HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 66. -a, valamint Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. Törvény IV. fejezet 1 alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 2 1. Az intézmény neve, székhelye, jogállása, gazdálkodási jogköre: 1.1 Telephelyei: Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napközi-otthonos Óvoda Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 19. Tel: 66/ Óvoda A épület Békésszentandrás, Szent László u. 54 Óvoda B épület Békésszentandrás, Szent Erzsébet u. 36. Általános Iskola Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 19. Általános Iskolai Kollégium Békésszentandrás, Bethlen Gábor u Felügyeleti szerve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Irányító szerve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata ( 5561 Békésszentandrás, Hősök tere l. ) Alapító szerve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, ( 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) Fenntartó neve, címe: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, (5561. Békésszentandrás, Hősök tere 1) Illetékességi területe: Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területe Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Békésszentandrás, Hősök tere Besorolása: 6 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 7 Alapvető szakágazata Az intézmény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv (3) bekezdése szerinti típusú többcélú közoktatási intézmény Törzskönyvi azonosítószáma: /2010. (XII.16.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos december 16-tól) 2 125/2009.(V.27.)számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos június 1-től 3 296/2010. (XII.16.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos december 16-tól) 4 155/2009.(VI.25.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos július 1-től 5 125/2009.(V.27.)számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos június 1-től 6 296/2010. (XII.16.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos december 16-tól) 7 125/2009.(V.27.)számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos június 1-től 8 155/2009.(VI.25.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos július 1-től 1

2 1.7 KSH statisztikai számjele: Adóalanyisága: Az intézmény adószáma Az általános forgalmi adó alanyiságáról mint bankszámlával nem rendelkező részben önálló költségvetési szerv, - lemondott. Adóköteles tevékenységet a gazdálkodási feladatai ellátásához kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal adóalany tevékenységi keretein belül folytat. Alkalmazandó adószáma ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal adószáma: Az intézmény OM azonosító száma: Ellátandó feladatai: 2.1 Tagozatai: Nappali tagozat 2.2 Az intézmény alapszolgáltatása: Az évi LXXIX Törvény 24, 25, 26,32, valamint a szerint: Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, melynek keretében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 9 gyermekek óvodai ellátását biztosítja Iskolai nevelés: Nyolc évfolyammal működő általános iskola Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása, nevelése, melynek keretében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 10 tanulók oktatását integráltan, és speciális tanterv alapján, külön szervezett csoportban - biztosítja Kollégiumi nevelés Tanórán kívüli foglalkozások, ezen belül: a) napközis és tanulószobai foglalkozás b) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar együtt: diákkör c) iskolai sportkör d) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokságok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap e) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetőleg sportrendezvény. 11 Iskolaotthonos nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamon /2011.(IX.27.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos szeptember 27-től /2011.(IX.27.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos szeptember 27-től /2010. (XII.16.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos december 16-tól) /2011.(IX.27.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos szeptember 27-től 2

3 Tagintézmények megnevezése, telephelye, ellátandó szakfeladata, férőhelye Általános Iskolai Kollégium Bethlen Gábor u , kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 70 fő nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 50 fő nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 20 fő Óvodai intézményi étkezés Szent László u. 54. Szent Erzsébet u óvodai intézményi étkeztetés 100 fő Iskolai intézményi étkezés Bethlen Gábor u iskolai intézményi étkeztetés 200 fő Kollégiumi intézményi étkezés Bethlen Gábor u Tanulók kollégiumi étkeztetése 70 fő Munkahelyi vendéglátás Bethlen Gábor u Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés Szent László u. 54. Szent Erzsébet u óvodai nevelés 100 fő Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános.iskolai oktatás Bethlen Gábor u Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) 150 fő Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 150 fő Általános iskoláskorú sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Bethlen Gábor u sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 20 fő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 20 fő Napközi otthoni ellátás Bethlen Gábor u Általános iskolai napközi otthoni nevelés 125 fő Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 2.6 Az intézmény által végezhető vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat /2009.(V.27.)számú K.T. határozattal törölve /2009.(V.27.)számú K.T. határozattal január 1-től hatályba lépő rendelkezés /2010. (XII.16.) számú K.T. határozattal törölve 3

4 3. Az intézmény vagyona: Az intézménynek önálló, saját vagyona nincs. A Képviselő-testület által használatába adott, az 1.1. pontban felsorolt telephelyek építményei, valamint a hozzá kapcsolódó, a működéshez, a feladatok ellátásához biztosított eszközökkel az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott keretek között, valamint a Polgármesteri Hivatallal a gazdálkodás ellátására vonatkozóan kötött megállapodásban foglaltak szerint gazdálkodhat. E vagyont a gazdálkodási megállapodásban szabályozottak szerint kezeli, azért önállóan felelős. 4. A költségvetési intézmény létszám és bérgazdálkodása, vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 16 Az intézmény önálló bérgazdálkodó. Létszám- és bérgazdálkodási feladatainak végzésére jogosult: Intézményvezető. A létszám- és bérelőirányzatot a mindenkori éves költségvetési rendelet határozza meg. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, mely jogviszonyra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Az igazgató kinevezésének rendje: a képviselő-testület nyilvános pályázat útján az évi LXXIX. Törvény 18. -a szerint a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő igazgatót nevez ki. A kinevezés határozott időre szól. 5. Az intézmény képviseletére jogosult: Az Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett intézményvezető, akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározottak szerint helyettesítési jogkörrel megbízott. 6. Részvétel társadalmi szervezetben: Gyermekeink Jövője Alapítvány Bélyegző lenyomata: Gyermekeink Jövője Alapítvány Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 19 szla: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Hosszú bélyegző lenyomata: Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda Békésszentandrás, Bethlen G. u.19. Körbélyegző lenyomata: Hunyadi János Általános Iskola Békésszentandrás, Bethlen G. u Az alapító okirat módosítása: Az alapító okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete módosíthatja. Módosítás esetén ki kell kérni a nevelőtestület, az iskolaszék, a közalkalmazotti tanács, valamint az intézményben működő szakszervezetek véleményét. A módosítást az intézmény is kezdeményezheti. A módosításról a Képviselő-testület 60 napon belül dönt. 9. Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt /2009.(VI.25.) számú K.T. határozattal módosított szöveg hatályos július 1-től 4

5 Békésszentandrás, október 6. Sinka Imre Polgármester dr. Olasz Imréné dr. jegyző Záradék: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda intézményének jelen alapító okirata Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 279/2011.(IX.27.) számú, a 296/2010. (XII.16.) számú, a 155/2009.(VI.25.) számú, valamint 125/2009. (V. 27.) számú határozatával módosított 16/2008. (I. 23.) számú határozatával elfogadott okirat. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kihirdetésre került, és szeptember 27-én hatályba lép. Békésszentandrás, október 6. Dr. Olasz Imréné dr. Jegyző 5

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben