ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember15 -i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember15 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 1/2007.(II.11.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év I. féléve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal e forinttal módosította (3 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban Bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Intézményi működési bevételek ,26 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,35 ebből: helyi adók ,86 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,98 Állami támogatások, kiegészítések ,44 Működési célra átvett pénzeszközök ,45 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,21 Finanszírozási bevételek ,33 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,18 Összesen: ,40 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 62,40 %-os. A teljesítés valamennyi bevételi jogcím esetében időarányos. Jelentős eltérés tapasztalható azonban a Felhalmozási célra átvett pénzeszközök tekintetében. Ennek oka, hogy több, e jogcím esetében megjelenő tétel még nem került előirányzatosításra.

3 Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forint) Kisebbségi önkormányzat támogatása 498 Vizitdíj visszatérítésének támogatása 45 Nyári szoc, gyermek étkeztetés támogatása 420 Prémium évek program évi keresetemelés fedezete Létszámcsökkentéses pályázati támogatás Közműfejlesztési támogatás 64 Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 227 Összesen: Önkormányzatunk ebben az évben is igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb központi állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forint) évi 13. havi juttatás évre jutó része Egyszeri kereset-kiegészítés fedezete Összesen: Önkormányzatunk az idei évben is pályázatot nyújtott be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg.

4 2008. évben megkezdődtek, illetve megkezdődnek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A Vp. és térsége szennyvízelv. és kezeléshez ( A hitelcél) kapcsolódó kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelünk meghosszabbított rendelkezésre tartása július hónapban ismét lejárt. Önkormányzatunk újra a hitelszerződés módosítását kezdeményezte. Az MFB október 11-ig engedélyezte a rendelkezésre tartási határidő módosítását. E határidő lejártát követően gondoskodni kell a fejlesztéshez szükséges forrás újbóli megteremtéséről. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete évben döntött e forint összegben CHF alapú kötvény kibocsátásáról. A kötvény január 31-én kibocsátásra került. A kibocsátáskori CHF árfolyam kedvező alakulása miatt Önkormányzatunk e forint árfolyam-nyereségre tett szert. Ezen összeg egy elkülönített alszámlára került. A e forintot Önkormányzatunk a számlavezető pénzintézetnél rendkívül kedvező kamatozással lekötötte. A kamatbevétel I. félévre jutó összege e forint, mely szintén az elkülönített számlára került átvezetésre. Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az e forintos folyószámla-hitelkeretét június 30-án a folyószámla hitelállományunk e forint volt első félévében munkabér hitel felvételére nem volt szükség. KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,22 Munkaadókat terhelő járulékok ,23 Dologi kiadások ,07 Működési célra átadott pénzeszközök ,23 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,02 Társ. és szoc. pol. juttatások ,09 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,90 Felújítások ,76 Felhalmozási kiadások ,897 92,94 Finanszírozási kiadások ,08 Tartalékok ,00 Összesen: ,20 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 44,20 %-os. A kiadások kiadás nemenkénti teljesülése a felhalmozási célra átadott pénzeszközök tekintetében elmarad az időarányostól. Ennek oka, a Vp. és térsége szennyvízelv. és kezelési projekttel összefüggésben, az alacsony I. félévi fizetési kötelezettség.

5 Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata június 30-án: e forint Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka Környezetvédelmi alap tartaléka Csatorna céltartalék Pályázati Tartalék Alap Városi Erzsébet Kórház céltartalék Működési célú tartalék: Polgármesteri Hivatal céltartalék Városi Erzsébet Kórház céltartalék Polgármesteri Hivatal általános tartalék GAESZ általános tartalék Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés a hatályos előirányzat 13,20 %-a. A legtöbb fejlesztés pályázati forrás függvénye, előkészítésük folyamatban van. INTÉZMÉNYRENDSZER Zirc Városi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Társulási Megállapodást kötött Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan augusztus 31-től tovább bővül Lókút Község óvodájával a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van.

6 LÉTSZÁMKERET Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretével kapcsolatosan I. félévében az alábbi módosításokat eszközölte: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tekintetében 1 fő pedagógus létszám került kivezetésre. A Városi Erzsébet Kórház tekintetében a fizikai dolgozók létszámkeretét 10 fővel csökkenteni volt szükséges az üres álláshelyek megszűntetése miatt, továbbá a 22/2008.(II.11.)Kt. számú határozata értelmében a közalkalmazotti létszámot mely szintén az intézmény fizikai dolgozói állományát érintette további 5 fővel csökkentette. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, szeptember 5.. Ottó Péter polgármester

7 2008. I. félévi szöveges beszámoló Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja január 1-jétől forint. A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösségvezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15..(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja évben 5250 forint/fő/hónap. A Közokt. tv ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként évben forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege évben forint/ pedagógus. Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevétel ,04% Átvett pénzeszköz Működésre ,46% Felhalmozásra ,00% Intézményfinanszírozás ,77%

8 Pályázati lehetőségek kihasználásával e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 110 e forint - Veszprém megye Közoktatásáért Közalapítvány 121 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 100 e forint - Műsorszolgáltatási Alap e forint - Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 330 e forint - Apáczai Könyvkiadó 148 e forint Kiadások alakulása Előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,16% Munkaadókat terhelő járulék ,90% Dologi kiadások ,24% Felhalmozási kiadások ,41% június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány e forint. Zirc, Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

9 Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. 219/2008. Szöveges értékelés a I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET I. féléves gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések jelentős szigorítást és költségracionalizálást jelentettek az előző évekhez képest - főleg az üzemeltetési költségek csökkenésénél (személyi juttatások, anyag beszerzés) jelentkeztek érzékelhetően. A 2007 év végén és 2008 év elején meghozott döntések hatása, májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását év végén, a 60 napon túli adósságállományunk 53,9 millió Ft volt. Ez az állomány ugyan 2007 októbere óta nem nőtt jelentősen, de a felgyűlt késedelmi kamatok miatt nehezen kezelhetővé vált. Az adósságállomány kezeléséről 2008 év lején tárgyalást kezdeményezett a fenntartó ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT március hónapban, megoldásként a két intézmény társulási megállapodást kötött, mely során a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 40+7 millió Ft, Zirc Város Önkormányzata 6,9 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 60 napon túli adósság állományunk csökkentésére. A fenti intézkedés hatására április hónapban a 60 napon túli adósság állományunk szinte teljes mértékben eltűnt január hónap első napjaiban Intézményünktől az OEP visszavont 13,8 millió Ft finanszírozást (a Veszprém Megyei intézményi struktúra átalakítás sikertelensége miatt). Ez a visszavonás súlyosan érintette Kórházunkat, mivel az összeg az akkori egy havi finanszírozásunk felét jelentette. Akkor az aktuális likviditási problémát a bankszámlánkon zárolt összeg ideiglenes feloldásával sikerült megoldanunk. A zárolt összeg március hónapban visszapótlásra került. Azóta dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter írásban elismerte, hogy az érintett pályázat során a kitűzött célok vis maior okán nem valósulhattak meg, és felmentette az érintett intézményeket (közöttük Kórházunkat is) ennek negatív következményei alól (pl. 3 évre kizárás minden EU pályázatóból), de a visszavonás érvénytelenítéséről, és ismételt kifizetéséről döntés, rendelkezés nem született Zirc, József Attila út 17. Telefon: +36 (88) Fax: +36 (88)

10 A költség racionalizálás során március hónapban 5 fő létszám leépítésére került sor. Megszüntetésre került az éjszakai portaszolgálat, és a telefonközpont digitalizálásával a telefonközpont szolgálat, valamint a beteghordók létszáma is csökkent. A létszámleépítés költségeinek fedezésére, a Zirc Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztérium felé 2,8 millió Ft értékben, mely támogatás elnyerésével likviditásunk tovább javulhat. II. Személyi változások o március 31-ével az intézmény gazdasági vezetője nyugdíjba vonult. o április 01-ével Varsányi Attila Közgazdászt (korábban a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pénzügyi Osztályának vezetőjét) bízta meg az Intézmény igazgatója a gazdasági vezetői feladatok ellátásával. III. A április 01-től megtett intézkedések o április-június hónapban az Intézmény stabil működést mutatott. A bevételek emelkedését az ágykihasználtság jelentős növelésével értük el. Az intézkedések hatására május-június hónapokban minimális nyereséget realizálhattunk. o A gazdasági területen kezdeményeztük a rendkívül elavult, a vezetés számára csak egészen minimális információ nyújtására képes TATIGAZ könyvelő program cseréjét egy, az Intézmény teljes gazdálkodását átfogó (könyvelés, ráktárak, élelmezés, kötelezettségvállalás, osztályos igénylés, cash-flow, stb.) gazdasági programra. Kemény tárgyalások után sikerült CompuTrend Kft-vel szerződést kötnünk nagyon kedvező feltételekkel. o Tárgyalásokat kezdeményeztünk a szintén elavult DOS alapú betegellátó rendszer (FŐNIX) program frissítésére is. Ez a frissítés már évek óta napirenden volt, de a tárgyalások rendre megakadtak. A tárgyalások eredményeképpen sikerült olyan szerződést kötnünk, melyben az Intézményt többlet kiadás, kötelezettség (sem a jelenben, sem a jövőben) nem terheli és az új, modern szoftver telepítése után a régi költségek mindössze 4/5-ét kell fizetnünk. Az átállás mind a gazdasági területen, mind a betegellátás területén zökkenőmentesen megtörtént III. negyedévében a gazdasági szoftver újabb moduljainak bevezetése történik meg. o A fenti informatikai fejlesztés hardver téren kapacitásbővítést igényelt, 5 db. számítógépet vásároltunk, a központi szerverünket, a hálózatot is minimális mértékben bővítettük. Erre a bővítésre a június havi teljesítéseink alapján képződött nyereségünk adott alapot. o Adományként 10 db használt, de a jelenlegieknél sokkal jobb minőségű monitort szereztünk be. - 2/5. oldal -

11 o Lecserélésre került az elavult modemes banki átutalási rendszer, a Zirci Takarékszövetkezetnél is már használható modernebb, internet alapú Electra rendszerre. o Intenzív tárgyalásokat kezdtünk a Kórház beszállítóival (élelmiszer, gyógyszer, szakmai anyag) a költségek csökkentéséről, mely tárgyalások hatására június hónapban több szerződésünket újra tárgyaltuk. A tárgyalások eredményeképpen az élelmiszer alapanyag beszerzéseink (növekvő beteglétszám alapján is) havi 300 eftal csökkent. Folyamatosan próbálunk arra is törekedni, hogy a helyi beszállítókat részesítsük előnyben. o Új, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelő szerződéseket kötöttünk a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásunkat igénybe vevő vállalkozásokkal. o Sikerült a gazdasági részen dolgozók munkahelyi komfort érzetét javítani az elavult kb. 30 éves irodabútorok cseréjével. o Átalakítottuk és az előírásoknak megfelelő másik helyiségbe költöztettük az Intézeti pénztárt. o Dolgozóinknak és vendégeinknek, májustól az ebédrendelés, étkezés terén jobb minőségű szolgáltatást nyújtunk, a többfajta menü választék bevezetésével. Átalakítottuk az ebédrendelés menetét. A gazdasági informatikai rendszer kiterjesztésével a végéig vonalkódos ebédjegyeket adhatunk ki, mellyel tovább egyszerűsödik kollégáink munkája. IV. Intézményi támogatások A Zirc Városi Polgármesteri Hivatalon, mint fenntartón keresztül I. félévében Ft támogatás érkezett Intézményünkhöz, ebből Ft a Veszprém Megyei Önkormányzattól a társulási szerződés keretében érkezett. A Magyar Államkincstáron keresztül a 2008 év eleji bérpolitikai intézkedésekkel összefüggésben havonta Ft; a évben kifizetésre kerülő 2007 évi 1/2 13. havi bér fedezetére szintén az Államkincstártól Ft érkezett. Az OEP-től, mint finanszírozótól első félévben a javuló gazdálkodásunknak köszönhetően havonta növekvő bevételt realizálhattunk, melynek összege I. félévében összesen Ft-ot tett ki. V. Mutatószámok o A fekvőbeteg ellátás 137 ágy kapacitása nem változott az előző időszakhoz képest (ebből 15 ágyat fizikai elhelyezése továbbra sem megoldott). o A járóbeteg ellátás 291 szakorvosi óraszáma szintén változatlan maradt. o Engedélyezett létszámunk csökkent, 110 főre. - 3/5. oldal -

12 o A Bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételi jogcímek Módosított előirányzat /eft/ Teljesítés /eft/ Intézményi saját bevétel Kapott kamat Áfa bevételek TB alapoktól átvett pénzeszköz Felügyeleti szervtől átvett pénzeszk Előző évi pénzmaradvány Függő bevételek Összesen o Kiadások alakulása: Kiadási jogcímek Módosított előirányzat /eft/ Teljesítés /eft/ Személyi juttatások Járulékok Dologi és folyó kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások 461 Függő kiadás -793 Összesen A felhalmozási kiadások részletezése: -1 db szünetmentes tápegység Ft.- értékben -4 db lézernyomtató Ft.- értékben -élelmezési berendezések Ft.- értékben 3 db hűtőszekrény; 3db mikróhullámú sütő; 1 db szeletelő VI. A évben megoldásra váró kiemelt feladatok o Az Intézményi struktúra átalakítás kapcsán 2007 évben kapott 24,8 millió forint felhasználásáról döntés szükséges a járóbetegellátási pályázat függvényében. o Az egynapos sebészeti tevékenység beindítása, folyamatos működésének biztosítása. o Az Intézmény költségeit (esetleges létszám bővítéssel) nem szabad növelnünk. Bevételek növelése az ágykihasználtság maximalizálásával létkérdés emellett meg kell teremteni a többlet szolgáltatások térítés ellenében történő igénybevételének lehetőségét. A finanszírozott, de fizikailag nem hozzáférhető 15-4/5. oldal -

13 betegágy elhelyezése szintén égető (csak ez az intézkedés napi Ft havi 3 millió Ft bevételt eredményezhet). o A minimális havi nyereségünk terhére a legszükségesebb élet- és balesetveszélyt elhárító karbantartásokat, az intézmény működési hatékonyságát növelő beruházásokat, fejlesztéseket el kell végeznünk. o Saját bevételeinket növelni szükséges a már említett térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével, illetve más területeket (élelmezés) a szolgáltatások külső felek részére történő értékesítésével. o Átfogó selejtezési program megvalósítása a jelentős mennyiségű raktározott, használhatatlan, amortizálódott eszközökre vonatkozóan. o Átfogó eszközracionalizálási program megvalósítása a szintén jelentős mennyiségben raktározott, adományból, illetve az intézmény korábbi működési periódusaiból származó, a jelenlegi és a tervezett jövőbeli szakmai profilokban nem használható, de egyébként jó állapotú eszközök, textíliák, műszerek felmérése, értékbecslése és folyamatos értékesítése. VII. Összefoglalás 2008-ban a változó egészségügyi finanszírozás mellett, a fokozott megszorító intézkedésekkel sikerült az Intézmény likviditási helyzetét javítani, stabilizálni. Ennek mentén viszont megállapítható, hogy létszámleépítéssel a költségek csökkentése nem várható, a jelenlegi létszámmal a működés fenntartása a betegellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül időnként nehézségeket okoz. További megtakarítások a működés optimalizálásától, a szervezettség mértékének növelésétől várhatók. Összefoglalásul elmondható, hogy a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával és amennyiben egyéb külső körülmények kedvezőtlen változása (pl.: energia árak növekedése) nem következik be az Intézmény a évet stabilan pénzügyi helyzettel zárhatja. Tisztelt Képviselőtestület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, szeptember 02. dr. Tótth Árpád mb. igazgató Varsányi Attila mb. gazdasági vezető - 5/5. oldal -

14 1. sz. melléklet I. félévi pénzellátás alakulása adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Intézmény évi eredeti ei évi hatályos ei. Teljesítés június 30. Teljesítés %-a Január Február Március Április Május Június 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , GAESZ , Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Iroda , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények összesen: , Városüzemeltetési Kht , Tanuszoda Kht , Mindösszesen: ,

15 2. sz. melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA ig Megnevezés Hitelek állománya XII. 31-én Adósságszolgálat alakulása Adósságszolgálatból: Tőketörlesztés Kamat Éven túli fejlesztési h Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Rulírozó hitel Kötvény Hitel összesen:

16 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELÉNEK TELJESÍTÉSE Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés teljesítés bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. %-a tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: ,00 84 Igazgatási szolgáltatás díjbevétel , Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Pénzügyi lebonyolítás 0 0 0,00 Eplény Körjegyzői felad , Pénzesgyőr (Oktatási társulás) , Bakonybél (Oktatási társulás) , Lókút (Oktatási társulás) , Tourinform műk ,00 Munkaügyi Központ , Közcélú fogl-ok támogatása , Gáz érdekeltségi hozzájár , Kisház árbevétel ,49 46 Hitelfelvétel , "A" hitel cél , KÖZKINCS program ,00 Fejlesztési hitel, kötvény , Bírság, pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám ,00 Közlekedési támog , Otthonteremtési támogatás , OKM érettségi vizsga lebonyolítása , MÖK Erzsébet Kórház , ÁFA bevétel ,00 Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Kisebbségi Önk. tám , SZJA kiegészítés , SZJA helyben maradó rész , Vizitdíj visszatérítésének támogatása ,00 45 Nyári szoc. gyermek étkeztetés , Prémium évek program , havi illetmény előleg (2007.) , évi keresetemelés fedezete , Közműfejlesztési támogatás ,00 64 Egyszeri keresetkiegészítés , TEKI: Reguly A. Ált. Iskola "F" ép , Kerékpárút fejlesztés ,00 596

17 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti hatályos teljesítés teljesítés bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. %-a tám. alapból célra célra kölcs. Sportpálya felújítás , Népszavazásra pénzeszköz átvétel , évi jö.különbség , Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás , Létszámcsökkentéses pályázat tám , Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás ,67 53 Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó , Gépjárműadó , Talajterhelési díj , Vagyonkezelési feladatok 0 7 0, Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Földbérlet , Közterület foglalás , Lakbér ,00 Munkáltatói kölcsön ,54 74 Kamatmentes kölcsön , Bakonykarszt bérl.d , Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) , Ingatlanértékesítés ,00 Részvény , Építésügyi bírság , Szabálysértési bírság , Szakértői díj , Tandíjvisszatérítés ,92 8 Telefondíj térítés , Telefonkészülék térítése ,00 13 EU tám. (Autóbusz terminál) , BULI '91 Alapítvány ,00 Zirc Kultúrájáért Alapítvány ,00 ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) , ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) , Pü-i befektetések bevétele , Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézm , Német Kisebbségi Önkormányzat , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korr , Mindösszesen ,

18 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs Önkorm. igazg. tev , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Körzeti igazg. Feladat , ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak , Város- és községgazd , ebből: Közterület felügyeleti szolg , ebből: Közműnyilvántartás , ebből: városi főépítész költsége , ebből: Egyéb városüz.-i feladatok , ebből: Gyepmesteri szolgáltatás , Közcélú foglalkoztás , Helyi közutak, alagutak , Szemétszállítás , Közvilágítás , Síkosságmentesítés (szóróanyag) , Ifjúsági Központ felújítása , Városi Könyvtár felújítása , Iskolakonyha felújítása , Városüzemeltetési felad.össz: , Orvosi ügyelet eszközfejlesztés , Mentőállomás felújítása ,00 30 Járóbeteg szakellátás fejlesztése , Oktatási infrastruktúra fejlesztése , Sportpálya üz. És felújítás , Sportfeladatok , PV feladatok , Népjóléti feladatok 0 0 0, Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám , Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Adósságcsökkentési tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell ,00 70

19 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély , Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés , Háziorvosi rendelő költségei , Vizitdíj kifizetés ,33 42 Nyári gyermek szoc. étkeztetés ,00 Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat , fejlesztési hitel , "A" hitelcél ,00 "B" hitelcél , KÖZKINCS hitel ,00 Folyószámlahitel , Rulírozó hitel , Kötvény , Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Vagyonbiztosítás , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , MTT tagdíj ,00 TÖOSZ tagdíj , Magyar Urbanisztikai Társaság ,00 15 ITÖSZ ,00 22 BÖSZ + ZKTT tagdíj , Háziorvosi ügyeleti díj , LEADER program tagdíj ,00 Zirc és Vidéke Újság ,00 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj ,00 Városi Ösztöndíj , Polgárőrség ,00 Szülőföld program ,00 Zirci Országzászló Alapítvány , Tüzoltó Köztestület , Ösztöndij/ Bursa Hunga ,17 265

20 sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti ei. hatályos teljesítés teljesítés jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. %-a kölcs. Bakonyi Természettud. Múzeum ,00 39 Zirci Ipartestület ,00 Nemzetközi kapcsolatok ,00 Turisztikai kiadványok ,00 BULI '91 Alapítvány , Zirc Kultúrájáért Alapítvány , Segítő Kezek Alapítvány ,14 80 Magyar Könyvtárosok Egyesülete ,00 10 Zsirec Néptáncegyüttes ,00 Égig érő fa néptánccsoport ,00 Kőketánc Alapítvány , Zirc Városi Vegyeskórus ,00 Városi Fúvószenekar ,00 Reguly Iskoláért Alapítvány ,30 30 Sportegyesületek támogatása , Civil pályázati Alap ,00 Vöröskereszt támogatása , Bakonyért Vidékfejl. Akciócsop ,00 11 Közműfejlesztési támogatás ,00 64 KHT támogatás (Városüzem.) , ebből Uszoda , "Reguly év" ,20 56 Kamatmentes kölcsön ,00 50 Gimnázium fűtéstámogatása ,00 HEFOP pályázat , Helyijárat üzemeltetési támogatás ,00 Társasházi közös költség , BULI , Népszavazás , Gondozási díj 60 %-a ,00 20 "Tiszta levegőt mindenkinek" ,00 Pénzügyi lebonyolítás össz.: ,

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az Egészségügyi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben