Balassagyarmat Város Önkormányzatának évi állami támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása"

Átírás

1 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2. aaalap-hozzájárulás 3 körzetközpont abokmányiroda működési kiadásai 276 ügyirat acgyámügyi igazgatási feladatok 2. bépítésügyi igazgatási feladatok 229 fő batérségi normatív hozzájárulás 56 fő bbkiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés Körjegyzőség működése körjegyzőség / 3. aalap-hozzájárulás hónap bösztönző-hozzájárulás 3. bdnagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és körjegyzőség / minden további, de legfeljebb nyolc község után 96 hónap Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III. 1. Az állomány személyi juttatásaihoz Balassagyarmat Város Önkormányzatának 21. évi állami támogatása A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. 1. aa készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz fő III. 1. ba készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz fő - III. 2. A dologi kiadások támogatása III. 2. atűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz m² III. 2. btűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 138 kilométer III. 2. caz egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához 5 db III. 2. ekészenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 5 fő - A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 29. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó AA települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a Ft B InfoA 29. évi becsült iparűzési adóalap Ft B III.A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft

2 45 Szociális jogcímek Támogatási jogcím Mennyiségi egység Mutató A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 21. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1.Pénzbeli szociális juttatások ab (1)Családsegítés ab (2)Gyermekjóléti szolgálat Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.ca A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják fő 11.cc Szociális étkeztetést biztosítanak fő cd Házi segítségnyújtást biztosítanak fő 11.ce Idõskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak fő Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12.aFokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.aa (1) Gyermekvédelmi különleges ellátás (-17 éves gyermekek után) fő 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátás (-17 éves gyermekek után) fő 12.ab (1) Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása fő ab (2) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi fő 12.acDemens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő bÁtlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.bcÁtlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 12.bcaIdőskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása fő bcbÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni fő 12.cEmelt színvonalú bentlakásos ellátás fő 14.Gyermekek napközbeni ellátása 14.aBölcsődei ellátás fő cIngyenes intézményi étkeztetés fő c InfoKedvezményes intézményi étkeztetés 14.c Info1Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetében fő 14.c Info11Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében fő 14.c Info12Nem kedvezményes intézményi étkeztetés fő 38 A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 21. évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. számú melléklete szerint) II. Egyes szociális feladatok támogatása II. 2.Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő

3 46 Közoktatásási jogcímek Támogatási jogcím Mennyiségi egység 29/21 21/ éves mutató A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 21. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mellékletei szerint) 15.Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 15.a (2) nevelési év fő 625 5, Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 15.a (2) nevelési év fő 62 5, b Általános iskola 15.b (1) évfolyam összesen fő b (2) évfolyam fő , b (3) 1 3. évfolyam fő 145 8, b (4) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő , b (5) évfolyam összesen fő b (6) évfolyam fő 41 27, b (7) 1 7. évfolyam fő , b (8) 1 8. évfolyam fő , b (1) évfolyam összesen fő b (2) évfolyam fő , b (3) 2 3. évfolyam fő 146 8, b (4) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 145 9, b (5) évfolyam összesen fő b (6) évfolyam fő b (7) 2 7. évfolyam fő 23 17, b (8) 2 8. évfolyam fő , c Középfokú iskola 9-1. évfolyam 15.c (1) 1Összesen fő c (2) 1Gimnázium fő , c (3) 1Szakközépiskola fő , c (4) 1Szakiskola fő 365 3, évfolyam 15.c (5) 1Összesen fő c (6) 1Gimnázium fő c (7) 1Szakközépiskola fő 17 16, évfolyam 15.c (8) 1Összesen fő 57

4 47 15.c (9) 1Gimnázium fő , c (1) 1Szakközépiskola fő , évfolyam 15.c (1) 2Összesen fő c (2) 2Gimnázium fő , c (3) 2Szakközépiskola fő , c (4) 2Szakiskola fő , évfolyam 15.c (5) 2Összesen fő c (6) 2Gimnázium fő , c (7) 2Szakközépiskola fő 211 2, évfolyam 15.c (8) 2Összesen fő c (9) 2Gimnázium fő , c (1) 2Szakközépiskola fő 2 19, évfolyam 15.c (11) 2Összesen fő c (12) 2Gimnázium fő 57 6, c (13) 2Szakközépiskola fő 15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 15.d (1) 1Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második fő , d (2) 1Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további évfolyama fő 15.d (1) 2Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik fő d (2) 2Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési fő 15.f Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 1Összesen fő f (4) 1Gimnázium fő 142 7, f (5) 1Szakközépiskola fő 13, f (6) 1Szakiskola fő 24 1, Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f (1) 2Összesen fő f (4) 2Gimnázium fő 148 7, f (5) 2Szakközépiskola fő 14, f (6) 2Szakiskola fő 25 1, g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 15.g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 269 2, g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 119, g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 141 1,8 2 82

5 48 15.g (4) 14. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 15.g (1) évfolyamos napközis foglalkoztatás fő 11 1, g (2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás fő 6, g (3) évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 186 2, g (4) 24. évfolyamos iskolaotthonos oktatás fő 16.Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.1.Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Iskolai gyakorlati oktatás (1) 1A szakiskola 9-1 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén fő (2) 1A szakközépiskola 9-1. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam fő (1) 2A szakiskola 9-1 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén fő (2) 2A szakközépiskola 9-1. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam fő Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a 1Egyévfolyamos képzés, vala Mint a többévfolyamos képzés második fő b 1Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy fő c 1Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy fő d 1A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő a 2Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második fő b 2Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy fő c 2Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy fő d 2A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, vala Mint nem sajátos nevelési igényű a (1) 1Összesen fő a (2) 1Általános iskola fő a (3) 1Középiskola, szakiskola fő a (1) 2Összesen fő a (2) 2Általános iskola fő a (3) 2Középiskola, szakiskola fő Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók c (1) 1Összesen fő c (2) 1Óvoda fő c (3) 1Általános iskola fő c (1) 2Összesen fő c (2) 2Óvoda fő c (3) 2Általános iskola fő

6 49 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége d (1) 1Összesen fő d (2) 1Óvoda fő d (3) 1Általános iskola fő d (4) 1Középiskola, szakiskola fő d (1) 2Összesen fő d (2) 2Óvoda fő d (3) 2Általános iskola fő d (4) 2Középiskola, szakiskola fő A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek e (1) 1Összesen fő e (2) 1Óvoda fő e (3) 1Általános iskola fő e (4) 1Középiskola, szakiskola fő e (1) 2Összesen fő e (2) 2Óvoda fő e (3) 2Általános iskola fő e (4) 2Középiskola, szakiskola fő Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás (1) 1Összesen fő (2) 1Óvoda fő (1) 2Összesen fő (2) 2Óvoda fő Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás (7) 1Összesen fő (8) 1Óvoda fő (7) 2Összesen fő (8) 2Óvoda fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) (11) 1Összesen fő (12) 1Gimnázium fő (6) 2Összesen fő (7) 2Gimnázium fő 3 64

7 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása b Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése Az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében b (1) 1Gimnáziumban fő b (1) 2Gimnáziumban fő c Az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében c (1) 1Gimnáziumban fő c (1) 2Gimnáziumban fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása (1) 1Összesen fő (2) 1Gimnázium fő (3) 1Szakközépiskola fő (4) 1Szakiskola fő (1) 2Összesen fő (2) 2Gimnázium fő (3) 2Szakközépiskola fő (4) 2Szakiskola fő Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása b (1) 1Összesen fő b (2) 1Óvodában fő b (3) 1Általános iskola 1-4. évfolyam fő b (4) 1Általános iskola 5. évfolyam fő b (5) 1Általános iskola 6-8. évfolyam fő b (1) 2Összesen fő b (2) 2Óvodában fő b (3) 2Általános iskola 1-4. évfolyam fő b (4) 2Általános iskola 5-6. évfolyam fő b (5) 2Általános iskola 7-8. évfolyam fő Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (A jogcím kivételével 12 havi éves átlag 8 és 4 hónapra történő megbontásával) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 21. évben időarányosan 12 hónapra a (1) Összesen fő 738 Óvodában a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő a (3) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő a (4) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő 5 325

8 51 Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek a (5) 1-4. évfolyamon fő a (6) 5-6. évfolyamon fő a (7) 7. évfolyamon fő a (8) 8. évfolyamon fő a (9) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő a (1) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Gimnáziumban fő a (11) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő a (12) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő a (13) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakközépiskolában fő a (14) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő a (15) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szakiskolában fő a (17) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő a (18) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Kollégiumban fő a (2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek fő a (21) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek fő a (22) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek fő bkiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhe b (1) 5-6. évfolyamon fő b (2) 7. évfolyamon fő InfoNem kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 17.2.Tanulók tankönyvellátásának támogatása 17.2.aTanulók ingyenes tankönyvellátása fő bÁltalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1) 1Összesen fő (4) 1Gimnáziumban fő (5) 1Szakközépiskolában fő (6) 1Szakiskolában fő (1) 2Összesen fő (4) 2Gimnáziumban fő (5) 2Szakközépiskolában fő (6) 2Szakiskolában fő Összesen

9 52 A Rendelet 11.sz. melléklete Államitámogatás intézményi bontásban 21. év Ft Normatív támogatás Kötött SZJA Össz Étkezés miatt Összesen Városi Bölcsőde Központi Óvoda Kiss Árpád Ált.Iskola Városi Sportintézmények Oktatási Gamesz Védőnők+Iskola EŰ Szent-Gy.A.Gimn.és Szak M.K.Műv.Közp. M.I.Könyvtár Balassi B.Gimn M.K.GSZSZ Városi Idősek Otthona Fogászati Társulás Szondi Gy. Szakköz. és Szakisk Madách I. Kollégium Kórház Intézmény össz

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2 769 forint/fő, de településenként

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Előlap a 2014. évi elszámoláshoz I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot Sorszám Feladatok Mutatószámfelmérés júniusi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok

Részletesebben