A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/ / A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye: Celldömölk, Árpád u / A költségvetési szerv telephelyei: Celldömölk, Széchenyi u. 15. Celldömölk, Széchenyi u. 16. Celldömölk, Árpád u. 33. (konyha) Celldömölk, Sági u Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 24. Kenyeri, Ady u. 61. Nagysimonyi, Arany J. u. 7. Celldömölk, József A. u. 2.( ideiglenes telephely 2010/2011-es tanév) Celldömölk, József A. u. 3. (ideiglenes telephely 2010/2011-es tanév) 4./ Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: -az törzskönyvi számú Gayer Gyula Általános Iskola Celldömölk -az törzskönyvi számú Eötvös Loránd Általános Iskola Celldömölk -az törzskönyvi számú Berzsenyi Lénárd Általános Iskola Celldömölk -a törzskönyvi számú Fekete István Általános Művelődési Központ Kenyeri -a törzskönyvi számú Bercsényi Miklós Általános Iskola Kemenesmihályfa -a törzskönyvi számú Dugovics Titusz Általános Iskola Nagysimonyi 5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerint 6./ Alaptevékenysége: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) Szakfeladat Megnevezés Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Üdülői szálláshely szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés

2 Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) -érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek -értelmi fogyatékosok közül: - tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi fogyatékosok) -értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) -beszédfogyatékosok -diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás tanulók (organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség miatt) -kevert specifikus fejlődési zavarral küzdők -az iskolai készségek kevert zavarával küzdők -megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) -érzékszervi fogyatékosok közül: hallássérültek -értelmi fogyatékosok közül: - tanulásban akadályozottak (enyhe fokban értelmi fogyatékosok) -értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok) -beszédfogyatékosok -diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkúliás tanulók (organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség miatt) -kevert specifikus fejlődési zavarral küzdők -az iskolai készségek kevert zavarával küzdők -megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók Általános iskolai napközi otthoni nevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: logopédiai ellátás gyógytestnevelés nevelési tanácsadás pályaválasztási tanácsadás Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása -Az integrációs Pedagógiai Rendszer Alkalmazása a Celldömölki Városi Általános Iskola celldömölki telephelyein, valamint az Alsósági Tagintézményben. 7./ Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 8./ Működési köre: Celldömölk város Egyházashetye község Kemeneskápolna község Kemenesmihályfa község Kemenessömjéni község

3 3 Kemenesszentmártoni község Kenyeri község Köcsk község Mersevát község Mesteri község Nagysimonyi község Nemeskocs község Pápoc község Tokorcs község A pedagógiai szakszolgálat ellátása a leírt településeken túl az alábbiakra is kiterjed a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján: Boba község Borgáta község Csönge község Duka község Jánosháza község Karakó község Keléd község Kemenesmagasi község Kemenespálfa község Kissomlyó község Nemeskeresztúr község Ostffyasszonyfa község Szergény község Vönöck község 9./ Az alapítás időpontja: augusztus / Irányító szerv neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45. Kemeneskápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9553 Kemeneskápolna, Szabadság u. 24. Kemenesmihályfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 8. Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 27. Kemenesszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 42. Kenyeri Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9514 Kenyeri, Ady u. 72. Köcsk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9553 Köcsk, Hunyadi u. 2. Mersevát Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9531 Mersevát, Iskola u. 1.

4 4 Mesteri Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9551Mesteri, Kossuth u. 49. Nagysimonyi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9561 Nagysimonyi, Kossuth u. 12. Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68. Pápoc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9515 Pápoc, Sárvár u. 1. Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 9561 Tokorcs, Szabadság u. 13. Egyéb irányítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye: Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 11./ Alapító neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzata Alapítói jogokkal felruházott szerv neve, székhelye: Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12./ Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 13./ Költségvetése beépül a Városgondnokság Celldömölk, Temesvár u. 16. mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésébe. Pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Városgondnokság látja el. 14./ Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázat útján 5 éves időtartamra bízza meg. 15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: -közalkalmazotti jogviszony: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint -megbízásos jogviszony: az évi IV. törvény szerint 16./ Fenntartó neve és címe: Celldömölk Város Önkormányzata Celldömölk, Városháza tér 1. Egyházashetye Község Önkormányzata Egyházashetye, Berzsenyi u. 45. Kemeneskápolna Község Önkormányzata Kemeneskápolna, Szabadság u. 24. Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 8. Kemenessömjén Község Önkormányzata Kemenessömjén, Berzsenyi u. 27.

5 5 Kemenesszentmárton Község Önkormányzata Kemenesszentmárton, Úttörő u. 42. Kenyeri Község Önkormányzata Kenyeri, Ady u. 72. Köcsk Község Önkormányzata Köcsk, Hunyadi u. 2. Mersevát Község Önkormányzata Mersevát, Iskola u. 1. Mesteri Község Önkormányzata Mesteri, Kossuth u. 49. Nagysimonyi Község Önkormányzata Nagysimonyi, Kossuth u. 12. Nemeskocs Község Önkormányzata Nemeskocs, Petőfi u. 68. Pápoc Község Önkormányzata Pápoc, Sárvár u. 1. Tokorcs Község Önkormányzata Tokorcs, Szabadság u / Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 18./ Tagintézményei: - Alsósági Tagiskola Celldömölk, Sági u évfolyam - Kemenesmihályfai Tagiskola Kemenesmihályfa, Bercsényi u évfolyam - Kenyeri Tagiskola Kenyeri, Ady u évfolyam - Nagysimonyi Tagiskola Nagysimonyi, Arany J. u évfolyam 19./ Tagozatot nem működtet. 20./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: / A feladatellátást szolgáló vagyon: Celldömölk Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszterében meghatározottak szerint. 22./ A vagyon feletti rendelkezés: Celldömölk Város Önkormányzatának vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendeletében meghatározottak szerint. 23./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1366 fő Ebből: Celldömölkön: 1210 fő Kenyeriben: 52 fő Nagysimonyiban: 52 fő Kemenesmihályfán: 52 fő

6 6 24./ Évfolyamok száma: 8 évfolyamos általános iskola A kemenesmihályfai, a kenyeri, a nagysimonyi tagiskolában az 1-4. évfolyamon összevont oktatás folyik. Celldömölk, november 4. P.H. Fehér László polgármester Baranyai Attiláné dr. jegyző Záradék: A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2010. (IX.16.) sz. és a 260/2010.(XI.4.) sz. határozatával hagyta jóvá.

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben