TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL"

Átírás

1 Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/ , fax: 88/ Adószám: OM TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Budapest, szeptember 3. 1

2 A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (8105. Pétfürdő, Hősök tere 10.) oktatásában résztvevő tanulók térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségéről és mértékéről. A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, mint fenntartó az Alaptörvényben foglalt felhatalmazás alapján és a köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 83.. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket szabályozza. Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések Szakmai feladat: az a pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a tanulót a térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kötelezettség terheli, így különösen - az az iskolai évfolyam, amelyben a tanuló tanulmányait folytatja, illetőleg az a tanítási év, amelyben a tanuló kollégiumi elhelyezést, externátusi ellátást kapott, Szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része, Hátrányos helyzetű gyermekek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát a jegyző megállapította, e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek törvényes a felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4.. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók. 2

3 A térítésmentesen biztosított közfeladatok körét a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdés b) c) d) e) pontjai tartalmazza. A térítésmentesen biztosított a nevelési-oktatási intézmény jóváhagyott pedagógiai programjában meghatározott szolgáltatás. Étkezési térítési díjak Az intézmény az étkezést külső szolgáltató által biztosítja. A szolgáltatási szerződés alapján az élelmezési szolgáltatás ellenértékét a fenntartó határozza meg. Az étkezési térítési díj befizetése a kiírás szerint a gazdasági ügyintézőnél történik. Az étkezési térítési díjat azokra a napokra kell fizetni, amikor a tanuló a kollégiumban tartózkodik, illetve ha a kollégiumból való távolmaradást legalább 1 nappal előre nem jelezte. A szakképző iskola tanuló részére a gyakorlati képzési napokon ingyenes étkezés biztosított. A nemzeti köznevelésről szóló törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséhez normatív költségvetési hozzájárulást biztosít. A támogatás összege az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint kerül felhasználásra. A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások A köznevelési intézményben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34. (1) bekezdése határozza meg. A térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor szakmai feladatara számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának. a) a 15 %-a a Korm. Rendelet 34.. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, b) az 5 %-a a Korm. Rendelet 34..(1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulónál, c) a 25 %-a a Korm. Rendelet 34.. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc évet betöltött, de huszonkettő éven aluli tanulónál és d) a 20 %-a a Korm. Rendelet 34.. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. 3

4 Térítési díj- és tandíjfizetési kedvezmények A fenntartó szociális alapon kedvezményt biztosít: a) 50 %-os kedvezményben részesíti azt, akinek a családjában az egy főre eső nettő jövedelem a díj megállapításának évében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt van, b) 25 %-os kedvezményben részesíti azt, akinek a családjában az egy főre eső nettő jövedelem a díj megállapításának évében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem éri el, c) 15 %-os kedvezményben részesíti azt, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem a díj megállapításának évében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem éri el. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, és érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes a második szakképesítés megszerzése. A fentiekben meghatározott feltételek fennállása esetén az intézményvezető köteles biztosítani a kedvezményt, a kedvezményre jogosító nyilatkozattétel, illetve a kedvezményre jogosító iratok, igazolások bemutatása esetén. Tandíj mértéke A tandíj tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj mértékét a tandíjért igénybe vett foglalkozások arányában kell megállapítani. A tandíj mértékét a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. A tandíj összege megegyezik a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadával. A fizetendő tandíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően 36..(4) bekezdés alapján: a) 97 %-a jeles (4,5-5) tanulmányi eredmény esetén, b) 98 %-a jó (3,5-4,4) tanulmányi eredmény esetén c) 99 %-a közepes (2,5-3,4) tanulmányi eredmény esetén d) 100 %-a elégséges (2-2,4) tanulmányi eredmény esetén. 4

5 A képzésben résztvevő gyermekek tandíjának mértéke nem haladhatja meg a képzéshez szükséges költségek egy gyermekre/tanulóra jutó hányadát. Térítési díj fizetési kedvezmények A fenntartó meghatározott kedvezményben részesíti azt: a) aki 3 vagy több nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonyban álló gyermeket nevel, b) aki nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonyban álló gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, c) akinek 2 vagy több gyermeke tanul d) aki a tanköteles kort betöltötte, de tanulói jogviszonyban áll a nappali oktatás munkarendje szerint 22 éves koráig, e) aki tartós beteg (szakorvosi vélemény vagy szakértői bizottság véleménye alapján). A kedvezmény mértéke a térítési díj 50 %-a. A fent meghatározott feltételek fennállása esetén az intézményvezető köteles biztosítani a kedvezményt, a kedvezményre jogosító nyilatkozattétel, illetve a kedvezményre jogosító iratok, igazolások bemutatása esetén. Kiegészítő rendelkezések: Az intézményvezető szeptember 1-én érvényes intézményi költségvetés alapján állapítja meg a szakfeladatonkénti egy tanulóra jutó összegből számolt térítési díjat és tandíjat, melyet legkésőbb a tanév első napján hirdet ki. A tanulót az intézményvezető a térítési díj/tandíj fizetési kötelezettségről és annak mértékéről írásban tájékoztatni köteles. A díjfizetésre kötelezettet (kiskorú tanuló esetén a szülőjét) az intézmény vezetője határozatban értesíti. A határozatnak tartalmaznia kell: - a fizetendő díj összegét, - az igénybe vehető kedvezményeket, mentességet, - a hatályát, - a befizetés módját és időpontját. 5

6 A térítési díj illetve a tandíj befizetésének módját, idejét, a kedvezmények igénylésének módját az intézmények házirendjében kell meghatározni. Záró rendelkezések Jelen rendelet szeptember 3. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2012/2013. tanév kezdetétől kell alkalmazni, valamint a módosított nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, amely hatályon kívül helyezte a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény azon rendelkezéseit, amelyek meghatározták a közoktatás finanszírozásának elveit. Ezzel egyidejűleg, szeptember 1. napján szintén hatályba lépett a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, amely a Köznevelési törvény felhatalmazása alapján rögzíti, hogy melyek a térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok, a térítési díj ellenében és a tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások. Budapest,2012. szeptember 3. 6

7 AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 1 FŐRE JUTÓ ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA A 2012.ÉVBEN KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS SZAKMAI OKTATÁS KOLLÉGIUM Ft Ft Ft 7

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 1 A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és tandíj fizetési szabályzata Általános rendelkezések 2 A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Tandíj és térítési díjak rendjének. Szabályzata

Tandíj és térítési díjak rendjének. Szabályzata Tandíj és térítési díjak rendjének Szabályzata Budapest, 2012. szeptember 1-től 1 A./ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya

Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata 28/2008. (XII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben