dr. Tótth Árpád igazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató

13 1. számú melléklet 009. I. FÉLÉVI PÉNZELLÁTÁS Cím Alcím Intézmény 009. évi eredeti ei évi hatályos ei. Teljesítés 009. június 30. Teljesítés %- a Január Február Március Április Május Június Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , GAESZ , Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Zirc , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények összesen: , Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft , Tanuszoda , Mindösszesen: ,

14 . számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 009. I. FÉLÉVÉBEN Megnevezés Hitelek állománya 008.december 31. Adósságszolgálat alakulása Tőketörlesztés Adósságszolgálatból: Kamat Hitelek állománya 009.június 30. Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Kötvény* Hitel összesen: * Devizában fennálló tartozás az MTB i, illetve i deviza középárfolyamán értékelve.

15 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TEJLESÍTÉSE 5. sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel , Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad , Pénzesgyőr (Oktatási társulás) , Bakonybél (Oktatási társulás) , Lókút (Oktatási társulás) , Tourinform műk ,00 MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám ,00 68 Munkaügyi Központ EP választások , Közcélú fogl-ok támogatása Gáz érdekeltségi hozzájár ,00 00 FVM fásítás ,00 4 Kisház árbevétel ,49 46 Hitelfelvétel , "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám ,00 Közlekedési támog , Köztemetés ,00 ÁFA bevétel , Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám ,54 544

16 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés , SZJA helyben maradó rész , évi kereset-kiegészítés , Működésképtelen helyi önk. tám Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése , Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program , 4 6 CÉDE Városi Temető felújítás , TEUT Útfelújítás , Közműfejlesztési támogatás Helyi közforgalmú közlekedés tám ,00 18 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás ,00 55 Új Tudás-Műveltség program ,50 47 Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó ,73 71 Gépjárműadó , Talajterhelési díj Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Földbérlet ,00 6 Közterület foglalás , Lakbér Munkáltatói kölcsön , Kamatmentes kölcsön , Érdekeltségi hozzájárulás , Bakonykarszt bérl.d , Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés ,04 108

17 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés , Otthonteremtési támogatás , ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) , Előző évet érintő visszatérítés évi jövedelemkülönbség eloszt HEFOP , Testvérvárosi találkozó , ZKTT átvett pe. (007. évi norm.elsz.) , ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) , ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) , ZKTT átvett pe. egyéb (PV) ,00 31 Pü-i befektetések bevétele , Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézm , Német Kisebbségi Önkormányzat , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korr , Mindösszesen ,

18 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs Önkorm. igazg. tev , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Körzeti igazg. Feladat , ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: 0 0 0, Utak-hidak , Város- és községgazd , ebből: Közterület felügyeleti szolg , ebből: Közműnyilvántartás , ebből: városi főépítész költsége ,00 79 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ,00 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás , Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak , Szennyvízkezelés , Szemétszállítás , Közvilágítás , Síkosságmentesítés (szóróanyag) , Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: , Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése , Sportpálya üz. És felújítás , Sportfeladatok , PV feladatok , Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Adósságcsökkentési tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell , Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély ,73 195

19 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés ,00 Háziorvosi rendelő költségei , Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat , fejlesztési hitel "A" hitelcél , "B" hitelcél , KÖZKINCS hitel ,00 90 Folyószámlahitel , Rulírozó hitel Kötvény ,0 05 Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Biztosítási díjak , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , MTT tagdíj ,00 TÖOSZ tagdíj ,00 Magyar Urbanisztikai Társaság ,00 ITÖSZ ,00 BÖSZ + ZKTT tagdíj ,15 50 Háziorvosi ügyeleti díj , LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj ,00 43 Városi Ösztöndíj ,67 15 Tüzoltó Köztestület , Ösztöndij/ Bursa Hungarica ,00 Bakonyi Természettud. Múzeum ,00 39 Segítő Kezek Alapítvány ,7 60 Együtt a Könyvtárért Alapítvány ,00 10

20 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. Vp.M.Főegyh. Karitasz ,00 39 III. Béla Gimnázium ,00 "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány ,00 39 Zirci Országzászló Alapítvány ,00 Horgászegyesület ,00 39 "Kőketánc" Alapítvány ,3 39 Zirc Városi Vegyeskórus ,00 Sportegyesületek támogatása ,00 Civil pályázati Alap ,00 Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft , ebből Uszoda , Reguly Iskoláért Alapítvány ,00 Kamatmentes kölcsön ,00 90 Gimnázium fűtéstámogatása ,00 Helyijárat üzemeltetési támogatás , Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: , Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás , Volt MHSZ működési költség , Fűtési alapdíj , Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad , Otthonteremtési támogatás , Előző évi befizetési kötelezettség , EP választások ,81 50 Testvérvárosi találkozó , Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) ,00 Céltartalék (Kórház) ,00 Környezetvédelmi Alap ,00 Felhalmozási tartalék ,00 Felhalmozási céltartalék (csatorna) ,00 Pályázati Tartalék Alap ,00 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék ,00 Tartalék ,00 Polgármesteri Hivatal össz.: , Német Kisebbségi Önkorm , Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: , Önállóan gazdálkodó intézm , Önkormányzat összesen: ,

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben