ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember10 -i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 009. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 7/009.(II.3.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. év I. féléve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal módosította (4 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek ,70 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,55 ebből: helyi adók ,90 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,93 Állami támogatások, kiegészítések ,17 Működési célra átvett pénzeszközök ,7 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,64 Finanszírozási bevételek ,1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,68 Összesen: ,88 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 47,88 %-os, mely összességében időarányosnak mondható. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek viszonylag alacsony teljesülési szintjét az alábbiak okozzák: Ezen előirányzat két főbb tételből tevődik össze. Egyrészt az ingatlanértékesítés tervezett bevételéből, másrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésének kamatbevételéből évre tervezett ingatlanértékesítések előreláthatóan a II. félévben

3 realizálódnak. A kötvénykibocsátás forrásának lekötéséből származó bevétel 53,06 %-ban teljesült az előirányozotthoz képest. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatának 6,17 %-os teljesülését egyrészt a központosított előirányzatok közel 100 %-os teljesülése, másrészt az előző évi visszatérülések e forintos összegének teljesítésben való megjelenése okozza. (Ezen összeg előirányzata az előző évi pénzmaradvány előirányzatának részét képezi.) Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forintban) Települési kisebbségi önkormányzatok általános támogatása 85 Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 59 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 55 Prémium évek program támogatása 4 6 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 18 Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) Új Tudás-Műveltség Program 47 Összesen: Önkormányzatunk ebben az évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb fejlesztési célú állami támogatásban: Összeg Megnevezés (e forint) Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása(céde) Városi Köztemető felújítása Összesen: Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének alacsony, 17,68 %-os teljesülésének magyarázata a következő. Az előirányzat több mint 70 %-át egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel, másrészt pályázati támogatás alkotja. Mindkét forrás felhasználása feltételekhez kötött.

4 Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az e forintos folyószámla-hitelkeretét június 30-án a folyószámla hitelállományunk e forint volt. (E hitel igénybevételével összefüggésben 009. I. félévében 898 e forintos kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.) KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,05 Munkaadókat terhelő járulékok ,86 Dologi kiadások ,9 ebből: fejlesztési hitelek kamatai ,78 Működési célra átadott pénzeszközök ,05 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,03 Társ. és szoc. pol. juttatások ,44 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,89 Felújítások ,14 Felhalmozási kiadások ,0 Finanszírozási kiadások ,43 Tartalékok ,00 Összesen: ,1 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 43,1 %-os. A működési kiadások teljesítése időarányos. A felújítások előirányzatának 80,14 %-os teljesülését a 009. évre betervezett felújítások I. félévben történő megvalósulása magyarázza. Egyetlen kivételt a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokkjának és fűtési rendszerének korszerűsítése képez, mely összköltségének pályázott állami támogatás része szerepel ugyan a kiadási előirányzatok közt, de a kivitelezés 009. II. félévében valósul meg. A felhalmozási kiadások 139,0 %-os teljesítését a járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos kiadások e forintos teljesítése okozza. E kiadások fedezete egyrészt a költségvetésünkben biztosított e forintos önerő, mely a Pályázati Tartalék Alap részét képezi, másrészt pedig az elnyert pályázati támogatás. Az önerő teljesítésnek megfelelő arányos előirányzat még nem került átvezetésre a fejlesztési kiadások közé, illetve a pályázattal összefüggésben még nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, értelemszerűen a pályázati támogatás összege sem került előirányzatosításra. A finanszírozási kiadások előirányzata a fejlesztési hitelek 009. évi tőketörlesztő részleteit tartalmazza. E kiadási jogcím 47,43 %-os teljesítését a 008. december 31-i e forintos folyószámla-hitel állományának visszatöltése magyarázza. A fejlesztési hitelek tőketörlesztéseinek teljesítése 46,94 %-os. Már 008. évben megkezdődtek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés. számú melléklete tartalmazza.

5 Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata 009. június 30-án: e forint Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka 3 1 Környezetvédelmi alap tartaléka 989 Csatorna céltartalék Pályázati Tartalék Alap Járdaépítési Alap Városi Erzsébet Kórház céltartalék Felhalmozási tartalék 305 Működési célú tartalék: Polgármesteri Hivatal céltartalék ebből: sportegyesületek támogatása 500 civil pályázati tartalék 500 helyijárat üzemeltetés kórház céltartalék új Tudás-Műveltség Program 1 09 szemétszállítás Polgármesteri Hivatal általános tartalék GAESZ általános tartalék 11 3 Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 009. I. félévi teljesített összkiadások 1,08 %-át képviselik a felhalmozási kiadások, ide számítva a fejlesztési hitelek kamatait is I. félévében befejezett fejlesztések az alábbiak voltak: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Városi Köztemető felújítása Belterületi útfelújítás Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint eszközök, fűnyíró traktor, ultrahang terápiás készülék, gépkocsi riasztó berendezés vásárlása Folyamatban lévő fejlesztések: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Járóbeteg szakellátás fejlesztése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az új krónikus ágyak elhelyezésével kapcsolatos fejlesztés megvalósítása

6 Pályázati stádiumban lévő fejlesztések: Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Térfigyelő rendszer kiépítése Közterületi járdák felújítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem Intézményrendszer 009. augusztus 1-től tovább bővülnek Olaszfalu Községi Önkormányzattal a 007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van. Önkormányzatunk a Társulási Megállapodások ez irányú módosítását az 53/009.(III.30.)Kt., illetve az 54/009.(III.30.)Kt. számú határozatokkal hagyta jóvá. Létszámkeret 009. I. félévében Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem hozott olyan döntést, mely az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretében változást eszközölt volna. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 009. szeptember 1.. Ottó Péter polgármester

7 009. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 009. évi költségvetését az 7/009.( II.3.) rendeletével fogadta el. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 009. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 009. január 1-jétől forint. A 138/199.(X.8.) Korm. rendelet 15.. () bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 009. évben 550 forint/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 009. évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 009. évben forint/ pedagógus. A 6/009. ( I.0.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 009.évi havi kereset-kiegészítéséről. A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérkifizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb Ft. A számvitelről szóló, többször módosított 000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 49/000.(XII.4.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.

8 A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal I. félévében a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás és a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 009.augusztus 01-ével újabb taggal bővült. Bakonybél és Pénzesgyőr községekhez, illetve Zirc városához csatlakozott Olaszfalu község is. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel ,64% Átvett pénzeszköz Működésre ,00% Felhalmozásra ,00% Intézményfinanszírozás ,80% Pályázati lehetőségek kihasználásával e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 174 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 340 e forint (különféle programok) - Apáczai Könyvkiadó 64 e forint - Szociális Munkaügyi Minisztérium 100 e forint - Reneszánsz túrák 15 e forint - Nemzeti Kulturális Alap e forint Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,75% Munkaadókat terhelő járulék ,84% Dologi kiadások ,67% Felhalmozási kiadások ,00%

9 Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány 5 04 e forint. Zirc, Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

10 Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szöveges értékelése a 009. I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 009. I. féléves folyamatos és zavartalan működésének gazdasági és pénzügyi feltételei az I. fél évre vonatkozóan biztosítottak voltak. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk, lejárt köztartozásunk, szállítói tartozásunk nincs. Gazdálkodásunkat az első félév adatai alapján az alábbi táblázatok mutatják be: Bevételeink alakulása: Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Intézményi működési ,6 bevétel Támogatásértékű ,6 működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzat és költségvetési szervtől Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen A táblázat magyarázata: Bevételeink legjelentősebb részét 79% - a TB alapoktól kapott OEP támogatás jelenti, kisebb, de fontos részét 11%-ban saját bevételeink teszik ki. A felügyeleti szervtől kapott támogatás a központilag juttatott 13. havi illetmény kiadásainak forrásaként szolgál.

11 Pénzmaradványunk e Ft. Ennek része az intézményi struktúra átalakításra még 007 évben pályázati úton elnyert e Ft, mely felhasználását 009 második félévében tervezzük összhangban a TIOP.1.3. Kistérségi Járóbetegellátó Központ építésével évről áthozott maradványunk e Ft., melyet szintén 009 második félévében kívánunk felhasználni a Mozgásszervi Rehabilitáció épületének tetőtér kialakításához intézményi beruházás címen, szintén összhangban a TIOP.1.3. pályázattal. A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a fentiek mellett az első félévben beszerzett számítástechnikai programok, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzésének forrásához kívánjuk felhasználni. A működési célra jóváhagyott előirányzat módosítását kezdeményezzük fejlesztési célra. Kiadások alakulása: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat előirányzat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatnak Pénzmaradvány ( évi pályázati pénz) Felújítás, beruházás Összesen ,6 A táblázat magyarázata: A kiadásaink 60 %-a bér és járulékköltség. A tervezett bér és járulék teljesítési adatai a személyi juttatásoknál 47 %, a járulékok 46 %. Dologi és folyókiadások teljesítési adatai a szigorú és költségtakarékos gazdálkodásnak megfelelően 4 %-ban valósult meg. A véglegesen átadott pénzeszköz ezer Ft, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére - a pénzügyileg előirt határidőre - utalt 008. évi visszatérítendő kölcsön 009. évre eső összege (a teljes összeg 50 %-a). A 009. év második félévében a működési célra jóváhagyott 008. évi pénzmaradványunk terhére, felújítás és beruházás előirányzatra - fejlesztési célra - történő átcsoportosítást kezdeményezzük a TIOP.1.3. pályázattal összhangban lévő tetőtér átalakítás megvalósíthatósága miatt.

12 Összességében kiadásainkat az éves előirányzat 43,6 % - ában teljesítettük., mely várhatóan a második félév végére - az önerőből végzendő beruházás nagyobb volumene miatt - 100% körül realizálódik. Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, 009. augusztus 05. dr. Tótth Árpád igazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató

13 1. számú melléklet 009. I. FÉLÉVI PÉNZELLÁTÁS Cím Alcím Intézmény 009. évi eredeti ei évi hatályos ei. Teljesítés 009. június 30. Teljesítés %- a Január Február Március Április Május Június Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , GAESZ , Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Zirc , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények összesen: , Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft , Tanuszoda , Mindösszesen: ,

14 . számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 009. I. FÉLÉVÉBEN Megnevezés Hitelek állománya 008.december 31. Adósságszolgálat alakulása Tőketörlesztés Adósságszolgálatból: Kamat Hitelek állománya 009.június 30. Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Kötvény* Hitel összesen: * Devizában fennálló tartozás az MTB i, illetve i deviza középárfolyamán értékelve.

15 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TEJLESÍTÉSE 5. sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel , Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad , Pénzesgyőr (Oktatási társulás) , Bakonybél (Oktatási társulás) , Lókút (Oktatási társulás) , Tourinform műk ,00 MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám ,00 68 Munkaügyi Központ EP választások , Közcélú fogl-ok támogatása Gáz érdekeltségi hozzájár ,00 00 FVM fásítás ,00 4 Kisház árbevétel ,49 46 Hitelfelvétel , "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám ,00 Közlekedési támog , Köztemetés ,00 ÁFA bevétel , Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám ,54 544

16 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés , SZJA helyben maradó rész , évi kereset-kiegészítés , Működésképtelen helyi önk. tám Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése , Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program , 4 6 CÉDE Városi Temető felújítás , TEUT Útfelújítás , Közműfejlesztési támogatás Helyi közforgalmú közlekedés tám ,00 18 Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás ,00 55 Új Tudás-Műveltség program ,50 47 Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó ,73 71 Gépjárműadó , Talajterhelési díj Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Földbérlet ,00 6 Közterület foglalás , Lakbér Munkáltatói kölcsön , Kamatmentes kölcsön , Érdekeltségi hozzájárulás , Bakonykarszt bérl.d , Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés ,04 108

17 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i tejlesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos június %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés , Otthonteremtési támogatás , ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) , Előző évet érintő visszatérítés évi jövedelemkülönbség eloszt HEFOP , Testvérvárosi találkozó , ZKTT átvett pe. (007. évi norm.elsz.) , ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) , ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) , ZKTT átvett pe. egyéb (PV) ,00 31 Pü-i befektetések bevétele , Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézm , Német Kisebbségi Önkormányzat , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korr , Mindösszesen ,

18 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs Önkorm. igazg. tev , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Körzeti igazg. Feladat , ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: 0 0 0, Utak-hidak , Város- és községgazd , ebből: Közterület felügyeleti szolg , ebből: Közműnyilvántartás , ebből: városi főépítész költsége ,00 79 ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ,00 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás , Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak , Szennyvízkezelés , Szemétszállítás , Közvilágítás , Síkosságmentesítés (szóróanyag) , Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: , Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése , Sportpálya üz. És felújítás , Sportfeladatok , PV feladatok , Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Adósságcsökkentési tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell , Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély ,73 195

19 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés ,00 Háziorvosi rendelő költségei , Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat , fejlesztési hitel "A" hitelcél , "B" hitelcél , KÖZKINCS hitel ,00 90 Folyószámlahitel , Rulírozó hitel Kötvény ,0 05 Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Biztosítási díjak , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , MTT tagdíj ,00 TÖOSZ tagdíj ,00 Magyar Urbanisztikai Társaság ,00 ITÖSZ ,00 BÖSZ + ZKTT tagdíj ,15 50 Háziorvosi ügyeleti díj , LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj ,00 43 Városi Ösztöndíj ,67 15 Tüzoltó Köztestület , Ösztöndij/ Bursa Hungarica ,00 Bakonyi Természettud. Múzeum ,00 39 Segítő Kezek Alapítvány ,7 60 Együtt a Könyvtárért Alapítvány ,00 10

20 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 009. június 30-i teljesítésből szám szám évi évi 009. Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos június %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. Vp.M.Főegyh. Karitasz ,00 39 III. Béla Gimnázium ,00 "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány ,00 39 Zirci Országzászló Alapítvány ,00 Horgászegyesület ,00 39 "Kőketánc" Alapítvány ,3 39 Zirc Városi Vegyeskórus ,00 Sportegyesületek támogatása ,00 Civil pályázati Alap ,00 Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft , ebből Uszoda , Reguly Iskoláért Alapítvány ,00 Kamatmentes kölcsön ,00 90 Gimnázium fűtéstámogatása ,00 Helyijárat üzemeltetési támogatás , Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: , Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás , Volt MHSZ működési költség , Fűtési alapdíj , Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad , Otthonteremtési támogatás , Előző évi befizetési kötelezettség , EP választások ,81 50 Testvérvárosi találkozó , Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) ,00 Céltartalék (Kórház) ,00 Környezetvédelmi Alap ,00 Felhalmozási tartalék ,00 Felhalmozási céltartalék (csatorna) ,00 Pályázati Tartalék Alap ,00 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék ,00 Tartalék ,00 Polgármesteri Hivatal össz.: , Német Kisebbségi Önkorm , Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: , Önállóan gazdálkodó intézm , Önkormányzat összesen: ,

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE Sor- 1/6 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2011.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.11.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember15 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (adatok ezer forintban) 1.sz. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Bevételi jogcím 2010. évi eredeti %-a I. Mûködési bevételek 1. Intézményi müködési

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.év Megnevezés Bevétel Kiadás Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. sz. melléklet A. Működési költségvetés bevételei összesen 708 515 1 254 143 1 254 178 A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben