ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember15 -i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember15 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 1/2007.(II.11.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év I. féléve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal e forinttal módosította (3 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban Bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,26 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,35 ebből: helyi adók ,86 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,98 Állami támogatások, kiegészítések ,44 Működési célra átvett pénzeszközök ,45 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,21 Finanszírozási bevételek ,33 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,18 Összesen: ,40 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 62,40 %-os. A teljesítés valamennyi bevételi jogcím esetében időarányos. Jelentős eltérés tapasztalható azonban a Felhalmozási célra átvett pénzeszközök tekintetében. Ennek oka, hogy több, e jogcím esetében megjelenő tétel még nem került előirányzatosításra.

3 Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forint) Kisebbségi önkormányzat támogatása 498 Vizitdíj visszatérítésének támogatása 45 Nyári szoc, gyermek étkeztetés támogatása 420 Prémium évek program évi keresetemelés fedezete Létszámcsökkentéses pályázati támogatás Közműfejlesztési támogatás 64 Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 227 Összesen: Önkormányzatunk ebben az évben is igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb központi állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forint) évi 13. havi juttatás évre jutó része Egyszeri kereset-kiegészítés fedezete Összesen: Önkormányzatunk az idei évben is pályázatot nyújtott be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg.

4 2008. évben megkezdődtek, illetve megkezdődnek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A Vp. és térsége szennyvízelv. és kezeléshez ( A hitelcél) kapcsolódó kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelünk meghosszabbított rendelkezésre tartása július hónapban ismét lejárt. Önkormányzatunk újra a hitelszerződés módosítását kezdeményezte. Az MFB október 11-ig engedélyezte a rendelkezésre tartási határidő módosítását. E határidő lejártát követően gondoskodni kell a fejlesztéshez szükséges forrás újbóli megteremtéséről. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete évben döntött e forint összegben CHF alapú kötvény kibocsátásáról. A kötvény január 31-én kibocsátásra került. A kibocsátáskori CHF árfolyam kedvező alakulása miatt Önkormányzatunk e forint árfolyam-nyereségre tett szert. Ezen összeg egy elkülönített alszámlára került. A e forintot Önkormányzatunk a számlavezető pénzintézetnél rendkívül kedvező kamatozással lekötötte. A kamatbevétel I. félévre jutó összege e forint, mely szintén az elkülönített számlára került átvezetésre. Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az e forintos folyószámla-hitelkeretét június 30-án a folyószámla hitelállományunk e forint volt első félévében munkabér hitel felvételére nem volt szükség. KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,22 Munkaadókat terhelő járulékok ,23 Dologi kiadások ,07 Működési célra átadott pénzeszközök ,23 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,02 Társ. és szoc. pol. juttatások ,09 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,90 Felújítások ,76 Felhalmozási kiadások ,897 92,94 Finanszírozási kiadások ,08 Tartalékok ,00 Összesen: ,20 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 44,20 %-os. A kiadások kiadás nemenkénti teljesülése a felhalmozási célra átadott pénzeszközök tekintetében elmarad az időarányostól. Ennek oka, a Vp. és térsége szennyvízelv. és kezelési projekttel összefüggésben, az alacsony I. félévi fizetési kötelezettség.

5 Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata június 30-án: e forint Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka Környezetvédelmi alap tartaléka Csatorna céltartalék Pályázati Tartalék Alap Városi Erzsébet Kórház céltartalék Működési célú tartalék: Polgármesteri Hivatal céltartalék Városi Erzsébet Kórház céltartalék Polgármesteri Hivatal általános tartalék GAESZ általános tartalék Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a hatályos előirányzat 13,20 %-a. A legtöbb fejlesztés pályázati forrás függvénye, előkészítésük folyamatban van. INTÉZMÉNYRENDSZER Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan augusztus 31-től tovább bővül Lókút Község óvodájával a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van.

6 LÉTSZÁMKERET Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan I. félévében az alábbi módosításokat eszközölte: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tekintetében 1 fő pedagógus létszám került kivezetésre. A Városi Erzsébet Kórház tekintetében a fizikai dolgozók létszámkeretét 10 fővel csökkenteni volt szükséges az üres álláshelyek megszűntetése miatt, továbbá a 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében a közalkalmazotti létszámot mely szintén az intézmény fizikai dolgozói állományát érintette további 5 fővel csökkentette. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, szeptember 5.. Ottó Péter polgármester

7 2008. I. félévi szöveges beszámoló Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja január 1-jétől forint. A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösségvezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja évben 5250 forint/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/ pedagógus. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel ,04% Átvett pénzeszköz Működésre ,46% Felhalmozásra ,00% Intézményfinanszírozás ,77%

8 Pályázati lehetőségek kihasználásával e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 110 e forint - Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány 121 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 100 e forint - Műsorszolgáltatási Alap e forint - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 330 e forint - Apáczai Könyvkiadó 148 e forint Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,16% Munkaadókat terhelő járulék ,90% Dologi kiadások ,24% Felhalmozási kiadások ,41% június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány e forint. Zirc, Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

9 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. 219/2008. Szöveges értékelés a I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET I. féléves gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések jelentős szigorítást és költségracionalizálást jelentettek az előző évekhez képest - főleg az üzemeltetési költségek csökkenésénél (személyi juttatások, anyag beszerzés) jelentkeztek érzékelhetően. A 2007 év végén és 2008 év elején meghozott döntések hatása, májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását év végén, a 60 napon túli adósságállományunk 53,9 millió Ft volt. Ez az állomány ugyan 2007 októbere óta nem nőtt jelentősen, de a felgyűlt késedelmi kamatok miatt nehezen kezelhetővé vált. Az adósságállomány kezeléséről 2008 év lején tárgyalást kezdeményezett a fenntartó ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT március hónapban, megoldásként a két intézmény társulási megállapodást kötött, mely során a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 40+7 millió Ft, Zirc Város Önkormányzata 6,9 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 60 napon túli adósság állományunk csökkentésére. A fenti intézkedés hatására április hónapban a 60 napon túli adósság állományunk szinte teljes mértékben eltűnt január hónap első napjaiban Intézményünktől az OEP visszavont 13,8 millió Ft finanszírozást (a Veszprém Megyei intézményi struktúra átalakítás sikertelensége miatt). Ez a visszavonás súlyosan érintette Kórházunkat, mivel az összeg az akkori egy havi finanszírozásunk felét jelentette. Akkor az aktuális likviditási problémát a bankszámlánkon zárolt összeg ideiglenes feloldásával sikerült megoldanunk. A zárolt összeg március hónapban visszapótlásra került. Azóta dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter írásban elismerte, hogy az érintett pályázat során a kitűzött célok vis maior okán nem valósulhattak meg, és felmentette az érintett intézményeket (közöttük Kórházunkat is) ennek negatív következményei alól (pl. 3 évre kizárás minden EU pályázatóból), de a visszavonás érvénytelenítéséről, és ismételt kifizetéséről döntés, rendelkezés nem született Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88)

10 A költség racionalizálás során március hónapban 5 fő létszám leépítésére került sor. Megszüntetésre került az éjszakai portaszolgálat, és a telefonközpont digitalizálásával a telefonközpont szolgálat, valamint a beteghordók létszáma is csökkent. A létszámleépítés költségeinek fedezésére, a Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztérium felé 2,8 millió Ft értékben, mely támogatás elnyerésével likviditásunk tovább javulhat. II. Személyi változások o március 31-ével az intézmény gazdasági vezetője nyugdíjba vonult. o április 01-ével Varsányi Attila Közgazdászt (korábban a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pénzügyi Osztályának vezetőjét) bízta meg az Intézmény igazgatója a gazdasági vezetői feladatok ellátásával. III. A április 01-től megtett intézkedések o április-június hónapban az Intézmény stabil működést mutatott. A bevételek emelkedését az ágykihasználtság jelentős növelésével értük el. Az intézkedések hatására május-június hónapokban minimális nyereséget realizálhattunk. o A gazdasági területen kezdeményeztük a rendkívül elavult, a vezetés számára csak egészen minimális információ nyújtására képes TATIGAZ könyvelő program cseréjét egy, az Intézmény teljes gazdálkodását átfogó (könyvelés, ráktárak, élelmezés, kötelezettségvállalás, osztályos igénylés, cash-flow, stb.) gazdasági programra. Kemény tárgyalások után sikerült CompuTrend Kft-vel szerződést kötnünk nagyon kedvező feltételekkel. o Tárgyalásokat kezdeményeztünk a szintén elavult DOS alapú betegellátó rendszer (FŐNIX) program frissítésére is. Ez a frissítés már évek óta napirenden volt, de a tárgyalások rendre megakadtak. A tárgyalások eredményeképpen sikerült olyan szerződést kötnünk, melyben az Intézményt többlet kiadás, kötelezettség (sem a jelenben, sem a jövőben) nem terheli és az új, modern szoftver telepítése után a régi költségek mindössze 4/5-ét kell fizetnünk. Az átállás mind a gazdasági területen, mind a betegellátás területén zökkenőmentesen megtörtént III. negyedévében a gazdasági szoftver újabb moduljainak bevezetése történik meg. o A fenti informatikai fejlesztés hardver téren kapacitásbővítést igényelt, 5 db. számítógépet vásároltunk, a központi szerverünket, a hálózatot is minimális mértékben bővítettük. Erre a bővítésre a június havi teljesítéseink alapján képződött nyereségünk adott alapot. o Adományként 10 db használt, de a jelenlegieknél sokkal jobb minőségű monitort szereztünk be. - 2/5. oldal -

11 o Lecserélésre került az elavult modemes banki átutalási rendszer, a Zirci Takarékszövetkezetnél is már használható modernebb, internet alapú Electra rendszerre. o Intenzív tárgyalásokat kezdtünk a Kórház beszállítóival (élelmiszer, gyógyszer, szakmai anyag) a költségek csökkentéséről, mely tárgyalások hatására június hónapban több szerződésünket újra tárgyaltuk. A tárgyalások eredményeképpen az élelmiszer alapanyag beszerzéseink (növekvő beteglétszám alapján is) havi 300 eftal csökkent. Folyamatosan próbálunk arra is törekedni, hogy a helyi beszállítókat részesítsük előnyben. o Új, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő szerződéseket kötöttünk a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásunkat igénybe vevő vállalkozásokkal. o Sikerült a gazdasági részen dolgozók munkahelyi komfort érzetét javítani az elavult kb. 30 éves irodabútorok cseréjével. o Átalakítottuk és az előírásoknak megfelelő másik helyiségbe költöztettük az Intézeti pénztárt. o Dolgozóinknak és vendégeinknek, májustól az ebédrendelés, étkezés terén jobb minőségű szolgáltatást nyújtunk, a többfajta menü választék bevezetésével. Átalakítottuk az ebédrendelés menetét. A gazdasági informatikai rendszer kiterjesztésével a végéig vonalkódos ebédjegyeket adhatunk ki, mellyel tovább egyszerűsödik kollégáink munkája. IV. Intézményi támogatások A Zirc Városi Polgármesteri Hivatalon, mint fenntartón keresztül I. félévében Ft támogatás érkezett Intézményünkhöz, ebből Ft a Veszprém Megyei Önkormányzattól a társulási szerződés keretében érkezett. A Magyar Államkincstáron keresztül a 2008 év eleji bérpolitikai intézkedésekkel összefüggésben havonta Ft; a évben kifizetésre kerülő 2007 évi 1/2 13. havi bér fedezetére szintén az Államkincstártól Ft érkezett. Az OEP-től, mint finanszírozótól első félévben a javuló gazdálkodásunknak köszönhetően havonta növekvő bevételt realizálhattunk, melynek összege I. félévében összesen Ft-ot tett ki. V. Mutatószámok o A fekvőbeteg ellátás 137 ágy kapacitása nem változott az előző időszakhoz képest (ebből 15 ágyat fizikai elhelyezése továbbra sem megoldott). o A járóbeteg ellátás 291 szakorvosi óraszáma szintén változatlan maradt. o Engedélyezett létszámunk csökkent, 110 főre. - 3/5. oldal -

12 o A Bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételi jogcímek Módosított előirányzat /eft/ Teljesítés /eft/ Intézményi saját bevétel Kapott kamat Áfa bevételek TB alapoktól átvett pénzeszköz Felügyeleti szervtől átvett pénzeszk Előző évi pénzmaradvány Függő bevételek Összesen o Kiadások alakulása: Kiadási jogcímek Módosított előirányzat /eft/ Teljesítés /eft/ Személyi juttatások Járulékok Dologi és folyó kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások 461 Függő kiadás -793 Összesen A felhalmozási kiadások részletezése: -1 db szünetmentes tápegység Ft.- értékben -4 db lézernyomtató Ft.- értékben -élelmezési berendezések Ft.- értékben 3 db hűtőszekrény; 3db mikróhullámú sütő; 1 db szeletelő VI. A évben megoldásra váró kiemelt feladatok o Az Intézményi struktúra átalakítás kapcsán 2007 évben kapott 24,8 millió forint felhasználásáról döntés szükséges a járóbetegellátási pályázat függvényében. o Az egynapos sebészeti tevékenység beindítása, folyamatos működésének biztosítása. o Az Intézmény költségeit (esetleges létszám bővítéssel) nem szabad növelnünk. Bevételek növelése az ágykihasználtság maximalizálásával létkérdés emellett meg kell teremteni a többlet szolgáltatások térítés ellenében történő igénybevételének lehetőségét. A finanszírozott, de fizikailag nem hozzáférhető 15-4/5. oldal -

13 betegágy elhelyezése szintén égető (csak ez az intézkedés napi Ft havi 3 millió Ft bevételt eredményezhet). o A minimális havi nyereségünk terhére a legszükségesebb élet- és balesetveszélyt elhárító karbantartásokat, az intézmény működési hatékonyságát növelő beruházásokat, fejlesztéseket el kell végeznünk. o Saját bevételeinket növelni szükséges a már említett térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével, illetve más területeket (élelmezés) a szolgáltatások külső felek részére történő értékesítésével. o Átfogó selejtezési program megvalósítása a jelentős mennyiségű raktározott, használhatatlan, amortizálódott eszközökre vonatkozóan. o Átfogó eszközracionalizálási program megvalósítása a szintén jelentős mennyiségben raktározott, adományból, illetve az intézmény korábbi működési periódusaiból származó, a jelenlegi és a tervezett jövőbeli szakmai profilokban nem használható, de egyébként jó állapotú eszközök, textíliák, műszerek felmérése, értékbecslése és folyamatos értékesítése. VII. Összefoglalás 2008-ban a változó egészségügyi finanszírozás mellett, a fokozott megszorító intézkedésekkel sikerült az Intézmény likviditási helyzetét javítani, stabilizálni. Ennek mentén viszont megállapítható, hogy létszámleépítéssel a költségek csökkentése nem várható, a jelenlegi létszámmal a működés fenntartása a betegellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül időnként nehézségeket okoz. További megtakarítások a működés optimalizálásától, a szervezettség mértékének növelésétől várhatók. Összefoglalásul elmondható, hogy a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával és amennyiben egyéb külső körülmények kedvezőtlen változása (pl.: energia árak növekedése) nem következik be az Intézmény a évet stabilan pénzügyi helyzettel zárhatja. Tisztelt Képviselőtestület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, szeptember 02. dr. Tótth Árpád mb. igazgató Varsányi Attila mb. gazdasági vezető - 5/5. oldal -

14 1. sz. melléklet I. félévi pénzellátás alakulása adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Intézmény évi eredeti ei évi hatályos ei. Teljesítés június 30. Teljesítés %-a Január Február Március Április Május Június 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , GAESZ , Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Iroda , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények összesen: , Városüzemeltetési Kht , Tanuszoda Kht , Mindösszesen: ,

15 2. sz. melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA ig Megnevezés Hitelek állománya XII. 31-én Adósságszolgálat alakulása Adósságszolgálatból: Tőketörlesztés Kamat Éven túli fejlesztési h Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Rulírozó hitel Kötvény Hitel összesen:

16 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELÉNEK TELJESÍTÉSE Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés teljesítés bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. %-a tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: ,00 84 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel , Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0,00 Eplény Körjegyzői felad , Pénzesgyőr (Oktatási társulás) , Bakonybél (Oktatási társulás) , Lókút (Oktatási társulás) , Tourinform műk ,00 Munkaügyi Központ , Közcélú fogl-ok támogatása , Gáz érdekeltségi hozzájár , Kisház árbevétel ,49 46 Hitelfelvétel , "A" hitel cél , KÖZKINCS program ,00 Fejlesztési hitel, kötvény , Bírság, pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám ,00 Közlekedési támog , Otthonteremtési támogatás , OKM érettségi vizsga lebonyolítása , MÖK Erzsébet Kórház , ÁFA bevétel ,00 Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Kisebbségi Önk. tám , SZJA kiegészítés , SZJA helyben maradó rész , Vizitdíj visszatérítésének támogatása ,00 45 Nyári szoc. gyermek étkeztetés , Prémium évek program , havi illetmény előleg (2007.) , évi keresetemelés fedezete , Közműfejlesztési támogatás ,00 64 Egyszeri keresetkiegészítés , TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép , Kerékpárút fejlesztés ,00 596

17 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés teljesítés bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. %-a tám. alapból célra célra kölcs. Sportpálya felújítás , Népszavazásra pénzeszköz átvétel , évi jö.különbség , Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás , Létszámcsökkentéses pályázat tám , Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás ,67 53 Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó , Gépjárműadó , Talajterhelési díj , Vagyonkezelési feladatok 0 7 0, Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Földbérlet , Közterület foglalás , Lakbér ,00 Munkáltatói kölcsön ,54 74 Kamatmentes kölcsön , Bakonykarszt bérl.d , Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) , Ingatlanértékesítés ,00 Részvény , Építésügyi bírság , Szabálysértési bírság , Szakértői díj , Tandíjvisszatérítés ,92 8 Telefondíj térítés , Telefonkészülék térítése ,00 13 EU tám. (Autóbusz terminál) , BULI '91 Alapítvány ,00 Zirc Kultúrájáért Alapítvány ,00 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) , ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) , Pü-i befektetések bevétele , Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézm , Német Kisebbségi Önkormányzat , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korr , Mindösszesen ,

18 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs Önkorm. igazg. tev , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Körzeti igazg. Feladat , ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak , Város- és községgazd , ebből: Közterület felügyeleti szolg , ebből: Közműnyilvántartás , ebből: városi főépítész költsége , ebből: Egyéb városüz.-i feladatok , ebből: Gyepmesteri szolgáltatás , Közcélú foglalkoztás , Helyi közutak, alagutak , Szemétszállítás , Közvilágítás , Síkosságmentesítés (szóróanyag) , Ifjúsági Központ felújítása , Városi Könyvtár felújítása , Iskolakonyha felújítása , Városüzemeltetési felad.össz: , Orvosi ügyelet eszközfejlesztés , Mentőállomás felújítása ,00 30 Járóbeteg szakellátás fejlesztése , Oktatási infrastruktúra fejlesztése , Sportpálya üz. És felújítás , Sportfeladatok , PV feladatok , Népjóléti feladatok 0 0 0, Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám , Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Adósságcsökkentési tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell ,00 70

19 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély , Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés , Háziorvosi rendelő költségei , Vizitdíj kifizetés ,33 42 Nyári gyermek szoc. étkeztetés ,00 Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat , fejlesztési hitel , "A" hitelcél ,00 "B" hitelcél , KÖZKINCS hitel ,00 Folyószámlahitel , Rulírozó hitel , Kötvény , Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Vagyonbiztosítás , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , MTT tagdíj ,00 TÖOSZ tagdíj , Magyar Urbanisztikai Társaság ,00 15 ITÖSZ ,00 22 BÖSZ + ZKTT tagdíj , Háziorvosi ügyeleti díj , LEADER program tagdíj ,00 Zirc és Vidéke Újság ,00 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj ,00 Városi Ösztöndíj , Polgárőrség ,00 Szülőföld program ,00 Zirci Országzászló Alapítvány , Tüzoltó Köztestület , Ösztöndij/ Bursa Hunga ,17 265

20 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs. Bakonyi Természettud. Múzeum ,00 39 Zirci Ipartestület ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Turisztikai kiadványok ,00 BULI '91 Alapítvány , Zirc Kultúrájáért Alapítvány , Segítő Kezek Alapítvány ,14 80 Magyar Könyvtárosok Egyesülete ,00 10 Zsirec Néptáncegyüttes ,00 Égig érő fa néptánccsoport ,00 Kőketánc Alapítvány , Zirc Városi Vegyeskórus ,00 Városi Fúvószenekar ,00 Reguly Iskoláért Alapítvány ,30 30 Sportegyesületek támogatása , Civil pályázati Alap ,00 Vöröskereszt támogatása , Bakonyért Vidékfejl. Akciócsop ,00 11 Közműfejlesztési támogatás ,00 64 KHT támogatás (Városüzem.) , ebből Uszoda , "Reguly év" ,20 56 Kamatmentes kölcsön ,00 50 Gimnázium fűtéstámogatása ,00 HEFOP pályázat , Helyijárat üzemeltetési támogatás ,00 Társasházi közös költség , BULI , Népszavazás , Gondozási díj 60 %-a ,00 20 "Tiszta levegőt mindenkinek" ,00 Pénzügyi lebonyolítás össz.: ,

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN 1/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 21-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.11.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE Sor- 1/6 3. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2011.(VIII.6.) önkormányzati rendelethez EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK 2011. III. N. ÉVI TELJESÍTÉSE

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. október 1-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.15.) rendelet módosítása Előadó: Ottó

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (II.14.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Horváth

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét:

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosításáról

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben