A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc utca 5-7. Telephely: Gyömrő, Deák Ferenc utca Elérhetőség: A jogszabályban meghatározott közfeladatról rendelkező jogszabály: 1. A jogszabályban meghatározott foglalkoztatottakról rendelkező jogszabály: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 2. Az alapító szerv neve, címe: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. Alapítói jog gyakorlója: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2230 Gyömrő, Szabadság tér Az alapítás időpontja: 1911 Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján szeptember hó 1. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett feladataihoz. (Alapító Okirat iktatószáma száma: 1446/1994.) 4. A költségvetési szerv irányító szerve: Gyömrő Város Önkormányzat Irányító szerv székhelye: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. Az költségvetési szerv fenntartó szerve: Gyömrő Város Önkormányzat Székhelye: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1. A költségvetési szerv körbélyegzőjének felirata: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u OM azonosító: Törzskönyvi azonosító száma: A költségvetési szerv működési területe: Kötelező felvételt biztosító általános iskola esetében: a Szt. István út páros oldala (2-től 124-ig) Lengyel utca vasút által határolt terület. Szakiskola: Gyömrő közigazgatási területe és a környező községek. 8. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv

2 2 9. A költségvetési szerv típusa: általános iskola: 1-8. évfolyam szakiskola: évfolyam 9.1. A gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9.2. Az előirányzatok feletti rendelkezési jog szerint: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 10. Férőhely szám MSZ szerint: általános iskola: általános iskola: 414 tanuló szakiskola: 118tanuló 11. Max. tanulólétszámok feladatonként: általános iskola 1-4. osztály: 204 fő, 8 osztály 5-8. osztály: 210 fő, 8 osztály szakiskola osztály: 118 fő, 4 osztály összesen 532 fő, 20 osztály 12. Alaptevékenységi szakágazat: alapfokú oktatás Az költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenység és az ezzel összefüggő feladatok: 12.1 Alapvető tevékenységek: Alaptevékenység szakágazat száma: 8520 Alapfokú oktatás Alaptevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés SNI tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés SNI tanulók tanulószobai nevelése Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az általános iskolában: az érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált a beszédfogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű, magántanulói státuszban lévő tanulók oktatása feladatellátási megállapodás alapján. a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált szeptember 1-től: megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek után nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam)

3 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon: élelmiszer- és vegyi áru eladó; ruházati eladó; számítógép-szerelő, karbantartó sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon iskolai diáksport tevékenység és támogatása iskolai intézményi étkezés Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás a szakiskolában: az érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű, magántanulói státuszban lévő tanulók oktatása feladatellátási megállapodás alapján. a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált szeptember 1-től: megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek után Egyéb közoktatási feladatok: - pedagógus szakvizsga támogatása - bejáró tanulók ellátása - pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatása - minőségfejlesztési feladatok ellátása - tanulók tankönyv ellátása - integrációs képesség-kibontakoztató nevelés (IPR), (alaptevékenysége keretében az iskolai nevelés-oktatás megszervezését a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai integrációs program alapján végzi). A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 13. A költségvetési szerv kapacitása: - 17 tanterem - 3 szertár - 0 előadóterem - 1 technika terem - 1 könyvtár - 1 tornaterem - 1 étterem - 2 számítástechnika terem - 2 tanműhely - 2 tanári szoba - 1 dohányzó tanári

4 4 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon A költségvetési szerv használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az alábbiak szerint: - leltár szerinti ingatlanvagyon; - érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján természetben; Intézmény címe Helyrajzi szám Alapterület (m 2 ) Becsült érték Kossuth Ferenc u ,- Ft Deák Ferenc u ,- Ft Jókai u ,- Ft Jókai u ,- Ft 15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Gyömrő Város Önkormányzat 16. A költségvetési szerv pénzügyi, számviteli tevékenysége: Az költségvetési szerv pénzügyi- gazdasági feladataival összefüggő ügyviteli feladatokat önállóan látja el, gazdálkodást végző szervezeti egysége van. 17. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. Vezető: Hajdú András megbízott magasabb vezető, igazgató Megbízás kelte: augusztus Megbízás időtartama: augusztus 1-től július 31-ig 5 év Határozat száma: 122/2011.(06.14.) Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megnevezése: közalkalmazotti jogviszony, polgári törvénykönyv illetve a munka törvénykönyve szerint létesített jogviszony Gazdasági vezető: kinevezett magasabb vezető, munkáltatói jogok gyakorlója: polgármester (jogosítvány kiterjed: a kinevezés, megbízás, felmentés, megbízás visszavonás, díjazás megállapítása.) 18. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: igazgató Kötelezettségei: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és az alapító okirat szerinti szakmai tevékenység megszervezése és megvalósítása. Adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed a költségvetés tervezéséhez, a beszámolóhoz és a szakfeladati rendhez tartozó mutatószámokhoz szükséges kapacitás-, feladat- és teljesítménymutatók nyilvántartására és határidőre történő megadására Felelőssége: Felelős a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok betartásáért, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért. A tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír, felelős a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjáért. A használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért. Az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működéséért. A szakmai és pénzügyi rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért annak teljességéért, továbbá a számviteli rendért.

5 5 19. Jelen Alapító Okiratot Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv 174/2011. ( ) sz. határozatával hagyta jóvá. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szeptember 13. napján lép hatályba. Gyömrő, szeptember 13. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: Jelen Alapító Okirat Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/1999. sz., 62/2000. sz., a 214/2001. sz. és a 29/2004. (03.08.) sz. a 102/2007. (04.23.) sz. a 18/2008. ( ) sz. 105/2009. (V.25.) sz. 184/2009. (06.19.) sz. a 315/2009. (11.09.) sz., a 354/2010. (12.13.) sz. és a 174/2011.(09.13.) sz. határozatai alapján készült. Varga Ernő jegyző